Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Johan Vollenbroek: ‘Boeren hebben een punt, Schiphol moet ook halveren’

Luchthaven heeft geen natuurvergunning... ‘Reizigers vertrekken nu van een illegaal opererend Schiphol’
Joop

Inhoud

  •  
17-03-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Veel van de uitdagingen van deze tijd stellen ons voor grote problemen, en we kunnen niet makkelijk zomaar op alles een antwoord geven.
Er is veel onzekerheid. Globalisering en lokalisering gaan hand in hand. De financiële crisis en economische crisis hebben duidelijk gemaakt dat zelfs de banken niet langer de zekerheid bieden waar ze om bekend stonden.
Op mijn vorige stukje over de PvdA , die nu voor de vijfde keer op rij verkiezingen heeft verloren, zijn nogal wat reacties gekomen.  Een (beperkt, gelukkig) aantal “ad hominem” , maar de meeste reacties gingen inderdaad over die drieslag die de PvdA nu toch mist: inhoud, mensen en ambacht. Ik wil hier proberen een voorzet te geven voor de eerste van die drie: de inhoud, het eigen verhaal van de PvdA.  Niet dat ik alles beter weet, maar ik vind het wél nodig om er discussie over te voeren.
Veel van de uitdagingen van deze tijd stellen ons voor grote problemen, en we kunnen niet makkelijk zomaar op alles een antwoord geven. Er is veel onzekerheid. Globalisering en lokalisering gaan hand in hand. De financiële crisis en economische crisis hebben duidelijk gemaakt dat zelfs de banken niet langer de zekerheid bieden waar ze om bekend stonden. De overheid heeft ingegrepen, maar het idee dat de overheid de zaken onder controle heeft is niet toegenomen. Op veel terreinen heeft de overheid steken laten vallen. In het toezicht op geprivatiseerde diensten, in dienstverlening aan de burger, en in het laten vertrouwen op een werkende overheid. Te veel verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. De notie dat we met elkaar sterker staan is verdwenen. Emancipatie en solidariteit, kernbegrippen uit de sociaal-democratische geschiedenis, zijn lege begrippen geworden. De sociaal-democratie heeft nog geen nieuwe begrippen gevonden of deze waarden een nieuwe eigentijdse invulling gegeven. Dat lijkt ook niet eenvoudig. De begrippen klinken voor velen hol, clichématig en versleten.
Toch kunnen we veel hebben aan die klassieke uitgangspunten. Ze kunnen helpen bij het opnieuw vormgeven waar de PvdA voor staat en er een een eigentijdse invulling geven.
Een aantal van die uitgangspunten:
    * Het collectief pakt aan wat het individu niet kan.
    * Iedereen moet mee kunnen doen.
    * De verantwoordelijkheid voor het organiseren daarvan ligt in gelijke mate bij de overheid en samenleving.
    * De samenleving moet gebaseerd zijn op vertrouwen waar dat kan, op aanpakken waar dat moet.
Er is een aantal terreinen waar zekerheid voor mensen het meest belangrijk is. Daar moeten overheid en samenleving zich met voorrang op richten:
   1. Inkomen    2. Veiligheid    3. Onderwijs    4. Zorg    5. Internationale positie
Je komt dan ongeveer op de volgende standpunten:
1.    Zeker van een inkomen. Nu en in de toekomst.
We hebben iedereen nodig. In sommige sectoren – zorg, onderwijs – zijn nu al grote tekorten aan personeel. Iedereen moet meedoen. Overheid en samenleving moeten ervoor zorgen dat dat kan. Bij – tijdelijke – uitval is de weg terug duidelijk en de opvang zeker.
a.    Iedereen die kan werken, moet aan de slag. b.    Wie niet meer hoeft te werken krijg je een waardevaste AOW
•    Als je (tijdelijk) niet kan werken, heb je recht op 70% van je laatste salaris, daarna 70% van het minimumloon. •    Iedereen krijgt een AOW ter hoogte van 70% van het minimumloon. •    Het pensioenstelsel wordt zo ingericht dat ook de toekomstige generaties zeker kunnen zijn van een pensioen.
