Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Remkes: boerencrisis reikt veel verder dan stikstof

Bemiddelaar noemt eerste overleg zonder protestboeren "buitengewoon constructief"
Joop

In de zorg werken? Ben je gek geworden?

  •  
26-07-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Driehonderd mensen op straat wegens fout werkgever
Vandaag kreeg een vriendin van me een ontslagbrief van haar werkgever. Ze moet eruit omdat ze geen genoegen neemt met een loonsverlaging van 20%. Een loonsverlaging omdat de werkgever verkeerd heeft ingeschreven op een aanbesteding. Samen met haar vliegen er bijna 300 anderen eruit. Veelal vrouwen met deeltijdbanen. Veel mensen in Haarlem liggen er nu wakker van.
Ze krijgen die loonsverlaging niet omdat ze niet goed hun werk deden of dat de werkzaamheden veranderen, maar omdat de werkgever een verkeerde calculatie heeft gemaakt en de overheid het goed vindt dat bedrijven onaanvaardbaar scherp concurreren. Naar nu blijkt over de ruggen van de werknemers.
De gevolgen van dit massa ontslag zijn enorm. Werknemers let op uw zaak, want de CAO is niets meer waard, nu dit massa ontslag door het UWV is goedgekeurd.
Wat is er, in het kort, aan de hand?
Een thuiszorginstelling schrijft te laag in op een aanbesteding van de WMO zorg. Ze denken dat goed te kunnen maken met een andere financieringsbron, maar dat blijkt later niet meer te mogen. De instelling komt in financiële problemen en komt met het lumineuze idee om van de laagstbetaalden in de organisatie een loonoffer te eisen van 20 – 30 %.
Deze loonsverlaging is in strijd met de CAO, omdat de taken van de werknemers niet veranderen. Dat deert de werkgever niet en men stapt naar de UWV voor een ontslagvergunning om de werknemers te ontslaan die gewoon betaald willen worden volgens hun arbeidsovereenkomst. UWV geeft een ontslagvergunning af, ondanks de heftige protesten van de werknemers en hun vakbonden. De gemeenteraad van Haarlem doet vrijwel niets!
Wat zijn de gevolgen van de beslissing van de UWV (overheid). – In een flink aantal gevallen betekent dit ontslag dat er veel mensen werkloos worden, terwijl de thuiszorg broodnodig blijft.  – Ook blijkt nu een CAO niet veel meer waard te zijn, want als de werkgever aangeeft even geen geld te hebben verlaag je gewoon het loon van je werknemers, door de arbeidsovereenkomst eenzijdig te veranderen. En ga je als personeelslid niet akkoord, omdat je het simpelweg niet kunt veroorloven, krijg je ontslag. – Een flink deel van de werknemers (vaak moeders met opgroeiende kinderen) zouden, als ze de loonsverlaging accepteren, onder de armoedegrens terechtkomen en moeten aankloppen bij de bijstand. Dus dan mag je ook nog eens je eigen huis en spaargeld opeten. Je moet ook nog eens gedwongen vrijwilligerswerk accepteren onder het mom van `wederkerigheid`. – Een reeks werknemers belanden nu in een WW-uitkering die netto even zo hoog is als dat ze zouden werken voor deze onbetrouwbare werkgever. Overigens is WW, net zoals de WMO gelden, geld van de gemeenschap. – Zorgbehoevenden raken hun vertrouwde thuiszorger kwijt, want die wordt ontslagen. – Er zullen wachtlijsten ontstaan bij de zorgbehoevenden, veelal senioren op hoge leeftijd. Want ja…kom maar eens snel aan 250 nieuwe en ervaren thuiszorgers. – Het imago van de zorg wordt door dit handelen van werkgever en UWV zeer ernstig aan getast. Voor je het weet komen ze met een gedwongen loonsverlaging.
Dit gebeurt allemaal omdat marktwerking is ingevoerd in de thuiszorg. Het gaat om winst en niet meer in de eerste plaats om het welzijn van klanten en werknemers. En de politiek vindt het goed, want de Haarlemse gemeenteraad steekt geen corrigerende  vinger uit, terwijl ze zou kunnen weten dat er te laag is ingeschreven. Aanbesteding is aanbesteding! 
Ik vind dit een grote schande. Vrije markt in de zorg maakt dus onschuldige, hardwerkende slachtoffers! Omdat de overheid, in dit geval, de aanbesteding doet is ze medeverantwoordelijk voor het teloorgaan van de zekerheden en goede afspraken voor de werknemers.
Wellicht staat er ook nog een verdwaasde geest op bij de UWV die zegt…. U weigerde een eenzijdige loonsverlaging dus u bent schuldig aan uw eigen werkloosheid, dus geen WW-uitkering. Dan zijn deze hardwerkende mensen nog een keer de klos, terwijl ze er part nog deel hebben aan het ontstaan van de problemen.
Ik ga niet in de zorg werken, ik ben wel gek, want afspraak is geen afspraak meer. Dat is slecht voor heel Nederland, want kennelijk is een CAO en een salarisafspraak niets meer waard. 
Het is wachten op het overwaaien van deze zeer ernstige aantasting van het arbeidsrecht naar collega instellingen en andere sectoren op de arbeidsmarkt. 

