Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

In het Amsterdamse stadhuis heerst niet Sylvana Simons maar Batavus Droogstoppel

  •  
07-08-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
52 keer bekeken
  •  
onslieveheer

© cc-foto: Remi Mathis

Ons’ Lieve Heer op Solder stemt tot nadenken over grenzen aan de tolerantie in onze tijd.
De gemeente Amsterdam staat er weer gekleurd op. In brede kring heerst verontwaardiging over het besluit het museum Ons’ Lieve Heer op Solder niet langer te subsidiëren. Dit vanwege gebrek aan inclusiviteit en al te wit personeel. Het “zie je wel” klinkt aan alle kanten. De Nederlandse beschaving en cultuur worden opgeofferd aan de hersenschimmen van BLM en identiteitspolitiek. Het lijkt wel of Sylvana Simons in haar eentje het college van B en W dirigeert. Anders valt deze barbarij niet uit te leggen.
Behalve als je het advies van de Amsterdamse Raad voor de Kunst zelf ter hand neemt. Daar staat: “De commissie beoordeelt de bijdrage aan diversiteit en inclusie als voldoende”. Meteen volgen waarderende woorden over de manier waarop het museum een katholieke schuilkerk uit de zeventiende eeuw toch relevantie weet te geven voor etnisch en religieus zeer uiteenlopende publieksgroepen. “Verhoudingsgewijs een grote uitdaging” zegt de Raad niet zonder bewondering. Over de betekenis van Ons’ Lieve Heer op Solder leest men: “De commissie beoordeelt het belang voor de stad als goed”. En: “Museum Ons’ Lieve Heer op Solder spant zich op een volgens de commissie goede manier in om zijn bijzondere onderkomen een gelaagde betekenis te geven voor het publiek”.
Nu schrijft de Amsterdamse Raad voor de Kunst zeer uitgebreide adviezen. De leden beginnen met een kort statement. Daarna volgen tips en aanbevelingen. Zo van: “Jullie zijn op de goede weg maar let hier eens op”. Ergens achteraan het document zegt de commissie dat de vaste staf ook wel een stuk multicultureler kan, nu de raad van toezicht wél “een cultureel diverse samenstelling heeft”, maar dat is een kleine kanttekening achteraf, die in het hele betoog nauwelijks een rol speelt.
De Raad kraakt juist andersoortige noten. Het ondernemingsplan overtuigt maar gedeeltelijk. De toelichting op de begroting is veel te summier. Het marketingplan biedt weinig inzicht. Het is bovendien in de begroting niet terug te vinden. Ook stelt de Raad vast dat Ons’ Lieve Heer op Solder nogal afhankelijk is van de aangevraagde subsidie. Het slaagt er onvoldoende in eigen inkomstenbronnen aan te boren. Sinds Rutte en zijn kornuiten victorie kraaien, geldt dat in subsidieland als een wraakroepende zonde.
Het zijn uiteindelijk deze punten van kritiek die de schuilkerk de das omdoen. De Raad brengt het aangevraagde subsidie bedrag van 695.344 euro per jaar terug tot 604.726 euro. Dat klinkt niet zo gek en heel mild gezien de geoefende kritiek maar er zit een tyfusaddertje onder het gras. Er is geen budget over om deze toekenning te honoreren. Ons’ Lieve Heer op Solder krijgt geen cent. Nu dreigt sluiting.
Laat er geen misverstand over bestaan: deze uitkomst is een schandaal gezien de betekenis van het monument. In de Gouden Eeuw werden katholieken gedoogd. Ze kregen alleen kans hun religie te belijden als ze dat in het verborgene deden. Hun kerken mochten vanaf de straatkant als zodanig niet herkenbaar zijn. Het was bovendien een verstandig idee om niet met zijn allen tegelijk de zondagsmis bij te wonen maar een voor een binnen te sluipen door een zijdeur. Dan deed de overheid wel een oogje toe en konden de aanhangers van de gereformeerde religie hun ergernis meestal net bedwingen.
In 1661 kocht een katholieke kousenkoopman het grachtenpand Oudezijds Voorburgwal 40, dat zich daar al een jaar of veertig spiegelde in het water van de gracht. De zolder bouwde hij om tot een prachtige kerk met twee lange bovengalerijen en tal van katholieke parafernalia. De ruimte was zo beperkt dat men een opvouwbare kansel moest construeren die na de preek in het altaar werd opgeborgen. De schuilkerk heeft de tand des tijds goed doorstaan. Ons’ Lieve Heer op Solder is al lang een museum dat vooral toeristen trekt met interesse voor het bijzondere verleden van de Nederlandse katholieken. Het huidige bestuur gebruikt het schuilkerkelement om tolerantie en verdraagzaamheid in het heden aan de orde te stellen.
Het is duidelijk dat we te maken hebben met een maatgevend monument voor de geschiedenis van Nederland en Amsterdam in de zeventiende eeuw. Het heeft bovendien door zijn rijke interieur grote kunstzinnige waarde. Het stemt tot nadenken over grenzen aan de tolerantie in onze tijd. Beschaafde hoofdsteden koesteren monumenten van deze snit. Ze confronteren die niet met de nukken van de markt. Ze houden ze in stand. Ze huren geen zogenaamde deskundigen in om te wijsneuzen over marketingplannen en alternatieve inkomstenbronnen. Beschaafde hoofdsteden maken zulke monumenten toegankelijk. Daarvoor prijkt een bedrag op de gemeentebegroting en voor de rest geen ene tering om het op zijn algemeen beschaafd Rotterdams te zeggen want een andere aanspreekwijze verdient de hoofdstad niet na zo’n wansmakelijk besluit.
Het gaat niet aan de crisis van Ons’ Lieve Heer op Solder te wijten aan een uit de hand gelopen identiteitspolitiek. Daar heeft het allemaal niets mee te maken. Dat is hier niet aan de orde. Dat is misleiding. Ze zochten bij rechts weer eens een stok om de gemeentelijke hond te slaan. Het gaat ze erom het college in diskrediet te brengen vanwege maatregelen die werkelijk gelijkheid van alle burgers beogen los van hun afkomst, huidskleur of religie.
Niet Sylvana Simons beheerst het Amsterdamse cultuurbeleid maar Batavus Droogstoppel. En Femke Halsema is geen haar beter dan juffrouw Laps.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (54)

