Joop

Hoe psychologische theorieën wederom worden misbruikt om racisme inzake Oekraïne goed te praten

  •  
10-03-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
472 keer bekeken
  •  
Opvang Harskamp is vol,Opvang Harskamp is vol

© HARSKAMP - Oekrainers bij de ingang van de opvanglocatie in legerplaats Harskamp die afgelopen nacht helemaal vol is geraakt. Vluchtelingen uit de Oekraine moeten zich nu elders melden. ANP S

‘In-group bias’ weerlegt (in plaats van rechtvaardigt) het idee dat racisme natuurlijk is
‘De geschiedenis leert, dat de aanraking van het blanke menschenras met de donkerkleurigen steeds als uitkomst heeft gehad de onderwerping der laatsten door het eerste. Bij de zwarte rassen heeft deze ervaring de overtuiging doen ontstaan, dat de blanke tot een hogere orde van schepselen behoort, en dat het in beider bestemming ligt, de ene om overheerscher, de andere als overheerschte.’ – J.C. Baud, Nederlands minister van koloniën (1850).
De Nederlander vraagt zich af: hoe kan het zijn dat een lijdende Syriër en andere donkerder gekleurde mensen het empathisch vermogen minder activeert dan tijdens het aanschouwen van vluchtende witte Oekraïners?
Volgens velen kan het antwoord binnen de psychologie worden gevonden. De empathische selectiviteit gebaseerd op etniciteit zou volgens hen een natuurlijke menselijke reactie zijn. Een reactie die zich evolutionair diep in onze psychologie geworteld heeft. Het is niet de eerste keer dat de (sociale) wetenschappen worden misbruikt om racistische tendensen goed te praten.
Ook gedurende de 19de en 20ste eeuw fungeerden de psychologie en andere wetenschappen vaak als efficiënte middelen om koloniaal racisme te rechtvaardigen. Met sociaalwetenschappelijke theorieën overtuigde de Europeaan zichzelf van het absurde idee dat mensen met getinte huidskleuren achterlijk waren en het daarom niet meer dan logisch was om hen koloniaal uit te buiten. Ook massamoord en genocides jegens deze anders gekleurden ervoer men zo als minder – of helemaal niet – pijnlijk. Schedelvorm, emotionaliteit, huidskleur en vele andere aspecten van het menselijk wezen werden aangehaald om de ongekende Europese gewelddadigheid jegens de gekoloniseerde volkeren goed te praten.
Heden ten dage lijkt er niet veel veranderd. In de onlinewereld halen mensen psychologische theorieën aan die zouden moeten verklaren waarom zij meer affiniteit voelen met vluchtende witte Oekraïners, dan met de miljoenen niet-Europese slachtoffers in het Midden-Oosten wiens landen en levens de afgelopen decennia de vernietiging in zijn geholpen.
Een natuurlijk gevolg van in-group bias , zeggen ze.
De term ‘in-group bias’ komt van Tajfel en Turner’s Sociale Identiteitstheorie die stelt dat mensen van nature de tendens bezitten om individuen uit de eigen groep de voorkeur te geven boven individuen uit een andere groep. Een evolutionair mechanisme dat zich vormde gedurende onze honderdduizenden jaren historie als jagers en verzamelaars. Want in die tijd, zo zeggen ze, was de overlevingskans groter voor groepen die een flinke dosis wantrouw bezaten jegens vreemdelingen.
Onwetenschappelijk gebruik van een wetenschappelijke theorie resulteert vaak in wat ik hierboven al beschreef: hij wordt misbruikt om onmenselijk gedrag te rechtvaardigen. Ik heb de theorie vaak besproken met mijn studenten tijdens hoorcolleges en als er één ding is dat de theorie niet verklaart is het racisme.
Ik zal u vertellen waarom.
