Joop

HRA-spook duikt weer even op

  •    •  
29-12-2011
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
51 keer bekeken
  •  
hra_300.jpg
Zelfs geruchten over einde villasubsidie zijn taboe ... Wilders lost direct waarschuwingstweet: 'Nieuwe verkiezingen!'
Een artikel op de nieuws- en opiniesite Elsevier heeft tot enige commotie in de media geleid. PVV-leider Wilders dreigde meteen met strafmaatregelen tegen de coalitie die hij gedoogt, c.q. gijzelt. Het overwegen van versobering van de hypotheekrenteaftrek, ook wel bekend als villasubsidie, zal tot gevolg hebben dat hij het kabinet laat vallen twitterde de PVV’er.
Of het echt waar is dat de coalitie nadenkt over beperking van de hypotheekrenteaftrek is de vraag. De Volkskrant, die de papieren editie opent met de commotie, schrijft dat ‘diverse betrokkenen’ in ‘coalitiekringen’ verzekeren dat er geen sprake van is. Elsevier, dat het tegenovergestelde beweert, baseert zich eveneens op anonieme bronnen.
2607821885_0d9afdbec0
Minister van Economische Zaken en CDA-leider Maxime Verhagen verzekerde enkele weken gelden dat geen enkel onderwerp taboe is bij nieuwe bezuinigingen. Rutte stelde dit weekend nog tegenover De Telegraaf dat het kabinet de omstreden aftrek, die ervoor zorgt dat vermogende Nederlanders ‘gratis’ wonen, “niet in het vizier” heeft. Eén van de redenen daarvoor zou zijn is dat aanpak van de villasubsidie niet meteen op de korte termijn geld oplevert en het politiek een te groot risico is.
De Volkskrant zet in een apart artikel de mogelijkheden op een rij. Die zijn onder het vorige kabinet door ambtenaren bedacht maar de vraag is of de huidige coalitie er iets mee durft te doen.
Hoe serieus de ‘hernieuwde’ dreiging van Wilders voor nieuwe verkiezingen genomen moet worden is eveneens ernstig de vraag. VVD en CDA zullen waarschijnlijk weinig trek hebben in een nieuwe gedoogcoalitie met de PVV als Wilders het kabinet laat vallen. Het resultaat zou een minder rechtse regering zijn, of zelfs een coalitie met de PvdA. Echte vraag is of Wilders en zijn aanhang banger zijn voor dat laatste dan voor het HRA-spook.
cc-foto: FaceMePLS, Beeld Lazy King van kunstenaar Alain Séchas in park Sonsbeek te Arnhem

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (111)

boeie
boeie29 dec. 2011 - 7:14

We moeten met positiviteit vooruit kijken, afgunst maatregelen helpen niets... Als de HRA eraf gaat, moet de belasting omlaag, hogere belastingen op arbeid helpen de economie zeker niet.

neutralist
neutralist29 dec. 2011 - 7:14

HRA afschaffen natuurlijk, net als de basisbeurs. We denken nog steeds de crisis te kunnen oplossen zonder pijn te voelen. En daar zijn we hardnekkig in. Een stap terug, allemaal. Het zal echt moeten.

Machosofty
Machosofty29 dec. 2011 - 7:14

Onlangs was er een miljonair op de tv die even voorrekende dat hij een belastingvoordeeltje zou hebben van 250.000 Euro per jaar, wanneer hij een hypotheek zou nemen op het kapitale landgoed dat hij ging aankopen. De man betaalde het landgoed toch maar 'cash', omdat hij de samenleving niet wilde laten meebetalen aan zijn stulpje. Hetgeen de man siert. Wil Wilders Henk en Ingrid wel laten bijdragen aan de subsidiëring van de puissant rijken? Je zult trouwens zien dat de marketingmachine van Wilders hier electoraal weer lekker op scoort. Genoeg Henken en Ingridjes die niet begrijpen dat een aftopping van de HRA weinig of geen gevolgen voor hen heeft.

msj_meijerink
msj_meijerink29 dec. 2011 - 7:14

Tja, de GBL was al een dag of wat niet in het nieuws verschenen, in de poll van Maurice raakte hij een zeteltje kwijt, dus dacht hij: 'Ik boer maar weer eens wat op dat he alle kranten zal halen.' En aldus geschiedde: alle media namen het bericht onverkort in grote letters over, dus die zetel heeft hij weer terug! Lieve, lieve kranten-, telvisie- en radiomensen: trap daar toch niet in. Herhaal toch niet iedere keutel die Bruinhemd nr 1 dwars zit, want alleen daarom is het de GBL te doen! En vvd en cda: neemt uw kans en flikker de nationale blonde hofnar in de prullenbak en laat de verkiezingen maar komen. U dan tijdens de campagne zult zien dat hij met argumenten bij zijn woordenbraaksels moet komen, die hij niet heeft!

JoopSchouten
JoopSchouten29 dec. 2011 - 7:14

Villabewoners blijven voorlopig hun voordeel houden, schat ik in, maar mensen in de sociale huursector gaan bloeden.: 'De afbraak is bijna voltooid' Het kabinet-Rutte wil de woningcorporaties verplichten 75 procent van hun woningbezit ter verkoop aan te bieden aan de bewoners. Het is de laatste stap in een lang proces van afbraak van wat in ruim honderd jaar volkshuisvestingsbeleid is opgebouwd. Dat begon eind 19de eeuw toen bleek dat door marktfalen het industrieproletariaat in erbarmelijke woonomstandigheden was terechtgekomen. Door particuliere initiatieven in socialistische en confessionele kring werden woningcorporaties opgericht die zich als niet winstbeogende instellingen het huisvesten van mensen met een laag inkomen ten doel stelden. In 1901 werd met de afkondiging van de Woningwet de sociale volkshuisvesting ook tot zorg van de overheid verklaard. Op weinig terreinen was de overheid zo succesvol. Met een relatief vrije huur- en koopsector en een door de overheid gefinancierde en gecontroleerde sociale huursector werd praktisch iedereen goed en betaalbaar gehuisvest. In honderd jaar werd in steen een sociaal bezit van 200 miljard opgebouwd. Uit de hele wereld kwamen bestuurders kijken hoe we dat hadden geflikt. In de jaren tachtig begon de ommekeer. De overheid moest krimpen ten gunste van de vrije markt. Dat kreeg in 1995 in de volkshuisvesting zijn beslag. Onder verantwoordelijkheid van een PvdA-minister van Volkshuisvesting onder een PvdA-premier werden de woningcorporaties verzelfstandigd. De overheid trok zich terug als financier en subsidiënt van de sociale sector. Bestuurders van woningcorporaties moesten zich met het woningbezit als maatschappelijk kapitaal als ondernemers gaan inzetten voor de bouw en verhuur van sociale huurwoningen. Voor de meesten was de eerste daad als vrije ondernemer het verhogen van hun eigen salaris tot boven dat van de premier. Bankiers ontdekten dat de aftrekbaarheid van hypotheekrente via aflossingsvrije hypotheken kon worden omgezet in een aantrekkelijk beleggingsproduct. De huizenprijzen stegen sterk, dus ook de waarde van de corporatiewoningen. De leencapaciteit van corporaties groeide en het leek er waarachtig op dat ze met de overwaarde op hun bezit hun sociale doelstelling konden waarmaken. Maar ook de overheid keek begerig naar die overwaarde. PvdA-minister Bos bombardeerde de niet winstbeogende woningcorporaties tot commerciële ondernemingen die gewoon vennootschapsbelasting moesten betalen, waarmee hij jaarlijks een half miljard aan de sociale volkshuisvesting onttrok, ten koste van nieuwe investeringen in sociale huurwoningen en het opknappen van probleemwijken. PvdA-minister van Volkshuisvesting Van der Laan maakte, aangemoedigd door de Europese commissie, een eind aan de brede doelgroepbenadering. Mensen met een huishoudinkomen van meer dan 33.500 euro horen niet meer thuis in de sociale volkshuisvesting. Die werden tot 'scheefwoners' verklaard, een soort volkshuisvestingsprofiteurs. Arm en rijk hoeven niet naast elkaar te wonen. Behalve als ze hun corporatiewoning kopen. Want dat opent perspectief voor de overheid het opgebouwde sociale kapitaal in de volkshuisvesting geleidelijk naar de schatkist over te hevelen. Bij een gemiddelde boekwaarde van 50 duizend euro en een verkoopprijs van zeg 120 duizend euro vloeit er 70 duizend euro per woning aan liquide middelen in de corporatiekas. Wie denkt dat de corporaties dat kunnen aanwenden voor het realiseren van hun doelstelling is naïef. Het rijk heeft namelijk de wettelijke mogelijkheid corporaties een heffing op te leggen. Daarvan zal gebruik worden gemaakt om van die hinderlijke begrotingspost van de huurtoeslag af te komen. Zodra de corporaties ook dat voor hun rekening moeten nemen, is het neoliberale doel bereikt: het woningbezit van corporaties zal zijn teruggebracht tot de onverkochte slechtste woningen in de slechtste leefomgeving en voor zover de bewoners nog ondersteuning krijgen, komt die van de woningcorporatie zelf. Het volkshuisvestingsbeleid gereduceerd tot armenzorg. Bestuurlijk is daar al een voorschot op genomen: het ministerie van Volkshuisvesting is bij de recente formatie opgeheven. 'Het kabinet waarborgt dat corporaties mensen kunnen blijven huisvesten die bijvoorbeeld door hun inkomen of persoonlijke omstandigheden moeilijk aan een passende woning kunnen komen', is de slotzin van het persbericht dat de uitverkoop van de sociale volkshuisvesting aankondigt. POLITIEK IS EEN GROTE LEUGEN GEWORDEN, die door overheidsvoorlichters net zo lang wordt gemasseerd tot hij weer op de waarheid lijkt. Marcel van Dam Bron: VK van vandaag.

