Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hoed U voor onraad uit de gemeenteraad

  •  
20-03-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
33326400771_a68b583f69_o

© CC-foto: DennisM2

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid waarschuwen tegen criminelen die vanaf 22 maart hun intrede kunnen doen in de nieuwe gemeenteraden. Ofwel zelf, ofwel via stromannen die met besmet geld campagne hebben gevoerd.
In de jaarlijkse integriteitsindex van Vrij Nederland scoorde de VVD in het afgelopen jaar opnieuw het hoogst met elf integriteitskwesties, maar ook het CDA scoorde er zes en de PvdA vier. Lokale partijen scoorden samen vorig jaar 15 integriteitskwesties, ook daar lijkt de lat niet hoog genoeg te liggen bij selectie van kandidaten.
Criminelen schuiven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ‘eigen mensen’ naar voren om plaats te nemen in de raad. Die mensen moeten vertrouwelijke informatie doorspelen naar de onderwereld. Emile Kolthoff, Lector Ondermijning aan de Avans Hogeschool stelt: “de gemeente faciliteert de georganiseerde misdaad.  Een misdaadonderneming is net als een gewoon bedrijf. Voor de bedrijfsvoering is de bovenwereld nodig. Soms heb je als crimineel een notaris of accountant nodig, maar soms dus ook de gemeente. Als raadslid heb je een belangrijke informatiepositie die een normale burger niet heeft.”
Dat geluid is niet nieuw. Uit een door oud-minister Donner (CDA) geheim gehouden rapport ‘Inventarisatie Milieucriminaliteit’ van de Landelijke Recherche (KLPD) bleek al in 2003 dat de georganiseerde milieucriminaliteit, met name in de vlees- en veesector, groot is en de aandacht van politiek en politie hiervoor gering. In het KLPD-rapport, constateert de Recherche dat de bestuurlijke integriteit structureel gevaar loopt waarbij corrumperende handelingen voortvloeien uit “de verwevenheid van de veehouderijsector met de politiek”. Adequate bestrijding van de illegale handel in besmet veevoer wordt tegengewerkt door een “zeer summiere handhaving, geringe pakkans en lage strafmaat.” Wakker Dier maakte het geheimgehouden rapport openbaar. Al meer dan 10 jaar geleden stelde de Algemene Inspectiedienst vast dat  “de varkenssector de grootste afvalverwerkende industrie in Nederland is”. Slachtafval, extracten uit dierhuiden, visafval en afvalstoffen uit de chemische en farmaceutische industrie werden op grote schaal in het veevoeder gemengd. Illegale menging in veevoer van gevaarlijke en giftige afvalstoffen lijken op grote schaal een “structureel” en “georganiseerd” karakter te hebben dat tot op de dag van vandaag doorgaat.
Komende gemeenteraadsverkiezingen staan er weer tal van vertegenwoordigers uit deze sector op de kandidatenlijsten. Hun idealen zijn in veel gevallen vooral in geld te vertalen.
Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas zette in 2011 de gemeenteraad buitenspel om zo een megastal van 1,2 miljoen kippen en een megastal van 35.000 varkens via oneigenlijke middelen mogelijk te maken.
B en W van Kaag en Braassem wilden van de landelijke stanknormen afwijken om zo, volgens wethouder Jan Uit den Bogaard “de belemmeringen voor de melkveehouderij te minimaliseren”. Deze wethouder is veehouder en tevens voorzitter van de vee- en kaaskeuring. Hij bekleedde verder hoge bestuurlijke functies bij Campina en Rabobank. In Oirschot werd niet opgetreden tegen een grote illegale varkensboer, de situatie werd door de gemeente gelegaliseerd.
Sybrand Buma, de politiek leider van het CDA presenteerde Tubbergen als veilige modelstad voor Nederland, maar vergat te melden dat naast 21.000 mensen daar bijna een miljoen kippen wonen en meer dan 120.000 varkens die vanonder 550.000 m2 met asbestdaken bedekte stallen een gevaar voor de volksgezondheid vormen.
Volgens de misdaadmeter mag in Tubbergen de kans dat je portemonnee gerold wordt het kleinst zijn, maar wie de dier- en volksgezondheidsrisico’s in aanmerking neemt, kan in Tubbergen, waar het CDA de absolute meerderheid heeft, nauwelijks een veilig voorbeeld zien.
De in Nederland vastgelegde wettelijke regels worden in geen enkele andere sector zo massaal overtreden als in de vee- en vleesindustrie: 2,7 miljard overtredingen per jaar waar niet of nauwelijks tegen opgetreden wordt, zo becijferde dierenrechtenorganisatie Dier&Recht. En dat aantal bleef onweersproken.
De kiezer doet er goed aan zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zich te vergewissen van de idealen van de te kiezen kandidaat. Duurzaamheid is het grote thema van deze gemeenteraadscampagne, maar wordt op wel zeer diverse wijze ingevuld.  Alleen wanneer een kiezer 100% overtuigd is van de nobele motieven van een kandidaat verdient die kandidaat een stem. De beste kandidaat voor de gemeenteraad doet geen vlieg kwaad.
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.