Joop

Hoger opgeleiden steeds negatiever over etnische minderheden

  •    •  
06-03-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
254 keer bekeken
  •  
40439330741_b0a59b9389_z
Dat er veel veranderd is in Nederland in de afgelopen decennia behoeft geen betoog. Zo zijn vrouwen tegenwoordig gemiddeld genomen beter opgeleid dan mannen en vormt het deel van de bevolking dat zich niet met een kerk associeert een steeds groter deel van de samenleving. Wat die veranderingen betekenen voor conservatieve opvattingen die er leven in een samenleving, werd onderzocht door Paula Thijs. Op Socialevraagstukken.nl schreef ze een stuk over haar bevindingen. Tot nu toe was de mythe altijd dat hoe hoger opgeleid en minder kerkelijk we zijn, des te progressiever we worden. Dat blijkt niet uit het onderzoek van Thijs.
Voor haar promotie-onderzoek keek ze naar opvattingen over drie sociaal-culturele thema’s: vooroordelen ten opzichte van etnische minderheden, hoe er wordt aangekeken tegen de rolverdeling tussen mannen en vrouwen en steun voor autoritaire waarden. Met die laatste wordt bedoeld de mate waarin iemand het belangrijk vindt dat men zich aan de regels houdt en dat de overheid voldoende bescherming biedt aan haar burgers. Vooral de denkbeelden over etnische minderheden bleken niet veranderd. Sterker, Thijs schrijft hierover:
"In mijn onderzoek vond ik dat Nederlanders zich tussen 1985 en 2012 steeds negatiever zijn gaan uitlaten over diverse etnische minderheidsgroepen, ondanks de toename in opleidingsniveaus en de daling van kerkgang. Opvallend is dat deze toename gemiddeld genomen het sterkst was onder hoger opgeleiden."
Juist de mensen van wie verwacht zou worden dat ze steeds minder vooroordelen zouden moeten hebben, zijn in de achterliggende decennia minder positief gaan kijken naar minderheidsgroepen. Hoewel deze ontwikkelingen zich maatschappijbreed voordoen, is de stijging onder hoger opgeleiden het sterkst. Het verschil tussen kerkelijken en niet-kerkelijken is verwaarloosbaar. Wat de exacte reden is voor dit verschijnsel moet nog uitgebreider worden onderzocht, schrijft Thijs. Wel vermoedt ze een verband met het verdwijnen van het taboe op negatieve uitlatingen over etnische minderheden. Wederom Thijs:
"Door de grotere toegankelijkheid van het onderwijs zijn de hoger opgeleiden van nu wellicht anders dan de hoger opgeleiden van vroeger."
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (92)

Libertain
Libertain8 mrt. 2019 - 12:16

("De vraag is dus relevant waarom hoger opgeleiden in de afgelopen decennia zo opvallend negatief zijn gaan oordelen over minderheden.") Omdat ze typerend zijn voor de culturele erfenis van een land die nog nooit volledig uit de postkolonale sfeer uberhaupt heeft mogen komen, beschouwt daarom "ander soort volk" altijd in een of andere opzicht naar eigen traditionele (autochtone) maatstaven als minderwaardig of zeker met gerebrekken ten opzichte van ons-kent-ons. Dergelijke cultuur produceert het soort surfonderzoek, daarmee bedfoel ik het uiterst oppervlakkig proefschrift, zonder de moeite in de diepte naar de reele problemen te gaan zoeken. Lekker-makkelijk hapjeklaar en in de bestaande traditie waar ik het hier over heb. De reele groei van de xenofobie, wat het aanhef eufemistisch verwoordt is met grote zekerheid mede bepaald door de ruim 20 jaar lange onophoudelijke ultrarechtse propaganda van PVV, NVU en aanverwante ultrarechtse groepen die werden bewust toegelaten om de boventoon te gaan voeren, vooral in de Nederlandse media. Eigenlijk is dan de belangrijkste vraag - waarom is al die tijd Artikel1 uit de Nederlandse Grondwet uitgeschakeld geweest en tot op de dag van vandaag volledig inactief verklaard?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon7 mrt. 2019 - 16:25

Logisch. Hoger opgeleiden zijn zich bovengemiddeld bewust van de waarde van onze liberale en progressieve verworvenheden. De influx van relatief grote groepen streng religieuze nieuwkomers beschouwen zij als een potentieel risico voor ons seculiere, vrijzinnige en tolerante landje. Zij maken zich oprecht zorgen of deze zwaarbevochten verworvenheden op termijn zullen eroderen, en welk effect immigratie zal hebben op de collectieve memen van onze nazaten. Heeft m.i. nul komma nul met etniciteit of huidskleur te maken. Lijkt mij toch geen "rocket science".

19 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen7 mrt. 2019 - 16:57

De influx van relatief grote groepen streng religieuze nieuwkomers beschouwen zij ( de hoger opgeleiden) als een potentieel risico voor ons seculiere, vrijzinnige en tolerante landje. Vandaar dat ze allemaal op de PVV stemmen, net als jij.

Trostomaat
Trostomaat7 mrt. 2019 - 18:41

HM van der Meulen, Waar het om gaat, is het vinden van een verklaring voor het geconstateerde verschijnsel. Gadfly doet daartoe een poging en zo op het eerste gezicht klinkt die best plausibel. Wie waarom op de PVV stemt en of Gadfly daar bij hoort, is voor het vinden van die verklaring volstrekt niet relevant. Dat lijkt meer op een soort van off topic ad hominem zeg maar.

