Joop

Iedereen mag voor zichzelf bepalen wat waar is

  •  
13-08-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
2656 keer bekeken
  •  
1322995531_88ff3fb310_k

© cc-foto: Bill Dimmick

Een belangrijk aspect van de tijd waarin we leven is dat het steeds moeilijker is om nog buiten onszelf te bepalen wat waar is, of wat de waarheid is. Zeker bij alles wat door de social media aan zogenaamde waarheid wordt gedeeld, is het bijna niet te doen om nog te kunnen zien wat waar en betrouwbaar is over bijvoorbeeld het coronabeleid van de afgelopen jaren of momenteel over de klimaatcrisis. Met net zoveel overtuiging worden wetenschappelijke feiten naar voren gebracht die laten zien dat er een wereldbedreigende klimaatcrisis gaande is of even later precies het tegenovergestelde beweren; dat er helemaal geen sprake is van een crisis. Dat de klimaatcrisis ons wordt aangepraat en er dus helemaal niet zoveel aan de hand is. En beiden beschuldigen elkaar van nepnieuws. Waar kunnen we ons nog op baseren als het gaat over een goede en betrouwbare toets om te komen tot wat voor ons waar is?

Als het over waarheid gaat, baseren we ons momenteel met name op de materialistische wetenschap, zoals die na de Verlichting is gegroeid en dominant is geworden in onze samenleving. Materialisme heeft als uitgangspunt dat heel de werkelijkheid te herleiden valt tot materie. Verder bestaat er niets. Begrijp me goed, ik ben niet tegen het open onderzoeken van de materie. Zelf ben ik al een tijdje bezig met een botanische zelfstudie, waarbij ik de naturalisten bestudeer die de afgelopen eeuwen hierin onderzoek hebben gedaan. Conrad Gesner, Anselmus de Booth, Albertus Seba, Maria Sibylla Merian, Alexander von Humboldt, om een aantal van mijn favorieten te noemen. Alleen, wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de materialistische wetenschap zo gespecialiseerd is geworden dat de verzamelde feiten, de verzamelde data de levende werkelijkheid zijn gaan vervangen. De beschrijving van bijvoorbeeld planten is belangrijker geworden dan de plant zelf. Zoals de hedendaagse filosoof Bernardo Kastrup het verwoordt; de materialistische wetenschap heeft een landkaart gemaakt van het leven en beschouwt deze kaart nu als de werkelijkheid, die louter rationeel is, instrumenteel, mechanisch. 

Deze materialistische en eenzijdige manier van kijken heeft grote invloed op onze samenleving. Feiten, data, procedures, modellen, algoritmes worden gezien als werkelijkheid en op bijna al onze werkvelden toegepast. Beste voorbeeld van hoe dat enorm mis kan gaan is de toeslagenaffaire. Ontluisterend is op het moment dat dit menselijk drama een paar jaar geleden werd waargenomen en toegegeven, tot de val van een kabinet toe, de oplossing op precies dezelfde manier werd vormgegeven. Met alle desastreuze gevolgen van dien en mensen nog steeds in de kou staan. Het laat zien hoe enorm afhankelijk we ons maken van deze technocratische manier, waar we met z’n allen in geloven. We geven ons lot en onze regie uit handen vanuit de overtuiging wat de materialistische wetenschap ontdekt, dat de absolute en enige waarheid is. Alsof het een religie is.

We hebben als mens de vreemde neiging om als het over waarheid gaat, de toets en macht daarover buiten onszelf te leggen. De ander weet wat goed en waar is en dat verdedigen we met hand en tand. Alle -ismen van de afgelopen eeuw zijn begonnen bij een idee van een ander buiten onszelf en het volgen van dat idee. Zoveel is er volgens mij dus niet veranderd in die houding sinds de middeleeuwen en de waarheid van de kerk dominant was. De bron van kennis in religies zijn de openbaringen die profeten hadden. Een materialist, opgesloten tussen de muren van zijn eigen denken en die enkel gelooft in een werkelijkheid opgebouwd uit feiten en data, kan dit makkelijk afdoen als verbeelding of fantasie. Als je er echter vanuit gaat dat er meer is dan een materialistische werkelijkheid, is het ook mogelijk dat mensen contact kunnen maken met een geestelijke, onzichtbare wereld. En dat het mogelijk is op die manier kennis te vergaren over de werkelijkheid.

Rond 1900 had je filosofen en psychologen zoals Steiner en Jung, die de ervaring hadden dat er achter de zichtbare werkelijkheid van de materie een andere, onzichtbare wereld schuilgaat. Wat je daarna echter ziet gebeuren, is dat de geestelijke waarheid van profeten uit de bijbel, maar ook van bv. Rudolf Steiner, absoluut wordt gemaakt en door een grote groepen mensen wordt gevolgd. Ook hier dus weer de neiging van de mens om het gezag, de macht van wat waar is, buiten zichzelf te leggen, bij een persoon, een kleine elite of dit nu priesters zijn of wetenschappers.

We staan wat dat betreft op een kruispunt en cruciaal daarin is de vraag of wij de toets van wat waar is buiten onszelf blijven leggen of onszelf gaan zien als toets, maar eventueel ook als bron van kennis en waarheid. Ik denk namelijk dat ieder individu kennis kan vergaren. Ik merk dat nu zelf met mijn onderzoeksvraag over de evolutie en de plek van de mens daarin. Ik ervaar het zo dat ik met deze basisvraag als een magneet kennis aantrek en tot ontdekkingen kom. Dat kunnen ingevingen zijn van binnenuit, maar ook kennis via boeken, exposities, televisie, internet, ontmoetingen met mensen etc. Het is belangrijk dat ik mezelf de waarde geef als individu die in staat is om tot waarheidsvinding te komen en mijn eventuele minderwaardigheid hierin loslaat.

In mijn visie is ieder van ons zelf die bron en de toets van wat waar is. Er is geen enkele reden om wie of wat dan ook buiten onszelf het gezag te geven over wat waar is. Ik ben niet tegen specialisatie, maar wel tegen het blindelings volgen van een waarheid buiten onszelf, omdat dit leidt tot een hoge mate van machtsongelijkheid. Dat hebben we de afgelopen eeuw meerdermare malen gezien. Ik ga er van uit dat iedereen intuïtief weet wat waar is, omdat iedereen van binnen verbonden is met die waarheid. Alleen het punt is of we daar nog contact mee hebben of ervan afgescheiden zijn geraakt in de heilige overtuiging dat de waarheid buiten onszelf ligt. Dit is een cruciale stap, willen we niet overgeleverd zijn aan een materialistisch toekomstbeeld dat momenteel vorm krijgt en waar ik me ernstig zorgen over maak.

Als we vast blijven houden aan de geestelijke dogma’s van de kerk zoals in de middeleeuwen of de materialistische dogma’s van de wetenschap in onze tijd, dan lopen we vast. En kan wat oorspronkelijk nog vernieuwend en open was, uiteindelijk leiden tot een bepaalde vorm van totalitarisme, wat gebeurt als er sprake is van een systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan een bepaald narratief en dit de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt. Ik denk dat niemand dit een goed idee vindt.

Niet 1 iemand of een elitegroepje is in staat de hele werkelijkheid te omvatten of heeft de waarheid in pacht, maar als we samen, gelijkwaardig, onze ervaring van wat waar is met elkaar delen, ontstaan de contouren van wat je de waarheid of werkelijkheid zou kunnen noemen. De emancipatie van de mens als individu moet nog beginnen. Wij hebben het beeld dat wij zo individualistisch zijn, maar egoïsme is totaal iets anders dan individualisme. Een werkelijk individu heeft zijn ankerpunt en toets van wat waar is in zichzelf liggen en niet buiten zichzelf.

Als we eerlijk zijn, hoe vaak op een dag zijn we met onze aandacht echt bij onszelf in plaats van naar buiten gericht? De meeste mensen zijn meer dan ooit naar buiten gericht door de hoeveelheid tijd dat we bijvoorbeeld op een scherm zijn gericht. Dat zegt iets over onze individualiteit. We zijn nog steeds hoofdzakelijk een groepsmens en op de eerste plaats gericht op het collectief en het daarin overleven. De stap, de transformatie, de verschuiving maken van een groepsmens naar een individueel, autonoom mens gaat niet automatisch. Dat vraagt veel innerlijk werk, logisch, want als we met onze aandacht naar binnen gaan, komen we niet alleen maar leuke dingen tegen. Toch is dit wel de uitdaging waar we voor staan, willen we de toets van wat waar is bij onszelf leggen.

Het is noodzakelijk om als mens onze regie in het leven te behouden en tegenwicht te bieden aan een voor mij angstaanjagend materialistisch toekomstbeeld waarin bezieling en menselijkheid steeds meer plaatsmaakt voor de dwingende controle vanuit modellen, protocollen en algoritmen.

cc-foto: Bill Dimmick

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (107)

dirk den boer
dirk den boer16 aug. 2023 - 14:38

vandaag hierover in NRC: Er is geen ware historie, van Caroline de Gruyter. Grappigste eruit: Bourdieu zei eens dat elke biografie bestaat uit een gboortedatum, een sterfdatum en verder wordt het allemaal fictie... Ja,klinkt geloofwaardig, en zou best wel eens op kunnen gaan voor alle historie, dus ook voor die van Han dus....

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 aug. 2023 - 8:12

De biografie is een literair genre waarbij de controleerbare feiten moeten kloppen. Dat laat nog genoeg ruimte voor fictie.

dirk den boer
dirk den boer17 aug. 2023 - 10:21

Daar zou je met Bourdieu over kunnen bakkeleien. Hij zal je waarschijnlijk op puntn gelijk geven, maar volhouden dat de biograaf selectief bezig blijft. Twee biografieen kunnen twee totaal verschillende beelden oproepen...

Bonjourkes
Bonjourkes15 aug. 2023 - 9:38

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Daslief
Daslief14 aug. 2023 - 16:17

Hieronder wordt opnieuw gedemonstreerd hoe moeilijk het is om een brug te slaan tussen aanhangers van sciëntisme (1) en spiritualiteit (2). (1) Sciëntisme: de stelling dat wetenschap 'de enige route is om tot valide kennis te komen' https://nl.wikipedia.org/wiki/Sci%C3%ABntisme (of uitgebreider: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientism) (2) Spiritualiteit 'heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring' https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit

9 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers14 aug. 2023 - 21:42

De schrijver begint net nog niet over de machten van kristallen of homeopathie maar weidt al wel uit over magisch denken met een persoonlijk gnosticisme. Dat stoort een pleidooi over reele zelf kennis, zowel als een reele blik op wetenschap, want zulk een kleuter alchemische tweedeling tussen zgn 'materie' en 'spritus' en resulterende bifurcaties kunnen alleen maar verwarring en misleiding brengen. Wel zou ik een betere pleidooi over zelf kennis in een massa media wereld verwelkomen.

