Joop

'Inburgeringstoets draagt niet bij aan integratie'

  •  
12-04-2010
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
114 keer bekeken
  •  
ANP-Inburgering300.jpg

'Toets leidt tot uitsluiting. Onopgeleide migranten afgeschrikt. Voor migranten met laag inkomen te duur. In strijd met internationale mensenrechtenverdragen'

De taal- en inburgeringstoetsen die door veel EU-lidstaten, waaronder Nederland worden gebruikt, dragen niet bij aan de integratie van immigranten maar leiden juist tot uitsluiting. Dat stelde maandag een internationaal team van onderzoekers onder leiding van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Volgens de onderzoekers sluiten de toetsen bepaalde groepen uit van de gezinshereniging of een betere rechtspositie. Dat meldt het AD maandag.
Migranten die weinig of geen onderwijs hebben genoten, worden afgeschrikt door de toetsverplichtingen. Voor migranten met een laag inkomen zijn de kosten voor toetsing vaak te hoog.
Het toetsbeleid strookt niet met de liberaal-democratische principes die de lidstaten van de Europese Unie pretenderen aan te hangen, stellen de wetenschappers. Ook zou het strijdig zijn met internationale mensenrechtenverdragen.

Meer over:

leven, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

JoopSchouten
JoopSchouten12 apr. 2010 - 8:56

Volgens mij kwam dit idee uit de koker van Cohen. De uitwerking werd echter aangescherpt door rechtse partijen.

shoarmabakker
shoarmabakker12 apr. 2010 - 8:56

Idee van een inburgeringstoets (liever cursus) is niet slecht. Leer mensen bekend worden met de Nederlanse cultuur, zodat ze herkennen wat er om hun heen gebeurd. Help ze begrijpen hoe de samenleving werkt, zodat de drempel om te participeren zo laag mogelijk is. De huidige uitvoering ervan is echt volslagen idioot. Inhoudelijk stompzinnig, en het lijkt niet gericht op het helpen van mensen, maar het afrekenen van mensen zo makkelijk mogelijk te maken.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa12 apr. 2010 - 8:56

Wat ik altijd belachelijk vind van mijn PVDA is dat zij vrolijk door ging met de invoeren van de onmenselijke regels en wetten van ex-minister en ex-gevangenis-directeur. Nooit Nederland werd aangeklaagd door Europese mensenrechten en kinderrechten, onder haar naam wel. Maar mijn vrienden de PVDA-ers gingen vrolijk door ook met dat inburgeringscursus voor halve bejaarde Marokkanen en turken, terwijl Nederland 250.000 analfabete Holanders die niet kunnen lezen en schrijven.

[verwijderd]
[verwijderd]12 apr. 2010 - 8:56

En dan heb je nog niet eens gezien wat voor een flauwekul aan de mensen wordt gevraagd in die toets.

2 Reacties
ReneeO
ReneeO12 apr. 2010 - 8:56

Ik heb hem niet gehaald, maar dat komt misschien omdat ik van vaders kant tot de derde generatie allochtone Italianen behoor... ;-) Ik zou het liever de 'in en in burgerlijkheidscursus' willen noemen.

Leodeondernemer
Leodeondernemer12 apr. 2010 - 8:56

Ja, bijvoorbeeld die vraag over wat de hoofdstad van Nederland is. Veel te moeilijk voor iemand die nog maar een paar jaar in ons land woont.

[verwijderd]
[verwijderd]12 apr. 2010 - 8:56

Geboren en getogen Nederlanders halen de test zelfs niet. De waanzinnige opvattingen die de vragen weerspiegelen drijven Nederlanders bijna tot emigratie.

1 Reactie
Leodeondernemer
Leodeondernemer12 apr. 2010 - 8:56

Wat houd je tegen om te emigreren? Ik zie je in heel veel bijdragen alleen maar zeuren over hoe slecht het in Nederland is. Dan ben je toch weinig gewend, want in andere landen is vaak meer corruptie, discriminatie, onrecht.....

