Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Imam Suhayb Salam hield zich staande tegen een stelletje zelfingenomen leeghoofden

  •  
19-02-2020
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
1370 keer bekeken
  •  
salam

© cc-foto: YouTube / islaam kanaal

Het was volstrekt duidelijk dat de ondervragende Kamerleden zich ter voorbereiding niet serieus in de islam en zijn meer radicale varianten hadden verdiept, dat zij weinig sjoeche hadden van de uiteenlopende geloofsinhouden.
Wat een slordig, slecht voorbereid, onbenullig stelletje heeft de Tweede Kamer toch uitgezocht om die mini enquête naar de ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen te bevolken. God zal mij bewaren: wat een brutaliteit. Wat een verwaten zelfoverschatting.
Dat bleek woensdagmiddag toen zij imam Suhayb Salam van de gevreesde Al-Fitra moskee in Utrecht onder handen probeerden te nemen. Je kon zien: zij gingen dat – sit venia verbo, ook mijn Latijn is bij tijden niet misselijk – dat varkentje wel eens even wassen. Nu kwamen de feiten op tafel. De ondervragende Kamerleden zetten vast de blik op van inspecteur Vlijmscherp.
Salam stelde niet teleur. Hij verscheen in een lang grijsbruin gewaad. Hij droeg een wit kalotje op zijn hoofd. Met zijn woeste zwarte baard was hij precies wat een FvD’er zich bij een emir in de woestijn voorstelt. Het ontbrak er nog maar aan dat hij bij de ingang op de Lange Poten zijn kameel ter bewaking aan de marechaussee had gegeven.
Toen hij eenmaal zat, weigerde Suhayb Salam echter de rol te spelen die van hem werd verwacht. Hij bleek een welbespraakt, goed geïnformeerd man die op geen enkele wijze van de omgeving onder de indruk raakte. Hij liet zich niet intimideren. Hij liet zich niet de pas afsnijden. Hij wenste bij het geven van een antwoord niet onderbroken te worden of afgekapt. Daar kwam voorzitter Michel Rog (CDA) al gauw achter. Toen hij een uitweiding van de ondervraagde over de FIOD niet wenste toe te staan, antwoordde Salam dat hij en niemand anders ging over zijn antwoord en dat hij het recht opeiste om dat antwoord volledig te geven. Het liep allemaal zo hoog op dat Rog dreigde de zitting te schorsen.
Een tweede hoogtepunt vormde de ondervraging door het SGP-Kamerlid Chris Stoffer, die steeds eiste dat Salam “ja” of “nee” zou zeggen. “Dat zal niet gebeuren”, stelde deze vast en hij gaf op elke vraag uitvoerig antwoord. Het was fantastisch om te zien hoe de ene geestdrijver de andere probeerde klem te zetten waarbij de christenfundamentalist het keer op keer moest afleggen tegen de salafistische prediker. “Doceert U dat moslims hun gelaat moeten afwenden bij een christelijke kerk?”, toornde Stoffer. Daarop hield de imam een zorgvuldig geformuleerd betoogje. Het kwam erop neer dat een moslim dit zelf moet weten. Stoffer: “Doceert U dat moslims geen verjaardagen, kerstmis, of sinterklaas mogen vieren?”, probeerde Stoffer zijn tegenstander in het nauw te drijven. “Ja of nee?” De imam legde uit wat hij doceerde: “dat kerstmis, verjaardagen of sinterklaas geen deel uitmaken van de islamitische traditie en dat elke moslim voor zichzelf moet bepalen wat hij daarmee doet”.
Nu en dan probeerde Salam te weerspreken wat andere getuigen over hem en zijn moskee hadden beweerd. Dan werd hij onmiddellijk door de voorzitter onderbroken. Ook werden de ondervragers boos als hij iets poneerde wat op een wedervraag leek. Hij was er niet om vrágen te stellen maar om antwoorden te geven.
Aan het slot van de zitting zag Salam nog kans één woord in de microfoon te spreken, voor hij werd afgesloten. “Poppenkast”.
Hij had tijdens de hele vertoning een bewonderenswaardige kalmte bewaard. Ondertussen geen duimbreed wijkende van wat hij als zijn recht beschouwde. De meeste leden van de commissie hingen bij dit alles zwijgend in hun stoelen. Men mag hopen dat tijdens de nabespreking tenminste één iemand eist dat dit soort gênante vertoningen niet meer voorkomen omdat zij de waardigheid van de Staten Generaal in het geding brengen.
Ongetwijfeld is imam Suhayb Salam sterk fundamentalistisch georiënteerd. Daar heeft hij de afgelopen twee decennia voldoende getuigenis van afgelegd. Hij predikt een geloof dat de hemelse zaligheid afhankelijk maakt van een levenswandel, waarin haast alle geneugten des levens verboden zijn. Het is bovendien verbonden met theocratische opvattingen over de inrichting van de maatschappij, ongeveer op de manier van de SGP. Op het programma staan bovendien benepenheid, preutsheid en ongelijkheid tussen man en vrouw. Wat dat betreft kunnen Salam en SGP’er Stoffer elkaar een hand geven, want wat preutsheid en pretbederf betreft doen christelijke en islamitische fundamentalisten weinig voor elkaar onder.
Die hand zal ook daadwerkelijk worden gedrukt want het gaat om mannen onder elkaar. Sommige moslims geven gesprekspartners van het andere geslacht op religieuze gronden géén hand. In plaats daarvan leggen zij die hand op het hart en maken een hoofdknik. Ter informatie: het schudden van de hand raakte dik twee eeuwen geleden populair onder jonge Britse aristocraten, die daarmee hun libertijnse levensstijl tot uiting wilden brengen en het feit dat ze ter verhoging van de sfeer graag uit zijden zakjes lachgas snoven. Vanaf 1840 namen jonge Nederlandse liberalen dit schudden van de hand over. Zo nu weet u ook weer wat over onze oudvaderlandse tradities.
Het was volstrekt duidelijk dat de ondervragende Kamerleden zich ter voorbereiding niet serieus in de islam en zijn meer radicale varianten hadden verdiept, dat zij weinig sjoeche hadden van de uiteenlopende geloofsinhouden. En dat ze de ballen wisten van de onderlinge verschillen tussen de fundamentalistische stromingen, waarvan het salafisme er slechts één is. Voorbeeld: de Moslimbroederschap en Saoedi Arabië zijn doodsvijanden.
Door die onkunde kregen zij geen vat op Suhayb Salam. Ze probeerden hem in bedwang te houden door op hun strepen te staan, intimiderende vragen te stellen en hem steeds weer af te kappen. Dat lukte niet. Hij bepaalde de inhoud van zijn antwoord en duldde het niet als een Kamerlid zijn woorden verdraaide of daar, naar zijn inzicht, foute conclusies uit trok.
Daardoor kwam Salam als winnaar de zaal uit. Niet de commissieleden verdienden respect maar deze prediker. Hij zal garen spinnen bij dit op de televisie uitgezonden verhoor. Rog en de zijnen gaven hem kans op kans om zich te presenteren als een monument van rust en redelijkheid. Iemand wiens waarheid zo groot was, dat ze hem niet durfden te laten uitspreken.
Zelfingenomen leeghoofden dat ze zijn.
Udate: De ondervragingscommissie beraadt zich op stappen tegen Salam, omdat zij vermoeden dat de imam heeft gelogen terwijl hij onder ede stond, schrijft het AD. De commissie gaat nu alle antwoorden van Salam ‘navlooien’ om te zien of ze hem kunnen beschuldigen van meineed.
Update 2: Een meer hilarische woordenwisseling tussen SG-kamerlid Chris Stoffer en Suhayb Salam ging over het islamitisch huwelijk. Sloot de imam zulke huwelijken af voor het burgerlijk huwelijk is voltrokken, “ja of nee?”. Salam verklaarde dat hij en zijn stichting trouwlustigen altijd verwezen naar de vader van de bruid. Immers, als deze zijn dochter met twee getuigen erbij aan haar verloofde overgeeft, heeft het huwelijk plaatsgevonden. Hij herhaalde dit antwoord enkele malen omdat Stoffer wilde weten of hij islamitische huwelijken sloot. Daarna wilde het kamerlid weten of Salam wel wist dat volgens artikel 449 huwelijken strafbaar zijn, als zij worden gesloten voor het paar een boterbriefje heeft gehaald op het stadhuis.
Salam hield daarop stug vol dat islamitische huwelijken zoals hij die had geschetst, niet strafbaar waren. In artikel 449 staat dat een bedienaar van een godsdienst strafbaar is als hij een rol speelt bij een huwelijkssluiting.
Wanneer een vader zijn dochter overdraagt, dan speelt een bedienaar van de godsdienst daarbij geen enkele rol. Het is een informele handeling zonder rechtskracht. Dat geldt trouwens ook voor huwelijken in de kerk met een priester of een dominee. Salam had in tegenstelling tot de SGP’er gewoon gelijk. Althans nog wel.
VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden en collega van GroenLinks Kathelijne Buitenweg dienden vorig jaar een amendement in om die strafbaarstelling uit te breiden. Voor iedereen die rond het sluiten van het huwelijk een godsdienstige plechtigheid verricht of daarbij als getuige aanwezig is. Kan een mens zich nog afvragen of een vader een godsdienstige plechtigheid verricht als hij zijn dochter weggeeft, maar de bedoeling van de Kamerleden is duidelijk. Pas trouwens maar op dat je in een dronken bui geen vrienden trouwt onder aanroeping van enig opperwezen. Dan ben je goed de lul als die twee hun zin krijgen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (276)

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker23 feb. 2020 - 12:34

Beste Han, De 'voorbereiding' begint al met de opdracht: "welke ongewenste beïnvloeding vindt er plaats van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen en hoe kan deze invloed worden doorbroken?" Een heel berde opdracht waarbij je je kunt afvragen of ongewenste beïnvloeding uit vrije landen wel gewenst is. Hoe je van deze opdracht komt tot de vraag of iemand in zij lessen al dan niet leert dat je je verjaardag niet moet vieren, is mij een raadsel. Bij dit hele onderzoek zijn de nodige vragen te stellen en opmerkingen te plaatsten. In een stuk met de titel Poppenkast, een woord date ik heb overgenomen van het laatste woord van Salam heb ik dat ook gedaan (https://ballonnendoorprikker.nl/2020/02/22/poppenkast/).

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin22 feb. 2020 - 20:49

“Het was volstrekt duidelijk dat de ondervragende Kamerleden zich ter voorbereiding niet serieus in de islam en zijn meer radicale varianten hadden verdiept, dat zij weinig sjoeche hadden van de uiteenlopende geloofsinhouden.” Dat lijkt me sterk aangezien de verhoren een schat aan informatie hebben opgeleverd t.a.v. salafistische/fundamentalistische stromingen die hand over hand voet aan de grond krijgen, fout van de kamerleden is m.i. dat ze zich in de oorlog hebben laten slepen die dhr Salam voerde. “God zal mij bewaren: wat een brutaliteit. Wat een verwaten zelfoverschatting.” Ik denk dat eerder een gedrevenheid dhr. Salam te ontmaskeren heeft bijgedragen aan een gespannen sfeer, daar was aanleiding toe gezien het beeld dat uit eerdere verhoren naar voren kwam, van de burgemeester, de onderzoeker, de Fiod, de AIVD, kortom een organisatie die de nodige vragen oproept, die worden in de hoorzitting niet beantwoord omdat dhr. Salam oorlog voert, begint met de eed aflegging, gaat niet staan ten teken van minachting, daarmee wordt de toon gezet, kamerleden moeten volgens dhr. van der Horst roomser dan de paus zijn terwijl dhr. Salam het niet eens de moeite waard vindt te gaan staan om de eed af te leggen, grootmoedigheid kent z’n grenzen. ‘Salam stelde niet teleur. Hij verscheen in een lang grijsbruin gewaad. Hij droeg een wit kalotje op zijn hoofd.” Dat dhr. Salam ons een rad voor ogen draait, zich onaantastbaar acht door onze wetten kan niet verhullen dat bedrog door de houding en manier van antwoorden provocatief wordt ingezet, ik vind dat teleurstellend. “Hij bleek een welbespraakt, goed geïnformeerd man die op geen enkele wijze van de omgeving onder de indruk raakte. Hij liet zich niet intimideren. Hij liet zich niet de pas afsnijden.” Klinkt als een helden epos maar verlies niet uit het oog dat we met een groeiend probleem worstelen, een staatsvijandige doctrine, de nederlandse opvatting van vrijheid van godsdienst was inclusief bedoeld, we moeten geen staat in een staat willen. “Het was fantastisch om te zien hoe de ene geestdrijver de andere probeerde klem te zetten waarbij de christenfundamentalist het keer op keer moest afleggen tegen de salafistische prediker.” Tal van gedaagden zijn aan het woord geweest, nergens is het zo uit de hand gelopen, ik zal niet zeggen dat de commissie crisis management onder de knie had, dat betekent echter niet dat je een geestdrijver tegenover een prediker kan plaatsen, dat verraadt m.i. vooringenomenheid. “Hij had tijdens de hele vertoning een bewonderenswaardige kalmte bewaard. Ondertussen geen duimbreed wijkende van wat hij als zijn recht beschouwde.” Wat heet bewonderenswaardig als staatsvijandigheid en alles wat daaronder valt de boventoon voert, haatzaaien ligt levensgroot op de loer, alsof andere bronnen dat niet al aangetoond hebben. “Het was volstrekt duidelijk dat de ondervragende Kamerleden zich ter voorbereiding niet serieus in de islam en zijn meer radicale varianten hadden verdiept, dat zij weinig sjoeche hadden van de uiteenlopende geloofsinhouden.” Daar gaat het volgens mij niet om, de financiering heeft de golfstaten als bron, iedereen bezweert dat het geen invloed heeft op de richting, dat geloof ik niet, we zijn niet helemaal op ons achterhoofd gevallen. “Daardoor kwam Salam als winnaar de zaal uit. Niet de commissieleden verdienden respect maar deze prediker.” Winnaar n.b., winnaar waarvan, toch echt niet voor de moslim die zich niet aangetrokken voelt tot de salafistische stroming omdat het zoveel nadelen met zich meebrengt, dat een beetje vrijheid ieder mens moet worden gegeven al was het voor de lieve vrede, dat dhr. van der Horst kritiek heeft op de ondervragers mag niet leiden tot het uit het oog verliezen van wat optelt, beeldwerking, de beantwoording was ronduit oorlog, en kan m.i. daarmee niet verhullen dat dhr. v. der Horst de verkeerde bril opheeft, niemand, ook de nederlandse moslim is denk ik niet gebaat met zo’n hork.

SintNico
SintNico22 feb. 2020 - 19:18

Beste Han, ik schrik van jouw stellingen en schrijnende onwetendheid. Heb je ooit de kleine moeite genomen om de Koran te lezen? Zo lang is die nou ook weer niet met zijn ca. 850 pagina's. Om alleen maar beter te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van moslims en in de heethoofden van de salafistische moslims? Dat ben je mijns inziens wel verplicht Hans, en tot dat moment zonder recht om te oordelen. Nick, Almere

2 Reacties
Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 21:51

Ik denk dat velen hier de koran net zo goed kennen als de bijbel en dus ook weten dat de teksten soms als 2 druppels water op elkaar lijken. Als Mohammed de koran in deze tijd zou hebben geschreven, dan zou hij gelijk van plagiaat worden beschuldigd.

Libertain
Libertain23 feb. 2020 - 9:42

@SintNico, heb je ook de leden van de Parlementaire commissie gevraagd of ze allemaal, net als jij, het Koran eerst hebben gelezen voordat ze met een Imam in een serieuze discussie gingen treden? Want dit is de thema, zeker niet Han die hier als journalist optreedt.

GHS
GHS22 feb. 2020 - 15:04

Volgens mij was vraag 1: krijgt de moskee geld uit het buitenland? Als het antwoord nee is, dan ben je klaar. Als het antwoord ja is, dan: Wat wordt er gedaan met het geld? Verder geen vragen, alleen het antwoord op: wat wordt er gedaan met het geld.

1 Reactie
Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 21:56

En natuurlijk kijken of er vanuit Nederland geld gaat naar dat zogenaamde "zendingswerk", dat erop gericht is om de mensen in verre vreemde landen van hun eigen cultuur te beroven. Noord-Korea is zelfs al toe overgegaan om de bijbel te verbieden. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Frits Jansen
Frits Jansen22 feb. 2020 - 7:33

Zelfingenomen leeghoofden. Ziedaar een nieuwe definitie van "politicus".

1 Reactie
Libertain
Libertain23 feb. 2020 - 9:44

@Frits, Ik ben het niet altijd met u eens, doch deze keer heeft u mij volledig kunnen overtuigen.

Lilian Emma
Lilian Emma22 feb. 2020 - 0:31

Beste Han, even maar heb ik deze commissie bezig gezien en gehoord. Ik was totaal aangedaan en perplex door de houding en toon die deze commissie aansloeg. Ik kon dit niet verder aanzien. Ik ben blij met jouw inbreng, het brengt mij meer in evenwicht, waarvoor dank.

Freba2
Freba221 feb. 2020 - 16:32

Helemaal eens met van der Horst. Wat een vertoning. Kun je nagaan wat het intellect is van het merendeel der kamerleden c.s. En trouwens in een rechtstaat mag je liegen tijdens verhoor. Je hoeft n.l. niet mee te werken aan je eigen 'ondergang' of veroordeling. Vooral die mannetjes en vrouwtjes - lees Christenterroristen- hadden het liefst natuurlijk zijn kop eraf gehakt. Oog om oog; tand om tand. Waar heb ik dat nu toch ooit gelezen? Gauw maar verkiezingen. Kan Theo Hiddema het verhoor overnemen van die su*k*ls. Is vast wel ergens een artikeltje in de Vreemdelingenwet of Strafrecht dat soelaas biedt.

