Joop

In zijn overwinningsspeech toonde Baudet opnieuw zijn angst

  •  
21-03-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
79 keer bekeken
  •  
3582301998_32b276d280_z
De kracht van de westerse beschaving is dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer juist niet wegmoffelen.
De overwinnaar daalde de trap af. Zijn getrouwen scandeerden zijn naam. Es spricht dr. Thierry Baudet. Hij nam het woord. Zijn ogen vlamden maar wie een toespraak houdt van dit kaliber,  overschreeuwt zichzelf. Die verbergt zijn onzekerheid en zijn angst achter een pantser van grote woorden. Baudet toonde zich opnieuw een bange poepdoos. Hij heeft geen vertrouwen in  de innerlijke kracht van het westen en de westerse beschaving. Anders zou hij niet zo´n verdomd eenzijdig verhaal houden. Anders had hij niet zo trots gemeld dat de westerse beschaving zich tot in de verste uithoeken van de wereld had verspreid. Anders had hij zich niet beperkt tot het opnoemen van de zegeningen die de westerse beschaving had gebracht, wetenschap, architectuur, muziek, kunst.
Machinegeweer Thierry Baudet liet ook een aantal wezenlijke producten van de westerse beschaving achterwege: het machinegeweer, dat een belangrijke bijdrage leverde aan dat verspreiden van de westerse beschaving tot in de verste uithoeken der wereld, Auschwitz, de totalitaire dictatuur, de vervuiling van de wereld als uitvloeisel van industriële processen. Hitler. Stalin. Mussolini.
Wie het ene in de hoogte steekt mag het andere niet onder de aarde schoffelen.  Anders bedrijf je valsheid in retorica.  Thierry Baudet noemt de westerse beschaving de grootste en de schitterendste die zich ooit op aarde heeft ontwikkeld. Daarom is zij superieur. Toch moet ze volgens Baudet tegen  invloeden van buitenaf beschermd worden. Daaronder verstaat hij niet alleen emigranten uit andere delen van de wereld maar ook hun levensstijl en hun manieren van denken. Deze taak zou  door de zielloze en geestelijk lege kartelpartijen wordt verzaakt en daarmee wordt de westerse beschaving niet alleen van buitenaf maar ook van binnenuit aangetast. Ook kunstenaars, die onze subsidies ontvangen, ondermijnen haar. ¨Niet lang meer!¨ riep Baudet uit.
Zelfreinigend vermogen Dat is de angst. Dat is de vrees. Dat is de poepdozerij. En juist daardoor mist Baudet de wezenlijke kenmerken die de westerse beschaving haar grootsheid verschaffen: het zelfreinigend vermogen, de bereidheid om in de spiegel te kijken en daaruit consequenties te trekken, openheid naar binnen en naar buiten. Dat is al te zien in de tijd van het Hellenisme en het Romeinse Rijk. De dragende factor van dat rijk  was de  de veelkleurigheid, de openheid voor andere culturen, levensstijlen en rituelen, de diversiteit en de tolerantie. Zeur niet over de ondergang van het Romeinse Rijk. Het hield zeshonderd jaar stand en zover hebben wij het met onze westerse, kapitalistische beschaving nog lang niet gebracht.
Onze kracht ligt in het feit  dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer, leeggeschoten op met speren bewapende krijgsbendes die hun dorp verdedigen, dat wij dit soort producten van onze beschaving juist niet wegmoffelen. We weten dat ze deel uitmaken van het wezen van onze cultuur en wij durven ons daartoe te verhouden. Dat is onze kracht en niet onze zwakte Als er superioriteit zit in de westerse cultuur dan is het de bereidheid om ook de onaangename waarheden over onszelf onder ogen te zien. Maar Baudet schrikt daarvan. Hij had het in zijn speech zelfs over de brokstukken van de eens zo grote beschaving, omdat hij dat zelfreinigend vermogen voor afbraak verslijt. Zeer ten onrechte.
Schuldeloze superioriteit Vanwege zijn angst en zijn onzekerheid heeft Thierry Baudet een mythe nodig van schuldeloze superioriteit  om zich geestelijk staande te houden. En zijn juichende aanhang blijkbaar ook.
Dezer dagen riep  Forum van Democratie op tot een verdrijving van ergerlijke linkse tendensen uit het geschiedenisonderwijs. Echte helden moesten in de klas weer alle ruimte krijgen zoals Johan van Oldenbarnevelt, initiatiefnemer van de Verenigde Oost Indische Compagnie en Jan Pieterszoon Coen. Deze Coen streefde met geweld naar een monopolie voor zijn bedrijf in de Molukken en hij had er een massamoord op Banda voor over om dat doel te bereiken. Denk niet dat zo´n optreden in die tijd normaal was.
De Heren XVII, de raad van bestuur in Amsterdam, heeft Coen hierom enorm op zijn donder gegeven. Toch is hij is de held van Baudet, die als het eigentijdse leiders gaat, ook wel waardering toont voor Assad in Syrië. Zijn held is niet Laurens Reael, de voorganger van Coen als topman van de VOC in Azië. Hij was er tegen om de boeren in de Molukken te dwingen hun oogsten uitsluitend tegen bodemprijzen aan de compagnie te verkopen.
Laurens Reael schreef:
"Wil men alle de trafique ende navigatie ende daertoe alle lantbouwinge van Indiën hebben, waarbij souden de Indiaenen dan leven? Wil men se doodsmijten ofte van honger laten sterven; daermede en waer men oock niet geholpen, want in een ledige zee, op ledige landen ende oock met doode mensen is gantsch geen proffijt te doen. In somma, met macht en gewelt wil men alles uitvoeren ende daermee te wege brengen, dat de Compagnie alleen mochte becomen het welck soo aengenaem schrijnt te wezen, dat men niet soude ontsien alle onrechtvaerdige ja barbaersche middelen daartoe bij de hant te nemen."
Als het gaat om het vinden van voorbeelden om aan de jeugd tentoon te stellen, dan is deze Reael daarvoor geschikter dan de bloeddorstige Coen maar een onzeker iemand gaat liever voor de houwdegens uit het verleden. Baudet is bang voor de grote kracht van onze beschaving.
Daarom zijn hij en zijn aanhangers juist een bedreiging voor die beschaving. Niks renaissance. Als Thierry Baudet zijn zin krijgt, zal onze cultuur zich naar buiten en naar binnen voor vernieuwing afsluiten. Dan gaat het wezen van onze beschaving teloor, openheid, de moed om ook na een zware nacht in de spiegel te kijken en niet alleen als wij een feestgewaad dragen, dan verdwijnen dynamiek en veerkracht. Dan worden we echt nog eens vervangen, niet door een of andere tsunami maar omdat dan onze eigen inerte, onbeweeglijk geworden beschaving onder haar eigen gewicht ineenstort. Angst is een slechte raadgever.
Bekijk hier de overwinningsspeech van Thierry Baudet
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (125)

Gandalf2
Gandalf229 mrt. 2019 - 23:24

Ik vind dat we in de klimaat verandering compleet zijn doorgeslagen. Ons zelf in armoede gaan storten voor 0,0001% verschil! En FvD is het enige tegen geluid. Daarnaast (als je hier al in geloofd) hoor je eerst als goede volksvertegenwoordiger voor de veilgheid van je volk te gaan. Dus zouden we al die miljarden beter naar zeewering en water opslag moeten laten gaan. Ipv voor 0% verschil afgerond....

Henri van Deutekom
Henri van Deutekom25 mrt. 2019 - 10:17

Ik denk dat de angst voor opkomend nationalisme groter is dan Baudet's eigen angst

JannesJ2
JannesJ223 mrt. 2019 - 16:29

2 puntjes..Intro/ outrolalaa (sorry, moest ff) "In zijn overwinningsspeech toonde Baudet opnieuw zijn angst De kracht van de westerse beschaving is dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer juist niet wegmoffelen." 1: Mensen ter (extreem)rechtse zijde tonen vrijwel altijd hun angsten. Dit is, overigens, een wetenschappelijk feitje (een zondebok zoeken, zij het 'de elite/ de islam/ de..noem verder 'es maar eens 'iets') is slechts een voorbeeld v/d vele. Helaas.) 2. Juist niet wegmoffelen. Nee, gelukkig niet zeg! En wel meer niet! En dat is juist net hetgeen waarvan 'men' ter (extreem)rechtse zijde misbruik van maakt. Parafraserende: "Alles wat Han van der Horst op Joop.nl oreert zal tegen Han -en verdere reaguurders- misbruikt worden." Bovenstaande gaat niet alleen op voor Han, nu gemakshalve even gebruikt als voorbeeld. "Angst is een slechte raadgever." Sowieso. Zie de recente politieke verschuivingen op politiek Rechts. "We eat our own".

Roy2
Roy223 mrt. 2019 - 8:15

@ Han van der Horst. Dit artikel toont aan dat Baudet de kracht van de westerse beschaving miskent en niet begrijpt. Het is gebaseerd op wat hij in zijn toespraak zei. Daar kan ik het niet mee eens zijn omdat jij en Baudet een evident andere invulling geven aan wat de kracht van de westerse beschaving is. In herhaling vallen doe ik niet maar mensen als Baudet zijn m.i. terecht bang dat onze gehele cultuur letter en figuurlijk zal ondersneeuwen; dat proces is al lang en breed aan de gang gezien de nooit eerder vertoonde migratie, alles naar het westen en nooit omgekeerd. Absorberen, financieren en blijkbaar opdraaien voor alle ellende en onvermogen. Dat doet het westen, al zijn onze mogelijkheden en reserves beperkt en kunnen we nu al niet meer voor onszelf zorgen. (zorg, voedselbanken, woningnood, files en wat al niet meer) Waar God en Allah, zoals altijd al zo was en zal blijven, nog steeds niet thuis geven moet het westen maar alles oplossen. In de dierenwereld is het zo dat soorten die niet voor zichzelf kunnen zorgen/evolueren simpelweg verdwijnen. Maar wij zijn mensen en dus is het normaal dat we elkaar helpen maar daar zit uiteraard wel een limiet aan gezien de enorme ellende op deze planeet. Mag ik je de volgende vraag stellen Han? Waarom zijn er landen zoals Polen, Hongarije, Griekenland om er maar drie te noemen, niet in staat om afdoende voor zichzelf te zorgen? Na 30 jaar EU zien we bitter weinig verbetering. Wat houdt ze tegen om het Japan en Zuid Korea van Europa te worden? Verder heb je als arbeidsongeschikte niets van de FvD te verwachten. Lees het partijprogramma er maar op na. Dat wist ik al een tijdje Han en ook op dit platform heb ik mijn kritiek op het FvD geuit, ook specifiek op Baudet en Hiddema. De grote werkgevers tot aan multinationals zijn blij met de FvD. Net zoals de partijen in de huidige coalitie hebben ze compleet schijt aan mensen in mijn situatie met aartsleugenaar Rutte voorop. Wij behoren niet tot de 96% die er in koopkracht op vooruit (???) zouden gaan. Aldus stemde ik op de PVDD. Dit ter extra info.