Hank Nozemans
Hank Nozemans7 aug. 2020 - 23:17

Dus je hebt een budget en dat verdeel je onder de gegadigden. Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat het budget op is voordat het verdeeld is. Dan klopt er toch iets niet met de verdeelsleutel?? Ik mag hopen dat ze het met de gemeentesalarissen wat voortvarender aanpakken.

RaymondenJoop
RaymondenJoop7 aug. 2020 - 21:39

Wie controleert de controleur? Verantwoordelijke personen blijken vaak uit een ons kent ons circuit te komen en dan kan je met zulke rapporten alle kanten op. Zoals het de eigen voorkeur betaamt.

Richard58
Richard587 aug. 2020 - 15:09

Holland op zijn smalst. Lekker bezuinigen op cultuur vooral een rechtse hobby. Bij een zinsnedevan Han kreeg ik visioenen. Als het aan onze rechtsche vrinden ligt hebben we straks schuilmoskeeën, waar men verkleed als katholiek of protestant stilletjes naar binnenschuifelt. Een natte droom van Geert en Thierry en nogal wat reaguurders hier. Kunnen onze nakomelingen over 400 jaar bakelijen of er nu wel of geen subsidie gegeven kan worden aan Allah op Zolder.

1 Reactie
Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof8 aug. 2020 - 7:57

@Richard, Hmmm, dit speelt in Amsterdam, erg rechtse stad ja, met dat vermaledijde rechtse bestuur bestaande uit GroenLinks, Sp, PvdA en D’66.