De bedenkers van de theorie stellen correct dat evolutionaire verklaringen voor gedrag moeten worden gezocht in ons verleden als jagers en verzamelaars. We maken als mensheid namelijk nog te kort deel uit van complexe maatschappijen om daarin de evolutionaire herkomst van gedrag te vinden. Vandaar dat we geen angst voelen voor bijvoorbeeld auto’s terwijl deze een groter gevaar vormen dan slangen en insecten waarvoor wij als mensheid wél een automatische angstreactie hebben ontwikkeld.
Dit betekent dus ook dat gedrag zoals een in-group bias evolueerde gedurende de tijd dat de enige vreemdelingen die men als jager tegenkwam dezelfde haarkleur, huidskleur en gelaatstrekken had als hijzelf. Schepen, vliegtuigen en andere voertuigen die wereldreizen en het ontmoeten van anders gekleurden mogelijk maken bestonden nog niet. Men classificeerde een ander dus als vreemdeling gebaseerd op niet-fysiologische kenmerken zoals taal, cultuur en kledingstijl.
Met andere woorden, de theorie stelt indirect het tegenovergestelde van dat wat de online zelfbenoemde wetenschappers u willen doen geloven, namelijk: dat tijdens onze geschiedenis mensen die op ons leken een groter gevaar vormden dan mensen die er anders uitzagen. Mensen met een andere huidskleur leefden namelijk zo ver weg dat we die als jagers en verzamelaars simpelweg nooit tegenkwamen. Ook tot voor kort was dit het geval: de afgelopen duizend jaar voerden Europeanen meer bloedige oorlogen met elkaar dan met groepen die er anders uitzagen.
Ook het omgekeerde kan worden aangetoond. Toen Europeanen voor het eerst aankwamen in Noord- en Zuid-Amerika werden zij door de inheemse bevolking met open armen ontvangen. Dagboeken van Europese kolonisten beschrijven de verbazing die zij voelden over de vriendelijkheid en warmte waarmee de gekleurde inheemse mensen hen ontvingen. De Europeaan zag er blijkbaar zo anders uit, dat men geen automatische angsten had ontwikkeld voor zijn uiterlijke kenmerken. Het is te vergelijken met de vele vogelsoorten in het Amazonegebied die geen natuurlijke angsten voor mensen bezitten omdat ze historisch nooit met ons in contact zijn geweest.
Het mocht niet baten, trouwens, miljoenen van de gastvrije en vriendelijke inheemse mensen werden afgeslacht zodat de Europese kolonisten hun land en bronnen konden plunderen.
Met andere woorden, het nog maar vijfhonderd jaar jonge koloniaal racisme gebaseerd op huidskleur en andere fysieke kenmerken kán geen natuurlijk fenomeen zijn. Racisme is een ideologie, net zoals fascisme dat is. Ideologieën fungeren als rechtvaardigingsmechanismen: ze excuseren het eigen, vaak immorele en oneerlijke gedrag jegens andere mensen. Zo rechtvaardigt een koninklijke ideologie de buitensporige economische en politieke uitbuiting van burgers door een kleine groep machtige mensen. En net zo rechtvaardigt racisme de uitbuiting van volkeren die geclassificeerd zijn als ‘niet-wit’.
Kortom, in-group bias treedt dus enkel op als mensen geclassificeerd worden als ‘de ander’, deze classificatie was gedurende het grootste deel van onze geschiedenis weggelegd voor mensen die op ons leken, zij vormden namelijk een groter gevaar. Recentelijk heeft Europees kolonialisme er echter voor gezorgd dat deze classificatie enkel nog is weggelegd voor mensen die historisch gezien vrijwel geen gevaar voor ons vormden, namelijk: mensen met een andere huidskleur.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mrt. 2022 - 8:28

