Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

In Nederland hebben ze al heel lang een handje van discriminatie en achterstelling

  •  
11-10-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
3713 keer bekeken
  •  
14522929875_4d925428b3_k

Schuilkerk in Amsterdam

© cc-foto: Tine van Voorst https://flic.kr/p/o8kP5F

Ongeveer de helft van de Nederlanders met een migratie-achtergrond voelt zich hier niet thuis, zo blijkt uit een voorlopig rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ze worden door de inboorlingen niet volledig geaccepteerd. Ze hebben last van discriminatie.

Dat is eigenlijk geen wonder. Nederlanders hebben nogal een traditie in het achterstellen van minderheidsgroepen. De hedendaagse klachten uit het SCP-rapport lijken als twee druppels water op die van de katholieken uit de negentiende eeuw. Jos Palm van het VPRO-geschiedenisprogramma OVT pleegt te zeggen: de katholieken waren de Marokkanen van de negentiende eeuw. Dat kun je nu uitbreiden tot alle Nederlanders met een migratie-achtergrond

Traditioneel vormden de katholieken in Nederland een aanzienlijke minderheid, iets meer dan dertig procent. In de dagen van de roemruchte Republiek werden zij officieel achtergesteld. Voor openbare ambten kwamen zij niet in aanmerking. Hun kerken mochten aan de buitenkant niet als godshuizen herkenbaar zijn. Vaak genoeg moesten ze aan hoeders van de openbare orde een soort beschermingsgeld betalen. De officiële gelijkstelling van alle burgers ondanks hun levensovertuiging kwam pas in 1796 tot stand.  Over de joden dacht men extra goed na maar ook die vielen onder de nieuwe regeling.

Daarmee was het met de achterstelling van de katholieken niet afgelopen. Zij ervoeren grote discriminatie op de arbeidsmarkt en dat ging van hoog tot laag. Veel werkgevers wilden geen roomsen in hun bedrijf. Het katholieke dagblad De Tijd publiceerde regelmatig lijstjes waaruit bleek dat het aantal katholieke ambtenaren veel te klein was als je het afzette tegen hun aandeel van de bevolking. 

Protestanten vroegen zich af of katholieken wel loyaal waren aan vaderland en vorstenhuis. Wat stond bij hen voorop, de Nederlandse wet of de bevelen van de paus in Rome?  Het waren trouwens überhaupt onbetrouwbare mensen. Als ze je bedrogen hadden bijvoorbeeld, dan konden ze in de biechtstoel van die zonde af. Je hoefde het als verliefde meid niet te proberen met een roomse jongen thuis te komen. 

Sinds de gelijkstelling voor de wet mochten katholieken weer zichtbare kerken bouwen. Het duurde een jaar of dertig voor ze dat daadwerkelijk begonnen te doen. Aanvankelijk hield het Ministerie van Waterstaat stevig greep op de ontwerpen maar die werd als gevolg van Thorbecke´s grondwet losgelaten. Nu maakten de katholieken zich zichtbaarder dan ook: met de modernste technieken bouwden hun aannemers in een vloek en een zucht neogothische kerken met hoge torens die tot ver in de omgeving zichtbaar waren. Dat verspreidde veel angst en schrik. Aan die enorme gebouwen kon je zien dat er een verroomsing gaande was. De katholieken fokten trouwens als bezetenen. 

Als gevolg van de officiële discriminatie tijdens de republiek kende Nederland geen bisdommen meer. In 1853 besloot paus Pius IX ze opnieuw in te stellen. De liberale minister Rudolf Thorbecke vond dat hun goed recht maar er kwam een hele volksbeweging op gang, met een petitie aan de koning en al, om dit te voorkomen. Het kostte Thorbecke de politieke top. Zijn opvolger, de opportunistische dealtjesmaker Floris Adriaan van Hall – een Rutte-achtige figuur – wist met een zinledige wet de gemoederen te bedaren en de bisdommen mochten blijven. Toch bleef de maatschappelijke achterstelling in volle glorie bestaan. Nog in de jaren zestig leerde men mij op het Sint Franciscus College in Rotterdam dat katholieke jongens – de meisjes zaten een wijk verder op het Maria Virgo, de school van Nelleke Noordervliet – extra hun best moesten doen om een behoorlijke functie te verkrijgen. 

Katholieken die zich gediscrimineerd wisten, konden natuurlijk bij hun geloofsgenoten carrière maken of voor zichzelf beginnen. De warenhuisconcerns C&A, Peek & Cloppenburg en Vroom & Dreesmann droegen een nadrukkelijk katholiek karakter. Veel katholieken konden het ei van hun ambitie kwijt als MKB-er. 

Ze stichtten hun eigen scholen en belangenorganisaties. Zij riepen krachtige media in het leven. Uiteindelijk vormden zij de meest verzuilde bevolkingsgroep. De katholieken sloten zich op die manier in hun eigen groep op, daarbij gesteund door een krachtige mediabubbel. Ook katholieke meisjes hoefden niet met een andersdenkende jongen thuis te komen. 

Het geloof gaf houvast. Zo rond 1900 had een reactionair fundamentalisme greep gekregen op een belangrijk gedeelte van de Nederlandse katholieken. De meeste bisschoppen stonden daar van harte achter. Paus Pius X, een intolerante duisterling die zuiveringen in de kerk steunde, was in Nederland zeer populair. In de jaren vijftig van de vorige eeuw nog leerde ik hem als jongetje vereren: hij was de heilig verklaarde paus van de kindercommunie en in de Singelkerk werd een enorme wandschildering aangebracht die dit voorstelde. 

Op beschuldigingen dat zij niet loyaal waren en de paus boven de koningin stelden, leerden de katholieken agressief reageren. Soms ook letterlijk. Als een spreker zulks beweerde, gingen zij tot de aanval over. Toch bleven politieke kannegieters stemmen werven met antikatholieke propaganda. De laatste partij die dat nog actief deed, was de SGP. 

