Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Ik probeerde een populist te bekeren

  •  
19-01-2023
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
2023 keer bekeken
  •  
51046218833_bd5748fab2_k

© cc-foto: Roel Wijnants

Voorgedragen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van VluchtelingenWerk Nederland op 12 januari 2023 

Een van mijn favoriete activiteiten die ik dit jaar wil voortzetten, is het verzorgen van de bijeenkomsten voor nieuwkomers ter voorbereiding van het ondertekenen van de participatieverklaring. Als lotgenoten onderling, reflecteren wij daarbij op ons ontwortelingsproces, de bijbehorende vervreemding en de aarding hier. Dit alles gaat gepaard met rouw om datgene wat je achtergelaten hebt.

Zij staan aan de wieg van een ander, nieuw leven. Vervolgens laten wij hen kennismaken met de kernwaarden van de Nederlandse democratie. Prachtig vinden zij artikel 1 van de grondwet waarop onze samenleving sinds Thorbecke voortbouwt. Ook oefenen zij in burgerschap en denken ze na over mogelijke voorstellen aan het stadsbestuur ter verbetering van hun leefomgeving. Want burgerschap ís verantwoordelijkheid. Wij constateren tenslotte dat het feit dat we hier mogen zijn, een compliment is voor Nederland.

Blik van de samenleving
Maar Nederland heeft vele gezichten. In aanloop naar kerst, mocht ik voor de Gelderlander in discussie gaan met een rechts-populistische politicus over de opvang en integratie van vluchtelingen. Het werd uiteindelijk een prettig gesprek met een man die voorheen geen onderscheid kon maken tussen subculturen van migranten die generaties lang in Nederland wonen en vluchtelingen, ondernemende mannen en vrouwen die voor onze ogen uit hun landen weggejaagd zijn.

Het was hem ook ontgaan dat slechts 17 % van de vluchtelingen naar verre, welvarende streken zoals Europa gaat. Verreweg de meesten blijven ‘in de regio’. Inmiddels weet hij dat niet ‘de politiek’, of de nieuwkomer zelf, maar de gehele ontvangende samenleving medeverantwoordelijk is voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Ik vertelde hem dat wij deze verantwoordelijkheid moeten dragen door grenzen te stellen en perspectief te bieden, precies zoals wij dat met onze kinderen horen te doen. Ik hoop dat ik hem voor altijd tot het burgerschap bekeerd heb. 

Mijn gesprekspartner staat echter niet alleen. Veel burgers baseren hun beeld van vluchtelingen grotendeels op migrantengroepen die al generaties lang in Nederland leven. Vanuit een multiculturele maakbaarheidsgedachte hebben wij subculturen lange tijd toegestaan om als eilanden in de Nederlandse samenleving te fungeren. Wij hebben het nagelaten hen als individuen te verleiden om volwaardige burgers van Nederland te worden, met alle rechten én plichten die daarbij horen.

Succesvolle integratie vergt natuurlijk inzet, goede wil en bereidheid tot aanpassing van de 'nieuwkomer'. Maar het vergt ook inlevingsvermogen, flexibiliteit en inzet van de ontvangende samenleving, van degenen die het al goed hebben. Zij beschikken immers over de ruimte om goede perspectieven voor hechting aan te bieden. Snel de taal leren, kennismaken met de kernwaarden van onze democratie, en oriëntatie op werk is natuurlijk belangrijk, maar vormen in de praktijk net iets te vaak kille categorieën om af te vinken. Echte, oprechte verbinding komt uiteindelijk van twee kanten.

Terugblik 2022: crises en bewustzijn
Ook voor de ontvangende samenleving is het goed om erbij stil te staan dat democratie een vrije ruimte is waarvan reflectie een essentieel onderdeel uitmaakt. Geen statische toestand, maar een proces dat afhankelijk is van actieve en goed geïnformeerde burgers. Om dat te kunnen doen moeten we reflecteren op en leren van het verleden.

