Joop

Hoppa, daar gaat het boerkaverbod niet

  •    •  
30-07-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
102 keer bekeken
  •  
boerkaverbod300
Het mondkapje heeft een overduidelijke medische werking, geen ideologische of religieuze.
Sinds het begin van het coronavirus en de invoering van mondkapjes om de verspreiding ervan enigszins te verminderen hoor je hier en daar stemmen die menen een grove hypocrisie in de Nederlandse wetgeving gevonden te hebben. Hoe kan het, zo gaat de redenering, dat Nederland tegelijkertijd in bepaalde situaties het dragen van een mondkapje verplicht terwijl in dezelfde situatie, zoals in het OV, het dragen van een boerka of niqaab verboden is? Waarom is de ene vorm van gezichtsbedekkende kleding verplicht en de ander verboden? Zijn ze niet in essentie hetzelfde? Alfred Blokhuizen noemde in een artikel op Joop.nl de boerka zelfs een ‘soort van niet-medisch mondkapje’.
Hoewel een redenering als deze op het eerste gezicht wellicht redelijk lijkt – het zijn immers allebei lapjes stof die je draagt over je gezicht en zodoende kunnen ze in specifieke situaties incidenteel een vergelijkbare functie dienen – gaat het totaal voorbij aan het doel en de achterliggende reden voor het dragen ervan. Legt de tijdelijke invoering van het mondkapje dus werkelijk de hypocrisie van het ‘boerkaverbod’ bloot? Niet als je het mij vraagt.
Waarom werd het boerkaverbod, of het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding, eigenlijk ingevoerd? Het was niet, zoals Blokhuis lijkt te impliceren, om onderdrukte moslimvrouwen te helpen emanciperen. Hoewel ik deze vorm van religieuze gezichtsbedekkende kleding zelf beschouw als onderdrukkend en patriarchaal, kan je beargumenteren dat dit verbod zulke vrouwen juist in een verder cultureel en sociaal isolement drukt. Het verbod heeft meer te maken, zoals Blokhuis ook aangeeft, met veiligheid, herkenbaarheid en terrorisme. Ook hier kan je je vraagtekens bij zetten, maar het is wat het is. Het argument van Blokhuizen is dat de argumenten die gelden voor het boerkaverbod – veiligheid en herkenbaarheid – ook zouden moeten gelden voor mondkapjes: “Want ja, als we het mondkapje verplichten is iedereen onherkenbaar en eigenlijk iedereen een soort van verdacht of onderdrukt…”
Om te beginnen geldt het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding voor kledingstukken die het gezicht geheel bedekken, niet voor bijvoorbeeld petten, mutsen of, ja, mondkapjes. “Gezichtbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt, of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn”, kan je lezen op de site van de Rijksoverheid. Boerka’s, niqaabs, integraalhelmen en bivakmutsen dus. Een mondkapje, dat alleen de mond en neus bedekt, valt hier duidelijk niet onder. Dat het dragen van een mondkapje je onherkenbaar of verdacht zou maken, is dus complete onzin. Het mondkapje is in geen enkele zin een bedreiging voor de nationale veiligheid. Integraalhelmen, bivakmutsen en niqaabs hebben die potentie in ieder geval wel.
Maar de elephant in the room is natuurlijk de verschillende functies van deze twee gezichtsbedekkende kledingstukken. De rechtvaardiging voor de boerka en niqaab is religieus en zijn te vinden in de teksten die moslims als heilig beschouwen. Het is een teken van kuisheid, bescheidenheid en werkt als identiteitsmarker en wordt wereldwijd door theocraten aan miljoenen vrouwen opgelegd. Het mondkapje heeft een overduidelijke medische werking, geen ideologische of religieuze. Dit wordt ook als uitzondering erkend in het wetsvoorstel: “Het verbod geldt niet, indien het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid.” Blokhuizen erkent dit kort, maar zegt dan dat ‘de uitzondering de regel [lijkt] te worden’. Door de boerka een ‘niet-medisch mondkapje’ te noemen lijkt Blokhuizen al te erkennen dat de vergelijking eigenlijk niet opgaat.
Het coronabeleid is niet perfect en kan frustrerend zijn. Maar is het hypocriet? Mocht het zo zijn dat mondkapjes om ideologische redenen voortaan overal en altijd worden verplicht; naast de mond en neus ook de rest van het hoofd en gezicht bedekken; én als het enkel nog geldt voor vrouwen zou je dat kunnen zeggen. Maar tot die tijd niet.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (53)