BertrandRussell
BertrandRussell7 mrt. 2019 - 20:29

@Gadfly Nogal logisch dat jij de opkomst van dat soort opinies nogal logisch vindt. Het gaat immers over mensen met jouw denkbeelden. De vraag blijft waarom er de laatste decennia onder hoger opgeleiden zulke negatieve voorstellingen over etnische en religieuze minderheden zijn gevormd. Jij denkt dat dat gewoon is omdat we te maken hebben met extreem negatieve minderheden. Jouw antwoord is om de minderheden zelf volledig verantwoordelijk te maken voor de negatieve vooroordelen waar ze elke dag mee te maken krijgen. Nog los van wat ik daar in moreel opzicht van vind is het in sociaalhistorisch opzicht geen afdoende verklaring. Zie mijn reactie op Bert de Vries hieronder. De afgelopen zestig jaar was er stelselmatig gerommel rond integratie en gemopper over verval van de beschaving, maar hoger opgeleiden hebben altijd meer tolerantie getoond naar etnische en religieuze minderheden. Interessanter vind ik wat Thijs erover schrijft in haar proefschrift: ‘It appears that ethnic minorities and immigrants – Muslims in particular – have become increasingly framed as undermining Dutch progressive values (Spierings, Lubbers, & Zaslove, 2017). Ironically, the liberal values that have been the basis of tolerance towards different out-groups have become a source of exclusion. This may have detrimental consequences for interethnic relations and social cohesion in society.’

Trostomaat
Trostomaat7 mrt. 2019 - 23:55

@JVerheijen, 'Jij denkt dat dat gewoon is omdat we te maken hebben met extreem negatieve minderheden. Jouw antwoord is om de minderheden zelf volledig verantwoordelijk te maken voor de negatieve vooroordelen waar ze elke dag mee te maken krijgen' Dat zegt Gadfly toch nergens in zijn bijdrage? Wat hij wél zegt, kán toch de (een) verklaring zijn voor het in het proefschrift beschreven fenomeen? Wat is er mis mee om het daar dan over te hebben? Is het gevaarlijk? Verboden? Moet er een taboe op rusten? Je schreef zelf al 'De vraag is dus relevant waarom hoger opgeleiden in de afgelopen decennia zo opvallend negatief zijn gaan oordelen over minderheden. Gadfly's bijdrage bevat een mogelijk antwoord. Waarom is dat geen goed antwoord volgens jou? Sluit je uit dat het klopt wat hij zegt? Zo ja, op grond waarvan? Wat is een beter antwoord?

michellekepen
michellekepen8 mrt. 2019 - 2:26

@Gadfly, Duidelijk verhaal. Echter, uw schrijven mist één aspect. Want er staat in het artikel ook: "Opvallend is dat deze toename gemiddeld genomen het sterkst was onder hoger opgeleiden." Dus hoger opgeleiden die zich nu pas, in versterkte mate, 'bewust' worden van een mogelijke 'erosie', om in uw beeldspraak te blijven. Dat lijkt op een soort inhaalslag t.o.v. de 'lager' opgeleiden, die kennelijk (relatief gezien) al veel eerder minder positief keken naar minderheidsgroepen. Het zou zomaar kunnen dat die lager opgeleiden van meet af aan het gevoel hadden dat sommige minderheidsgroepen voor erosie zorgden. Of dit zelfs zelf ervoeren. Terwijl de 'academici' vanuit hun ivoren torens (lees andere/'betere' wijken) die erosie heel lang hebben kunnen negeren! En dat dus diezelfde academici de afgelopen jaren een inhaalslag hebben gemaakt, qua bewustwording. (ps leestip voor Gadfly: NRC 12-1-2019, pagina 4 Opinie & Debat)

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 mrt. 2019 - 2:32

TimS lijkt geloof te hechten aan de bewering dat juist de hoogopgeleide burgers op de PVV zouden stemmen. Hun scheldnaam wijst echter op het tegendeel.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 mrt. 2019 - 6:44

@ J Verheijen "Jij denkt dat dat gewoon is omdat we te maken hebben met extreem negatieve minderheden. Jouw antwoord is om de minderheden zelf volledig verantwoordelijk te maken voor de negatieve vooroordelen waar ze elke dag mee te maken krijgen." Nee dat denk en schrijf ik niet. Ik geef geen waardeoordeel over nieuwkomers, noch over moslims. Ik geef slechts een aannemelijke verklaring voor de veranderende opvattingen van veel hoger opgeleiden. In de jaren 90 was de verwachting dat er een soort van gematigde Europese islam zou gaan ontstaan waardoor het vanzelf allemaal goed zou komen met de integratie van immigranten met een islamitische achtergrond. We zien helaas een tegengestelde ontwikkeling waarbij er juist sprake is van een groeiende orthodoxe geloofsbeleving. Moslims hebben hierin idd een eigen verantwoordelijkheid.

Ozon
Ozon8 mrt. 2019 - 8:42

JVerheijen 7 maart 2019 “Jij denkt dat dat gewoon is omdat we te maken hebben met extreem negatieve minderheden“ Dat lijkt me niet gezien de woordkeus. Gadfly geeft aan dat veel nieuwkomers nogal religieus conservatief zijn. Dat wil niet zeggen dat de minderheden extreem negatief zijn, wel dat ze vaak opvattingen hebben die -als het collectief groot wordt- negatief kunnen uitpakken voor andere groepen of vrijheden. Tel daarbij op dat kritiek op de betreffende opvattingen vaak “islamofobie” uitlokken van “sociale” mensen, en dan weet ik wel dat ik me zorgen moet maken. Dan realiseer ik me hoeveel mensen bereidt zijn mijn (vrouwen)rechten overboord te zetten ten gunste van religie of conservatief gedachtegoed. Bij hen kennelijk wel op basis van racisme: ik weet namelijk van mezelf dat ik dezelfde reactie heb op de conservatieve opvattingen van mensen ONGEACHT hun huidskleur of religie, terwijl ik bij vrij veel anderen zie dat hun kritiek op conservatief gedachtegoed afhankelijk is van de huidskleur of religie van de boodschapper. Ik denk trouwens ook niet dat mijn voorouders of de jouwe extreem negatieve mensen waren; wel ben ik verdomd blij dat we niet meer leven in tijden dat vrouwen handelingsonbekwaam worden bij het in huwelijk treden, hun baan verliezen bij in huwelijk treden en verplicht worden tot seks met hun partner. Ik ken behoorlijk wat mensen die ik erg aardig vind, maar die behoorlijk conservatief zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mrt. 2019 - 10:29

