Joop

Hoe kan je weglopen als armoede een gezicht krijgt?

  •  
19-10-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
98 keer bekeken
  •  
armoede

© cc-foto: Manuel Alvarez

Kwetsbaarheid is relationeel
De gasprijzen stijgen. De schatting is dat meer dan een half miljoen huishoudens hun rekening niet kunnen betalen. Wat is er aan de hand? Hoe kritisch is het huishoudboekje van veel huishoudens als een onverwachte stijging van naar verwachting 50 euro per maand niet is op te brengen? Leeft een half miljoen huishoudens op de grens van armoede?
Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt: “Iemand is arm als hij/zij consistent niet over de middelen beschikt om te bemachtigen wat in zijn gemeenschap minimaal noodzakelijk is”. Dat is uitgewerkt in het zogenoemde ‘niet-veel-maar-toereikend criterium’ voor armoede. Voor uiteenlopende typen huishoudens is een bedrag vastgesteld dat voldoende is voor onvermijdbare, basale zaken (voedsel, kleding, wonen, transport, verzekeringen, persoonlijke verzorging en dergelijke) met daaraan toegevoegd een bescheiden bedrag voor sociale participatie (op visite gaan, een korte vakantie, lidmaatschap van een sport- of hobbyclub).
In de periode 2001 – 2017 is het aantal personen dat in armoede leeft conform de definitie van het SCP ongeveer gelijk gebleven. In 2001 bedroeg het percentage 5,8% van de bevolking. In 2017 lag het percentage op 5,7% van de bevolking.
Op 15 oktober publiceerden het Centraal Bureau voor Statistieken en de Universiteit Utrecht het rapport ‘Inkomen verdeeld 1977 – 2019’. Het rapport laat zien dat inkomensverschillen tussen rijk en arm sinds 1990 vrijwel constant zijn gebleven. De kloof tussen rijk en arm zit niet zozeer in inkomen als wel in bezit. De rijkste 10% bezit meer dan 1000 miljard euro. De onderste helft heeft niet of nauwelijks bezittingen of heeft schulden.
Laten de cijfers over armoede en inkomensverdeling zien dat we te maken hebben met een natuurlijk gegeven? Als armoede een wiskundig probleem zou zijn dan is het zeker in veertig jaar tijd niet gelukt het probleem op te lossen. De som komt in 2021 zeker niet op nul uit. Is armoede op te lossen of is het deel van de condition humaine?
Op 4 juni 2018 hield de Amerikaanse filosoof Robert Bernasconi in Nijmegen een lezing in de serie ‘Radboud reflects’. Zijn lezing ‘Levinas, Vulnerability and Responsibility’ is een pleidooi kwetsbaarheid te zien als relationeel. Schatplichtig aan het werk van filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) gaat het Bernasconi om de vraag: ‘Wat doet de kwetsbaarheid van een ander met mij?’ Welke verantwoordelijkheid neem ik als ik iemand anders in een kwetsbare positie zie? Cijfers over armoede zijn abstract, maar wat als ik luister naar de verhalen van de personen die achter de cijfers schuil gaan. Voor Bernasconi is het duidelijk dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de ellende. Primair voor hem is echter dat jezelf in het aangezicht van de ander verantwoordelijkheid neemt. Als je luistert, je jezelf verplaatst in de ander, je hem of haar kent dan kan je de ander niet met lege handen tegemoet treden. Je moet op de behoefte van de ander reageren.
Het nemen van verantwoordelijkheid kan als we ons bewust zijn van de manier waarop we reageren op kwetsbaren. Bernasconi stelt dat we weigeren onszelf bloot te stellen aan kwetsbaren. Als voorbeeld noemt hij het gaan leven in suburbs en gated communities in de VS. In suburbs en gated communities onttrekken bewoners zich aan kwetsbaren. Wat niet gezien wil worden, wordt buitengesloten. Angst en het gevoel bedreigd te worden voeren de boventoon. “Reis niet naar de sloppenwijk. Ze bestelen je. Je bestaan ben je niet veilig.”
De geluiden over het gevoel van angst en bedreiging zijn in Nederland ook eenvoudig te herkennen in bijvoorbeeld het debat over vluchtelingen. ‘De goeden uitgezonderd, maar wat als heel Afrika hier komt? Ze maken gebruik van onze sociale voorzieningen! Ze nemen onze banen in! Migranten bedreigen onze samenleving!’ Maar wat als jij nu eens in een kwetsbare positie komt en zou moeten vluchten?
Misschien dat achter de vastgeroeste inkomensongelijkheid tussen arm en rijk ook een gevoel van angst en bedreiging zit. Wat betekent het voor mijn koopkracht als de regering iedereen uit de armoede haalt? De rekening voor de korting op de energiebelasting moet uiteindelijk toch iemand betalen?
Blijft het gevoel van angst en bedreiging dominant dan blijven dossiers als armoede en migratie onopgelost. Ik ga met Bernasconi en Levinas mee. Kwetsbaarheid is relationeel. Het is de relatie die mij tot de ander bindt. Hoe kan je weglopen als armoede een gezicht krijgt? 5,8% van de bevolking die in armoede leeft, is abstract. De persoonlijke verhalen zijn dat niet. Alleen, in het besef van je eigen kwetsbaarheid, in het plezier van het geven en in het kunnen brengen van een lach op het gelaat van een andere kunnen we kwetsbaarheid te lijf gaan. Geen instantie, regering of filantroop die hier tegenop kan.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (26)