Eric Minnens
Eric Minnens1 aug. 2020 - 4:07

@Kaj Brens Blokhuis? Ja, maar dan in het meervoud. Zoals jouw naam het meervoud is van Bren. Alfred heeft ook wél een moeilijke naam... Wordt vaak Albert genoemd... Ik heb met hem te doen... ???? (Je vindt het toch niet erg dat ik je tutoyeer hé? Doe ik bij iedereen hier...)

Ivan61
Ivan6131 jul. 2020 - 10:53

Dat is nu zo lekker zeg. 2 blanke mannen die bespreken kledingkeuze van een vrouw. Eentje zogenaamd juridisch zonder enige onderbouwing en andere die bovenop gaat. Wat is volgende onderwerp. Mannen in korte broeken lijkt mij leuk, Dat is pas geen gezicht.

2 Reacties
OlavM
OlavM1 aug. 2020 - 0:14

@ Sarajlija: Wat is het verschil als "niet-blanke" mannen de auteurs zouden zijn? [Mannen in korte broeken lijkt mij leuk,] Doe je best en schrijf zelf eens een artikel.

Ivan61
Ivan611 aug. 2020 - 9:08

@ OlavM. Tot nu toe heb ik weinig niet blanke mannen betrapt om te schrijven over onderwerpen waar zij weinig van weten. Voor alle duidelijkheid het onderwerp is kledingstuk en geen persoon die dat draagt. Ik durf te wedden dat Alfred nooit van zijn leven onder niqab over de straat gelopen is net als Kaj. Integrale helm of bivakmuts schat ik hoger in.

Eric Minnens
Eric Minnens31 jul. 2020 - 7:26

M.b.t. gezichtsbedekking zou m.i. het communicatieprincipe leidend moeten zijn. Als iemand mij tegemoet treedt wil ik minimaal de ogen kunnen zien. Aan ogen kun je veel aflezen. Vriendelijk? Boos? Onverschillig? Bedoelingen? De ogen vormen een soort minimale communicatie. En een minimaal veiligheidgevoel. In dat kader heb ik niks tegen een mondkapje of tegen een niqaab. Wél tegen een boerka. (Los van religie!) Je moet elkaars ogen goed kunnen zien. Dus eigenlijk ligt mijn grootste probleem bij het dragen van een zonnebril! Met name dan dié, waarbij de ogen volstrekt onzichtbaar zijn, zoals met van die spiegels. Dié zouden nu eens verboden moeten worden!

8 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden31 jul. 2020 - 8:55

Cowboys zetten die zonnebril ook altijd eerst af voor de shoot-out.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jul. 2020 - 14:42

Voor het uitdrukken van emoties is het hele gezicht nodig. Daar is plenty empirisch psychologisch onderzoek naar gedaan.

Eric Minnens
Eric Minnens31 jul. 2020 - 17:18

@Danielle En dus?

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jul. 2020 - 22:02

Vanuit communicatief standpunt zijn ogen onvoldoende.