2.    Zeker van bescherming. Meer nog dan alleen vrijheid van meningsuiting is vrijheid verbonden met het individu, dat zijn of haar geloof, overtuigingen zonder vrees kan uiten. De rechtsstaat beschermt en stelt tegelijkertijd grenzen. Geestelijke en fysieke vrijheid gaan hand in hand. Dat betekent dat de overheid zichtbaar moet zijn op beide gebieden. Fysieke vrijheid betekent zonder angst op straat lopen, een winkel hebben of naar een voetbalwedstrijd gaan.
a.    Vrijheid van het beleven van je persoonlijke identiteit b.    Vrijheid om je te kunnen uiten c.    Vrijheid om je te kunnen ontplooien d.    Vrijheid van angst
•    Het recht op uitoefening van Godsdienst blijft gewaarborgd •    Belediging is een recht, geen plicht. We mogen elkaar ook op fatsoen aanspreken. •    Subsidie op “linkse hobby’s” die leiden tot zelfontplooiing (kunst, wijkcultuur) moeten terugkomen. •    De beveiligingsindustrie moet getoetst worden op werkzaamheid, nut en noodzaak.
3.    Zeker van relevant onderwijs Schaalvergroting is niet perse slecht, onpersoonlijk onderwijs, waar je de weg niet meer weet te vinden is en waar verantwoordelijkheden niet langer duidelijk zijn, is dat wel. Schaarste aan onderwijzers, vergrijzing, betekent dat we creatief moeten zijn in het vormgeven van het basisonderwijs. In het vervolgonderwijs moet veelmeer ruimte en waardering komen voor vak- en praktijk onderwijs. De universiteiten moeten minder gericht zijn op het binnenhalen van derde geldstromen. Dat kan alleen als de overheid hen voldoende middelen geeft om haar kerntaak te verrichten: wetenschappers opleiden en het doen van wetenschappelijk onderzoek.
a.    Op lagere scholen heerst een kleinschalige en persoonlijke sfeer. b.    De nadruk ligt op vakonderwijs. Dat moet goed en relevant zijn. c.    Universiteiten zijn er voor de wetenschap. •    Toegang tot de universiteiten geschiedt op basis van intellectuele geschiktheid, niet financiële. •    Er komt een duidelijker scheiding tussen vak- en wetenschappelijk onderwijs. •    Er wordt gesnoeid in management in het onderwijs. De verantwoordelijkheid gaat terug naar de scholen, en universiteiten.
4.    Zeker van goede zorg De kosten van de zorg nemen toe: door vergrijzing, door toenemende vraag en door toegenomen mogelijkheden. De overheid moet aangeven wat basiszorg is die voor iedereen gegarandeerd moet zijn. Dat moet permanent gebeuren, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, en de overheid moet dat niet alleen doen. Een breed samengestelde groep van deskundigen en gebruikers uit de samenleving bepaalt vat basis zorg is, en stelt dat met enige regelmaar bij. Zo moet draagvlak en zekerheid worden geboden.
a.    Basisvoorzieningen voor iedereen b.    Extra voorzieningen voor hen die dat nodig hebben
•    De collectieve taak van taak van de zorgverzekeraars wordt scherp door de overheid gecontroleerd. Voor zover de verzekeraars vergeleken moeten kunnen worden, zorgen zij middels zelfregulering ervoor dat dat ook mogelijk is.
5.    Zeker van een goed imago in het buitenland Als er één land is dat profiteert van de EU is het Nederland. Als de overheid dat niet duidelijk kan maken, blijven we hangen in discussies over de afdracht. Naast aandacht voor het lokale is een standvastige positie over het buitenland en onze positie daarin prioriteit iedere overheid die solidariteit en zekerheid hoog in het vaandel heeft.
a.    Lid met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn van de EU b.    Betrouwbaar bondgenoot voor antiterroristische inspanningen.
Zo. De discussie is geopend. Roept u maar