Het goede nieuws in het artikel van mevr. Thijs is dat de stijging van het onderwijsniveau (en de ontkerkelijking) gepaard gaan met minder conservatieve opvattingen over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Met name jonge vrouwen hebben iets te vrezen als al dan niet religieus geinspireerd conservatisme een come-back zou beleven. De meesten zullen ook maar vage associaties hebben met de vernederende geinstitutionaliseerde ongelijkheid van inmiddels meer dan een halve eeuw geleden. Dat ze PVV gaan stemmen lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 mrt. 2019 - 11:55

@ Michel Dank voor het plaatsen van jouw interessante link. Terechte aanvulling. Maar ik denk dat lager opgeleiden overwegend om andere, meer basale redenen, negatiever waren over nieuwkomers. Zij zagen hen vooral als concurrenten op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, maar puur xenofobe sentimenten zullen ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. Hoger opgeleiden hebben idd veel te lang met een "roze bril" naar immigratie gekeken, zie ook mijn reactie hierboven. Dit verklaart mogelijk deze "inhaalslag". @ Ozon "ik weet namelijk van mezelf dat ik dezelfde reactie heb op de conservatieve opvattingen van mensen ONGEACHT hun huidskleur of religie," Precies, heel herkenbaar en ik sta hier hetzelfde in. Links en, vooral ultralinks, heeft nogal sterk de neiging een soort van "bigotry of low expectations" te hanteren voor bepaalde nieuwkomers.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar8 mrt. 2019 - 15:34

Ik ben derdegeneratiemigant, hoogopgeleid en liberaal qua burgerlijke waarden (seculier, vrijzinnig en tolerant) maar word op grond van huidskleur en daaraan gekoppeld etnische achtergrond ten onrechte gezien als risico, zoals ook jij nu weer doet. Laat eens je vooroordelen varen en dring je vooroordelen eens niet aan anderen op. Individuen als ik hebben erg veel last van de generalistische onzin die je hier telkens verkoopt. Ook migranten mogen individuen zijn met individuele zienswijzen en meningen die niet overeenkomen met hun vermeende groespkenmerken. Dat schijn jij maar niet te snappen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon8 mrt. 2019 - 17:55

@ Applonia Op welke vooroordelen doelt u precies?

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 mrt. 2019 - 18:38

De jouwe.

michellekepen
michellekepen8 mrt. 2019 - 21:40

@Applonia van Rapengaar, Kunt u die vooroordelen benoemen? Uw niet nader gespecificeerde opmerking over vooroordelen maakt verdere discussie erg moeilijk. @HM van der Meulen, I.p.v. zo'n trollende opmerking zou u zich ook constructief kunnen opstellen. Zelfs in het geval dat iemand er wellicht een andere mening op nahoudt dan u.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar9 mrt. 2019 - 8:55

Gadfly, Michel, Nogmaals (lees gewoon mijn bijdrage eens en loop niet laf weg voor je eigen woorden), ik voldoe volgens mijn eigen woorden niet aan het generalistische beeld dat Gadfly schetst. Veruit de meeste migranten, zoals ik zelf, voldoen niet aan het negatieve beeld dat Gadfly hier keer op keer dagelijks schetst. Zoals ik al schreef, ben ik seculier, dus Gadflys verwijten zijn niks minder dan haatdragende ophitserij. Ik heb daar last van. Mede door Gadflys continue gestook wordt er wantrouwen jegens mij opgeroepen dat ik niet verdien. Nogmaals, prpbeer eens je eigen vooroordelen opzij te zetten en accepteer eens dat er seculiere, tolerante migranten zijn. Mag ik van jullie de kans krijgen om mijn individuele zelf te zijn of moet van jullie per se aan een sjabloon voldoen? Waarscjijnlijk komt hier weer geen antwoord want bruine mensen van vlees en bloed moeten hun mond houden zodat Gadfly zijn stemmingmakerij ongehinderd kwijt kan. Stel je voor dat de mensen om wie het gaat in deze discussie iets zouden mogen zeggen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 mrt. 2019 - 12:57

@ Applonia Ik zou het juist van ganser harte toejuichen als er meer seculiere Nederlanders met een migratie-achtergrond zouden zijn, en ik begrijp uw punt eerlijk gezegd niet zo goed. U tuigt helaas wederom een stropop op en wrijft mij zaken aan waar ik mij absoluut niet in herken. Ik kan mij soms scherp en kritisch uitlaten, maar heet u concrete voorbeelden van mijn gestook of quotes die mijn vermeende vooroordelen "klip en klaar" aantonen? Het blijft allemaal hangen in vage verdachtmakingen die ik mij niet laat aanleunen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 mrt. 2019 - 12:59

heeft u

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar9 mrt. 2019 - 16:18

Gadfly, In elk van je bijdragen hier leg je de nadruk op een paar procent van de migranten die kenmerken vertonen waar jij het niet mee eens bent en je wrijft dat de hele groep telkens opnieuw aan en stelt grote groepen aan de hand van vage verdachtmakingen voor als een gevaar, dat is dus generaliseren en sitgmatiseren. Daar kan jij de verantwoordelijkheid voor van je afschuiven en zo kennen we je inderdaad. De vaagheid zit hem in jouw vage verdachtmakingen naar migranten toe. Je extrapoleert individuele kenmerken naar groepen en je verwijten reserveer je vooor migranten (er zijn streng religieuze migranten, maar er zijn er ook streng religieuze autochtonen, hypocriet dus). Maar waarschijnlijk is dit allemaal te moeilijk en te genuanceerd en doe ik teveel alsof er achter de statistische cijferjes mensen schuilgaan.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 mrt. 2019 - 5:33

