Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hoe links en rechts strijden voor een nieuw paternalisme

  •  
08-08-2021
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
310 keer bekeken
  •  
identiteit

© Afbeelding: Gerd Altmann

Rechts wil de samenleving wortelen in een gedeelde cultuur en links strijdt juist voor de identiteit van het individu en brengt een ode aan het verschil. Ongewild en onbedoeld beperken ze daarmee allebei de openheid en vrijheid in het publieke debat.
We leven in fascinerende tijden. Ik schrijf al jaren vrijwel dagelijks over wat me opvalt en ik denk dat ik dat doe omdat we op een groot kantelpunt staan. Een kantelpunt zoals ook de Franse Revolutie een kantelpunt was. Voordat corona uitbrak waren er veel discussies over identiteit en cultuur. We moesten weer trots zijn op ons land, de vlag hijsen, op schoolreisje naar het Rijksmuseum en breder was er een gesprek over wat onze cultuur eigenlijk is en wie daarbij hoort en wie niet. Baudet dreef dit op de spits door te spreken over de homeopathische verdunning van ons volk en door te stellen dat de eens zo rijke Europese cultuur door alle invloeden van buitenaf een ruïne is geworden. In vrijwel heel Europa werd een nieuwe geschiedenis geconstrueerd om Europeanen weer een identiteit te geven.
Deze discussie verdween wat naar de achtergrond toen corona uitbrak en mensen die geen zin hadden in maatregelen al snel wetenschappers, politici, rechters, journalisten en politieagenten begonnen te wantrouwen en daarmee vrijwel alle instituties van onze rechtsstaat op losse schroeven zetten. Eerst was er dus een hang naar identiteit waarbij men iedereen minachtte die niet vast wilde houden aan oude tradities of weigerde zich te herkennen in een gedeelde geschiedenis en daarna wantrouwde men alles wat ons land tot ons land maakt. Zo raakte men dus meer en meer op drift. We weten blijkbaar niet meer wie zijn, waar we thuishoren en wie ons en onze vrijheid beschermt of juist probeert af te pakken. We lijken aan onszelf overgeleverd en creëren onze eigen strohalmen en waarheden om staande te blijven. Al grijpen we ons daarbij niet zelden vast aan de meest dwaze verhalen.
Nu corona wat meer op zijn retour lijkt – of nu we wat meer aan het virus gewend zijn – lijken we terug te keren naar de vraag wie we zijn, wie we mogen zijn en of er wel een plek is om te zijn wie we willen zijn. Rechts doet dat nog steeds door het beschrijven van een gedeelde cultuur en links doet dat door juist de nadruk te leggen over de – fluïde – identiteit van het individu. Bij dat laatste lijkt het wel of van alle kanten mensen hun zelfbeeld tonen en aan de samenleving vragen of het oké is om te zijn wie ze (menen te) zijn. Dat is fascinerend om te zien. En vervreemdend ook, omdat het zich tonende individu zich snel miskend voelt en daardoor allerlei eisen stelt om geaccepteerd te kunnen worden. Dat maakt de samenleving steeds complexer en geeft burgers steeds vaker het gevoel dat ze het niet goed doen, waardoor de zin om verschillen te omarmen steeds meer onder druk komt te staan.
Ook ik loop hierin vast. Ik ben opgegroeid tussen veel verschillende mensen. Mijn opa en oma hadden een meervoudig gehandicapte buurjongen die ik regelmatig zag, neefjes waren geadopteerd of verwekt door een gekleurde ouder, op de basisschool speelde ik met kinderen uit allerlei culturen, ik liep al op jonge leeftijd tussen mensen die dakloos of verslaafd waren of binnen de GGZ woonden, ik heb al mijn hele leven vrienden met allerlei seksuele voorkeuren, geloofsovertuigingen of culturele achtergronden en dat alles was nooit een issue. Toen op een stage bij de GGZ iemand ooit tegen mij zei dat gelijkwaardigheid heel belangrijk is, had ik geen idee waar ze het over had. Ik kende geen ongelijkwaardigheid. Ik ging met iedereen normaal om en besprak met iedereen de problemen die bij mijn, hun of ons leven hoorde. De ene vriend worstelde met geld, de andere persoon met relaties, weer een ander had moeite op school en weer een ander werd geweigerd bij een discotheek of twijfelde over op ze op mannen, vrouwen of allebei viel. We bespraken dat, zochten naar oplossingen en hadden het verder prima. En als mensen niet konden praten – zoals de buurjongen van mijn opa en oma – zocht ik andere manieren om het leuk te hebben. Dat ging prima.
Ik vond het leven tegelijkertijd een hachelijke zaak en ik wist lang niet wat precies de bedoeling van het leven was. Ik vond echter dat we allemaal in hetzelfde schuitje zaten en het maakte me echt niets uit wat mensen in alle twijfels en onzekerheden met hun tijd op aarde deden en hoe of met wie ze die door wilde brengen. Ik ging met iedereen om en vond alles oké. In de zoektocht door het leven vonden we elkaar.
De laatste tijd is dat een probleem. Mijn vrienden en kennissen zijn gewoon hetzelfde, maar inmiddels word ik me vrijwel voortdurend bewust gemaakt van verschillen in de rest van de samenleving. Ik moet blijkbaar iets vinden van mannen die in jurken lopen, van vrouwen die zich niet als vrouw willen zien, van mensen die niet naar geslacht kijken maar gewoon op mensen vallen, van mensen die in een verkeerd lichaam geboren zijn en daarmee worstelen omdat ze dan blijkbaar ‘geslacht-bewust zijn’ waardoor ze mensen met een genderneutrale opvatting kunnen kwetsen en noem maar op. Ik moet er allemaal iets van vinden, want als ik roep dat ik het allemaal prima vind – zoals tot voor kort dus – ben ik onverschillig, kom ik niet op voor gemarginaliseerde groepen en ‘blijf ik lekker in mijn eigen bubbel zitten’. Het is allemaal maar lastig en als ik benoem dat ik het lastig vind, krijg ik te horen dat het komt dat door mijn ‘white fragility’ en dat ik makkelijk praten heb als witte man die het geslacht waarmee hij geboren is blijkbaar prima vindt. Als zogeheten cisman heb ik blijkbaar geen enkel recht van spreken en moet ik in het debat mijn plek weten; die van zwijgende partij die toch begaan moet zijn en openlijk verschil erkent. Of zoiets dergelijks.
Het zet me klem en laat me dikwijls met stomme verbazing achter. Zo werd ik laatst tijdens een lezing over filosofie onderbroken door een meisje dat riep dat alle filosofen welgestelde witte mannen waren niets tegen de slavernij deden. Toen ik als reactie iets vertelde over de Arabische en islamitische filosofen die in de 11e en 12 eeuw de oude Griekse geschriften van met name Aristoteles weer naar Europa brachten en daarmee het christendom in verlegenheid brachten en hoe islamieten toen meer ‘verlicht’ leken dan de moslims van nu en de christenen van toen, kwam er geen reactie en geen gesprek. Alle witte mannen waren fout, zijn fout en blijven fout. Soms wordt me zelfs gezegd dat ik me als witte welgestelde man even niet in een discussie moet mengen. Dat is nogal wat. Als iemand anders zou zeggen dat een zwarte gemarginaliseerde man beter even ergens weg kan blijven is het huis te klein. En terecht. Alle stemmen doen er toe en iedereen moet een plek in kunnen nemen en zijn of haar stem kunnen laten horen. Ik zou zo graag willen zeggen dat iedereen lekker zijn eigen leven moet leven, dat alles prima is zo lang we elkaar de ruimte gunnen en dat ik voor iedereen in de bres zou springen als de vrijheid of eigenheid ergens wordt geblokkeerd. Zo heb ik dat altijd gevonden en gedaan en zo vind en doe ik dat nog steeds. Blijkbaar is dat nu verkeerd.
Wat deze tijd mij wel leert is dat Simone de Beauvoir helemaal gelijk had toen ze in de ‘tweede sekse’ schreef dat ‘je niet als vrouw geboren bent, maar tot vrouw wordt gemaakt’. Alles lijkt inderdaad een artefact van de cultuur. De natuur heeft de woorden ‘man’ en ‘vrouw’ niet bedacht en de natuur heeft ook geen beschrijving gegeven over hoe we ons dienen te gedragen. We weten eigenlijk alleen dat er mensen met een piemel en mensen met een vagina zijn en de rest zijn verhalen die we onszelf en elkaar vertellen en die we bestendigen in de werkelijkheid. Al kijken we voor die verhalen vaak naar hoe dieren het doen, maar inmiddels weten we ook dat wat gewoon is voor dieren voor een mens niet normaal hoeft te zijn. Het is zelfs een naturalistische drogreden om te stellen dat wat in de natuur – of bij dieren – gebeurt per definitie goed is. Werkgevers voeren nog wel eens reorganisaties of loonmatigingen door onder het mom van ‘het is eten of gegeten worden’, maar over het algemeen proberen we onze natuurlijke neigingen of primatenwetten in bedwang te houden. Dat noemen we dan cultuur of beschaving. We cultiveren wat de natuur ons gegeven heeft. Omdat we niet anders kunnen of omdat een ‘braakliggend terrein’ – de wilde natuur – ons geen rendement oplevert. Onze gegeven natuur wordt dus voortdurend bewerkt naar hoe we het willen hebben.
We komen nu in een tijd terecht waarin mensen sowieso niet accepteren wat – al dan niet door de natuur – gegeven is. We krijgen te maken met een generatie die is opgegroeid in een wereld waarin vrijwel alles op maat is en waar weggeswiped kan worden wat niet bevalt. Zo kun je omgaan met de apps op je eigen telefoon, maar of je zo ook kunt omgaan met een samenleving waarin mensen ook wel eens iets anders willen zien of horen is de vraag. Rekening houden met elkaar wordt nog een opgave vrees ik. Veel jongeren vinden de buitenwereld saai, traag, onvoorspelbaar en niet interessant en zitten liever op YouTube, Instagram en vooral TikTok waar alles snel en dynamisch is en vooral past bij de eigen voorkeuren. Mijn dochter van tien gaat soms al zuchten als we een programma willen zoeken dat we allemaal leuk vinden en vaak kan ze het niet eens opbrengen het gekozen programma af te kijken. Ik hoorde al van vrienden met puberende kinderen dat het een hele strijd is ze te laten eten wat de pot schaft, omdat ze al iets gegeten hebben in de stad of liever zelf iets uitzoeken bij Thuisbezorgd. Het leven wordt een groot keuzemenu en geen keuze hoeft definitief te zijn; als het niet bevalt klik je gewoon weer even verder.
Dat gaat nog wat worden. Het is een kritische generatie die goed weet wat ze wil, maar het ook lastig lijkt te vinden als een ander iets anders wil of als ze zich wat moeten aanpassen. Ik ben er zeker niet tegen dat mensen hun eigen leven vormgeven en stevig een eigen plek innemen in de samenleving, maar ik vind het wel lastig als ze daarbij anderen de les lezen of van hun plek stoten als ze even hun zin niet krijgen of als dingen even anders zijn dan ze verwachten.
Dat lijkt in toenemende mate te gebeuren. De buitenwereld moet zich aanpassen aan de voorkeuren het individu alsof het een playlist op Spotify is en het individu kan, wil en hoeft niet meer te accepteren wat gegeven is. Door dit alles worden mensen zonder pardon gediskwalificeerd, zonder proces ontslagen en komen bepaalde woorden zonder verdere uitleg op een verboden woordenlijst. Dit betekent niet direct dat ‘we niets meer mogen zeggen’, maar wel dat we op onze woorden moeten passen of dat concerten worden gecanceld of films amper te zien zijn als de makers als ‘fout’ worden bestempeld. Het is waar dat mensen heel veel praten over wat ze niet mogen zeggen en daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat ze het dus wel mogen zeggen. Dat is echter flauw. Ik schreef onlangs over hoe optredens worden gecanceld of voorstellingen worden aangepast omdat de inhoud of de maker niet zou deugen. Het klopt dan dat ik in alle vrijheid mag zeggen dat ik een bepaalde voorstelling niet kan zien. Daar heb ik alleen geen reet aan als ik toch nieuwsgierig ben naar de voorstelling of het gecancelde concert. Ik mag me vrij bewegen in een huis met gesloten deuren en dat voelt dus onvrij. Doordat anderen woorden of voorstellingen afkeuren – wegdrukken of wegswipen – moet ik op mijn woorden passen en kan ik bepaalde voorstellingen niet meer zien. Dat tast de vrijheid dus aan, zowel voor de consument als voor de maker.
Het is wat alles op een hoop en door elkaar. Mogelijk leg ik verbanden die er niet direct zijn. Ik zal dat allemaal nog eens uitwerken en veel zaken heb ik al eerder uitgelegd. Ik maak me grote zorgen. Soms heb ik het gevoel dat we aan de vooravond staan van een grote catastrofe. Niet alleen doordat het weer steeds extremer wordt, maar vooral doordat we, zowel als samenleving als als individuen, meer en meer de weg kwijt raken en daardoor steeds minder openheid en vrijheid verdragen. Ik zag al de opkomst van extreemrechts – lees mijn bundel met brieven aan Baudet – die probeert te bepalen wie er wel of niet bij een groep mag horen en zie nu de opkomst van bevoogdend links die probeert uit te maken wie het meest verdraagzaam is en uit welke woorden en daden dat dan blijkt.
Ooit leek links te staan voor maatschappelijke vrijheid, maar inmiddels wordt die vrijheid – in mijn beleving – door links en rechts bedreigd en komen de partijen steeds meer tegenover elkaar te staan omdat ze zich beide niets willen laten zeggen en ze tegelijkertijd heel stellig zijn over wat een goede samenleving zou moeten zijn. Beide kampen graven zich in in hun eigen gelijk en ontmoeten elkaar daardoor steeds minder. Ik ben benieuwd wat daarvan het effect gaat zijn. Ik voorspel weinig goeds. Openheid, vrijheid, veiligheid, verdraagzaamheid en vertrouwen waren soms al ver te zoeken en we stoppen die ingrediënten voor een prettige samenleving steeds verder weg. Dat kan haast niet goed blijven gaan. Tenzij rechts hun definitie van de dominante cultuur breder trekt en links zoekt naar mogelijkheden om individuen daarin een plek te geven zonder de acceptatie met verboden woorden en diskwalificaties aan anderen op te dringen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (134)