Deugkeizer
Deugkeizer15 aug. 2023 - 11:36

Nou, Ik heb er wel wat aan gehad. Waar het om lijkt te gaan is, tot op welke hoogte kan je mensen die claimen meer waar te nemen dan anderen en daar betere conclusies uit claimen trekken vertrouwen? Op welke gronden is het legitiem zo'n claim te verwerpen? Zoekt iemand nog een afstudeeropdracht? Mijnziens altijd, totdat je vertrouwen krijgt in iemands waarneming. Tot die tijd is het lastig overtuigen zolang iemand niet geloofd wat je gezien hebt. Ik snap ook niet dat anno 2023 instanties die beter zicht op zaken hebben nog zo slecht anderen mee kunnen nemen in hun waarneming. Hierdoor zijn volgens mij vooral traditioneel rechtse gemeenschappen in Amerika enorm in omvang en aanhang gegroeid sinds het begin van deze eeuw. Maar ook hier in Nederland barst het van de praatdokters. Dat komt denk ik omdat er vaak een kwestie van slimheid/IQ aan verbonden zit. Er speelt wel zeker een soort angst/arrogantie factor mee en misschien ook wel hier en daar een valse waarneming bedacht door iemand met veel invloed om te kijken hoe ver die mensen die daar verder vanaf staan kan overhalen,zodat die meer eer kan opstrijken(persoonlijk of vind dat andere iets voor waar aan moeten nemen), want eer is namelijk een machtig wapen om mensen je wil op te leggen. Ik maak dat figuren om eerlijk te zijn wel zo nu en dan mee. Dus ze bestaan volop en zelfs met de beste methodes zijn ze best lastig tegen te spreken. Tijd en lange adem helpt.... Daar heb je verder geen complotten voor nodig verder.

Daslief
Daslief15 aug. 2023 - 13:04

Dank je @Paul, voor het illustreren van mijn punt :-) Volgens mij praat men steeds langs elkaar heen omdat abstracte begrippen niet worden gedefinieerd dus die gaat men dan maar wat voor elkaar invullen, gebruikmakend van nog meer abstracte begrippen, alweer zonder die te definiëren. In het vorige artikel van Tom Ribbens ging dat net zo, en ook jij laat ons maar raden naar wat je bedoelt met ‘magisch denken’ ‘alchemische tweedeling’ etc. Al radende lijkt me dat: ‘De schrijver begint net nog niet over de machten van kristallen of homeopathie maar weidt al wel uit over magisch denken met een persoonlijk gnosticisme’ en ‘kleuter alchemische tweedeling tussen zgn 'materie' en 'spritus' en resulterende bifurcaties’. een wel héél vrije vertaling is van ‘als we samen, gelijkwaardig, onze ervaring van wat waar is met elkaar delen, ontstaan de contouren van wat je de waarheid of werkelijkheid zou kunnen noemen’. Wat is er volgens jou mis met die laatste zin? Is de wetenschap niet vanuit dezelfde gedachte ontstaan? Niet dat ik het in alles met Tom eens ben. Vooral dat hij zo’n groot punt maakt van ‘materialisme’, omdat een materialistisch wereldbeeld heel goed kan samengaan met de door hem verlangde ‘transformatie naar ‘een individueel, autonoom mens’. Daarom nog maar eens de tip ‘The Democracy of Species’ van Robin Wall Kimmerer. En sluit ik me verder aan bij je slotzin ‘Wel zou ik een betere pleidooi over zelf kennis in een massa media wereld verwelkomen.’

Paul Spijkers
Paul Spijkers16 aug. 2023 - 6:15

De platitude die je deelt lost het probleem van het stuk niet op. Het probleem blijft met het stuk. Niet met de lezers. En er is eveneens een probleem met de valse tegenstelling die jezelf stelt.

Zandb
Zandb16 aug. 2023 - 7:44

Daslief Alles wat niet wetenschappelijk beredeneerd kan worden, dat kan een rol spelen: Roept u maar! Omdat de mens zichzelf vragen stelt, 'verzint' hij ook antwoorden. Sommige antwoorden zijn wetenschappelijk te verantwoorden, andere niet. Maar wat moeten, wat kunnen we daarmee? Ik noem maar iets: 1. Als toeval niet bestaat, dan weten we dus veel te weinig om te kunnen verklaren hoe vermeende toevalligheden ontstaan zijn. 2. Zou het toeval wel bestaan, wat heeft het dan voor zin om te proberen daar iets zinnigs van te beweren? Ik hoop dat iedereen begrijpt dat dat impliceert dat de wetenschap de enige houvast biedt en dat er geen brug te slaan is tussen 'wetenschap' en 'spiritualiteit' anders dan dat spiritualiteit iets is dat niet wetenschappelijk bewezen is. En dus, en daar gaat het om, alleen maar leidt tot een oneindig speculeren.

Daslief
Daslief16 aug. 2023 - 12:07

@Paul Spijkers, Je wordt nog steeds niet concreet. Op welke platitude doel je, welke valse tegenstelling, welk probleem? Zolang je niet concreet maakt wat je bedoelt kun je geen rationele discussie voeren. Hooguit bevestiging krijgen van mensen die het puur op intuïtie toch al met je eens waren, maar als je de wetenschap werkelijk hoog hebt zitten is dat toch niet je doel?

Daslief
Daslief16 aug. 2023 - 12:32

@Zandb, ‘Sommige antwoorden zijn wetenschappelijk te verantwoorden, andere niet. Maar wat moeten, wat kunnen we daarmee?’ Ten eerste: je kunt jezelf rekenschap geven van het verschil tussen wetenschap-als-methode en wetenschappelijke-stand-van-zaken. Je kan immers de wetenschappelijke methode superieur vinden en tegelijk erkennen dat de wetenschap sommige antwoorden NOG niet gegeven of hard bewezen heeft. ‘dat er geen brug te slaan is tussen 'wetenschap' en 'spiritualiteit' anders dan dat spiritualiteit iets is dat niet wetenschappelijk bewezen is.’ En ten tweede: nog eens goed de definitie van‘spiritualiteit’ teruglezen, dan zie je dat ‘spiritualiteit’ NIET synoniem is met ‘geloof in het bovennatuurlijke’. Sommige vormen van spiritualiteit zijn dat uiteraard wel, maar andere vormen kunnen heel goed samengaan met een 'materialistisch wereldbeeld' en NAAST wetenschap bestaan. Spiritualiteit kan daarnaast bijdragen aan hoognodige gedragsveranderingen. Dat is vooral belangrijk waar bij problemen waar wetenschap (NOG!) niet voldoende oplossingen heeft gevonden/bewezen. Of waar de oplossingen al wel door de wetenschap gevonden zijn, maar de animo onder politiek/bedrijfsleven/bevolking nog onvoldoende is om die oplossingen daadwerkelijk toe te passen. Het gaat in het leven dus niet alléén om de vraag 'hoe zit het?' Het gaat ook om de vragen 'hoe is het zo gekomen?' en 'waarom houden we het in stand?' En de belangrijkste: 'wat gaan we er nú mee doen?'

Daslief
Daslief16 aug. 2023 - 13:30

@Zandb Nog een aanwijzing dat je 'spiritualiteit' breder kunt zien dan alleen het religieuze en new-age achtige: de letterlijke vertaling van 'spiritus' is 'geest'. Dat woord klinkt al minder zweverig en wordt ook door wetenschappers gebruikt (weetje: in mijn studententijd waren studies als geschiedenis, talen en communicatie nog onderdeel van de 'Faculteit der Letteren', tegenwoordig heet die 'Faculteit Geesteswetenschappen). Je kunt het dus zo zweverig of zo zakelijk opvatten als je zelf wil. Jouw ‘definitie’ van spiritualiteit ‘dat spiritualiteit iets is dat niet wetenschappelijk bewezen is’ is er maar één van de vele mogelijke. Voor anderen draait het om de vraag ‘hoe verhoud ik me tot mijn omgeving’ of ‘hoe wil ik bijdragen aan een betere wereld’. Die vraag kun je ‘idealistisch’ opvatten maar ook ‘materialistisch’. Je kunt daarbij inderdaad ‘oneindig gaan speculeren’, maar je kunt ook eerst een tijdje speculeren, een hypothese bedenken en die vervolgens toetsen (wetenschappelijke methode). En ook als je gaat toetsen kan nog veel onduidelijk blijven (‘grijstinten’: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/speculeren-is-leuk-bewijs-is-beter/) Kortom wetenschap en spiritualiteit hóéven elkaar niet uit te sluiten, het is allemaal niet zo zwart-wit.

Paul Spijkers
Paul Spijkers17 aug. 2023 - 10:18

Lees het nog een keer en denk er over na.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 aug. 2023 - 11:55

Volgens mij haalt de schrijver 'waarneming' en 'waarheid' doorelkaar. Als zijn punt is dat wij allemaal filters van informatie zijn, en dat wij die informatie alleen voor onszelf filteren (want anderen filteren die info alleen voor hunzelf) dan klopt dat. Onze 'waarheid' zoals wij doe persoonlijk ervaren is per definitie subjectief. Zijn vervolgtocht om die waarheid dan 'objectief te maken lijkt mij per definitie niet mogelijk.

12 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe14 aug. 2023 - 13:16

[Onze 'waarheid' zoals wij doe persoonlijk ervaren is per definitie subjectief. ] Correct. Intersubjectiviteit is al beter.

Woeki Hypo
Woeki Hypo14 aug. 2023 - 16:05

0 Mijn correctie: objectief, intersubjectief, of subjectief. 1 Volgens de vrijheid van denken, meningsvorming, en meningsuiting mag iedereen voor zichzelf bepalen wat waar is. Bij deze zoektocht is het dan wel handig / praktisch om tevens na te gaan wat misschien objectief, intersubjectief of subjectief is. 2 Binnen een goed werkende pluriforme democratie moet bepaald worden wie wanneer / onder welke voorwaarden wat mag beslissen. Rekening houdend met: A het gestelde onder punt 0 en 1; B Het FEIT, dat wetenschap zijn beperkingen en grenzen kent, leidend tot filosofie of alternatieven. Hier gaat het volgens mij (en anderen) de laatste decennia mis. De TINA neigingen van het GLOBAAL neoliberalisme (TINA, intern binnenlands, en extern buitenlands) lijken zich ook uit te breiden naar de wetenschap, ofwel de wetenschap wordt gepolitiseerd of/en geëconomiseerd. Woeki Hypo.

Daslief
Daslief14 aug. 2023 - 17:26

'Zijn vervolgtocht om die waarheid dan 'objectief te maken lijkt mij per definitie niet mogelijk.' Ik lees nergens dat de auteur erop uit is ('vervolgtocht') om persoonlijke waarheid 'objectief te maken', maar misschien lees ik je bijdrage verkeerd. Kun je het iets meer toelichten? Moet een waarneming altijd 'objectief' zijn om 'waar' te kunnen zijn? (of zelfs maar 'waardevol'?)

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout14 aug. 2023 - 18:45

Wat gereedschap: Spinoza veronderstelde dat onder al het weten dezelfde abstracte grondslag ligt. Als archeoloog van het weten maakte Foucault daar epistèmè van en bevestigde min of meer de visie van Spinoza door te stellen dat de classicistische wetenschappen zoals L'Histoire naturelle, Analyse des richesses en Grammaire generale meer op elkaar leken dan dat het voorlopers waren van wat we nu biologie, economie en filologie noemen en noemde de Verlichting zoals Tom Ribbens dat ongeveer bij Immanuel Kant laat beginnen als een grote epistemologische breuk. Kant: Het is niet zo dat de geest naar de dingen reikt, maar dat de dingen naar de geest reiken. Hoe noemde dat een Copernicaanse wending en beschouwde het als zijn grootste ontdekking. Immanuel Kant begreep al dat ware kennis zoals vastgelegd in natuurwetten door mensen geconstrueerde kennis is. Wetenschap klopt altijd zo mooi met de realiteit omdat onze opvattingen over die realiteit aan diezelfde wetenschap ontleend worden. Maar het blijft geconstrueerde kennis en geen objectieve kennis, ook al komt het zo over. Dit komt omdat de sporen van het sociale proces waarin wetenschappelijke kennis tot stand komt al construerende worden uitgewist, waardoor er uiteindelijk een wetenschappelijk ‘feit’ overblijft. Die tijdens dit proces en daarna voortdurend boven de rand van de afgrond blijft hangen. Reken maar dat Einstein hetzelfde dacht: The justification of a physical concept lies exclusively in facts we can experience.

