Joop

Inflatie en energie: vermogensbelasting brengt stabiliteit

  •  
11-01-2022
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
400 keer bekeken
  •  
303727941_178dafb64e_o

© cc-foto: Patries71

Falend energiebeleid veroorzaakt stijgende inflatie en de minst vermogenden dragen daarvan de grootste gevolgen. Maar daar is iets aan te doen.
De gevolgen van het gebrek aan investeringen in duurzame energie drukken via het prijsmechanisme op de consument. Rijke mensen die hun vermogen in vastgoed of aandelen beleggen, incasseren hun winsten en merken weinig van hogere consumptieprijzen, misschien zullen ze een keer minder vliegen. Maar de minst vermogende helft van ons ziet een bescheiden spaartegoed verdampen, terwijl het levensonderhoud duurder wordt. Dit is een sociaal onrechtvaardige en potentieel explosieve situatie.
Er zijn uitzonderlijk grote investeringen in energie nodig, zowel het klimaat als de rijzende energieprijzen dwingen ons daartoe. Het kabinet en de leiders van de EU moeten daar niet alleen vaart mee maken. Het is van het grootste belang dat zij de vraag wie de last draagt niet langer ontwijken.
Wie de investeringen dekt met door de ECB bijgedrukt geld en legt de risico’s vooral bij de lagere – en middeninkomens neer. Wees wijzer, politiek. Leg de elite een substantiële vermogensbelasting op om de investeringen in energie te financieren. Of deze nu incidenteel of structureel is, gedifferentieerd naar soort vermogen, met uitzondering van het eigen huis, alleen voor de rijkste tien of twintig procent. Als het maar een belasting is die rechtvaardigheid terugbrengt in deze ordeloze tijden.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (98)

Wilhelm Carton
Wilhelm Carton21 jan. 2022 - 19:46

Mensen die hun vermogen in aandelen beleggen, incasseren lang niet altijd hun winsten, maar gaan niet zelden ten gronde aan verlies van hun inleg. De meesten praten daar niet over, wellicht uit gène. Een oud-projectcollega van me, die z'n spaargeld stak in een pensioentoekomst via aandelenbeleggingen, verloor bij beurskrach na de bankencrisis van 2008 z'n hele belegde vermogen. Hij moest na z'n 65e verjaardag berooid op zoek naar een vervolg-werknemerschap om nog een klein inkomentje te verdienen naast z'n zojuist begonnen AOW-'tje. Dus hou op met die jalouzie-vendetta tegen mensen die een vermogentje hebben gespaard. Ze hebben al een keer inkomstenbelasting betaald over wat ze met werken verdienden.

BramJ
BramJ17 jan. 2022 - 20:39

Wat de markt is voor rechts, is belasting voor links. Het lost volgens hen alle problemen op...

Bart Louwman
Bart Louwman17 jan. 2022 - 20:06

Heel terecht. Het moet gaan om een vermogensbelasting op vermogen dat boven een eigen huis en een redelijke pensioenreserve reikt. Mensen die meer dan 1 miljoen in beleggingen hebben, hebben geen last van de lage rente. Zij kunnen met de beleggingen de hele wereld over en doen dat ook. Diegenen die meer dan 5 miljoen beleggen worden systematisch alleen maar rijker. Terwijl het gros van de werkenden er in veertig jaar op achteruit is gegaan. Dat is begonnen met het door Wim Kok namens de toenmalige vakbond getekende akkoord van Wassenaar. Inmiddels blijkt ook de toenemende armoede een belangrijke kostenpost te worden. Iemand, die zijn huis uit gezet wordt, kost de gemeenschap gemiddeld twee ton voordat hij/zij weer onder de pannen zit. Als daar nog andere hulpverlening aan te pas komt stijgen de kosten. Laat iedereen meebetalen, ook de rijken en de multinationals en probeer terug te gaan naar een samenleving, zoals we die vijftig jaar geleden hadden. Met voor een ieder de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en studeren. Dat zal voorspoed opleveren.

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard16 jan. 2022 - 15:05

Wellicht kunnen we beginnen met het 90 % belasten van het vermogen van Steven Schuurman. dan kan 'ie ook geen volslagen idiote bedragen aan linkse partijen schenken (1 miljoen aan D66, 350.000 aan partij van de dieren en een grote bijdrage aan de campagnekas van de Duitse groenen).

3 Reacties
dezeeuwgerard
dezeeuwgerard16 jan. 2022 - 15:06

oja, Duitse groenen : 1,25 miljoen..

The Apple
The Apple16 jan. 2022 - 23:51

Inderdaad, het lijkt wel of het kwaad zich alleen maar manifesteert in gevolgen waar je het niet mee eens bent. Ben je het wel eens met de gevolgen, dan verandert het opeens in goed. Raar is dat.

dezeeuwgerard
dezeeuwgerard18 jan. 2022 - 16:57

Beste appeltje, als dat voor iemand geldt ben jij dat wel.. Beetje pot verwijt de ketel..

Lili2
Lili215 jan. 2022 - 20:24

ik vind het belasten van vermogens en bezit een bijzonder slecht idee. ik zuo het fijn vinden als er belasting wordt geheven op inkomen, en inkomen kun je zien als alles wat je verkrijgt. in mijn optiek is dat dus niet anders als belasting op loon, maar ook gokwinsten, gerealiseerde beleggingen, erfenissen(je belast niet de gever wiens vermogen het is maar de ontvanger die het krijgt omdat deze erfgenaam is en dus niet het bezit al heeft, giften of voorzieningen die uitgekeerd worden (zoals auto met chauffeur), huur opbrengsten en alle andere vormen waarbij iemand geld dan wel waarde verkrijgt. een huis waar je in woont is niet verder belast als vermogen, maar op het moment dat je het verkoopt is de opbrengst wel belast, een belegging die je aanhoudt en dividend oplevert daarvan is het divident belast en bij verkoop de waardestijging, bij een renterekening dient de verkregen rente belast te worden. het gaat er volgens mij om om gerealiseerde waarde te belasten, en niet zoals nu gebeurd een bezit te belasten wat niet altijd direct geld opleverd. tevens ben ik voorstander van een flattax zodat het niet uitmaakt of je belegd, bv loon of iets anders krijgt, en op die manier zullen vormen van belastingvermijdingen ook een stuk moeilijker zijn, want het gaat om de vormen van verkrijgen tegen hetzelfde tarief. Op die wijze is het werken met je geld gelijk aan werken met je arbeid, maar bezit je eenmaal iets dan is het van jou en niet een potentiele melkkoe die je het land moet uitsmokkelen