proftb
proftb29 dec. 2011 - 7:14

De HRA moet zo snel mogelijk worden afgeschaft want het heeft geleid tot een onverantwoord grote hypotheekschuld en toren hoge huizenprijzen. Jammer genoeg is zo snel mogelijk in dit geval niet zo heel snel. Ineens afschaffen betekent de nekslag voor teveel mensen die (buiten hun schuld) hun huis hebben gekocht op basis van 'wijsheden uit het verleden' die helaas nu geen wijsheden meer blijken 'en de realiteit van toen'. Het is niet fair om voor die mensen de spelregels nu tijdens het spel te veranderen en ze zo dakloos te maken. Maar er zijn genoeg opties om het wel te doen. De slimste oplossing is denk ik het heel geleidelijk afbouwen van de HRA over een periode van 30 jaar voor de onderklasse inkomens en iets sneller voor de hogere klassen. Tegelijkertijd moeten er in ruil daarvoor ook gecompenseerd worden tegen lastenverzwaringen door grote belastingvoordelen te geven op versneld aflossen. Ook moet met het verdwijnen van de HRA die draak van een Eigenwoningforfait verdwijnen. Belasting op een potentieel, maar niet gerealiseerd, inkomen is toch wel een van de meest onrechtvaardige wetten ooit verzonnen.

Joeri2
Joeri229 dec. 2011 - 7:14

Ik geloof er niets van dat wilders dat durft. Het is ook niet de eerste keer dat hij looptte blaaskaken. Met de euro was hij een blaaskaak, met ons pensioen was hij een blaaskaak. Nu weer. Alhoewel, henk en ingrid zouden er geen last van hebben als de villa subsidie wordt afgeschaft, dus misschienis het hem nu menis.

schrijverazazel
schrijverazazel29 dec. 2011 - 7:14

Het aapje dat Wilders heet komt nu uit de mouw bij deze gedoogcoalitie en het aapje spreekt erbij heel kwaad en intimiderend, blijf met je poten van de Vila subsidie af, anders einde gedoogkabinet!. En zo toont het agressieve Aapje Wilders aan dat hij er alleen maar zit voor de rijken

christopher2
christopher229 dec. 2011 - 7:14

De HRA is jarenlang een subsidieverschuiving via de koper naar de banken. Huizenprijzen waren 25% overprijsd omdat de subsidie was ingeprijsd. Meer omzet voor de banken dus, daarmee meer winst en meer bonus. Nu dreigt de hypotheekbel uiteen te spatten doordat de huizenprijzen onderdruk staan en veel bezitters onder water. De regering brengt extra wanorde op de markt door de corporaties te dwingen hun huurwoningen te koop aan te bieden. Foute timing. Ten slotte vooral de mensen met een gegerandeerd inkomen en veel geld hebben geprofiteerd van de HRA. Niet voor niks dat de voorman van RABO terug wil naar de annuiteiten hypotheek. Tijdelijk aftrek en daarna flink aflossen. Het is misschien allemaal te laat om terug te draaien. Ben benieuwd welke politieke partij Wilders nu echt ontmaskerd als een dolle dwaze die helemaal niets doet voor de mensen met het midden inkomen, die woont in de stad. HRA was indertijd een goed instrument maar is door de hebberigheid van de bankiers volledig uit de hand gelopen. Daar moet hoognodig wat aangedaan worden. Daarnaast moet er veel meer en makkelijker gehuurd kunnen worden. We moeten ons mooie corporatiesysteem niet laten afpakken!

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa29 dec. 2011 - 7:14

Toen aan Wilders werd gevraagd waarom hij de ene dag A zegt maar de volgende dag maakt hij van zijn A een K, zei hij schaamteloos : ''''Dat is politiek'''' Ik zei toen meteen: Getverdammer, bah.

Lucyfer
Lucyfer29 dec. 2011 - 7:14

Wilders, de verlosser van de rijke witte bange man Henk en Ingrid zijn passé

marnixDeWitt
marnixDeWitt29 dec. 2011 - 7:14

Uit het FD van vandaag: "Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) verhoogt het eigenwoningforfait volgend jaar naar 0,6%, tegen 0,55% in 2011. Dat is een stijging van bijna 10%". Het blijkt dus een mooi instrument om via een 'achterdeurtje' toch de HRA te beperken. We noemen het slechts anders. Het EWF stijgt jaarlijks met 1%, tenzij je hypotheekschuld datzelfde jaar ook met 1% is gedaald. En als je hypotheekschuld minder is dan 50% van de WOZ waarde, vervalt de bijtelling van het EWF. Staaltje van creatief boekhouden waarbij het bijzonder opvallend is dat de landelijke roeptoeter hier dus geen problemen mee heeft.

Radius
Radius29 dec. 2011 - 7:14

Het populistisch geblaat van Wilders is er alleen maar op gericht nog meer Henk en Ingrid te verleiden om op hem te stemmen. Nou, zoals hij tot nu toe geen enkele verkiezingsbelofte heeft waargemaakt zal dat ook met de HRA niet gebeuren. Door dit rechtse zakkenvullers beleid van PVV, VVD en CDA komen de Henk en Ingrids er vanzelf straks wel achter hoe ze zich door hem hebben laten misleiden. Vorige week zag ik een uitzending van de PVV, waarin Wilders vol op het orgel ging richting Cohen. Goebbels zou hem niet hebben kunnen verbeteren als het om regelrechte leugens en verdachtmakingen gaat. Ze zullen inderdaad straks hun vingers tot op het bot af kunnen kluiven en niet alleen zij, maar ook de mensen die op een PGB zijn aangewezen, de gepensioneerden, de studenten, de leraren, de politiemensen, de militairen, de mensen die bij overheid en semi-overheid werken, de uitkeringsgerechtigden, de werknemers tot 2 keer modaal, de werklozen enz enz. En wie eigenlijk niet? Juist ja de rijken en hele rijken, de bankiers, de zakkenvullers, de bonusjagers en speculanten, die lachen zich rot en die incompetente politici hier en in Europa, die elkaar de baantjes en de riante wedden en wachtgelden toeschuiven. Het wordt tijd dat het volk in verzet komt en korte metten maakt met dit wanbeleid.