Eric Minnens
Eric Minnens1 aug. 2020 - 3:13

@Danielle Liever zie ik ook het hele gezicht. Maar de helft van de emoties wordt mede door de ogen uitgedrukt. (Of dit de grootste of de kleinste helft is, laat ik nu even in het midden...????) En eigenlijk gaat het mij alleen maar om het eerste contact. Kijkt die persoon mij aan, of kijkt ie van me weg. Is het een vriendelijke of onverschillige blik. In een gesprek wil ik niets meer of minder dan dat de persoon mij aankijkt. De mondhoeken of wangen hoef ik daarbij niet te zien. Evenmin als de neus. Hoe haar haar zit, zal me ook worst wezen. En de kin dan? Neen. De ogen! "Kijk me aan!" riep mijn moeder vroeger al. En dan wil ik niet de blinde vlek van een boerka zien. Niet alleen is het of ZIJ dan niet bestaat, maar ook alsof IK niet besta. Dus minimaal de niqaab.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 aug. 2020 - 10:51

Het zijn ook niet de ogen zelf die iets uitdrukken maar bv voorhoofd, wenkbrauwen en oogleden. Niqab gaat te ver zeker als hij deel uit maakt van een Saudische outfit. Maar de outfit is ook juist bedoeld om niet gezien te worden en zo het contact met de buitenwereld te minimaliseren.

Eric Minnens
Eric Minnens1 aug. 2020 - 22:40

@Danielle Veel is het niet, maar voor mij juist voldoende. Ik hoef hun precieze stemming eigenlijk niet te weten. Ik wil alleen hun ogen zien. https://zeenews.india.com/world/bus-driver-demands-muslim-woman-to-remove-her-niqab-in-uk-2132428.html/amp (even afgezien van deze specifieke bus-situatie)

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 aug. 2020 - 10:39

Ik vind het nog steeds vooral shockerend dat dames op deze manier hun medemensen tegemoet menen te moeten treden.

OlavM
OlavM31 jul. 2020 - 1:46

[De rechtvaardiging voor de boerka en niqaab is religieus en zijn te vinden in de teksten die moslims als heilig beschouwen.] Dit is irrelevant, zoals Alfred Blokhuizen terecht aangeeft. De legitimatie van het VERbod van gezichtsbedekkende kleding wordt gezocht in de maatschappelijke veiligheid e.d. Het is zeer betwistbaar of die hiermee werkelijk wordt gediend, mede gezien de beperkte praktijk van het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De mond- en neuskapjes betreffen daarentegen een GEbod, en dat is iets anders. Hierbij ontstaat inderdaad een spanning ten opzichte van een regeling die toch wel enigszins vergelijkbare kleding juist verbiedt. Toch zou ik zelf ook bij een vergelijking tot de conclusie komen dat het een –het GEbod van mond- en neuskapjes- wel door de beugel kan, en het ander –het VERbod van gezichtsbedekkende kleding- niet. Blokhuizens vergelijking kan alleen maar oppervlakkig zijn -ook al noemt hij het “juridisch”- omdat het inderdaad om totaal verschillende kwesties gaat, met totaal verschillende beweegredenen en doeleinden. En dat is wel degelijk –ook juridisch- relevant. Niet voor niets begint elke wet met een "considerans": de overwegingen die hebben geleid tot het maken van de wet, ofwel een vermelding van doelen die ermee moeten worden gediend. Hier ligt een belangrijk verschil. We kunnen we b.v. ook wel een vergelijking treffen tussen naakt in een sauna of in een gebedshuis vertoeven. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het een zeer gewenst is, en het ander juist niet. We gaan toch niet zeggen dat het laatste wel moet kunnen, omdat men ook in de sauna de kleren uitdoet? Het achterliggende belang bij het dragen van mond- en neuskapjes is het waarborgen van de volksgezondheid, wat natuurlijk een zwaarwegend, legitiem belang is. (Dit even afgezien van het al dan niet nuttige effect ervan). Dit moet worden afgewogen tegen de beperking van het grondrecht van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het achterliggende belang dat bij het verbod op gezichtsbedekkende kleding officieel wordt aangevoerd is maatschappelijke veiligheid, welke dan moet worden afgewogen tegen de beperking van de grondrechten van godsdienstvrijheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het eerste geval is de gezondheid van de hele bevolking in het geding, en dat belang lijkt me zwaarwegend genoeg om een niet al te zeer belastend gebod op te leggen. In het laatste geval wordt m.i. met een kanon op slechts enkele muggen geschoten -al is het aangevoerde doel op zich legitiem-, en in zo'n geval slaat de weegschaal dan uit naar de andere kant: onevenredige beperking van belangrijke grondrechten, terwijl de regeling met het oog op het te dienen belang niet onmisbaar, ja zelfs als overbodig en averechts werkend kan worden aangemerkt.