Dus ook al zijn het de mensen in Oekraïne die nu per direct, op dit moment, moeten wegvluchten voor grenzeloos geweld aan onze eigen grenzen, ze kunnen nl. nergens anders naartoe) nu overwegend blanken heeft de heer Bettache het toch weer over de kleur. Als dat niet getuigt van het 'in groepsbias' denken van de heer Bettache, dan weet ik het niet meer.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe12 mrt. 2022 - 13:00

De oorspronkelijke bedenkers van in- en outgroup vermelden dat groepen kunnen worden gevormd op basis van van alles en nog wat ook vrijetijdsbesteding. Nuttige theorie al gaat de (positieve) in-group bias niet altijd op.

Koos Meijer2
Koos Meijer211 mrt. 2022 - 6:30

Groepen mensen met een bepaalde gedeelde cultuur, in ander verband overeenkomende etniciteit, hebben onderling een voorkeur samen te leven. Dat is bij autochtone blanke Nederlanders niet anders dan bij Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, of Antilliaanse Nederlanders. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat het onderscheid in negatieve zin m.b.t. blanke Nederlanders rechtvaardigt wat de heer Bettache hier wel poneert. Het weinige grootschalige en betrouwbare onderzoek dat er is over voorkeuren van autochtonen over beeldvorming over andere groepen, en de mate van bereidheid/weerstand in omgang met de ander, laat zien dat blanke (of autochtone) Nederlanders in vergelijking met de verschillende niet autochtone groepen zich zeker niet in negatieve zin onderscheiden. Ik verwijs daarbij naar de grote aansluitende SCP-onderzoeken “Uit elkaars buurt.” en “Maakt de buurt verschil?” Iedere groep voelt weerstand bij een als snel ervaren komst van nieuwe groepen in de eigen buurt, en er is een sterke voorkeur om bij de eigen groep in de buurt te wonen maar ook ermee om te gaan. De onderlinge beeldvorming van de belangrijkste groepen zie je hier weergegeven: https://docdro.id/tSWcxno De bronnen zijn: Uit elkaars buurt. : de invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Auteur(s): Mérove Gijsberts, Jaco(bus) Dagevos Maakt de buurt verschil? : De relatie tussen de etnische samenstelling van de buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming Auteur(s): Mérove Gijsberts Miranda Vervoort Esther Havekes Jaco Dagevos

4 Reacties
Zandb
Zandb11 mrt. 2022 - 11:54

Nu weer Koos Wat is dat voor onzin die u, zonder enig argument, plempt: "Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat het onderscheid in negatieve zin m.b.t. blanke Nederlanders rechtvaardigt wat de heer Bettache hier wel poneert." Suggereert u, durft u te suggereren, dat Bettache beweert wat u hem in de schoenen schuift en en dat hij zou menen dat daarvoor wetenschappelijke onderzoek (bewijs) bestaat of zou kunnen bestaan? Tjonge, wat toont u zich een mafklapper.

Koos Meijer2
Koos Meijer211 mrt. 2022 - 16:50

@Zandb Jij kent breed opgezet en gedegen wetenschappelijk onderzoek wat een hogere mate van racisme aantoont onder autochtonen of blanken tegenover niet westerse groepen of die anders gekleurd zijn? Ik weet zeker van niet omdat dat er niet is en dat is omdat het niet zo is dat er onderscheid is wat autochtonen of blanken in onderscheidende mate negatief doet uitkomen. Juist het onderzoek wat er wel is, die twee van het SCP "Maakt de buurt verschil?" en "Uit elkaars buurt." laat zien dat er geen onderscheid is. Maar Bettache poneert wel degelijk met zijn verhaal dat de Europeanen, en wij als Nederlanders, o.m. door ons te verbinden met een koloniaal verleden dat het anders is.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 mrt. 2022 - 20:39

“Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat het onderscheid in negatieve zin m.b.t. blanke Nederlanders rechtvaardigt wat de heer Bettache hier wel poneert.” Je zal toch moeten toegeven dat oorlog een heel bijzondere omstandigheid is, mijn idee is dat je mensen in doodsnood niet laat zakken, in Syrië was er een oorlog gaande, Polen en Hongarije hebben ondanks een verdeelsleutel deze vluchtelingen praktisch allemaal geweigerd, ook vrouwen en kinderen, moet je nu kijken, het is niet veel anders hier, veel wetenschap is daar niet voor nodig lijkt me.

Zandb
Zandb12 mrt. 2022 - 7:17

Koos Nee. Dergelijk onderzoek kent niemand. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om uw brutaliteit dat u doet of ondanks het feit dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor onzin is, toch suggereert dat Bettache een dergelijke onzin als visie poneert. Terwijl dat over duidelijk NIET het geval is.

Jaco38
Jaco3810 mrt. 2022 - 23:55

“Men classificeerde een ander dus als vreemdeling gebaseerd op niet-fysiologische kenmerken zoals taal, cultuur en kledingstijl.” Maar wil niet zeggen dat indien onze verre (blanke) voorvaders tijdens de jacht onverhoopt toch een zwarte man tegen het lijf waren gelopen zij deze zwarte man met sympathie en nieuwsgierigheid tegemoet waren getreden? Of anders gezegd onze verre voorouders discrimineerden toen nog niet op huidskleur maar obv taal, cultuur en kledingstijl. Uiteraard kan huidskleur geen discriminerend kenmerk zijn in een wereld waarin iedereen dezelfde kleur heeft. Evenmin kan kleding, taal etc een discriminerend kenmerk zijn in een wereld waarin iedereen dezelfde kleding draagt / taal spreekt. Het evolutionaire gegeven is dat de mens onderscheid maakt obv uiterlijke kenmerken, welke kenmerken dat zijn per definitie plaats en tijdgebonden.

