Joop

Hoe motiveer je een Wajonger?

  •  
22-03-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
189 keer bekeken
  •  
rutte

© cc-foto: Alde Party

Zorgen om de toekomst van de Wajong blijven
Sinds ik in 2006 in de Wajong terechtgekomen ben, heb ik van alles geprobeerd om eruit te komen. Helaas is het ondanks verschillende pogingen niet gelukt om aan het werk te komen (zie vorige stukjes ). Nu Rutte herkozen is, blijven de zorgen om de toekomst van de Wajong.
Het is duidelijk dat de VVD geen positief beeld heeft van Wajongers en niet weet hoe ze ons op de juiste manier kan prikkelen. Heeft men geleerd van de fouten in het verleden of blijven ze ons op de verkeerde manier ‘motiveren’? Wat zijn de plannen van de komende regering? Dat zijn dingen waar ik benieuwd naar ben en waarvan ik hoop dat er de komende periode meer duidelijkheid over komt.
Het blijft belangrijk om mensen bewust te maken hoe het is om een beperking te hebben in een land als Nederland. Ik zal daarom ook mijn stukjes blijven schrijven in de hoop op meer begrip en dat mensen snappen dat het niet de juiste manier is om ons te straffen voor iets waar we niks aan kunnen doen.
Er worden dingen verwacht die niet altijd mogelijk zijn voor een kwetsbare doelgroep. Iedere situatie is uniek en daar moet beter naar gekeken worden.
Wat zeker niet helpt:
  • Wajongers meer onder druk zetten door ons te korten (2017)
  • Spanning opvoeren door de wet te veranderen (2020)
  • Spreken over eventuele vermindering van de huurtoeslag
Wat mij wel motiveert is hoe ik kan zorgen voor een betere en meer inclusieve maatschappij. Ik wil mensen er bewust van maken dat het anders moet.
In de praktijk zitten nog teveel mensen thuis die net als ik graag een bijdrage zouden willen leveren. Iets wat mij de laatste tijd ook bezighoudt is hoe ik aan meer zinvolle tijdsbesteding kom. Ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging, ik ben nog lang niet uitgerangeerd en ben het aan de kant zitten wel beu.
Los van het feit dat in coronatijd er nog niet veel tijdsbesteding voorhanden is, is ook de vraag welke stappen ik nu kan gaan zetten. Het is en blijft een zoektocht naar wat kan en mogelijk is.
Gelukkig ben ik iemand die niet gauw opgeeft en ik zal blijven doorzoeken tot ik kan zeggen: het is mij gelukt, ook ik heb mijn plek gevonden waar ik mijn ding kan doen op mijn eigen manier.

Meer over:

wajong, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

JaapBo
JaapBo23 mrt. 2021 - 22:40

Zo te horen is motivatie niet het probleem, maar juist het vinden van passend werk. Het idee dat iemand wel passend werk vindt als je hem of haar beter motiveert lijkt mij in deze nogal pervers. Rutte kan beter zorgen voor passend werk.

Markzelluf
Markzelluf23 mrt. 2021 - 14:38

Jammer, dat woord komt in mij op als ik dit verhaal lees. Want ik had graag gelezen van een ervaringsdeskundige hoe je die groep wél motiveert. Ik lees nu hoe het allemaal niet moet (niet onder druk zetten, niet spanning opvoeren, niet...). Maar hoe wel, dat ontbreekt. En motiveren waartoe? Wat wil je dat een wanjonger door die motivatie bereikt? Als je dat laatste concreet weet te maken en achterhaalt hoe die motivatie verbeterd kan worden, dan kun je echt impact maken! Ik bedoel dit stukje helemaal niet lullig, want ik kan me - een beetje - voorstellen dat het geen pretje en al helemaal geen bewuste keuze is om wajonger te zijn. Goed dus dat je wilt bijdragen de situatie te verbeteren.

4 Reacties
Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 15:19

ah interessante reactie, dank je wel dat vind ik een goed uitgangspunt! Ik zal er eens over nadenken!

Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 15:43

had toch de titel anders moeten inzetten denk ik als ik deze reactie lees, maar je hebt gelijk hoor.