Frans Kwakman
Frans Kwakman7 aug. 2020 - 13:44

Ik denk altijd aan Sint Petersburg, ooit Leningrad, waar de schatten van de Hermitage goed bewaard gebleven zijn. Er is zelfs een dependance in Amsterdam nota bene. Het moet toch mogelijk zijn om deze oud-Hollandse kostbaarheden buiten de invloed van die tijdelijke vloedgolf van ignorantie te houden?

2 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 aug. 2020 - 14:06

je zou net als monumenten ook musea als beschermd moeten kunnen kwalificeren. want u hebt gelijk - als het weg is krijg je het niet meer terug

Norsemen
Norsemen7 aug. 2020 - 14:15

Ben je bang voor een nieuwe beeldenstorm, waar heb je over?

GKnight
GKnight7 aug. 2020 - 13:03

Het gaat om de adviescommissie Erfgoed van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Pikant is dat de voormalige directeur van het in 2012 na mismanagement gesloten Moluks Museum in Utrecht Wim Manuhutu daarvan lid is. Manuhutu was ook directeur bij het Migratie Museum in Den Haag dat begin 2020 in chaos geëindigd is. Manuhutu laat dus brandende schepen achter zich in de museumsector. Het is een raadsel hoe iemand die zo aantoonbaar niet functioneert als museumdirecteur aangezocht wordt door het AFK om in een adviescommissie over subsidieaanvragen van musea te oordelen. Manuhutu is de pyromaan die in de Raad van Toezicht van de brandweer wordt benoemd. Zijn belangrijkste ‘kwaliteit’ lijkt zijn etnische achtergrond die het blijkbaar goed doet in kunstcommissies. Voorzitter en mede-Molukker Rocky Tuhuteru is voorzitter van de commissie Erfgoed. Ik ben het oneens met de constatering van de auteur dat bij het advies over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder identiteitspolitiek geen rol speelt. Dat doet het naar mijn idee wel. Wat rechts denkt, moet rechts weten. Anderen moeten zich los daarvan een eigenstandige mening vormen. Want anders framet rechts de agenda. Al is het op een diapositieve wijze. Welnu, ik ben van mening dat genoemd advies om twee redenen niet deugt. 1) het gaat uit van een oude code over diversiteit die inmiddels is vervangen door een bredere code die naar diverse verschillen kijkt tussen mensen, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Kortweg gezegd, diversiteit is meer dan een verschil in huidskleur. 2) het advies komt aan de hand van vooroordelen tot een afweging die verschillen tussen mensen eerder bevestigt, dan probeert te overstijgen. Uit het advies stijgt een zwart/wit-denken op dat triest stemt. Anders gezegd, de samenleving is verder dan dit, maar deze commissie beseft dat nog niet. Hoewel de adviescommissie Erfgoed uiteindelijk positief oordeelt over het Museum, blijkt er vanwege ontbrekend budget tot geen subsidie toegekend te worden. Dat is de verantwoordelijkheid van het AFK en niet voor deze commissie die uitsluitend adviseert en niet toekent. Onduidelijk is in hoeverre de commissie heeft meegewerkt aan het opstellen van een rangorde van instellingen waaraan subsidie is toegekend voor het geval het budget tekortschiet. Zie voor mijn commentaar: https://georgeknightlang.wordpress.com/2020/08/07/beoordeelt-adviescommissie-erfgoed-van-het-afk-aanvragen-wel-volgens-de-juiste-criteria-over-museum-ons-lieve-heer-op-solder/

Tampert
Tampert7 aug. 2020 - 12:33

De PeergrouP krijgt ook geen subsidie meer want “te noordelijk”. Heel vreemd want ze spelen in heel het land. Als wij Groningers na de ontdekking van het gasveld bij Slochteren hadden gezegd van “jammer, maar te noordelijk”, had men daar dan ook mee ingestemd of is dit appels met peren vergelijken? Heb nog met Sandra Beckerman van de SP gesproken en zij was het roerend met mij eens dat het westen van het land weer zwaar wordt voorgetrokken.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 aug. 2020 - 12:16

