Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Huurlasten onbetaalbaar?

  •  
22-04-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Sociaal rendement in plaats van financieel rendement zou het uitgangspunt moeten worden voor investeringen in (huur)woningen
De besteedbare inkomens van alle Nederlanders staan onder druk. Dit komt door de lastenverzwaring als gevolg van onder meer hogere prijzen van goederen en diensten – niet op de laatste plaats door de stijging van de BTW-, verhoogde inkomstenbelasting, hogere zorgpremies, hogere assurantiebelasting, hogere gemeentebelasting en hogere waterschapslasten.
De compensatie van deze lastenstijging door hogere lonen en uitkeringen blijft achter bij de lastenstijging. Het gevolg hiervan is een verkrapping van de besteedbare inkomens. Steeds meer mensen komen daardoor in de problemen. In 2011 moest al meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens zien rond te komen van een besteedbaar inkomen van minder dan 30.000 euro en dat percentage zal ongetwijfeld gegroeid blijken te zijn als het CBS de cijfers hierover bekend gaat maken.
Voeg hieraan toe, dat de werkloosheid in vijf jaar tijd is verdubbeld en dat het aantal inactieven tussen 18 en 64 jaar sterk toeneemt en het beeld van afnemende koopkracht en toenemende problemen bij het grootste deel van de Nederlandse huishoudens is compleet. Toch moeten zo nodig de huren worden verhoogd.
Omdat banken zeer terughoudend zijn geworden met het verstrekken van hypotheken staat de huurmarkt in de belangstelling bij beleggers. Maar men is niet tevreden over de huidige gang van zaken. Teveel regels en teveel voorschriften en daar houden beleggers niet van. VVD’er en vastgoedman Jan Kamminga zegt in het FD van 20 april 2013 dat:
door over te schakelen op een systeem waar mensen betalen voor een huis wat het echt waard is, zal er vanzelf meer aanbod ontstaan.
Met andere woorden, beleggers vinden de huurmarkt momenteel niet interessant omdat er te weinig in valt te verdienen. ‘Als er betaald wordt voor wat een huis echt waard is.’ Ja, meneer Kamminga, wat is een huis echt waard? Zijn de huizenprijzen niet onevenredig opgedreven in de afgelopen dertig jaar doordat er teveel partijen in de vastgoedmarkt uit waren op een -disproportioneel- goed rendement? En hebben banken daaraan niet gigantisch meegewerkt door hypotheken te verstrekken die veel te hoog waren voor de draagkracht van de meeste leners en waardoor steeds meer ‘eigen’ huis bezitters in de problemen komen? Als u spreekt over een groot gat tussen woningwetwoningen met een maximale huur van 681,02 per maand en de vrije sector, waar huren oplopen vanaf zo’n € 1.200 dan is het duidelijk, dat die vrije sectorprijzen in uw opinie maatgevend zouden moeten zijn.
Wat betekent het, als een huur van minimaal € 1.200 de maat gaat worden? Het zou een regelrechte ramp zijn voor de huurders onder meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens, want van hun besteedbare inkomen zou minimaal 50% worden opgeslokt door huurlasten. En het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat in die groep huishoudens de meeste huurders zitten.
Nee, de vrije marktdenkers leven in een ander universum, waar financieel rendement de basis van het economisch handelen is. Dit heeft tot gevolg gehad dat vrijwel alle basisbehoeftes van een mens gecommercialiseerd zijn en dat aan die trend nog geen einde lijkt te zijn gekomen. Wonen is een van die basisbehoeftes. Sociaal rendement zou daarom het uitgangspunt moeten worden voor investeringen in (huur)woningen in plaats van financieel rendement.
Wat is sociaal rendement? Dat is de genoegdoening die u krijgt voor het leveren van uw bijdrage aan een beter functionerende samenleving, waarin de inkomens- en vermogensverschillen niet zo oplopen als dat in de huidige tijd het geval is. In 1993 bezat 60% van de Nederlandse huishoudens al slechts 6% van alles wat er te bezitten was en 15% had 71% in zijn bezit. In 2011 was het bezit van die 60% nog verder teruggelopen tot niet meer dan 1% en was het bezit van de rijkste 15% opgelopen tot 85%. In wat voor samenleving leeft u als u behoort tot die relatief kleine groep van bemiddelden, terwijl het grootste deel van uw medemensen in armoede leven? 

