Joop

Ik las het boek van Pieter Omtzigt en nu ben ik bezorgd

  •  
08-09-2023
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
217210 keer bekeken
  •  
ANP-453409090

Omdat Pieter Omtzigt voor veel van zijn volgelingen de nieuwe messias is, besloot ik zijn boek uit 2021 te lezen dat nu weer naar de top van de bestsellerlijst is geklommen. Ook al is het gedateerd ben ik toch blij dat ik het geschrift gelezen heb. Onder meer omdat ik daardoor die positie van verlosser beter begrijp. Met messias doel ik niet op een Jezus-figuur maar op het idee dat de politiek een puinhoop is en er maar een iemand is die de boel op orde kan krijgen. Omtzigt beweert het nergens maar de geest van het boek ademt uit dat hij zo’n doortastend persoon is.

Nieuw Sociaal Contract werd geschreven tijdens de coronapandemie toen veel politici en andere opiniemakers eindelijk de tijd vonden om aan een boek te werken. Zowel de Volkskrant als NRC bestempelden het tot een van de beste politieke boeken van het jaar. Het was ook een van de best verkochte politieke boeken. Dat zegt natuurlijk niet alles in een land waar Jan Dijkgraaf de best verkochte schrijver blijkt maar het is ook niet onbelangrijk. Omtzigt noemt zijn nieuwe partij naar het boek, ook slim. In de jongste peiling - van Ipsos/EenVandaag - is NSC de grootste.

Misschien dat het met de kennis van nu anders leest omdat de urgentie van de inhoud enigszins door de tijd is ingehaald - Omtzigt schreef het boek als CDA’er in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van 2021 - maar ik werd er om meerdere redenen niet echt door gegrepen.

De titel belooft een stevig, diepgaand betoog. Het idee van een sociaal contract is immers puur filosofisch. Er bestaat niet zoiets als een echt contract tussen burger en overheid. Het is bijvoorbeeld een term voor de principes waarop een democratie gebaseerd is, zoals dat in ruil voor zeggenschap en veiligheid de burger zich niet tegen de overheid keert en andersom.

Over dat filosofische concept gaat alleen het laatste hoofdstuk, dat zo’n dertig pagina’s beslaat, en dan nog heel praktisch. Het behandelt voornamelijk een aantal voorstellen die voortkomen uit zijn werkzaamheden als parlementariër. Zo pleit Omtzigt voor de invoering van een constitutioneel gerechtshof dat de Nederlandse wetgeving kan toetsen aan de Grondwet. Nu mogen rechters dat niet doen en moeten burgers daarvoor naar het Europees hof. Het is een zinnig voorstel, los van de vraag of je er het mee eens bent. Er staan meer van dat soort plannen in.

Toen ik deze week de HJ Schoolezing van Caroline van der Plas bestudeerde, herkende ik veel uit het boek. Tot en met de verheerlijking van de katholieke politiek uit het verleden. Dat wordt door de uit katholieke nesten afkomstige politici gebracht als een toonbeeld van saamhorigheid maar de praktijk was natuurlijk anders. Niet alleen maakte het onvrij en werd het katholieken verboden om op socialisten te stemmen er was ook het verbond tussen kerk en kapitaal: wij houden ze dom, jullie houden ze arm. Voeg daarbij bijvoorbeeld de onderdrukking van vrouwen, homo’s en het systematische seksuele misbruik van kinderen. Dan is dat rijke Roomse verleden toch wat bevlekt, om niet te zeggen smerig. Zeg ik als cultureel katholiek zijnde. Ik ben blij dat het voorbij is en hoop dat de toekomst wat beters in petto heeft. 

Net als BBB wil Omtzigt ook een verschuiving van macht naar de regio. Hij pleit voor invoering van een nieuw kiessysteem waarbij het woongebied van de te kiezen politici meer mee gaat wegen in het stembureau. Dat heeft ook een praktische oorzaak. De in Enschede woonachtige Omtzigt werd ooit door het CDA op een onverkiesbare plaats gezet maar kon terugkeren dankzij veel voorkeurstemmen uit Twente.

Ik vond het eerlijk gezegd een ingewikkeld voorstel waar hij mee komt. En dat verbaasde me want Omtzigt pleit er juist voor dat de burger meer bij de democratie betrokken wordt. In Denemarken bestaat al zo’n systeem, vertelt hij maar vermeldt dan weer niet dat het in Duitsland jaren terug ook werd overgenomen en inmiddels weer is afgeschaft. Het is vervangen door een ander systeem. Ik kreeg hoe dan ook het idee dat het voorstel van Omtzigt de uitslag van de Kamerverkiezing nog ingewikkelder zou maken dan die van de Eerste Kamer.

Daar liep ik vaker tegenaan in het boek. Dat de stof boven m’n lekenpet ging, bedoel ik. Bijvoorbeeld als hij het heeft over de economische en andere modellen waarmee de overheid en politiek trachten grip te krijgen op de toekomst. Omtzigt constateert dat die methodes zijn losgezongen van de werkelijkheid en dat er in plaats daarvan meer geluisterd moet worden naar denktanks van experts. Voor mij als leek werd niet duidelijk of en waarom dat tot verbetering leidt.

Kijk naar het klimaat, zou ik zeggen. Op basis van alle modellen weten we al lang wat ons te wachten staat en wat er moet gebeuren om dat te voorkomen. Die noodzakelijke maatregelen zijn tegengehouden met behulp van denktanks, die nogal eens gevuld worden met praatpoppen van de fossiele industrie.  

En toen liep ik in het stuk waarin hij de modellen afbrandt tegen iets vreemds aan. Omtzigt schrijft:

Modellen beschrijven de werkelijkheid, maar de werkelijkheid – en zeker de economische en sociale werkelijkheid – is buitengewoon complex, al helemaal wanneer ook menselijk gedrag er impliciet of expliciet onderdeel van uitmaakt. Modellen, zeker in de sociale wetenschappen, beschrijven dus hooguit een deel van de werkelijkheid. Of zoals statisticus George Box het zei: ‘All models are wrong, but some are useful.’ In Nederland echter bepalen modellen ons beleid.

Ik ken George Box niet maar het leek me een vreemd citaat in deze context. “Alle modellen zijn verkeerd maar sommige zijn nuttig.” Ik zocht het op en verdomd, de beroemde statisticus Box - van wie ik natuurlijk nooit had gehoord - beweert precies het tegenovergestelde van wat Omtzigt zegt. Zijn uitspraak is gericht tegen mensen die juist geen modellen willen gebruiken omdat die nu eenmaal nooit waterdicht zijn. Box beweert dat die houding kortzichtig is aangezien modellen wel degelijk nuttig kunnen zijn. Waarom haalt Omtzigt Box aan en doet hij alsof die zijn opvatting ondersteunt? Het zal geen kwaadaardigheid zijn maar dan  lijkt het een blunder. Dat zou niet erg hoeven zijn maar juist Omtzigt hamert in het boek voortdurend op precisie.

“Puur en alleen varen op modellen levert serieuze problemen op,” stelt Omtzigt. Dat lijkt me overigens een open deur. Helaas komt zijn alternatieve benadering en pleidooi voor meer denktanks op mij net zo technocratisch over als het modeldenken. Dat gevoel dringt zich op omdat het op de een of andere manier in het boek steeds niet gaat over achterliggende opvattingen en ideeën. Het is meer een verzameling praktische plannen voor bepaalde problemen op basis van voornamelijk eigen ervaringen. Een echt wereldbeeld kwam ik niet tegen. Dat vond ik niet alleen teleurstellend maar gezien de peilingen ook verontrustend. 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (105)

agnar123
agnar12321 sep. 2023 - 15:03

Citaat: "Het idee van een sociaal contract is immers puur filosofisch. Er bestaat niet zoiets als een echt contract tussen burger en overheid." Er is wel degelijk zo'n contract. Volgens dit contract: De overheid zorgt voor een betrouwbare rechtstaat. In ruil betaalt de burger belasting en ziet af van eigen rechtshandhaving. De overheid pleegt al decenia contractbreuk. Er is geen betrouwbare rechtstaat. Tata Steel en Chemours vergiftigen de omwonenden en de boeven worden niet opgesloten. De banken bestelen al ruim 25 jaar de burgers met woekerpolissen, rentederivaten en rentemanipulatie en er is nog NOOIT een bankrover strafrechterlijk vervolgd. De AFM weigert gewoon het consumenten recht te handhaven. Het Grechtshof Den haag stelt zelfs: Het OM hoeft de Rabobank niet te vervolgen, want wanneer een bank onrechtmatig geld haalt van de rekening van een klant dan is dat nooit strafbaar. Zie: www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2893 De VVD wil bewoners van arme wijken dubbel bestraffen. Arm zijn is volgens de VVD een keuze. Ben je een deugdzaam mens, dan koop je een woning in Wassenaar of Blaricum. Als de politiek het vertrouwen wil herstellen, dan dienen ze te zorgen voor een betrouwbare rechtstaat. De mafia is ooit ontstaan omdat de Italiaanse overheid de gewone mensen niet beschermde tegen de rijken. In Nederland gebeurt nu hetzelfde.

GroteGeer
GroteGeer17 sep. 2023 - 10:45

Denktanks bestaan uit burgers. Hiermee krijgen burgers de kans om met een diverse groep burgers te verdiepen - dus kennis verkrijgt -in onderwerpen èn de voors en tegens bij te nemen keuzes. Feitelijk zijn de denktanks ook modellen - echter met een gewogen burgelijke weging.

JoopSchouten2014
JoopSchouten201416 sep. 2023 - 12:37

'Box beweert dat die houding kortzichtig is aangezien modellen wel degelijk nuttig kunnen zijn. Waarom haalt Omtzigt Box aan en doet hij alsof die zijn opvatting ondersteunt?' Het is maar net hoe, wat je hier leest, invult. De uitkomst blijft hetzelfde: 'ingewikkeld' maar kan een uitweg bieden.