5 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden31 jul. 2020 - 9:07

"The most common form of warfare since 1945 has involved irregular resistance fighters attacking conventional forces and then disappearing back into the population. (..) Gillo Pontecorvo's "The Battle of Algiers," filmed in 1965, released in late 1967, is the crucial film about this new kind of warfare - https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-the-battle-of-algiers-1967 "The Battle of Algiers" is "a training film for urban guerrillas," Jimmy Breslin declared on TV in 1968. Certainly it was shown by the Black Panthers and the IRA to their members, and in September 2003 the New York Times reported that the movie was being shown in the Pentagon to military and civilian experts." - https://www.dailymotion.com/video/x7ux884

Eric Minnens
Eric Minnens31 jul. 2020 - 10:30

@OlavM "De legitimatie van het VERbod van gezichtsbedekkende kleding wordt gezocht in de maatschappelijke veiligheid e.d. Het is zeer betwistbaar of die hiermee werkelijk wordt gediend, mede gezien de beperkte praktijk van het dragen van gezichtsbedekkende kleding." Volgens mij is niet alleen de veiligheid, maar ook de intermenselijke communicatie zeer gediend met het volledig zichtbaar houden van de ogen. Zie ook mijn reactie hier vlak boven. En natuurlijk zijn er maar weinig mensen die een boerka dragen, maar het aantal mag geen argument zijn. Want als de wetgever één boerka toestaat, dan staat zij ook een miljoen boerka's toe. Deze argumentatie staat los van religie. Ik heb geen enkel bezwaar tegen niqaabs bijvoorbeeld. Het is jammer dat het communicatie-aspect niet in de wetgeving is opgenomen. Volgens mij het belangrijkste argument.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden31 jul. 2020 - 13:09

Sorry, dat vergat ik nog te vermelden: de film laat zien dat de dames die explosieven transporteerden zich juist ontdeden van alle kenmerken die er op zouden kunnen wijzen dat ze deel uitmaakten van een radicale politieke groepering en deden dat in gewone boodschappentassen. Dat boerkaverbod getuigt van onderdrukking en discriminatie en de legitimering getuigt van een grenzeloze naïviteit. Enfin, bekijk de film maar, ik kan hem zeer aanbevelen. Het is vermoedelijk de beste die film die ooit gemaakt is over dit onderwerp.

OlavM
OlavM1 aug. 2020 - 0:04

@ EricMinnens: [Volgens mij is niet alleen de veiligheid, maar ook de intermenselijke communicatie zeer gediend met het volledig zichtbaar houden van de ogen.] Helemaal mee eens. Ik propageer dan ook in geen enkel opzicht gezichtsbedekkende kleding, laat staan als die totaal is. Ik doelde hier op de officiële redengeving van het verbod daarvan. (Veiligheid). Iets verderop heb ik dan ook geschreven: "Het achterliggende belang dat bij het verbod op gezichtsbedekkende kleding officieel wordt aangevoerd is maatschappelijke veiligheid,....." [En natuurlijk zijn er maar weinig mensen die een boerka dragen, maar het aantal mag geen argument zijn. ] Dat zie ik toch iets anders. Een wet moet een algemeen belang dienen, dat zwaar genoeg weegt om daarover algemene, dwingende regels op te stellen. Anders wordt het symboolwetgeving, al helemaal als een onderliggend, verborgen doel anders is dan het officiële. @ Vrije Geluiden: Dank voor de informatie. De titel van de door jou genoemde film ken ik. Die film zelf heb ik nog nooit gezien. Moet dus zeker nog eens gebeuren.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden1 aug. 2020 - 5:44

OlavM - Je hoeft alleen maar op de link te klikken en alle schijnargumenten verdwijnen dan als sneeuw voor de zon. Over de vorm van terrorisme die we in Nederland kennen is ook een film gemaakt, maar dan met een héél ander karakter: zoals het niet moet. zou je kunnen zeggen: Four Lions - https://www.youtube.com/watch?v=OQBSnc2v2Ng

