Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Hoogste tijd om de bezorgde burger de waarheid te vertellen

  •  
03-11-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Over de afwezigheid van politici in het vluchtelingendebat 
In het Avondland is het donkerder dan ooit. Achter het fenomeen bezorgde burger, hebben zich nu ook een bezorgde koning geschaard, bezorgde politici en ook nog een bezorgde premier. We praten gek genoeg niet over bezorgde vluchtelingen. Wij Nederlanders zijn vermoeid van onze reis, van Oranje naar Steenbergen. Langs de weg zagen we uitgebrande auto’s en kogelbrieven. We gingen van hype naar hysterie. We zijn radeloos, reddeloos, redeloos, het wachten is op de volgende gebeurtenis waarover iedereen weer gaat verklaren bezorgd te zijn.
De Nederlandse mens is zijn emotie geworden. Waar is Descartes when you need him ? Deze mens eist dat zijn emotie altijd serieus wordt genomen. En de politicus, ook bang, geeft hem daarin gelijk. Als het niet zo triest was, zou het hilarisch zijn te lezen in de brief van de fractievoorzitters, onze leiders, hoe zij bekennen bij het debat ‘ook  emoties’ te hebben. Thorbecke draait zich om in zijn graf.
Laat de bezorgde burger in godsnaam plaats maken voor de rationele burger. And for that matter , ook heb ik voortaan liever de nadenkende politicus en premier als het mag. Het debat zoals dat tot nu toe is gevoerd in de samenleving en in de politiek gaat vooral over vorm en niet over inhoud. Het gaat over financiën, over uitvoerende zaken als opvang, vol is vol, terugsturen, mensensmokkel aanpakken, integratie et cetera. Het gaat erover wat vluchtelingen ons opleveren, of vluchtelingen een bijdrage kunnen leveren aan onze vergrijzende samenleving of niet. ‘Wat kost een vluchteling?’ kopte kwaliteitskrant de NRC onlangs in een van zijn artikelen. Inmiddels hebben we alle voors en tegens gehoord en zijn we meer verdeeld dan ooit.
Dat er onvoorstelbare polarisatie is opgetreden, komt omdat angstvallig vermeden wordt om te praten over waar het echt om gaat: moraal. Angstvallig ja. In onze politiek ontbreekt totaal de wil om een moreel standpunt in te nemen. Bang als men is zich kwetsbaar op te stellen. Ik realiseerde me dat na het zien van het speech van de Britste acteur Benedict Cumberbatch, die na afloop van elke uitvoering van Hamlet voor het publiek gaat staan en vertelt waarom mensen vluchten en waarom wij meer moeten helpen. Wat hij deed is een taak van politici, inclusief de minister-president.  
De brief van de politici vorige week, is wel een dieptepunt in het debat en een klap in het gezicht van de democratie. Het vermijdt keuzes door iedereen gelijk te geven. De bezorgde burger wordt op het schild gehesen, in plaats van woorden van bescherming te uiten voor de vluchtelingen. Geen enkele richting wordt gegeven aan hoe deze majeure crisis tegemoet moet worden getreden. Het probleem van het derde millennium is gereduceerd tot een vormkwestie. Stel het zo voor: we staan aan de vooravond van een oorlog en onze leiders zeggen: jongens, nu ophouden met ruzie maken. Daarmee ontkent de politiek haar raison d’être namelijk om zelf het “hoe” aan te dragen.
Leiderschap is de vaardigheid om mensen te inspireren beslissingen te nemen die boven het eigen belang uitgaan om noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen. Maar wat die juiste weg is, op basis van ratio en waarden, willen onze politici niet zeggen, bang als ze zijn om voor gek te worden uitgemaakt en hele volksstammen ter linker- of ter rechterzijde tegen zich te krijgen. En misschien ook bang omdat het hen aan echte ideeën ontbreekt.
Politici, het is tijd voor keuzes. Het is tijd voor moed. Het is tijd om de burger de waarheid te zeggen :
1) Europa zal nog veel meer vluchtelingen op gaan nemen dan we nu kunnen bevroeden. Deze kwetsbare mensen bieden wij een plek, omdat solidariteit, veiligheid, een antwoord tegen oorlog zijn, de kernwaarden van Europa. Doen wij dat niet, dan hebben wij morgen ook geen argumenten meer om u of uw familieleden of buren die in moeilijkheden verkeren te beschermen. Dan zijn we moreel failliet. 
2) U zult gaan voelen dat er vluchtelingen komen. Sterker nog, wij vragen offers van u. We gaan er allen in het begin economisch op achteruit. De integratie van vluchtelingen en het opvangen in de regio gaat veel geld kosten. Opschuiven en indikken is het devies. Maar we kiezen voor langetermijndenken.
3) Wil Europa nog bestaan in de toekomst, dan zal het haar welvaart moeten delen. Immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten komen naar ons omdat zij geen toekomst hebben in hun landen. Zij zullen pas in hun landen blijven als ze daar een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daarvoor zullen wij investeringen moeten doen en onze (handels)barrières slechten.
4) Bezorgdheid mag geen eufemisme zijn voor racisme. Racisme is geen mening. Wij gaan daar hard tegen optreden en we zullen een voorlichtingscampagne beginnen. Kennis moet in plaats van angst komen. Voorlichting over de landen van herkomst van vluchtelingen, over andere geloven en gebruiken, over het feit dat zij niet verantwoordelijk zijn voor criminaliteit, deze is namelijk sterk afgenomen.
Politici zullen moeten kiezen. Ja vluchtelingen hebben de grenzen van onze landen bereikt, maar wij staan zelf aan de grens van onze beschaving.

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (77)

12ejordan
12ejordan10 jan. 2016 - 16:28

Wat een suf verhaal. Waarom moet de gewone burger offers brengen terwijl de politici er een puinzooi van gemaakt hebben met hun Europa? En dat de vluchtelingenopvang veel geld kost, weten we, maar waarom moet de gewone burger dat betalen? En hoezo 'langetermijndenken'? We komen dus nooit meer van ze af? Bennema: 'Wil Europa nog bestaan in de toekomst, dan zal het haar welvaart moeten delen.' Dit getuigt niet van realiteitszin, want het is juist door Europa dat de welvaar tot een ongekend dieptepunt is gezakt. Er leven in Nederland 500.000 kinderen die met honger naar bed gaan en die met honger naar school gaan. Dat is omdat Nederland niet voor haar eigen onderdanen zorgt, maar eerst voor vreemdelingen. U, mevrouw Bennema, kunt gewoon eten kopen. Dat kunnen die 500.000 kinderen in Nederland niet. Dus waarom wilt u vreemden helpen terwijl onze eigen kinderen honger lijden? U schermt met racisme en dat dat niet mag, maar de enigen hier die gediscrimineerd worden en die last hebben van racisme, zijn de Nederlandse burgers. Zij krijgen geen woningen, de vluchtelingen wél. Zij krijgen geen gratis geld, de buitenlanders wél. Zij krijgen geen gratis inboedel, de asielzoekers wél. Zij krijgen geen gratis eten, de vreemdelingen wél. U wilt zelf zo graag feiten horen, maar verzuimt vervolgens die zelf te geven. De criminaliteit is toegenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt door immigranten, zoals Marokkanen. En waarom zouden WIJ ons moeten verdiepen in de culturen van de asielzoekers die HIERNAARTOE komen? Wilt u daarmee soms zeggen dat als WIJ naar een Arabisch land gaan, ZIJ zich dan moeten verdiepen in onze cultuur? Nee, natuurlijk niet! Dus het is erg eenzijdig wat u ons op wilt leggen: wij moeten ons maar gaan verdiepen in de 259 culturen van buitenlanders die hiernaartoe komen en wij moeten ons maar aanpassen aan die 259 culturen? U bent behoorlijk dom indien u dat oprecht vindt. Indien iemand hiernaartoe wil komen, moet hij zich aanpassen aan ons, niet omgekeerd. En hij dient dan respect te hebben voor ons, niet omgekeerd. En hij dient alles te leren over ons, en niet omgekeerd.

ziekin2013
ziekin20133 nov. 2015 - 10:15

Ik, geen politicus, wel met lef, ben het hier volledig mee eens.