Maar dan even een vraagje. Kan dat museum niet gewoon weer een kerk worden dat het Vaticaan de kosten draagt ?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 aug. 2020 - 12:06

In onze stad hadden we ook ooit veel musea. Nu niet meer . Prioriteiten van onze gemeente lag meer bij megaprojecten die niemand nodig had of wilde dan bij musea. Ik denk dat musea gewoon niet meer gewenst zijn tenzij er goed aan verdient kan worden. Het erge is dat dat nu ook juist de leukste musea waren. Nu hebben we nog schilderijen om te zien. Ik vind schilderijen live zien weinig voorstellen. Daarbij hebben kunstmusea tevens altijd een vreselijk sfeertje.

Hellewina Heinz
Hellewina Heinz7 aug. 2020 - 11:47

Lijkt me een prima opslagplaats voor controversiële beelden.

TwoTone
TwoTone7 aug. 2020 - 11:09

Han, het blijft toch raar dat de subsidie niet uitgekeerd wordt vanwege geen budget ? Logischer is dan om elke toegewezen subsidie uitkering een klein percentage te korten. En die passage over diversiteit vanuit de Afk is toch echt wel discriminerend jegens autochtonen, daar kan je het overigens wel of niet mee eens zijn, echter technisch gezien heeft de Afk helemaal niet de functie om politiek te bedrijven. Deze (linkse ?) commissies maken het rechts wel weer erg makkelijk om kritiek te spuien vanwege niet noodzalelijke politieke bemoeienissen. Doe gewoon je werk en maak je eigen taak niet breder of dieper dan nodig.....

1 Reactie
Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 18:52

Onzin. Het museum levert een plan in, en wordt daarop beoordeeld. Als het museum zegt een afspiegeling van de stad A'dam te willen zijn, is het terecht dat afkomst daar een rol in speelt.

ton14024
ton140247 aug. 2020 - 10:40

Zonder geld gaat dit gebouw verloren. Zorg in ieder geval dat het behouden kan blijven. Na de crisis komt raad.

Rutger Groot
Rutger Groot7 aug. 2020 - 9:53

Eens met dit betoog, in het advies tav de 4-jarige subsidie is vrij duidelijk verwoord dat het 'businessplan" niet goed genoeg is. Het cultuteel belang wordt door vd Horst goed weergegeven. Maar de passage in het advies over diversiteit is echt tenenkrommend, en geeft toch echt een vooringenomenheid weer: "Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie. De commissie vindt, afgaande op het ondernemingsplan en het Actieplan Diversiteit en Inclusie, dat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder hier wat betreft de personeelssamenstelling te weinig oog voor heeft. Het museum geeft aan dat er een aantal medewerkers in dienst is met een ‘niet-westers georiënteerde achtergrond’. Voor de commissie is niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Ook westerse mensen kunnen niet-westers georiënteerd zijn. De voorzichtige terminologie die het museum op dit punt van de aanvraag bezigt (ook de term bicultureel valt) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond. Het museum geeft alleen aan te streven naar een team dat de stad weerspiegelt, het wervingsbeleid bij te stellen en via andere kanalen te gaan werven."

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2020 - 12:23

Toch geeft de commissie het museum een ruime voldoende. Dat schrijven ze zelf.

Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 18:59

Eerlijk gezegd klinkt de terminologie van het museum alsof ze een dame uit oud-zuid die aan yoga en boeddhisme doet willen mee tellen als niet-westers georiënteerd. Dat klopt in de letterlijke zin wel, maar dat de commissie zegt dat deze terminologie betekent dat je er wel heel makkelijk vanaf kunt maken lijkt mij heel redelijk. Sterker was geweest als de commissie gezegd had dat het museum in zijn aanneembeleid had moeten proberen om mensen uit verschillende duidelijk omschreven minderheidsgroeperingen had moeten zoeken. Een Joodse man of vrouw uit Nederland lijkt in dit geval zeker zo relevant als een Katholiek uit Martinique.