Meer over:

opinie, economie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

WendyB2
WendyB226 jul. 2011 - 22:17

Een arbeidscontract is tegenwoordig weinig meer waard. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt ben je vaak beter af als je geen arbeidscontract tekent: Een arbeidscontract is dan alleen maar in het voordeel van de werkgever. Mijn ervaring is inderdaad dat het door UWV en sociale dienst opgevat kan worden als werkweigering en dat je dus ook niet i aanmerking komt voor WW of bijstand. Tenzij de gemeente Haarlem hoopt dat al deze thuiszorgers in de bijstand komen en de gemeente ze vervolgens onder dwang en zonder loon hetzelfde werk kan gaan laten doen.

ErwinB2
ErwinB226 jul. 2011 - 22:17

In het bedrijfsleven gaat het hard: een hoge pief verteld je dan eerst dat een bedrijf of instelling niet verantwoordelijk kan zijn voor je eigen werkplezier. Als je vervolgens meldt dat je het ergens niet mee eens bent komt het antwoord: "als je het hier niet leuk vind, staat het je toch vrij om ergens anders te solliciteren? Daar ben je zelf verantwoordelijk voor." Zulke managers zijn nu ook in de zorg helaas. Een bedrijf of instelling is een product geworden, de mensen die er werken zijn niets meer.

Alexander4
Alexander426 jul. 2011 - 22:17

Dit zijn nou de schandalen die breed, en met toelichting, moeten worden uitgemeten in de pers. Maar dat gebeurt weer niet. Ik vind het echt schandalig! Een wergever die een dergelijke inschattingsfout maakt, moet de consequentie trekken en faillissement aanvragen. Pech voor de aandeelhouders en pech voor het personeel. Maar dat is de enige manier om een gevaarlijk precedent te voorkomen. Want nu kan bijvoorbeeld ook een bouwbedrijf te laag inschrijven op een opdracht en vervolgens straffeloos het loon van de werknemers verlagen. Dit moet echt niet mogen!

PeterDePagter
PeterDePagter26 jul. 2011 - 22:17

Je mag het best veralgemeniseren: bedrijven kunnen nu bij een aanbesteding (te) laag inschrijven en de rekening bij het personeel neerleggen'. Het wordt zaak dat de uitspraak van het UWV zo snel als mogelijk ter discussie wordt gesteld. Binnen Nederland is niet veel te verwachten. Naar mijn mening heeft het UWV uitvoering gegeven aan een opdracht vanuit de Haagse politiek. Beter is het om deze uitspraak voor te leggen aan de Europese rechter en/of de ILO. Overigens mag ook de AbvaKabo de hand in eigen boezem steken. Waar was het bondsbestuur van de de AbvaKabo toen de werkgevers nieuw personeel lager dan de cao gingen betalen. Naar mijn mening had de AbvaKabo al veel eerder in collectieve zin moeten optreden door de werkgevers aan te spreken op de naleving van de cao.

ingrid58
ingrid5826 jul. 2011 - 22:17

TOP!! Ik hopp dat er velen zullen volgen.