Silvio Dante
Silvio Dante23 mrt. 2019 - 1:48

Quote Han, ‘Baudet is bang voor de grote kracht van onze beschaving‘......’Daarom zijn hij en zijn aanhangers juist een bedreiging voor die beschaving’. Wanneer een beschaving toch bedreigd kan worden, is het dus kwetsbaar, ondanks haar grote kracht. De huidige westerse beschaving is ontstaan, niet door onze barbaarse geschiedenis maar dankzij die barbaarse geschiedenis. Dat is de onaangename waarheid. Quote:‘De kracht van de westerse beschaving is dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer juist niet wegmoffelen’ […]’En juist daardoor mist Baudet de wezenlijke kenmerken die de westerse beschaving haar grootsheid verschaffen’ Nee Han, deze zienswijze heeft net als die van Baudet een basis in westers superioriteits denken. Dit stellen is als: Alsof de grootsheid van de westerse beschaving ligt in het feit dat we erkennen dat we andere volkeren. Na dat we ze in het verleden hebben onderdrukt, uitgebuit en uitgemoord ten faveure van onze rijkdom. Ze een trap na geven. Dat onze westerse beschaving een grootsheid is, nog steeds. Net als destijds, omdat we deze ongename waarheden van onzelf erkennen. Of te wel: We vinden onzelf als beschaving nog superieur ook omdat we onze barbaarse geschiedenis erkennen. Het zichzelf schuldig voelen als uniek westers beschavings kenmerk. Het zichzelf schuldig voelen belangrijker vinden dan het leed volkeren aangedaan. Kijk ons beschaafd zijn. Het is juist dit schuld gevoel dat een bedreiging is voor een beschaving. Dat een beschaving concessies gaat doen aan een beschaving. Concessies of uitzonderingen welke enkel gelden voor een deel van de samenleving. Dat we vrijheden in een beschaving gaan indammen omdat een deel van de beschaving aanstoot neemt als gevolg van die vrijheden. De westerse beschaving is verre van ideaal, maar het is nog steeds het beste alternatief. Dat blijkt wel uit het feit dat vluchtelingen naar het westen willen, ondanks het slavenverleden.

4 Reacties
Molly Veenstra
Molly Veenstra23 mrt. 2019 - 11:31

'Het zichzelf schuldig voelen belangrijker vinden dan het leed volkeren aangedaan. Kijk ons beschaafd zijn.' Wanneer je jezelf niet schuldig voelt over het leed dat ander volkeren wordt aangedaan, zul je er in de toekomst gewoon mee door blijven gaan als het voordeel brengt. Schuldgevoel als rem op barbarij.

Molly Veenstra
Molly Veenstra23 mrt. 2019 - 11:47

'De huidige westerse beschaving is ontstaan, niet door onze barbaarse geschiedenis maar dankzij die barbaarse geschiedenis. Dat is de onaangename waarheid.' Als dat waar zou zijn, dan alleen vanwege het verzet van de beschaving tegen de barbarij. Het lijkt me zinvoller de periodes van barbarij te beschouwen als storende onderbrekingen van het proces van beschaving.

Silvio Dante
Silvio Dante23 mrt. 2019 - 22:50

Beste Molly Veenstra, ‘Wanneer je jezelf niet schuldig voelt over het leed dat ander volkeren wordt aangedaan, zul je er in de toekomst gewoon mee door blijven gaan als het voordeel brengt. ‘ Schuldgevoel als voorwaarde voor beschaving?. Misschien is dit een terechte voorwaarde. Echter Han schreef dat de grote kracht van de westerse beschaving juíst lag dat we deze schuld erkennen. Ik stelde daar tegenover dat uitgaan van schuld erkennen ipv erkennen van leed van de ander. Ook (onbewust) superioriteit als beschaving uitdraagt. Dit verschil lijkt misschien, in de kern hetzelfde, en woord gegoochel van mij kant. Maar dat is het niet. Er is een wezenlijk verschil.... Schuldgevoel is een emotie. Deze emotie wordt enkel gevoeld door de partij welke wandaden heeft gepleegd, niet door de geleden partij. Het zijn totaal andere emoties en gevoelens. Wanneer je als beschaving dus handelt uit schuldgevoel (boetedoening), i.p.v. handelt met uitgangspunt van het leed van de ander. Dan wordt boetedoening niet gedaan voor de ander of zelfs maar in het belang van de ander, het wordt enkel gedaan om jezelf beter te voelen. Dus wanneer je zoals Han, de illusie hebt dat de grootsheid van de westerse samenleving juist ligt in het erkennen van schuld voor de wandaden in het verleden. Je dus, nadat je als westerse wereld wandaden pleegde uit een superoriteits gedachte tegen een volk. Nu, stelt dat we juist groots zijn doordat we schuld erkennen dat we die wandaden hebben gepleegd. Quote Molly: ‘dan alleen vanwege het verzet van de beschaving tegen de barbarij.’ Laten we wel zijn, een bevolking barbaars noemen is enkel een benaming welke haaks staat op de normen en waarden van een beschaving. Je kan het dus ook gewoon omdraaien. Het Romeinse rijk als beschaving te beschouwen terwijl ze het rijk uitbreidde door het land in te nemen van inheemse (barbaarse) volkeren en deze uit te moorden. Quote: ‘Het lijkt me zinvoller de periodes van barbarij te beschouwen als storende onderbrekingen van het proces van beschaving.’ Het is in elk geval een meer geruststellende gedachte, dat beschaving

Hanvander Horst
Hanvander Horst28 mrt. 2019 - 23:37

Ik heb geschreven dat zelfreinigend vermogen de grote kracht is van die beschaving, niet dat het daarvan een uniek kenmerk is. Dat maak jij ervan.

Silvio Dante
Silvio Dante22 mrt. 2019 - 22:03

Waar een winaar is, is ook een verliezer. Wanneer je als Ajax verliest van Feijenoord. Dan als Ajax de tegenpartij gaan analyseren waarom ze nooit hadden mogen winnen en hoe fout hun spel was en dat het niet deugd en onsportief was. Dat hun keeper zich bezig houdt met dubieuze praktijken buiten het veld. Dat hun spits maar rare uitspraken doet over het ander geslacht en anders geaarden. Maar je zegt eigenlijk vooral, als Ajax, dat de Feijenoord supporters, welke het bestaansrecht van de club zijn, totale idioten zouden zijn. Dat wanneer die Feijenoord supporters maar in zouden zien. Dat hun support aan de club Feijenoord en de spelers zo fout is, dat ze beter supporter zouden kunnen zijn van Ajax. Alles wat je Baudet en de FvD verwijt en wat je aan ze verafschuwd (hoe terecht ook). Daarmee spreek je juist de mensen welke op hen hebben gestemt aan. Die verwijt, verafschuwd je, en verteld hen dat ze eigenlijk heel dom zijn omdat hun stem hen in de kont gaat bijten (als links hebben we ook vaak een glazen bol). Als je verliest heb je iets niet goed gedaan. Als je verliest heb je jezelf overschat. Als je verliest heb je iets crusiaals over het hoofd gezien wat je de verliezer maakte. Als je verliest kijk je naar jezelf......en ga je analyseren hoe het beter kan.

Carlos Sanchez
Carlos Sanchez22 mrt. 2019 - 11:50

In zijn column toont H. van der Horst zijn angst voor Baudet, niets nieuws dus. Een reeks zinloze argumenten dat opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruikt worden door links Nederland om de ogen van menige Nederlanders gesloten proberen te houden. Gezin het resultaat van de verkiezingen zouden wij kunnen concluderen dat de linkse tactiek averechts werkt. Waarschijnlijk is FvD erg blij met de linkse kritiek. Ik zou zeggen, blijf vooral uw mening geven!! :-)

2 Reacties
De achterkant
De achterkant22 mrt. 2019 - 18:17

En daarom blijft het rechtse blok maar groeien

Molly Veenstra
Molly Veenstra23 mrt. 2019 - 22:28

Een van de aardige dingen van deze verkiezing is dat het rechtste blok helemaal niet is gegroeid. Het linkse blok is gegroeid. Wat is veranderd is dat rechts extremer is geworden. Dat is jammer. Maar het schept wel duidelijkheid over de ware aard van rechts. Er ist noch immer da. Und er war nie verschwunden, hat sich nur versteckt.