Lilian Emma
Lilian Emma30 jul. 2020 - 22:36

Beste meneren, ik dank u hartelijk voor uw inbreng op dit thema. In lange tijd niet meer zo hard gelachen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde30 jul. 2020 - 21:23

Ik stel voor dat we ophouden met de komedie dat het boerkaverbod er is om veiligheidsredenen. Zoals Alfred terecht stelt is de werkelijke reden ongrondwettelijk. Dus werd er creatief met de grondwet omgesprongen en kwamen ze uit op een veiligheidsrisico. Flauwekul dus. Iedereen weet dat dus laten we niet doen of we dat niet zo is. Nu er sprake is van mondkapjeslicht duikt die rare discrepantie in ons denken weer op. Jan Brouwer, hoogleraar Recht en samenleving aan de RUG zegt: "Dit is een indirect middel om gedrag te veranderen; dat mag simpelweg niet." Adriaan Wierenga, noodrechtspecialist aan dezelfde RUG zegt dat de mondkapjesplicht een kledingvoorschrift is en dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Maar dat is het boerkaverbod toch ook? Het verbod is er om gedrag te veranderen, het is een kledingvoorschrift. Ook al noemen we het anders. En dat een mondkapje niet gezichtsbedekkend zou zijn is onzin. Kijk naar bijgaand afbeelding en vertel eens wat het verschil is met een boerka? https://www.nporadio1.nl/images/2020/04/03_6ad48a621e_ANP-407281875.jpg

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens31 jul. 2020 - 10:02

@MartinvanderLinde "Kijk naar bijgaand afbeelding en vertel eens wat het verschil is met een boerka?" Je bedoelt: met een niqaab. (De ogen zijn immers nog zichtbaar.) Zolang de ogen maar zichtbaar zijn, zoals ook in die foto van jou, is er wat mij betreft niks aan de hand. Pas bij een 'echte' boerka begin ik mij unheimisch te voelen. Zie ook mijn reactie een paar etages hierboven.

Auslander
Auslander30 jul. 2020 - 21:10

Dit soort discussies vind ik een breuk op andermans keuzes. Of het dragen van een mondkapje betreft (wat ik nu elke dag draag) of de niqaabs. Dat iemand er het nodig vindt in te haken over dat de ene mag en de ander niet, laat zien dat de hele discussie politiek van aard is en heeft weinig met “veiligheid”, “terrorisme” of iets soortgelijks te maken. Maar toch om de schrijver een beetje op te hitsen, wil ik graag van hem horen wat hij denkt als de mondkapje gecombineerd is met hoofddoekje (die vele malen meer zijn dan niqaabs)? Mag dat of niet? Als hij het positief beantwoord dan verkeert hij in enorme hypocrisie! En als hij het negatief beantwoord dan is ook de zin van niqaab verbood weg. Dan moet hij met Blokhuizen mee eens zijn!

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden30 jul. 2020 - 19:58

"Het mondkapje is in geen enkele zin een bedreiging voor de nationale veiligheid. Integraalhelmen, bivakmutsen en niqaabs hebben die potentie in ieder geval wel." Voor de nationale veiligheid nog wel, wat moet ik me dáár bij voorstellen? Als dat het doel is, dan kun je beter een bestelbusje nemen, in navolging van Timothy McVeigh. We worden allemaal afgeluisterd door de NSA en de GCHQ, die zich bovendien schuldig maken aan grootschalige industriële spionage - https://vimeo.com/106026217 daarom kunnen we Huawei maar beter buiten de deur houden, want het moet niet zo worden als in China, waar gezichtsherkenning op grote schaal als controlemiddel wordt ingezet en daarom moeten we dat in Nederland ook mogelijk maken, dat heeft niets met religie te maken You cán fool all of the people all of the time.