Erik1706
Erik17063 nov. 2015 - 10:15

Inderdaad politici zullen keuzes moeten maken. Ik heb al eerder aangegeven dat grenzen dicht asociaal is en laat iedereen maar komen onmogelijk. Als je een gezond bedrijf hebt kun je ook een aantal sociaal zwakkeren aan een baan helpen, als je daar echter een te groot aantal van in dienst neemt ga je failliet en kun je niemand meer helpen. Ik denk daarom dat het voor de politici in een groot bedrijf als Nederland haast niet te berekenen valt waar dat kantelpunt ligt. Blij dat ik geen politicus ben.

Paulpeters
Paulpeters3 nov. 2015 - 10:15

Het kan toch niet de oplossing zijn dat de halve wereld maar naar Europa komt?

Chopper2
Chopper23 nov. 2015 - 10:15

/1) Europa zal nog veel meer vluchtelingen op gaan nemen dan we nu kunnen bevroeden. Deze kwetsbare mensen bieden wij een plek, omdat solidariteit, veiligheid, een antwoord tegen oorlog zijn, de kernwaarden van Europa. Doen wij dat niet, dan hebben wij morgen ook geen argumenten meer om u of uw familieleden of buren die in moeilijkheden verkeren te beschermen. Dan zijn we moreel failliet. / - Zoals op diverse fora en in de media al eerder aangegeven, is dit nu precies wat er mis gaat. Om in de woorden van Brecht te blijven erst kommt das fressen dann kommt die moral. De in jubelkreten aangekondigde participatie maatschappij (eufemisme voor zoek het zelf maar uit samenleving) en natuurlijk de sterke nadruk op individualisering sinds de jaren 80 heeft geresulteerd in een egoïstische burger die geheel volgens de heersende tijdgeest strijd voor eigenbelang. De zelfbewuste burger die zelf de eigen boontjes dopt en collectivisme als een vloekwoord uit het verleden beschouwt. Sommigen zijn daar in zeer succesvol, en anderen blijven achter of redden het maar net. Maar allen zijn ze met het idee opgevoed dat solidariteit en sociale cohesie een privé kwestie is. Die worden nu geconfronteerd met gedwongen solidariteit vanuit een overheid die nu juist die solidariteit vanuit die overheid wenst af te schaffen. En dan krijg je weerstand. De vraag is dus wie er moreel failliet is. In ieder geval waar ligt de oorzaak van dat faillissement? - /2) U zult gaan voelen dat er vluchtelingen komen. Sterker nog, wij vragen offers van u. We gaan er allen in het begin economisch op achteruit. De integratie van vluchtelingen en het opvangen in de regio gaat veel geld kosten. Opschuiven en indikken is het devies. Maar we kiezen voor langetermijndenken./ - Daar kon je in de jaren 90 nog mee aankomen toen de economische bomen tot in de hemel groeiden, maar sinds de intrede van de 3% schraalhansen en economische onzekerheid niet meer. En al helemaal niet omdat menigeen geconfronteerd wordt met enorme zelfverrijking en corruptie bij diegenen die solidariteit willen afdwingen. - /3) Wil Europa nog bestaan in de toekomst, dan zal het haar welvaart moeten delen. Immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten komen naar ons omdat zij geen toekomst hebben in hun landen. Zij zullen pas in hun landen blijven als ze daar een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daarvoor zullen wij investeringen moeten doen en onze (handels)barrières slechten./ - Daar kan je een hele avond over discussiëren, maar feit is wel dat onze wereld bestaat uit een struggle for life. Een welhaast darwinistisch gevecht van de sterkste soort. (zeer toegejuicht door de Ruttes en Pechtolds van deze wereld).Het opgeven van al je voordelen om te overleven zou toekomstdenken zijn? Het kan ook de drang tot zelfvernietiging betekenen. - /4) Bezorgdheid mag geen eufemisme zijn voor racisme. Racisme is geen mening. Wij gaan daar hard tegen optreden en we zullen een voorlichtingscampagne beginnen. Kennis moet in plaats van angst komen. Voorlichting over de landen van herkomst van vluchtelingen, over andere geloven en gebruiken, over het feit dat zij niet verantwoordelijk zijn voor criminaliteit, deze is namelijk sterk afgenomen./ - Het afstand nemen van een vijandige vreemde ideologie is geen racisme. Ik beschouw het communisme als zeer gevaarlijk en verwerpelijk. Ben ik nu een racist? - /Politici zullen moeten kiezen. Ja vluchtelingen hebben de grenzen van onze landen bereikt, maar wij staan zelf aan de grens van onze beschaving./ - Er zal altijd een moment komen dat we aan de grens van onze beschaving staan. Dat is onvermijdelijk.

Taljaard
Taljaard3 nov. 2015 - 10:15

Ongelofelijk! Een linkse schrijfster die op de trommel van de moraliteit gaat roffelen. Je bent dus ''moreel failliet'' wanneer je de collectivistische en internationalistische beginselen van het marxisme/socialisme niet wenst te omarmen. En dat terwijl het juist deze collectivistische en internationalistische beginselen zijn geweest die in de achter ons liggende eeuw overal ter wereld in rivieren van bloed en tranen hebben geresulteerd. Waardoor het morele failliet van het marxisme/socialisme meer dan afdoende is aangetoond. Niettemin wagen sommigen het dan nog om, met een beroep op het aan het marxistische profijtbeginsel ontleende begrip ''solidariteit'', als zouden alle verschillen tussen mensen slechts zijn gefundeerd op inkomen en klasse, hier met moraal te gaan schermen. Je moet maar durven! In wat voor wereld leven mensen als mevrouw Bennema? Een op deze ''morele'' wijze afgedwongen spreiding van chaos,achterlijkheid, armoede en ellende is allesbehalve ''moreel'', maar stort daarentegen slechts honderden miljoenen extra mensen in het ongeluk. En dan is het absoluut niet ''egoistisch'', of ''xenofoob'', of ''racistisch'' om je daartegen te weer te stellen. Maar dan is juist dat een morele plicht! Hetzij uitgaande van een utilistische of een deontologische ethiek en het daarmee verbonden morele paradigma. Het marxisme/socialisme heeft vanouds altijd graag gebruik gemaakt van het christelijke, ''dikaiosyne'', niet vergeldende, en Joodse, ''zedaka'', vergeldende, begrip van de rechtvaardigheid. Maar het metafysische element daarin, waarop nu juist de christelijke en Joodse moraal is gebaseerd, daaruit geelimineerd. En deze metafysische morele basis vervangen door een aan een veronderstelde klassenstrijd ontleend gelijkheidsbeginsel, waarbinnen slechts de sociaal-economische factoren en tegenstellingen, op een logisch positivistische manier, er toe zouden mogen doen. Dat maakt de marxistische/socialistische moraal zwak en voos. En deze voze linkse moraal heeft dan ook een afgrijselijk moraal failliet ten gevolge gehad. Met ontelbare slachtoffers daarvan in de voormalige Sowjet Unie en het China van Mao. En een morele decadentie en een culturele verwording in West Europa en de VS, die haar weerga in de menselijke geschiedenis niet kent. Wie het daarom dan nu nog durft om met een marxistische/socialistische moraal aan te komen diskwalificeert zichzelf reeds bij voorbaat.

rabotnikeh
rabotnikeh3 nov. 2015 - 10:15

Verwarrend stuk. De titel doet vermoeden dat we een aantal nuttige feiten krijgen voorgespiegeld over vluchtelingen. Feiten die onnodige vooroordelen kunnen wegnemen en de huidige xenofobie kunnen terugbrengen. In het stuk zelf ontbreken die feiten geheel en verordonneert mevrouw Bennema (alle) politici om haar meningen door te geven. Waar blijven nou die (broodnodige) feiten?

