Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Elke twee dagen wordt er een milieuactivist vermoord, al tien jaar lang

Meeste slachtoffers in armere landen en onder inheemse bevolking
Joop

Hoed U voor onraad uit de gemeenteraad

  •  
20-03-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
33326400771_a68b583f69_o

© CC-foto: DennisM2

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid waarschuwen tegen criminelen die vanaf 22 maart hun intrede kunnen doen in de nieuwe gemeenteraden. Ofwel zelf, ofwel via stromannen die met besmet geld campagne hebben gevoerd.
In de jaarlijkse integriteitsindex van Vrij Nederland scoorde de VVD in het afgelopen jaar opnieuw het hoogst met elf integriteitskwesties, maar ook het CDA scoorde er zes en de PvdA vier. Lokale partijen scoorden samen vorig jaar 15 integriteitskwesties, ook daar lijkt de lat niet hoog genoeg te liggen bij selectie van kandidaten.
Criminelen schuiven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ‘eigen mensen’ naar voren om plaats te nemen in de raad. Die mensen moeten vertrouwelijke informatie doorspelen naar de onderwereld. Emile Kolthoff, Lector Ondermijning aan de Avans Hogeschool stelt: “de gemeente faciliteert de georganiseerde misdaad.  Een misdaadonderneming is net als een gewoon bedrijf. Voor de bedrijfsvoering is de bovenwereld nodig. Soms heb je als crimineel een notaris of accountant nodig, maar soms dus ook de gemeente. Als raadslid heb je een belangrijke informatiepositie die een normale burger niet heeft.”
Dat geluid is niet nieuw. Uit een door oud-minister Donner (CDA) geheim gehouden rapport ‘Inventarisatie Milieucriminaliteit’ van de Landelijke Recherche (KLPD) bleek al in 2003 dat de georganiseerde milieucriminaliteit, met name in de vlees- en veesector, groot is en de aandacht van politiek en politie hiervoor gering. In het KLPD-rapport, constateert de Recherche dat de bestuurlijke integriteit structureel gevaar loopt waarbij corrumperende handelingen voortvloeien uit “de verwevenheid van de veehouderijsector met de politiek”. Adequate bestrijding van de illegale handel in besmet veevoer wordt tegengewerkt door een “zeer summiere handhaving, geringe pakkans en lage strafmaat.” Wakker Dier maakte het geheimgehouden rapport openbaar. Al meer dan 10 jaar geleden stelde de Algemene Inspectiedienst vast dat  “de varkenssector de grootste afvalverwerkende industrie in Nederland is”. Slachtafval, extracten uit dierhuiden, visafval en afvalstoffen uit de chemische en farmaceutische industrie werden op grote schaal in het veevoeder gemengd. Illegale menging in veevoer van gevaarlijke en giftige afvalstoffen lijken op grote schaal een “structureel” en “georganiseerd” karakter te hebben dat tot op de dag van vandaag doorgaat.
Komende gemeenteraadsverkiezingen staan er weer tal van vertegenwoordigers uit deze sector op de kandidatenlijsten. Hun idealen zijn in veel gevallen vooral in geld te vertalen.
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas zette in 2011 de gemeenteraad buitenspel om zo een megastal van 1,2 miljoen kippen en een megastal van 35.000 varkens via oneigenlijke middelen mogelijk te maken.
B en W van Kaag en Braassem wilden van de landelijke stanknormen afwijken om zo, volgens wethouder Jan Uit den Bogaard “de belemmeringen voor de melkveehouderij te minimaliseren”. Deze wethouder is veehouder en tevens voorzitter van de vee- en kaaskeuring. Hij bekleedde verder hoge bestuurlijke functies bij Campina en Rabobank. In Oirschot werd niet opgetreden tegen een grote illegale varkensboer, de situatie werd door de gemeente gelegaliseerd.
Sybrand Buma, de politiek leider van het CDA presenteerde Tubbergen als veilige modelstad voor Nederland, maar vergat te melden dat naast 21.000 mensen daar bijna een miljoen kippen wonen en meer dan 120.000 varkens die vanonder 550.000 m2 met asbestdaken bedekte stallen een gevaar voor de volksgezondheid vormen.
Volgens de misdaadmeter mag in Tubbergen de kans dat je portemonnee gerold wordt het kleinst zijn, maar wie de dier- en volksgezondheidsrisico’s in aanmerking neemt, kan in Tubbergen, waar het CDA de absolute meerderheid heeft, nauwelijks een veilig voorbeeld zien.
De in Nederland vastgelegde wettelijke regels worden in geen enkele andere sector zo massaal overtreden als in de vee- en vleesindustrie: 2,7 miljard overtredingen per jaar waar niet of nauwelijks tegen opgetreden wordt, zo becijferde dierenrechtenorganisatie Dier&Recht. En dat aantal bleef onweersproken.
De kiezer doet er goed aan zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zich te vergewissen van de idealen van de te kiezen kandidaat. Duurzaamheid is het grote thema van deze gemeenteraadscampagne, maar wordt op wel zeer diverse wijze ingevuld.  Alleen wanneer een kiezer 100% overtuigd is van de nobele motieven van een kandidaat verdient die kandidaat een stem. De beste kandidaat voor de gemeenteraad doet geen vlieg kwaad.
 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (23)