Peterrr3
Peterrr310 mrt. 2022 - 20:02

Stel dat de oorlog in Oekraïne over een paar weken wat naar achteren schuift in het nieuws. Een beetje zoals het destijds ook met Syrië gebeurde. Welke conclusie trekt Bettache dan? Zijn 'Nederlanders' dan ineens niet meer racistisch omdat de betrokkenheid toch eigenlijk niet zo groot was als het aanvankelijk leek? Of zal Bettache dan zeggen dat 'we' nog steeds een racistisch volk zijn, want zelfs een oorlog op 1500 kilometer laat ons koud? Ik denk het laatste, want ik heb hem nog nooit een andere conclusie zien trekken.

3 Reacties
Zandb
Zandb11 mrt. 2022 - 11:58

Peterrr Als Bettache beweert dat wij een racistisch volk zijn, dan is Bettache een racist. Ik vind het prima maar dat moet u dan wel even nader uitleggen. Want ik zie nergens dat Bettache dat beweert.

Peterrr3
Peterrr311 mrt. 2022 - 19:35

@Zandb, jij ziet wel vaker iets niet...

Zandb
Zandb12 mrt. 2022 - 7:23

Peterrr U legt dus niets uit. En dan moet ik geloven dat dat u daarvoor kiest? U zou het wel kunnen uitleggen? Ik zie niet dat Bettache beweert wat u hem in de schoenen schuift, omdat hij dat volgens mij j niet beweert. Laat dat dan gewoon zien, joh, waar Bettache dat dan beweert, dat 'wij' een racistisch volk zijn en doe niet zo vervelend.

Jaco38
Jaco3810 mrt. 2022 - 19:45

“Kortom, in-group bias treedt dus enkel op als mensen geclassificeerd worden als ‘de ander’, deze classificatie was gedurende het grootste deel van onze geschiedenis weggelegd voor mensen die op ons leken, zij vormden namelijk een groter gevaar” Ingewikkeld verhaal, dus als ik het goed begrijp is evolutionair gezien te verwachten dat de mens minder sympathie voelt voor mensen met de meeste uiterlijke gelijkenis en neemt sympathie toe naarmate de uiterlijke gelijkenis afneemt. Dwz de een Chinees koestert warmere gevoelens voor een Afrikaan dan voor een landgenoot? Vast iemand die dit wetenschappelijk kan duiden, maar dit lijkt mij quatsch.

Welp2
Welp210 mrt. 2022 - 17:23

Was begin dit jaar niet veel ophef over de bekostiging van China van de westerse kennisinstituten zoals universiteiten [1], waarbij verscheidene leerstoelen toch wel zeer kritisch waren op 'het Westen' maar vrij kritiekloos op China ? Zou de Chinese University of Hong Kong waar Karim Bettache werkt ook hieraan onderhevig zijn ? [1] https://nos.nl/artikel/2413702-china-financiert-onderzoek-naar-mensenrechten-aan-vu

Elberfeld
Elberfeld10 mrt. 2022 - 16:02

"De Nederlander vraagt zich af: hoe kan het zijn dat een lijdende Syriër en andere donkerder gekleurde mensen het empathisch vermogen minder activeert dan tijdens het aanschouwen van vluchtende witte Oekraïners?" De vraag die we hiervoor moeten stellen is: activeren lijdende Syriërs en andere donkerder gekleurde mensen het empathisch vermogen minder dan tijdens het aanschouwen van vluchtende witte Oekraïners? In 1990 werd met de actie "Help de Russen de Winter door" 20 miljoen gulden voor "witte Russen" binnengeharkt. In 1984 kwam met de actie "Een voor Afrika" 81 miljoen gulden voor de "donkerder gekleurde Ethiopiërs" binnen op giro 555. Nu waren de omstandigheden bij die acties natuurlijk anders, maar is dat bij Syrië vs Oekraïne niet ook het geval? In het eerste geval ging het om een oorlog waar een dictator streed tegen ISIS, de Syrische tak van Al-Qaida, en nog wat groepen met onduidelijke doelstellingen. In het tweede geval gaat het om een onafhankelijk land, dat wordt binnengevallen door een veel groter land, met een veel sterker leger. In het eerste geval vluchtten voornamelijk jonge mannen, die niet namens Assad op hun landgenoten wilden schieten. In het tweede geval willen de mannen juist wel vechten, en vluchten voornamelijk vrouwen en kinderen. In het eerste geval begon de ellende in maart 2011 met het neerslaan van protesten in Deraa; daarna duurde het nog een poos voordat de daadwerkelijke burgeroorlog begon; toen was het nieuwtje er wel van af. In het tweede geval was na een dag of twee al een complete oorlog uitgebroken. Dat is nog maar twee weken geleden. De schrik zit er dan nog flink in. Waarmee ik maar zeggen wil: het getuigt van tunnelvisie om alleen te focussen op huidskleur in relatie tot empathisch vermogen.