ValsPlat
ValsPlat26 jul. 2011 - 22:17

....en dan meent D66 dat het nodig is het ontslagrecht nóg verder te versoepelen.

ingrid58
ingrid5826 jul. 2011 - 22:17

Het is gewoon absurd wat er in dit land tegenwoordig allemaal kan of beter: niet meer kan. Gewoon fatsoen is ver te zoeken, de overheid gelooft alleen nog in geld dat bijeengeschraapt wordt over de ruggen van de allerzwaksten-onderwijs-cultuur-subsidies, regels worden naar willekeur overboord gegooid onder het mom van marktwering en zo kunnen we nog wel verder doorbreien. Ik heb daar genoeg van en daarom heb ik deze petitie getekend. Onze MP mag van mij oprutte. http://petities.nl/petitie/burgermotie-van-wantrouwen-tegen-dit-kabinet

1 Reactie
dboomen
dboomen26 jul. 2011 - 22:17

Ik zou de burgerpetitie invullen en ondertekenen als daar maar niet in stond vermeld dat geld voor Griekenland er mede voor zou zorgen dat Nederland 'verpovert'. Al is dat door de gekozen financieringswijze van Rutte natuurlijk wel zo. Ik vind dat de financiering door de veroorzakers van de wereldcrisis het ook maar moeten oplossen en niet het 'burgervolk'. Uiteraard vind ik ook dat de griekse burgerbevolking niet mag opdraaien voor de crisis want dan zou je met 2 maten meten. Wat wij niet willen dat ons overkomt moet net zo goed opgaan voor de griekse bevolking. Als er dus een nuance aangebracht wordt in deze, zal ik overwegen de petitie te ondertekenen. Een nieuw kabinet is overigens geen garantie dat de zaken drastisch zullen veranderen. Sinds Balkenende 1 is de afbraak van Nederland al bezig. Alle partijen die minimaal een keer hebben aangezeten in de kabinetten balkenende en nu Rutte stem(m/d)en in met dit afbraakbeleid. Zelfs de PVDA stemt er in opositie-positie grotendeels mee in. Zie de 'wederkerigheidsfilosofie' vernoemd in de topic en het niet geheel afstand nemen van de drastische PGB,-en WSW-ingrepen. Willen we een ander(e) (be)wind in Nederland zal de ingeslagen koers een draai van 180 graden moeten maken willen we niet een USA-dependance worden. Het herstellen van het afgebrokene zal alleen al een hoop inventiviteit en wilskracht vergen van een nieuwe regering. Aangezien Links niet eens 1 vuist wil/kan maken zal het toch door het volk afgedwongen moeten worden middels massale demonstratie's en ontwrichting van de maatschappij. De pijn zal kort en hevig zijn maar ik zie geen andere uitweg.

[verwijderd]
[verwijderd]26 jul. 2011 - 22:17

Ja prachtig die marktwerking binnen de zorg. Het valt me ook op dat dit geschreven is door iemand die in Zuid-Holland werkzaam is. Het trieste van de hele zaak is dat de dames het slachtoffer zijn geworden van de rancuneuze directie van de VIVA thuiszorg. Die kwam al een halfjaar geleden aan met dit slikken of stikken voorstel. Bedoel wat is nu 20 a 30% inleveren, de 2 directie leden waren daar het meest bij gebaat en behielden zo uitzicht op hun riante loon (en daar doe je het toch voor in de zorg). Er is tegen geprotesteerd in Haarlem. tot tweemaal aan toe eenmaal via een gewone manifistaie en eenmaal middels een tentenkamp op de Grote Markt voor het stadhuis. Op de linkse partijen als de SP en Groenlinks na, zijn deze vrouwen gewoon in de steek gelaten. Op provinciaal niveau werden ze ook niet bijgestaan door de kruisvaarders beweging van de geblondeerde Messias. Hero en de rest van de statenleden van de beweging lieten ze mooi in de kou staan ondanks de demonstraties van hen ettelijke honderden meters van het provinciehuis vandaan plaats vonden. Nu zijn dit de eerste driehonderd maar viva zorg bied ook thuishulp in IJmuiden en meen ook Hoofddorp ook daar vliegen er dames eruit. Al met al moet je inderdaad wel een tik van de molen hebben gehad om in de thuiszorg te gaan werken in die conterei, bedoel je hebt een baan die betaalt word onder de armoede grens en je mag nog eens aankloppen bij de sociale dienst voor een aanvulling. Dag privacy, want je mag je verheugen op een huisbezoek van een fraude team van de sociale dienst en als klap op de vuurpijl wordt je ook nog eens verplicht om in een klasje te gaan zitten om verplicht te solliciteren, en in het ergste geval sneeuwschuiven of een ander dwangarbeid baantje omdat je dat verplicht bent van de dienstdoende case manager die je alleen maar ziet als een lastig stukvuil die op de kosten van de Haarlemse gemeente teert. ja dat is je loon omdat je iets wilt doen voor de samenleving, klaar staat voor de zwakkere in deze bikkelharde en op geld uitzijnde maatschappij. De rechtse medemens zal het wel weten goed te praten. immers het is een beleid op maat voor hen gemaakt waarbij ze hun vingers aflikken. De dames gaan binnenkort weer in staking. Ditmaal voor een week. En dat doen ze met pijn in hun hart. Want de Cliënten zijn de dupe maar die hebben er begrip voor. Alleen de directie niet, dat hebben ze al laten blijken met hun wraak ontslag jegens degene die demonstreerde. Eigenlijk ben je niets in de zorg. een Veredelde slaaf. Je werk jezelf een slag in de rondte naar heel weinig geldelijk loon. Je stelt je daarmee tevreden en moet met lede ogen aanzien dat dit soort praktijken nu voorkomen in de thuiszorg. Het is daarom ook wachten, wanneer ditzelfde loonsverlagingen gaat voorkomen in de andere takken van de zorg. In particuliere zorg is het al normaal dat je voor een loon werkt die is gerelateerd aan de CAO en dat je daar geen toegeslagen krijgt voor je avond of nachtdiensten en dat je bij ziekte er helemaal financieel op achteruit gaat omdat dat alles niet is geregeld en je geen eens werkt via een cao. Lang leven het kabinet en zijn VVD en CDA graaiers aan de top van de Zorg instellingen, want hun bedje is goed gespreid!