Markzelluf
Markzelluf23 mrt. 2021 - 16:51

Anne, ik denk dat er zeker behoefte is aan een artikel met die kop! Dus mijn voorstel is: schrijf op wat voor jou of andere Wajongers realistische doelen zijn om over een of twee jaar te realiseren. En vervolgens wat er moet gebeuren om ze te bereiken en hoe de overheid, de maatschappij en je eigen motivatie daarbij moeten helpen

Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 21:52

@Markzelluf, daar kan ik wat mee, top! ik zat eerlijk gezegd al te stoeien met hoe ik het artikel nu moest schrijven, achteraf had ik deze kop beter kunnen inzetten op een ander stukje maar je helpt me iig wel goed vooruit met deze reactie!

C@io1
C@io123 mrt. 2021 - 11:05

* 20 millioen per jaar kon er NIET bij vd groep wajong. (?/!)

C@io1
C@io123 mrt. 2021 - 10:59

Oh en komputerhulp, goed bezig..daadwerkelijk een congruente concrete bijdrage te tonen ipv al die andere (zelf) benoemde experts

C@io1
C@io123 mrt. 2021 - 10:38

In navolging van de reacties welk hier allemaal onder staan. Ik vind de beargumentering van menigeen hieronder in de categorie zwaktebod vallen. "De wajonger", die trouwens helemaal niet bestaat moet zichzelf "motiveren". Alsof deze dat al jaren niet zelf doet v een groot deel. Laten we helder zijn de meeste wajongers weten diens eigen motivatie wel maar worden niet echt geactiveerd door, door de vooruitzichten van een wederom verkapte bezuiniging om tot onder bestaansminimum te komen doormiddels garantiebedrag bij verlies van werk en geen nieuwe aanstelling vinden binnen 2 maand. Ook niet het soort achterlijke reacties welk hieronder het stuk vergezellen en inherent het lijdende voorwerp: "De Wajonger" for whatever that means altijd benaderen vanuit tekortkoming ipv menselijkheid. En nou niet gaan zeiken over beperking dit en dat, bij wet is maatwerk geindiceerd volgens leidend/hoger recht, het individu met beperking is leidend specifiek bij deze groep vanuit de wettelijke bepalingen neergelegd in het verdrag inzake mensen met een handicap. Anders gezegd, is het niet de vraag waar men (wederrechtelijk en/of sociaal) onderscheid kan maken om het woord vermogen en diens connotaties uit te hollen, inzake de doelgroep en diens mogelijkheden te beknotten in een zo mogelijk enge zin. Qua begripsvorming in discourse+beleid en kansengelijkheid in de praktijk, zoals hier onder dit stuk weer evident is in de "maatsch. Polemiek". 30 cent op iedere euro zonder toegevoegde hulpmiddelen etc. Is gewoon broodroof, en wordt netjes uitgesloten onder het kopje loon in het voorgenoemde verdrag. Daarnaast, zou ik er op mogen wijzen dat de groep ook netjes mee betaald aan de sociale voorzieningen waar zij zo schaars van mogen mee profiteren, cf. De wens v overige Nederlanders. 590 millioen kon als noodpakket binnen 3 week begonnen uitgegeven te worden, maar 20 millioen er bij v een groep v circa 250k wajongers per jaar dat is teveel. Ter duidelijkheid zulks geld kan binnen 1 a 2 boetes inzake kartelvorming en prijsafspraken voldaan worden door rechtspersonen welk sws niet zoveel op hebben met het idee v inclusieve arbeid en eerlijke cq. Leefbaar loon. Verder vergeet men dat men een deel vd wajongers gebruikt als een statistiek machine om enigzins aan de verwachtingen te doen qua cijfers. Circa 15% vd 250k wajongers, dus +/- 37500, komt met of zonder diploma uit het hbo/wo en/of is niet arbeidsgeschikt geraakt v hun 18de. Ondanks dat het uwv vaak bij toekennen voorziening dien heeft gezet op terugwerkende kracht, een listige greep welk bij wet destijds (2010-2014) in diens geheel onrechtmatig is toen deze afstroomregeling zich voltrok. Circa 5% komt hiervan kortstondig per jaar aan