2 Reacties
Marco de Jong2
Marco de Jong231 jul. 2020 - 4:19

Natuurlijk heeft het niets met religie te maken, het heeft te maken met het feit dat men herkenbaar moet zijn in de openbare ruimte.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden31 jul. 2020 - 8:51

Marco de Jong - Ja, dat zeg ik: net als in de communistische dictatuur in China die we hier niet moeten willen, maar dan zonder de netwerkapparatuur van Huawei, omdat we de NSA en de GCHQ ook wat moeten gunnen.

Hugo van Heerewaarden
Hugo van Heerewaarden30 jul. 2020 - 16:53

Hilarisch! Er verschijnt geen column van de heer Blokhuizen zonder uitgebreide explicaties en nazorg van de auteur richting criticasters en reaguurders. Het verwijt de column niet goed gelezen te hebben staat met stip bovenaan. En hij ploegde onverdroten voort. Ik ben een fan.

3 Reacties
Passenger
Passenger30 jul. 2020 - 18:27

Ook dergelijke intens geërgerde reacties zijn inmiddels voorspelbaar :)

Marco de Jong2
Marco de Jong230 jul. 2020 - 18:27

Weet je, ik ben het niet altijd eens met Alfred.. maar hij gaat wel de dialoog aan en dat respecteer ik.

Tampert
Tampert30 jul. 2020 - 20:06

Ik niet!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland30 jul. 2020 - 16:49

[Dat het dragen van een mondkapje je onherkenbaar of verdacht zou maken, is dus complete onzin.] Natuurlijk wel ! Dat iemand hoe dan ook verdacht is in het openbaar met of zonder kleding is een ander punt van discussie waar wat mij betreft de overheid niks mee te maken heeft . Maar een mondkapje kun je wel degelijk gebruiken om onherkenbaar te zijn , zeker wanneer je dit nog een combineert met een leuke muts ofzo als de ogen voldoende zijn voor de paranoia overheid om iemand te kunnen identificeren dan klopt het hele argument van die wet niet eens. En iedereen weet dat die wet natuurlijk puur en alleen bedoeld is om boerkadraagsters te treiteren. Die wet kwam er door gemekker van de PVV en dergelijke niet door een feministische club of door een hysterische antiterreurexpert . Gezichtsbedekkende kleding is nu gewoon toegestaan en zelfs in bepaalde gevallen verplicht. Fijn dat de voorstanders van deze haatwet nu voor lul staan :D

3 Reacties
Max6
Max630 jul. 2020 - 20:35

Ben een groot voorstander van het afschaffen van de Boerka. Had voor mij gewoon in een specifieke wet gemogen. Verschrikkelijk dat in een beschaafd land vrouwen zo ontmenselijkt mogen worden met als excuus een sprookje (zelfs als de vrouwen zelf in dat sprookje geloven) Vergelijking met een mondkapje is m.i. absurd.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 jul. 2020 - 11:07

De overheid dient zich niet te bemoeien met hoe mensen zich kleden.

Eric Minnens
Eric Minnens31 jul. 2020 - 19:13

@Griezel Wat is de nieuwste mode eigenlijk op het gebied van naaktlopen? Mag de overheid bepalen of je daarbij wél je schaamhaar moet laten staan? Of dat je juist onder de oksels geschoren moet zijn? Volgens jouw theorie niet, maar ik wil daar toch eerst een discussie over. Valt een peniskoker nog onder het zuivere naaktlopen? Het moet natuurlijk wel fatsoenlijk blijven. Maar ik zie zeker een rol voor de overheid. Alles begint bij geslachtsherkenning. ????

Mostafa
Mostafa30 jul. 2020 - 15:46

De verkeerde persoon bij een verkeerde onderwerp ..zo gaat het altijd in Nederland...sommige mensen praten namens onbekenden en vreemden en zij weten het beter ?! Wil je toch iets weten over Boerka ....vraag degene die dat draagt...sommigen van hen praat beter Nederlands dan sommige Nederlanders...zoek ze op...praat met ze...vraag ze...de vrouwen die dat dragen en laat je eigen geboetseerde definitie voor je zelf. Ik vind Boerka niets....maar ik bemoei niet met wat mensen wel of niet mogen dragen....u nog! Een zichtbare roetveter vind ik ook niets....maar iedereen is vrij. Bemoei alleen met wat je vanavond gaat koken en laat je buren met rust.