Markzelluf
Markzelluf10 mrt. 2022 - 15:42

Fout 1: ‘DE Nederlander vraagt zich af…’. DE Nederlander bestaat helemaal niet. Er is hier een breed scala aan meningen, voorkeuren etc. Dat lijkt me toch vrij eenvoudig vast te stellen. Fout 2: volgens de auteur verklaart de theorie van Tajfel en Turner niet waarom velen Oekraïners wel en bijvoorbeeld Syriërs niet met open armen ontvangen. Dat kan inderdaad, maar wetenschappelijke psychologische theorieën als deze zijn bedoeld om de werkelijkheid te verklaren en niet voor het vaststellen van een gewenste situatie. Je kunt dus alleen concluderen dat hier een anderen theorie moet worden toegepast of dat de genoemde theorie niet klopt. Tot slot: de werkelijkheid omtrent de huidige vluchtelingencrisis maakt duidelijk dat veel Nederlanders/ mensen in Nederland buitenlandse vluchtelingen graag en ruimhartig helpen. Het is interessant om te verklaren waardoor de verschillen met eerdere crises ontstaan. Daar zou de auteur een stuk over kunnen schrijven en dan het liefst zonder moreel oordeel

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 mrt. 2022 - 14:43

Ik geef oekraïners het voordeel van de twijfel aangezien er mij geen rassen incidenten bekend zijn tussen buitenlandse studenten en de bevolking, las ergens dat een student uit India vertelde dat het aardige mensen zijn toen er nog geen sprake was van oorlog, onder deze omstandigheden kan het zijn dat ze denken onze vrouwen en kinderen eerst, dat ligt anders voor Polen, niet zo lang geleden stonden er vluchtelingen aan de pools-wit-russische grens, gestuurd door de wit-russische autoriteiten, geen spoortje barmhartigheid, in tegendeel, met man en macht werden deze mensen het leven nog zuurder gemaakt dan het al was en dan druk ik me zacht uit, onverholen racisme, Polen heeft een weerzinwekkende reputatie als het om antisemitisme gaat, geldt ook voor Hongarije, gebeurde er aanvankelijk weinig, aan het eind van de oorlog moesten de perrons verlengd worden om joden de dood in te sturen, ook recent met syrische vluchtelingen hebben ze hun ware aard getoond, als ik nu zie hoe ruimhartig deze volkeren zich opstellen t.a.v. hun oekraïnse broeders dan wordt ik giftig, hou me te goede, ik ben blij dat oekraïners er een veilig heenkomen vinden maar landen als Polen en Hongarije hebben niets met europese waarden, normen en beschaving te maken, wat het nog schrijnender maakt is dat het institutioneel ingegeven is.

2 Reacties
Hernandez
Hernandez10 mrt. 2022 - 17:59

'ik ben blij dat oekraïners er een veilig heenkomen vinden maar landen als Polen en Hongarije hebben niets met europese waarden, normen en beschaving te maken, wat het nog schrijnender maakt is dat het institutioneel ingegeven is.' Dat zijn landen die nog maar een relatief korte tijd weg zijn onder het juk van het communisme.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin10 mrt. 2022 - 20:47

“Dat zijn landen die nog maar een relatief korte tijd weg zijn onder het juk van het communisme.” Kul argument, ze zijn gewoon racistisch.

Paul250371
Paul25037110 mrt. 2022 - 13:51

Hele rake column.