Kit2
Kit27 aug. 2020 - 9:19

Onze lieve Heer op Solder was een Nederlands monument, en nu een katholiek monument? Jan Pieterszoon Coen was een Nederlandse boef en is nu een blanke boef. Covid-19 was een algemeen probleem en is nu een probleem voor ouderen. Grunberg vindt dat blanke Nederlanders moeten betalen aan zwarte Nederlanders. We hebben de eerste op ‘niet wit-zijn’ gebaseerde partij in het parlement (Denk). Op rechts zien we nationalistische partijen die juist de samenleving splitsen, die op hun beurt voortdurend uitgescholden worden door geobsedeerde mensen die zich links vinden, maar op hun beurt geen boodschap hebben aan de gewone man. Blank voetbalpubliek mag ongestraft zwarte spelers uitschelden. Rijken betalen geen cent belasting maar hebben een onderkomentje op Cyprus. Allemaal in je eigen groep en allemaal boos op elkaar. De laatste keer dat we die ellende in deze omvang gehad hebben was precies toen die Onze Lieve Heer op Solder gebouwd werd. Nederland werd protestant en de samenleving werd van 18 april 1580 tot 1963 verdeeld in zuilen. Als je de idioten van nu hun gang laat gaan, gaat zo’n proces opnieuw van start. Dat lijkt me nu een goede reden om juist aan dit Nederlandse monument, symbool voor een desintegrerende samenleving, wat extra aandacht te besteden.

1 Reactie
Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 19:05

Onze Lieve Heer op Solder was altijd een Katholiek monument. Het wegtrappen van minderheden,. vooral joden, is een eeuwenoude Nederlandse traditie, die was pas onder flinke gewelddadige dwang van de Franse bezetter (officieel) hebben afgezworen. Onofficieel loopt dat gewoon door tot vandaag. Het idee dat we tussen 1963 en 2000 1 volk waren dat allemaal in vrede samenleefden is volkomen onzin, en alleen vol te houden als je Kerwin Duinmeijer vergeet.

Pater
Pater7 aug. 2020 - 8:48

Halsema als burgemeester heeft normaal gesproken nauwelijks invloed op het cultuurbeleid. Mooischrijverij gaat bij VdHorst boven de werkelijkheid.

1 Reactie
LaBou
LaBou 7 aug. 2020 - 9:31

De oranjes hebben normaal gesproken niets te vertellen. De praktijk wijst anders uit. Dat komt door de term "normaal gesproken". Dat implementeert namelijk dat het zo zou moeten zijn maar dat het niet zo is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 aug. 2020 - 8:34

Tja, ik sta nergens meer van te kijken. Zo krijgt Amsterdam ook de helft van de totale subsidies voor cultuur. Weet je, katholieken komen nog steeds van beneden de grote rivieren en die mensen zijn nog steeds geen Nederlanders, ook nooit geweest. Over diversiteitsbeleid gesproken in Nederland. Je hebt nu eenmaal burgers en tweederangsburgers, dat dan weer wel. Ze hadden beter bij België kunnen aansluiten. Maar ja, dan waren ze weer verantwoordelijk geweest voor Kongo en dat wil je ook niet. Nederland en diversiteit, laat me niet lachen. Het zijn nog steeds dezelfde mensen die de lakens uitdelen zoals dat was gedurende de slavernij.

11 Reacties
Sam V
Sam V7 aug. 2020 - 8:49

Wat beweert u nou over mevr. Halsema? Slavernij?

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 aug. 2020 - 8:57

Vergeet ook de Groningers niet anders doen anderen dat wel.

