Joop

Hoezo wordt er 'nooit' naar de burger geluisterd?

  •    •  
25-03-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
66 keer bekeken
  •  
4845038214_fd83c0ff95_b
Joris Luyendijk neemt het Fortuynse cliché dat geen van de partijen de zorgen van ‘het Nederlandse volk’ over migratie serieus neemt kritiekloos over
Door Saskia Bonjour en Jan Willem Duyvendak
Joris Luyendijk was zelf ook ongelukkig met de kop boven zijn artikel in het NRC van zaterdag jongstleden: “ Anderhalf miljoen Wilders-kiezers kunnen geen ongelijk hebben ”. Dat had hij nu ook weer niet willen beweren, dat die kiezers per se inhoudelijk gelijk hebben, maar ze hebben in de ogen van Luyendijk wel een punt: er wordt nooit naar de inwoners van Nederland geluisterd als het er echt op aan komt, zoals in belangrijke beslissingen over migratie en de Europese eenwording. En omdat er bij cruciale kwesties niet naar hen wordt geluisterd, zijn zij het vertrouwen in de politiek kwijt geraakt.
Luyendijk kan zich, na zijn eigen onderzoek naar de bankencrisis en de tekortschietende rol van de politiek, wel iets voorstellen bij het gebrek aan vertrouwen van de Wilders-stemmen. Om te onderzoeken of ze inderdaad veel gemeen hebben, is hij met ze in gesprek gegaan. Hij voegt zich daarmee in een respectabel gezelschap van met name Amerikaanse sociologen die proberen het populisme beter te begrijpen en over de empathy wall (Arlie Hochschild) heen te klimmen.
In een gepolariseerd klimaat, zoals ook Nederland kent, is dat toe te juichen. Maar het begrijpen van Wilders-kiezers hoeft niet nog niet te leiden tot het overnemen van hun klachten (Luyendijk: “Er zijn hele goede redenen voor dat verlies aan vertrouwen”) of van hun ongefundeerde clichés  (Luyendijk: “Als jij niet vond dat immigratie goed was voor je land, moest je wel een racist zijn”). Helaas gebeurt dat in Luyendijks stuk herhaaldelijk. Zo stelt hij ook dat “de gevestigde orde decennialang in politiek en media geweigerd heeft ruimte te bieden aan een inhoudelijk debat over de voordelen, nadelen, dilemma’s, risico’s en onzekerheden van verdere immigratie.” Het staat er echt: er is de afgelopen decennia in Nederland NIET over immigratie gediscussieerd. Dat is toch wel heel opmerkelijk, want wordt er niet permanent over de voor- en nadelen van immigratie, de Nederlandse identiteit en botsende normen en waarden gediscussieerd? Luyendijk schrijft dat het NOOIT ging over de vraag of een “open en op gelijkheid gebaseerde samenleving honderdduizenden mensen kan absorberen uit sociaal-conservatieve landen zonder enige ervaring met gelijkheid en openheid”, terwijl Frits Bolkestein al in 1991 precies die vraag centraal stelde.
Ook in de recente verkiezingscampagne was niet het klimaat of geopolitiek maar ‘de Nederlandse identiteit’ weer het dominante thema. Sinds dertig jaar gaat het in de Nederlandse publieke en politieke discussie onafgebroken over immigratie en integratie. Vanaf de jaren negentig speelden Frits Bolkestein en Paul Scheffer daarin een belangrijke rol, daarbij voortdurend dezelfde vragen stellend als Luyendijk nu. Na de eeuwwisseling radicaliseerde het politiek debat verder. In politicologisch onderzoek wordt de impact van de ‘Fortuyn revolte’ op het politiek landschap vergeleken met een meteorietinslag. Standpunten over de multiculturele samenleving die in 1998 alleen nog door de Centrumdemocraten van Janmaat werden ingenomen werden na 2002 gemeengoed. De ‘kloof’ tussen burger en politiek die leek te zijn blootgelegd, moest worden gedicht, en dus deden alle politieke partijen hun uiterste best om te laten zien dat zij de onvrede en zorgen over migratie en integratie die klaarblijkelijk onder de bevolking leefden begrepen en deelden. Sindsdien is ‘politiek correct’ in het Nederlandse debat over migratie en integratie een scheldwoord.
Deze verschuiving in het politieke debat heeft ook geleid tot drastische wijzigingen in het beleid, waardoor migratie naar Nederland veel moelijker is geworden. Terwijl arbeidsmigratie al vanaf mid-jaren zeventig (!) aan scherpe controle onderhevig is, wordt vanaf de jaren negentig ook gezinsmigratie en asiel bemoeilijkt. In het gezinsmigratiebeleid worden steeds hogere inkomens- en leeftijdseisen gesteld. Asielaanvragen die ‘klaarblijkelijk ongegrond’ zijn kunnen zeer snel worden afgewezen. Geleidelijk aangescherpte visumvereisten maken het buitengewoon moeilijk om zonder toestemming naar Nederland te reizen. En een migrant die niet snel genoeg inburgert, loopt het risico zijn verblijfsvergunning te verliezen.
Het gaat ons er hier niet om of dit verstandig beleid is, of het te ver gaat, of wellicht nog tekort schiet. Ons punt is dat het op het terrein van migratie niet is vol te houden dat er geen intensieve debatten zijn geweest en dat de politiek niet responsief zou zijn geweest naar veranderende opvattingen in de samenleving.
Populistische politici doen al sinds Fortuyn electoraal goede zaken met het argument dat geen van de andere partijen de zorgen van ‘het Nederlandse volk’ over migratie serieus neemt. Luyendijk neemt het Fortuynse cliché dat er zo’n ‘taboe’ bestaat kritiekloos over: “De gevolgen van de taboeïsering zijn desastreus geweest”. Serieus? Is er enig taboe in dit land als het gaat om kwesties van migratie en integratie? Het herstellen van het vertrouwen van PVV-kiezers in de politiek is tot mislukken gedoemd als we dergelijke mythes over ‘taboes’ in stand houden (“zie je wel, ze luisteren nooit”).
Saskia Bonjour is universitair docent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de politiek van migratie en burgerschap in Nederland en Europa.
Jan Willem Duyvendak is faculteitshoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar de emancipatie van minderheidsgroepen, nativisme en ‘belonging’.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (82)

Marc2406
Marc240631 mrt. 2017 - 18:35

Als er al een taboe is in het publieke debat in Nederland (en elders) dan moet je die veel eerder zoeken bij het taboe op het uiten van kritiek op het sociaal-economisch beleid van de laatste dertig jaar waarin de neoklassieke dogma's rondom vrije markt, privatisering en liberalisering van essentiële overheidstaken en de desastreuze wijze waarop zij stelselmatig de onderkant van de samenleving benadeeld (niet bepaald toevallig precies dat deel van de samenleving die het vertrouwen in de politiek heeft verloren). Daar horen we veel te weinig over, misschien wel omdat dit indruist tegen bepaalde belangen? In plaats daarvan worden we platgegooid met geneuzel over Nederlandse identiteit en cultuur die zogenaamd bedreigd wordt door de "buitenlanders", wat niets meer is dan een kwalijke manipulatie om een van de echte structurele problemen waar onze samenleving mee kampt af te dekken. Wilders-kiezers hebben voor een groot deel terechte zorgen, maar de oplossingen hiervoor moet je dus niet zoeken in het immigratie/asielzoekers vraagstuk maar in plaats daarvan moet er gekeken worden naar andere manieren waarop de economie ingericht dient te worden. Dit is natuurlijk niet alleen een probleem wat je ziet in Nederland, maar duidelijk een internationaal fenomeen. https://www.youtube.com/watch?v=Bkm2Vfj42FY

Richard555
Richard55526 mrt. 2017 - 13:14

Wat is hier niet luisteren? Wanneer je het niet met deze groep eens bent is er dus sprake van niet naar ze luisteren. Ja zo lust ik nog wel een paar. Er is niet anders dan over met name hun "zorgen" gediscussieerd, maar ik denk er heel anders over en blijkbaar vele miljoenen meer in dit land en dan is het toch echt dat een dergelijke grote groep het verliest van een vele malen grotere groep. Daar hebben ze zich maar gewoon bij neer te leggen. Dat moet ik ook voortdurend wanneer een meerderheid niet mijn standpunten deelt. Dat is nu democratie. Dus vanaf nu ophouden met dat gezeik en de zieligheidskaart en de achtergestelde kaart spelen. Leer er maar mee leven dat de jaren 50 nooit meer teug komen. Het is hier nog steeds, ook voor deze verongelijkte groep, uitstekend toeven en daar zouden ze zich iets meer op moeten richten. Ik heb in ieder geval geen boodschap aan dat zielige gedoe. Voor serieuze problemen zoeken we serieuze oplossingen, maar dat hoeven niet hun oplossingen te zijn. Ik hoop dat op JOOP het aantal artikelen over de problemen van de zgn. niet gehoorde burger eens fors vermindert. Het gaat bijna nergens anders meer over. Ik sla ze voortaan over, ik lees liever over de aanpak van de werkloosheid, klimaat, de zorg etc. Maar A.U.B. stop over de islamisering en de immigratie in ieder artikel, het komt mijn neus uit.