5 Reacties
Pater
Pater22 feb. 2020 - 2:49

"En trouwens in een rechtstaat mag je liegen tijdens verhoor." In de rechtszaal én voor de parlementaire enquetecommissie zweer je vooraf dat je de waarheid zult spreken, liegen is meineed en strafbaar. Je mag wel zwijgen. Voor zover jouw opvatting van de rechtstaat.

Frits Jansen
Frits Jansen22 feb. 2020 - 7:36

Nee, als je onder ede staat mag je niet liegen. Je mag wel weigeren de eed af te leggen, maar dan worden je uitspraken niet serieus genomen.

Richard6
Richard622 feb. 2020 - 7:52

Deze man haat de Nederlandse samenleving, staat er niet eens 'slechts' met de rug naar toe, maakt deze liever kapot, door onze vrijheden te gebruiken om ze te willen vernietigen. Christenteroristen, wie zijn dat en noem eens terroristische daden van Christen zonder eeuwen terug in tijd te hoeven gaan? Wat een onzin, maar wees gewoon eerlijk. Het probleem met mensen als u en Han is waarnemen wat je waar wilt nemen. Kijk eens gewoon naar deze man. Anders is het onmogelijk om met gezond verstand tot een ander oordeel te komen.

Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 15:21

De verwarring van Freba is begrijpelijk, want het lijkt wel of de imam daar staat als verdachte, in plaats van als getuige.

Evert5
Evert522 feb. 2020 - 20:48

@Richard :'noem eens terroristische daden van Christen zonder eeuwen terug in tijd te hoeven gaan?' Toen ik nog een kind was, en dat is echt geen eeuwen terug, moest ik naar de kerk. Daar liepen mannen rond met een mooie sjerp om met de tekst "Eerbied in Gods huis". Ach.. terroristisch zou je ze niet kunnen noemen/ Ze hadden wel losse handen.

Pater
Pater21 feb. 2020 - 2:54

"Toen hij een uitweiding van de ondervraagde over de FIOD niet wenste toe te staan, antwoordde Salam dat hij en niemand anders ging over zijn antwoord en dat hij het recht opeiste om dat antwoord volledig te geven." Bij een parlementaire enquete bepaalt de voorzitter de orde, anders wordt het een janboel en komt het onderzoek nooit klaar. De imam weigert zich naar de voorzitter te schikken. Me dunkt, een kwestie van minachting van de voorzitter en daarmee van het parlement. Gek dat VdHorst daar geen oog voor heeft, integendeel, zich meldt als voorzitter van de fanclub van de imam. "Wanneer een vader zijn dochter overdraagt, dan speelt een bedienaar van de godsdienst daarbij geen enkele rol." We weten allemaal dat dat legalistische smoesjes zijn waarmee de imam wegloopt voor de natuurlijk wel degelijk aanwezige actieve rol van de imam bij een islamitische huwelijkssluiting. VdHorst bewondert de manier waarop de imam dat verhult. Dat vind ik kwalijk. Hij heeft ook ongelijk. De imam speelt altijd een rol bij de plechtigheid en is altijd strafbaar, ongeacht of hij zelf de verbintenis bekrachtigt of dat de echtelieden dat doen. In artikel 68 van het Burgerlijk Wetboek (Boek 1) staat over een religieus huwelijk: "Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaatshebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken." In artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht staat dat overtreders een boete kunnen krijgen. Het aanvullende wetsontwerp dat in de maak is maakt de echtelieden óók strafbaar en is niet noodzakelijk om de imam te kunnen straffen. Kennelijk vindt VdHorst het optreden van de commissie zo erbarmelijk, en de imam een dermate meesterlijke spreker, dat hij een loopje neemt met de waarheid.

10 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2020 - 10:43

Mee eens.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 feb. 2020 - 11:32

Bekijk het verhoor nog maar eens. Salam zegt dat hij geen islamitische huwelijken sluit maar vaders vertelt dat het islamitische huwelijk is gesloten als deze zijn dochter weggeeft aan haar verloofde. Daar komt geen bedienaar van een godsdienst aan te pas. Er ligt wel een amandement om dat verbod uit te breiden, maar dat is nog in behandeling. Salam heeft op dit punt gelijk. Verder: hij stond onder ede. HIj was gehouden om de waarheid te vertellen. Als ik voor zo´n commissie zat en ze onderbraken me steeds, ze kapten me af of ze eisten van me dat ik met ja of nee zou antwoorden, dan zou mijn reactie zijn: u staat onder ede en u verhindert mij de waarheid te vertellen want Uw beperkingen zouden mij dwingen om een verhaal te vertellen dat niet strookt met de waarheid. Als we in tijdnood komen, dan maken we gewoon een vervolgafspraak. En voor de rest niks. Echt niks.

Pater
Pater21 feb. 2020 - 15:04

"Salam zegt dat hij geen islamitische huwelijken sluit maar vaders vertelt dat het islamitische huwelijk is gesloten als deze zijn dochter weggeeft aan haar verloofde. Daar komt geen bedienaar van een godsdienst aan te pas." Ik vind het erg jammer dat VdHorst vasthoudt aan zijn onjuiste visie op het sluiten van een islamitisch huwelijk; het wordt tragisch als hij dat doet met een beroep op de woorden van de imam. Tegen beter weten de schijn van het eigen gelijk hoog houden ? Gelooft hij art. 68 van het Burg. Wetboek niet ? Orthodoxe moslims zullen tevreden zijn over VdHorst, moslima's worden ernstig door hem misleid. Ik legde uit dat, ongeacht de vraag of de echtelieden zich zelf gehuwd verklaren of dat de imam dat doet, de imam altijd strafbaar is omdat hij betrokken is bij de ceremonie. Wat VdHorst natuurlijk zelf al toegeeft, de imam moet de vaders wel vertellen dat het huwelijk is gesloten. Han interpreteert het amendement in wording verkeerd, willens en wetens neem ik aan want hij is niet dom, het amendement beoogt ook de echtelieden strafbaar te stellen. Maar ook dat had ik al uitgelegd, VdHorst reageert er gewoon niet op. En ja, als VdHorst besluit dat hij zich ook zou onttrekken aan het gezag van de voorzitter houdt het op. De enige correcte reacties zouden geweest zijn: a. ik trek mij terug uit dit verhoor omdat u mij niet de gelegenheid geeft de waarheid te vertellen b. Ik leg mij onder protest neer bij uw gezag als voorziter, ik beschuldig u ervan dat u mij niet de gelegenheid geeft de waarheid te spreken. Waarbij deze kanttekening: de waarheid van de imam is natuurlijk niet 'de' waarheid, zie het besprokene over het islamitisch huwelijk. Een kanttekening die we bij VdHorst niet aantreffen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 feb. 2020 - 23:12

Salam is niet betrokken bij de ceremonie. Ik vergat er bij te zeggen dat hij het had over telefonisch contact.

Pater
Pater22 feb. 2020 - 2:45

Denk je nou echt dat telefonisch contact betekent dat de imam geen rol speelt bij de huwelijksvoltrekking ? Lap je tegenwoordig de wet aan je laars ? (In artikel 68 van het Burgerlijk Wetboek (Boek 1) staat over een religieus huwelijk: “Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaatshebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.” In artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht staat dat overtreders een boete kunnen krijgen). Een slechte verliezer.

Frits Jansen
Frits Jansen22 feb. 2020 - 7:49

Art. 1:68 BW is in strijd met de vrijheid van godsdienst. De wetgever zal hebben gedacht aan een Nederlands bruidspaar en Nederlandse rituelen. Maar hoe beoordeel je dat buitenlandse rituelen in strijd zijn met art. 449 Sr? Overtreding van art. 449 is geen misdrijf. Er staat een boete op van maximaal €4100. Art. 449 spreekt verbiedt "enige godsdienstige plechtigheid daartoe betrekkelijk" (betrekkelijk tot het burgerlijk huwelijk). Een beetje advocaat kletst zich daar makkelijk uit. Zelfs als een Officier van Justitie een goede beurt wil maken bij Wilders, na alles wat er is voorgevallen. Wat is de juridische definitie van "godsdienst" trouwens? Het EVRM brandt zijn vingers daar niet aan en spreekt neutraal van "denkbeelden".

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 feb. 2020 - 15:09

Op de kunst- & antiekveilingen die ik wel eens bezocht werd ook telefonisch geboden.

Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 15:28

Han van der Horst heeft gelijk en afgezien daarvan is de vraagstelling onzuiver, omdat de getuige in het beklaagdenbankje wordt geplaatst: niemand kan gedwongen worden om zichzelf onder ede te beschuldigen van een strafbaar feit.

Libertain
Libertain23 feb. 2020 - 9:53

@Pater, U mag niemand op grond van vooroordelen in het beklaagdenbankje plaatsen ook zou dit uw vurige verlangen zijn. We hebben een Rechtstaat die door middel van commissies alle feiten boven tafel streeft te krijgen, waarbij zeker geen burgers van tevoren op basis van reeds afgekookte vooroordelen als criminelen zouden behandeld moeten worden.

Pater
Pater25 feb. 2020 - 11:53

@Frits Art 68 BW is niet in strijd met de godsdienstvrijheid, het legt de prioriteit van het burgerlijk huwelijk vast, geheel terecht. Daarmee is strijd handelen is geen misdrijf: heb ik ook nooit gezegd, het is wel een overtreding waar een boete op staat, precies wat ik wél zei.

verwarde geest
verwarde geest20 feb. 2020 - 19:00

en weer een tenenkrommend polariserend stuk van de extreem linkse ongenuanceerde han van der worst. het is inmiddels een beproefd recept, gooi een stevige knuppel in het hoenderhok en voila, de reacties stromen binnen, goed zo han en ga vooral zo door.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2020 - 20:35

Sommige mensen etsen onbedoeld een scherp gestoken zelfportret.

Libertain
Libertain21 feb. 2020 - 6:37

@verwaarde geest, bedoel je zeker dat de realiteit in wezen polariserend is, heb je mogelijk voor een keertje gelijk?

Frederik Jan
Frederik Jan20 feb. 2020 - 18:32

De volkeren op de steppe wisselen al sinds mensenheugenis bij de eerste ontmoeting tabak uit. Bij sommige volkeren wordt de tabak meteen gerookt om de lucht te zuiveren en elkaar tegen elkaars ziektekiemen te beschermen. Om tabak uit te wisselen moet men elkaar bij de eerste ontmoeting de hand reiken. Het reiken van de hand is men hierdoor gaan associëren met kennismaking. Ingeboren Amerikanen rolden de gedroogde bladeren van tabaksplanten op en stopten deze in een zelfgemaakt buisje dat ze vervolgens aanstaken. Ze rookten deze pijp vooral voor medicinale doeleinden, voor het genezen van wonden en het bestrijden van pijn. Net zoals bij andere volkeren met wortels op de steppen van Azië is het uitwisselen en delen van tabak een teken van vrede, wederzijds vertrouwen en wederzijdse belangstelling. Allicht kan het zo zijn dat deze oeroude tradities rond het jaar 1800 ook bij britse aristocraten hun intrede hebben gedaan. In plaats van zakjes tabak zijn zij zakjes lachgas gaan uitwisselen. Misschien hebben zij het uitbundige schudden van een hand van bepaalde exotische steppevolkeren overgenomen en heel sterk tot traditie gemaakt. En misschien heeft deze traditie rond het jaar 1840 elders in Europa weer een weg gevonden. Het symbolisch reiken van een hand als teken van vrede, vertrouwen en belangstelling is echter een zeer oude oertraditie.

[verwijderd]
[verwijderd]20 feb. 2020 - 16:15

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
4Vier!
4Vier!21 feb. 2020 - 20:35

DavidM 20 februari 2020 at 17:15 “Maar dit soort mannelijke power kennen we niet meer in Nederland. We eren het niet, maar Salam wel. Al zijn volgelingen kijken hiernaar, zijn trots op de imam een walgen van de lage tekenen van mannelijk leiderschap in Nederland.” Wat vind je/ wat zijn volgens jou “lage tekenen van mannelijk leiderschap”

ton14024
ton1402420 feb. 2020 - 15:23

Erik-Jan Zürcher, hoogleraar Turkse talen en cultuur tijdens zijn verhoor: Propaganda gaat vooral via de media.

nikita72
nikita7220 feb. 2020 - 14:07

Als een imam iemand naar de vader doorverwijst voor het sluiten van een huwelijk, denk ik dat hij een rol gespeeld heeft bij het sluiten van het huwelijk. Maar de overheid zou zich niet daarmee mogen bemoeien. Want als mensen elkaar trouw tot in de dood, monogamie of dergelijke beloven, zit daaraan geen enkele wettelijke verplichting. Anders kan de overheid ook wel regels gaan opstellen voor "slavernij-contracten" die masochisten ondertekenen. (die zijn gewoon niet geldig voor de wet, uiteraard) Als partners zich bij de burgelijke stand als echtgenoten registreren, krijgen ze de rechten en plichten die daarbij horen volgens de nederlandse wet. (bijvoorbeeld alimentatie betalen na een scheiding). De overheid moet toezien op de naleving van die verplichtingen.

10 Reacties
TwoTone
TwoTone20 feb. 2020 - 17:39

Een huwelijk sluiten onder sharia is wel degelijk tegen de nederlandse wet. Dat islam huwelijk heeft een functie namelijk, net als een gewoon huwelijk een functie in de Nl wetgeving.

ona2
ona220 feb. 2020 - 23:29

TwoTone 20 februari 2020 at 18:39 Uit de woorden van Salam maak ik op dat hij zelf de huwelijken niet sluit maar vaders instrueert hoe een dergelijk "huwelijk" religieus gesanctioneerd raakt. Feitelijk kan je daar weinig tegen doen. Het is niet meer dan een vriend-vriendin-relatie zoals deze gewoon is onder autochtonen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2020 - 11:05

Er zijn wel wat verschilletjes toch? Autochtone vrienden/vriendinnen zitten niet te wachten op een religieuze sanctionering van de vaders van de vriendinnen, en de vriendinnen hebben ook geen sharia-rechtbank nodig om hen bij te staan als ze van deze "vriendschap" af willen en de vriend het daar niet mee eens is. Dat er onder de huidige wetgeving nauwelijks iets anders aan te doen is dan de meiden goed voorlichten over de risico's is een feit. Willen ze dan toch een soort "sharia-huwelijk" dan kunnen ze naar de notaris voor een rechtsgeldig contract. Toestemming van hun "voogd" is daar trouwens ook niet voor nodig.

Frits Jansen
Frits Jansen22 feb. 2020 - 8:01

Juridisch is een huwelijk een bijzonder soort overeenkomst, en de enige rol van de overheid is daarbij de nakoming te waarborgen. Bijzonder van het huwelijk als overeenkomst is wel dat die niet zonder meer kan worden ontbonden met goedvinden van beide partijen, althans als er kinderen zijn. Net zoals bij andere overeenkomsten verbindt de wet daar bepaalde verplichtingen aan. Voor een deel zijn dat "defaults" waar de echtelieden naar eigen goeddunken van kunnen afwijken (huwelijkse voorwaarden!), voor een deel is dat ook dwingend recht (waar je alleen van af kunt wijken door geen huwelijk te laten sluiten). De gemeente is verplicht om je de mogelijkheid te bieden om puur "juridisch" te trouwen, zonder kosten en zonder toespraak. In mijn woonplaats schijnt de gemeente daar toch een feestje van te maken om het plechtige karakter van het huwelijk te benadrukken, maar dat vind ik verkeerd. Er zijn bijv. mensen die al 20 jaar samenwonen en ook al kinderen hebben maar "moeten" trouwen om juridische redenen (al biedt een geregistreerd partnerschap praktisch dezelfde rechten en plichten).

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 feb. 2020 - 12:22

Nog maar eens: Echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de Nederlandse wet onderhoudsplichtig. Na het beëindigen van hun relatie blijft de onderhoudsplicht voor de ex-partner bestaan. Heeft men samengewoond zonder samenlevingscontract, is er geen verplichting tot partneralimentatie. Zijn er niet-erkende kinderen in het spel is er ook geen recht op kinder-alimentatie. Een "sharia-huwelijk" zonder een "boterbriefje"komt neer op ongehuwd samenwonen ook al vind de moslimachterban dat het paar gehuwd is. Uiteraard "moet" er niets, maar voor vrouwen die niet financieel op eigen benen kunnen staan is het krijgen van met name niet-erkende kinderen niet verstandig.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 feb. 2020 - 12:26

vindt

stokkickhuysen
stokkickhuysen24 feb. 2020 - 14:36

@Danielle Waar komt opeens dat 'autochtoon' vandaan? Je vergelijkt doorgeschoten religieuze fanatiekelingen met zij die dat niet zijn? Ik weet eigenlijk niet hoe de huwelijken in de orthodox-christelijke dorpen eruit zien, hoe groot de keuzevrijheid van de jeugd is ten aanzien van huwelijkspartner, wel of geen kerkelijk huwelijk etc. Misschien kunnen we daar dan ook een hoorzitting aan wijden, zodat we geen appels met peren gaan mixen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 feb. 2020 - 19:10

Stock Voor een boterbrief geen formele toestemming van de ouders nodig is behalve bij minderjarigen. In alle gevallen kan er sprake zijn van meer of minder zachte dwang. In welke mate christelijke ouders zich nog met de partner keuze bezich houden weet ik niet. Het belangrijkste verschil zit in religieus huwelijk met boterbrief vs zonder. Zonder boterbrief zijn religieus gehuwden volgens de wet ongehuwd al kan de familie ed daar anders over denken. Religieus huwelijk plus boterbrief is ook niet ideaal met name als je er van af wilt. FFF heeft daar verstand van. zie : https://www.trouw.nl/religie-filosofie/met-een-beetje-pech-komt-aan-een-religieus-huwelijk-nooit-een-eind~b2fb5b3e/ https://www.trouw.nl/religie-filosofie/met-een-beetje-pech-komt-aan-een-religieus-huwelijk-nooit-een-eind~b2fb5b3e/

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 feb. 2020 - 19:14

PS de autochtonen werden door Ona ingebracht.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 feb. 2020 - 19:16

bezich=bezig

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 13:22

Het is niet dat deze Imam ooit een geheim heeft gemaakt van zijn opvattingen ( niet de mijne, overigens ). Daar gaan deze verhoren dan ook niet over Ze zijn bedoeld om ( radicale ) moslims maar weer eens weg te zetten als idioten die vrouwen geen hand geven, die niet aan sinterklaas en kerstmis doen, en ritueel slachten. (Terzijde: Dat veel orthodoxe ( radicale ) joden dat op dezelfde manier doen, doet er niet toe, want "we leven in een Joods-Christelijke beschaving" en niet in een "Islamatisch-Christelijke". Vreemd eigenlijk, aangezien er tussen de Islam en het Judaisme meer overeenkomsten zijn, dan tussen Judaisme en christendom) Dit verhoor gaat dan ook niet over waarheidsvinding - alles is al bekend - maar om het nog maar eens op de kast jagen van moslims, ook om het gras weg te maaien voor Wilders en Baudet, met het oog op de verkiezingen. tot slot : de bewondering voor "De eigen regels dinosaurus" die je mensen hier probeert aan te wrijven: stoor je ook op die manier aan het "eigen-regels gedram van Volk en Vaderland boeren"?

