Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Honderden predikanten tekenen homofobe en transfobe Nashville-verklaring

  •  
05-01-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
6066185821_777483b00f_o
Honderden predikanten uit onder meer Gelderland hebben hun handtekening gezet onder de zogeheten Nashville-verklaring. Een vertaling van de Amerikaanse verklaring uit 2017 waarin zeer conservatieve standpunten over homoseksualiteit en transseksualiteit worden opgetekend in 14 artikelen. In de tekst – die momenteel rondgaat in protestantse kringen – worden seksuele handelingen buiten het huwelijk, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, homoseksualiteit en transseksualiteit streng veroordeeld, omdat die zaken volgens de opstellers in strijd zouden zijn met ‘Gods wil’.
Artikel 1 gaat over het huwelijk:
"WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken. WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God."
In de volgende artikelen ligt sterk de nadruk op het veroordelen van LHB- en transgender personen. Zelfs christenen die het niet nodig vinden om mensen te verketteren om hun seksuele of genderidentiteit worden aangespoord om dat voortaan wel te doen:
"WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid… WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen. WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit… WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen… WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk… WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil."
Er is veel kritiek op de verklaring, ook onder predikanten. Emeritus PKN-voorganger Bart Bomer uit Doesburg zegt tegen Omroep Gelderland :
"Zo’n verklaring, dat kan gewoon niet door de beugel. In de eerste plaats niet op het kerkelijk erf, maar ook in de samenleving kan het zo langzamerhand niet meer. Als ik lees “WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft ingesteld als een homoseksuele, polygame of poly-amoreuze relatie” begin ik al inwendig te steigeren omdat het bijna de suggestie wekt dat een homoseksuele relatie ook polygaam is. Het gaat in het huwelijk om liefde en trouw."
Cc-foto: Jasn , een Amerikaanse predikant demonstreert tegen gelijke rechten voor LHBT+ personen

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (160)

Wilhelm Carton
Wilhelm Carton9 jan. 2019 - 20:21

Het standpunt van de SGP is geen nieuws, want zo denken ze er al sinds hun oprichting in 1918 over. De grote meerderheid van christenen in Nederland zijn niet reformatorisch en zien tegenwoordig de bijbelboeken als door mensen geschreven teksten over menselijke drijfveren, goed en kwaad, leven en dood, omhoog geprojecteerd op een persoonachtige Entiteit die zich exclusief heeft geopenbaard in de persoon Jezus Christus. Het echte gevaar voor homo's komt van degenen die de Bijbel (of de Koran!) beschouwen als het eeuwig onveranderlijke woord van God/Allah en die zelf met geweld die interpretatie aan iedereen willen opleggen, bijvoorbeeld imams in Nederland die in hun moskee oproepen om homo's van hoge gebouwen af te gooien.

Erik1976
Erik19768 jan. 2019 - 12:32

Idioten. De kern van de leer van christus gewoon naast je neerleggen en dan doen alsof je dankzij die onvergeeflijke stommiteit moreel superieur bent; als je jezelf voor schut zet kun je het beter goed doen, allemachtig...

Oki Doki
Oki Doki7 jan. 2019 - 19:32

De Bijbel is in opdracht van keizer Constantijn geschreven, door een reeks bisschoppen, die het helemaal niet met elkaar eens waren over de te schrijven regels en wetten. Keizer Constantijn wilde hiermee de concurrentie om de troon uit de weg ruimen en met harde hand een eenheid creëren binnen het rijk zodat ze zich konden verdedigen tegen de steppevolkeren die destijds sterker waren dan de Romeinen en alles altijd kapot maakten (steden). Verschillende interpretatie's van het geloof zorgden namelijk voor gevechten en strijd binnen het rijk, wat het rijk zwakker maakte. Maar de kern van het verhaal is dat de Bijbel niet door God is geschreven. De hele Bijbel is gewoon een militaire tactiek en niet veel meer.

2 Reacties
Oki Doki
Oki Doki7 jan. 2019 - 21:39

Niet meer van deze tijd.

koffieleut2
koffieleut28 jan. 2019 - 5:51

Wie heeft dan beweerd dat de bijbel door god is geschreven?. Het is een verzameling van boeken, wat ook de betekenis is van bijbel, biblia.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 17:09

Het absolutisme waarvan de hele Verklaring van Nashville is doortrokken, is op zichzelf al bijzonder stuitend. Alsof wat daarin wordt beweerd absolute gelding zou hebben voor elk individueel mens op aarde, in welke cultuur ook opgegroeid. De arrogantie spat ervan af. Het is natuurlijk ook nog om te lachen wanneer je b.v. bedenkt hoeveel “christelijke”, met name Amerikaanse TV-dominees, die goudgeld hebben verdiend aan hun activiteiten, uiteindelijk bleken zélf volledig gezondigd te hebben in het licht van de door hen zelf verkondigde principes. Dat homo- en bi-seksualiteit een natuurlijke variant is, blijkt alleen al uit de mate waarin die ook in het dierenrijk voorkomen. Het is buitengewoon liefdeloos –ondanks het ietwat verzachtende, pastorale nawoord- hoezeer mensen, die soms gedurende lange tijd in hun leven hebben moeten worstelen om hun homo- of bi-seksuele geaardheid of transgender zijn te aanvaarden, als volkomen zondig worden afgedaan, en dat alleen zouden kunnen herstellen door zich in de strakke mal van de orthodoxie te laten persen. Dit alles vind ik vooral zorgelijk met het oog op jonge generaties, die de desbetreffende geaardheid hebben, speciaal in gereformeerde en aanverwante kringen, voor wie een extra barrière wordt opgeworpen om met zichzelf in balans te komen. Want het voortbestaan van homo- en bi-seksualiteit en transgender zijn lijdt geen enkele twijfel.

Poezenmens
Poezenmens7 jan. 2019 - 13:33

Vonden eerst derechts extremisten en fascisten hun weg vanuit het riool naar de bovenwereld, hebben we vervolgens te maken met refofundamentalisten. Zieke tijdgeest waarin we momenteel leven.

1 Reactie
koffieleut2
koffieleut28 jan. 2019 - 5:57

Zieke tijdgeest waarin we momenteel leven. Juist niet, er is nu de ruimte tot vooruitgang. Helaas doen enkel af en toe een stapje terug, maar dat is geen onbekend fenomeen. Als we uiteindelijk allemaal maar weer voorwaarts gaan.

johannn2
johannn27 jan. 2019 - 11:31

Het is deerniswekkend om te zien hoe die predikant op de foto zich vastklampt aan die bijbel om zijn interpretatie te rechtvaardigen. .

Aeneas Van Troye
Aeneas Van Troye7 jan. 2019 - 11:06

Kwa inhoud komt deze verklaring niet verder dan; "jullie homos zijn stom en mogen niet op mijn verjaardagsfeestje komen". Geheel binnen de wetgeving, vvmu en vrijheid van geloofsbelijdenis alleen jammer dat sommigen van onze christenen blijkbaar aansluiting zoeken bij de Yanks die de grenzen van deze wetgeving altijd doelbewust opzoeken. Niet echt verbindend. Hier zal het denk ik ook niet tot betere verkiezingsresultaten van SGP leiden. Iedereen wist al dat dat homos niet welkom zijn in de fundamenteel christelijke kringen. Wellicht wilden ze hun overtuiging en hardlinerschap benadrukken of zijn het wel de laatste stuiptrekkingen van een vergane wereld.

johannn2
johannn27 jan. 2019 - 10:51

Vrijheid van godsdienst is een belangrijke verworvenheid. Het betekent o.m. ook het recht om vrij te blijven van godsdienst. .

3 Reacties
johannn2
johannn27 jan. 2019 - 11:34

Oftewel: de vrijheid van godsdienst heeft ons bevrijd van de godsdienst. Het is daarmee een persoonlijke zaak geworden, niet iets dat een "enig waar geloof" en zijn organisatie aan je kan opleggen. .