Pater
Pater11 sep. 2023 - 14:01

"All models are wrong; some models are useful." Dat citaat klopt. En de bedoeling van Box lijkt me overeen te komen met die van Omtzigt: modellen zijn iets heel anders dan de werkelijkheid, maar ze kunnen wel nuttig zijn. Geen blunders.

android1984
android198411 sep. 2023 - 12:59

Modellen zin nuttig voor de grote lijn. Sinds de ijstijd is ons klimaat aan het veranderen, Op basis van (historisch meetbaare) werkende modellen kun je zien dat de aarde opwarmd. Vervolgens kun je daarmee een algemeen plan en doel voor de toekomst neerzetten. Maar elk model heeft in dit landje 18 miljoen unieke gevolgen. Dus als jij in die groep zit "die maar even €8500 moet neertellen voor een wrmtepomp" kan het zijn dat het model wel klopt maar jij persoonlijk in de problemen komt. Voor de traditioneel linkse kiezer, weinig geld en veel problemen, vallen er uit modellen klappen op te vangen. Zoals door het uitkeringsschandaal is bewezen. Het is aan de politiek om dus te schipperen tussen de grote lijn en de menselijke maat.

clara51
clara5111 sep. 2023 - 8:23

Ik las het boek van Omtzigt in 2021. Wat er sterk aan is, vind ik: zijn analyse van macht en tegenmacht (en wat daar mis aan is) in de Nederlandse politiek. Voor die analyse zou meer aandacht mogen zijn. Ook van Van Jole. Vurdeverderest, zoals we in het katholieke zuiden zeggen, is het oude wijn in nieuwe zakken. Zoals je aan het stemgedrag van Omtzigt (als Groep Omtzigt) kunt zien, kun je Omtzigt wel uit het CDA halen, maar het CDA niet uit Omtzigt. Ik zou niet weten waarom hij als voorman van zijn nieuwe partij NSC ineens drastisch anders zou gaan stemmen. Ook zijn programma wijst daar niet op. Verder wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om erop te wijzen dat niet alleen Omtzigt en Leijten zich enorm hebben ingezet om het toeslagenschandaal bloot te leggen, maar ook Farid Azarkan (Denk).

JopiePoliste
JopiePoliste11 sep. 2023 - 7:35

Met Omtzigts boek bij de hand verbaas ik me behoorlijk over dit artikel. Een complete (opzettelijke?) misrepresentatie van het boek. Neem bijvoorbeeld het citaat van George Box. Daarvoor en daarna schrijft Omtzigt dat modellen inderdaad - tot op zekere hoogte - nuttig zijn. Het grote probleem is alleen dat de modellen die de overheid gebruikt niet openbaar zijn, en dus niet bediscussieerd of bekritiseerd kunnen worden. Oplossing (Deel VI, punt 9): "De overheid gebruikt alleen open modellen, en maakt ruimte voor discussie over de modellen en hun uitkomsten". Waarom schrijft u dat dan ook niet even op, in plaats van te cherrypicken, context weg te laten, en te doen alsof Omtzigt alle modellen de deur uit wil hebben? Voor iedereen die dit leest: geef het boek een kans, lees het kritisch, en oordeel dan. Oordeel niet op basis van het zwak geschreven stukje misleiding van de eindredacteur van Joop.

4 Reacties
Francisco van Jole - eindredacteur Joop
Francisco van Jole - eindredacteur Joop11 sep. 2023 - 8:08

Het enige model waar hij positief over is, is het planetarium van Eisinga in Franeker. Ik vind kritiek op modellen gezond, net zoals ik andere standpunten in het boek waardeer maar ik verbaas me over de manier van argumenteren.

Pater
Pater12 sep. 2023 - 2:17

@Van Jole Mij verbaast juist jouw niveau van argumentatie, door de zaak zo te draaien alsof Box en Omtzigt ieder iets anders beweren. Hun bedoelingen komen overeen.

tinus1969
tinus196913 sep. 2023 - 6:40

Omtzigt is van huis uit econometrist. Econometristen zijn, net als beta-wetenschappers en ingenieurs, gewend om te werken met modellen, om die modellen zelf te maken, en om die modellen ook overboord te gooien. Wetenschappers (de goede althans) zijn niet dogmatisch - het is vaak de buitenwacht die er dogmatisch mee wegloopt. Dat zie je ook met de koopkrachtplaatjes van het CBS (ook een model); het zijn politici die hier dogmatisch mee omgaan, niet de econometristen. En Omtzigt sluit zich (hoewel mss soms wat onhandig verwoord) aan bij de mensen die modellen gebruiken in het besef dat die een soort gereedschap zijn - handig tot je iets beters hebt. Van Jole lijkt oprecht nooit van deze hele insteek te hebben gehoord (en daardoor op het verkeerde been te worden gezet), en dat is jammer. Voor mij als beta is wat Omtzigt schrijft een open deur, en het is zorgelijk dat dat blijkbaar voor veel mensen niet zo is.

tinus1969
tinus196913 sep. 2023 - 6:44

Als aanvulling: Modellen zeggen niets over ideologie, ook dat is een heel veel gemaakte denkfout, vooral onder economen. 'De Markt' is een model waarmee je feitelijk een aantal verschijnselen kunt beschrijven, het is geen morele norm dat 'De Markt' het beste is. Net zoals de zwaartekracht een model is om te beschrijven waarom appels vallen - geen ideologie dat appels 'moeten' vallen. Vanuit dat oogpunt: Ik ben het eens met Omtzigt mbt modellen en middelen, inclusief een aantal consequenties voor hoe openbaar bestuur zou moeten werken. Ik verschil grondig met hem van mening mbt een aantal heel andere ideologische aspecten, die mij teveel CDA zijn.

RaymondenJoop
RaymondenJoop10 sep. 2023 - 19:23

De kern vh verhaal is dat politici verantwoording moeten voelen voor degenen die ze voor hun positie heeft gekozen. En niet dat politici denken dat degene die hun gekozen heeft ze een carte blanche geeft tav eigen politiek belang. Je kan het dedain noemen, nsc, wie zijn toch die mensen, bottom line wordt het werk niet gedaan en zijn eenvoudige problemen uitgegroeid tot ernstige crises.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 sep. 2023 - 16:10

Omtzigt doet erg zijn best om de validiteit van modellen onderuit te halen, het moet dan ook niemand verbazen dat hij te laat was om zijn programma te laten doorrekenen, een aaneenschakeling van gefundenes fressen, het planetarium van Eisinga en een rattenplaag in Hanoi om aan te tonen dat modellen gebrekkig of ontoereikend zijn, het beleid aangaande de rattenplaag werd een groot succes stelt hij, lulkoek, het beleid was geen succes want de rattenplaag werd erger, dit is m.i. de grootste (denk) fout die hij maakt, je moet je zaak evalueren en aanpassen om het eventueel tot een succes te maken aan de hand van de praktijk, zelfs als daar een gebrekkig model aan ten grondslag ligt, dat is zijn zwakke punt in het betoog, kortom hij manipuleert een uitkomst naar zijn messiaanse aanpak, hetzelfde model als Jan Marijnissen hanteerde, het meest brakke model kan je tot een succes maken als je gaande weg in staat bent te leren van fouten, dat kan hij niet want hij acht zijn ideeën superieur aan de rest, dat voetstuk moet grondig gesloopt worden, hij verdient m.i. die status niet, zet daar een gemiddeld AI programma tegen over en Pieter is nergens, het verbaast me ook niet dat hij geen tv debatten oude stijl wil, nee meneer wil er een lezing van maken, zonder geïnterrumpeerd te worden, om hem onderuit te halen heb je 2 dingen nodig, goed inzicht in zijn handel en wandel in het parlement door de jaren heen en zijn zelfreflectie van een zwart gat.

6 Reacties
Daslief
Daslief10 sep. 2023 - 22:03

Lees of luister zijn lezing over modellen nog eens terug, maar nu met je aandacht erbij: 'Omtzigt doet erg zijn best om de validiteit van modellen onderuit te halen' nee, hij doet zijn best om te laten zien dat politici modellen niet moeten verwarren met de werkelijkheid; 'het moet dan ook niemand verbazen dat hij te laat was om zijn programma te laten doorrekenen' verbaast me inderdaad niet gezien zijn duidelijke argumentatie waarom die doorrekeningen over de koopkracht voor de meeste Nederlanders weinig zeggen; 'het planetarium van Eisinga en een rattenplaag in Hanoi om aan te tonen dat modellen gebrekkig of ontoereikend zijn' hij laat zien waarom het planetarium van Eisinga wel bruikbaar was maar het rattenstaarten-model juist niet; 'het beleid aangaande de rattenplaag werd een groot succes stelt hij' 'lulkoek' hij legt uit waarom het beleid juist géén succes was (en waarom varen op het model dat niet kon verhinderen) 'dit is m.i. de grootste (denk) fout die hij maakt, je moet je zaak evalueren en aanpassen om het eventueel tot een succes te maken aan de hand van de praktijk, zelfs als daar een gebrekkig model aan ten grondslag ligt, dat is zijn zwakke punt in het betoog,' nee dat is juist de essentie van zijn betoog: hij hamert er juist op dat je modellen altijd moet toetsen aan de werkelijkheid (evalueren) en dat de politiek dat te weinig doet Het lijkt erop dat je het eigenlijk roerend met hem eens bent...