Harba Lorifa2
Harba Lorifa27 aug. 2020 - 9:38

Hoi Minoes&Tuin. "Ze hadden beter bij België kunnen aansluiten. Maar ja, dan waren ze weer verantwoordelijk geweest voor Kongo en dat wil je ook niet." Daar zeg je n waar woord. Helaas is de moderne gedachtegang zover gekomen. In de Meierij van Den Bosch had gedurende de 80 jarige oorlog een heuse genocide plaatsgevonden (70% vermindering van de bevolking). Gedoogd door 'de vader des vaderlands'. Althans volgens historicus Leo Adriaenssens. Mogelijk dat in amsterdam de katholieken werden gedoogd, in de rest van t land werden ze het liefst gedood.

Zandb
Zandb7 aug. 2020 - 10:08

Minoes Katholieken, begrijp ik zijn tweederangsburgers. En dat zijn ze, omdat ze van beneden de rivieren komen, want dat zijn geen Nederlanders en nooit geweest. En dat komt door de inwoners van zeg maar de randstad; die delen de lakens (en dan nog verkeerd ook) uit. Wat heeft dit bovenstaande nu met Han's artikel te maken? En waarin wijkt nou, volgens u, nu zo'n randstadprivilege af van bv een wit privilege?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 aug. 2020 - 14:10

[Weet je, katholieken komen nog steeds van beneden de grote rivieren en die mensen zijn nog steeds geen Nederlanders, ook nooit geweest.] |n deze tijden zegt men dan "niemand hoeft van beneden de rivieren te komen, dat is je eigen keus dus zeur niet" overigens kom ik dan weer boven de andere rivier vandaan wij zijn ook tweederangs, derderangs zelfs. Lijkt me dan ook prima nederland op te delen in 3 stukken, bendenriviers, bovenijssels en de rest .

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 aug. 2020 - 17:26

Zandbergen ' Dat heeft alles met Han's onderwerp te maken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 aug. 2020 - 17:30

DanielleDefoe Die Jeb ik in een ander meer toepasselijk draadje al meegenomen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 aug. 2020 - 17:31

Jeb=heb

Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 19:17

Ahistorische onzin. In Amsterdam waren altijd katholieken, ook hele rijke. Bent u ooit op Solder geweest? Het goud blinkt je tegemoet. Deze rijke Amsterdammers waren in het openbaar protestant, in het geheim katholiek. Zij investeerden in de VOC, VWC, woonden aan de dure grachten. Het idee van de arme katholiek geld niet voor deze kerk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2020 - 17:44

Ik heb dacht ik nergens 'arme' katholieken gebruikt hier. Waarom waren die mensen 'in het geheim katholiek' denk je?

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2020 - 17:50

Dit is geen a' historische onzin.

Markzelluf
Markzelluf7 aug. 2020 - 8:24

Toch blijft er een rare logica in het advies zitten. Er is een slechte begroting, matig marketingplan en onvoldoende capaciteiten om eigen inkomsten te genereren en DUS een lagere subsidie van dik € 90.000? Je zou zeggen: huiswerk opnieuw, additionele hulp, helemaal geen subsidie, zoiets. Maar deze boete? En de opmerkingen over het personeelsbestand, willen we dat echt? Weet wat je wenst. De relatie tussen matig draaiende, zwaar gesubsidieerde instellingen en hun personeel is snel gelegd.

1 Reactie
michellekepen
michellekepen7 aug. 2020 - 9:24

Markzelluf, Volgens mij is er geen sprake van een boete: voor 2021 is € 695.344 aangevraagd. In de periode '17-'20 is er telkens € 604.726 toegekend en uitgekeerd. Dat het toegekende bedrag nu lager uitvalt dan het aangevraagde bedrag, is zo'n beetje een algemeen geldende regel. Andersom zie je eigenlijk nooit :) Maar het toegekende bedrag van 604.726 euro wordt niet uitgekeerd. Vanwege geen budget. Dus in de praktijk dreigt dit museum 0 euro te ontvangen. ("Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie adviseert de aanvraag van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van € 604.272 per jaar. De commissie constateert dat er na beoordeling van alle aanvragen onvoldoende budget beschikbaar is om de aanvraag te honoreren") Vraag is dan natuurlijk waarom andere aanvragers voor 2021 (en mogelijk volgende jaren) dan nog wel een budget toegekend krijgen?. Of is het zo dat er voor ALLE aanvragen geen budget is? Nee, want dan waren al die (Amsterdamse!) subsidie-ontvangers natuurlijk al lang in opstand gekomen...