Daslief
Daslief14 aug. 2023 - 18:59

'Zijn vervolgtocht om die waarheid dan 'objectief te maken lijkt mij per definitie niet mogelijk.' Stel je nu dat de auteur erop uit is de waarheid 'objectief' te maken? Dat lees ik zelf niet in het artikel. Waaruit blijkt volgens jou dat hij dat probeert? Of lees ik je zin anders dan je die bedoeld hebt? Kan in jouw ogen iets ook 'waar' zijn als het niet 'objectief' is?

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 aug. 2023 - 21:05

@Arjan ik zou ook liever prate over 'geobjectiveerde' dan over 'objectieve'. Bij kennis proberen we binnen een stelsel van afspraken het onderwerp te bestuderen, of die afspraken nu gelegen zijn in de woorden die we gebruiken, de vooronderstellingen, de beschrijving van relevante factoren. Zonder zulke afspraken is iedere discussie zinloos.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 aug. 2023 - 9:03

[Zonder zulke afspraken is iedere discussie zinloos. ] Eens.

stokkickhuysen
stokkickhuysen15 aug. 2023 - 10:55

@Daslief je hebt een goed punt, ik heb de column nog een keer doorgelezen en de schrijver wil nergens naar een grotere gemene deler voor zijn kennis. Dan vraag ik mij af wat het nut van die kennis is.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout15 aug. 2023 - 13:38

@stokkickhuysen 14 aug. 2023 - 13:55 Zoiets is terug te vinden bij Ludwig Fleck: denkkollectiv https://plato.stanford.edu/entries/fleck/ Verder heb ik weinig moeite met dit stuk van Ribbens. Terecht waarschuwt deze ervoor om (wetenschappelijke) methodes, religie en (geestelijke) doctrines als waarheid te internaliseren. Michel Foucault beschouwde de mens zelfs als een gevangene daarvan en stelde: ontwikkel uw particuliere eigenaardigheid. Echter, waar Ribben schrijft: = Niet 1 iemand of een elitegroepje is in staat de hele werkelijkheid te omvatten of heeft de waarheid in pacht, maar als we samen, gelijkwaardig, onze ervaring van wat waar is met elkaar delen, ontstaan de contouren van wat je de waarheid of werkelijkheid zou kunnen noemen. = ontkent Foucault dat: er is geen centrale plek van revolutie. Foucault ontwikkelde geen bevrijdingstheorie en anno nu kan men hooguit stellen dat al die disciplinerende praktijken die berusten op een samengaan van savoir, weten en pouvoir, macht waarbij de hele pedagogische, psychologische, psychiatrische, criminologische, seksuologische en medische kennis betrokken was of is, veranderingen heeft ondergaan waarbij een technocratisch, economistisch regime een hoofdrol heeft gespeeld.

Daslief
Daslief15 aug. 2023 - 15:38

@stokkickhuysen dank voor je toelichting. Zoals ik het lees gaat het de schrijver er vooral om dat iedereen meer moeite doet om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor wat je waarneemt en interpreteert. Het gaat dus meer om het proces dan om de uitkomst. Het nut is volgens mij ten eerste: dat ook autoriteiten daardoor kritischer worden gevolgd (in het verleden is immers gebleken dat wetenschappelijke en politieke autoriteiten zich kunnen vergissen, of soms zelfs ronduit desinformatie verspreiden voor eigen gewin). Een soort democratische controle dus. Anderzijds zie ik daarin ook wel een risico: je bent weliswaar minder kwetsbaar voor desinformatie door autoriteiten, maar ook meer kwetsbaar voor desinformatie door charlatans; dat lijkt me de voornaamste reden waarom sommige reageerders zo kritisch zijn op Tom Ribbens. Terecht op zich, maar toch zou ik hen willen oproepen om niet het kind met het badwater weg te gooien. Een tweede nut is dat het ons stimuleert om meer aandacht te besteden aan de vraag WAAROM we destructief gedrag blijven vertonen. Bijvoorbeeld mbt de klimaatcrisis: wat hebben we aan nóg meer technische oplossingen (nog zuiniger motoren, nog meer zonnepanelen) als we tegelijk in steeds grotere auto’s gaan rijden of nóg meer datacenters aanleggen voor 5G of digitaal geld? De wetenschap blijkt nog onvoldoende te helpen om ons gedrag te beïnvloeden, dus een oproep om meer aan zelfreflectie te doen lijkt me meer dan welkom.

stokkickhuysen
stokkickhuysen16 aug. 2023 - 11:15

@Daslief Een goed bericht. Desinformatie komt van alle kanten. Ook het gevaar om te denken dat je zelf op zoek zou zijn naar de waarheid als je bijvoorbeeld een artikel in Nature gaat zitten doorspitten om tot een hoger kennisniveau te komen is wat mij betreft alleen nuttig als je het gereedschap hebt om dat te doen, en volgens mij is een van de punten van de schrijver dat dat gereedschap onnodig ingewikkeld wordt gemaakt, of dat je dergelijk onderzoek kunt doen zonder dergelijk gereedschap te gebruiken. Je 'eigen omgeving' is te klein om veel Grote Vragen te beantwoorden.

Daslief
Daslief16 aug. 2023 - 17:45

@stokkickhuysen Inderdaad, het lijkt erop dat Ribbens geen helder onderscheid maakt tussen wat wetenschap is/kan en hoe wetenschap in de praktijk gebruikt (vaak ook misbruikt) wordt. Ik zou alleen nog willen aanvullen dat je altijd meer ‘gereedschap’ nodig hebt om zelf onderzoek uit te voeren, dan om onderzoek te beoordelen (bijvoorbeeld: als je eenmaal hebt begrepen wat bias is kun je het ook buiten je eigen vakgebied opmerken, dus terechte kritiek hebben op een onderzoek ook al heb je verder niet alle ‘gereedschap’ om dat onderzoek zelf beter uit te voeren) verder helemaal eens met je bijdrage.

Paul Spijkers
Paul Spijkers14 aug. 2023 - 9:21

Als je de grond van waarheid niet buiten je eigen denken legt ben een een solipsist, oftewel een fantast. Best als je je liever injezelf keert je mag je eigen ding doen maar om nu die belachelijke onzin stropoppen neer te zetten over wetenschap en die verheerlijking van gurus van een stuiver dat is niet nodig.

5 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 13:24

Dat is grappig de grondlegger van de wetenschappelijke methode Rene Descartes was ook de grondlegger van het solipsisme(en ook het materialisme) Hij kwam tot zijn methode nadat hij zich een jaar terugtrok en alles openlijk ging betwijfelen, zelfs zijn eigen naam. En op die basis de wetenschappelijke methode vastlegde. Nu doet men alsof twijfel geen onderdeel meer is van de wetenschap. Het handelt tegenwoordig meer in zekerheden dan onzekerheden...

Paul Spijkers
Paul Spijkers14 aug. 2023 - 21:24

Het is niet mogenlijk om iets te leren zonder dat je het eerst niet weet. Het punt van Descartes is alleen dat je het moet checken, niet zomaar aannemen wat de vorige heeft gezegt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen chemische elementen zijn omdat er morgen weer een baby geboren is. Als er mensen zijn die denken dat de onderneming naar, voor en met wetenschap alleen maar in zekerheden handelt verwarren ze kennis met autoriteit. Precies wat Descartes minder deed. Maar het is ook zo dat je als je een brug wil bouwen waar autos voor 50 jaar over kunnen rijden dat niet doet met stro of ongeteste ideeen. De theorieen die gebouwt zijn op een gekke selectie van wat Descartes gedacht zou hebben staan niet lang wanneer vergeleken met wat Descartes echt bijdroeg.

Deugkeizer
Deugkeizer15 aug. 2023 - 12:20

@Paul Spijkers Ja het is of dat of het is zo dat naarmate mensen meer zekerheden krijgen ze ook de juiste twijfels automatisch terzijde schuiven omdat er niks mee gedaan kan worden wat ons persoonlijk verder kan brengen dus laten we het geheel maar vallen. Toevallig was ik als puber gefascineerd door het psychologische effect dat als jezelf meer waard vind je ook ineens een ander mens werd. Je bleef niet meer zo gewoontjes zeg maar en nam geen blad meer voor de mond. Ging dingen uitkramen waar je profijt van had maar niet geheel meer achterstond. Mensen vonden je immers cool en populair. Kortom diezelfde twijfels waren verdwenen, maar daardoor kon je ook niet meer terug in het leven. Alles stond vanaf toen min of meer vast.

Deugkeizer
Deugkeizer15 aug. 2023 - 13:41

Sorry ongelukkige woordkeuze met "jezelf meer waard vinden" bedoelde ik "het hebben gevoel ergens bij te horen". Dat zorgt ervoor dat we niet meer alle vragen aan onszelf stellen en meer voor zekerheden gaan. Oude standpunten/vrienden laten varen. Het lijkt bijna irrationeel en volgens mij hebben wetenschappers ondanks de wetenschappelijke methode net als de rest van de wereld geen blauwdruk om daar mee om te gaan. En dat corrupteerd het denkvermogen. Vooral de gave om goede originele vragen te stellen en voorbij de horizon te kijken.

Paul Spijkers
Paul Spijkers16 aug. 2023 - 6:47

Is dat de vraag van hoe men zich organiseert om vooruit te komen met een project? Als individu, of als gemeenschap. Men moet zich eerst veilig genoeg voelen als mens, om te blijven, laat staan om dapper te zijn. En een project alleen lukt niet. Men heeft steun en samenwerking nodig. Of dat meteen corruptie moet heten weet ik niet. Het kan ook gewoon zijn dat mensen natuurlijke nodigheden en limieten hebben. Corruptie is een ziekte relatief tot een bepaalt ideaal beeld van normaliteit. Dat een universiteit inefficient is en vol met zelfzuchtige mensen die elkaar met werk helpen maar ook elkaar in de weg lopen door de omgangsvormen, is mischien iets anders dan een burgelijke stempel te zetten wanneer iemand Joden op de trein zet. Maar inderdaad het zit vol met mensen die carriere maken, en elkaar vleien en het script herhalen. Men heeft of speelt verschillende rollen in verschillende verbanden en daar moet men rekening mee houden. En de middellen en de wetenschap zijn altijd deels. Prudence als kunst heeft daarom denk ik zo'n rol gehad in filosofie, zowel voor politiek als wetenshap.

Ejoth
Ejoth14 aug. 2023 - 5:33

Goed betoog, maar gezien de kritiek hieronder van vooral de linkerkant ben ik bang dat het Uw laatste betoog voor Joop is geweest. Woorden als polemische stropoppen, drogredenaties, bewijzen worden gebruikt. Ik kan een smile niet onderdrukken. Fijne dag mensen.