Roy2
Roy222 mrt. 2019 - 7:06

In zijn overwinningsspeech toonde Baudet opnieuw zijn angst De kracht van de westerse beschaving is dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer juist niet wegmoffelen. Angst, terecht of niet, is een overlevingsmechanisme, inherent aan elk levend wezen op deze planeet. Auschwitz, de transatlantische slavenhandel en machinegeweer moffelen we niet weg. Met zo'n inleiding is van der Horst al direct bezig met stemmingmakerij. Uiteraard leent de allesbehalve spontane overwinningsspeech van Baudet zich voor bedenkingen en meerdere vormen van kritiek. Maar dat geldt ook voor talloze politici en machthebbers in de geschiedenis van de mensheid. Een historicus zou dat moeten weten. Auschwitz en alle verschrikkingen van WO2 zijn aan een krankzinnige Duitser en zijn blinde volgelingen te wijten. Het buskruit werd uitgevonden in China. Baudet maakte de fout, als je het al een fout kunt noemen in 1 speech, om de Westerse cultuur niet te nuanceren m.b.t. de slavernij. Van der Horst maakt (ook) daar gretig gebruik van met zijn verwijzing naar de transatlantische slavernij. Hoeveel Nederlanders zijn er destijds naar Afrika gegaan? Hoeveel boten zouden er niet nodig zijn geweest om, pak 'm beet, 10.000 Nederlanders naar Afrika te vervoeren? Nederlanders hebben slaven gekocht en verkocht, dit trouwens met behulp van Afrikanen. Was uiteraard fout maar is dat heden ten dage reden genoeg om onszelf te straffen, schuldig over te voelen? Kom op zeg! De Romeinen.. wel dat waren geen Nederlanders. Medina, in het jaar 627 was er De Slag Bij de Gracht. Mohammed en zijn gevolg onthoofden de mannen en de vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. Zij hadden een ander geloof of waren niet gelovig. Mensen zoals Baudet krijgen erg makkelijk het etiket "xenofoob" opgeplakt. Zij zijn niet xenofoob maar bang en dat is terecht. Xenefoob is angst voor het vreemde, het onbekende. Maar om xenofoob te zijn in Nederland moet je wel in een grot leven en dat al een tijdje doen. De eerste moslims arriveerden hier eind jaren zestig en het merendeel bleken geen gastarbeiders te zijn. Van der Horst zou moeten kunnen beamen dat onze maatschappij in een razend tempo en zeer hoog volume een geheel ander gezicht heeft gekregen. In wat we de grote steden noemen is meer dan de helft van de bewoners allochtoon. Dat veelal oudere mensen in volkswijken zeggen dat Nederland niet meer aanvoelt als hun Nederland is begrijpbaar. Maar nog veel erger is het feit de vrijheid van meningsuiting in praktische zin niet meer bestaat. "Dat zijn geen grappen meer" is de naam van een documentaire. Lolbroeken zoals van "t Hek, Brusselmans en de meesten van hun collega's durven niet de draak te steken met de islam. Van der Horst is met dit artikel tenminste net zo ongenuanceerd als Baudet. Hij haalt Hitler, Stalin, Mussolini en menig ander persoon uit de (negatieve) geschiedenis van stal om Baudet aan te vallen. De pareltjes laat hij achterwege maar ja, dat zijn er ook velen. Hier wil ik het vooralsnog bij laten, zelfs als kansloze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte heb ik andere dingen te doen. Han, wees niet zo zuur want de FvD is het logische gevolg van wanbeleid en een gebrek aan toekomstvisie van het politieke establishment.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst22 mrt. 2019 - 8:07

Dit artikel toont aan dat Baudet de kracht van de westerse beschaving miskent en niet begrijpt. Het is gebaseerd op wat hij in zijn toespraak zei. Verder heb je als arbeidsongeschikte niets van de FvD te verwachten. Lees het partijprogramma er maar op na.

OlavM
OlavM22 mrt. 2019 - 1:57

Men leze nog eens het artikel van Marijn Kruk in De Correspondent een jaar geleden: "Hoe Thierry Baudet aan de lippen hing van Jean-Marie Le Pen" https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf?fbclid=IwAR0m-_6_e6yDhxT-Oy_F0N0XgLlOsAsPvWvrokkw_uny1bwBYfQNXumvfk8

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander22 mrt. 2019 - 7:59

Olav, misschien is het beter om eens een andere invalshoek te kiezen dan alleen maar Baudet en zijn aanhangers weg te zetten. Gaat er nou echt geen belletje bij ons rinkelen als een partij uit het niets op 13 zetels komt. Al die stukjes over hoe erg hij is, maakt alleen maar nog erger, tot en met een engnek die om Volkert roept….. Beetje analyse zou voor de verandering niet slecht zijn: blijkbaar, en de kiezer heft altijd gelijk, zijn milieu en immigratie doorslaggevende, verdelende thema's. Ga daar dan eens constructief mee aan de slag om mensen bij elkaar te brengen ipv te verketteren aan beide kanten….

OlavM
OlavM22 mrt. 2019 - 16:03

@ Norm: [Gaat er nou echt geen belletje bij ons rinkelen.....] Inderdaad! Daarom reageer ik ook met waarschuwingen omdat veel uitlatingen en terminologie van Baudet maar al te bekend voorkomt. Overigens moet jij maar eens aantonen waar ik de aanhangers van Baudet heb "weggezet". [Beetje analyse zou voor de verandering niet slecht zijn:...] Dat is dus juist wat zo slecht gebeurt. [...de kiezer heeft altijd gelijk...] Dat is een gemakzuchtige uitdrukking. Kiezers kunnen maar al te goed misleid worden, heeft de geschiedenis wel duidelijk bewezen. Lees Asha ten Broeke in de Volkskrant vandaag, met wie ik het eens ben. Enkele citaten: -"Baudet en partijgenoten zijn namelijk helemaal niet geheimzinnig over hun fascistische ideeën....een zuiver "blank" Europa. Dat vinden zij beschaving. Ze hebben ook gezegd hoe ze de weg hiernaartoe zien: als een strijd, met hen aan het front." -".....media en onderwijs te zuiveren van "linkse activisten", hoe het beter zou zijn met hen als "absolute heersers", hoe we moeten kiezen tussen "leven met een valse vrede of ten strijde trekken". -"En net als andere landen in de boreale wereld (sic!, OM) worden we kapotgemaakt door de mensen die ons zouden moeten beschermen; ondermijnd door universiteiten, journalisten, kunstenaars en bestuurders. Er moet een einde komen aan het tijdperk van politieke capitulatie..... Elke keer als we met zijn allen doen alsof dit geen fascisme is, maar gewoon een mening van gewoon een rechtse partij, normaliseren we het."

Cor Nelissen
Cor Nelissen21 mrt. 2019 - 20:14

Je mist het besef dat de zichzelf verworven westerse superioriteit qua beschaving in vergelijking met niet westerse samenlevingen door de ermee verbonden economische en technische superioriteit daar waar ze ondanks haar relatief moreel hoogstaande natuur natuurlijk niet zonder smetten was juist vanwege die superieure vermogens veel vernietigender kon zijn. Toch doen we het hier allemaal niet slecht en is er veel om trots op te zijn, te herwaarderen (renaissance), en te onderhouden wat bij een verloren gaan veel meer desastreuze gevolgen zal hebben.

5 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman22 mrt. 2019 - 6:43

@Cor Nelissen Pfff…wat een onmogelijke tekst. Maar als ik het goed begrijp zeg je: het Westen is qua beschaving en economische/ technische ontwikkeling superieur. Ja, er zijn wat ‘smetten’ (vernietiging Europese jodendom, twee wereldoorlogen, massamoorden op plekken waar Westerse landen niks te zoeken hadden, wereldwijde slavenhandel, koloniale onderdrukking, milieuvernietiging, etc) maar dat zijn kleine foutjes die nu eenmaal bij die superioriteit horen.

Krek
Krek22 mrt. 2019 - 8:15

Geachte heer Huysman, Men wil massaal naar het Westen emigreren omdat het hier zo slecht is? Het Westen heeft een fantastische beschaving opgebouwd, met een mooie levensstandaard. Dit is een 'work in progress', uiteraard, met evenzeer uiteraard zwarte bladzijden in de geschiedenis. Die zwarte bladzijden hebben echter geen invloed op het feit dat het NU in het Westen beter toeven is dan waar dan ook. We doen het hier helemaal niet slecht. Het kan altijd beter, en daar moeten we aan blijven werken.

Cor Nelissen
Cor Nelissen22 mrt. 2019 - 9:48

@Mark Die in morele zin superieure beschaving wordt m.b.t. de Europese beschaving niet ontleend aan de blanke huid, de Indo-Germaanse oorsprong, of de christelijk-joodse traditie zelf maar er is zeker wel een correlatie omdat deze allen zich hebben ontwikkeld vanuit de Klassieke Oudheid, naar Renaissance, Verlichting, via de Franse Revolutie, naar de moderne westerse verworvenheden die een universeel karakter hebben en tegelijkertijd door haar invloed op de samenleving ook economische en technische superioriteit hebben gebracht. Geen enkel ander volk, religie, etniciteit, huidskleur, of individu die niet kan integreren met naar wens zeker behoud van eigen identiteit en dus daarvan kan profiteren zoals anderen. Maar verscheidene culturen, religies, volken, en etniciteiten buiten de westerse wereld hebben diezelfde ontwikkeling doorgemaakt, en willen dat vaak ook niet als dat inhoudt dat ze er enige zich slecht met bepaalde moderne universele waarden verdragende zaken voor op moeten geven. Verder is het natuurlijk zo dat een superieure macht en kracht, daar waar men altijd onvermijdelijk ook wel eens de fout in gaat, dat dan met meer destructie en sterkere andere effecten gepaard gaat.

Cor Nelissen
Cor Nelissen22 mrt. 2019 - 12:02

Correctie één na laatste alinea: "hebben diezelfde ontwikkeling NIET doorgemaakt"

Mark Huysman
Mark Huysman23 mrt. 2019 - 10:49

[Men wil massaal naar het Westen emigreren omdat het hier zo slecht is?] Nee, men wil hier naar toe omdat het hier hier economisch verder ontwikkeld is waardoor er een beter levenspeil mogelijk is. Waar komt die economische superioriteit vandaan? Die hangt samen met de eeuwenlange plundering van de rest van de wereld en met de huidige machtsverhoudingen die maken dat er geen eerlijke handel mogelijk is en geen mogelijkheden bestaan voor soevereine economische ontwikkeling van arme landen. [Dit is een ‘work in progress’, uiteraard, met evenzeer uiteraard zwarte bladzijden in de geschiedenis.] Sommige ‘zwarte bladzijden’ (slavernij, kolonialisme) hebben bijgedragen aan de absolute dominantie van het westen en economische groei. Andere zwarte bladzijden (wereldoorlogen) waren het gevolg van inter-imperiale competitie. Met andere woorden: er is een direct verband tussen alle ellende die het westen aangericht heeft en de economische stand van zaken. [Die zwarte bladzijden hebben echter geen invloed op het feit dat het NU in het Westen beter toeven is dan waar dan ook.] Het is meestal beter om te vertoeven in de landen die andere landen plunderen en domineren. Vandaar dat veel mensen hierheen willen trekken.

Sjef Peeters
Sjef Peeters21 mrt. 2019 - 17:58

Nee, aanhangers van Baudet zijn geen bedreiging voor dit land. Het zijn gewone doorsnee mensen die zich grote zorgen maken, als ze zien hoe alles in hun wereldje kapot wordt gemaakt, die al jarenlang al hun zekerheden zijn afgenomen, door politici die steeds weer hun beloftes niet nakomen. Ook de politici op links zouden zich diep moeten schamen, na jaren de gewone man meer dan eens een mes in de rug te hebben gestoken, terwijl ze luidkeels "De Internationale" zongen.