Nog een verschijnsel dat aan de katholieken van weleer doet denken: het winkelcentrum in mijn wijk was al lang dichtgetimmerd geweest zonder het ondernemerschap van Turken en Koerden. Wij katholieken hadden zelfs onze eigen banken, verdorie. Leer daarvan.

Dit lijkt allemaal als twee druppels water op wat Nederlanders met een migratie-achtergrond nu overkomt. Ze kunnen uit het lot van de katholieken ook een les trekken: organiseer je. Neem het niet. Voer actie. Stel waar het moet grenzen. Het antwoord op achterstelling en machtsvorming is machtsvorming en organisatie. Het katholieke voorbeeld laat zien: die gaan niet weg. Niet vanzelf. 

In dit verband nog een opmerkelijk feit: we leren nu de Russische generaal Sergei Soerovkin kennen. Hij wordt in de media neergezet als een oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de nieuwe bommenregen op Oekraïne. Toen hij de werelderfgoedstad Aleppo in de as legde, kraaide daar in ons land geen haan neer. Het was maar in Syrië. Pas nu leren we de naam van deze oorlogsmisdadiger kennen. Dit legt getuigenis af van de mentaliteit die ervoor zorgt dat zoveel Nederlanders zich hier niet thuis voelen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (74)

Molly Veenstra
Molly Veenstra12 okt. 2022 - 11:23

De schuilkerk (zie foto bij dit artikel) kan worden gezien als een gevolg van gereformeerde intolerantie, maar kan met net zoveel recht gezien worden als voorbeeld van pragmatisme. Na de reformatie was er in Nederland geen Godsdienstvrijheid. Iedereen werd geacht zich aan te sluiten bij de Nederduits Gereformeerde kerk. Voor de reformatie was er trouwens ook geen Godsdienstvrijheid, alleen werd toen iedereen geacht Rooms-Katholiek te zijn. Dus alhoewel er geen Godsdienstvrijheid bestond, was het na enige tijd wel duidelijk dat het niet ging gebeuren dat iedereen calvinistisch zou gaan worden. Daarom werd het gedoogd om andere Godsdiensten te belijden, als het maar op een manier ging waar de calvinistische scherpslijpers geen aanstoot aan konden nemen. De schuilkerk, dus. Iedereen wist natuurlijk precies waar die kerken stonden, maar ze werden niet gesloten, zolang de kerk er van buiten niet uitzag als een Rooms bolwerk en de lucht van wierrook niet op straat te ruiken was. Er zijn mensen die een verband zien met het gedogen van coffeeshops vandaag de dag. Iedereen weet wat daar wordt verkocht en dat mag niet, maar de overheid ziet het door de vingers. Dat is de Nederlandse omgang met wat eigenlijk niet mag, maar wat eigenlijk ook niet zo erg is en waar je toch niets tegen kunt doen. Bovendien kan de overheid er een lekker centje mee verdienen!

1 Reactie
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen12 okt. 2022 - 13:43

Molly, "De schuilkerk (zie foto bij dit artikel) kan worden gezien als een gevolg van gereformeerde intolerantie, maar kan met net zoveel recht gezien worden als voorbeeld van pragmatisme." Nou ja, pragmatisme of intolerantie, ik zie de tegenstelling niet zo. Ze werden inderdaad op een gegeven moment geduld door de autoriteiten, maar het blijft in de eerste plaats het gevolg van religieuze intolerantie. Andere godsdiensten mochten niet in het openbaar worden beleden, het kerkgebouw mocht niet zichtbaar zijn vanaf de straat, geen klokgelui etc. Zolang aan die voorwaarden werd voldaan waren de autoriteiten inderdaad pragmatisch genoeg om het toe te staan, maar het stellen van die voorwaarden zelf is natuurlijk wel een vorm van intolerantie.

stokkickhuysen
stokkickhuysen12 okt. 2022 - 10:36

Dus als je je niet thuis voelt moet jij zelf daar wat aan doen. Geen woord wat de rest moet (worden gedwongen te) doen, want dan 'voortrekkerij', 'het zijn onze tradities', 'eerst hard bewijs'. En geen maatregelen zoals positieve discriminatie want dan is kwaliteit niet te garanderen. Of optreden tegen discriminerende bedrijven en uitzendburo's want wie zijn zij om te bepalen waar hun klanten om vragen. Alleen maar een : dat hadden wij vroeger ook maar dat hebben wij gefixt. Benieud hoe het effect van dat kleurtje door Han gaat worden weggeschreven. Daar zal de volgende column wel over gaan. Heeft Van der Horst nou het idee dat hij met zijn tips de ogen opent van deze Nederlanders met een migratie-achtergrond? Ik ervaar de hele column als een 'je moet je invechten' maar dan op een iets vriendelijker toontje. En vooral niks zeggen ten aanzien van de rest van de Nederlandse bevolking, die moet je niet lastigvallen met deze problemen.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst13 okt. 2022 - 0:21

Dat staat nergens. Dat leg je er zelf in. Professor Breman zei altijd dat de onderdrukten nooit door anderen bevrijd werden. Zij moesten zichzelf bevrijden.

PamVlam
PamVlam12 okt. 2022 - 8:47

Het katholicisme heeft zijn succes toch voornamelijk te danken aan het claimen van 'heidense' feestdagen. Carnaval, kerstmis, Pinksteren, Pasen als zouden het altijd religieuse evenementen. Processies zijn vooral in Zuid-Amerika een succes geweest. En ik vraag me af of het discrimineren van katholieken toen zo verschrikkelijk fout was gezien de misdaden die ze in de geschiedenis gepleegd hebben. Tegenwoordig is het discrimineren van Russen ook geen probleem omdat die per definitie allemaal fout zijn.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst12 okt. 2022 - 10:33

Een typisch Nederlandse reactie.

PamVlam
PamVlam12 okt. 2022 - 12:59

Han. Calvinisten deugen ook niet.