OlavM
OlavM9 aug. 2021 - 15:03

Hier en daar wel wat herkenbare overpeinzingen, maar als geheel niet erg samenhangend. De schrijver scheert rechts en links over één kam en maakt daarbij een karikatuur van wat hij "links" noemt: [Rechts doet dat nog steeds door het beschrijven van een gedeelde cultuur en links doet dat door juist de nadruk te leggen over de – fluïde – identiteit van het individu.] Links -hoe dat ook precies omlijnd wordt- legt als geheel helemaal niet de "nadruk op de identiteit van het individu". Het gaat links ook altijd over gezamenlijkheid, solidariteit, strijd voor rechtvaardigheid en tegen discriminatie, e.d. Er is tegenwoordig inderdaad wel een stroming binnen links die de nadruk legt op "(inter)sectionaliteit", d.w.z. een onderscheidende kenmerken ten opzichte van de anderen in de samenleving waardoor de desbetreffende groep(en) discriminatie ondervindt/en. Dat is wat anders dan hoed de schrijver het weergeeft. [Als zogeheten cisman heb ik blijkbaar geen enkel recht van spreken en moet ik in het debat mijn plek weten; die van zwijgende partij die toch begaan moet zijn en openlijk verschil erkent.] [Alle witte mannen waren fout, zijn fout en blijven fout. Soms wordt me zelfs gezegd dat ik me als witte welgestelde man even niet in een discussie moet mengen.] Ik kan uiteraard niets afdoen aan de persoonlijke ervaringen van de schrijver, maar hier kiest hij een soort slachtofferrol die niet past. [Ooit leek links te staan voor maatschappelijke vrijheid, maar inmiddels wordt die vrijheid – in mijn beleving – door links en rechts bedreigd .....] Deze gelijkstelling tussen links en rechts is volstrekt onterecht. Links staat nog steeds voor een solidaire, niet discriminerende, rechtvaardige samenleving. Hiervoor hoef je bij rechts voor het echie niet aan te komen. [Het is wat alles op een hoop en door elkaar. Mogelijk leg ik verbanden die er niet direct zijn.] Dat denk ik dus ook.

1 Reactie
OlavM
OlavM9 aug. 2021 - 15:07

Correctie laatste regels van het derde blokje": ...d.w.z. onderscheidende kenmerken ten opzichte van de anderen in de samenleving waardoor de desbetreffende groep(en) discriminatie ondervindt/en. Dat is wat anders dan hoe de schrijver het weergeeft.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen9 aug. 2021 - 8:31

De belangrijkste vraag schijnt momenteel te zijn of je gevaccineerd bent of niet.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 10:46

en niet te vergeten waarmee!

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 0:04

Typisch dat een vrouw een mens is gekenmerkt door een vagina. Het equivalent van de penis is de clitoris. Een detail wellicht of toch weer niet.

1 Reactie
OlavM
OlavM9 aug. 2021 - 14:30

Geen detail. Scherp opgemerkt.

Sonic2
Sonic28 aug. 2021 - 22:12

Ik heb helemaal niet met rechtse identiteitspolitiek en niets met Woke. Ik vind mezelf niet woke, maar wordt er door onfatsoenlijk rechts wel elke keer indirect op aangesproken. Het hele artikel hierboven is ideologisch van aard en ultra rechts en woke links mogen hier verder mee stoeien. De Baudet, Engeltjes van de wereld. Of Simons en Gario. Laten we huizen gaan bouwen. De armoede en ongelijkheid aan pakken, maar de identiteitspolitiek begint vermoeiend te worden.

15 Reacties
Satya
Satya8 aug. 2021 - 22:31

Woke is een begrip geworden om anderen het zwijgen op te leggen. Vaak heb ik het idee dat mensen die het woord gebruiken niet eens weten wat woke werkelijk is zie de reactie van Dirk den Boer over een kind dat iets over vegetarisch eten roept. Woke is niet bijster constructief en gaat rechts achterna maar is een reactie op het gebrek aan actie tegen het in achterstand houden van zwarte Amerikanen waar best parallellen naar de Nederlandse samenleving te trekken zijn. Waar ik vind dat links tekort schiet is dat ook hier die ontkenning vaak wordt gebruikt ipv het erkennen en samen bestrijden, waar ook best kritiek op de gemeenschap in achterstand mag wezen maar wel betere als van rechts dat niet verder komt als slachtofferrol is de oorzaak. De oorzaak is zeer breed en dient in de breedte aangepakt te worden. Daar mis ik momenteel op links solidariteit.

dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 22:35

Dus plaats je jezelf in je eigen bubbel, door over onfatsoenlijk rechts te beginnen. Niks mis mee trouwens, het schijnt niet anders te kunnen tegenwoordig

Dronevliegenier
Dronevliegenier9 aug. 2021 - 5:14

Helemaal goed. Jij zegt hetzelfde als - 27 juli 2020 - 13:14 - Herman Brusselmans: "Ben ik woke? Natuurlijk ben ik dat, ik was het al in de jaren zeventig, hoewel de term woke pas tot het taalgebruik ging behoren vanaf 2016. De betekenis van woke is simpel, het betekent dat je wakker bent, en alert voor maatschappelijke problemen, tendenzen, evoluties, veranderingen, en polarisaties. Woke is een term die wortelt in het linkse kamp. Er zullen weinige rechtse klootzakken zijn die beweren dat ze woke zijn, behalve als ze woke hun eigen betekenis gaan geven: wakker zijn voor het op verkeerde manieren wakker zijn van linkse pipo’s, vooral jongeren." Als iemand het ontspannend vindt om naar Formule 1 races te kijken zegt dat niets over iemands betrokkenheid bj het milieudossier. Ook hier geldt: presumed innocence. En of een rechtse klootzakt inconsquent gedrag insinueert en of namaak links rept van verraad: men doet maar. Wij gaan verder Aan het eind van zijn betoog noemt Herman zichzelf woke en links waarmee hij een anachronisme creëert. Daarnaast klinkt beginnen met het leenwoord vreemd. Ik hou het op links en woke. https://www.powned.tv/artikel/woke-of-niet-woke

Me, myself and I2
Me, myself and I29 aug. 2021 - 7:48

Misschien betekent woke wel gewoon dat je graag tot het groepje activisten wilt behoren, maar eigenlijk geen idee hebt waar je actie tegen wilt voeren.

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 9:33

Gevaarlijk, gevaarlijk hoor Satya, de solidariteit waar jij naar streeft, dat staat dicht bij het nog effectiever smoren , Rutger's wegswipen van andersdenkenden, van kritische geluiden en het ongecensureerd, onbevangen uiten van denkbeelden, ook al zijn die niet bepaald PC. Is ook precies wat Paul Scheffer zo beangstigt in zalen vol wokes waar hij toch nog wel eens optreedt (al krijgt hij naar zijn hoofd gesmeten dat hij racist is,wel redelijk is maar onveilig,tegenstrijdig, anders, en gaan ze demonstratief met de rug naar hem toe zitten. Hij was blij toch ook nog enkele andere geluiden te horen daar, maar jij wilt dus nog meer solidariteit.......

nDialectics
nDialectics9 aug. 2021 - 9:38

@Dv In tweevoud inderdaad. Wat was er eerst links of woke? [rethoric question alert!] Uitspraak woke fonetisch: wəʊk fonemisch: w̥ə̜uʔk Links en w̥ə̜uʔk klinkt beter dan w̥ə̜uʔk en links.

Dronevliegenier
Dronevliegenier9 aug. 2021 - 9:56

@Satya "Waar ik vind dat links tekort schiet is dat ook hier die ontkenning vaak wordt gebruikt ipv het erkennen en samen bestrijden, waar ook best kritiek op de gemeenschap in achterstand mag wezen maar wel betere als van rechts dat niet verder komt als slachtofferrol is de oorzaak." In feite een tweeledige ontkenning,namelijk rechts zou ook geen macht hebben om de gemeenschap in een achterstandspositie te houden. En rechts vult hierop aan: succes is een keuze net zoals mislukking een keuze is.

Ivan61
Ivan619 aug. 2021 - 9:58

@ Satya, Ik ben links en heb helemaal niks met identiteitspolitiek sterker nog ben helemaal tegen. De termen zoals positieve discriminatie maken mij misselijk. Voor mij is onbelangrijk waar vandaan iemand komt en hoe hij of zij zich noemt. Toen SP paar jaar geleden om verhoging van minimumloon begon werden zij tegengewerkt door andere links en nu heeft zelfs VVD dat in verkiezingsprogramma. 2 jaar geleden heb ik het onderzoek afgerond naar leef en woon omstandigheden van arbeidsmigranten in Groningen en alleen SP nam dat mee om verder aan te pakken. Andere links vond dat niet belangrijk of sexy genoeg. De voedselbanken hebben radiospot tegenwoordig. Zou dat niet prioriteit zijn voor links moeten zijn? De voedselbanken afschaffen bedoel ik. Dan doen zij tenminste iets voor gewone mens ongeacht huidskleur of gender.

Dronevliegenier
Dronevliegenier9 aug. 2021 - 10:03

@Sonic "Helemaal goed. Jij zegt hetzelfde als – 27 juli 2020 – 13:14 – Herman Brusselmans:" Hierboven, is aan jou gericht,

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 11:30

"Wokeness" is uiteraard uit de US gearriveerd. De definitie "a state of being aware, especially of social problems such as racism and inequality" geeft al aan dat het fenomeen al eeuwen bestaat, tenminste in sommige kringen, maar dat het woord relatief nieuw is. Het is ook meer of minder subtiel van betekenis veranderd sinds het wordt gebruikt door "social justice warriors" van eigen bodem. Filosoof Marcus Garvey lanceerde in 1923 de oproep “Wake up Ethiopia! Wake up Africa!” “stay woke” werd ook gebruikt door blueszanger Huddie Ledbetter a.k.a. Lead Belly in 1938 in een begeleidende gesproken tekst bij een protestlied “Scottsboro Boys,” nav een raciaal akkefietje waarbij zwarte jongens (vals) werden beschuldigd van het verkrachten van twee blanke vrouwen. Maw een waarschuwing aan zwarte mannen om op hun hoede te zijn. Inmiddels is het woord "mainstream". https://www.youtube.com/watch?v=VrXfkPViFIE

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 11:52

PS voor lui die in Lead Belly zelf geinteresseerd zijn: een korte biografie is hier te vinden. https://www.britannica.com/biography/Leadbelly

RainB
RainB9 aug. 2021 - 12:35

@Sonic, Dus voor iedereen een huis, een auto, 2x per jaar op vakantie en regelmatig een BBQ en elk jaar een nieuwe telefoon?

Satya
Satya9 aug. 2021 - 13:47

Dirk In Nederland spraken Peterson en Cliteur gewoon ondanks protesten van woke. Gelukkig maar. Het valt allemaal best mee. Je laat je bang maken met framing. Vliegenier Achterstandswijken spreken voor zich betreft rechtse identiteitspolitiek, waar links in meegaat jammer genoeg. Sarajilja Hou je dus liever ontstane situatie door identiteitspolitiek in stand.

Satya
Satya9 aug. 2021 - 13:48

Sarajilja Mijn laatste zin is een vraag, was vraagteken vergeten. Is niet als constatering bedoelt.

Ivan61
Ivan619 aug. 2021 - 18:02

Satya, Discriminatie moet je altijd bestrijden en dat doe ik ook. Meer kan ik niet doen toch?

Ivan61
Ivan618 aug. 2021 - 19:02

Beste Rutger, Ik raad je aan om deze documentaire te bekijken: https://www.npo3.nl/3doc-ik-deed-aangifte-tegen-de-minister-van-onderwijs/05-08-2021/VPWON_1330554 Jij doet aan aannames en lijkt dat jij geen discussie niet aandurft of wenst. Onze omme Han doet dat met plezier, misschien kan je zijn voorbeeld volgen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout8 aug. 2021 - 18:37

By the way: was Alexander de Grote biseksueel? Als je de halve wereld wil veroveren - zoals ik - dan kan ik me dat niet voorstellen zonder een enorme overdosis testosteron. Nooit echt begrepen hoe je dan nog kan geil lopen op mannen en ik heb ontzettend stoere mannen gekend. Denk ik in hokjes??