Meer over:

opinie, economie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (19)

MrOoijer
MrOoijer22 apr. 2013 - 9:18

Voor een econoom gaat de schrijver wel erg kort door de bocht. Ik ben het er volledig mee eens dat we bij de sociale woningbouw moeten kijken naar het sociaal rendement en niet per se naar de huuropbrengst, maar de onderbouwing daarvan door Ad deugt niet. De cijfers over "bezit" kloppen niet. In de eerste plaats gaat het om vermogen, na aftrek van de schulden, en niet over bezit. Omdat de gemiddelde Nederlander zich voor zijn/haar 40ste vooral in de schulden steekt met een eigen huis, is het niet zo gek dat de helft geen vermogen heeft. Ze hebben wel bezit, maar dat wordt niet meegeteld. Het "echte" vermogen is inderdaad ook scheef verdeeld. Maar dat is nog geen reden om te suggereren dat "het grootste deel van uw medemensen in armoede leven". Armoede is vooral gekoppeld aan inkomen, maar niet aan bezit. Volgens het armoedesignalement van het SCP van dec. 2012 gaat het om (nog) minder dan 10%. Dat is natuurlijk 10% te veel, maar om dat "het grootste deel van uw medemensen" te noemen is onzin.

lembeck
lembeck22 apr. 2013 - 9:18

Beste meneer Broer. Ik heb uw artikel voorgelegd aan een paar mensen met veel verstand in de huurwereld. Een van hen is zelfs mede oprichter van De Woonbond en de Werkgroep Huren bij de PvdA. Via hem kreeg ik een reactie van een huurman elders, waarvan ik de naam niet kan noemen, want die zat er niet bij. Zijn reactie is duidelijk: Quote Ik ben het nogal eens met Broere, dus hoogstens een steunbetuiging onder het artikel zou ik zeggen... Unquote Bij deze dus vanuit de wereld van de vakmensen een steunbetuiging.

Bakoe
Bakoe22 apr. 2013 - 9:18

Pas maar op dat je geen ruzie krijgt met Jort Kelder. Verder bestaat natuurlijk het gevaar dat sommige van die 15% fantastische mensen de wijk neemt naar het buitenland omdat daar nog veel meer te halen valt.

1 Reactie
lembeck
lembeck22 apr. 2013 - 9:18

Johannes - láát die meuk alsjeblieft weggaan. En voed jongeren zo op dat ze gaan begrijpen dat heel veel geld verdienen andere mensen in de drek doet zakken. De balans is namelijk weg. En slaat nu alleen nog maar verder door. Nieuwe mensen, misschien nieuw elan en wie weet nieuwe en frisse en vooral humane ideeën en beslissingen.