1 Reactie
Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 9:57

Gezien de reacties zal een DDOS'je ook niet uitblijven. Het gebeurd wel vaker als dit soort lieden te veel tegenreacties krijgen. Linkse politiek is allereerst sociaal denken en dan pas wetenschappelijk. Als je als links persoon sociaal denken niet als uitgangspunt neemt en iedereen je linkse redenering opdringt dan ben je in mijn ogen niet meer links bezig. Maar assimilerend rechts. Je dringt namelijk alleen iets op als je een sociale groep meer rechten wil geven binnen de samenleving. Anders was de BBB ook wel links. Maar nee het zijn boeren die meer rechten willen tenkoste van anderen, dus rechts.

Andreas4
Andreas413 aug. 2023 - 19:32

Er bestaat niet zoiets als de absolute waarheid, tenminste niet in de praktijk, het alledaagse. In theorie bestaat zoiets wel: de werkelijkheid tot in de diepste (subatomaire) details. Maar niemand kan die werkelijkheid kennen, kleine stukjes hooguit, steeds iets meer, steeds bijstellend. Dat is wat wetenschap doet: stukjes van de werkelijkheid onderzoeken en vervolgens verbanden leggen. De (echte) wetenschap zal nooit claimen dat ze over de volledige waarheid beschikt, maar zal resultaten altijd toetsen aan de werkelijkheid en aan andere stukjes waarheid. Zo ontstaat langzaam een benadering van de waarheid. Er is pas een probleem als mensen een (stukje) waarheid op een voetstuk plaatsen en er een dogma van maken. En dan heb je nog zoiets als een persoonlijke 'waarheid', iets dat Tom Ribbens dan graag onderling wil laten delen... klinkt leuk maar zal in de praktijk niet werken, want waarom zou iemand jouw 'waarheid' accepteren als die niet rijmt met zijn eigen 'waarheid'?

3 Reacties
Zandb
Zandb14 aug. 2023 - 6:53

Andreas Een waarheid als een koe: Van de ontelbare puzzelstukjes van de werkelijkkheid, hebben we er een paar. Het zou wel erg onwerkelijk zijn, als je denkt met die paar stukjes die complete puzzel te kunnen kennen. De puzzelstukjes die je dan zou hebben, die zijn natuurlijk wel 'waar'.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 9:13

"De puzzelstukjes die je dan zou hebben, die zijn natuurlijk wel 'waar'." Tja lol het is een beetje zoals The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Het antwoord van alles is 42. Nu nog de juiste vraag erbij verzinnen. Misschien dat wetenschap daar ons ook wel beter bij kan helpen dan religie. Hoewel dit valt momenteel meer binnen het sociaal rationele domein.

stokkickhuysen
stokkickhuysen14 aug. 2023 - 15:09

Quantum physiscs leert toch dat er niet een absolute staat is? Die 'waarheid'op het subatomaire niveau heeft toch niks te maken met het woord 'waarheid' zoals wij dat gebruiken?

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 aug. 2023 - 18:59

Lui zoals Jung horen op het plankje esoterica.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe14 aug. 2023 - 8:45

Steiner ook trouwens. Geef mij Blavatsky maar als ik moet kiezen tussen charlatans. Zie verder Volrin.

onyxcumulus
onyxcumulus13 aug. 2023 - 16:55

###Iedereen mag voor zichzelf bepalen wat waar is#### Dat mag, maar val mij er a.u.b niet mee lastig

3 Reacties
Zandb
Zandb14 aug. 2023 - 6:47

onyxcumulus Voor u is waar dat je anderen niet lastig valt met jouw waarheid. Waarmee je dus anderen lastig valt met jouw waarheid.

onyxcumulus
onyxcumulus14 aug. 2023 - 8:14

@Zandb 14 aug. 2023 - 8:47 onyxcumulus ###Voor u is waar dat je anderen niet lastig valt met jouw waarheid. Waarmee je dus anderen lastig valt met jouw waarheid.### Dit is dus precies wat ik bedoel.. En ga even een ander scotten. Je vertoont wat kindergarten gedrag

Zandb
Zandb15 aug. 2023 - 9:31

onyxcumulus Ik mag dan zijn wat ik in uw waarheid zou zijn - zie tweede reactie - maar ik heb moeite met mensen die anderen verwijten waar ze zich zelf schuldig aan maken. Of ze zijn zo onnozel dat ze werkelijk niet snappen hoe de vork in de steel zit of niet maar het zijn wel de potentiële dictators.

Zandb
Zandb13 aug. 2023 - 16:50

Volrin Dank voor uw heldere weerlegging(en).

1 Reactie
JasDon
JasDon13 aug. 2023 - 18:57

Inderdaad bedankt Volrin, Tom presenteert het alsof hij als Oppenheimer op basis van zijn 'waarheid' even makkelijk een atoombom had kunnen ontwikkelen als op basis van logica en wetenschap. Alsof je maar hard genoeg in iets gelooft, zich dat ook manifesteert. Het voornaamste wat mensen hebben aan hun eigen waarheden is dat zo door de onzin waarin ze geloven besluiten nemen in het leven die niet in hun eigen of maar iemands belang zijn. Ook is er een groep die een status ontleent aan de onzin die ze geloven en verspreiden.

Zandb
Zandb13 aug. 2023 - 16:48

Wat je gelooft, dat kan waar zijn. Dus heeft dat niets met waarheid te maken. Wat waar is, dat is simplelweg geen kwestie van geloof.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 aug. 2023 - 15:24

2. Neem bijvoorbeeld een meningsverschil over de vorm van de aarde. Stel dat een profeet zegt: God heeft mij geopenbaard dat de aarde rond is. Dan kunnen we niet anders dan hem wel of niet geloven, we kunnen zelf niet controleren of God werkelijk tot hem sprak. Dat werkt zolang niemand de bewering van de profeet in twijfel trekt. Gebeurt dat wel, dan steekt dit probleem onmiddellijk de kop op. Stel dat er een andere profeet opstaat die zegt dat God hém nu juist geopenbaard heeft dat de aarde plat is. Nu hebben we een probleem, want de twee profeten spreken elkaar tegen en ze beroepen zich allebei op de openbaring. Zo ontoegankelijk als de openbaring van profeet A is voor profeet B, zo ontoegankelijk is die van B voor A. A kan natuurlijk wel zeggen dat hem zojuist is geopenbaard dat de openbaring van B eigenlijk een influistering van de duivel is, maar B kan natuurlijk precies hetzelfde doen. Deze patstelling ontstaat omdat er geen gedeelde kennisbron is. Beroepen de twee rivalen zich echter op de waarneming, dan is het mogelijk die patstelling te doorbreken. A kan er bijvoorbeeld op wijzen dat de schaduw die tijdens een maansverduistering op de maan valt rond is. Dat is een waarneming die ook voor B toegankelijk is. Daarom is de waarneming een betere kennisbron dan de openbaring en daarom is het van belang dat niet iedereen voor zichzelf bepaalt wat waar is. Het zou vooruitgang in de weg staan.

PGS
PGS13 aug. 2023 - 15:23

" In mijn visie is ieder van ons zelf die bron en de toets van wat waar is. " Om vervolgens een heel betoog te houden dat als iemands ervaren waarheid niet overeenkomt met de ideeën over waarheid of ervaren waarheid zoals die onderschreven wordt door de schrijver, toch niet echt waar zijn. Want “Als we vast blijven houden aan de geestelijke dogma’s van de kerk zoals in de middeleeuwen of de materialistische dogma’s van de wetenschap in onze tijd, dan lopen we vast. “ Maar wie zegt dat dit waar is ? Als mijn ervaren waarheid aangeeft dat het vast houden aan bepaalde dogma’s juist vrij maakt, wie is hij om te bepalen dat wij dan vast zouden lopen. Als ik de bron en de toets is wat waar is, wie is de schrijver dan om mij te vertellen dat de conclusies omtrent “het coronabeleid van de afgelopen jaren of momenteel over de klimaatcrisis” dan wel waar zijn. Vooral als die dan het tegenovergestelde is van mijn ervaren waarheid. " In mijn visie is ieder van ons zelf die bron en de toets van wat waar is.” Als dit waar is, dan kan niemands menig meer afgedaan worden als onwaar of nepnieuws.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen13 aug. 2023 - 15:17

1. Tja, waarom zou het een slecht idee zijn als iedereen voor zichzelf bepaalt wat waar is? Omdat het funest zou zijn voor (wetenschappelijke) vooruitgang. “De bron van kennis in religies zijn de openbaringen die profeten hadden. Een materialist (…) kan dit makkelijk afdoen als verbeelding of fantasie. Als je er echter vanuit gaat dat er meer is dan een materialistische werkelijkheid, is het ook mogelijk dat mensen contact kunnen maken met een geestelijke, onzichtbare wereld. En dat het mogelijk is op die manier kennis te vergaren over de werkelijkheid.” Hier wordt de bron van kennis verward met het resultaat van kennisverwerving vrees ik. Als het gaat om het ‘vergaren van kennis’ dan heeft dat niet direct iets te maken met materialisme, we zouden er in beginsel tijdens dat vergaren van kennis immers ook achter kunnen komen dat er meer is dan materie. Het epistemologische probleem is dat er voor die ‘geestelijke, onzichtbare wereld’ een beroep wordt gedaan op een private kennisbron, namelijk de openbaring. Het probleem met de openbaring als kennisbron is dat die niet voor anderen toegankelijk is, itt de waarneming. En dat is belangrijk, want die toegankelijkheid voor anderen geeft de mogelijkheid om meningsverschillen op te lossen en zo vooruitgang te boeken. En dat geldt óók voor meningsverschillen die zich uitsluitend in het ‘materiele domein’ afspelen, vandaar mijn opmerking dat het met materialisme niet direct iets te maken heeft.

Hank Nozemans
Hank Nozemans13 aug. 2023 - 15:10

Tom zweeft zo hoog dat ik het vermoeden heeft dat hij het zonnestelsel heeft verlaten. Dit is waar want dat voel ik van binnen.

1 Reactie
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout13 aug. 2023 - 20:04

Begin maar met - De emancipatie van de mens als individu moet nog beginnen - Tom Ribbens is een realist. Ogenschijnlijk zijn we ontsnapt aan een kerkerarchipel van disciplinerende praktijken - zo drukte Michel Foucault zich een halve eeuw geleden uit - maar het ''mentale regime'' van tegenwoordig is anders, maar nog intenser.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 15:00

"Het is noodzakelijk om als mens onze regie in het leven te behouden en tegenwicht te bieden aan een voor mij angstaanjagend materialistisch toekomstbeeld waarin bezieling en menselijkheid steeds meer plaatsmaakt voor de dwingende controle vanuit modellen, protocollen en algoritmen." Dat is nu het mooie aan polemische stropoppen. Ze zijn niet waar en dus hoef je er ook niet bang voor te zijn. Wetenschap =/= dwingende controle vanuit modellen, protocollen en algoritmen. Materialisme ook niet. Net zoals uw vorige broddelwerk, is ook dit artikel een nauwelijks verhulde polemische aanval, vol stropoppen en andere drogredenaties. In plaats van uw eigen irrationele geloof te onderbouwen met steekhoudende argumenten en bewijs, blijft u de wetenschap en het materialisme aanvallen. Zelfs nadat u, bij uw andere publicatie, gecorrigeerd bent op vele punten, herhaalt u ze in dit stuk klakkeloos. U heeft niet eens een poging ondernomen op de kritiek van uw vorige stuk in te gaan, laat staan te weerleggen.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:53

"Als we eerlijk zijn, hoe vaak op een dag zijn we met onze aandacht echt bij onszelf in plaats van naar buiten gericht? De meeste mensen zijn meer dan ooit naar buiten gericht door de hoeveelheid tijd dat we bijvoorbeeld op een scherm zijn gericht. Dat zegt iets over onze individualiteit. We zijn nog steeds hoofdzakelijk een groepsmens en op de eerste plaats gericht op het collectief en het daarin overleven. De stap, de transformatie, de verschuiving maken van een groepsmens naar een individueel, autonoom mens gaat niet automatisch." U stelt hier een valse tegenstelling. Waarom zou de mens OF een individu OF een groepsmens moeten zijn? Waarom niet een combinatie van allebei? "Toch is dit wel de uitdaging waar we voor staan, willen we de toets van wat waar is bij onszelf leggen." Nogmaals, op welke objectieve wijze gaat men dan controleren wat waar is?

