Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

“In Limburg wonen geen moslims”

  •  
01-09-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
121 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Welk antwoord is er mogelijk op de PVV en waarom gelooft de PVV aanhang klakkeloos wat Wilders beweert?
In reactie op een van mijn vorige blogs kwam als commentaar herhaaldelijk naar voren hoe de negatieve beeldvorming die Wilders continue aanwakkert, weerlegd kan worden. Welk antwoord is er nu eigenlijk mogelijk op de PVV en waarom gelooft de PVV aanhang klakkeloos wat Wilders beweert?
De oppositie probeert het momenteel met fact politics, tegenover de fact free politics van Wilders. De islamisering waarover Wilders rept kan eenvoudig weerlegd worden. Wilders in reactie, stelt de bewijzen en de personen daarachter ter discussie en daarmee is direct het pleit beslecht. Feiten blijken geen vat te hebben op de PVV. Ook tracht men middels connecties naar dubieuze organisaties en personen, Wilders in diskrediet te brengen. Ook die pogingen strandden eigenlijk nog voordat ze werkelijk begonnen zijn. De financiële stromen waarover gerept worden, brengen de PVV aanhang niet in beweging. Wilders zet zulke aanvallen weg als het zoveelste voorbeeld van het linkse complot. En zijn aanhang knikt braaf ja en amen. Ook de aanvallen op zijn gedachtegoed en associaties met het verleden blijken geen enkel vat te hebben op de PVV. Zelfs de gruwelijke moordpartij van Breivik glijdt moeiteloos van zijn schouders.
Wilders is schijnbaar ongenaakbaar. Ook in het directe debat houdt hij zich moeiteloos staande. Het is zeldzaam dat een andere politicus Wilders op zijn nummer kan zetten. En nu hij 23 assistenten heeft, kan hij deze naar voren schuiven waardoor hij als persoon uit de wind blijft. Ook daar heeft zijn aanhang geen problemen mee, terwijl de rest van Nederland hier elke dag mee worstelt. Maar niet alleen met de woorden van Wilders worstelen we, maar ook met de rechtvaardiging van de eigen standpunten.
Te lang heeft het in Nederland ontbroken aan rechtvaardiging en het afleggen van verantwoording. Srebrenica, Verdrag van Maastricht, Verdrag van Lissabon, de misstanden in de wijken, de huidige eurocrisis. De rij is te lang om op te noemen. Te snel en te makkelijk werd de dooddoener “algemeen belang” aangehaald om besluiten te rechtvaardigen. Maar handelend in de Verlichtingstraditie zijn juist argumenten van belang in een open samenleving. Toen Spinoza de religieuze elite en hun opvattingen ter discussie stelde, viel hem het zwaarste verwijt deel wat in zijn tijd gemaakt kon worden. Men vond hem een atheïst. Het huidige felle debat is dus niet nieuw voor onze samenleving. Alleen sinds WOII werden bepaalde sentimenten hard onderdrukt die, nu de oorlog verder weg is dan ooit, toch weer opspelen.
Niet alleen Nederland kampt met het sterk opgekomen populisme. Frankrijk, Denemarken en Engeland ondervinden dezelfde problemen. De Engelse cultuurcriticus Dalrymple legt de vinger op de zere wond als hij wijst op de gepolitiseerde werkelijkheid van Den Haag versus de toenemende ongelijkheid in de straten. Mensen hebben steeds minder een zinvolle dagbesteding, minder kans om mee te komen in een maatschappij die steeds hogere eisen stelt. Fysieke verpaupering, verloedering en toenemende onveiligheid bleken uiteindelijk in Engelse steden voldoende voedingsbodem te zijn voor zware rellen, waarbij het nodige opportunisme aan de dag werd gelegd door relschoppers. “Hij stelt dat de Britse relschoppers geen thuis hebben. Wel tv in de slaapkamer, maar geen vader in huis. Ze zouden egoïstisch/ongesocialiseerd zijn en ongeschikt voor de arbeidsmarkt. Dalrymple vindt de politici laf omdat ze wegkijken van wat er mis gaat en van wat er gebeuren moet.”