Beisser
Beisser12 okt. 2022 - 7:53

Dit artikel gaat niet over racisme. Het gaat over discriminatie en uitsluiting. Een heel ander probleem. Racisme is een vorm van blanke (boreaal Europese) arrogantie die de eeuwen door wereldwijd rampzalige, vaak vernietigende gevolgen heeft gehad en nog heeft voor alle niet-blanke volkeren en culturen waarmee de Europeaan in aanraking kwam. Dat speelt anno nu niet of nauwelijks in ons land. Van der Horst heeft het ook niet voor niets over discriminatie, uitsluiting en achterstelling van minderheden door de dominante groep in ons land. Dàt is namelijk het probleem waar we mee zitten, niet racisme.

4 Reacties
Sven Stevin
Sven Stevin12 okt. 2022 - 10:23

@Beisser De wrange ironie is dat jij, Han, en diverse anderen hier hun eigen racisme in reactie op de bevindingen van het SCP-rapport betonen. "Racisme is een vorm van blanke (boreaal Europese)" etc. en "Van der Horst heeft het ook niet voor niets over discriminatie, uitsluiting en achterstelling van minderheden door de dominante groep in ons land." Dat is racisme pur sang. Autochtone of blanke Nederlanders zijn natúúrlijk niet te onderscheiden (=discrimineren/racistisch aan te wijzen) op wat hen als etniciteit of huidskleur identificeert zoals dat ook niet geldt voor enige andere eigenschap of gedrag in de richting van andere huidskleuren of etniciteiten. Dat is in íéder geval racistisch. Zoals ik hieronder met een eerder SCP-onderzoeksrapport van dezelfde Dagevos aantoon is dat autochtone Nederlanders zich ook in cijfers niet onderscheiden in negatieve beeldvorming over andere bevolkingsdelen met een migrantenachtergrond. Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, en Surinaamse Nederlanders hebben een sterk vergelijkbare beeldvorming over andere groepen. Omdat de autochtone groep veel groter is zal discriminatie en niet respecterend gedrag ook vaker door een van hen ervaren worden. Dat is de hele verklaring.

Molly Veenstra
Molly Veenstra12 okt. 2022 - 10:31

'Dat (Racisme) speelt anno nu niet of nauwelijks in ons land.' Hoe weet je dat?

Beisser
Beisser12 okt. 2022 - 21:53

Sven Stevin12 okt. 2022 - 12:23 Ik moest wel even lachen toen je mij ‘racisme pur sang’ verweet. Als lid van een etnische minderheidsgroep heb ik heel mijn leven te maken gehad met alle mogelijke vormen van discriminatie, generalisatie op basis van huidskleur, vooroordelen en onderschatting. Maar nog nooit is iemand op het idee gekomen mij racisme te verwijten. Ik neem het je niet kwalijk hoor. Het zegt meer over jou en je (on)begrip van wat hier speelt dan over mij. Maar nu even serieus: [‘@Beisser “Racisme is een vorm van … dominante groep in ons land.” Dat is racisme pur sang’’]. Nee hoor. Jouw ‘wrange ironie’ is dat jij laat blijken er zelf niets van te begrijpen. Noch van mijn betoog, noch van dat van Han van der Horst. Op het verhaal van Van der Horst heb ik hier en daar wel wat aan te merken, maar dat laat ik even rusten. Ik begon met: ‘Dit artikel gaat niet over racisme. Het gaat over discriminatie en uitsluiting. Een heel ander probleem’ Deze zin is essentieel. Dat je deze negeert toont aan dat je niets van de mechanismen die hier spelen begrijpt.

Beisser
Beisser12 okt. 2022 - 22:03

vervolg Racisme is een leerstelling, in de 19e eeuw ontwikkeld door een boreale Europeaan genaamd Arthur de Gobineau. Deze leer gaat uit van de misvatting dat de menselijke soort uit een vijftal aan hun huidskleur te onderscheiden “rassen” bestaat. De kwalijke arrogantie van deze leer is dat hij ze in een hiërarchische verhouding plaatst met het “zwarte ras” helemaal onderaan, amper meer dan dieren en het “blanke ras”, 'beschaafd'en hoog ontwikkeld op de top van de piramide en door zijn christelijke god voorbestemd alle andere “rassen” te overheersen en uit te buiten. Deze leer is er de oorzaak van dat hele volkeren zijn uitgeroeid en culturen vernietigd. Waar Van der Horst het over heeft is geen leerstelling of doctrine. Het is een heel ander mechanisme. Hij heeft het over de instinctieve reflex van alle kuddedieren, inclusief de mens, om alles wat en iedereen die ‘vreemd’, ‘anders’ is met argwaan tegemoet te treden. Wij-zijdenken. angst voor het onbekende. IDit is er altijd al overal waar mensen elkaar ontmoeten geweest en zal altijd blijven. Pas als wij leren deze reflex onder controle te krijgen kan het ophouden een probleem te zijn.

Panthera
Panthera12 okt. 2022 - 7:50

Beste Han, Ik mis dat sterretje *. "Voer actie. Stel waar het moet grenzen. Het antwoord op achterstelling en machtsvorming is machtsvorming en organisatie."* * Het moet hier wel een efficiënte en evenredige reactie blijven op een maatschappelijk probleem, (kijk naar de situatie in hun thuislanden), een reactie waarbij het moet draaien om echte oplossingen of het verminderen van een probleem, en niet zoals waar vele voor gevlucht zijn, het weer totaal uit de klauwen laten lopen van het probleem, met als gevolg een burgeroorlog nu hier.

develhunt
develhunt12 okt. 2022 - 4:25

Racisme is geen Nederlands fenomeen maar een wereldwijd fenomeen en van alle tijden, in vergelijking met heel veel landen ter wereld is het Nederlands racisme nog heel erg mild, racisme loopt door alle kleuren en afkomsten heen, het zit in de mens ingebakken, en misschien een oerinstinct om te onderscheiden en te overleven.