het werk in eerste instantie: van een week of 2-4 tot een maand of 10-12. Dit betekend 10 procent van dit potentieel niet, ook niet op niveau 5/4 een stap terug v een groot deel. Maar die 5 procent die dat wel doet krijgt enkel te maken nu met discriminatie inzake loondispensatie, nog een verkapte bezuiniging welk dit deel onder bestaansminimum kan leiden. En wordt dus gestraft bij het aannemen van gepast werk, terwijl de opdrachtgever afhankelijk vd situatie aanspraak kan maken op 3 soorten voordeel ter vergoeding en diens diversiteitsquota kan opkrikken. Om daarna dit te herhalen als verdienmodel om de paar maand/week. En het uwv/ de overheid diens getallen inzake succesvolle werkplaatsingen kan opkrikken. Zonder concreet langdurig succes, richting autonomie. Zoals wel beoogd v het gedeelte v deze groep welk niet over cognitiegerelateerde beperkingen leidt. Maar deze mogen na jarenlang uitgebuit te zijn vd ene nullijn tot er onder of naar bijstand, om daar alsnog jarenlang te moeten knokken om de arbeidsmarkt op te komen, omdat de intentie, reikemwijdte en inhoud v dit verdrag totaal miskend wordt binnen de huidige politiek, en deze de term ten volste verontachzaamt als ook de inherente waardigheid v (een deel v.) Deze groep aantast, o.a. door zulks maatregelen, het miskennen v diens overheidstaken zoals opgenomen in de preambule en de verruimende/ derogerende werking v diens bepalingen of de bepalingen opgenomen in andere internationale verdragen bij weg v schakelbepaling. En dat is gewoon vernederen en valt onder een bepaling welk dit uit sluit, idem veel v wat er gebeurde onder hervorming werd bij verzonnen dat het om nood ging ivm covid ( verhaal was eerst gemak). Hetgeen geen provisie is voor zulks handelen, ook niet ten tijde v oorlog. Verder heeft het de wajonger als participerende nooit vrij gestaan om zich te ontdoen van registratie: nog meer wederrechtelijk onderscheid, opdat deze een betere en eerlijkere kans weer zou hebben op de arbeidsmarkt en gedegen verloning, zoals vorig jaar het geval was v bijstandsgerechtigden. Dit zijn mensenrechtenschendingen, omdat dit middelen zijn welk ondanks de in het voorgenoemde verdrag neergelegde waarborgen juncto overige relevante verdragen, effectief via verontachtzaming v dien en hervormingen, er repressief beleid gevoerd wordt jegens deze groep. Dit beleid heeft kenmerken v horigheid en panhandelingsschap en wijst niet op inclusie maar marginalisatie, binnen een "verdienmodel". Waarlijk gelijkmatig en ten volste participeren en genot genieten worden bij aanstelling volledig uitgesloten doormiddels onderscheid. Dit is niet het vooruitstreven wat 10 jaar later opstellen overeengekomen is met ratificatie in 2016. Ja dat ziet u goed 10 jaar later is Nederland pas akkoord gegaan, middenin de crisis+ recessie en het invoeren participatiewet. Hetgeen tot de dag v vandaag diens verplichtingen bij wijze v dit verdrag miskend wordt en op oude voet men verder gaat. Duidend op volle intentie aan de kant vd overheid om zich niet te houden aan diens afspraken en waarborgen qua mensenrechten inzake deze groep. Simpel gezegd er heerst omtrent deze groep Nederlanders een zweem van uitbuiting en aantasting van diens individuele rechtsposities, welk gevoed wordt door de huidige tijdsgeest welk de in dit verdrag neergelegde bepalingen aantasten in wisselwerking met kenmerkende facetten bij het het brede publiek overeenkomstig de 14 facetten welk filosoof eco noemde, als vereiste kunnen werken v het solidificeren v fascisme of pre-fascistische staat v zijn. V circa 90% voldoet wat men aan het doen is met het beleid en rechtlijnen etc. Inzake deze groep. aan de door merriam-webster