4 Reacties
dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 20:19

De Chinese admiraal die aan hoofd van een enorme vloot van supergrote schepen rond 1400 op expeditie was gestuurd om de hele toen bekende wereld (India, Indonesie, Arabie, Oost Afrika) te ontdekken/aan te doen was een eunuch, Arjan, dus helemaal geen testosteron.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 aug. 2021 - 23:08

[was Alexander de Grote biseksueel?]. Nee dat was hij niet. Seksuele orientatie met de bijbehorende hokjes is een 19de eeuwse uitvinding. Daarvoor waren er alleen seksuele handelingen. Of Alexander sex had met Hephaestion weet niemand al denkt Robin Lane Fox van wel.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout9 aug. 2021 - 2:00

@Danielle Kijk, dat bedoel ik. Foucault (zie mijn reactie @Mark Huysman hieronder) dateert de uitvinding 'mens' als hybride transcendentaal dubbelwezen rond 1800. Daar is dat wijzen - je bent zus of zo - dat gelazer dus, begonnen. Een goed filosoof houwt dat in steen als hypothese en gooit ons niet in twijfel als Rutger van Eijken om ons nog verder allerlei onzin te laten opbouwen over onze 'identiteit.'

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 8:27

In het algemeen ben ik niet dol op Franse filosofen al heb ik natuurlijk wel Kristeva moeten lezen.

OlavM
OlavM8 aug. 2021 - 16:33

@ zekernietjoops: Jouw buitengewoon simplistische benadering is in strijd met de realiteit van de feitelijke ervaring van veel mensen en de natuur. In verreweg de meeste gevallen worden mensen inderdaad geboren met een penis dan wel een vagina en eierstokken, maar soms hebben ze b.v. kenmerken van beide geslachten. De praktijk is dan altijd geweest, dat hun een van beide geslachten wordt toegekend, wat later tot grote problemen kan leiden en soms wordt "gecorrigeerd". Tegenwoordig is het trouwens mogelijk een paspoort zonder geslachtsaanduiding te hebben, als voor betrokken mensen een zwaarwegend punt is. De hormoonhuishouding bij mensen is verschillend. Per individu verschilt de verhouding tussen testosteron en oestrogenen. Met jouw simplistisch verhaal kan je ook niet verklaren waarom een deel van de mensen zich emotioneel en erotisch meer tot hetzelfde geslacht dan tot het andere geslacht voelt aangetrokken. In de sociale werkelijkheid bestaat m.i. een soort continuum, waarbij aan het ene uiterste mensen staan die zich hun hele leven uitsluitend tot de andere sekse voelen aangetrokken, en aan het andere mensen die zich gedurende hun hele leven uitsluitend tot hun eigen sekse. Daartussen in bestaan alle mogelijke mengvormen: in het midden "zuivere" biseksuelen, en tussen het midden en de uitersten mensen die zich meer tot het een maar deels ook tot het ander voelen aangetrokken, of in wisselende verhoudingen gedurende hun levensloop. Dit is de sociale en psychologische werkelijkheid, waaraan jouw eendimensionale beeld geen recht doet. Het is eigenlijk nog ingewikkelder, omdat er feitelijk ook mensen zijn die -vaak van heel jongs af aan- psychisch en emotioneel ervaren dat ze in een ander lichaam zijn geboren dan behoort bij hun werkelijke identiteit. Nu kan je wel gaan roepen dat dat onzin is, aangepraat, ziekelijk of wat dan ook, maar het is gewoon een werkelijkheid die voor de betrokken personen heel echt en dwingend is. Niet voor niets hebben ze er een ingrijpende en langdurige geslachtswijziging over om zich weer compleet zichzelf te kunnen voelen. (Het zelfmoordpercentage onder hen is relatief groot vanwege hun zware ontwikkelingsgang). En tenslotte: als je toch zo graag jouw zogenaamde "de natuur dicteert"-beeld wil vasthouden: hoe verklaar je dan homoseksualiteit die ook bij vele diersoorten is geconstateerd? De schepping is veel minder simpel en eendimensionaal dan jij je voorstelt.

12 Reacties
Durk Morrees
Durk Morrees8 aug. 2021 - 18:29

De door jou genoemde "feitelijke ervaring" is net zo sterk (of zwak) als wat voor anderen ervaren feiten zijn. Het zegt niet zoveel. Feiten en ervaringen los van elkaar beschouwd hebben meer kracht. Zo is iemand die met een penis is geboren en allerlei andere mannelijk geslachtskenmerken biologisch feitelijk een man ook wanneer deze zichzelf om wat voor oorzaak ook, dus eveneens een natuurlijk of door nurture ontwikkelde oorzaak, of een combinatie daarvan, net zo goed een vrouw. Andersom geldt dat ook. Maar de ervaring, in dit geval tevens een feit, dat zelfs binnen de meest vooruitstrevende feministische kringen de vrouwen er onoverkomelijke moeite mee hebben wanneer een als man geboren vrouw zich vervoegd in de damestoiletten een aanwijzing voor een reëel probleem waar alleen een derde weg soelaas biedt die niet gevonden wordt in de tegenstelling door een eenvoudige verdeling tussen conservatief en progressief of links en rechts.

zekernietjoops
zekernietjoops8 aug. 2021 - 20:16

OlavM, “Jouw buitengewoon simplistische benadering is in strijd met de realiteit van de feitelijke ervaring van veel mensen en de natuur.”(??) Allereerst: mijn reactie op het artikel doet recht aan de vanaf het begin van de beschaving gedeelde werkelijkheid en waarheid die ik in mijn eerste 2 alinea’s vermeldde en – CRUCIAAL - die de gehele mensheid tot nog slechts enkele 10-tallen jaren geleden deelde, want als vanzelfsprekend en fundamenteel ervoer. DAT negeren of zelfs ontkennen is niet alleen dwaas maar ook zeer bedenkelijk en zelfs immoreel, zeker in het licht – of beter, de toenemende duisternis - van nu steeds duidelijker zichtbare nadelige en zelfs rampzalige gevolgen en implicaties die ik in een vandaag ook geplaatste reactie op het artikel “Brullend naar de ondergang” aanstipte. Even heb ik overwogen om (zeer) zeldzame lichamelijke beschadigingen of afwijkingen bij geboorte, waaronder m.n. hermafroditisme, in mijn reactie mee te nemen, maar omdat die vanzelfsprekend zijn en even vanzelfsprekend tot begrip en mededogen (moeten) leiden en voor zover ik weet, nooit tot (oeverloze) discussies als de huidige leid(d)en, heb ik daarvan afgezien. Een van de verderfelijkste punten van waar U kennelijk voorstander van bent, is voor mij dat ‘onze’ overheid sinds kort alle bovenstaande volstrekt negeert en mee is gegaan en zelfs capituleerde voor kakofonische verwarring en leugens verbreiden, zoals ik in mijn reactie beschreef : en wel op een wijze die nauwelijks ergerniswekkender kon zijn, n.l. door deze wettelijk vastgelegd te ‘legitimeren’ in alle sindsdien uitgegeven paspoorten en identiteitsbewijzen waarin zelfs overduidelijke, want eenduidige geslachtelijkheid als slechts ‘naar keuze’ wordt vastgelegd. Let wel, tegen de wens en wil van de meerderheid die steevast niet eens om een mening werd en wordt gevraagd: een (zeer) kleine en luidruchtig schreeuwende en activistische minderheid kreeg zo haar zin. Vervolgens uw “De hormoonhuishouding bij mensen is verschillend. Per individu verschilt de verhouding tussen testosteron en oestrogenen” Dat is echt een open deur intrappen, dus niet relevant: U maakt het me zo – achteraf – gemakkelijk, omdat ik hormonale aspecten er aanvankelijk ook niet bij wilde betrekken, maar deze, ten overvloede, toch vermeldde vanwege zo veronderstelde betere onderbouwing. Bovendien, bij pas geboren baby’s is die, voor zover ik weet, ook nog niet op het niveau van latere leeftijd. Voorts, wie is hier nu ‘simplistisch’, of zal ik – en dan juist – formuleren: wil met louter individuele emotionele ‘argumenten’ een al sinds het begin van de beschaving EENDUIDIGE, dus onbetwistbare, onderscheiding in twee geslachten relativeren en zelfs ontkennen…? Alsof ze al heel lang geleden niet wisten dat bijv. homoseksualiteit bij beide geslachten voor komt. Ook hermafroditisme of andere ernstige beschadigingen aan voortplantingsorganen zijn niet van vandaag of gisteren. Maar ondanks dit alles, werd niet getwijfeld, laat staan gesleuteld, aan de fundamenteel juiste indeling in 2 geslachten en…let wel, de huidige destabilisering en ontworteling van hele samenlevingen met deze verwarrende waanzin begon slechts enkele 10-tallen jaren geleden en is pas enkele(!) jaren op het dieptepunt zoals we dat nu zien en beleven. Omdat bovenstaande slechts een deel – maar wel, verstrekkend en dominant deel – uitmaakt van de huidige bijna totale verwarring als gevolg van relativering en zelfs ontkenning van bijna alles wat culturen en beschavingen overeind hield, is het niet verwonderlijk en eigenlijk zelfs onvermijdelijk en bijna vanzelfsprekend dat die bij sommigen ook kan leiden tot verwarde gevoelens en gedachten over de eigen seksualiteit: TEMEER als die eenzijdig gevoed en ‘verklaard’ wordt vanuit de door mij in bovenstaande gewraakte en ‘de (valse) toon zettende’ misvattingen. Tenslotte uw “De schepping is veel minder simpel en eendimensionaal dan jij je voorstelt”. Daarmee ben ik het volkomen eens… maar wel op veel meer - en in dit geval andere - gronden dan die welke deze conclusie zo, welhaast triomfantelijk, uw verhaal laat besluiten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 0:06

Mijn Noorse UNI had na de laatste verbouwing genderneutrale toiletten. Probleem opgelost.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 aug. 2021 - 9:46

Danielle Defoe En wat als ik mij als hetero vrouw niet veilig voel in een gender-neutraal toilet?

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 11:40

Minoes&tuin 9 augustus 2021 at 11:46 Wat seksuele orientatie hiermee te maken heeft begrijp ik niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 12:29

NRC columnist Maxim Februari begon zijn leven als meisje. Met zijn transitie heb ik geen enkele moeite. Dat had de GBA ook niet. https://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/17/maxim-februari-over-zijn-coming-out-al-heel-jong-wist-ik-dat-ik-een-jongen-was-a1441650

OlavM
OlavM9 aug. 2021 - 15:27

@ zekernietjoops: De lengte van jouw reactie is voor mij omgekeerd evenredig aan de inhoudelijkheid ervan. Ik zie verder af van een verdere reactie, om niet in herhalingen te vervallen.

zekernietjoops
zekernietjoops9 aug. 2021 - 16:27

OlavM, Uit uw recentste reactie die u duidelijk ook weer in het verkeerde keelgat schoot: "Ik zie verder af van een verdere reactie, om niet in herhalingen te vervallen" Eigenlijk zegt u daarmee dat u niet in staat bent om mij en het overgrote deel van de (wereld)bevolking dat er - voor wat betreft de strekking van mijn betoog - net zo over denkt, overtuigend te weerleggen, maar dat u dat niet onomwonden en ruiterlijk wilt erkennen: Immers, als u ook nog over andere, werkelijk overtuigende argumenten zou beschikken zou u die zeker geven, gezien de ijver en gedrevenheid die u tot nu toe toonde.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2021 - 7:30

DanielleDefoe Ik dacht niet dat ik ergens gezegd had dat ik er moeite mee had en/of heb, met die transitie, integendeel. Wat ik wilde zeggen is: De transitie is zo goed geslaagd dat ik het in het begin niet gezien heb, niet qua uiterlijk en niet qua tekst, zijn. Dat moet toch een fijn gevoel geven op zich. Je wordt zonder aanziens des persoons, eindelijk gezien zoals je bent en al altijd geweest bent. Wat dat je onveilig kunnen voelen betreft moet je zelf maar bedenken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 aug. 2021 - 21:59

Minoes is het voor een hetero vrouw "onveiliger" dan voor een lesbo in een gender neutraal toilet?

Pater
Pater12 aug. 2021 - 11:52

@DD "Mijn Noorse UNI had na de laatste verbouwing genderneutrale toiletten. Probleem opgelost." Dat is nog maar de vraag. Zijn er nog wel urinoirs? Ideale pisbak voor mannen omdat-ie wat hoger hangt en je er dus niet meer naast pist. Ook in de huishoudens aan te bevelen, geen gezeik meer over bril omlaag of omhoog of over ernaast plassen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 aug. 2021 - 12:28

[Zijn er nog wel urinoirs? ] Nee, die zijn er niet. Staand pissen wordt ook niet aangemoedigd.