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 sep. 2023 - 15:01

Je kan je natuurlijk afvragen of de voorbeelden die hij noemt te vangen zijn in een model, dan is ieder idee een model, zover gaat hij, in tijd en plaats, in geval Eisinga letterlijk, ik denk niet dat je een dergelijk model model kan laten staan voor bestuur, de rattenplaag van Hanoi is een ander verhaal, wie zegt mij dat het gebaseerd is op een model en niet op een middagje brainstormen, ik had het iets moediger gevonden als hij een beetje dichter bij huis was gebleven, de toeslagen affaire, het model dat zonder al teveel controle snel uitkeerde, ondanks waarschuwingen van o.a. de rekenkamer bleef hij doof en blind, dat het de kern van zijn betoog zou zijn maakt alleen maar schrijnend duidelijk dat het toetsen van modellen niet echt zijn ding is, neemt hij daar verantwoordelijkheid voor, nooit gehoord, en dat wil het hele land naar zijn hand zetten, wil een constitutionele toetsing invoeren, niet een ieder ziet daar het nut van in. https://www.groene.nl/artikel/de-invoering-van-constitutionele-toetsing-als-symboolpolitiek Over economische modellen heb ik weinig verstand, daar blijf ik dus van af, ik laat het aan echte economen over om hem tot aan de enkels af te zagen aangezien zijn denkmodellen aan alle kanten rammelen, en zeker, ik kan hem niet uitstaan en hoop dat hij goed op z'n smoel gaat in debatten.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 sep. 2023 - 17:40

Ter aanvulling. Omtzigt vindt het onwenselijk dat de regering geld kan uitgeven zonder toestemming van het parlement, maar het meest schrijnende hierin is zijn klacht dat de regering in kleine kring had besloten dat iedere gedupeerde toeslagenouder €30.000 zou krijgen: "Geen kleine beslissing, en toch was er geen discussie over in de Kamers, geen instemming van het parlement nodig, en geen kans voor uitvoeringstoetsen. Twee jaar later staan de ergste slachtoffers op lange wachtlijsten, en krijgen mensen met kleine schade enorme zakken geld. Kostenplaatje: 7,1 miljard euro, en het wordt alleen maar meer." https://decorrespondent.nl/14747/omtzigt-wil-de-democratie-vernieuwen-mooi-en-daarna/b54cd1b2-66e3-0d41-3d93-aff8b10f19f4 Als je dus bedenkt dat het door toedoen van m.n. Omtzigt, Azarkan en Leijten die bewindslieden steeds in de verdachtenhoek van onwil en onvermogen drukten zo uit de klauwen is gelopen, klein detail, het kostte €7000 een dossier zwart te lakken op grond van de wet bescherming persoonsgegevens, deze 3 mensen hebben de belastingbetaler op zeer hoge kosten gejaagd en nu wil Omtzigt dit afvangen door de kamer een grotere rol toe te kennen om het budget in de hand te houden dan word ik kwaad, dit is n.l. Pieter Omtzigt in een notendop, een zelfreflectie van een zwart gat en daarom mag hij wat mij betreft totaal, niet aflatend en finaal onderuit gehaald worden, dat verdient hij.

Daslief
Daslief12 sep. 2023 - 10:29

Uit je reacties blijkt dat je vooral een enorme hekel hebt aan Omtzigt, dat is uiteraard je goed recht. Je argumentatie in je eerste bijdrage verbaasde me alleen, omdat je het inhoudelijk wat modellen betreft grotendeels met hem eens lijkt te zijn. De bezwaren van die CDA-promovendus (Groene-artikel, zie ook https://www.cda.nl/wetenschappelijk-instituut/actueel/nieuws/geloof-in-de-democratische-rechtsstaat) vind ik weinig overtuigend. En dat de regering niet te makkelijk geld moet kunnen uitgeven zonder toestemming van het parlement ben ik met Omtzigt eens. Anderzijds ben ik met jou eens dat Omtzigt in het begin van de toeslagenaffaire zelf ook een kwalijke rol heeft gespeeld en al even weinig zelfreflectie toont als veel politici. Maar staat tegenover dat hij zich later wel echt ingespannen heeft om voor de getroffen ouders op te komen, dus wb de toeslagenaffaire ben ik neutraal over Omtzigt (en positief over Leijten en Azarkan). Zal zelf niet op hem stemmen, maar deze twee dingen doet Omtzigt wmb gewoon heel erg goed: - hij legt uit waarom modellen als instrument prima bruikbaar zijn, MITS onder duidelijke voorwaarden waar de overheid te vaak NIET aan voldoet: openheid; toetsen aan de realiteit. - hij laat zien dat de regering in NL teveel macht heeft (Trias politica?!) en doet constructieve voorstellen voor sterkere tegenmacht: geitenpaadjes benoemen die de regering gebruikt om parlement te omzeilen; openbaar maken van modellen; constitutionele toetsing.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 sep. 2023 - 16:36

"Uit je reacties blijkt dat je vooral een enorme hekel hebt aan Omtzigt, dat is uiteraard je goed recht." Dat ligt iets ingewikkelder, voor het toeslagen drama boven water kwam kon ik hem niet goed plaatsen, naarmate het drama zich voltrok en ontvouwde ging ik er steeds meer over lezen en kwam tot de ontdekking dat Omtzigt een prominente rol hierin bekleedde dankzij goede info en kamerhandelingen, ieder mens kan fouten maken, als je dat niet onder ogen wilt of kan zien wordt daarvan leren een moeilijke kwestie, ik vraag me af welk nut modellen dan hebben, AI grijpt steeds terug naar eerdere gegevens om de toekomst te voorspellen met vaak verbluffende resultaten, in die zin is O. heel erg instrumenteel, dat kan een machine veel beter, mijn ervaring is dat je bij Omtzigt goed moet opletten wat hij zegt omdat hij tussen neus en lippen door dubieuze stellingen erin fietst om zijn punt kracht bij te zetten, dat heet bij mij manipuleren, dat Rutte beleid voert dat omgeven is door mist, de Rutte doctrine kennen we, om daarvoor onze bestuursstructuren geheel naar de hand van Omtzigt te zetten gaat mij veel te ver, ik vertrouw zijn inzichten niet en ben niet bereid geld uit te geven voor zijn boek.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 sep. 2023 - 16:39

Watch what they do, not what they say is het devies van Rachel Maddow, daar sta ik helemaal achter, hij mag boeken schrijven, lezingen houden tot je er horendol van wordt, 1001 vragen stellen waarbij hij meerdere malen heeft aangegeven dat als strafmaatregel in te zetten, tijdlijnen en meer uit z'n toolbox oogt geweldig voor het argeloze volk, uiteindelijk zal je moeten samenwerken en daar gaat de schoen wringen, ik voorspel dat het over 4 jaar gebeurd is met zijn sociaal contract, de zoveelste waar de wal het schip keert; voor eenvoudige beroepen moet je een psychologische test ondergaan, als Fred Teeven niet aan die test had voldaan was hij geen buschauffeur geworden, de eerste en de beste narcist kan de kamer binnen wandelen en ons veel schade te berokkenen, toelatingseisen mede opgesteld door het volk d.m.v. een enquête kan veel ellende voorkomen, als je een goed inzicht wilt hebben over de toeslagen affaire zou ik je het luisterboek van Jesse Frederik willen aanraden, de link kan je hier onder mijn naam vinden als je naar beneden scrolt, gedegen onderzoek journalistiek dat laat zien dat zaken soms ingewikkelder liggen dan op het eerste gezicht lijkt, dat de pers hierin een kwalijke rol speelt en geen enkele verantwoordelijkheid voor neemt.

Panthera
Panthera10 sep. 2023 - 10:40

In een commissievergadering over een constitutioneel hof is de vraag van een lid van GL aan Omtzigt, waarom nu wel voor een constitutioneel hof, en toen hij volksvertegenwoordiger voor het CDA was, waarom hij toen tegen kon zijn. En het antwoord heeft mij erg verbaasd. U ook!

3 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 sep. 2023 - 16:12

"En het antwoord heeft mij erg verbaasd. U ook!" Ik heb dat niet meegekregen , kan je in het kort vertellen wat het antwoord was?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 sep. 2023 - 22:49

Ik neem aan dat het om dit debat gaat, het antwoord van Omtzigt is inderdaad zwak, dit soort vragen in b.v. een verkiezingsdebat gaan de glans van onze onverschrokken vernieuwer doen verbleken en hem de das omdoen. https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/constitutionele-toetsing-0

Panthera
Panthera12 sep. 2023 - 12:02

Beste Raymond, Ja het gaat inderdaad om wat hij in deze commissievergadering vertelt.

Paul_nietUitDeStad
Paul_nietUitDeStad10 sep. 2023 - 9:59

Sorry, maar het is de heer van Jole die niets snapt van wat Box zegt. Soms is het gebruik van modellen nuttig, als je maar rekening houd met die elementen (menselijk gedrag) die niet in een model zijn af te vangen. Ik merk op dat Pieter Omtzigt in de media overal verkeerd wordt geciteerd..maar je het is natuurlijk campagne tijd en de paniek door de peilingen bij andere partijen zit er goed in.

LiebesKind
LiebesKind9 sep. 2023 - 23:37

Het is van Jole die niets van Box begreep in plaats van Omtzigt. De waarschuwing van Box is dat het weliswaar om de wetenschappelijk meest betrouwbare beschrijvingen gaat van complexe processen zoals sociaal-economische en anderszins maatschappelijke, maar dat het wel modellen blijven. In aansluiting daarmee stelt Omtzigt: “Puur en alleen varen op modellen levert serieuze problemen op.” De realiteit is weerbarstig met onvoorziene grote mate van bepaalde invloeden die in beginsel klein waren en lang niet in alle gevallen een dergelijk grote invloed opleveren. Dit is de econometristen die werken met dit soort door hen opgezette statistische modellen op grond van veel data maar al te bekend. Het is daarom van het grootste belang om altijd een groep deskundigen op gebied van bepaalde specialistische gebieden maar ook een groep crisismanagers naast permanente topmanagers paraat te houden. De daartoe door Omtzigt zo genoemde denktanks zijn een prima gambiet met het parallelle gebruik van de modellen opgezet door econometristen.

Martin van der Linde
Martin van der Linde9 sep. 2023 - 18:54

Omtzigt is niet zo slim als hij zich voor doet. Wat hij zegt over modellering en het gebruik ervan lijkt interessant maar is het niet. Hij is econometrist maar zijn kennis van modellering komt heel rudimentair over. Hij is een brildrager in het land der blinden. Hij kan zeggen wat hij wil, er loopt geen sterveling in de kamer laat staan in zijn politieke doelgroep rond die weet waar hij het over heeft. Modellen zijn statische weergaven van een onderzochte werkelijkheid. De kwaliteit ervan is afhankelijk van de gebruikte dataset (de waarnemingen), de complexiteit ( is het een eenvoudig lineair model of een ingewikkeld regressiemodel) en de toepassing van het model. Grondregel bij modellering is dat het voortdurend getest wordt, dat is een leerproces, dat inzicht geeft over de bruikbaarheid van het model. Politici moeten zich verre houden van interpretatie of verificatie van modellen. Daar hebben we specialisten voor die in eenvoudige woorden uitleg kunnen geven. Nu gaat tovenaarsleerling omtzigt met de materie aan de haal. En voor alle duidelijkheid een econometrist gebruikt modellen maar maakt ze niet zelf. Hij kan van simpele modellen zeggen of ze valide zijn maar meer ook niet. Dus prima dat van Jole dit aan de orde stelt en nog beter, dat hij Omtzigt ontmaskert als iemand die speelt met de waarheid.