1 Reactie
The Apple
The Apple16 jan. 2022 - 1:28

Lili "Op die wijze is het werken met je geld gelijk aan werken met je arbeid. " Als je iets gelijk behandelt, is het daarom nog niet gelijk. Het probleem is dat er een categorie mensen is die stelselmatig een disproportioneel groot deel van de koek krijgen en dat zijn de aandeelhouders/bezitters en de CEO's die hun belangen in het bedrijf behartigen.De werknemers daarentegen zijn een kostenpost, waarop zoveel mogelijk bezuinigd wordt. Dus er is een factor in het spel waarom de ene groep -statistisch gezien als groep- steeds de betere deal krijgt. Dus die 2 groepen zijn niet gelijk. De liberalen proberen dat te verkopen als de motor achter de vernieuwing, de sociaal-democraten willen dat door belastingen recht trekken en de socialisten willen die factor liefst zoveel mogelijk afschaffen. Een belangrijk argument daarbij is in hoeverre de bevolking daarmee instemt, want dan noemen we dat democratie en vrijheid, maar naarmate dat minder het geval is en er repressie nodig is om het toch door te zetten, dan slaat het om in het tegendeel. Als de rijker steeds rijker worden en de armen steeds armer, dan weet je wat er van komt, al preek je nog zo hard de moraal: die onmin zal zich steeds vaker melden. En dan heb ik het nog niet eens over de onmin die nu door corona gevoed wordt, maar over wat al gaande is, over de onmin waar migratie een uiting is. De onmin die zich uit als hoop dat het anders kan, beter kan. De grenzen worden met geweld dicht gehouden. Met staatsgeweld die de rijken verdedigt tegen de armen. Een staat waarin de rijken een steeds grotere vinger de pap hebben en die ze voor het overige als instrument van de democratie zo klein mogelijk houden: de nachtwakerstaat. Het is geen complot, maar het is wel een strategie waar een gemeenschappelijk belang achter zit. Blijkbaar hebben we een ander idee over wat "rechtvaardig" is., maar de moraal, de ethiek is niet het belangrijkste.Het belangrijkste is wat zich feitelijk afspeelt en welke gevolgen dat heeft.

The Apple
The Apple15 jan. 2022 - 18:03

Fabius: "U wilt de welvaart verdelen door meer te NEMEN van mensen die meer verdienen dan u en een groter vermogen hebben dan u. Ook al is dit nu min of meer de huidige gang van zaken zoals Eid het (...) stelt, rechtvaardig is het niet! Fabius, ik ben met je eens dat men beter zou kunnen kijken naar de manier waarop die grote vermogens tot stand komen en om dan preventieve maatregelen te treffen omdat te voorkomen, welke maatregelen dat ook zijn, dan het achteraf te -moeten- corrigeren door middel van belastingen. Misschien is dat zelfs wel de kern van de zaak. Moet je eens kijken wat je allemaal naar je hoofd gesmeten krijgt als je het vanuit DIE hoek benadert. En dat is niet omdat het onrechtvaardig zou zijn.

zekernietjoops
zekernietjoops12 jan. 2022 - 14:45

Afgelopen ruim 30 jaar en de laatste jaren duizelingwekkend verder versneld, is inderdaad een vrijwel onbeperkte geldaanmaak in dollars en euro’s geïntroduceerd, om daarmee UITSLUITEND (zeer) bemiddelden - maar vooral, rijken en schatrijken - het mogelijk te maken om betrekkelijk snel hun welstand en bezit (enorm) te vergroten via leningen met grote hefboom en in het geval van hypotheken, vaak zelfs 100% lenen van aldus feitelijk nepgeld. DAT heeft (logisch) de - nu(!) nog ‘lage’ - inflatie veroorzaakt die vooral spaarders en/of hen die niet kunnen, of uit principe(!) niet willen lenen, treft. Met name zo buitensporig verwende rechtse lieden, willen opportunistisch die vooral door hen geschapen, gigantische private schulden in NL buiten beschouwing laten: inmiddels zijn die opgelopen tot ca. 3(!) X BBP en stijgen razendsnel verder. Immers, zulk minstens bemiddeld - en zeker, (schatrijk) - rechts, heeft er alle belang om altijd UITSLUITEND te hameren op de veel minder problematische staatschuld: N.B. die is voor een groot deel aangegaan om juist hen te helpen die stelselmatig kort worden gehouden en/of dichter naar de afgrond worden geduwd door bedenkelijke profiteurs en uitvreters van ‘ons’ zeer bedenkelijk financieel-economisch systeem. Vooral door gaandeweg welgestelden, rijken en grote bedrijven feitelijk(!) in staat te stellen minder belasting te laten betalen, moe(s)t de staat, o.a. om nog enigszins aan de zorgplicht voor minder bedeelden en zwakkeren te kunnen voldoen, DUS ook meer lenen. Het huidig financieel-economische systeem was/is met een dergelijk volstrekt immoreel geldstelsel en daarop toegesneden wetten - en vooral ook, de gaandeweg daardoor gegroeide en versterkte mentaliteit - eigenlijk en zeker feitelijk misdadig, maar…wat is anders te verwachten van een ook nu weer - door het (internationaal) grootkapitaal ingefluisterde/gedicteerde en gedomineerde - rechtse regering..??

4 Reacties
zekernietjoops
zekernietjoops12 jan. 2022 - 14:56

correctie 2e alinea 5e regel "...om altijd UITSLUITEND te hameren op de veel minder problematische staatschuld:" moet zijn" ...bij om altijd UITSLUITEND te hameren op de veel minder problematische staatsschuld:

zekernietjoops
zekernietjoops14 jan. 2022 - 12:51

stokkickhuysen 13 januari 2022 at 20:41, U stelt – geheel ten onrechte en met gebleken groot risico – spaarders gelijk aan hen die (gering!) risico WILLEN lopen door ‘beleggen’ met zulk nepgeld, wat sowieso volstrekt verboden zou moeten zijn voor hen die – vanwege hun rijkdom - dit UITSLUITEND met geld uit hun vermogen zouden kunnen doen: de immoraliteit van zulk(e) uitvreten en zelfs diefstal niet (willen) zien, getuigt van gebrek aan inzicht en/of (zeer) slecht afgesteld ethisch kompas (wat in het algemeen al leidde/leidt tot verdeeldheid en verder maatschappelijk verval). Immers, ‘ons’ fiat-geldstelsel is afgelopen ruim 30 jaar gaandeweg verregaand gedereguleerd, zodat zelfs de beschermende scheidsmuur tussen bestaand plus spaargeld en geleend geld is afgebroken, waardoor ongedekt nepgeld, dat feitelijk en vrijwel onbeperkt uit niets werd/wordt ‘gecreëerd’, gelijk gesteld is aan spaargeld en geld dat de in de echte economie circuleert. om de samenleving in gang te houden. De samenleving, met daarin echt productieve economische activiteiten en dus ‘gewone’ mensen en spaarders, maar ook pensioenfondsen die die ‘gewone’ mensen moe(s)ten gerieven, liepen/lopen dus ongevraagd en ongewild risico’s die vroeger DUS terecht voor hen werden buitengesloten of, door een substantiële spaarrente werden gecompenseerd: en lonen werden minstens grotendeels daarvoor gecompenseerd.

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 jan. 2022 - 12:13

Dus spaarders zijn niet mensen die zo min mogelijk risico willen lopen met hun vermogen? Wat willen ze dan? Verder is het hebben van een kop en een staart niet alleen voor dieren nuttig maar ook voor zinnen. Ik denk dat je wil zeggen dat het oneerlijk is dat sommige mensen zoveel geld hebben dat ze meer verdienen via dat bezit dan via arbeid. En dat dat moreel verwerpelijk is. maar dan kan ik weer niks met die spaarders in je laatste alinea.

zekernietjoops
zekernietjoops17 jan. 2022 - 14:45

Stockkickhuisen, Niet zo denigrerend a.u.b. Mijn reactie is taalkundig correct en duidelijk en vaak in wat langere zinnen geformuleerd die, o.a. door doelmatige interpunctie, prima leesbaar en begrijpelijk zijn: dat zulke vaardigheid steeds schaarser en zeldzamer wordt, is niet mijn probleem maar ligt bij hen die o.a. daardoor steeds vaker OOK niet goed begrijpend meer kunnen lezen. Wat ik stelde is dus overduidelijk en vooral eenduidig: daar hoef jij dus geen slinkse draai aan te geven omdat je niet ruiterlijk wilt zeggen dat je het niet met me eens bent. Spaarders willen geen risico maar - gewoon en bescheiden - niet slinks en sluw beroofd worden zoals nu al jarenlang gebeurt, punt uit.