3 Reacties
Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 13:25

excuses voor deze dubbele reactie op @Norm

LaBou
LaBou 20 feb. 2020 - 17:21

Geen probleem. Is wel goed voor norm (al verwacht ik niet dat je antwoord krijgt).

Becausky
Becausky21 feb. 2020 - 6:04

@LaBou Ik verwacht zo weinig mogelijk...

michellekepen
michellekepen20 feb. 2020 - 13:10

Kennelijk bestaat de commissie uit leeghoofden. Zelfingenomen leeghoofden zelfs. E.e.a. gebaseerd op de bevraging van Suhayb Salam. Wat ik zag was een iman die weigerde om gestelde vragen daadwerkelijk te beantwoorden. Dit deed hij o.a. door niet op de vraag in te gaan. Maar in plaats daarvan telkens zelfgekozen zijpaden in te slaan. En daar niet van terug te keren, maar stug op het zijpad te blijven. Of domweg door iets zogenenaamd niet te weten. Dat hij dit allemaal op een zeer eloquente wijze deed, neemt niet weg dat het inhoudelijk weing voorstelde. Biezonder dat iemand die in feite geen antwoord op de gestelde vragen geeft, daar zoveel bewondering van de auteur voor krijgt. Doet me denken aan een strafrechtproces dat ik bijwoonde waar de 5 verdachten zich telkens weer op hun zwijgrecht beriepen. Onderuitgezakt, lachend naar het publiek. Constant blijkgevend van een totale minachting van OM en de rechters. Overal schijt aan hebbend. En alleen hun mond opendeden om het proces te verstoren. Want zoals gezegd, overal waar het inhoudelijk over hun criminele activiteiten ging, werd triomfantelijk het recht van zwijgen aangehaald. Op buitenstanders komen het OM en de rechters dan nogal sullig over. Ze beschikken namelijk niet over dwangmiddelen. Maar zijn wel gedwongen het spel mee te blijven spelen. Tijdens de pauzes en na afloop spreiden de naasten van deze verdachten een ongekend triomfantalisme ten toon. Net als dus de verdachten dat in de rechtszaal deden. Deze naasten waren natuurlijk niet echt wat je noemt 'onbevooroordeeld'. Hun beschrijving van het geheel kwam op mij nogal grotesk over. Een beetje zoals vd Horst naar deze parlementaire (mini-)enquete kijkt.

2 Reacties
Libertain
Libertain20 feb. 2020 - 16:16

@michel, je meent echt dat onze Parlement in wezen een Rechtbank is die van tevoren als criminelen aangewezen geestelijken moet zwaar gaan veroordelen? De leeghoofden kregen een mogelijke kans en hebben hun voorbereidende werk gewoon niet gedaan. Enkel met vooroordelen kan je niemand aan, tenzij jij niet letterlijk Wilders en Baudet, inclusief aanhang blijft blind geloven.

michellekepen
michellekepen20 feb. 2020 - 17:40

"Doet me denken aan een strafrechtproces dat ik bijwoonde" Dat zou je kunnen lezen als een gedachtensprong. Een herinnering. Een flashback, hoe je het ook wilt noemen. Omdat de beschreven 5 criminelen (want intusen verooordeeld) OOK schijt aan de overheid (OM+RB) hadden, ook totale minachting tentoonspreidden, vragen ontweken, nietszeggende antwoorden gaven, en probeerden de show te stelen. Waartegen het OM en de RB feitelijk niets konden doen, omdat de regels nu eenmaal vereisen dat de show gedraaid wordt. Precies wat hier nu ook aan de hand is. De suggestie invulling die je in je 1e zin/vraag verstopt zit, die laat ik voor jouw rekening. Ik ga hier verder geen strafrechtelijke en/of staatsrechtelijke les geven. Maar om op mijn gedachtensprong terug te komen: denk jij dat het OM en de RB het door mij bijgewoonde strafproces niet tot in de puntjes hadden voorbereid? Desondanks zaten ze er voor lul bij. Zo ervaarden de verdachten dat tenminste. Net als hun naasten. En zelfs ik had soms medelijden met het OM en de RB. Boodschap: ook al ben je goed voorbereid, dat wil nog niet zeggen dat je elk verhoor de baas kan zijn. Niet in ons strafrechtsysteem. En niet in ons parlementair systeem. Maar ik ben blij te zien dat hier zoveel mensen zitten die precies weten wat de commissie wél had moeten vragen. En op welke wijze. Mijn advies: snel allemaal de politiek in. Geen stuurpersoon aan wal blijven! Overigens, een aantal van die smart-kids, bleken zelfs niet te weten hoe de onderzoeksvragen van deze mini-enquete-commissie luiden....

Buitenstaander
Buitenstaander20 feb. 2020 - 12:19

Het is blijkbaar een kwestie van prioriteit: Gaan we ons richten op de naiviteit van de ondervragers of op het getoonde dis-respect van de Imam, die toch wel duidelijk aangeeft dat meneer zo zijn eigen opvattingen heeft over de mores en regels in dit land, wat tamelijk bevestigend radicaal overkomt? We kiezen blijkbaar, heel 'verrassend' voor het eerste hier. Spreekt daar zelfs een mate van bewondering uit voor deze 'eigen-regels-dinosaurus' ? Vraag me dan ook af wanneer een andere populist, want dat is de Imam op zijn manier, daar had gezeten, of de focus ook zo op de ondervragers was gericht geweest. Vraagje maar....

10 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2020 - 13:06

Hoe toonde hij dat disrespect dan?

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 13:16

Het is niet dat deze Imam ooit een geheim heeft gemaakt van zijn opvattingen ( niet de mijne, overigens ). Daar gaan deze verhoren dan ook niet over Ze zijn bedoeld om ( radicale ) moslims maar weer eens weg te zetten als idioten die vrouwen geen hand geven, die niet aan sinterklaas en kerstmis doen, en ritueel slachten. (Terzijde: Dat veel orthodoxe ( radicale ) joden dat op dezelfde manier doen, doet er niet toe, want "we leven in een Joods-Christelijke beschaving" en niet in een "Islamatisch-Christelijke". Vreemd eigenlijk, aangezien er tussen de Islam en het Judaisme meer overeenkomsten zijn, dan tussen Judaisme en christendom) Dit verhoor gaat dan ook niet over waarheidsvinding - alles is al bekend - maar om het nog maar eens op de kast jagen van moslims, ook om het gras weg te maaien voor Wilders en Baudet, met het oog op de verkiezingen. tot slot : de bewondering voor "De eigen regels dinosaurus" die je mensen hier probeert aan te wrijven: stoor je ook op die manier aan het "eigen-regels gedram van Volk en Vaderland boeren"?

korheiden2
korheiden220 feb. 2020 - 13:19

@Han : Ik hoorde de imam aan het eind nog 'poppenkast' zeggen. Dat lijkt me een teken van disrespect.

ton14024
ton1402420 feb. 2020 - 14:07

Een terechte vraag. Iemand die ergens mee weg komt is schuldig?

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter20 feb. 2020 - 14:32

@Han: Heb jij een andere versie gezien dan ik? 1. Overal tussendoor wauwelen. Te pas. En vooral te onpas; 2. Vragen ontwijken. Vragen niet beantwoorden; 3. Dedain tonen voor de rechtstaat in zijn algemeen; 4. Een onderzoekscommissie - die er namens jou én mij zit - een 'poppenkast' noemen; 5. In woord en lichaamstaal pregnant duidelijk maken niets met onze democratie te maken te willen hebben; 6. Het verrekken de commissieleden de hand te schudden; 7. Denigrerend over uitgehuwelijkte meisjes praten; 8. Ronduit liegen over het FIOD-onderzoek; 9. Moet ik nog even verder gaan? Ik ben benieuwd, meneer de historicus: was er ook zo'n vergoeilijkend, bagatelliserend stukje uit de pen gevloeid als er een vergelijkbare hork van rechtse snit had gezeten? Ik weet het antwoord al wel... Overigens: met je eens dat de kwaliteit van de Tweede Kamerleden tekort schiet. Maar dat geeft niemand het recht om volksvertegenwoordigers, hoe beroerd ook, te schofferen. In algemene zin: de man treedt Nederlandse omgangsvormen met zijn voeten. En kan zijn fundamentalistische boodschap derhalve beter uitdragen daar waar zijn 'omgangsvormen' en zijn religieus vergif gangbaar en geaccepteerd zijn. En da's niet hier, wat mij betreft. Rare bril heb je op...

Libertain
Libertain20 feb. 2020 - 16:09

@Korheiden ( "Ik hoorde de imam aan het eind nog ‘poppenkast’ zeggen. Dat lijkt me een teken van disrespect.") Was het niet Wilders die het eerder zelf heeft gebruikt? Lijkt me volkomen normale uiting van vrije mening. Het doet ons in het geval van Salam pijn omdat het gewoon waar is.

LaBou
LaBou 20 feb. 2020 - 17:23

@somsweetjehetniet: je geeft een uiterst accurate beschrijving van Rutte en zijn rovers.

Becausky
Becausky21 feb. 2020 - 6:09

@somsweetikhetbeter "Ik ben benieuwd, meneer de historicus: was er ook zo’n vergoeilijkend, bagatelliserend stukje uit de pen gevloeid als er een vergelijkbare hork van rechtse snit had gezeten? Ik weet het antwoord al wel…" Als je alles al weet , waarom zou je dan andere mensen nog vragen stellen? zuurstofgebrek?

Libertain
Libertain21 feb. 2020 - 6:36

@LaBou, helemaal eens.

korheiden2
korheiden221 feb. 2020 - 9:28

@Libertain : Ook als Wilders het woord 'poppenkast' gebruikt is dit een teken van disrespect. Daar ging mijn reactie over. Dat we vrijheid van meningsuiting hebben is maar goed ook.

Markzelluf
Markzelluf20 feb. 2020 - 12:02

Ik heb een stukje gezien, en ik vond er van alles van. Maar waar het om gaat, is natuurlijk of het doel bereikt is. Dat doel is (natuurlijk) niet om een discussie over de (on)juistheid van de Islam te starten, maar om op basis van feitelijke te kunnen bepalen of er onwettige of zelfs staatgevaarlijke zaken gebeuren in die Moskeeën. Heeft Van der Horst ook zo naar de verhoren gekeken? Zie ook wikipedia over dit onderwerp: De eerste parlementaire enquêtes vonden plaats in de negentiende eeuw en dienden voornamelijk om de kennis van parlementsleden over een bepaald onderwerp te vergroten. Vanaf 1983 dient een parlementaire enquête vooral om de waarheid boven tafel te halen over bepaalde gebeurtenissen, zodat duidelijk wordt wat er is gebeurd en wie politiek verantwoordelijk kan worden gehouden. Sindsdien heeft de Tweede Kamer al diverse malen een parlementaire enquête gehouden (bron wiki).

Rechtse Bal4
Rechtse Bal420 feb. 2020 - 11:52

de uitzending deels teruggekeken … maar hulde over Salam hoe hij zich staande hield. Je kunt t wel/niet eens zijn met hem , maar hij staat in ieder geval als een rots voor zijn mening . Commissie steekt hij zo inzijn zak. Vrees dat hij nog erg ver zal kunnen komen als hij in de politiek stapt. Zo aan lichaamshouding te zien staat er in ieder geval 1 partij te trappelen om hem met open armen te ontvangen. Met dank aan de Commissie.

Mark Huysman
Mark Huysman20 feb. 2020 - 10:49

Ik moet zeggen dat ik geen enkele behoefte voel om de poppenkast te aanschouwen maar ik wil Han hartelijk bedanken voor deze korte samenvatting.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst21 feb. 2020 - 11:34

Mark, je mist wat. Echt waar.

[verwijderd]
[verwijderd]20 feb. 2020 - 10:36

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Starter2
Starter220 feb. 2020 - 10:55

Wat een onzin.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 14:08

Welkom terug Oma.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2020 - 14:43

Was ook verrast!

korheiden2
korheiden220 feb. 2020 - 9:43

Ik heb het interview niet gezien, maar het commentaar van Özcan Akyol is veelzeggend. Waarom willen Salam en zijn kornuiten eigenlijk in Nederland wonen? 'De imam deed niet heel erg zijn best om zijn minachting voor onze normen en waarden te onderdrukken. Hij weigerde op te staan bij het afleggen van zijn eed, blafte de commissieleden af en vertikte het om inhoudelijk te antwoorden.' Nog een citaat : 'De commissie stelde veel vragen, maar eentje ontbrak er wat mij betreft: waarom willen Salam en zijn kornuiten in Nederland wonen, als hij praktisch alles in dit land verderfelijk vindt?' De Utrechtse moskee ontvangt anderhalf miljoen euro uit Koeweit. Het oliestaatje verbrast zijn geld natuurlijk niet aan een westers land waarvan de moslims willen breken met alle religieuze dogma’s. Ze proberen juist de sektarische elementen in stand te houden. Dat werd gisteren pijnlijk duidelijk. Daar zat geen man die de moraliteit, de wetgeving of de omgangsvormen van Nederland respecteert. Hij ziet al deze zaken vooral als sta-in-de-wegs. Tot zover Özcan. Ik lees zijn columns graag.

8 Reacties
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:37

Omdat jij en Ozcan concluderen dat hij niet in Nederland wil wonen en een probleem heeft met de gangbare normen en waarden zegt niets. Als je iemand daarom wilt uitsluiten, discrimineren, deporteren, ben je hetzelfde. Als Salam over de scheef gaat, zoals een ieder, pak je hem op. Respecteert een moordenaar, een verkrachter, een misdadiger onze wetten en regels. Nee, maar bijvoorbeeld Holleeder zit in EBI en niemand heeft het er over dat hij bijvoorbeeld zijn paspoort moet inleveren en oprotten.

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 11:52

Dat werd lang geleden ook gevraagd aan mensen die lid of sympathisant waren van de CPN: "Waarom gaan jullie niet in de Sovjet-Unie wonen, als je hier zo slecht hebt"? Ik vraag hier geen begrip voor welk gedachtengoed dan ook, en ook ik hoor Özcan graag praten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2020 - 12:08

Vooral niet zelf naar de bron gaan. Je mocht eens tot nadenken worden gebracht.

Bert de Vries
Bert de Vries20 feb. 2020 - 12:17

Korheiden, Nederlandse religieuze organisaties hebben in de loop der tijden bergen geld overgemaakt naar religieuze organisaties in het buitenland, die de bevolking instrueerden om hun oorspronkelijke opvattingen en organisatievormen aan te passen. Ik heb er nog nooit een kwaad woord over gelezen in de publieke media. En over hoe slecht het is in ons land: ik hoor daarover heel veel geluiden uit uiterst rechtse hoek. Waarom blijven die mensen eigenlijk hier? Ik ben het vaak totaal oneens met Van der Horst. Deze keer is het tegenovergestelde het geval.

Rugleuning
Rugleuning20 feb. 2020 - 12:35

Beste Paul, Het is veel gemakkelijker om te doen alsof critici van de islam een ​​probleem hebben met moslims als mensen dan het accepteren van de ongemakkelijke waarheid dat de islam anders is.

ton14024
ton1402420 feb. 2020 - 13:36

Leuk dat je Koeweit erbij haalt. Was ´90-´91 ons Seroxat?