@ Applonia Ik vrees dat u mijn bijdragen niet goed gelezen of niet goed begrepen heeft. Ik heb mij nimmer beschuldigd aan generalisaties, daar ben ik juist zeer alert op. U blijft volharden in vermoedens en ongefundeerde beweringen die niet worden gestaafd met enig onderbouwend bewijs en waar ik mij lastig tegen kan verdedigen. Wat is er bv feitelijk onjuist aan de constatering dat er zich onder nieuwkomers uit het M.O. relatief veel orthodoxe gelovigen bevinden? Onze overheid beschouwt dit overigens ook als een realiteit en houdt bij asielzoekers die in het kader van de Turkije-deal op uitnodiging hier naar toe komen rekening met de bereidheid tot acceptatie van Westerse normen en waarden.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 mrt. 2019 - 12:14

De reden van het grotere negativisme staat in het proefschrift. Kiezers geloven wat hun partij er over zegt. Naast de believers van pvv en fvd die alles aanpakken om hun racisme te verbloemen, zie je dat eendeel van de meer gematigde kiezers gaan geloven wat Rutte, Buma, Ascher en Marijnissen er over zeggen. Het probleem is dat deze politici dit soort dingen alleen maar zeggen om kiezers van rechts te trekken. Niet omdat het waar is. Zo zie je hoe het gif van extreem rechts werkt. Wilders en Baudet laten anderen het werk doen. En zo wordt Nederland een intolerant land. Dat is mede de reden waarom ik zo negatief over Marijnissen ben.

4 Reacties
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 mrt. 2019 - 14:59

Nou, nou, nou, nou. Je maakt het wel erg bont. Politici die zich racistisch uiten, louter en alleen om wat kiezers te trekken, zijn, lijkt me - hoor, niet waar, toch? - vele graadjes erger dan de 'bona fide' racisten die denken wat ze zeggen waar is. Je mot 'r geen doekjes omwinden: Asscher, Marijnissen, Rutte c.s. zijn racisten pur sang, al weten ze dat waarschijnlijk zelf niet en zullen ze 't in alle toonaarden ontkennen. Zulke monsters als jij er van maakt, dat gaat veuls te ver.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 mrt. 2019 - 15:00

..die denken dat wat ze zeggen waar is.

Trostomaat
Trostomaat7 mrt. 2019 - 18:46

@MartinvanderLinde, Wat staat er dan volgens jou in dat proefschrift? Volgens mij heeft het onderzoek niets met politiek te maken. De termen 'PVV', 'FVD' en 'racisme' komen in het proefschrift helemaal niet voor.

Klaas Punt
Klaas Punt8 mrt. 2019 - 13:45

TimS - je snijdt een goed punt aan. Ik heb mevr. Marijnissen nooit iets intolerants, racistisch horen zeggen. Integendeel de SP is daar falikant tegen en ik bleef ook geen moment langer lid mocht dat wel zo zijn. Maar vdLinde hoort bij de groep die hier op Joop, en misschien ook elders bij voorkeur de SP alle kwalen van de wereld toeschrijven. O, ja, ik had mij van commentaar moeten onthouden want ik ben duidelijk niet hoger-opgeleid en ik wil zeker niet tot die groep behoren. Mijn huidige verzekeraar is goed genoeg.....

Paul250371
Paul2503717 mrt. 2019 - 11:18

Een xenofobe lul met een diploma blijft een xenofobe lul (met een diploma).

1 Reactie
Libertain
Libertain8 mrt. 2019 - 12:01

Precies! En daar zijn er ladingen van overal in ons land te vinden. PVV en FVD floreren hiervan.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 mrt. 2019 - 11:08

Piet Vroon - God bewaart zijn depressieve ziel in ruste - sprak ooit van de ZULO - het Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs waarmee je 't tot doctorandus kon schoppen: de zachtmoedige indoctrinatie en 't fijnere stampwerk dat het vrije denken fnuikt. Wie zich door een halvezool laat opleiden tot plateauzool, die vraagt 'r om. (Wie schoolgegaan heeft, kan - aldus Multatuli - het schrijven van 'levend Hollandsch' wel vergeten. En hoe heette die filosoof ook weer die bewees dat je van schoolgaan dommer werd? Zie ik lever het bewijs terwijl u wacht).

1 Reactie
Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart7 mrt. 2019 - 11:13

En vergeet niet dat Heidegger en Spengler fans waren van de denkgigant Adolf H, die op zijn beurt de ras-antisemiet Henri Ford bewonderde. Ik bedoel maar: intellectuelen onder elkaar, je weet hoe ze zijn.

Bert de Vries
Bert de Vries7 mrt. 2019 - 10:00

Er is geen enkel verband tussen intelligentie of kennis, en vooroordeel. Dat is een dwaze misvatting van veel, zo niet de meeste, hoogopgeleiden. Deels onwetenheid die wordt gedeeld met velen, maar ook vaak niets anders dan misplaatste arrogantie. De promovendus is verstrikt geraakt in eigen vooroordeel en dat heeft haar dissertatie geframed.

