Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Ik wil m’n toekomst terug!

  •  
22-06-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
grutto

© cc-foto: Bishnu Sarangi

De huidige coronacrisis die de wereld in een verlammende greep heeft, is nog maar beperkt te noemen vergeleken met de gevolgen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.
Het komt niet vaak voor dat een minister-president oproept tot revolutie, verandering van onderaf, maar midden in de coronacrisis was het in ons land toch het geval. Geen oproep om het Catshuis of het Binnenhof te bestormen, de minister-president dacht meer aan “ga het schoolhoofd in de weg zitten, of verander iets in je buurthuis of sportschool”. Meer een oefening in droogzwemmen omdat de “jongeren van nu straks de dienst uitmaken in dit land”.
De besluitvorming van het kabinet ziet er helemaal niet uit alsof de crisis als keerpunt gezien wordt voor een radicaal ander beleid. Terwijl er wel een enorm voorschot genomen wordt op de toekomst van generatie Y, de millennials. Wij hebben het straks niet alleen voor het zeggen, zoals de premier stelt, maar zullen ook moeten opdraaien voor de enorme schuldenberg die op dit moment wordt aangegaan door overheden om de gevolgen van de economische lockdown te bestrijden. Wij zitten straks niet alleen opgezadeld met een enorme studieschuld, met een woningmarkt die op slot zit, een torenhoge staatsschuld en een wankel monetair stelsel, maar vooral met een natuur waar roofbouw op gepleegd is door de huidige generaties.
Earth Overshoot Day , de dag waarop alle hernieuwbare grondstoffen voor dit jaar zijn opgebruikt, viel dit jaar op 3 mei midden in de coronacrisis. Vanaf die dag gaat ons grondstofverbruik dus ten koste van komende generaties. Nederland consumeert alsof we 3 aardbollen ter beschikking hebben, en een kind kan begrijpen dat het gevolg daarvan is dat elders op deze kleine planeet andere mensen ernstig tekort komen.
De huidige coronacrisis die de wereld in een verlammende greep heeft, is nog maar beperkt te noemen vergeleken met de gevolgen van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. Terwijl politici in ons land vooral bezig zijn met discussies over rekenmodellen over stikstofneerslag, waarschuwt de VN dat ecosystemen imploderen waardoor meer dan een miljoen plant- en diersoorten met uitsterven zijn bedreigd. Niet alleen ver van ons bed, zoals de Afrikaanse olifant en het zeepaardje, maar ook onder onze ogen. Ik ben op dit moment in mijn eigen omgeving getuige van het uitsterven van soorten als het vliegend hert en ik zal de grutto niet meer aan m’n kleinkinderen kunnen laten zien wanneer de verdwijning van de soort in het huidige tempo doorgaat.
De 11 miljard die de Nederlandse overheid investeerde in natuurherstel ging volledig in rook op en betekende weinig positiefs voor de natuur. Terwijl wetenschappers ons waarschuwen dat de uitholling van de biodiversiteit zal leiden tot meer van dier op mens overdraagbare ziektes die ernstiger kunnen zijn dan COVID-19, lijkt het beleid in het geheel niet gericht op een structurele herbezinning ten opzichte van dieren, natuur, klimaat en biodiversiteit, maar vooral op een snelle terugkeer naar business as usual.
Als het de premier ernst is met zijn constatering dat er een revolutie nodig is, betrekt hij jongeren serieus en actief bij de vormgeving van het post-coronatijdperk. Niet alleen op het gebied van economie, maar vooral ook bij de redding van de ecologie en bij duurzame oplossingen voor de voedselvoorziening. Nederland zal dit jaar voor het eerst een VN-jongerenvertegenwoordiger krijgen op het gebied van biodiversiteit en voedsel, omdat de Nationale Jeugdraad (NJR) overtuigd is van de noodzaak van echt toekomstgericht beleid.
Omdat resultaten uit het verleden, zeker waar het gaat om voeding en soortenrijkdom in de natuur, geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Het zou het Nederlandse kabinet sieren wanneer ze de toekomst van onze jongeren niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden net zo serieus gaat nemen als de NJR en de VN dat doen. Er is geen tijd te verliezen en een wereld te winnen.
Eva Koffeman, kandidaat NJR jongerenvertegenwoordiger bij de VN. Stemmen kan vandaag nog.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

GoudenBergen
GoudenBergen23 jun. 2020 - 9:52

@JJP Veel mensen hebben inderdaad andere zorgen en liggen niet wakker van een zeespiegelstijging van mogelijk 1 meter in 2100. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Er zullen diersoorten verdwijnen uit Nederland maar er komen weer anderen voor in de plaats zoals de wolf en de zeearend en met succes geherintroduceerde soorten als ooievaar, bever, otter, vlagzalm en raaf. Het aantal ganzen is spectaculair gegroeid tot meer dan 2 miljoen. Maar er is niets op tegen om de natuur een handje te helpen door kleine natuurgebieden met elkaar te verbinden en de Ecologisch Hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland) verder uit te bouwen. Daarnaast zou je landbouwgrond kunnen verwerven om het bosareaal flink uit te breiden. https://www.clo.nl/indicatoren/nl147404-inleiding-herintroductie-soorten

Jan Man
Jan Man23 jun. 2020 - 8:37

Goed stuk, helemaal mee eens.