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2021 - 9:51

Als je beleidsadviseur bent op het sociaal domein ben je gewoon schuldig en kun je niet beweren het niet gezien te hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2021 - 9:49

Mijn vraag is eigenlijk anders. Hoe kan je 'weggelopen zijn van het' ' willen zien'. Dit terwijl je het honderd keer Gad kunnen zien op tal van plaatsen. Hoe kan het dat je vervolgens moedwillig de ogen hebt gesloten. Waarom heb je je ogen zolang dichtgehouden en je oren voor alles wat al lang bekend was. Hoe heb je in de partijprogramma's dat niet willen lezen? Hoe heb je dat in de debatten al zoveel jaren gevoerd, kunnen missen en weigerde je op alle fronten het te willen zien? Armoede heeft altijd een gezicht gehad en op talloze plaatsen! Mensen hebben zich er niets aan gelegen laten liggen ergo ervoor gekozen.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2021 - 9:50

Gad=had ervoor gekozen= er zelf voor gekozen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2021 - 15:07

Jarenang heb ik het hier al geschreven en laten zien. Mijn conclusie was toen al; We gaan terug naar de jaren 30!

Division Bell
Division Bell20 okt. 2021 - 8:35

Qua armoede is Nederland zo slecht nog niet, wij staat in de Europese top 5 van landen met de laagste armoede, laat staan de rest van de wereld. De inkomensongelijkheid daartegenover is een van de kleinste, wat betekend dat er stevig herverdeeld wordt. Het verschil in bezit weliswaar wat groter maar dat bezit zit grotendeels vast, er zijn vele gezinnen die in een huis van een half miljoen wonen maar toch moeite hebben om die 50 Euro per maand extra uit te geven. Een ander groot deel van het kapitaal zit vast in pensioenen, familiebedrijven en boerengrond. Dit alles komt grotendeels door de schaarste van beschikbare ruimte bij een sterk groeiende bevolking. Vroeger was 5 ton een rijkeluisvilla, tegenwoordig is het een gezinswoning in Amsterdam, Amsterdam heeft namelijk niet de ruimte om mee te groeien met de vraag. Dat bezit is ook niet zo maar te herverdelen, je kan moeilijk van de bewoners verlangen dat ze elk jaar een kamer verkopen. De problemen met de gasprijs zijn een voorbode voor als de kosten van de Green Deal doorberekend gaan worden, dan zal energiearmoede het aantal armen alleen maar vergroten in plaats van verkleinen. Veel ruimte om nog meer te verbeteren is er niet, we mogen al bij zijn als we de komende decennia de top 5 vast kunnen houden.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens20 okt. 2021 - 9:50