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (11)

kepos
kepos17 mrt. 2011 - 14:30

Allemaal leuk en aardig, maar er ontbreekt nogal wat aan het verhaal. Zoals het er nu staat is het een abstract wensenlijstje, maar het is helemaal niet duidelijk wat alles betekent. Als voorbeeld "Vrijheid om je te kunnen uiten". Wat betekent dat en hoe ver gaat dat? Mogen nudisten van jou voortaan ook bloot over straat? En als jongeren zich willen uiten door bushokjes af te trappen, is dat dan ook goed? En als mensen zich vooral midden in de nacht op heel luidde manier willen uiten? Altijd leuk dat vrijheid, maar er is natuurlijk een spanningsboog tussen de vrijheid van de een en de overlast voor een ander. Verder mist er een boel. Hoe zit het met veiligheid en handhaving? En infrastructuur? Bankenprobleem? En dat van de EU, is dat wel zo? Weet je zeker dat Griekenland nu niet gewoon op onze zak leeft? Profiteren wij echt het meest? Als je dat echt meent zul je het hard moeten maken. En hoe zit het met betaalbaarheid? Kleinschalig en persoonlijk basisonderwijs is natuurlijk geweldig. Maar wat als er geen geld voor is? Of moeten we dat geld dan misschien weg trekken bij een billen wassende ouderen verzorgster? Of moeten we onszelf dan gewoon in de schulden steken? Welke keuzes zou je daar in maken? Leuk initiatie dus. Maar zonder verdere uitwerkingen vooralsnog zinloos.

JoopSchouten
JoopSchouten17 mrt. 2011 - 14:30

Helemaal mee een Robbert. Bedankt. Het individu heeft het nakijken als de gemeenschapszin en waarborgen tegen armoedeval worden uitgekleed. Leg dit maar eens uit aan overtuigde neoliberalen, die snappen er geen jota van en/of zijn Aertsconservatief in hun denken. Het is als paarlen voor de zwijnen werpen...