gegeven definitie van fascisme: "1 often capitalized : a political philosophy, movement, or regime (such as that of the Fascisti) that exalts nation and often race above the individual and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social regimentation, and forcible suppression of opposition" 1. political philosophy/movement • 2. " " regime • 3. Exalts nation over individual • 4. Centralized autocratic goverment • (dictatorial leader/leadership hangt v je eigen opinie af in sterke mate) 5. Severe social&/or economic regimentation • Zie loondispensatie etc.; 6. Forcibele suppression of opposition Volgt vanzelf uit punt 1 t/m 5, met inachtneming vd vd volgende punten v Eco's Ur-fascisme irt normstelling en maatsch. Discourse: The cult of tradition. “One has only to look at the syllabus of every fascist movement to find the major traditionalist thinkers. The Nazi gnosis was nourished by traditionalist, syncretistic, occult elements.” + The rejection of modernism. “The Enlightenment, the Age of Reason, is seen as the beginning of modern depravity. In this sense Ur-Fascism can be defined as irrationalism.”; Inzake de 2020-2021 hervorming/Politiek cf. Eco: The cult of action for action’s sake. “Action being beautiful in itself, it must be taken before, or without, any previous reflection. Thinking is a form of emasculation.”; In relatie tot de doelgroep zelf en diens eclectische verscheidenheid welk ontrechtmatig als eenhapsworst wordt benaderd en besproken cf. Eco: Contempt for the weak. “Elitism is a typical aspect of any reactionary ideology.” in dit geval erkenning en juiste invulling v daadwerkelijke rechten groep cq inclusief, gelijk, autonoom en waardig bestaan.; Fear of difference. “The first appeal of a fascist or prematurely fascist movement is an appeal against the intruders. Thus Ur-Fascism is racist by definition.”; The enemy is both strong and weak. “By a continuous shifting of rhetorical focus, the enemies are at the same time too strong and too weak.”; Appeal to social frustration. “One of the most typical features of the historical fascism was the appeal to a frustrated middle class, a class suffering from an economic crisis or feelings of political humiliation, and frightened by the pressure of lower social groups.”; En in enige mate iets minder: Selective populism. “There is in our future a TV or Internet populism, in which the emotional response of a selected group of citizens can be presented and accepted as the Voice of the People.” Omdat dit dus zo ingebakken zit hier in dit land en het vereiste schakelen in denken en houding dus uit blijven, gezien de werkelijke doelstelling v zulks een algemeen denkkader/politieke movement, filosofie en sws een regime. Zal dit herhaaldelijk nergens toe leiden. De reacties hieronder zijn daar ook indicatief in, lege mooie woorden of aanspraak maken op sterkte/zwakte inzake motivatie, ontstijg je zarathustra wees een held. Maar jij bent een probleem wajonger, niemand vd overheid komt jou activeren, moet je zelf doen. Desondanks ontnemen wij jou wat je moet activeren, eigenen ons zelf dat financieel-economisch en normatief ethisch toe, vanuit ons eigen elitaire kader. En jij krijgt een aai over je bol en de boodschap: ga maar buiten spelen. Ondanks alle waarborgen welk wij miskennen voor dit eigen gewin naast onze plichten als meerderheidsgroepering. Als ook, alle rechten welk jij hebt als wajonger cf. ons hoger recht binnen deze beoogde rechtstaat. Persoonlijk wordt ik als belanghebbende met oog op deze doelgroep niet goed v dit soort propaganda zoals hieronder verpakt als medemenselijkheid uit hoofde mijn bovenstaande uiteenzetting. Het is laf en laaghartig!