s.leblanc@live.nl
s.leblanc@live.nl27 mrt. 2018 - 21:37

Helaas geen PvdD in Hilversum!

Phil2
Phil224 mrt. 2018 - 8:35

... en ik maar zoeken naar de PvdD op de Haarlemse kieslijst...

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin21 mrt. 2018 - 14:46

Om een lang verhaal kort te maken cda en veehouderij is m.i. onvoorwaardelijke celstraf, de hormonenmaffia was onlosmakelijk verbonden aan het cda, q koorts onder auspiciën van het cda en ander structureel dierenleed ten faveure van de agrariërs, de indruk die Schouten nu op mij maakt is die van een blaffende hond die niet bijt.

Hiltermann
Hiltermann21 mrt. 2018 - 9:57

Ik verminderde de vleesconsumptie al, dit draadje motiveert om vegetariër te worden. Vlees is leed.

1 Reactie
RobSon2
RobSon225 mrt. 2018 - 19:17

Hear hear! +1

Cave Canem
Cave Canem21 mrt. 2018 - 7:08

Het bewijst de ongeloofwaardigheid van gemeenteraadsverkiezingen maar weer eens. Beter is om gewoon thuis te blijven. Waarschijnlijk zal opnieuw het opkomstrecord worden gebroken met steeds minder kiezers. Een bemoedigend perspectief.

1 Reactie
RobSon2
RobSon225 mrt. 2018 - 19:16

Dat lijkt dus mee te vallen.

Thuiszitter
Thuiszitter21 mrt. 2018 - 0:21

Italië geeft goed voorbeeld hoe het niet moet . De screening bij de partijen beginnend zou beter moeten teveel lees ik dat na aanstelling kort erna is gebleken dat de kandidaat gezien zijn verleden weer mag vertrekken . Vreemd vind ik ook dat er geen opleidingseisen worden gesteld. Verder worden de lokale bestuurders onderbetaald , er wordt wat afgesjoemeld Tiemen heeft gelijk in mijn beleving .

1 Reactie
Purper Floyd
Purper Floyd21 mrt. 2018 - 10:48

Citaat: Vreemd vind ik ook dat er geen opleidingseisen worden gesteld. Dat mag jij dan vreemd vinden, maar sinds wanneer zegt opleidingsniveau iets over weldenkendheid ? Bovendien maakt deze stelling dat de niet hoog opgeleiden nog meer afkeer krijgen van de bestaande politiek. Ik ken een behoorlijk aantal laag tot middelbaar opgeleiden die heel wat verstandigere standpunten innemen dan die 'hooggekwalificeerde' politici. Zo, dat is mijn mening als hoogopgeleide die wel gevoel heeft voor de rest van de samenleving.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 mrt. 2018 - 22:50

Het probleem is dat ik die mensen helemaal niet meer ken. Bovendien doet de raad er steeds minder toe. De wethouders die gekozen zijn hebben het tegenwoordig voor het zeggen samen met de coalitie die ze feitelijk aanstelt. Die worden zonder enige transparantie door dezelfde partij- coryfeeën 'voorgeselecteerd', alvorens ze aan de gemeenteraad ( de coalitie) gepresenteerd worden als kandidaten. Zij komen helemaal niet meer uit de gemeente.. Kijk eens naar de provincies zou ik zeggen, zelfde laken een pak. Landelijke politiek; Hoe vaak hebben we al geen boeren van het CDA als bewindspersoon gehad op landbouw. Je ziet hoe het ook daar op ieder niveau aan toe ging en gaat. En dan Europa, daar is de democratie helemaal verloren gegaan en het clientalisme zowat uitgevonden. De wereld en helaas ook Nederland, is steeds meer vergeven van dit soort bestuurders. Oppositie op ieder ander niveau wordt buitengesloten. Het zijn allemaal en steeds weer dezelfde machtsblokken met dezelfde soort contacten, netwerken, die de dienst uitmaken.

1 Reactie
RobSon2
RobSon225 mrt. 2018 - 19:15

Bedoelt u nu dat er sprake is van een partijkartel?

