Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hoe ik voor mijn lief een Palestijnensjaal kocht

  •  
19-11-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
3014 keer bekeken
  •  
ANP-481810180

"Mooi geweven katoen", zei ze. "Goed afgewerkt. Het is niet bedrukt, hè. Het patroon is geborduurd."

De solidariteitsdemonstratie met Gaza die zondagmiddag in Rotterdam gehouden werd, trok twee- tot drieduizend deelnemers. Voor een landelijk bedoelde manifestatie is dat niet bijzonder maar de meeste betogers maakten de indruk dat zij net als ik uit Rotterdam en directe omgeving kwamen. Dan betekent zo'n aantal véél meer. De NRC citeerde een politie-agent die het aantal op 15.000 schatte. Dan moeten later tijdens de stoet wel veel mensen zich hebben aangesloten. Tijdens de toespraken strekt de menigte zich uit van het Station Blaak tot de Hoogstraat. Daar was het gehele marktterrein gevuld.

Het was vooral een Levantijnse en Mediterrane bijeenkomst. Er waren veel jonge stellen op af gekomen – meneer meestal met keurig getrimde baard – waaraan je af kon zien dat ze bezig waren iets van hun leven te maken. Tevens verschenen heel veel meiden die zo uit Duizend-en-één nacht leken gestapt.

Tussendoor laveerden oude activisten met De Socialist en de Rode Morgen. De Socialist is schatplichtig aan Leon Trotski, de doodsvijand van Stalin. Hij meende dat het socialisme pas opgebouwd kon worden als eerst de revolutie wereldwijd had gezegevierd. Al een jaar of tachtig proberen trotskisten grote massabewegingen binnen te dringen en die naar hun hand te zetten. De Socialist neemt het dan ook hartstochtelijk voor de Palestijnen op. Naar aanleiding van 8 oktober schrijft Jera Alex dat Hamas "een volkomen legitieme dekoloniale vrijheidsstrijd" voert. Hij citeert Nelson Mandela: "Het is de onderdrukker die de aard van de strijd definieert, en de onderdrukten kunnen vaak niet anders dan de methoden gebruiken die een afspiegeling zijn van die van de onderdrukker". Dit soort verhalen leek echter volkomen aan de demonstranten voorbij te gaan. Datzelfde gold voor de solidariteitsverklaringen van de Rode Morgen, in mijn tijd een uitgave van de Groep Marxisten Leninisten (GML) maar nu onderdeel van de Internationale Coördinatie van Revolutionaire Partijen en Organisaties (ICOR). Het hoofdkwartier bevindt zich in Esslingen bij Stuttgart.

De aandacht van bijna alle demonstranten ging niet naar de wereldrevolutie uit of politieke haarkloverijen van marxistische snit. Zij wilden een eind zien aan het geweld in Gaza nú. Zij stelden uitsluitend Israël en het zionistisch regime daarvoor verantwoordelijk. Het enige alternatief voor de huidige situatie: from the river to the sea Palestina will be free, zoals men niet ophield te scanderen.

De manifestatie was begonnen met het voorlezen van de namen der Palestijnse slachtoffers. Daarna volgde een hele reeks sprekers zoals dat in mijn tijd ook het geval was als verschillende organisaties samen een demonstratie organiseerden. Ze wilden allemaal hun zegje doen tot vervelens toe terwijl wij dan als revolutionaire massa steeds meer tintelingen voelden in onze vermoeide kuiten. Ook nu was dit het geval. Er stonden dertien sprekers op het programma. Zij sloegen zonder uitzondering een emotionele en verontwaardigde toon aan. Het moorden moest stoppen. En de westerse regeringen dienden hun steun aan het Zionistische regime onmiddellijk te staken.

Alle sprekers letten goed op hun woorden. Zij hadden het zelfs niet over Israëli. De daders waren of de staat Isräel of het zionisme. Of de regering-Netanyahu. Ze deden hun best niet de indruk te wekken dat in Palestina het ene volk tegen het andere volk vocht. Een veel gehoord kernwoord was rechtvaardigheid. Wat Israël deed was in strijd met het internationaal recht en mede daarom misdadig. De Palestijnen hadden het recht aan hun kant, ook al stonden zij alleen. Een spreker riep tot de menigte: "Jullie zijn niet solidair met het verzet. Jullie zijn het verzet". De toehoorders konden hun eerste daad stellen op 22 november en wel door te stemmen op Denk, Bij1 of de SP. De overige partijen gaven geen steek om de Palestijnen. En dus, waarschuwde de spreker, ook niet om jullie. Volgens een woordvoerder van het islamitische centrum de Middenweg was het belangrijkste wapen in deze strijd takbir. Daarmee duidt men de leuze Allahu Akhbar – Allah is groot – aan. Daar hebben de zionisten het niet van terug. In hoc signo vinces dacht ik, in dit teken zul je overwinnen. Dat stond rond het kruis dat keizer Constantinus de Grote in 312 aan de hemel zag staan. Later kwam het terecht op de schilden van de kruisvaarders.