2 Reacties
Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 7:50

develhunt Natuurlijk is het vermogen om te discrimineren iedereen aangeboren. Maar de mens is echter ook zo geëvolueerd, dat hij leerde z'n verstand te gebruiken. En de meeste mensen hebben ingezien, dat de wereld een stuk leefbaarder is, als je in ziet dat bepaalde vormen van discriminatie niet deugen. Het is en feit dat in veel situaties het vlees sterker is. Maar...... Wat is uw keuze: Een wereld waarin het verstand sterker zou moeten zijn of een wereld waar 'het vlees' sterker mag zijn.

develhunt
develhunt13 okt. 2022 - 11:10

Zandb, ik denk dat u de mens als soort helaas zwaar overschat, de meeste mensen wereldwijd zien helemaal niet in dat de wereld beter af is zonder onderscheid of discriminatie, dat is wensdenken vanuit een rijk land, was het maar zo,n feest dan had de wereld een veel betere plek geweest.

EUpiet
EUpiet11 okt. 2022 - 21:12

Ook onze oosterburen konden er wat van met de kulturkampf en de Zwitsers ook. Aan de ander kant waren protestanten hun leven dan ook weer niet zeker gedurende de religie oorlog in Frankrijk. Maar ook Cromwell in het perfide Albion had niets met de katholieke kerk. Het katholicisme heeft natuurlijk enorme macht gehad in Europa zo vanaf de vroege middeleeuwen en na Luther wilde vooral noord Europa dat niet meer. Wat natuurlijk geen excuus is voor discriminatie. Maar ook iemand die bekend stond als rooie rakker kon het in het Nederland van voor de tweede wereldoorlog wel vergeten qua carrière meest. Ja discrimineren en uitsluiten daar is Nederland goed in.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal11 okt. 2022 - 17:49

Racisme is dus polarisatie; daar gaat een land aan kapot (plus de kinderen). Aangewakkerd door minimale groepjes die er fanatiek tegenaan gaan uit pure onvrede, afgunst en slecht humeur.

1 Reactie
Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 8:02

Bal Als u niet concreet kan aantonen hoe, welke minimale groepjes dan precies racisme aanwakkeren, discrimineert u.

Sven Stevin
Sven Stevin11 okt. 2022 - 16:55

"In Nederland hebben ze al heel lang een handje van discriminatie en achterstelling" Die "ze" in deze kop verwijst naar alle Nederlanders zonder onderscheid. Net zo goed naar de diverse autochtone groepen als groepen met een migratie-achtegrond. Jaco Dagevos, verantwoordelijk voor het onderzoek, beweert ook niets anders. "Ze worden door de inboorlingen niet volledig geaccepteerd. Ze hebben last van discriminatie." Deze opmerking van Han van der Horst is wel discriminerend t.a.v. autochtonen. Uit eerder onderzoek "Maakt de buurt verschil" van Dagevos voor het SCP is te zien dat autochtonen zich niet onderscheiden t.a.v. Nederlanders met een migratie-achtergrond. De onderlinge interetnische beeldvorming blijkt zeer gelijk verdeeld. Dat leden van Nederlandse minderheden met een migratie-achtergrond bij hun hogere aantal ervaringen met discriminatie en minder respectvolle omgang vaker vanuit autochtonen ervaren is volledig te wijten aan het feit dat de groep veel groter is. Bij een gelijke mate van discriminerend gedrag onder alle groepen zal het vaker afkomstig zijn van een lid van de grootste groep vanwege getalsverhoudingen. Niet omdat autochtonen in hogere mate discrimineren. Dat de onderlinge interetnische beeldvorming de autochtonen niet negatief doet uitkomen tegenover andere groepen is te zien in tabel 6.7 uit het onderzoek van Dagevos. https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-archief-fef7f60a-02ce-4a64-adb6-a3ea24085b90/1/pdf/maakt-de-buurt-verschil.pdf

2 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 18:45

ja natuurlijk maakt de buurt verschil. Heb je nog meer deuren die open staan?

Sven Stevin
Sven Stevin12 okt. 2022 - 5:22

@Oproerkraaier "Maakt de buurt verschil" is de titel van een eerder onderzoeksrapport van Jaco Dagevos wat met nog andere onderzoeken wat hij heeft verricht hetzelfde onderwerp heeft als het zojuist uitgekomen rapport waarover we het hier nu hebben. Neem je de verschillende conclusies tezamen dan wordt verklaard waarom leden van groepen met een minderheidsachtergrond onderscheidend vaker te maken hebben met discriminatie en een niet met respect behandeld te worden zonder dat dat berust op een onderscheid op mate van meer of minder verantwoordelijkheid daarvoor door de autochtone Nederlander of leden van andere groepen. Dus wat is je punt? Bevalt je iets daaraan niet?

oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 16:03

Analyse van het rapport in het NRC: https://archive.ph/zWnH3

Mokker
Mokker11 okt. 2022 - 15:53

Mooi stukje onderbuik legen. Zo slecht doet Nederland het helemaal niet volgens de racisme-wereldkaart. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/15/a-fascinating-map-of-the-worlds-most-and-least-racially-tolerant-countries/

3 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 18:47

onderbuik en racisme valt wel mee, in een zin. En een linkje waain staat dat we "het helemaal niet slecht doen" haha

Mokker
Mokker12 okt. 2022 - 7:44

Deze mensen doen een poging enigszins objectief onderzoek te doen, bij jou spreekt slechts de onderbuik. Noem dan een land waar mensen wonen en waar geen discriminatie voor komt?

Molly Veenstra
Molly Veenstra12 okt. 2022 - 10:18

@Mokker - 'Zo slecht doet Nederland het helemaal niet' De helft van de Nederlanders met een migratieachtergrond heeft last van discriminatie. De helft. Dan lijkt het er op dat er nog best iets te verbeteren valt.

TheunT
TheunT11 okt. 2022 - 15:29

Ik denk dat minderheden die significant afwijken van de norm zich altijd minder thuis zullen voelen. Ik denk ook dat de meeste mensen teveel vooroordelen hebben die hun beoordelingsvermogen beïnvloeden.

4 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 18:49

Hoe langer mensen hier wonen, hoe lager het vertrouwen. Ervaring is één goede leerschool. Blijf jij maar ontkennen..

TheunT
TheunT12 okt. 2022 - 7:15

Wat ontken ik dan precies?