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort12 apr. 2010 - 8:56

kunnen we dan niet gewoon een puntensysteem regelen zoals in Australie? Kan je wat? +1 Spreek je UK of NL? +1 Heb je een opleiding? +1 Heeft u een strafblad? -3 Heeft u minder dan 1 punt, en bent u geen politieke vluchteling? Dan gaat u niet langs start, en ontvangt u geen $200,-. Wel zullen wij uw ticket richting het thuisland betalen. Kan binnen 10 minuten geregeld worden, scheelt ellenglange procedures en lange jaren vol onzekerheid. Overigens, in Australie heb je ook belachelijke inburgeringstesten. Denk dat geen 1/10 van autochtone Nederlanders een inburgeringstest zou halen. De vraag zou moeten zijn: willen wij in Nederland een bepaald selectiebeleid toepassen op diegene die graag in Nederland zouden willen wonen? Zo nee, dan alles toelaten zonder enige controle, zo ja, dan controles z.s.m. doen en consequent zijn bij negatief advies. Geen 68 nieuwe procedures, rechtzaken, vertragingsacties, e.d. Ben benieuwd wat men vind: kan iemand mijn bovenstaande vraag beantwoorden, met zowel voor als tegen argumenten, in relatie tot het nu gevoerde beleid? Ik heb werkelijk te weinig kennis van zaken op dit gebied.

1 Reactie
vaclavklaus
vaclavklaus12 apr. 2010 - 8:56

Klinkt als een helder systeem. Wat mij betreft moeten alle huwelijkspartner uit het buitenland ook minimaal havo/mbo hebben + Nederlands/Engels/Frans of Duits vloeiend kunnen spreken + goed lezen en schrijven. Plus dat zij 24 jaar oud of ouder zijn. Vervolgens is het inburgeren een stuk eenvoudiger en zijn dure zinloze cursussen niet nodig.

konijn2
konijn212 apr. 2010 - 8:56

Persoonlijk vind ik dat veel Nederlanders dringend een uitburgeringscursus zouden moeten volgen.

1 Reactie
ReneeO
ReneeO12 apr. 2010 - 8:56

Als je bedoelt om op die manier van een bekrompen kleinburgerlijke denkwijze te genezen, ben ik het met je eens. :)

harryo2
harryo212 apr. 2010 - 8:56

Vraag 100: Is het leven in Nederland duur of goedkoop?

1 Reactie
omaoeverloos
omaoeverloos12 apr. 2010 - 8:56

a. het kost duur b. goedkoop is duurkoop c. ja d. ja meneer

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods12 apr. 2010 - 8:56

Het is toch zo dat vluchtelingen en asielzoekers vrijgesteld zijn van de inburgeringstoets? Zo ja, dan is natuurlijk wel de vraag of Nederland "migranten die weinig of geen onderwijs hebben genoten" en die ook niet de capaciteiten hebben om de taal de leren nog wel kan hebben. Dat lijkt me van niet, gezien dat ze dan allemaal in de bijstand zullen komen. Wel ben ik voorstander van twee zaken die e.e.a. pragmatischer maken: 1. Beperk de inburgering tot Spreekvaardigheid Nederlands en pragmatische basiskennis over ons land. Ik wist een aantal vragen zelfs niet eens toen ik die eens doornam! 2. Verruil de Immigratietoets Inburgering (anders mag je niet naar Nederland komen, zelfs niet ingeval van gezinshereniging) voor de Bijstandstoets Inburgering (anders krijg je geen bijstand) en voer die toets ook in voor mensen die hier al langer zijn maar wel onder de inburgeringsplicht vallen. Het laatste punt heeft als grote voordeel dat ze hier de taal kunnen/moeten leren, wat uiteraard véél beter gaat dan in Ougadougou. En dat iedereen in Nederland op afzienbare termijn Nederlands spreekt, want nu is het sanctiebeleid tegen niet-inburgeren per gemeente verschillend; soms is dat er nauwelijks. En dit lijkt me niet strijdig met internationale mensenrechtenverdragen.

3 Reacties
vaclavklaus
vaclavklaus12 apr. 2010 - 8:56

Voor de mensen die hier zijn ben ik het eens met jouw betoog. Voor toekomstige gevallen: Mensen die niet kunnen lezen en schrijven in een westerse taal moeten wij niet meer toelaten als het niet om vluchtelingen gaat. Is het echte liefde? Dan eerst hard studeren in het land van herkomst. Zodra het Nederlands, Engels, Frans of Duits goed beheerst wordt (lezen+schrijven+spreken) en je bent 24 dan ben je welkom.

Leodeondernemer
Leodeondernemer12 apr. 2010 - 8:56

Dat is ook steeds de hele discussie Prins Pils. Als je de cijfers van bijvoorbeeld het CBS bestudeert, dan zie je dat er jaarlijks gemiddeld zo'n 50 duizend niet westerse allochtonen binnenkomen. Een deel daarvan is asielzoeker, maar ook een groot deel huwelijkspartner, gezinshereniger etc... En dat zijn mensen die het moeilijk krijgen in Nederland omdat ze uit arme gebieden van arme landen komen. In bijvoorbeeld het Rif-gebergte in Marokko is meer dan 50 procent analfabeet. Toch komen er ieder jaar enkele duizenden arme Berbers naar Nederland. Vind je het gek dat die weinig kunnen bijdragen aan onze samenleving?