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten13 aug. 2023 - 18:38

""Als we eerlijk zijn, hoe vaak op een dag zijn we met onze aandacht echt bij onszelf in plaats van naar buiten gericht." Volgens mij zijn juist veel te veel mensen vooral op zichzelf gericht. Daar is een woord voor. Navelstaren.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:51

"Niet 1 iemand of een elitegroepje is in staat de hele werkelijkheid te omvatten of heeft de waarheid in pacht," Nogmaals, dit wordt ook niet betoogd door de wetenschap of het materialisme. " maar als we samen, gelijkwaardig, onze ervaring van wat waar is met elkaar delen, ontstaan de contouren van wat je de waarheid of werkelijkheid zou kunnen noemen." Hoe dan? Maak dat eens concreet! " De emancipatie van de mens als individu moet nog beginnen. Wij hebben het beeld dat wij zo individualistisch zijn, maar egoïsme is totaal iets anders dan individualisme. Een werkelijk individu heeft zijn ankerpunt en toets van wat waar is in zichzelf liggen en niet buiten zichzelf." Wederom ontbreek de onderbouwing volledig.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:50

"Dit is een cruciale stap, willen we niet overgeleverd zijn aan een materialistisch toekomstbeeld dat momenteel vorm krijgt en waar ik me ernstig zorgen over maak." Er is geen materialistisch toekomstbeeld. Behalve dan dat het materialistisch is. Materialisme zegt niks over moraal, of specifiek over de toekomst. "Als we vast blijven houden aan de geestelijke dogma’s van de kerk zoals in de middeleeuwen of de materialistische dogma’s van de wetenschap in onze tijd," Er zijn geen dogma's van de wetenschap, behalve hoe de methode werkt. Als u denkt dat er een betere methode is, presenteer die dan. Tot dan is dit het beste wat we hebben als het gaat om het verkrijgen van kennis. Er zijn zeker geen materialistische dogma's in de wetenschap. " dan lopen we vast." De zoveelste loze bewering waarvoor u niet eens probeert een concrete onderbouwing te geven. " En kan wat oorspronkelijk nog vernieuwend en open was, uiteindelijk leiden tot een bepaalde vorm van totalitarisme, wat gebeurt als er sprake is van een systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan een bepaald narratief en dit de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt." Daar is geen sprake van m.b.t. de wetenschap. In tegendeel zelfs. "Ik denk dat niemand dit een goed idee vindt." Het is dan ook inderdaad een knullige polemische stropop.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin15 aug. 2023 - 16:00

Volrin Gelukkig kunnen we ook nog iets van elkaar leren, al was het maar hoe het onder woorden te brengen.. Bedankt!

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:45

"In mijn visie is ieder van ons zelf die bron en de toets van wat waar is." En hoe weet je dan of wat je denkt ook echt klopt? Met andere woorden, welke objectieve methodologie gebruik je om te ontdekken wat waar is? " Er is geen enkele reden om wie of wat dan ook buiten onszelf het gezag te geven over wat waar is." Hoe weet je dan of wat je denkt ook echt klopt? " Ik ben niet tegen specialisatie, maar wel tegen het blindelings volgen van een waarheid buiten onszelf," Noch materialisme, noch wetenschap stellen voor dat je blindelings dingen volgt. " omdat dit leidt tot een hoge mate van machtsongelijkheid. Dat hebben we de afgelopen eeuw meerdermare malen gezien." Dat er mensen die minder toegang hebben tot kennis, veranderd niet dat het kennis is/feiten zijn. " Ik ga er van uit dat iedereen intuïtief weet wat waar is," Wat ontzettend naïef. Mensen dachten massaal intuïtief te weten dat de aarde plat was. Dat bliksem de woede van Odin of Thor was. Dat ziektes werden veroorzaakt door kwade geesten. De menselijke intuïtie zit er regelmatig naast. " omdat iedereen van binnen verbonden is met die waarheid." Hoe dan? Toon dat eens aan? " Alleen het punt is of we daar nog contact mee hebben of ervan afgescheiden zijn geraakt in de heilige overtuiging dat de waarheid buiten onszelf ligt." Nee, het punt is dat u dat u dat eerst eens zal moeten aantonen.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:39

"We staan wat dat betreft op een kruispunt en cruciaal daarin is de vraag of wij de toets van wat waar is buiten onszelf blijven leggen of onszelf gaan zien als toets," Correctie, de vraag is of u eindelijk eens uw verzameling boude beweringen gaat onderbouwen met steekhoudende argumenten en/of bewijs. "Ik denk namelijk dat ieder individu kennis kan vergaren." Dat is geen nieuwe of unieke gedachte en ook geheel niet in strijd met het materialisme of de wetenschap. " Ik merk dat nu zelf met mijn onderzoeksvraag over de evolutie en de plek van de mens daarin." Misschien helpt het als u begrijpt dat evolutie geen ladder is met een doel. Dat mensen het resultaat zijn van natuurlijke processen. Dat, hoewel wij op bepaalde vlakken dingen anders of meer kunnen, er ook veel vlakken zijn waarop andere wezens meer kunnen dan mensen. " Ik ervaar het zo dat ik met deze basisvraag als een magneet kennis aantrek en tot ontdekkingen kom." Aangezien u dezelfde stroopaanvallen en drogredenaties tegen materialisme en wetenschap hanteert als de volgende keer, zelfs nadat ik u er op gecorrigeerd heb, heb ik niet veel vertrouwen in uw onderzoeksvaardigheden.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:35

"Rond 1900 had je filosofen en psychologen zoals Steiner en Jung," Daar gaan we weer met de beroep op autoriteit drogredenatie. " die de ervaring hadden dat er achter de zichtbare werkelijkheid van de materie een andere, onzichtbare wereld schuilgaat." En daar vervolgens geen enkel bewijs voor leverden. "Wat je daarna echter ziet gebeuren, is dat de geestelijke waarheid van profeten uit de bijbel," U heeft niet aangetoond dat er zoiets is als geestelijke waarheid, laat staan dat de profeten uit de bijbel daar toegang toe hadden. " maar ook van bv. Rudolf Steiner, absoluut wordt gemaakt en door een grote groepen mensen wordt gevolgd. Ook hier dus weer de neiging van de mens om het gezag, de macht van wat waar is, buiten zichzelf te leggen, bij een persoon, een kleine elite of dit nu priesters zijn of wetenschappers." U bent weer aan het projecteren. Wetenschappers zijn geen priesters. Er is een reden dat ik uw herhaaldelijke beroepen op autoriteit opmerk. Dat een beroemd iemand, zelfs al is dat een wetenschapper, iets roept, betekend niet dat het als het woord van god wordt gezien. Niet letterlijk en ook niet figuurlijk.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:31

" De bron van kennis in religies zijn de openbaringen die profeten hadden." Correctie: de beweringen van religies zijn gebaseerd op teksten die bijna altijd decennia, zo niet eeuwen later zijn geschreven dan de levens van de profeten die beschreven worden. "Een materialist, opgesloten tussen de muren van zijn eigen denken en die enkel gelooft in een werkelijkheid opgebouwd uit feiten en data, kan dit makkelijk afdoen als verbeelding of fantasie." Meer knullige stopopperij. Het is niet meer dan redelijk om onbewezen mythologie als zodanig te bestempelen. "Als je er echter vanuit gaat dat er meer is dan een materialistische werkelijkheid," U heeft niet eens een poging gedaan een coherent argument daarvoor te geven. Laat staan een steekhoudend argument met bewijs voor een andere werkelijkheid. " is het ook mogelijk dat mensen contact kunnen maken met een geestelijke, onzichtbare wereld." Bewijs dat dan eens. U roept maar wat tot noch toe. " En dat het mogelijk is op die manier kennis te vergaren over de werkelijkheid." Hoe dan? Maak dat eens concreet en toon het eens aan.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:28

"We hebben als mens de vreemde neiging om als het over waarheid gaat, de toets en macht daarover buiten onszelf te leggen." Dat is niet vreemd. De meeste mensen zijn zich er van bewust dat ze niet alles weten, begrijpen of goed kunnen inschatten. En het dus redelijk is om je aannames te testen en om hulp te vragen als dat nodig is. " De ander weet wat goed en waar is en dat verdedigen we met hand en tand. Alle -ismen van de afgelopen eeuw zijn begonnen bij een idee van een ander buiten onszelf en het volgen van dat idee." Is dit het punt dat ik u moet uitleggen dat atheïsme geen -isme is? "Zoveel is er volgens mij dus niet veranderd in die houding sinds de middeleeuwen en de waarheid van de kerk dominant was." Hier heb ik u de vorige keer al op gecorrigeerd. De houding van de kerk was om dogma op te stellen en vervolgens alle feiten te negeren of te verdraaien zodat ze met het dogma in overeenstemming waren. Dat is precies het tegenovergestelde van hoe de wetenschap werkt.

4 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 19:32

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Men zou kunnen stellen dat religie ook wel waar is op een compleet overtrokken level waar veel waarneming ontbreekt. Hetzelfde kan je zeggen van wetenschappelijke theorieën. Het feit dat iets eigenschappen bezit en daarom iets meer klopt dan hetgene zonder die eigenschappen maakt het nog geen waarheid, maar slechts een slimme keuze. Niet eens verstandig want soms kan de kleinste inschattingsfout tot de grootste rampen leiden, juist omdat je het meer waarde geeft. Wat overigens niet ontkent wordt tot op heden binnen de wetenschap. Maar het neigt soms wel een beetje die kant op te gaan. De natuur is gewoon heel flexibel en heeft vaak meerdere manieren om tot hetzelfde resultaat te komen, zelfs als er nauwelijks iets van klopt. We beginnen dat nu pas net te begrijpen. Als we ons blindstaren op reductionistische theorieën en niet laten overtuigen door nieuwe inzichten die een compleet ander beeld geven dan komt de wetenschap tot stilstand vrees ik. Het kan niet anders dat de wetenschap een paar keer goed op zijn muil moet gaan en dat is goed. Waarom? Dat betekend dat wereld complexer en meer mogelijkheden biedt dan we dachten. Tenzij mensen er een gevecht van gaan maken, dan maak je elke val naar beneden alleen maar lastiger is mijn mening.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:36