2 Reacties
pvlaren
pvlaren27 mrt. 2017 - 11:38

"Het gaat bijna nergens anders meer over. Ik sla ze voortaan over, ik lees liever over de aanpak van de werkloosheid, klimaat, de zorg etc" Het klimaat kunnen we niet redden en de aanpak van werkeloosheid en zorg heeft een relatie met waar u het niet meer over wilt hebben.

Marc2406
Marc240631 mrt. 2017 - 18:40

Wat een onvoorstelbaar cynisme.... Dus omdat het klimaat "niet meer te redden is", en de economie kennelijk boven uw pet gaat moeten we ons bezighouden met zogenaamde problemen rondom vluchtelingen, internationalisme (zie EU) en religie? Waarom? Omdat uw onderbuik dit knort??? Als je dan echt geen hoop meer hebt hou dan tenminste de mond en laat mensen die er nog wel brood in zien zoeken naar realistische oplossingen. Want uw kennelijke alternatief, de aandacht afleiden richting niet-bestaande fantoom problemen (wat de zogenaamde islamisering van de westerse wereld is.... zij is een NIET BESTAAND probleem), lijkt mij bijzonder destructief.

Gerygrr
Gerygrr26 mrt. 2017 - 11:35

" Er wordt niet geluisterd" is hier punt van discussie en of dit nu wèl of niet feitelijk klopt. Mijn gevoel zegt mij, dat het gaat om een kwestie wat je onder dat luisteren verstaat. In de opvoeding bv staat het voor: " Je doet nu wat ik zeg...." in de politiek en in de maatschappij staat het tegenwoordig meer voor: " Ik ga nu uitleggen wat jullie niet willen snappen en dat is, dat het niet anders kan!". Dat laatste is wat de PVV stemmers van Joris Luyendijk bedoelen. Er zijn grote problemen en onrechtvaardigheden ontstaan en de politiek is onmachtig geworden er iets aan te doen, iets te veranderen. We moeten luisteren en dan is de kous af... Daarom maakt het voor veel mensen niets meer uit, falende politici van nog "goede" partijen of de falende politicus Wilders en anderen op rechts. Het is de complete desillusie en ontbreken van hoop dat we zien.

1 Reactie
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz27 mrt. 2017 - 7:46

Exact. Kennelijk is er geen oplossing. Maar kom daar dan eens rond voor uit als politiek en zorg ervoor dat de problemen worden aangepakt en niet worden gemeden als een te hete aardappel. Kop-in-het-zandstekerij. Overigens ook door Wilders, hij is mogelijk nog de ergste non-valeur in dit verhaal.

NicoSchouten
NicoSchouten26 mrt. 2017 - 10:38

Over de integratie is er nog een parlementair onderzoek integratiebeleid geweest in 2003 met eindrapport in januari 2004. Dit onderzoek en de daarop volgende debatten in de Tweede kamer heeft veel aandacht gekregen in de media.

1 Reactie
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz27 mrt. 2017 - 7:46

En daarna? Het ligt in een laatje ergens op een departement kennelijk.

DaanOuwens
DaanOuwens26 mrt. 2017 - 10:09

Wat de schrijvers enigszins doen en Luijendijk niet is hardop zeggen dat de PVV-aanhang uit hun nek lult. En dat zou eerst eens tegen hen gezegd moeten worden. In voor hen begrijpelijke taal. De wens van deze groep is allang duidelijk. Zij willen een gesloten samenleving, met mensen die dezelfde etnische achtergrond hebben en dezelfde culturele opvattingen. Daarnaast is maximale bestaanszekerheid in de vorm van een dienstverband voor onbepaalde tijd vereist en willen zijn desnoods geboren worden en sterven in hetzelfde huis dat niet meer dan 600 euro per maand mag kosten. En dat moet hoe dan ook voor hen geregeld worden. En daarmee zijn we weer aangeland op het punt waar alle discussies beginnen. Het kan namelijk niet. Het PVV weerwoord is dan. Het kan wel maar je wil niet. Anders pas je maar wat wetten aan. Het punt is dat de door de PVV-aanhang gewenste samenleving alleen kan ontstaan door in feite terug te gaan in de tijd. Er moet sowieso een hek om ons land. Maar dat is meer dan Wilders roept. Dat hek moet ook dicht. Dus vliegbewegingen naar Schiphol terugbrengen, 100% controles in Rotterdamse haven, 100% controles aan de grens. Terugbrengen Nederlandse export. Geen immigrant of vluchteling legaal of illegaal nederland in. Er moet een enorme operatie uitgevoerd worden die immigratie en buitenlandse invloeden gaat tegen houden, iedereen gaat controleren die als onvermijdelijk gevolg zal hebben dat de nederlandse economie een enorme krimp gaat doormaken. De totale nederlandse export loopt vast. En dan nog moeten ruim 1 miljoen moslims en een miljoen Surinamers en anderen de set normen en waarden opgelegd krijgen die de gemiddelde PVV-er ook heeft. En dat zijn geen algemeen gedeelde waarden. Veel autochtonen vinden het PVV gedachtegoed ook helemaal niets. Het netto resultaat is dan dat 10 tot 12 miljoen nederlanders in een land moeten wonen dat ze je eigenlijk niet willen hebben. Als het mogelijk was de PVV-ers hun zin te geven zonder een groot deel van de andere inwoners grote schade toe te brengen was het allang gebeurd. Dit soort zaken wordt al jaren lang uitgewisseld, zonder enig resultaat. Het kenmerk van de PVV-benadering is dat tegen argumenten niet gehoord worden en volgens hun opvatting niet legitiem zijn. Het resultaat is dan ook dat er niet 1 nederl;and meer is maar verschillende nederlanden waarin mensen hun best doen om zo goed mogelijk langs elkaar heen te leven. Een consensus is namelijk onmogelijk.

altijd-beleefd
altijd-beleefd26 mrt. 2017 - 9:42

dat nederland op papier strenger zijn geworden omtrent immigratie betekend niks in de werkelijkheid. het is zoals je zegt "Asielaanvragen die ‘klaarblijkelijk ongegrond’ zijn kunnen zeer snel worden afgewezen." met de nadruk op "kan" maar hoeft niet. of het nu over immigratie, integratie, werk, geweldpleging, mensen die de wet overtreden worden maar al te vaak gematst of ontzien en daar word ik in ieder geval nogal ontoepasselijk van.

dijkhuis2
dijkhuis226 mrt. 2017 - 9:31

Voor wat het waard is, bij deze mijn observaties mbt de discussie die Luyendijk heeft heeft georganiseerd. Ik heb de eerste twee weken zelf meegedaan en de 6e (7e?) week de "conclusies" bekeken. Het is Luyendijk gelukt om PVV stemmers hun verhaal te laten doen in termen die voor de andere deelnemers goed te volgen en inleefbaar was. I.h.a. werd er respectvol op gereageerd, af en toe kwam er een echt gesprek opgang. De PVV'ers kwamen met concrete slechte ervaringen met sommige allochtonen en/of men werd door de politiekcorrecten op een onaanvaardbare manier in de hoek gezet. Men beschreef feitelijke incidenten, er werd niet geredeneerd vanuit vooringenomen ideologische standpunten. Wat mij opviel was: - Nogal wat van de deelnemers begrepen voor het eerst wat de PVV'ers bewoog. Ze lieten hun beeld van de duivelse ideologisch gemotiveerde rechtse horden los. Ze schenen voor het eerst te beseffen dat het racisme frame geen zinvol interpretatie kader was. - de PVV'ers beseffen duvels goed dat de oplossingen van Wilders grote onzin zijn. De keuze voor Wilders is dan ook geen keuze voor een bepaald type beleid. Hun stem is vooral een protest stem. De PVV stemmers wilden vooral hun afkeer van politieke correctheid en wegkijken tot uitdrukking brengen. Als Duyvendak denkt dat er al meer dan genoeg over gesproken is dan is dat niet tot de PVV'ers doorgedrongen. - Mijn advies aan "links" is: Als je Wilders de wind uit de zeilen wilt nemen, houdt dan op met het "wit" onderdrukt "zwart" frame, stop ook met het voortdurend rondstrooien van "racisme" beschuldigingen. Laat verder de politie echt optreden als dat nodig is (neem een voorbeeld aan Rotterdam).