@ Division Bell Jij schrijft: Qua armoede is Nederland zo slecht nog niet, wij staat in de Europese top 5 van landen met de laagste armoede, laat staan de rest van de wereld. Vermoedelijk heb jij een huis van 50.000 en een goede auto voor de deur anders kan je een dergelijke tekst niet schrijven. In de rest van de wereld is soms een lekkend dak het hoogtepunt van weelde omdat anderen geen dak hebben en een auto van 20 jaar is een geweldig bezit. Dus als jij nou in Nederland onder een brug gaat wonen met je gezin en op de sloop een oude auto haalt en dan jouw tekst nog eens schrijft dan heb je een punt. Vanuit je huidige situatie is je tekst ranzig en meedogenloos. 1 op de 13 kinderen groeit in armoede op. Die kunnen niet naar een sportclub, hebben geen eigen verwarmde slaapkamer, geen nieuwe winterkleding en ga maar zo door. Hun ouders hebben tijdelijke flexbanen op het minimumloon niveau of een uitkering. Met 1500 euro per maand blijft in Nederland 50 Euro per week over om eten te kopen. Daarvan kan jij de boodschappen op zaterdag niet eens betalen. De gasprijs heeft helemaal niets met de greendeal te maken. Die is het gevolg van de marktwerking, corona en aantrekkende economie. Een van de grotere maatschappelijk problemen van dit moment is de domheid en het gebrek aan kennis van de achterban van rechtse partrijen. Jouw tekstje illustreert dat probleem en laat de ernst ervan zien.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2021 - 7:46

"Geen instantie, regering of filantroop die hier tegenop kan." Dat moet je maar eens aan de moeder van de mevrouw in de bijstand vragen! Blijkbaar woont u ook in een bubbel. Je mag geen goed doen, want dan wordt de uitkering aan de betreffende persoon niet alleen stopgezet, maar teruggevorderd. Met uiteindelijk dezelfde gevolgen als de toeslagenaffaire.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037120 okt. 2021 - 9:35

Wij hebben het in Nederland inderdaad zo erg gemaakt dat het nemen van verantwoordelijkheid, het helpen van iemand die het minder heeft door onze misdadige overheid afgestraft wordt.

Greendutch
Greendutch19 okt. 2021 - 20:00

eens met dit verhaal. wat bij me opkwam ? t.a.v." Primair voor hem is echter dat jezelf in het aangezicht van de ander verantwoordelijkheid neemt. Als je luistert, je jezelf verplaatst in de ander, je hem of haar kent dan kan je de ander niet met lege handen tegemoet treden. Je moet op de behoefte van de ander reageren." men / wij moeten de schuldigen aan de toeslagenaffaire naar die mensen toe sturen en zij moeten minstens 1 week met een gezin samen wonen en l leven om te ervaren hoe het is voor die mensen en te leren van hun eigen fouten. samen met hen naar oplossingen te werken. eens zien hoe lang het dan duurt voordat e.e.a. dan is opgelost

Eid
Eid19 okt. 2021 - 16:30

Een mooi constateringsbetoog, en dan vraag je je af wat er geadviseerd wordt? Want inzoemend op de 'mens' in armoede zijn het toch heel vaak de bijstandsgerechtigden of wao-ers, waarbij je in een aantal gevallen zelfs kunt afvragen waarom ze niet in staat zijn om uit t moeras te komen... Dan is de oplossing massaal de uitkeringen verhogen, ten koste vh kapitaal? En wat dan met de groep verdieners die er net boven zit en overal qua compensatie buiten valt? Ink belasting fors verlagen, ook weer ten koste van het kapitaal? En waar begint 'kapitaal' bij 100k, in een land dat al zo genivelleerd is? Of gaan we met straffe hand bijstandsgerechtigden een baan in duwen?