@Deugkeizer "Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Men zou kunnen stellen dat religie ook wel waar is op een compleet overtrokken level waar veel waarneming ontbreekt." Hoe dan? Op basis waarvan kan je stellen dat het waar is? Maak dat eens concreet. "Hetzelfde kan je zeggen van wetenschappelijke theorieën." Wetenschappelijke theorieën zijn altijd onder voorbehoud, daarom heten het theorieën. Ze zijn altijd waar volgens de beschikbare kennis en onderzoeken van dat moment, maar altijd open voor kritiek. Hetzelfde geld niet voor religie. "Het feit dat iets eigenschappen bezit en daarom iets meer klopt dan hetgene zonder die eigenschappen maakt het nog geen waarheid, maar slechts een slimme keuze." Nogmaals. het maakt het meer waar dan beweringen zonder bewijs of steekhoudende argumenten. " Niet eens verstandig want soms kan de kleinste inschattingsfout tot de grootste rampen leiden, juist omdat je het meer waarde geeft." Daarom werkt wetenschap volgens falsificatie en peer-review. " Wat overigens niet ontkent wordt tot op heden binnen de wetenschap. Maar het neigt soms wel een beetje die kant op te gaan." Toon dat eens aan dan.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:38

@Deugkeizer "De natuur is gewoon heel flexibel en heeft vaak meerdere manieren om tot hetzelfde resultaat te komen, zelfs als er nauwelijks iets van klopt." Weer zo'n warrige uitspraak. Wat niet klopt? Volgens wat/wie? "We beginnen dat nu pas net te begrijpen." Heel veel onderdelen ervan begrijpen we al best lang hoor. " Als we ons blindstaren op reductionistische theorieën" Welke reductionistische theorieën? " en niet laten overtuigen door nieuwe inzichten die een compleet ander beeld geven dan komt de wetenschap tot stilstand vrees ik. Het kan niet anders dat de wetenschap een paar keer goed op zijn muil moet gaan en dat is goed." Nog meer loze beweringen. " Waarom? Dat betekend dat wereld complexer en meer mogelijkheden biedt dan we dachten. Tenzij mensen er een gevecht van gaan maken, dan maak je elke val naar beneden alleen maar lastiger is mijn mening." Uw mening is net zoals die van de OP polemisch geblaat zonder enig steekhoudend argument of bewijs.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 5:29

Ik kan hier heel uitgebreid op gaan reageren maar u vraagt juist naar antwoorden binnen een gebied waar juist het probleem ligt. Namelijk meer concreetheid en benaderbaarheid. Dit kunt u evenmin als ik, ik heb zelfs al aangegeven dat dit het hoofdprobleem is. Dus waarom je juist hier steeds naar vraagt en geen concretere vragen stelt? Omdat u het u het niet kan. Alles begint met goede vragen stellen anders blijft het idd geblaat en borduur ik voort op mijn eigen verhaal waarbij u flauw blijft aangeven dat u er geen touw aan vast kan knopen. U zal die instelling/houding wel hoog hebben zitten. Ik vind het verachtelijk.

Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 14:06

Iedereen mag dat uiteindelijk zelf bepalen zoals de titel als zegt. Als mens zijn we denk ik de machines/bouwstenen van de werkelijkheid. Wat mensen denk ik niet beseffen dat de scheidslijn tussen materialisme en spiritualisme eigenlijk erg dun is, of er eigenlijk niet eens is. Ik heb er zelf ook heel lang over gedaan om dat te beseffen. Het enige besef wat er moet zijn is dat de werkelijkheid nooit af is, er is geen plek van pure perfectie. Er is altijd meer en het kan altijd beter,daar zit geen stop op. Puurheid is een gebrek aan fantasie en zolang je het ervaart is het mooi en ben je gelukkig, net zoals een dier. Maar niet elk mens is van hetzelfde gebouwd. Of een levend wezen zich echt levend/bewust mag noemen hangt af of slechts brandstof wil zijn voor fantasie of het ook wil scheppen. Dat kan een nieuw deeltje of molecuul zijn wat ineens vanuit het niks opduikt en daarvoor niet bestond of een mens of ander wezen wat ineens met een idee komt wat nog niet bestond elders. Inweze maakt het qua waardering niet zoveel uit. Net zoals een molecuul aan regels moeten voldoen, moet ons denken dat uiteraard ook. God zal denk ik ook geen hemel voor ons maken, tegen een streng gelovige zal hij zeggen, maak je eigen hemel maar en kijk maar hoelang je het volhoud. Ook tegen een technocraat doe maar beter. Het gaat er uiteindelijk om waar je "echte" spirituele ambitie ligt en daar zullen we als waardeloze materiële bouwsteen onze plek vinden. Dat hopen we dan te vinden in het leven.

9 Reacties
Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 15:44

"Iedereen mag dat uiteindelijk zelf bepalen zoals de titel als zegt." Iedereen mag zijn eigen mening vormen. De werkelijkheid trekt zich echter niks aan van meningen. "Als mens zijn we denk ik de machines/bouwstenen van de werkelijkheid. " Wat bedoel je daarmee? Maak dat eens concreet. "Wat mensen denk ik niet beseffen dat de scheidslijn tussen materialisme en spiritualisme eigenlijk erg dun is, of er eigenlijk niet eens is." Definieer 'spiritualisme'. " Ik heb er zelf ook heel lang over gedaan om dat te beseffen. Het enige besef wat er moet zijn is dat de werkelijkheid nooit af is, er is geen plek van pure perfectie." Wie zegt dat perfectie als begrip van toepassing is op de werkelijkheid? Dat veronderstelt dat de werkelijkheid een doel of objectieve waarde heeft. Waarom denkt u dat?

Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 17:58

"Iedereen mag dat uiteindelijk zelf bepalen zoals de titel als zegt." Iedereen mag zijn eigen mening vormen. De werkelijkheid trekt zich echter niks aan van meningen.” Dat is een aanname die je doet. Je zegt dus ook dat de werkelijkheid niks van de mensheid als geheel aantrekt. Nu breng je een scheiding aan tussen materialisme en spiritualisme. Terwijl mijn stelling aangeeft dat die er niet is. Waardoor ik begin te denken dat je met je reactie met opzet een draai probeert te geven. “Als mens zijn we denk ik de machines/bouwstenen van de werkelijkheid. " Wat bedoel je daarmee? Maak dat eens concreet.” Dat je naast fysieke bouwstenen om een wereld op de bouwen ook theoretische bouwstenen hebt. Zonder enig verder nut. Wat mensen denk ik niet beseffen dat de scheidslijn tussen materialisme en spiritualisme eigenlijk erg dun is, of er eigenlijk niet eens is." Definieer 'spiritualisme'. Daarmee bedoel ik alle ideologieën en levensbeschouwingen die plek van de mens in het universum belangrijk maken. De tegenhanger van de technocratie die de schrijver noemt.

Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 18:04

“ Wie zegt dat perfectie als begrip van toepassing is op de werkelijkheid? Dat veronderstelt dat de werkelijkheid een doel of objectieve waarde heeft. Waarom denkt u dat?” Ik doe dat niet dat doet 99% van de mensheid. Religieuzen door een perfect innerlijk hemels paradijs voor te stellen en technocraten en wetenschappers door te stellen dat alle materie beperkt is en geen evolutie kent. En in principe alle natuurlijke mengvormen al gekend zijn. Veel van het menselijke denken is gebaseerd op een werkelijkheid die af is en vast staat.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:43

@Deugkeizer "[[Iedereen mag dat uiteindelijk zelf bepalen zoals de titel als zegt.]] [Iedereen mag zijn eigen mening vormen. De werkelijkheid trekt zich echter niks aan van meningen.] Dat is een aanname die je doet.] Nee, dat is wat telkens gedemonstreerd wordt. Mensen zijn vrij om de meing te hebben dat de aarde plat is. In werkelijkheid blijft het een bol. "Je zegt dus ook dat de werkelijkheid niks van de mensheid als geheel aantrekt." Nee, beter lezen! Ik zeg dat de wereld zich niks aantrekt van de meningen van mensen over de wat de wereld is. "Nu breng je een scheiding aan tussen materialisme en spiritualisme." 1. Ik wijs er alleen op dat de werkelijkheid niet gebaseerd is op of veranderd op basis van, de mening van mensen. 2. Definieer spiritualiteit. 3. Bewijs dat het iets meer is dan een woord dat jij gebruikt. "Terwijl mijn stelling aangeeft dat die er niet is." Aangezien je spiritualiteit niet eens gedefinieerd hebt, laat staan het bestaan er van hebt aangetoond, is je stelling niets meer dan een boude bewering. " Waardoor ik begin te denken dat je met je reactie met opzet een draai probeert te geven." Onzin. U moet uw stelling eerst onderbouwen. Hem voor waar aannemen en eisen dat anderen er in mee gaan is gewoonweg onheus en irrationeel. Ik heb er alleen op gewezen dat de realiteit is zoals die is, ongeacht de meningen van mensen erover.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:47

@Deugkeizer "[[Als mens zijn we denk ik de machines/bouwstenen van de werkelijkheid.] Wat bedoel je daarmee? Maak dat eens concreet.”] "Dat je naast fysieke bouwstenen om een wereld op de bouwen ook theoretische bouwstenen hebt. Zonder enig verder nut." Geef daar eens een concreet voorbeeld van. U blijft in holle frasen handelen. "[[Wat mensen denk ik niet beseffen dat de scheidslijn tussen materialisme en spiritualisme eigenlijk erg dun is, of er eigenlijk niet eens is.] Definieer 'spiritualisme'.] Daarmee bedoel ik alle ideologieën en levensbeschouwingen die plek van de mens in het universum belangrijk maken." Onbewezen mythologieën bedoelt u dus. Duidelijk. " De tegenhanger van de technocratie die de schrijver noemt. " En zoals ik al heb uitgelegd, noch wetenschap, noch materialisme staat gelijk aan technocratie. En nogmaals, er is maar zijn maar twee alternatieven voor materialisme: idealisme en een combinatie van de twee. Aangezien noch u, noch wie dan ook bewijs weet te leveren voor idealisme of een combinatie van de twee, is er geen reden om aan te nemen dat het mogelijk is, laat staan waar.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:50

@Deugkeizer "[Wie zegt dat perfectie als begrip van toepassing is op de werkelijkheid? Dat veronderstelt dat de werkelijkheid een doel of objectieve waarde heeft. Waarom denkt u dat?] Ik doe dat niet dat doet 99% van de mensheid." 1. Bron? 2. So what? Dat maakt het niet redelijk, laat staan waar. " Religieuzen door een perfect innerlijk hemels paradijs voor te stellen en technocraten en wetenschappers door te stellen dat alle materie beperkt is en geen evolutie kent." Onzin. Wetenschappers stellen niet dat materie geen evolutie kent en al deden ze dat wel, dat is geen waardeoordeel, maar een feitelijke constatering. Wetenschap doet geen uitspraken over de perfectie of non-perfectie van de werkelijkheid. " En in principe alle natuurlijke mengvormen al gekend zijn. Veel van het menselijke denken is gebaseerd op een werkelijkheid die af is en vast staat." Nogmaals, een beroep op populariteitsdrogredennatie. De wetenschap doet dat soort uitspraken niet, omdat dat veronderstelt dat de werkelijkheid een doel heeft en daar is geen bewijs voor.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 5:49

