Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

'Ik wil samen met D66 het verzet leiden'

  •  
11-11-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Natuurlijk is er veel wat SP en D66 scheidt, maar ik reik Pechtold graag de hand. Dit kabinet moet het weerwerk krijgen dat het verdient
Je hoeft geen politieke vrienden te zijn om te kunnen samenwerken. Dat weet ik uit mijn ervaringen als wethouder in Boxmeer, waar ik lokaal met de VVD heb mogen regeren. Politiek in een land van minderheden vraagt om politici die over hun eigen partijgrenzen heen meerderheden zoeken.
Een Alleingang leidt vaak nergens toe. Daarom reik ik collega Alexander Pechtold (D66) graag de hand, om te zien wat ons scheidt en wat ons bindt. Laten we samen optrekken op terreinen waar we elkaar kunnen vinden. Maar laten we allereerst realistisch zijn: er is veel wat de SP en D66 scheidt. Voor ons zijn mensen meer dan individuen. We zijn sociale wezens, die op elkaar betrokken zijn en elkaar nodig hebben. Om zekerheid te bieden in economisch moeilijke tijden, om steun te geven wanneer de gezondheid daarom vraagt en om over het eigen gewin heen te kijken naar hoe wij samen een maatschappij kunnen vormgeven waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Volgens mij moet vrijheid dan ook niet het begin, maar het eindpunt zijn van de politiek.


Die verschillen komen ook tot uiting in de waardering van het huidige kabinet. De SP wil de barricaden op om de sociale zekerheid te beschermen; wij zullen duidelijk maken dat je niet kunt samenleven zonder solidariteit. Plannen voor ‘modernisering’ van de arbeidsmarkt helpen arbeidsgehandicapten in de WSW en de Wajong niet aan het werk, maar wel in de armoede. ‘Flexibilisering’ van de arbeidsmarkt is subversief, als postbodes, schoonmakers, thuiszorgmedewerkers en bewakers wel hard moeten werken, maar niet meer rond kunnen komen. Wij zullen ons tegen deze plannen verzetten.
D66 daarentegen verwijt de rechtse regering dat ze niet ver genoeg gaat in de ‘modernisering’ en ‘flexibilisering’ van onze samenleving. Hier vinden we elkaar niet – en dat hoeft ook niet. Politiek gaat ook om het helder maken waar de verschillen liggen en wat de keuzes zijn. Maar er zijn ook zaken die ons binden. Historisch gezien hebben socialisten en sociale liberalen een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van vrouwen, werknemers, katholieken, homoseksuelen, ouderen en migranten.
Door sociale wetgeving en sociale voorzieningen kregen steeds meer mensen de vrijheid om hun eigen leven in te richten. Dat gedeelde verleden zou ik graag willen voortzetten. Wij maken ons ook allebei zorgen over de toekomst, als de harde politiek van premier Rutte (VVD) en vicepremier Verhagen (CDA) – opgezweept door PVV-leider Wilders – haar beslag krijgt. Laten we proberen de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking blokkeren. En één front te vormen om de afbraak van de cultuursector te stoppen. Laten we boven al verhinderen dat Nederland een land wordt waar mensen niet meer samenleven, maar tegen elkaar worden opgezet – en waar discriminatie onderdeel wordt van het beleid. Ik maak me meer zorgen over de huidige plannen van het kabinet dan over de ideeën van D66. Hoe interessant de ideologische verschillen ook mogen zijn, laten weer voor zorgen dat dit kabinet het weerwerk krijgt dat het verdient. Dat kan alleen wanneer we samen optrekken op alle terreinen waar dat gaat. Politiek is de kunst van het haalbare, dat zouden de pragmatici van D66 ook moeten inzien.
Dit artikel werd 11 november geplaatst in NRC, tegelijkertijd met een bijdrage van Alexander Pechtold.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa11 nov. 2010 - 19:37

Absoluut geen gek idee. Want helaas de PVDA van nu denkt dat zij alleen zaken kunnen regelen en denken dat zijn De enige socialisten die alles weten en weten hoe alles moet. De socialisten van nu hebben cursus in diplomatie zeer nodig, dan komt het misschien goed met de socialisten in dit land. De PVDA heeft zeker altijd goed bedoelingen en goed standpunten voor het algemeen belang zoals altijd, maar nu wil het met niemand delen en dat niet goed.

