Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Jesse Klaver wil met links blok Nederland gaan verbouwen

Een heldere linkse agenda moet de kiezer overtuigen van een betere toekomst
Joop

In 2050 heeft wereldwijd iedereen een basisinkomen in natura

  •  
25-08-2012
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Onze aarde heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht (Ghandi)
Op 12 september gaan we naar de stembus. Democratisch kunnen we dan uitsluitend kiezen voor economische groei, terwijl we nauwelijks beseffen, dat juist economische groei de werkloosheid en armoede op de wereld zal vergroten, en uiteindelijk leidt naar de ondergang van zowel (1) de democratie, (2) de sociale voorzieningen en (3) het milieu.
Doel overheden Alle inwoners van een land kiezen in principe een overheid, die zodanige maatregelen zal nemen, zodat een vreedzaam en gelukkig leven met elkaar mogelijk wordt. Een minimale eis is de individuele beschikking over kernproducten als een fatsoenlijke woning, voldoende voedsel en kleding. Zonder deze kernproducten is het leven niet mogelijk. Daarnaast, maar niet echt nodig, is het aangenaam als de inwoners tot op zekere hoogte kunnen beschikken over pretproducten.
De huidige economie-modellen a. De samenwerkings-economie , waarin alle productiemiddelen in handen zijn van de overheid. De overheid bepaalt dan wat wordt geproduceerd en geconsumeerd. Het streven is voor iedereen een gratis woning, voedsel en kleding door een goede samenwerking, waarbij eigenbelang geen rol speelt. Deze vorm van economie is mislukt, vanwege de slechte kwaliteit en kwantiteit van de producten als gevolg van de afwezigheid van concurrentie en eigenbelang.
b.  De concurrentie-economie , waarin alle productiemiddelen in handen zijn van vrije ondernemers. Vrije ondernemers produceren in concurrentie en uit eigenbelang alleen die producten, waarvoor consumenten zijn die producten kunnen en willen betalen. Het streven is voor iedereen minimaal een betaalbare woning, voedsel en kleding. Deze vorm van economie produceert echter bij dezelfde arbeidsplichtige periode steeds grotere hoeveelheden zeer kwalitatieve producten, waarvoor steeds minder arbeiders nodig zijn. Deze vorm van economie functioneert alleen als zowel de productie als de consumptie jaarlijks groeit.
De gevolgen van economische groei Naast de mislukking van de samenwerkings-economie krijgen we nu te maken met het mislukken van de concurrentie-economie. Daarvoor zijn een aantal redenen: 1.  De concurrentie-economie is gericht op het uitschakelen van de concurrent, waardoor bedrijven en banken steeds maar groter en dus machtiger worden. Uiteindelijk zullen een paar multinationals en banken de gehele productie in handen hebben, waardoor ze gemakkelijk via prijsafspraken de winst zelf kunnen regelen. Via concurrentie is elke concurrentie dan uitgeschakeld, zelfs voor ons voedsel. Als volk zijn we dan volkomen onmachtig. Het is het einde van de democratie.
2.  Door de steeds verder gaande mechanisering en automatisering zijn steeds minder arbeiders nodig per product. Als deze werklozen niet meer ingezet kunnen worden voor de productie van nieuwe producten, omdat de consument het geld er niet voor wil of kan uitgeven, treedt werkloosheid op, en wordt de samenleving afhankelijk van de sociale voorzieningen. Deze sociale voorzieningen echter maken de loonkosten hoger, waardoor de vrije ondernemer zijn concurrentiepositie verslechtert, waardoor nog meer werkloosheid ontstaat. Door deze neerwaartse spiraal zullen op den de sociale voorzieningen onbetaalbaar worden.
3.  voor een groeiende economie zijn steeds meer grondstoffen en energie nodig, terwijl de beschikbare grondstoffen en fossiele energie daardoor steeds minder worden. Het ecologisch evenwicht wordt daardoor zodanig verstoord, dat het voortbestaan van de mens bedreigt.
De hervorming van de economie Wat ik wil aantonen is, dat de armoede en werkloosheid in de wereld alleen is op te lossen, als we de samenwerkings-economie en de concurrentie-economie naast elkaar laten bestaan, met dien verstande, dat het eigenbelang een hoofdrol gaat spelen in de samenwerkings-economie, en de overheid geen taak meer heeft in het sturen van de concurrentie-economie.
Hoe werkt dit? Om dit te realiseren vraagt de overheid werklozen 5 jaar zich vrijwillig in te zetten voor de lopende-band-productie van woningen, voedsel en grondstoffen voor kleding, waarover deze werklozen zelf na die tijd levenslang gratis beschikken. Voor deze groep zijn dan geen sociale voorzieningen meer nodig, waardoor het uurloon in de concurrentie-economie heel laag kan zijn. Met deze door de werkloze zelf ontworpen woningen (grootte, indeling en gevels) bouwen ze kleinschalige zelfredzame steden of dorpen, die hun eigen niet-fossiele energie en voedsel produceren, en waarbij winkels, werkgelegenheid en natuur op loopafstand vanuit de woning is te bereiken. Voor voorbeelden zie  www.piramidestad.nl. Om bijvoorbeeld een stad met 30.000 woningen te bouwen zijn 5.000 werklozen nodig, die dan na 5 jaar levenslang een basisinkomen-in-natura hebben. De overige 25.000 woningen worden inclusief voedsel en kleding verkocht voor een prijs, die binnen 5 jaar moet zijn af te lossen. Na 10 jaar hebben dan 100.000 mensen zo’n basisinkomen. Met 150 miljoen werklozen zijn er dan voor 3 miljard (waarvan 1 miljard in sloppenwijken) geen sociale voorzieningen meer nodig, precies de groep waarvoor tot 2050 gebouwd moet worden. Onze overheden moeten dan met werklozen en armen in 30 jaar tijd in 1000 grote wereldsteden woning- en voedselfabrieken bouwen met een dagproductie van 100 woningen.
De bestaande steden De bestaande 3 miljard stadsbewoners, waarvan er 1 miljard in sloppenwijken woont, moeten hun steden naar bovengenoemde principes ombouwen, met name het op loopafstand brengen van het woon-werkverkeer, het opwekken van niet-fossiele energie en stadslandbouw. Alleen dan lossen we het overbevolkings- en wereldvoedselvraagstuk op, zodat een vreedzaam en gelukkig leven voor hen mogelijk wordt.
 