4Vier!
4Vier!22 feb. 2020 - 23:32

Paul250371 20 februari 2020 at 12:37 "Omdat jij en Ozcan concluderen dat hij niet in Nederland wil wonen en een probleem heeft met de gangbare normen en waarden zegt niets." HanvanderHorst 20 februari 2020 at 13:08 "Vooral niet zelf naar de bron gaan. Je mocht eens tot nadenken worden gebracht." Salam zegt het gewoon zelf hoor. Han, is dit bron genoeg voor je? Min 49 ”(..) Dat moeten we onze kinderen leren zodat ze een bescherming hebben tegen deze maatschappij. In onze achterhoofd moeten wij heel goed weten wij horen hier niet thuis. De profeet (..) zegt niet voor niets ‘Ik neem afstand van degenen die tussen de ongelovigen wonen’ (..) hoe groot moet die afstand zijn? Hij zei ‘hij hoort zijn vuur niet te zien’, eigenlijk wordt dat nu vergeleken met een lamp. Zover moet je afstand nemen van een ongelovige. Zodat het voor jou niet een makkelijke zaak wordt, niet een gewone zaak wordt, dat je elke dag viezigheid, ongeloof, zedeloosheid, slechtheid ziet en uiteindelijk (..) zegt ‘het zijn ongelovigen, laat ze doen wat ze willen’, tuurlijk moet je ze laten doen wat ze willen, maar dat jij het ook als een gewone zaak gaat ervaren. Dat is een hele grote gevaar. (..)” Min 53: “Maar uiteindelijk is de oplossing dat wij een juiste omgeving gaan vinden voor onze kinderen. Wat is deze juiste omgeving? Een islamitisch land. Dat is een heel belangrijke zaak. Wij moeten verhuizen naar een islamitisch land zodat ook de opvoeding op de juiste wijze gebeurd en de omgeving ook een juiste omgeving is.” Ik vermoed dat hij wat teleurgesteld is over het falen van IS https://www.youtube.com/watch?v=cBjnzYHSV4M En natuurlijk om kinderen te behoeden "kapot" gemaakt te worden door ideen over gelijkheid. (min 17) het (operating)systeem van kind wordt op school “kapot gemaakt”, “hoe?”, door hen duidelijk te maken ‘iedereen is gelijk, moslims, joden, christenen, allemaal gelijk zolang je maar niet steelt, niet (..)’en als je dan nog een christenleraar hebt ‘iedereen gaat naar het paradijs, behalve mensen (..) die slechte dingen doen’, dan is het gehele verwerkingssysteem van jouw kind kapot gemaakt. Waarom? Omdat de islam het tegenstelde zegt en leert. (..). De weegschaal is niet meer de tevredenheid van allah, maar weegschaal is iedereen is gelijk. Heel vaak hoor je ook broederschap, vrijheid, dat zijn de motto van de vrijmetselaars, broederschap, vrijheid, gelijkheid. Dat betekent dat je geen principes meer hebt, of mag hebben." "Een kind gaat naar buiten en ziet allerlei vieze plaatjes, hij kijkt naar een tekenfilm en ziet allerlei gekke dingen, zonder dat hij én jij dat merkt, wordt boeddhisme in hem geplant, wordt de sjirk in hem geplant, wordt de kuffar in hem geplant, (…) accepteren van homoseksualiteit wordt in hem geplant, (…) we moeten onze kinderen opvoeden."

Pater
Pater27 feb. 2020 - 6:51

4vier, dank voor deze zeer illustratieve citaten. Zou VdHorst deze wel kennen ?

Thuiszitter
Thuiszitter20 feb. 2020 - 8:30

Zo sterk vond ik die Salam niet , irritant was hij wel, hij beantwoordde de vragen niet , bleef er omheen draaien. Zo had hij de begroting mondeling gedaan , Tsja zo lust ik er nog wel een paar. Is dat niet dezelfde kerel die weigert een vrouw een hand te geven ?

1 Reactie
Freba2
Freba221 feb. 2020 - 16:49

Je behoeft niet aan je eigen teloorgang mee te werken. Heb ik ooit geleerd in 1966. Later kwam trouwens het recht op zwijgen,- niet tot antwoorden verplicht etc.- na aandringen van Links NL. Uiteindelijk bijt het hondje in zijn eigen staart. Heerlijk vermaak. Rechtspraak; Verkiezingen in Amerika en de politiek in zijn algemeenheid zijn entertainment geworden en er wordt veel geld mee verdiend. Als alles "goed" zou gaan, zouden alle kranten failliet gaan en hadden wij niets meer te doen achter onze PC/Mobiel. Dat ik dit nog mag meemaken op mijn oude dag.

tinus1969
tinus196920 feb. 2020 - 7:41

Salam is een reli-populist; hij is welbespraakt en 'zwierig' (aldus de Volkskran) maar daaronder zitten allerlei rechts-conservatieve denkbeelden. Laten we door die zwierigheid heenprikken en kijken wat hij nou eigenlijk echt wil uitdragen.

TwoTone
TwoTone20 feb. 2020 - 7:31

Tsja, in de 19e eeuw ontstonden in zweden de eerste zwemplekken waar mannen en vrouwen gezamenlijk konden zwemmen. Nadien is het steeds beter gegaan met de positie van de vrouw in het westen. Als deze meneer en zijn politieke geloofstroming de waarden en normen gaat bepalen in ons land zullen veel vrouwen Han wel dankbaar zijn voor zijn kritische houding jegens deze commissie die dingen onder de loep wil nemen.

3 Reacties
Frank van der Laar
Frank van der Laar20 feb. 2020 - 8:12

Voor de zestiende eeuw was gemengd baden en zwemmen, zeker onder het hier zo verachtte gemene volk, meestal de gewoonte.

dickser
dickser20 feb. 2020 - 10:12

Waarom was het toen nog wel en daarna niet meer? We praten over het heden en niet over 400 jaar geleden

ton14024
ton1402420 feb. 2020 - 13:17

´´400 jaar geleden´´ ????

4Vier!
4Vier!20 feb. 2020 - 7:17

“Imam Suhayb Salam hield zich staande tegen een stelletje zelfingenomen leeghoofden” De reactie van Salam en de wijze van het zich staande houden doet mij vooral denken aan Mohammed Enait die zich niet kon/wilde onderwerpen aan de “vernederende” praktijk van het opstaan voor de rechters -vertegenwoordiging van de rechtsstaat- en nu hoeft dat ook niet. Nu het deel wetgevende macht. Zo wordt de NLse staat dagelijks een beetje meer salafistisch. Het bejubelen waard.

3 Reacties
BigKnor
BigKnor20 feb. 2020 - 11:49

@4Vier! ".....Mohammed Enait die zich niet kon/wilde onderwerpen aan de “vernederende” praktijk van het opstaan voor de rechters -vertegenwoordiging van de rechtsstaat- en nu hoeft dat ook niet." Als hij nu niet meer voor de rechtbank wil opstaan dan doet hij dat niet in zijn hoedanigheid als advocaat. Hij is sinds 2015 geschrapt van het tableau. Hij toonde niet alleen minachting voor de rechtbank, maar ook voor zijn cliënten en zijn werkzaamheden als advocaat. https://www.advocatie.nl/nieuws/hof-van-discipline-schrapt-advocaat-mohammed-enait-van-tableau/

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 14:49

Enait had een imposante lijst tuchtrechtelijke maatregelen opgebouwd. Onder meer excessief declareren ... !

4Vier!
4Vier!21 feb. 2020 - 20:26

BigKnor 20 februari 2020 Ah, dank. Nu je het schrijft meen ik me er inderdaad vaag iets van te herinneren. Mooi zo. En niet verrassend.

deGroot3
deGroot320 feb. 2020 - 7:08

"Ik wil niet dat mijn antwoorden afgehakt worden. We zitten hier niet in een rechtbank." Deze Imam Salam is Hét Voorbeeld voor de toekomst van Nederland. Hij is gewoon een man zonder pretenties, die heel bescheiden gekleed gaat en heel eerlijk en rechtuit is in zijn uitspraken. Hij geeft zijn ideeën ook heel beeldend weer, zoals het voorbeeld hierboven. Tegenwoordig is de Islam in Nederland nog verwaarloosbaar, nauwelijks zichtbaar. Volgens mij zal, mede vanwege het feit dat hij zei: "Moslims bepalen mede de normen en waarden. Of u dat nu bevalt of niet." de Islam in Nederland in de nabije toekomst nog groot maken, héél erg groot.

3 Reacties
Libertain
Libertain20 feb. 2020 - 7:24

( “Moslims bepalen mede de normen en waarden. Of u dat nu bevalt of niet.” de Islam in Nederland in de nabije toekomst nog groot maken, héél erg groot.") Dit is het direct gevolg van de democratie, het is gewoon niet anders - en wij maar denken dat democrtatie enkel ons-kent-ons volkje betreft. Gek, he?

Libertain
Libertain20 feb. 2020 - 11:45

@oma, moet je het SGP niet zo hard aanvallen, hoor.

BigKnor
BigKnor20 feb. 2020 - 11:52

@oma-overloos "Relifascisme is idd net zo verwerpelijk als politiek fascisme." Religieus fascisme is verwerpelijker dan politiek fascisme omdat het laf achter de Vrijheid van Godsdienst verschuilt én anderen de vrijheid wil onthouden die het zelf claimt.

[verwijderd]
[verwijderd]20 feb. 2020 - 6:53

--- Dit bericht is verwijderd —

6 Reacties
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 8:30

"Han sluit zich aan bij wat een hoop van de vaste schrijvers hier roepen: moslims zijn de nieuwe joden dus dit is het werk van een nepparlement." Vileine leugens verzinnen omdat je vindt dat de grondrechten en vrijheden niet voor ander, lees, conservatieve religieuze, extreem rechtse moslim gelden. Jouw vrijheid heeft dus een willekeur, moslims moeten ze verdienen bij jou en ik weet zeker dat gaat ze nooit lukken. Hij heeft een conservatief rechts patriarch geloof wat hem volgens jou zeggen een anti democraat maakt. Wat is jouw excuus? "democratie in optima forma functioneert' Je bedoelt de inquisitie. Als er wat mis is met de financiering of binnen de moskeeën gebeuren onwettelijke dingen, dan aanpakken. Als ze dat bij de RK hadden gedaan had dat wellicht duizenden kinderverkrachtingen kunnen schelen. Georganiseerde religie heeft zich door de jaren voor vele slachtoffers meer als een ziekelijke loodzware last dan als een aanwinst bewezen. Onderzoeken, absoluut, maar deze vorm is zo willekeurig, zo naar. Hoe moeten Nederlandse moslims zich nou voelen? Die geen reet met geldstromen en al die shit te maken hebben maar gewoon de nachtdienst in of naar school gaan en 's avonds hun huiswerk maken of naar voetbaltraining gaan? Nou dankzij mijnheer Stoffer realiseer ik mij hoe slecht mijn vader, zijn vader en mijn geloof is, dankjewel Mijnheer Stoffer dat je ons naar het verlichte licht wijst en dankjewel dat door deze openbare terechtstelling ik er door mijn medelanders vrijblijvend en heel frequent aan herinnert wordt. Zoiets? Er is niets wettelijk tegen geld ontvangen. Ook niet als je daar een tegenprestatie binnen het kader van de wet voor moet doen. We hebben wetten wat wel en niet mag. Is het voor de veiligheidsdienst zo moeilijk om de geldstromen te onderzoeken en is het zo moeilijk om binnen een moskee strafbare feiten te vinden, zo ja, doek haar dan maar op. Dit is een minachting voor de democratie, niet het onderzoek maar de arrogante poppenkast die omdat het openbaar is, een hoop Nederlanders stigmatiseert. Ze, de arrogante leeghoofeden, doen dat doelbewust en ze hebben geen eens het fatsoen om zich voor te bereiden, om de materie te snappen. En het gaat niet om de verblijfsplaats van IS kopstukken, of plaatsen waar de volgende aanslag komt, nee het gaat om trouwen, erkennen van Kerstmis. handen geven. Het is een treurige schande vooral omdat er een soortgelijke Christensalafist Stoffer de maat neemt. Het treurige vind ik dat als je vrijheid binnen de wet, voor een ieder voorstaat dat je dan volgens naarrechts het salafisme promoot. Hoe hypocriet. Thierry Baudet claimt al dat er mensen zijn die minder rechten hebben omdat ze, middels hun geloof of kleur, Nederlands paspoort of niet, te gast zijn. Mijn vraag aan jou is als jullie jullie moslimprobleem hebben kaltgesteld, wie zijn dan de volgende die voor jullie parlementaire enquête dagen? Gaan jullie McCarthy weer opgraven?

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2020 - 12:08

@Z_edje "Dat is niet het meten met twee maten, dat is volledig schizofreen." Eens met de strekking van jouw betoog. @Paul250371 Ach die arme moslims. Politiek correct gelul.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 12:44

Eric Minnens Te veel tekst zeker.

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 15:46

@Z-Edje Je gaat voorbij aan de vraag of het in de lijn der verwachting ligt dat salafistische moslims ooit vertegenwoordigd gaan worden in de volksvertegenwoordiging ( mij lijkt dat uitgesloten ) Als je dezelfde vraag stelt mbt Baudet, krijg je een ander antwoord ( en bovendien zit die al in een machtspositie ) Het stuk van Han van der Horst gaat volgens mij niet over of deze Imam al dan niet verderflijke denkbeelden heeft, maar over de manier waarop deze commissie krampachtig en contra-productief te werk gaat. Alles is immers al bekend

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 21:52

@Z-Edje " Maar wat me het meest verwondert is dat een historicus notabene hier stukken volschrijft over het gevaar van Baudet voor de Nederlandse democratie (en helemaal gerust ben ook ik er bij dat parvenu niet op) maar dat wanneer de democratie in optima forma functioneert daar bakken cynisme en misnoegen over moeten worden uitgestort omdat een anti-democraat wordt ondervraagd" Behalve als jij zelf Baudet erbij haalt uiteraard

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 21:56

@Z-Edje Het lijkt soms of jouw credo is : Als ik maar genoeg woorden achter elkaar zet, zit "de waarheid" er vast wel ergens tussen

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2020 - 6:40

Sommigen hieronder lijken wel blij dat de ondervragers zo dom zijn en Salam zo slim. Kunnen ze immers heerlijk de commissie denigreren en het salafisme een pluim in de reet steken. Lijkt mij niet de juiste instelling. Oké, Salam is welbespraakt, maar creëert daarmee ook een heleboel mist, waar de commissie probeert doorheen te prikken. Ze overdrijft daarmee haar hang naar korte antwoorden, maar wil gewoon door de bomen het bos blijven zien. Die poppenkast, waar Salam mee afsluit, slaat niet alleen op de commissie, maar ook op hemzelf en datgene wat hij vertegenwoordigt.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 7:13

Ze overdrijft daarmee haar hang naar korte antwoorden, maar wil gewoon door de bomen het bos blijven zien. Oh is dat hun intentie. Barbertje moet hangen. "Kunnen ze immers heerlijk de commissie denigreren en het salafisme een pluim in de reet steken. Lijkt mij niet de juiste instelling." Zoals de rest van het rechtse spul hier lijk je wel blij om mensen die vinden dat grondrechten zoals vrijheid van mening, - godsdienst ook voor moslims gelden het salafisme, wat jij door ook mee bedoelt, een pluim in de reet steekt. Dat is de rechtse instelling.

Herr Vorragend
Herr Vorragend20 feb. 2020 - 8:34

Beste Paul Het salafisme is niet de islam. De vrijheid van godsdienst verdedigen dus ook de islam is een plicht. Het verdedigen van vrijheid van fascistoïde salafistische denkbeelden is dat niet. Integendeel.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:30

Beste Herr "Het verdedigen van vrijheid van fascistoïde salafistische denkbeelden is dat niet. Integendeel." Helemaal eens, aanpakken die grijzewolven salafisten fascisten. Ik verdedig hen niet, ik ben ook niet tegen onderzoek naar het reilen en zeilen van mogelijke extreem rechtse anti democratische instellingen ((islamitische) gebedshuizen, Pegida, PVV, FVD, NVU noem het zooitje maar op). Ik vind alleen deze vorm, deze willekeur (moslims), deze draken van "leeghoofdige" parlementariërs, zo beledigend, polariserend, niets oplossend. Een schandalige poppenkast. Heeft niets met een gezonde democratie te maken. Je kan mij toch niet vertellen dat onze veiligheidsdienst niet het niveau of capaciteit heeft om de geldstromen of de mogelijke strafbare retoriek in een moskee of clubhuis of waar dan ook in kaart te brengen / te vergaren? Als deze instellingen, mensen over de scheef gaan dan pak je ze op en klaag je ze aan, wat is er nou zo moeilijk?

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2020 - 10:51

@Paul250371 Barbertje moet hangen? Niet van mij hoor. Geen enkel Barbertje in de verhoorzaal. Ook niet de Barbertjes van Han. Het salafisme. Ja, wat zou ik daar nou mee bedoelen. Lees het stukje van Han nog een keer. "Dat is de rechtse instelling." Hulde. Beetje warrig geredeneerd, maar toch een geheel politiek correcte conclusie. Voorbeeldig.

Ch0k3r
Ch0k3r20 feb. 2020 - 6:34

Het was idd een stuk anders gegaan als daar iemand had gezeten die de achterlijke theologische argumenten kent en onderuit kan halen. Zo hadden ze moeten vragen wat men bedoelt als ze het hebben over 'onschuldigen', of er onderwezen wordt wat de straf zou moeten zijn als een moslim afvallig wordt, hoe we onderscheid kunnen maken tussen de waarheid of een leugen voor het behoud van het geloof, etc. En zeker wat de man bedoelt als hij erkent dat hij onder ede staat. Mijn voorbeelden zijn wat oppervlakkig omdat dat behoorlijk diepgaande discussies kunnen zijn.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:36

Inderdaad, het is al een schande dat dit gebeuren openbaar gaat maar het minste wat ze hadden kunnen doen is zich voorbereiden en de materie eigen maken zodat je vragen kan stellen die de moeite waard zijn. Onze volksvertegenwoordigers, infantiele sensatie zoekende pipo's . Het is te grappig om te janken.