JoopSchouten
JoopSchouten11 nov. 2010 - 19:37

Hmmmmmmmmmmmmm.

ErikDoes
ErikDoes11 nov. 2010 - 19:37

Ik begrijp dat dit in voorbereiding is op debat tussen de twee in De Rode Hoed. Het is natuurlijk niet een poging tot een tweede samenwerkingsverband naast dat van de PvdA en GL, want een D'66 / SP samenwerking is helemaal niet logisch. Dat blijkt ook wel uit het stuk van Pechtold. SP moet zou bij het overleg van PvdA en GL aan moeten schuiven. Laat D'66 dan maar proberen een groter blok in het midden te vormen. Links zal nooit groot genoeg worden om een meerderheidsregering te vormen, dus er is een midden nodig. Laat D'66 maar proberen de progressievere kiezers van CDA en VVD te winnen.

Ewout2
Ewout211 nov. 2010 - 19:37

Een zakelijke samenwerking op punten kan wel en ook tegen het huidige kabinet, maar voor een echt bondgenootschap is meer nodig. D66 is het meest verwant met GroenLinks, een partij die een stuk progressiever en liberaler is dan de SP. Zolang we de overeenkomsten en verschillen maar weten, kan er goed zakelijk samengewerkt worden.

bernd2
bernd211 nov. 2010 - 19:37

SP,gillen wij zijn sociaal. D66 wil niets anders als de rechten van de werkenden afpakken.de sociale zekerheiden inperken,lastenverzwaringen enz. En dan samen willen gaan strijden? Hoe wanhopig kan men zijn. Of je moet denken dat als je werkt rijk bent.

ColorHugo949
ColorHugo94911 nov. 2010 - 19:37

Ik begin steeds allergischer te worden voor de arrogantie en zuurgraad van Pechthold die de SP en PVV op een hoop gooit en als populisten wegzet. Hulde voor Emile Roemer die de hand reikt naar D'66 en pragmatische verbinding zoekt in de oppositie over onderwerpen, waar wel samengewerkt kan worden. Ik ben heel blij dat de de SP consequent kritisch over ontwikkelingshulp met afweergeschut is, net als de PVV. Politietraining met YF 16's laat me niet lachen. Nederland gaat als het aan Rutte en Verhagen ligt weer lekker oorlog voeren. G20 en economische belangen. Dat kan een politieke keuze zijn. Helaas het geld is op voor gewelddadige avonturen zonder einde. Pragmatisch realisme noem ik dat.

Sternenstaub
Sternenstaub11 nov. 2010 - 19:37

De Socialistische Partij moet vooral en bovenal zichzelf trouw én onafhankelijk blijven. Overigens zou men begrippen als socialistisch, liberalistisch, progressief en conservatief e.d. eens op juiste wijze moeten proberen te hanteren, door te herijken in welke relatie hun betekenis en waarde tot elkaar staan, en in welke mate hun betekenis en waarde op zichzelf staan, historisch-semantisch. En dan de nieuwe begrippen eraan toevoegen en hetzelfde nog eens overdoen. Want wat wórdt er door de politiek, in de media en op opinie-sites enorm met begrippen gesjoemeld om één en ander in zijn eigen voordeel of ’s anders nadeel te verdraaien! Dát is de verwarring de er gesticht wordt, nog het meest door de politiek, die zichzelf niet eens kan vertrouwen, zo blijkt, dus laat staan dat wij dat kunnen. Orwell wees al op die praktijken in '1984'. En Kafka nog voor hem.

pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr11 nov. 2010 - 19:37

ik denk dat alles geoorloofd is om de huidige politieke stroming (die al 3 decennia duurt!) een halt toe te roepen. Nederland was niet klaar voor de SP ( te extreem geacht, want compleet gebrainwashed door de regerende politiek) maar als er een blok gevormd kan worden tegen deze desastreuse poltiek, dan is voor mij alles gepermitteerd. En zij, die deze huidige politiek nog steeds ondersteunen mag hier op deze site vertelllen waar hij/zij zo blij mee is.