2 Reacties
Weelildragon
Weelildragon21 mrt. 2019 - 20:39

Er wordt, geloof ik, ook niet in dit stuk gesuggereerd dat de aanhangers van Baudet een bedreiging zijn. Maar je tweede punt dat de gewone man in de rug wordt gestoken heeft wel verband met het verhaal van Han. Han heeft het over de openheid van de Westerse beschaving. Die zie je echter niet echt goed terug in het huidige politieke bestel. Denk maar aan het gebeuren met de Dividendbelasting. En daar doet Forum het misschien toch beter dan andere partijen. Ze zijn vrij open hoe ze over dingen denken. Daardoor weten we echter ook dat ze enge gedachten hebben. Tja.. Maar hun openheid is misschien toch iets om nader te bekijken.

Weelildragon
Weelildragon21 mrt. 2019 - 20:42

Er wordt, geloof ik, ook niet in dit stuk gesuggereerd dat de aanhangers van Baudet een bedreiging zijn. Maar je tweede punt dat de gewone man in de rug wordt gestoken heeft heeft wel verband met het verhaal van Han. Han heeft het over de openheid van de Westerse beschaving. Die zie je echter niet echt goed terug in het huidige politieke bestel. Denk maar aan het gebeuren met de Dividendbelasting. En daar doet Forum het misschien toch beter dan andere partijen. Ze zijn vrij open hoe ze over dingen denken. Daardoor weten we echter ook dat ze enge gedachten hebben. Tja.. Maar hun openheid is misschien toch iets om nader te bekijken. Edit: Missende heeft toegevoegd.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai21 mrt. 2019 - 17:58

Tja wat ik mis is welke vorm ook van zelfreflectie en dat maakt het stuk behoorlijk onvolledig. Waarom geen enkel punt van het waarom? Het beledigen en bashen van de heer Baudet en zijn politieke partij is een, maar je afvragen hoe het een en ander zo ver is gekomen mis ik wel. De situatie van links in ons land is allerbelabberdst. PVDA D66 Sp PvdD is ronduit hopeloos te noemen, enkel GL heeft nog enig gewicht in de schaal en gebruikt die hoofdzakelijk voor zijn groene ideologie die in politieke zin net zo goed bij een partij zou kunnen zitten zonder verdere politieke kleuring. GL staat trouwens al klaar om samen te werken met de neoliberale rechtse clubjes om zijn groene agenda er door te drukken. De andere linkse clubjes hebben in hun ijver om het neoliberale spelletje mee te spelen zich volledig vervreemd van hun achterban. Wat me verbaast is de rol van de SP in deze, misschien te ouderwets te conservatief of hebben de Nederlanders geen interesse meer in links. Al met al te gemakkelijk om de opponent uit te maken voor alles wat slecht is en je niet af te vragen hoe het een en ander zo ver heeft kunnen komen, vind ik een verschrikkelijk makkelijk en onvolledig en een niet echt waardevolle inbreng sorry.

2 Reacties
GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*21 mrt. 2019 - 21:09

Dag meneer hansdetorenkraai. Goedenavond. Mag ik u een vraag stellen? Waarom was GroenLinks toen gestopt met de onderhandeling wat betreft een nieuw kabinet formatie? Was het toen niet wat betreft het vluchtelingen dossier?. Met andere woorden heeft GroenLinks wel principes. Een fijne avond verder aan u.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai22 mrt. 2019 - 0:30

@begrijp waar u op doelt geachte GabrielMokummer*...And Justice for All!* 21 maart 2019 at 22:09 Maar ondanks dat in Nederland een concessie politiek algemeen aanvaard is zijn de standpunten van veel politieke clubjes behoorlijk verdoezeld qua herkenbaarheid naar hun kiezers. D66 en de PVDA zijn voorbeelden die mensen echt bitter maken. Dat GL niet meeging in de onderhandelingen daar hebben ze een deel van hun winst aan te danken. Die rechte rug is beloont, maar let op mijn worden GL gaat wat ik u zeg er dik in met het helpen van de neoliberale schoffies in de eerste kamer. Dat we van de PVDA weinig anders kunnen verwachten zal niemand verbazen. Ben zelf van huis uit links maar heb weinig op met de konkelende clubjes die zichzelf het etiket links hebben gegeven. Wat is er links aan D66 PVDA PvdD ? Ze spelen het spelletje mee van rechts en beloven hun achterban van alles en verraden de boel, GL gaat die zelfde weg op. En daarom ontstaat er een clubje als dat van Baudet die al die partijen in hun onderbroek zet en dat hij rechts is dat moge overduidelijk zijn. Hoop oprecht dat hij een voorbeeld gaat worden, en dat links ook weer echt links wordt en niet deze slappe hap die aan het infuus van de macht de neoliberale schoffies en Brussel liggen. U ook een prettige dag.

RosaLange
RosaLange21 mrt. 2019 - 17:17

"Daarom zijn hij en zijn aanhangers juist een bedreiging voor die beschaving." Ik heb net wat berichtjes op twitter gelezen, waar zich een tsunami van haat ontvouwt van hysterische deugdmensen die tieren en razen over alles en nog wat met als dieptepunt een oproep tot moord op de politiek leider van FvD. Men is dus van het uitschelden direct overgegaan tot persoonlijke bedreigingen. Is dit beschaving op z'n links?

6 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander21 mrt. 2019 - 18:13

Nee joh, dat is omdat dom-rechts kiest. Dan ga je met een elitair toontje iedereen wegzetten en uitschelden. Heel slim.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart22 mrt. 2019 - 2:08

Deugmens? Ik dacht dat ik een achterlijke cultuur had. Ach, de moraalridders zitten weer hoog te paard en wijzen met 't vingertje.

Roy2
Roy222 mrt. 2019 - 7:11

You go girl.

Nick the Stripper
Nick the Stripper22 mrt. 2019 - 8:05

RosaLange 21 maart 2019 at 18:17 [ Ik heb net wat berichtjes op twitter gelezen, waar zich een tsunami van haat ontvouwt ] Nou, wat een nieuws. Voor het eerst op twitter?

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 mrt. 2019 - 9:24

Als niemand nu op Twitter zou lezen, dan zouden anderen al snel niet meer op Twitter haarberichten schrijven..

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 mrt. 2019 - 9:36

haat-berichten

Frits Jansen
Frits Jansen21 mrt. 2019 - 17:12

Door de superioriteit van het Westen te claimen valt Baudet door de mand als een bekrompen mannetje dat een kernwaarde van elke ware beschaving ontkent: hij is niet "weltoffen" zoals dat heet: niet open naar de wereld. Baudet redt onze beschaving niet, die maakt hij juist kapot.

KnorretjeBig
KnorretjeBig21 mrt. 2019 - 17:06

In het verleden heb ik hier de opmerking geplaatst dat er nog wel een tijd zou aanbreken dat men hier met weemoed zal terugdenken aan Geert Wilders omdat Thierry Baudet nog gerafineerde opereert. Hooguit nog een paar verkiezingen.

1 Reactie
Claesz Pieter
Claesz Pieter21 mrt. 2019 - 19:33

Zoals de media nu tekeer gaan redt Baudet de volgende verkiezingen niet eens, vrees ik.

Claesz Pieter
Claesz Pieter21 mrt. 2019 - 16:49

Angst? Overdrijven is ook een kunst. Zo verschiet men het kruit wel erg snel, de volgende column rest enkel nog Anne Frank als "argument", zonde van de discussie, die slaat zo wel erg dood.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2019 - 18:55

You ain´t seen nothing yet.

Claesz Pieter
Claesz Pieter21 mrt. 2019 - 19:34

:-) Ik kijk er nu al naar uit!

Mark Huysman
Mark Huysman21 mrt. 2019 - 16:31

[Dat is al te zien in de tijd van het Hellenisme en het Romeinse Rijk. De dragende factor van dat rijk  was de  de veelkleurigheid, de openheid voor andere culturen, levensstijlen en rituelen, de diversiteit en de tolerantie.] Ik zou zeggen dat de dragende factor van dat rijk de slavenarbeid was die grotendeels uitgevoerd werd door overwonnen volkeren. De openheid voor andere culturen uitte zich vooral in het onder de duim krijgen van die culturen.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2019 - 18:55

Lees eens wat over de klassieke oudheid. Doen hoor.

OlavM
OlavM21 mrt. 2019 - 15:51

Goed verhaal, Han van der Horst. [Daarom zijn hij en zijn aanhangers juist een bedreiging voor die beschaving.] In principe wel, hoewel ik denk dat FvD net zoals de LPF jaren geleden een soort vloedgolf van onvrede is, die relatief snel weer uiteen zal spatten op de rotsen van de realiteit. Diepgang heeft het allemaal niet, hoeveel pretenties ook worden uitgevent. Desondanks vind ik die Baudet toch een racistische engerd. Niet echt politiek capabel, maar daarom juist. Hij beheert de opgewekte emoties niet. Kenmerkend vind ik zijn overwinningsspeech, waarover ik gisteren het onderstaande schreef. Overwinningstoespraak van Thierry Baudet op TV: zelden zoveel slecht politiek acteerwerk en zoveel pretentieuze, bombastische nonsens gezien en gehoord. Het moest allemaal voor diepgang en wijsheid doorgaan. (Jaja, vele malen werd “de uil van Minerva” uit de boekenkast getrokken). Het publiek, dat Baudets intellectualistische snoeverij maar moeilijk leek te kunnen volgen, juichte slechts af en toe toen het sleutelwoorden als “oikofobie” herkende…..

2 Reacties
OlavM
OlavM21 mrt. 2019 - 16:03

Correctie laatste zin van het eerste blokje: Hij beheerSt de opgewekte emoties niet.

OlavM
OlavM21 mrt. 2019 - 23:53

Aanvulling: Maar b.v. "boreaal" -letterlijke betekenis: noordelijk; het houdt verband met de extreem-rechtse mythe van een Arisch, "blank" ras- werd nog niet zo herkend. Baudet is een racistische engerd.

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout21 mrt. 2019 - 15:27

Onguur Rechts Nederland snakt naar begeesterd toegeworpen boeketten op haar smalle platpopulistische podium.

3 Reacties
M7
M721 mrt. 2019 - 18:37

Mooie woorden , aan elkaar geplakt. Allitereert ook nog een beetje. Maar wat bedoel je eigenlijk met deze brei van woorden ?

Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout21 mrt. 2019 - 19:44

@M Wat ik ermee bedoel? Dat wat FvD voorstaat: De restauratie van benepen waarden als kleingeld voor de massameuten. Het dystopisme van het rechtse smaldeel. En daar ook nog uitbundig applaus voor willen hebben per life-stylemedia & Staatscourant.