Maar als Dalrymple gelijk heeft, waarom heeft Wilders dan zoveel succes met zijn anti-islam verhaal? In Wilders’ opvatting is de Islam zeker de kwade pier. Maar als je de fora leest waar steeds meer PVV stemmers zich kenbaar maken, blijkt de Islam veel minder een rol te spelen. Menig PVV stemmer veroordeelde de uitspraak van Wilders over hoofddoekjes. En vele PVV aanhangers beseffen ook dat de meeste moslims prima mee doen. Ze hebben ‘allemaal’ een moslim als buurman. Voor de PVV aanhang is Wilders blijkbaar de enige manier om gehoord te worden. Daarbij nemen zij de anti-islam en vaak ondemocratische voorstellen van Wilders voor lief. Velen stellen ook dat het niet zo’n vaart zal lopen omdat Wilders toch niet de benodigde meerderheid krijgt voor zijn meest vergaande voorstellen.
Het grootste deel van de PVV aanhang heeft maar beperkt te maken met moslims. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen de steden en zuidelijke regio’s waar PVV het grootste is. De linkse partijen hebben zich in de grote steden gehandhaafd, terwijl juist daar volgens Wilders van alles mis is. Links is wat dat betreft alles behalve weggevaagd door de PVV. Het is het CDA dat de grootste veer heeft gelaten. En in de zuidelijke regio’s spelen juist wel problemen die het gelijk van Dalrymple onderstrepen. Maar ook andere kleinere steden en dorpen, waar de maatschappelijke achteruitgang toeslaat, weet de PVV veel kiezers te trekken. En als dan ook allochtonen zichtbaar zijn in de criminaliteits statistieken en ook zichtbaar op straat voor problemen zorgen, is de zondebok makkelijk aangewezen. Wat uit ‘den vreemde’ komt, valt nu eenmaal makkelijker op.
In Limburg ligt de werkeloosheid al decennia hoger dan het landelijk gemiddelde. De grensoverschrijdende criminaliteit is nauwelijks te bestrijden door lokale gemeentes. Door de afnemende bedrijvigheid trekken steeds meer jongeren weg, wat leidt tot een vicieuze cirkel. Daarbij komt ook nog eens de aanstormende ontvolking die in sommige steden al is ingezet. De bodem van verpaupering, verloedering en onveiligheid is prominent aanwezig. Jarenlang CDA bestuur dat menig schandaal opleverde heeft, in combinatie met de maatschappelijke achteruitgang, veel kwaad bloed gezet bij de plaatselijke bevolking. Geen van de landelijke politieke partijen heeft daar oog voor gehad. Zelfs nu wordt een groot probleem als ontvolking nauwelijks besproken. In de zuidelijke regio heeft zowel de linkse als de rechtse politiek, de kiezer volledig in de steek gelaten.
Het duel aangaan met Wilders ligt dus niet in de 2e kamer, met feiten, belastering of via de social media. De achilleshiel van Wilders ligt daar waar hij het sterkst is. Die regio’s en plaatsen waar er een duidelijke maatschappelijke achteruitgang plaatsvindt. Want de anti-islam opvattingen van Wilders bieden geen enkele oplossing voor de problemen in die gebieden. In tegendeel. In het theoretische geval dat er morgen geen enkele moslim meer is in Limburg, zijn de problemen in het gebied net zo groot, zo niet groter. Wilders heeft geen enkel antwoord op de ontvolking, de economische teloorgang of de kennisdrain die ontstaat omdat jongeren en bedrijven wegtrekken. Daarover kan Wilders aangesproken worden in het debat dat Tofik Dibi zoekt.
De aanpak van die problemen is deels een landelijk politiek probleem, maar vooral een probleem voor de lokale politiek. Lokale politiek is het meest zichtbaar en tastbaar voor mensen. Maar dat is een moeilijke en lange weg omdat de kiezers teveel teleurstellingen hebben moeten slikken. Te vaak in de steek werden gelaten door de politiek. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar juist omdat het gaat om maatschappelijke problemen, zaken in de wijken, is het bij uitstek een links onderwerp. Van de VVD heeft de burger op dit punt weinig te verwachten en het CDA lig volledig met zichzelf overhoop. Links zal zich dienen te hervinden waar zij haar basis heeft. In de wijken. En haar beleid dient onderbouwd te worden met steekhoudende argumenten. Dat kan betekenen dat specifieke linkse opvattingen geofferd worden omdat zij niet [meer] valide zijn. Hoe eerder linkse partijen, landelijk en lokaal, dit oppikken, des te eerder is de PVV een uitdovende komeet.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.