123456zeven
123456zeven3 nov. 2015 - 10:15

politici die graag herkozen willen worden gedragen zich nu rationeel. Kijken welke kan het opgaat en dan net doen alsof je al de hele tijd die kant uitliep.En met een beroep op maraliteit ga je het ook niet redden want er is heen gedeelde moraliteit waar iedereen zich op beroept. Dus, er komt geen consensus. Er zou een politieke oplossing kunnen komen waarbij niemand alles krijgt wat die wil. Het enige wat echt zeker is is dat het kabinet er niet over gaat vallen.

OlavM
OlavM3 nov. 2015 - 10:15

[Laat de bezorgde burger in godsnaam plaats maken voor de rationele burger.] Inderdaad, Tineke Bennema, en een belangrijke voorwaarde daarvoor is: een goed geïnformeerde burger! Daaraan schort het enorm, ook in de “main stream media”; de burgers worden door de meeste media ondergedompeld in een golf van emoties en irrationaliteit. En “een nadenkende politicus” als premier”? Dat kan hooguit pas in het post-Rutte-tijdperk. En de meeste Nederlandse politici zijn in de huidige tijd principeloos en opportunistisch. De PvdA spant hierin wel de kroon, vind ik, juist omdat die partij nog steeds pretendeert daadwerkelijk voor (inter)nationale solidariteit, gelijkwaardigheid en eerlijke verdeling te staan. “Het eerlijke verhaal” van Samsom is al lang een kwaadaardig sprookje geworden. Intussen maakt de regering, die belang heeft bij verdeel en heers en angstgevoelens, gebruik van de situatie om haar eigen neoliberale programma (afbraak van sociale voorzieningen, individualisering, marktwerking doordrukken, enz.) verder door te voeren. Ik denk dat maar weinig politici de keuzes zullen durven te maken die Tineke Bennema noemt. Daarvoor zullen bewuste burgers zelf actie moeten voeren en zich verenigen. En veranderingen afdwingen die nodig zullen zijn. Want de meeste huidige politici kunnen we oproepen totdat we een ons wegen. En zo ver moeten we het niet laten komen.

Armagaddon
Armagaddon3 nov. 2015 - 10:15

>>> facit: >>> Inderdaad de hoogste tijd om uit de politieke lafhartige hypocrite ondermijnende democratische zwijgen en afwezigheid te komen en de aanvaarde en de toebedeelde maatschappelijke consequenties en verantwoordelijkheden te nemen..!! >>> De huidige negatieve stuitende ontwikkelingen zijn het boemerang effect van een falende moreel verantwoordelijke politiek leiderschap...!!

Uitgekleed
Uitgekleed3 nov. 2015 - 10:15

"Politici zullen moeten kiezen. Ja vluchtelingen hebben de grenzen van onze landen bereikt, maar wij staan zelf aan de grens van onze beschaving." In uw overweging valt er niets te kiezen "3) Wil Europa nog bestaan in de toekomst, dan zal het haar welvaart moeten delen. Immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten komen naar ons omdat zij geen toekomst hebben in hun landen. Zij zullen pas in hun landen blijven als ze daar een menswaardig bestaan kunnen leiden. Daarvoor zullen wij investeringen moeten doen en onze (handels)barrières slechten." Dit kan nog wel een mensenleven duren

peterh2
peterh23 nov. 2015 - 10:15

Laten we eens beginnen om de burger de waarheid te vertellen over aantallen, verhoudingen, religie, opleiding etc. van de huidige stroom. Kunnen we daarna inhoudelijk praten of het echt gezinnen zijn of 'testosteronbommen'... Maakt nogal een verschil in het probleem en hoe het aan te pakken.

longlivemokum
longlivemokum3 nov. 2015 - 10:15

Waarom laat het kabinet alle vluchtelingen die al hier zijn z.s.m. de taal leren, kennis maken met onze normen en waarden en voor degenen met speciale talenten, z.s.m. aan de slag (en voor de kinderen van vluchtelingen, z.s.m. naar school). Ondanks 600.000 werklozen, zijn er toch nog altijd vacatures in bepaalde sectoren, b.v. bij ICT. Ik hoop dat het kabinet niet die sowieso lawaaierige populisten van de PVV/VNL enz. en hun aanhangers, de toekomst van deze groep mensen in nood, in Nederland, laten bepalen.

longlivemokum
longlivemokum3 nov. 2015 - 10:15

(corrigeren) Wanneer laat het kabinet...(mijn excuses!)...een fijne dag!

Weetnietalles2
Weetnietalles23 nov. 2015 - 10:15

De stroom is richting Europa, dus alleen Europa kan goed besturen? Afrika en Arabië niet? Als je die lijn doortrekt, zouden we weer moeten koloniseren om de mensen een veilige plek te geven in eigen regio.

1 Reactie
MarkHuisman
MarkHuisman3 nov. 2015 - 10:15

Het ligt meer voor de hand om juist met koloniale en imperiale politiek op te houden. Kijk naar Irak: de illegale invasie: -had zo’n 4 miljoen vluchtelingen tot gevolg (grotendeels in de regio opgevangen) -leidde tot het ontstaan van ISIS -zorgde voor algemene instabiliteit in de regio, oplaaien van sektarische tegenstellingen, etc. -

joopdenuiltwee
joopdenuiltwee3 nov. 2015 - 10:15

Kort samengevat.... iedereen moet de gelukszoekers accepteren, ervoor betalen, mond houden, geen andere mening hebben en accepteren dat west europa gewoon naar de klote gaat en de levensstijl van de vluchtelingen hier de overhand krijgt. U vindt het toch niet erg dat ik mij hier met hand en tand tegen ga verzetten?

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg23 nov. 2015 - 10:15

"iedereen moet de gelukszoekers accepteren" En bij voorkeur ruilen we ze voor eigen kweek die niets dan ellende zoekt. Komt iedereen toch nog op de juiste plek terecht.

Ikkyu
Ikkyu3 nov. 2015 - 10:15

Sorry maar stellen dat mensen in Afrika en het Midden-Oosten geen toekomst hebben en dat we ze daarom maar op moeten nemen in Europa is natuurlijk abjecte onzin. Inderdaad, als iedereen zodra hij het kan betalen de boot pakt naar Europa en wij deze maar toelaten ontstaat er zo een brain-drain dat deze landen zich nooit meer zullen ontwikkelen. 6 van de 10 landen met de grootste BNP groei op dit moment zijn Afrikaanse landen. Het zijn juist deze mensen, de goed opgeleiden met extra geld die nu emigreren die we daar moeten houden. Het zijn die mensen die Afrika en het Midden-Oosten op moeten bouwen, om er voor te zorgen dat Afrika een structurele inhaalslag maken. Doen we dat niet, en laten we iedereen maar hiernaar toe komen gaat dat ten koste van zowel Europa als Afrika. Al die mensen die nu voor de deur staan, Syrische en Afrikaanse dokters en technici, kunnen veel meer nuttig werk doen in de eigen regio, waar men de taal spreekt, waar er vraag is naar hun kennisniveau en waar hun diploma's wat waard zijn. In Nederland zullen ze waarschijnlijk niet verder komen dan een baantje als schoonmaker; regelrechte kapitaalvernietiging voor het Midden-Oosten en Afrika dus. Als ontwikkeling van het Midden-Oosten en Afrika dus je uiteindelijke doel is, is dat juist een reden om de instroom van vluchtelingen te stoppen, en wel zo snel mogelijk. Er zijn veilige en stabiele landen in de directe omgeving die deze mensen meer nodig hebben dan wij, en waar ze zich nuttiger kunnen maken dan hier. Ik ben het natuurlijk wel een met 2) en 3), wij hebben absoluut een verplichting om bij te dragen aan opvang in de regio en aan meer economische gelijkheid, en dat betekent waarschijnlijk automatisch dat wij een stapje terug moeten doen zodat ontwikkelingslanden een stapje vooruit kunnen doen. Maar er is nog steeds geen enkele reden, ook geen morele, om in West-Europa vluchtelingen op te nemen uit Afrika of het Midden-Oosten, omdat er voldoende plekken zijn dichter bij waar deze mensen terecht kunnen en veilig kunnen zijn en een nuttige bijdrage kunnen leveren aan verdere ontwikkeling. Onze morele verplichting op korte termijn is om te zorgen voor goede directe opvang in de regio, en om ook omringende landen op hun verplichtingen te wijzen. Onze verplichting op lange termijn is bij te dragen een beter verdeling van de welvaart in de wereld.