5 Reacties
C@io1
C@io123 mrt. 2021 - 10:57

In navolging v mezelf ga ik niet alle vluchtige type o' s er uit vissen aan missende comma's en overigen v een bokkend 'touchscreen' maar meen dat ik een punt v Eco heb gemist irt Ur-fascism en de mechanismen @ play in de discourse inzake de groep welk een verband weer geeft tussen overige punten en ook de gare comments steeds. Wanneer de doelgroep besproken wordt. Deze is onder meer gekoppeld aan het punt strong/weak, en opmerkingen als: "wat goed v je." Op de "werkvloer". Everybody is educated to become a hero. “In Ur-Fascist ideology, heroism is the norm. This cult of heroism is strictly linked with the cult of death.”

C@io1
C@io123 mrt. 2021 - 11:07

*arbeidsongeschikt

Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 13:10

'achterlijke reacties' dat noemt men Compassie en begrip. Dat mis ik volledig bij u. Geeft niks hoor. Hoop voor u dat u nooit in een dergelijke situatie zal terecht komen dan zal u merken hoe het werkelijk is.

Ch0k3r
Ch0k3r23 mrt. 2021 - 13:53

@C@io1 "Maar jij bent een probleem wajonger, niemand vd overheid komt jou activeren, moet je zelf doen." Volgens mij interpreteer je de opmerkingen verkeerd. 1) Je kan iemand moeilijk motiveren als er geen motivatie is. Je kan wel een sluimerende motivatie aanwakkeren. 2) Die overheid die is er inderdaad niet of nauwelijks, of het loopt kapot. Je kunt dat 'bent een probleem' beter vervangen voor 'hebt een probleem'. Ik lees en reageer al langer op de bijdrages van Anne. En het is een schande hoe de staat omgaat met de WAJONGers. MAARRR dat het gebeurd en waarschijnlijk nog erger wordt, daar kunnen we redelijk zeker van zijn. Dan kan ik wel gaan lopen roepen dat het oneerlijk is maar daar heeft Anne m.i. geen zak aan. In dat geval lijkt het mij eerlijker om de vervelende boodschap te geven ipv een beetje valse hoop. Ik had de verkiezingsuitslagen liever ook anders gezien. @Anne Ik denk dat er juist reuze veel compassie en begrip bij C@io1 is, maar dat hij/zij de reacties voor holle woorden aanziet en daarmee dit rechtse beleid steunen. Dat men (zoals ik) in hun reacties zich op jou richt ipv mensonterende wetgeving waar je mee te maken krijgt.

Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 16:17

@Ch0k3r dank voor je uitleg! zo begrijp ik het beter!

Krek
Krek23 mrt. 2021 - 6:34

Beste Anne, Het lijkt mij heel moeilijk om met een beperking om te gaan, en te accepteren dat je op bepaalde gebieden wat minder kunt dan iemand die het geluk heeft volledig gezond te zijn. Ik hoop dat je je doel zal bereiken en je plekje zult vinden. Ik wil je daarbij alleen nog het advies geven daarbij niet te veel naar buiten te kijken. De politiek zit er niet om groepen te prikkelen tot actie, of liever gezegd, zou die taak niet moeten hebben. Die verantwoordelijkheid ligt bij jezelf, en ik zie dat je met dit opiniestuk al een mooie stap maakt. Ik ben blij om te zien dat je weer in een van je goede periodes zit, en vol hoop naar de toekomst kijkt. Blijf daarbij wel met beide benen op de grond en vlak niet uit dat je eerder al moeite had met een paar uurtjes werken. Is er wellicht iets wat je in de paar uur zou kunnen doen? Wellicht een hobby of anders waar je tijd aan kunt besteden en waar je eventueel het resultaat kunt verkopen? Is er wellicht vrijwilligerswerk waarbij je kunt komen aanwaaien wanneer je je goed voelt? Wellicht iets wat je online kunt doen? Ik begreep dat je World of Warcraft speelt, dus online tijd is misschien een optie?

1 Reactie
Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 7:52

Hoi Krek, Wat een ontzettend aardige reactie, dank je wel! Ik moet inderdaad niet teveel gaan dromen dat is een valkuil van mij dan wil ik weer van alles en loopt het weer mis. Ik ben de laatste tijd actiever bezig met tekenen en krijg hier veel positieve reacties op dus dat motiveert om hiermee verder te gaan. Dat kan ik ook op mijn eigen tijd en tempo doen! En inderdaad World of Warcraft is nog steeds een groot onderdeel in mijn leven, ik haal hier nog steeds veel uit met de contacten die ik hier heb en situaties waar ik van leer. Dank voor je reactie. dat doet mij erg goed!