The Apple
The Apple11 jan. 2022 - 21:08

"Rijke mensen die hun vermogen in vastgoed of aandelen beleggen, incasseren hun winsten en merken weinig van hogere consumptieprijzen (...) Maar de minst vermogende helft van ons ziet een bescheiden spaartegoed verdampen, terwijl het levensonderhoud duurder wordt. " De oplossing: belastingen. ]Dat voorkomt de vraag hoe die tweedeling ontstaat tenminste. En dan beginnen we met een radicale sociaal-democraat die de belastingen verhoogt tot 90%, waarop de kapitaalbezitters gaan terugvechten en over een jaartje of 30 zijn we dan weer terug bij AF. Net als bij Monopoly: je krijgt elk rondje weer een bedrag X, maar dat is net niet genoeg om rond te komen en dan beginnen we weer een nieuw potje. Allemaal in naam van de vooruitgang.

LeftFuturist
LeftFuturist11 jan. 2022 - 20:39

Energiecontracten met vast tarief hebben niks meer met vraag en aanbod te maken. Het is kunstmatig een bodemprijs in stand houden en de overheid werkt er al jaren aan mee door er belasting over te heffen. Energate zal ook nog wel eens het licht zien. Hierdoor kon de ene na het andere energiebedrijf als een paddestoel uit de lucht kon schieten en snel winst maken. Nu de prijzen uit zichzelf hoger worden hebben ze geen reserves en zitten ze zelf vast aan de contracten.

Backtobasics
Backtobasics11 jan. 2022 - 19:02

@ Fabius Te grote verschillen tussen arm en rijk zullen vroeg of laat altijd leiden tot conflicten kijk maar naar de geschiedenis. Rijkdom wordt allang niet meer vergaard door hard werken, maar door speculatie en beleggen, wat als enige doel heeft om geld met geld te maken. Daarom is een belasting op vermogen zinvoller dan op goederen.

Eid
Eid11 jan. 2022 - 13:42

Het is een onderwerp als rood vlees in de arena gooien: de ultieme droom van elke socialist. Ook als zit vermogen in de stenen van je huis waar je in woont; hupla direct belasten, t zal ze leren! Vermogen opgebouwd uit al eerder belast inkomen, hupla direct weer belasten, hadden ze maar niet moeten sparen! En geld waar iemand al belasting over betaald hebt (eigen geld) aan de kinderen geven, nee belasten! want daar heeft de Overheid lees; maatschappij en de socialist recht op. Waar wordt rechtvaardigheid misbruikt voor afgunst..

4 Reacties
Berend22
Berend2211 jan. 2022 - 14:27

De echte socialist is meer voor “loon naar werken”. Nu zijn er tal van mensen die zich het snot voor de ogen werken en letterlijk mensen in leven houden voor een salaris waar ze het de komende inflatie niet warm mee houden. Aan de andere kant zijn er legio die slapend geld verdienen met het kopen en weer verkopen van troep, hierbij inspelend op de zwakten (angst) in mensen. Niet echt loon naar werk dus.

Backtobasics
Backtobasics11 jan. 2022 - 14:40

Het "valse" argument dat elke keer weer aangehaald wordt wanneer er gespoken wordt over vermogens of inkomens ongelijkheid is "afgunst". Daarmee impliceert u dat iedereen die kritisch kijkt naar de huidige welvaartsverdeling jaloers is,..................... en daarmee probeert u een eerlijke discussie te smoren.

Fabius
Fabius11 jan. 2022 - 15:28

@Backtobasiscs 15:40 U wilt de welvaart verdelen door meer te NEMEN van mensen die meer verdienen dan u en een groter vermogen hebben dan u. Ook al is dit nu min of meer de huidige gang van zaken zoals Eid het hierboven al stelt, rechtvaardig is het niet! Rechtvaardig is het belasten van goederen. Gelijkelijk voor iedereen. Mensen die graag veel bezitten willen, betalen veel belasting, mensen die met minder genoegen nemen betalen weinig of niets. Als u dan toch graag goederen wilt bezitten die 'de anderen' ook hebben, dan is er gewoon sprake van afgunst, lijkt me.

The Apple
The Apple15 jan. 2022 - 17:57

Fabius, ik ben met je eens dat men beter zou kunnen kijken naar de manier waarop die grote vermogens tot stand komen en om dan preventieve maatregelen te treffen omdat te vooorkomen, welke dat ook zijn, dan het achteraf te corrigeren door middel van belastingen. Misschien is dat zelfs wel de kern van de zaak. Moet je eens kijken wat je allemaal naar je hoofd gesmeten krijgt als je het vanuit DIE hoek benadert.

DiederikZeeman
DiederikZeeman11 jan. 2022 - 13:33

Geld verdienen met geld is relatief erg makkelijk. Geld verdienen door echt te werken, door echte waarde te creëren, is veel moeilijker. Dat is wat er mis is met de ontspoorde vorm van kapitalisme die we nu hebben. De neoliberalen hebben ons uitgeleverd aan het klepto-kapitalisme. Ik wil terug naar eerlijk menselijk kapitalisme. Meer belasting op vermogen. Minder belasting op arbeid. Daar wordt de hardwerkende Nederlander beter van.

2 Reacties
Fabius
Fabius11 jan. 2022 - 16:50

'Geld verdienen met geld is relatief erg makkelijk' Dat ben ik met u eens, maar voordat het 'makkelijke' deel komt moet er wel eerst geld zijn. Misschien is dit geld wel verdiend met 'echt werken'. En als mensen er dan voor kiezen om dit geld niet direct uit te geven, maar opzij te leggen als een reserve potje voor de oude dag roept u: onmiddellijk belasten dat geld!

Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:40

Want ze hebben het allemaal eerlijk verdiend toch Fabius. En nu worden ze daarom gestraft. Boehoehoehioe. De 2 deling die door de lage rente en de inflatie stelselmatig wordt gecreëerd ontgaat jou en de terugduwer Eid.

Stephan25
Stephan2511 jan. 2022 - 13:30

Wat is rechtvaardigheid als de ene meer moet betalen dan de ander? Wat is rechtvaardigheid als mensen die keihard hebben gewerkt voor hun vermogen even zwaarder belast worden? De logica o tgaat me compleet.