2 Reacties
pietdeg2
pietdeg23 nov. 2015 - 10:15

"Al die mensen die nu voor de deur staan, Syrische en Afrikaanse dokters en technici, kunnen veel meer nuttig werk doen in de eigen regio, waar men de taal spreekt, waar er vraag is naar hun kennisniveau en waar hun diploma's wat waard zijn." Heb je nu ook al een diploma nodig om de hele dag vatenbommen terug te koppen?

arieroos
arieroos3 nov. 2015 - 10:15

[Sorry maar stellen dat mensen in Afrika en het Midden-Oosten geen toekomst hebben en dat we ze daarom maar op moeten nemen in Europa is natuurlijk abjecte onzin. Inderdaad, als iedereen zodra hij het kan betalen de boot pakt naar Europa en wij deze maar toelaten ...] Tsja. Maar dat is niet zo, we laten niet iedereen toe. Integendeel zelfs, wel laten vrijwel niemand toe, tenzij de persoon in kwestie uit oorlogsgebied komt. [Al die mensen die nu voor de deur staan, Syrische en Afrikaanse dokters en technici, kunnen veel meer nuttig werk doen in de eigen regio, waar men de taal spreekt, waar er vraag is naar hun kennisniveau en waar hun diploma's wat waard zijn.] Tsja. Maar in de praktijk worden ze in die prachtige regio van jou in kampen gepropt zonder enig perspectief en zonder werk. De regio heeft een bijna religieuze status gekregen bij Rechts Nederland. Het wordt gepresenteerd als de ultieme oplossing op alle problemen. En, zoals bij elk geloofsartikel, daar klopt helemaal niets van.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 nov. 2015 - 10:15

"Dat er onvoorstelbare polarisatie is opgetreden, komt omdat angstvallig vermeden wordt te praten waar het echt om gaat: moraal.'' Ik ben het volledig met u eens. Om andere redenen dan u waarschijnlijk, maar ook ik vind dat de discussie zou moeten gaan over moraal. Ik ben benieuwd hoe mensen die zich beroepen op een morele verplichting dit legitimeren. Waarom moet de rok nader zijn dan het hemd en waarom gaat dit zelfs zover dat onder dwang van overheidswege vluchtelingen/migranten, ondanks de ontwrichtende effecten op de samenleving, zonder beperkingen worden binnengelaten en de lasten bij de bevolking worden neergelegd zonder de bevolking te raadplegen? Waarom zijn mensen die er voor uit komen dat ze weinig behoefte hebben aan een AZC in hun achtertuin immoreel, of erger nog racistisch en xenofobisch?

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Dit lijken twee vragen: 1. Waarom moet de rok nader zijn dan het hemd en waarom gaat dit zelfs zover dat onder dwang van overheidswege vluchtelingen/migranten, ondanks de ontwrichtende effecten op de samenleving, zonder beperkingen worden binnengelaten en de lasten bij de bevolking worden neergelegd zonder de bevolking te raadplegen? 2. Waarom zijn mensen die er voor uit komen dat ze weinig behoefte hebben aan een AZC in hun achtertuin immoreel, of erger nog racistisch en xenofobisch? Maar het zijn geen vragen. Het zijn statements in de vorm van een vraag. Neem de 2e. Inderdaad, waarom zouden mensen die liever geen AZC in hun achtertuin willen, immoreel zijn? Ik heb nl geen idee. Zijn ze dat dan? Hoe komt u er dus bij, meneer Van Heupscheuten, dat deze mensen immoreel zijn? Want immoreel zijn ze, anders kunt u niet "vragen" waarom ze dat zijn..... En is de rok werkelijk nader dan het hemd op een manier dat het noodzakelijk maatschappijontwrichtend werkt? U stelt dat dan wel vragenderwijs maar is dat niet botweg een vorm van zeer selectieve verontwaardiging? Had en heeft bv een kredietcrisis niet een oneindig groter maatschappijontwrichtende werking?