EricDonkaew
EricDonkaew20 feb. 2020 - 6:13

Als ik even tijd heb, ga ik het twee uur durende verhoor bekijken. Maar uitgaande van de reacties moet ik opeens denken aan het beruchte interview van Jaap van Meekren met de weduwe Rost van Tonningen. Van Meekren had voor vrijwel 100% het gelijk aan zijn zijde, maar deed als ondervrager alles verkeerd wat hij maar verkeerd kon doen. Rost van Tonningen, zo fout als de neten natuurlijk, bleef fier overeind en dwong respect af, ook gezien haar leeftijd. Van Meekren wilde keihard interviewen, maar het werkte averechts. Zelf PSP-vriendjes van mij destijds stonden na afloop van het interview min of meer aan haar kant. En dat terwijl Florrie Rost van Tonningen, zelf overigens geen oorlogsmisdadiger, getrouwd was met een van de ergste Nederlandse nazi's. Tot haar dood, en dat zou nog lang duren, was ze nog steeds 'horizontaal' met het gedachtegoed van haar overleden man. Sindsdien is het interview van Van Meekren het schoolvoorbeeld van hoe het níét moet bij opleidingen voor journalistiek en aanverwante trainingen. Zijn er parallellen met het verhoor van de imam? Ik ga het straks zien.

RealistischLinks
RealistischLinks20 feb. 2020 - 5:49

Het mag wel zijn maar Han gaat voorbij aan het onderliggende probleem: de segregatie tussen de bevolkinggroepen. En het actief bevorderen ervan. En dat actief bevorderen willen we niet. Zowel niet door rechtsextremisten als door radicale moslims. Han legt het zwaartepunt van dit artikel verkeert al heeft hij op onderdelen misschien wel gelijk. De imam straalt in alles uit wat we hier niet willen: segregatie.

1 Reactie
ton14024
ton1402420 feb. 2020 - 12:47

Dan zijn we toen te vroeg afgehaakt. Het was dus minder, minder, minder segregatie?

Pater
Pater20 feb. 2020 - 2:25

"Iemand wiens waarheid zo groot was, dat ze hem niet durfden te laten uitspreken." Nee, als ze hem uit lieten spreken zat hij er nu nog. Wat een geluk dat Han het veel beter gedaan zou hebben !

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 8:56

vdH ziet het ls een spelletje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 9:00

als

OlavM
OlavM19 feb. 2020 - 23:35

Hilarisch verslag, Han van der Horst. Ik zie het zó voor me. (Ik heb het verhoor niet kunnen zien). Wat een klojo's! [De commissie gaat nu alle antwoorden van Salam ‘navlooien’ om te zien of ze hem kunnen beschuldigen van meineed.] Het zijn dus ook nog slechte verliezers. [Sommige moslims geven gesprekspartners van het andere geslacht op religieuze gronden géén hand.] Sommige joden ook, is mijn eigen ervaring.

8 Reacties
hans21
hans2120 feb. 2020 - 0:29

Joden hebben niets met salafistische moslims te maken die het bestaan van Israel niet accepteren en alle joden naar het leven staan.

hans21
hans2120 feb. 2020 - 0:34

we hebben het hier over moslims en niet over joden.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:00

Alain Le Coiffeur "Maar het Jodendom en het christendom zijn geen daadwerkelijke bedreiging voor ónze (als dat woord nog van u mag) verworven vrijheden" Dan moet je oogkleppen ophebben of blind zijn. Je bent in ieder geval (#dom)rechts. Elke oorlog die wordt en werd gevoerd, de ongelijkheid agv extreme verrijking ten koste van 90% van de bevolking, de klimaatcrisis, al het nare, is direct of indirect terug te koppelen aan het jodendom of het christendom. En vroeg of laat, zal de destructieve eigengereide aard van het Christendom, het Jodendom (en uiteraard ook de Islam maar hun aanhangers zijn economisch en met name militair geen macht) dat zich uitdrukt door neo liberalisme en agressieve expansie ook "onze" verworven (door linkse strijd) vrijheden beknotten, controleren en aan het einde opvreten. Het Jodendom en het Christendom zijn ideologisch vijanden van democratie en vrijheid. Vrijheid en georganiseerde religie zijn tegenpolen.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:09

Hans "we hebben het hier over moslims en niet over joden" Met alle respect maar "tomato tomato" Beide stromingen menen de wijsheid en met name Goddelijke gelijkheid in pacht te hebben uit een boek dat na eeuwen overlevering pas een keer fysiek het licht zag. En beide stromingen zijn bereid niet alleen de ander maar ook zichzelf te vermoorden, vervolgen, verkrachten, omdat gelijk te claimen. Jood, Christen Moslim, etc, het blijven mensen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 9:15

Sommige orthodoxe joden gaan zelfs nog verder met die gekkigheid. Die willen ook niet aan dezelfde kant van de straat lopen als het onreine vrouwvolk.

OlavM
OlavM22 feb. 2020 - 0:33

@ hans: Ja, maar ik zeg dit natuurlijk expres. Waarom is er op dit punt kennelijk geen enkel probleem als het joden betreft? Hoe duidelijk kan meten met twee maten zijn?

OlavM
OlavM22 feb. 2020 - 0:39

@ Alain Le Kouffar: Jaja, klets maar raak. Hier wordt door bepaalde mensen -in navolging van ooit minister Rita Verdonk- enorm misbaar gemaakt om het feit dat een orthodoxe molsimman een vrouw geen hand wil geven. Die stelt zich zo'n beetje kandidaat voor deportatie. Het gaat mij hier duidelijk om de opzichtige dubbele moraal, als het joden betreft, want daarover zegt niemand verder iets. Dat stel ik aan de kaak.

4Vier!
4Vier!23 feb. 2020 - 11:52

OlavM 22 februari 2020 at 01:33 "Ja, maar ik zeg dit natuurlijk expres. Waarom is er op dit punt kennelijk geen enkel probleem als het joden betreft?" Natuurlijk is het ook een probleem als orthodoxe joden betreft. Dat lijkt me een open deur, ongeacht het hoge hullie-doen-het-ook-gehalte van die opmerking. Echter, joden paste zich in NL in de regel wel aan aan de omgeving en hadden dus bv Rita Verdonk waarschijnlijk wél een hand gegeven. Daarnaast bleven de orthodoxe joden wat meer in de eigen omgeving. Een ander toch wel relevant dingetje, zijn aantallen, er zijn wereldwijd: 14.000.000 joden, terwijl er nu 1.500.000.000 moslims zijn (en groeiend) De verwachting is dat de islam binnen enkele decennia de grootste religie ter wereld is. Daarvan is een groot deel van de gelovigen zeer, zeer, conservatief. Je kan natuurlijk bagatelliseren en zeggen dat dat geen bedreiging is voor de (gelijke) rechten van vrouwen, maar elk overwegend islamitisch land toont aan dat dat wél het geval is. Hilarisch. Ik lach me dood.

OlavM
OlavM19 feb. 2020 - 23:25

[.....sit venia verbo, ook mijn Latijn is bij tijden niet misselijk –.....] Han van der Horst, je hebt zo'n "baudetje" toch niet nodig? :)

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye19 feb. 2020 - 22:48

Han, Allah is een hersenspinsel, dat zijn jouw woorden. Waarom wordt dit niet breed uitgedragen en ook aan alle moskeeën in het land? Er is nog een lange weg te gaan vriend!

1 Reactie
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 7:15

Waarom wordt dit niet breed uitgedragen en ook aan alle moskeeën in het land? Waarom wel? Wat zou dat in Godsnaam toevoegen, van waarde zijn.

Sam V
Sam V19 feb. 2020 - 22:22

Apart hoe dhr. Van der Horst niet het onderscheid lijkt te kunnen maken in vraag en antwoord. Het kan immers zijn dat zowel de commissie amateuristisch, vooringenomen en wat al nog meer bezig was als dat Salam elke vraag ontweek en daarmee daadwerkelijk geen antwoorden op de vragen gaf. Dat dat mogelijk was, is natuurlijk wel aan de commissie te wijten. Maar een opmerking als “Niet de commissieleden verdienden respect maar deze prediker.”, getuigt niet van een objectieve blik van iemand. Hoe de vragen ook geformuleerd waren, hoe de interrupties ook ongelukkig waren, het doel van de commissie is waarheidsbevinding. Dat doel moet bovenaan staan, niet wie in de moraal van dhr. Van der Horst winnaar is en het meeste respect verdient.

1 Reactie
Autofiets
Autofiets20 feb. 2020 - 8:17

@Sam V Ik denk dat je daar volkomen gelijk in hebt, dhr van der Horst verwart zijn moraal echter wel vaker met een absolute waarheid. Grappig genoeg is de omkering van het voorgaande eigenlijk ook de beste manier om een salafistische prediker als dhr Salam te ondervragen, door te beginnen bij de veronderstelde 'absolute waarheid'. Het zwaar dogmatische karakter van de salafistische islam waarbij de koran het onfeilbare woord van god is en Mohammed de meest perfecte mens die ooit geleefd heeft, wiens voorbeeld nagestreefd dient te worden is hiervoor het perfecte uitgangspunt. Op de letter gevolgd geeft dit namelijk munitie om alle misdaden te rechtvaardigen die bv door een IS gepleegd worden. Door de prediker zich uit te laten spreken over letterlijke citaten, zijn bereidheid dit na te volgen en te doceren, raak je de kern van de discussie. Dit vereist echter zorgvuldige verdieping in de koran en de hadith (die veelvuldig door elkaar gehaald worden door leken in dit soort discussies), alsook de basis beginselen van de islamitische theologie. Wat dat betreft heeft dhr van der Horst wel gelijk dat het schrijnend is dat deze kamerleden zich zo matig voorbereid hebben.

Audio
Audio19 feb. 2020 - 21:47

@Han "Jullie zijn een schitterend voorbeeld van de kleinburgers die tot de grootste misdaden in staat zijn, als de staat ze daartoe opdracht geeft en de wet het beveelt. " Zei de kleinburger. Maar je hoeft geen kleinburger te zijn om grootste misdaden te komen, dat is recent nog door IS bewezen.

1 Reactie
Audio
Audio19 feb. 2020 - 21:53

om grootste misdaden = om tot de grootste misdaden

Becausky
Becausky19 feb. 2020 - 21:32

Vier stoethaspels achter een tafel, blijkbaar vertegenwoordigers van "De Nederlandse Rechtsstaat", ondervragen een imam ( wiens standpunten je kwaad kunnen maken, of misselijk, wat dan ook ) , onder ede. Eerst ging het over "verdachte geldstromen" ( ja, moet je net bij Nederlanders zijn, die weten veel over verdachte geldstromen, maar die komen dan van "de goeie kant") Hoe dan ook, de imam - nogmaals, zijn ideeen en de afkeer die je daar van mag hebben - gaf wat mij betreft keurig antwoord op alle malle vragen ( vragen waarop de "gewenste antwoorden" uiteraard niet gegeven werden, want dat wisten we al lang voor het verhoor ) Op hetzelfde moment reden de trekkertjes van Volk en Vaderland, de barmhartige boeren zonder wie wij van de honger zouden sterven, maar weer eens door Den Haag, waar uiteraard Thierry Baudet ( Nog zo een die de Nederlandse Rechtsstaat hoog in het vaandel draagt ) ze hartelijk toesprak.

Ivan61
Ivan6119 feb. 2020 - 21:03

Wat ik gezien heb is een schaamteloze vertoning van volwassene mensen die elkaar niet laten uitpraten. Salam heeft dat slim aangepakt en hele commissie gek en radeloos gekregen. Waarom wordt elke keer salafisme in context geplaatst? Dat is totaal fout. Men moet over ongewenste en gevaarlijke personen hebben en niet over hele religie. Zo verliest de staat altijd.

DaanOuwens
DaanOuwens19 feb. 2020 - 20:51

De kritiek van Van der Horst is terecht. Dit was zeker geen sterk optreden van de commissie. Suhayb Salam heeft de strijd gewonnen. Maar voor mij was dat niet het belangrijkste van de discussie. Je kan op meerdere manieren kijken naar een sessie als deze. Als je een intellectuele dialoog wil zien tussen mannen dan kijk je volgens mij met het perspectief van Van der Horst. Dan hadden de commissieleden zich moeten verdiepen in de opvattingen van deze man over de islam en met de nodige bagage de discussie aan moeten gaan. Het feit dat ze dit niet hebben gedaan is volgens mij de essentie van het betoog van Van der Horst. Zij hadden Suhayb Salam moeten aanspreken op zijn interpretatie van de islam. Ik kijk er niet zo naar. De islam van Suhayb Salam is zijn islam. Er zijn meer moslims die weer een andere islam hebben. Ik zie er weinig in om met een gelovige moslim, streng christen, FvD-aanhanger/PVV-er of aanhanger van de SP in discussie te gaan over zijn ideologie. Volgens mij is dat totaal zinloos. Dat soort naar binnen gekeerde sekte denken is per definitie onwrikbaar. Een discussie valt niet te winnen want men leeft in een eigen werkelijkheid en staat per definitie niet open voor andere opvattingen. Ook een remise is geen optie. En dat was in de uitspraken van Suhayb Salam ook glashelder. Ondanks zijn eigen uitspraak passen de opvattingen van deze man niet binnen de kaders van de Nederlandse grondwet. Met name zijn uitspraak over homo's was helder. En dat was de vraag waar ik een antwoord op zocht. Ik vroeg mij af of er een succesvolle deelname van deze man aan de Nederlandse samenleving mogelijk was. Kan hij naast anderen leven met totaal andere opvattingen en hun manier van leven accepteren en tolereren? Als je vanuit dat perspectief kijkt, dan is Suhayb Salam een hufterige asociale extremist die haat overdraagt aan anderen. Een intelligente hufterige asociale extremist inderdaad maar wel een man die ik graag het land uit zou zetten vanwege zijn gedachtegoed. Ik heb die behoefte soms ook bij aanhangers van extreem rechts die eigenlijk vergelijkbaar gedrag vertonen maar vaak wel een stuk dommer zijn. Ik kom tot die gedachte tot uitzetten omdat mensen zoals Suhayb Salam anderen beschadigen, omdat hij polariseert, op langere termijn aanzet tot geweld en er absoluut geen enkele gedeelde waarde is met andere Nederlanders. Hij is een soort gif. Het roept volgens mij de vraag op hoe om te gaan met dit extremisme. Daadwerkelijk deporteren roept Wilders al, maar is moeilijk uitvoerbaar en maakt de problemen wellicht slechts groter. Maar het is volgens mij noodzakelijk iedere stap en uitspraak van deze man goed te wegen en vast te leggen en zonodig direct over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Een zelfde aanpak die ik ook graag zou zien bij de voormannen van extreem rechts. Dit soort mensen zijn gevaarlijk voor de samenleving als geheel. Hij draagt bij aan een Nederland waarin voor grote groepen niet te leven valt.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:47

Ik snap wat je bedoelt maar het probleem van een democratie is dat je ook anti democraten zolang ze binnen het kader van de wet opereren, hun vrijheid moet gunnen. Benoemen blijven en als het schorem over de scheef gaat dan bepaalt de rechter hoe en wat.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 feb. 2020 - 20:32

Jullie zijn een schitterend voorbeeld van de kleinburgers die tot de grootste misdaden in staat zijn, als de staat ze daartoe opdracht geeft en de wet het beveelt.

15 Reacties
Verdulleme
Verdulleme19 feb. 2020 - 21:05

Uitzonderingen daargelaten.

Ivan61
Ivan6119 feb. 2020 - 21:29

@ Han, Kleine 2 weken geleden zat jij in een tv programma over preutsheid van Moslims te praten. In feite ging dat om persoonlijke keuzes en jij wou dat beperken want wij kaaskoppen doen dat zo Volgens mij sta jij dichterbij de heer Salam dan jij denkt. Andere mensen wil opleggen en zogenaamd spiegel voorhouden en als zij niet gehoorzamen dan is poppenkast en kleinburgerlijkheid.

Starter2
Starter219 feb. 2020 - 21:34

Gelukkig bent u een vrije geest, maar wel eentje die zich door de heer Salam in de maling laat nemen.

de Boer2
de Boer219 feb. 2020 - 22:00

Met permissie HanvanderHorst, maar Nederland is een rechtsstaat en die geeft uiteraard nooit of te nimmer opdrachten die aangemerkt zouden worden als in strijd met de eigen wet. De wet komt eveneens democratisch tot stand en de wetgevende macht is geheel democratisch. als dusdanig samengesteld. Lex dura, sed lex. Uw voorbeeld rijmt niet met de feiten.