M7
M721 mrt. 2019 - 22:00

Aha , ik begrijp het : u doet een baudetje; veel moeilijke woorden achter elkaar gebruiken om de inhoud ( die er niet is ) te verdoezelen. Leuke stijlfiguur die ik nog niet eerder zag en daarom ook niet direct herkende.

Stheno
Stheno21 mrt. 2019 - 14:18

Als een angsthaasje in de koplampen van de voortkabbelende democratie blijven staren en niet verder komen dan 'poepdoos' maar ondertussen wel de stemmers op andere partijen badinerend toespreken geeft wel een surrealistisch effect. Heel misschien kan uitgesproken links het eens proberen met argumenten waar men wel op (had) moet(en) stemmen in plaats van slechts persoonlijke aanvallen uitvoeren op personen die niet in de PS gekozen gaan worden en ook niet plaats kunnen/willen nemen in de EK. Wanneer de discussie over beschaving gaat (wel 15x hierboven), dan kunnen we ook beginnen met goed fatsoen en feliciteert men de winnaars. "Angst is een slechte raadgever." Inderdaad, al is die angst niet te vinden bij FvD stemmers, maar juist hier: in de afgesloten bubbel waar door verwijdering van ongewenste berichten de mythe van zelfbenoemde morele verhevenheid in stand gehouden kan worden. En hoe beter deze in stand te houden dan andersdenkenden als een soort tweederangsburger neer te zetten wiens stemrecht eigenlijk ook nog introkken zou moeten worden omdat je niet op de 'juiste' partij stemt.

7 Reacties
Hannes  Achterhout
Hannes Achterhout21 mrt. 2019 - 15:34

Het oblieke krachtenspel der rechtsom vertwijfelden. Het is noch vlies, noch ouwel.

Jonathan2
Jonathan221 mrt. 2019 - 16:00

Probeer te begrijpen wat je schrijft, dat kan voorkomen dat je bijdrage eigenlijk op de Speld had moeten worden geplaatst. 1 stukje over de verdorven morele waarden van links om vervolgens de schrijver morele superioriteit te verwijten. Je moet wel een heel groot minderwaardigheidscomplex hebben om je niet verheven te voelen boven Terry en zijn Kwik-Kwak en Kwek-facisten. Al was het alleen maar omdat ik, en vele andere dappere linkse ridders, niet huilie-huilie ga doen als anderen zich moreel verheven voelen boven mij, dat is hun goede democratische recht. Het is alleen jammer dat ze vaak niet verder komen dan gescheld, getier en doodsbedreigingen als je vraagt waarop hun (morele) superioriteit eigenlijk gebaseerd is. Is er dan iets waarin Terry en zijn boys superieur zijn, ja, dat wel, in het projecteren van eigen gebreken op anderen. Overigens is de angst voor FvD-stemmers wel terecht als je belang hecht aan de democratie en zijn waarden, en zo lang Tery en zijn stemmers die nog niet afgeschaft hebben, kunnen wij lekker blijven vertellen wat wij van Terry en zijn aanhang vinden. Wen er maar aan.

Paul250371
Paul25037121 mrt. 2019 - 16:51

Wanneer de discussie over beschaving gaat (wel 15x hierboven), dan kunnen we ook beginnen met goed fatsoen en feliciteert men de winnaars. Het getuigt niet van fatsoen om de NSB 2.0 te feliciteren, het is geen schaakwedstrijd. Het gaat om een haatpartij met NSB kenmerken. Het gaat om een partij die het land wil ontwrichten dmv haat ten bate van de happy blanke view. Die feliciteer je niet, die benoem je als het gevaar dat het is. "In de afgesloten bubbel waar door verwijdering van ongewenste berichten de mythe van zelfbenoemde morele verhevenheid in stand gehouden kan worden." Occh gut NSB'ers worden aangesproken dat ze NSB'ers zijn en grijpen dan gelijk naar een kramp. Leg nou eens uit waarom er niet vergeleken mag worden. Baudet balkt als een ezel, wellicht is het een ezel? Dat "zelfbenoemd" is een zielig trucje. Een zielige frame. Morele verhevenheid een ander toekennen is calimero-gedrag. Of gedrag van mensen die schijten op een moraal en dat geen deugd vinden. En hoe beter deze in stand te houden dan andersdenkenden als een soort tweederangsburger neer te zetten wiens stemrecht eigenlijk ook nog introkken zou moeten worden omdat je niet op de ‘juiste’ partij stemt. "Tweederangsburger is FVD taal, zij maken onderscheid. Zij pretenderen Übermenschen te zijn met een superieure cultuur. Niet de zaak omdraaien. Calimero.

Stheno
Stheno21 mrt. 2019 - 18:28

Jonathan, "Je moet wel een heel groot minderwaardigheidscomplex hebben om je niet verheven te voelen boven Terry en zijn Kwik-Kwak en Kwek-facisten." (sic(2)) "Het is alleen jammer dat ze vaak niet verder komen dan gescheld, getier en doodsbedreigingen als je vraagt waarop hun (morele) superioriteit eigenlijk gebaseerd is." Het getier, gescheld en vemeende verhevenheid vindt toch echt hier plaats, op een site met morele bewaking bovendien. Het lijkt mij dat in een ideale wereld ieder mens evenveel meetelt. Dat is hier structureel niet het geval en o.a. jij bent hier een exponent van. ".. kunnen wij lekker blijven vertellen wat wij van Terry en zijn aanhang vinden. Wen er maar aan." Heel goed, Jonathan. Ik wens wens dat dat richting alle politieke partijen. Ik begrijp dat in dat geval bij jou nog enige vaardigheden aangeleerd moeten worden, maar de hoop daarop is er altijd al ben ik realistisch in het mogelijk te behalen resultaat. Paul, "Het getuigt niet van fatsoen.." Je laat je mening prevaleren boven feiten. Benoem wat je wil, je mening telt evenveel mee als ieder ander (!) ook al zie jij dat anders, zo laat je expliciet merken. En pas op dat je niet een karikatuur van jezelf gaat worden, zeg ik met enige scepsis.

Buitenstaander
Buitenstaander21 mrt. 2019 - 22:10

@Jonahan en Paul Denk dat jullie nu exact aantonen waar het bij Links aan ontbreekt, en wat Stheno tracht weer te geven: Geen zelfreflectie, niet inzien dat het juist Links is die zich moreel superieur toont, en zowel FVD, maar vooral haar stemmers, wegzetten als dom, minderwaardig of direct koppelen aan de afgezaagde voorbeelden uit de Jaren 30 of 40. Zo makkelijk…. Als we maar fascist; NSB, of bruine laarsen kunnen roepen, en dat noemen we beschaving. Ik schaam me als Links liberaal…

Krek
Krek22 mrt. 2019 - 7:18

Geachte Norm, En als ik eerlijk ben, komt daar nog bij dat ik wat hier vrij regelmatig door reageerders geplaatst zie, veel dichter bij de praktijken van Nazi Duitsland zie liggen dan alles wat Baudet uitkraamt. Recente voorbeelden zijn de pogingen tot het ontmenselijken van de FVD-stemmer door ze onder andere 'bewondering voor de gruweldaad in Nieuw-Zeeland' toe te dichten, en het afnemen van stemrecht, wat weer door een ander werd geplaatst.

Jonathan2
Jonathan223 mrt. 2019 - 4:07

@Stheno. Je moralistische gedram maakt je argumentatie niet sterker. Sterker nog, daar ontbreekt volledig aan. Je komt niet verder dan getier. Ok, maar geef dan anderen ook die mogelijkheid, ga hier niet lopen huilen over dingen die schering en inslag zijn op rechtse fora. Mocht je je op een zinnige argumentatie hebben gericht, dan zou je misschien hebben begrepen dat een zin als over de fundamentele gelijkwaardigheid van mens, en dat ik en vele anderen hier een exponent van de ontkenning daarvan zijn, niet erg sterk is. In zijn gedrag kan een mens nooit voldoen aan gelijkwaardigheid van ieder mens, dat is volstrekt mogelijk. Blijft dat politieke keuze over. Heb gewoon op partij gestemd die voldoet aan het democratische ideaal inclusief zijn waarden. En ik weet niet zo gauw iets beters te bedenken om te voldoen aan de gelijkwaardigheid van ieder mens. Mocht je op FvD gestemd, dan heb jij die daar niet aan voldaan, dat heb ik al vaak genoeg onderbouwd. @Norm. Het verschil jou en mij is niet de moralistische verhevenheid, want jij plaats je eigen moraal boven die van mij( en anderen op links), maar dat jij, op dit punt, dommer dan mij bent. Je begrijpt je eigen moraal niet.

Libertain
Libertain21 mrt. 2019 - 14:08

("Angst is een slechte raadgever.") Inderdaad, daarom is de GGD dermate landelijk dekkend hard nodig.

dijkbewaker
dijkbewaker21 mrt. 2019 - 13:49

"Wie op de partij van Baudet stemt, steunt een bange poepdoos" -- Politiek&democratie lijkt me weinig te bieden voor bange poepdozen. Ik deel deze formulering dan ook niet. Eerder zijn andere partijen zoals bijvoorbeeld D66 bang voor democratie waardoor 1 van hun sieraden waaruit hun bestaansrecht is ontstaan -directe democratie oftewel referenda- is afgeschaft. Wat een reden kan zijn voor D66 kiezers om over te stappen. Ergens onbegrijpelijk dat deze monster overwinning -van niets naar grootste partij- te laag werd ingeschat. Niet alleen werd de PVV leeg gegeten, veel kiezers van andere partijen zijn massaal weggetrokken naar FvD. Terwijl de VVD redelijk buiten schot is gebleven..... Het lijkt een soort Pim Fortuyn effect welke zich herhaalt. Een andere woordvoerder, maar wel vergelijkbare politieke standpunten.... Het is dan ook niet de woordvoerder op wiens conto deze grote overwinning grotendeels mag worden toegeschreven...Het zijn de onderwerpen waar FvD groot mee geworden is. Daarover zou de analyse moeten gaan....De woordvoerder kleineren lijkt ook hier weer een tegengestelde reactie op te roepen... En dan nog: als er zoveel mis is met de FvD woordvoerders is dat eigenlijk een nog grotere klap voor de rest van de politieke partijen. Net als bij de verkiezing van Trump. De nood blijkt dus zo hoog te zijn bij de kiezers dat ze een dubieus karakter op de koop toe nemen. Stel je eens voor als het iemand is met een karakter van een ideale schoonzoon (of dochter) dan wel aardige oom (of tante). De sky is the limit....