JanB2
JanB229 dec. 2011 - 7:14

En dit komt er dan ook nog bij. Dat zootje kneuzen in vak K staat kennelijk op het punt om hier de hele economie te ontwrichten met hun stompzinnige liberale beleid. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3095708/2011/12/28/Huizenmarkt-gaat-van-kwaad-tot-erger.dhtml

wvdstraat
wvdstraat29 dec. 2011 - 7:14

Iedereen, alles moet inleveren, hoe kwetsbaarder hoe meer er is geen 'groep' te bedenken die niet in zwaar weer zal gaan komen. Behalve natuurlijk (sic !) rijken en hypotheekrente-aftrekkers.... Kan die PVVD nou niet eens aangepakt worden door de overige politici ? Een beetje geven en nemen in het spectrum SP - D66 en alles daartussen, dan kan dat nooit moeilijk zijn, uit humaan en maatschappelijk belang.

sociaaltje
sociaaltje29 dec. 2011 - 7:14

Wilders spookt weer rond op twitter....En boort een nieuwe doelgroep aan. De villabezitters hebben sinds kort een nieuwe vrind. Max en Mark duiken weer weg onder de kerstboom, tot na het kerstreces. Wat zal er basn gebeuren als alle naalden zijn gevalken, en er geen takken zijn om achter te verschuilen? Ik zeg laat komen die verkiezingen. Maar besef tegelijkertijd dat Geert het niet zover zal laten komen. Wederom allemaal bla bla. Zo kennen we de PVV weer helaas veel beloven weinig waarmaken!

pinatubo
pinatubo29 dec. 2011 - 7:14

De VVD en PVV pakken het heel slim aan om niet aan de HRA te tornen. Dit omdat binnen afzienbare tijd Brussel wel om afschaffing zal vragen. En dan heeft Brussel het gedaan en niet VVD/PVV. Dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn, denk ik omdat Brussel het ook voor elkaar had gekregen dat Sociale Huurwoningen niet meer mogen worden toegewezen aan mensen met een gezamenlijk Bruto jaarinkomen boven de 43.000 Euro. Dus Brussel heeft/krijgt grote invloed op de huizenmarkt in NL.

trujac
trujac29 dec. 2011 - 7:14

Trek een grens, kijk eerst naar het nettoloon dat iemand verdient. En stel dat de woonkosten meer dan 30 % van het nettoloon moet bedragen wil iemand hypotheek aftrek krijgen. Huizen boven de 500 000 euro komen zo wie zo niet in aanmerking voor hypotheekrente aftrek wat mij betrteft. Hypotheek rente aftrtek wordt dan een soort huur subsidie zoals huurders die nu ook hebben.

Jnttr
Jnttr29 dec. 2011 - 7:14

Hoe je ook over HRA denkt: ook hier zie je weer dat W. het nieuws beheerst... Vreemd dat het CDA dat toch de HRA tot breekpunt verhief in de verkiezingscampagne niet de rol speelt die W. nu heeft.... En: wie de schuld ook krijgt van de (onafwendbare?) aanpassing van de HRA, Brussel of de Grieken of de crisis: wederom blijken politici onbetrouwbare lieden die tijdens de campagne gouden bergen beloven en deze vervolgens niet waar maken. Vandaar dat de roep om nieuwe verkiezingen helemaal niet zo gek is. Ben benieuwd of ze dat aandurven, ik denk dat geen der partijen ( inbegrepen PVV) dat durft.

GerardLauwman
GerardLauwman29 dec. 2011 - 7:14

Nieuwe verkiezingen? Ik had begrepen dat de gedoogpartner gewoon ingewisseld kan worden.. Of loop ik achter, en kan dat niet?

2 Reacties
Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Als de nieuwe gedoogpartner gewoon ingewisseld kan worden, wie is dan de nieuwe gedoogpartner volgens u?

Rene1002
Rene100229 dec. 2011 - 7:14

Je hebt gelijk. Een nieuwe gedoogpartner is mogelijk. Maar ja, wie wil is de vraag. Het kabinet zal dan, net als nu, zeer veel concessies moeten doen aan een nieuwe gedoogpartner. Die kabinet zal zich niet zo snel gewonnen geven overigens want bij nieuwe verkiezingen ziet het er niet best uit voor ze. Dat men eist dat er afgelost wordt op een hypotheek is al een prima maatregel. Het zorgt er in ieder geval voor dat speculatie met aflossingsvrije hypotheken afgelopen is. Zelf betaal ik 2% per jaar af met gevolge dat ik steeds minder aftrek heb maar het huis in ieder geval afbetaald wordt. Aftrek beperken voor huizen vanaf 500000,00 zou oplossing kunnen zijn naast het verplicht aflossen. Het afschaffen van de HRA kan niet omdat de huizenmarkt volledig op slot zit, banken de hand op de beurs houden, en daarnaast het onzalige idee ontstaat om cooperaties 75 % van hun wonigbezit op dezelfde ingestorte markt te verkopen. Kortom : Dit kabinet maakt echt alles kapot !!!! Verkiezingen dan maar ?

[verwijderd]
[verwijderd]29 dec. 2011 - 7:14

Morrelen aan de HRA zijn lastenverzwaringen ipv bezuinigen. De overheid moet minimaal met 50% afslanken en er moet een vlaktax komen van maximaal 15%. Helaas is Wilders niet bij machte om de stekker eruit te trekken omdat partijen zoals D'66, GL en PvdA het gedoogstokje over zullen nemen..

3 Reacties
Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Niks geen vlaktaks van 15%! Worden de rijken alleen maar hufteriger van. En Henk en Ingrid mogen weer via niet-inkomensafhankelijke indirecte belastingen en verzekeringen gaan bloeden. No way!

Yggdrasil
Yggdrasil29 dec. 2011 - 7:14

Iedere bezuiniging betekent voor iemand, wie dan ook, een lastenverzwaring. Dat weet iedereen die kan rekenen en het verschil weet tussen schuld en bezit.

Joeri2
Joeri229 dec. 2011 - 7:14

Nu de bezuinigingen bij uw voordeur aankloppen heet het opeens lastenverzwaring, wordt nou toch eens wakker oellewapper.

python
python29 dec. 2011 - 7:14

Die Geert heeft het ook niet gemakkelijk. Nu hij moet kiezen iezen tussen de adel of Henk en Ingrid. Gaat Geert links of rechts door de bocht ? Hij moet nu kleur bekennen.

2 Reacties
Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Geert heeft allang voor de adel gekozen. Is niet meer dan een stroman van Rutte. Dat hele "Henk-en-Ingrid"-verhaal is niet meer dat peppeptuuttuut voor de bühne. Verdere aanwijzigingen: http://bit.ly/cUseOr http://bit.ly/c0y6ji

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch29 dec. 2011 - 7:14

Drie keer linksaf is ook rechts, en andersom. Maakt allemaal niet zoveel uit. Uiteindelijk kom je steeds op hetzelfde punt uit.

Florian2
Florian229 dec. 2011 - 7:14

Goede zaak: er zijn beloftes gedaan aan de kiezers en daar moet men zich aan houden. Verder is tornen aan de HRA in deze tijd volstrekte waanzin gezien de stagnatie van de woningmarkt en de voortdurende onzekerheid waar (aankomende of bestaande) woningbezitters mee kampen.

