Joop

Hotel Triodos

  •  
06-12-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
273 keer bekeken
  •  
50575463952_19512a05cb_k

© cc-foto: Jernej Ferman

Veel certificaathouders kijken met spanning uit naar de door de directie van de Triodos Bank aangekondigde oplossingen, die voor deze maand zijn aangekondigd
‘This could be Heaven or this could be Hell’. Het zijn journalisten van het Financieel Dagblad (27 september 2021), die de positie van certificaathouders van de Triodos Bank, als eersten vergeleken met de ervaringen van bezoekers aan Hotel California in het lied van de Eagles. In het begin is er een warm welkom en lijkt alles mooi en goed, maar na verloop van tijd wordt het sprookje ontmythologiseerd. De manager zegt: ‘We are all just prisoners here, of our own device’. Wie naar de deur rent om weg te gaan, krijgt te maken met de portier: ‘We are programmed to receive. You can check-out any time you like, but you can never leave!’.
In de loop van de afgelopen vier decennia hebben in totaal ruim 43.000 certificaathouders zo’n € 1,2 miljard als kapitaal in de Triodos Bank gestoken, voor rendement maar bij de meesten vooral ook om de Triodos Bank in haar duurzame missie te steunen. Naar het zich laat aanzien vormt de groep certificaathouders een bont en gemêleerd gezelschap: van kleine particuliere spaarders (die bijvoorbeeld € 50,- in de maand inleggen), sociaal ondernemers, MKB-bedrijven, gepensioneerden en institutionele beleggers (zoals de Rabo Bank en Nationale Nederlanden, die grote bedragen in de Triodos Bank hebben geïnvesteerd). De certificaten zijn niet vrij verhandelbaar, maar tot maart 2020 vormde dat in de regel geen probleem: vraag en aanbod waren in balans.
Sinds het begin van de coronacrisis (maart 2020) wilden teveel certificaathouders tegelijk hun stukken verkopen: vraag en aanbod raakten in disbalans en de handel in certificaten werd stilgelegd. Certificaathouders kunnen al anderhalf jaar niet meer bij hun geld. De oplossingen die de Triodos Bank voor deze dramatische situatie overweegt (beursgang of het bouwen van een handelsplatform) kosten tijd (minimaal anderhalf jaar, waardoor certificaathouders drie jaar niet bij hun geld kunnen) en gaan de certificaathouders volgens beoordelingen van analisten veel geld kosten. Geschat wordt dat de waarde met 35% zal afnemen en zo € 400 miljoen zal verdampen.
De top van de Triodos Bank is het afgelopen jaar vervangen. De mantra van de nieuwe bestuurders is steeds: we zijn een gezonde bank waar het goed mee gaat (missie en buffers); de certificaathouders hadden kunnen weten dat de handel stilgelegd kan worden (kleine lettertjes); de coronacrisis heeft ons overvallen; anderen (de Nederlandsche Bank die niet toestaat dat de Triodos Bank meer dan 3% van de certificaten terugkoopt) zorgen ervoor dat de Triodos Bank deze situatie niet kan lossen (Trouw, 16 november 2021).
Veel certificaathouders kijken met spanning uit naar de door de directie van de Triodos Bank aangekondigde oplossingen, die voor deze maand zijn aangekondigd. Ondertussen beginnen gedupeerde certificaathouders zich te organiseren onder leiding van Evert Versluis, een gepensioneerde ondernemer die onder andere samen met anderen aan het begin van de financiele crisis (in 2008) het Coöperatief Ondernemers Platform opzette, zodat er toch kapitaal beschikbaar kwam voor MKB bedrijven in nood.
Versluis heeft recentelijk samen met anderen Triodom.nl opgezet met als doel te komen tot een vereniging van certificaathouders van de Triodos Bank. Vanuit Triodom heeft hij inmiddels de leiding van de Triodos uitgedaagd ‘in klare Nederlandse taal aan te geven op grond van welke juridische regels en/of uitgangspunten de Triodosbank heeft besloten de certificaten tijdelijk niet verhandelbaar te verklaren’; ‘de overname van de Triodosbank door een financieel krachtige partij intensief te bestuderen’ of steun te zoeken bij de Nederlandse overheid of de EU. Het antwoord van de Triodos Bank wordt binnen enkele dagen verwacht. Samen met andere boze certificaathouders hoopt Versluis op korte termijn en aanvaardbaar vertrek mogelijk wordt uit Hotel Triodos.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (6)