1 Reactie
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde21 mrt. 2019 - 15:36

Het is het zwevende electoraat dat FVD groot maakte. De meeste stemmen kwamen van PVV, VVD en CDA. Partijen die in ieder geval wat hun lijsttrekker betreft over de houdbaarheidsdatum heen zijn. De zwevers streken neer op het nu nog groene gras van FVD.

ikzegmaarzoo
ikzegmaarzoo21 mrt. 2019 - 13:09

Zou ook een beetje raar zijn om Laurens Reaal te vereren. De beste man wilde opkomen voor de minderheden, kreeg zijn gelijk niet en heeft toen gelijk de strijd opgegeven om een overheidsbaantje te gaan zoeken in Amsterdam. Wat jaren duurde voordat hij dit gevonden had. Beetje raar punt.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 mrt. 2019 - 14:56

Reael bleef zijn standpunten over vrije handel verdedigen. Hij werd bewindhebber bij de VOC en vice-admiraal bij de Admiraliteit van Amsterdam. Heb je het geschiedvervalsen van Baudet geleerd, of van Hiddema? Of is het meer een persoonlijke aanleg die hier naar boven komt.

Peter Baelish
Peter Baelish21 mrt. 2019 - 12:59

Men moet wel een beetje oppassen en niet doorslaan in het verdriet van een slechte verkiezingsuitslag, er zijn nog genoeg opties over om niet met het Forum in zee te hoeven gaan, als men dat niet wil natuurlijk. Zoals FvD en FvD-stemmers door sommigen worden weggezet, bijna als een soort untermenschen worden afgeschilderd, doet mij zowel denken aan de jaren 30 als aan der untergang van professor Pim. Het fascisme steekt weldra weer de kop op, maar dan vermomd als antifascisme, als dat maar goed gaat! Dat een FvD zo heeft kunnen winnen ligt veel meer aan de andere partijen dan aan de kwaliteiten en standpunten van FvD natuurlijk. Ze hebben zich opgeworpen als de Tegenpartij, zonder echt concreet partijprogramma. En dat heeft kennelijk gewerkt. Men heeft niet zozeer vóór FvD gestemd als wel tégen de rest.

Keilstra
Keilstra21 mrt. 2019 - 12:55

Doorgaan met het beschimpen van FvD en hun kiezers gaat echt niet helpen om hen weer naar links te trekken. Al die scheldwoorden van nazi tot stomme gek, die al jaren aan Baudet c.s. worden gericht hebben eerder bijgedragen aan het huidige succes. Morele verontwaardiging is bedoeld voor de eigen linkse parochie of wat daar nog van over is. Sorry, ik ben een echte SP'er, maar ik ben het helemaal zat om de eigen fouten te verbloemen. Eigenlijk zouden we het al geleerd moeten hebben na het fiasco van Hillary en haar deplorables. Maar de demonisering van de populisten wordt alleen maar heviger. Domlinks.

3 Reacties
Paul250371
Paul25037121 mrt. 2019 - 16:55

Baudet balkt als een NSB'er waarom zou dat niet benoemd mogen worden? Omdat er dan juist op hem gestemd wordt? Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, na afloop kunnen ze allemaal zeggen dat ze het niet gewusst hebben. Veel duidelijker stelling innemen en het gajes als zodanig adresseren ipv meehuilen met de bruine en grijze wolven is mijn mening.

Buitenstaander
Buitenstaander21 mrt. 2019 - 22:14

@Paul Lees je taalgebruik, en je komt tot de conclusie dat je niet veel beter bent als diegenen die je beschimpt.

Keilstra
Keilstra22 mrt. 2019 - 10:29

@Paul Alles mag benoemd worden, maar wanneer gaan we eens onze eigen fouten fileren en analyseren ?

johannn2
johannn221 mrt. 2019 - 12:51

Ik denk, dat onze westerse beschaving zélfs niet hoeft te worden beschermd tegen de bescherming door Baudet. Daarvoor is onze beschaving veel te robust. Baudets soort bescherming is een aanslag op juist die westerse beschaving van individuele vrijheid. Hij beperkt het burgerschap van ons land om onze beschaving te beschermen... Nog los van de burgerschaps-censuur die dat inhoudt, het feit dat HIJ denkt te kunnen en mogen beoordelen waar de grenzen van ons burgerschap liggen en wat wel tot dat burgerschap mag behoren en wat niet, heeft ons burgerschap altijd opengestaan voor "vreemde invloeden", en dankt daar zijn rijke, vruchtbare diversiteit aan. Pro memorie: 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Als het aan Baudet had gelegen, dan waren de meesten van ons - ook van zijn kiezers - nu geen Nederlandse staatsburgers. NB: het zou boeiend zijn om zijn eigen stamboom eens door te lichten. Wie weet voldoet hij zelf niet aan zijn eigen normen voor ons staatsburgerschap. Wie weet komt daarin éen van die invloeden van buitenaf voor, waar hij ons tegen wil beschermen En niet alleen censureert hij eigenmachtig het Nederlandse staatsburgerschap, maar ook de cultuur, zo blijkt. Hij kondigt een flinke stap aan richting gelijkschakeling van onze cultuur, en alweer: naar zíjn maatstaven. Een echte Leider. .

1 Reactie
OlavM
OlavM22 mrt. 2019 - 1:43

Er zit wel iets Frans in Baudet. Echt eng, hoor.....

trottlesnot
trottlesnot21 mrt. 2019 - 12:06

Baudet mag dan angstig zijn maar andersom druipt de angst voor Baudet hier al manden van de pagina's af

3 Reacties
Toon262
Toon26221 mrt. 2019 - 13:26

Waarom zou men bang moeten zijn van Baudet? De maximale score van populistisch en haat zaaiend extreem rechts is ca. 22%. Volens mij is dan nog altijd een zeer grote meerderheid niet voor deze pulppraat 78%. Nog steeds kan extreemrechts niet rekenen 22% is >78%. Misschien zijn de opmerkingen dat vooral het wat dommere volk hiervoor gekozen heeft niet helemaal ten onrechte. Want dit leerden we al op de basisschool. Wat deze groep nu heeft bereikt dat vooral juist de andere kant veel sterker gemobiliseerd wordt om samen te werken om allerlei door extreem rechts gehate thema's nog duidelijker neer te zetten. Zoals klimaatbeleid, een goed en rechtvaardig immigratiebeleid etc. Mogelijk is Thierry nu al in het eigen zwaard gevallen en zijn LPF-achtige toestanden niet uitgesloten. Dus nogmaals hoezo bang voor Baudet??

Sjeef2
Sjeef221 mrt. 2019 - 17:22

Naderende apocalyps of niet.. ik kan nog steeds genieten van dit soort pareltjes: 'Nog steeds kan extreemrechts niet rekenen 22% is >78%.'

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 mrt. 2019 - 9:30

Niet de angst voor Baudet maar de angst voor wat hij teweeg kan brengen.

Peet3
Peet321 mrt. 2019 - 11:10

Misschien niet eens zozeer angst, maar doelgerichte manipulatie? https://www.duurzaamnieuws.nl/als-de-leugen-regeert-verliest-iedereen/

Ramon4
Ramon421 mrt. 2019 - 11:09

Het doet zeer, dat moge duidelijk zijn. Maar het volk heeft gesproken, dat mag men niet negeren. En zet het volk niet weg als zijnde dom! Ik begrijp wel dat hier met een tunnelvisie geschreven maar of het goed is betwijfel ik.

4 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 11:33

Wel ja, laten we het domme, achterlijke deel der natie (zo'n 22 %) prachtmensen noemen, de hoop van het vaderland, het puik der natie, de bloemen van het heelal. Waarom niet? En laten we onze zere, moede hoofden op het slagblok leggen.

Ramon4
Ramon421 mrt. 2019 - 12:00

@ Grietje Vleeshart: Uw reactie zegt genoeg...

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 12:11

Snik

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 mrt. 2019 - 9:49

Zakdoek?

Auslander
Auslander21 mrt. 2019 - 10:51

Na het lezen van dit stuk weet ik nog niet wie banger is of wie voor wie bang is. Baudet zou natuurlijk bang moeten zijn om niet te kunnen het land te zuiveren van wie niet wit is. Grootspraak kan men doen als er ook groot geschut achter de rug is. Dat ontbreekt vooralsnog bij Baudet. Maar de kans is wel groot wat Baudet spreekt gauw het gemene goed van de rest zou worden. Dat heeft de witte politiek al eens met Wilders geprobeerd. Is Hvd Horst bang ervoor? Ik denk het wel. Hoewel Hvd Horst probeert er een scheiding brengen onder “eigen volk” of zoals hij het verwoordt in eigen “beschaving”, maar het feit is dat deze onderdelen een geheel vormen. Wat vanbinnen misschien net zo ver uit elkaar liggen als “Jan Pieterszoon Coen” en “Laurens Reael” maar vanbuiten zij samen de “top van de VOC” vormen, of nog beter de “VOC”, de Holland en de westerse beschaving. Dat ontkent ook Hvd Horst niet. Maar Hvd Horst praat hetzelfde beschaving vrij vanwege een “vernieuwende” “dynamiek en veerkracht” en “zelfreinigend vermogen” die de westerse beschaving in staat zou stellen “het machinegeweer, … Auschwitz, de totalitaire dictatuur, de vervuiling van de wereld als uitvloeisel van industriële processen. Hitler. Stalin. Mussolini” te zien.” Maar we zien nog steeds een praktisch samenwerkende en optekende geheel. De buitenstander ziet een body met twee handen, in de ene hand “het machinegeweer” en in de andere soms “de bijbel”, soms de “renaissance” en soms een andere “middel”. Feit is dat deze geheel samen de westerse beschaving vormen. Nog steeds. Onderlinge ruzie is niet de ander als “ons” zien maar over hoe de ander moet aangepakte worden. De ruzie van Hvd Horst met Baudet is in essentie een huiselijke onenigheid. Na een nachtje slapen zou het over zijn. De ouwehoeren hoort bij dit soort huwelijken. Een botsing in belangen is het niet, dat geloof ik als er een scheiding komt waarna flirten met de “ander” kans van slagen krijgt!

ton14024
ton1402421 mrt. 2019 - 10:30

´´De kracht van de westerse beschaving is dat wij Auschwitz, de transatlantische slavenhandel of dat machinegeweer juist niet wegmoffelen.´´ Dat is iets van de laatste jaren. Baudet is de groeiende tegenbeweging in Nederland. Zwarte Piet is op plaatsen nog nooit zo zwart geweest. De westerse beschaving is zwak in Nederland.

poeslief
poeslief21 mrt. 2019 - 10:03

De dragende factoren van het Romeinse Rijk waren de legioenen/grensgarizoenen, de gladius, de pilum, de testudo.en het bugerschap. Geweld, dreigen met geweld en (in later stadium) de mogelijkheid voor barbaarse machthebbers om onderdeel van dit machtsgeileblok te zijn via burgerschap. Wat een lulverhaal Han van der Horst. Het Romeinse Rijk met al zijn oorlogen en burgeroorlogen. Romeinen die alle andere volkeren barbaren noemden en hen alzo beschouwden. Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vittelius, Commodus, etc.zijn echt de fine fleur van beschaving volgens U. Romeinen en hun kolonies dienen voor U als voorbeeld voor een geslaagde multi-culti samenleving? Alle vervolgingen van joden, christenen en anderen ten spijt die ter kruisiging of voor gewelddaig vermaak hun levensadem mochten uitblazen. Om maar te zwijgen over slavernij. Of inteelt bij de elite. Wat is Uw volgende voorbeeldnatie? De USA.