Samanya
Samanya12 apr. 2010 - 8:56

@ Prins en Vaclav, Vluchtelingen moeten juist wel inburgeren! En dat is niet onmogelijk, het is mij met een totaal andere taal en cultuur ook gelukt. Volgensmij burgeren vluchtelingen juist sneller in dan 'oudkomers'. Het gaat uiteraard alleen om vluchtelingen die mogen blijven, voor de mensen die jarenlang op een antwoord wachten is alle onderwijs/dagbesteding afgeschaft. Misschien is daar de verwarring ontstaan? In sommige asielzoekerscentra zijn Nederlandse mensen vrijwillig taalklasjes gestart, en die zitten bomvol! Dit omdat het bij een tijdelijk verblijf (jarenlang in afwachting van een antwoord) ook handig is om iets van de taal te weten, en omdat veel hoogopgeleide vluchtelingen (bv uit Irak/Iran) zich kapotvervelen en de afleiding hun stress een beetje verminderd.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman12 apr. 2010 - 8:56

@P{rins Pils [Het is toch zo dat vluchtelingen en asielzoekers vrijgesteld zijn van de inburgeringstoets? ] Nee hoor. Inburgeringsplichtig De mensen die moeten inburgeren zijn opgedeeld in drie groepen: Oudkomers: U bent oudkomer als u voor 1 januari 2007 al in Nederland woonde en op 31 december 2006 geen nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers. Nieuwkomers: U bent nieuwkomer als u op of na 1 januari 2007 in Nederland bent komen wonen of op 31 december 2006 nieuwkomer was volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers. Geestelijk bedienaren: U bent geestelijke bedienaar als u werk heeft dat met een godsdienst of kerk te maken heeft. Een imam, prediker, priester, geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling zijn voorbeelden van geestelijk bedienaren. Niet inburgeringsplichtig U hoeft niet in te burgeren als u: een Nederlands paspoort heeft; afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland; jonger bent dan 18 jaar; ouder bent dan 65 jaar; acht jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was; over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt; tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (bijvoorbeeld expats). Ontheffing van de inburgeringsplicht In twee gevallen is ontheffing van de inburgeringsplicht mogelijk: Als u door een psychische of lichamelijke beperking of door een verstandelijke handicap het inburgeringsexamen niet kunt halen. Als de gemeente aan het einde van uw inburgering oordeelt dat het voor u niet mogelijk is het inburgeringsexamen te halen, ondanks dat u daar wel genoeg inspanning voor heeft geleverd. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-de-wet-inburgering-en-voor-wie-geldt-de-inburgeringsplicht.html

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods12 apr. 2010 - 8:56

Sylvia, Dank voor de info. Maar het ging me om de vraag of vluchtelingen en asielzoekers wel of niet van te voren moesten inburgeren. Dat is toch niet het geval? Zij mogen dat hier toch gewoon doen, in tegenstelling tot (anderssoortige) gezinscompletanten?

Jipke2
Jipke212 apr. 2010 - 8:56

De bedoeling is toch om laag-opgeleide mensen uit te sluiten? Op die manier komen alleen hoog-opgeleiden naar Nederland. Doel bereikt zou ik zeggen.

1 Reactie
hopje01
hopje0112 apr. 2010 - 8:56

Het is vooral de bedoeling om de druk op de maatschappij te beperken. Laag opgeleiden hoeven niet per definitie ten laste te komen van de samenleving. Punt is dat een open verzorgingsstaat en open grenzen niet samengaan. Je zult of het één of het ander moeten beperken, anders bezwijkt de verzorgingsstaat.

Hanvander Horst
Hanvander Horst12 apr. 2010 - 8:56

Toch: waar gaat het helemaal om? in 2008 trouwden volgens het CBS in Nederland 28000 personen van buitenlandse afkomst. Van hen waren er 7000 van Turkse of Marokkaanse afkomst. Van de in dat jaar getrouwde Turken haalde 20% een partner uit het land van herkomst en van de Marokkanen slechts 16%. Vier vijfden van deze groeperingen vinden dus een partner in Nederland zelf. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2944-wm.htm Kanon, mug et cetera.