Bert Jansen2
Bert Jansen27 jan. 2019 - 16:46

[ niet iets dat een “enig waar geloof”] Hoe kun je volhouden te geloven als je je eigen geloof niet eens het enig ware geloof vindt? In dat geval is er natuurlijk sprake van ongeloof, niet van geloof.

johannn2
johannn28 jan. 2019 - 13:29

Bert, Het is dan ook een benoeming van mij, niet-gelovige. En er waren tijden, dat je 'gelovige' móest zijn, of vervolging als ketter riskeren. .

tempest
tempest7 jan. 2019 - 10:35

Diep treurig dat er mensen zijn die dit soort dingen op de spits drijven (zelfs mensen uit de universiteit en tweede kamer)! Ikzelf wordt niet direct getroffen door deze polarisatie, maar ik ken mensen die dat wel worden en daar heb ik mee te doen. Mensen met familie binnen deze gemeenschappen, die zelf homoseksueel en Christen zijn. Het hoort alletwee bij hun identiteit en ze proberen beiden een plek te geven in hun leven. Gelukkig zijn er heel veel mensen die ze hierin ook steunen. Verenigingen als de CHJC en ContrariO bijvoorbeeld en ook De Kringen heeft niet voor niets een Christelijke oorsprong. Ook zijn er velen in de kerk die ondersteuning bieden en pleiten voor acceptatie (al tientallen jaren overigens). Ik begrijp de woede die deze verklaring oproept, maar besef dat met verdere polarisatie door bijvoorbeeld te generaliseren over Christenen of anti-religieuze reacties te plaatsen, je het deze mensen vermoedelijk alleen maar moeilijker maakt. Importeer dit aspect van de Amerikaanse Culture war niet in Nederland! Daar wordt onze samenleving niet beter van.

2 Reacties
tempest
tempest7 jan. 2019 - 10:51

Ook een uitstekende reactie van COC Nederland: https://www.coc.nl/homepage/orthodox-protestantse-verklaring-is-schadelijk-en-onbarmhartig Hierin staan ook reacties van predikanten die deze verklaring nimmer zullen ondertekenen (onder andere ook de voorzitter van de EO). Zo vind ik de duiding van Christelijk Gereformeerde Theoloog des Vaderlands Stefan Paas ook heel sterk: “Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen.”

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 jan. 2019 - 13:43

U vraagt heel terecht aandacht voor het genuanceerde geluid uit PC-kringen.

vdbemt
vdbemt7 jan. 2019 - 9:11

Ik zie de begeleidende foto en denk: dat kruis, in handen van deze predikers, is niet veel anders dan een hakenkruis.

1 Reactie
koffieleut2
koffieleut28 jan. 2019 - 5:49

Het hakenkruis is een, door Adolf, gekaapt symbool. In Aziatische landen kom je het nog veel tegen omdat het van oorsprong een gelukssymbool is. En hoewel er onder de noemer van het geloof veel goede maar ook slechte dingen zijn voortgekomen en komen zie ik de overeenkomst met genocide niet. Als christenen massaal homoseksuelen van de flat gaan gooien heb je een punt, maar dat zie ik niet gebeuren.

Schaap3
Schaap37 jan. 2019 - 8:16

De schijnheilige wolven huilen weer verontwaardigd in het bos. Deze reli verklaring is toch vrij onschuldig vergeleken bij alle rampspoed die andere sektes over ons uitstorten. De verklaring maakt nog eens goed duidelijk hoe deze sekte voor zichzelf in het leven staat en gelukkig hoeven we het daar niet mee eens te zijn zonder vervolgd te worden. Uiteraard proberen ze ook de rest van de samenleving daarin te betrekken maar de democratie laat niet toe dat deze minderheid het voor het zeggen krijgt. Of het zou zo moeten zijn dat ondemocratische elite in achterkamertjes onderling minderheidsstandpunten uitruilen en doordrukken? De vraag moet natuurlijk zijn als dit soort verklaringen al zo veel misbaar opleveren wat moeten we dan met religieuze sektes die het nog veel bonter maken. Er zijn zelfs sektes die een heel volk willen afmaken. Kappen met bijzonder onderwijs zou een goede stap in de richting zijn om dit soort dwalingen in de toekomst te vermijden.

msj_meijerink
msj_meijerink7 jan. 2019 - 7:02

Aha, dus (volgens Kaas vd Staaij) zo zijn mijn kinderen verwekt, door een vies oud mannetje met een witte baard: “Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –…” Dat mocht hij willen, de vuilspuiter. Dat was ik lekker helemaal zelf!

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg7 jan. 2019 - 5:51

Ik beschouw mijzelf als (vrijzinnig) christen, wil niet met deze verklaring geassocieerd worden, en verwerp de teksten ten zeerste. Ook zonder dit soort grimmige stukken hebben veel mensen het al moeilijk in hun anders- en alleen-zijn. Religie (re-ligare, opnieuw verbinden) hoort juist geborgenheid, hoop, wie weet vertrouwen op/in God te bieden. Mensen met elkaar in verbinding te brengen. Dogmatiek is uiterst griezelig.

Paul!
Paul!6 jan. 2019 - 23:59

Ook voor dit manifest was volgens mij al lang bekend dat een zeer kleine groep christenen dit soort opvattingen heeft. Tot zover dus eigenlijk niks nieuws. Vervolgens zie ik allerlei verontwaardigde reacties van veel andere predikanten! Juist dat is iets wat mij enorm opvalt! Die openlijke verontwaardiging van al die andere predikanten, de manier waarop ze hun eigen gekkies openlijk afvallen, de steun die daaruit spreekt voor de lhtb-gemeenschap. Dat is iets wat volgens mij 20 of 30 jaar geleden nog ondenkbaar is. Dit is gewoon een nieuw teken dat nu zelfs de kerk verandert, weliswaar langzaam, maar onomkeerbaar. Het zijn de laatste oprispingen van religieuze opvattingen die overduidelijk aan het uitsterven zijn.

Poezenmens
Poezenmens6 jan. 2019 - 21:22

Niet alleen moslims, maar ook de christenen hebben hun salafisten. Griezelige enge mannen.

2 Reacties
OlavM
OlavM6 jan. 2019 - 23:51

Precies!

msj_meijerink
msj_meijerink7 jan. 2019 - 12:51

En daarvan wonen er zeer veel in de USofA, dat land dat meent de door ons te volgen moraal in de wereld te moeten bepalen. Enge gedachte hè!

koffieleut2
koffieleut26 jan. 2019 - 19:47

Ik mis de voorvechters voor het recht op het belijden van een geloof, recht op vrije meningsuiting. Die schrijven dat niet alle christenen niet zo denken en dat het dus om een klein niets zeggend groepje gaat ( wat niet zo is) die niets met het protestants geloof heeft uit te staan. Ik mis de ja, er zijn ook protestantse gemeenschappen waarbinnen het homohuwelijk wordt geaccepteerd. Je kan ze niet allemaal met een groepje extremisten vergelijken. Ik mis bijv AVR die , naw, niet achter de standpunten van dit manuscript staat, maar wel vindt dat dit bij de vrijheid van geloofsovertuiging hoort. Als ik de bijdragen hieronder lees schijnt iedereen het zo ongeveer wel met elkaar eens te zijn. Vindt ik prima, ik denk er ook zo over, maar hou vooral dat gevoel vast. Want onderdrukken, het wegzetten van mensen om geaardheid of geslacht vindt niet alleen plaatst binnen de christelijke gemeenschap.