5 Reacties
Gerygrr
Gerygrr26 mrt. 2017 - 14:42

En zo is het!

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2017 - 18:16

Wat is advies aan rechts en aan Wilders? Nu lijkt het net of je denkt dat je onvrede door links is veroorzaakt.

stokkickhuysen
stokkickhuysen26 mrt. 2017 - 20:25

'Ze lieten hun beeld van de duivelse ideologisch gemotiveerde rechtse horden los.' Dit is ook een tip voor de PVVers, Ik hoop dat de PVVers die niks met islamofobie hebben door Wilders'frame heen kunnen breken, want anderen lukt dat niet.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz27 mrt. 2017 - 7:53

Wilders is degene die het grootste obstakel is voor echte oplossingen, want houdt de ontevredenen massaal aan het lijntje met onzin-oplossingen. De tegenreactie is dan die mensen afserveren als racisten en nazi's en vervolgens gaat iedereen tevreden zich drukmaken over de ontslagen bondscoach, de nieuwe tuinset of de hoge heg van de buren. Ondertussen is er niks opgelost en zijn alle echte problemen onder het tapijt van het eigen gelijk geveegd.

dijkhuis2
dijkhuis230 mrt. 2017 - 9:50

@stokkickhuysen, @Doofenschmirtz De hele exercitie was primair gericht op het de-demoniseren van de PVV-kiezer. Het ging er om welke betekenis de kiezers aan hun Wilders stem gaven. Het feit dat Wilders een malloot is, was geen onderwerp van discussie In zijn conclusie zei Luyendijk dat sommige PVV stemmers nav het gesprek en de "dialoog" hun PVV stem heroverwogen (ze voelden zich gehoord? ze begonnen er anders over na te denken?).

tr311215
tr31121526 mrt. 2017 - 8:22

Er is inderdaad gediscussieerd over het onderwerp. In tegenstelling echter tot 40, 50 jaar geleden, toen het christendom in al zijn verschijningsvormen belachelijk kon/moest worden gemaakt, is het nu blijkbaar niet meer mogelijk om op een manier, '68 indachtig, over een religie te spreken. Zoals naar de kern ervan gaan en aangeven wat die inhield. Wat is er met dat anti-religieuze idealisme gebeurd ? Fortuyn probeerde dit -misschien op een niet helemaal gelukkige manier- bespreekbaar te maken. Marcel van Dam noemde Fortuyn in een direct debat bijvoorbeeld een 'minderwaardig mens'. Een vreemde uitdrukking voor iemand, die gelijkheid voor iedereen zei aan te hangen.

Sonic2
Sonic226 mrt. 2017 - 7:56

Ik denk dat zonder dit soort analyses Wilders uberhaupt niet boven de 15 zetels was uitgekomen. Behandel de PVV stemmer nu niet als een zielig kind. Dat is hij of zij namelijk niet. Het is in Nederland heel simpel. Al haal je 74 zetels dan nog heb je het risico om in de oppositie te belanden. We regeren in Nederland per meerderheid. Het gaat de PVV kiezer niet om dat er naar de burger wordt geluisterd. Dan had hij wel het aanschuiven van GL toe gejuicht. Het gaat de PVV kiezer er omdat hij zichzelf een regering in dramt. Dat heeft niets met democratie te maken. Rutte is een leugenaar en landverrader, maar Wilders en zijn PVV aanhang worden boos als ze niet met een landverrader mogen samenwerken. De peilingen zaten er naast. Wilders werd weer te groot ingeschat. De tweestrijd was er niet. De relevantie om Wilders te noemen in de media is er nooit geweest, want Wilders ging niet regeren. De media is aan Wilders verslaafd. Ik neem aan dat ze de PVV groot willen maken. Een andere verklaring kan ik niet vinden.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon26 mrt. 2017 - 7:31

Rake column van Joris Luyendijk. De uitslag van de laatste verkiezingen toont aan dat uiteindelijk de wal het schip keert. Het immigratiekritische en EU-sceptische sentiment beperkt zich niet louter tot kiezers van ultra-rechtse partijen, maar wordt steeds breder gevoeld en gedragen. Het wegzetten van al deze critici, waar ik als afvallige D66'er ook toe behoor, als niet deugende landgenoten of Europeanen lijkt niet meer te werken en al dat gedemoniseer van links heeft m.i. juist een contraproductief effect gesorteerd. Hopelijk is de verkiezingsuitslag een "eye-opener" voor alle partijen om vanaf nu zonder taboes of vooringenomen standpunten, en zonder in de klassieke deugkramp te schieten, het debat hierover aan te gaan. Ook zou het wenselijk zijn dat partijen niet automatisch de Europartij-doctrines opvolgen, maar een eigen positie kiezen zoals Rutte onlangs richting de Euroliberalen heeft gedaan.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus26 mrt. 2017 - 5:21

> Ons punt is dat het op het terrein van migratie niet is vol te houden dat er geen intensieve debatten zijn geweest en dat de politiek niet responsief zou zijn geweest naar veranderende opvattingen in de samenleving. Natuurlijk is dat vol te houden: tot voor kort werd nog het frame in stand gehouden van apothekers en nano technologen uit Aleppo. Asscher deed niets liever dan dat. Totdat de politiek werd ingehaald door de feiten - de meesten blijven hangen in een uitkering. Dan draait de "progressieve" elite haar hand er niet voor om om het volgende frame uit de kast te trekken dat de Afrikaanse migratie nodig is voor de vergrijzing. Dat idee komt rechtstreeks uit de koker van de Brusselse ambtenarij. De politiek is pas responsief als er iemand als Fortuyn op staat. We weten allemaal hoe links op hem gereageerd heeft - Melkert , Rosemolller, de Graaf. In de comments het gebruikelijke holle commentaar - de site van Flip van dyke. Dat is iemand met een politieke agenda. Niet serieus te nemen. Het #hoedan van Lubach. Lubach is een cabaretier ook met een politieke agenda. Terwijl het #HoeDan overigens meer op zijn plaats is bij de luchtfietserij van GroenLinks en ons vmbo genie Jessias.

Minoes2
Minoes226 mrt. 2017 - 5:08

Luisteren is iets anders dan 'aanhoren'.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus26 mrt. 2017 - 11:28

Je kunt ook overvragen.

Woeki Hypo
Woeki Hypo26 mrt. 2017 - 23:38

Hoezo wordt er ‘nooit’ naar de burger geluisterd? @Piet de Geus, 26 maart 2017 at 13:28, “Je kunt ook overvragen.” Dat klopt. Er is zelfs een wetenschap van het overvragen: de neoliberale economie met een wiskunde van minimaal dit en maximaal dat. Dit permanente extreme overvragen dus. Dit overvragen wordt door de elite vrijheid genoemd. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Pater
Pater26 mrt. 2017 - 1:42

Toevallig hoorde ik zo'n gesprekje van Luyendijk met een PVV-stemmer op de radio, en het verbaasde me in hoge mate. Luyendijk zat de PVV-stemmer heel gemakkelijk gelijk te geven zonder er ook maar één keer stevig tegen in te gaan. Veel te makkelijk. De kritiek die Bonjour en Duyvendak leveren lijkt me geheel terecht. Het is alsof L. een jaar of wat weg is geweest. Iets anders is, dat links m.i. te vaak vanuit een Morele Superioriteit de problemen hautain heeft weggewoven. Hoe harder Scheffer riep, hoe dover en arroganter links werd. Racisme moet je bestrijden, mensen die bang zijn geworden begonnen echt niet als racisten en zijn het meestal nog niet, maar worden wel zo weggezet. Precies hetzelfde bij de instroom van honderdduizenden M.- en O-Europeanen die hier arbeiders en vakmensen het brood uit de mond kwamen stoten door onder de prijs te werken. De enige die er wat tegen deed was de SP en het laatste half jaar Asscher. Het gevoel voor urgentie ontbreekt nog steeds. Hoe gaan we de integratie bevorderen? Rutte 1 en 2 hebben het taalonderwijs vakkundig naar de knoppen geholpen. Hoe sporen we de wel degelijk voorkomende gedwongen-, kinder- en polygamische islamhuwelijken op? Hoe winnen we het vertrouwen van die vrouwen? Wat doen we aan discriminatie op de arbeidsmarkt? Dat moeten de mensen grotendeels zelf doen, dat moet een emancipatieproces worden, structureel en financieel ondersteund door de overheid. Waarom is daar geen programma voor? In dat opzicht geef ik Doofensch. hieronderonder deels gelijk.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz25 mrt. 2017 - 21:45