4 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde10 sep. 2023 - 8:21

Concluderend: Ja, Pieter Omtzigt heeft in zekere zin gelijk met zijn kritiek op modellering. Modellen zijn krachtige tools die kunnen worden gebruikt om de effecten van beleid te voorspellen, maar ze zijn niet perfect. Ze zijn gebaseerd op aannames die kunnen leiden tot fouten, en ze kunnen niet alle mogelijke variabelen en interacties in rekening nemen. Omtzigt heeft gelijk dat modellen in Den Haag vaak te veel invloed hebben. Ze worden vaak gebruikt om beleid te rechtvaardigen, zelfs als er sterke aanwijzingen zijn dat de uitkomsten niet nauwkeurig zijn. Dit kan leiden tot beleid dat niet de beste resultaten oplevert voor de samenleving. Maar zijn opmerkingen worden ook uit zijn verband gerukt. Er ontstaat een beeld van wetenschap dat vergelijkbaar is met wat we tijdens covid zagen. Je ziet dat het duidelijkst bij de boeren die de modellen die de overheid gebruikt om het Stikstofdepositie vast te stellen van tafel willen waarbij wordt vergeten dat er op meer dan 300 plekken daadwerkelijk gemeten wordt. En natuurlijk weet iedereen, ook in Den Haag dat modellen er slechts zijn ter ondersteuning, het geeft een richting aan. Dus waarom begint Omtzigt er over? Het is nauwelijks een issue. Het lijkt een vorm van wetenschapspopulisme.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans310 sep. 2023 - 11:45

"Hij is een brildrager in het land der blinden.' " Gelukkig hebben we Martin van der Zee om ons in modellenland te gidsen al zal die bril niet uitmaken.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans310 sep. 2023 - 14:30

Excuus Martin van der Linde voor het per abuis veranderen van uw achternaam.

JopiePoliste
JopiePoliste11 sep. 2023 - 7:43

U heeft duidelijk het boek niet gelezen. Het grootste probleem dat Omtzigt met die modellen heeft, is dat ze niet geëvalueerd worden en niet openbaar zijn. Dat wil hij aanpakken (zie Deel VI, punt 9). Lees nou eerst alstublieft het boek voordat u kritiek levert.

TanteJuut
TanteJuut9 sep. 2023 - 13:42

Omtzigt leert de andere partijen dat er naast huis, tuin en keuken populisme ook ruimte is voor inhoudelijkheid, gedetailleerdheid en vasthoudendheid. Zonder een Piet Lut en een gezellige Tante red je het niet meer in deze verkiezingen.

1 Reactie
adriek
adriek10 sep. 2023 - 10:53

Het enige dat in deze tijd nodig is gebleken om verkiezingen te winnen is het vermogen tegenstanders in een debat af te branden en spitsvondige oneliners de wereld in te sturen. Ik hoop al jaren dat de inhoud ook een rol zal spelen maar als ik moet geloven hoeveel stemmen Pieter en Karolijn gaan krijgen op basis van enkel en alleen hun persoonlijkheid vrees ik het ergste.

Rode druppel
Rode druppel9 sep. 2023 - 11:27

Heb het boek niet gelezen. Het verleden als kamerlid van het CDA heeft laten zien dat ook hij niet begaan was met de minder bedeelden. Voor mij is Omtzigt een man met bergen boter op zijn hoofd. Dat hij nu met de toeslagen het uiterste doet om het recht te breien, is wel een verdienste.

2 Reacties
JopiePoliste
JopiePoliste11 sep. 2023 - 7:46

Als u het boek niet gelezen heeft, geloof dan alstublieft dit artikel met een enorme misrepresentatie van zijn ideeën niet. Alles is uit de context gehaald, erg flauw. Zoek ook maar eens op wat Omtzigt in de Raad van Europa heeft gedaan, dat zal uw standpunt wellicht doen bijdraaien.

Pim Van der Ende
Pim Van der Ende19 sep. 2023 - 12:23

Hij is toch uit het CDA gestapt uit onvrede met welke richting het CDA op ging? Boter op zijn hoofd? Misschien moet u eens verdiepen wat Omtzigt nog meer gedaan heeft, naast de toeslagenaffaire. Omtzigt lijkt mij geen goede bestuurder en zelfs geen goede partijleider. Maar het is wel de beste volksvertegenwoordiger die Nederland de laatste 25 jaar heeft gehad.

Wim kip
Wim kip9 sep. 2023 - 10:53

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Jorrits
Jorrits9 sep. 2023 - 10:45

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Sonic2
Sonic29 sep. 2023 - 10:12

Erg goed betoog. Alweer. Ik heb het boek van Omtzigt ook gelezen en vond het allemaal erg op "grote lijnen" niveau blijven hangen. Omtzigt blijf ook heel erg in zijn buitenstaander rol hangen. En weet vooral elke keer aan te stippen wat fout gaat. Omtzigt is weliswaar inhoudelijk, maar ook technocratisch. Het is af en toe ook een wat stoffig boek. En een aantal voorstellen zijn inderdaad ingewikkeld. De mening van van Jole deel ik dus zeer. Het heeft niets te maken met "leek" zijn of niet. Het is een redelijk goed boek, maar dat boek gaat hem geen enkele extra stemmer op leveren. De hype en de hysterie rondom Omtzigt haalt al heel lang de nuchtere realiteit in. Enige kritiek op de messias Omtzigt wordt door velen niet getolereerd. En dat is problematisch

4 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗9 sep. 2023 - 11:35

« Omtzigt is weliswaar inhoudelijk, maar ook technocratisch. « ……..procedureel technocratisch bedoelt U hopelijk. Van echte techniek die kan helpen de problemen op ge lossen of te verzachten heeft hij bepaald geen kaas gegeten. Ook niet van informatie technieken die de markt meer ecologisch kunnen doen functioneren, en zaken bestuurbaarder maken. En dan heb ik het niet over co2 opslag of plaswekkers voor koeien.

ChefSache
ChefSache9 sep. 2023 - 11:55

' En weet vooral elke keer aan te stippen wat fout gaat. ' Dat is zijn taak.

adriek
adriek10 sep. 2023 - 10:56

Omtzigt is dan tenminste nog inhoudelijk. Menig tegenstander vaart vooral op spitsvondige oneliners van maximaal 140 tekens, en zelfs dat blijkt al goed voor vijf tot wel vijftien zetels.

Pim Van der Ende
Pim Van der Ende19 sep. 2023 - 12:26

'Het is een redelijk goed boek, maar dat boek gaat hem geen enkele extra stemmer op leveren.' Grappig, ik zie mezelf als een 'gemiddelde Nederlander' en ik heb, na het boek gelezen te hebben, besloten om op Omtzigt te gaan stemmen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 sep. 2023 - 10:02

Ik denk dat Van Jole met een irreëel verwachtingspatroon het boek van PO heeft gelezen. Het is geen allesomvattende politieke visie maar bevat vooral aanzetten om de democratische betonrot te lijf te gaan. PO borduurt voort op de uitstekende analyse van PvdA coryfee Tjeenk Willink. Hoe kan het vertrouwen van de burger in de rechtsstaat worden hersteld en dat met bakken geld smijten niet dé oplossing is voor alle grote problemen van deze tijd. Misschien is er ook wel sprake van kinnesinne dat uitgerekend de PvdA dit thema de afgelopen jaren zelf heeft laat liggen.

Molly Veenstra
Molly Veenstra9 sep. 2023 - 9:51

DE grote held van de toeslagen affaire is natuurlijk Pieter Omtzigt. En terecht. Hij heeft groot onrecht aan het licht gebracht door vasthoudend het kabinet lastig te vallen, terwijl zijn eigen partij deel uitmaakte van dit kabinet, maar dat kon Pieter niets schelen. Onrecht is onrecht en moet aan de kaak worden gesteld. Daarom werd hij zijn partij uit getreiterd en daarmee heeft hij het heel moeilijk gehad. De reden van dit onrecht was een veel te strenge en rigide belastingdienst. De belastingdienst was zich namelijk een hoedje geschrokken van de politieke verontwaardiging die was uitgebroken na de Bulgarenfraude. En raad eens wie een van de grootste aanjagers was van deze politieke verontwaardiging? Juist. Diezelfde Pieter Omtzigt. Je leest er nauwelijks iets over in de media, zijn politieke concurrenten (zoals van der Plas), durven er niets over te zeggen. Van der Plas put zich uit in loftuitingen over Pieter Omtzigt, die ondertussen een flink deel van de kiezers op haar partij naar zich toe trekt. Ook Omtzigt zelf heb ik nooit horen zeggen dat die hele toeslagenaffaire misschien ook wel een beetje aan hem zelf te wijten was. Dat is wat mij verontrust bij Pieter Omtzigt. Ik vindt het een geweldig kamerlid, een toonbeeld van integriteit en politieke ernst. Maar niemand heeft het aangedurfd hem serieus aan te pakken en van enige zelfreflectie is geen sprake, terwijl daar best goede redenen voor waren geweest.

12 Reacties
ChefSache
ChefSache9 sep. 2023 - 11:56

'En raad eens wie een van de grootste aanjagers was van deze politieke verontwaardiging? ' Was die verontwaardiging dan niet terecht? Is fraude acceptabel?

Gentleman
Gentleman9 sep. 2023 - 13:22

U maakt van Omtzigt zo ongeveer een heilige, ik wil u aanraden om even te googelen wie dit schandaal aan het licht gebracht heeft, en welke andere politici net zo hard gevochten hebben voor deze ouders als Omtzigt, misschien nog wel harder, zoals Renske Leijten en Farid Azarkan.

Molly Veenstra
Molly Veenstra9 sep. 2023 - 20:50

@Chef - 'Was die verontwaardiging dan niet terecht?' Vindt je de gevolgen van die verontwaardiging óók terecht? @Gentelman - 'U maakt van Omtzigt zo ongeveer een heilige(...)' Integendeel. U heeft mijn bijdrage toch wel tot het einde toe gelezen?

Martin van der Linde
Martin van der Linde9 sep. 2023 - 21:38

Omtzigt heeft inderdaad boter op zijn hoofd in de toeslagenaffaire. Tien jaar lang waarschuwde de algemene rekenkamer dat het beleid dat de kamer voorstond tot grote problemen leidde. Maar de kamer vond het politiek niet opportuun om er iets mee te doen. De waan van de dag, het idee dat fraude alom aanwezig was, regeerde. Pas toen de media erover schreven en de reputatie van de kamer ter discussie stond besteeg Omtzigt als een deugdzame ridder in vol harnas zijn witte paard en heeft hij er zelfs een verhaal bij geschreven.