Het jaar 2022 gaat de geschiedenis in als een jaar van vele afschuwelijkheden. Zo zagen we de brute agressie van Rusland jegens Oekraïne en de zegeviering, met terreur en onderdrukking, van het talibanisme op de vrije wereld. Oprukkend nationalisme en fanatisme en hebzucht naar fossiele brandstoffen, lithium en kobalt voedden conflicten in verschillende delen van de wereld. De kassa’s van wapenhandelaars rinkelden luider dan ooit tevoren. Er ontstonden wereldwijd nieuwe stromen vluchtelingen en we waren op verschillende manieren – zoals in Qatar – getuige van de uitverkoop van mensenrechten. Het was ook een jaar van crises in de opvang van vluchtelingen. De tv-beelden van Ter Apel, waar vluchtelingen onder de scheldkanonnade van bang gemaakte dorpelingen op straat sliepen. 

Maar 2022 was ook het jaar waarin we tot het besef zijn gekomen dat de welvaart en vrede waarin wij hier leven toch het product zijn van decennialang opgebouwde democratische verworvenheden. En dat deze zeker niet vanzelfsprekend zijn. De kloof tussen de overheid en burgers was nooit zo zichtbaar en toonde ons zo de noodzaak van actief burgerschap.

Ook zijn wij ons nu pijnlijk bewust van de omvang van onze mondiale voetafdrukken, de impact op onze leefomgeving als een van de rijkste naties op de wereld. En wij weten dat we onze verantwoordelijkheid voor het slavernijverleden van Nederland en daaraan gerelateerd racisme en achterstelling, niet langer kunnen verbloemen. Ook beseffen wij meer dan ooit hoe het is om te vluchten. De beelden uit Oekraïne lieten ons zien wat onschuldige burgers uit de Congo’s, Yemens, Syriës, Myanmars en Libiës van deze wereld al decennialang overkomt.

Hoop voor 2023
Ik hoop dat 2023 het jaar wordt waarin niet alleen Nederland, maar ook Europa als geheel eindelijk met een beschaafd vluchtelingenbeleid komt. Dat opvang en integratie niet alleen een thema blijft voor politieke congressen en bijeenkomsten, maar dat alle maatschappelijke lagen én individuele burgers, de verantwoordelijkheid gaan dragen voor een menselijk en effectief beleid, voor (nood)opvang en sociaaleconomische perspectieven op de langere termijn van de vluchtelingen hier en elders.

Laat 2023 ook het jaar worden waarin verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen wereldwijd genomen wordt. Laat opvang in de regio niet meer misbruikt worden om vluchtelingen in nood te weren uit dit welvarende deel van de wereld. Hierbij moeten fundamentele rechten en levensbehoeften van vluchtelingen voorop staan. Deze mensen moeten opvang krijgen, waarbij zij zich vertrouwd voelen en waarin zij hun eigen toekomst durven te schetsen. Een toekomst waarbij zij niet uitzichtloos in een kamp hoeven te verblijven, wanhopig wachtend op betere tijden.

cc-foto: Roel Wijnants 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (22)

Poeh, poeh
Poeh, poeh20 jan. 2023 - 10:20

@norsemen Ik noem toch ook niet die aan de rechterkant? Het gaat me om beiden, ongeacht welke.

Paul Spijkers
Paul Spijkers20 jan. 2023 - 3:24

Ik denk niet dat het helpt als je net doet dat iemand met kritiek een onwetende van basis informatie is, inplaats van de situatie serieus te nemen. Dat is een te simpele rhetorische truc die je als weldoener doet lijken. Niet veel meer dan white man's burden. Het punt is niet dat het van twee kanten komt, dat is nogal wiedes. Het punt is dat het niet lukt, zoals je laat zien door de connectie te maken tussen subcultueren van mensen met een migranten achtergrond, en nieuwe inkomers die die mensen ooit waren, via het begrip integratie. Je zegt dat ze verworden tot "subculturen .. als eilanden in de Nederlandse samenleving". Dat komt niet door individuen. Dat komt door de aantallen. Aantallen per jaar zouden beslist moeten zijn aan de hand van hoeveel men WEL met success zonder die apartheid kan laten meedoen. Anders speel je twee risico sferen tegen elkaar uit op een onjuiste illogische en dus valse manier. Anders worden die mensen WEL dezelfde als die latere subculturen.