Overigens wordt er inderdaad niet geluisterd. Want dit is dat vrijwel iedereen zich dood ergert aan de mate waarin managers en winst en zogenaamde marktwerking alles wat goed was in de samenleving verpest. Niemand heeft meer overzicht, er gaat veel werk zitten in het monitoren van output en cijfers wat ten koste gaat van het echte werk, er gaat tijd naar zinloze rapportages, veel geld naar communicatie en marketing, totaal zinloos besteed geld en ondertussen is niemand van die hele bestuurders en managers kliek ooit verantwoordelijk voor de reeksen wanprestaties. Uiteindelijk betaalt gewoon de burger. Ik kan mij de woede van velen daarover totaal voorstellen. Mij lijkt het een heel goed idee en managers quotum in te stellen. Net als de CO2 uitstoot mag ook het aantal managers sterk omlaag.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus26 mrt. 2017 - 0:07

"Overigens wordt er inderdaad niet geluisterd." Er wordt wel geluisterd (aangehoord) maar niet gehoorzaamd. Daar is kwalitatief ook geen enkele reden toe.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz27 mrt. 2017 - 7:25

"Niet geluisterd" is mogelijk niet de beste omschrijving. "Niet serieus genomen" is beter. Want geluisterd wordt er continu. Ik vind de vraag hoe om te gaan met de (te verwachten) toename van immigranten uit conservatieve landen wegens oorlog, armoede, droogte en overbevolking onvoldoende beantwoord door de politiek, die te snel klaarstaat met ofwel non-oplossingen (Wilders) als geen oplossingen (de andere partijen). Het is idioot dat nauwelijks wordt gesproken over lange-termijn beleid, het scoort kennelijk niet of het is niet urgent genoeg om de volgende problemen aan te pakken: 1. Klimaatverandering. 2. Klimaat migratie 3. Toename immigranten 4. Overbevolking Iedereen met lagere school kan bedenken dat deze problemen veruit de belangrijkste zullen zijn de komende decennia maar in tegenstelling daarmee maakt men (en dus ook de politiek) zich vooral druk over Zwarte Piet, identiteit, het pensioen op 65 en ontwaart men overal racisme of wat ervoor doorgaat en ander klein onzinnig geklets in de marge. Ik wil zien dat de politiek, welke partij dan ook, zich druk maakt om de grote vraagstukken. Wilders heeft duidelijk geen oplossing, die kletst uitsluitend voor de stemmen en heeft geen enkel beleid, het is verbazingwekkend dat zoveel mensen achter deze charlatan aanlopen. Maar de andere partijen lijken ook nauwelijks te beseffen dat de komende 20 jaar allesbepalend zijn voor onze overleving (en ik overdrijf niet).

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz25 mrt. 2017 - 21:33

Zit net Luyendijks boek te lezen en vind dat hij het goed beschrijft. Zijn eerdere boek 'Een goede naam slaat soms zijn vrouw' vond ik een plezier om te lezen. De vraag hoe wij een samenleving gaan bouwen met mensen die normen hebben die haaks op de onze staan, zoals veel immigranten uit het midden Oosten, wordt nooit goed beantwoord door de politiek. Er is geen plan, geen strategie, geen beleid. Dat is belachelijk.

bob b.
bob b.25 mrt. 2017 - 20:21

Luisteren naar de problemen is nog geen garantie of voorwaarde dat ze worden opgelost. Vooral als er geen oplossing is. En het probleem niet echt te duiden is. Het is eerder een gevoel van onbehagen dat met migratie samenhangt vinden de klagers. Maar hoe dan? Probleem is dat er bij zoveel mensen zo veel verschillende wensen zijn. En praat niet iedereen Wilders na, die verder geen idee heeft en maar wat roept? Het is opvallend dat het vooral de lager opgeleiden zijn die denken dat er niet geluisterd wordt. Recent onderzoek waarover de VK schrijft onderschrijft dat. Zij vinden elkaar in standpunten van partijen die hen vanuit electoraal belang steunen maar verder niets doen. Je kunt je dus met recht afvragen over welk probleem het nu precies gaat. Zit er niet veel meer een psychologisch aspect in dat klagen. Het gevoel voor een dubbeltje geboren te zijn en nooit een kwartje te worden. Niet omdat de maatschappij dat tegenwerkt maar omdat ze dat zelf doen. Omdat ze de stap om iets extra's te doen niet willen nemen gewend als ze zijn dat alles voor ze geregeld wordt. De berg moet maar naar hen komen. En dus blijven ze hangen. En zien ze migranten als een bedreiging omdat ze uit dezelfde ruif eten. De ruif die er toch eigenlijk alleen voor hen was. Grunberg noemde vooral degenen die de PvdA verruilden voor de PVV een groep die onverwacht xenofoob blijkt te zijn. Nu kun je twisten over de echtheid van die angst of dat het om een gelegenheidsargument gaat. Ze zijn niet xenofoob maar tegen anderen die nu net als zij vroeger tot de zwakkeren behoren. Zelf zijn ze dat niet meer, het is bij hen meer een kwestie van scheefwonen. Ze voelen zich nog hetzelfde als vroeger maar hun huis is inmiddels bijna afbetaald.

3 Reacties
Pater
Pater26 mrt. 2017 - 1:45

Volgens mij hebben die mensen nog steeds geen koophuis en hebben ze het soort banen waar je amper mee rond kunt komen. Ze voelen zich in de steek gelaten, en dat is niet ten onrechte. Dat vervolgens bij sommigen allerlei minder prettige emoties een rol gaan spelen is absoluut fout, maar komt mede voort uit dat besef dat ze in de steek zijn gelaten.

bob b.
bob b.26 mrt. 2017 - 16:23

'Dat vervolgens bij sommigen allerlei minder prettige emoties een rol gaan spelen is absoluut fout' Pater, niet bij sommigen bij allemaal want ze stemmen PVV en geen SP. Daarmee vallen ze definitief aan de verkeerde kant van de lijn. Iedereen voelt zich wel eens inde steek gelaten en dat zij geen uitweg zien heeft meer met hen dan met de maatschappij te maken. Iedereen krijgt de kans iets van zijn leven te maken, ook migranten, kijk naar het grote aantal 'allochtone' meiden dat aan een Hogeschool of universiteit studeert. Kansarmer kun je je bijna niet voorstellen en toch doen ze het. Het is allemaal afgunst, een vorm van jaloezie dat zij niet meer van hun leven weten te maken en anderen wel. De verzorgingsstaat is voor hen het eindpunt, als die verzorging door bezuinigingen te kort schiet, kijken ze niet naar zichzelf maar naar de overheid die hen moet helpen. Het is die afhankelijkheid die maakt dat hun dubbeltje nooit een kwartje wordt. En wat is er dan logischer de schuld daarvan in de schoenen van anderen te schuiven.

bob b.
bob b.26 mrt. 2017 - 16:32

Pater, de opmerking over dat afbetaalde huis is figuurlijk. Niet de hele PVV aanhang is arm, ze behoren in het merendeel tot de lage middenklasse en hun inkomen ligt boven modaal. Maar in bijna alle gevallen zijn ze laag of helemaal niet opgeleid. Hun sociale mobiliteit staat al tientallen jaren stil, omdat ze niet willen bij of omscholen. Net als bij de angry old white men in de VS. Hun inkomen steeg alleen door sterke vakbondsinvloed en stijgende CAO lonen. Nu die invloed steeds minder wordt zijn ze op zichzelf aangewezen en ze laten het daar enorm af weten.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer225 mrt. 2017 - 19:57

Het is onzin om te stellen dat verschillende immigratie vraagstukken serieus zijn besproken. Het kwam wel eens ter sprake maar dan als wellus-nietus of racist-goedmens scheldpartij. De voordelen en de nadelen zijn nooit serieus besproken, en dat gebeurt ook in bovenstaand stuk niet. Het lijkt alsof je in Nederland maar 2 smaken hebt, of ongebreidelde immigratie of totaal niks. De werkelijkheid is dat sommige vormen van immigratie slecht zijn voor de Nederlandse samenleving en sommige vormen goed. Om de een of andere reden bestaat die discussie niet.

1 Reactie
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz27 mrt. 2017 - 7:32

Inderdaad, de echte discussie wordt niet gevoerd, maar verloopt langs voorspelbare lijnen (je bent of racist of wegkijker) maar de echte vragen blijven liggen. Zoals "Hoeveel immigranten kan dit land redelijkerwijs aan?" "Wat is het gevolg van veel migranten met een conservatieve (botsende) moraal?" "Wat gaan we doen om over-migratie te stoppen?" Enzovoort. Straks ligt de Middellandse zee weer vol met boten vol migranten. Wat gaan we doen? Gaan we daar opvangen, gaan we kampen bouwen, gaan we ze allemaal opnemen, gaan we de bootjes lekschieten, gaan we Nigeria helpen opbouwen, gaan we Soedan onder internationale curatele stellen? Wat is ons beleid? Er is geen beleid, dat is het belachelijke. Morgen gaat het weer over de wet DBA en de flexwet of weet ik veel wat voor onzin, allemaal zaken die totaal irrelevant zullen zijn wanneer de werkelijke omvang van de problemen buiten ons land en buiten Europa ons gaat raken.

