Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Homohatende christenextremist Anderson mag Nederland niet in

  •  
01-05-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Steven_L_Anderson_preaching_at_his_church_in_April_2017_crop
De Amerikaanse haatprediker Steven Anderson, die van plan was in mei in Amsterdam te spreken, zal niet worden toegelaten tot de Europese Schengenzone. Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen van PvdA, D66, GroenLinks en VVD. Anderson pleit onder meer voor de doodstraf voor homoseksuelen en lesbiennes. In een interview riep hij de overheid van Botswana op om de de LHBTQI-gemeenschap in het land uit te moorden en voorstander te zijn van slavernij. De haatprediker liet zich ook lovend uit over de terreuraanslag op de gay nachtclub Pulse in het Amerikaanse Orlando, drie jaar geleden. Anderson is daarnaast fel anti-abortus, bedreigde oud-president Barack Obama daarom met de dood, en is een notoire Holocaust-ontkenner. Vorige week deed het COC dan ook een oproep voor een inreisverbod, die breed gehoor vond.
Nederland is bepaald niet het eerste land dat Anderson de toegang ontzegt. Het Verenigd Koninkrijk, Canada, Jamaica en Botswana gingen daarin voor. Harbers schrijft in zijn antwoord op de Kamervragen :
"Voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond, is geen plaats in een democratische rechtsstaat als de onze. Onze vrijheden zijn geen vrijbrief voor onverdraagzaam gedrag waarmee andere vrijheden worden begrensd. Het kabinet is er alles aan gelegen om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld. Zo heeft de Minister van Justitie en Veiligheid, op verzoek van de Kamer, in zijn brief van 28 mei 2018 een overzicht gegeven van de integrale aanpak tegen extremistische sprekers en de verspreiding van radicaal gedachtegoed, inclusief strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn van toepassing op visumplichtige en niet-visumplichtige derdelanders. In het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022 en begeleidende Kamerbrief van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2019 leest u, welke maatregelen het kabinet heeft genomen – en de komende jaren nog zal nemen – om de veiligheid te bevorderen van specifiek lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI). Uit het hierboven geschetste handelingskader volgt uit het hierboven geschetste handelingskader dat ik maatregelen heb genomen om de inreis van betrokkene in de Schengenzone te voorkomen."
Afbeelding: screenshot YouTube

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (61)

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2019 - 22:23

Mensen zoals Ostara Hase zijn en beetje zoals de heere: niet tevreden voordat ze de mens hebben gevormd naar hun eigen beeld.

stokkickhuysen
stokkickhuysen3 mei 2019 - 14:39

homehaat Nieuwe term voor 'weg-met'ons'? 'Ik zou graag zien dat dergelijke figuren, die zich dus zelfs al door hen faciliterende salafistische moskeeën in Nederland gesteund weten, en uitgenodigd worden door officieel minder orthodoxe islamitische organisaties en andere moskeeën, niet minder geweerd zouden worden dan types als Steven Anderson.' Dan moet je daar werk van maken?

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2019 - 0:23

En niet te vergeten communisten, fascisten, black- en white power, zodat we een heel land vol hebben met alleen maar vriendelijke gehoorzame burgers. Political Science - https://www.youtube.com/watch?v=TiCfazc7yQE

Cogito Ergo Boom
Cogito Ergo Boom2 mei 2019 - 16:57

In de Bijbel wordt op meerdere plaatsen weing aan de verbeelding overgelaten wat er met praktiserende homoseksuelen moet worden gedaan (bijv. Leviticus). Als we mensen verbieden om te zeggen wat in Bijbel geschreven staat, moeten we dan ook de Bijbel niet verbieden?

4 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen2 mei 2019 - 19:40

Nee. Luister eens naar War of the worlds. Ook niet verbieden.

OlavM
OlavM2 mei 2019 - 23:04

@ Cogito Ergo Boom: Nee. De Bijbel is een cultuur-historisch boek, net als de Koran. We leven in een andere tijd dan die waarin de heilige schriften tot stand kwamen. Je kan die op allerlei manieren interpreteren en toepassen, van reactionair en racistisch tot zeer progressief en zelfs revolutionair. Het gaat om wat mensen in het heden zeggen en doen. Je moet van de schriftelijke producten van b.v. een Hitler kennis kunnen nemen, maar zélf nu b.v. oproepen tot haat en/of geweld gericht tegen een groep mensen vanwege hun ras, geloof, seksuele gerichtheid e.d. is strafbaar. En terecht.