Pater
Pater8 aug. 2021 - 15:15

Zo eenvoudig is het allemaal niet, jammer voor je. Ee worden bijv. babies geboren met mannelijke én vrouwelijke geslachtskenmerken. Mannen kunnen zich vrouw voelen en omgekeerd: geboren in het verkeerde lichaam en die kunnen zich laten ombouwen. Wat een onzin dat jij daar enige verantwoordelijkheid voor draagt. Het enige dat van je wordt gevraagd is dat je je normaal gevraagt t.o. zulke mensen.

3 Reacties
Pater
Pater8 aug. 2021 - 15:38

Pardon, had onder Sjaan en onder Zekerniet moeten staan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 7:47

"Normaal gedraagt" neem ik aan.

Mini2
Mini29 aug. 2021 - 8:06

'Het enige dat van je wordt gevraagd is dat je je normaal gevraagt t.o. zulke mensen.' Dan ga je van een koude kermis thuiskomen beste Pater!

Hallo4
Hallo48 aug. 2021 - 13:37

''Eerst was er dus een hang naar identiteit waarbij men iedereen minachtte die niet vast wilde houden aan oude tradities of weigerde zich te herkennen in een gedeelde geschiedenis en daarna wantrouwde men alles wat ons land tot ons land maakt.'' Of juist andersom? Het lijkt mij eerder dat er als eerste een groeiende minderheid was die zonder ophouden en op steeds agressievere wijze alles wantrouwt wat ons land tot ons land maakt (e). En pas daarna ging een meerderheid langzaam van zich ging laten horen dat het wel eens een keer genoeg was met niet aflatend op het eigen nest te schijten. Waar komt de filosoof op uit als hij uitgaat van de feiten in plaats van zijn sprookjes vraag ik mij af.

2 Reacties
Joopinie
Joopinie8 aug. 2021 - 17:48

@hallo Dat is zo. Maar ik geloof niet dat de activist in alle gevallen terecht roept dat hijzij voor een hele groep minderheden opkomt. Hard brullen dat iedere blanke cisman alle ja alle anderen kwetst lijkt er louter voor om de eigen agenda er door te krijgen.

sAt0Ri...
sAt0Ri...10 aug. 2021 - 20:03

Hoe ironisch, zo'n verhaal in elkaar weten te draaien en dan een ander aanspreken dat hij van sprookjes uitgaat. Ik heb eerst even twee minuten bij moeten komen van het lachen na het lezen van je post. Sofistisch gelul van de bovenste plank dit. Hoe kríj́g je het bij elkaar verzonnen?!

Mirko
Mirko8 aug. 2021 - 12:38

Dat je overal rekening mee moet houden is inderdaad ongelooflijk vermoeiend, maar als je dat als maat gaat nemen dan kom je uiteindelijk zelf ook bij een nogal vooringenomen positie uit. Eigenlijk zeg je dat de wereld zich moet aanpassen aan jouw onvermogen om die wereld in een coherente visie te vatten. Misschien is dat een nog moeizamere en labielere insteek dan als je het individu of de gemeenschap, hoe je die ook definieert, als maat neemt. Want dan heb je nog iets van handvaten of regels die het samen leven enigszins in kaart brengen, in de vorm van tradities en rechten en dergelijke. Als je eigen vermoeidheid de maat is, dan is er alleen maar willekeur. Dan wordt je de tante die van iedereen verwacht dat ze rekening te houden met haar hoofdpijn.

Sjaantje2
Sjaantje28 aug. 2021 - 12:07

Je wordt steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor de ander en je kunt juist minder authentiek zijn. Uitvoerig wordt besproken welke identiteit je moet hebben, hoe je moet zijn. En je moet iets vinden van een ander, een oordeel hebben. Wanneer je authentiek bent, begrijp je hoe belangrijk het is dat een ander dat ook mag zijn. Alles moet verder zo veilig mogelijk zijn, en ook daarin worden we verantwoordelijk gemaakt voor de ander. Ik word verantwoordelijk gesteld voor het milieu (terwijl ik nou eenmaal echt moet eten, gekweekt door landbouw dat afhankelijk is van overheidsregels). Ik word verantwoordelijk gesteld voor het ziek worden van anderen (terwijl zij zichzelf al optimaal kunnen beschermen). Ik word verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van mijn kind (terwijl elke ouder op den duur merkt dat kinderen hun eigen pad gaan, hoeveel psychologen je er ook op los laat). Laat ieder zijn authentieke zelf zijn. Mocht je erg moeite hebben met iemand? Tip: ga er gewoon zo min mogelijk mee om. En bedenk dat ieder zelf verantwoordelijk is voor het eigen geluk. Wees bezig met je eigen leven in plaats van die van de ander te willen oordelen en veranderen, daar heb je je handen al genoeg aan vol.

1 Reactie
Pater
Pater8 aug. 2021 - 13:11

Zo eenvoudig is het allemaal niet, jammer voor je. Ee worden bijv. babies geboren met mannelijke én vrouwelijke geslachtskenmerken. Mannen kunnen zich vrouw voelen en omgekeerd: geboren in het verkeerde lichaam en die kunnen zich laten ombouwen. Wat een onzin dat jij daar enige verantwoordelijkheid voor draagt. Het enige dat van je wordt gevraagd is dat je je normaal gevraagt t.o. zulke mensen.

zekernietjoops
zekernietjoops8 aug. 2021 - 11:53

Als een mens geboren is met een penis, plus geslachtsbepalende genetische kenmerken x en y, plus de geslachts-specifieke hormonale ‘huishouding’ die zo in gang werd gezet, is HIJ een Man. Dat wordt verder ook duidelijk onderstreept door z.g. secundaire geslachtskenmerken, zichtbaar in de lichaamsbouw. Als een mens geboren wordt met een vagina plus slecht 1 geslachtsbepalend kenmerk, het x-gen, plus de geslachts-specifieke - en van de hierboven beschreven duidelijk verschillende - hormonale ‘huishouding’ die zo in gang werd gezet, is ZIJ een VROUW. Ook in dit geval wordt dat verder duidelijk onderstreept door secundaire geslachtskenmerken in de lichaamsbouw. Aldus overduidelijk en eenduidig beschreven en vastgelegd man of vrouw zijn, dwingend betwisten en zelfs ontkennen of ‘slechts’ relativeren, louter op grond van allerlei vage gevoelens, wensen en drogredenen die met veel ‘woke’-tamtam door zeer kleine minderheden eenzijdig worden opgedrongen, is mijns inziens een van de hoofdoorzaken van de huidige volslagen verwarring, waarin zelfs fundamentele waarheden steeds vaker de uitkomst zijn van wat een almaar vluchtiger en oppervlakkiger ‘publieke opinie’ daarvan maakt of, tegenwoordig steeds nadrukkelijker, daarvan probeert te maken en vooral, dwingend op te dringen. In bovenstaande heb ik nergens de term ‘gender’ gebruikt en/of nodig gehad omdat ik weiger om goed Nederlands verwarrend te vervuilen met opgedrongen amerikanismen die slechts de schijn van feitelijkheid, wetenschappelijkheid en objectiviteit kunnen wekken.

2 Reacties
Mirko
Mirko8 aug. 2021 - 15:12

Ik begrijp die minachting voor gevoel nooit zo. Een gevoel is misschien geen objectieve weergave van een dieper liggende biologische werkelijkheid, maar het is ook niet niks. Mijn persoonlijke benadering is dat je daar respect voor moet hebben , maar het een beetje moet wantrouwen als mensen een enkele eigenschap tot de kern van hun identiteit maken. Het is niet alles, maar het is ook niet niks. Wat wel niks is zijn constructies als geld of de natiestaat. Er is geen baby die geboren wordt met een biologische behoefte aan de natiestaat. Toch heeft dat verzinsel veel meer invloed dan een idee als gender. In de woorden van de schrijver van dit stuk; alles is een artefact van de cultuur. We zijn er zo diep in ingebed dat mensen als u in de illusie leven dat die cultuur de werkelijkheid weergeeft, verzinsels die ze nog niet kennen als onnatuurlijk zien en zichzelf realisten in een verdwaasde wereld wanen. Het lijkt me dat die illusie eerst van tafel moet, voordat we ons gaan afvragen wat gender nou eigenlijk is.

zekernietjoops
zekernietjoops8 aug. 2021 - 17:44

Mirko, Hoe zou ik, met zelfs maar een beetje gezond verstand en voorts, verworven kennis, ervaring en vooral ook mijn eigen ‘sturende’ en soms overweldigende emotionaliteit, ‘minachting voor gevoel’ kunnen hebben, zoals u ten onrechte stelt? Waar ik me aan erger en dat dus hekelde, is dat (z.g. ??) emotionaliteit en vooral, daarmee doorgaans gepaard gaand negeren van overduidelijke feiten, LEIDEND en – levensgevaarlijk - normstellend lijken te worden of al zijn geworden.

Durk Morrees
Durk Morrees8 aug. 2021 - 11:39

"Rechts wil de samenleving wortelen in een gedeelde cultuur en links strijdt juist voor de identiteit van het individu en brengt een ode aan het verschil. " Je kunt net zo gemakkelijk, niet minder overtuigend, met feiten en argumenten gelardeerd, stellen dat rechts in haar liberale vorm die bij haar leidend is, de individuele vrijheid voorstaat en daarmee de diversiteit in ontplooiingsvormen en identiteitskeuze, en dat links met haar toenemende identiteitsdenken mensen in "eigen" culturele en etnische groepen dwingt te verdelen, en dan in geval van de "witten" meestal negatief aan te duiden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 aug. 2021 - 10:56

Zeer herkenbaar! Mee eens! All zal dat bij velen niet in goede aarde vallen. Waarom zou ik bijvoorbeeld moeten weten welke seksuele voorkeur iemand heeft als ik met de trein reis.

16 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier8 aug. 2021 - 12:00

@Minoes&tuin 'Valoriseer (= geef een maatschappelijke waarde aan) je seksualiteit en vier je seksualiteit' ,komt uit de koker van het Franse feminisme (Julia Kristeva, Hélène Cixious en Luce Irigaray). Deze opmerking is te vinden in het voorwoord van 'The book of the City of Ladies' geschrevn door Christine de Pizan ((1364 – c. 1430). Zij was de eerste broodschrijfster en misschien de vrouw die de emancipatie begon en voltooide. Seksualiteit wordt door haar gezien als een gebed (een spiritueel gegeven). 'The City of Ladies' wordt gezien als het vrouwelijk conceptualiseren van ' The City of God' van Augustinus van Hippo. Eventueel aanvullende bruikbare boekenlinks: https://www.maroc.nl/forums/wie-schrijft-die-blijft/414482-gelezen-artikel-exclusief-voor-abonnees-post5704033.html#post5704033

Satya
Satya8 aug. 2021 - 14:30

Minoes Heeft iemand jou ooit zo vanuit het niets in de trein met zijn sexuele geaardheid geconfronteerd? Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Zoals ik in het dagelijks leven nooit woke mensen ontmoet. Wel extreemrechts. Ik denk dat dit stukje over internet gaat ipv het dagelijks leven en dat dat te maken heeft met het feit dat schrijver niet in staat is met internet om te gaan.

dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 15:26

Heb ook nooit woke mensen in de trein ontmoet, al waren ze het misschien wel ergens op een site of zo, de meeste mensen zitten met iets in hun oor of met een smartphone voor zich, misschien wel allemaal woke nonsense te spuien, en zich daar zeer voldaan bij te voelen, want daar is het uiteraard allemaal om begonnen. Vorige week reed hier een kleuter van vijf op haar fietsje voorbij, met de luidruchtige mededeling - Wij eten vanavond vegetarisch, en jullie?? (tegen andere kleuters).Categorie woke in de dop dus, wij tegenover zullie! Spock erfgenaampjes..

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout8 aug. 2021 - 16:42

@Satya Zit iets in. De werkelijkheid is korrelig, niet korzelig: Kwantum-groupie https://www.groene.nl/artikel/kwantum-groupie

Satya
Satya8 aug. 2021 - 20:11

Dirk als je dat al woke noemt en daar de conclusie aan verbindt dat het iets met de culturele revolutie van Mao te maken heeft begrijp je van beide erg weinig. Om in het extremisme te blijven jij zult dichterbij een nazi staan dan dit kind bij woke dat ooit de beslissing kan nemen vlees eter te worden. Jij hebt een spook begrip gevonden waarop je alles dat niet volgens jouw lijn denkt kunt afschrijven, zonder er iets van te begrijpen wat het werkelijk is. Ouders die idealen hebben, het moet verboden worden. Toch? Ik ben trouwens een vleeseter en niemand die dat van me afpakt, het is te belangrijk voor hersenontwikkeling bij kinderen en voor een goed zenuwstelsel dat goed werkt.