LeonPeeters
LeonPeeters25 mrt. 2017 - 18:30

Luyendijk zoekt naar de gronden voor het populisme en constateert dat veel burgers vinden dat ze te weinig gehoord worden over besluiten die hen direct aangaan. Hij (maar bijv. ook Syp Winia onlangs in de WNL documentaire Opiniemakers) noemt daar tal van vb van en zeker niet alleen over migratie. De schrijvers hier hebben echter blijkbaar iets gevonden om een flauw 'welles-nietes'-spelletje te beginnen De ironie wil dat Luyendijk oproept eens over de eigen schutting te kijken en de schrijvers hier bevestigen in hun zinloze vasthoudendheid zijn gelijk.

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 mrt. 2017 - 18:18

Ik begrijp niets van Luyendijks verhaal - en dat is een verrassing, omdat hij in het verleden bewees een scherp waarnemer te zijn, die het algemene en het persoonlijke heel goed kan combineren tot aansprekende betogen. De kop 'Anderhalf miljoen Wilders-kiezers kunnen geen ongelijk hebben', die is grotesk. Dat ziet Joris dan achteraf ook wel in. Had hij over deze regel geen zeggenschap? Zeg ik: 1,5 miljoen Nederlanders zagen iets in Wilders als deelnemer aan de nieuwe regering, dan is dat absurd. Wilders is geen geschikt man om zo een functie te bekleden (en hij weet dat zelf ook). Zeg ik: ja maar die mensen die komen nooit aan bod en hun zorgen worden nooit in debatten ingebracht en het wordt tijd dat ze gehoord worden, dan is dat even absurd. Zie het artikel hierboven. Wat blijft er dan over? Mijn stellingen: PVV-stemmers delen allemaal grote zorgen en angsten. Die wil ik terugvoeren op: existentiële noden. Die noden zijn er niet omdat vluchtelingen aan de lopende band de voor hen bestemde huizen inpikken. Die zijn er ook niet omdat immigranten, of moslims, hun dochters willen verkrachten en hun bezittingen roven. Dit is fictie. Het idee dat Nederland in hoog tempo geislamiseerd raakt is ook fictief. Toch zijn die wanen er. Ik vertel het symbolisch: VVD en PVV zijn een Siamese tweeling. De één maakt zich bij voortduring schuldig aan het beroven van gewone Nederlanders, en het geroofde vervolgens door te sluizen naar het meest welvarende deel van onze populatie. Die diefstal kan bijvoorbeeld gebeuren door iemands eerlijke arbeid te stelen, i.e. hem af te poeieren met een fooi voor geleverd werk. Of door van hem/haar een eeuwig angstige flexwerker te maken, voor wie werk niet tot een draaglijk leven leidt. Of door hem, indien hij een uitkering heeft, tot stupide, afstompende, dus mensonwaardige Arbeitseinsatz te verplichten. Huisvesting en zorg zijn door de neoliberale rooftochten heel schaarse goederen geworden. Nu de andere helft van mijn tweeling. Die is een meester in het voortoveren van leugens aan het angstige publiek, dat ik beschreef. Niet zijn tweelingbroertje is schuld aan de nood, neen, kom op zeg! De schuld ligt toch echt bij die makkelijk te herkennen vreemde elementen in onze samenleving. Je weet wel: die bruinen en zwarten, die ongevraagd hier naar toe kwamen, en die moslims, die hun vrouwen mishandelen en knechten, en die ons land willen overnemen, zo zit dat, als we die er eenmaal uit hebben, dan gaat het jullie, mijn volk, weer veel beter, net als vroeger! Dat zegt Wilders. Het kapitalisme is een draak met twee koppen. Het gaat ze allebei nog steeds voor de wind, helaas. ------- Aan Joris L. zeg ik: denk eens na man, je bent kennelijk even de kluts kwijt geweest. Rutte en wie er ook met hem heulen wil, die bestelen aldoor de gewone, en hardwerkende Nederlander, en ook de mensen op het minimum. Wilders en zijn trawanten, die verbreiden het aantrekkelijke sprookje dat die diefstallen niet via de neoliberalien verliepen, maar vanuit de vreemdelingengemeenschappen gepleegd werden. Hoe kunnen we deze misstanden zo snel mogelijk beëindigen?

6 Reacties
Minoes2
Minoes226 mrt. 2017 - 4:50

"Hoe kunnen we deze misstanden zo snel mogelijk beëindigen?" Door een alternatief te vinden voor al die neo-liberale rechtse partijen en bijvoorbeeld voldoende sociale huurwoningen te bouwen en andere huizen. Door ander beleid. Ik heb echt van mensen gehoord via TV en kranten dat ze als protest stemden op Wilders terwijl ze niets hadden met zijn politiek tegen vluchtelingen en immigranten, de islam, zelf ertussen woonden en goede buurtgenoten waren van elkaar. Ik denk dat hij daarover spreekt. Dat het dom is Wilders daarvoor te gebruiken omdat je er dan de rest bijkrijgt, dat staat buiten kijf. Hij heeft met veel mensen gesproken die PVV gestemd hebben en vertolkt enkel hun woorden en gedachten daarbij. Of je wil of niet het beleid op allerlei terreinen buiten de vluchtelingen om, speelt een grote rol. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, dat ze dat zo naar buiten brengen, maar dat zegt hij volgens mij ook niet.

Minoes2
Minoes226 mrt. 2017 - 4:57

Nog even; Dat Wilders de ultieme misleider is en keihard rechts beleid voert in werkelijkheid, ook sociaal economisch, ook t.k.v. ouderen, beseffen velen niet eens. Dat wordt in de media zelden belicht omdat het immer gaat over Wilders en islam.... Buiten de hard-core xenofoben en werkelijk rechtse rakkers ertussen, die zijn er inderdaad en helaas, ook heel wat. .

Sonic2
Sonic226 mrt. 2017 - 8:06

@ Cliff Ten eerste heeft de PVV 1,3 miljoen stemmers. Met een enorme hoge opkomst. De PVV stemmers zijn ook nog massaal opgekomen. Als die de volgende keer thuis blijven( zeer waarschijnlijk) dan wordt het een gebruikelijk verlies. Die 20 zetels is een ongekend waardeloos resultaat. Alles zat Wilders mee de afgelopen vijf jaar. Een loze beloften premier. Aanslagen, aanrandingen, vluchtelingen crisis. Dat heeft hij allemaal kunnen misbruiken. En dan nog maar 20 zetels. Wilders en Bosma zijn al zo wanhopig dat ze vanaf 12 rekenen. Dat kwam door de rotzooi die Wilders en de zijnen er structureel op personeelsbeleid van maken. Die 15 zetels van 2012 waren een verlies van 40% ten op zichte van 2010. In 2012 hebben PVV kiezers op de VVD gestemd om Rutte uit het torentje te houden. Wilders heeft eigenlijk nauwelijks winst geboekt. Schokkend.

Andreas Cappen
Andreas Cappen26 mrt. 2017 - 11:41

Ik begrijp niets van Luyendijks verhaal – >> Je bedoelt dat je het er niet mee eens bent. Dat is wat anders. Zeg ik: 1,5 miljoen Nederlanders zagen iets in Wilders als deelnemer aan de nieuwe regering, dan is dat absurd. >> Misschien wel. Maar dat geldt bijv ook voor SP stemmers die weten dat de SP nooit zal en wil regeren. Volgens mij was jij zelfs degene die riep dat oppositievoeren zo nuttig is. Mijn stellingen: PVV-stemmers delen allemaal grote zorgen en angsten. Die wil ik terugvoeren op: existentiële noden. >> Hoe weet je dat? Die noden zijn er niet omdat vluchtelingen aan de lopende band de voor hen bestemde huizen inpikken. Die zijn er ook niet omdat immigranten, of moslims, hun dochters willen verkrachten en hun bezittingen roven. >> Dit is extreem aanmatigend. Dat jij even gaat vertellen wat andere mensen denken om je eigen gelijk te halen. Ik vertel het symbolisch: VVD en PVV zijn een Siamese tweeling. >> Nou nee. Uit kiezersonderzoek blijkt keer op keer dat de PVV en SP stemmers siamese tweelingen zijn. Dat is ook geen wonder. Laag opgeleid, nooit verantwoordelijkheid willen nemen en altijd de ander de schuld geven. Huisvesting en zorg zijn door de neoliberale rooftochten heel schaarse goederen geworden. >> Aantoonbare flauwekul. Huisvesting is is schaars omdat er teveel vraag en te weinig aanbod is. Wat niet zo vreemd is in een klein land als Nederland waar bovendien iedereen in de dure randstad wil wonen. En zorg is in Nederland gewoon uitstekend geregeld. Nu de andere helft van mijn tweeling. Die is een meester in het voortoveren van leugens aan het angstige publiek, dat ik beschreef. >> Klopt, net zoals de SP met hun gekwaak dat Nederland 'verloren' is. Het kapitalisme is een draak met twee koppen. Het gaat ze allebei nog steeds voor de wind, helaas. >> En dat zal zo blijven. Een beter systeem s namelijk nog nooit uitgevonden. Rutte en wie er ook met hem heulen wil, die bestelen aldoor de gewone, en hardwerkende Nederlander, en ook de mensen op het minimum. >> En maar weer een leugen. De afgelopen jaren heeft vooral de middenklasse moeten inleveren; niet de mensen met het minimumloon. Wilders en zijn trawanten, die verbreiden het aantrekkelijke sprookje dat die diefstallen niet via de neoliberalien verliepen, maar vanuit de vreemdelingengemeenschappen gepleegd werden. >> Volgens mij weet je niet eens wat 'neoliberaal' betekent, als ik het zo lees. Hoe kunnen we deze misstanden zo snel mogelijk beëindigen? >> Door te stemmen op constructieve partijen die het land vooruit willen helpen. Dus geen PVV en vooral geen SP.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 mrt. 2017 - 10:36