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens19 okt. 2021 - 18:31

@ Eid Jij schrijft: Want inzoemend op de ‘mens’ in armoede zijn het toch heel vaak de bijstandsgerechtigden of wao-ers, waarbij je in een aantal gevallen zelfs kunt afvragen waarom ze niet in staat zijn om uit t moeras te komen… Kan jij jezelf dat afvragen? Heb jij die kennis in huis? Weet jij waarom mensen met een bijstand uitkering geen baan vinden die meer oplevert dan die uitkering? Weet jij waarom mensen in de schulden komen bij de belastingdienst? Waarom zij na een jaar weer een deel van de huur toeslag en zorg toeslag moeten terug betalen? Waarom ze nooit een een full time baan krijgen tegen een modaal loon maar een part time flexbaan tegen minimumloon? Heb jij die kennis in huis om dat te verklaren? Mijn verklaring is dat het de logische en onvermijdelijke consequentie is van VVD-beleid. Dat Rutte doelbewust kiest voor dit beleid en dat de VVD-kiezer dit beleid wil om 2 miljoen mensen vast te houden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de draaideur van bijstand, flexbaan, ww, bijstand, flexbaan, ww. bijstand. Maar jij weet het natuurlijk beter. Laat anderen ook leren van jouw onmetelijke kennis.

Tom Lucassen
Tom Lucassen19 okt. 2021 - 20:17

Er zijn maar bar weinig werkgevers/ondernemers die bv mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven. Liever iemand van 36 uur aannemen zonder risico, dan 2x iemand die 18 uur kan werken als aanvulling op zijn uitkering. het zogenoemde doelgroepenregister staat vol met mensen die graag willen, maar geen kans krijgen. Alles is efficiency en moet geld opleveren. 40 jaar rechts hondenbeleid.

vdbemt
vdbemt20 okt. 2021 - 1:28

Je hebt gelijk. Moet dat allemaal ten koste van het kapitaal? Dat is veel belangrijker dan het menselijk bestaan van mensen in armoede.. Kapitaal moet je natuurlijk niet uitgeven. Al helemaal niet aan mensen die toch geen leven hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 okt. 2021 - 9:42

vdBemt Niet allen dat, maar hoe denk je dat dat kapitaal verworven is?

Jozias2
Jozias219 okt. 2021 - 16:09

“Iemand is arm als hij/zij consistent niet over de middelen beschikt om te bemachtigen wat in zijn gemeenschap minimaal noodzakelijk is” Het lastige daarbij is dat "hetgeen minimaal noodzakelijk is" niet een vast gegeven in de tijd is. Centrale Verwarming bijvoorbeeld is pas sinds 1965 algemeen beschikbaar in Nederland. Dus je kunt aan de ene kant wel stellen dat de inkomensongelijkheid de afgelopen 40 jaar niet minder is geworden. Maar je kunt tegelijkertijd ook stellen dat de mensen het veel beter hebben gekregen.

6 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot19 okt. 2021 - 16:23

'Maar je kunt tegelijkertijd ook stellen dat de mensen het veel beter hebben gekregen.' Je had ook nog Bangladesh als referentie kunnen nemen, dan valt alles wel mee..

Jozias2
Jozias219 okt. 2021 - 18:44

@joe Dat hoeft niet. Je kunt net als de auteur Nederland als referentie nemen. Nederland in 1985 bijvoorbeeld. Vorige week nog een onderzoek van het cbs en universiteit leiden. “De kans op armoede werd volgens de studie in dezelfde periode kleiner. In 1985, pal na de crisis van begin jaren tachtig, liep 22,5 procent van de huishoudens het risico in de armoede te belanden. Toen de economie weer ging draaien, daalde dat in de jaren negentig naar gemiddeld 15 procent. In 2019 was het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens volgens de studie gezakt naar 7,7 procent. “ Als je tot de 7,7% behoort is dat natuurlijk enorm vervelend maar met de armoedebestrijding gaat het wel beter.