2 Reacties
Berend22
Berend2211 jan. 2022 - 14:31

Je gaat ervan uit dat er een (linear) verband is tussen de hoeveelheid arbeid die iemand verricht en het inkomen. Dat is een verkeerde aanname.

stokkickhuysen
stokkickhuysen17 jan. 2022 - 12:25

Dank je wel voor de 'even zwaarder'. De logica ontgaat me compleet. Als mensen even hard werken, waarom heeft de ene na al dat werk wel geldzorgen en de andere niet? Die logica begrijp ik dan weer niet. of er eentje helemaal niks doet en een erfenis in zijn schoot geworpen krijgt, wat is daar nou weer logisch aan? Misschienh kunnen we wel allerlei belastingen afsachaffen als we aan het einde van de rit alles inleveren. Als je dood bent vind je dat niet vervelend. En jij hebt het verdiend dus er is helemaal niemand die er aanspraak op kan maken.

erikbos
erikbos11 jan. 2022 - 12:37

De auteur heeft waarschijnlijk de laatste uitspraak van de Hoge Raad niet meegekregen. https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/december/vermogensrendementsheffing-box-3-2017-2018-strijd-eigendomsrecht/ Je kan een heffing doen op het rendement van vermogen maar niet het vermogen zelf dat komt neer op onteigening en dat is in strijd met Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dus je kan nooit de bedragen die nodig zijn voor de transitie naar duurzame energie bekostigen uit een belasting op vermogen.

9 Reacties
Backtobasics
Backtobasics11 jan. 2022 - 14:22

Als je echt de groeiende vermogensongelijkheid wilt aanpakken zul je ook een mentaliteits verandering teweeg moeten brengen. Anders zullen de loopjongens van het grootkapitaal ( de fiscalisten op de zuidas) elke keer weer proberen, om met comlexe juridische trukjes te voorkomen dat hun clieenten iets moeten afdragen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 jan. 2022 - 22:45

Nee, dat is niet wat de Hoge Raad heeft beslist. De crux is volgens mij het volgende: 'Het nieuwe stelsel (i.e vermogensrendementheffing 2017 en 2018) perkt de door het EVRM gegarandeerde recht om vrij te beschikken over eigendom in, doordat het een verhoudingsgewijs zware financiële last verbindt aan de keuze om niet over te gaan tot het risicovol beleggen van vermogen.' Dit gaat er dus over wat je met je vermogen doet, niet dat je vermogen hebt of dat vermogen dat je hebt onaantastbaar zou zijn. Landen die een vermogens ('wealth') tax hebben: https://taxfoundation.org/wealth-taxes-in-europe-2020/

erikbos
erikbos12 jan. 2022 - 7:37

@stokkickhuysen "Dit gaat er dus over wat je met je vermogen doet, niet dat je vermogen hebt of dat vermogen dat je hebt onaantastbaar zou zijn." Het vermogen is wel degelijk beschermd vandaar ook de zin in de uitspraak " is in strijd met het ongestoord genot van eigendom" Wat u bedoelt, gaat erover dat de belastingdienst er automatisch vanuit gaat dat je met veel vermogen ook veel belegd en dus hogere rendement behaald. Daardoor krijgen mensen die dat niet doen een veel te hoge aanslag waardoor ze meer dan 100% belasting over hun vermogensrendement moeten betalen. Dat heeft tot gevolg dat de overheid in feite mensen deels onteigend van hun vermogen en dat mag dus niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 jan. 2022 - 11:27

@erik Daarom heb ik ook een link naar andere landen en hun wealth tax bijgevoegd. Die zijn van belang want je verwijst naar de EVRM. ga anders even naar de uitspraak https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1963

erikbos
erikbos12 jan. 2022 - 13:04

@stokkickhuysen Ik ken de de wealth tax in de genoemde landen maar als ik de percentages bekijk variërend van 0.8% tot 1,5% lijkt het een vorm van vermogensrendementsheffing alleen anders ingestoken. Als dat percentage bijv. 10% zou zijn dan hebben de belastingplichtigen aldaar een sterke zaak hebben met het EVRM in hun hand. De overheid mag je niet onteigenen daar hebben ze geen juridische basis voor. Ze mogen natuurlijk wel in het algemeen belang een stuk grond onteigenen maar dat moet dan wel redelijk wijs vergoed worden: "Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Aan niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits zijn verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed."

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 jan. 2022 - 14:53

iedere vorm van belastinghefing is een vorm van onteigening? Ik denk dat je de inhoud van de utispraak niet begreep, en nu niet wil begrijpen.

erikbos
erikbos12 jan. 2022 - 17:51

@stokkickhuysen Ja, je hebt gelijk ik had nog niet de tijd genomen om de exacte uitspraak van de Hoge Raad door te nemen. Maar een van de kernpunten van de uitspraak is inderdaad dat "Staat zich niet ongelimiteerd mag mengen in de keuzes van een burger bij het gebruik of de exploitatie van zijn bezittingen" Elke belastingheffing is in wezen natuurlijk een vorm van onteigening. Alleen deze is binnen het redelijke wel toegestaan.

zekernietjoops
zekernietjoops12 jan. 2022 - 17:56

erikbos, ik citeer u: “Je kan een heffing doen op het rendement van vermogen maar niet het vermogen zelf dat komt neer op onteigening en dat is in strijd met Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).” Structurele en zelfs geplande, want beoogde inflatie, ook nog gecombineerd met inmiddels al jarenlang vrijwel geen rente, hebben m.n. spaartegoeden, maar ook de financiële zekerheid van pensioenen en van de meeste mensen ernstig aangetast en verminderd en dat gaat nog steeds door. Dat is DUS niet gevolg van natuurwetten, maar van doelbewust beleid dat ons opzadelde met een volstrekt immoreel en zelfs crimineel geldstelsel en daardoor gedreven sociaaleconomische en dus ook uiterst bedenkelijke (wan)orde…En – in de geest van en analoog aan bovenstaand citaat van u – is dat dus eigenlijk en feitelijk ook in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)!

stokkickhuysen
stokkickhuysen13 jan. 2022 - 19:41

@zekernietjoops Jij gaat ervan uit dat de spaartegoeden niet onderhevig zijn aan onzekerheid of invloed van overheidsbeleid op het moment van bijschrijven op de spaarrekening. Dat is niet juist. Het risico is er, ongeacht of het zich voordoet. Als ik aandelen Shell heb en de overheid voert een CO2 heffing in waardoor Shell minder winst gaat maken, waardoor de aandelen zakken, en mijn bezit dus in euros minder waard wordt dan is dit geen onteigening.

maastrichtutrecht
maastrichtutrecht11 jan. 2022 - 12:33

Als iedereen 20% vermogensbelasting moet betalen over de gerealiseerde vermogenswinst komt natuurlijk de vraag naar voren wie dat kan betalen. Voorbeeld mevr. Heineken werd (bijvoorbeeld) 5 miljard rijker in het afgelopen jaar. Die rijkdom zit niet in contanten, maar in aandelen. Dan met ze dus voor 1 miljard verkopen, aan wie. En als een huiseigenaar, waaronder ik, een vermogensgroei zien van 100.000 euro moet ik dan dakpannen gaan verkopen of de voortuin. Zegt u het maar.

1 Reactie
erikbos
erikbos11 jan. 2022 - 14:12

Klopt, zo'n vermogensaanwas belasting is lastig. Het is ook vaak om een papieren winst, pas op het moment van verkoop heb je pas echt de winst te pakken. Je kan natuurlijk zoals ze in de VS doen gaan belasten op het moment van verkoop maar dan krijg je massaal uitstel gedrag. Daarnaast heb je ook nog het effect als het slecht gaat op de beurs de fiscus miljarden aan aftrekposten krijgt. Als je de winst belast is ook het verlies aftrekbaar. Dat leidt weer niet tot een continue inkomsten stroom zoals de Staat het het liefste ziet.