4 Reacties
Mostafa
Mostafa30 jul. 2020 - 16:39

Correctie Reetveter bedoelde ik . Bedank redactie

Willem D2
Willem D230 jul. 2020 - 17:15

Bij onderdrukking moet je je juist wel bemoeien met de buren. Niet voor niets hadden we de SIRE reclame “Het houdt niet op, niet vanzelf”.

Marco de Jong2
Marco de Jong230 jul. 2020 - 18:26

'Wil je toch iets weten over Boerka ….vraag degene die dat draagt…sommigen van hen praat beter Nederlands dan sommige Nederlanders…zoek ze op…praat met ze…vraag ze…de vrouwen die dat dragen en laat je eigen geboetseerde definitie voor je zelf.' Je mag geen mening hebben over een boerka omdat je er geen draagt? 'Een zichtbare roetveter vind ik ook niets….maar iedereen is vrij.' Die vergelijking gaat niet op, aangezien er dan geen sprake is van peer pressure. 'Bemoei alleen met wat je vanavond gaat koken en laat je buren met rust.' Als die buren in hun huiskamertje lekker met een niqab willen rondlopen moeten ze dat lekker zelf weten (doe maar lekker alle religie in je huiskamertje), maar de openbare ruimte is iets anders.

Mostafa
Mostafa30 jul. 2020 - 18:51

Willem, bent u van een amateur van de keuringsdienst van de moslimse kledingkasten ? Of gewoon je hobby? Neuzen bij de buren!.....wat een klus Willem....ik heb medeleven met je ....heel zwaar werk .....want bij bemoeien met je buren moet je je oren, ogen en neus tegelijk gebruiken....heel zwaar. Als ik u was ga ik andere hobby zoeken.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen30 jul. 2020 - 15:43

Er zit een verschil in redenering. Ik bekijk het strikt juridisch en u haalt er ideologie bij. Dat mag, maar daarmee staat de plank mis. Dat mag allemaal, maar mijn verhaal staat daardor nog steeds als een huis. U gaat eraan voorbij dat het boerkaverbod NIET is ingevoerd vanwege religieuze redenen. Dat mag namelijk grondwettelijk niet. Daarom werd de integraalhelm en bivakmuts erbij verzonnen. Een niet medisch mondkapje is qua vorm, kleur, uitvoering niet bepaald in de regelgeving. Dus ja, daar ga je al. U bent niet volledig. Er is geen petjesverbod. Er is geen zonnebrillenverbod. Er is geen hoofddoekverbod. Er is geen zweetbandjesverbod. Kortom, een mondkapje en een van die andere attributen maakt vrijwel volledig onherkenbaar. Grappig is wel dat iedereen van mijn verhaal een moslimding maakt. Ik krijg nog een keertje uitgelegd wat de bedoeling was van een boerkaverbod. Maar daar gaat iedereen de fout in. Het waren GEEN religieuze redenen, want die zijn namelijk ongrondwettelijk. Kortom, de regelgeving schrijft niet voor hoe een niet medisch mondkapje eruit moet zien. Als het maar de neus en mond bedekt. Laten niqabs dat nu precies doen. Je krijgt er alleen 3 cm voorhoofdbedekking bij. De rest is ideologisch geklets in dit geval.Het gaat om de juridische impact. Want u gaat me toch niet wijsmaken dat een mevrouw met een niqab in de bus wel een bekeuring krijgt en een mevrouw met een mondkapje en een petje niet? Wat gaat de boa dan doen als de niqabdraagster zegt: dit is een mondkapje en een hoofddoek in de zelfde kleur en print. Sinds wanneer is dat verboden? Ik durf er een leuk flesje op de zetten dat dat vastloopt bij de rechter..... Dat krijg je met flauwekulwetgeving...... Overigens worden er helemaal geen bekeuringen uitgedeeld in het OV en al die andere plekken........... Wie houdt wie nu voor de gek? Oja... een boerkaverbod bestaat juridisch gezien helemaal niet. :-)