“ Nee, beter lezen! Ik zeg dat de wereld zich niks aantrekt van de meningen van mensen over de wat de wereld is.” Ook een aanname. Alhoewel je voor mijn nog steeds hetzelfde bedoeld. Je kan helemaal niet weten of een deel van de mensen of de mensheid als geheel invloed kan hebben op de natuur. Dat is namelijk heel lastig te bewijzen. Zeker als die invloed heel subtiel is en indirect. “Aangezien je spiritualiteit niet eens gedefinieerd hebt, laat staan het bestaan er van hebt aangetoond, is je stelling niets meer dan een boude bewering.” Spiritualiteit heb ik wel zeker gedefineerd als tegenhanger van het materialisme. Hoe duidelijker wil je het nog hebben. Je blijft maar op meer benadering vragen terwijl je dat zelf niet doet met je vragen. Je wacht gewoon tot je ergens een draai aan kan geven. “En zoals ik al heb uitgelegd, noch wetenschap, noch materialisme staat gelijk aan technocratie. En nogmaals, er is maar zijn maar twee alternatieven voor materialisme: idealisme en een combinatie van de twee. Aangezien noch u, noch wie dan ook bewijs weet te leveren voor idealisme of een combinatie van de twee, is er geen reden om aan te nemen dat het mogelijk is, laat staan waar“ Wat wil je nou zeggen dat er wel bewijs is voor materialisme omdat je deze niet benoemd? Eerst had ik spiritualiteit niet benoemd en nu keur je die definitie idealisme dus expliciet af en hou je de rest open.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 6:03

“ De wetenschap doet dat soort uitspraken niet, omdat dat veronderstelt dat de werkelijkheid een doel heeft en daar is geen bewijs voor.” Zeker wel de wetenschap gaat er vanuit dat alle materie/energie in het universum er vanaf het begin al was en vanaf heden steeds minder interactie vertoond. Er word dus van een perfect geheel uitgegaan, green zones. Dit doet religie ook constant. In mijn ogen onterecht. Als hedonist stel ik geen limieten aan genot. Ik heb geen bronnen nodig daarvoor omdat ik dat constateer en kan falsifiëren. Alles wat een persoon zelf kan falsificeren daar heeft die geen externe partijen voor nodig lijkt me of wel? Moeten we ons ook extern afvragen of we eten nodig hebben of of we wel echt dromen? Nee dat kan een persoon perfect zelf en ook dat is de kern van het verhaal van de auteur.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 17:06

Als toevoeging de reden dat mensen geneigd zijn om de werkelijkheid als af en compleet te zien is, omdat als de werkelijk zich eindeloos continu aan kan vullen met nieuwe werkelijkheid we met onze middelen onmogelijk het begin kunnen zien. Wat wij als begin aannemen zou mogelijk allang een aanvulling kunnen zijn. Als er al zoiets is als een begin in een eeuwig uitbreidende werkelijkheid die constant met iets nieuws komt. Misschien heeft het ene altijd wel tot het ander geleid tot een eeuwigdurende diepte die we nooit kunnen bevatten. Want hoe kan iets nieuws, iets wat er eerst nog niet bestond nou geen vaste plek in tijd hebben? Het ligt buiten het voorstellingsvermogen te denken dat alles altijd doorveranderd? Er altijd wel iets nieuws ontstaat...Het lijkt wel Goddelijk. En we zien die constante mate van verandering ook overal om ons heen. Maar misschien is het niet onze vijand, maar onze vriend waardoor we onze zinnen letterlijk kunnen verzetten.

Romeo Zonderland
Romeo Zonderland13 aug. 2023 - 13:52

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:43

Wederom excuses voor de dubbele reactie.

4 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout13 aug. 2023 - 14:04

Deze site heeft onderhoud nodig, Volrin.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 aug. 2023 - 14:05

Laat Joop zich maar eens excuseren of liever de bug verhelpen waardoor er teksten zoekraken in cyberspace.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:25

@DanielleDefoe Inderdaad, ben er nu net ook drie kwijt geraakt omdat 'er iets mis ging'.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 14:26

Correctie, veel meer zelfs.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:43

"Ontluisterend is op het moment dat dit menselijk drama een paar jaar geleden werd waargenomen en toegegeven," U weet wel, door en via 'materialistisch' onderzoek. " tot de val van een kabinet toe, de oplossing op precies dezelfde manier werd vormgegeven." Klopt, menselijke fouten. " Met alle desastreuze gevolgen van dien en mensen nog steeds in de kou staan. Het laat zien hoe enorm afhankelijk we ons maken van deze technocratische manier, waar we met z’n allen in geloven." Onjuist het laat zien dat methodes en administratie altijd afhankelijke blijven van feilbare mensen die de input selecteren en de output analyseren. Dat is een fout van de mens, niet het materialisme of de wetenschap. " We geven ons lot en onze regie uit handen vanuit de overtuiging wat de materialistische wetenschap ontdekt, dat de absolute en enige waarheid is." Maar het was dus ook de materialistische wetenschap die de fouten ontdekte. " Alsof het een religie is." Behalve dat het op geen enkele zin van het woord een religie is. U bent weer eens aan het projecteren.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:43

"Ontluisterend is op het moment dat dit menselijk drama een paar jaar geleden werd waargenomen en toegegeven," U weet wel, door en via 'materialistisch' onderzoek. " tot de val van een kabinet toe, de oplossing op precies dezelfde manier werd vormgegeven." Klopt, menselijke fouten. " Met alle desastreuze gevolgen van dien en mensen nog steeds in de kou staan. Het laat zien hoe enorm afhankelijk we ons maken van deze technocratische manier, waar we met z’n allen in geloven." Onjuist het laat zien dat methodes en administratie altijd afhankelijke blijven van feilbare mensen die de input selecteren en de output analyseren. Dat is een fout van de mens, niet het materialisme of de wetenschap. " We geven ons lot en onze regie uit handen vanuit de overtuiging wat de materialistische wetenschap ontdekt, dat de absolute en enige waarheid is." Maar het was dus ook de materialistische wetenschap die de fouten ontdekte. " Alsof het een religie is." Behalve dat het op geen enkele zin van het woord een religie is. U bent weer eens aan het projecteren.

3 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 19:11

Technocratisch redeneren kan ook problemen geven. Als het een harde maatregel is wat lastig te ontkrachten is omdat 5+5=10 maar 2+4+4 = 10 ook. Dan werk je met valse oorzaken die toevallig op een bepaald resultaat uitkomen. Ik ben er sinds 30 jaar al achter dat toevalligheden ook bestaan in deze wereld en heel makkelijk onze perceptie kunnen overnemen waarbij we geneigd zijn tot een grote gok. Ik ben er echter wel van overtuigd dat elke uitkomst een waarheid/feit is, maar een oorzaken erg verradelijk kunnen zijn, zeker als er middelen ontbreken om ze dichter te benaderen.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:55

@Deugkeizer "Technocratisch redeneren" Is niet synoniem met wetenschap of materialisme en dus een stropop. " Als het een harde maatregel is wat lastig te ontkrachten is omdat 5+5=10 maar 2+4+4 = 10 ook." Kun je dat concreet maken? Zoals het er nu staat is het nonsens. " Dan werk je met valse oorzaken die toevallig op een bepaald resultaat uitkomen." Geef daar eens een concreet voorbeeld van. " Ik ben er sinds 30 jaar al achter dat toevalligheden ook bestaan in deze wereld" Wat bedoel je met toevalligheden? Geef daar eens een concreet voorbeeld van? "en heel makkelijk onze perceptie kunnen overnemen" Dat de menselijke perceptie beperkt en faalbaar is al lang bekend en wordt ook niet ontkent binnen de wetenschap of het materialisme. Daarom hebben we onder andere steeds betere machines uitgevonden die nauwkeuriger kunnen waarnemen en rapporteren. " waarbij we geneigd zijn tot een grote gok." Individueel, misschien, als we plotseling een keuze moeten maken en geen kennis paraat hebben. In de wetenschap doen we dat juist niet. "Ik ben er echter wel van overtuigd dat elke uitkomst een waarheid/feit is, maar een oorzaken erg verradelijk kunnen zijn, zeker als er middelen ontbreken om ze dichter te benaderen." Nog meer warrige taal zonder concrete voorbeelden. U blijft maar bazelen.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 6:09

“ "Technocratisch redeneren" Is niet synoniem met wetenschap of materialisme en dus een stropop.” Je doet wel veel aannames hé? Als Ik zeg technocratisch redeneren dan bedoel ik technocratisch redeneren. Dus politieke besluiten nemen alleen op basis van wetenschappelijke inzichten. Voorbeeld,voorbeeld, draai draai aanname, draai, draai, aanname , voorbeeld, draai. Zo lees ik je teksten. Ik kan bijna een algoritme van je maken.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:39

"Deze materialistische en eenzijdige manier van kijken heeft grote invloed op onze samenleving. Feiten, data, procedures, modellen, algoritmes worden gezien als werkelijkheid en op bijna al onze werkvelden toegepast." Op welke andere manier wil u onderzoeken hoe de maatschappij, natuur etcetera werken en op welke manier wij het beste onze doelen kunnen bereiken? M.a.w. wat is er mis mee op die manier te onderzoeken hoe dingen werken en hoe we dingen kunnen aanpakken? Dit stukje tekst is niets meer dan lege polemiek. "Beste voorbeeld van hoe dat enorm mis kan gaan is de toeslagenaffaire." De grootst mogelijke onzin. Menselijke fouten waren de oorsprong van de toeslagenaffaire en het is via 'materialistisch' onderzoek dat de affaire werd geconstateerde en onderzocht.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:37

Excuses voor de dubbele reactie, er ging weer eens iets mis in de communicatie tussen mijn pc en de server blijkbaar.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:36

"Alleen, wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de materialistische wetenschap zo gespecialiseerd is geworden dat de verzamelde feiten, de verzamelde data de levende werkelijkheid zijn gaan vervangen." Wat bedoelt u daar in vredesnaam mee? Feiten zijn onderdeel van de werkelijkheid. "De beschrijving van bijvoorbeeld planten is belangrijker geworden dan de plant zelf." Maak dat eens concreet. Hoe is de beschrijving belangrijker geworden dan de plant zelf? "Zoals de hedendaagse filosoof Bernardo Kastrup het verwoordt; de materialistische wetenschap heeft een landkaart gemaakt van het leven en beschouwt deze kaart nu als de werkelijkheid, die louter rationeel is, instrumenteel, mechanisch. " U heeft dus ook niets geleerd over name-dropping. Het noemen van beroemde mensen, gevolgd door een uitspraak van hun, bewijst niet dat die uitspraak klopt. En in dit geval klopt het ook niet. Wetenschappers waarschuwen er juist vaak voor dat de kaart niet het terrein is.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:36

"Alleen, wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de materialistische wetenschap zo gespecialiseerd is geworden dat de verzamelde feiten, de verzamelde data de levende werkelijkheid zijn gaan vervangen." Wat bedoelt u daar in vredesnaam mee? Feiten zijn onderdeel van de werkelijkheid. "De beschrijving van bijvoorbeeld planten is belangrijker geworden dan de plant zelf." Maak dat eens concreet. Hoe is de beschrijving belangrijker geworden dan de plant zelf? "Zoals de hedendaagse filosoof Bernardo Kastrup het verwoordt; de materialistische wetenschap heeft een landkaart gemaakt van het leven en beschouwt deze kaart nu als de werkelijkheid, die louter rationeel is, instrumenteel, mechanisch. " U heeft dus ook niets geleerd over name-dropping. Het noemen van beroemde mensen, gevolgd door een uitspraak van hun, bewijst niet dat die uitspraak klopt. En in dit geval klopt het ook niet. Wetenschappers waarschuwen er juist vaak voor dat de kaart niet het terrein is.