8 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens6 jan. 2019 - 21:15

@ koffieleut Jij schrijft: Ik mis de voorvechters voor het recht op het belijden van een geloof, recht op vrije meningsuiting. Dat is raar want ook dat soort teksten staan hier, ook van mij. Niet zo extreem als die van jou. Want mensenrechten gaan boven de vrijheid van meningsuiting. Maar het is wel raar dat je hier schrijft dat anderen net zo extreem moeten zijn als jij. En je schrijft: Want onderdrukken, het wegzetten van mensen om geaardheid of geslacht vindt niet alleen plaatst binnen de christelijke gemeenschap. Dat klopt, binnen de joodse gemeenschap en binnen de islamitische gemeenschap kan het ook een groot probleem zijn. Net zo als binnen agrarische gemeenschappen, primitieve autochtone gemeenschappen een reden voor discriminatie en uitsluiting kan zijn. Maar bedoel je nou dat dit gedrag van primitieve christenen niet erg is? Ook niet gezien de omvang hiervan?

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 23:42

Koffieleut, onderdrukken van mensen om geaardheid of geslacht is gewoon fout, onder alle omstandigheden. Religie is geen excuus, net zo min als archaische zeden en gewoonten. Zo moeilijk is dat toch niet?

koffieleut2
koffieleut27 jan. 2019 - 5:53

Daan, Op jou vraag "Maar bedoel je nou dat dit gedrag van primitieve christenen niet erg is?"het antwoord "Als ik de bijdragen hieronder lees schijnt iedereen het zo ongeveer wel met elkaar eens te zijn. Vindt ik prima, ik denk er ook zo over, "

johannn2
johannn27 jan. 2019 - 10:58

Daan, Jij stelt: "Want mensenrechten gaan boven de vrijheid van meningsuiting." Om te beginnen is vrijheid van meningsuiting een van de mensenrechten. En verder is er geen rangorde in de mensenrechten. .

DaanOuwens
DaanOuwens7 jan. 2019 - 16:44

@ johannn Jij schrijft: En verder is er geen rangorde in de mensenrechten. https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0fzbue0xp/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting Dit is de vrijheid van meningsuiting Dit is Art 1 https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi9hbusczmqw/artikel_1_gelijke_behandeling_en 1. Artikel 1 is niet voor niets artikel 1. 2. Artikel 1 is onder andere vertaald in de wet gelijke behandeling. Dus gewoon van toepassing in het maatschappelijk verkeer. En heeft een strafrechtelijke variant die discriminerende uitspraken strafbaar stelt. 3 Uitspraken die strijdig zijn met artikel 1 worden niet beschermt door de vrijheid van meningsuiting. Kortom er is wel degelijk een rangorde van grondrechten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 22:28

De SGP heeft ook met name bezwaren tegen de dominantie van artikel 1.

johannn2
johannn28 jan. 2019 - 14:46

DaanOuwens 7 januari 2019 at 17:44, Uit artikel 1 Gw: "Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan" Als ik jouw interpretatie volg, dan mag ik als ik een levenspartner zoek dus niemand discrimineren naar geslacht enz., of op welke grond dan ook? Maar bij de partnerkeuze discrimineer je zo ongeveer naar alles. Toch mag dat. Zie je, dat die tekst wel degelijk beperkt is? Een paar ander voorbeelden van wettelijk toegestane discriminatie naar levensovertuiging: op grónd van godsdienst: [Citaat] "Een tweede te onderscheiden rechtssfeer betreft maatschappelijke instellingen als scholen, welzijnsorganisaties e.d. op bijzondere grondslag.[145] Ook hier staat voorop dat de instelling op grond van haar vrijheid van godsdienst of levensovertui­ging van haar personeelsleden en cliënten instemming met de grondslag mag vragen, waarbij haar uitleg van de grondslag uitgangspunt is; voorwaarde is overigens wel, dat die instelling op dat punt consistentie en helderheid betracht. Zo is het bestuur van een school op confessionele grondslag (richting) in principe niet verplicht een leerling toe te laten of te handhaven die volgens haar niet voldoet aan de criteria voortvloeiend uit de grondslag.[146] Ook mag een bijzondere school (i.c. een katholieke school) een hoofddoekverbod voor leerlingen instellen.[147] Evenzo mag een schoolbestuur van een werknemer instemming met de grondslag vragen, en bij gedrag dat daarmee niet strookt tot weigering/ontslag overgaan;[148]  [einde citaat] https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=6 . Je ziet, ook art 1 Gw is beperkt in zijn werking door andere Grondwetsartikelen. .

johannn2
johannn28 jan. 2019 - 15:02

DaanOuwens 7 januari 2019 at 17:44, Nog een veel rechtstreekser citaat uit dezelfde bron, dat rechtstreeks mijn stilling waarop jij reageerde bevetstigt: [Citaat] “Tijdens de parlementaire behandeling van artikel 1 Grondwet is echter ondubbelzinnig gesteld dat er geen sprake is van algemene voorrang van enig grondwetsartikel boven een ander. De plaatsing in de Grondwet wil op geen enkele wijze een zodanige rangorde of prioriteit uitdrukken.[13]Het is aan de wetgever of rechter om in voorliggende gevallen een afweging te maken. Daarbij moeten in concreto uiteraard keuzen gemaakt worden.” https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=6 QED en KO. .

Henry Rollins
Henry Rollins6 jan. 2019 - 18:37

Niets nieuws natuurlijk maar de SGP heeft niets met de grondwet. Nog sterker ze erkennen de grondwet niet eens.

7 Reacties
OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 0:22

@ Henry Rollins: Aantoonbare onzin.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 9:43

De SGP heeft juist groot respect voor de grondwet. Over de wet gelijke behandeling zijn ze minder enthousiast. "... het gelijkheidsbeginsel [is] geen mal waar alles en iedereen in geperst moet worden.... " Hun wens: "De eenzijdige Algemene wet gelijke behandeling wordt vervangen door een Algemene wet grondrechtelijke vrijheden. Daarin moeten de klassieke grondrechten meer gewicht krijgen ten opzichte van gelijke behandeling."

Henry Rollins
Henry Rollins7 jan. 2019 - 11:01

Gods wet gaat boven de grondwet bij de SGP.

Henry Rollins
Henry Rollins7 jan. 2019 - 11:10

"Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen"

Henry Rollins
Henry Rollins7 jan. 2019 - 11:12

"De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maat-schappelijke leven"

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 17:46

@ Henry Rollins: Dat streven op zich is niet ongrondwettig.

Henry Rollins
Henry Rollins7 jan. 2019 - 19:02

Olav, dat zeg ik ook nergens. Wat ik wel zeg is gods wet boven de grondwet staat bij de SGP.

Auslander
Auslander6 jan. 2019 - 18:33

Het heet gewoon fundamentalistische radicalisering!

Cave Canem
Cave Canem6 jan. 2019 - 17:42

Idioot deze verklaring. Een in het oog springend verschil met vergelijkbare verklaringen uit de islam-wereld is overigens dat niet tot geweld wordt opgeroepen en er daarnaast ook nauwelijks gevallen bekend zijn dat christenen homosexuelen in elkaar rammen.

10 Reacties
badgast
badgast6 jan. 2019 - 18:35

Wel wel. Zeker nog nooit in Urk of Spakenburg geweest, Cave? Of gewoon heel selectief in het nieuws dat je tot je neemt?

Bert Jansen2
Bert Jansen26 jan. 2019 - 19:29

[...en er daarnaast ook nauwelijks gevallen bekend zijn dat christenen homosexuelen in elkaar rammen...] Ha ha ha.

Cave Canem
Cave Canem6 jan. 2019 - 19:50

@badgast, Welnu jongeman, je doet je best, maar kom dan even snel met enkele meldingen op de proppen over recent in elkaar geramde homo’s in die plaatsen. Of hebje liever dat ik eerst een reeks geweldincidenten uit onze grote steden aanlever. Of kijk je deze liever gewoon weg?