I am Legion
I am Legion19 feb. 2020 - 22:40

Als het om de Nederlandse staat, overheid, en regering gaat krijgt de heer van der Horst kenmerkend vaak een rood waas voor de ogen. Van iedereen die zich in een positie tegenover deze bevindt ziet hij dan ook bijna automatisch de onschuld zelve en bij ieder verweer schalt zijn loftrompet. Maar voor wie het doen en laten van de overheid, en in deze dat van de commissie, even laat voor wat het is (en dat lukt dus niet iedereen;), en dus ook het mogelijk deels zwakke optreden, die zal toch moeiteloos zich een beeld en oordeel over de diverse verschenen imams en de gang van zaken binnen steeds meer moskeeën vormen. De gewoon bekende grote invloed vanuit het Arabische Schiereiland met flinke financiële middelen, door hen bepaalde en betaalde imam-opleidingen, grote invloed op aanstellingen, en extreem-islamitische lectuur die inmiddels zelfs in de meest gematigde moskeeën ruim voorhanden is maar vaker de enige lectuur buiten de koran is in steeds meer moskeeën die onder volledig salafistische invloed staan zijn eenvoudige feiten. Dat deze streng-orthodoxe salafistische leer ook een desastreuze invloed heeft op de Sunnitische umma, en daarmee ook die in Nederland, Europa, en de rest van de wereld is ook niet te miskennen. Dat behalve de Nederlandse overheid, verscheidene onderzoekers, journalisten, zich ook veel Nederlandse moslims grote zorgen maken, de laatsten zich zelfs vaak bedreigd voelen, dat doet er voor degene(n) die vooral een rode waas voor ogen hebben waar het om de Nederlandse staat, overheid, en regering gaat. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/saoedi-arabie-wil-geen-sociale-hervormingen~b5189b6e/ https://www.ad.nl/utrecht/salafistische-moskee-alfitrah-bepaalt-alles-hoe-je-je-baard-mag-dragen-en-hoe-je-je-moet-gedragen~a96edb38/ https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-salafisten-de-moskee-in-geleen-overnamen~b5f8148d/ https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/21/salafisten-grijpen-macht-in-moskeeen-adam-8360072-a1555584

Max_Konijn
Max_Konijn19 feb. 2020 - 22:44

Oh, maar als een streng religieus regime via financiële ondersteuning invloed krijgt bij moskeeën in Nederland.. Moskeeën waarvan een behoorlijk aantal mensen in de afgelopen jaren afgereisd zijn naar IS gebied.. wat is er dan het voorbeeld van de kleinburgerlijkheid die slaafs in staat is misdaden te plegen in opdracht van een (vreemde) overheid en (hun religieuze) wet... jij maakt je kennelijk wat dat betreft zorgen meer over de mensen die het hier niet met je eens zijn.. en een commissie die dit op , misschien amateuristische, onderzoekt. Maar door fundamentalistische regimes gesteunde moskeeën.. moet kunnen, heksenjacht... Han, je bent ondertussen compleet de weg kwijt, tijd voor pensioen. En voordat je weer een reactie geeft uit je onderbuik.. ik ben relatief hoog opgeleid, heb 12 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt, en stem niet op Baudet.

Frank van der Laar
Frank van der Laar19 feb. 2020 - 23:08

De Islamistische Staat van Irak en de Levant? En de Wet van de Profeet? Wil je daarom die voorbeeldige burgers zo graag naar Nederland terughalen?

ton14024
ton1402419 feb. 2020 - 23:29

Ik wil alleen die 30 zilverlingen.

hans21
hans2120 feb. 2020 - 0:36

Nou dat hebben we in het verleden gezien dat kleinburgers zelfs tot moord in staat zijn

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:54

Inderdaad Han. Hetzelfde volk dat vroeger een moffenmeid kaal schoor, trekt nu een hoofddoek af. En ze hebben meters tekst van het gevaar van moslims. oooeeeeehhhh, zo angstig.oooeeeh, heb je er weer een met een baard, oeoeoeoehhhh. Verkrachters zijn het ooeoeooeoehhhhh, bang. Ze moeten wel want je moet toch een excuus hebben om dat kopvod af te trekken en burgervrijheden in te perken.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:55

hans Een Pimwin of bedoel je Breivik?

I am Legion
I am Legion20 feb. 2020 - 10:27

De kleinburgers.... Dat is dus de neerbuigende, nee zelfs zeer haatdragende, term waarmee zowel de vooroorlogse revolutionaire marxisten/leninisten als de nationaal socialisten en fascisten de bevolkingslaag aanduidde die tussen de door hen verheerlijkte arbeidersklasse (want zeer bruikbare) en de hogere klassen stond. Voor deze over het algemeen zelf niet tot arbeidersklasse behorende revolutionaire marxisten/leninisten/trotskisten, net als de fascistisch en nationaal-socialistisch idealistische kopstukken, waarvan van de ene of andere variant er dus verschillenden zoals Han van der Horst nog steeds een onverbeterlijk aantal is, is de kleinburger, ook wel de "filister" of "le petit bourgeois" het onbetrouwbare en te verachten burgerdeel in staat tot de grootste misdaden. Maar waren het niet zonder werkelijk onderscheid, juist de leugenachtig verschillend verkláárde bevolkingslagen in hun geforceerde verdeeldheid, wat zij dus te danken hadden, eveneens zonder onderscheid, aan ál deze ideologieën van fascisten, communisten, nationaal-socialisten, én revolutionair socialisten waardoor zij deze rattenvangers volgden naar de grootste menselijke misdaden? Dat begint er dus o.a. mee als je bevolkingsdelen als kleinburgers neerzet.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:49

"waardoor zij deze rattenvangers volgden naar de grootste menselijke misdaden? Dat begint er dus o.a. mee als je bevolkingsdelen als kleinburgers neerzet." Hahahaha, dus dan worden het vanzelf fascisten of communisten in jouw theorie. Kleinburger probleem opgelost. Zit ons niet weg want dan worden we extreem rechts en dat ligt dan aan jullie want jullie noemden ons eehhh, klein en iets van burger. Houzee kameraad is dan het gevolg. Maar dat hebben jullie gedaan. Hahahahaha Grappig dat je zo flipt van de kwalificatie "klein burgertje" Wie de schoen past??

Rugleuning
Rugleuning20 feb. 2020 - 13:19

Lieve Han. Het is veel gemakkelijker om te doen alsof critici van de islam een ​​probleem hebben met moslims als mensen dan het accepteren van de ongemakkelijke waarheid dat de islam anders is.

4Vier!
4Vier!23 feb. 2020 - 11:17

Paul250371 20 februari 2020 at 12:49 Tja, de progressieve man van weleer is nu veranderd in een regressief linkse engnek die vrouwen wil opbergen, in huwelijken dwingen en vrouwen die aangifte doen van aanranding beschuldigd voor leugenaars, zoals Trump dat ook doet. En dan nog in de veronderstelling is dat hij socialistisch genoemd kan worden. Whaha hahaha.

wil close
wil close19 feb. 2020 - 20:24

Ik vraag me af of Han het verhoor wel gezien heeft. Ik wel en ik heb een aantal kamerleden gezien die op geduldige en correcte wijze een leugenachtige, draai-konterige en onbeschofte man hebben ondervraagd. Het verwijt wat je hen hooguit kan maken is dat zij hem daarbij eigenlijk veel te veel ruimte gaven om zijn (bewijsbare) leugens te vertellen. Deze man hoeft zijn gezicht niet meer te laten zien in de landen waar hij gewoond heeft (Syrie, Jordanie en Jemen ) Omdat de islamieten die daar wonen beter doorhebben dan wij wat voor giftige adder hij eigenlijk is. En wat doen wij ? Wij geven hem de Nederlandse nationaliteit. Zodat hij zijn staatsgevaarlijke en maatschappij ontwrichtende handelingen hier kan uitvoeren. Wanneer worden we wakker ?

Tom Meijer
Tom Meijer19 feb. 2020 - 20:10

"Vanaf 1840 namen jonge Nederlandse liberalen dit schudden van de hand over." Hoe begroetten zij elkaar voor 1840? En hoe deden anderen dat dan?

1 Reactie
badgast
badgast20 feb. 2020 - 12:23

Sprekend, of buigend, of hoofdknikkend, of wuivend, of ... of ...

harmmeijer
harmmeijer19 feb. 2020 - 19:32

Moet me toch even van het hart als een van de weinige vrouwen in deze draad: Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan tegen de AlFitrah Moskee en haar bestuurders wegens de volgende strafbare feiten en schending van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen: Aanbevelen van genitale verminking van vrouwen Sluiten van polygame huwelijken Sluiten van religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk.

20 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 feb. 2020 - 20:32

Maar daar ging het tijdens het verhoor in het geheel niet over. Geen woord over gezegd. Niks, naks nada. Wel een hoge toon aanslaan maar niks klaarmaken. Vandaar dat van die leeghoofden.

harmmeijer
harmmeijer19 feb. 2020 - 21:16

Inderdaad Han, het zou een belangrijke en serieuze bijdrage zijn geweest aan het verhoor. Heel slecht dat dit niet aan de orde is geweest.

Esma Bakkali
Esma Bakkali19 feb. 2020 - 21:47

Aanbevelen van genitale vermiking van vrouwen? Waar heeft Femme for Freedom dat vandaan? Ben zelf een Moslima, zwaar feministisch. Ben volgens mij 3 keer in mijn leven in de Al Fitrah moskee geweest maar je praat nu echt klinkklare onzin. Vrouwen besnijdenis is niet iets wat in de Arabische cultuur word gedaan en wat tegenwoordig ook niet meer zo veel voorkomt in Afrika. Het is een domme traditie wat NIKS met geloof te maken heeft en wat never is voorgekomen in Noord Afrikaanse landen. Dat dit in die moskee zal worden gepredikt lijkt me dan ook sterk, aangezien de boel dan al in de hens had gestaan. Dat kan ik je als Marokkaans zijnde wel meegeven. Ook wij houden niet van radicalen die hun gekke ideeen op het geloof durven te gooien. Femmes for Freedom moet voortaan even goed onderzoek doen alvorens ze valse aangiftes gaan doen. Ook dat kost de belasting betaler geld. Grapjas woont echt onder een steen ofzo. Kent de Islam slechts van sprookjesverhalen blijkt wel weer.

de Boer2
de Boer219 feb. 2020 - 22:11

Als er sprake is van een religieus huwelijk, dan wordt dat nooit erkent en heeft dat geen enkel maatschappelijk effect. Een huwelijk voor de ambtenaar gesloten heeft wel heel veel gevolgen, die vaak niet worden gezien. Maar dit terzijde. U heeft dus gelijk, Merel, en uw toon vind de Boer best welluidend. Bravo, ga zo door. Denk maar dar elke dag een draadje toch teindelijk een leuke gebreide warme trui oplevert.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 feb. 2020 - 22:27

Dat is helder, maar ik kan me daar ook niet over verkneukelen.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye19 feb. 2020 - 22:36

Ome Han vindt genitale verminking van vrouwen geen probleem want het gaat hier om iets anders. Moet wel met hem eens zijn dat het gemiddelde intellect van onze volksvertegenwoordigers beneden peil is.

johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:04

Danielle, De hele inhoud van Hans stuk is het bespotten van de verregaande onbekwaamheid en duidelijke vooringenomenheid van de leden van de enquetecommissie. De rest is illustratie daarvan, meer niet. .

Starter2
Starter220 feb. 2020 - 7:04

Het ging dan ook over de financiering en niet over de andere wantoestanden. Dat de commissie zich aan haar opdracht kan je haar moeilijk verwijten. Dat vervolgens de heer Salem nogal opzichtig mijnend pleegt en dat de commissie daar iets van vindt, lijkt mij ook juist. Is simpelweg een strafbaar feit. Heeft niets met slechte verliezers te maken.

michellekepen
michellekepen20 feb. 2020 - 8:03

HanvanderHorst: "Maar daar ging het tijdens het verhoor in het geheel niet over. Geen woord over gezegd. Niks, naks nada. Wel een hoge toon aanslaan maar niks klaarmaken. Vandaar dat van die leeghoofden" Hierbij refererend aan Mereel die over genitale verminking van vrouwen spreekt, over polygame huwelijken, over sluiten van religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk. Misschien goed om je eerst te verdiepen waar deze parlementaire enquete dan eigenlijk over gaat. Wat zeg maar het onderzoeksdoel van deze enquete is, het speelveld waar zij op opereeert. Gelukkig zijn deze (zeven duidelijk geformuleerde) onderzoeksvragen in Nederland openbaar, zie https://www.parlement.com/id/vkzw5qnnn4zt/parlementaire_ondervragingsco Conclusie: wanneer de commissie uitgebreid in zou zijn gegaan op strafbare feiten en schending van de fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen, dan zou er vanuit de bühne geroepen worden: 'leeghoofden, die zich geeneens aan de onderzoeksvragen kunnen houden!'

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 9:13

johannn 20 februari 2020 at 00:04 Denk u nu heus dat ik te dom ben om dat te begrijpen?

Starter2
Starter220 feb. 2020 - 9:21

@Esma https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vrouwenbesnijdenis-komt-vaker-voor-dan-gedacht-41-000-vrouwen-in-nederland-genitaal-verminkt~bafeaf1c

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 9:58

Go Esma De rest heeft Han al weer beschuldigd dat hij vrouwen verminkt. Zo triest naar rechts.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 10:42

michel "Gelukkig zijn deze (zeven duidelijk geformuleerde) onderzoeksvragen in Nederland openbaar, " Ik heb het net bekeken en het is nog smeriger, polariserender, stigmatiserender dan ik had gedacht. Wat een xenofobe inquisitie. Om te janken zo smerig en dom. "Het onderzoek richt zich op de ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen. Doel is inzicht te verwerven in de mogelijkheden om deze beïnvloeding te kunnen doorbreken." Ten eerste claimen ze dat het niet alleen om de islam gaat, de RK komt volgende week. Ten tweede gaan ze er al van uit dat de beïnvloeding uit onvrije landen (geen definitie vermeld) een feit is. Het wordt mooier. "1. Op welke wijze worden maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, beïnvloed vanuit onvrije landen?" Ga naar de Veiligheidsdienst zou ik zeggen als je zeker weet dat dit een feit is. "2. Om wat voor maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland gaat het vooral?" hahahah, de PVV, Pegida, mwwaahhh, lben je gek. Moslims die willen we. "Welke redenen liggen er ten grondslag aan ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen?" Het is al een feit dat het gebeurt, waar is de veiligheidsdienst om deze vraag te beantwoorden, En nou komt het, het heeft tot vraag 4 geduurd: "Wat zijn de gevolgen van deze beïnvloeding voor de islamitische gemeenschappen en voor de samenleving als geheel?" Het gaat dus niet om maatschappelijke organisaties, niet om religieuze organisaties. Het gaat om moslims, ze zijn zo gretig dat ze te dom zijn het te verdoezelen. En een Imam moet antwoord geven op[ deze vraag dat als feit wordt gepresenteerd. Ga naar jeugdwerkers, wijkagenten, buurthuizen om te vragen wat de gevolgen zijn. Lees een fokking krant. " Nog zo een pareltje. "Welke mogelijkheden hebben de maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland nu om deze ongewenste beïnvloeding tegen te gaan? Hahahah, ze bedoelen moslims.hahahaha. Antwoord is heel simpel, zich aan de wet houden. "Welke maatregelen zijn genomen en welke bevoegdheden hebben landelijke en lokale overheidsinstanties (o.a. gemeenten) om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan en wat is er bekend over (in)effectiviteit van deze maatregelen?'" Dat horen parlementariërs toch te weten, dat moeten ze toch niet aan een imam moeten vragen. "Welke andere maatregelen zouden genomen kunnen worden om ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen tegen te gaan?" Heb ik wel een suggestie dat Ons Volkes vertrouwd is: "Bombarderen" Heerlijk. Om de moslimsteun te blokken raad ik bombarderen aan. We hebben prachtig nieuw speelgoed. SA kunnen we nog wel hebben, Q8 is appeltje eitje. Als het gaat om de illegale geldstroom van de PVV te stoppen (Stel he, ik weet ook wel dat het om moslims gaat maar stel:) moeten we waarschijnlijk Amerika bombarderen. Dat lijkt moeilijker dan het is, even wachten dat er weer een oefening is zodat elk gevechtsvliegtuig aan de westkust is, even wachten tot het afweergeschut van het Pentagon faalt, en dat de controletoren die elke vlucht monitort een day off heeft. Als het moslims in burgervliegtuigen lukt dan moet onze JSF helemaal los kunnen gaan, de staalconstructies daar stellen weinig voor, Mochten we de "ongewenste beïnvloeding" (zoals het onderzoek tracht bloot te leggen) van de PVV helemaal tegen gaan. En laten we eerlijk zijn, wij houden van bombarderen. We hebben de laatste jaren flink ons best gedaan.

michellekepen
michellekepen20 feb. 2020 - 12:05

Esma Bakkali, Jij stelt een vraag: "Waar heeft Femme for Freedom dat vandaan?" Voor het antwoord had je natuurlijk gewoon op hun site kunnen kijken. Maar in plaats daarvan heb je, zonder te weten waarover je spreekt, je antwoord al klaar. En trek je de conclusie dat FFF 'eerst onderzoek moet doen' en beoordeel je de aangifte als 'onterecht'. Van hun site, zoekwerk van 10 seconden: "Onze bewijsvoering is o.a. gebaseerd op de uitzending van Nieuwsuur (tijdsslot 6.27 minuten) en de publicatie in NRC door journalisten Milena Holdert en Andreas Kouwenhoven. Uit hun onderzoek blijkt dat AlFitrah moskee voorstander is van vrouwelijke genitale verminking en deze motiveert en aanbeveelt in hun leerboek" Bovenstaande quote bevat vier linkjes, o.a. naar Nieuwsuur en de NRC. Wellicht dat jouw vraag daar beantwoord wordt? De vraag is natuurlijk of je wel echt geïnteresserd bent in het antoord? Want kennelijk kun jij oordelen zonder ook maar over enige FFF- of aangifte-kennis te beschikken. Bespeur ik een 'lichte' vooringenomenheid? Ik ga me niet in de aangifte verdiepen. Wel hoop ik dat OM en eventueel een rechter, zich goed in deze zaak verdiepen. En in ieder geval van meer onafhankelijkheid en objectiviteit blijk zullen geven, dan dat jij dat doet.

badgast
badgast20 feb. 2020 - 12:30

@Esma Bakkali: ik ben bang dat je iets te optimistisch neemt. FGM komt ruim voor in Egypte (Noord-Afrika), Soedan (toch ook redelijk noordelijk Afrika) en nog zo'n 30 landen rond de wereld (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_female_genital_mutilation ).