Irmaatje
Irmaatje11 nov. 2010 - 19:37

Nu de rechtse partijen een duidelijk wraakzuchtig front hebben gevormd is de enige kans op een beetje invloed van de oppositie, dat ze gaan samenwerken. Roemer weet dat, uit zijn ervaringen als wethouder, en als iemand die al 30 jaar politiek actief is. Helaas is de PvdA nog steeds te arrogant om de handreikingen aan te nemen, is GroenRechts echt de liberale richting uit gegaan en zijn D66 de stemmen een beetje naar het hoofd gestegen. Die willen nota bene nog verder gaan dan het rechtse kabinet van de kleine helft van Nederland. Toch denk ik dat Roemer gelijk heeft. Oppositiepartijen moeten samenwerken op de terreinen waar dat kan. Natuurlijk zonder de eigen identiteit te verliezen. Het rechtse kabinet heeft links Nederland de oorlog verklaard, we zullen echt samen tegen ze moeten vechten!

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai11 nov. 2010 - 19:37

Dat moet SP niet doen. Wat heeft D66 meer gebracht dan valse hoop? Wat is er terecht gekomen van zijn kroonjuwelen? Helemaal niets. Geen gekozen minister-president, geen districtenstelsel, geen correctief nationaal referendum (wel lokaal), grondwetartikel 23 (onderwijs) niet afgeschaft. D66 is een partij die zich altijd als spiegel heeft opgesteld en van een eigen identiteit is zelden sprake geweest. Het is een middenpartij gelijk aan CDA en de PVDA. Denk dat deze beweging de heer Roemer en de zijnen slecht zal bekomen . AUB niet doen! SP altijd een mooi links geluid moet dit niet willen waar je mee omgaat word door besmet.

Bakoe
Bakoe11 nov. 2010 - 19:37

Hmm samenwerken met een club die terug wil naar de nachtwakerstaat, die aan de andere kant een log centraal ondemocratisch Europees apparaat ondersteund, die pleit voor de gekozen burgemeester, maar haar burgemeesters laat benoemen. Ik zou het niet doen SP, D66 is alleen maar in naam oppositie, maar staat op veel punten rechtser dan de VVD. Laat D66 hun gang gaan, en de klassenstrijd wordt weer actueel.

Simbro
Simbro11 nov. 2010 - 19:37

Wie de economische hervormingen zoals WW-verkorting en versoepeling van de ontslagbescherming 'progressief' noemt, gaat uit van de vooronderstelling, dat de economie zich verder ontwikkelt in neoliberale zin: nog minder overheidsinvloed op het economisch leven. Historisch gezien is dit niet een vóóruitgang maar een achteruitgang. Sinds de industriële revolutie hebben wij een ontwikkeling doorgemaakt met wetgeving die tot een grotere bestaanszekerheid heeft geleid, een verworvenheid, die onmiskenbaar bijdraagt aan het geluk van mensen. Nu zijn we weer op de terugweg daarvan. Wie dit ziet als economische noodzaak legt zich neer bij een economisch systeem, dat geheel autonoom zijn gang gaat, ongeacht wat mensen willen. Bij een nog steeds toenemende arbeidsproductiviteit, dankzij de technologische ontwikkeling, moet men vraagtekens zetten bij een economie, die een afbouw van sociale verworvenheden noodzakelijk maakt. Wat Pechthold c.s. doen is het op hol geslagen blinde paard, dat ons economisch stelsel is, de sporen geven om nog harder te gaan in de richting van de afgrond, in plaats van dat paard tot rust te brengen en te leiden in een richting, die wij willen. Anders gezegd: wij moeten naar een economie, die kan voorzien in een basisbehoefte als bestaanszekerheid. Mensen willen niet alleen vandaag eten en onderdak, maar ook de zekerheid, dat ze dat morgen ook hebben. Ik weet, dat de SP hier voor staat, maar ik vind wel, dat duidelijker gemaakt moet worden, dat de zogenaamde economische hervormingen van Pechthold c.s. (ook GL !), bezien in het licht van de sociale geschiedenis, geen vooruitgang, maar een achteruitgang betekenen. Samenwerking met de PvdA, tenminste als die partij nu eindelijk de zwabberkoers verlaat en het roer omgooit naar links, is verreweg te prefereren boven samenwerking met de neoliberale partijen D'66 en GL.

pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr11 nov. 2010 - 19:37

reactie op onderstaande diverse reacties: Ja, met "rechts" weet je duidelijk wat je hebt - of eigenlijk wat we steeds minder hebben . "links" kan de burger nog niet overtuigen ; omdat links tot op heden nog niet heeft kunnen samenwerken...helaas. De "anderen" zullen allen water bij de wijn moeten doen om deze mensonterende politiek te stoppen. Alleen dan heeft de kiezer een keus, gezien de SP niet alléén kan overtuigen, helaas. Liever rood met consessies dan nog méér blauw, wat al 30 jr duurt. ....ja ik het helemaal gehad - maar de gemiddelde stemmer blijkbaar niet.... verandering vereist....durf!

objectivist
objectivist11 nov. 2010 - 19:37

Het verzet heet het nu. Vroeger oppositie. Links polariseert erger dan rechts. Want het regeren moet nog beginnen en de SP gooit alweer met tomaten. En dat stadium waren ze nou net voorbij. Jammer.

lente2
lente211 nov. 2010 - 19:37

Beste Emiel, Verzet is inderdaad een wat verkeerde woordkeus. Ik neem toch aan, dat de SP net zoals Groen links nieuwe linkse politiek gaat bedrijven en niet weer vervalt in achterhaalde barricade, tomaten en taartgooi taktiek. Toch lees ik in uw stukje weer het woord barricade. Ik krijg daar een vieze 80-iger jaren nasmaak van in mijn mond. Niet doen Emiel, distantieer je net zoals Femke van de radicale elementen in je partij. Kies de dialoog en debat niet het gooien van virtuele tomaten. In dit kader hoop ik ook, dat de Sp een ander logo kiest. De tomaat als symbool is niet meer van deze tijd en heeft een geur van links populisme en demagogie over zich.

ErikDoes
ErikDoes11 nov. 2010 - 19:37

Beste Paul. Je stemt PVV, toch? Waarom stem je geen GL eigenlijk?

JAWEH
JAWEH11 nov. 2010 - 19:37

Dat is dan blok nummer twee. PvdA en Groen links : Blok nummer een D 66 en de SP : Blok nummer twee CDA en andere confessionelen : blok nummer drie VVD en PVV : blok nummer vier Zo wordt het lekker overzichtelijk.

1 Reactie
grolschje2
grolschje211 nov. 2010 - 19:37

PVV en SP hebben samen ook een blok. VVD en CDA ook. VVD en PVV kan ik zo snel niet vinden. Die hebben vrijwel niks gemeenschappelijks. Wellicht immigratie, maar daar gaat de PVV een stuk verder. Ook op dat punt liggen de VVD en het CDA dichter bij elkaar.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort11 nov. 2010 - 19:37

*proest* Ik vind dit trouwens een VEEL mooier verhaal: http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7095/D66_en_GroenLinks_hebben_goud_in_handen

3 Reacties
ErikDoes
ErikDoes11 nov. 2010 - 19:37

Vraag is of GL een middenpartij wil zijn. Pechtold wil heel nadrukkelijk de ruimte in het midden opvullen. Wil GL zo ver mee schuiven?

Pjotrs
Pjotrs11 nov. 2010 - 19:37

Een fusie lijkt me echt een stap te ver. Daarvoor zit GL nog met teveel erfenis uit het verleden in de gelederen: de Rene Danens, de Mo Rabbaes en nog wat oude communisten. Maar als Halsema c.s. doorzetten zit er zeker perspectief in. Meer perspectief dan in de SP die alweer niet verder komt dan zich op de borst kloppen dat ze zo sociaal zijn, het conserveren van arbeidsvoorwaarden uit het verleden in plaats van het rijp maken voor de toekomst en voor de duizendste keer oproepen tot samenwerking. Dat laatste begint echt pathetisch te worden vanuit de positie van muurbloempje.