Henry Rollins
Henry Rollins6 jan. 2019 - 19:56

Ze roepen niet op tot geweld omdat dat strafbaar is, niet omdat ze geweld afkeuren.

badgast
badgast6 jan. 2019 - 22:46

Wel wel. Een wegkijkende Café. Doet je Google het niet meer? De tip voor de zoekwoorden had ik je al gegeven. Maar misschien was je het laatste zoekwoord vergeten. Terwijl dat in jouw jeugd al in de mode was: potenrammen.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 0:21

@ Cave Canem: Wereldwijd wordt ook door christenen tot geweld tegen homo's e.d. opgeroepen, en ook geweld tegen hen gebruikt, tot en met moord. Vele voorbeelden daarvan in o.a. de VS, Rusland en Oeganda.

Joe Speedboot
Joe Speedboot7 jan. 2019 - 5:06

'niet tot geweld wordt opgeroepen' Ze verwensen ze hooguit 'voor eeuwig te branden in de hel'..

Lucas2000
Lucas20007 jan. 2019 - 11:08

Wel wegpesten in zwarte kousen gemeenten. Nog erger eigenlijk, dat heimelijke...

johannn2
johannn27 jan. 2019 - 11:13

Cave Canem, Jij stelt: "niet tot geweld wordt opgeroepen en er daarnaast ook nauwelijks gevallen bekend zijn dat christenen homoseksuelen in elkaar rammen" Het is nog maar een paar honderd jaar geleden, dat een groep homoseksuelen levend werd verbrand door protestanten. Ik meen in Drenthe. Juist het christendom heeft en lange geschiedenis van bloederige geloofsterreur. Gezegend de scheiding van kerk en staat, want anders zouden zij zich niet onderscheiden van de islamitische wereld, die jij er met de haren bij meent te moeten slepen . .

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 21:02

Johannn met de homo-vervolging in Nederland viel het mee, relatief dan. Homosexualitet als zijnsvorm bestond voor de 19de eeuw niet. Sommige handelingen werden afgekeurd maar de straffen als het al tot vervolging kwam waren meestal mild. Tussen 1730 en 1733 was er wel ineens een golf van "sodomietenvervolgingen". In drie jaar tijd werden er zo’n 366 mannen veroordeeld. De oorzaak wordt wel gezocht in het toenemende belang dat de overheid aan het huwelijk ging hechten. OlavM kan u verder bijpraten over Utrecht en de gedenksteen vermoed ik. Het religieus geinspireerde seksisme heeft in de vorm van heksenvervolgingen aanzienlijk meer slachtoffers geeist. Op Urk hield het geloof in heksen lang stand. Zie historiek.net/entgen-luyten-heksenvervolgingen/67552/

Bernie2
Bernie26 jan. 2019 - 16:18

Ter overweging het volgende: vervang het begrip 'predikanten' met imans en elke Baudetter, PVV'er, NVU'er en Pegidaïst komt uit zijn (v/m) riool gekropen om moord en brand te schreeuwen en wil koppen zien rollen. En een goede kans dat de iman in kwestie zijn werkzaamheden dan moet staken en wellicht wordt gedeporteerd. Den blanken haatzaaier van religieus of politiek allooi heeft het hier maar goed voor elkaar.

5 Reacties
Bert Jansen2
Bert Jansen26 jan. 2019 - 17:30

Dat heb je goed gezien. Maar ja, "Onze" god is toch de besten, dus mogen wij dit standpunt delen, haatpredikers met een andere god natuutlijk niet. Zo werkt dat. Overal.

W-74
W-746 jan. 2019 - 17:32

Ter overweging: Deze belijdenis van een redelijk gangbaar dogma binnen de Abrahamitische godsdiensten lokt hier enkel iedereen uit zijn hol zodra het christenen betreft. Da’s lekker veilig en ‘correct’ bashen namelijk. Echter tav de veroordeling van een aantal mannen inzake de zeer homofobe en haatzaaiende folder die bij honderden mensen in de bus is gegooid blijft het hier raadselachtig doodstil. Terwijl het eerste geval helemaal niet nieuwswaardig is; christenen zijn toch tenslotte tegen praktiserende homofilie. Dat weet iedereen. De belijdenis van die stelling is dus geen nieuwtje, noch is die belijdenis een directe aanval op homo’s. Het laatste geval (dat van die folder) is dat echter wel. Die folder bevat enkele haatzaaiende en opruiende en leugenachtige teksten waarin homo’s het recht op adoptie werd ontzegt. En toch blijft het oorverdovend stil. Hoe komt dat precies Bernie? Blijkbaar ben jij op dit onderwerp (religie, homofilie, pegida, baudet etc etc) een sterk uitgesproken persoon en ik hoop dat jij me deze discrepantie in aandacht kunt verklaren. Ik hoop snel van je te horen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 18:51

Het OM heeft vorige maand taakstraffen van 40 uur geëist tegen de drie mannen die deze flyer hebben verspreid. Ze zijn recent tot een geldboete veroordeeld. Volgens de rechter waren de teksten op de flyers volkomen ongefundeerd en onnodig grievend. Let op "onnodig"!

Bernie2
Bernie27 jan. 2019 - 14:27

@W-74, Natuurlijk kennen gristenfundamentalisten hun eigen fatwah over homofilie, televisies en andere kwesties die ze tijdens hun waanmomenten door hun god krijgen overhandigd. Het enge is hier dat deze zieke geesten hun homohaat openlijk vastleggen in een pamflet en dat graag delen met anderen van wie ze hopen dat ze het vuige geleuter willen delen. Hoewel de eerste dominees hun stinkende keutels alweer haastig hebben ingetrokken vanwege de grote maatschappelijke woede (die niet alleen van het COC kwam). Maar de onverlaten moesten eens weten wat Jezus destijds fris en vrolijk met zijn 12 apostelen uitvrat. Ik kan je verder niet helpen met je prangende vraag. Maar als dit zo'n gristelijke peiler is waarop nationalisten als Rutte, Wilders en Baudet en Linda (Ik hou van Holland) zich graag op verlaten is de polonaise nog niet gelopen vrees ik.

Karingin
Karingin7 jan. 2019 - 17:00

W-74: Wat Danielle zegt. Ook hier op Joop zijn er 3 artikelen aan gewijd destijds (okt. 2016). Niet aan die veroordeling, maar dat is in allerlei andere media gewoon gemeld. Het is echt bull shit dat dat soort acties niet worden veroordeeld als het door moslims wordt gedaan. Er is geen discrepantie in aandacht in het algemeen, er is discrepantie in jóuw aandacht.

Meta Foor6
Meta Foor66 jan. 2019 - 14:43

- alle begin heeft zijn / haar wrijvingen , maar niet gedacht dat ''europa'' zo cynisch in reacties kon zijn over deze eerste stap (giant step in mijn eyes)

1 Reactie
Karingin
Karingin7 jan. 2019 - 16:54

Whut? Welk begin? Welke stap? Waar heb je het in godsnaam over?

Gerald2
Gerald26 jan. 2019 - 14:05

Enige media aandacht hier van Joop.nl en verder een artikel in Trouw. Hadden moslims in naam van de islam zo'n bericht geplaatst en bekende moslim parlementariërs hadden dit ondertekend, dan was de aandacht massaal geweest.

1 Reactie
tempest
tempest6 jan. 2019 - 17:56

Er is veel meer aandacht hoor. NRC, GeenStijl, Hart van Nederland, AT5 en dagelijkse standaard hebben allemaal wat geschreven aldus Google. Het wordt door rechts en links veroordeeld.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 jan. 2019 - 14:04

Ik begrijp deze ophef niet. Die verklaring is niets anders dan een opsomming van de dogma's van de orthodoxe protestanten zoals die al eeuwen verkondigd worden. Sex voor het huwelijk is niet toegestaan maar alles behalve een zeldzaamheid, ook in die kringen. Een puberale grap in mijn tijd was de uitdrukking: het vlees was gewillig maar het gras was te nat. Kennelijk maken de ouderlingen zich zorgen over het losser worden van de zeden in eigen kring en moeten de teugels nog eens aangehaald worden. Tevergeefs denk ik. Het lijkt me een teken van zwakte dat dit pr-initiatief vanuit Amerika geïnspireerd moest worden.