JJP2
JJP223 jun. 2020 - 7:52

Ben ik nu slecht als ik zeg dat ik helemaal niet bezig ben met "structurele herbezinning ten opzichte van dieren, natuur, klimaat en biodiversiteit". Mijn eerst prioriteit is nu ervoor zorgen (en hopen) dat mijn baan de komende tijd blijft bestaan.Ik kan niet wachten om weer 'gewoon' achter in de file aan te sluiten om geld te verdienen zodat ik mijn huis, eten en belasting kan betalen. Hoop de dat kosten van levensonderhoud en energie de komende tijd niet al te veel zullen stijgen.Ervoor zorgen dat mijn kinderen naar school kunnen, studeren beetje fatsoenlijke kleren kunnen kopen en op een sportclub zitten. Dat mijn kinderen geen vliegend hert of een grutto zien: tja, ik kan er niet wakker van liggen.

1 Reactie
bolito
bolito23 jun. 2020 - 16:34

“Slecht” ? Ach wat is slecht. Er zijn er honderden miljoenen die er net zo over denken als u.

Frits Jansen
Frits Jansen23 jun. 2020 - 7:20

Wat denkt u van de toekomst van ouderen, die van hun beperktere levensverwachting nog een aantal "corona-jaren" af zien gaan - als ze de pandemie al overleven?

bolito
bolito22 jun. 2020 - 15:18

Mevrouw Koffeman maakt zich terecht grote zorgen over haar toekomst. Fijn ook dat ze de “Earth Overshoot Day” noemt en de drie Aardbollen waarover we niet beschikken. De opsomming van rampzalige gevolgen van 100 jaar kortzichtigheid, arrogantie en wanbeleid zijn ook leuk geformuleerd en ongetwijfeld goed bedoeld. Maar ook mevrouw Koffeman durft haar vingers niet te branden aan de overduidelijke oorzaak én oplossing voor haar toekomst : het totaal onverantwoordelijke teveel aan consumenten op deze enig voorhande zijnde Aardbol. Ook mevrouw Koffeman pleit voor nóg grotere dweilen en het spannen van nóg meer paarden achter de wagen. Alles liever dan inzien dat een groei van 1 naar 7 miljard binnen 100 jaar desastreus is. Zelfs voor het super flexibele en tamelijk unieke planeetje waar we op wonen. Jammer maar helaas. Vooral voor de miljoenen compleet onschuldige ándere levende organismen. (die er bij gebrek aan denkvermogen gelukkig geen weet van hebben)

3 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen23 jun. 2020 - 7:50

7,5 * 10**9 mensen op 150 * 10 **6 km² landoppervlak (hete woestijnen en ijzige toendra's inbegrepen) betekent 50 mensen per km² (controleert u gerust mijn berekening). (Ik gebruik "**" als symbool voor "tot de macht", zoals dat in sommige computertalen gebruikelijk is). De aarde is inderdaad erg vol. Geboortebeperking is inmiddels wijdverbreid - maar landen die dat in sterke mate doen worden gestraft door vergrijzing: kijk naar Japan. Dan moeten steeds minder werkende jongeren het geld opbrengen voor steeds meer niet-werkende ouderen. test: is die een kwadraat? 2 Dan had ik toch die dubbele sterretjes niet nodig gehad,

bolito
bolito23 jun. 2020 - 14:15

@ Frits Jansen Ik geloof u graag. Toen ik in 1998 Australië verliet woonden er 17 miljoen mensen. Een land dat tweehonderdentwintig (220) maal groter is dan NL. Hoeveel mensen dat per km2 is weet ik niet, dat zou ik graag van u vernemen. (inmiddels wonen er wél een paar miljoen meer) Feit blijft dat een groei van 1 naar 7 miljard binnen 100 jaar toch behoorlijk verwoestend blijkt te zijn. En als je bedenkt dat de mens van 100 jaar geleden een fractie consumeerde van zijn (gemiddelde) moderne soortgenoot, dan mag je die groei/verwoestings factor nog wel een paar keer groter maken…toch ? Met hoeveel keer weet ik niet. Ook dat zou ik graag van u vernemen. In de tussentijd gewoon doorgaan in het zelfde voortplantingstempo en hopen op effectievere dweilen. Want wie gaat anders opa z’n kont afvegen ?

Frits Jansen
Frits Jansen30 jun. 2020 - 4:54

@Sisyphus Op Wikipedia vind ik dat Australië 7.692.024 km² meet en (in 2017) 23.232.413 inwoners had, dus ongeveer 3 inwoners per km². Met het wereldwijde gemiddelde van 50 mensen per km² betekent dit dat elders de mensen nog dichter op elkaar moeien zitten. Ik hoor bij de optimisten die altijd dachten dat de bevolkingsgroei wel meevalt, maar het getal van 50 mensen/km² zet me wel aan het denken. Maar zoals gezegd heeft bevolkingspolitiek ook zijn nadelen. Dan zal Eva Koffeman zich later blauw betalen aan belasting om een heleboel bejaarden in leven te houden.