@ Andreas Cappen (zondag, 13:41u) - de waarheid doet pijn.

Minoes2
Minoes227 mrt. 2017 - 14:41

Ik zie dat er ook hier steeds mensen rondwaren die 'nep-nieuws' verspreiden, maar dan van een andere soort.

JohnVKR
JohnVKR25 mrt. 2017 - 18:10

Joris Luyendijk heeft ongelijk. Naar niemand wordt zo vaak geluisterd als naar de 'Wilders-sympathisant'. Geen onderwerp wordt zo vaak besproken als migratie. De vraag is alleen: hebben politici het lef om eerlijk te zijn. En daarop is het antwoord, vrees ik, nee. We leven in een wereld waarin de westerse landen bij voortduring uitdragen hoe superieur ze zijn. We leven ook in een wereld waarin we voor het vrije verkeer van goederen, diensten, geld en communicatie/informatie geen grenzen kennen. Tegelijkertijd leven we in een wereld waar de ene groep, b.v. Nederlanders, elk land op onze aardbol zonder problemen kan bezoeken, terwijl voor de andere groep, b.v. Kameroenezen, de grenzen van de meeste landen in de wereld hermetisch gesloten blijven. Voor dit onrecht hebben we een woord: Apartheid. En het vanzelfsprekende gevolg van Apartheid is: verzet. Politici moeten dus niet de suggestie wekken dat ze migratie kunnen indammen. Ze moeten niet de indruk wekken dat we vluchtelingenstromen kunnen stoppen. Ze moeten burgers niet misleiden met de leugen dat we de grenzen kunnen sluiten. Het eerlijke verhaal is dat migratiestromen een permanente en niet te voorkomen realiteit zijn. Politici moeten onze internationale samenlevingen op die nieuwe werkelijkheid voorbereiden. Is dat een angstaanjagende werkelijkheid? Nee. Want de ervaring is ook dat de grote meerderheid van de wereldbevolking de eigen woonomgeving, het eigen land, helemaal niet wil verlaten. In een groot deel van de vorige eeuw konden mensen nog zonder visum Europa binnenreizen. (Bijna) niemand kwam. Maar in een wereld waar er voor diensten, goederen, middelen en informatie geen grenzen zijn, is het een leugen om tegen onze burgers te zeggen dat we die grenzen wel kunnen opwerpen voor het vrije verkeer van personen. Of we dat nu willen of niet: het kan niet. Dat is het eerlijke verhaal.

Zephyr2
Zephyr225 mrt. 2017 - 16:26

Beste schrijvers, hoeveel Wilders stemmers heeft u onlangs nog gesproken? Kom, hop hop uit die ivoren toren en de straat op. Met de laarzen in de modder en zelf vragen en luisteren naar al die mensen wat ze beweegt. Juristen heeft het gedaan. Nou u nog en eens kijken wat u ontdekt.

1 Reactie
Zephyr2
Zephyr225 mrt. 2017 - 16:27

Joris natuurlijk. Autocorectie uit!

Vuurrood
Vuurrood25 mrt. 2017 - 14:24

Ik heb zomaar het idee dat het kabinet Rutte 2 kiezers richting extreem rechts heeft gedreven! En die kiezers worden echt wel gehoord. Ze schreeuwen hard genoeg! Want waarom kunnen ongeveer 1,3 miljoen kiezers er niet naast zitten mijnheer Luyendijk? Omdat de politiek ze niet geeft wat ze willen en ze om die reden op Wilders en Baudet stemmen? Omdat die 1,3 miljoen kiezers om een of andere reden helemaal niet door hebben dat Wilders en Baudet ze dat ook niet kunnen of willen geven? Dat deze twee charlatans er een andere agenda op na houden?

ArieV2
ArieV225 mrt. 2017 - 13:57

Feit is, dat wat de Islam betreft, het politiek 'correcte' deel van de politiek er 100% naast zit.

5 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 16:56

feit is dat politiek correct tegenwoordig de rechtse agenda is. en ja, dan heb je 100% gelijk.

Ryder
Ryder25 mrt. 2017 - 16:57

Waar naast? Of ga je Wilders napraten dat de koran (en dus feitelijk ook de islam) verboden moet worden? Dat is nu juist het probleem met de Wilders-aanhang: de illusie najagen dat je iets verandert als je stemt op een partij die niet-bestaande problemen benoemt en onmogelijke oplossingen daarvoor bedenkt.

benning
benning25 mrt. 2017 - 18:42

Helaas maar waar, en dat zijn er zeker meer dan 1,3 miljoen.

adriek
adriek25 mrt. 2017 - 19:02

Het simpele feit dat u en ik nog via dit medium onze mening kunnen geven bewijst het ongelijk van de PVV. Als de - geschatte - 1 miljoen moslims in Nederland ook maar half zo gewelddadig zouden zijn als geertmans beweert was er allang een staatsgreep geweest en woonden de overlevende autochtonen (oeps: inwoners zonder migratieachtergrond) in slavenkampen.

henk1953
henk195326 mrt. 2017 - 18:42

AdrieK: “Als de – geschatte – 1 miljoen moslims in Nederland ook maar half zo gewelddadig zouden zijn als geertmans beweert was er allang een staatsgreep geweest en woonden de overlevende autochtonen (oeps: inwoners zonder migratieachtergrond) in slavenkampen.” Een staatsgreep is niet nodig, de Islam volgt de weg van geleidelijkheid. Bijvoorbeeld zoals Erdogan wereldkundig maakte: “ elke Turkse vrouw in Europa moet 5 kinderen baren om de Turkse invloed in Europa te vergroten”. Zij hebben de tijd.

Ryder
Ryder25 mrt. 2017 - 13:55

Het stuk van Luyendijk vond ik een erg zwak artikel, niet wat je verwacht van iemand van zijn statuur. Mooi dat door Bonjour en Duyvendak een adequate reactie is geschreven.

1 Reactie
Doofenschmirtz
Doofenschmirtz26 mrt. 2017 - 1:22

Nou vind ik helemaal niet. Luyendijk slaat de spijker op zijn kop. Ik zou ook nooit op Wilders stemmen omdat hij, zijn partij en zijn programma een farce zijn, een belediging voor zijn electoraat. Maar dat neemt niet weg dat er terecht grote onvrede is over hoe de maatschappij wordt bestuurd, door managers die worden gedreven door korte termijn winst en optimalisaties. Het probleem is dat de trein voort dendert, dat bestuurders vaak erg gemakkelijk aanschurken tegen het grote kapitaal, de banken. Too big to fail, too big to jail.

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2017 - 13:53

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 16:57

ga de site van flip van dyke dan maar lezen. uitstekende site die zelfs door TK en ministers wordt geraadpleegd als ze de echte antwoorden willen hebben. en guess what: t rechtse verhaal over immigratie etc [de angst verhalen] klopt van geen kant.

adriek
adriek25 mrt. 2017 - 12:48

anderhalf miljoen... het waren er volgens de kiesraad 137294, maar anderhalf miljoen bekt lekker, en overdrijven is iets dat in het statuut van de PVV is vastgelegd. De pvv kiezers wisten tevoren dat de kans groot is dat hun idool niet zal meeregeren, ik maak me meer zorgen over de bijna zeven miljoen kiezers die zich straks ook niet door de nieuwe vvd regering vertegenwoordigd zullen voelen.