1 Reactie
cko2730
cko27306 jan. 2019 - 16:58

In feite niets nieuws, dit wordt al zo lang verkondigd. Het valt mij overigens op dat bv niet alle predikanten uit de reformatorische hoek dit hebben ondertekend. Heeft men vergeten hen naar hun mening te vragen of onthielden zij zich van instemming?

Joop Schouten
Joop Schouten6 jan. 2019 - 12:58

'Griezels.'

Karingin
Karingin6 jan. 2019 - 12:18

Een korte scan op Twitter leert dat ook veel christenen dit gedrag totaal achterlijk vinden. Dat gezegd hebbende; hardcore refo's zitten nauwelijks op Twitter. En dat het wellicht om een relatief kleine groep gaat doet niets af aan het feit, dat er binnen die groep ook mensen zijn die worstelen met hun geaardheid en voor hen is dit een nieuwe klap in het gezicht. Als je wil weten wat dat met iemand doet, kijk Nanette van Hannah Gadsby maar eens. Het zou niet verkeerd zijn als bepaalde politici publiekelijk hun veroordeling uitspreken, ook als signaal naar Vd Staaij c.s. toe.

3 Reacties
Edwin8
Edwin86 jan. 2019 - 19:07

"hardcore refo’s zitten nauwelijks op Twitter." Het is zondag, en de echte refo`s zitten op zondag niet op internet. Kijk maandag nog maar eens. ;-)

Karingin
Karingin7 jan. 2019 - 16:53

Dan nog denk ik dat je er weinig tegen zult komen. Ze hebben wel telefoons maar het riool Twitter zal neem ik aan wel vermeden worden door het grootste deel. Hoewel ik in Trouw las dat vooral de kiddies wel zitten te Netflixen, wat in feite ook niet mag, want televisie, maar die slimmeriken hebben dus een maas in de "wet" gevonden haha...zagen ze niet aankomen stond er nog bij, hoe dom ben je dan?

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 21:13

Het RD heeft een website die op zondag dichtgaat. Refo's zullen dus ook wel internet hebben.

Dick4
Dick46 jan. 2019 - 11:07

Je zal maar zulke ouders hebben !

Recalcitrant Peertje
Recalcitrant Peertje6 jan. 2019 - 10:56

Ach lieve mensen, is het toch niet heugdelijk deze religieuze vrijheid die hier zo vaak zo hoog in het vaandal staat als het gaat om onze vrienden van Mohammed en Mozes Prachtig om te zien hoe deze Christelijke mensen gebruik maken van de in de grondwet verankerde vrijheid om te zeggen dat homoseksuelen eigenlijk minder zijn dan de rest. Prachtig die reëmancipatie van Christenen dat ook zij weer eens lekker provocatief durven te zijn in een gelijkwaardige samenleving. Wie weet, misschien groeien onze Christelijke, Islamitische en Joodse landgenoten eindelijk wat dichter naar elkaar toe nu zij toch wel wat common ground hebben gevonden. Ik zie een prachtige toekomst tegemoet met deze prachtige coalitie waar de leer van de god van Abraham vol gebruikt maakt van haar grondwettelijke vrijheid om vooral andere mensen te leren hoe zij goede mensen moeten zijn. Gelukkig dat de seculieren nooit aan de vrijheid van religie durven te komen, zo kunnen de dienaren van de god van Abraham toch nog lekker zichzelf zij en hun culturele identiteit beschermen. Zin in de tolerante en diverse toekomst!

johannn2
johannn26 jan. 2019 - 10:24

Op dit moment verheug ik mij zeer in de scheiding tussen kerk en staat. .

2 Reacties
Edwin8
Edwin86 jan. 2019 - 19:08

"in de scheiding tussen kerk en staat" Die kan wat mij betreft niet strikt genoeg zijn.

johannn2
johannn27 jan. 2019 - 11:16

Edwin, Hoe strikt dan wel precies ? .

johannn2
johannn26 jan. 2019 - 10:18

Dan heeft God kennelijk een paar foutjes gemaakt in Zijn schepping. Dan moeten die predikanten dus niet bij ons zijn met hun klacht, maar zich richten tot Onze Lieve Heer. Kennelijk is er een communicatieprobleem tussen hen en Hem, maar dat moeten ze niet op ons afwentelen. .

6 Reacties
OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 0:13

@ johannn: Zo'n klacht moet je wel even durven indienen! :)

Bert Jansen2
Bert Jansen27 jan. 2019 - 16:49

[Dan heeft God kennelijk een paar foutjes gemaakt in Zijn schepping.] De letterlijk boodschap is dat de mens geschapen is naar Zijn beeld. Als god bestaant, dan bewijst het bestaan van homoseksualiteit dat minimaal 1 van gods alter egos homoseksueel is. Durf het maar foutjes te noemen, als ik iets van de bijbel heb begrepen is dat het ultieme vloeken.

Ozon
Ozon7 jan. 2019 - 17:58

Johannn Dat lijkt me evident. Versie 1.0 aten tegen beter weten in een appel, waardoor de mensheid voor eeuwig -of ten minste 1000-den jaren uit het paradijs werden gezet. Van de 2e lichting was 50% broeder-moordenaar. Paar lichtingen verder was God zo ontevreden over zijn creatie dat hij op een paar man na de hele mensheid heeft verzopen... Terwijl zijn standaarden kennelijk niet echt hoog zijn als je bedenkt wat er allemaal beloond wordt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 21:29

Niet als je er van uitgaat dat homoseksualiteit aangeleerd is. Dan zijn het omgevingsfactoren. Sommige refo's geloven dat ook.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 22:03

Maxim Februari verdedigt een een interessante these in de NRC: Sekse, niet seks is echte thema van ‘Nashville’ .

johannn2
johannn28 jan. 2019 - 16:53

Bert Jansen 7 januari 2019 at 17:49 "Geschapen naar Zijn beeld" kun je ook lezen als: geschapen naar zijn voorstelling. .

o u wisbaar
o u wisbaar6 jan. 2019 - 10:11

Storm in een glas water. Gelukkig zijn er maar enkele Christenen die er zo over denken en krijgen die hier in Nederland nauwelijks voet aan de wal. Deze verklaring heeft niets met het Christendom van doen.

5 Reacties
Milan Hu
Milan Hu6 jan. 2019 - 14:11

Het heeft wel degelijk met christendom te doen, tenzij je de bijbels als een niet-christelijk boek wilt beschouwen.

Edwin8
Edwin86 jan. 2019 - 19:11

SGP is al jaren stabiel op 2-3 zetels. Heb je niet veel van te vrezen, maar CU groeit nogal eens uit tot coalitie partner en deze partij houdt er niet echt andere standaarden op na dan de SGP. En CU zit dus wel in de coalitie.

Bert Jansen2
Bert Jansen26 jan. 2019 - 19:34

[Deze verklaring heeft niets met het Christendom van doen.] Natuurlijk wel. De verklaring zegt niets anders dan "wij zijn het eens met de letterlijke tekst in de bijbel". Dat is opzichzelf natuurlijk complete waanzin. Naar het is eerlijker dan al die leugenachtige namaak-christenen die in plaats van te erkennen dat ze niet geloven wat er staat"(dus niet geloven) altijd weer aankomen met, "ja, maar dat is verkeerd vertaald, ja maar dat moet je in de tijdgeest van toen lezen, nee dat moet je anders interpreteren" en meer van dat gehuichel.

o u wisbaar
o u wisbaar7 jan. 2019 - 12:04

De reacties worden plots wel heel anders als je Christendom vervangt door Islam

Bert Jansen2
Bert Jansen27 jan. 2019 - 16:44

[De reacties worden plots wel heel anders als je Christendom vervangt door Islam] Inderdaad, in dat geval zou ik behalve het woord christendom vervangen door het woord islam ook het woord bijbel vervangen door het woord koran. Voor de rest zou de reactie ongewijzigd gekopieerd zijn.

raoul den dunnen
raoul den dunnen6 jan. 2019 - 10:08

Deze reliegekken kunnen het op dit gebied vast goed vinden met de extremen van die andere grote religie!