Jeroenvt
Jeroenvt10 sep. 2023 - 7:39

@ChefSache Als je een systeem hebt met geld is er altijd fraude. Acceptabel moet je dan op twee manieren opvatten. Acceptabel als in moreel toegestaan? Nee natuurlijk niet. Acceptabel als in bij hoeveel fraudeurs en bij welk bedrag je welke maatregelen gaat instellen die ook niet fraudeurs treffen? Daar moet je dan realistisch over nadenken en dan is een beetje fraude wel degelijk acceptabel. De Bulgarenfraude werd vooral door de onderbuik benaderd, ook door Omtzigt. Die wilde toen 'fraudeurs' pakken die van de rechter niet hoefden terug te betalen en riep daartoe op in de kamer. Dat is de belastingdienst toen gaan doen, de toenmalige stas, Weekers heeft er nog tegen gewaarschuwd, maar kon een motie van Wantrouwen van Omtzigt krijgen.

Sonic2
Sonic210 sep. 2023 - 9:05

De echte heldin van de toeslagen affaire is Renske Leijten. En verder niets. Omtzigt en het CDA hebben dit toeslagen stelsel zelf ingevoerd. Hebben veel te veel het neoliberale pad bewandeld. En hebben ook voor de Stalinistische fraude wetten gestemd. Allemaal dingen die de SP en Renske Leijten niet hebben gedaan. Alleen kunnen veel mensen( vooral "midden" en "rechtse" mensen) dat niet toegeven. Het zou betekenen dat ze al tientallen jaren ten onrechte links hebben gedemoniseerd en vooral de SP. Dus moet Omtzigt maar op het schild geheven worden. Of Omtzigt er uit getreiterd is? Dat is zeker deels zo. Al lijkt hij mij ook geen makkelijke man. Ik ken ook de verhalen van Half8( Tv programma) dat hij uitbarstingen had tegen personeel aldaar. Maar ik ben de enige in Nederland die niet achter de schermen heeft gekeken. De rest heeft allemaal 20 jaar in de CDA wandelgangen gelopen en weet hoe het daar intern ging. En dat vooral Omtzigt onterecht hard werd aangepakt. Ik vind dat treiteren nogal een term namelijk.

ChefSache
ChefSache10 sep. 2023 - 12:41

@jeroenvt 'Acceptabel moet je dan op twee manieren opvatten. Acceptabel als in moreel toegestaan? Nee natuurlijk niet. Acceptabel als in bij hoeveel fraudeurs en bij welk bedrag je welke maatregelen gaat instellen die ook niet fraudeurs treffen? ' Laat ik de vraag anders stellen: is fraude op de Zuidas minder of meer acceptabel?

ChefSache
ChefSache10 sep. 2023 - 12:42

@molly 'Vindt je de gevolgen van die verontwaardiging óók terecht?' Die gevolgen staan daar los van, fraudeurs moet je altijd vervolgen; het gaat immers om belastinggeld.

ChefSache
ChefSache10 sep. 2023 - 12:42

@molly 'Vindt je de gevolgen van die verontwaardiging óók terecht?' En wanneer is fraude niet meer acceptabel? Bij 100 euro? Of 1000 euro? Of 100 miljoen euro? Moeten we types zoals Sywert van Lienden wel of niet vervolgen?

Molly Veenstra
Molly Veenstra10 sep. 2023 - 21:53

@Chef - 'Moeten we types zoals Sywert van Lienden wel of niet vervolgen?' Waarom vindt jij dat Sywert heeft gefraudeerd?

Molly Veenstra
Molly Veenstra10 sep. 2023 - 22:44

@Sonic - 'De echte heldin van de toeslagen affaire is Renske Leijten.' Het is jouw heldin en overigens ook de mijne. Met alles wat je over Renske Leijten zegt, ben ik het volledig eens. Daarom heb ik op haar gestemd. Helaas was zij lid van een marginale oppositiepartij en was haar invloed beperkt. Omtzigt was lid van een regeringspartij. Daarom klonk alles wat Omtzigt zei, duizend keer zo luid als de stem van Leijten. Dat is belangrijk, maar maakt Omtzigt nog geen held. Voorwaarde voor het heldendom is een daad van onvoorzichtigheid, die achteraf het juiste blijkt te zijn. Renske Leijten, ónze Renske, zou ik willen zeggen, heeft precies gedaan wat er van haar als SP-lid werd verwacht, namelijk het juiste. Van Omtzigt werd verwacht dat hij de regering zou steunen, want hij was lid van een regeringspartij. Maar wat deed Pieter Omtzigt? Ook het juiste, zo is achteraf gebleken. Dat was in zijn positie enorm gevaarlijk. Dat maakt Omtzigt DE held van de toeslagenaffaire, en Renske Leijten ook een held. Maar slechts jouw held. En die van mij en van @Gentleman. En van nog een een kleine club mensen die begrijpen hoe het zit.

clara51
clara5111 sep. 2023 - 8:06

@Sonic2 ["De echte heldin van de toeslagen affaire is Renske Leijten. En verder niets."] U bent niet de enige die Farid Azarkan (Denk) vergeet.

Kevin Kruk
Kevin Kruk9 sep. 2023 - 9:20

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 sep. 2023 - 9:18

Dit 'nieuwe messias' verhaal is onzin. Hij richt een nieuwe partij op, met standpunten en veel mensen voelen zich blijkbaar in die standpunten. Meer is er niet aan de hand Een echt wereldbeeld kwam ik niet tegen. Het is van belang dat hij sociaal economisch heel duidelijk verhaal neerzet. Liberaal of sociaal democratisch, of libertarisch, of wat dan ook Al heb ik het gevoel dat mensen op hem stemmen, juist omdat hij niet zo duidelijk de SP of de VVD is. Ik denk dat Nederlanders dat 'neutrale' en dat 'midden' heel prettig vinden. Maar ik kan ernaast zitten

2 Reacties
Sonic2
Sonic210 sep. 2023 - 11:05

Had in je betoog de naam Omtzigt voor Kaag en Timmermans vervangen en mensen waren er over heen gevallen. Timmermans of Kaag zouden eens "neutraal" moeten zijn. Of in het "midden". Omtzigt is een schoolvoorbeeld van projectie. Hij heeft niet het etiketje links of elitair. Of Woke. Hij is tegen Rutte. En hij zegt af en toe globale dingen die veel mensen zien als inhoud. Want vrijwel niemand leest een verkiezingsprogramma, doorberekening of een manifest van een wetenschappelijk instituut, maar iedereen schijnt "inhoudelijk" te zijn Net z'n container begrip als bestaanszekerheid. Ik heb sterk het idee dat Omtzigt met zijn eventuele verkiezingsoverwinning al een soort van voorschot neemt op het komende verlies tijdens de eerst volgende verkiezingen. De teleurstelling zit er al van te voren ingebakken.

gerryj
gerryj10 sep. 2023 - 12:29

Ik ben benieuwd hoeveel mensen weten wat zijn programma inhoudt. Zij liepen al achter hem aan toen hij als eenmansfractie terugkeerde in de kamer. Zijn boek is voor de leek niet te lezen en toch adopteert men hem. Ik vind dit onbegrijpelijk. Zelf zou ik het heel gênant binden als men mij beoordeelde op grond van de" oude vertrouwde spruitjeslucht die wordt verspreid. Back to the fifties.

Jorrits
Jorrits9 sep. 2023 - 9:07

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Pindaklaas
Pindaklaas9 sep. 2023 - 8:07

Ik heb het boek niet gelezen en ben dat ook niet van plan. Ik stem ook niet op NSC want ik ben links, geen zwevende kiezer en stem dan ook links.

1 Reactie
JopiePoliste
JopiePoliste11 sep. 2023 - 7:53

Als u links bent, moet je zeker voor het NSC stemmen. Als u elitair en autoritair bent, kunt u wellicht beter voor Timmermans gaan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 sep. 2023 - 7:06

Van Jole grijpt wel erg ver terug in het verleden wat betreft het katholicisme. Mij is nog nooit verboden op een socialist te stemmen. Katholieke mensen leefden veel minder strikt de regels na van de zogeheten kerk. Men huwde in de kerk voor het sprookje niet voor het sacrament op zich. Nee geef me dan maar al die dominees of zonen of dochters daarvan, dat zijn pas politieke helden. De VVD, D66, CU, SGP en ja het CDA stikken ervan.

4 Reacties
ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick9 sep. 2023 - 9:17

@Minoes: mijn moeder zou 82 zijn geworden dit jaar. Ze wilde eens de pil bij de dokter halen. Dit speelt dus een halve eeuw gelden in Zood-Oost Brabant. De dokter vroeg aan mijn moeder of ze katholiek was. Nee en dat was maar goed ook want anders moest de dokter een briefje van de pastoor hebben... Van Jole wil graag mensen (behalve Timmermans natuurlijk) het kopje 'messias' opplakken. Daarom die insteek. Verder missen we inderdaad mensen in de politiek die modellen begrijpen. Zoals ik al op de havo als veertienjarige te horen kreeg: "een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid". We hebben bèta's nodig in de politiek. Mensen voor wie termen zoals 'Waterstof' geen term is uit een rapport maar die weten wat het goedje al af niet doet.

TheBigLebowski
TheBigLebowski9 sep. 2023 - 10:18

Dit is wel waar, weet ik ook van mijn eigen ouders. Protestanten waren veel strikter en mochten niets. katholieken zijn en waren veel nonchalanter en er stemden wel degelijk veel katholieken op de PvdA bv.

Ewout Pool
Ewout Pool9 sep. 2023 - 13:17

Beste Zoekeenvrijenick, Helemaal waar. Een model is een nuttig hulpmiddel, maar moet altijd ondersteund worden door empirische data. Anders krijg je de situatie zoals bij Schiphol waar de ene kant van een straat in het geluidsoverlastmodel valt (en dus isolatie krijgt) en de andere zijde niet. Meten is weten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 sep. 2023 - 11:42

ZoekEenVrijeNick Dat was dan een hele vreemde dokter. Ik zou daar niet naar terug gaan. Mijn moeder zou blij geweest zijn met de pil. Die bestond nog niet toen ik verwekt ben. Dan was ik er nu niet geweest. Zij kreeg juist het schijfje omdat ze zei dat ze geen kinderen meer wilde. Waar bemoeide die arts zich mee. Bij ons kwam een arts die als eerste vroeg wie de rekening zou gaan betalen.