Jaap88
Jaap887 aug. 2020 - 8:08

Als diversiteit een doel opzich is, heeft het behoorlijk racistische trekjes. Je gaat toch niet in een instelling kijken hoeveel kleuren er te vinden zijn? Dan leer je mensen aan om juist naar kleur te kijken. Het gaat wat mij betreft mis bij de poortwachters. Sollicitatieprocedures, aannamebeleid, vriendjespolitiek, selectieprocedures, etc. De overheid moet hier bepaalde regels en richtlijnen voor gaan geven, zodat er niet of minder gediscrimineerd wordt. Hoeveel mensen van kleur hebben bijvoorbeeld bij deze instelling gesolliciteerd? Zijn zij bewust buitengesloten? Of hebben ze een eerlijke kans gehad? Daar moet naar gekeken worden. Tevens is het woord diversiteit wel erg beperkt gebruikt. Afkomst, huidskleur en geslacht? De ene Nederlander is de andere niet, binnen een categorie zijn er zoveel verschillen!

1 Reactie
Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 19:20

De instelling heeft zelf aangegeven dat dit hun beleid is, daarom worden zij erop beoordeeld. Niet andersom. Als ze gewild hadden, had het museum ook kunnen zeggen dat ze het Nederlands katholieke erfgoed willen bewaren, en daarom mensen zochten die daar een persoonlijke band mee hebben. Dan zouden ze daarop beoordeeld worden.

Ch0k3r
Ch0k3r7 aug. 2020 - 8:07

Wat ik mij afvraag is hoe een dergelijk klein museum jaarlijkse personeelslasten van ruim 1,1 miljoen euro kan hebben.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 aug. 2020 - 14:05

personeel, huur, belastingen, buma/stemra (wegens dat er vast wel eens gefloten wordt daar), promotie, onderhoud...ach dat loopt snel op

Middenman
Middenman7 aug. 2020 - 8:00

Han, je geeft een goede argumentatie, maar ik vertrouw momenteel nog maar weinig overheden. Slecht, ik weet het, maar ze maken het er naar.

1 Reactie
Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 19:33

Ze? Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Phantom3
Phantom37 aug. 2020 - 7:45

Je krijgt wat je stemt.

Heubacher
Heubacher7 aug. 2020 - 7:40

"De voorzichtige terminologie (...) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond. Het museum geeft alleen aan te streven naar een team dat de stad weerspiegelt". Aldus spreekt het rapport afkeurend. Artikel 1 is in Amsterdam alleen bekend als de oude naam van Bij1, zo blijkt.

2 Reacties
Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 19:32

Die voorzichtige terminologie past niet bij de doelstelling die het museum zelf aangeeft. Laat ik het even duidelijk maken: Het museum geeft aan "te streven naar een team dat de stad weerspiegelt”, maar "Het museum geeft aan dat er een aantal medewerkers in dienst is met een ‘niet-westers georiënteerde achtergrond’. Voor de commissie is niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Ook westerse mensen kunnen niet-westers georiënteerd zijn." Dus het museum wil een weerspiegeling van de stad zijn maar neemt alleen mensen uit Oud Zuid aan. Omdat te maskeren heeft het museum het over 'niet-westers georiënteerde achtergrond’, dwz, een van de medewerkers volgt Yoga lessen. Die laatste zin zou eigenlijk zo moeten luiden:Het museum geeft alleen MAAR aan te streven naar een team dat de stad weerspiegelt, MAAR VERSCHUILT ZICH ACHTER VAGE TERMEN”.