5 Reacties
BertrandRussell
BertrandRussell7 mrt. 2019 - 11:34

Dat verband is er normaal gesproken juist wel, Bert. Uit het proefschrift: 'Time and again, research has shown that higher educated and non-religious people are less conservative with regard to gendered roles, pre-, extramarital, and homosexual relationships, abortion, euthanasia, and more tolerant towards ethnic and religious out-groups (Allport & Ross, 1967; Bobo & Licari, 1989; Davis, 1982; Davis & Greenstein, 2009; Hyman & Wright, 1979; Jaspers, 2008; Scheepers & Eisinga, 2015; Scheepers, Te Grotenhuis, & Van der Slik, 2002; Stouffer, 1955; Surridge, 2016; Vogt, 1997; Wagner & Zick, 1995; Wilcox & Jelen, 1991).' De vraag is dus relevant waarom hoger opgeleiden in de afgelopen decennia zo opvallend negatief zijn gaan oordelen over minderheden.

ona2
ona27 mrt. 2019 - 18:58

JVerheijen 7 maart 2019 at 12:34 "De vraag is dus relevant waarom hoger opgeleiden in de afgelopen decennia zo opvallend negatief zijn gaan oordelen over minderheden." Lijkt me eigenlijk vrij simpel te verklaren: social media en de smartphone. Social media is een hotbed van ongezouten meningen die in invloed de traditionele media allang hebben overvleugeld. De smartphone zorgt ervoor dat het 24/7 in handbereik is. Beiden zijn instrumenteel geweest in de opkomende polarisatie en de radicalisering van mensen uit diverse denkrichtingen. Hoger opgeleiden zitten gemiddeld vaker op SM en zijn bovendien meer politiek geïnteresseerd. Komt ook bij kijken dat überhaupt het aandeel hoger opgeleiden de laatste decennia gigantisch is toegenomen. https://www.infinance.nl/branche/hoger-opgeleiden-vaker-op-sociale-netwerken/

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mrt. 2019 - 10:39

Wellicht kwestie van demografie. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is ook voor kinderen uit de lagere ses-groepen aanzienlijk toegenomen. Wat je van huis uit aan conservatieve/religieuze oipvattingen meekrijgt raak je zelden helemaal kwijt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mrt. 2019 - 11:37

Oh dus het ligt toch nog aan die lageropgeleiden, maar dan de ouders, nu het nest waar ze uitkomen! Er moet natuurlijk altijd een verklaring komen die herleidt naar onderklasse. Ik wil niet veel zeggen maar er zijn altijd legio hoogopgeleiden geweest met conservatieve ideeën, ook als het bijvoorbeeld om geloof ging. Het is wel heel comfortabel daar aan de bovenkant!

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mrt. 2019 - 23:42

"... er zijn altijd legio hoogopgeleiden geweest met conservatieve ideeën". Dat ontkent ook niemand. Het gaat om groepsverschillen, als groep zijn laagopgeleiden gemiddeld conservatiever dan hoger opgeleiden al zijn de verschillen mede afhankelijk van het "soort conservatisme".

Libertain
Libertain7 mrt. 2019 - 9:16

Geen enkel onderzoek mag uberhaupt de pretentie voor degelijkheid en beargumentatie opeisen indien de meest frapante en opzichtige politike fenomeen van de afgelopen 20 jaren in ons land bij de analyse uitgelsoten is geweest - uiteraard het gedirigeerde opkomst en opmars van ultarrechts in het gezicht van bijvoorbeeld PVV en NVU onder opeenvolgende ultarechtse neoliberale regeringen gekenmerkt door het systematisch stygmatiseren van minderheden door middel van actieve ethnisch-chauvinistische propaganda, tevens volledig uitgeschakeld Artikel1 van de Grondwet. Dit fenomeen heeft de sociale sfeer van onze maatschappij verwoest en derhalve onderzoeken die niet durven dit harde feit in ogenschouw te nemen, surfen gewoonweg steeds verder op het oppervlak. Zeer typerend.

2 Reacties
Libertain
Libertain7 mrt. 2019 - 9:17

...uitgelsoten....frappante...politieke...ultrarechts.. enz

Trostomaat
Trostomaat7 mrt. 2019 - 22:29

Geen enkel onderzoek mag worden veroordeeld voor 'ontbrekende' zaken die niets te maken hebben met het doel van het onderzoek. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidde: 'To what extent have educational expansion, secularisation, and changes in national economic and cultural contexts contributed to liberalising trends in dimensions of cultural conservatism in the Netherlands and in Europe over the past decades' Mogelijke verklaringen voor de hetgeen geconstateerd is, worden wel kort aangestipt, maar zijn geen onderwerp van het onderzoek geweest. Eén en ander wordt genoemd onder 'Directions for future research', maar was in dit onderzoek dus niet aan de orde.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 mrt. 2019 - 1:54

Zorgwekkend! Al roept dit artikel ook wel weer een boel vragen op .....Brenda neemt deze dissertatie gezellig mee als leesvoer op mijn komende weekje off grid langlaufen door het Noorse achterland.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mrt. 2019 - 17:55

Als ik u was zou ik me concentreren op het skien. "Ut på tur, aldri sur": Dat proefschrift kan wel even wachten.

Auslander
Auslander6 mrt. 2019 - 22:25

Het is niet duidelijk in dit stuk de term “hoogopgeleiden” voor wie gebruikt wordt. Als daarmee de middenklasse positie daarvan bedoeld wordt, dan is het normaal naarmate de polarisatie breder optreedt meer lagen van middenklasse de witte identiteitspolitiek gaan eigen maken. Als van “hoogopgeleiden” hogere intellectuele bagage bedoeld wordt dan is zo’n verwachting een positief vooroordeel die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Huidige doorsnee hoogopgeleide is hooguit een gestudeerde vakman in dienst van technocratie met weinig affiniteit met politiek en met sociale issues. Deze laatste twee bepalen de intellectuele bagage van de burgers.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mrt. 2019 - 11:16

In het proefschrift van mevr. Thijs wordt de Standaard OnderwijsIndeling (SOI) gebruikt, ooit door het CBS is ontworpen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen6 mrt. 2019 - 21:50

Hogeropgeleiden konden vroeger beter hun plas ophouden maar weten nu ook dat alles laten lopen salonfähig is.