JanVG2
JanVG217 mrt. 2011 - 14:30

Hoewel loffelijk, is dit toch deels nietszeggend (bijv. het pensioenstelsel wordt hervormd zodat iedereen een pensioen krijgt .. dat krijgen ze in het huidige stelsel ook, alleen de hoogte zal wellicht tegenvallen ...). Het grote en onbeantwoordbare element is `hoeveel geld heeft de staat over 20 jaar te verdelen'? Daarom zijn beloftes als 70% van laatste salaris WW (wat nu al niet meer zo is!! - je krijgt 70% van een daggeld wat soms lager is dan je echte netto dagverdienste!) en 70% van minimumloon AOW net zo betrouwbaar als beloftes die Kok en co een decenniumgeleden over de pensioenen maakte. Zodra de financiële problemen te groot worden schuift ook de PvdA (en zelfs de SP). Dit soort beloftes zijn boterzacht ... en de huidige kiezer weet dat/kan dat weten. De huidige politici kunnen geen beslissingen nemen voor de volgende generatie!!, enkel voor de periode datz e zelf in het parlement zitten (en zelfs dan schuiven ze als de omstandigheden hen daartoe dwingen ...) NB: verder is de overheid niet vergelijkbaar met de burger en kan dus per definitie niet `in gelijke mate' wat dan ook doen. De andere stellingen zullen door iedereen van ultra-liberaal tot trotskist worden onderschreven, maar de uitleg verschilt - waar liggen de grenzen van wat je van een burger mag eisen? De definitie van `armoede' is wat betreft tekenend in onze huidige maatschappij. De lijst van vrijheden komt op mij heel aantrekkelijk over, MAAR is wel ideologisch bepaald. Het gaat uit van een individualistisch wereldbeeld. Het individu gaat voor de groep - wat weliswaar past bij onze culturele ontwikkeling in noord-west europa, maar hoe verder je hiervandaan komt is de groep juist cultureel belangrijker. In een globaliserende wereld zul je je daar rekening mee moeten houden als je minderheden (overigens ook `inheemse') bij elkaar wilt houden. De rechten van de mens zoals nu geformuleerd is Eurocentristisch (=individu-gericht) - met de opkomst van de overige werelddelen zal dat waarschijnlijk worden bijgesteld in de richting van de `groep' gaan. Daarmee lopen we het risico dat we dus in overtreding geraken met internationale wetgeving op het gebied van mensenrechten. Een voorbeeld van deze botsin zit al gelijk in het recht op uitoefening van godsdienst. De meeste (999 van 1000) godsdiensten zijn sterker groeps georienteerd, waarbij de belangen van de velen de belangen van de enkeling overstijgen. Gaat de PvdA godsdiensten dwingen zich te herdefiniëren op basis van een indivuele en persoonlijke godsbeleving? (Daarmee ondergraaf je de godsdienstvrijheid!) NB: kunst en wijkcultuur - gaan we weer het gepeupel `verheffen'?? Lijkt me in strijd met de rechten van het individu! Onderwijs: helemaal mee eens .. maar wie zal dat betalen?? Zonder geld van elders verhoog je de financiële druk op de staat sterk, in een situatie waar elders ook de vraag naar geld gaat toenemen. En waar haal je de mensen vandaan? Zeggen dat we de problemen creatief gaan oplossen is nietszeggend. Dan kun je ook zeggen dat we gaan tijdreizen - we moeten alleen de problemen nog even creatief oplossen. Creatief oplossen betekent in normaal nederlands: er is een reusachtig probleem waarvoor ik geen oplossing heb, maar ik ga ervanuit dat het ooit wel goed komt ... Wat betreft de zorg, de overheid GEEFT aan wat basiszorg is!! ... maar het probleem is dat ze dat per regeringsperiode (ook met de PvdA) weer herdefiniëren! Wederom geldt dat de huidige definite over 10 jaar niet afgedwongen kan worden. De politici van dan bepalen wat voor hen `basiszorg' is. En ja, belangrijkste element bij de definitie is hoeveel geld er in kas is .... Buitenland: als we een betrouwbare partner voor het buitenland moeten zijn, kost dat geld, veel geld. Wil je meepraten, moet je betalen (zie onze deelname aan de G20). Betalen betekent bijvoorbeeld ook deelnemen aan vredesmissies (overeenkomstig onze economische macht). Dat betekent bijvoorbeeld ook een substantiële defensie die aan vredesmissies zoals nu boven Libië kan meedoen. Dat betekent serieus geld voor ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent serieuze bijdrages aan internationale organisaties. Doe je dat niet, wordt je minder als een partner beschouwd, meer als een wijsneus die ook op het plein staat. Wat is de rode lijn van mijn reactie? Op zich kan ik er in meegaan, vindt het loffelijk, (hoewel soms wat nietszeggend), MAAR zonder een financiële uitleg is het erg gemakkelijk af te schieten. NB: bovendien storen latere politici zich zelden aan beloftes van vorige politici als de (financiële) nood aan de man komt ...