Heubacher
Heubacher8 aug. 2020 - 11:11

Vindt u het zelf niet frappant dat u zich in bochten wringt om een glashelder citaat zo'n onwaarschijnlijke draai te geven? Al moet ik wel toegeven dat het komisch zou zijn als de commissie met deze zinsnede inderdáád bedoelt wat u zegt, en tegelijkertijd het museum aanvalt op onduidelijk taalgebruik...

Sam V
Sam V7 aug. 2020 - 7:28

Het behouden van een monument (al dan niet met toelichting) en het aanhouden van een museum met wisselende tentoonstellingen in een monument zijn twee verschillende dingen. Vaak leiden tentoonstellingen zelfs af van de oorspronkelijke betekenis van een monument. Geen bezwaar tegen subsidie-afwijzing zolang het monument maar wordt behouden. De wens van de huidige Amsterdamse politiek is echter wel degelijk dat het over culturen, diversiteit en identiteit gaat. Dat zou dhr. Van der Horst toch niet ontkennen? Dit soort panden dienen dan als ruimte voor de wenselijke uitleg van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Na bezoek herinnert men zich de tentoonstelling. “Interessante tentoonstelling. Leuk gebouwtje ook. Een kerk was het toch?” Voor de verspreiding van het goede woord is deze kerk te klein, wordt de doelgroep niet afdoende bereikt. Andere initiatieven met meer bereik krijgen dan de voorkeur. Hoezo niet gekoppeld aan het identiteitsbeleid van Amsterdam?

Ivan61
Ivan617 aug. 2020 - 7:19

Dat wordt steeds duidelijker dat Amsterdam goede voorbeeld is. Alles wat zij daar doen gewoon omdraaien en totaal anders doen.

1 Reactie
Pennaam
Pennaam7 aug. 2020 - 19:24

Ja, want het gaat zo goed met de rest van Nederland... (Irony off)

Buitenstaander
Buitenstaander7 aug. 2020 - 7:02

Fijn Han om het rechtse geluid even recht te zetten. Blijft over dat een dergelijk historisch monument en bezoekplaats nu geen geld krijgt terwijl A'dam altijdwel voldoende geld heeft voor zaken die minderheden blijken te betreffen, tot dure dubieuse adviseurs aan toe. Kwestie van potjes toewijzen. Dat dan weer wel....

4 Reacties
Norsemen
Norsemen7 aug. 2020 - 7:26

Meer geld naar cultuur noem jij rechts geluid? Haha

Buitenstaander
Buitenstaander7 aug. 2020 - 9:05

@Norsemen Zal u helpen: Het rechtse geluid was dat de subsidie mn is ingetrokken vanwege ontbreken diversiteitsbeleid etc. Er blijkt op z'n minst nog een ander 'puntje' te zijn wat Han belicht. Dat bedoel ik met 'recht zetten van het rechtse geluid'. Snap ie, of is dat iets te hoog gegrepen? Blijft de vraag of al die andere cultuurclubs zo goed hun begroting op orde hebben ergo, welke clubs krijgen nog wel geld. Zou interesssant zijn om daarinzcht in te hebben, en gelet de reputatie van 'instellingen en adviseurs' uit het verleden met dubieuze geldstromen nog interessanter wellicht...

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 aug. 2020 - 10:18

Doe je best, Norm, alle adviezen staan op het internet. Niet zo lui. Je laat je toch niet kisten door het zonnetje!

Norsemen
Norsemen7 aug. 2020 - 11:27

@Norm Dus het rechtse geluid is dat bezuinigingen op cultuur goed zijn behalve als er diversiteitsbeleid ontbreekt. Het ontbreken van diversiteitsbeleid is dan juist een rede om niet te bezuinigen? Het rechtse geluid kort samengevat. Cultuur is waardeloos maar iets willen doen aan diversiteit is nog waardelozer.