2 Reacties
Milan Hu
Milan Hu6 jan. 2019 - 14:16

De grootste religie op de wereld is het Christendom, en homofobie komt wereldwijd heel veel voor, ook in Christelijke landen, zelfs in Nederland, zoals blijkt. In Nederland valt het wel mee, de verklaring komt niet voor niets uit Nashville. In de VS worden regelmatig homo's mishandeld omdat ze homo zijn, zelfs doodgeschoten, een homoseksuele politicus is vermoord. In Oeganda kun je de doodstraf krijgen voor homoseksualiteit. Oeganda is een christelijk land. In Rusland kun je op straat worden vermoord, of gedwongen om een fles urine leeg te drinken, nadat, of voor dat je in elkaar bent geslagen, dat mag je dan soms kiezen, als ze denken dat je homo bent. Er lopen mensen in herkenbare truitjes rond die een anti-homo-politie op straat vormen.

raoul den dunnen
raoul den dunnen7 jan. 2019 - 20:54

Milan Hu 6 januari 2019 at 15:16 Ik weet het en ik vind het verschrikkelijk. In de USA wemelt het van de fundamentalistische christenen, net zoals het in het middenoosten en grote delen van Azie, het wemelt van de moslimfundamentalisten. Onder deze mensen is homohaat gemeengoed, triest maar waar.

janus leanus
janus leanus6 jan. 2019 - 9:38

Puur religieus fascisme dit. Ook van der staaij heeft het getekend, als rasechte geloofsdwaas. Jammer dat dit dan weer door de vingers gezien zal worden omdat het zijn religie is.

msj_meijerink
msj_meijerink6 jan. 2019 - 9:18

Godverdomme, wat een stel intolerante, domme mensjes lopen rond op deez' aardkloot!

2 Reacties
gravin2
gravin26 jan. 2019 - 15:30

U vloekt, waarom?

madbako
madbako7 jan. 2019 - 12:46

@gravin 6 januari 2019 at 16:30 U vloekt, waarom? Omdat hij boos is misschien? En hoe hij daar uiting aangeeft mag hijzelf weten

Bernie2
Bernie26 jan. 2019 - 8:36

Wat een stel haatzaaiende smeerlappen. Elders in Nederland is gister iemand door justitie veroordeeld wegens haatzaaien jegens joden. Terecht natuurlijk. Waarom mag deze groep dan wel ongestoord deze intermenselijke haat uitoefenen? Direct ingrijpen lijkt mij zeer wenselijk.

4 Reacties
johannn2
johannn26 jan. 2019 - 10:32

Bernie, Jij bent me een beetje te grijperig, Bernie. Als je hier ingrijpt, zie ik je ook heel makkelijk in andere zaken 'ingrijpen' die je niet bevallen. Maak je niet sappel. Het zijn er honderden, en toch is dat een kleine minderheid. Kun je nagaan, hoeveel predikanten er rondlopen. .

adriek
adriek6 jan. 2019 - 11:19

Er zijn ook honderden terroristen, daar zijn we allemaal erg bang voor, om wat ze kunnen doen maar vooral hoe ze anderen zouden kunnen beinvloeden. Deze predikanten praten wekelijks in op grote groepen goedgelovigen, dat is best zorgwekkend.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 jan. 2019 - 18:37

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Ik zou het geen tekst van deze tijd noemen maar wat is er haatzaaiend aan?

Juppé🎗
Juppé🎗7 jan. 2019 - 15:41

« WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen.«  Wat de sexualiteit betreft zijn ook de hetero-gereformeerden niet geschapen naar Gods evenbeeld, want ik heb nog nooit gehoord dat die ooit een gezellige wip met een buurgodin van aanpalend heelal had. Dab was Zeus wel anders, niet dat die nu een voorbeeld voor moderne mensen moet worden.

Purper Floyd
Purper Floyd6 jan. 2019 - 7:54

Tja, religie blijft een achterlijk fenomeen voor mensen die niet weten wat ze met hun leven aan moeten.

4 Reacties
johannn2
johannn26 jan. 2019 - 10:22

Purper, Het gaat niet zo zeer om de achterlijkheid van religie, maar met name om die van een flinke groep religieuzen. Die proberen ons 500 jaar terug te werpen. ´t Is, dat de brandstapel niet meer mag van de wet, anders . . . .

Purper Floyd
Purper Floyd6 jan. 2019 - 11:04

Allemaal mooi johann, maar religie is een bedenksel van de mens en wordt dus ook vorm gegeven door de mens. Religie scheiden van religieuzen kan niet want zonder religieuzen is er geen religie.

Milan Hu
Milan Hu6 jan. 2019 - 14:21

Religie is achterlijk, maar wel op de revival. De mensheid is achterlijk. Het idee dat god een boek heeft laten schrijven, en dat god, de schepper van de big bang ons aardlingen moraal wil opleggen is zwakzinnig. Ik zag laatst een non op tv, een gelovige non, ze woonde in Zuid Frankrijk, en daar staan veel meer sterren aan de hemel dan hier. Die non zei: "Als er een god is die die sterren heeft geschapen, waarom zou die geïnteresseerd zijn in de mensen op aarde? Maar in het algemeen herstelde ze zich weer van die gedachte, er mocht best een stukje twijfel in haar bestaan, ze was een milde vrouw. Hoe zij over homo's zou denken, dat weet ik niet, het kwam niet ter sprake, maar het kan best zijn dat ze daarover ook mild zou denken.

johannn2
johannn28 jan. 2019 - 17:01

Purper Floyd, Dat geldt voor letterlijk alles wat de mens bedacht heeft. Ik wijs erop, dat niet alle religieuzen over een kom geschoren kunnen worden (of het moet wel een heel groftandige, te groftandige kam zijn). En dan zijn er nog wij niet religieuzen, die op een afstandje naar hen en het verschijnsel vanuit die invalshoek naar kunnen kijken zonder religieus te zijn. Boeiend. .

DaanOuwens
DaanOuwens6 jan. 2019 - 7:53

Ik lig niet zo wakker van deze verklaring. Dat soort extremistische onzin is van alle tijden, alle geloven en overtuigingen en het komt overal voor. In SA is echtscheiden via SMS al een verbetering van de rechtspositie van vrouwen. Wat mij zorgen baart is dat honderden predikanten het ondertekend hebben, dus zijn er tienduizenden vermoedelijk zelfs honderdduizenden gelovigen die dit ook onderschrijven. Die dit soort waanzin tot zich nemen tijdens de zondagse kerkdiensten. En er dus ook naar handelen. Ik vind dat dit soort extremisme niet uitgedragen mag worden, dat dit strafrechtelijk vervolgd moet worden. Niet omdat ik vind dat je mensen de mond moet snoeren maar omdat deze denkbeelden mensen beschadigen. Je zal maar homo zijn in een dergelijke gestoorde gemeenschap. Net zoals radicale moslims moeten deze radicale christenen aangepakt worden. Dit is prima in een dorp in de VS, ver van mijn bed, maar niet op de Veluwe. Deze mensen horen hier in Nederland niet thuis.

9 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes26 jan. 2019 - 10:55

Dit is inderdaad net zo walgelijk als de haat imam. We hebben nu dus ook de haat-dominee. Aanpakken die lui en aanklagen voor het aanzetten tot discriminatie. Walgelijke lui!

adriek
adriek6 jan. 2019 - 11:22

Dit soort idiote denkbeelden te vuur en te zwaard bestrijden past dan ook weer niet in onze maatschappij...