Daniel Blank
Daniel Blank6 mrt. 2019 - 21:04

We hebben geen causaal verband, alleen een correlatie. Pas het causale verband is interessant. Meteen afschilderen dat dit gotspe is, vind ik te makkelijk. Men is minder positief over etnische minderheden, maar ik wil weten waarom en wat kunnen wij daar aan doen. "Wel vermoedt ze een verband met het verdwijnen van het taboe op negatieve uitlatingen over etnische minderheden. Wederom Thijs: Door de grotere toegankelijkheid van het onderwijs zijn de hoger opgeleiden van nu wellicht anders dan de hoger opgeleiden van vroeger." Het eerst hebben over een taboe en dan de volgende quote plaatsen lijkt niet te getuigen van een hoge opleiding.......

2 Reacties
Ozon
Ozon7 mrt. 2019 - 18:45

Daniël B “Het eerst hebben over een taboe en dan de volgende quote plaatsen lijkt niet te getuigen van een hoge opleiding……” Hoezo? Ze vermoed het één en oppert daarnaast nog een andere (niet uitsluitende) mogelijkheid. Ik vermoed dat dit staat bij: te onderzoeken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mrt. 2019 - 10:55

In beide groepen is het percentage mensen met vooroordeel gestegen. Hogeropgeleiden zijn nog altijd duidelijk minder negatief over minderheden dan de lager opgeleiden. Dat de samenstelling van de groep hogeropgeleiden sterk veranderd is gemakkelijk aan te tonen oa. hiervoor is het ook nuttig het proefschrift van mevr. Thijs te consulteren (zie ook p. 140 ff Zelf geen tijd om het van kaft tot kaft te lezen). Het verdwijnen van taboes is lastiger te "bewijzen". https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/200807/200807.pdf?sequence=1

Peterrr2
Peterrr26 mrt. 2019 - 19:53

"Juist de mensen van wie verwacht zou worden dat ze steeds minder vooroordelen zouden moeten hebben, zijn in de achterliggende decennia minder positief gaan kijken naar minderheidsgroepen." Misschien hebben die mensen geen vooroordelen maar baseren ze hun mening op eigen ervaringen. Dat zou toch ook kunnen?

10 Reacties
Satya
Satya6 mrt. 2019 - 21:01

Wat zijn wij toch slechte mensen, allemaal geen uitzondering. Je hebt het helemaal goed gezien peter. Nederland is een verrot land aan het worden. Mijn vaderland is geweest, een treurige bende geworden. Ik voel me geen Nederlandse meer door mensen als jij.

BertrandRussell
BertrandRussell6 mrt. 2019 - 21:44

Je kunt op basis van eigen ervaring inderdaad uitspraken doen over je Surinaamse collega's of buurtbewoners. Als je echter op basis van die ervaringen een negatief beeld vormt van een hele bevolkingsgroep, waar je natuurlijk onmogelijk ervaringskennis van kunt hebben, dan hebben we daar een goed Nederlands woord voor: vooroordelen.

Buitenstaander
Buitenstaander6 mrt. 2019 - 22:26

@JVerheijen De stelling van de schrijfster is ongetwijfeld gebaseerd op een steekproef. Dat heeft op zich ook al een 'doortrekkend' gevaar in zich, en daarmee (voor) oordeel over de hele populatie. Datzelfde kan dus ook -omgekeerd- bij het voorbeeld van Peterr het geval zijn; Men heeft bv zoveel ervaring met etnische groepen dat men wellicht aanneemt dat het langzamerhand representatief wordt voor de hele groep….

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 mrt. 2019 - 23:03

"baseren ze hun mening op eigen ervaringen." Ooit kocht ik een groene VW-Golf. Nooit geweten dat er zoveel groene VW-Golven rondrijden in Nederland.

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 6:11

Norm Dat getuigt dan dat de term hoger opgeleid minder waard is.

BertrandRussell
BertrandRussell7 mrt. 2019 - 9:16

Precies Norm! Wetenschap is echt niet betrouwbaarder dan het gesundenes Volksempfinden!! En als je wilt weten hoe het met die minderheden zit kun je het net zo goed aan Henk Bres vragen als aan zo'n socioloog!

Jansen7
Jansen77 mrt. 2019 - 12:53

@JVerheijen: kom op: de discussie is al 20 jaar lang veel verder dan alleen die ène negatieve ervaring van de Telegraaflezer. Wetenschappers hebben al door dat de statistieken niet zijn te ontkennenen geven een positieve uitleg daaraan: sociaal economische omstandigheden, culturele inhaalslag, discriminatie op de arbeidsmarkt.

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 14:38

Jansen Je bent eigenlijk gewoon een racist. Wil jij sociaal economische omstandigheden ontkennen? Jared Taylor, David Duke zijn geen wetenschappers, zelfs de bell curve wordt door velen in twijfel getrokken. Leef je uit, je zult je lol straks op kunnen als baudet minister president is.

Jansen7
Jansen77 mrt. 2019 - 15:52

@Satya: nee hoor. Hooguit zal ik een keer vragen waarom Turken het beter lijken te doen dan bepaalde andere minderheden die ik maar niet bij naam noem. Turken kwamen samen met andere groepen in de jaren '60 / '70 vanwege armoede en werkloosheid in eigen land naar het westen vooral voor laaggeschoold werk. Alle groepen hadden taal- en opleidingsachterstanden behalve Surinamers die als ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden een taalvoordeel hadden (en niet perse kwamen voor laaggeschoold werk). De Turken richten ondernemingen op in multiculturele wijken (nee, ze hebben er inderdaad geen monopolie op) en sommige andere groep(en) (ik noem ze maar niet) staan helaas bekend om andere statistieken. Ik ben tevreden met elk antwoord zolang het niet politiek of ideologisch gestuurd is. Dus je hoeft er zeker niet op in te gaan: want als je mijn reactie had gelezen wilde ik alleen het niveau van de discussie verhogen...,verder dan alleen maar chichés te herhalen waar men ook in de meeste linkse kringen aan voorbij is.