RationeleBurger
RationeleBurger3 nov. 2015 - 10:15

Beste mevrouw Bennema, Morele chantage, je verwacht het niet! We hebben de vluchtelingen maar op te vangen. Een andere mening toegedaan? Dan bent u moreel failliet. En moreel failliet zijn, dat is pas erg! Het valt mij echter op dat uw moraliteit maar één kant op werkt. Hoe moreel is het om je eigen verzorgingsstaat af te breken om het leed van de hele wereld te kunnen dragen? Die familieleden of buren waar u het over heeft? Die zullen juist daardoor in de moeilijkheden komen. De bezorgde burger IS op dit moment de rationele burger. Die ziet, voelt en merkt het gebrek aan beleid van de EU en de Nederlandse regering. De EU is niet in staat de buitengrenzen te bewaken waardoor landen in de EU genoodzaakt zijn zelf maar grenzen te gaan neerzetten om de boel nog een klein beetje in de hand te houden. Ook de solidariteit binnen de EU is ver te zoeken. Gratis geld? Ja graag. Vluchtelingen eerlijk verdelen? Neen. Het resultaat van deze politieke onmacht is dat iedereen maar Europa binnen kan wandelen. Sterker nog, de EU is hierdoor chantabel, omdat ook landen als Turkije en Libië hier de zwakte van de EU zien. Ons kleine landje, Nederland, komt hierdoor in een politieke spagaat. Bijna iedereen ziet dat het de verkeerde kant opgaat maar omdat men niet wil afwijken van de lijn van de EU kiest men uiteindelijk voor een wezenloos niets. Wellicht is het voor u nieuws, maar Nederland heeft een kapitalistisch systeem met een sociaal zekerheidsstelsel, waarbij de economie / ‘geld’ zowel dat systeem als het zekerheidsstelsel draaiende houdt. Het is dus logisch dat een rationeel persoon ook wel eens wil narekenen wat ‘de vluchteling’ nu ongeveer kost, om zo te zien of het wel realistisch is (en mogelijk) om zo’n grote hoeveelheid mensen op te vangen, of het systeem dat wel aan kan en dat stelsel niet in elkaar klapt. Zo’n stelsel is namelijk als een weegschaal, wanneer het geld dat erin gestopt wordt en eruit gehaald wordt niet in balans is, stort de boel in elkaar. Wellicht niet erg moralistisch van die bezorgde burger. Maar mijns inziens wel erg realistisch. Uw stellingen ben ik het dus ook grotendeels mee oneens. 1) Kunt u mij uitleggen waarom ik moreel verplicht ben om grote groepen mensen op te vangen die ik niet ken, juist als dat ten koste gaat van mensen die ik wel ken? Het getuigt mijns inziens ook van een grote naïviteit en een behoorlijk korte termijn visie. Hoe kunt u immers anderen helpen als u zelf geholpen moet worden? Het lijkt mij namelijk juist dat je het beste anderen kunt helpen als je zelf een sterk uitgangspunt hebt en niet wanneer je jezelf eerst laat afbreken. Zie het als een vliegtuig waarin de luchtdruk wegvalt. Zet eerst zelf uw kapje op, voordat u een ander helpt. 2) Opvang in de regio ben ik met u eens. Dat er meer geld naar opvang in de regio moet gaan ben ik het ook eens. Maar dit zou dan ook moeten betekenen dat de buitengrenzen van de EU beter moeten worden bewaakt met eventueel tijdelijke binnengrenzen tot de stroom weer onder controle is. Het zou immers niet erg rationeel zijn om op maar één paard te wedden. 3) Wil Europa nog blijven bestaan dan zal het juist zichzelf beter moeten leren beschermen tegen ongewenste immigranten. Als je onbeperkt maar alles en iedereen binnenlaat dan blijft er hier ook niks meer over. Er is geen geldboom waar onbeperkt geld uit kan worden geplukt en aan iedereen kan worden gegeven. Als je alles deelt met een veel te grote groep mensen hou je zelf niets meer over. Het is misschien moralistisch gezien erg goed om dat te doen, maar niet bepaald rationeel of realistisch. 4) De term racisme is uitgehold, niets meer van over. Het is te vaak, te pas en te onpas, gebruikt bij elke vorm, van milde tot zware, kritiek op mensen met een ander geloof, religie, afkomst of wat dan ook. Kritiek op het vluchtelingenbeleid, of op het geloof van de meeste vluchtelingen, staat niet gelijk aan racisme. Zolang dit er elke keer aan de haren bij wordt gesleept zal dat ook zo blijven. Ook de term racisme zou op een meer rationele manier moeten worden bekeken. Echte racisme? Ja, aanpakken. Maar dan aan alle kanten. Zoals u kunt lezen ben ik volgens u waarschijnlijk moreel failliet. Ik zou immers graag een Europa zien waarin niet zomaar iedereen onbeperkt binnenkomt en waar ik niet moreel verantwoordelijk gehouden word voor het leed van de gehele wereld. Waar men niet vervalt in een ‘weg-met-ons’ mentaliteit en een bereidheid alles weg te geven wat in eeuwen is opgebouwd. Neen, ik denk juist dat een sterk Europa (niet per definitie EU) en een sterk Nederland een veel betere uitgangspositie heeft om anderen in de wereld te helpen.

5 Reacties
kindval
kindval3 nov. 2015 - 10:15

+1

richarrd
richarrd3 nov. 2015 - 10:15

U doet net alsof er geen geld is en dat Nederland een armoedig land is dat geen geld heeft om de verzorgingsstaat nog te onderhouden, maar u heeft wel geld voor boten, vakantie's, auto's, dagjes shoppen in New York, en weet ik voor wat voor rommel en onzin allemaal nog meer, voor Saudi Arabie en Qatar heeft u ook wel heel veel geld over, het is in ieder geval niet gauw teveel. Dat Nederland de vluchtelingen buiten de deur wil houden om de verzorgingsstaat te redden, daar geloof ik helemaal niets van. Wetende hoeveel geld er Saudi Arabie en Qatar binnen vloeit (geld wat overigens nooit meer terugkomt naar Nederland), kun je niet anders dan concluderen dat het wel of niet opvangen van vluchtelingen gewoon een keuze is tussen het één of het ander. En in dit geval stort Nederland het geld liever op de bankrekeningen van de al rijke olielanden (die overigens wél actief bezig zijn met de wereld te islamiseren), dan dat ze vluchtelingen in nood helpen. Dát is de trieste werkelijkheid van vandaag, en niets anders. Mensen geven meer om geld en spullen, dan om mensen. Misschien komt dat door het geisoleerde bestaan van veel mensen, daardoor zijn mensen de band met de mensheid kwijtgeraakt denk ik.

Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

U mist volgens mij het punt: U wordt niet verboden om u zorgen te maken. Maar de luxe die wij ons kunnen veroorloven om ons zorgen te maken, mag niet in de weg staan dat mensen geholpen worden, volgens de normen van onze democratische rechtsstaat. Bezorgdheid uit je dus op een andere manier.

hannogroen
hannogroen3 nov. 2015 - 10:15

'De bezorgde burger IS op dit moment de rationele burger.' The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence. (Charles Bukowski)

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 nov. 2015 - 10:15

+1

pietdeg2
pietdeg23 nov. 2015 - 10:15

"Doen wij dat niet, dan hebben wij morgen ook geen argumenten meer om u of uw familieleden of buren die in moeilijkheden verkeren te beschermen." Dat gaat niet aankomen, want die zogenaamde bezorgde burgers menen nu juist dat ze met vluchtelingen concurreren en tegelijkertijd hebben ze in die vluchteling een externe vijand gevonden die zo heilzaam afleidt van hun eigen falen. Dat gaan ze niet opgeven. Tenzij de economie opveert.

1 Reactie
msj_meijerink
msj_meijerink3 nov. 2015 - 10:15

Piet, ik vrees dat je gelijk hebt. Zolang er personen zijn die bangmakerij tot hun levenstaak hebben gemaakt, zullen er ook (leeghoofdige?) volgelingen van hen zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]3 nov. 2015 - 10:15

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Ik word onpasselijk van dit soort laffe reacties. U vindt iets of u vindt iets niet. En als mensen over uw standpunt een oordeel hebben, dan moeten ze over uw standpunt maar een oordeel hebben. Ik ben het trouwens voor geboortebeperking maar niet verplicht. Maar meer in de sfeer van zorgen voor goede voorlichting en het aanbieden van voldoende middelen.

lembeck
lembeck3 nov. 2015 - 10:15

Schrijfster: "2) U zult gaan voelen dat er vluchtelingen komen. Sterker nog, wij vragen offers van u. We gaan er allen in het begin economisch op achteruit. De integratie van vluchtelingen en het opvangen in de regio gaat veel geld kosten. Opschuiven en indikken is het devies. Maar we kiezen voor langetermijndenken." Uhm,.... nou, nee. Dit punt klopt dus niet helemaal. Offers, economische achteruitgang, opschuiven en indikken voor de lange termijn is vooral voorbehouden voor de wijken met sociale huurwoningen. Diezelfde wijken die al tientallen jaren alle moeilijke zaken opvangen, omdat de regering dat nu eenmaal graag zo wil en omdat er sociale huurwoningen staan. Vluchtelingen komen nooit terecht in rijke wijken en in rijke gemeenten. Daar hoeven de inwoners geen offers te brengen, hebben ze er zeker verhoudingsgewijs veel minder economische schade van, hoeven ze niet op te schuiven en in te dikken en al helemaal niet op de lange termijn. Die dekken zich in. Een enkel lettertje verschil is tegelijk een wereld van verschil.

