Joop

Ich bin kein Zuid-Hollander

  •  
24-02-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Er is weinig oninteressanter dan de provincie
Zoals de beroemde antropoloog Evans‑Pritchard ooit ontdekte in Sudan: identificatie met groepen is segmentair. Als ik een Amerikaan tegenkom voel ik me ineens heel erg Europees. Tegenover een Duitser voel ik me Nederlander. Praat ik met Amsterdammers, dan ben ik een trotse Rotterdammer. En tegenover tuig van Rotterdam-Zuid ben ik een kind van Noord. Maar wie heeft zich ooit Zuid‑Hollander gevoeld? Wat is de Zuid‑Hollandse identiteit? Ik kan me nog voorstellen dat een Fries of een Limburger zich identificeert met de provincie die dat gebied omvat. Maar zou iemand ooit kunnen zeggen: ‘Ich bin ein Zuid‑Hollander’?
Mijn provincie heeft een volkslied, geschreven door twee ambtenaren – hetgeen suggereert dat er best waarheid schuilt in het idee dat we toekunnen met minder raamkijkers. ‘Zuid‑Holland met je weiden en ’t grazende vee / je molens, je duinen, je strand en je zee’, begint de tekst. Het zal wel aan mij liggen – maar mijn omgeving bestaat niet uit molens en weiden, maar uit satellietschotels en stadsduiven. En daarbij voel ik me eigenlijk beter thuis dan bij koeienmest.
Volgende week zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2007 was de opkomst landelijk 46 procent; in Rotterdam 36 procent. Dat is niet alleen omdat niemand zich identificeert met de provincie: veel zaken die de Staten beslissen zijn voor mensen volstrekt oninteressant. Natuurlijk heeft de provincie een aantal taken op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening – en daarnaast zoeken bestuurslagen voortdurend meer taken om hun eigen bestaan te legitimeren. Maar de meeste van die zaken kunnen beter worden beslist op landelijk of juist op lokaal niveau. Ik kan geen reden bedenken waarom ik als Rotterdammer zou willen meebeslissen over een bushalte in Gorinchem, of over de ‘molenbiotoop’ in Hazerswoude-Rijndijk.
Voor inwoners van grote steden geldt dat in nog sterkere mate. De regio Rotterdam en zeven andere regio’s in Nederland hebben een stadsregio: een extra tussenlaag die gevormd wordt door raadsleden en wethouders uit de omgeving. Die stadsregio – en niet meer de provincie – beslist bijvoorbeeld over de huisvesting en het openbaar vervoer bij mij om de hoek. Ik zou liever de vertegenwoordigers van die regio kiezen, dan Statenleden die zich vooral druk moeten maken over onderwerpen als de bestrijding van muskusratten (een hot topic in vrijwel iedere provincie!).
Wat mij betreft mag de provincie Zuid-Holland morgen ophouden te bestaan. Maar zolang dat niet gebeurd is, ga ik volgende week woensdag toch stemmen. Niet alleen omdat ik de inwoners van Oude-Tonge ook graag een ambulance gun als ze een hartaanval krijgen, en daarom liever de SP aan de macht zie dan de VVD. Vooral omdat de leden van Provinciale Staten de Senaat kiezen.
De Eerste Kamer is ook een relict uit het verleden. Bedacht om de belangen van de koning en de adel te beschermen, en later in stand gehouden om vooral niet ál te democratisch te worden. Maar zolang de Senaat nog bestaat, zou die wel kunnen zorgen dat de tsunami van het rechtse kabinet flink ingedamd wordt. Dan worden hopelijk bijstand en Wajong niet uitgekleed, krijgen leerlingen met problemen misschien nog wel begeleiding, kunnen gewone mensen nog wél studeren, worden ziekenhuizen geen winstfabrieken, en gaan arme huurders niet nog meer meebetalen aan de villa’s van Lotto-winnaars. Het zal mij aan mijn derrière oxideren of er zout water in het Volkerak-Zoommeer stroomt: ik wil niet eens weten waar het ligt. Maar de verkiezingen van 2 maart zijn óók de eerste – en misschien wel de laatste – kans om te voorkomen dat mensen die geen Jansen heten straks niet meer met de bus mee mogen. Daarom ga ik júist stemmen woensdag, en ik hoop dat de rest van verstandig Nederland dat ook doet. Juist als anderen thuisblijven, telt je stem extra mee.
Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Kevin Levie

Meer over:

politiek, opinie,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

FrenkMahon
FrenkMahon24 feb. 2011 - 7:08

Ach als je echt voor dit kabinet bent dan ga je 3 maart stemmen!!!

Yggdrasil
Yggdrasil24 feb. 2011 - 7:08

kans om te voorkomen dat mensen die geen Jansen heten straks niet meer met de bus mee mogen. Daarom ga ik júist stemmen woensdag, en ik hoop dat de rest van verstandig Nederland dat ook doet. =============== Zeker doe ik dat en ook alleen maar om de redenen die je in het stuk noemt, normaal gesproken laat ik de Statenverkiezingen links liggen maar niet in dit geval, in dit geval stem ik zoals ik ook op de Gemeente en de Tweede Kamer stem. Ik stem SP.