Cogito Ergo Boom
Cogito Ergo Boom3 mei 2019 - 16:18

@OlavM Vele passages uit de Bijbel zijn op veel manieren te interpreteren. De nieuwere vertaling laten inderdaad meer ruimte dan de wat oudere vertalingen. Maar zelfs in die nieuwe vertaling is duidelijk wat wordt bedoeld: - Want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden. - Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen! Is publiekelijk citeren van bovenstaande teksten oproepen tot haat of aanzetten tot geweld?

OlavM
OlavM5 mei 2019 - 1:20

@ Cogito Ergo Boom: [Is publiekelijk citeren van bovenstaande teksten oproepen tot haat of aanzetten tot geweld?] Dat hangt ervan af. Als deze teksten b.v. in een historisch exposé worden geciteerd -en bij voorkeur van passend commentaar voorzien-, kan dat natuurlijk gewoon. Het wordt anders als je die teksten onderschrijft, en met name als je publiekelijk op basis daarvan in het heden haat zaait en/of tot geweld oproept, laat staan dat tot uitvoert brengt.

OlavM
OlavM1 mei 2019 - 23:52

Een geheel gerechtvaardigde beslissing, en prima antwoord van staatssecretaris Harbers op Kamerrvragen. Nederland gaat zelf over zijn eigen toelatingsbeleid ten aanzien van bezoekende vreemdelingen, en behoort dat te blijven doen. Een belangrijk stukje soevereiniteit, dat niet mag worden overgedragen aan Europese instanties. Het behoeft eigenlijk geen betoog dat je dit soort extremistische, haat zaaiende en tot geweld oproepende personen niet hoeft toe te laten.

7 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2019 - 2:54

Gewoon een kwestie van nationale veiligheid en een belangrijk stukje soevereiniteit, dat niet mag worden overgedragen aan Europese instanties. Nederland zakt steeds verder weg in het moeras van de moraal, waar vóór- en tegenstanders zich op beroepen. Het kind hebben ze al weggegooid, nou het badwater nog.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 mei 2019 - 7:13

Probleem is toch nog steeds Olav dat jouw vrijheid, mijn vrijheid betekent.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2019 - 8:15

Zo is het Minoes en de gedachte dat de woorden van dat soort figuren weerklank zouden vinden onder de Nederlandse bevolking is nog afschrikwekkender dan die woorden zelf.

OlavM
OlavM2 mei 2019 - 22:53

@ HM vander meuklen en Minoes&tuin: O.a. in Nederland zijn formeel-wettelijke grenzen gesteld, o.a. op basis van antiracisme- en -discrimiantieverdragen, aan de vrijheid van meningsuiting. Daar sta ik volledig achter. Het is logisch die ook van toepassing te achten op buitenlandse sprekers die naar Nederland komen, zeker waar die zeer duidelijk de grenzen van de Nederlandse wet te buiten gaan, dus van wie tevoren duidelijk is dat ze strafbare feiten zullen begaan. Ergo: ik ben geen voorstander van de zogenaamde (nooit bestaan hebbende) absolute vrijheid vsn meningsuiting, en ook niet voor de bijzonder ruime grenzen die in de VS worden gehanteerd. [.....en de gedachte dat de woorden van dat soort figuren weerklank zouden vinden onder de Nederlandse bevolking is nog afschrikwekkender dan die woorden zelf.] Inderdaad, dat zou wel eens de afschrikwekkende realiteit kunnen zijn. De ontwikkelingen in de laatste jaren zijn bepaald niet gunstig te noemen.