2 Reacties
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 nov. 2015 - 10:15

''Uhm,.... nou, nee. Dit punt klopt dus niet helemaal..........enz. Die dekken zich in. Een enkel lettertje verschil is tegelijk een wereld van verschil.'' Het is niet dat ik het niet met u eens ben. Dat ben ik namelijk wel. Er is een grens aan het brengen van offers, vooral omdat die offers niet vrijwillig zijn, maar worden afgedwongen. Wat mij echter opvalt is dat u wel heel erg preekt voor eigen parochie. De verzorgingsstaat dreigt verder te worden aangetast en u bent daar afhankelijk van, niet waar? Ik bedoel het gaat nu eens even niet over de portemonnee van een ander, maar u dreigt in uw eigen beurs te worden gepakt en dat is even schrikken natuurlijk. Maar los daarvan ben ik het met u eens: opgelegde en afgedwongen solidariteit is geen solidariteit, maar ordinaire diefstal.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 nov. 2015 - 10:15

''Ik lees net mijn onderstaande reactie nog eens door en zie dat ik e.a. misschien nogal hard verwoord. Sta me toe nog even verdere toelichting te geven.'' Het gaat mij er niet om u persoonlijk aan te vallen, zoals gezegd ben ik het met u eens, maar het gaat er mij vooral om te demonstreren dat een ''moral high horse'' plotseling minder hoog wordt bereden als er dreigende persoonlijke consequenties zijn. Niets menselijks is mij vreemd en ik vind dat dan ook niet vreemd en zeker niet laakbaar, omdat het ingebakken zit in de menselijke natuur. Daarom vraag ik mij af waarom wij morele verplichtingen zouden hebben jegens deze vluchtelingen, wie dat bepaalt en waarom en wie persoonlijk bereid is welke prijs te betalen, zodat je een gelijk speelveld creëert als het gaat over het afwegen van een ''hoogstaande, superieure'' moraal. Vanuit een ivoren regententoren op ''de grachtengordel" is het namelijk makkelijk roeptoeteren.

2BOrNot2B
2BOrNot2B3 nov. 2015 - 10:15

Strekking: De bezorgde burger moet plaats maken voor de rationele, om te praten over waar het echt om gaat, moraal. Dat lijkt me toch een tegenstrijdigheid. Juist moraal is immers arbitrair omdat die sterk afhankelijk is van cultuur en tijdvak. Dat zou geen polarisatie opleveren?

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Het gaat natuurlijk ook niet zo zeer om ieders moraal op zich, als wel de moraal die in onze rechtsstaat besloten ligt.

Woeki Hypo
Woeki Hypo3 nov. 2015 - 10:15

@Berend Botje, di 03 november 2015 13:38, Het is geen tegenstrijdigheid. Het zit anders. Ratio is ook arbitrair en kan ook tot polarisatie leiden. Zoals de tegenwoordig dominante economie (met heel veel wiskunde) laat zien. Ratio is namelijk afhankelijk van (te kiezen) aannames. Zoals in de wiskunde, bijvoorbeeld de middelbare school wiskunde: (euclidische) meetkunde. De polarisatie kan dan ingevoerd worden, afhankelijk van de keuze van deze aannames. Wiskunde kun je beschouwen als een wetenschap van de rationaliteit. Deze wetenschap is pluriform, vanwege de axioma’s (met tegenstellingen). Ethiek is ook pluriform, als de wiskunde. Beide zijn container begrippen. Moraal is een vorm van ethiek of een variant (of een type) binnen de ethiek. Economie is ook een container begrip (moet dus ook pluriform zijn). De neoliberale economie is een variant binnen de economie (meer een mono cultuur). Een variant gebaseerd op “de ondeugd”. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

[verwijderd]
[verwijderd]3 nov. 2015 - 10:15

Deze discussie dreigt weer eens te ontsporen. Van beide kanten, overigens. Zoek even het CV-tje van deze mevrouw op en denk dan nog even voor je reageert. Ik doe niet meer mee, ik denk dat er al genoeg gescholden en geageerd wordt tegen mensen die even niet weten wat ze overkomt, dit overigens met dank aan een zwabberende regering die geen helder standpunt durft in te nemen. Het verhaal van mevr. Bennema tilt de discussie n.m.m. even over elke vorm van realiteitszin heen. ALLEMAAL even indikken......en als 80 procent van de bevolking dat nou eens gewoon niet wil? Wat dan, mevrouw Bennema?

1 Reactie
Ratelaar
Ratelaar3 nov. 2015 - 10:15

Ach, mevrouw Bennema heeft best een punt. De veluwe is nog plek zat, daar kan best nog wat bos worden ontgonnen, verder richting het noorden hebben we ook nog ruimte en in de steden kunnen we de hoogte in. Het is een kwestie van efficient met ruimte omgaan. We kunnen zelfs nog wat land terugwinnen in het ijselmeer... Kost wel wat maar we moeten allemaal inleveren om het moreel te bevredigen... En dat veel Nederlanders niet willen indikken getuigd van een enorm egoïsme. De rest van de wereld past heus echt wel in Europa. Verder even de culturele verschillen compleet negeren of ontkennen dan komt alles goed. Met realiteitszin heeft tenslotte nog nooit iemand een droom verwezenlijkt.

[verwijderd]
[verwijderd]3 nov. 2015 - 10:15

mijn standpunt in deze is bekend. ik ben tegen het en masse opvangen van vluchtelingen in nederland, en voor goede opvang in de regio. dat ben ik trouwens al langer dan de huidige crisis. ik ga opnieuw alle argumenten herhalen, want dat heeft geen zin meer. kunnen we niet over iets anders praten. we praten hier al weet ik hoe lang over, en het debat word er niet prettiger op... alles is gezegd en de voorstanders van vluchtelingenopvang in nederland zullen de integere argumenten van tegenstanders van vluchtelingenopvang in nederland nooit kunnen begrijpen. dat blijkt elke keer weer. het is blijkbaar een verschillende interpretatie van moraal en solidariteit en de uitvoering daarvan in de praktijk... we zitten gewoon niet op de zelfde golflengte. als de voorstanders de integriteit van de integere tegenstanders maar niet in twijfel trekken. your honor i rest my case.....

1 Reactie
Windowjan
Windowjan3 nov. 2015 - 10:15

''als de voorstanders de integriteit van de integere tegenstanders maar niet in twijfel trekken'' Niels, precies dat mis ik hier. Dank je.

tinekea2
tinekea23 nov. 2015 - 10:15

En is het niet erg om bezorgd te zijn. Bezorgd te zijn dat je te maken krijgt met mensen die (linke of rechtse) principes boven gezond verstand zetten. Leg nog eens uit waarom mijn demente moeder nog steeds onverantwoord alleen moet blijven wonen terwijl wij een ongecontroleerde massa economische vluchtelingen (maal 4 als de familie overkomt) een huis, een uitkering, alle medische faciliteiten, onze verzorgingsstaat en zelfs ons paspoort moeten geven?

2 Reacties
TomPoes2
TomPoes23 nov. 2015 - 10:15

"Leg nog eens uit waarom" Om het simpel te houden: omdat Nederland al 30 jaar lang op partijen stemt die dat soort voorzieningen afbreken en privatiseren, terwijl het geld wordt gebruikt om in verre vreemde landen oorlogen te voeren, om de aanvoer van grondstoffen -vooral olie- uit die landen zeker te stellen, alsof die arabieren dat spul niet vrijwillig zouden verkopen. Het gaat om een soort semi-keyniaanse politiek om de enige industrie te behouden waarvan ze per se niet willen dat die ook naar China vertrekt.

Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Wilt u persé de opvang van de vluchtelingen verantwoordelijk stellen voor de situatie van uw moeder, dan kijkt u toch gewoon weg van alle financiële debacles (niet in de laatste plaats in de zorg; zie de organisatie waar Hermans in de Raad van Toezicht opereerde!) van de afgelopen paar jaar......

sjaakie2
sjaakie23 nov. 2015 - 10:15

Sorry ik vind dit geen goed stuk. Niet omdat ik het niet eens ben met deze mevrouw, maar omdat we op deze manier de tegenstanders niet gaan overtuigen waarom we vluchtelingen moeten opvangen.

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Waarom moet iedereen overtuigd worden voordat er een beslissing genomen kan worden?

TomPoes2
TomPoes23 nov. 2015 - 10:15

Vertel me eens intellectueel, hoe we de tegenstanders WEL kunnen overtuigen.