Joe Speedboot
Joe Speedboot20 okt. 2021 - 5:53

'pal na de crisis van begin jaren tachtig, liep 22,5 procent van de huishoudens het risico in de armoede te belanden.' We leven 35 jaar later. Je kan er ook Auschwitz bijhalen, daarmee kan je ieder probleem reduceren tot 'onbelangrijk'. Feit is dat die armoede nog steeds bestaat en dat de voedselbanken het de laatste jaren alleen maar drukker krijgen terwijl er aan de andere kant wel moeiteloos tientallen miljarden worden overgemaakt aan het bedrijfsleven en het geld in bepaalde sectoren nog steeds tegen de plinten omhoog klotst. 'is dat natuurlijk enorm vervelend ' Door die twee woorden te gebruiken laat je precies zien waar je staat. Het kan je geen bal schelen!

Jozias2
Jozias220 okt. 2021 - 8:02

@joe De auteur zegt: “Op 15 oktober publiceerden het Centraal Bureau voor Statistieken en de Universiteit Utrecht het rapport ‘Inkomen verdeeld 1977 – 2019’. Het rapport laat zien dat inkomensverschillen tussen rijk en arm sinds 1990 vrijwel constant zijn gebleven.” En maakt vervolgens een bruggetje naar armoede. Daarop reageer ik met een passage uit hetzelfde rapport over dezelfde periode waaruit blijkt dat de armoede sterk is afgenomen: Van 22,5% naar 7,7% Als u stelt dat het noodzakelijk is de armoede bij die 7,7% te bestrijden ben ik dat gelijk met u eens. Maar dat doet toch niets af aan de constatering dat de armoede in algemene zin is afgenomen. Dat kan toch beide waar zijn.

Joe Speedboot
Joe Speedboot20 okt. 2021 - 9:34

'Maar dat doet toch niets af aan de constatering dat de armoede in algemene zin is afgenomen. ' Snap je nou werkelijk niet dat je argument dat er voor 1965 nog geen cv bestond en dat de armoede sinds 1977 is afgenomen voor degenen die in armoede leven en voor de discussie volstrekt irrelevant is?

Jozias2
Jozias220 okt. 2021 - 10:00

@Joe, Je mist het punt volledig. De auteur verwijst in het artikel naar "iemand niet over die middelen beschikt wat in zijn gemeenschap als noodzakelijk wordt geacht" als definitie voor armoede. Ik stel alleen maar dat wat "als noodzakelijk wordt geacht" geen vaste referentie is waar je aan kunt meten. Hetgeen wat "noodzakelijk" is verschuift met de tijd en is dus moeilijk te vergelijken. Een gezin wat in 1965 niet beschikte over Centrale Verwarming, een wasmachine, een elektrische stofzuiger, een volledige badkamer, een auto, tv, regelmatig vlees at of op vakantie ging was destijds niet perse arm terwijl vandaag de dag sommige van die zaken wel als noodzakelijk worden geacht. Dus ook als mensen vandaag de dag nog steeds arm zijn kan het tegelijkertijd ook zo zijn dat ze een beter en comfortabeler leven hebben als de mensen die arm waren in 1965. Daarmee zeg ik niet dat ze niet arm zijn.