1 Reactie
Jansen7
Jansen721 jan. 2023 - 12:24

@Paul Spijkers: 1) er zijn linkse mensen die wel degelijk weten dat een land niet grote stromen vluchtelingen aankan. Die weten dat Turken best wel Syriërs willen opvangen als broedervolk maar dat het op het gebied van de woningmarkt en arbeidsmarkt ook hele grote 'uitdagingen' met zich meebrengt. 2) een deel van de linkse mensen wil de discussie dus ontlopen, dit kan om uiteenlopende redenen zijn, bewust of onbewust, en het infantiliseren van opponenten is er een van. Dit artikel is een voorbeeld van infantiliseren. Meestal wordt gekozen voor demonificeren of ontmenselijken door met Godwins te blijven komen als mensen voor dichtere grenzen pleiten.

Poeh, poeh
Poeh, poeh19 jan. 2023 - 15:03

Ik heb een bloedhekel aan alle extremisten en die zitten niet alleen aan de rechtse kant, maar ook aan de linkse.

5 Reacties
Zandb
Zandb19 jan. 2023 - 16:14

Poeh Toch maakt het een enorm verschil uit of je extreem tegen buitenlanders bent of dat je heel extreem tegen roken bent of op extreem zou vinden, dat iedereen hetzelfde zou moeten verdienen.

Adaestuo
Adaestuo19 jan. 2023 - 17:41

Ik heb een hekel aan boerenkool, en iedereen die boerenkool wel lekker vind is gewoon een poldernazi...

Vervatte
Vervatte19 jan. 2023 - 19:05

@zandberg Dat maakt alle drie helemaal niks uit. Zo lang je het vindt, is dat prima.

Norsemen
Norsemen19 jan. 2023 - 20:09

En wie zijn die extremisten aan de linker kant dan?

Zandb
Zandb20 jan. 2023 - 6:29

Vervatte Als je in stilte iets vindt, dan klopt dat. Maar hier maakt iemand kenbaar wat die vindt. Waarom. zou iemand dat DOEN, zou die weten dat het er niets toe zal doen?

Ewout Pool
Ewout Pool19 jan. 2023 - 14:26

Ik ben het met de schrijver eens dat vluchtelingen voor oorlog en onderdrukking in Europa op een goede en menswaardige manier moeten worden opgevangen. Tegelijk zit hier gelijk de crux: Lang niet alle migranten vluchten voor oorlog en onderdrukking en ten tweede is de verdeling van vluchtelingen over Europa nogal ongelijk. Bovendien moet de ontvangende samenleving de hoeveelheid wel kunnen dragen. Nederland kan simpelweg niet doorgaan met het toelaten van 200.000 mensen per jaar, jaar na jaar. We hebben de middelen niet meer. En ja, dat is het gevolg van het beleid de afgelopen decennia maar dat maakt de situatie niet anders.

5 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde19 jan. 2023 - 16:50

Ewout,waar haal je 200.000 vluchtelingen vandaan?

Vervatte
Vervatte19 jan. 2023 - 19:09

@martijn van der linde Die hoef je nergens vandaan halen, die komen vanzelf wel

Ewout Pool
Ewout Pool19 jan. 2023 - 21:55

Beste Martin, ik heb het bewust niet over vluchtelingen. Dat is een veel kleinere groep. Ik heb het over immigranten die om allerlei redenen (vervolging, oorlog, studie, werk, liefde etc.) immigreren in Nederland.

Martin van der Linde
Martin van der Linde20 jan. 2023 - 14:14

Ewout, je kunt alleen naar Nederland immigreren als je werk of een verblijfsvergunning hebt of getrouwd bent met iemand die ruim in jouw levensonderhoud kan voorzien. Anders krijg je geen geld of woning. Ze hebben dezelfde rechten als iedereen die werkt en woont. Bovendien betalen zij belasting en premies voor pensioen en uitkering en dragen ze positief bij aan de economie. En anders dan de niet immigrant hebben ze geen gebruik gemaakt van ons gratis onderwijs en zorgsysteem. In tegenstelling tot de Nederlanders die dat wel deden maar er niks voor terug deden. Waarom zetten we die dan niet uit? Als je het dan toch over hoge kosten voor de maatschappij wilt hebben.