Satya
Satya8 aug. 2021 - 20:14

Arjan Interessant, dank.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 aug. 2021 - 8:08

Iedereen mag van mij zijn seksualiteit vieren, maar moet dat altijd in de publieke ruimte vraag ik me af of zijn er soms ook grenzen aan wat 'vieren' is. Zijn we niet teveel bezig met seksegerichtheid en seks op zich i.p.v. onze geestelijke vermogens en overeenkomstigheid. ( haha, met dat laatste woord heb ik de Belgische psychiater de Wachter in gedachten) Ik manifesteer mijn hetero seksualiteit niet continue in de publieke ruimte anders dan een liefdevol kusje en/of knuffeltje voor mijn man. Of dat met hetero-seksualiteit te maken heeft weet alleen ik. Dit kan ik nl. ook aan een ander geven puur vanuit het menszijn. De meer seksueel gerichte soort en het uitbundig vieren bewaar ik daarentegen voor thuis. Ik loop als hetero-vrouw ook gewoon hand in hand met mijn hetero vriendin. Dat heeft alles te maken met vriendschap en genegenheid en niets met seks of seksegerichtheid. Ik zeg weleens voor de grap: Zo dadelijk denken ze dat wij lesbisch zijn maar dat interesseert mij niet. Ik begrijp ook niet zoveel van hoe heel die uiterlijke manifestatie in elkaar zit. Zo begrijp ik niet dat veel lesbienne's die van elkaar houden omdat ze zich tot een vrouw aangetrokken voelen vervolgens juist beiden het uiterlijk aannemen van een mannelijk type. Of zich juist expliciet onderscheiden in een meer mannelijke en een meer vrouwelijke helft. Ik ben een zoekende in de woestijn, die het zich soms enkel maar in verbazing afvraagt, idem dito heb ik dit wat betreft homoseksuelen. Zo begrijp ik dus niet dat er wel homo ontmoetingsplaatsen zijn maar geen ontmoetingsplaatsen voor lesbiennes en/of hetero's en een potloodventer op de bon wordt geslingerd terwijl ik in het bos in door mij ongewenste situaties terecht kan komen. Zou ik eerst van een afstandje gedacht hebben dat er iets gevierd werd door de slingers opgehangen aan de bomen moest ik dichterbij komend constateren dat het toiletpapier was en de ballonnen op de grond geen leeggelopen ballonnen waren maar condooms. Om over de rest van het feest maar te zwijgen. Die plaatsen worden niet gebruikt door jongetjes die niet uit de kast durven komen, maar voor een vluggertje met wie maar wil.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 8:08

In de trein wordt men sekseneutraal aangesproken. Wat is daar mis mee?

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 8:38

Ests, Fins en Hongaars kennen geen grammaticaal gender en evenmin persoonlijke voornaamwoorden voor elk gender. Dat maakt het wel meteen een stuk gemakkelijker om mensen gender neutraal aan te spreken.

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 9:53

Niet zo snel oordelen, Satya, dat de kleuter iets bepaalds zegt te gaan eten, ligt uiteraard aan wat de ouders die avond op tafel zetten, maar waarom zouden die idealistisch zijn? Je kunt toch ook vegetarier zijn om gezondheidsredenen, of uit dierenliefde? Niet te gauw met oordeel dus, aub. En dichter bij een Nazi?? Wat nou weer?

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 11:38

Slavische talen hebben niet eens een lidwoord,Danielle, dus daar is het: man heeft piemel, vrouw heeft vagina, simple comme bonjour, waarom zou daar weer van alles voor gezet moeten worden? Waar is toilet hier?

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2021 - 15:52

Is vrouw heeft vagina niet een typische mannelijke visie op wat een vrouw tot vrouw maakt? Zouden vrouwen zelf daar geen andere ideeën over kunnen hebben ?

Satya
Satya9 aug. 2021 - 18:05

Minoes Er zijn uitingen die inderdaad ver gaan, waar ik ook wel van denk is dit een voorbeeld voor kinderen. Ik vraag mij alleen af of dat met woke te maken heeft. Woke zie ik als niet mogen bespreken dat er misschien op te jonge leeftijd met hormonen wordt begonnen bij kinderen met trans gevoelens. Die feestjes in het bos zou ik geen probleem vinden als men hun troep opruimt. Ik hou zelf ook van vrije sex alleen ontmoet mijn partners daarvoor liever op een andere plaats bv kroeg of feestje.

Satya
Satya9 aug. 2021 - 18:56

Dirk Als het je om dierenleed gaat ben je idealistisch, woke is activistisch. Jouw overdreven vergelijk lokte het mijne uit, ik denk niet dat je nazi bent, nazi's hadden net als communisten begrippen waarop de tegenpartij direct in een kwade hoek stond, iets wat ook met woke gebeurd op het moment. Wil je gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid ben je tegenwoordig woke.

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 21:30

Zo had ik het ook niet opgevat, Satya, snapte wel dat het tegenzet was, niet vijandig bedoeld.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2021 - 6:17

Satya Niemand wil daar onverwacht mee geconfronteerd worden als hij of zij met de kinderen naar het bos gaat! Tenminste ik niet! Ook niet als ze daarna hun troep opruimen wat zelden gebeurt. Bovendien was dit gewoon een openbare ruimte, wat vaker het geval is, die niet als zodanig voorzien was. Ik vraag me af waarom een potloodventer dan gestraft wordt. Ik vind niet, en noem me ouderwets, dat dat zomaar moet kunnen in de 'vrije' natuur. Wat is daar mis mee? Niet alles wat jij prettig vind kun je overal en op ieder moment uitvoeren. Niet alle mensen willen daar op ieder moment mee geconfronteerd worden in de openbare ruimte waar zij graag en vaak met kleine kinderen komen. Dat je het als twee individuen zo nu en dan een keer stiekem doet en een afgelegen plekje opzoekt is begrijpelijk en in mijn ogen iets anders. Dat is van alle tijden.

Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 10:22

Laat elkaar zo vrij mogelijk. maar ik ben het zat, dat mensen die een mening hebben en daar aandacht voor vragen anderen 'dus' iets opleggen. Wanneer ik vind dat niemand zou moeten moorden, leg ik niemand iets op, wanneer ik dat standpunt probeer te verdedigen. Maar wanneer ik zou zien of menen dat alleen witte of zwarte mannen moorden, neem me dan gewoonweg niet serieus in wat ik vind en probeer me duidelijk te maken, dat ik het verkeerd zie en lukt dat niet, tja.... Wanneer ik geen politieke partij leid en geen pogingen onderneem om een partij die zulke onzin tot beleid wil maken te steunen of dat ik als gevolg daar van mensen discrimineer dan is dat een hinderlijk gevolg van onze vrijheid. Tel dan uw zegeningen.

12 Reacties
Pater
Pater8 aug. 2021 - 13:18

Sommige 'wokers' gaan erg agressief om met mensen die hun visie niet delen. Die proberen wel degelijk anderen iets op te leggen.

Satya
Satya8 aug. 2021 - 14:16

Pater Hoe groot is die groep?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 aug. 2021 - 14:29

@Satya Naar ik begrepen heb is het een relatief klein groep die wel op twitter en dergelijk heel dominant in invloedrijk is . Ik weet de staat van Nederland niet zo goed wegens een gebrek aan duidelijke informatie maar in de VS en de VK is het heel erg. Mensen mogen hun mening niet meer uiten, komieken moeten hun shows censureren en zelfs met terugwerkende kracht . Goed voorbeeld is dat de BBC Fawlti Towers heeft gecensureerd en andere shows als 'allo 'allo krijgen waarschuwingen want stereotypen Mensen worden opgepakt door de politie zelfs als ze iets op twitter of instagram zetten of als ze een grap maken op youtube . We hebben dus te maken met een hele griezelige ontwikkeling die we niet mogen negeren.

Pater
Pater8 aug. 2021 - 15:50

@Satya, Griezel Het zijn in elk geval niet alleen de internet-misbruikers. Lees de verhalen over leerkrachten die het niet over de jodenvervolging durven te hebben, docenten op de universiteit die racisme wordt verweten. Elke nuance wordt dan verworpen. Gelukkig valt het op Joop wel mee. Ik heb hier bijv. Wekker meerdere malen aangevallen, en ik heb vaak bepleit dat we grenzen moeten stellen aan migratie, zonder dat de horde zich over mij heen stortte.

dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 15:54

En er zit natuurlijk precies dezelfde mentaliteit, drive, groepsdwang achter als bij de chinese culturele revolutie jaren 1980, en zo dramatisch beschreven door Lulu Wang. Snap niet dat niet vaker op die overeenkomst gewezen wordt...

Satya
Satya8 aug. 2021 - 19:17

Griezel Volgens mij valt dat op die universiteiten en dergelijke best mee, Jonathan Haid zei dat in een podcast bij Joe Rogan, Volgens hem is er op het merendeel van de universiteiten niets aan de hand. Hetzelfde geldt voor Dave Chappel en Fat Mike die gewoon hun gang blijven gaan. De laatste is pas gecancelled toen hij een grapje maakte waarbij hij op rechtse tenen ging staan. Volgens mij trap je in een hype. BBC zal ook wel weer bijdraaien, als fascisme beter verkoopt springen ze daar wel op in. Pater Het valt in het dagelijks leven echt wel mee. Het is zelfs zo dat links zijn heel wat meer ellende oplevert. Migratie kritisch op Joop is de standaard. Waar heb je het over? Als je voor migranten en medemenselijkheid bent krijg je hier de meute over je heen, schaamte kennen jullie niet.

Dronevliegenier
Dronevliegenier9 aug. 2021 - 5:26

@Pater Op de middelbare school is de Holocaust heel summier behandeld door mijn joodse geschiedenisleraar. Hij vond dat ik en de rest van de klas genoeg inbeeldings - en inlevingsvermogenvermogen hadden om het te begrijpen. Ik moet wel zeggen dat het waar is dat de Holoaust stevig misbruikt wordt voor perfide nationalistische doeleinden in het conflict tussen de Israëli's en Palestijnen. Dat kan irritatie opwekken De presentatie twee weken geleden Roxane van Iperen (who Will Write Our History, Oyneg Shabbos) in Zomergasten was een verademing. Naast mij woont een echtpaar uit Eritrea met hun kind. Het huis eigenlijk te klein voor ze maar het is niet anders. ik ben bij ze langs geweest voor het doopfeest van hun dochter. Als Pasen een week later valt dan bij ons, krijg ik een bord met eten. Voor hen woonde er een Nederlandse vrouw naast mij met ernstige drankproblemen. Ze had ook geen greep op een aantal levensgevaarlijke vechthonden in haar woning. Een van die honden is op een keer dwars door een heg gesprongen om een tekkelt e grazen nemen. Het is maar hoe de hazen lopen.

Mark Huysman
Mark Huysman9 aug. 2021 - 8:42

@Pater [Het zijn in elk geval niet alleen de internet-misbruikers. Lees de verhalen over leerkrachten die het niet over de jodenvervolging durven te hebben, docenten op de universiteit die racisme wordt verweten] Volgens mij gaat het in het eerste geval vooral om kinderen met een moslim-achtergrond die vinden dat de holocaust misbruikt wordt om de misdaden van Israël te rechtvaardigen. Dat is ook zo maar mag natuurlijk geen reden zijn om het niet over de holocaust te hebben. De vraag is echter of dit ‘woke’-gedrag is. Ik heb al eerder gemerkt dat jij ertoe neigt om dat begrip erg op te rekken en dit lijkt me opnieuw een voorbeeld daarvan. Het tweede geval zal wel eens voorkomen maar of dat altijd onterecht is weten we niet. Dat moet denk ik van geval tot geval bekeken worden. Ik vraag me wel sterk af of dit echt een groot probleem is of dat sommige docenten misschien ook een beetje overdreven reageren op wat incidenten. Een vriend van mij (blank, man en niet zo jong meer) is universitair docent en ik heb hem hier nog nooit over horen klagen (anekdotisch bewijs, ik weet het, maar dat geldt ook voor het merendeel van de argumentatie in bovenstaand verhaal).

Dronevliegenier
Dronevliegenier9 aug. 2021 - 10:18

@Mark Huysman " Een vriend van mij (blank, man en niet zo jong meer) is universitair docent en ik heb hem hier nog nooit over horen klagen (anekdotisch bewijs, ik weet het, maar dat geldt ook voor het merendeel van de argumentatie in bovenstaand verhaal)." Generaliseren in de wetenschap is uit feiten universeel toepasbare kennis formuleren. Wat het themastuk betreft leer je bij de studie geneeskunde eerst de anatomie en de fysiologie (d..w.z. de opbouw van het gezonde lichaam). Daarna wordt de pathologie (ziekteleer) onderwezen. Dit principe uit de geneeskunde (familie De Medici, Florence) heeft haar weg gevonden naar algemene wetenschapsleer. Desalniettemin worden er maar al te vaa pathologiën beschreven zonder dat er ook maar een hint gegeven wordt wat normaal is. Daarnaast is er Ockham's scheermes: de oplossing met de minste onnodige en minst onwaarschijnlijke aannames is meestal de beste oplossing.

Zandb
Zandb9 aug. 2021 - 11:20

Pater Dat klopt. Dat staat ook heel duidelijk (in ieder geval impliciet) in mijn reactie. Met het advies: Laten we die dan, wanneer het zich voordoet, bestrijden. Is dat nu zo moeilijk? Wat hebben we aan gezanik van welles-nietes, wat een visie als de uwe oproept. Dirk Ik begrijp dat wel; die overeenkomst is er namelijk niet.

Pater
Pater12 aug. 2021 - 12:15

@Zandb Jij ontkent het probleem, ik voer aan dat het er wel degelijk is, en nu verwijt je me welles-nietes-gezeik. Krommer kan het niet. @Huysman Roepen dat ik 'woke' wel vaker erg breed uitleg zonder onderbouwing vind ik goedkoop. Het probleem bagatelliseren ook. Ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar ik ken bijv. wel degelijk mensen die naar een andere baan gevlucht zijn voor 'woke' studenten. @Satya Heerlijk, die nuance bij je.