Bosleeuw
Bosleeuw24 feb. 2011 - 7:08

'Het zal mij aan mijn derrière oxideren of er zout water in het Volkerak-Zoommeer stroomt' - moest stiekem lachen :) De SP wil dan wel weer Rotterdam-The Hague Airport sluiten, daarom twijfel ik nog of het misschien de PvdA wordt, als Rotterdamse stedeling gaat dat vliegveld mij toch aan mijn hart

keck66
keck6624 feb. 2011 - 7:08

Provincies afschaffen!!! Maak een centraal departement die tot taak heeft de intergemeentelijke belangen te behartigen en benoem een minster van gemeentezaken.

TheRealHandyman
TheRealHandyman24 feb. 2011 - 7:08

Vooral SP stemmen, over een tijdje is er hier dan geen Jansen meer. Als links aan de macht komt zal iedereen die meer dan 40 % belasting betaald over zijn/haar zuur verdiende centen vluchten. Wie moet er dan opdraaien voor de sociale zekerheid?

msj_meijerink
msj_meijerink24 feb. 2011 - 7:08

Provincies gaan o.a. over de Bestemmingsplannen. Dus ook over de natte winden van Charly Aptroot en dat blonde mutsje van de PVV aangaande een mogelijke A3 door het Groene Hart. Weer een reden erbij voor de Zuid- en Noorhollanders om geen PVVD te stemmen.

DikBrix
DikBrix24 feb. 2011 - 7:08

Ik heb het onder een ander artikel al gesteld, maar hier nog maar eens. De kracht van reclame is herhaling. De Provincies en daarmee de besturen zijn restanten uit verleden die zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Daaraan vasthouden ‘omdat die er nu eenmaal zijn’ is onzinnig. Door de kredietcrisis en het Icesave debacle bleek die nutteloosheid ook al: noch het ministerie van Financiën, noch welk ander departement dan ook, had enig idee hoeveel geld er precies rondging, waar dat zat, wat er mee gedaan werd. Dat moest ineens worden uitgezocht. De Provinciale Staten creëren hun eigen geldcircuit via bijvoorbeeld de provinciale opcenten, zonder afdoende controle. Terwijl daar miljarden in rondgaan. Dat gebrek aan controle geeft op zich al het gebrek aan bestaansgrond van de provincies aan: In de bestuurslijn en controle van rijksoverheid naar gemeenten staan de provincies aan de zijlijn. Die gaan hun eigen gang. Wat precies de consequenties zijn van het handelen van de provincies voor de inwoners weet bijna niemand. Als men daar iets over wil weten, wordt dat een hele uitzoekerij, want info daarover wordt nauwelijks gegeven. Ook de media houden zich met die inhoudelijke kant van de besluitvorming door provinciebesturen nauwelijks bezig: het interesseert de gemiddelde journalist blijkbaar ook geen hout. Teken aan de wand. Wie weet er nou wat het InterProvinciaal Overleg (IPO) precies bespreekt, wat de consequenties van dat overleg voor het (landelijk) beleid van de provincies zijn? Hoeveel burgers, buiten direct betrokken bedrijven die daar wel eens mee te maken krijgen, weten überhaupt van het bestáán van het IPO? Van de VNG hoor je met een zekere regelmaat wel eens wat, van het IPO eigenlijk nooit. (Als tussendoortje: ik zou ook niet weten waarom de provincies in vredesnaam iets te maken zouden moeten hebben met Jeugdzorg. De verzonnen connectie tussen provincies en jeugdzorg is volstrekt onzinnig en dus overbodig.) De enige en uitsluitende reden voor het nog steeds bestaan van de provincies is de benoeming van de leden van de Eerste Kamer. Die hebben we nodig als rem/controle/bedachtzaamheid na de Tweede Kamerbeslissingen en mogelijk ad hoc wetgeving. Gedeelde macht ter voorkoming van absolute macht. Dus blijven de Provinciale Staten maar bestaan, inclusief verkiezingen en daardoor ook inclusief taken die in basis volstrekt overbodig zijn en kosten- en bureaucratieverhogend werken. Een miljarden verslindende en bestedende tussenliggende bestuurslaag, alleen voor die Eerste Kamer. Wat een onzin. Het beste bewijs daarvoor is nu wel de wijze waarop de partijen uit de 2e-Kamer deze verkiezingen uitsluitend richten op de gewenste partijverhouding in de 1e-Kamer. Dus als dubbeling van de 2e-Kamer verkiezingen. Meer is het niet. De PS doen er niet meer toe in dit politieke spel, omdat die hele provincies er al lang niet meer toe doen, zelfs niet voor de dames en heren politici van de 2e-Kamer. Wat moeten de burgers daar dan nog mee? Toch hoor je de politici niet over een ander systeem voor de benoeming van de leden van de 1e-Kamer. Ook roepen zelfs hier allerlei mensen op toch te gaan stemmen, hoewel zij beweren niets te zien in het bestaan van de provincies en hun besturen. Ik vind dat onzin. De enige mogelijkheid om politici te dwingen na te denken over een andere procedure voor de benoeming van de leden van de 1e-Kamer, is juist door níet te gaan stemmen. Als slechts 30% of liever minder gaat stemmen voor de PS, dan moet er gewoon iets anders worden bedacht. Wat weet ik nog niet, maar iets anders is zeker nodig. Want stel nu dat al dat geroep om te gaan stemmen inderdaad tot een hoge opkomst leidt? Dan is dat straks gegarandeerd een reden om die archaïsche provincies in stand te houden. Een onzinnig want tegenstrijdig idee dus. Omdat het dan helemaal niet om die provincies gaat, maar om een dubbeling van de 2e-Kamer verkiezingen. Wat schieten we op met twee 2e-Kamers?? Ofwel: als je echt een stem wil uitbrengen, stem dan a.u.b. níet.