Sven Stevin
Sven Stevin12 okt. 2022 - 11:18

Minderheden, of dat nu door huidskleur of etniciteit is ervaren in ieder geval vaker discriminatie. Dat heeft er niets mee te maken dat een meerderheidsgroep in hogere mate zou discrimineren want dat is niet zo en blijkt ook niet uit het onderzoek. Oorzaak dat leden van minderheidsgroepen vaker discriminatie en niet respecterend gedrag ervaren is dat de rest, de meerderheid en de andere minderheden, een verhoudingsgewijs grotere groep tegenover hen heeft dan leden van de meerderheidsgroep. Bij een gelijke mate van voorkomende discriminatie en niet met respect handelen onder alle groepen zullen leden van een minderheidsgroep er vaker ervaring mee hebben.

oproerkraaier
oproerkraaier12 okt. 2022 - 16:49

TheunT, mijn excuses. Ik had het niet goed gelezen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 okt. 2022 - 15:10

Er zijn wel meer foute geestdrijvers heilig verklaard. Lees maar eens wat Rogier sr. over de integralisten te berde brengt.

spelregeltoerist2
spelregeltoerist211 okt. 2022 - 15:04

Ken een homostel uit Amsterdam, die worden ook stelselmatig gediscrimineerd. Verdere uitleg lijkt me overbodig.

5 Reacties
Mokker
Mokker11 okt. 2022 - 17:52

Schuld van het Westen, Israel, en Poetin.

oproerkraaier
oproerkraaier12 okt. 2022 - 16:50

Wat een ongelooflijk domme- en kwaadaardige comment Mokker.

Jansen7
Jansen712 okt. 2022 - 17:45

@oproerkraaier: zodra links met een van haar spagaten wordt geconfronteerd proberen ze het op de persoon te spelen, of de Tweede Wereldoorlog erbij te halen. Dus....: nog geen inhoudelijke reactie op de woorden van spelregeltoerist2 en op die van Mokker. En of je nu links bent of rechts: wil men zijn gelijk baseren op (linkse) clichés zoals: de conservatieve Nederlander is een slechte boze witte man, of baseren op een praktijkmodel waar homoverdriet in de krachtwijken niet wordt genegeerd??

oproerkraaier
oproerkraaier12 okt. 2022 - 19:50

Jansen de meeste daders van geweld tegen homo's zijn roomblank, wit.

Jansen7
Jansen713 okt. 2022 - 9:45

1) En als je de ernst van de misdrijven meeneemt? 2) Maar als je je vooral kwaad wil maken over het homo-vervolging op de Veluwe en vooral niet wil ingaan op zoiets als krachtwijken, dan is dat prima. Dat is precies de essentie van het commentaar dat Mokker en en Spelregeltoerist2 hebben op dit artikel . De calvinistische boze witte man is slecht, en als iemand over krachtwijjken begint dan is het antwoord nog steeds: de boze calvinistische witte man is slecht. Als je me volgt dan weet je dat ik hier niet mee zit, omdat ik liever heb dan PvdA sympthasanten dit eerlijk zeggen dan dat ze gaan doen alsof ze erg begaan zijn met de problematiek in de krachtwijken. De PvdA-mensen hebben hun mening en de mensen van andere partijen hebben hun mening, zolang ze dit maar eerlijk zeggen voor de verkiezingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 okt. 2022 - 14:12

Rond 1900 hadden Zweden en Nederland hetzelfde aantal inwoners (4 miljoen). In Zweden stopte de bevolkinsgroei door natuurlijke aanwas al in de jaren 70. In Nederland bleven de protestanten en katholieken elkaar helaas nog lange tijd in kindertal beconcurreren tot de vrouwen aan beide kanten er genoeg van kregen.

2 Reacties
Leman
Leman11 okt. 2022 - 15:27

Die vrouwen waren er helemaal klaar mee.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 okt. 2022 - 8:38

Helaas aan de late kant. Daarom zitten we nu opgeknapt met 17 miljoen tegen de 10 van Zweden.

Gerygrr
Gerygrr11 okt. 2022 - 13:53

Elke minderheid in een bepaalde streek, dorp wordt gediscrimineerd en niet vertrouwd. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Welk geloof dan ook.

1 Reactie
Beisser
Beisser12 okt. 2022 - 15:34

Je kunt dat ‘[…in een bepaalde streek of dorp…’] rustig weglaten. Èlke minderheidsgroep – of liever gezegd elke buitenstaander–, wordt overal ter wereld altijd gediscrimineerd. Dat is inherent aan het karakter van alle kuddedieren, inclusief Homo Sapiens. Pas als de buitenstaander het vertrouwen gewonnen heeft en door de groep geaccepteerd is komt er een eind aan de discriminatie. Discriminatieis overigens een individuele zaak. Het zijn individuen die individuen discrimineren en individuen die discriminatie door individuen ervaren, maar omdat wij in ons denken sterk de neiging hebben te generaliseren lijkt het alsof het groepen zijn die groepen discrimineren.

Greendutch
Greendutch11 okt. 2022 - 13:37

blijf ons aub een spiegel voorhouden Han

1 Reactie
Wie o Wie
Wie o Wie11 okt. 2022 - 13:50

Heb je het rapport wel gelezen? Dan zie je dat hele grote groepen immigranten het beter doen op school dan autochtone Nederlanders of het heel goed doen op de arbeidsmarkt.

TheunT
TheunT11 okt. 2022 - 13:20

Ik denk dat minderheden zich altijd minder thuis zullen voelen. Ik denk ook dat de meeste mensen teveel vooroordelen hebben die hun beoordelingsvermogen beïnvloeden.

Olav Meijer
Olav Meijer11 okt. 2022 - 13:14

[Ze worden door de inboorlingen niet volledig geaccepteerd.] Maar Han, het gaat vaak om inboorlingen! Nl. Nederlanders bij geboorte. Zij het met een meestal niet-Nederlands klinkende naam en vaak een (wat) donkerdere huidskleur. [Nederlanders hebben nogal een traditie in het achterstellen van minderheidsgroepen.] Dat betreft dus met name witte Nederlanders. De laatste zin van het artikel klopt wat dit betreft wel. Overigens een interessant artikel. Goed om helder aan te geven dat juridische gelijkstelling nog lang niet hetzelfde is als feitelijke sociale gelijkstelling.