Fabius
Fabius11 jan. 2022 - 12:07

Het meest rechtvaardige is natuurlijk dat ieder mens gelijkelijk een bepaald percentage van salaris en vermogen betaalt aan belastingen. Dat mensen met een hoger salaris en/of een groter vermogen een hoger percentage aan belastingen moeten betalen heeft erg weinig met rechtvaardigheid te maken. De auteur van bovenstaand betoog zegt in feite gewoon: leg de rekening maar bij anderen neer en niet bij mij. (Ik behoor overigens tot diegenen die een bescheiden spaartegoed zien verdampen)

3 Reacties
Backtobasics
Backtobasics11 jan. 2022 - 12:44

" Dat mensen met een hoger salaris en/of een groter vermogen een hoger percentage aan belastingen moeten betalen heeft erg weinig met rechtvaardigheid te maken." Wat is daar dan zo onrechtvaardig aan ?

Eid
Eid11 jan. 2022 - 13:24

@basics Een politiek principe over belasting betalen is niet hetzelfde als rechtvaardig. Het is een politieke keuze, die waarsch vooral de mensen ad onderkant van de sanenleving vanuit hun gezichtspunt als logisch en daarmee als rechtvaardig bestempelen. En voor inkomens in NL hebben wij dat zo democratisch bepaald. Gekozen dus.

Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:47

Eid En waarom vind jij het niet rechtvaardig?

Over2
Over211 jan. 2022 - 12:07

''alleen voor de rijkste tien of twintig procent'' Hoezo alleen vermogensbelasting voor de rijkste 10-20%. Waarom niet iedereen belasten en dan progressief. Breedste schouders zwaarste lasten of is dat te links? De eerste €100.000 1%, de tweede 100.000 2%, de derde 100.000 3% etc. En alleen aan de onderkant een vrijstelling met een drempel van zeg wat een gezin nodig heeft om het zonder inkomen een jaar lang uit te kunnen zingen zonder de hand op te hoeven houden. En waarom bepaalde vermogenscomponenten vrijstellen van vermogensbelasting? Het zou helemaal niet uit moeten maken waar dat vermogen in zit. Contanten, spaarrekening, obligaties, juwelen, aandelen, onroerend goed etc.

10 Reacties
Thuru
Thuru11 jan. 2022 - 12:53

In praktijk lijkt het me lastig om belasting te heffen als je juwelen in huis hebt van bepaalde waarde of dat je contant geld heb thuis of in een kluis. Niemand geeft dit dus op en omdat dit niet te controleren valt kom je daar makkelijk mee weg.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine11 jan. 2022 - 13:11

@Over, als ik even reken met iemand met een koopwoning van 400.000 (tussenwoning Amsterdam) dan moet deze 1 + 2 + 3 + 4 = 10.000 euro extra belasting per jaar betalen. Bovenop alle andere bestaande belastingen. Zoiets dus?

Eid
Eid11 jan. 2022 - 13:26

En waarom wel, omdat u dat vermogen niet hebt en het daarom maar bij anderen afgeroomd moet worden? Een feestje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jan. 2022 - 13:39

Juwelen zijn (nog) vrijgesteld net als kuntvoorwerpen. Hun waarde zou ook regelmatig moeten worden getaxeerd. Onbegonnen werk.

Over2
Over211 jan. 2022 - 22:05

Iemand met een tussenwoning in Amsterdam terwaarde van 400.000 en een hypotheek van 400.000 zal dan geen vermogensbelasting hoeven te betalen vermoed ik Shine. Per saldo is het vermogen immers nul. Maar wat te doen als je vermogen negatief is? Stel dat je 400.000 schuld hebt uitstaan met daar tegenover slechts 300.000 aan bezittingen in de vorm van onroerend goed, spaarcenten op de bank, juwelen, kunst (niet voor persoonlijk gebruik) etc. Krijg je dan geld terug van de fiscus?

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 jan. 2022 - 22:59

Over Welk percentage van de NL bevolking heeft 100,000 aan vermogen? In 2018 ongeveer 38%. Van de mensen met een vermogen tussen 100,000 en 500,000 bestaat dat vermogen voor 75% uit de waarde van het eigen huis. van die 38% heeft dus driekwart zijn geld in het eigen huis zitten. Dat betekent dat ongeveer 10% dus vermogen heeft buiten het eigen huis. Als er bij deze regeling een vrijstelling komt voor het eigne huis, wat voor de hand lijkt lijkt te liggen, dan is er dus nog maar 10% van de bevolking over die aan jouw heffing toekomt. https://longreads.cbs.nl/materiele-welvaart-in-nederland-2020/vermogen-van-huishoudens/

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 jan. 2022 - 23:04

Aanvulling Van de groep met een vermogen van meer dan 100,000 zit driekwart in de groep '100,000 tot 500,000'.

Over2
Over212 jan. 2022 - 8:42

In mijn voorstel wordt voor vermogensbelasting wordt van geen enkele categorie vermogen weg gekeken Huysen. Dus ook niet van de eigenwoningbezitter die zijn spaarcenten niet parkeert op een bankrekening o.i.d. maar in zijn onroerend goed. Om bij het voorbeeld van Shine te blijven. Stel een eigen woning van 400.000 en 100.000 afgelost op de hypotheek met spaarcenten. Spaarcenten die voor een deel zijn verkregen met het opstrijken van subsidie voor de eigen woning zoals daar zijn hypotheekrenteaftrek, isolatie, warmtepomp, verlaagde overdrachtsbelasting etc. Dat levert dan een vermogenspost op van 100.000. Tel daar bij op nog eventuele andere vermogenscomponenten minus belastingvrije voet en klaar.

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 jan. 2022 - 11:33

Ok, dus eigenwoningforfait . Dit hebben we al Over. uUit.

Over2
Over212 jan. 2022 - 16:32

Van mij mag u de vermogensbelasting op spaarcenten in de eigen woning noemen zoals u wilt Huysen. Zolang die spaarcenten maar volledig meetellen voor het vermogen en net zo zwaar belast worden als spaarcenten op de bankrekening o.i.d.

lmgikke
lmgikke11 jan. 2022 - 11:49

Geld = energie (E=MC2) Of althans, geld staat voor energie. Salaris wordt betaald zodat de medewerker zijn energie in het bedrijfsbelang steekt. We leggen geld neer voor producten (gematerialiseerde energie), transport (energie), diensten (energie van een ander). De geldhoeveelheid staat dus voor een hoeveelheid energie. De geldcreatie maakt het een raar verhaal, want wat heeft dat nu met energie te maken? Wel nu, alles. Al dat geld, is niets anders dan vooruitlopen op een of andere energieconsumptie in de toekomst. En daar ontstaan crisis. Op het moment dat er niet meer voldaan kan worden aan die energievraag die vormgegeven wordt door de geldhoeveelheid. Inflatie, crisis trekt die onbalans weer recht. Daarmee (i.t.t. wat velen beweren, ook in de reacties hieronder) is een vermogensbelasting dus een zeer goed voorstel. De ongelijke vermogensverdeling staat namelijk aan de basis van vele problemen, van klimaat (teveel fossiel energieverbruik) tot armoede. Er is geen morele rechtvaardiging voor een individu om zo'n groot verschil in energiebehoefte/verbruik/aanspraak te rechtvaardigen. Belasting over vermogens zou niet moeten mogen omdat bij de vergaring van dat vermogen al belasting betaald zou zijn. Ja voor Jan met de pet wellicht, maar dat is juist wat er mis gaat in onze samenleving. Enkelen zijn in staat om perverse hoeveelheden geld te onttrekken aan de maatschappij. M.a.w. bij het vergaren wordt blijkbaar niet genoeg belasting geheven. Dat mag best gecorrigeerd worden achteraf als vermogensbelasting.