WendyB2
WendyB222 apr. 2013 - 9:18

Het gaat er niet alleen om dat het beleid asociaal is; Dat punt zijn we, denk ik, al voorbij. Als een marktconforme huur van minimaal de €1200,- de norm wordt zoals Den haag wil afdwingen (hoezo marktwerking?!) dan betekent dat ook dat zelfs een eenvoudige schoonmaker of MBOer al minimaal 2x modaal moet verdienen om zelfs maar legaal te mogen wonen in Nederland. Het kunstmatig opdrijven van de leefkosten in een land heeft als direct gevolg dat de loonkosten samen mee stijgen. Inmiddels zijn we zover dat Nederland zo duur is geworden dat uitvoerend werk op MBO-nivo en lager niet meer rendabel uitgevoerd kan worden. Voor de Nederlandse werklozen is het gewoon onbetaalbaar geworden om dergelijk uitvoerend werk te gaan doen; Werken in Nederland levert geen geld meer op voor een werknemer, het kost geld. En omdat Nederland toch moet blijven draaien worden er dan een half miljoen oost-europeanen geïmporteerd die het werk moeten gaan doen wat de Nederlandse werklozen niet kunnen (en niet mogen) doen. De enige manier waarop de Nederlandse economie nog kan blijven draaien is als ALLE werkende Nederlanders minimaal HBO-nivo hebben en een baan op management-nivo met een bijbehorend 2x-modaal salaris. Je kunt zelf wel raden hoe realistisch dit is. Vergeet de ideologische loopgravenoorlog over sociaal versus asociaal; Nuchtere, zakelijke economische bewijzen al dat het neo-liberale afbraakbeleid de Nederlandse economie om zeep helpt. Nederland heeft maar 2 keuzes: Als een stel fatalistische lemmingen het onvermijdelijke Griekenland-scenario afwachten óf een radicale regime-change in Den Haag.

2 Reacties
WendyB2
WendyB222 apr. 2013 - 9:18

Overigens ben ik zelf een technisch vakspecialist op MBO-nivo en het wordt voor mij steeds duidelijker dat ik met die technische vakkennis in het verkeerde land woon. Het zal u misschien verassen, maar het interesseert me helemaal niet zoveel wat ik verdien. als ik bij wijze van spreken €600,-/mnd verdien vind ik het allang prima, op voorwaarde natuurlijk dat ik dan €150,-/mnd aan huur betaal en €35,-/mnd voor een particuliere zorgverzekering (zoals ik dat 10 jaar geleden betaalde). Als ik als ZZP-MBOer minimaal modaal moet verdienen om zelfs maar legaal in Nederland te mogen wonen, betekent dat ook dat mijn product wel heel erg duur moet gaan worden; Wat onvermijdelijk betekent dat ik me meer moet gaan bezig houden met commerciële zakelijke dienstverlening dan met technische ontwikkeling. Het wordt steeds onvermijdelijker dat ik, als ik nog geld wil verdienen met mijn technische kennis, dat werk buiten Nederland zal moeten zoeken.

MarjoleinS2
MarjoleinS222 apr. 2013 - 9:18

Mooi geschreven Wendy, de spijker op de kop!!

[verwijderd]
[verwijderd]22 apr. 2013 - 9:18

Toevallig zat ik gisteren met een aantal mensen waaronder een aantal oudere mensen die vertelden over de sociale huurwoningen van vroeger. Het woningbouwbestuur bestond uit vrijwilligers die zelf huurder waren en een penningmeester die de deuren langs ging om wekelijks de huren op te halen. Een tientje tekort was niet zo'n probleem, dat mocht dan wel een week later betaald worden. Maar ook waren er toen nog hele lintdorpen die bestonden uit eigen woningen die betaalbaar waren voor de gewone arbeider. Uit wikipedia: Sociale woningbouw, een vorm van filantropische en later gesubsidieerde bouw van volkswoningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren, bijvoorbeeld mensen die te weinig geld verdienen om markthuren te betalen of om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning. http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_woningbouw Maar ja, huizen werd handel, en is nu voor velen een soort mishandel geworden. Dat het huidige systeem een omslag nodig heeft naar een menselijk systeem is voor veel mensen heel duidelijk. Net als een menselijk zorgsysteem gewoon goed en onafhankelijk blijkt te werken (zie Tegenlicht van vorige week maandag, Transitie.nl http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/transitienl.html ).