OlavM
OlavM2 mei 2019 - 22:54

Herstel: @ H M van der Meulen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2019 - 0:14

OlavM - Je denkt nu toch hopelijk niet dat je iets nieuws naar voren brengt? Ik sta daar zeer sceptisch tegenover, maar daar ligt niet het probleem. Het probleem krijgt pas werkelijk gestalte als jij verkondigt dat de staat het recht of zelfs de plicht zou hebben om mensen preventief te weigeren omdat die hier misschien wel eens onze wet zouden kunnen overtreden. Mogen ze mij dan ook in andere landen de toegang weigeren omdat ik ook openlijk te kennen heb gegeven regelmatig cannabis te gebruiken? Is dat een belangrijk stukje soevereiniteit, dat niet mag worden overgedragen aan Europese instanties? Waarom arresteren we hem eigenlijk niet gelijk aan de grens, omdat hij daar in de VS de Nederlandse wet heeft overtreden, op het internet nog wel, duidelijk zichtbaar voor iedereen in Nederland? Is dat jouw opvatting van de rechtsstaat?

OlavM
OlavM5 mei 2019 - 1:35

@ HM van der Meulen: De reactirs van jou vind ik in deze gewoon raar. [Het probleem krijgt pas werkelijk gestalte als jij verkondigt dat de staat het recht of zelfs de plicht zou hebben om mensen preventief te weigeren omdat die hier misschien wel eens onze wet zouden kunnen overtreden.] Niet de plicht, wel het recht. En dat "misschien wel" moet uiteraard veranderd worden in een "zeker weten bij voorbaat". Dat vind ik inderdaad. Haatzaaiende fascisten hebben we al genoeg in Nederland. Die hoeven we niet vrijwillig vanuit het buitenland binnen te halen. Vrijheid van meningsuiting heeft zijn grenzen. Daar sta ik vierkant achter. Zeggen "cannabis te gebruiken" is met deze kwestie uiteraard totaal niet te vergelijken. Het zal anders zijn als je openlijk verklaart internationaal in cannabis te (gaan) handelen; dan geef je andere landen natuurijk wel aanleiding je te weigeren. [Waarom arresteren we hem eigenlijk niet gelijk aan de grens, omdat hij daar in de VS de Nederlandse wet heeft overtreden, op het internet nog wel, duidelijk zichtbaar voor iedereen in Nederland?] Nonsens, natuurlijk. In de VS kan hij alleen de Amerikaanse wet overtreden, niet de Nederlandse.

Spanveer
Spanveer1 mei 2019 - 21:10

Nederland is waarschijnlijk het eerste Schengenland dat meneer Anderson de toegang tot de Schengenzone weigert. Dat schiet lekker op. Anderson is dan in alle Schengenlanden waaronder Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein als niet EU landen niet welkom meer. Geen idee wat de juridische grondslag is, mogelijk is hij verklaard tot persona non grata op grond van zijn denkbeelden. Landen hebben de vrijheid personen waarvan zij verwachten dat hun komst zal leiden tot onrust de toegang tot het land te ontzeggen. Geert wilders werd de toegang tot het VK geweigerd op grond van zijn opvattingen waar de Britten voor vreesden dat die tot verstoring van de openbare orde zouden leiden. Wilders kon met de eerste vlucht naar Schiphol vertrekken. Anderson is in een keer niet langer welkom in 26 Schengen landen. Verschil moet er zijn.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mei 2019 - 10:03

Zodra Steven Anderson tot geweld oproept arresteren en het land uitzetten had ik geprefereerd. De Nederlanders die van mening zijn dat vrouwen hun stemrecht moeten inleveren en terugkeren naar de keuken en homo's en blasfemieplegers moeten worden vervolgd mogen die mening hebben al is het hopelijk een illusie dat ze ooit weer hun zin krijgen. In Schengenland Noorwegen kunnen "hatpredikanter" nog gewoon binnenwandelen. Vertegenwoordigers van de rechtse Frp hebben in 2018 gepleit voor een inreisverbod. Anderson wordt in Zweden verwacht op 29 mei. Tot grote schrik van de eigenaar heeft hij zijn geloofsgenoten uitgenodigd naar restaurant Lily's Burger te komen. Ook andere restauranten staan op zijn lijst.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mei 2019 - 11:49

PS de eigenaar van Lily's Burger heeft een open brief naar Aftonbladet geschreven waarin hij Anderson's gedachtengoed ten stelligste afkeurt.

anda2
anda21 mei 2019 - 17:25

Juist, en vanwege de willekeur wordt er een klimaat geschapen waarin men elkaar het woord zal willen gaan ontnemen. Feitelijk zie je dit al als je ziet met welk gemak men uitgenodigde sprekers kan weren zoals kort geleden bij het RUG. De doodsteek van het vrije debat.