Tom Meijer
Tom Meijer3 nov. 2015 - 10:15

Het zal voor het einde van deze eeuw nog vele malen erger worden dan deze mevrouw denkt. Klimaatverandering zal zorgen voor een toename van conflicten, meer honger en (letterlijk) onleefbaarheid van grote gebieden omdat de temperatuur ver boven de voor ons mortale grenzen komt te liggen. grote gebieden zullen ontvolkt raken en zich in de nu nog gematigde klimaatzone willen vestigen. Daar zal geen enkel Europees beleid tegen bestand zijn. Het is zelfs niet onmogelijk dat wij ook aan het bewegen gaan gezien de onvermijdelijke rijzing van de zeespiegel waar onze dijken nooit op berekend kunnen zijn, ook niet als we ze verhogen.

2 Reacties
lembeck
lembeck3 nov. 2015 - 10:15

Dat denk ik ook. Gaat leuk worden als in 2085 tienduizenden Nederlanders Rusland in willen, omdat daar ruimte genoeg is. :)

Windowjan
Windowjan3 nov. 2015 - 10:15

''Het zal voor het einde van deze eeuw nog vele malen erger worden dan deze mevrouw denkt.'' Wat denk je van volgend jaar al. Familiehereniging zal het aantal nieuwe wannebe Nederlanders met een uitkering flink opvoeren in 2016, en in 2016 komen nog meer vluchtelingen erbij, 2017..... noem het een domino effect. Over dit artikel kan ik helder zijn, de emoties van U ''overtrefffen'' de werkelijkheid. U heeft blijkbaar geen moreel dilemma over al die daklozen en mensen die hier in armoede leven.

zweistein
zweistein3 nov. 2015 - 10:15

Waarom worden de tegenstanders van opvang steeds als irrationeel geframed, en de goedmensen als rationeel? Dit retorische truckje begint mij danig de keel uit te hangen. Het is doorzichtig, en vooral heel erg zelfingenomen.

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

En weer zo'n minkukel met zo'n "waaromvraag": "Waarom worden de tegenstanders van opvang steeds als irrationeel geframed, en de goedmensen als rationeel? Waarom worden de tegenstanders van opvang steeds als irrationeel geframed, en de goedmensen als rationeel?" Laat ik het ook eens doen, misschien dat u dan door krijgt wat er mis is: "Waarom framet u bezorgde burgers steeds als tegenstanders van vluchtelingen?" "Waarom, bent u zo dom, dat u niet begrijpt, dat goedmensen niet als rationeel worden geframed"? Als u het stuk gelezen heeft en begrepen wat er staat, dan hebt u ongetwijfeld gezien, dat het over "bezorgde burgers" gaat. "Bezorgd zijn" is een emotie. En als die emotie de overhand heeft, dan is er natuurlijk geen sprake van rationeel gedrag. (Ook niet als je "goedmens" bent!) Op zijn minst zou je kunnen stellen dat "bezorgde burgers" zowel rationeel als irrationeel kunnen zijn. De schrijfster pleit voor de "rationele (al dan niet bezorgde, al; dan niet "goedmenselijke) burger". En dan is de mening van deze mevrouw, dat wie nadenkt, niet tegen de opvang van vluchtelingen kan zijn. Kijk, en omdat nou een mening is, daarom hoeft u het daar niet mee eens te zijn.

Woeki Hypo
Woeki Hypo3 nov. 2015 - 10:15

@Albert Einstein, di 03 november 2015 16:38, Rechtse denkers in de wetenschap economie hebben “de ondeugd” als het rationele geframed. Ook een retorisch trucje, hetzelfde trucje, maar dan gespiegeld. De pot verwijt de ketel weer, dat hij zwart is. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

GingerTed
GingerTed3 nov. 2015 - 10:15

Mevrouw weet "de waarheid" niet van haar mening te scheiden. Ik zal niet beweren dat dat exclusief een vrouwenkwaal is (ermee behepte mannen zijn er beslist ook) maar veel getrouwde mannen en anderszins in partnerschap samenlevende of collegiaal samenwerkenden zullen dit wel herkenbaar vinden. Zorg van andersdenkenden, die "de waarheid" (mevrouw's mening dus) niet delen daarom als racisten te kwalificeren (punt 4) en verklaren "Wij gaan daar hard tegen optreden" zegt meer over mevrouw in een zekere neiging naar tirannesk (of moet ik nu misschien eens zeggen fascistisch?) gedrag.

2 Reacties
kindval
kindval3 nov. 2015 - 10:15

"Mevrouw weet "de waarheid" niet van haar mening te scheiden." En zo is het! Wat een treurigmakende arrogantie.

Haastig
Haastig3 nov. 2015 - 10:15

Ginger Ted, di 03 november 2015 16:56 "Mevrouw weet "de waarheid" niet van haar mening te scheiden. Ik zal niet beweren dat dat exclusief een vrouwenkwaal is. (ermee behepte mannen zijn er beslist ook) maar veel getrouwde mannen en anderszins in partnerschap samenlevende of collegiaal samenwerkenden zullen dit wel herkenbaar vinden." Zo zie je maar, ik dacht dat het nogal een mannenkwaal was. Al zal ik niet beweren dat dat exclusief aan hen voorbehouden is.

Emery
Emery3 nov. 2015 - 10:15

....Europa zal nog veel meer vluchtelingen op gaan nemen dan we nu kunnen bevroeden. Deze kwetsbare mensen bieden wij een plek, omdat solidariteit, veiligheid, een antwoord tegen oorlog zijn, de kernwaarden van Europa..... "Wij in Europa....." Dat wij-gevoel in Europa is al lang op z'n retour. Tegenwoordig loopt alleen een verstokte eurofiel loopt nog met die oogkleppen op. Waar mensen zich kwaad over maken is dat Den Haag ons verkocht heeft aan Brussel. Brussel (Merkel) zet de grenzen wagenwijd open en bepaalt de vluchtelingen-verdeelsleutel. Den Haag heft vervolgens de handen ten hemel als de burger om maatregelen tegen ongebreidelde instroom vraagt. Overigens, Nederland is na Zweden het land met de meest positief verleende asielaanvragen (per hfd van de bevolking). Dat is iets anders dan vluchtelingen opvangen, waarvan velen menen dat we ergens onderaan bungelen.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

En weer zo'n kwalificatie: "Wij in Europa....." Dat wij-gevoel in Europa is al lang op z'n retour. Tegenwoordig loopt alleen een verstokte eurofiel loopt nog met die oogkleppen op." Het zal vast "waar" zijn maar wat moet, nee wat kun je nou met zo'n losse flodder? En dat we verkocht zijn aan Europa. Mooi. Het zal wel. Maar we zijn nog aan veel meer zaken "verkocht". We worden ons hele leven al "verkocht" aan van alles en nog wat. En het enige wat "ze in Den Haag" doen is de armen ten hemel heffen en de burger mag het gelag betalen. Zo is het. Scherp gezien. En nu? Nu moeten we vluchtelingen laten boeten voor onze collectieve onverschilligheid? Die ons jaren zo'n welvaart bracht?

Minoes2
Minoes23 nov. 2015 - 10:15

Volgens mij zijn we reeds lang moreel failliet maar heeft mevrouw Bennema dat om de een of andere reden niet eerder meegekregen. Met dank aan de EU die er niet is voor mensen maar voor de multinationals en beleggers die veelal opereren t.k.v. andere landen. Het veelgebruikte argument dat vluchtelingen allemaal hoog-opgeleid zijn is even verwerpelijk als het argument dat ze allemaal laag-opgeleid zijn. Denk daar maar eens wat dieper over na. Kunnnen we nu naar mogelijke oplossingen gaan want Mevro Bennema jaagt niet meer of minder angst aan dan al die anderen dat doen.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Dit vind ik zo'n vreemde redenering: Wij zijn moreel failliet, "met dank aan de EU die er niet is voor mensen maar voor de multinationals en beleggers die veelal opereren t.k.v. andere landen." En tegen die multinationals en beleggers lopen we niet te hoop en tegen de vluchtelingen wel?