4 Reacties
Pindaklaas
Pindaklaas29 dec. 2011 - 7:14

-Goede zaak: er zijn beloftes gedaan aan de kiezers en daar moet men zich aan houden.- Het zou de enige belofte zo'n beetje zijn aan het grijze gepeupel waar men zich dan aan zou houden. Als de HRA blijft bestaan, is het puur om de rijken te vriend te houden.

Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

De hypotheekrenteaftrek hebben de huizenprijzen wel degelijk opgestuwd, waardoor de woningmarkt voor starters helemaal op slot is komen zitten. De voortdurende onzekerheid waar (aankomende of bestaande) woningbezitters mee kampen? Dat is maar een schijntje met de onzekerheid waarmee mensen aan de onderkant in de samenleving te kampen hebben. Ik vind dat het maar eens afgelopen moet zijn dat hoge inkomensgroepen lekker gesubsidieerd in hun villa's voort mogen ruften. Stel een plafond in op een half miljoen euro. En koppel de HRA eens een keer los van de inkomstenbelasting. Dit gebeurt in een Nederland dat nog steeds als belastingparadijs (na Delaware) te boek staat. Verhoog de belastingen voor brievenbusmultinationals!

neutralist
neutralist29 dec. 2011 - 7:14

Dat is waar maar dat hoort bji een crisis. We willen dingen herstellen zonder te bloeden en dat gaat gewoon niet. In 2012 zal de reele economie worden geraakt en hard ook. Ik hoop dat dan veel mensen begrijpen wat een crisis is want ze praten erover alsof het iets abstracts is dat zich buiten hun wereld afspeelt. We zullen grote offers moeten brengen waaronder de HRA, de basisbeurs en nog veel meer. Pas als we weer op een paar treden lager staan kan de economie zich herstellen. Niet verkrampt op die bovenste tree willen blijven staan. Het kan niet meer.

Joeri2
Joeri229 dec. 2011 - 7:14

"Goede zaak: er zijn beloftes gedaan aan de kiezers en daar moet men zich aan houden. Verder is tornen aan de HRA in deze tijd volstrekte waanzin gezien de stagnatie van de woningmarkt en de voortdurende onzekerheid waar (aankomende of bestaande) woningbezitters mee kampen. " Onzin, uw hypotheek adviseur heeft u bij aanschaf gewaarschuwd dat de hra tijdelijk zou kunnen zijn. Heeft u toch een hypotheek genomen die alleen opgebracht kan worden mbv de hra dan zou u eigen 5 jaar de bak in moeten door de maatschappij zo in gevaar te brengen, maar goed, blijkbaar is stelen alleen stelen als de gedupeerde in de minderheid is.

Nossie2
Nossie229 dec. 2011 - 7:14

Wat moeten we met vernieuwde verkiezingen. De kiezers kiezen dan weer op dezelfde partijen als voorheen met ergens een paar zetels verschil. De PVV word dan oppositiepartij en de SP de grootste maar die wil geen compromissen maken om een coalitie te vormen. We gaan België dan overtroeven met de duur van een nieuw kabinet. Ik stem PVV maar besef dat het geen fluit meer uitmaakt. Dit land is al verkwanseld en weggegeven aan de EU. Iets wat ons helemaal in de stront laat zakken. Geen enkele partij kan ons nog redden omdat het te laat is.

1 Reactie
PopeyeKamper
PopeyeKamper29 dec. 2011 - 7:14

"Ik stem PVV maar besef dat het geen fluit meer uitmaakt. Dit land is al verkwanseld en weggegeven aan de EU. Iets wat ons helemaal in de stront laat zakken. Geen enkele partij kan ons nog redden omdat het te laat is. " En je partijgenoot Des Duivels óók 'n PVV er met al zijn GOUD daar hoef je ook niet op te rekenen, en ik ben het helemaal met jou eens NIEMAND wil jullie redden!!

[verwijderd]
[verwijderd]29 dec. 2011 - 7:14

Als de PvdA het regeerakkoord wil steunen zullen er geen nieuwe verkiezingen nodig zijn. Gaat nog leuk worden want een kabinet zonder SP of PVV is niet te smeden. Gaat EU vuurwerk opleveren.

1 Reactie
Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Maar daar trapt de PvdA mooi niet in!

geejeehaa
geejeehaa29 dec. 2011 - 7:14

De woorden van JKdJ over de HRA: "Want als ik hem afschaf of inperk, zegt De Jager, moet ik dat meteen compenseren. 'Het levert voor de begroting nooit geld op.'" Daar houd ik 'm graag aan. Het is onbestaanbaar dat de overheid het verkrijgen van een woning niet meer fiscaal steunt, maar wél belasting durft te heffen op verkrijgen / bezitten van een woning. Tevens betekent beperking HRA een forse lastenverzwaring voor huizenbezitters, dus moet die (deels) via verlaging van andere belastingen worden gecompenseerd.

3 Reacties
karuna2
karuna229 dec. 2011 - 7:14

[Het is onbestaanbaar dat de overheid het verkrijgen van een woning niet meer fiscaal steunt, maar wél belasting durft te heffen op verkrijgen / bezitten van een woning. Tevens betekent beperking HRA een forse lastenverzwaring voor huizenbezitters, dus moet die (deels) via verlaging van andere belastingen worden gecompenseerd.] Jij wil alleen maar de voordelen aan je kant. Je huis wordt meer waard zonder dat je daar ook maar iets voor hoeft te doen. Dat vergeet je even volledig. Dus waarom moet de regering (lees niet-huis bezitters) via de huur en geen eigen woning (en dus geen spaarpotje onder hun kont) voor jouw meer-waard-wordende-maar in ieder geval-eigen-huis betalen?

Joeri2
Joeri229 dec. 2011 - 7:14

Kletskoek. Er wordt ook belasting geheven op autobezit zonder benzine compensatie. Sterker nog... Als deze regering ballen had zou ze het kwartje van kok invoeren op huizenbezit. Per baksteen een kwartje per maand, net als bij autos.

cormol
cormol29 dec. 2011 - 7:14

Ik ben met u eens dat het geld wat vrijkomt moet worden teruggegeven aan de belastingbetaler. Als men andere schijven wil, en dat is goed te verdedigen, dan is dat een andere discussie. Ons economisch systeem houdt ook in dat de overheid neutraal hoort te staan t.o.v. de huur/koop beslissing van een huis. Dat betekent dat de overheid geen fiscale verschil moet maken tussen koop en huur. Eventuele subsidies die nodig mochten zijn aan de onderkant van de markt dienen voor huur en koop vergelijkbaar te zijn. Als ik als huurder geld spaar betaal ik vermogensrendementsheffing, beleg ik in een huis dan krijgen die eigenaren ineens 6.100 miljoen subsidie van de overheid door een te laag eigenwoningforfait. Dat is dus in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

FransLenaen
FransLenaen29 dec. 2011 - 7:14

De HRA is een gedrocht, maar afschaffen is gewoon een ordinaire belastingverhoging die economisch onverantwoord is. Jan Kees de Jager zei al treffend dat afschaffen van de HRA de staat niets oplevert, omdat het gecompenseerd zal moeten worden.