EricDonkaew
EricDonkaew1 mei 2019 - 16:55

Soms zijn dingen lastig, soms zijn ze gemakkelijk. Dit is gemakkelijk. Gewoon niet toelaten. Ongewenst vreemdeling.

HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mei 2019 - 15:33

Wat jammer nou toch, het leek me een prima kans om te gaan demonstreren.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai1 mei 2019 - 15:23

Tja als je sprekers gaat censureren vanwege foute opvattingen hoe object ook ben je niet slim bezig. Neemt niet weg dat zulke sprekers van welke religie dan ook wel stevig in de gaten gehouden moeten worden. En de vuiligheid die uit de monden komt door een ieder te volgen moet zijn. Dus geen verbale smerigheden in achteraf gebedshuizen en besloten bijeenkomsten. Gewoon het vuil voor een ieder zichtbaar en onversneden. En achteraf kun je altijd met de wet in de hand het geteisem juridisch vervolgen.

2 Reacties
Spanveer
Spanveer1 mei 2019 - 21:15

Met een deel van zijn opvattingen maakt Anderson zich schuldig aan een strafbaar feit. Het ontkennen van de holocaust is in veel landen waaronder Nederland een misdrijf. Dat is een van de gebieden waar de VVMU beperkingen kent. Dat is maar goed ook.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai2 mei 2019 - 17:10

@Spanveer 1 mei 2019 at 23:15 Wel dat maakt het helemaal gemakkelijk om deze reli gek te vervolgen voor de vuiligheid die uit z'n mond komt. Zou zeggen laat komen we luisteren!!

Phil2
Phil21 mei 2019 - 13:36

Tegen de tijd dat Bolsonaro naar NL wil komen, praten we verder. Want die man zegt trots te zijn homohater te zijn.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen1 mei 2019 - 15:36

Bolsonaro komt niet naar Nederland, Nederland gaat naar Bolsonaro, om treinrails en havens aan te leggen om de soja uit het Amazonegebied naar Nederland te importeren voor de intensieve veehouderij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 mei 2019 - 19:12

HM van der Meulen En het benodigde 'foute' hardhout t.b.v. de ministeries.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mei 2019 - 11:36

Ipv plofvarkens dan maar plofkippen? Ook in kippenvoer zit trouwens soja.

HM van der Meulen
HM van der Meulen2 mei 2019 - 15:24

Nee, grenzen stellen aan de invoer van soja, mais en hardhout en stoppen met de intensieve veehouderij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mei 2019 - 20:37

HM van der Meulen 2 mei 2019 at 17:24 Ik ben al vegetarier.

HM van der Meulen
HM van der Meulen3 mei 2019 - 5:09

Mooi Danielle, dan kunnen we dus rustig doorgaan met importeren.

anda2
anda21 mei 2019 - 11:55

Ik ben geen voorstander van beperkingen van het vrije woord, hoe abject het ook kan zijn. Maar wat is hier nu het criterium? In verschillende moskeeen en religieuze scholen wordt er ook homohaat verspreid. De enkele imam die hiervoor is vervolgd weegt echt niet op tegen de talloze die door de mazen heen zwemmen. Met een open debat over alle meningen kom je uiteindelijk een heel stuk verder.

1 Reactie
Jorah
Jorah1 mei 2019 - 15:16

Het criterium is volledige willekeur. Wat mij betreft had deze man gewoon kunnen langskomen, dan hadden we hem kunnen vertellen dat wij in Nederland er het onze van denken en had de man met de staart tussen de benen weer kunnen vertrekken naar de VS. Door alle fophef is zijn boodschap nu veel effectiever verspreid.

Markzelluf
Markzelluf1 mei 2019 - 10:51

Zullen we gewoon elke homohatende extremist uit Nederland weren?