1 Reactie
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine11 jan. 2022 - 13:15

@Imgikke, Waarom consumeert iemand met een miljoen op de bank of in zijn huis meer energie dan iemand met 0 euro op de spaarrekening. Misschien hebben allebei wel ieder 50.000 per jaar verdiend (energie gespendeerd) en heeft persoon 1 alles gespaard en persoon 2 alles elk jaar opgemaakt (dus meer geconsumeerd) Flinke vermogensbelasting zal er toe leiden dat iedereen maar beter zijn geld kan opmaken, dus meer consumptie. voor de belastingdienst het gaat verdelen, zodat andere dat geld kunnen consumeren.

wittecisnoot
wittecisnoot11 jan. 2022 - 11:37

"Wie de investeringen dekt met door de ECB bijgedrukt geld en legt de risico’s vooral bij de lagere – en middeninkomens neer". Geen fan van het artikel: er moet eens anti-cyclisch beleid gevoerd worden ipv lastenverzwaringen. Maar wat hier tussen aanhalingstekens is gezet is enorm belangrijk. De pigg-landen zullen bij de volgende crisis (die beginnen altijd met oververhitting en inflatie) omvallen en de arme Nederlander mag daarvoor gaan bloeden.

Hernandez
Hernandez11 jan. 2022 - 11:33

Ben je rijk als je een koophuis hebt?

4 Reacties
Thuru
Thuru11 jan. 2022 - 12:56

Koophuis zeg tot bepaalde waarde zou je niet mee moeten rekenen, tenslotte moet men ergens wonen. Zeg gemakshalve huis tot 1 miljoen is vrijgesteld. Hoop huizen zit met de extreme huizen waarde soms al boven de 600000. Dat vermogen zit dus in het huis en niet als geld op de bank.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jan. 2022 - 13:26

Wat dacht u zelf? Het is mogelijk om huiseigenaar te zijn op een momenteel zeer gewilde plek en tegelijkertijd een miniem inkomen te hebben, bv alleen AOW.

Eid
Eid11 jan. 2022 - 13:29

@thuru Omdat uw huis onder 1 mio zit vind u dat een faire keuze waarsch. Stel je woont als gepensioneerde in een huis van 2 mio, dan mag je dus je huis opeten. Maar daar zit u niet mee. Moeten ze maar niet zo'n duur huis hebben. Heerlijk dat socialisme

Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:50

Eid Nee lekker anderen laten verrekken. De rechtse rover spreekt. De rechtse rover die op tig vlakken bevoordeeld wordt begint te janken als er iets moet worden teruggedaan aan de samenleving. Ga gewoon recht evenredig belasting betalen.

Farmer 2.0
Farmer 2.011 jan. 2022 - 11:29

De ECB drukt vooral geld bij om de rente laag te houden. Een gedeelte van Europa ligt constant aan dit infuus van goedkoop bij-financieren. Waarom een ingewikkelde constructie van wéér een belasting om de industrie subsidie te verlenen voor het duurzaam produceren. Via een omweg komt dit ook weer terecht bij de rijkste helft van Nederland. Zie bv de vele zonneparken en hun rijke eigenaren/aandeelhouders.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:53

En de rente moet natuurlijk laag blijven want anders is de staatschuld die de rechtse potverteerders tot 100biljoenen hebben laten oplopen niet meer te betalen. En het bijgedrukt geld gaat niet naar de burgers. Die worden geschonken aan de banken en de financiële instellingen met het excuus dat de economie gestimuleerd moet worden. Welke koopkracht stijgt er als een aandeel duurder of goedkoper wordt?

Frans Kwakman
Frans Kwakman11 jan. 2022 - 11:19

Eline, blij dat je in mijn richting denkt. Belasting dient door iedereen naar vermogen opgebracht te worden. Dus niet alleen die hoge vermogens, maar iedereen. Niet alleen de minimumloners maar iedereen, naar vermogen. Zo is de bovengrens in de afdracht voor verzekering voor ziekte en zeer, sorry ben even de naam van die afdracht kwijt,.Als je veel verdient kan je nu eenmaal meer bijdragen dan die minimumloner. Rechtvaardigheid is erg belangrijk. En de BTW pakt de mensen met weinig inkomen duidelijk veel harder dan de meer gefortuneerden. Dus niet verhogen, eerder verschuiven naar andere posten.

Marc Marc
Marc Marc11 jan. 2022 - 11:12

Even los van inkomenspolitiek gezien probeer ik mee te denken wat dan precies de faal zou zijn en te duiden dat het best een lastig verhaal is. De reden van stijgende energieprijzen zijn de internationaal stijgende gasprijzen door o.a. toegenomen Aziatische vraag en productieproblemen in Rusland. Rusland komt alle lange termijncontracten voor gasleveringen na maar daar heeft Nederland niks aan want we hebben geen lange termijncontracten met Rusland. Dat ligt geopolitiek gevoelig en MH17 hielp ook niet mee. De gasvraag stijgt omdat het o.a. een transitiebrandstof is waarbij kolen vervroegd uitgefaseerd wordt en vervangen wordt door gas terwijl tegelijkertijd er meer groene energie wordt opgewekt. De faal is dat dit te voorzien was. In retrospectief is de groei van groene energie te traag geweest om de gasvraag te drukken. De andere faal is het gebrek aan lange termijncontracten voor gas die de prijs had kunnen drukken. Maar dat ligt gevoelig. Het meest lastige is de afhankelijk van gas in de gebouwde omgeving. Er is een enorme weerstand tegen 'van het gas los' geweest want te duur e.d. Omdat gas altijd zo goedkoop was is de gemiddelde woning in NL niet zo best geïsoleerd. Isolatieprogramma's ten spijt, de Nederlander zit niet te wachten op ingrijpende renovaties. Je kan je de vraag stellen in hoeverre de overheid dit in het verleden meer had moeten subsidiëren van belastinggeld. M.a.w., de hoge inflatie is ook een stukje eigen schuld omdat energieverbruik niet belangrijk genoeg was. Dat hele groepen mensen buiten hun schuld want huurhuis of geen middelen om te isoleren, nu te maken hebben met lastenstijgingen is wrang. Dat voorkomen was beter geweest maar de tijdsgeest waarbij er voldoende begrip was voor klimaatmaatregelen was er niet. Hopelijk gaat dit beter in de toekomst. Toch is er een grote component van karma bij de dwarsliggers die tegen van het gas afgaan zijn want gas wordt niet meer goedkoop waardoor alle terugverdienplaatjes ten spijt waardoor mensen maatregelen uitstelden, niet meer gelden. Daarom zeg ik tegenwoordig, terugverdientijd van energiebesparende maatregelen is een achterhaald begrip. Hoe sneller je acteert hoe minder geld je totaal kwijt bent want uiteindelijk is gas eindig en/of wordt knetterduur.