TwoTone
TwoTone9 sep. 2023 - 6:38

Stelling 1: Alle modellen zijn verkeerd maar sommige zijn nuttig.” stelling 2: “Box beweert dat die houding kortzichtig is aangezien modellen wel degelijk nuttig kunnen zijn.” Die stellingen zijn toch niet tegenstrijdig ? Het één sluit de ander niet uit toch ?

Jorrits
Jorrits9 sep. 2023 - 6:35

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Polarisario
Polarisario9 sep. 2023 - 6:23

Die peilingen zijn slechts een dagkoers. Omtzigt zal zeker flink gaan zakken als de nieuwigheid er vanaf is. Daarnaast zal hij niet in alle kiesdistricten zich aanmelden. Ik vraag me dan ook steeds meer af of hij de 10 zetels wel gaat halen. Steeds meer partijen komen met hun programma. Na het wat teleurstellende programma van PvdA/GL en de niet realistische plannen van PvdD en de ongewenste koers van Volt zagen we gisteren de VVD en BBB komen met hun plannen. Van de VVD weten we wel wat dat waard is, maar de plannen van BBB komen mij verrassend goed over. Ik vermoed dat PvdA/GL zelfs een beetje jaloers zullen kijken naar onderwerpen waar ze zelf liever mee hadden willen komen zoals de bijstellingen in de zorg waar BBB toch een verrassend mooi geluid laat horen. Nog even over die peilingen. PvdA/GL zakken hard terug omdat ze nu niet meer in het centrum van de berichtgeving zitten. Ze hebben duidelijk last van de gestopte daling van D66, de verdere opmars van de PvdD en de hype rond Omtzigt. Volgende week ziet alles er weer totaal anders uit.

Frits Jansen
Frits Jansen9 sep. 2023 - 6:21

Omtzigt wil van Nederland een rechtsstaat maken, want dat is het land nu niet, en dat is beschamend. Het idee van een constitutioneel gerechtshof (zoals veel landen dat hebben) zal op bezwaren stuiten dat rechters geen politieke beslissingen mogen nemen omdat ze niet democratisch gelegitimeerd zijn. Het Duitse systeem, dat na de Tweede Wereldoorlog samen met de geallieerden werd opgezet laat zien hoe dat bezwaar kan worden ondervangen, en de vrees voor "Amerikaanse toestanden" ongegrond is. Nu al wordt aan de stoelpoten van dat Constitutionele Hof gezaagd. Er mag toch al aan het EVRM worden getoetst? En anders kan de Hoge Raad dit er nog wel bij doen? Het Duitse "Bundesverfassungsgericht" kan wetten hun hun geheel verwerpen als die grondrechten schenden, met de opdracht aan het parlement om op een bepaalde termijn met een betere wet te komen. Je hoeft niet per se aan racisme te denken of zo: ook belastingwetten zijn afgekeurd omdat die onterecht onderscheid maakten of juist niet. De Hoge Raad zit vol geleerde boekenwurmen. In het Bundesverfassungsgericht zitten publieke figuren, niet zelden voormalige politici. En ze zitten er maximaal 12 jaren en hoeven zich dus niet populair te maken voor een herbenoeming. Het hysterische besluit van het parlement om fraudeurs in sommige gevallen geen toegang te geven tot de rechter was nooit goedgekeurd door een Constitutioneel Hof.

1 Reactie
Pater
Pater12 sep. 2023 - 2:11

Het Bundesverfassungsgericht heeft ongetwijfeld voordelen. Maar net als het Amerikaanse voorbeeld wordt het door de politiek benoemd en wordt het dus vergaand door de politiek beïnvloed.

TheunT
TheunT9 sep. 2023 - 5:58

Al onze communicatie is via symbolen en dus "maar" een benadering van de werkelijkheid.

Juppé🎗
Juppé🎗9 sep. 2023 - 5:51

Nou Mona Keijzer is ook helemaal in haar element. Het ziet er naar uit dat het ontploffen van het CDA meer achterlijk conservatisme veroorzaakt dan dat deze partij zelf de laatste 40 jaar voor elkaar heeft gekregen.

1 Reactie
Sonic2
Sonic29 sep. 2023 - 10:18

De hele duiding is verkeerd. En daarmee doel ik niet op u. Als ik ook alle onjuiste reacties zou moeten corrigeren die er alleen al onder dit artikel staan dan ben je echt een dag bezig. Wat een onzin braken velen hier uit. Het CDA is springlevend. Het heeft zich alleen verspreid over meerdere partijen. BBB en NSC. En Eerdmans komt ook van het CDA. Net als dat bepaalde sociaal democratische idealen( vooral in woord) trouwens zich overal in verspreid heeft. Je moet echt naar partijen als BVNL of Forum gaan om helemaal geen sociaal democratische standpunten te zien. Want zelfs de VVD heeft in hun verkiezingsprogramma het ophogen van het minimumloon staan. Of flexibel werk vaster maken. Links is heel groot. Maar het is meer dat de standpunten zich nu verspreiden over allerlei partijen. Die vooral er goede sier mee maken om slecht geïnformeerd electoraat te winnen. Of dat nu om D66,BBB of PVV kiezers gaat. Geen van die partijen zijn economisch links. Ze profiteren ervan dat veel kiezers FOUTIEF denken dat ze dat wel zijn

zeeman aan wal
zeeman aan wal9 sep. 2023 - 5:47

Niet willen varenbop modellen is gewoon anti-wetenschappelijk. Dan gaan we varen op meningen?

2 Reacties
ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick9 sep. 2023 - 9:45

Definitie: "een model is een vereenvoudigen versie van de werkelijkheid". Je moet er dus inderdaad niet blind op willen varen. Bij economie heb je bijvoorbeeld "Ceteris paribus" bij veel modellen: alle andere zaken moeten gelijk blijven. Dat is in de praktijk nooit zo.

Daslief
Daslief9 sep. 2023 - 20:24

Modellen moet je blijven toetsen aan waarnemingen. Doe je dat niet of te weinig dan zijn modellen nauwelijks wetenschappelijker dan meningen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin9 sep. 2023 - 2:06

Deze week kwam de parlementaire enquete fraudebeleid en dienstverlening voorbij, als er eentje stevig aan de tand moet worden gevoeld is het Pieter Omtzigt wel, hij is van begin tot eind medebepalend en voorvechter geweest voor maatregelen die tot dit drama hebben geleid, en net zoals hij de opvattingen van Box, die ik verder ook niet ken manipuleert naar zijn evangelie, zo heeft hij kunnen verhullen dat zijn gebrekkig inzicht gedreven door een onwrikbaar geloof in het toeslagen systeem, eerst uitbetalen daarna de afrekening achterlijk is, een ieder die tot 10 kan tellen beseft dat het tot problemen gaat leiden, de rekenkamer, de Raad van State, de ombudsman waarschuwden, Pieter was heilig overtuigd van de juistheid van het systeem, bij de bulgaren fraude was hij weer haantje de voorste, hij had daarbij ook andere fraudeurs in het vizier, hij is niet de enige maar wel heel prominent aanwezig van begin tot eind, toen kwam het drama aan het licht en weer wist hij zich in de voorste rij te positioneren, dit maal als reddende engel, mensen trappen erin, maar dat hij de ballen verstand heeft van menselijk gedrag wat die modellen volgens hem ingewikkeld maken verbaast me niet, die modellen kunnen 1000x beter door AI worden uitgevoerd, Pieter voelt zich volleerd, daarbij vind ik het een hoogst onaangename persoon, functie elders vind ik niet gek, dat zijn cda collega's hem voor teringhond uitmaakten vind ik ook veel zeggend, er is geen koe zo bont of er zit een vlekje aan.

3 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 sep. 2023 - 9:20

'teringhond' ? Wat een grove scheldwoorden, gebruiken die brave christenen tegenwoordig haha Mag dat wel, van Jezus ?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 sep. 2023 - 10:07

Onnavolgbare beschuldigingen aan het adres van PO.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin9 sep. 2023 - 14:54

"Onnavolgbare beschuldigingen aan het adres van PO." En zo zijn er vele met jou, het is niet voor niets dat hele volksstammen aan zijn voeten liggen, het verschil tussen goed en slecht geïnformeerde burgers, ik ga je helpen https://www.harrieverbon.nl/pieter-omtzigt-en-de-toeslagenaffaire/ binnen deze link zijn er nuttige links die de zaak ondersteunen En hier een luisterboek over de toeslagen affaire dat veel meer waarde heeft dan het flut geschrift van Pieter. https://open.spotify.com/episode/3XJ3mBYMNwksAy2umK6Vil Als je dat hebt gevolgd hoor ik je weer.

Olav Meijer
Olav Meijer9 sep. 2023 - 1:33

Goede, heldere beschouwing, die aan het denken zet. Het boek van Omtzigt heb ik (nog) niet gelezen, maar uit niets blijkt dat hij de achterliggende economische en sociale mechanismen van het vigerende kapitalistische systeem doorziet. Dat is een systematische tekortkoming in zijn analyse, waardoor ook de voorgestelde kuren automatisch tekort zullen schieten. Er moet tegen gewaakt worden, dat Omtzigt te veel op het schild wordt geheven, want dat zal onvermijdelijk op teleurstelling uitlopen.

4 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen9 sep. 2023 - 6:30

Het probleem waar u het over heeft moet worden aangepakt door voor alle politici een beginnerscursus economie verplicht te stellen. Ik ben ook geen econoom, maar ik leerde wel dat "marktwerking" (= niet ingrijpen van de overheid) tot allerlei vormen van "market failure" kan leiden. geen reden om de markt radicaal te verwerpen, wel om in te grijpen waar nodig. Het idee dat "de onzichtbare hand" van de markt vanzelf tot een economisch optimum leidt stamt uit de 18de eeuw (Adam Smith) en is inmiddels echt wel verouderd. gestaalde VVD-ers kunnen roepen dat "de markt altijd gelijk heeft" maar die miskennen alleen al dat machtsvorming de verhoudingen scheef trekt. Volkshuisvesting. De Grondwet verlangt trouwens dat de overheid zich bemoeit met volkshuisvesting, een opdracht die botweg werd genegeerd. Maar onze stokoude Grondwet verplicht tot niets.