Er was veel dat mij aan stemmen uit Israël deed denken: het gevoel alleen te staan, het gebrek aan serieuze belangstelling voor je lijden, de idee dat je voor je recht vecht en niemand dat wil erkennen. Opnieuw werd duidelijk: de Israëli en de Palestijnen doen elkaar dezelfde verwijten. Er komt alleen een oplossing als ze gevoel krijgen voor de gelijksoortigheid van hun lijden. Dat besef was op de demonstratie nadrukkelijk afwezig. De demonstranten hadden gelijk met hun veroordeling van het geweld en hun eis tot een onmiddellijke wapenstilstand. Maar geïsoleerd kunnen die nergens toe leiden. Palestijnen moeten met de ogen van Israëli leren kijken en omgekeerd. Het zal een titanenkarwei worden dat voor elkaar te brengen. Zeven stappen zijn nodig:

1. Een onmiddellijke gevechtspauze van vijf dagen.

2. Deze gevechtspauze dient onder zware druk van zoveel mogelijk mogendheden uit te monden in een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, dat steeds weer wordt verlengd.

3. Een en ander leidt tot een wapenstilstand. Hamas levert de wapens in net zoals de IRA dat deed in Noord-Ierland. Wie dat doet, krijgt verder geen last meer. Dat is onrecht maar een onvermijdelijk onderdeel van zulke vredesprocessen.

4. Israël trekt zich uit de bezette gebieden terug. Daar worden onder toezicht van de Verenigde Naties vrije verkiezingen gehouden. In Israël zelf ook.

5. De soevereiniteit van de staat Palestina wordt door de overige staten in de wereld erkend, ook door Israël.

6. Er komt een vredesverdrag tot stand tussen Israël en de nieuwe staat Palestina. Alle kolonisten worden uit de West Bank teruggetrokken zoals dat aan het begin van de eeuw ook gebeurd is in Gaza. Een internationale vredesregeling heeft als kernpunt dat de grote mogendheden de onafhankelijkheid van beide staten erkennen en beloven op te treden als die in gevaar wordt gebracht. Daarbij keert men zich tegen de agressor en niet tegen de aangevallene.

7. In de grondwetten van beide staten wordt opgenomen dat zij streven naar samen gaan, eerst op economisch gebied, later op staatkundig vlak. Daar zitten geen deadlines aan.

De weg naar een Palestina van de rivier tot de zee is namelijk lang en bochtig. Je zult je regelmatig gedwongen zien langer dan je lief is halt te houden bij verschillende pleisterplaatsen. Helaas is dat niet te vermijden.

Dat dacht ik allemaal maar het zou er bij déze mensen niet gemakkelijk ingaan ook al waren ze nog zo positief ingesteld. Achter een stalletje stonden drie van die meiden uit Duizend en Eén Nacht. Ik kocht er een Palestijnensjaal voor mijn lief. "Mooi geweven katoen", zei ze. "Goed afgewerkt. Het is niet bedrukt, hè. Het patroon is geborduurd." We liepen daarna het oude gemeente-archief van Rotterdam binnen waar een expositie werd geopend. Het was een totale wisseling van sfeer. Van de urgentie naar het beschouwelijke. Maar er was één werk dat rechtstreeks aansloot bij wat ik op de Binnenrotte tussen de demonstranten voelde. De Koerdische kunstenares Astera Mortezai presenteerde een bordspel gebaseerd op het standaardmodel voor politiebureaus dat de Engelsen destijds hadden ontworpen voor het door hen bezette Noord-Koerdistan: architectuur voor onderdrukking. Ze vond de tekening in een rapport uit 1928. De spelers kunnen hun stukken vrijelijk over het bord bewegen. "Voel je je thuis?" vraagt Astera.

Scherm­afbeelding 2023-11-19 om 21.48.39

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.,

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: het vergeten campagnethema.

Naschrift: Op 29 november hebben demonstranten een nieuwe aanleiding om naar Rotterdam te komen. Dat is namelijk de door de VN ingestelde Internationale Dag voor solidariteit met het Palestijnse volk.

En in de Ahoyhal gaat dan tegelijkertijd de tweedaagse Exhibition Defence and Security open. Dat is een vakbeurs voor wapenproducenten en hun klanten. Ook Israëlische bedrijven bieden dan hun producten aan.

De beurs wordt georganiseerd door de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Sponsors zijn het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (!), Saab en Damen.