Alila
Alila11 nov. 2010 - 19:37

Lijkt me een prima plan, en dan samen met het links-liberale/realistische deel uit de PvdA graag. Hoef ik tenminste de volgende keer niet meer zo lang te twijfelen op wie ik zal stemmen.

Wilbert2
Wilbert211 nov. 2010 - 19:37

Op een ander topic heeft Pechtold het codewoordje "progressief" weer gebruikt, wat zoveel wil zeggen dat hij nog steeds niks van de SP moet hebben. Voor alle duidelijkheid noemt hij ten overvloede de SP nog maar weer eens conservatief. Ik snap trouwens ook niet, waarom je samen met Pechtold de oppositie zou *willen* leiden. (Of überhaupt kúnnen.) Kunnen we trouwens niet gewoon officieel afspreken, dat D66 en GL de progressieve partijen zijn en de SP conservatief? Dan kunnen we het verder over inhoud hebben en hoeft Pechtold niet van die ongeloofwaardige onderbouwingen te verzinnen van dat dit kabinet een links fundament heeft en wil nivelleren en dat Roemer daar *dus* wel blij mee zal zijn. Hoe ver kun je van de realiteit af zitten? Gelukkig is er in ieder geval één kiezer, die het politieke landschap een beetje snapt, ondanks dat er ook minstens één politicus is, die de kiezer kennelijk in de war wil brengen. En daar zal hij een goede reden voor hebben.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs11 nov. 2010 - 19:37

"Kunnen we trouwens niet gewoon officieel afspreken, dat D66 en GL de progressieve partijen zijn en de SP conservatief?" Je hoeft toch ook niet officieel af te spreken dat het overdag ligt en 's nachts donker is? Iedereen weet dat al.

[verwijderd]
[verwijderd]11 nov. 2010 - 19:37

Zolang men nog bang is voor de SP en de invloed die de partij zelfs in de oppositie heeft, zal het niet lukken, Roemer. Helaas, de SP confronteert andere partijen teveel met de rauwe werkelijkheid en dat zien ze liever niet. Het is niet populistisch genoeg, niet onverdraagzaam genoeg, niet onmenselijk genoeg en vooral niet zelfverrijkend genoeg. We zullen het alleen moeten doen, maar dat geeft niet, we komen er wel. En dan moeten ze wel. En ach, wat moet de SP nou met zo'n nietszeggend en nietsbrengend en nietsdoend minipartijtje als D66. Een distel in de pels van een dooie koe, meer is het niet.

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs11 nov. 2010 - 19:37

"Zolang men nog bang is voor de SP" Dat men, met LLosa, het gevaar van nationalisme en populisme ziet, betekent nog niet dat men bang is.

Alila
Alila11 nov. 2010 - 19:37

'Ik wil samen met D66 het verzet leiden' zegt Roemer. 'En ach, wat moet de SP nou met zo'n nietszeggend en nietsbrengend en nietsdoend minipartijtje als D66.' Zegt To. Volgens mij moet Roemer nog wat zendelingen werk onder zijn achterban verrichten, hij kan beginnen in Rotterdam.

[verwijderd]
[verwijderd]11 nov. 2010 - 19:37

Ik hoor nu al een maand of vijf dat alles wat links is (en rete-verdeeld) moet gaan samenwerken tegen het monster dat de democratische meerderheid heet. Tot nu toe heb ik nog geen enkel wapenfeit kunnen constateren omdat elke verzetsleider (het moet niet gekker worden) om het hardst schreeuwt dat hij (of zij) de échte verzetsleider is. "Uit een goede dirigent komt geen geluid"...

2 Reacties
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort11 nov. 2010 - 19:37

uit 5 dirigenten komt een teringherrie, of you'll excuse my French.

Pjotrs
Pjotrs11 nov. 2010 - 19:37

"Ik hoor nu al een maand of vijf dat alles wat links is (en rete-verdeeld) moet gaan samenwerken" Welnee. Je hoort alleen Roemer continu roepen "ik wil samen met..." en vervolgens een oorverdovende stilte. Ik moet zeggen dat ik "Vermeend leider op zoek naar achterban" zo langzamerhand een erg vermakelijke soap begin te vinden.