Brent Dysta
Brent Dysta22 jun. 2020 - 14:05

Beste Eva, Goed betoog, maar hou eens op met het citeren en aanroepen van Rutte en zijn kabinet om er wat aan te gaan doen. Roep op om ze weg te stemmen en ruimte te maken voor mensen die de urgentie wel zien en die in staat zijn echte veranderingen te realiseren. Degenen die deze problemen tientallen jaren hartstochtelijk en met overtuiging hebben veroorzaakt zijn totaal niet in staat ze op te lossen.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen30 jun. 2020 - 5:39

Politici zitten er voor vier jaar, dus is het meegenomen als ze een lange-termijn visie hebben en volgen. En als ze dan een visie hebben trapt iedereen meteen op de rem. Zo zou een Verenigd Europa van staten tegenwicht moeten bieden tegen het Verenigde Europa van multinationals, wat al lang een feit is. Maar dan wordt er geklaagd over "verlies van soevereiniteit". Gek genoeg hoor je niemand klagen over het verlies van soevereiniteit van de perifere provincies door de machtshonger van "Den Haag" en de dominantie van Holland. Globalisering? Hier lopen we tegen de "socialistische paradox" aan: door bedrijven te beschermen tegen import moet de consument wel meer betalen. Intussen grijpt het populisme om zich heen, en vormt het een fundamentele bedreiging voor de democratie. Populisme betekent namelijk dat de burger knollen voor citroenen worden verkocht. Maar dat leidt er weer toe dat de burger argwanend wordt en vermoedt dat van alles verzwegen wordt. Kortom er ontstaat een schijnwereld. Maar in een democratie kan de burger alleen zijn rol op een goede manier spelen als hij behoorlijk geïnformeerd is. Momenteel moet het (aan Churchill toegeschreven) adagium worden gevolgd dat je nooit een flinke crisis moet versmaden. Hoe gaat de post-corona wereld er uit zien? Wie het weet mag het zeggen. Je kunt somberen over de hoge staatsschuld, maar ook dromen van een Wirtschaftswunder. Voor de jongere lezers: die term staat voor de spectaculaire opleving van de Duitse economie na de oorlog.

adriek
adriek22 jun. 2020 - 12:36

Een kind kan begrijpen dat oneindige groei niet kan. Toch gaan alle langetermijnscenario's altijd uit van groei. De ciculaire economie, waarin grondstoffen daadwerkelijk hergebruikt worden ligt ofwel heel ver achter ons (vóór het ijzertijdperk), of heel ver na ons: ik vrees nog wel duizend jaar in de toekomst met het huidige verandertempo :-(

3 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg22 jun. 2020 - 15:52

@ Sander Wellicht heb je gelijk, maar dat neemt niet weg dat economische groei doorgaans toch echt betekent: groottetoename van het BNP

Max6
Max622 jun. 2020 - 16:48

Natuurlijk is er oneindige groei... gewoon meer mensen. De groei in BNP van Nederland is iets meer dan de combinatie van inflatie en bevolkingsgroei. En voor groei heb je niet altijd materiaal nodig... De economie van Nederland leunt flink op de dienstensector... al die bankiers, advocaten en ambtenaren verbruiken niet zo veel grondstoffen (met werken).

Frits Jansen
Frits Jansen30 jun. 2020 - 5:06

Groei wordt van groenlinkse zijde inderdaad ten onrechte geassocieerd met een onverantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor de economie is één principe bepalend: geld moet rollen! Een mooi voorbeeld is eten. Mannen hebben ongeveer 2500 kcal eten nodig per dag, vrouwen iets minder. De commercie moet dit getal als gegeven beschouwen, en zich richten op de vraag hoe zo veel mogelijk verdiend kan worden per calorie. Dat kan op allerlei manieren gebeuren: door de verkoop van kan en klaar voedsel, door bezorgdiensten, door de mensen te verleiden vaker buiten de deur te eten. Allemaal benaderingen die niet per se meer grondstoffen vergen.

Grietje Genot
Grietje Genot22 jun. 2020 - 11:59

Homo sapiens heeft meer verleden dan toekomst. Wen d'r maar an.

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt22 jun. 2020 - 15:27

Voor mij persoonlijk geldt dat zeker. Maar voor de anderen, ik weet het niet. Ik had alleen de toestand beter willen achterl laten dan die nu is. Dat was een prestatie van de generatie van onze ouders die het land opgebouwd hebben tot wat het nu is. Helaas zie ik nu alleen maar afbraak.

ton14024
ton1402422 jun. 2020 - 17:16

Klaas, juist die stijging van welvaart door onze ouders breekt de planeet af. De afbraak die jij nu ziet is hebzucht van de onverschilligen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jun. 2020 - 12:49

Mwa, juist die opbouwende (groot)ouders valt veel te verwijten. Zij hebben een ontwikkeling voortgezet die de planeet om zeep helpt. Of de jongeren het tij nog kunnen/willen keren moet nog blijken.