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (9)

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman25 aug. 2012 - 7:53

Wat een prachtig perspectief!

JoopSchouten
JoopSchouten25 aug. 2012 - 7:53

5 Jaar werken voor de gemeenschap om verzekerd te zijn van een basisinkomen lijkt me ideaal. Het zou mooi zijn als er steeds minder arbeiders nodig zijn. In combinatie met Gesell's Vrijgeld en vrijgronden en een Slow Science systeem zijn we allemaal spekkoper. De verzorgingsstaat voedt de 'natuurlijke hang naar ledigheid' volgens Tocqueville en aanhangers. (Alsof de wens naar 'niets doen' een slechte karaktereigenschap zou zijn.) Met deze nieuwe ideeën worden mensen niet meer als uitvreters gezien.

jaapmolenaar
jaapmolenaar25 aug. 2012 - 7:53

de geschiedenis schijnt ons te leren dat wij niets leren van de geschiedenis. deze column de zoveelste bevestiging?

jaapmolenaar
jaapmolenaar25 aug. 2012 - 7:53

of: zoals sommigen dat zo vrijblijvend kunnen zeggen: verander de wereld begin bij uzelf!

Jiskefet47
Jiskefet4725 aug. 2012 - 7:53

Dromerige fantasieën zijn bedrog als men de veranderingsprocessen, die deze veronderstellen niet beseft. Noch de tijd die deze vergen. De zichtbare problemen zijn de symptomen van onze ontwikkelingsproblemen. Symptoombestrijding zal geen verbetering tot gevolg hebben. Zie maar hoe de de symptoombestrijding in de zorg er alleen maar voor zorgt dat onze ziekenhuizen e.d. steeds groter worden en de technologische vernieuwingen, de farmacie etc. onbetaalbaar worden. Achter deze problemen verschuilt zich onzichtbaar de hoofdproblematiek. Het onderkennen en definiëren daarvan is de eerste stap.

Michiel Online
Michiel Online25 aug. 2012 - 7:53

Dit is eigenlijk geen filosofie maar gewoon keiharde waarheid.

Zjenny
Zjenny25 aug. 2012 - 7:53

http://thevenusproject.com/en/technology/city-systems http://thevenusproject.com/en/the-venus-project/resource-based-economy Resource Based Economy The term and meaning of a Resource Based Economy was originated by Jacque Fresco. It is a holistic socio-economic system in which all goods and services are available without the use of money, credits, barter or any other system of debt or servitude. All resources become the common heritage of all of the inhabitants, not just a select few. The premise upon which this system is based is that the Earth is abundant with plentiful resource; our practice of rationing resources through monetary methods is irrelevant and counter productive to our survival.

Michiel Online
Michiel Online25 aug. 2012 - 7:53

Wat een verschil tussen dat stuk van jou en dat stuk van Grommen trouwens. Ongelofelijk. Ben ik de enige die de "180 graden" hierin ziet?

1 Reactie
Jiskefet47
Jiskefet4725 aug. 2012 - 7:53

Vermoedelijk wel omdat het thema van Grommen anders is dan dit waardoor ze niet te vergelijken zijn. Aad is een architect van een toekomstig plan. Grommen behandeld vanuit een bepaalde theoretische perceptie de crisis overgangen in het industriële tijdperk en maakt geen enkel plan. Hij constateert een gevaar. Zie mijn reactie op jou daar.