3 Reacties
wouwout
wouwout29 dec. 2011 - 7:14

inderdaad Frans. Ik verdenk de partijen die roepen dat de HRA moet worden afgeschaft ervan dat het om een ordinaire belastingverhoging gaat. Het willen afschaffen van de HRA, helemaal met het woord 'villasubsidie', gaat links nog pijn doen. Het is een rijtjeshuis-subsidie. Ook de meeste mensen in de 52% schaal wonen in zo'n rijtjeshuis. In Nederland zit je bij 1,7 keer modaal al in de 52% schaal.

juliusvold
juliusvold29 dec. 2011 - 7:14

Volledig eens met Frans. Het gaat links gewoon om een ordinaire belastingverhoging. Voor vele mensen is de HRA gewoon noodzakelijk om hun lasten te kunnen blijven betalen.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch29 dec. 2011 - 7:14

*...De HRA is een gedrocht, maar afschaffen is gewoon een ordinaire belastingverhoging die ...* Dat snap ik dus nog steeds niet. Neem twee exact dezelfde woningen. I.e. Twee onder één kap. Onze gezinssamenstelling is precies hetzelfde. We verdienen allebei hetzelfde. U koopt de woning en ik huur die woning. U krijgt belasting terug omdat u zich in de schulden steekt. Na de HRA houdt u netto meer te besteden over dan ik. Hoe kunt u dan nog beweren dat afschaffen van de HRA een lastenverzwaring is. Het is gewoon een ordinaire staatssubsidie.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 dec. 2011 - 7:14

De PVV kan roepen wat ze wil over nieuwe verkiezingen. Er zijn verkiezingen geweest en er zit een kabinet. De PVV zit niet in dat kabinet, iets dat ze elke dag opnieuw zeggen. Als de PVV het kabinet niet meer wil gedogen dan moeten andere partijen dat doen. Zo simpel is dat. Het ziet er naar uit dat beide partijen de PVV ook wel een beetje zat zijn. Op die manier kan ook de VVD met goed fatsoen richting aanpassing HRA bewegen met de boodschap dat ze niet anders kan. En zo komt Geertje alleen te staan en mag nog jaren nee schreeuwen tegen van alles en nog wat. Het zou slim zijn als ze bij de VVD nu even doorpakken en de heilige blonde op zijn plek zetten.

1 Reactie
Candide2
Candide229 dec. 2011 - 7:14

GW vervalt in herhaling door telkens weer te dreigen met verkiezingen. Als hij verkiezingen wil, kan hij dat in no time regelen.

python
python29 dec. 2011 - 7:14

Met verbazing kijk ik weleens naar het linker rijtje, waar amper op wordt gereageerd. Krijgen ze daarvoor betaald ? Of is dit vrijwilligers werk ? Of komt dit ook indirect via ons belastinggeld ? Wie weet dat ?

2 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst129 dec. 2011 - 7:14

Via een bijzonder lijntje, bruintje beer, gaat dat in ieder geval voor de helft van jouw belastinggeld en voor de helft van des duivels. En zo zijn er nog een groot aantal mensen geselecteerd wier belastinggeld rechtstreeks naar dat prachtige doel gaan.

Joeri2
Joeri229 dec. 2011 - 7:14

Niet uw belastingsgeld, dat gaat allemaal als ontwikkelingshulp naar afrika. Of begrijpt u nog steeds niet hoe ons belastingsstelsel werkt?

geejeehaa
geejeehaa29 dec. 2011 - 7:14

Verplicht 3,33% per jaar aflossen betekent dat je lineair in 30 jaar de hypotheek afbetaalt. Een rekenvoorbeeldje, uitgaand van 42% HRA: Stel je hebt een hypotheek van 2 ton met 5% rente. Als je voor een spaarhypotheek kiest waarbij je in 30 jaar 2 ton spaart die vervolgens met de schuld wordt verrekend, betaalt je 30 jaar lang 10.000 euro rente per jaar (833 per maand) en 3.000 inleg spaargeld (250 per maand, bij 5% rente). De HRA levert 350 euro per maand op, dus de netto lasten zijn (30 jaar lang) 833 + 250 -350 = 733 euro p/m. Na 30 jaar heb je je huis vrij. Dan de verplichte aflossingsvariant. 3,33% aflossen betekent 6.600 per jaar. De rentelasten dalen natuurlijk geleidelijk, maar de eerste 20 (!) jaar ben je (fors) duurder uit qua netto maandlasten. In de eerste jaren zelfs 250 tot 300 euro per maand. Let wel, dat is dus met volledig behoud van de HRA. Met dit voorstel worden, zonder compenserende maatregelen, honderdduizenden Nederlanders dus per direct getrakteerd op een enorme lastenverzwaring (nog afgezien van boetes die banken wellicht heffen op het oversluiten van een spaarhypotheek naar een aflossingshypotheek).

2 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman29 dec. 2011 - 7:14

Het is inderdaad een manier waarop mensen met kleine inkomens de dupe zijn. Alle varianten die tot nu toe zijn bedacht hielden die kleine inkomens uit de wind. De VVD bedenkt een variant die voor grote inkomens geen probleem is, en die kleine inkomens dupeert. Het was ook niet anders te verwachten...

karuna2
karuna229 dec. 2011 - 7:14

[honderdduizenden Nederlanders dus per direct getrakteerd op een enorme lastenverzwaring (] Dit is echt lachen. Je doet alsof de HRA een recht is wat je niet mag ontvallen. Mensen kopen een EIGEN HUIS, hebben dat dus in bezit. Daar zit vermogen in, dat hebben ze vóór op niet-huis bezitters. Ze hebben dus een spaarpot. Jij vindt blijkbaar dat het volkomen terecht is dat je maar steeds gesubsidieerd wordt om een spaarpot aan te leggen.

Reitse
Reitse29 dec. 2011 - 7:14

Hypotheekrenteuitkeringstrekkers mopperen vaak het meest over uitkeringstrekkers.

1 Reactie
Joeri2
Joeri229 dec. 2011 - 7:14

DAt wordt dan weer niet onderzocht.

Yggdrasil
Yggdrasil29 dec. 2011 - 7:14

Er is ook een mogelijkheid om de HRA aan te passen zonder de HRA aan te passen en dat is het aanpassen van de hypothecaire lening an sich. Alle diverse soorten leningen die er op gericht te zijn om een maximum aan belastingvoordeel binnen te halen en niet gericht zijn op aflossing van de schuld verbieden. Tot het moment dat je nog maar twee soorten hypothecaire leningen overhoudt, een annuïteitenlening of een lineaire lening.

1 Reactie
geejeehaa
geejeehaa29 dec. 2011 - 7:14

Zoals je in mijn rekenvoorbeeld kunt lezen, is direct beginnen met aflossen zeker de eerste jaren veel duurder dan een spaarvariant. Dus dan zal, zelfs bij volledig behoud van de HRA, de woningmarkt helemaal ontoegankelijk worden voor starters. En degenen die nu een spaarvorm hebben, worden gedwongen om een aflossingsvorm te nemen, waarbij de bank ws. klaar zal staan met een enorme boete.

python
python29 dec. 2011 - 7:14

in 1963 kwam de MAMMOETWET. Toen begon op elk gebied de afbraak. Alles werd flexibel en onduidelijk.

2 Reacties
Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Ter correctie: de mammoetwet kwam in 1969.

Charta46
Charta4629 dec. 2011 - 7:14

[in 1963 kwam de MAMMOETWET.] Volkomen off-topic, wat heeft de Mammoetwet met de HRA te maken. Dit slaat als een tang op een varken en is een heel onnozele en doorzichtige poging om de aandacht van wilders af te leiden.

cormol
cormol29 dec. 2011 - 7:14

Het blijft toch opmerkelijk dat niemand het over de inkomenseffecten heeft van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Als De Jager het heeft over teruggeven van de HRA, maakt het nogal uit op welke wijze die HRA wordt teruggegeven. Van de totale HRA 2010 van 10 miljard komt 20% t.g.v. hoofdkostwinnaars jonger dan 35 jaar (19,8% populatie), 61,7% t.g.v. van 35-55 jarigen (40% populatie) en 18,3% t.g.v. boven 55 jarigen (40,2% populatie). Naar inkomensgroep is de verdeling: laagste 50% inkomen onder 45.000 krijgt 13,6%, 45.000-81.000 (30% populatie) krijgt 36,9% en 81.000 of meer (20% populatie) 49,4%. Naast de HRA van 10.059 miljoen is er ook nog de subsidie op het niet marktconforme eigen woningforfait van 6.100 miljoen, waarvan de ouderen en de hoge inkomens het meest profiteren (b.v. amendement Hillen vrijstelling eigenwoningforfait). Voor de huur en objectsubsidies ad 9,5 miljard (2008) is de verdeling: laagste 50% inkomen onder 45.000 krijgt 81,1%, 45.000-81.000 (30% populatie) krijgt 14,6% en 81.000 of meer (20% populatie) 4,3%. In totaal gaat het dus om ruim 25 miljard subsidie. Het gaat dus niet om afschaffing van de HRA alleen, maar om hervorming van de woningmarkt en een tariefaanpassing van de schijven op basis van deze hervorming en mogelijk andere overwegingen om de “zegeningen van Paars” te herbezien en het belastingstelsel te hervormen.