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 14:40

Esma Bakkali u bent feminist. Gefeliciteerd! Dan moet het u zijn opgevallen dat er verschillende typen feministen zijn. Zo ook moslims, die elk een verschillende interpretatie hebben van wat hun geloof van hen verlangt, waarbij het kan voorkomen dat ze in conflict komen met Nederlandse normen en de wet. Femmes for Freedom weten gewoonlijk heel goed waar ze het over hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2020 - 14:58

"Sluiten van religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk." Daar ging het toch wel over, tenminste in dat korte stukje dat ik gevolgd heb. Daar kwam niet echt antwoord op volgens mij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 18:02

Minoes&tuin 20 februari 2020 at 15:58 De gevolgen van een religieus huwelik zonder boterbriefje kunnen ernstig zijn. Voor ze het weet staat de vrouw op straat zonder recht op alimentatie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 feb. 2020 - 12:24

DanielleDefoe En ook nog zonder deling van bezittingen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2020 - 17:12

Minoes&tuin 21 februari 2020 at 13:24 Pensioenrechten kunnen ze ook vergeten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 feb. 2020 - 19:32

In de praktijk zijn het (informele) religieuze huwelijk en de consequenties ervan vaak minder hilarisch, zeker voor de bruid. https://www.elhannouche.nl/gevolgen-van-een-islamitisch-huwelijk/

2 Reacties
johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:15

Danielle, Je hebt ongetwijfeld gelijk. Maar zullen we weer on-topic gaan? De wanvertoning die de enquetecommissie ervan heeft gemaakt. .

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 10:39

Johan, vdH brengt zelf het religieuze huwelijk ter sprake, ook al is dat als voorbeeld van de slimme tactieken die deze rasontwijker gebruikt, die hij kennelijk bewondert.

Bas2
Bas219 feb. 2020 - 18:50

Dat de commissie niet veel voorstelt zal ik niet bestrijden, maar dit respectloze gedrag zegt genoeg.

2 Reacties
johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:06

Bas, Het respectloze gedrag van de commissieleden? .

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye20 feb. 2020 - 8:12

Als je de Koran boven onze Grondwet stelt is dit daar een uitvloeisel van. En in de Koran staat wat je met ongelovigen en ontkenners van het bestaan van Allah moet doen. Dhr. v.d. Horst heeft zich wat dit laatste betreft op glad ijs begeven.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 feb. 2020 - 18:44

Ik heb de uitzending niet gezien, maar het lijkt mij weer typisch een gevalletje 'façadepolitiek' zoals AIVD-baas Dick Schoof dit soort islamo-strategische gedrag placht te beschrijven. Zou Imam Suhayb Salam de legitimiteit van deze onderzoekscommissie überhaupt wel erkennen? Dat is wat ik mij afvraag, goddelijke wetten gaan voor hem immers zeer waarschijnlijk boven dit soort democratische gekkigheid. Zijn kwalificatie "poppenkast" is veelzeggend.

6 Reacties
Becausky
Becausky19 feb. 2020 - 19:39

"Zijn kwalificatie “poppenkast” is veelzeggend" Als je de ondervraging hebt gezien, kan je geen andere conclusie trekken. Helaas zal jouw vooringenomen aanmatigendheid er voor zorgen dat jij het beter weet ( en nee, ik ben zelf van geen enkele religie )

Starter2
Starter219 feb. 2020 - 20:42

Gelukkig laat Becausky geen enkele vooringenomenheid blijken.

johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:09

Deplorable, Jij stelt: " Zou Imam Suhayb Salam de legitimiteit van deze onderzoekscommissie überhaupt wel erkennen? Hij is na oproep verschenen. .

OlavM
OlavM19 feb. 2020 - 23:57

@ Deplorable Lefty: [Zijn kwalificatie “poppenkast” is veelzeggend.} Klopt! Die was kennelijk zelfs zeer treffend!

hans21
hans2120 feb. 2020 - 0:32

Deze Salam speelt al jaren poppenkast om zijn middeleeuwse gedachtegoed aan de man te brengen.

Becausky
Becausky20 feb. 2020 - 12:03

@Starter Als het gaat om godsdiensten en religies ben ik inderdaad vooringenomen Alle geloof in God, of Goden dat is ondergebracht in een systeem , is voorbestemd niets dan ellende te creeren maar dat was niet waar het artikel over ging

Jerry Bidet
Jerry Bidet19 feb. 2020 - 18:30

Fijn dat iemand die welbespraakt zich goed kan verdedigen ten overstaan van een commissie. Iets minder prettig dat diegene geloof boven de Nederlandse rechtsstaat stelt. Maar dat is volgens Han niet zo'n punt...

14 Reacties
Mohawk2
Mohawk219 feb. 2020 - 18:59

"Maar dat is volgens Han niet zo’n punt" Misschien heb jij thuis ander internet dan ik... bij mijn versie van Joop thuis ontbrak dit gedeelte. Zou je het misschien hier kunnen quoten middels een copy-pastje zodat ik ook kan lezen dat Han dat geen punt vindt. Alvast bedankt, Bidet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst19 feb. 2020 - 19:00

Ik denk dat jij je geweten ook boven de Nederlandse wet stelt en dat die Stoffels zijn geloof ook boven de Nederlandse wet stelt, die immers door mensen is gemaakt.

Jerry Bidet
Jerry Bidet19 feb. 2020 - 19:05

Onzin, ik hou mij aan en respecteer de Nederlandse wet, daar staat geen geloof boven. Dus wat mijn geweten er mee te maken heeft, is mij net zo onduidelijk als de kern van uw betoog.

Baron von Kleef
Baron von Kleef19 feb. 2020 - 19:26

Is het punt hier niet de inzage in de administratie?

Becausky
Becausky19 feb. 2020 - 21:15

@Bidet Nergens vind ik iets van jouw beweringen terug in het stuk van Han van der Horst Niet de eerste keer dat je wegkomt met prietpraat Lees het stuk nog eens, en kijk naar het verhoor Het is een aanfluiting en heeft in de verste verte niets met de Nederlandse Rechtsstaat van doen

Richard6
Richard619 feb. 2020 - 22:15

Han begrijpt vast wel dat in de kringen van of rond deze 'lieverd' een met een dikke middelvinger naar de Nederlandse samenleving wordt gekeken. Alles voor Allah ook al staan overtuigingen en gebruiken diametraal tegenover de Nederlandse samenleving. Han moet weten dat binnen de SGP gehoorzaamheid aan de overheid (door God ingesteld) een belangrijk punt is. Dit vergelijk van Han gaat dan ook weer eens mank. Maar goed, als je tig stukjes aan de misstap van Baudet/ FvD hebt gewijd en je je verder vooral druk maakt om boeren en zwarte piet (of niet), is mijn verwachting al niet zo hoog.

Verdulleme
Verdulleme19 feb. 2020 - 22:46

Het antwoordt van de imam is dat de Nederlandse wet niet in strijd is met de islamitische regels, zodat er geen sprake is van het conflict dat door de vraag wordt gesuggereerd. Hij had natuurlijk ook de bijbel kunnen citeren, die in essentie hetzelfde zegt: 'Geeft dan de keizer wat des keizers is en aan God wat van God is' - Matteüs 22: 15-22 - https://www.renskopmels.nl/pagetxt153.html

johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:11

Alain. Leg eens uit, Alain. .

johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:19

Jerry, Han legt hierboven terecht het verband met het geweten, en het geweten boven de wet stellen. Wij eren nog steeds de mensen die in WO II hun geweten boven de wet stelden. .

Evert5
Evert519 feb. 2020 - 23:42

Jerry Bidet: Stel: Geert Wildes komt aan de macht en maakt een wet die bepaalt dat iedereen verplicht is om hoofddoekjes van het hoofd van meisjes te trekken. Ik hoop at je dan een geweten hebt die zegt: Nee hier doe ik niet aan mee.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 4:20

Alain Le Kouffar Jerry Bidet "Han is een mooi voorbeeld van men in Frankrijk het Islamo-Gauchisme noemt." "Iets minder prettig dat diegene geloof boven de Nederlandse rechtsstaat stelt. Maar dat is volgens Han niet zo’n punt…" Als dat jullie conclusie is van deze column dan zijn er 3 mogelijkheden 1: Jullie zijn het zoveelste voorbeeld van #domrechts of 2: jullie snappen (per ongeluk?) wel dat de columnist in geen geval de ideeën van de verdachte goedpraat, sterker nog, de columnist geeft kritiek op de leer. Dat betekent dat jullie bewust framen en dat is de reden dat "Vilein rechts"een pleonasme is. of 3: Allebei is waar. Ik ga voor 3, jullie zijn #domvileinrechts Als je wel weet dat je een

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 feb. 2020 - 5:47

Ga eens nahoe de antirevolutionairen ermee omgingen tjdens de bezetting. Dan begrijp je het misschien wel.

Jerry Bidet
Jerry Bidet20 feb. 2020 - 7:32

De tweede wereldoorlog erbij halen, ook al zo'n zwaktebod. Hoofddoekjes eraf trekken.... Waar hebben jullie het in vredesnaam over? Het gaat hier over een stroming binnen de Islam die willens en wetens tweespalt wil creëren. Ik zie een auteur die het allemaal wel vermakelijk vindt en terloops nog een Godwin pleegt naar mensen die wel kritisch zijn. Andere komen weer niet verder dan dom-rechts en Wilders er bij slepen. Het is mij wel gezegend, met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

Evert5
Evert520 feb. 2020 - 9:53

Jerry: Ik begreep, tot nu toe, ook niet goed waarom de term 'dom rechts' hier op Joop zoveel gebruikt wordt. Alhoewel ik het nu wel begrijp, vindt ik mensen, die andere mensen dom noemen, zelf een beetje dom.

EricDonkaew
EricDonkaew19 feb. 2020 - 18:27

Deze Suhayb Salam is nou niet echt het toonbeeld van geslaagde integratie. Meer iemand die een geslaagde integratie van heel veel anderen in de weg zit. Hij keert zich overduidelijk af van de westerse cultuur. Hij zét zich er zelfs tegen af. Ik sta hier toch echt heel anders in dan Han van der Horst. Ik zou gekozen Kamerleden ook niet zomaar 'een stelletje zelfingenomen leeghoofden' noemen. Dat deze imam intelligent is, staat overigens buiten kijf. Maar dat maakt hem voor ons land m.i. alleen maar gevaarlijker.

5 Reacties
ton14024
ton1402419 feb. 2020 - 23:25

´´Ik zou gekozen Kamerleden ook niet zomaar ‘een stelletje zelfingenomen leeghoofden’ noemen.´´ Het is ook niet ´zomaar´ Eric, het is met grond dat we ze leeghoofden MOETEN noemen. Ze hebben ons te kakken gezet.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 4:37

Deze Suhayb Salam is, als hij een Nederlands paspoort heeft 100% Nederlander en hij heeft net zoals wij, vrijheid van meningsuiting en - van Godsdienst. En Godzijdank is een van de belangrijkste verworvenheden in dit land, in deze westerse cultuur, dat je het recht hebt om je af te keren tegen (bepaalde aspecten) van de westerse cultuur. Uiteraard, binnen het kader van de wet. Als jij mede landgenoten dit recht ontzegt, hoe verderfelijk hun standpunten ook zijn, dan ben jij degene die zich afkeert van de westerse cultuur. Dan ben jij een gevaar voor onze democratie en "onze" normen een waarden.

EricDonkaew
EricDonkaew20 feb. 2020 - 10:23

@Paul250371 ------------------------------ Ik begrijp jouw reactie totaal niet. Nergens ontken ik dat Salam een Nederlander is. Maar daarom mag ik hem nog wel (indirect) gevaarlijk noemen? Jouw laatste alinea is helemaal te zot om er zelfs maar op te reageren. Dat doe ik dus ook maar niet.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 10:53

EricDonkaew "Nergens ontken is dat Salam een Nederlander is. " Een Nederlander hoeft zich niet te integreren, wellicht begrijp je me nu.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 10:54

EricDonkaew Of ga je nu zeggen dat je nergens hebt gezegd dat hij niet geïntegreerd is?

badgast
badgast19 feb. 2020 - 18:12

Vrij lang stuk voor sit venia verbo?

1 Reactie
michellekepen
michellekepen19 feb. 2020 - 21:00

dat sloeg alleen op de uitdrukking varkentje wassen. De combinatie islam en varkentje, m.i. vraagt vd Horst daar 'toestemming' voor.

badgast
badgast19 feb. 2020 - 18:11

Eh.. Misschien sit venia verbo?

ona2
ona219 feb. 2020 - 18:06

Dat de commissieleden totaal ondeskundig zijn is overduidelijk. Men lijkt ook bevooroordeeld: bij islamitische bestuurders kijken ze streng, kappen af en verlangen ja of nee antwoorden - dit zag je vooral bij Chris Stoffer die ironisch genoeg zelf een fundamentalistische variant van het christendom belijdt. Dezelfde Stoffer die de term Salafisme niet kon definiëren. Bij de partijen die tegen salafistische invloeden kwamen getuigen was men de redelijkheid zelve: geen kritische vragen, niet doorvragen de ruimte om uitgebreid te antwoorden. "En dat ze de ballen wisten van de onderlinge verschillen tussen de fundamentalistische stromingen, waarvan het salafisme er slechts één is. Voorbeeld: de Moslimbroederschap en Saoedi Arabië zijn doodsvijanden." Niet alleen deze, Hizb-ut-Tahrir kwam ook ter sprake. Wat weer een totaal andere organisatie is. De HUT en MB zijn inherent politiek, veruit de meesten salafisten zijn apolitiek. Je kan ze wellicht het best vergelijken met de orthodoxe joden in Antwerpen of de zwarte-kousen kerk.

3 Reacties
Bert VanDuren
Bert VanDuren19 feb. 2020 - 20:02

Het grote probleem is dat organisaties zoals HUT en MB opstapjes zijn tot extremisme.

ona2
ona219 feb. 2020 - 21:46

Bert VanDuren 19 februari 2020 at 21:02 In potentie zou dat mogelijk kunnen zijn. Net zoals de PVV en FvD in potentie een opstap naar extremisme kunnen zijn. Verschil is alleen dat de laatste groep beduidend groter in aantal is (20% tot 40% van het electoraat) en al behoorlijk wat politieke macht heeft. De eerst groep is marginaal en zal dat hoogstwaarschijnlijk altijd blijven.

johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:24

Bert, Er zijn vele vormen van extremisme. Ik denk dat de mens zelf soms een opstapje is tot extremisme. .

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter19 feb. 2020 - 18:04

'Culturele verrijking', zo'n respectloze, godsdienstwaanzinnige mafklapper??? Ik zou zeggen: bekijk het verhoor eens. En oordeel dan. Wat Han er ook van vindt.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 4:44

Naar ding dat er vrijheid is als mensen dingen doen of zeggen dat jij niet leuk vindt. Ik ben het wel met je eens. "‘Culturele verrijking’, zo’n respectloze, godsdienstwaanzinnige mafklapper???" 100 procent eens, doodziek van dat soort extreem rechtse religieuze conservatieve waanzinnigen. Maar ben je het met me eens dat hij net zoveel Nederlander is als jij en dat hij mag doen wat hij wilt zolang hij de wet niet overtreedt? Zo niet dan verschillen jij en hij niet veel.

Somsweetikhetbeter
Somsweetikhetbeter20 feb. 2020 - 9:21

@Paul: Oogkleppen vrolijk blijven hanteren, kerel! En vooral te pas en te onpas blijven strooien met termen als 'extreem rechts' als iets je minder welgevallig is. Lekker comfortabel in je linkse bubbel, c.q. religie, blijven hangen. Succes!

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 10:57

Goede argumentatie Nooitweetjehetbeter Lekker in je comfortabele xenofobe vrijheidshatende bubbel blijven.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 10:58

Je voelt je zelfs nog aangevallen als ik het met je eens ben.

Cave Canem
Cave Canem19 feb. 2020 - 18:04

Ik heb het debat ook gevolgd, maar vond het van beide kanten een treurige vertoning. Van de kant van de ondervragers voor de belangrijkste door Han genoemde redenen, van de imam omdat uit zowel zijn (bekende) opvattingen, zijn houding, als zijn overduidelijk tonen van minachting voor onze samenleving en parlementaire democratie blijkt met wat voor radicale engnek wij hier van doen hebben. Ik moet er niet aan denken dat wij ooit een samenleving krijgen zoals hij die graag ziet. Hij zou zich net zo recalcitrant hebben gedragen als de ondervragers beter beslagen ten ijs waren gekomen. De blijk van zijn ruim boven zijn ondervragers uittorenende retorische kwaliteiten maken hem niet groter dan hij is en zijn geen reden hem uitbundig voor deze kwaliteit te prijzen. Goebbels was in die kwaliteit ook nauwelijks te overtreffen. Andere criteria zijn veel belangrijker. Bijvoorbeeld of er bij de ondervraging wel eerlijke antwoorden zijn gegeven, want dat schijnt te worden betwijfeld.

5 Reacties
ton14024
ton1402419 feb. 2020 - 23:12

Dat schijnt inderdaad te worden betwijfeld. Ik verwacht dan ook dat de imam opnieuw wordt opgeroepen. Ik hoop dat er dan een normaler gesprek wordt gevoerd.

johannn2
johannn219 feb. 2020 - 23:30

Cave, Han wijst erop, dat de organiserende enquetecommissie zichzelf belachelijk heeft gemaakt, en daarmee de enquete waar zij verantwoordelijk voor zijn en het instituut dat zij vertegenwoordigen. Zíj zijn degenen die daarop aanspreekbaar zijn. .