DaanOuwens
DaanOuwens6 jan. 2019 - 21:20

@ AdrieK Jij schrijft: Dit soort idiote denkbeelden te vuur en te zwaard bestrijden past dan ook weer niet in onze maatschappij… Neemt niet wed dat een dergelijke reactie wel de norm zou moeten zijn. Hiervan wegkijken maakt homo's en andere minderheidsgroepen vogelvrij. Dat kan jij acceptabel vinden maar ik dus niet.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 jan. 2019 - 21:23

"Deze mensen horen hier in Nederland niet thuis." Het staat er echt mensen!

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 0:08

@ Daan Ouwens: Nee, het staat de betrokkenen geheel vrij deze taal uit te slaan en te onderschrijven, zolang ze niet strafrechtelijke grenzen overschrijden. Dat behoort tot de vrijheid van meningsuiting. Wel is het zorgelijk dat hierdoor veel met name jonge LHBT-ers van gereformeerde huize zeer benadeeld en beschadigd kunnen worden, doordat het moeilijker wordt zich openlijk te uiten en de eigen weg te vinden.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jan. 2019 - 9:46

@ OlavM Jij schrijft: Dat behoort tot de vrijheid van meningsuiting. Nee, de vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Een homofiele jongen uit deze gebieden kan deze mensen aanklagen. Overigens meerdere groepen. De hele reeks uitspraken is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Dit is discriminatie en haat zaaien. Ik hoop dat er mensen zijn die hierin een persoonlijk belang hebben en het aandurven de confrontatie aan te gaan. Daar zit vermoedelijk het grootste probleem. Overigens vind ik dat ieder kind uit deze gebieden geholpen moet worden als zij deze weerzinwekkende gemeenschap willen verlaten. @ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Het staat er echt mensen! Inderdaad deze mensen lappen de grondrechten van mede Nederlanders aan hun laars. Mensen die dat doen horen hier niet thuis.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 jan. 2019 - 14:06

@Daan Ouwens Een typisch rechts extremistisch geluid is dat bepaalde groepen hier in Nederland niet thuis horen. Een Wilders deed en doet dat met bijv. (criminele ) Marokkaanse Nederlanders, u met degenen die, alleen in uw ogen, grondrechten niet respecteren en deportatie verdienen.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jan. 2019 - 16:32

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Een typisch rechts extremistisch geluid is dat bepaalde groepen hier in Nederland niet thuis horen. Dat is ook de opvatting die jij frequent uitdraagt wat dat betreft zit jij meer dan ik op de lijn van Wilders. Ik heb geen problemen met welke groep dan ook. Ik vind wel dat vluchtelingen of anderen die niet kunnen accepteren dat Nederland een land is waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen ongeacht seksuele geaardheid of andere kenmerken hier niet thuis horen. Overigens is dit ook een onderwerp dat aan de orde komt bij de IND. In dat licht is het logisch om ook vast te stellen dat deze christenen hier niet thuishoren.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 17:32

@ Daan Ouwnes: [Nee, de vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd.] Dat schrijf ik toch ook? Ik citeer mij zelf: ".....zolang ze niet strafrechtelijke grenzen overschrijden." Naar mijn mening worden die niet overschreden. [De hele reeks uitspraken is in strijd met artikel 1 van de grondwet.] Ook niet. Je zou kunnen zeggen, dat het in strijd is met de geest van artikel 1 Grondwet, maar dat heeft geen enkele strafrechtelijke betekenis. Het gaat er om, of een of meer van de artikelen 137c e.v. Wetboek van Strafrecht worden overschreden. Prima dat het Openbaar Ministerie dit onderzoek doet, maar ik betwijfel ten zeerste of strafvervolging in deze kwestie een positief resultaat kan opleveren. Want wis en zeker mogen mensen deze reactionaire, naar mijn mening zeer verwerpelijke, overtuiging verkondigen, hoe “fact free” dan ook. Want de strafrechtelijke vraag is, of in de verklaring groepen mensen in strikte zin worden beledigd of gediscrimineerd wegens hun seksuele geaardheid, dan wel aangezet wordt tot haat en/of geweld tegen hen. Nou, scheldwoorden worden niet gebruikt. Het gedrag van de bedoelde mensen wordt wel veroordeeld, maar de deur wordt open gehouden voor degenen doe tot inkeer (willen) komen. En er is geen sprake van een oproep tot haat of geweld.

Me4
Me46 jan. 2019 - 0:46

God, Allah of hoe ze ook mogen heten staan garant voor onmenselijke ellende.

Frits Jansen
Frits Jansen6 jan. 2019 - 0:30

Ook geestelijken kunnen zich strafbaar maken door zulke uitingen. De vrijheid van godsdienst is volgens art. 9 EVRM niet onbeperkt. Pikant is dat deze "christenen" minstens zo erg zijn als fanatieke moslims.

1 Reactie
Case65
Case656 jan. 2019 - 20:02

Wat is er 'minstens zo erg' aan Frits? Wordt er ook opgeroepen tot .....

Thuiszitter
Thuiszitter5 jan. 2019 - 23:40

De interpretatie van de gereformeerden kan ik niet volgen. Van der Sta zal er wel helemaal mee eens zijn .

Bert de Vries
Bert de Vries5 jan. 2019 - 22:18

Waarom laat de christelijke politieke elite zich niet horen? Wel een grote mond hebben over uitlatingen in VI, maar homohaat in eigen kring bedekken met de mantel der liefde?

3 Reacties
PetervdB2
PetervdB26 jan. 2019 - 9:24

Het is niet voor niets dat dit op zaterdagavond naar buiten komt. Zondag is de dag des Herens en dan is de website www.refdag.nl gesloten.

Bert Jansen2
Bert Jansen26 jan. 2019 - 10:02

Hoezo laat de christelijke politieke elite zich niet horen? Die elite heeft in grote getale deze verklaring getekend!

Karingin
Karingin7 jan. 2019 - 16:45

Dat valt wel mee Bert J. Volgens mij alleen 2 fundi's van de SGP.

adriek
adriek5 jan. 2019 - 21:19

Jammer dat ze niet nog eens bevestigen dat televisie (en internet) het oog van de duivel zijn, en dat autorijden en zelfs fietsen op zondag door de heer ten strengste verboden is. Dan meer religieuzen de 'humor' (lees: totale onzin) van deze verklaring beter inzien.

4 Reacties
Poezenmens
Poezenmens6 jan. 2019 - 7:39

De smartphone wordt door Refojongeren gebruikt om stiekem TV-programma’s te kijken via ‘Uitzending gemist’. Bij de refo’s is hypocrisie nooit ver weg. “Televisie is onder veel reformatorische christenen taboe, maar via de mobiele telefoon komt dat vermaak nu alsnog hun huizen binnen. ‘Dit hebben we gewoon niet zien aankomen.’” https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/revolutie-in-refoland-de-smartphone-is-erin-geslopen-~ac8ba57d/

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 11:38

Nooit van refoweb gehoord? Te consulteren over geloofsopvattingen op zes dagen in de week. Ook het RD heeft een website.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 0:01

@ AdrieK: [....en dat autorijden en zelfs fietsen op zondag door de heer ten strengste verboden is.] In welke geactualiseerde versie van heilige teksten is dat terug te vinden?

madbako
madbako7 jan. 2019 - 12:50

OlavM 7 januari 2019 at 01:01 @ AdrieK: In welke geactualiseerde versie van heilige teksten is dat terug te vinden? Doe eens een mailtje sturen naar de SGP, die kunnen je het haarfijn vertellen.

Tom Meijer
Tom Meijer5 jan. 2019 - 21:11

Stuitend achterlijke immoraliteit. Walgelijk.