Peterrr2
Peterrr213 mrt. 2019 - 7:49

@Satya, paar dingen. Ik heb dat onderzoek niet gedaan. Het is niet mijn conclusie. Persoonlijk heb ik andere ervaringen. Ook al heb ik ooit een HBO gedaan, ik schaar mezelf niet tussen de hoger opgeleiden. Dat jij meteen met rotte vis gaat gooien is jouw keuze. @JVerheijen, je gaf het in andere reacties ook al aan. De vraag is waarom er zo gedacht wordt. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Alleen vind ik dat je niet zoals Satya dan meteen allerlei negatieve conclusies kan trekken. Waarom zouden hoger opgeleiden geen negatieve mening ergens over mogen hebben. Misschien is dit een vertrekpunt om te kijken waar het schuurt en hoe dat veranderd kan worden. @HM, ach laat ook maar...

Satya
Satya6 mrt. 2019 - 19:24

Hier speelt baudet goed op in. De man staat voor moderne rassen leer en de migratie zal vanzelf de andere kant opgaan. Toch spreken velen nog van een superieure cultuur terwijl baudet hier aanhang heeft.

Joop den Uil
Joop den Uil6 mrt. 2019 - 18:58

ik had het tegenovergesteld eigenlijk verwacht … nader onderzoek is zeker zinnig (en niet door mij want ik weet t antwoord al )

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 mrt. 2019 - 9:07

Dat je het tegenovergestelde had verwacht kan berusten op vooroordelen! Het ene vooroordeel is het andere niet toch?

Zwerfstein
Zwerfstein6 mrt. 2019 - 18:29

iemand kan ik de kern een eikel zijn, dan kan je hem of haar hoog opleiden, maar het blijft dezelfde persoon.

2 Reacties
sylviadew
sylviadew6 mrt. 2019 - 20:23

????

msj_meijerink
msj_meijerink6 mrt. 2019 - 20:59

Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn! :D

Quibus2
Quibus26 mrt. 2019 - 17:04

Of er zijn gewoon steeds meer mensen met het predicaat 'hoogopgeleid' door de lat in al die voorheen hoge opleidingen steeds lager te leggen. Met alle logische gevolgend van dien.

2 Reacties
Satya
Satya6 mrt. 2019 - 18:40

Terechte kanttekening.

sylviadew
sylviadew6 mrt. 2019 - 20:26

Meneer Bal, U zou het niet zo persoonlijk moeten nemen, het gaat niet alleen om U.

Rechtse Bal2
Rechtse Bal26 mrt. 2019 - 16:10

laat ik nu hoogopgeleid zijn ... zegt dat wat over mijn (voor-) oordelen ? of bedoelt men hoogervaren,... het vakjesdenken in relatie tot enquetes en maatschappelike onderzoeken neemt op die manier wel bizarre wendingen , maar op dat soort documenten wordt er wel een (overheids-) beleid uitgestippeld.

11 Reacties
LaBou
LaBou 6 mrt. 2019 - 17:52

Bal, je moet mensen niet uitdagen door te vragen hoe jij bent, dat is niet netjes. Daarmee breng je mensen in verlegenheid. Als ze zeggen wat ze echt denken wordt het niet geplaatst en als het wel geplaatst wordt is het gelogen. Niet meer doen dus.

Rechtse Bal2
Rechtse Bal26 mrt. 2019 - 18:28

dank LaBou voor uw verstandige woorden ; zal er rekening mee houden , maar ... eigenlijk was ik er zelf al door schade en schande achter gekomen ... het blijft manouvreren he ...

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks6 mrt. 2019 - 19:40

"Bal, je moet mensen niet uitdagen door te vragen hoe jij bent, dat is niet netjes" Altijd zo heerlijk constructief en inhoudelijk, met de onweerlegbaarheid van opspelend maagzuur.

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 mrt. 2019 - 19:56

"zegt dat wat over mijn (voor-) oordelen ?" Zelfs een diplomaloze boerenlul zoals ik weet, dat jij ook de spreekwoordelijke uitzondering op de regel kan zijn en dat je dus nooit algemene tendensen op die manier mag herleiden tot individuele gevallen. Wat natuurlijk wel de vraag oproept hoe hoog opgeleid jij nu eigenlijk bent. Een ding is wel zeker: jij bent een van de meest voorspelbare deelnemers aan de discussies hier. In dat opzicht doe je je schuilnaam alle eer aan.

LaBou
LaBou 6 mrt. 2019 - 21:48

Gloorix, schoonmaakmiddel gebaseerd op hypochloriet. Doodt 99% van de huishoudbacteriën maar laat de echte krengen in leven.

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 mrt. 2019 - 23:04

LaBou - Jij blij....

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 mrt. 2019 - 23:05

Ik ook trouwens.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks7 mrt. 2019 - 1:03

Haha klopt LaBou :) ... wees er maar blij om

LaBou
LaBou 7 mrt. 2019 - 8:45

http://www.isditproductveilig.nl/was-en-reinigingsmiddelen/pages/view.php?page_id=87. Rot spul eigenlijk dat je het best achter slot en grendel kunt bewaren. Gevaarlijk ook voor kinderen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 mrt. 2019 - 9:09

LaBou Ik begrijp dat hoogopgeleiden langer leven!

HM van der Meulen
HM van der Meulen8 mrt. 2019 - 3:30

Zo zeg, wordt ik hier effe door Minoes op sterven na dood verklaard.

JanMer2
JanMer26 mrt. 2019 - 15:50

Opmerkelijk dat er vooral een toename is onder juist hoogopgeleiden, zijn sommige vooroordelen misschien toch niet zo onjuist als wordt gedacht?

3 Reacties
Spanveer
Spanveer6 mrt. 2019 - 16:42

Jan Mer “ zijn sommige vooroordelen misschien toch niet zo onjuist als wordt gedacht? ” Je wilt toch niet beweren dat hoger opgeleiden een beter inzicht hebben op het gebied van etnische minderheden?