[verwijderd]
[verwijderd]3 nov. 2015 - 10:15

een ding: de vluchtelingen die naar de eu lidstaten en nederland komen zijn in grote meerderheid geen kwetsbare mensen. ze hebben er zelf voor gekozen om een geldbedrag te betalen aan mensensmokkelaars en om hier naar toe te komen. dat kun je als kwetsbaar mens niet. daar heb je noch de kracht noch de middelen voor.... het zijn mensen die een beter leven willen dan ze hadden in de vluchtelingenopvang in turkije. en die daar terecht kwamen omdat ze anti het assad regime waren. dat is een keuze die je maakt en dan is het onlogisch om een ongewis avontuur ver van huis aan te gaan. dan blijf je gewoon in turkije en probeer je daar er wat van te maken. zoals de meesten dat gewoon doen. en juist die mensen in de opvanglokaties in turkije, maar zeker ook in syrie zelf of irak moeten we dus steunen om hun leefomstandigheden zo goed mogelijk te laten zijn. we moeten dus doen wat goed is voor zoveel mogelijk mensen die het betreft. en dat kun je alleen maar in de regio bewerkstelligen. het is niet wijs om dat hier in nederland of andere eu lidstaten te doen.

1 Reactie
hannogroen
hannogroen3 nov. 2015 - 10:15

'dat kun je als kwetsbaar mens niet. ' Het is altijd makkelijk oordelen vanachter de computer in het welvarende Nederland als je zelf nog nooit zoiets hebt meegemaakt. Mijn moeder is ooit zelf vluchteling geweest. Behalve wat juwelen hadden ze helemaal niets meer. 70 jaar later heeft ze nog last van het trauma wat ze toen heeft opgelopen.

neutralist
neutralist3 nov. 2015 - 10:15

De1e twee punten zijn waar maar de burger gaat dit niet pikken, ook niet met dure campagnes. Inschikken en inleveren zijn inderdaad de enige opties maar je krijgt dat niet door de strot en de auteur weet het heel goed. Het zal leiden tot hele groterellen of erger. Punt 4 is naieve dagdromerij. Hier zullen campagnes niet baten want de afzender is onbetrouwbaar.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Gaat het er hier niet veel meer om, wat ú doet? Wat "de burger" doet, daar hoeft u geen verantwoording voor te nemen. Maar die hoeft u ook niet te verontschuldigen: Als "de burger" het nodig vindt om te gaan rellen, dan is "die burger" verantwoordelijk. Of dacht u van niet?

panterarosso65
panterarosso653 nov. 2015 - 10:15

"Bezorgdheid mag geen eufemisme zijn voor racisme. Racisme is geen mening. Wij gaan daar hard tegen optreden en we zullen een voorlichtingscampagne beginnen. Kennis moet in plaats van angst komen. Voorlichting over de landen van herkomst van vluchtelingen, over andere geloven en gebruiken, over het feit dat zij niet verantwoordelijk zijn voor criminaliteit, deze is namelijk sterk afgenomen. bezorgdheid mag ook niet als racisme weggezet worden. kennis gegeven om een doel te bereiken is geen kennis het is indoctrinatie oh en btw zelfs de meest rabiate idoot zal niet denken dat de mensen die nu komen verantwoordelijk zijn voor de criminaliteit, immers ze waren er nog niet.... het zijn mensen die denken het "morele" recht te hebben anderen te vertellen wat ze niet of wel moeten denken die gevaarlijk zijn, zowel de mensen die denken dat met schreeuwen te doen maar ook de tineke bennema;s van deze wereld hoog op hun morele ivoren toren

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg23 nov. 2015 - 10:15

"bezorgdheid mag ook niet als racisme weggezet worden" Maar als die bezorgdheid volledig is gebaseerd op het principe dat het hemd nader is dan de rok, hoe wilde je het dan noemen? En als testosteronbommen uit de hoogste risicogroep schreeuwen dat het de vreemdeling is die het grootste gevaar vormt voor hun vrouwen en dochters, welke benaming lijkt je dan meer gepast?

rbakels
rbakels3 nov. 2015 - 10:15

Het debat over vluchtelingen in Nederland is gekaapt door Wilders, die ee alleen maar op uit is ons land te ontwrichten door mensen tegen elkaar op te zetten en autoriteiten af te branden, van rechterlijke macht tot het parlement zelf. Anti-islamitische extremisten moeten net zo hard worden aangepakt als islamitische.

1 Reactie
Klapschaats2
Klapschaats23 nov. 2015 - 10:15

Wanneer heeft het debat dat u noemt plaatsgevonden? Het mi gebrek aan het debat, het afkondigen van regels die niet te controleren zijn in de praktijk en vooral ook het onvermogen om reizigers - die geen vluchteling zijn - terug te sturen, geeft oa de heer Wilders kans keer op keer te scoren.

omaoeverloos
omaoeverloos3 nov. 2015 - 10:15

"De rationele burger" , laat me niet lachen. Mensen zijn niet rationeel, ze laten zich leiden door de meest irrationele zaken. In de media of door een politicus wordt iets geblaat over vluchtelingen, klimaatverandering, alcoholvrij bier of discriminatie en de hele goegemeente loopt te hoop. Miljarden mensen hebben een denkbeeldig vriendje en halen hun "wijsheid" uit een eeuwenoud boekkie. Rationeel, me hoela.

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo3 nov. 2015 - 10:15

Een zeer rationele reactie. Zou die toch bestaan, die rationele burger?

Keerf
Keerf3 nov. 2015 - 10:15

Hup mw Oeverloos!!

Keerf
Keerf3 nov. 2015 - 10:15

Ik ben niet bang voor vluchtelingen maar voor mensen als Bennema en Van Jole. De naiviteit dat solidariteit en veiligheid, een antwoord tegen oorlog zijn is eng en gevaarlijk. Europa is niet de plek die het nu is omdat de Amerikanen en de Russen 70 jaar geleden solidair waren met vluchtelingen. Daarnaast is solidariteit met de hele wereld een lachwekkend kinderlijk idee. Het is niet mogelijk om als volk solidair te zijn met alles en iedereen. Je bent solidair met degene met wie je iets deelt. Alleen maar mens zijn is niet genoeg. Er moet meer zijn er moet tweede laag van verwantschap zijn. En de nauwelijks verholen poging tot chantage dat indien we niet de nog veel meer vluchtelingen opvangen wij morgen ook geen argumenten meer hebben om u of uw familieleden of buren die in moeilijkheden verkeren te beschermen, dat wij dan zijn we moreel failliet zouiden zijn is van een theatrale simpelheid dat ik daar alleen nog maar mijn schouders over op kan halen.

1 Reactie
TomPoes2
TomPoes23 nov. 2015 - 10:15

"Het is niet mogelijk om als volk solidair te zijn met alles en iedereen. Je bent solidair met degene met wie je iets deelt." En wat was nu de reden dat de Russen en de Amerikanen Europa hebben bevrijd van het fascisme? Hadden ze familie in Nederland misschien?

Cosmo2
Cosmo23 nov. 2015 - 10:15

Zou de heer Wilders niet iets meer begrip kunnen tonen voor mensen die voor de wreedheden van Islamitische beulen hebben gevlucht?

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum3 nov. 2015 - 10:15

Ik denk van niet. Hij scheert toch alle 1.7 miljard moslims ter wereld blijkbaar over één kam.