Satya
Satya11 okt. 2022 - 12:59

Reflctifcatie van je artikel over statushouders zit er niet in? Nu ook de gemeente toegeeft dat het 1% bedroeg. Daarnaast is er een nieuwe wet taaleis, vaak betekent dit 5 dagen in de week naar school voor mensen die geen talenknobbel hebben. Vind jouw artikel zo tekenen voor de hetze die mensen als Tinekea tegen donkere mensen voeren, spijtig te zien dat jij erin meegaat. Hoe kan ik hiertegen organiseren?

Ivan61
Ivan6111 okt. 2022 - 12:46

Han dat is oude verhaal. Nederlanders zijn van nature brutale volkje die altijd beter weet. Ik heb discriminatie hier op verschillende manieren en niveaus gemaakt. Schouders ophalen en doorgaan. Ook confrontatie en gesprek aangaan. De samenstelling van de steden verandert in rap tempo en soms ontstaat wrijving. Hoort er bij. Hoe meet jij eigenlijk discrimintie?

3 Reacties
Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 8:05

Ivan En hoe meet u discriminatie dan? U heeft die tenslotte daadwerkelijk meegemaakt.

Ivan61
Ivan6112 okt. 2022 - 10:02

Zandb, Dat blijft lastig. 1 op 1 kan je dat uitpraten maar als dat om instanties gaat dan is dat echt ingewikkeld. Kijk naar Belastingdienst.

Beisser
Beisser12 okt. 2022 - 15:08

Discriminatie wordt niet gemeten. Discriminatie wordt ervaren.

Leman
Leman11 okt. 2022 - 12:12

"De katholieken fokten trouwens als bezetenen." Nederlanders met een migratie-achtergrond doen dat ook. Of ze bezeten zijn weten ik niet maar er is zeker geen maatschappelijk verantwoorde overweging te bespeuren bij deze groep om een beetje te dimmen met dat konijnengedrag.

5 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk11 okt. 2022 - 15:00

"De katholieken fokten trouwens als bezetenen. " komt nou niet echt respectvol over ten opzichte van deze katholieken.

oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 16:06

Onzin, ook bij Tukse- en Marokkaanse nederlanders gaan de geboortecijfers achteruit. Het heeft ook niets met maatschappelijke betrokkenheid te maken als mensen besluiten minder kinderen te nemen, meer met maatschappelijke positie.

HenryHansen
HenryHansen11 okt. 2022 - 19:46

@oproerkraaier, doe ff een linkje naar je bron..

Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 8:11

Leman Ik kom in een migrantengezin. En dus, tenminste volgens uw zeggen, fokken de ouders als konijnen. Echter, hebben ze drie kinderen. Wat is er hier nu volgens u fout gegaan? Ik zal u wel niet aan het denken zetten maar ik probeer het toch maar: Migrantengezinnen die uw raad opvolgen en dimmen met hun konijnengedrag, wat zijn dat dan voor migrantengezinnen? Verkeerde of goede!

Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 8:14

Hansen Hou op met die ongein. U hebt of het artikel niet gelezen of u hebt het heel slecht gelezen.

Bouwman2
Bouwman211 okt. 2022 - 11:44

Pius X is inderdaad de Paus van de kindercommunie. En Pius X was conservatief. ( Dat is heel logisch, want de Roomse Kerk bestaat al heel lang. En wie lang leeft wordt licht wat behoudender. ) Ik geloof dat het Sir Winston was die zei: als je jeugdig bent ben je progressief, maar het is dwaas om dat op je zeventigste nog te zijn.

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 okt. 2022 - 12:14

Laten we proberen clichees niet als diepe gedachten neer te zetten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 okt. 2022 - 13:49

Pius X steunde het integralisme, een afschuwelijke intolerante diep reactionaire stroming in de kerk. Integralisten pasten al een vorm van cancellen toe.

vdbemt
vdbemt11 okt. 2022 - 13:53

"Ik geloof dat het Sir Winston was die zei: als je jeugdig bent ben je progressief, maar het is dwaas om dat op je zeventigste nog te zijn." Het is toch niet zo dat, omdat Winston dat zei, het automatisch waar is? Hij was inmiddels, passend in zijn eigen theorie, conservatief. Anti progressief dus. Kijkend naar ons huidige conservatieve landje met al haar problemen, ontstaan uit conservativiteit, zou het goed zijn dat de mens progressief bleef tot in lengte der jaren.

Bouwman2
Bouwman211 okt. 2022 - 14:00

Pius X Sarto is anders wél heilig verklaard. En er zijn scholen en parochies naar em genoemd. Nou dat zie ik Poetin nog niet gebeuren.

Wie o Wie
Wie o Wie11 okt. 2022 - 11:30

“ Ongeveer de helft van de Nederlanders met een migratie-achtergrond voelt zich hier niet thuis” Dat rapport is heel genuanceerd en gaat bijvoorbeeld ook over de acceptatie van homos. Sommige groepen geven aan een lage acceptatie graad te hebben terwijl Nederland tolerant is. Ze voelen zich dan thuis. Dan heeft niks met discriminatie richting de migranten te maken. Ook staat er in het rapport dat er grote verschillen zijn. Migranten uit Iran doen het goed in het onderwijs, terwijl Polen het goed doen op de arbeidsmarkt (lage werkloosheid) Super mooi dat bepaalde groepen het zo goed doen in nederland. Gelukkig verstrekken we ook veel asiel vergunningen om mensen een kans te geven. https://www.nu.nl/295754/video/relatief-veel-asielvergunningen-in-nederland-verstrekt-hoe-komt-dat.html