12 Reacties
Keilstra
Keilstra21 mrt. 2019 - 10:16

@poeslief Aanpassen of kruisiging. Misschien is dat de keus waarvoor Han van der Horst de immigranten wil stellen ? Trouwens, als je zijn verhaal "een lulverhaal" noemt is dat niet echt poeslief. Maar misschien is jouw forumnaam ironisch bedoeld en betekent hij eigenlijk met gestrekt been.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 11:13

Beste, allerbeste, allergeweldigste Poeslief. U begrijpt m.i. het voorbeeld niet goed. Helaas ontbeert me de tijd om 't uitvoerig uit de doeken te doen, maar de redenering is ruwweg als volgt. Thierry bewondert de klassieken als bron van zijn beschaving (de Romeinen & Grieken: een moorddadig zooitje onvoorstelbare slempers, dus dát kan wel kloppen. (Over de Griekse beginselen houdt-ie natuurlijk wijselijk z'n klep). De Romeinen hadden (in zekere zin) een 'open samenleving:' alle onderworpen volken, regio's etc mochten (tot op zekere hoogte: zolang ze belasting betaalde e.d.) zijn eigen cultus hebben, zijn eigen goden bewieroken etc. Mede daardoor.hebben die Romeinen 't zolang volgehouden. Maar Thierry, de sukkel, wil daarentegen een gesloten maatschappij van louter roomblanke knielers, kniezers en knevelaars stichten. Dus zelfs wat zijn helden betreft heeft deze verwaten lavendelfascist 't niet goed in de smiezen. Enfin, zoiets .

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 11:14

...onderworpen volken, regio's etc mochten (tot op zekere hoogte: zolang ze belasting betaalden e.d.) hun eigen cultus hebben, hun eigen goden bewieroken etc

poeslief
poeslief21 mrt. 2019 - 12:21

@Grietje 'De dragende factor van dat rijk was de de veelkleurigheid, de openheid voor andere culturen, levensstijlen en rituelen, de diversiteit en de tolerantie.' (uit tekst H. vd. Horst). Sorry Grietje maar dit is een 100% lulverhaal. Veelkleurig: Noord-Afrika, Levant, Anatolie, Zuid-Europa, West-Europa. Allen kolonies, allen veroverd via oorlogsvoering en in toom gehouden door geweld(-sdreiging). Wingewesten.Gouverneurs werden schatje hemel rijk door plundering van have. geld en goed. Openheid voor andere culturen:Barbaren (met veel geld en/of invloed) kregen de mogelijkheid tot burgerschap, maar Rome's wil was wet. Tolerantie: De Romeinen aanbaden zelf vele goden, en vele van hun goden zijn 'geleend'. Godsdienst speelde niet zo'n rol als later toen ' het instituut de kerk' die macht in Europa over nam. De fout die U volgens mij maakt is de Romeinse maatschappij als een samenleving te beschouwen terwijl het een klassenmaatschappij was pur sang. Dat men op kon klimmen als buitenstaander, na assimilatie en/of adoptie, is niet hetzelfde als muti-culti paradijs zijn, want men kreeg burgerschap als buitenstaander niet gratis en voor niks. Dienen in legioen of fin. aderlating, senatoriale sponsor familie, etc. De Romeinse maatschappij was een keiharde competetieve elitaire aangelegenheid. Grietje, Baudet of Wilders, zijn kort door de bocht rechts. Wat ik zorgelijk vind is dat er tegenwoordig - als reactie daarop (?) - zoveel nog korter door de bocht van links tegenover gezet wordt.

Mohawk2
Mohawk221 mrt. 2019 - 12:31

@ Poeslief Net als Grietje Vleeshart ontbreekt het mij aan tijd om heel uitvoerig in te gaan op je misvattingen aangaande de Romeinen. Maar in het kort komt het er op neer dat het Romeinse rijk zo succesvol was juist omdat het multiciltureel was. Ja, er werd veroverd met het zwaard, maar het burgerschap van Rome was voor iedereen bereikbaar. Zelfs zij die tot slaaf gemaakt werden konden het Romeins burgerschap bemachtigen. Zie de vele en vele grafstenen in Rome of langs de Via Appia waarop de doden ons trots vertellen dat zij, veelal geboren in een verre uithoek van het rijk tot slaaf gemaakt waren, hun vrijheid hadden gekregen en het Romeins burgerschap hadden verworven, opgeklommen waren op de sociale ladder en een goed leven hadden geleid. Het Romeinse rijk was juist succesvol omdat het ideeën en invloeden uit al die verschillende culturen incorporeerde en het eigen, dwz Romeins, maakte. Een open samenleving dus...

poeslief
poeslief21 mrt. 2019 - 12:37

@Grietje Ben nieuwsgierig omtrent Uw reactie op het volgende: a) Ieder mens heeft zijn/haar unieke DNA streng. De omstandigheden bepalen voor de volle 100% wat men met die overhandigde kwaliteiten en minpunten gaat doen. Wij zijn dus vanuit 2 objectieve parameters unieker dan uniek. b) De natuur en/of God hebben voor een gigantische variatie van soorten - flora en fauna - gezorgd hier op Aarde. Het streven naar eenheidsworst, unificatie staat daar haaks op en si derhalve tegennatuurlijk en Goddeloos, dus des duivels. Als het de bedoeling was geweest van de natuur en/of God dat wij 'dezelfden' zouden zijn dan waren wij dat reeds. Ik ben pro divers, pro leven en laten leven, en pro deze variatie koesteren. Maar dat is iets geheel anders dan alles willen vermengen en dat pogen te verpakken als divers. Het is zelfs het tegengestelde tenzij dicht op elkaar levende parallelle samenlevingen een doel op zich zijn. En dan komt strijd. Altijd. Tenzij een rigide machthebber (zie Saddam of familie Al Assad) de 'vrede' bewaard. Helaas pindakaas.

poeslief
poeslief21 mrt. 2019 - 12:45

@Keilstra Katten geven kopjes. Spinnen vernoegend als ze geaaid worden. Liggen op de bank met hun buik en ppotjes omhoog (vol vertrouwen). Katten blazen als ze gevaar duiden of pijn hebben en kunnen met hun scherpe nagels duidelijk van zich af krabben. Als het Romeinse Rijk een lichtend voorbeeld is stem ik op de volgende Nero.

Keilstra
Keilstra21 mrt. 2019 - 12:49

@Grietje Ik geloof niet dat Forum moskeeën wil sluiten hoor. Jouw "Romeinse beschaving" is niet in gevaar bij Forum, zo eerlijk moet je wel zijn. Ik treur zelf vooral over de SP, die kennelijk niet in staat is de gewone mensen te overtuigen. Dat is echt erg, want de SP is er helemaal voor hen. Ik hoop dat we de verkiezingsthema's kunnen heroverwegen, het verhaal over thuishulpen en de macht der zorgverzekeraars is niet genoeg.

poeslief
poeslief21 mrt. 2019 - 13:41

@Mohawk "Het Romeinse rijk was juist succesvol omdat het ideeën en invloeden uit al die verschillende culturen incorporeerde en het eigen, dwz Romeins, maakte. Een open samenleving dus…" Voorbeelden graag. Als ik Uw redenatietrant volg is het kopiegeile China een uiterst open samenleving.

poeslief
poeslief21 mrt. 2019 - 13:53

@Mohawk In den beginne had de (klassiek) Griekse beschaving met haat vele kolonies in het zuiden van Italie veel invloed op Rome, net als de Etruskische. De 5 belangrijkste gentes claimden afstamming van Etrusken of Griekse helden te zijn. Ook qua religie. Verder doet iedere (langdurige) beschaving elementen van anderen overnemen, maar dan toch vooral op het vlak van technische vooruitgang. R.I. was gericht op expansie. Toen dat stagneerde is de weg naar de bodem begonnen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 mrt. 2019 - 14:44

Het oude Athene was een Talibaanstaat.

OlavM
OlavM21 mrt. 2019 - 23:42

@ Keilstra: [.....de SP, die kennelijk niet in staat is de gewone mensen te overtuigen. Dat is echt erg, want de SP is er helemaal voor hen. Ik hoop dat we de verkiezingsthema’s kunnen heroverwegen, het verhaal over thuishulpen en de macht der zorgverzekeraars is niet genoeg.] Dat is een realistische vaststelling. Met mijn kritiek op o.a. "de rode Ferrari" gaat het eigenlijk hierom. Maar ik heb er na zo'n lange tijd van "monocultuur" in de SP nauwelijks of geen geloof meer in.

Buitenstaander
Buitenstaander21 mrt. 2019 - 10:01

We kunnen wel blijven afgeven en wegzetten, maar wellicht is het handiger om de 'taktiek' te wijzigen, en wat meer gaan op de toer: Hou je 'vijanden' dicht tegen je borst; dus koester ze, om zo de zaak/standpunten bij te buigen, ipv te verketteren. We zien nl. waar dat toe geleid heeft: leer daar nou eens van....

5 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 11:19

D'r is altijd wel iemand die Chamberlain een toffe gast vond. Maar zie wat 'r van kwam. We zien meer in Churchill, if you don't mind.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 mrt. 2019 - 11:21

'ipv te verketteren. ' Flauwekul! Baudet heeft zijn succes gelijk Wilders juist te danken aan het verketteren van zijn tegenstanders. Eén van de kenmerken van extreem rechts: de-humaniseer en ridiculiseer je tegenstanders waar het maar kan. Baudet wen Hiddema doen niet anders!