1 Reactie
RonaldNijssen
RonaldNijssen29 dec. 2011 - 7:14

Het eigen woning forfait, de idiote denkwijze dat het "voordeel" van het bezit van een woning vertaald dient te worden in een belastingaanslag, dient geheel afgeschaft te worden.

omaoeverloos
omaoeverloos29 dec. 2011 - 7:14

Net als een ieder hier ben ik natuurlijk ook tegen de HRA voor hypotheken van... even kijken ... meer dan 182.176 euro. Wat denken die vuile graaiers wel niet in hun villa's?

1 Reactie
peterh2
peterh229 dec. 2011 - 7:14

Ik begrijp dat dat exact het bedrag is van de hypotheek van mw. Oeverloos? Zelf zat ik meer aan een grens van 288.000 te denken eigenlijk... ;-)

[verwijderd]
[verwijderd]29 dec. 2011 - 7:14

De Elsevier, het lijfblad van Rutte en zijn vingerlikkers heeft gelijk. De HRA wordt aangepast. En zoals gewoonlijk gaat de PvdA dit gedogen als de PVV even afhaakt. Zonder verkiezingen ook geen zetelverlies voor de PvdA, zo simpel is dat. Het meest waarschijnlijk scenario is dat de HRA wordt afbebouwd met als startdatum St Juttemis zodat het de hypotheeksubsidieslurpers nu in ieder geval nik kost. Integendeel, er komt ‘’compensatie’’ dat gelijk een zakcentje oplevert voor een extra vakantie. Verdere vermindering van overdrachtsbelasting, verlengen van hypotheekgarantie, verlaging huurwaardeforfait, laag btw voor onderhoud enz. enz. De rekening gaat de PvdA zoals we de laatste 30 gewend zijn presenteren bij de huurders en verdere afbraak sociale voorzieningen. Denk aan verkorten WW maar ook aan de verdere afbraak van de bijstand werken PvdA wethouders heel hard. Het zou mij niet verbazen als de PvdA ook nog mee kan gaan met afbraak van de studiebeurs waardoor kinderen zonder rijke pa ongetwijfeld sneller zullen afhaken.

1 Reactie
Charta46
Charta4629 dec. 2011 - 7:14

[De rekening gaat de PvdA zoals we de laatste 30 gewend zijn presenteren bij de huurders en verdere afbraak sociale voorzieningen] Onzin. Je probeert wel op een heel onnozele en doorzichtige manier de aandacht bij wilders weg te houden. De afgelopen regeringsperiode met de PvdA zijn de huur verhogingen jaar op jaar historisch laag geweest. Door de deeltijd WW een maatregel van de PvdA, zijn er tijdens de afgelopen kredietcrisis weinig werklozen bij gekomen. Rutte heeft deze regel afgeschaft en de werklozencijfers schieten omhoog. Dom, oliedom beleid zoals op veel punten.

[verwijderd]
[verwijderd]29 dec. 2011 - 7:14

Even voor tussendoor... waarom zou je in hemelsnaam een lening aflossen als je voor dat zelfde bedrag over 30 jaar nog geen half gesneden brood kunt kopen? We zijn aan het einde gekomen van een monetair systeem dat 40 jaar heeft mogen duren. Elke aflossing van welke schuld dan ook is lood om oud ijzer en biedt dus geen enkele oplossing maar laat de status quo voor corrupte politici en financiele sector alleen maar langer duren. Mijn advies... Leen zoveel euro's als mogelijk en koop er goud en vooral zilver van. Ook al verzinnen onze overheden er ziljoenen van euro's en dollars bij, dit systeem houdt geen stand.. Onze overheden en hun nepgeld gaan de grip op de samenleving verliezen.. Voor de onwetenden heb ik een mooie lezing van 1,5 uur die u haarfijn uitlegd wat er komen gaat en hoe u uzelf kan beschermen.. Debt collapse by Mike Maloney http://www.youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqY&feature=player_embedded Voor de struisvogels onder ons.... blijft u vooral doen wat u altijd al gedaan heeft..

4 Reacties
Yggdrasil
Yggdrasil29 dec. 2011 - 7:14

U zit in de goud- en zilverhandel neem ik aan. Omdat dit bijna de 381 ste keer is dat u met die edelmetalen aan komt zetten.

Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Wordt u van uw advies dan gelukkig van op kosten van een ander?

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 dec. 2011 - 7:14

Goud en zilver kopen is natuurlijk niet de oplossing. Deze zullen hun waarde behouden zolang we dat accepteren. Ook daar begint weer een bubble te ontstaan. En schaarste zorgt niet alleen voor stijgende prijzen maar vooral voor een vlucht in goedkopere beleggingen. Maar koop lekker als je wil. Met goud kun je echt niet betalen bij de bakker.

ZwareVanNelle
ZwareVanNelle29 dec. 2011 - 7:14

Met geleend geld beleggen... Fantastisch advies.

[verwijderd]
[verwijderd]29 dec. 2011 - 7:14

Kan iemand iets ophelderen over de volgende belofte van Wilders? Hij claimt de elite te willen afschaffen en voor de gewone man in de straat op te komen. Waarom is die Wilders dan hardnekkig PRO villasubsidie? Waarom moeten grote luxe woningen met staatsgeld worden gesubsidieerd? Daarmee komt hij juist de elite tegemoet die hij zo zegt te verfoeien.

3 Reacties
Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

Lees even mijn reactie op Bruintje de Beer om 10:37 uur.

TheBigLebowski
TheBigLebowski29 dec. 2011 - 7:14

Omdat Wilders een wolf in schaapskleren is. Gewoon een VVD'er hoor. Ik heb hem nooit anders gezien dan als een VVD'er.

jonh16144
jonh1614429 dec. 2011 - 7:14

De reden dat de heer Wilders zo tegen is omdat het makkelijk scoren is bij de stemmers. Dat dit systeem onhoudbaar is boeit niet, de machthebbers kijken alleen naar de korte termijn en naar hun eigenbelang. Dat doen we tegenwoordig allemaal, ben benieuwd wat er nog meer afgebroken wordt door het kortzichtige doen en laten. Fijne 2012!

JanB2
JanB229 dec. 2011 - 7:14

Het verkeerde moment. De huizenmarkt ligt al op z'n gat en dit soort geruchten trekken helemaal de stekker eruit (om over het effect van concrete maatregelen maar te zwijgen). Dit soort aanpassingen moet je doen in tijden van hoogconjunctuur, niet op het moment dat een totale crash van het financiele systeem dreigt. Het toont wel de ernst van de hele crisis aan dat zelfs Markie Rutte zijn achterban begint te belazeren met gebroken verkiezingsbeloftes aangaande de HRA. Daarvoor hebben de VDD-kiezers niet op hem gestemd.