Chabfris
Chabfris10 mrt. 2022 - 12:56

Helder en duidelijk verhaal. Ben het er 100% mee eens

JaapBo
JaapBo10 mrt. 2022 - 11:45

In dit artikel worden volgens mij twee denkfouten gemaakt: 1) een verklaring voor gedrag is nog niet een rechtvaardiging ervoor, en Betache doet net alsof dat wel zo is. Hij valt de verklaring aan om daarmee de rechtvaardiging te weerleggen, maar het is genoeg om domweg te zeggen dat de verklaring geen rechtvaardiging is.. 2) wat tijdens de evolutie werd gezien als de eigen groep en de vreemde groep kan natuurlijk heel anders zijn dan wat nu zo gezien wordt, maar Betache doet net alsof het letterlijk dezelfde groepen moeten zijn. Dat is natuurlijk onzin. Of men iemand ziet als van de eigen groep kan afhangen van huidskleur, maar dat hoeft niet (kijk naar Israel en de Palestijnen, of kijk naar Wilders die half Indisch is, maar zo islamofoob als de pest). Zowel tijdens de evolutie als nu is het de kunst om iedereen als mens te zien en om de hele mensheid als je eigen groep te zien.

1 Reactie
Hernandez
Hernandez10 mrt. 2022 - 18:01

' of kijk naar Wilders die half Indisch is, maar zo islamofoob als de pest' Wat hebben afkomst en religie nou met elkaar te maken? Verder laat de huidige toestand van Indonesië juist zien dat het begrip 'islamofobie' niet bestaat, minderheden zijn daar immers hun leven niet zeker.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine10 mrt. 2022 - 11:36

Ik zag laatst een antropoloog op tv die probeerde uit te leggen waarom wij zoveel empathie hebben voor de mensen uit Oekraïne. Het ging er om of iemand op jou lijkt, of iemand beweegt zoals jijzelf, emotie toont als jijzelf, zich hetzelfde kleedt, dat je denkt, dit zou mijn kind kunnen zijn of dit zou mijn moeder kunnen zijn. Dus het gaat niet om 'de ander', maar of je zelf de link met jezelf legt.

6 Reacties
Paul250371
Paul25037110 mrt. 2022 - 13:49

Syriërs vertonen andere bewegingen, andere emoties? het verdriet van een Syrische moeder wordt door ons niet herkend? Het is absoluut onmogelijk om bij Syrisch leed de link met ons zelf te leggen?

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten10 mrt. 2022 - 14:35

"Dus het gaat niet om ‘de ander’, maar of je zelf de link met jezelf legt. " Inderdaad. veel Nederlanders (en westerlingen) leggen dus wel de connectie tussen henzelf en Oekraieners in nood, en niet met de kreperende medemensen in Moria, in Syrie etc.Terwijl we zowel aan moslims als aan gekleurde medemensen zo langzamerhand wel eens gewend zouden moeten zijn, want de meesten van ons hebben er wel met een in de klas gezeten, samengewerkt, gevoetbald, Sambagedanst of Shoarma gehald. Vaker dan met een Oekraiener, waarschijnlijk. Er moet dus iets anders aan de hand zijn.....

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten10 mrt. 2022 - 14:35

... WAAROM we die link niet leggen....

Hernandez
Hernandez10 mrt. 2022 - 15:45

@Spijkermaarten We hebben 100.000 Syriërs en 50.000 Afghanen opgenomen, dat is best ruimhartig.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine10 mrt. 2022 - 16:01

@paul, blijkbaar, ik verzin het zelf niet. sommige mensen die huilen kijken naar beneden, anderen kijken naar boven. Hoe mensen elkaar vasthouden is anders, gebaren zijn anders. Komt met cultuur, gok ik. @spijker, blijkbaar is 'dat zou mijn kind kunnen zijn' een andere emotie dan 'dat zou mijn vriend kunnen zijn' of 'dat zou mijn buurman kunnen zijn'. Ik praat hier alleen die antropoloog na

lmgikke
lmgikke10 mrt. 2022 - 16:41

Helder Sunshine. M.a.w. op basis van uiterlijke kenmerken maak je een selectie. Dus als de 'ander' wat meer op jou had geleken dan was die persoon anders behandeld. Dat is dus gewoon racisme, maar dan mooi verwoord. Exact wat de column betoogd.