1 Reactie
Zjenny
Zjenny22 apr. 2013 - 9:18

De sociale woningbouw was het antwoord van verlichte werkgevers op de ellende en de diepe armoede waarin de arbeiders verkeerden. Door arbeiders een menswaardig bestaan te bieden met onderdak, gezondheidszorg ed. werden zijn arbeiders een stuk produktiever, de kinderen groeiden gezonder op met onderwijs en de gehele gemeenschap en samenleving werd naar een hoger niveau getild. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is deze samenleving stelselmatig en vooraf gepland onderuit gehaald en afgebroken. Het wachten is op de ellende en armoede voor arbeiders/MBOers die de produktiviteit en de gemeenschap en de samenleving totaal ondermijnen en we als samenleving volledig vervallen tot een beestenboel.

[verwijderd]
[verwijderd]22 apr. 2013 - 9:18

Wat dit wel zichtbaar is hoe zwaar gesubsidieerd de sociale huurwoningen zijn. Net zoals bijv. de zorg. De centrale overheid geeft 75 miljard per jaar uit aan zorg. Dat is dus ongeveer 5.000 per Nederlander. De zorgkosten worden dus bij lange na niet gedekt door de ca. 1000 euro zorgpremie die mensen nu betalen. In feite kost de zorg voor een gezin met twee kinderen meer dan 20.000 euro. Voor het kostenbewustzijn zou het heel goed zijn als een gezin in de bijstand gewoon een zorgrekening van 20.000 zou krijgen (en vervolgens 19.000 zorgsubsidie) in plaats van dat dit allemaal achter de schermen via de inkomstenbelastingen en de centrale overheid loopt.

1 Reactie
SjoukeBoonstra
SjoukeBoonstra22 apr. 2013 - 9:18

== Voor het kostenbewustzijn zou het heel goed zijn als een gezin in de bijstand gewoon een zorgrekening van 20.000 zou krijgen (en vervolgens 19.000 zorgsubsidie) in plaats van dat dit allemaal achter de schermen via de inkomstenbelastingen en de centrale overheid loopt. == En dat, met alle respect, is bullshit. Dat zorgt alleen voor nog meer werk voor de belastingdienst, voor nog meer heen en weer sturen van geld. En wat heeft de zorgbehoevende er aan dat hij die kosten kan zien waar hij toch geen invloed op heeft? De zorgbehoevende heeft het volslagen debiele declaratiesysteem niet bedacht, noch het kapitalen kostende zorgverzekeringssysteem.

[verwijderd]
[verwijderd]22 apr. 2013 - 9:18

"Nee, de vrije marktdenkers leven in een ander universum, waar financieel rendement de basis van het economisch handelen is." Een ander universum? Alsof er ook een universum is waar financieel rendement niet de basis is van het economisch handelen. "Sociaal rendement zou daarom het uitgangspunt moeten worden voor investeringen in (huur)woningen in plaats van financieel rendement." Dat is inderdaad een heel ander universum dan het economische en het is dan ook een beetje mal om die twee zo door elkaar te stoethaspelen. In het economisch universum geldt rendement, in het collectieve universum gelden andere motieven. Wil je niet dat rendement een rol speelt, dan moet je de bouw van sociale huurwoningen dus ook niet aan de markt overlaten. Je zou kunnen denken aan het oprichten van woningbouwverenigingen. Die grap is tenslotte al eens eerder uitgehaald en niet zonder succes.

1 Reactie
frankie50
frankie5022 apr. 2013 - 9:18

Beste Piet, Alles dat kan worden geteld telt niet noodzakelijkerwijs; alles dat telt kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld. A. Einstein Maatschappelijke investeringen genereren een maatschappelijk rendement en die kun je inderdaad niet alleen in geld gaan uitdrukken.

opmerker
opmerker22 apr. 2013 - 9:18

Alle reacties gelezen hebbend op het zeer actuele artikel van Ad Broere, kan men alleen maar concluderen dat we niet alleen banken moeten splitsen maar ook de samenleving in markt en sociaal.

1 Reactie
WendyB2
WendyB222 apr. 2013 - 9:18

Dat doen we in Nederland al 50 jaar met de huidige puinhoop als gevolg

robheus2
robheus222 apr. 2013 - 9:18

Huurders en corporaties zijn de nieuwe melkkoeien, en de verhuurdersheffing is niets anders dan een ordinaire belastingmaatregel van een graaiers kabinet dat de armsten kaal plukt. Hoe lang pikt U dat nog?