1 Reactie
frankie2
frankie226 mrt. 2017 - 10:46

AdrieK 25 maart 2017 at 13:48 anderhalf miljoen… het waren er volgens de kiesraad 137294, maar anderhalf miljoen bekt lekker, U zit er lelijk naast. een nulletje te weinig. Als je de stemmers op het FvD er bij optelt is het wel 1.5 miljoen!

rbakels
rbakels25 mrt. 2017 - 12:45

Het verhaal van Luyendijk stelde mij ook ernstig teleur. Mensen kiezen net voor de standpunten van de PVV, en ze kunnen weten dat Wilders nooit "levert". Op z'n best is het een protestpartij. Luyendijk weet toch dat de PVV bij voorbeeld een massale aanhang heeft in vissersdorpen rond het IJsselmeer waar geen allochtoon te bekken is? In zekere zin is Wilders erger dan die Duitse dictator met dat rare kapsel in de vorige eeuw, want die haakte in op bestaand ongenoegen, terwijl WIlders zijn eigen ongenoegen creëert. Hij is een demagoog die handig inhaakt op de angst voor het vreemde die iedereen wel een beetje heeft, door moslims te verketteren. Hij zegt dat het parlement niet deugt omdat dit niet "gehoorzaamt" aan de kiezers, een gedachte die bedenkelijk veel doet denken aan het idee van "het gezonde volksgevoel" waar ook dictators zich graag op beroepen. In werkelijkheid moet het Parlement natuurlijk een afweging maken die soms best ingewikkeld kan zijn. Luyendijk moet zijn werk gewoon over doen, en dan aandacht besteden aan het probleem dat veel kiezers het spoor volkomen bijster zijn met al die partijtjes met al die standpunten. Bovendien zijn er kiezers die ook helemaal geen zin hebben om daar moeite voor te doen. En dan stem je al gauw op de grootste schreeuwlelijk. Ik doe dat niet maar ik betrap me er wel op dat ik helemaal geen zin heb me hier in de gemeentepolitiek te verdiepen. In Duitsland hebben ze na de Oorlog een kiesdrempel van 5% ingevoerd om herhaling van de wantoestanden van de jaren '20 te voorkomen, toen talloze partijtjes per verkiezing zomaar halveerden of verdubbelden. De laatste jaren haalde de liberale FDP een paar keer de kiesdrempel net. Jammer, dan maar wachten of het de volgende verkiezingen beter gaat. Van die veelheid aan partijen gaat ook de valse suggestie ut dat die hun achterban kunnen "bedienen" door hun wensen te vervullen, maar iedereen die (wel) nadenkt begrijpt dat dit niet mogelijk is omdat er altijd oppositie is. Daarom stelt onze Grondwet ook fundamenteel dat alle parlementariërs het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen, zij het natuurlijk wel vanuit hun eigen politieke opvatting. In Nederland zitten we nog steeds in esentie met het systeem dat Thorbecke in 1848 ontwierp om de macht van de Koning in te perken en het Parlement te versterken. Daarbij schoot hij door en gaf hij het Parlement vrijwel de absolute macht - die o.a. tot uiting komt in het "toetsingsverbod"dat onze Grondwet praktisch degradeert tot niet meer dan een intentieverklaring. Gevolg is dat wij hier in tegenstelling tot verreweg de meeste beschaafde landen geen constitutioneel gerechtshof hebben, terwijl dat toch een essentiële pijler is van de klassieke rechtsstaat met gescheiden machten. een gangbaar misverstand - dat door de VVD zelfs wordt aangewakkerd - is dat rechters bij gebrek aan democratische legitimering geen politieke besluiten mogen nemen. Maar dat doen ze ook niet, behalve dan met de eeuwige issue van abortus in de VS, maar dat komt omdat de wetgever het op dat gebied ernstig laat afweten. Constitutionele rechtspraak kan veel gezeur voorkomen, ook door een preventieve werking, want politici zullen beslissingen vermijden die een rechterlijke toetst niet kunnen doorstaan. Behalve de gekke Trump dan, maar daar is geen kruit tegen gewassen. Ik ben nog blij dat de US Constitution alleen met instemming van minstens drie kwart van de deelstaten kan worden gewijzigd, anders zou die ook niet veilig zijn voor Trump. Ik meen dat het Churchill was die de parlementaire democratie ooit "de minst slechte bestuursvorm" noemde.er is veel stuurmanskunst voor nodig een democratie goed te laten functioneren. Ik vrees dat het Nederlandse systeem zijn "uiterste houdbaarheidsdatum" heeft bereikt. Ons systeem is niet bestand gebleken tegen het einde van de verzuiling. Verder leidt de internet-revolutie er paradoxaal genoeg toe dat de burger steeds slechter wordt geïnformeerd: wel steeds meer informatie, maar ook meer verwarring en oneerlijkheid, waarbij het vooral opvalt dat de traditionele media vechten voor hun leven, en een correcte berichtgeving er bij inschiet. Journalisten zeiden altijd al dat goed nieuws geen nieuws is - nou, dat betekent dat we heel eenzijdig worden geïnformeerd. Vooral de berichtgeving rond de EU is om te huilen. En lepe populisten springen in dat gat met regelrecht nationalistische propaganda...

7anpau1
7anpau125 mrt. 2017 - 12:41

Hoogleraar..? Oh sociologie. Tja. Sorry, flauw, maar ik wordt een beetje moe van dit soort aanvallen op politieke tegenstanders waarin zaken uit hun context worden gehaald om het eigen gelijk te halen, in plaats van begrijpend te lezen en constructief - hetgeen niet hetzelfde is als kritiekloos - te debatteren. . Luyendijk's hoofdonderwerp is de vertrouwensbreuk tussen het PVV electoraat en hij probeert historisch het ontstaan daarvan te duiden. Dat is niet nieuw en Luyendijk weet gemeenplaatsen niet geheel te vermijden. Desalniettemin is het voor een column best een goede, gebalanceerde en niet al te oppervlakkige analyse. Het niet luisteren naar de zorgen over migratie is één van de voorbeelden die Luyendijk noemt voor het ontstaan van de vertrouwensbreuk. Daarbij gaat het niet om de laatste decennia. Dat stel Luyendijk ook niet. Toen Fortuyn en daarna Wilders opkwamen, was de vertrouwensbreuk al een feit. Luyendijk beschrijft de tijd daaraan voorafgaand. De tijd van Paars en daarvoor. Die tijd beschrijft Luyendijk spot on. Dat bijna alle partijen daarna over elkaar heen zIjn blijven rollen om te verkondigen dat zij zich ook zorgen maakten over immigratie, was niet meer relevant. Na decennia 'Wit Schaffen das' te hebben verkondigd en iedereen die daarover anders dacht bij voorbaat verdacht te maken, werd dat slechts gezien als electorale stunt. Dat krijg je bij een vertrouwensbreuk. Dan wordt je niet meer op je woord geloofd. Als je een keer vreemd bent gegaan denkt je partner ook 'yeah right' als je belt dat je moet overwerken. De auteur heeft zeker gelijk dat er uiteindelijk wel degelijk is geluisterd naar de zorgen van de burger op het gebied van immigratie, zowel door de Nederlandse politiek als door de EU. Al door Cohen is de vreemdelingenwetgeving drastisch strenger geworden achter de schermen, ook al werd naar buiten toe volgehouden dat Nederland een tolerant land was met een ruimhartig vreemdelingen en vluchyelingenbeleid. Dat alles zorgt echter niet zondermeer voor een herstel van vertrouwen. De politiek zou er goed aan doen zich te realiseren dat het vertrouwen met een aanzienlijk deel van het electoraat nog niet hersteld is na de huwelijkscrisis, ondanks alle bosjes bloemen en juwelen. De politiek zou er goed aan doen het verhaal van Luyendijk ter harte te nemen en de jijbak van de heer Duyvendak niet over te nemen.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2017 - 14:36

"Het niet luisteren naar de zorgen over migratie is één van de voorbeelden die Luyendijk noemt voor het ontstaan van de vertrouwensbreuk." En dat is dus kletskoek. Zelfs partijen die geen enkele reden hebben om naar die holle vaten te luisteren (het is tenslotte hun electoraat niet dus zij hebben geen enkele verantwoordelijkheid jegens dat volksdeel) zijn met de onwelriekende wind mee gaan waaien.

7anpau1
7anpau125 mrt. 2017 - 22:59

Ja waarde Piet, Ze zijn gaan draaien als windhanen NADAT de vertrouwensbreuk een feit was. Nobody is arguing witje that. Ik noch Luyendijk. Probeer het eens, lees eens een keer wat je vermeende opponent schrijft. Doe eens de wilde aanname dat er andere mensen zijn die ook nadenken.