5 Reacties
Timotheus2
Timotheus229 dec. 2011 - 7:14

Jan B.: juist de markt van de duurdere villa's heeft niet te lijden onder de crisis. Dus blijkbaar zit daar nog voldoende geld om te kunnen blijven kopen. Het zijn juist de 'kleinere' huizen, van mensen met minder geld, die gedwongen op de markt terecht komen. Up to 300.000, ofzo. Dat houdt dus in, dat het aanpakken van de HRA waarschijnlijk relatief weinig gevolgen zal hebben voor de villamarkt. Omdat men dan mét aftrek een villa zou kopen van 1 miljoen, terwijl men zonder aftrek wellicht zou opteren voor een villa van 750.000. What's the difference?

Timotheus2
Timotheus229 dec. 2011 - 7:14

Volgens mij is een minderheidskabinet in de kamer perfect mogelijk. Heb je alleen een probleem bij het er doorheen sluizen van impopulaire maatregelen. Dus; CDA+VVD kunnen perfect samen verder regeren. En zoeken hun steun telkens opnieuw bij de meerderheid in de kamer; de oppositie. Die dan wellicht minder oppositie wordt en meer gedoogconstructie. Ontstaan er 'als vanzelf' verschillende gedoogconstructies voor verschillende typen van maatregelen.

Lucyfer
Lucyfer29 dec. 2011 - 7:14

Wat maakt het dan uit als de huizenmarkt toch op zijn gat ligt!! Gelijk doorzetten, dat zei ik bij de vorige crisis al! Dan hadden we de pijn gelijk gehad. Klaar.

JoWe62
JoWe6229 dec. 2011 - 7:14

Voor het eerst ben ik het helemaal met je eens.

PopeyeKamper
PopeyeKamper29 dec. 2011 - 7:14

"Het toont wel de ernst van de hele crisis aan dat zelfs Markie Rutte zijn achterban begint te belazeren met gebroken verkiezingsbeloftes aangaande de HRA. Daarvoor hebben de VDD-kiezers niet op hem gestemd." Hun werd beloofd dat zij hun vingers af zouden kunnen likken als zij op hem zouden stemmen, zij zouden hun vingers bij hem "ergens" in kunnen laten steken en dan hun vingers door hem laten aflikken.

swinkelw
swinkelw29 dec. 2011 - 7:14

Nu het gekrakeel omtrent de HRA blijft aanhouden meen ik een methode bedacht te hebben die het mogelijk maakt om zonder de HRA aan te tasten een instrument te hebben welke tegemoet komt aan de bezwaren van de OESO, De Nederlands Bank en vele anderen tegen de hoge private schulden in Nederland voor de eigen woning. Tevens denk ik dat deze methode politiek een kans van slagen kan hebben aangezien er een hoge mate van rechtvaardigheid in zit en een trigger bevat om te sturen. Het idee werkt als volgt: Doel is het stimuleren van de aflossing van de schulden voor de eigen woning om hiermee de risico’s voor eigenaar en banken te verlagen. Kern van het idee: de basis voor de fiscale bijtelling van het huurwaardeforfait veranderen van de WOZ waarde naar de openstaande hypotheekschuld. (aanpassing wet Hillen) Trigger: daarbij kan met het percentage gevarieerd worden naar gelang de conjunctuur. Wil de staat geld aan de economie onttrekken dan kan men aflossing van schulden bevorderen door het percentage te verhogen. Bij laagconjunctuur kan het percentage verlaagd worden om zo economische schade te beperken.

1 Reactie
JanB2
JanB229 dec. 2011 - 7:14

Op papier werkt het maar ik zou het nog simpeler maken. Nationaliseer de banken (stel daarbij het winstoogmerk binnen de bancaire wereld aanzienlijk naar beneden bij) en hanteer een maximum tav de hypotheekrentetarieven dat beduidend lager is dan de huidige rentes. Geen haan zal er naar kraaien als je vervolgens de HRA helemaal afschaft.

harryo2
harryo229 dec. 2011 - 7:14

Het HRA-spook duikt weer even op ... en zijn naam is Geert Wilders.

1 Reactie
Candide2
Candide229 dec. 2011 - 7:14

Een hulde aan Geert en de zijnen. http://www.youtube.com/watch?v=OctJP0GLzhw&feature=related

ZwartePiet
ZwartePiet29 dec. 2011 - 7:14

De HRA creëert banen en kapitaal. Gewoon laten zoals het is. Misschien tot en max van 500.000.

4 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten29 dec. 2011 - 7:14

Max. van 350.000 vind ik ook redelijk.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 dec. 2011 - 7:14

Het creëert ook torenhoge huizenprijzen, torenhoge schulden en een oneigenlijk gebruik van belastinggeld. De HRA is uit de tijd. Goed bedoeld ooit maar we moeten er van af. Hoe sneller hoe beter.

jaapvos
jaapvos29 dec. 2011 - 7:14

De aflossingsvrijehypotheek (vaak 50% van de gehele hypotheek !) maakt ons melkkoe van de banken die we als zij failliet dreigen te gaan ook nog eens financieel mogen helpen voortbestaan !!?? Hoe pompen we geldt rond met zijn allen zonder enkel rendement maar enkel bonussen voor hoge directeuren !!!!

Candide2
Candide229 dec. 2011 - 7:14

Melkertbanen zijn goedkoper!

sam tosha
sam tosha29 dec. 2011 - 7:14

Uit HP-de Tijd: De man (Wilders) handelt niet vanuit principes, maar puur vanuit de strategische visie om het aantal PVV-zetels te maximaliseren. Deze laag bijde vloerse, gefrustreerde, pedante, arrogante, hulpbehoevende twitteraar heeft, behalve zijn diepgewortelde haat tegen Moslims en Socialiste, geen enkele principe en maakt van de Nederlandse politiek een songfestival.

1 Reactie
meijerlahn
meijerlahn29 dec. 2011 - 7:14

"Uit HP-de Tijd: De man (Wilders) handelt niet vanuit principes, maar puur vanuit de strategische visie om het aantal PVV-zetels te maximaliseren." ----------------------------------- De understatement van het jaar. Ha, ha, die HP-de Tijd. Wat een intelligente opmerkzame mensen werken daar.

JoWe62
JoWe6229 dec. 2011 - 7:14

Als het rijk direct geld wil besparen kunnen ze beter de huursubsidies afschaffen. Dat geld stroomt direct terug in de staatkas en is een geldverslindende susidie.

1 Reactie
oomen2
oomen229 dec. 2011 - 7:14

Wat mij betreft mag de huursubsidie ook worden afgeschaft, maar dan moet het minimumloon en de uitkeringen wel met enkele honderden euro per maand worden verhoogd zodat mensen zonder of met eenvoudig werk ook in staat zijn om te kunnen wonen. Voorlopig is de huursubsidie vooral een subsidie voor de werkgevers, omdat de laagste lonen daardoor laag kunnen blijven.

ElChe
ElChe29 dec. 2011 - 7:14

Hier wat griezelige grafieken voor de grafiekenfanaten: http://www.z24.nl/economie/artikel_253729.z24?service=slideshow&imgID=11

3 Reacties
python
python29 dec. 2011 - 7:14

Grafieken gezien. Het leven is een stuk gemakkelijke geworden. Bedankt.

Opinius
Opinius29 dec. 2011 - 7:14

Zonder twijfel de griezeligste grafiek van 2011. De snelheid waarmee het verschil tussen de Duitse kapitaalmarktrente en die van zuidelijke eurolanden dit jaar opliep, was ongekend. Maar misschien zit de echte horror van deze grafiek wel in de jaren voor de eurocrisis, toen obligatiebeleggers de landen als Griekenland en Italië veel te goedkoop uitleenden. Uit naïviteit? Waarschijnlijk eerder uit het cynische besef dat als het misging de belastingbetaler uit Noord-Europa uiteindelijk de rekening zou betalen. 29-12-2011

JanB2
JanB229 dec. 2011 - 7:14

We staan er gekleurd op.