Sven Stevin
Sven Stevin11 okt. 2022 - 11:24

De ervaringen van discriminatie en niet respectvol behandeld worden door leden van groepen van een migrantenachtergrond is een feit andermaal bevestigd door dit SCP-rapport van Jaco Dagevos die eerder al SCP-onderzoeksrapporten uitbracht (Maakt de buurt verschil? en Dichter bij elkaar?) over hetzelfde onderwerp met vergelijkbare conclusies. In "Maakt de buurt verschil?" stond een tabel waaruit duidelijk werd waar de bijbehorende negatieve beeldvorming vandaan komt die ten grondslag ligt aan deze discriminatie en gevoelens niet gerespecteerd te worden. De resultaten die erin verwerkt zijn maken duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor die discriminatie en dat leden van minderheids groepen zich niet gerespecteerd voelen een andere groep, zoals b.v. autochtonen, níét onderscheidend te verwijten is. Het een sluit het ander namelijk niet uit. Uit dit rapport de tabel die verhelderend werkt: https://docdro.id/eQbcYrG De bron "Maakt de buurt verschil": https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-archief-fef7f60a-02ce-4a64-adb6-a3ea24085b90/1/pdf/maakt-de-buurt-verschil.pdf Dat leden van minderheidsgroepen met een niet westerse achtergrond, sommigen meer dan andere, meer discriminatie en een gebrek aan respect ervaren is duidelijk de autochtonen niet meer te verwijten. Het is een interetnisch probleem waar vooral Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders vaker slachtoffer van zijn. Door de grootte van de groep autochtonen zijn het vaker autochtonen die verantwoordelijk zijn

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen11 okt. 2022 - 12:16

Deze reactie is verwijderd

Satya
Satya11 okt. 2022 - 11:21

"Dit lijkt allemaal als twee druppels water op wat Nederlanders met een migratie-achtergrond nu overkomt. Ze kunnen uit het lot van de katholieken ook een les trekken: organiseer je. Neem het niet. Voer actie. Stel waar het moet grenzen. Het antwoord op achterstelling en machtsvorming is machtsvorming en organisatie. Het katholieke voorbeeld laat zien: die gaan niet weg. Niet vanzelf. " Die mogelijkheden zijn er nu natuurlijk niet meer, alles is ingericht op macht houden. Het enige wat je kunt doen is ongelukkig zijn of springen zodra de machtige wil doen. Gewetensvraag Han. Heb jij je weleens uitgesproken tegen blanke mensen die niet werken? Bv omdat ze in hun jeugd misbruikt zijn wat vergelijkbaar is met een oorlogstrauma. Bij blanke mensen werd daar altijd rekening mee gehouden, achtergronden die tot iets leiden, bij statushouders niets geen medemenselijkheid. Je zult maar je kind kapot onder het puin van een westers bombardement in Somalië hebben weggehaald. De enige weg om je in dit land staande te houden is isolatie, geen nieuws, geen media. Ontmenselijking is het enige wat je hoort. Het enige wat je hoort zijn leugens.

3 Reacties
Gerygrr
Gerygrr11 okt. 2022 - 13:55

https://nos.nl/artikel/2447389-kampcommandant-amersfoort-had-honderden-extra-doden-op-zijn-geweten Mijn vader is slachtoffer van deze oorlogsmisdadiger. Slachtoffers hebben geen ras of kleur.

oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 14:26

Het stikt in dit land van de schoften inderdaad. Ook hier op dit forum zijn ze in ruime mate aanwezig.

Satya
Satya11 okt. 2022 - 16:59

"Slachtoffers hebben geen ras of kleur." Daders ook niet. Mijn nichtje haar skelet ligt in een vritage in Kigali. Is er iemand die beweert dat etnische vervolging alleen bij bepaalde groepen voorkomt? Veranderd alleen niets aan het hier en nu. Oproerkraaier Ja, het is ongelooflijk. Toen ik hier begon met reageren waren er nog veel antifascisten, die hebben inmiddels de moed opgegeven. De gemiddelde joop reageerder kiest voor het bestrijden ipv migratieredenen. Het Deens model en dan kloppen ze zichzelf ook nog op de borst bovenop de apenrots. Kapitaalvlucht 1 tegenover 24 in nadeel Afrika en dan nu ons ontmenselijken. Gek dat segregatie ontstaat? (Sprak een poosje terug RH op een ander platform en die kende meerdere reageerders van eerder die allemaal de moed hebben opgegeven. Als de reageerders hier de Westerse beschaving hebben afgebroken zijn wij weer aan zet om hem op te bouwen. Doodzonde barbaren aan de macht. ) The idiots have taken over.

Effie2
Effie211 okt. 2022 - 11:20

Dank voor uw prachtig geschreven geschiedenisles. Het laat weer eens zien dat de mensheid groepjes met hun eigen culturele gebruiken vormt, en dat het contrast daarvan tussen die groepjes weerstanden oproepen, die voor problemen zorgen als integratie niet of onvoldoende plaatsvindt. ...Kortom, dat anders zijn, dús anders doen, wordt in het algemeen niet getolereerd, en soms hardhandig afgestraft. Zélf weigerde ik pertinent mij op de volksbuurt LTS aan te passen aan de aldaar dominante cultuur/stroming in de groep waarin ik geplaatst werd. Dús werd ik daar, na een rampzalig schooljaar, succesvol weggepest. En helaas overkwam dat me vaker. Met als gevolg, dat ik betreffende mijn studie grote achterstanden opliep. En op latere leeftijd weigerde ik me op mijn werk aan te passen aan het pestgedrag van de manager die mijn chef kwam vervangen. De reden daarvan, leek me, dat ik me anders/socialer bleef gedragen, me eigengereid dienstbaarder bleef opstellen, dan híj blijkbaar voor ogen had, ...of dat deze cultuurverandering in ons bedrijf door onze inmiddels neoliberale werkgever verplicht moest worden doorgevoerd. We lijken op groepsdieren die elkaar opzoeken en andere soorten proberen te mijden om problemen te voorkomen. En dat lukt ons lang niet altijd. In onze gemengde samenleving zien we dat gebrek of weigering ons aan te passen aan de illusoire denkbeelden/normen en waarden van anderen overal en telkens terugkomen.