Piet de Geus
Piet de Geus26 mrt. 2017 - 0:11

"Doe eens de wilde aanname dat er andere mensen zijn die ook nadenken." En dan meteen ook maar de aanname erbij dat daar iets zinnigs uit komt? Je kunt ook overvragen. Nogmaals: als ze wat te klagen hebben moeten ze bij de politici zijn die ze gekozen hebben. De rest heeft geen donder met hen te maken en moet naar de eigen achterban luisteren. Je weet wel: die overgrote meerderheid die bewust heeft gekozen voor partijen die de PVV op voorhand uitsloten.

7anpau1
7anpau127 mrt. 2017 - 6:15

Volgens mij was de politiek de beoogde adressant van Luyendijk.

7anpau1
7anpau127 mrt. 2017 - 11:21

U en ik kunnen prima tegen de Wilders-aanhang zeggen dat ze in de jaren '90 van de vorige eeuw zijn blijven hangen en dat ze uit hun nek kletsen. De politiek doet er echter goed aan om zich te blijven inspannen het vertrouwen te herstellen met zoveel mogelijk van het PVV/FvD electoraat. Dat hoeft niet te gebeuren door ze naar de mond te praten; In tegendeel want zoals ik al aangaf heeft dat geen zin zal men geloofwaardigheid mist.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin25 mrt. 2017 - 12:37

De ontevreden kiezer van tegenwoordig stelt dictaten op, je hebt naar mij te luisteren en mijn eisen in te willigen anders ben je als politicus niet te vertrouwen en stemt die liever op een partij die de poot stijf houdt, desnoods in de oppositie waardoor het sprookje van onbuigzaamheid in stand wordt gehouden.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus25 mrt. 2017 - 18:45

"De ontevreden kiezer van tegenwoordig stelt dictaten op" En doet nog het meest denken aan zo'n kleuter die met rood aangelopen hoofd op de vloer van de supermarkt ligt te krijsen en te stampen als het zijn zin niet krijgt. En de 'opvoeders' staan erbij met een gezicht dat zegt dat zij er ook niks aan kunnen doen.

Ikkyu
Ikkyu25 mrt. 2017 - 12:31

"...hun ongefundeerde clichés (Luyendijk: “Als jij niet vond dat immigratie goed was voor je land, moest je wel een racist zijn”)" Dat is geenszins een ongefundeerd cliché, maar is jarenlang de standaardretoriek geweest van vele zichzelf progressief noemende mensen. Ik denk overigens niet dat 'zorgen over immigratie' het echte probleem is, want die zorgen zijn grotendeels ongegrond voor het merendeel van de niet-stedelijke Nederlandse bevolking. Maar het is wel een symptoom van een dieper onderliggend probleem.

1 Reactie
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin25 mrt. 2017 - 15:37

"Ik denk overigens niet dat ‘zorgen over immigratie’ het echte probleem is, want die zorgen zijn grotendeels ongegrond voor het merendeel van de niet-stedelijke Nederlandse bevolking. Maar het is wel een symptoom van een dieper onderliggend probleem. " Het benoemen van het onderliggende probleem zou het wel zo duidelijk en vollediger maken, nou is het net alsof je midden in een zin stokt.

NooT2
NooT225 mrt. 2017 - 12:31

"Het staat er echt: er is de afgelopen decennia in Nederland NIET over immigratie gediscussieerd." Dat zou inderdaad raar zijn, als Luyendijk dat zou vinden. Bedoeld wordt waarschijnlijk: de decennia voorafgaande aan Fortuyn en Wilders. (Immers oorzaak --> gevolg). En dan is het wel degelijk waar.

1 Reactie
RU486
RU48626 mrt. 2017 - 11:10

Als Joris het zo bedoelde als jij uitlegt, dan kwam het wel erg rottig uit Joris zijn strot. Volgens mij bedoelde Joris het precies zoals hij zei.

Wesseling2
Wesseling225 mrt. 2017 - 12:12

Deze opinie stelt terecht dat de politiek een stuk naar rechts is opgeschoven qua maatregelen. Alleen is het grote probleem dat deze maatregelen slechts voor de buhne zijn. Hoeveel "pardons" hebben we al gehad waardoor mensen die, volgens de maatregelen, niet mochten blijven, toch mochten blijven? Een bonus voor liegen en bedriegen. Hoeveel meer aanwijzingen wilt u hebben dat er niet geluisterd wordt?

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 17:01

euhhh eentje. goh wat een drama

Wesseling2
Wesseling226 mrt. 2017 - 8:09

@Johan: eentje? Wellicht moet U nog eens een keer tellen.

H.Witte
H.Witte25 mrt. 2017 - 11:55

Populistische politici bestaan bij het ophouden van het beeld dat er niet naar het volk geluisterd wordt, terwijl het tegendeel waar is. Herhaaldelijk worden programma's, voornemens en beleid bijgesteld aan de hand van (een bredere) publieke opinie. Zelfs dusdanig dat we het de politiek kwalijk nemen (niet generaliserend) dat ze zulks doen. Neem de voorbeelden van VVD en CDA in hun bijstellingen in de richting van Wilders opvattingen over immigratie. Bovendien geven de laatste verkiezingen keihard aan dat het publiek, de burger, de kiezer beslist. Zonder pardon wordt de PvdA naar de peuterklas gestuurd, de populisten mogen nog tien tot 12 zetels winnen en het midden bepaalt voor de komende tijd de richting. De kiezer heeft gesproken, de politiek dient te volgen. Verder niet zeuren, lijkt me.

kindval
kindval25 mrt. 2017 - 11:55

Het debat is vanaf het begin gefrustreerd geworden door de racisme en fascisme roepers. Bolkestein is door links destijds weggehoond, Fortuyn is vermoord ,Hishi Ali is min of meer het land uitgejaagd. Hier op deze site krijgen mensen die aangeven moeite te hebben met een te grote instroom van buitenlanders binnen de korste keer het stempel extreem rechts, fascist of racist opgeplakt....Wilders is al jarenlang, door zijn opstelling onderdeel van het probleem geworden en heeft er mede voor gezorgd dat een normaal, open debat eigenlijk nauwelijks heeft kunnen plaats vinden.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 17:03

en zo heeft rechts met dezelfde methodes linkse opiniemakers weggezet. je beschrijft dus de polarisatie die van 2 kanten kwam. verder: bolkestein is gewoon gebleven. fortuyn vermoord door mislukte dierenactivist [geen enkele groep wilde hem opnemen] en Hirshi ali is door de vvd bij het groot vuil gezet.

pvlaren
pvlaren25 mrt. 2017 - 11:50

Ik heb de hr. Fortuyn nooit gezien als iemand die populistische taal uitsloeg. Eerder als iemand die een visie op de samenleving van toen en zelfs die van nu had. In die visie sta je voor bepaalde standpunten en besluiten. Ook zeer lastige besluiten. Die verkondigen heeft hem zijn leven gekost. Ik heb dan ook totaal geen boodschap aan de mening van J.W Duyvendak.

2 Reacties
Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 17:05

tjsa iets op inhoud willen beoordelen is natuurlijk lastig. liever kiest men gemakkelijke weg van de dooddoeners en valse argumenten. waarvan akte

pvlaren
pvlaren26 mrt. 2017 - 12:46

Denk voortaan beter eerst na over de inhoud van de reactie voordat u hem plaatst. Die is nl op uzelf van toepassing. Mocht u niet begrijpen wat ik bedoel dan raad ik u aan om de eerste 4 regels van mijn initiele reactie nog een keer te lezen.

Klapschaats2
Klapschaats225 mrt. 2017 - 11:29

"Dat is toch wel heel opmerkelijk, want wordt er niet permanent over de voor- en nadelen van immigratie, de Nederlandse identiteit en botsende normen en waarden gediscussieerd? " Wel op fora en voor de vaak in de Tweede Kamer. Maar bijvoorbeeld het noemen van grenzen aan de instroom, en wat te doen als uitzetting niet lukt, die discussie op niveau dat er toe doe, wordt vermeden, zelfs genegeerd. Ook de EU steekt er een stokje voor, zelfs al het kabinet het al zou willen.

1 Reactie
Johan eldert
Johan eldert25 mrt. 2017 - 17:07

nou die discussie werd juist wel gevoerd. misschien nog maar even aan lubach herinneren: hoe dan?? en ook wilders heeft die vragen meerdere keren gehad en hij blijft elke keer het antwoord schuldig. nog recent deed Macron dat bij Le Pen: en ook le pen had toen geen antwoord. zie daar het probleem: populisten praten op de onderbuik in en vele kiezers volgen als schaapjes, ongeacht het feit dat de populistische retoriek mijlenver van de realiteit staat [factfree] en geen enkele oplossing heeft. zuiver en alleen angstpolitiek is wat wilders cs bedrijft en complete groepen trappen er met open ogen in.