LaBou
LaBou 6 mrt. 2019 - 17:53

Spanveer, veel anti-vaccers zijn ook "hoog opgeleid" (en ja, die aanhalingstekens zijn bewust geplaatst.

PJH2
PJH26 mrt. 2019 - 20:42

Er zijn natuurlijk sowieso meer hoger opgeleiden in Nederland. Dit zijn over het algemeen ook autochtone Nederlanders. Daarnaast zijn er ook aanzienlijk meer allochtonen bij gekomen waardoor meer autochtonen in aanraking komen met allochtonen. Wie weet is het wel gewoon mens-intrinsiek. Ga naar een willekeurig ander land en je vindt ook veel vooroordelen over daar allochtonen?

Poezenmens
Poezenmens6 mrt. 2019 - 15:23

“Opvallend is dat deze toename gemiddeld genomen het sterkst was onder hoger opgeleiden.” In 2016 heeft Wilders concurrentie gekregen van Thierry Baudet, die dezelfde lulkoek verkondigt, alleen dan gericht op keurig ‘hoger opgeleide’ mensen en die zijn geleuter dan ook voor zoete koek slikken in plaats van zelf na te denken. Hoger opgeleid zegt nog niet alles over iemands algemene ontwikkeling.

8 Reacties
KnorretjeBig
KnorretjeBig6 mrt. 2019 - 16:12

@Merel "In mijn onderzoek vond ik dat Nederlanders zich tussen 1985 en 2012 steeds negatiever zijn gaan uitlaten over diverse etnische minderheidsgroepen" De Forum voor Democratie is pas sinds 2015 actief. Dus je kan Baudet hooguit verwijten dat hij ge/misbruik maakt van het ongenoegen dat bij de hoger opgeleiden leeft.

Satya
Satya6 mrt. 2019 - 18:46

'Dus je kan Baudet hooguit verwijten dat hij ge/misbruik maakt van het ongenoegen dat bij de hoger opgeleiden leeft.' Ik denk dat de reactie van merel het probleem duidelijk weergeeft. Nederland begint door baudet racisme te normaliseren. Het biologisch racisme is exact hetzelfde als Hitler deed laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Merels reactie is goed, zelf nadenken is niet iets dat je bij HBO veel tegenkomt.

KnorretjeBig
KnorretjeBig6 mrt. 2019 - 22:15

@Satya “Nederland begint door baudet racisme te normaliseren” De toenemende afkeer onder hoogopgeleiden was al dertig jaar aan de gang voordat Baudet op het toneel verscheen. “In mijn onderzoek vond ik dat Nederlanders zich tussen 1985 en 2012 steeds negatiever zijn gaan uitlaten over diverse etnische minderheidsgroepen” “Het biologisch racisme is exact hetzelfde als Hitler” Onzin. Men is negatiever gaan denken over de islam en de aanhangers van de islam behoort voornamelijk tot bepaalde etnische bevolkingsgroepen. https://www.trouw.nl/home/helft-nederlanders-heeft-afkeer-van-moslims~a73d87fd/ Als er al sprake is van racisme dan is dit culturele racisme. Want hoe groot is de afkeer van oost Aziaten?

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 6:08

KnorretjeBig Draai er lekker om heen. Baudet gebruikt net als jij biologisch racisme. Ik begrijp als Afrikaanse heel goed waarom jij oost Aziaten aanhaalt. Het is exact hetzelfde als de rassenleer van de nazi's.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 mrt. 2019 - 9:11

"Hoger opgeleid zegt nog niet alles over iemands algemene ontwikkeling." Of denkvermogen of sociale/emotionele intelligentie!

michellekepen
michellekepen7 mrt. 2019 - 12:14

@Satya, KnorretjeBig spreekt heel duidelijk over een mogelijk aspect dat de uitslag van dit onderzoek zou kunnen hebben beïnvloed: namelijk dat er sprake is van een toenemende afkeer van een religie (zie ook aangehaalde artikel Trouw). Spreekt over mogelijk cultureel racisme. Dat wordt nog eens geïllustreerd aan de hand van het (willekeurig) gekozen voorbeeld van oost-Aziaten. Ik denk dat hier vooral mee gedoeld wordt op Vietnamezen en (HongKong) Chinezen. En misschien op van Indonesië afkomstige mensen. Want dat zijn de grootste groepen Oost-Aziaten (/oost-Aziatische immigranten). Was er bijvoorbeeld in Nederland een grote groep orthodoxen uit Banda Atjeh gekomen, dan had dat zeer waarschijnlijk ook afkeer opgeroepen. Desondanks blijft u doorgaan met zinsneden als "biologisch racisme", "Hitler", "als Afrikaanse" en "exact hetzelfde als de rassenleer van de nazi’s". Wat u doet is een cultureel aspect (of kritiek daarop) framen. Framen als Hitler, rassenleer, nazi's etc. Op deze wijze, met deze framing, maakt u elk gesprek over culturele aspecten in feite onmogelijk. Laat staan dat er op dit soort aspecten kritiek geuit kan worden. Overigens bent u niet de enige die zich hier schuldig aan maakt. Maar u maakt het in dit draadje wel heel erg bont. (mocht ik het schrijven van KnorretjeBig onjuist geïnterpreteerd hebben, dan hoor ik het wel)

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 14:41

Michel Ik frame helemaal niets. Beetje goedkope reactie dit.

Satya
Satya7 mrt. 2019 - 14:50

Michel Wensdenken. Nederland geeft zich weer over aan racisme. In Kenia is veel etnisch conflicten. Hoor je dezelfde taal als die van juliie. Behalve van een op elk niveau meer ontwikkelde groep die gewoon wil samen leven en mensen op de persoon beoordeeld. Je zoekt excuses.