clara51
clara5117 mrt. 2011 - 14:30

["Een (beperkt, gelukkig) aantal "ad hominem","] Oké, die moet ik incasseren. Ik was te geïrriteerd. ["maar de meeste reacties gingen inderdaad over die drieslag die de PvdA nu toch mist: inhoud, mensen en ambacht."] Nou nou, overdrijven is ook een kunst. ["Ik wil hier proberen een voorzet te geven voor de eerste van die drie: de inhoud, het eigen verhaal van de PvdA. Niet dat ik alles beter weet, maar ik vind het wél nodig om er discussie over te voeren."] Het siert Barruch dat hij gehoor heeft willen geven aan de oproep in de vorige discussie om niet alleen kritiek te hebben, maar ook met voorstellen te komen hoe de PvdA het beter zou kunnen (dan wel moeten) doen. Ook dat discussie nodig blijft, binnen en buiten de partij, deel ik. Want het gaat om algemeen belang, om met elkaar van gedachten wisselen welke samenleving we nu eigenlijk gezamenlijk willen. Dat gaat uit boven partijbelang, zoals ook in de discussie hieronder te zien is. ["De notie dat we met elkaar sterker staan is verdwenen. Emancipatie en solidariteit, kernbegrippen uit de sociaal-democratische geschiedenis, zijn lege begrippen geworden."] Dit zijn neem ik aan algemene observaties, geen specifiek aan de PvdA toe te schrijven mankementen. Ook dit vind ik overdreven. Politiek is de notie dat we met elkaar sterker staan misschien verdwenen. Maar in de civil society, daar waar burgers hun eigen leven organiseren, bepaald niet. Wat wel problematisch is, vind ik, is dat de overheid zich steeds afhankelijker opstelt van burgerinitiatieven en daardoor de grens tussen overheid en civil society om zeep helpt. De WMO (een wettelijke overheidstaak) kan bijvoorbeeld zonder 'vrijwillige' inzet (en dus solidariteit) van burgers domweg niet worden uitgevoerd. Een unicum. Ook de bewering dat emancipatie een hol en leeg begrip is geworden, is niet staande te houden. Noch voor de PvdA, noch in het echie. Het begrip wordt tegenwoordig wel politiek misbruikt, maar dat is wat anders. Maatregelen treffen 'omdat ze goed zouden zijn voor de emancipatie van burgers', bijvoorbeeld. Maar vaak gaat het om ordinaire bezuinigingsmaatregelen. ["De sociaal-democratie heeft nog geen nieuwe begrippen gevonden of deze waarden een nieuwe eigentijdse invulling gegeven. Dat lijkt ook niet eenvoudig. De begrippen klinken voor velen hol, clichématig en versleten."] Wat voor mensen die niet zijn ingevoerd in de uitgangspunten van de PvdA denk ik lastig is om te beoordelen, is of de bewering die Barruch hier doet over de PvdA klopt. Is het inderdaad waar dat de sociaal-democratie nog geen nieuwe begrippen heeft gevonden? In mijn ogen is het niet waar. Twee voorbeelden: het herintroduceren in de laatste campagne van (het belang van) het begrip 'bestaanszekerheid'. Een begrip dat vandaag de dag helaas opnieuw noodzakelijk is. Omdat voor velen die bestaanszekerheid, waarvoor de staat deels verantwoordelijk is, geen vanzelfsprekendheid meer is. Cohen heeft het begrip bewust geherintroduceerd. Ik heb met interesse gevolgd hoe dat begrip bestaanszekerheid in de campagne door de overige partijen werd opgepakt. Ter rechterzijde leidde het telkens tot tamelijk sterk aangezette uitspraken over de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de bewering dat de bestaanszekerheid van burgers ook door een rechtse overheid gegarandeerd wordt. Daar mogen burgers de regering dus aan houden. Ter linkerzijde werd het begrip direct bijna geruisloos overgenomen. Er is mijns inziens weinig hols of clichématigs aan dit begrip. Wel is het diep te betreuren dat het opnieuw actueel is. Ik noem ook het door Cohen met regelmaat benadrukte belang van de 'inclusieve samenleving'. Een begrip dat getuigt van visie op de samenleving - en waarover hij een boek schreef, 'Binding', waarin hij het uitgebreid onderbouwt, gebruikmakend van lezingen die hij erover hield. Bij die onderbouwing nemen emancipatie, solidariteit en ook verheffing een belangrijke plaats in. Wie geen tijd/zin heeft het hele boek te lezen, hier een voorbeeld: http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen/toespraken/2005/multatulilezing_2005?ActItmIdt=95501 Ook in het partijprogramma van de PvdA is de inclusieve samenleving een van de kernbegrippen. Zoals in sommige reacties wordt aangegeven, is een deel van de voorstellen van Barruch een open deur. Een ander probleem dat ik heb is dat niet is aangegeven waar het om werkelijk nieuwe voorstellen van Barruch gaat. Dan moet je het partijprogramma van de PvdA er punt voor punt naast leggen. Ik heb daarvoor helaas op dit moment geen tijd. Maar mijn gevoel zegt dat Barruch geen schokkende afwijkingen van het partijprogramma van de PvdA voorstelt. Voor wie het zelf wil checken: http://www.parlement.com/9291000/d/2010_pvda_verkiezingsprogramma.pdf en http://nu.pvda.nl/standpunten Neemt niet weg, nogmaals, dat ik discussie over zijn voorstellen van harte toejuich.

clara51
clara5117 mrt. 2011 - 14:30

Waar ik Barruch zeg, moet het Baruch zijn. Met excuses.