1 Reactie
PeterDePagter
PeterDePagter26 jul. 2011 - 22:17

Mede door toedoen van de plaatselijke SP is de Viva!-kwestie volledig uit de hand gelopen. De SP heeft de Viva!~-medewerkers misbruikt voor de eigen (populistische) zaak. Indien er een sociaal getint onderwerp in de gemeenteraad van Haarlem kwam, liet de stalinist Pieter Elbers de Viva!-medewerksters in raadscommissies opdraven om zijn teksten te declameren. Daarnaast laat Elbers niet toe dat andere politieke partijen met de actiegroep 'wij zijn de thuiszorg' overleggen. Het is wel erg hypocriet om nu te stellen dat andere politieke partijen geen oog hebben voor het leed dat de Viva!-medewerkers wordt aangedaan.

JoopSchouten
JoopSchouten26 jul. 2011 - 22:17

'Werkgevers' zijn egoïsten.

1 Reactie
WendyB2
WendyB226 jul. 2011 - 22:17

Mwa, de fout ligt bij de wetgever die willens en wetens de eigen wetgeving niet meer handhaaft. Ook goedwillende werkgevers kunnen dan niet anders meer dan meegaan in het massaal overtreden van de wetgeving en het steeds asocialer worden van de arbeidsmarkt.

Pjotrs
Pjotrs26 jul. 2011 - 22:17

"de overheid het goed vindt dat bedrijven onaanvaardbaar scherp concurreren" Afschuiven en handen wassen in onschuld noemen we dat. De overheid vindt dat niet goed, maar de overheid dwingt die bedrijven daartoe. De landelijke overheid door te krappe budgetten te verschaffen. En de lokale overheid (waarop de uitvoering is afgeschoven, hoe comfortabel!) door de schaarste te verdelen en de aanbieders louter op prijs te laten concurreren. Zorginstellingen kunnen geen kant op, want als ze niet meegaan in de afbraak huren de gemeenten doodgemoedereerd schoonmaakbedrijven in om thuiszorg te verlenen. "Dit gebeurt allemaal omdat marktwerking is ingevoerd in de thuiszorg." Dat is de ultieme smoes van de politiek. Het is de marktwerking die het gedaan heeft. Maar er is helemaal geen marktwerking: de overheid is de enige aanbieder, de overheid bepaalt de budgetten en de markt mag slikken of stikken en krijgt de schuld ook nog eens in de schoenen geschoven. En de politicus, wat een gotspe, spreekt er schande van ook nog.

2 Reacties
Alexander4
Alexander426 jul. 2011 - 22:17

De politicus die er schande van spreekt en de overheid die hier inderdaad het boetekleed hoort aan te trekken zijn in deze totaal verschillende mensen. SP en GroenLinks maken in N-Holland c.q. Haarlem volgens mij geen deel uit van het bestuur. Een vrije markt zou in deze misschien best kunnen werken. Maar een werkgever dient ook na het bieden op een aanbesteding zich te houden aan de contracten die hij met zijn werknemers heeft afgesloten. Dat het UWV dat heeft toegestaan! Daar zit de echte schande van dit verhaal. Want het heeft een heel gevaarlijk precedent geschapen. Gevaarlijk voor de werknemer dan. Heel comfortabel, daarentegen, voor de werkgever...