Juppé🎗
Juppé🎗5 jan. 2019 - 21:07

Gelukkig hing hier na de pasta met gevulde paprika de vergiet al klaar om deze onzin van gepaste repliek te voorzien.......en deze heren...beperk je tot je eigen piemel. Dames staan er niet bij of waren die gedwongen om verstandiger te zijn....

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 12:27

waarschijnlijk is hen niets gevraagd

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 14:15

Er zijn wel Amerikaanse dames die het originele manifest hebben getekend oa. een hoogleraar Engels van Liberty University de Alma Mater van vele reactionairen waaronder Ronald Reagan, Mitt Romney, Ted Cruz en vele anderen, vreemd genoeg ook van Bernie Sanders die overigens tegen The defense of marriage act heeft gestemd. Voorzichtig raadplegen: https://cbmw.org/nashville-statement/

Juppé🎗
Juppé🎗7 jan. 2019 - 13:04

Dank voor uw info, Danielle. Valt mij tegen datSanders op die list staat.

Ozon
Ozon7 jan. 2019 - 17:39

Danielle Weet je dat zeker? Ik kan hem niet vinden; kan het me ook nauwelijks voorstellen. Is het niet een grappenmaker die met valse naam ondertekend heeft?

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 21:56

Geen zorg, hij staat niet op die lijst, de zin was te lang. Hij heeft alleen op een oerconservatieve universiteit gestudeerd. Dat viel me op. Net als het feit dat er veel vrouwen op de lijst staan en dat er een enorme varieteit is aan instellingen die het conservatieve gedachtengoed verspreiden resp ondersteunen. Het verbaast me eerlijk gezegd ook dat hard-liners als Van der Staaij het nodig vinden dit typische Amerikaanse stukje cultuur menen te moeten importeren. Doet vermoeden dat er innige contacten bestaan over en weer, of is dat een conspiratietheorie?

Bert Jansen2
Bert Jansen25 jan. 2019 - 20:53

Wat maar weer laat zien dat alle religies achterlijk en intolerant zijn.

geronimo3
geronimo35 jan. 2019 - 19:53

Ik kan religieuze burgers altijd de vraag stellen,van welke religie zij ook zijn,U geloofd toch dat G.d alles geschapen heeft,waarom zijn er dan ook vrouwen die op vrouwen vallen of mannen op mannen en worden er mensen geboren die in het verkeerde lichaam zitten,hebben ze eigenlijk geen antwoord op,ik zou al die diverse religieuze groeperingen willen zeggen,laat die medemensen met rust en respecteer eens dat zij anders zijn,meer is het niet,zo simpel maar ik weet dat intolerantie vaak samen gaat met religie ook al doet men het voorkomen alsof het alleen en allemaal liefde is,we weten wel beter na al die eeuwen!!!

2 Reacties
Satya
Satya6 jan. 2019 - 1:21

Dat geldt dan weer niet voor iedere gelovige. Ik vind deze uitspraken haast net zo storend als sommige gelovigen ze doen over anderen die volgens hen een verkeerde levenswandel hebben. Het is zo generaliserend en daar doe je lieve mensen zo tekort mee.

OlavM
OlavM6 jan. 2019 - 23:58

@ geronimo: Het is zelfs nog gecompliceerder: homoseksualiteit komt ook uitbundig in de natuur (buiten het mensdom) voor.

Le Chat Botté
Le Chat Botté5 jan. 2019 - 19:34

God, het meest hardnekkige nepnieuws.

koffieleut2
koffieleut25 jan. 2019 - 17:52

Inderdaad een belachelijk iets. maar gelukkig staat de JOOP redactie er voor open dat dit soort onzinnige achterhaalde idioterie vanuit religieus oogpunt eens aan de kaak dient te worden gesteld. En nu vooral doorgaan.

Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 17:45

“WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld ....” Want dat heeft God per memo aangegeven? Of is dit weer eens een staaltje “ik vind, dus God vind”?

9 Reacties
Bert Jansen2
Bert Jansen25 jan. 2019 - 20:55

Ik heb versie twee van het memo in bezit. Daarin geeft god aan dat hij ophoudt te bestaan per 23-07-1979.

adriek
adriek5 jan. 2019 - 21:16

Uiteraard. God vindt slechts datgene wat zijn gelovigen vinden want alleen daar bestaat hij.

Tukker3
Tukker35 jan. 2019 - 21:56

Inderdaad, zeer juist opgemerkt: ik vind, want God vindt... Als je op die religie zenders die voorgangers hoort praten lijkt het wel of ze met G in de schoolbank hebben gezeten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 jan. 2019 - 22:02

Staat in OT en NT tenminste zo kun je de teksten interpreteren. Er was geen woord in Hebreews, Aramees en ook niet in Grieks for "homosexueel" of "homosexualiteit." Seksuele orientatie is een modern begrip dat pas in de 19de eeuw opkwam. "Nashville" is nogal omfloerst waar het m/v verhoudingen betreft. Daar is de bijbel minder vaag.

Thuiszitter
Thuiszitter5 jan. 2019 - 23:37

Ozon - Memo is hun bijbel natuurlijk

Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 23:40

Danielle, toch vermoed ik dat de betreffende lui nogal verbaasd e/o verontwaardigd zullen reageren als ik op zaterdag stenen naar ze ga smijten als ze houtskool voor hun BBQ halen. Daar is “God” ook verdomd duidelijk over: stenig de man tot de dood er op volgt als hij hout sprokkelt voor vuur op de sabbath.

PetervdB2
PetervdB26 jan. 2019 - 9:21

DanielleDefoe : Echt niet? Leviticus 20 vers 13: 'Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!' Hier is toch weinig Chinees aan. Deze tekst komt uit het derde boek van Mozes en is dus al zeker 1400 voor Christus.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 11:03

Dat bepaalde handelingen (vaak erg onduidelijk welke precies) zijn verboden impliceert niet dat men in de oudheid homosexualiteit beschouwde als een permanente en exclusieve zijnswijze.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 11:49

Geen Chinees nee, maar wel minimaal een vertaling van een vertaling dus interpretatie.

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren5 jan. 2019 - 17:15

Geweldig dat behoudende christenen hun ware harde wrede gezicht laten zien! Overigens is de Nashville verklaring helemaal in overeenstemming met de strenge brieven van de apostel Paulus(brief aan de Romeinen, 1ste en 2de brieven aan de Korinthiërs) in het Nieuwe Testament in de Bijbel

6 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗5 jan. 2019 - 20:59

« Overigens is de Nashville verklaring helemaal in overeenstemming met de strenge brieven van de apostel Paulus(brief aan de Romeinen, 1ste en 2de brieven aan de Korinthiërs) in het Nieuwe Testament in de Bijbel#.....Nou die heeft hij dus niet geschreven aan de Bataven, Kaninefaten, Provencals en Catalans.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 0:42

Juppé???? 5 januari 2019 at 21:59 Als je de boel letterlijk gaat nemen hebt u gelijk.

Bert Jansen2
Bert Jansen26 jan. 2019 - 10:04

[Als je de boel letterlijk gaat nemen hebt u gelijk.] Tja, voor diegenen die de boel niet letterlijk nemen geldt natuurlijk dat ze liegen als ze beweren te geloven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jan. 2019 - 12:24

Juppé???? Dat u en ik ons niet aangesproken voelen kan terecht zijn al heb ik geen idee wie mijn voorouders waren, het is nog maar de vraag of Paulus ook de niet-christenen bestraffend toesprak.

OlavM
OlavM6 jan. 2019 - 23:53

@ Juppé: Kennelijk dacht hij bij voorbaat dat het verloren moeite zou zijn. :)

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jan. 2019 - 9:36

OlavM 7 januari 2019 at 00:53 lijkt mij waarschijnlijker dat hij niet geinteresseerd was in barbaren