Triodom
Triodom7 dec. 2021 - 15:36

Wij hebben een platform opgericht onder de naam Triodom (www.triodom.nl) Op onze site staat onze doelstelling: dat binnen de kortst mogelijke keren door de bank actie genomen wordt voor fusie, overname met/van een financieel sterke instelling of verkrijgen van overheidssteun (Den Haag of Brussel). Wij krijgen via aanmeldingen de meest schrijnende verhalen binnen van mensen die het beste voor hadden met de Triodosbank en nu echt geen (spaar)cent te makken hebben vanwege de blokkade. Dat is maatschappelijk totaal onaanvaardbaar! Geef de zelfstandigheid maar op, want eigenwijs doorgaan op zelfstandigheid schaadt de certificaathouders enorm en de bank wordt "vergokt" en blokkeert de handel nog minimaal 1,5 jaar!! Verschrikkelijk!

1 Reactie
JoostV2
JoostV28 dec. 2021 - 12:39

greed is goed.

agnar123
agnar1237 dec. 2021 - 13:24

En al weer een bank, die er een puinhoop van maakt. En weer kan 'de kleine man' (of vrouw, of intersexe) alleen maar hopen en bidden dat men nog wat geld terug krijgt. Hoe zat het ook weer met al die andere zaken? Dit jaar hebben onder meer ABN-AMRO en de Rabo bank schuld bekent aan het bestelen van hun klanten middels rente manipulatie. Ze hebben beloofd, dat ze het snel in orde zullen maken. Zie: https://www.rabobank.com/en/press/search/2021/20210803-rabobank-komt-met-compensatieregeling-variabele-rente-doorlopend-krediet.html Inmiddels vier maanden verder en de banken hebben nog geen eurocent terug gegeven van wat ze gestolen hebben. De VVD heeft voorgesteld, om arme mensen dubbel te bestraffen als ze de wet overtreden. Zie: "VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard bestraffen" https://www.ad.nl/politiek/vvd-criminaliteit-in-probleemwijken-dubbel-zo-hard-bestraffen~a8839594/ Dat blijkt ook uit de toeslagen affaire: Arme mensen en mensen met de verkeerde achternaam werden meer gecontroleerd en snel als fraudeur weggezet. Grootverdieners werden niet gecontroleerd door de belastingdienst. "Want rijke mensen stelen niet en frauderen niet". (Hoe zijn ze dan rijk geworden?) De gehele politiek heeft gekozen voor het niet-bestraffen van de rijken en het beschermen van de banken. Twee voorbeelden: Voorbeeld 1. Aanpassing wet om de banken te beschermen: Volgens nu.nl "Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) vroeg de Raad voor de Rechtspraak zelfs om advies hoe hij kon helpen de mogelijke druk op de rechterlijke macht te verlichten." zie: https://www.nu.nl/nugeld/3479433/staat-had-weinig-oog-woekerpolisgedupeerden.html en https://www.ftm.nl/artikelen/de-woekerpolisaffaire-wegstoppen-is-lastig Vervolgens werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht aangepast. zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wet_bestuursrecht Na de aanpassing kan de overheid klachten van individuele burgers onontvankelijk verklaren, door te stellen, dat een slachtoffer van de banken 'geen belanghebbende is'. Op de website van Groenepolitiek staat uitgebreid beschreven, hoe ALLE overheidsinstanties samen spannen om de banken te beschermen. Citaat: "Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden. De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet. Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt." einde -citaat. Bron: https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2823 Voorbeeld 2. Op dezelfde pagina van Groenepolitiek het volgende. Citaat: "Jeroen Dijsselbloem wees het verbod op variabele rente radicaal af. Totaal onbespreekbaar. Maffiose banken, zoals de Rabobank, moeten alle ruimte krijgen om de rente te manipuleren. In de USA heeft de Rabobank in het Libor schandaal de op een na hoogste boete gekregen: ruim een miljard dollar. Zwitserland legde ook een aanzienlijke boete op. In Nederland? In Kartelland Nederland tel je pas mee als je de samenleving voor een paar miljard besteelt. Vier bankiers kregen boetes van 750 tot 3.000 euro. Omgerekend twee tot zes uur arbeid tegen hun standaard uurloon. Niet eens een symbolische taakstraf van 250 uur. Geen levenslang beroepsverbod. Nee, een minimale boete. Ik neem aan dat deze vier bankrovers gedreigd hebben te gaan praten. Daar zijn de ambtenaren van Financien en de nederlandse politiek doodsbang voor. " Als we uitgaan van een uurloon van een paar honderd euro, dan komt een boete van 3.000 euro neer op minder dan 10 uur werken. Als arme mensen of mensen met de verkeerde achternaam iets uithalen, krijgen ze meteen een taakstraf van 100 tot 250 uur. En vaak ook een strafblad. Rutte en Hoekstra hebben gezegd, dat ze het vertrouwen zullen herstellen. Zoals gebruikelijk doen ze precies het tegengestelde van wat ze zeggen. Zodra de camera's uit gaan is het 'business as usual'. De VVD pleit openlijk voor het dubbel bestraffen van arme mensen. De gehele politiek heeft willens en wetens gekozen voor het beschermen van bankrovers en allerlei ander gespuis in de top van Nederland.