HenryHansen
HenryHansen11 okt. 2022 - 10:59

Precies, dus leer van de geschiedenis en rolmodellen, wentel jezelf niet in slachtofferschap maar neem zelf initiatief, worstel en kom boven. Waarmee ik discriminatie niet wil bagatelliseren, maar het mag geen reden zijn om dan maar bij de pakken neer te gaan zitten. Er zijn genoeg succesverhalen uit het nabije en verre verleden die je kunnen inspireren.

1 Reactie
Zandb
Zandb12 okt. 2022 - 8:17

Hansen U wilt discriminatie niet bagatelliseren maar u doet het wel. Ik kan het heel cynisch zeggen: "Ik wil moord niet bagatelliseren maar dat is als slachtoffer van moord geen reden om dan maar bij de pakken neer te gaan zitten."

Sven Stevin
Sven Stevin11 okt. 2022 - 10:34

Het SCP-onderzoek van Jaco Dagevos die eerder met Gijsberts al voor het SCP groot onderzoek verrichte met het rapport "Maakt de buurt verschil" en met Huijink "Dichter bij elkaar?" over hetzelfde onderwerp toont dezelfde conclusies als nu. Net als toen werd geconstateerd dat mensen met een migrantenachtergrond een hogere mate ervaren van discriminatie dan autochtonen en dat zij door andere burgers minder worden gerespecteerd. Dit is een onmiskenbaar feit. Onderzoeksgegevens uit het rapport "Maakt de buurt verschil" (Dagevos;Gijsberts) laten ook zie waar deze discriminatie en dat men zich niet gerespecteerd voelt vandaan komt. En dat is belangrijk denk ik om te weten want voordat je het weet trekken sommigen dan zelf een onterechte conclusie. Een tabel uit het rapport: https://docdro.id/eQbcYrG Bron: https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-archief-fef7f60a-02ce-4a64-adb6-a3ea24085b90/1/pdf/maakt-de-buurt-verschil.pdf En dan zien we duidelijk dat de discriminatie en het gevoel niet gerespecteerd te worden níét in hogere mate van autochtonen komt. Vooral Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders zijn de pineut dankzij een onder alle groepen gedeeld negatief beeld. Autochtone Nederlanders onderscheiden zich daarbij als verantwoordelijk niet negatief van andere. Dat leden van minderheidsgroepen desondanks vaker negatieve bejegening door autochtonen ervaren is eenvoudig het gevolg ervan dat de groep autochtonen groter is dan andere groepen.

Satya
Satya11 okt. 2022 - 10:31

Het word ook steeds erger. Wat wil je ook met al die online plaatsen waar wetenschap ontkent kan worden, waar radicaliseren ruimte krijgt en waar gewoon ontmenselijking de ruimte krijgt. Kom mij niet aan met we 'wisten het niet' , iedereen met hersens weet dat Syrië en Somalië geen veilige landen zijn, alleen een stel bruinhemden in Denemarken proberen dat anders voor te stellen. Hele continenten vernietigd om te kunnen parasiteren, volkerenmoord niets was te gek. Nu ontmenselijking naar een nieuw niveau tillen. Mijn geboorteland is ernstig ziek, een ziekte die jammer genoeg na 100 jaar de kop weer opsteekt. ¡No pasarán! https://youtu.be/xQbXO828Vio Weinig kans dat er nog veel animo is om voor een gelijkwaardige samenleving die medemenselijkheid en rechtvaardigheid als hoogste waarden zien te vechten.

Bouwman2
Bouwman211 okt. 2022 - 10:26

Ik vraag me af, waarom de naam Soerovkin in eens opduikt. Hij was hier bekend, de man heeft zelfs een bijnaam. Het is niet waar dat Syrië geen aandacht kreeg in Nederland. De migranten uit die hel werden later hier als verre familie van ons opgevangen en vele van hen dragen nu bij aan Nederland, Zij vinden Nederland al even fantastisch als zij die uit Oekraïne hier kwamen. Ze zijn hier tevreden en voelen zich thuis.. Maar hén wordt niets gevraagd.

oproerkraaier
oproerkraaier11 okt. 2022 - 10:23

In dit land wil een substantieel deel van de witte Nederlanders het bestaan van discriminatie en racisme niet erkennen. Onze premier is veroordeeld wegens racisme, de 2e partij van dit land is bijna nazistisch te noemen met hun moslimhaat.

2 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk11 okt. 2022 - 13:22

Deze reactie is verwijderd

Mokker
Mokker11 okt. 2022 - 15:57

De ergsten zijn mensen die roepen tegen racisme te zijn, maar wel verwachten dat immigranten braaf de gewenste slachtofferrol aannemen.

Bouwman2
Bouwman211 okt. 2022 - 10:16

Het komt zelden voor dat de positie van mensen met een migratiestempel worden vergeleken met roomsen van voor Napoleon. Want van hun positie is volstrekt onvergelijkbaar. Hun ontevredenheid is heel gewoon. Ontevredenheid is als een virus, je kunt je niet tegen ontevredenheid laten inenten. Het zweeft in de lucht. En je kunt er knap ziek van worden. Iedereen in dit land is gelijk voor de wet, maar de roomsen waren dat lange tijd dus niet. Zij moesten in het geniep samenkomen als waren ze een groep outcasts. Om de groep migranten van dat stempel te voorzien is natuurlijk volstrekt onjuist. Was ik een migrant ik zou me weggezet voelen en gemanipuleerd. .

Jopie666
Jopie66611 okt. 2022 - 10:14

Goed gezegd en historisch ook correct. Maar ook ouderen worden op de Nederlandse arbeidsmarkt gediscrimineerd. Daarom vind ik het prachtig hoe hele sectoren nu geen mensen kunnen vinden. Nederlanderse voorouders in Zuid Afrika waren ook de bedenkers apartheid regime. Als veel jonge buitenlanders zodadelijk vertrekken naar landen waar ze betere mogelijkheden hebben en een betere toekomst, dan worden de problemen enorm in Nederland. Proost.