1 Reactie
grotereherman
grotereherman1 mei 2019 - 14:43

Gaat het jou dan om "homohatend" of om "extremist". In mijn beleving ben je sowieso een extremist als je niet door een deur kunt met homo's.

Zwerfstein
Zwerfstein1 mei 2019 - 10:50

merk ook de oorverdovende stilte op Twitter op van christelijke politici en 'prominente' christenen als Knevel of Van den Brink

3 Reacties
Tony Soprano
Tony Soprano1 mei 2019 - 17:20

Want die vinden ook dat je homo's maar moet doodschieten? Is dat wat je suggereert?

Zwerfstein
Zwerfstein1 mei 2019 - 19:46

nee joh Tony, gekkerd!

Spanveer
Spanveer1 mei 2019 - 21:19

Wel opvallend dat ze muisstil zijn. Alleen al op grond van het ontkennen van de Holocaust moet je Anderson de toegang tot Nederland en de Schengenzone ontzeggen. Die ontkenning is in veel landen een misdrijf. Anderson wordt geweigerd omdat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdrijf.

sjaakie2
sjaakie21 mei 2019 - 10:32

——Vandaag heeft de liefde gewonnen van haat. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar de grens ligt voor @D66 bij ‘t aanzetten tot haat.—— Maar zou de rechter niet moeten bepalen wanneer iets aanzetten tot haat is? En deze man neemt de bijbel waarschijnlijk gewoon letterlijk als ik zijn standpunten tov homoseksualiteit en slavernij hoor. Als we deze man haatzaaiend vinden waarom is de bijbel (en de Koran) dat niet? Kan iemand mij hier een rationeel antwoord op geven? Bijvoorbaat dank.

3 Reacties
Tony Soprano
Tony Soprano1 mei 2019 - 17:24

Dag sjaakie, Die kerel zegt dat homo's moeten worden doodgeschoten. Ik heb dan geen rechter meer nodig om aan te tonen dat dit aanzetten tot haat betreft hoor.

OlavM
OlavM1 mei 2019 - 23:43

@ sjaakie: [Als we deze man haatzaaiend vinden waarom is de bijbel (en de Koran) dat niet? Kan iemand mij hier een rationeel antwoord op geven?] Welaan, de desbetreffende man zaait haat en zet aan tot geweld. Strafbare feiten. Het is dus duidelijk dat deze persoon die wil begaan met ook nog voorspelbare verstoring van de openbare orde. Al van oudsher reden genoeg om iemand de toegang tot het land te ontzeggen. De bijbel en de Koran zijn geen personen, begaan geen strafbare feiten en kunnen niet de "toegang" worden ontzegd. Als je van oordeel bent dat die geschriften haat zaaien en/of tot geweld aanzetten betreft dat een persoonlijke interpretatie van jou, waarover je vrij mag discussiëren. Je kan zelfs proberen die geschriften hier te laten verbieden, maar je snapt zelf natuurlijk wel dat zoiets een geheel onwenselijke en sowieso kansloze actie is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 mei 2019 - 13:42

Haatzaaien is mensenwerk. Censuur op boeken is ongewenst of het nu literaire werken zijn of anonieme religieuze geschriften uit een ver verleden. Vooral niet letterlijk nemen als richtsnoer voor gedrag, dan kunnen zulke diverse werken als die van de Markies de Sade en de King James vertaling van de bijbel (Anderson's lijfboek) ook geen kwaad.

Joop den Uil
Joop den Uil1 mei 2019 - 9:57

democratie wordt hierdoor gekneveld ; er zijn dan nog heel veel meer lieden die geen groepen mogen toespreken of dat de grens van NL daarvoor gesloten moet worden. Waar stopt dat en wie bepaalt dat ? Foute zaak om ons land op slot te zetten voor andersdenkenden. Willekeur.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen1 mei 2019 - 16:10

Op basis waarvan stel je vast dat deze beslissing willekeurig genomen is? Waar stopt dat en wie bepaalt dat ? Ga maar eens een beetje googlen hoe dit sort beslissingen totstandkomen en deel dat met ons allemaal!