Mohawk2
Mohawk210 mrt. 2022 - 11:16

"Overal waar de witte westerlingen vroeger kwamen, werden ze door de inheemse bevolking gastvrij onthaald, steevast werd die gastvrijheid beantwoord met agressie, met plundering, massamoord, uitbuiting en marteling. Thanksgiving heet dat, geloof ik. Rechtsgeleerden en filosofen legitimeerden dit met traktaten over het goddelijk recht van de christelijke westerling om Afrikanen en Amerikanen te beschouwen als “beesten des velds” en ze naar eigen goeddunken te behandelen en mishandelen, uit te buiten en te verhandelen als vee. Het is in vele culturen al duizenden jaren een wet dat je een vreemdeling die bij je aanklopt eten moet geven en een slaapplek, als hij daar om vraagt. Het zijn de westerse christenen die ergens in de 15e eeuw bepaalden dat dat alleen geldt voor vreemdelingen die christen zijn, en op jou lijken, of op je kleinkinderen." https://www.frontaalnaakt.nl/archives/in-group-bias.html

2 Reacties
Hernandez
Hernandez10 mrt. 2022 - 15:46

'Het zijn de westerse christenen die ergens in de 15e eeuw bepaalden dat dat alleen geldt voor vreemdelingen die christen zijn, en op jou lijken, of op je kleinkinderen.”' Daarom hebben we 100.000 Syriërs en 50.000 Afghanen opgenomen in Nederland..

FonsRietdijk
FonsRietdijk10 mrt. 2022 - 20:54

"Het is in vele culturen al duizenden jaren een wet dat je een vreemdeling die bij je aanklopt eten moet geven en een slaapplek, als hij daar om vraagt..." Als de nacht en het eten dan geconsumeerd zijn blijven die culturen dan hun woonruimte, bezittingen en eten afgeven totdat die vreemdelingen hun draai gevonden hebben? Geven ze bij die culturen ook een voorrangsticket op de eigen bevolking als het om woningen gaat? Een nieuw A-merk wasmachine bij binnenkomst? Het kost de belasting betaler maar een miljardje of 10-13 per jaar, maar daar krijg je dan wel een hoop ondankbaarheid, racismebeschuldigingen van gesubsidieerde columnisten en een plek achteraan de woninglijst voor terug! Heeft Peter dat er ook bij gezegd of komt dat zijn frame niet ten goede?

JasDon
JasDon10 mrt. 2022 - 11:06

De verschillen met Syrische vluchtelingen en Oekrainse vluchtelingen zijn niet erg verschillend, vooral niet als je kijkt naar het startpunt van het conflict, de Arabische lente in 2011 en de inval van Rusland dit jaar. Er is in beide situaties veel begrip voor de vluchtende bevolkingen en er worden de nodige inzamelacties gestart. Wel is er al direct een verschil in de situatie: Oekraïne is een land met aspiraties lid van de EU te worden en grenst aan de EU. Syrië ligt verder van ons af en kent de aspiraties niet. Het conflict in Oekraïne start in alle hevigheid, terwijl in Syrië het met kleine botsingen begint. Na het begin van de Arabische lente stabiliseert de vluchtelingenstroom zich en er is bijna niets aan de hand, ook niet qua beeldvorming rondom Syrische vluchtelingen. Het wordt pas echt een probleem zodra Turkije EU-leden probeert te saboteren door vluchtelingen te laten vertrekken naar de EU. Dat voelt als een aanval voor veel EU-burgers en EU-staten, waartegen ze zichzelf willen wapenen. Daarbij is er ook nog het ongemakkelijke feit dat er voornamelijk jonge mannen werden vooruitgestuurd, dat doet het in het oog van de kritische burger niet goed. Na de huidige honeymoon period met de Oekrainse vluchteling bestaat nog altijd het risico dat slechte ervaringen dadelijk ook er voor zorgen dat dit positieve beeld veranderd. En natuurlijk zijn er elementen van racisme in de beeldvorming, maar de analyse van auteur schiet door.

Gerygrr
Gerygrr10 mrt. 2022 - 10:51

Onzin! Kijk naar de prachtige serie “Het verhaal van Nederland”. Je ziet een volk, mensen overgeleverd aan de grillen van hun achtereenvolgens onderwerpende edelen en koningen. Je moet je mannen, brouwen kinderen en voedsel leveren aan binnenvallende legers. Als je op onderzoek uitgaat naar je familiegeschiedenis en ook toevallig je dna laat testen en je ziet de reis die je voorouders hebben gemaakt door Europa, dan voel je wat bindt. Mijn dna, van oud naar recent: Joods, Italiaans, Keltisch Iers en Schots en Iberisch, Viking en Kozakken. Die laatsten waren door Napoleon in de Betuwe bij de boeren gestald….. In de geschiedenis is er geen periode aan te wijzen, dat dit volkje superieur kon, mocht worden in welk opzicht dan ook. Er is een soort oerkracht bij deze mensen losgemaakt, zoals vroeger. Vluchten en in een ver geïsoleerd gebied met je familie, stam een nieuw leven opbouwen. Je trouwt met elkaar, je wil leven in vrijheid en weet dat indringers vaak geen goed nieuws betekenen. De vluchtenden vluchten niet weg uit hun land. De vluchtenden zijn de vrouwen, ouden van dagen en kinderen, die in veiligheid moeten worden gebracht en de mannen blijven om te vechten voor hun land…… Nooit opgeven! Dat is de psychologie die achter de reacties alhier steekt.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr10 mrt. 2022 - 11:00