Barmaley
Barmaley24 feb. 2011 - 7:08

"De Eerste Kamer is ook een relict uit het verleden." ? Macht corrumpeert, dus heeft elke koning een nar nodig, een regering een parlement en elke tweede kamer een senaat. Actie en controle brengt evenwicht.

2 Reacties
Joeri2
Joeri224 feb. 2011 - 7:08

Klinkt goed. Ik vind het ook wel een prettig idee dat er nog een clubje zonder de waan van de dag eens naar zo'n voorstelletje kijkt of het wel haalbaar is. Dan moeten er wel kundige senators komen, maar blijkbaar mag ook elke brievenbuspisser gewoon senator worden, dus ik ga zeker stemmen.

Hendricus2
Hendricus224 feb. 2011 - 7:08

Bedankt voor het commentaar, ik hoor nu al zolang iedereen zeggen dat de EK een relict is, een verouderd orgaan dat zijn nut verloren heeft. Ik zie echter, dat er ook nog mensen zijn, die er net als ik over denken. Macht corrumpeert, en moet daarom verdeeld worden.

objectivist
objectivist24 feb. 2011 - 7:08

Volgens mij kan rechts niet verliezen. Of ze halen een meerderheid en kunnen doorgaan met hun beleid. Of ze verliezen en kunnen de komende 4 jaar geen verwijten krijgen over resultaten omdat ze zijn gedwarsboomd door de Eerste kamer. Gaat het dus de komende 4 jaar goed dan komt het door een rechts kabinet, gaat het slecht dan kunnen ze links dan de schuld van geven. Cohen zat er strijdvaardig in gisteren dus dat beeld is wel te verkopen.

1 Reactie
TanjaC2
TanjaC224 feb. 2011 - 7:08

Daarbij...zelfs als ze geen meerderheid halen, dan wil dat niet zeggen dat links een meerderheid heeft. Jan Nagel van 50+ was niet voor niets van de LPF, en ook de SGP zal vaker voor dan tegen dit kabinet stemmen. Dus ook een minderheid in de Eerste Kamer zal geen onwerkbare situatie opleveren.

[verwijderd]
[verwijderd]24 feb. 2011 - 7:08

-------------------------------------------------------------------------- Maar de verkiezingen van 2 maart zijn óók de eerste – en misschien wel de laatste – kans om te voorkomen dat mensen die geen Jansen heten straks niet meer met de bus mee mogen. -------------------------------------------------------------------------- Wat een bullshit, er komt helemaal geen OV-verbod voor mensen die geen Jansen heten. Niet in Noord-Holland, niet in Zuid-Holland, nergens in Nederland. Niet alleen van de PVV zijn dat holle frasen, ook van iedereen die gelijk de doemscenario's uit de kast haalt zijn het holle frasen. En trouwens voor een socialist kent meneer de standpunten van de partij van zijn voorkeur niet eens, ik zal een handje helpen, weer een paar PVV'ers die wellicht terugkeren op het rode nest: "De boerka en nikab belemmeren de emancipatie, integratie en participatie van vrouwen. Daarom moeten de boerka en nikab op scholen en bij publieke functies verboden worden. Omdat iedereen elkaar moet kunnen zien en spreken op school, de school bij uitstek de plek is voor emancipatie, integratie en participatie en gezichtsbedekkende kleding uitoefening van een publieke functie onmogelijk maakt. Voorts kunnen gemeenten verschillende maatregelen treffen in het kader van de veiligheid. Een burgemeester kan een verbod instellen op basis van de Gemeentewet of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Vervoersondernemingen kunnen in hun algemene voorwaarden verbodsbepalingen opnemen ten aanzien van gezichtsbedekkende kleding op basis van de Wet Personenvervoer 2000. Op de werkvloer kan een werkgever kledingeisen stellen." http://www.sp.nl/standpunten/cd_285/standpunt_over_boerka_en_nikab.html

1 Reactie
GijsUtrecht
GijsUtrecht24 feb. 2011 - 7:08

Touche!