Bakoe
Bakoe29 dec. 2011 - 7:14

Het is redelijk simpel, als de PVV de gedoogconstructie opzegt, stapt de PvdA in het kabinet. Dit natuurlijk onder het mom van verantwoording nemen. Dus reken maar niet op nieuwe verkiezingen. Daar zit gezien de peilingen niemand op te wachten.

2 Reacties
wvdstraat
wvdstraat29 dec. 2011 - 7:14

Mocht dat zo zijn, zal Ruttel z'n rechts-bruine vingers wel eerst een uurtje in het bleekwater moeten hangen. De PvdA zal dat kunnen doen met de huidige 30 zetels en hoewel die in de toekomst bedreigd lijken, kunnen ze het CDA bijna volledig negeren, want dat wordt een marge-partij á la CU en SGP. Verantwoordelijkheid is zo geen "mom" maar het belang een humane beschaving te redden van de ondergang. Wie weet komt de PVVD wel nooit meer in de regering, al halen ze 74 zetels. Dat zou mooi zijn...

Gerald2
Gerald229 dec. 2011 - 7:14

"Stapt de PvdA in de regering" Zou ik maar niet al te hard op rekenen!

[verwijderd]
[verwijderd]29 dec. 2011 - 7:14

Daar lig je dan, voor je eigen huis, te kijk op Joop voor alle Jooperts!! (Gaat naar binnen en doet een jas aan). ;;-)))

1 Reactie
sociaaltje
sociaaltje29 dec. 2011 - 7:14

Hear hear.....

Yggdrasil
Yggdrasil29 dec. 2011 - 7:14

Het is bijna voorspelbaar maar zodra de HRA om de hoek komt kijken komen er in het kielzog posters van niet al te hoge intelligentie die een vergelijk willen maken tussen de HRA en de huursubsidie. Dat is niet alleen niet erg slim opgemerkt, het is zelfs dom. Het verschil tussen huursubsidie en HRA is dat bij huursubsidie mensen de kans wordt geboden om überhaupt te kunnen wonen, het is het verschil tussen wel of niet ergens kunnen wonen terwijl de HRA een overheidsmaatregel is die de spaarpot van de huizenbezitter, te weten die grote spaarpot waar ze in wonen nog verder spekt, de overheid helpt eigen huis bezitters dus met hun spaarpot. Maar er is meer, de huursubsidie is een rechtstreeks gevolg van de HRA. De HRA is namelijk een prijsopdrijvend middel die niet alleen de waarde van de koophuizen beïnvloedt maar ook de waarde van de huurhuizen. De hoge huren zijn dus een rechtstreeks gevolg van het fenomeen HRA. Het afschaffen van de HRA heeft dus ook positieve gevolgen voor de huurprijzen, de waarde van de huizen zal zeker een 20 tot 30 procent dalen met als gevolg dat de huren ook verder naar beneden kunnen en als de huren dalen dan daalt ook de huursubsidie. En zo heft het afschaffen van het één, de HRA, het ander op, de huursubsidie.

2 Reacties
cormol
cormol29 dec. 2011 - 7:14

Dat zou waar zijn als de huursubsidie alleen terecht kwam bij mensen die het nodig hebben. Dat is niet zo zoals u hieronder in een andere bijdrage kunt lezen en die ik hier nog maar eens herhaal: tot 45.000 inkomen ....... 7.722 45.000 - 81.000...............1.387 81.000- meer...................414 Totaal..........................9.523 Overigens zijn de huizen door de HRA ca 20% te hoog, althans dat was tot voor kort zo, inmiddels zal men wel met enige afschaffing rekening houden en is die mogelijk al verwerkt in de prijzen. Voor zover die prijzen te hoog zijn, betaald de huurder die wel marktconform woont daar dus flink aan mee.

joop4me2
joop4me229 dec. 2011 - 7:14

Het afschaffen van de HRA heeft dus ook positieve gevolgen voor de huurprijzen, de waarde van de huizen zal zeker een 20 tot 30 procent dalen met als gevolg dat de huren ook verder naar beneden kunnen en als de huren dalen dan daalt ook de huursubsidie. En de huurder hoeft niet meer mee te betalen aan de HRA Steuntrekker, de overwaarde Tokkie, en de Villa Mafia.

Jantje68
Jantje6829 dec. 2011 - 7:14

Mensen het gaat gewoon niet gebeuren. Afschaffing of aanpassing HRA als ordinaire lasten verzwaring zoals velen hier kwijlend hopen. Zo simpel is het gewoon. Meer kans maken stimuleringregelingen om af te lossen zoals het CDA voor stelt. Als al aan de HRA getornd wordt kan dat alleen maar in het kader van een totale woningmarkt en belasting herziening. De HRA is een compensatie van de hoge belastingen in Nederland met als doel woningbezit te stimuleren. Als de HRA omlaag gaat of afgeschaft wordt kan dit alleen mar in combinatie met laste verlagingen. Nog afgezien van bovenstaande onderschatten velen de impact die afschaffing zou hebben op vele gezinnen, ondanks algemene lastenverlagingen kan dit individueel toch heel vervelend uit werken. Dan zijn er ook nog de juridische consequenties omdat mensen langjarige verplichtingen zijn aangegaan. Ondeugdelijke plannen, die voorbij gaan aan bovenstaande argumenten, zullen waarschijnlijk sowieso al door d 1e kamer worden afgeschoten (net als Thiemes ritueel slacht verbod) waar in tegenstelling tot de oppervlakkige 2e kamer nog hoeders van onze grondrechten zitten.

1 Reactie
geejeehaa
geejeehaa29 dec. 2011 - 7:14

"Meer kans maken stimuleringregelingen om af te lossen zoals het CDA voor stelt." De regering kan bepalen dat HRA alleen nog wordt gegeven voor hypotheken waarop wordt afgelost. Als jij op die manier gedwongen wordt om direct te beginnen met aflossen, ben je (zeker de eerste jaren) honderden euro's per maand duurder uit dan wanneer je een spaarhypotheek neemt. Oók bij een 'kleine' hypotheek van minder dan 3 ton. En de banken zitten er ook niet op te wachten dat hun zeer rendabele spaarhypotheken (de hele looptijd blijft de schuld volledig openstaan) worden overgesloten naar aflossingsvarianten waarbij de schuld steeds verder afneemt. Die staan dus klaar met boeteclausules voor de oversluiters. Dus ook als de HRA op die manier 'behouden' blijft, zullen de lastenverzwaringen ingrijpend zijn. HRA is trouwens geen compensatie voor hoge lastendruk, maar een logisch gevolg van het instellen van het huurwaardeforfait zoals Piet de Geus al opmerkte. Als de overheid een huis als investeringsobject ziet waarover belasting geheven mag worden, dan moet de overheid de investeringskosten (= rentelast) in dat object ook aftrekbaar maken. Maar die koppeling zal de overheid, onbetrouwbaar als zij is, wel loslaten als de HRA op de helling gaat.

MichelReiziger
MichelReiziger29 dec. 2011 - 7:14

Leuke foto van de Sonsbeek Villa (een niet zo geweldig restaurant annex trouwschuur) in het stadsparkje van Arnhem

1 Reactie
Artois
Artois29 dec. 2011 - 7:14

'stadspakje' ?!!!!!!! Een mooi groot park op vijf minuten afstand van ht centrum!!!!, maar dat terzijde. De PVV draait een flink gedeelte van zijn achterban de nek om door de nieuwe asociale nbijstandwet te steunen, maar verdedigt wel de onverminderde koophuissubsidie van onder meer M. Van Dam (elitewijk te Putten), D. Schringa, J. de Mol, etc. etc....... Door gebrhuik te maken van xenofobie maskert Wilders zijn VVD gedrag.