Peterrr3
Peterrr39 sep. 2023 - 7:58

Omtzigt wordt vooral op het schild gehesen door zijn tegenstanders met als doel om hem negatief neer te zetten.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa9 sep. 2023 - 9:21

Olav We leven in een neoliberaal systeem. Als politicus moet je je daartoe op een of andere manier toe verhouden en er iets van vinden. Het gaat moeilijk worden om eromheen te blijven praten en doen alsof alles te maken heet met 'de bestuurscultuur' Dat is dan een zwak punt van Omtzigt

Daslief
Daslief9 sep. 2023 - 20:49

'Het idee dat "de onzichtbare hand" van de markt vanzelf tot een economisch optimum leidt stamt uit de 18de eeuw (Adam Smith) en is inmiddels echt wel verouderd.' @Frits Jansen, jammer opnieuw die oude karikatuur van Adam Smith. Adam Smith realiseerde zich juist heel goed dat 'de onzichtbare hand' niet vanzelf naar een economisch optimum leidt: dat gebeurt alleen als gelijkwaardige mensen in vrijheid kunnen onderhandelen, dan zijn ze genoodzaakt om rekening houden met elkaar willen ze voor zichzelf een goede deal sluiten. Empathie zag hij als een heel belangrijke waarde. Adam Smith besefte ook heel goed dat ongelijke machtsverhoudingen 'de onzichtbare hand' tegenwerken. Het zou me niet verbazen als hij in deze tijd groot voorstander zou zijn geweest van een basisinkomen. En hij zou waarschijnlijk met je eens zijn dat 'gestaalde VVD-ers miskennen alleen al dat machtsvorming de verhoudingen scheef trekt'. https://www.filosofie.nl/historisch-profiel-adam-smith-denk-aan-jezelf-help-een-ander/ https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~PREPR_RA1_16250386~de-ware-aard-3-de-homo-economicus~.html https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/wil-je-vrije-marktwerking-pak-dan-het-kapitalisme-aan

TwoTone
TwoTone8 sep. 2023 - 22:24

De twee citaten van Box zijn niet tegenstrijdig maar aanvullend: 1) “All models are wrong, but some are useful.” 2) “Box beweert dat die houding kortzichtig is aangezien modellen wel degelijk nuttig kunnen zijn.” Beide stellingen melden feitelijk dat modellen nuttig kunnen zijn, maar niet persé dat ze altijd nuttig zijn. Exact wat Omzigt beweert. Omzigt beweert nergens in zijn boek dat je nooit modellen moet gebruiken. Modellen moeten niet leidend zijn maar ondersteunend waar nuttig. Lang en wollig verhaal van Jole om slechts 1 punt te maken. Een punt wat feitelijk niet aanwezig is, maar ook niet belangrijk. Wat is wel belangrijk: beleid moet draagvlak hebben, denktanks met leden met verbindingen naar de kiezer weten beter waar draagvlak voor is dan modellen gestuurd beleid.

Deugkeizer
Deugkeizer8 sep. 2023 - 20:11

Ik ken George Box ook niet. Maar als ik even Google kijkt, lijkt het weer op zon lijkenpikkers debat tussen scientisten/nihilisten en mensen die er wat minder stevig wetenschappelijk instaan. Zelfde wat je hebt met Einstein, Karl popper, Darwin en Tesla en zo hebt. Ik vind het geen blunder. De intentie waar George box het voor gebruikt staat er los van omdat hij ondanks dat beweerd dat modellen te kort schieten, dus mag je het best als bewijs aandragen dat modellen te kort schieten. Als dan vervolgens beweerd dat hij óók zegt dat hij vind dat je geen modellen mag gebruiken, dan bega je een blunder.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen8 sep. 2023 - 20:00

Ik heb het boek van Omtzigt niet gelezen. Het is inderdaad wel vreemd dat hij dit citaat van Box op deze manier aanhaalt, maar je moet er denk ik niet teveel achter zoeken. Er spreekt een zekere pragmatische visie op het doel van wetenschap uit het citaat van Box. Er is een omvangrijke literatuur over realistische, pragmatische en intellectualistische doelopvattingen van wetenschap, maar ik weet niet of Omtzigt als econometrist erg geïnteresseerd is in die discussie. Hij behoort zeker niet tot de "mensen die juist geen modellen willen gebruiken omdat die nu eenmaal nooit waterdicht zijn". Elders gebruikt hij het citaat als volgt: "...‘All models are wrong, but some are useful’. Pas als we dit beseffen, kunnen we, mét de hulp van modellen, een echte bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving of onze koopkracht." Meer een kapstok dus om zijn opvattingen over politiek beleid aan op te hangen. Hij vindt dat we ons zijn gaan blindstaren op modellen: het beleid is er niet op gericht om de werkelijkheid te veranderen, maar om de cijfers waarin we die werkelijkheid uitdrukken te veranderen. Dit is een citaat uit hetzelfde stuk: "Het doel is immers niet meer het verbeteren van de koopkracht, het doel is het verbeteren van de door het CPB berekende koopkrachtplaatjes." Het is een informatief stuk voor wie wil weten wat Omtzigts kritiek op modellen behelst: https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/SSC%20Pieter%20Omtzigt%20-%20Modellen%20regeren%20Den%20Haag.pdf

1 Reactie
Daslief
Daslief9 sep. 2023 - 20:56

Bedankt voor het delen. Zie ook deze video: https://www.youtube.com/watch?v=rZ0_Gehf_qU Ik denk niet dat ik op Omtzigt ga stemmen (hij is me net iets te conservatief) maar hierin ben ik het met hem eens: 'Modellen zijn een hulpmiddel, en zo moeten we ze ook gebruiken. Ze bevatten fouten en zijn per definitie een onverantwoorde vereenvoudiging van de werkelijkheid. Ze lijken vaak meer op het model voor rattenbestrijding in Hanoi dan op het planetarium van Eise Eisinga. Zoals statisticus George Box het zei: ‘All models are wrong, but some are useful’. Pas als we dit beseffen, kunnen we, mét de hulp van modellen, een echte bijdrage leveren aan de verbetering van onze leefomgeving of onze koopkracht. En dat is toch te verkiezen boven het - uit electoraal opportunisme - doorgaan met verkeerd beleid dat alleen in theorie effectief is.'

Deugkeizer
Deugkeizer8 sep. 2023 - 19:58

Ik weet ook nog niet of ik op Omzigt ga stemmen. Ik geloof wel in zijn oprechtheid en zijn vernieuwende visie. Alleen denk ik dat hij ook wel een paar monsters op zolder heeft wonen waar je geen contact mee moet maken. Soms lukken dingen niet en dan moet de hoop nog overeind blijven.

1 Reactie
Polarisario
Polarisario9 sep. 2023 - 6:33

@Deugkeizer: Het is ook nog maar de vraag of je wel op hem gaat kunnen stemmen aangezien hij vrij zeker niet in alle kiesdistricten zich zal gaan aanmelden. Verder zijn veel van zijn standpunten gewoon afkomstig van het CDA. Ik zou daar zelf nooit op stemmen en dus ook niet of Omtzigt.

Mark Huysman
Mark Huysman8 sep. 2023 - 19:45

Ik heb geen zin om het boek te lezen dus ik ben blij met dit stuk. Een nogal mager boek als ik het goed begrijp. Geen diepgaande analyses of een uitgewerkte filosofische beschouwing maar wat praktische oplossingen voor problemen waar Omtzigt tegenaan is gelopen als politicus. En zoals Fransisco terecht zegt is het maar zeer de vraag of die oplossingen beter zijn dan de praktijk zoals die nu is. Het komt erg technocratisch over. En dat is logisch als er geen duidelijk wereldbeeld is. Dan ga je denken dat problemen opgelost kunnen worden door technische trucjes of ‘experts’. Nu zal Omtzigt zeggen, ‘natuurlijk bedoel ik geen denktanks met experts die op de loonlijst staan van belanghebbenden’. Maar ook als ‘experts’ geen directe band hebben met belanghebbenden dan opereren ze natuurlijk nog steeds niet waardevrij. Iedereen heeft een ideologische bias en degenen die beweren dat dat niet voor hen geldt hebben vooroordelen die zo diep ingeroest zijn dat ze zelf niet meer herkennen. Waarom lopen dan toch zoveel mensen achter hem aan? Dat komt natuurlijk omdat hij een integer politicus lijkt die zich hard heeft ingezet bij het toeslagenschandaal en die vervolgens gemangeld is door de powers-that-be. En volgens mij is het zeker zo dat Omtzigt ver te prefereren is boven andere politici uit het CDA-nest. Of uit andere rechtse (of extreemrechtse) partijen. In die zin is hij een aanwinst. Maar links moet niet de fout maken op hem te stemmen. Hij is geen man van links.

7 Reacties
Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen8 sep. 2023 - 20:48

Mark Huysman, Die laatste alinea, dat is het ongeveer. Ik schreef het eerder vandaag: mensen zien dat Rutte en de top van het CDA hem een lastpak vinden, dus dan moet je wel iets goed doen toch? Een begrijpelijke gedachte, zeker als je zelf door die lui in de problemen bent gekomen. Maar links is hij inderdaad niet.

Mathijsco
Mathijsco8 sep. 2023 - 22:36

Omtzigt is Omtzigt: een (voormalig) CDA'er, die vertrokken is. Het 'waarom', de rest -en uberhaubt dit hele tijdperk - is (nu al) historie. Dat u er coûte que coûte toch nog een volksmenner, rattenvanger van Hamelen of populist probeert 'uit te persen', vind ik niet chique en behoorlijk ónwaardig.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 sep. 2023 - 6:57

Ik heb zijn boek niet gelezen, wel zijn lezing gezien/gehoord bij Nieuwspoort. Ik denk dat het hier meer gaat over de borging van de democratie etc.. zoals de bedoeling was/is van de wetgever en dat nu totaal niet gebeurt, inclusief de openheid en informatieplicht etc..waardoor alles controleerbaar moet zijn door de volksvertegenwoordiging. Wat het ideologische deel betreft is volgens mij een totaal ander hoofdstuk. Waar van Jole het heeft over het RK, is dat m.i. toch echt een opvatting uit het tijdperk van voor 1950 en kort daarna. Dat hij en zijn vrouw (erg) gelovig zijn klopt denk ik wel. Maar daar onderscheidt hij zich niet van veel andere politici. Mag je er aan herinneren dat er eens een boodschap was van een bepaalde bisschop die vond dat als je niet te eten had je best een brood mocht stelen! :)

ChefSache
ChefSache9 sep. 2023 - 7:55

'dat komt natuurlijk omdat hij een integer politicus lijkt ' Lijkt of is? Het lijkt wel of je een reden zoekt om Omtzigt af te serveren terwijl je die niet echt kan vinden, men smacht naar integere politici die er voor 'het volk' zitten en niet voor zichzelf.