4 Reacties
Gerygrr
Gerygrr11 jan. 2022 - 12:41

De groei van groene energie is door de achtergebleven infrastructuur gestagneerd. Op de rekening een vast bedrag per afnemer voor het vervoer en de opslag van gas en stroom. De gewone mensen krijgen hun groene stroom niet meer geleverd aan het stroomnet! Maak deze lasten afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik en van het volume dat de gebruikte stroom, gas inneemt!

Marc Marc
Marc Marc11 jan. 2022 - 13:49

@Grijsje, het is zeker waar dat er gebieden in NL zijn waar het transportnet kraakt en zonneopbrengsten naar 0 gaan wanneer de netspanning naar 253V gaat. Er zijn ook veel gebieden waar er niks aan de hand is dus je moet een beetje oppassen met het extrapoleren van transportproblemen. Als ik je goed interpreteer pleit je voor een capaciteitstarief zoals in België waar de transportkosten gebaseerd zijn op de maximale afname gedurende een kwartier in een maand. Dat is geen slecht idee en motiveert huishoudens om niet te gelijk de oven aan te zetten terwijl de wasmachine draait. Het vereist ook slimmere apparatuur zoals warmtepompen die terugschakelen op het moment dat andere grote stroom verbruikers ingeschakeld worden. Ik ben in ieder geval voor en dat zeg ik terwijl ik een warmtepomp heb. Mijn hoogste piek ik 2021 was namelijk 3120W verbruik gedurende een kwartier. De rest van het jaar altijd onder de 2400W gebleven.

Gerygrr
Gerygrr11 jan. 2022 - 14:19

Ja zoiets! Ook ik heb een hybride warmtepomp. Mijn gasverbruik is minimaal. Toch is mijn maandbedrag verhoogd met €50!

Marc Marc
Marc Marc11 jan. 2022 - 15:09

@Grijsje63, ik heb helemaal geen gas en geluk met een vast 5 jarig contract elektriciteit uit 2019. Totaal verbruik ca 4000 kWh waarvan ca 3000 kWh van zonnepanelen dus netto 1000 kWh. Mijn energierekening gaat van ca 0 euro naar -35 euro in de maand. Lang leve de heffingskorting. Mijn bruto elektriciteitsprijs is 15,5 cent/kWh. Mooi mazzeltje na de investering om van gas los te gaan terwijl iedereen riep dat dat nooit terugverdiend zou worden. hehehe. Maar ja, er is vast iemand dat mij dat weer wil afpakken want eigen huis met een waarde.

Kuifje3
Kuifje311 jan. 2022 - 10:51

Het is fundamenteel fout om belastinginkomsten te genereren op basis van andere zaken dan inkomen. Over opgebouwd vermogen is al bij de vergaring belasting betaald namelijk. Eigenlijk is ons hele belastingstelsel door jarenlang fundamenteel fout beleid inmiddels totaal verziekt. We belasten en vergoeden steeds meer op basis van zaken die ook elders al belast of vergoed zijn. Denk dan daarbij aan het totaal doorgeslagen toeslagensysteem of aan het belasten van vermogen op basis van niet bestaand fictief rendement. We moeten terug naar een aantal basisprincipes. Belast op basis van omzet (BTW) of inkomen (inkomsten- en winstbelasting) en houd de lasten verder laag. Denk dan vooral aan de gemeentebelastingen, energielasten en huren. Als de vaste lasten laag gehouden kunnen worden hoeven de overheden ook niet te compenseren met rare subsidies die stuk voor stuk ook bijzonder fraudegevoelig zijn. Een ander principe moet zijn dat als we iets aan de ene kant belasten dat het aan de andere kant aftrekbaar moet zijn. Denk daarbij aan rente inkomsten en uitgaven. Willen we dat “rijken” meer bijdragen dan kan eenvoudig de inkomstenbelasting aan de bovenkant wat verhoogd worden. Het bijkomende effect is dat minder bedeelden niet meer aan allerlei subsidies hoeven te hangen. Bijvoorbeeld is huursubsidie niet nodig als de huur een stuk lager is. Het scheelt ook veel bureaucratie als al die ingewikkelde systemen worden afgebouwd.

10 Reacties
JanvdH2
JanvdH211 jan. 2022 - 11:44

" Over opgebouwd vermogen is al bij de vergaring belasting betaald namelijk. " Wat een onzin, ik heb een huis in de verhuur, dat is het afgelopen jaar EUR 50.000 meer waard geworden, daar heb ik 0 belasting over betaald. Ook over de huur inkomsten van dit huis betaal ik 0 belasting. Ook over het vermogensrendement van mijn aandelen betaal ik 0 belasting, alleen een schijntje aan dividend belasting.

rvb2
rvb211 jan. 2022 - 11:56

Het is fundamenteel fout om niet te belasten op basis van vermogen. Nivellering kan niet werken alleen op basis van belasting op inkomen.

Piet Helmons
Piet Helmons11 jan. 2022 - 11:57

JanvdH: ik hoop voor jou dat de belastingdienst niet op Joop zit want wanneer je een huis in de verhuur heb dan moet je de WOZ waarde in Box3 opgeven en die stijgt de laatste jaren ook.

Jozias2
Jozias211 jan. 2022 - 12:14

@kuifje Eens. Uitzondering wat mij betreft is de erfbelasting. Het is een ding dat iemand door te werken of andere dingen goed te doen geld verdiend en zo vermogen krijgt. Maar een erfgenaam heeft daar niets voor hoeven doen anders dan geboren worden in het juiste gezin en heeft daardoor al enkele voordelen. Een erfenis is voor de volgende generatie eigenlijk weer een soort inkomen en zou hoger belast mogen worden. Daarmee nivelleer je ook meer de verschillen tussen sociale klassen.

Eid
Eid11 jan. 2022 - 13:32

@rvb Hoezo fundamenteel 'fout'? Omdat u geen vermogen hebt, zo kennen we elkaar weer? En als iemand vermogen geeft opgebouwd met geld waar al belasting over betaald is, dan gaan we nog eens heffen? Ja heel rechtvaardig.

JanvdH2
JanvdH211 jan. 2022 - 19:32

Piet Helmons, de claim van kuifje is dat er over vermogen al belasting is betaald en dat daarom het fundamenteel fout is om over iets anders dan inkomen belasting te betalen. Dat is dus duidelijk niet zo, over mijn huur inkomsten en de vermogen toename is geen cent belasting betaald, het is dus goed dat er belasting over wordt betaald. Hetzelfde geld over erfenissen, ook goed dat daar belasting over wordt betaald, zeker als het gaat over een deel van het vermogen waar nog steeds maar minimaal belasting over is betaald.