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 mei 2019 - 16:56

Met democratie heeft deze heer zelf ook niet zoveel, aangezien hij vrouwen hun stemrecht af wil nemen. Dat vind ik ook wel een puntje naast de andere aanbevelingen die hij uit zijn bijbel meent te moeten afleiden.

Me, Myself and I
Me, Myself and I1 mei 2019 - 9:19

Gemiste kans. Als ik zijn uitspraken zo hoor zouden we hem best wel kunnen oppakken ivm met oa aanzetten tot terrorisme. Nu? Nu kan hij dit gebruiken voor zijn walgelijke "politiek"om aan te tonen dat hij gecensureerd wordt . Ik had deze duivelsaanbidder toch echt wel even willen aanspreken over het belachelijk maken van mijn geloof. (waarschijnlijk als ik klaar was met hem, had ik God wel om vergiffenis moeten vragen ;-) )

2 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje51 mei 2019 - 9:55

"Als ik zijn uitspraken zo hoor zouden we hem best wel kunnen oppakken ivm met oa aanzetten tot terrorisme. " Niet dat ik denk dat we daar de ballen voor zouden hebben maar zal wel een interessant experiment zijn, ik ben dan vooral benieuwd wat Trump gaat doen want ik mag aannemen dat hij achter hem gaat staan. En dan ook hoe Nederland daarop weer op zou reageren. Sterk of direct terugkrabbelen.

Paul250371
Paul2503711 mei 2019 - 10:31

Inderdaad.

vdbemt
vdbemt1 mei 2019 - 8:52

Goed zo!!

Egbert Van Der Vliet Vliet
Egbert Van Der Vliet Vliet1 mei 2019 - 8:36

in de ogen van de man zie je dat hij rijp is voor een kliniek, wat een primitief heertje

korheiden2
korheiden21 mei 2019 - 8:19

Terecht. Waarschijnlijk is de weg nu vrij om nog meer haatzaaiers de toegang te ontzeggen. Er zijn dus grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.

1 Reactie
Extra belegen
Extra belegen1 mei 2019 - 10:27

Dat gebeurt al hoor. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld 23 (haatzaaiende) imams geweigerd.

Buitenstaander
Buitenstaander1 mei 2019 - 8:04

Goeie stap, eindelijk. Nu nog de haatprekers in moskee of school, en dan wordt het weer een stuk gezonder in NL. Kijken of men daar ook zo flink mee is, of valt dat dan ineens onder vrijheid van meningsuiting of religie?

6 Reacties
ikdraagmijnrodehankyaltijdlinksachter
ikdraagmijnrodehankyaltijdlinksachter1 mei 2019 - 8:28

Dat laatste klopt want we hebben nu een partij in de coalitie die het confessionele dogmatisch denken tot een kunst heeft verheven.

Joost Visser
Joost Visser1 mei 2019 - 8:58

De christelijke prediker richtte in de Verenigde Staten zijn eigen fundamentalistische kerk op: de Faithful Word Baptist Church in Arizona. De nieuwe 'Mohammed'. Duidelijk precedent. Ze kunnen zich niet meer achter 'religie' verschuilen.

JasDon
JasDon1 mei 2019 - 9:42

Joost Visser, wat bedoel je precies met "De nieuwe ‘Mohammed’. "?

Anoniempje5
Anoniempje51 mei 2019 - 10:02

Hoezo "nu nog"? Er zijn allang haatimams geweigerd. Zoals Fawaz Jneid. Toon aan dat ze haat prediken en kans is groot dat ze geweigerd worden.

Buitenstaander
Buitenstaander1 mei 2019 - 12:20

@Anoniempje Dan zou ik nog eens goed het nieuws volgen, en bv lezen hoe moeilijk het is om een zeer 'discutabele' school te sluiten.

Anoniempje5
Anoniempje51 mei 2019 - 14:51

@Norm; Dat is iets heel anders als een persoon toegang tot het land of een podium te blokkeren. 'Discutabel' is waarschijnlijk net te weinig bewijs om een school te sluiten vermoed ik. FvD is behoorlijk discutabel en sluiten zal ook niet echt makkelijk zijn.