gimli55
gimli5519 okt. 2021 - 16:03

Oorzaak en gevolg. Wat is de oorzaak van de armoede en wat zijn de gevolgen, en welke maatregelen worden getroffen om die armoede te bestrijden. Veel politiek beleid gaat voorbij aan de oorzaak en legt de verantwoording van de gevolgen neer bij de slachtoffers en de maatregelen zijn steevast niet effectief. Dat is de omschrijving van de werkelijkheid en daar kan de huidige overheid die veelal niet de armoede bestrijdt geen soelaas bieden. Ze bestrijden de armoede statistieken, net als de zorg statistieken en de onderwijs statistieken met ineffectief beleid. Zie de marktwerking en de maatregelen om die te verzachten. Die hebben geleid tot Ongekend Onrecht en institutioneel racisme en discriminatie. De problemen zijn niet opgelost, op papier lijkt het allemaal perfect, wat ook blijkt uit alle lijstjes waar Nederland hoog op prijkt. Die beoordeling van die lijstjes zijn uiteraard neoliberaal van aard, het is de papieren politieke werkelijkheid. De docu over de Toeslagaffaire gaf een beeld van 5 slachtoffers, van de 47.000 slachtoffers. Het heeft 15 jaar geduurd voordat deze docu gemaakt kon worden. De regerende politiek heeft samen met de MSM het 15 jaar onder de pet gehouden en zonder de journalisten en 3 TK leden was het niet eens bekend geworden. Die hebben zich er pas sinds 2017 mee bemoeid. Dit is 1 voorbeeld van het onzichtbaar maken van armoede en het door de uitvoerders de kans bieden om de slachtoffers zelf verantwoordelijk te maken. Net als dat met het milieu en het klimaat het geval is. Het systeem faalt en het systeem blijft falen zo lang als het aan de macht is en blijft. De politiek maakt alles abstract en laat de emoties niet toe. Niet in het debat, niet in de media en daardoor blijft de vernietiging doorgaan. Het wordt gebracht als een TINA, en zo woekert net als de woekerpolissen de ellende voort. Die woekerpolissen zijn ook ontstaan in de neoliberale samenleving, waarbij de verzekeringsmaatschappijen en banken de macht hebben gekregen.

Herman Paradijs
Herman Paradijs19 okt. 2021 - 15:49

Er is een belangrijk verschil wanneer je naar het dus al zo lang (sinds 1990) gelijk gebleven deel de bevolking van ±5,7% wat als arm te duiden is kijkt of naar de 10% met grootste bezit tegenover de overige 90%. Het is niet hetzelfde. Het deel wat als arm geldt volgens het ‘niet-veel-maar-toereikend criterium’ is bovendien dus nog steeds in staat de basale behoeftes te bevredigen. Mits zij zich voldoende kritisch houden aan hun huishoudboekje welteverstaan want juist daar gaat het bij een groot deel, en niet alleen deze groep maar zelfs bij middeninkomens, te vaak mis. Er is dan ook winst te behalen door mensen in deze nood te leren omgaan met inkomsten en uitgaven en niet automatisch aan aanvullende ondersteuning te beginnen. Daarnaast is bij mensen die beschikbaar zijn voor werk met het huidige aanbod, ook voor ongeschoolden, de regelingen en diverse tegemoetkomingen bij een tijdelijke afhankelijkheid van bijstand, en de internationaal relatief hoge uitkeringen voor de meesten geen belemmeringen naar een beter leven. Bovendien is er m.b.t. Nederland een vertekening van de positie op internationale lijsten van inkomensverdeling zoals volgens de gini-coefficiënt. Nederland lijkt daarop een sterke verdeling te hebben in vergelijking met andere westerse landen met een verzorgingsstaat maar dat is een gevolg ervan dat de zeer gunstige Nederlandse pensioenopbouw niet meegerekend wordt. Doe je dat wel dan steekt Nederland een stuk gunstiger af bij de andere verzorgingsstaten. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/minder-vermogensongelijkheid-bij-meetellen-pensioenvermogen

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 okt. 2021 - 15:26

"Wat betekent het voor mijn koopkracht als de regering iedereen uit de armoede haalt? " Probleem is gewoon dat de pot geld die de overheid heeft niet onbeperkt is. Ik denk dat de overheid inmiddels een prima model heeft van de optimale belastingdruk en dat ze/we het daar mee moeten doen. Iedereen die in Nederland gaat werken kan (of moet) voor zichzelf uitrekenen wat hij netto overhoudt als hij 2, 3, 4 of 5 dagen gaat werken. Door heffingskortingen en progressieve belastingen is dit uiteraard geen rechte lijn. Mensen zijn individualistischer en de arbeidsmarkt is flexibeler dan vroeger. Mensen nemen makkelijker meer tijd voor zichzelf ipv belasting te betalen voor de ander. Parttime werken is de norm.

2 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 okt. 2021 - 15:39

u bedoeld onzekerheid is de norm

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 okt. 2021 - 16:29

@Griezel, niet voor degenen die de keuze hebben.