Corr. Brouwen is vrouwen….

RaymondenJoop
RaymondenJoop10 mrt. 2022 - 10:30

Wanneer leren we nu eens dat kleur er weinig toe doet, maar cultuur alles. Dat kleurtje versterkt dat andere in negatieve zin bij de mensen die dat zo willen. Daar helpt een overkill aan 'deug' reclames, films of bedrijfspolicies niet veel aan. Sterker, dat werkt alleen maar averrecht.

watcher3
watcher310 mrt. 2022 - 10:21

Weer(!) een goed stuk van Peter Breedveld: https://www.frontaalnaakt.nl/archives/in-group-bias.html

9 Reacties
Gerygrr
Gerygrr10 mrt. 2022 - 13:40

Het artikel van Peter Breedveld sluit met een opmerking over christenen, die hun deuren gesloten houden voor …. anderen? In de 15 e eeuw? Voor de tocht naar Amerika door Columbus dus. Welke christenen leefden toen? Slechts katholieken. De paus was de enige autoriteit en zijn wil was wet. Volk werd misleid, zie het verhaal van…. Daarna in de 16 e eeuw die andere christenen, terug naar de leer zoals Christus bedoeld had…. En toen? Ketterverbrandingen, vervolging en godsdienstoorlog die langer dan een mensenleven duurde. Denk na voor je beschuldigt.

EricDonkaew
EricDonkaew10 mrt. 2022 - 13:49

Ik houd van taal en Breedveld schrijft als een tierelier. Voor mij is hij te links, maar hij schrijft niet gemeen.

Hernandez
Hernandez10 mrt. 2022 - 14:22

@Eric Daar zal Shirin Musa anders over denken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 mrt. 2022 - 15:51

Shirin Musa heeft het verbruidt bij links omdat ze voor haar zaak staat en zich niet laat afleiden door politieke overwegingen.

Elberfeld
Elberfeld10 mrt. 2022 - 16:24

@Eric Ik ben het niet met je eens. Breedvelds methode is vrij simpel: 1) Breedveld beschuldigt iemand op basis van wankel bewijs van smerig racisme (of islamofobie); 2) Deze persoon reageert daarop verontwaardigt, al dan niet gesteund door wat medestanders die ook het bewijs ook wankel vinden; 3) Als dit een rel wordt, kruipt Breedveld in de slachtofferrol, en klaagt dat hij aangevallen wordt, alleen maar "omdat hij strijdt tegen racisme." 4) Argeloze racismebestrijders trappen erin, en geven blijken van steun aan deze dappere strijder tegen racisme. 5) Dan is het tijd om weer iemand anders van racisme te beschuldigen, dus gaat hij terug naar stap 1. Er zijn tijden geweest dat ik Breedveld steunde in zijn strijd, maar na een poosje had ik zijn spelletje wel door.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 mrt. 2022 - 17:45

verbruid

Hernandez
Hernandez10 mrt. 2022 - 18:03

@Elberfeld Het leuke is dat Breedveld heel hard moet schreeuwen, omdat hij (als witte man) in die kringen helemaal onderaan staat.

FonsRietdijk
FonsRietdijk10 mrt. 2022 - 20:45

4) Argeloze racismebestrijders trappen erin, en geven blijken van steun aan deze dappere strijder tegen racisme. Die trappen er niet, I'll scratch your back, you scratch mine. Die veelal gesubsidieerde "bestrijders" kunnen weer op deze activisten rekenen als ze een volgend gevalletje "racisme" uit de context trekken.

OlavM
OlavM11 mrt. 2022 - 18:19

@ Eberfeld: Toon dan maar eens aan waar het door jou beschreven mechanisme aanwezig is in het artikel dat watcher linkt. Het is zeker pittig geschreven, maar in de kern heeft Breedveld m.i. gelijk.