Karel de Vries
Karel de Vries20 mrt. 2018 - 20:49

Niet zo raar toch? De vergoedingen voor wethouders en raadsleden zijn vaak zo belachelijk laag dat het naïef zou zijn als je verwacht daarmee een fulltime, door de wol geverfde professional kan binnenhalen (die ook nog eens in de betreffende gemeente wil wonen). Dus de mensen die wél voor die baan kiezen/gekozen worden, klussen volop bij in de bovenwereld. En soms ook in de onderwereld. Of in de schemerwereld. Vaak vrijwillig, soms gedwongen. Hoe dan ook: belangenverstrengeling en dus corruptie liggen altijd op de loer, vooral in de kleinere gemeentes. Daar komt dan nog bij dat het werk een stuk complexer is geworden: dankzij decentralisatie zien gemeentes zich opgezadeld met taken waar ze de mensen niet voor in huis hebben terwijl daarvoor datzelfde werk door een groot en ervaren Haags ambtenarenkorps werd uitgevoerd. Ik deel de zorg van Marianne Thieme, al gaat het wat mij betreft niet alleen om het buiten de deur houden van corruptie, maar ook het binnen de deur krijgen - en houden- van competente lokale bestuurders en ambtenaren.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mrt. 2018 - 7:33

Ik begrijp niet hoe je daarbij komt. Gemeenteraadsleden krijgen inderdaad lage vergoedingen en hebben er een baan bij. Maar wethouders krijgen een puik salaris hoor! Dat begint in piep-kleine gemeentes al bij om en nabij de 6000 euro p.m.

ErikDien
ErikDien21 mrt. 2018 - 10:26

Minous het salaris van 6000 klopt niet helemaal. Deze is afhankelijk van de grootte van de stad. in Den haag is dat bijna 10000 en op teschelling 4600. Hoe kleiner de gemeente hoe minder geld hoe meer beïnvloedbaar. Al maakt dat voor vvders niet uit. Die pakken wat ze pakken kunnen :)

Purper Floyd
Purper Floyd21 mrt. 2018 - 10:51

Minous, m.b.t. de wethouders heb je gelijk. Maar zij maken deel uit van het bestuur en moeten dus gecontroleerd worden door de raadsleden. En als je dat als raadslid een beetje serieus wilt doen dan gaat daar veel tijd in zitten en heeft het een groot afbreukrisico. Dus een kleiner verschil in beloning tussen grote en kleine gemeentes is m.i. wenselijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 mrt. 2018 - 14:11

ErikDien Ik weet dat, heb het staatje erbij gehad voor 2018. en de kleinste gemeente aangehaald. Daarom schrijf ik ook; begint bij!

msj_meijerink
msj_meijerink20 mrt. 2018 - 19:32

We misten het framen van de dierenpartij al tijdens de campagne: boeoeoe

jsbijl
jsbijl20 mrt. 2018 - 16:55

Graag wil ik benadrukken dat als je een hogere functie hebt bekleed bij een bank zoals de Rabobank, dan ben je zowiezo besmet met de reputatie daarvan. Rabobank meermalen in opspraak geweest, valsheid in geschrifte, manipulatie met Libor, mensen oplichten met kapitaalverzekeringen zoals ook de DSB. Mensen met een dergelijk component in hun CV moet je weren uit het openbaar bestuur. Verder zou ik willen pleiten voor een inval van de politie bij de Vvd kantoren en alle telefoontjes van vvd ers aftappen. Dan zul je zien hoeveel crimineel rotzooi ons wil besturen met een stropdas

Karingin
Karingin20 mrt. 2018 - 16:36

Een groot probleem dat een groot deel van de mensen geen flikker interesseert. Helaas.

Bouwman2
Bouwman220 mrt. 2018 - 16:27

Ik ben op last van Thieme meteen op de door mij beoogde kandidate afgestapt om me diepgaand te vergewissen over de idealen en de noblesse van de motieven. Toen ik de volgende dag weer bijkwam........

Laadklep2
Laadklep220 mrt. 2018 - 16:18

Duurzaamheid is helemaal niet het grote thema, dat zijn net zoals de laatste 80 x economie,zorg en sociale zekerheid

[verwijderd]
[verwijderd]20 mrt. 2018 - 15:48

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin20 mrt. 2018 - 16:49

@ Tommy T - je begrijpt het perfect. Zo draait tegenwoordig de B.V. Nederland, die over afzienbare tijd, als Mark Rutte net als Vladimir Putin en Xi Jinping zichzelf tot (minister-)president voor het leven zal benoemen, herdoopt zal worden tot: De Eerste Nederlandse Neoliberale Volksrepubliek Van Absurdistan. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/02/kan-die-retoriek-over-criminaliteit-ophouden-a1594228