[verwijderd]
[verwijderd]17 mrt. 2011 - 14:30

Ik kan niet op al die punten ingaan op het moment maar even op vrijheidsbeleving: belediging is een recht geen plicht. Hoe moet ik mij daar iets van voorstellen; wat wij op heden met elkaar doen is gewoon acceptatieplicht? U mag beledigen, scheld u maar uit op scholen ''onderwijzer'', want het is vrijheidbeperking als u niet: scheld, vloekt, tiert, uw medemens de huid volscheld, ze allerlei benamingen geven omdat het zo lekker in de mond ligt en lekker aanvoelt om te kwetsen? waar ligt de scheidslijn dat: disciminatie, uitsluiting naar idividu met onze kenmerkingsgekte? Dat is even voor nu, laat het nog even glijden en wacht op meer informatie van de medemens op de ''Joop''. Mogen elkaar ook op fatsoen aanspreken? Krijgen we daar een pasje voor waar we mogen inchecken en uitchecken als we ons recht op fastoen mogen aanspreken? Vreemde gedachtengang

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst17 mrt. 2011 - 14:30

Welnee, Cynthia. Je hebt je eigen normen en waarden wat fatsoen betreft en iemand die jou op onfatsoenlijke manier benadert, laat je dat weten. Beledigen en schelden hebben dan een averechts effect. De correctie komt niet van de overheid maar uit de maatschappij. Dit los van wetgeving rond laster et cetera.

Hanvander Horst
Hanvander Horst17 mrt. 2011 - 14:30

Voor uitleg van wat ik bedoel over hoe er met beledigende taal kan worden omgegaan. Kijk hieronder naar de opvatting van Fred Willemsen over de meest extreme gek en de corrigerende manier waarop Tom Meijer daarop reageert. Wacht even copy paste, dan wordt het duidelijk Fred Willemsen: Helemaal mee een Robbert. Bedankt." Ja, de stellingen zijn ook zo geformuleerd dat zelf de meest extreme gek er mee eens kan zijn. Van de SP via GL/D66 naar de VVD tot aan het CDA en de PVDA iedereen kan uit dit vaatje tappen. Tom Meijer: "Ja, de stellingen zijn ook zo geformuleerd dat zelf de meest extreme gek er mee eens kan zijn." Uit de formulering maak ik op dat U het er mee eens bent. Daarna matigt Willemsen zijn toon, getuige zijn volgende reactie: Sommige punten spreken mij wel degelijk aan maar het niveau luchtfietserij is wel heel hoog. Vooral bij punt 2. zal het principe "Vrijheid om je te kunnen uiten" voor sommigen wel gelden en voor sommigen niet zoals de heer Wilders. Kijk, zo doe je dat.

Pjotrs
Pjotrs17 mrt. 2011 - 14:30

"belediging is een recht geen plicht. Hoe moet ik mij daar iets van voorstellen" Het is een variant op wat de ouders van Theo van Gogh tegen hun zoon zeiden: je mag alles zeggen, maar je hoeft het niet te doen.

[verwijderd]
[verwijderd]17 mrt. 2011 - 14:30

Ik heb nog een leuke link op onze zoektocht naar de ideale samen-leving. http://logesdenhaag.blogspot.com/2011/03/vrijmetselarij-verslag-van-een.html

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer17 mrt. 2011 - 14:30

"Ik heb nog een leuke link op onze zoektocht naar de ideale samen-leving." Bedankt voor de link Cynthia. Een goed stuk. Mag ik voor iedere goede verstaander een citaat dat de schrijver aan het eind van zijn tekst geeft hier citeren: "Het enige wat uitdrukkelijk niet de bedoeling is, is onverdraagzaam te polariseren (....) Polariseren hoort niet thuis in de vrijmetselarij, maar evenmin hoort daarbij het bij voorbaat uit zogenaamd respect voor elkaar nergens over praten" Vervang 'vrijmetselarij' hierin door maatschappij.