3 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 19:04

Materialisme heeft een kapitalistische kant maar ook een wetenschappelijke. Beide voeden elkaar. Maar een kapitalistische materialist hoeft geen wetenschappelijk materialist te zijn andersom ook niet.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 1:57

@Deugkeizer "Materialisme heeft een kapitalistische kant maar ook een wetenschappelijke." Het materialisme heeft een opvatting over wetenschap: dat die alleen maar met materialistische dingen bezig kan en moet zijn. De wetenschap zelf is niet materialistisch. " Beide voeden elkaar." Onjuist. "Maar een kapitalistische materialist hoeft geen wetenschappelijk materialist te zijn andersom ook niet." Nogmaals de wetenschap is neutraal, het committeert zich noch aan het materialisme noch aan het idealisme.

Paul Spijkers
Paul Spijkers16 aug. 2023 - 22:11

Volrin, je doet aan persoonlijke selectieve ontleding en reactionaire uitbarstingen maar ga niet in gesprek met verstand. Hoewel er altijd wel jongens op het schoolplein zijn die een bully stoer vinden, doet een beetje spugen geen bijdrage hier of voor jezelf. Een paar voorbeeldjes. Er is meer dan een soort 'materialisme'. Bv, de heel algemene banale die op bewijsvoering gebaseert is en niet in concepten als 'vorm' of 'geest' of 'substantie' als autoriteit gelooft, en een meer speficieke die instrumentaal met data en conclusies omgaat maar de menselijke maat en de context van de natuur vergeet. Ethiek en laterale consequenties komen er altijd bij kijken. Er bestaat geen neutrale wetenschapsvinding. Er zijn verschillende methodes en analyses, niet maar eentje, want dat kan niet, omdat hoewel de mensen (tot voor kort) zo'n beetje hetzelfde blijft de phenomenen verschillen. Opgeschreven dingen die feiten/waarnemingen beschrijven zijn niet zelf de levende werkelijkheid en zijn altijd maar een deel beschrijving of een abstractie die iets betekent. Een stel grafieken en tabellen ingebed in een manier van management doen door de overheid kan makkelijk slechte resultaten opleveren. Kijk maar naar Hawaii. En daar doen ook wetenschappers aan mee. Ze hebben immers geen keus, want ze zijn niet perfect en leven in de wereld. Ik heb Oppenheimer nog niet gezien. Maar ik denk dat die film wel zou kunnen bijdragen als voorbeeld over de filosofie van wetenschap en ethiek.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:35

"Alleen, wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de materialistische wetenschap zo gespecialiseerd is geworden dat de verzamelde feiten, de verzamelde data de levende werkelijkheid zijn gaan vervangen." Wat bedoelt u daar in vredesnaam mee? Feiten zijn onderdeel van de werkelijkheid. "De beschrijving van bijvoorbeeld planten is belangrijker geworden dan de plant zelf." Maak dat eens concreet. Hoe is de beschrijving belangrijker geworden dan de plant zelf? "Zoals de hedendaagse filosoof Bernardo Kastrup het verwoordt; de materialistische wetenschap heeft een landkaart gemaakt van het leven en beschouwt deze kaart nu als de werkelijkheid, die louter rationeel is, instrumenteel, mechanisch. " U heeft dus ook niets geleerd over name-dropping. Het noemen van beroemde mensen, gevolgd door een uitspraak van hun, bewijst niet dat die uitspraak klopt. En in dit geval klopt het ook niet. Wetenschappers waarschuwen er juist vaak voor dat de kaart niet het terrein is.

3 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 19:01

"Alleen, wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de materialistische wetenschap zo gespecialiseerd is geworden dat de verzamelde feiten, de verzamelde data de levende werkelijkheid zijn gaan vervangen." Wat bedoelt u daar in vredesnaam mee? Feiten zijn onderdeel van de werkelijkheid." Ik kan de schrijver hierin wel volgen. Alles wordt gevangen in rekenmodellen Vaak zit out of de box denken er niet meer bij als keuze, omdat daar geen rekening meer mee gehouden is. Daarmee loop je de kans overtrokken maatregelen te treffen of overtrokken conclusies te trekken die het probleem oplossen maar misschien niet bij de oorzaak, waardoor er een nieuw probleem kan ontstaan.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 2:01

@Deugkeizer "[[Alleen, wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de materialistische wetenschap zo gespecialiseerd is geworden dat de verzamelde feiten, de verzamelde data de levende werkelijkheid zijn gaan vervangen.] Wat bedoelt u daar in vredesnaam mee? Feiten zijn onderdeel van de werkelijkheid.] "Ik kan de schrijver hierin wel volgen." Dat verbaast me niets aangezien u beide van warrige, loze beweringen houd. "Alles wordt gevangen in rekenmodellen." En feiten en logische argumenten. Aan u dezelfde vraag als de auteur, welke andere methode stelt u voor om vast te stellen hoe de werkelijkheid er uit ziet, werkt en toegepast kan worden? " Vaak zit out of de box denken er niet meer bij als keuze," Nog meer polemische onzin die aantoont dat u niet snapt hoe de wetenschap werkt. Wetenschappers proberen continue de status quo onderuit te halen. Maar tot er bewijs is dat de status quo niet klopt, is het irrationeel om het weg te gooien. Daarmee loop je de kans overtrokken maatregelen te treffen of overtrokken conclusies te trekken die het probleem oplossen maar misschien niet bij de oorzaak, waardoor er een nieuw probleem kan ontstaan." Aangezien deze alinea gebaseerd is op een misverstand over de wetenschap, slaat het gewoon nergens op.

Deugkeizer
Deugkeizer14 aug. 2023 - 9:49

"Dat verbaast me niets aangezien u beide van warrige, loze beweringen houd." Ach ik hanteer ze niet ik hou er zelfs van. U speelt op de man, naast om open concrete voorbeelden vragen, draaien en aannemen. Het probleem hier is volgens mij dat een compleet onwetenschappelijk persoon wetenschap aan het verdedigen is. Dan ontstaat er ook geen discussie meer, dat is net zoiets als iemand die ja heeft gezegd maar dat later gaat ontkennen. Men toont begrip voor uw verhaal maar dit is niet wederzijds. Debatteren zonder kaarten.

de passie preker
de passie preker13 aug. 2023 - 13:33

Eens dat het gezond is om wat minder op je mobiel te kijken en luisteren. Ook eens dat er niet zoiets als een homogene wetenschap bestaat die een soort lakmoesproef bewijs heeft voor “de waarheid “ mbt Corona of klimaat. Maar als je op zoek naar de waarheid wil is de aller aller slechtste en minst betrouwbare optie afgaan op je eigen intuïtie.

5 Reacties
Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 15:34

De wetenschap is een methode. En die is zeker homogeen. In alle gevallen gaat het om het verzamelen van feiten, hypotheses opstellen en deze te ontkrachten.

de passie preker
de passie preker13 aug. 2023 - 15:53

Beste volrin , wetenschappelijke modellen maken die voor complexe niet lineaire processen (Corona, klimaatopwarming) een voorspelling doen , komen niet net homogene voorspellingen . Dat dit het eufemisme van het jaar is weet u zelf ook donders goed. Het kiezen van de parameters in deze modellen is wel degelijk subjectief.

Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 18:29

Systeemdenken is wetenschappelijk gezien even belangrijk en leidt ook heel vaak tot nieuwe inzichten om het te hanteren moet je echter heel veel status hanteren. Wetenschap leunt nog teveel op reductionistisch denken. Als je de helft niet meeneemt en bijvoorbeeld bij een abc’tje alleen a als waarheid ziet om die toevallig in de reeks voorkomt heb je altijd gelijk maar echt begrijpen doe je niet.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 2:03

"Beste volrin , wetenschappelijke modellen maken die voor complexe niet lineaire processen (Corona, klimaatopwarming) een voorspelling doen , komen niet net homogene voorspellingen . Dat dit het eufemisme van het jaar is weet u zelf ook donders goed. Het kiezen van de parameters in deze modellen is wel degelijk subjectief. " U verplaatst de doelpalen. U beweerde dat er geen homogene wetenschap bestaat. Die bestaat wel. De wetenschappelijke methode. En het kiezen van parameters in modellen is niet subjectief, maar gebaseerd op wetenschappelijke kennis en onderzoek. Dat daar soms fouten in gemaakt worden is een fout van de mens, niet de wetenschap of het principe van modellen an sich.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 2:05

@Deugkeizer "Systeemdenken is wetenschappelijk gezien even belangrijk en leidt ook heel vaak tot nieuwe inzichten om het te hanteren moet je echter heel veel status hanteren." Fout. U blijft maar aantonen dat u niet snapt hoe de wetenschap werkt: op basis van falsificatie. Wetenschappers proberen juist huidige modellen onderuit te halen om te controleren of ze wel echt kloppen. Je wint prijzen in de wetenschap door nieuwe dingen aan te tonen, niet door de status quo te bevestigen. " Wetenschap leunt nog teveel op reductionistisch denken." Roept u, zonder enige onderbouwing. " Als je de helft niet meeneemt en bijvoorbeeld bij een abc’tje alleen a als waarheid ziet om die toevallig in de reeks voorkomt heb je altijd gelijk maar echt begrijpen doe je niet." Meer warrig gebazel.

Volrin
Volrin13 aug. 2023 - 13:32

"Met net zoveel overtuiging worden wetenschappelijke feiten naar voren gebracht die laten zien dat er een wereldbedreigende klimaatcrisis gaande is of even later precies het tegenovergestelde beweren; dat er helemaal geen sprake is van een crisis. " Bron? Welke peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek stelde dat er geen klimaatcrisis is? "Waar kunnen we ons nog op baseren als het gaat over een goede en betrouwbare toets om te komen tot wat voor ons waar is?" Peer-reviewde tijdschriften, logica, onderzoek, om maar een paar te noemen. "Als het over waarheid gaat, baseren we ons momenteel met name op de materialistische wetenschap" Zucht, daar gaan we weer. Hopelijk heeft u mijn reacties op uw vorige artikel gelezen en gaat u nu niet weer dezelfde stropoppen en het door elkaar halen van verschillende definities van materialisme toe passen. "Materialisme heeft als uitgangspunt dat heel de werkelijkheid te herleiden valt tot materie. Verder bestaat er niets." Dat is het materialisme als filosofie ja. Dat is niet de wetenschap. Wetenschappelijke gezien wordt het immateriale niet uitgesloten. Echter tot er bewijs voor wordt aangeleverd wordt het ook niet beschouwd als mogelijke verklaring. Dat is niet meer dan redelijk.

2 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer13 aug. 2023 - 18:23

Weleens gehoord van de James Web telescoop deze dreigt alle ontdekkingen in de kosmologie sinds Edwin Hubble weer ongedaan te maken. Dit omdat de leeftijd van het universum veel ouder is dan aangenomen.

Volrin
Volrin14 aug. 2023 - 2:07

@Deugkeizer "Weleens gehoord van de James Web telescoop deze dreigt alle ontdekkingen in de kosmologie sinds Edwin Hubble weer ongedaan te maken. Dit omdat de leeftijd van het universum veel ouder is dan aangenomen." Welk punt denkt u daarmee te maken? Ik ben mij daarvan bewust en het gaat niet eens in op een van de punten die ik heb gemaakt, laat staan dat het er eentje weerlegt.

TheunT
TheunT13 aug. 2023 - 13:12

Het is voor mij, door middel van internet, juist makkelijker te achterhalen wat waarheid is...