Keilstra
Keilstra21 mrt. 2019 - 12:51

@Joe Als je nu nog steeds denkt dat het beschimpen van de kiezers van FvD gaat helpen om hen weer naar links te trekken dan heb je echt een bord voor je kop.

Buitenstaander
Buitenstaander21 mrt. 2019 - 18:09

@Grietje Tuurlijk, er waren in NL zoveel Churchill's, al die mooie partijen die tegen een hard antwoord hadden gestemd, en vooral voor neutraliteit hadden gepleit. Maar vooral een stevig antwoord overlaten aan anderen: idd overzee, Churchill bv. Maar los daarvan: in talloze commentaren vooral Baudet blijven wegzetten, nou daar is ie van onder de indruk, en z'n kiezers. En dan anderen dom noemen. Het bewijs dat er dom-links is wordt nu geleverd.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 19:39

Zie: weer iemand die parmantig hoog op zijn moraalpaard zit.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 mrt. 2019 - 9:55

Eens. 'Politieke renaissance' hoe megalomaan, dom en eng wil het hebben.

Paul250371
Paul25037121 mrt. 2019 - 9:45

Rake column.

RealistischLinks
RealistischLinks21 mrt. 2019 - 9:33

Ik zie het maar zo: We hebben elkaar nodig, ook in de politiek. Gelukkig maar. Links hoort rechts te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen voor een te recht beleid. En copy-paste-laatste zin: Rechts hoort links te...

2 Reacties
Rick Hofland
Rick Hofland21 mrt. 2019 - 10:57

Zo zie ik het ook, een goede balans tussen links en rechts is het beste. Het gevaar zit 'm er meer in als er geen respect meer is en de "ander" continue als duivel neer wordt gezet. Dat zet mensen tegen elkaar op en brengt democratische oplossingen niet dichterbij. Helaas merk ik dat zowel bij links als rechts er een verharding plaats vindt waarbij beiden elkaar demoniseren. En dan heb ik het niet eens over de politici, maar gewoon in de media zoals op fora als deze.

RealistischLinks
RealistischLinks21 mrt. 2019 - 15:13

Klopt als een bus Rick.

Norsemen
Norsemen21 mrt. 2019 - 9:22

"dat de westerse beschaving zich tot in de verste uithoeken van de wereld had verspreid" En hoe heeft de westerse samenleving dat gedaan? Baudet en aanhang willen maar niet begrijpen dat juist dit een van de grote oorzaken is waarom er in andere landen/samenlevingen op een andere manier tegen ons wordt aangekeken dan dat wij zelf doen. En door je eigen manier van leven superieur te vinden vindt je tegelijk dat andere manieren en daardoor andere mensen inferieur zijn. Iedereen zou moeten snappen dat dit niet bijdraagt aan een betere samenleving voor wie dan ook. Ik heb zelf een sterke voorkeur voor hoe wij hier in het westen leven maar dat is natuurlijk iets totaal anders dan mezelf superieur vinden. Je hoeft echt geen Einstein te zijn om door te hebben dat Baudet en onzin praat en dat wat hij vindt niet bijdraagt aan een betere wereld, voor wie dan ook.

NuEffeNie
NuEffeNie21 mrt. 2019 - 9:09

De druiven zijn her en der weer zuur merk ik wel.

Keilstra
Keilstra21 mrt. 2019 - 8:44

Angst is een goede raadgever ?

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 8:42

Zo is dat. Deftige oplichters, zoals Baudet en zijn louche advocaat, zijn een gevaar voor onze open samenleving; - een type samenleving dat gekenmerkt wordt door meedogenloze eerlijkheid, waar niets verborgen blijft en niets ontzien wordt, zeker niet het eigen feilen & de fuck-ups, de misantropie, de miserabele, kwaadaardige kleinzielige moordzucht. (Noem dat 'oikofobie' als je wilt, maar het is de afkeer van obscurantisme, bedomptheid en megalomane zelf-felicitatie). In 'The Open Society and its Enemies' laat Popper zien waar potsierlijke mythes zoals 'de boreale beschaving(en)' , 'de Ariërs', de 'Gouden tijd van Atlantis' e.d. vandaan komen en wat hun rol is. Hun rol is tweeërlei. Het bezweren van angst en het creëren van een hiërarchie waar de bedenker van deze nonsens in de hoogste regionen vertoeft. C'est simple. Deze mythes suggereren een 'historische missie', die het vernietigen van andere, mindere volken & culturen rechtvaardigt. Enfin, we weten hoe dat gaat: het is oude liedje van schijn & wezen. Ik ga er voor het gemak vanuit dat binnen FvD Baudet de enige is die in dit hoogdravende - maar in essentie platvloerse, simplistische, mallotige - gezwatel gelooft; - al weet je dat met dergelijk charlatans nooit helemaal zeker. Het merendeel van de kiezers heeft 'gewoon' gekozen voor de praktische rancuneuze politiek van uitsluiting en onderdrukking, want ook zij vinden dat zij de enige en rechtmatige erfgenamen van God's schepping zijn.

4 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 8:51

..dergelijke... het merendeel van de FvD kiezers...

Paul250371
Paul25037121 mrt. 2019 - 9:45

Helemaal eens

Observer201903
Observer20190321 mrt. 2019 - 10:56

@Grietje Het is altijd riskant om Popper te citeren. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse moslimbevolking kan gerekend worden tot Poppers "Enemies of the Open Society". Als daar zijn: - Syriegangers - IS-aanhangers - salafisten - Erdogan-aanhangers En natuurlijk de Marxisten...

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart21 mrt. 2019 - 11:46

Da's nogal wiedes. Dat die luitjes die jij noemt een gesloten samenleving prefereren is zo evident, daar heb je Popper niet voor nodig,

Krek
Krek21 mrt. 2019 - 8:30

correctie: "van Cave Canem".

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*21 mrt. 2019 - 8:24

Gewoon negeren en door met regeren met hulp van een of twee andere fatsoenlijke partijen in de Eerste Kamer, zal ik zeggen. Wij willen in eerste instantie geen Nederlandse Trump (Thierry Baudet) in ons land dus a.u.b. gewoon doorgaan met Rutte III tot maart 2021. 76 zetels in het Parlement zou Thierry Baudet sowieso nooit halen, neem ik aan. Ik hoop juist dat Groenlinks zal blijven groeien de komende twee jaren. Een premier Jesse Klaver na maart 2021 zie ik inderdaad wel zitten. Hij laat juist al die beste en meest empathische kanten van Nederland zien. Een fijne dag.

4 Reacties
Krek
Krek21 mrt. 2019 - 8:48

Geachte GabrielMokummer, Ik denk niet GL nog veel ruimte heeft om te groeien. De rek is er - denk ik - met deze verkiezingen wel uit. De redenen voor dat vermoeden zijn vooral financieel: GroenLinks is gewoon niet te betalen voor veel mensen en is vooral aangewezen op: - studenten, die veelal nog nooit een eigen huishouden hebben gerund - mensen met een uitkering, op wiens bordje de klimaatkosten niet terecht zullen komen - de mensen met een hoog inkomen die het zich gemakkelijk kunnen veroorlozen om (veel) extra geld te uit te geven aan het klimaat. Voor wie zijn de plannen van GroenLinks overduidelijk desastreus? - iedereen buiten de randstad die de auto nodig heeft voor woon-werkverkeer. - huizenbezitters die niet duizenden euro's hebben liggen om de gewenste woning aanpassingen te bekostigen - mensen met een eigen bedrijf; het bedrijfsleven lijkt het melkkoetje van GL Voor wie zijn de plannen van GroenLinks op iets langere termijn desastreus: - voor mensen met een laag inkomen die op de wachtlijst moeten voor een sociale huurwoning (door rekening rijden zullen meer mensen in de buurt van goed openbaar vervoer willen wonen) - werkzoekenden in de randstad. Ook weer: als mensen zelf moeten betalen voor het gebruik van de auto zullen ze een baan dichterbij huis willen. De kortste afstanden zijn dan banen in de stad waar je woont: dat wordt dan de Randstad, met als resultaat verder leegloop van de provincie en nog meer concurrentie voor de banen in de Randstad.

Henk van Sluis
Henk van Sluis21 mrt. 2019 - 9:51

'Gewoon negeren en door met regeren met andere fatsoenlijke partijen.' Ja, bijzonder slimme tactiek dit. Precies dit is de reden dat mensen gaan stemmen op populistische partijen als Forum. Men wil gehoord worden, op wat voor manier dan ook. Als ze vervolgens genegeerd worden gaan de hakken steeds dieper in het zand. Dat mensen dit nu nog niet in de gaten hebben en blijven volharden in deze heilloze weg, verbaast me enorm. Maar wel de mond vol over verbinding ondertussen, en afgeven op de populisten die geen verbinding zouden zoeken, maar enkel polariseren. Is er nou werkelijk geen spiegel te koop in de fatsoenlijke winkels waar links Nederland zich begeeft?

rvb2
rvb221 mrt. 2019 - 13:25

@Henk van Sluis: hoe kan je verbinden met een partij die juist tegen verbinding is? een partij die uitsluiting als 1 van de uitgangspunten heeft. FvD is tegen vrijheid, zij ziet landsgrenzen graag als gevangenismuren: potdicht. FvD wil mensen buiten nederland sluiten. Daar zou ik niet mee kunnen samenwerken in de politiek.

Krek
Krek22 mrt. 2019 - 8:49

Geachte rvb, De grenzen potdicht? Volgens mij heeft Baudet toch echt regelmatig gezegd dat iedereen welkom is die zich aan de Nederlandse cultuur, de normen en waarden alhier, aanpast. Mensen dus, die de Nederlandse waarden niet verdunnen maar juist versterken. https://www.youtube.com/watch?v=NhTCkoboOu0 Vanaf 1:23

Komtgoed
Komtgoed21 mrt. 2019 - 8:23

Het legertje van Rutte begrijpt er ook niets meer van. Zelfs de NOS kan z,n teleurstelling niet meer onderdrukken. https://twitter.com/HansAckerNY/status/1108511271865978882

Dick4
Dick421 mrt. 2019 - 8:23

goed stuk !

1 Reactie
aloha2
aloha221 mrt. 2019 - 16:53

het is net als de overwinning van Trump. FvD heeft niet gewonnen. De rest heeft verloren.