Zandb
Zandb13 aug. 2021 - 11:23

Pater Tja. Ik kan het toch niet anders zien, dan dat ik zeg dat er 'wokers' zijn die anderen opleggen, en dat we die aan moeten pakken. Er zijn ook wokers die dat niet doen en die hoeven we niet aan te pakken. Ik snap niet wat aan zo'n gedachtegang fout kan zijn.

nDialectics
nDialectics8 aug. 2021 - 10:11

In de VS heeft - of all people! - Candace Owens het kernachtigst het huidige politieke dilemma verwoordt: We're lost between Thomas Hobbes and John Locke (mijn parafrase). Als 'founders of the seperation of powers' worden gezien: 1. Aristoteles 2. Johannes Calvijn (hier kom ik op terug) 3. John Locke 4. Charles-Louis Montesquieu https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_powers Ontbrekende schakel in het geheel is Ibn Rushd (Averroes) Deze Spaans-Berbers geleerde construeert uit het evenwicht tussen Plato en Aristoteles de gelijkwaardigheid van vrouwen: they're fit to be warriors and head of state. Een subliemE verhandeling hierover van Nadia Harhash: https://ibn-rushd.net/wp/en/2015/02/01/nadia-harhash/ Johannes Calvijn is het lot beschoren geweest dat zijn bevrijdingstheologie en verzoeningsfilosofie gekaapt is door de kapitalissche orde die het, hier inherent aan zijnde, recht van de sterkste - uiteraard - in de handen van alweer het patriarchaat legde. (Anders gezegd: Nederlanders zijn geen - was dat maar waar - calvinistisch volkje, Nederlanders zijn een NEO-calvinistisch volkje.) De rol in het geheel van de eerder genoemde Thomas Hobbes is dat deze met LevIathan het Beest herschiep en de noodzakelijke eeuwige jacht daarop.Te vergelijken met Ronald Reagan's fixatie op 'the evil empire'.

3 Reacties
Dronevliegenier
Dronevliegenier8 aug. 2021 - 12:32

@nD Het christendom is net als alle andere religies 'het verzoenen met anderen en het verzoenen met jezelf'. De mens, het goede en het kwade kennend, streeft ernaar beiden tijdens de reis door het leven in evenwicht te houden. Het 'westerse' christendom zoals dat nog steeds opgedrongen wordt is in feite manicheïsme: de obsessie om het goede de eindoverwinning te laten behalen op het kwade. Uiteindelijk wordt de mens een heilige tijdens het leven. Een slagkreet van deze eeuwige externe én interne polemiek is 'if you're not with us you're against us' (George Bush). Maar er is hoop. In 2019 is de zangeres Lauren Daigle (the Christian Adele) verketterd omdat zij verscheen in de show van de lesbische Ellen Degeneres. De verschrikkelijk haatgolven hebben velen die invulling geven aan hedendaagse christelijke liturgie geïnspireerd om hun verantwoordelijkheid te nemen. Een muziekgezelschap (The Church Will Sing) uit de omgeving van Chicago heeft een lied (Make room) geschreven met als tekts van de bridge, tussenstuk: Shake up the ground of all my tradition Break down the walls of my religion Your way is better (Jesus) Your way is better

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout8 aug. 2021 - 15:04

Buitengewoon verlichtend. Candace Owens, trouw Trump volgster heeft recent het ''demoniseren'' van conservatieven vergeleken met het vervolgen van joden door nazi-Duitsland. Dat deze Republikeinen in de VS zich hevig verzetten tegen het idee dat er op 6 januari j.l. een coup plaats vond in Washington D.C. heeft veel te maken met het feit dat men de steun van nationalistische christenen wil blijven behouden. Deze zien in Trump een vehikel tot een 'betere wereld.' De uitspraak van Ronald Reagan - ik herinner me de titel van een necrologie in NRC destijds: ''een bovenmenselijke desinteresse'' - was daar uiteraard ook op gebaseerd. Genoemde christenen zien niets in de scheiding tussen kerk en staat. Luister en huiver: Candace Owens' DISGUSTING Nazi Comparisons https://www.youtube.com/watch?v=_3akbEFRfoY Full Interview – Powerful Christian Nationalists in Military See Trump as Vehicle for Authoritarian Religious State – Mikey Weinstein https://theanalysis.news/powerful-christian-nationalists-in-military-see-trump-as-vehicle-for-authoritarian-religious-state-mikey-weinstein/

nDialectics
nDialectics8 aug. 2021 - 16:45

@Arjan Fernhout Als er ooit een Nobelprijs uitgeloofd voor je mond voorbij praten dan gaat onze Candace die met mijlen voorsprong winnen. Het kapitaliseren van de Holocaust is een reflex klakkeloos overgenomen van hun, aan expansiepsychose en expansiesociose lijdende, vrienden uit Likud-kringen. Het nationalisme van manicheïstische christenen is mij bekend. Ik ken vluchtelingen uit Emmeloord en soortgelijke gemeenschappen die mij verteld hebben dat Engels leren hen ten strengste verboden is. In Nederland alleen de Nederlandse taal om te voorkomen dat er in tongen wordt gesproken?!! Van hetzelfde laken een taalarmoedig pak in de VS.. 'The most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help.' (Ronald Reagan) Op zich kansrijk absurdisme ware het niet dat dit staat voor een overheid die zowel welvaart als welzijn aan het bedrijfsleven overlaat (trickle down into the abyss). De scheiding van kerk en staat is in deze kringen slechts een formalisme. In het manicheïstisch universum is zelfs geen scheiding tussen kerk en straat. Knal abortus uitvoerende artsen maar neer want dan weten 'we' dat hele wereld één grote kerk is. Des te beter dus Alain Badiou zijn licht over een en ander heeft laten schijnen. Bovendien heb ik mij verdiept in de muziek die hiervoor beschreven wordt. Het komt heel positief over op mij.

dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 10:02

Heel herkenbaar, en roept bij ouderen waarschijnlijk zelfde negatieve reacties op van oh, oh, oh waar moet dit heen? Maar we (Angelsaksische, NW Europese wereldje) hebben het natuurlijk wel aan onszelf te danken, begonnen in de talkshows van Oprah Winfrey (ook al ben je dik, dom, eenzaam, anorexie patient, minderheid zus of zo, trans, intersex,e you name it) allemaal dingen om je niet voor te schamen, maar om juist trots op te zijn, laat geen negatieve invloeden vat op je krijgen, ook niet het gelijk van de ander, jij bent wie je bent en wat je voelt en denkt, en niets minder dan dat. Paul Scheffer had in de vrijdageditie van NRC precies zelfde nare ervaringen met de jeugd, toen hij gevraagd was voor lezing, een vd studenten zei, - ik heb je gegoogeld, je bent een racist! - draaide zijn stoel om en ging met de rug naar hem toe zitten. Een ander zei - je hebt misschien wel gelijk, klinkt heel redelijk, maar komt me niet te pas, mijn hoofd klapt erbij uit elkaar - Paul had zich op de uitnodiging verheugd, maar zat er met staart tussen de benen bij, geconfronteerd met zoveel jeugdig woke-isme. Maar laten we (ouderen) niet doen of het een natuurlijk fenomeen is, het is resultaat van een opvoeding, het zijn de vruchten van de ouders die als baby volgens Doctor Spock ( en de weekbladen voor de vrouw, of het hele gezin) zijn opgevoed.

1 Reactie
dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 10:14

Voorbeeldje: vorige week op mijn terras, kleine peuter die net kon lopen, dreint en trekt zijn moeder mee naar de rand vh terras, de moeder kijkt ongemakkelijk, en vraagt het kind, - waar wil je nu naar toe lieverd - . Ik denk dat het woke virus hier al zijn definitieve beslag heeft, dit leidt linea recta tot de studenten van Scheffer...

Petra Privacy
Petra Privacy8 aug. 2021 - 9:22

Bij de beweging van sociale en positieve mensen zijn we niet meer zo bezig hoor met links of rechts. De werkelijkheid vraagt om actieve mensen, inzet, solidariteit en verbinding. Al die termen maken meestal weinig uit voor de realiteit. In augustus is Nederland gastland voor de Degrowth conferentie in Den Haag. Waar wetenschappers, realisten, activisten en idealisten samen komen voor het delen van hun kennis en ervaringen. Maar vooral om concrete plannen te maken en ergens uit te voeren, die nodig zijn voor een leefbare aarde. Als het kan werken we samen met de politiek en anders maar niet. Dat is het voordeel van deze moderne tijden, samen met elkaar en internet bereiken we ook wat we graag willen. De mogelijkheden en voorbeelden zijn enorm en met wat zoeken ook wel te vinden. De website van Omslag in Eindhoven heeft al vele voorbeelden, ze verbinden en verzamelen mensen met mogelijkheden voor een duurzaam bestaan.

Joopinie
Joopinie8 aug. 2021 - 9:02

Topstuk dit. We worden gedwongen om te vechten voor ieder stukje persoonlijke vrijheid en algemene veiligheid en algemeen behoud. Oorzaak: de extreme denker houdt zich niet in omdat er in deze in alle opzichten Open Society geen remmingen meer zijn. Dat gaat van het moordende wangedrag op vakantie eilanden tot de bouw van hyperjachten voor stinkend rijken. Het doe maar wat je wil principe van de neoliberale globalisten heeft mensen gereduceerd tot calculerende eisers en dreiners. Business on demand is verworden tot do wat I demand. We worden geregeerd door twee onverenigbare stellingen. 1 Iedereen mag alles maar als jij wat wilt mag er niets. 2 Iedereen mag alles maar als jij wat wilt mag de ander niets. De sluwste organisator wint met deze tegenstelling en daar gaan we aan ten onder.

2 Reacties
Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 10:36

Joopinie We worden helemaal niet gedwongen. We laten ons gijzelen door schreeuwers en gemakkelijke framers, in plaats van dat we ze de juiste repliek (proberen te) geven. Wie heeft bijvoorbeeld de moeite genomen om Durk te corrigeren in z'n belachelijke veronderstelling dat mensen massaal een of andere bedrijf de das om gaan doen, omdat dat in Rusland in de problemen is gekomen? (Zie artikel over Russisch gezin dat moet vluchten.) Kijk, of het helpt weet ik niet maar ik ben nog steeds geen slachtoffer. Ik heb nog steeds de vrijheid om te vinden wat ik vind, ook al proberen te veel mensen mij de mond te snoeren, omdat ik anderen aanspreek op wat ze beweren. Bijna nooit beweer ik dat iemand dat niet mag zeggen of vinden. Dan moet er werkelijk sprake van zijn, dat ik vind dat er mensen ten onrechte worden beschadigd. De heer Engel bijvoorbeeld, die juridisch geen terrorist is en dus ook niet als zodanig op een lijst geplaatst kan en mag worden. De heer Smeets bijvoorbeeld, die van alles fout doet/deed, maar niet o.g.v. wat bekend is als pedofiel mag worden aangemerkt. Ik zou uw verhaal nog kunnen pruimen, als ik -of iemand anders die hier z'n best doet - eens wat meer te steunen. Per slot is dit eren fatsoenlijk medium waar niet kinderachtig gedaan wordt betreffende de moderatie. Hier ben je vrij. Gebruik die vrijheid. Wanneer iemand stinkend rijk is, dan zou dat niet de werkelijkheid moeten zijn. Dat is zoals de idealist denkt. Maar dat is wel het minste dat je kan doen, in een realiteit waar je het niet voor het zeggen hebt en waar dit soort dingen 'werkelijk' zijn.

Joopinie
Joopinie8 aug. 2021 - 11:19

@zandb Je komt met veel namen en voorbeelden maar wat dat met mijn reactie te maken heeft begrijp ik niet. En wat moet ik steunen volgens jou? Ik bevestig hier de inhoud van het artikel. Steun genoeg dunkt me.

MichelD
MichelD8 aug. 2021 - 8:22

Herkenbare analyse. Terugtrekken in eigen bubbel en polarisatie zijn trending. Dialoog (tussen links en rechts) wordt vaak in de kiem gesmoord omdat het kennelijk veel makkelijker is om de 'andere kant' weg te zetten als 'fout' dan zich in te leven in de positie van de ander. Ik deel dan ook de zorgen van de auteur.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 10:50

Michel Ik zie weinig meer dat u, die dit schrijft want vindt, zich terugtrekt in z'n bubbel en blind en doof is voor wat anderen vinden. U hebt de vrijheid, net als iedereen en maak er gebruik van. Zo gauw u meent dat iemand een ander 'dwingt' kunt u duidelijk maken dat u zich dan in ieder geval niet laat dwingen. Tenminste, zo lang het kan. De werkelijke bedreiging komt van politieke partijen als de PVV, het FvD, de SGP; dat zijn partijen, die wanneer ze hun streven verwerkelijken, de vrijheid die we nu hebben, de nek omdraaien

Sam V
Sam V8 aug. 2021 - 8:20

Mooi stuk. Ook ik heb het gevoel dat we aan de vooravond staan van een catastrofe (nee, niet de klimaatverandering). De extremen aan de linker- en rechterkant zijn uitingen van een groeiende onvrede in de maatschappij. Juist net omdat links uitgaat van het individu voorzie ik een steeds sterkere opkomst van extreemrechts. Mensen willen ergens toe behoren en het gevoel krijgen dat we samen iets gemeen hebben. De aandacht in de huidige Westerse samenlevingen voor de verschillen, zijn funest daarvoor. In de zoektocht naar het gezamenlijke is het oude vertrouwde een makkelijke basis. Dit betekent ook dat nieuwe culturen en gedachten moeite moeten doen om geaccepteerd te worden. Dan helpt het niet indien die opgedrongen lijken te worden en daardoor een bedreiging voelen voor het vertrouwde. De huidige demografische ontwikkeling, gecombineerd met een volslagen doorgedraaid emancipatie-offensief is funest voor de sociale cohesie in de samenleving. Het linkse individu zal dit niet zien. De rechtse kudde wel.