Ch0k3r
Ch0k3r23 mrt. 2021 - 6:28

Hoe motiveer je een Wajonger is niet de juiste vraag Anne. Het is niet aan een ander om jouw te motiveren. Dat is aan jezelf. En nee dat is niet makkelijk, en nee je bent mogelijk niet geschikt voor werk dat je graag zou willen doen. Hoeveel 'gezonde' mensen zijn er denk je, die elke dag zichzelf opnieuw moeten motiveren om naar dat niet zulke leuke werk te gaan? Maar er moet brood op de plank komen, en weer doorgaan.

4 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r23 mrt. 2021 - 6:28

Jouw = jou

Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 7:53

je hebt helemaal gelijk dank voor je reactie!

Ch0k3r
Ch0k3r23 mrt. 2021 - 9:03

@anne Had graag gezien dat het makkelijker zou gaan, en dat de arbeidsmarkt wat makkelijker toegankelijker zou zijn voor mensen die beperkt kunnen werken. Maar helaas. En met de verrechtsing van Nederland in het achterhoofd wordt het de komende jaren denk ik alleen maar erger. :(

Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 9:20

dat klopt! Ik moet proberen mijn leven zo leuk mogelijk te maken wat haalbaar is voor mijzelf. Gelukkig kan ik naast schrijven ook best goed tekenen dus daar richt ik me op

P Haan
P Haan23 mrt. 2021 - 6:20

Hoe motiveer je een Wajonger? 'Gelukkig ben ik iemand die niet gauw opgeeft' Daar heb je je antwoord. Dat het je door de regelingen niet makkelijk gemaakt wordt is helder, maar je eigen instelling brengt je altijd ergens.

1 Reactie
Anne Houtsma2
Anne Houtsma223 mrt. 2021 - 7:53

dank voor je mooie reactie!

Petra Privacy
Petra Privacy23 mrt. 2021 - 6:07

Mensen worden gemotiveerd als ze serieus worden genomen. Als ze hun eigen talenten mogen zijn en samen met anderen dat met hun leven kunnen doen wat ze ook graag willen doen. En als er niet over ze wordt gepraat maar met ze wordt gepraat. Digitale contacten voldoen voor velen wel maar ook voor velen niet. En die verdwijnen in de anonimiteit, proberen overeind te blijven maar ruimte voor dat menselijke verhaal is er steeds minder. Een manier om gezien en gehoord te worden is dagbesteding of werk en daar hoort dus ook vrijwilligerswerk bij. Een volwaardige vorm van werk, waar ook honderdduizenden mensen blij mee zijn. Dit land heeft circa 3 miljoen mensen die vrijwilligerswerk doen, onze hartelijke dank daarvoor. Wat de Wajong betreft, op dinsdag 2-2-2021 is bekend gemaakt dat de initiatiefnota van Jasper van Dijk van de SP, een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Dat moet nog wetgeving gaan worden, dus motiveer jouw netwerk om dit voor elkaar te krijgen. Onze inzet blijft, voor alle mensen met een beperking, omdat iedereen mee mag doen. Hierbij de link: sp.nl/nieuws/2020/11/sp-en-cda-presenteren-plan-voor-sociale-werkvoorziening-nieuwe-stijl. En dit jaar hebben we het ook voor elkaar, dat de huurders in dit land, geen huurverhoging krijgen. Dat is dus een verbetering van de woonlasten voor circa 850.000 mensen. En ook die inzet blijft, dat resultaat is behaald door Sandra Beckerman van de SP samen met alle huurders die beseffen dat samenwerking loont.

komputerhulp
komputerhulp22 mrt. 2021 - 23:56

Verkorte ict opleiding, Die wordt voor Wajongers betaald door het UWV en zo niet kan je dat afdwingen. https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Opleidingen/Staatscourant/Scholing.html En dat is best succesvol. Zie:https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Opleidingen/Girls_in_tech/Girls_in_tech_NL.pdf

1 Reactie
Contra-mine
Contra-mine23 mrt. 2021 - 8:16

@komputerhulp: Sinds 2015 is de Wajong alleen nog maar voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor die groep is er bij UWV geen ruimte meer voor begeleiding. Die zijn aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente waarin ze wonen.