1 Reactie
lembeck
lembeck22 apr. 2013 - 9:18

Rob, ik pik het ook niet. Alleen zijn er helaas te weinig mensen te porren om in beweging te komen. En zelfs dan is iedereen overtuigd dat 'het toch niet zal werken'... Waarin ze hoogst waarschijnlijk gelijk hebben. Desondanks zal ik blijven 'vechten' tegen dit soort onrecht. Al moet ik het kalmer aan doen, na - we weten het nog niet echt zeker - een kleine hartaanval vorige week en een tik gisteren.... Zou mooi zijn als jongere mensen het stokje wilden overnemen, maar die zijn niet of nauwelijks geïntersseerd. Huren/zorg/uitkeringen zijn punten waar ik mee bezig ben. Zolang ik kan.

MarjoleinS2
MarjoleinS222 apr. 2013 - 9:18

Het aantal mensen dat huurt in de vrije sector is in vergelijking met andere landen erg groot; 1/3 oftewel 32,5 procent v/d bevolking in een huurwoning via de vrije markt, aldus NU.nl op 20 febr.2013 *. Volgens het rekenmodel van de Nibud leeft 37 % van de bewoners, dat zijn 855.000 huishoudens, in een sociale huurwoning onder de maatschappelijk aanvaardbare consumptiepatroon, dat wil zeggen dat zij na aftrek van deze norm onvoldoende geld over houden om de huur van te betalen. Het rekenmodel gaat daarbij uit van huishoudens die verstandig met geld omgaan, weinig niet-noodzakelijke uitgaven hebben, en alle inkomensondersteuning hebben aangevraagd waar zij recht op hebben. Voor de particuliere sector geldt dit voor 139.700 huishoudens, bij elkaar dus 1 miljoen huishoudens. Deze gegevens betreft een onderzoek van OTB. Het onderzoek van OTB is gebaseerd op huurprijs-, huurtoeslag- en inkomensgegevens uit 2009. Sindsdien zijn de huurprijzen gestegen, is op de huurtoeslag bezuinigd, zijn de energiekosten omhoog gegaan en kunnen huishoudens met een netto maandinkomen vanaf ongeveer 1800 euro geen sociale huurwoning meer huren omdat ze daar ´te rijk´ voor zouden zijn. Het valt daarom te verwachten dat het aantal huurders dat moeilijk rond kan komen alleen maar verder is gestegen, en verder zal stijgen. Het grondrecht op wonen: Gezien de eerdere vermelding van het onderzoek het OTB zullen de gevolgen voor huurders desastreus uitpakken, zowel individueel economisch en sociaal als maatschappelijk, en dan heb ik het nog niet over de emotionele problemen die er door zullen ontstaan. Voor mensen met een uitkering, een minimum, een laag of modaal inkomen (tot € 33.641 bruto), is een structurele jaarlijkse huurverhoging de nekslag. Zij leven nu al op of onder de armoedegrens. Enkele tientjes per maand is voor deze groep mensen afdoende om niet langer door de Nederlandse grondwet te worden beschermd: 1. De grondwet bepaald dat Nederland er zorg voor moet dragen dat voor alle Nederlanders op gepaste wijze huisvesting moet zijn. 2. En dat Nederlanders die zich financieel geen huisvesting kunnen veroorloven, van staatswege bijstand (huurtoeslag) kunnen ontvangen opdat zij kunnen voorzien in hun onderkomen Deze bepalingen komen o.a. voort uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) waarin artikel 25 staat dat een ieder recht heeft op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor onder meer huisvesting.

1 Reactie
lembeck
lembeck22 apr. 2013 - 9:18

Ik draai het om: alle vasten lasten betaald? Te weinig over om te eten en kleding van te kopen, of van naar de kapper te gaan... |:-{