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 5:31

"Andere criteria zijn veel belangrijker." Inderdaad, want voor de inquisitie is het van levensbelang om hem te betrappen op het feit dat hij wel een huwelijk heeft afgesloten, want oeoeoeoeoeoeohhh, dat mag niet. Wel typisch dat je deze man met Goebbels vergelijkt. Is Goebbels de eerste waar je aan enkt als iemand "retorische kwaliteiten" heeft? Goebbels had macht, zonder dat was het gewoon een fragiele sukkel. Leeg geblaat dat aansloeg omdat de boreaal Europa, eensgezind al eeuwen, een hekel had aan Joden en uiteraard hun boreale cultuur superieur vinden. Makkelijk scoren in Borealie met het geweldsmonopolie achter je. Zo wordt een ieder een grootspreker. Noord Korea Kim kan ook zo goed inspirerende speeches houden " zijn houding, als zijn overduidelijk tonen van minachting voor onze samenleving en parlementaire democratie " Hoezo, omdat hij dat onvoorbereide, arrogante domme gajes van repliek diende? Dat hij een moslim outfit aan had, is dat je probleem. Of vind jij dat hij een gevaar is omdat De parlementaire democratie door deze arrogante, ongeïnteresseerde leeghoofden zijn vertegenwoordigd

Cave Canem
Cave Canem20 feb. 2020 - 8:05

@Paul250371 Je doet zo vreselijk je best, maar het heeft helaas weinig zin om inhoudelijk in te gaan op iemand die niet goed leest en zinsnedes uit zijn verband rukt en in een onjuiste context plaatst. Ik zie het iemand als Baudet ook elke dag doen en net als bij jou is het verspilde energie om zo iemand op dit type verkrommingen te corrigeren. Probeer het zelf eens. Je zou er van kunnen leren.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:07

"maar het heeft helaas weinig zin om inhoudelijk in te gaan op iemand die niet goed leest en zinsnedes uit zijn verband rukt en in een onjuiste context plaatst" Dan zit ik op hoog niveau want "Goebbels was in die kwaliteit ook nauwelijks te overtreffen." of trek ik dit ook weer uit zijn verband? Zeg dan gewoon dat je geen verantwoording voor je zinnen wilt nemen dan hoef je niet in een kramp te springen als iemand die leest wat je schrijft je confronteert.

I am Legion
I am Legion19 feb. 2020 - 17:59

De commissie kan mogelijk zeker een slecht voorbereidde, onprofessionele aanpak verweten worden. Dat is des te erger daar de extremistisch islamitische krachten waar het hier om gaat met succes bestreden dienben te worden. Het gaat om zeer invloedrijke salafistische krachten afkomstig van het Arabisch Schiereiland die zich toenemend manifesteren en dominant vestigen binnen steeds meer Nederlandse moskeeën. Het gaat om een zeer kwalijke versie van de Islam, met daarin gevormde imams, die hun leer door prediken en een overvloed aan salafistische lectuur onder de Nederlandse moslims verspreiden.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye19 feb. 2020 - 17:46

Han, kun je drie voorbeelden geven over de positieve uitwerking van de implementatie van de islam in onze maatschappij?

3 Reacties
Mohawk2
Mohawk219 feb. 2020 - 18:48

Is de islam in onze samenleving geïmplementeerd dan? Daar wist ik niets van... Door wie dan? En wanneer? Ik heb nog geen oproep gehad om me te komen bekeren of me in te komen schrijven... staat er straf op als ik dat niet doe?

Bert de Vries
Bert de Vries19 feb. 2020 - 19:40

Van de Oye, implementatie van de islam in onze samenleving is toch geen item? Ruimte is toch voldoende? Zoals er ook ruimte is voor rechts, uiterst rechts, communisme en god mag weten wat nog meer.

Starter2
Starter219 feb. 2020 - 21:32

Die zijn er niet. Of je moet eerwraak, maagdenvlies operaties, vrouwenbesnijdenis als een waardevolle toevoeging aan de maatschappij zien. Daarnaast richt de maatschappij zich wel degelijk naar Islamistische voorschriften, Halal eten op scholen, gescheiden zwemmen, het aanpassen van traditionele feestdagen.

Frits Jansen
Frits Jansen19 feb. 2020 - 17:37

Feiten vormen een hinderlijke verstoring van vooroordelen. Het schijnt dat zelfs Salafisme niet zo erg is als almaar wordt gesuggereerd. Zoals zwaar gereformeerden ook niet per se gevaarlijk zijn. Tenzij je ze treiteren.

1 Reactie
ton14024
ton1402419 feb. 2020 - 23:02

´´Tenzij je ze treiteren.´´ Treitert, toch? Doelend op hun agressieve aard?

Bert de Vries
Bert de Vries19 feb. 2020 - 17:34

Van A tot Z, en tot ver daar voorbij, eens met Van der Horst. De ondervraging, met het karakter van een verhoor, werd door Salam op superieure wijze omgebogen in een zeer vermakelijke afgang van de representanten van onze joods-christelijke beschaving. Het lijkt me aardig om een commissie samen te stellen die representanten van christelijke organisaties gaat bevragen over hun bemoeienis, via kerken aldaar, met de lokale of nationale cultuur in Aziatische en Qfrikaanse landen.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer19 feb. 2020 - 20:14

"onze joods-christelijke beschaving." Ik mag, hoop ik, aannemen dat dit ironisch bedoeld is.

Rik Achterom
Rik Achterom19 feb. 2020 - 17:30

Als rechts georiënteerd persoon zou ik niet eens met zo iemand in debat gaan. Waarom zou ik?

1 Reactie
OlavM
OlavM19 feb. 2020 - 23:48

@ Rik Achterom: Als "rechts georiënteerd persoon" zou je dan ook totaal niet geïnteresseerd zijn in waarheidsvinding.

Verdulleme
Verdulleme19 feb. 2020 - 17:18

Ik heb op YouTube gezocht of dat ik dit verhoor kon vinden, want het leek me wel spannend om eens te zien hoe getuigen worden behandeld alsof ze in het beklaagdenbankje staan. Tevergeefs, -vermoedelijk leek de overheid het gevaar te groot dat jonge moslims worden geradicaliseerd als ze zien hoe hun geloofsgenoten in het openbaar vernederd worden door leden van de Nederlandse volksvertegenwoordiging.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 feb. 2020 - 19:03

Nu staat het wel op youtube en ik heb gevraagd aan de redactie om de link even bij het stuk te plaatsen.

Verdulleme
Verdulleme19 feb. 2020 - 21:04

Nou, daar kan je lang op wachten. Maar ik heb het verhoor inmiddels inderdaad gevonden - en bekeken. Je hebt geen woord teveel geschreven.

[verwijderd]
[verwijderd]19 feb. 2020 - 17:08

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
OlavM
OlavM19 feb. 2020 - 23:46

@ Rob S.: [Als de overheid morgen zou besluiten om de Islam niet langer als een religie te erkennen....} Dat zou de grootst mogelijke nonsens zijn.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:12

"Als de overheid morgen zou besluiten om de Islam niet langer als een religie te erkennen (net als Italië en Slovakije), dan zou bij mij de vlag uit gaan. Een reeks van zelf uitgevonden problemen zou niet langer aan de orde zijn." Ik ben heel benieuwd waarom dan bij jou de vlag uit zou gaan en welke problemen er dan bij gelijk niet meer zouden zijn, als morgen de Islam als Godsdienst in Nederland niet erkent zou worden??? Ik doe een poging: Dan kunnen ze legaal vervolgd en gedeporteerd worden? Of bedoel je dat niet?

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 feb. 2020 - 17:00

Het optreden tegen „giftige boodschappen” is in het algemeen niet eenvoudig. FFF heeft nog een aangifte tegen Al-Fitrah lopen. Niet voor niets neem ik aan.

6 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.219 feb. 2020 - 18:31

Wat is FFF? De Franse voetbal federatie, Fédération Française de Football?

Jerry Bidet
Jerry Bidet19 feb. 2020 - 19:02

Farmers for Farmers?

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 feb. 2020 - 19:21

Ook bekend als Femmes For Freedom. Onvermoeide strijders tegen huwelijksdwang en andere narigheden..

DanielleDefoe
DanielleDefoe19 feb. 2020 - 19:35

onvermoeibare

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:14

Danielle Defoe Dat weten die incels toch niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2020 - 14:08

Mensenrechten ook voor vrouwen? Ach moderne westerse fratsen toch?

Rechtse Bal4
Rechtse Bal419 feb. 2020 - 16:56

welaan heer vdH; u wordt mooi voor het karretje gespannen of gaat mee met een in werking gezette PR campagne. Inhoud van de islam of koran is niet relevant bij deze -onder eed- sessies. Het gaat om de fraude en geldstromen. Wat de reden of drijfveren daarvoor zijn/waren doet er momenteel niet toe. Een veel gebruikte taktiek om snel af te wijken van het hoofdpunt. Laat u niet van de wijs brengen (althans nog niet want de zaken die u noemt zullen ongetwijfeld in fase 2 -onder druk van ''bepaalde'' partijen- aan de orde komen

2 Reacties
OlavM
OlavM19 feb. 2020 - 23:43

@ Rechtse Bal: Wat klets je weer, RB. Han van der Horst steunt op geen enkele manier de imam qua opvattingen, noch heeft hij het over de juistheid van bepaalde geldstromen. Hij maakt wel pijnlijk duidelijk dat de Kamerleden van de speciale commissie niet voor hun taak berekend zijn.

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:16

OlavM Dat is een vilein rechts trucje. Als voor vrijheden opkomt ben je een salafist bij rechts.

Gefaald
Gefaald19 feb. 2020 - 16:53

Linkse opiniemakers staan achter reactionaire religieuzen. Ik denk dat Den Uyl en Marx zich in hun graf omdraaien.

4 Reacties
Mr Ed
Mr Ed19 feb. 2020 - 18:47

Dit dus, iets verder op deze site verdedigen mensen zelfs het Iraanse regime, waar vrouwen zonder hoofddoek opgepakt worden en demonstranten afgeslacht. Slaapwandelaars die denken woke te zijn.

Mohawk2
Mohawk219 feb. 2020 - 18:54

"Linkse opiniemakers staan achter reactionaire religieuzen" Waar las jij dat dan in dit relaas? Ik las hier een opinie over een totaal onvoorbereide en incompetente commissie bestaande uit Nederlandse Kamerleden... een beetje langs de teneur dat je met zulke nitwit-vrienden geen vijanden nodig hebt.

Becausky
Becausky19 feb. 2020 - 23:33

@Gefaald Ik weet niet waar jij je mosterd haalt, en ik hoef het ook niet te weten maar het zou je sieren als je eens ophield met anderen woorden in de mond te leggen en daden toe te schrijven Han van der Horst geeft NERGENS blijk van sympathie voor reactionaire religieuzen ( ook niet die van gereformeerde huize ) Ik hoor je nooit iets over deze site ( en in het bijzonder de stukjes van Van der Horst ) zeggen dat ook maar een aanzet is tot een debat, met argumenten , en feiten Het is hetzelfde zure gejank, keer op keer

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:24

Gefaald Marx en Den Uyl zouden direct begrijpen dat dit een smerige rechtse leugen is om hun anti democratische xenofobie te rechtvaardigen. Links en georganiseerde religie gaan niet samen. Links en gelijkheid wel. Elk ander verhaal is bruine drek. Daar ben jij aantoonbaar niet vies van. Den Uyl had inderdaad nooit meer gedacht dat extreem rechts en haar polariserende racisme op zo een grote schaal weer in hun machtsposities zijn geglibberd. Voor Marx zou dat geen verrassing maar een logische uitdrukking van het Kapitalisme zijn en hij zou lekker blijven liggen. Ook als je dood bent blijft 1 plus 1 2.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander19 feb. 2020 - 16:41

Bedankt Han, Ik volg het ook niet meer. Inderdaad weinig objectiviteit en beheersing van de commissieleden. Misschien kunnen ze na deze zitting even flink doorpakken met de invloed van christenfundamentalisten op de huidige maatschappij en hun financiering van allerlei projecten.

Frank van der Laar
Frank van der Laar19 feb. 2020 - 16:32

Tja, als de indruk belangrijker is dan de inhoud, dan heeft de westerse wereld het nakijken. Overigens denken zelfs islamitische wetenschappers dat het handenschudden ouder is dan 200 jaar: https://books.google.nl/books?id=28KCOnhdJHsC&pg=RA1-PT256&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Tamer Aslantas
Tamer Aslantas19 feb. 2020 - 16:26

Beste Han, Weet u eigenlijk wel wat Salafisme (Salafi) betekent? Hoe komt u er bij dat Salafisme fundamentalistisch is? Op wat baseert u dat? Ben erg benieuwd naar uw antwoord. :)

2 Reacties
Mr Ed
Mr Ed19 feb. 2020 - 18:48

Misschien heeft hij even op Wikipedia gekeken? "Salafisme (ook wel gespeld als salafiyyah of selefie, ook salafibeweging) is een fundamentalistische soennitische stroming binnen de islam."

Tamer Aslantas
Tamer Aslantas21 feb. 2020 - 16:51

@Abel Dat er iets op Wikipedia staat wilt nog niet zeggen dat het waar is. ;) Maar ik wilde graag horen van Han waarom hij problemen heeft met Salafisme buiten het feit om dat het een stroming is binnen de Islam. Ik denk dat ik niet Suhayb zijn versie van Salafisme zou aanhangen maar dat is een ander verhaal.

Verdulleme
Verdulleme19 feb. 2020 - 16:23

Mijn grootste bezwaar tegen die moslims is, dat ze nog niet ingeburgerd zijn. Een echte Nederlander zou er natuurlijk gelijk op wijzen dat hij alleen opgave doet over zijn inkomsten en uitgaven aan de belastingdienst en dat de commissie dus in strijd met Art. 1 van de Grondwet handelt, om dan indien nodig achter de tralies de uitspraak van de Hoge Raad en het Europese Hof af te wachten aan 250 euro per dag. Bij echte Nederlanders staan dat soort principes op de eerste plaats.

2 Reacties
Bert VanDuren
Bert VanDuren19 feb. 2020 - 20:11

Fundamentalistische moslims erkennen onze wetten en democratie niet..

Paul250371
Paul25037120 feb. 2020 - 11:29

Bert VanDuren Dat kan, en als ze onze wetten overtreden pakken we ze op. Wilders erkent onze rechtstaat ook niet. Mag ook tot dat de wet het anders interpreteert, mooi he een democratie en vrijheid.

ton14024
ton1402419 feb. 2020 - 16:22

Eerlijk gezegd interesseert dit hele proces mij niet zoveel. Ik had er al wel wat van gezien en ik vermoed dan ook dat dit relaas van Han accuraat is. Ik heb dan ook zeker van dit stukje genoten.

Bert VanDuren
Bert VanDuren19 feb. 2020 - 16:19

Waarom verdient de beste man dan respect? Vanwege de manier van spreken? Erg warrig stuk. ' Voorbeeld: de Moslimbroederschap en Saoedi Arabië zijn doodsvijanden.' Ja Han, maar ze streven naar het zelfde doel. De verspreiding van de Islam in de wereld. Indonesie is een goed voorbeeld, kijk maar naar Banda Atjeh....

7 Reacties
ona2
ona219 feb. 2020 - 19:09

Streven naar verspreiding van je geloof, ideologie of overtuiging is vrijwel inherent aan elke denkstroom. Socialisten willen het socialisme verspreiden, liberalen het liberalisme, christenen en christendom, atheïsten en atheïsme....moslims de islam enz. enz. Het verschil tussen de MB en het salafisme is dat de laatste erg boekvast zijn. Dit heeft in de praktijk een legalistische uitwerking. Moslimbroeders zijn in de regel liberaler (alhoewel dit natuurlijk van persoon tot persoon verschilt).

Bert VanDuren
Bert VanDuren19 feb. 2020 - 20:45

@ona Het is maar wat je 'liberaler' noemt.

Middenveld
Middenveld19 feb. 2020 - 22:29

@oma, de islam onderscheidt zich van de andere door u genoemde 'denkstromen' doordat de kern van deze 'denkstroom' is dat het de absolute gelijkheid van alle mensen niet erkent.Waar dat toe leidt kunt u o.a. teruglezen op de site van Open Doors. En de fanatieke 'denkers' binnen islam hebben ook een heel bijzondere vorm van acceptatie van het overstappen van mededenkers naar een andere denkstroom. Laten we nu niet net doen alsof islam ook maar een beetje te vergelijken is met de andere door u genoemde denkstromen...

Tamer Aslantas
Tamer Aslantas21 feb. 2020 - 17:02

@Middenveld Nu komt de app uit de mouw. Ik kan u garanderen dat Jodendom en Christendom extremer zijn wat betreft gelijkheid dan Islam. Wilt u verzen uit de Oude en nieuwe testament zien? Delen waar Jezus een niet-Jood hond noemt. Waar vrouwen (in het openbaar) niet mogen spreken met een man. Waar nonnen hun kledij alleen maar af mogen doen wanneer zij gaan douchen. Niet mogen trouwen evenals priesters. Zijn dit niet de beste mensen in het Chirstendom? Dus de beste mensen in hun geloof moegen niet trouwen en kinderen krijgen zodat de slechtste van hen de aarde mogen vullen? Wilt u nog meer extreme onzin horen?

Verdulleme
Verdulleme21 feb. 2020 - 19:28

Tamer Aslantas: "Wilt u verzen uit de Oude en nieuwe testament zien?" "Waar vrouwen (in het openbaar) niet mogen spreken met een man. Waar nonnen hun kledij alleen maar af mogen doen wanneer zij gaan douchen. Niet mogen trouwen evenals priesters." Ja graag, die delen uit het oude en nieuwe testament wil ik graag zien. -

Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 15:31

We wachten op het antwoord van Tamer Aslantas. -

Pater
Pater25 feb. 2020 - 11:56

@Aslantas Ik ben in het bijzonder nieuwsgierig naar het bijbelcitaat over nonnen en douchen. Nonnen bestonden niet in de tijd van Jezus, en douches ook niet. Wat een lariekoek.