2 Reacties
Leodeondernemer
Leodeondernemer12 apr. 2010 - 8:56

Je zou ook eens moeten kijken naar de huwelijken van bijvoorbeeld Marokkanen met Marokkanen die uit Belgie, Frankrijk of Spanje komen. Dat zijn er aardig wat als ik me niet vergis. En 7 duizend per jaar lijkt niet veel, maar over een periode van 10 jaar zijn dat er 70 duizend.

vaclavklaus
vaclavklaus12 apr. 2010 - 8:56

Het aantal partners vanuit het buitenland is sterk afgenomen door de leeftijdseis van 21 + 120% van het minimuminkomen. Het minimuminkomen stelt een eis aan de persoon die in NL verblijft, is oneerlijk en minder nuttig. Een opleidingseis aan de persoon die komt is veel zinniger. Gelijkwaardig minimaal aan HAVO of MBO + kennis van westerse taal gesproken en lezen + schrijven.

[verwijderd]
[verwijderd]12 apr. 2010 - 8:56

"Ook zou het strijdig zijn met internationale mensenrechtenverdragen." Fijn om eens een keertje gelijk te krijgen :-) Dat roep ik al jaren. Jammer dan weer van de kosten. Ik riep het al jaren gratis ;-)

1 Reactie
Leodeondernemer
Leodeondernemer12 apr. 2010 - 8:56

Meneer Veldman, kunt u een paar van die verdragen opnoemen?

[verwijderd]
[verwijderd]12 apr. 2010 - 8:56

Ik zie inburgeren toch als leren autorijden. Je mag er pas iets mee doen als je geslaagd bent. Dat is dus wat mij betreft het criterium om duurzaam in Nederland te mogen komen wonen: je moet geslaagd zijn. Taal beheersen, vak beheersen, algemene zeden en waarden van het land beheersen en respecteren et cetera. O ja, en spruitjes leren eten.

2 Reacties
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods12 apr. 2010 - 8:56

Na enige tijd moet inderdaad iedereen ingeburgerd zijn. Maar ik denk dat er een socialere én effectievere politiek mogelijk is: 1. Beperk de inburgering tot Spreekvaardigheid Nederlands en pragmatische basiskennis over ons land. Ik wist een aantal vragen zelfs niet eens toen ik die eens doornam! 2. Verruil de Immigratietoets Inburgering (anders mag je niet naar Nederland komen, zelfs niet ingeval van gezinshereniging) voor de Uitkeringstoets Inburgering (anders krijg je geen uitkering). En voer die toets ook in voor mensen die hier al langer zijn maar wel onder de inburgeringsplicht vallen (dat zijn ook vluchtelingen en asielzoekers). Het laatste punt heeft als grote voordeel dat ze hier de taal kunnen/moeten leren, wat uiteraard véél beter gaat dan in Ougadougou. Jouw gedachtegang komt neer op: je moet leren autorijden in een gebied waar nauwelijks of geen wegen zijn. En mijn voorstel heeft als grote voordeel dat iedereen in Nederland op afzienbare termijn Nederlands spreekt, want nu is het sanctiebeleid tegen niet-inburgeren per gemeente verschillend; soms is dat er nauwelijks. Plus dat het me niet strijdig lijkt met internationale mensenrechtenverdragen.

ReneeO
ReneeO12 apr. 2010 - 8:56

Er is zo'n programma waar Nederlanders hun geluk in bijvoorbeeld Frankrijk beproeven. Als ik ze dan pijnlijk hoor stuntelen met de plaatselijke middenstand en autoriteiten, denk ik ook altijd: [...] Taal beheersen, vak beheersen, algemene zeden en waarden van het land beheersen en respecteren et cetera. O ja, en tripes à la mode leren eten. [...] ;)

Averroes
Averroes12 apr. 2010 - 8:56

'Inburgeringstoets draagt niet bij aan integratie' Dit had ik zonder enig onderzoek ook wel kunnen concluderen. Inburgeringstoetsen zijn alleen een vorm van machtsvertoon van de autochtone bevolking en een pressiemiddel om te assimileren. Een sterk staaltje symboolpolitiek dus. Integratie kun je niet afdwingen. Het is een proces dat zich ontwikkelt en afhangt van de wil van zowel de nieuwe als de oude bewoners van een land.

1 Reactie
pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr12 apr. 2010 - 8:56

hoe zou het komen dat men inburgeringscursussen wil verplichten? omdat meer en mensen van buiten Europa zich niet kunnen/willen aanpassen aan onze cultuur..... in de USA zei men tegen mij: ignorancy is no excuse. als je reist , of elders wilt vertoeven, is aanpassen het motto, anders krijg je scheve zaken. dus: ik vind het echt het minimum, zo'n cursus. cultuur moet gerespecteerd worden