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen26 jul. 2011 - 22:17

Bete Piet, Het onaanvaardbare van het geval is dat de gemeente WIST dat het een te lage inschrijving was. De WMO poot van de zorg is voor dit bedrijf vanaf dag 1 verlieslijdend geweest, dat was al bekend bij de inschrijving. Dat compenseerde ViVa, want daar hebben we het over, met andere inkomsten uit de AWBZ. Dat mag niet. Ook dat was bekend. Daarom is het gemeentebestuur nu medeschuldig aan dit drama voor 300 mensen, die per 1 september op straat staan. Nogmaals, niet omdat ze hun werk niet goed deden, maar omdat de werkgever opzettelijk verkeerd heeft ingeschreven. Pokerspel met de belangen van je werknemers. Dat is geen fatsoenlijk werkgeverschap. Tis nog maar de vraag of dit bedrijf er vanaf komt zonder schade- of ontslagvergoedingen. Je kunt als werkgever toch nooit dit soort risico's afwentelen op je werknemers? Dat gebeurt hier dus wel. Nog een detail: De directie levert geen salaris in. En dan komt er dit nog bij. De mensen die ontslagen zijn krijgen meer netto WW dan als ze zouden werken. Zou je tekenen voor 20-30 % minder salaris ben je nog dief uit eigen zak. Kijk, dat bedrijf gaat uiteindelijk toch failliet, omdat ze nooit meer een aanbesteding binnenhalen. De mensen die nu toch blijven werken tegen -30 % krijgen straks een WW van 70% van het nieuwe loon. Dat betekent in een 2 trapsraket een halvering van je inkomen. Dat trekt echt geen enkel huishouden.

grolschje2
grolschje226 jul. 2011 - 22:17

Als er marktwerking was dan had de overheid niks te zeggen over budgetten.

2 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten26 jul. 2011 - 22:17

Ja. Als je ondernemers hier hun gang laat gaan weet je het wel. Het recht van de sterkste gaat dan gelden. Zit je daar op te wachten?

WendyB2
WendyB226 jul. 2011 - 22:17

Wat had jij dan gedacht? De overheid is toch ook de opdrachtgever? Een groot bedrijf als Connexxion noemt zichzelf graag commerciële marktpartij maar wordt vrijwel 100% betaald van belastinggeld. Dan mag de overheid cq. belastingbetaler dus ook eisen stellen en budgetten vaststellen. Of die eisen en die budgetten in verhouding staan is een tweede.

chanelta
chanelta26 jul. 2011 - 22:17

Zoals we wel vaker zien in bozige artikelen over de marktwerking in de zorg, wordt één belangrijk punt vergeten: Als een zorgaanbieder failliet gaat, of een aanbesteding niet wint (en geen contract krijgt), of als een zorgaanbieder om wat voor reden dan ook het werk niet meer kan uitvoeren, verandert er niks aan de totale zorgaanvraag in een stad of regio. Kortom: de vriendin van Alfred Blokhuizen is hard nodig. Andere zorgaanbieders zullen haar maar wat graag inhuren om maar aan de (voor hun hogere) zorgvraag te kunnen voldoen. De andere zorgaanbieders krijgen het immers veel drukker door het omvallen van de bewuste zorgaanbieder. Het kost het UWV dus vrijwel niks, misschien alleen voor een korte overbrugging. Hetzelfde geldt voor openbaar vervoer aanbestedingen e.d. Chauffeurs blijven nodig. Natuurlijk is het vervelend om van baan te moeten wisselen, maar het argument dat dit zo duur is / UWV enz. is onzin.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs26 jul. 2011 - 22:17

"Als een zorgaanbieder failliet gaat, of een aanbesteding niet wint (en geen contract krijgt), of als een zorgaanbieder om wat voor reden dan ook het werk niet meer kan uitvoeren, verandert er niks aan de totale zorgaanvraag in een stad of regio." Nee, aan de totale zorgvraag verandert niets. Wel aan het zorgaanbod. Grote kans dat de aanbesteding dan is gewonnen door een schoonmaakbedrijf, want die cowboys kunnen veel goedkoper werken. Dan ben je dus alle kwaliteit kwijt.