3 Reacties
Sam V
Sam V8 aug. 2021 - 8:26

Misschien zijn progressief en conservatief toch betere termen hier dan links en rechts. Zit wel de nodige overlap in, maar links/rechts dekt de lading van deze ontwikkeling minder.

Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 10:53

Sam Omdat u met een beschuldigende vinger gaat wijzen, begrijpt u niets van dit stuk. De les van dit artikel zou nu juist moeten zijn, dat we open staan voor elkaars standpunten, in die zin dat we ze serieus nemen door ze goed beargumenteerd 'te lijf' te gaan.

Sam V
Sam V8 aug. 2021 - 17:24

@ Zandb Jawel hoor. De constateringen van de schrijver deel ik. De schrijver eindigt echter met de typische linkse nuances en algemeenheden om maar de kool en de geit te sparen, terwijl ik wel verdere conclusies trek. Ik verwacht namelijk weinig van de rechtse kudde. Ik verwacht meer van progressief links. Dat zij het verstandigst zijn en zich matigen. Daar zit de remedie tegen de polarisatie.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee938 aug. 2021 - 8:10

Voor mijn gevoel is het eerder andersom; dat rechts meer inzet op de liberale vrijheid van het individu terwijl de woke beweging aan de linkerkant juist uiterst collectivistisch is.

3 Reacties
dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 10:29

Bubbels bestaan inderdaad uit collectivistiche egootjes, en blogs en sites helpen daar uitstekend bij, gelanceerd door de permissive society,ouders, kleuterleidsters, jeugdwerkers.

Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 10:58

recht Wat verstaat u dan onder liberale vrijheid? Dat is toch juist, dat je je zo weinig mogelijk bemoeit met het individu? En dat de normen, regels en wette boven de mens gaan?

dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 11:41

In de US is liberal de linker, democraten vleugel,pleiten voor staatsinvloed om gelijkheid, verheffing en veiligheid te waarborgen, de conservatieve reps zijn libertair, laissez faire, laissez aller, niet teveel staat aub, alleen voor leger, politie en rechtssysteem .

gimli55
gimli558 aug. 2021 - 8:07

Als een maatschappij geen alternatief of perspectief wordt geboden, gaan de burgers zich met andere dingen bemoeien. Het neoliberale politieke systeem geeft de gemiddelde burger geen alternatief in een nadere oplossing van de problemen. Het biedt geen perspectief voor de toekomst, behalve nog meer van hetzelfde. Als de gemiddelde burger geen uitweg vindt uit een dwingend systeem, sluit hij of zijn zich af van de werkelijkheid en gaat zich druk maken om wat nog wel kan. Met de sociale media en de verregaande woke kan de burger zijn frustraties richten op anderen. De regering voert ook institutioneel racisme en discriminatie uit, er is altijd wel iemand die begint te wijzen. Daarna sluiten zich anderen aan en je creëert een beweging. die beweging krijgt bij genoeg macht en zeggenschap repressieve krachten en als de groep groot genoeg is, ook een politieke kant. De regeringspartijen blijven onderling uitwisselbaar, waardoor zij altijd aan de macht blijven, en geen concurrentie dulden. Daardoor blijft het systeem in stand en heeft de burger nog minder het gevoel dat er geluisterd wordt. Wat het mechanisme weer versterkt. Oplossingen worden niet geboden en wie het hardst kan schreeuwen, heeft de meeste invloed buiten het politieke systeem. Zo ontstaan er 2 of meer werelden, die weinig invloed op mekaar uitoefenen, waarbij iedere groep hun gelijk kunnen claimen en hun onterechte superioriteitsgevoel kunnen uitdragen, met statistieken en modellen. Wij zijn goed en alle andere zijn fout. De verdeel en heers techniek van de regerende politiek werkt en houdt die in stand. Er is geen alternatief en geen perspectief. Helaas zijn er vele onafhankelijk problemen als het milieu en het klimaat, die op de lange duur het falende systeem dwingt om fundamentele veranderingen en hopelijk verbeteringen in te voeren. Baudet en Wilders zijn een gevolg en niet de oorzaak. Zo lang de oorzaak niet de volle aandacht krijgt, blijft het gehakketak over de gevolgen voortduren. We kunnen al 40 jaar het resultaat aanschouwen, en Fortuyn was een van de eerste die de oorzaak aankaartte, de arrogantie van de macht. Nu zijn Omtzigt en Leijten de klos en zo zijn er in het verleden anderen geweest, die die arrogantie hebben aangekaart. Het behoud van macht en status quo is leidend en daar moet alles voor wijken. Het bestrijden van de gevolgen is als water naar de zee dragen als de oorzaak niet wordt gezien, dan blijf de burger zich richten op zaken waar hij of zij wel invloed kan uitoefenen. Er bestaat al lang geen rechts en links systeem, het is neoliberaal wat de klok slaat.

Tjeempie2
Tjeempie28 aug. 2021 - 8:07

Mooi stuk, helemaal mee eens. 'komen de partijen steeds meer tegenover elkaar te staan omdat ze zich beide niets willen laten zeggen en ze tegelijkertijd heel stellig zijn over wat een goede samenleving zou moeten zijn' Dit irriteert me wel vaker in de politiek, soms worden ideeën/plannen van een partij bij voorbaat in de prullenbak gesodemieterd enkel en alleen vanwege wie er met het voorstel kwam. Ipv discussie, nuancering of aanpassing.

Herr Vorragend
Herr Vorragend8 aug. 2021 - 8:00

Hulde voor dit stuk van Rutger van Eijken. Het is angstaanjagend herkenbaar.

1 Reactie
Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 11:11

Herr Uw reactie maakt me achterdochtig. Bedoelt u dat u zich met dit artikel gesteund weet omdat u geen blaam treft? Zie uw reactie hieronder: Blijkbaar vindt u het niet nodig om aan te geven waarom u het met de schrijver eens bent maar wel, wanneer je het niet met de schrijver eens bent. Vreemd Mark Ik heb ook maar heel weinig het gevoel, dat ik iets moet vinden. (Hier overkomt me dat nog wel eens!) Maar dan nog laat ik me daar niet door gijzelen. En inderdaad kan ik ook tegenover zo veel voorbeelden zus andere zo zetten. Het is duidelijk dat er mensen zijn die, vanuit welke overtuiging ook, mensen willen manipuleren. (Want dat is wat ik maar steeds denk dat er aan de hand is: je kunt de vrijheid ge- of misbruiken.) Laten we proberen - want makkelijk is het niet - die mensen goede repliek te geven. Ik vind dat u dat hier heel goed doet; mensen aan het denken zetten.

Mark Huysman
Mark Huysman8 aug. 2021 - 8:00

[Het is wat alles op een hoop en door elkaar. Mogelijk leg ik verbanden die er niet direct zijn] Inderdaad. Ik kan er althans geen chocola van maken.

14 Reacties
Herr Vorragend
Herr Vorragend8 aug. 2021 - 8:05

Hoi Mark, Ik ben oprecht nieuwsgierig waarom jij er geen chocola van kan maken. Met het beargumenteren van één van de vele punten, die RvE aanhaalt, ben ik al tevreden. Bij voorbaat dank.

Mark Huysman
Mark Huysman8 aug. 2021 - 9:10

Nog een keer gelezen. Naast de incoherentie vind ik het problematisch dat het erg anekdotisch is. Tegenover elke ervaring die de schrijver noemt kan een andere ervaring gesteld worden. Ik heb bv nog nooit te horen gekregen dat ik ‘iets moet vinden van mannen die in jurken lopen, van vrouwen die zich niet als vrouw willen zien, van mensen die niet naar geslacht kijken maar gewoon op mensen vallen, ....' En omdat het anekdotisch is moeten we er maar vanuit gaan dat de schrijver zijn confrontaties met de jongeren juist weergeeft. En ik weet niet of dat verstandig is. In een vorig discussiestuk schreef hij dat hij om ‘woke-redenen’ zwaar aangevallen was op een Joop-artikel over een motie van Sylvana Simons. Hij als witte man mocht geen kritiek hebben op een zwarte vrouw. Dat bleek echter totaal niet het geval te zijn. De kritiek op zijn Sylvana-artikel was inhoudelijk en had niks te maken met het feit dat hij een witte man is. Ik vraag me daarom af of hij bij meningsverschillen niet erg snel de woke-kaart trekt en zichzelf als slachtoffer van identiteitsdenken positioneert .

Marcus A.2
Marcus A.28 aug. 2021 - 9:40

@mark "Ik heb bv nog nooit te horen gekregen dat ik ‘iets moet vinden van mannen die in jurken lopen, van vrouwen die zich niet als vrouw willen zien, van mensen die niet naar geslacht kijken maar gewoon op mensen vallen, ….’ Dit verhaal is geschreven in de context van links en rechts. Binnen linkse kringen wordt je wel degelijk geacht hier iets van te vinden. Je moet vinden dat een ieder zich waar het gaat om genderidentiteit mag voelen en gedragen zoals diegene dat wil. Daarbij komt dan dat de samenleving zich nog te veel richt op de traditionele rollen, en dus moet veranderen naar een meer inclusieve samenleving. Op dat vlak is links zeer activistisch. Het lijkt mij dan ook een terecht punt van de schrijver.

Mark Huysman
Mark Huysman8 aug. 2021 - 9:44

Hoi Herr, Bijvoorbeeld dit: “Rechts doet dat nog steeds door het beschrijven van een gedeelde cultuur en links doet dat door juist de nadruk te leggen over de – fluïde – identiteit van het individu.” Links benadrukt natuurlijk net zo goed de gezamenlijkheid. Dan gaat het vaak niet om nationale (hoewel..SP)..of etnische gezamenlijkheid maar wel om een klasse-gezamenlijkheid en om de gezamenlijke belangen van alle onderdrukte en achtergestelde groepen. Zelfs Bij1 -de linkse partij die het sterkst de autonomie van het individu benadrukt- gaat uit van de gezamenlijke belangen van werkenden tegenover het kapitaal (lees hun program) en steunt FNV-acties voor hoger minimumloon e.d.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout8 aug. 2021 - 9:58

Ach, Mark. Het valt allemaal uit elkaar: “As the archeology of our thought easily shows, man is an invention of recent date. And one perhaps nearing its end.” - Michel Foucault Versneld door de leiding onder een zooitje sociaal-darwinisten (VVD) met verder genoeg politieke partijen die er al 25 jaar geen been in zien om er mee samen te werken.

Mark Huysman
Mark Huysman9 aug. 2021 - 8:18

@Marcus [Je moet vinden dat een ieder zich waar het gaat om genderidentiteit mag voelen en gedragen zoals diegene dat wil.] Volgens mij heeft de schrijver daar geen problemen mee. Hij zegt immers “als ik roep dat ik het allemaal prima vind – zoals tot voor kort dus – ben ik onverschillig, kom ik niet op voor gemarginaliseerde groepen en ‘blijf ik lekker in mijn eigen bubbel zitten’.” Kennelijk bedoelt de schrijver te zeggen dat hij iets *anders* moet vinden dan dat het allemaal prima is. Wat precies is niet duidelijk. Ik vind dit nogal vaag en anekdotisch en vraag me af wat de waarde ervan is. Ook gezien zijn eerdere verdraaiing van de discussie over de motie van Sylvana Simons’. Jouw reactie roept echter wel de vraag op of jij vindt dat mensen ‘waar het gaat om genderidentiteit ‘ zich niet mogen voelen en gedragen zoals ze willen. Vind jij dat anderen mogen bepalen hoe mensen zich qua gender-identiteit moeten voelen en gedragen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 aug. 2021 - 10:52

Mark Huysman Is het niet zo dat klassengezamenlijkheid automatisch etnische gezamenlijkheid meeneemt? Vanwaar iedere keer dat kunstmatige onderscheid?