Kuifje3
Kuifje311 jan. 2022 - 21:47

@Jan: dus… belast het inkomen uit huur. De waardevermeerdering belasten kan, maar dan moet je ook rekening houden men inflatie en verlies aan waarde aftrekbaar maken. Dat zal niet gebeuren. De waarde zelf is overigens dubbel belast via box 3 en via de WOZ. Stijgt de waarde dan stijgt ook de belasting. @rvb: wij zijn het land in de wereld waar de nivellering al het verste is doorgevoerd . Voor sommigen is het echter nooit genoeg. @Jozias: de hele systematiek rond erven is ook ridicuul, maar dat is nu niet de discussie. Er valt wel iets voor te zeggen als je een erfenis ziet als inkomen, maar het is meteen een vreselijk fraudegevoelig onderwerp. Maar goed, de overheid zal deze bron van inkomsten nooit loslaten dus die geef ik je. Erfbelasting houden we er dan toch maar wel in. Mijn allerbelangrijkste punt is dat het allemaal veel meer terug moet naar een aantal basisprincipes die pakweg 40 jaar geleden nog onomstreden waren.

Jozias2
Jozias211 jan. 2022 - 22:13

@jan U betaald bij een tweede woning wel belasting. Niet over de huuropbrengsten maar wel over de waarde van de woning. Het wordt dus op een andere manier belast netzoals spaargeld en aandelen. Op zich eerlijk want zo belast je de daadwerkelijke waarde en niet een eventuele fictieve huur. Daarnaast voorkomt het leegstand.

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 jan. 2022 - 23:07

zijn vermogenswinsten inkomen? is rente inkomen is een erfenis inkomen? Ik denk alledrie : ja, En omdat de ene gulden de andere wel is moeten we op al dit inkomen het inkomstenbelastingtarief toepassen.

Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:58

Eid De Robin Hood van de rijke.

JoostV2
JoostV211 jan. 2022 - 10:49

politiek gaat niet over ECB bijgedrukt geld. Hoe kunnen zij dan wijzer zijn? Algemene belastingen zoals vermogensbelasting worden niet toegewezen aan specifieke uitgaven. Mis even het evidence voor de stelling over ECB. Ik mis even dat tekort aan groenen stroom verantwoordelijk is voor stijging gasprijzen, of zijn de kerncentrales en kolen centrales die we uitzetten groen? Groene stroom wordt door het bedrijfsleven geproduceerd en niet door de overheid zeker met de huidige energieprijzen. Ik snap niks van bovenstaande tekst, jammer want ik vind wel dat vermogen net zo zwaar moet worden belast als inkomsten uit werk, daar vinden we elkaar dan weer wel.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine11 jan. 2022 - 10:35

Tja, we hebben de keuze tussen extra belasten of ons begrotingstekort laten oplopen. Dat laatste kan natuurlijk niet. Stel je voor dat wij op 60% van ons BBP komen, schandalig! Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland en België zitten (ver) boven de 100%, wie moet er garant staan voor deze landen als wij dat niet meer kunnen. Ik ben overigens bang dat ik tot de elite behoor met mijn aflossingsvrije hypotheek en dus aandelen portefeuille waarmee ik over 15 jaar mijn huis wil aflossen.

spelregeltoerist
spelregeltoerist11 jan. 2022 - 10:13

In welk jaar denkt u dat de alternatieve energie goedkoper zal zijn dan bij de conventionele manier om energie op te wekken? Zelfs als we de belastingen voor de rijken substantieel verhogen en massief inzetten op wind en zon, dan schat ik als deskundige in dit veld dat dit pas ergens na het jaar 2030 zal gebeuren. En zelfs dan nog zitten we met een klein land dat volgebouwd is met windmolens en zonneparken, wilt u dat dan? Kernenergie dan maar…

2 Reacties
Marc Marc
Marc Marc11 jan. 2022 - 11:35

@spelregeltoerist. Als je de energiemarkten had gevolgd dan had je geweten dat groene energie vandaag de dag al veel goedkoper is dan fossiel en kernstroom. Windparken op zee produceren nu al voor minder dan 3 cent/kWh elektriciteit. De SDE+ subsidies voor groene stroom gaan uit van garantieprijzen. Omdat de prijzen van elektriciteit door de hoge gas- en kolenprijs de laatste maanden structureel hoog waren ontvangen de meeste SDE+ gesubsidieerde groene stroom projecten over de laatste maanden geen subsidie meer want ze ontvangen meer dan de garantieprijs. Kernstroom is een lange termijnoplossing gezien de bouwtijd. Niemand verwacht een stroomprijs van minder dan 10 cent/kWh uit een nieuwe kerncentrale. 15 cent/kWh ligt meer in de verwachting. Voor die prijzen is het zelfs goedkoper om groene waterstof te maken, op te slaan en vervolgens weer om te zetten in stroom met een nieuwe gascentrale die voldoet aan de taxonomy van de EU om groen te zijn. Eén van de voorwaarden is namelijk de geschiktheid voor low carbon fuels en laat dat nou net waterstof zijn.

JanvdH2
JanvdH211 jan. 2022 - 11:45

" n welk jaar denkt u dat de alternatieve energie goedkoper zal zijn dan bij de conventionele manier om energie op te wekken? " Dat was 2020, dus dat ligt achter ons, zeker als je de kosten van de vervuiling aat meenemen (en dan praat ik over fijnstof en niet over CO2)

rvb2
rvb211 jan. 2022 - 10:11

zorg er ook voor dat vermogen van bedrijven belast wordt, niet alleen de vermogens van mensen.

5 Reacties
Hernandez
Hernandez11 jan. 2022 - 11:32

Nee hoor RVB, jouw huis met afbetaalde hypotheek.. daar ga jij belasting overbetalen!

rvb2
rvb211 jan. 2022 - 11:57

@Hernandez: als ik een afbetaald huis had, dan zou het terecht zijn om over dat vermogen belasting te betalen. Ik hoop dat ik snel vermogensbelasting mag betalen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine11 jan. 2022 - 13:18

@rvb, maak je geen zorgen, nu de wet Hillen wordt afgebouwd, komt je wens snel in vervulling.

Eid
Eid11 jan. 2022 - 13:35

@rvb Maar u heeft geen afbetaald laat staan eigen huis zo klinkt t. En als iemand in een afbetaald huis woont met een klein inkomen mag ie z'n eigen huis opeten? Want ja, het zit in de stenen, niet in het handje.

Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:58

Eid Dat moet iemand die een bijstandsuitkering nodig heeft ook.

Eid
Eid11 jan. 2022 - 10:11

Vraag me af of deze 'oproep' komt door de energie'crisis' of dat het de traditionele opvatting is dat vermogen afgeroomd moet worden in het kader van verdere nivellering.. En als 1 schaap over de dam is: Eerst de allerijksten, zullen weinig mensen bezwaar tegen hebben, maar als eenmaal t principe geintroduceerd is... en dan gaan we ook achter diegenen aan die eigen verantwoordelijkgeid hoog in het vaandel hebben en hun eigen spaarpot hebben opgebouwd als aanvulling op pensioenen die nooit geindexeerd werden. Of nog steets wachten op een overheid die eindelijk het fictieve rendement op spaargeld afschaft... Heel rechtvaardig.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037112 jan. 2022 - 10:59

De Robin Hood van de rijke spreekt.

watcher3
watcher311 jan. 2022 - 10:01

Gaat niet gebeuren met de VVD in de regering.

1 Reactie
Thuru
Thuru11 jan. 2022 - 12:58

Ook dat ja. Maar niet alleen de VVD, sommige andere partijen denk ik ook zo.