Onno van Buuren
Onno van Buuren7 dec. 2021 - 9:59

“We are made for change”, luidt de nieuwe slogan van Triodos Bank. Maar op de desastreuze verandering die nu waarschijnlijk aanstaande is hadden de idealistische beleggers in de bank niet gerekend. De beurs op, blootgesteld worden aan het casino met forse koersdalingen en mogelijk vijandige overnames? Nee, daar hebben certificaathouders nooit voor getekend. Integendeel, Triodos lokte beleggers met de stelling dat Triodos NIET beursgenoteerd is en dus onafhankelijk is en blijft. Daar wil je als idealist wel je spaargeld instoppen, ook al is het met een matig rendement. Nu Triodos dus toch naar de beurs dreigt te gaan, worden tienduizenden mede-eigenaren van de bank (want dat zijn we) bedrogen. Wij mogen zware verliezen incasseren, zodat Triodos zogenaamd onafhankelijk verder kan. Nee, dan liever een overname of fusie met een gelijkgestemde, kapitaalkrachtige partij, waar we controle op hebben. We kunnen dan eisen dat de duurzame missie behouden blijt, evenals het kapitaal van de certificaathouders. De toezegging van Triodos om dat serieus te gaan onderzoeken zou het beste kerstcadeau zijn. Zo niet, dan rest ons een treurige Kerst, en worden we samen met de kerstboom in het nieuwe jaar op de brandstapel gegooid. Voor mens en planeet, zal Triodos zeggen...

1 Reactie
Triodom
Triodom7 dec. 2021 - 15:37

Wij hebben een platform opgericht onder de naam Triodom (www.triodom.nl) Op onze site staat onze doelstelling: dat binnen de kortst mogelijke keren door de bank actie genomen wordt voor fusie, overname met/van een financieel sterke instelling of verkrijgen van overheidssteun (Den Haag of Brussel). Wij krijgen via aanmeldingen de meest schrijnende verhalen binnen van mensen die het beste voor hadden met de Triodosbank en nu echt geen (spaar)cent te makken hebben vanwege de blokkade. Dat is maatschappelijk totaal onaanvaardbaar! Geef de zelfstandigheid maar op, want eigenwijs doorgaan op zelfstandigheid schaadt de certificaathouders enorm en de bank wordt “vergokt” en blokkeert de handel nog minimaal 1,5 jaar!! Verschrikkelijk!

JoostV2
JoostV27 dec. 2021 - 7:59

Beste Fons, Triodos heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de bank een duurzame wereld boven het belang van de certificaathouders gaat. Ik snap het gehele gezeur niet van de huilie huilie mensen. Maar goed greet is goed en daarvoor mag alles wijken. Inderdaad komt er binnenkort een oplossing die de duurzamer missie centraal stelt en niet de certificaathouders,