Peterrr3
Peterrr39 sep. 2023 - 8:01

Ik blijf ook gewoon SP stemmen... zolang dat nog kan ;-) Verder vind ik het een beetje raar dat er van Omtzigt verwacht wordt dat hij even alle problemen gaat oplossen, terwijl dat niet van andere politici verwacht wordt. Van Jole weet zelf ook wel dat er geen enkele politicus is die in zijn eentje het verschil kan maken. Dat veel mensen op Omtzigt stemmen is omdat mensen blijkbaar zien dat hij, zoals jij het terecht opmerkt, integer en gedreven overkomt. Dat wordt blijkbaar gewaardeerd. Nou ja, niet door iedereen, want anders was bovenstaand verhaal nooit geschreven.

Pater
Pater12 sep. 2023 - 2:06

@Huysman Van Jole verschaft onjuiste info: de visie van Box en Omtzigt komt ongeveer overeen. Jammer dat je daar in trapt. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Omtzigt zeker niet links is. Iemand schreef het heel mooi op: Omtzigt kan wel uit het CDA gaan, daarmee is het CDA nog niet uit Omtzigt. Waarom schrijf je trouwens "een integer politicus lijkt"? Als je reden hebt daaraan te twijfelen hoor ik het graag. Zo niet, dan liever geen insinuerend taalgebruik.

Pim Van der Ende
Pim Van der Ende19 sep. 2023 - 13:07

Het boek heb je zo uit. Dus ik snap al die meningen niet die zeggen 'ik heb het boek niet gelezen, maar'. Hoe kun je iemand nou niet links noemen die: - voor de minderheden opkomt - de minderbedeelde in de samenleving wil helpen - het gat tussen rijk en arm wil verkleinen Misschien is hij niet progressief, maar links is hij wel. Maar wat weet ik er nou van, ik heb immers het boek wel (begrijpend;)) gelezen....

Mathijsco
Mathijsco8 sep. 2023 - 19:43

Dank voor uw recensie en samenvatting. Wat ik veel interessanter vind : wie zijn dan die denktanks? Dat je niet enkel kunt varen op modellen, weet een econometrist als Omtzigt natuurlijk als geen ander. De vernietigende praktijk dáárvan, zien we terug in de -onder Rutte tot wasdom gekomen- spreadsheet-cultuur, waarin o.a de gehele arbeidsmarkt is ingedeeld -en afgevlakt- op basis van voorspellingen en opbrengsten. Afwijken -ten positieve of ten negatieve- kan niet, want dat brengt de belangen van Multinationals, hedfefunds en beleggers in direct gevaar. Uw verwijzingen naar de welbekende Roomse smetten uit het verleden, vind ik persoonlijk een beetje van dik hout zaagt men planken. Tot slot de vlag waar Omtzigt onder vaart... Ik heb het boek niet gelezen, maar het lijkt mij een duidelijke: christendemocratie met een sociaal hart, en nuances op het gebied van bestuurlijke inrichting.

Kit2
Kit28 sep. 2023 - 19:37

Omtzigt legt de vinger op de zere plekken, en is daarmee een van de weinigen. Dat wil niet zeggen dat hij, een conservatief, ook met de juiste remedies komt. Dat de kiezers achter hem aan hollen is toch logisch: vanuit links komt er geen constructief geluid hoe we de problemen gaan oplossen. Daarvoor moet je de ontstane warboel vanaf rond 1990 ontleden en behouden wat goed ging en terugdraaien wat fout ging, tenzij je daar een duidelijke verbetering voor ziet. Dat denkproces staat bij ons (en bij de VVD ook) nog op nul. De reden: ladingen boter op het hoofd.

MG1968-2
MG1968-28 sep. 2023 - 19:30

Er is niets mis met meer macht naar de regio's. Veel meer ruimte voor lokaal beleid. De nu bestaande geografische grenzen bevatten geen enkele gezamenlijke belangen die een continuering van het bestaande gezamenlijk sociaal contract rechtvaardigen. Laat staan een nieuw. Wat mij betreft tekenen we de scheidingspapieren -nu dat nog kan zonder dat we elkaar daadwerkelijk naar het leven staan, wat maar de vraag is of dat zo blijft bij verdere polarisatie- en reorganiseren we adhv wel gedragen gezamenlijkheid in de regio naar federaal model.

2 Reacties
EenMening3
EenMening38 sep. 2023 - 23:25

@MG1968-2 De bedoeling van het nieuwe sociale contract is om daar zoveel mogelijk mensen voor te interesseren. Dat is op zich een positieve ontwikkeling. Maar er zijn natuurlijk ook altijd wat extremere mensen, die zich er vrijwillig buiten zullen plaatsen. Jij wekt soms de indruk daar ook bij te horen.

Daslief
Daslief9 sep. 2023 - 21:02

'Wat mij betreft tekenen we de scheidingspapieren' @MG, ik vraag me elke keer als ik dat lees weer af wat je daarmee bedoelt. Iets met heel veel verhuizingen?

ZakPatat
ZakPatat8 sep. 2023 - 19:28

''Met messias doel ik niet op een Jezus-figuur maar op het idee dat de politiek een puinhoop is en er maar een iemand is die de boel op orde kan krijgen. Omtzigt beweert het nergens maar de geest van het boek ademt uit dat hij zo’n doortastend persoon is.'' Vreemd, het gevoel van een politicus die uitademt dat hij een doortastend persoon is, een Messias die de boel weer op orde kan krijgen, heb ik nu juist bij GL/PvdA Timmermans. Dus besloot ik nog eens terug te kijken wat Messias GL/PvdA Timmermans in het verleden hier in de politiek heeft gepresteerd. Nog vers in het geheugen ligt dan zijn ministersperiode in het meest a-sociale rechtse bezuinigingskabinet na WO2, Rutte2 van de VVD en PvdA. Als dat ''progressief'' is passen we daar beter voor. Helemaal verontrustend wordt het als blijkt GL/PvdA Timmermans zijn rechtse Rutte2 wereldbeeld heeft verruimd met klimaat/milieu. Een wereldbeeld waarbij klimaat/milieuontwikkeling (ook) voor gaat op armoede, de groeiende kloof tussen arm en rijk. Een klimaat/milieuontwikkeling die is gebaseerd op MODELLEN. Ieder zijn meug natuurlijk ook wat het gebruik/misbruik van modellen betreft. Maar kunnen we als uitganspunt armoedebestrijding hier in Nederland niet op 1 stellen en het klimaat van de wereld op 2?

7 Reacties
EenMening3
EenMening38 sep. 2023 - 23:37

@ZakPatat Je blijft teveel in het verleden hangen. Het verleden kun je echter niet veranderen, het heeft dus geen zin om daarover te jeremiëren. We kunnen alleen naar de toekomst kijken. Er zijn nieuwe partijen en nieuwe partijleiders, die in intentie hebben uitgesproken om zaken anders te gaan doen. Pieter Omtzigt is IMO de meest integere politicus met de beste plannen, maar ook Frans Timmermans is van goede wil. Laten we ze daarbij steunen en het midden in november zo groot mogelijk maken.

Olav Meijer
Olav Meijer9 sep. 2023 - 1:53

@ Zak Patat: Armoede(bestrijding) en klimatologische problemen zijn op wereldschaal nauw met elkaar verbonden, dus er is alle reden om die in onderlinge samenhang te bestuderen en aan te pakken.

Jorrits
Jorrits9 sep. 2023 - 6:40

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

DaanOuwens
DaanOuwens9 sep. 2023 - 7:35

@Kees Jij schrijft: Een wereldbeeld waarbij klimaat/milieuontwikkeling (ook) voor gaat op armoede, de groeiende kloof tussen arm en rijk. De milieuontwikkeling veroorzaakt een groeiende kloof tussen arm en rijk. Een heel Afrikaans continent wordt door de gevolgen geconfronteerd met voedsel problemen en water problemen. Wel of niet te eten hebben dat is pas een kloof. Dat jij denkt dat het grootste probleem is de manier waarop Nederland de rijkdom verdeeld is nogal kortzichtig.

ChefSache
ChefSache9 sep. 2023 - 7:57

@daanouwens 'Een heel Afrikaans continent wordt door de gevolgen geconfronteerd met voedsel problemen en water problemen. ' Dat Afrikaanse continent was 75 jaar geleden ook al arm terwijl Azië in die tijd floreerde. 'Dat jij denkt dat het grootste probleem is de manier waarop Nederland de rijkdom verdeeld is nogal kortzichtig. ' Breng maar eens een bezoekje aan de voedselbank, en ga daar je betoog houden.

MG1968-2
MG1968-29 sep. 2023 - 21:22

@GeenProbleem "Breng maar eens een bezoekje aan de voedselbank, en ga daar je betoog houden." Jij was het die geen cent wou uittrekken om dat probleem van die voedselbanken mee op te lossen want jij als middenklasser... jij had het toch zo slecht. Je misbruikt andermans problemen om instrumenteel in te zetten zodat je overal buiten beeld blijft als veroorzaker en/of als financier van de oplossing. Je hebt niets maar dan ook niets met de mensen bij die voedselbanken.

Pater
Pater12 sep. 2023 - 2:01

@ZakPatat Het benauwende is, dat de klimaatverandering niet meer alleen berust op (zeer gedegen onderbouwde) modellen maar ook op de dagelijkse realiteit. Tja, als je nu nog een klimaatveranderingsontkenner bent is er weinig hoop meer voor je.

EenMening3
EenMening38 sep. 2023 - 18:58

NSC gaat niet in zijn eentje dit land regeren maar altijd in een coalitie met andere partijen. Dat zal betekenen dat de deelnemende partijen water bij de wijn moeten doen. Dat constitutionele hof en dat regionale kiessysteem komen er niet, daarvoor is veel te weinig steun. Belangrijke onderwerpen die aan de orde moeten komen zijn bestaanszekerheid, de regierol van de overheid, volkshuisvesting, een werkbaar immigratiebeleid, klimaat, afbouwen marktwerking in de gezondheidzorg en bij utilities etc.