4 Reacties
Zapata
Zapata30 jul. 2020 - 16:21

Toch vraag ik me af, Kan ik nu wel of niet met bivakmuts op een bank in stappen? Een winkel? Een school?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland30 jul. 2020 - 16:39

@zapata Ik neem aan dat je dat nu wel kunt omdat je altijd beroep kunt doen op de medische noodzaak oftwel dat u die muts droeg als mondkapje .

Mostafa
Mostafa30 jul. 2020 - 16:46

Alfred Wat is het verschil tussen een gezicht achter een Boerka en een de hele gezicht achter groene en rode Tatoo ?!

Tampert
Tampert30 jul. 2020 - 19:17

Mostafa Wat is een gezicht achter een Tatoo, u spreekt in raadselen.

Folkert2
Folkert230 jul. 2020 - 15:35

Wat hebben witte mannen van middelbare leeftijd toch voor obsessie met de Boerka? Als je zo pro boerka bent ga je er zelf 1 dragen. En de mondkapjes worden voorlopig nog niet verplicht, en als dat wel het geval wordt dan zal dit ook een tijdelijk iets zijn. En het is vooral omdat de regering het vertikt ze grootschalig in te kopen dat men liever geen mondkapjes wil verplichten. Maar ik snap dat regressieve mannen (die zich progressief noemen) graag willen dat vrouwen uit het straatbeeld verdwijnen. Dat de familie eer alleen hooggehouden kan worden als de vrouw zich kuis kleedt. Want dat is waar de burqa voor staat. Echt, treurig dat men zich in tijden als deze zich kan bezighouden met symboolpolitiek. Wel tekenend voor hun witte privilege overigens.

3 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen30 jul. 2020 - 15:49

Mijn Stuk gaat niet over religie. Mijn stuk gaat over juridische effecten van het verplicht stellen van mondkapjes. Misschien kunt u mijn column nog een keertje nalezen.

Folkert2
Folkert230 jul. 2020 - 17:01

Misschien kunt u beter uw witte privilege checken, overigens is een mondkapje niet volledig bedekkend. Een burqa, integraalhelm en bivakmuts wel. En van die drie is alleen het dragen van een integraalhelm nuttig als je je op twee wielen begeeft.

Passenger
Passenger30 jul. 2020 - 17:08

Neen Alfred, ‘t lag er een beetje te dik bovenop, echt... ;)

Staart2
Staart230 jul. 2020 - 15:14

Duidelijke uitleg waarom Blokhuis met zijn artikel volkomen mis zat.

4 Reacties
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen30 jul. 2020 - 15:47

@ Staart U bedoelt dat u mijn juridische stuk niet goed hebt gelezen? Dat gaat over gezichtsbedekking en de effecten op bestaande wetgeving en niet over religie of zoiets. Dat wordt er allemaal bijgesleept. daar gaat het fout. Wat jammer is dat u zelfs mijn naam niet goed hebt gelezen. Dat deed de schrijer van deze column ook al niet..... Zegt ook iets.....

Starter2
Starter230 jul. 2020 - 16:16

Met alle respect Afred, juridisch? Da’s wel heel veel eer voor een losse flodder. Er staan 0 “juridische” argumenten in jouw epistel. De halve verwijzing naar de Raad van State maakt dat niet veel beter.

Staart2
Staart230 jul. 2020 - 16:19

Excuses voor het verkeerd schrijven van uw naam. Toch raad ik u aan het artikel van Kaj nog een keer te lezen. Mondkapje en boerka zijn 2 verschillende dingen en u wil graag het mondkapje gebruiken voor uw politieke mening over de boerka. Is uw goed recht hoor maar dan niet piepen als mensen dat duidelijk maken.

Arie Gans
Arie Gans30 jul. 2020 - 17:02

Er staat niets juridisch in uw stukje proza.