Ewout Pool
Ewout Pool20 jan. 2023 - 17:18

Beste Martin, dank voor je reactie. In mijn optiek vergeet je alleen dat binnen Europa er vrij verkeer is, waarbij de arbeidsmigranten vaak in dienst zijn van een formeel buitenlands uitzendbureau. Daardoor kunnen ze voor veel lagere kosten worden ingehuurd dan Nederlanders. Hetzelfde geldt voor studenten. Ook die kunnen op relatief soepele voorwaarden naar Nederland komen. Daarnaast is er een groot probleem dat niet gehandhaafd wordt op mensen die niet in Nederland mogen verblijven.

Martin van der Linde
Martin van der Linde19 jan. 2023 - 13:37

Goed artikel. Het laat zien dat veel vooroordelen voort komen uit gebrek aan basiskennis. Dat is ook mijn ervaring. Er gaat veel opzettelijk foute informatie rond. En niet iedereen is in staat het kaf en het koren te scheiden. Nieuws waar je bang van wordt heeft meer impact dan het gezonde verstand aan kan. "De kloof tussen de overheid en burgers was nooit zo zichtbaar en toonde ons zo de noodzaak van actief burgerschap." Heel goed en genuanceerd gezegd. De burger kijkt in deze roerige tijd naar de overheid en stapt terug uit de frontlinie. Daardoor ontstaat de kloof. Niet de overheid veroorzaakt die kloof maar de afwachtende en bange burger. De overheid die lange tijd meer op afstand bleef komt nu juist naar voren om de kloof te dichten. En dat gaat soms niet helemaal goed. Het positieve is dat de overheid die stap zet door direct in te spelen op wat wenselijk is. Maar het zal tijd kosten voor de beide partijen om aan dit nieuwe evenwicht te wennen. En dat geldt ook voor de inburgering van migrantengroepen in de samenleving. Ook daar is het zoeken naar een balans tussen wennen aan en gebruik maken van de mogelijkheden die onze maatschappij biedt en de eigen culturele achtergrond. Kijkend naar migranten uit Indonesië, Suriname, Turkije en Marokko weten we dat dat soms generaties lang duurt. We moeten geduld hebben en niet te snel met ons oordeel klaar staan.

Wir sind Pabst
Wir sind Pabst19 jan. 2023 - 12:32

In mijn gemeente en onze buurgemeente zijn zoveel asielzoekers waaronder ook Oekraïners vallen opgevangen dat een stad als Amsterdam er ongeveer 15.000 zou moeten opnemen naar ratio van het inwonertal.

2 Reacties
Norsemen
Norsemen19 jan. 2023 - 14:01

En?

Zandb
Zandb19 jan. 2023 - 16:16

Wir En waarom zou het inwonertal van doorslaggevende aard moeten zijn, als het er om gaat waar je vluchtelingen huisvest?

Norsemen
Norsemen19 jan. 2023 - 12:05

Met populisten discussiëren over politiek is als met religieuzen discussiëren over religie. Logica en dat soort begrippen doen er voor hen niet toe.

3 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier19 jan. 2023 - 13:02

De meeste rechtse mensen hebben daar last van. Velen stemmen keihard tegen hun eigen belang in, alleen maar omdat ze een hekel hebben aan Moslims bijvoorbeeld.

Zandb
Zandb19 jan. 2023 - 16:18

Norsemen Blijkbaar discussieert u niet alleen met de verkeerde populisten maar ook met de verkeerde religieuzen. Of misschien discussiëren goede mensen wel met de verkeerde persoon.......

Norsemen
Norsemen19 jan. 2023 - 20:11

“verkeerde populisten” Je bedoelt dat er ook goede zijn?