Mark Huysman
Mark Huysman9 aug. 2021 - 15:42

Minoes, ik denk het niet. Klassengezamenlijkheid (of een beter woord: klasse-solidariteit) overstijgt juist de etnische verschillen. Jou kennende denk ik ook dat je dat bedoelt. Extreem-rechts legt de nadruk op de gedeelde etniciteit (de ‘oer-Nederlanders’ tegen de Nederlanders van Marokkaanse of Turkse afkomst)en links op gedeelde klasse-belangen. Wat ik in bovenstaand stukje duidelijk probeert te maken is dat links even zo goed als rechts gezamenlijkheid benadrukt, alleen gaat het niet om de gezamenlijke cultuur, nationaliteit of etniciteit maar om de gezamenlijk belangen als werkende klasse.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 aug. 2021 - 9:39

Mark Huysman Inderdaad betere omschrijving. Echter wat mij betreft maak je vanuit economisch standpunt aan de onderkant ook de verschillen in cultuur ondergeschikt aan het belang om mensen, nl. uit wat voor cultuur en van welke kleur dan ook 'gezamenlijk' ( en dus gelijk) uit de armoede te trekken en voor hen allen meer 'gelijke' kansen te vergroten. Dat is bij voorbaat gelijkheid. Dat zie ik als de meest objectieve vorm van gelijkheid, juist in kansen, die niet te bediscussiëren valt. Daar beginnen de kansen van mensen om in gezamenlijkheid, ongeacht cultuur, kleur, gelijke kansen te creëren en daarin aan te pakken. Het andere vind ik om die reden soms problematisch. Dat is nl. waarom de gang van zaken in Amerika niets tot weinig verandert. De zwarte bevolking bijvoorbeeld begon ook daar al vanuit een achterstand die veel moeilijker meer ingehaald wordt vanuit het systeem. Ondanks steeds meer zwarte, ontwikkelde en gigantisch rijke mensen daar, gebeurt er niets wezenlijks voor de mensen uit hun cultuur, van hun kleur, die aan de onderkant van de samenleving leven en niet in gelijke mate, gelijke kansen krijgen op een beter leven, op studeren etc.. De twee benaderingswijzen, in het onderscheid dat jij maakt, gaan nl. niet automatisch samen, dat is met de verkiezingen daar ook gebleken. Dat is waarom daar veel rijke zwarte mensen, en/of beter gesitueerde zwarte mensen in Californië bijvoorbeeld, toch voor Trump kozen. Zij wilden uiteindelijk liever verlaging van hun belastingen i.p.v. verbetering van de situatie en eindelijk een betere uitgangspositie van de zwarte bevolking en bevolking als geheel, van bijvoorbeeld Baltimore ( ik weet, Baltimore, mijn eeuwigdurende voorbeeld van de scheiding van rassen, de armoede daar vertegenwoordigd, en waartoe die steeds weer toe leidt) Dat is een vicieuze cirkel gebleken, daaruit ontstaat geen onderwijs etc. omdat mensen het nooit zullen kunnen betalen en alles steeds ghervalt in het oude. De bestaande bubbels nl. leiden ook tot bepaalde keuzes, onafhankelijk van ras, cultuur etc.. De Democraten zijn op dat punt niet veel anders. Dat heeft ook niet geleid tot het verbeteren van de situatie van zowel zwarte als blanke mensen aan de onderkant, vanwaaruit juist gelijke kansen op verbetering. Hoe gelijk wil je het hebben? Ik kan die twee niet nl. niet automatisch rijmen omdat dat automatisme niet bestaat. Doen alsof dat wel zo is is m.i. een utopie. Wat nl. ook bestaat is buiten een horizontale ook nog een verticale werkelijkheid die op economische gronden, geen zelfde belangen vertegenwoordigen. Voor mij is het gelijke economische uitgangspunt vanaf de nullijn, om het zo maar eens te noemen, de meest ultieme en objectieve methode om van daaruit te komen tot verbetering en de ultieme gelijkheid. Die kent nl. geen zwart en wit, geen verschil in cultuur, alleen gelijkheid ( zij het in armoede en te creëren kansen door verbetering ) Alle culturen/kleuren etc profiteren vanuit die nullijn in gelijke mate daarvan. Daarnaast pak je natuurlijk bedrijven en overheden, particulieren etc. die discrimineren in gelijke situaties later ook nog aan. Echter zonder dat economische deel erin te betrekken en het daarmee gepaard gaan van gelijke kansen, kom je er niet. Soms is vrij basaal denken de beste methode, die in het andere gewoel ten onder gaat omdat daar zoveel verschillende belangenafwegingen mede en rol spelen en al verschillende bubbels zijn ontstaan binnen en buiten alle culturen. Rijke zwarte mensen die weinig tot niets bijdragen bijvoorbeeld aan de onderkant, waar alles begint, voegen nl. niet automatisch iets toe, doen vaak niets aan die ongelijkheid en dus ongelijke kansen bij de start, maar laten uit allerlei andere belangen en ontstane bubbels, veel bij het oude. Dat is precies wat er m.i. in Amerika aan de hand is. Als de financiële middelen aan de onderkant, vanaf de nullijn, ontbreken verandert er nl. niets aan gelijke kansen en houdt men alles in stand.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 aug. 2021 - 9:43

vanwaaruit juist gelijke kansen op verbetering 'mogelijk zijn'

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2021 - 11:24

Minoes, Helemaal mee eens. Het gaat er niet om dat enkele leden van een onderdrukte groep carriére kunnen maken of heel rijk worden. Het gaat erom dat de onderdrukking en discriminatie opgeheven worden en dat alle mensen aan de onderkant er flink op vooruit gaan. Vroeger had je de leus ‘geen feminisme zonder socialisme en geen socialisme zonder feminisme’, en ik denk dat het daar nog steeds om draait. Ook als het om antiracisme en gendergelijkheid gaat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2021 - 7:20

Mark Huysman Maar het lang niet altijd zo bij anti-racisme. Daarom had ik ook zoveel moeite met die lijst van 10 ( zwarte mensen die het gemaakt hadden) die hier lang geleden gepubliceerd werd. Voor hen geld evengoed dat ik het belangrijker vind wat zij doen voor die ander op sociaal economisch gebied, zwart en blank en alles daartussenin. Hoe zij sociaal economisch in het leven staan. Het gaat er niet om of zij het qua, studie baan en als kleurling (of blanke) het 'gemaakt' hebben zoals wij dat pelen te noemen. Om het maar eens grof te zeggen; Ben je er als je veel gekleurde VVD-ers hebt, is dat een verdienste? Wat is het belang? Is dat behalen van iets ineens of meer een verdienste omdat je 'gekleurd' bent. Is het ook een verdienste omdat je blank bent? Dit is voor mij het verschil. Als je sociaal economisch denkt elimineer je juist dit verschil in kleur. Buiten dat verschil in kleur is er nl. ook een verschil in mogelijkheden qua intelligentie. Intelligentie kun je niet sturen, niet bij blank en niet bij gekleurd, niet bij immigranten en niet bij geboren inlanders. Waarom is het ineens bij de een een grote verdienste, zoals met de uitverkiezing van de 10, en bij de ander automatisch een normaliteit en geen eigen verdienste. Voor mij werkt het nl. beide kanten op. Is het omdat je een bepaalde kleur hebt dat het ineens en op zich een verdienste is of juist niet. Of is het omdat je verschillende mogelijkheden hebt op een totaal ander gebieden. dat van de intelligentie. Is de uitverkorene ook geen discriminatie en/of bepaling m.b.t. ras? Wanneer gaat het een over in het ander? Daarom gaat het er bij mij ten alle tijden enkel over wat je als mens doet en totale inclusiviteit, ongeacht kleur.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2021 - 13:43

Correctie: Maar het is lang niet altijd zo bij anti-racisme. Het gaat er niet om of zij het qua studie, baan en als kleurling (of blanke) ‘gemaakt’ hebben zoals wij dat plegen te noemen. geld= geldt gebieden= gebied immigranten = migranten. Sorry voor de vele fouten. Er staan er vast nog wel meer in. Ik werd afgeleid en was te snel.

Pater
Pater12 aug. 2021 - 12:05

@Minoes "Dat is waarom daar veel rijke zwarte mensen, en/of beter gesitueerde zwarte mensen in Californië bijvoorbeeld, toch voor Trump kozen." Dat valt erg mee. 80% van de zwarte bevolking stemde op Biden, 10 op Trump. En heel geleidelijk verbetert de positie van zwarten in de VS wel degelijk. Net als die van Nederturken en -Marokkanen hier.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...8 aug. 2021 - 7:34

Sterke overpeinzingen. Die dominante cultuur is IMO niet de Joods-Christelijke cultuur maar de véél bredere Westerse cultuur waarin individuele vrijheden en de vrijheid van meningsuiting centraal staan. Het is helaas juist woke-links en de bijbehorende 'cancelculture' die alleen nog in veilige safe spaces met gelijkgestemden lijken te willen debateren. Killing voor de academische vrijheid. Het paternalisme en de vertrutting komt helaas toch echt van links, het kan verkeren.

9 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...8 aug. 2021 - 7:44

'veilige' kan weg, tautologie.

Zandb
Zandb8 aug. 2021 - 11:20

kijk Heel domme reactie. U hebt geen moment overwogen op welke manier rechts het debat frustreert. Hoe vaak lees ik niet, dat mensen beweren: - dat zal je hier wel niet mogen zeggen (terwijl ik dat dus lees, dus blijkbaar mag dat wel gezegd worden, nota bene). - .... maar dan ben je een racist. - .... ik was geen racist maar 'jullie gezeur' zorgt er voor dat..... - .... je bent niet eens meer baas in je eigen land. - .... het paternalisme en de vertrutting komt helaas toch echt van links. - .... die cancelcultuur (verkeerd frame) is niets meer dan censuur. - .... woke (verkeerd frame) is niets meer dan de wil opleggen. Dat zijn duidelijke voorbeelden van een verkozen slachtofferschap, en dan nog op gronden die helemaal niet bestaan of zo algemeen geformuleerd dat ze niet juist KUNNEN zijn.

dirk den boer
dirk den boer8 aug. 2021 - 15:43

De aard en de inhoud van die reacties lijken mij heel sterk uitingen vanuit een defensieve houding uitgesproken, temidden van vijandige andersdenkenden dus, ik las een soortgelijke treurige column van Paul Scheffer in afgelopen Vrijdagkrant NRC, klonk erg verslagen, hij gaf de strijd kennelijk op, zo te lezen. Uiterst treurig....weggecanceled. En dan heeft hij nog het voordeel dat zijn baan of carriere er niet meer onder te lijden heeft

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...8 aug. 2021 - 16:41

Waar mag volgens 'rechts' dan niet over gedebatteerd worden??

Zandb
Zandb9 aug. 2021 - 8:26

kijk Ik heb het over het debat "frustreren". Dat is iets anders dan dat ik beweer, dat rechts het debat verbiedt. Wanneer u mijn punten goed leest, begrijpt u toch wel waar het mij om gaat? dirk De vraag is of Paul; Scheffer kritiek krijgt of niet. Wanneer Scheffer meent, dat kritiek hem belemmert, dan benoemt hij zichzelf tot 'slachtoffer'. Je kunt niet zo maar allerlei uitingen, vaak buiten de context geplaatst, als geldig anekdotisch bewijs aanvoeren. Je kunt hooguit je MENING 'enig' gewicht geven met wat we dan anekdotische 'bewijzen' noemen. Maar in alle gevallen geldt, dat voorzichtigheid en zelfreflectie geboden is en dat moet te lezen zijn.

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 11:51

Zich slachtoffer in een menigte voelen is natuurlijk niet negatief, of af te keuren, is vaak zelfs moedig en progressief. Scheffer in diezelfde column verbaasde zich ook over decaan James Kennedy, die de immigranten crisis doodleuk een vorm van institutioneel racisme noemde. Wat hebben die studenten allemaal te horen gekregen in hun opleiding, vroeg hij zich af. Hij citeert met instemming de afrikaanse schrijfster Chimamanda Adichie (zou Satya haar kennen, en mee instemmen??), die zich zorgen maakt dat jongeren niet meer durven zeggen wat in ze omgaat, niet meer zelfstandig durven denken, over de veel te leerstellige "wakkeren". Typisch dat je dat dan weer van een west afrikaanse, niet US citizen moet horen.In de US zelf kijken ze wel uit met zulke opmerkingen.

Zandb
Zandb9 aug. 2021 - 15:58

dirk Geen idee wat u zo ver buiten de context wilt duidelijk maken. U beweert dat Scheffer gecanceld is. Ik beweer niet dat het niet zo is - weet ik veel - maar dat het ook mogelijk is dat verreweg de meeste kritiek terecht is en dat hij zichzelf cancelt, omdat hij geen goed verweer heeft.

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 18:49

Scheffer gecanceled? Waar vond je dat? Scheffer had diverse aanvaringen maar ook gewoon discussies (een enkele zelfs wat minder negatief), dus geen sprake van canceling, anders was hij immers niet eens op (hebben mogen) komen dagen in die zaal in Amsterdam. Ik ben ook nog even achter die Nigeriaanse schrijfster Chimamanda die hij noemde aangegaan, wat een dappere vrouw....Ik kan me haar verbazing in de US inderdaad goed voorstellen, gezien het klimaat daar, in haar thuisland volkomen onbestaanbaar (al moet je daar weer om andere redenen uitkijken wat je zegt).

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2021 - 21:18

Ik zie nou dat ik wel woord weggecanceled heb gebruikt, maar dat geruikte ik om de agressie en afkeurende houding vd studenten aan te geven, niet het officieel cancelen door de organisatoren van de avond natuurlijk, zover ging het niet, want hij was op uitnodiging komen opdraven..