Dat zal me wat worden. Vooral omdat zo'n wapenbeurs ongetwijfeld omgeven zal zijn met speciale veiligheidsmaatregelen. Het zijn dit soort evenementen die bovenbazen nerveus maken.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (48)

Feiten
Feiten21 nov. 2023 - 12:29

Het Joods-zijn heeft echt niets te maken met deze praktijken. Zionisme is niet alleen Joods. Er bestaat zowel christelijk, Joods als Arabisch zionisme. Joden hebben altijd deel uitgemaakt van verschillende samenlevingen. Als de Palestijnen roepen om gelijkwaardigheid en vrijheid, willen ze geen Joden verdrijven. Dit zegt meer over het denken van het Westen gezien het verleden dan over de Palestijnen. Arabieren hebben nooit Joodse mensen verdreven; ze zijn altijd een integraal onderdeel geweest van de islamitische en Arabische samenleving. Dit is een verrijking geweest en geen last. In de islam worden ze 'kinderen van Israël' genoemd, naar profeet Jakob (Israël). Zoals het woord 'Allahu Akbar' betekent 'God is groot'. Jezus sprak Aramees, en het woord voor God in het Aramees is 'Alaha'. Christenen kunnen ook 'Alaha' zeggen, wat gewoon 'God' betekent in het Aramees, de gesproken taal van Jezus. In het Hebreeuws is het 'Elohim', wat ook 'God' betekent. Eigenlijk bedoelen alle drie religies dezelfde God. De Palestijnen streven naar rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en land om te leven, niet om te overleven

Feiten
Feiten21 nov. 2023 - 12:20

Complimenten voor dit evenwichtige betoog. Reacties hieronder hebben het alleen over 7 oktober en Hamas en heeft geen actieve herinneringen aan meer dan 75 jaar onderdrukking. Alleen de onderdrukten kunnen het doorgeven van generatie op generatie. Sinds 7 oktober tot op heden hebben deze mensen ook geen actieve herinneringen aan wat er nu aan de hand is. Het aantal doden staat op 12.000, en er zijn 30.000 gewonden." Er is weinig berichtgeving geweest over een politieonderzoek krant Haarzet waaruit blijkt dat Hamas niet alleen verantwoordelijk is voor de aanval op feestgangers. https://www.youtube.com/watch?v=9iqc0IEgCSs Daarnaast hebben ze in Israël op de “Internationale Dag van de rechten van het kind” een lied uitgebracht dat oproept tot het wegvegen van Gaza. https://www.youtube.com/watch?v=q7pdsw6ghDE

Push the sky away
Push the sky away20 nov. 2023 - 17:55

@Han [ 6. (...)Daarbij keert men zich tegen de agressor en niet tegen de aangevallene. ] Lijkt op zich een prima punt, maar is in de praktijk weerbarstig. Op 7 oktober was Hamas ontegenzeggelijk de agressor. Op alle dagen daarna nam Israël het agressie-voortouw met disproportionele aanvallen op Gaza. Daar staan die grote mogendheden dan, met twee onverzoenlijke agressors en miljoenen onschuldige burgers daar tussenin...

Bruce Stone
Bruce Stone20 nov. 2023 - 17:09

Deze reactie is verwijderd

adamgmail
adamgmail20 nov. 2023 - 12:12

De vergelijking tussen Hamas en IRA bij punt 3 is fout en wel om de volgende redenen: 1. IRA vocht tegen de in hun ogen illegale bezetting van Noord-Ierland, zij hadden als doel het bevrijden van dat stukje land, maar het vernietigen van Groot-Brittannië was niet hun doel, zij wisten ook dat dit niet mogelijk was. Er was sprake van realisme in de gestelde doelen; 2. Merendeel van de aanvallen waren gericht tegen soldaten, overheidsfunctionarissen en pro Engelse personen. Hoewel burgers ook slachtoffer werden van deze aanslagen van dit niet de primaire doel van de IRA, de vijand was de Britse overheid en niet per se alle Britse burgers; 3. Bij de IRA ging het om aandacht te trekken voor hun zaak, sterven hierbij was niet per se een doel. Het gedachte "ik ga naar de hemel, en iedereen die bij mij zelfmoordaanslag sterft is ook een martelaar" was bij de IRA niet overtuigend aanwezig. De IRA was uiteindelijk bereid wapens neer te leggen in ruil voor vrede en economische voorspoed. Leven i.p.v. sterven, eigen land i.p.v. een plekje in de hemel. Hamas laat zich leiden door religie en gevoelens i.p.v. realisme. Hetzelfde zag je ook bij sommige Japanners (het leger) en Duitsers (vooral de SS) tijdens de 2de wereldoorlog. Vechten tot de laatste kogel en geen aandacht voor eigen bevolking. Dit heeft uiteindelijk geleid tot verschrikkelijke verwoestingen en veel doden.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman20 nov. 2023 - 17:36

[IRA vocht tegen de in hun ogen illegale bezetting van Noord-Ierland, zij hadden als doel het bevrijden van dat stukje land, maar het vernietigen van Groot-Brittannië was niet hun doel, zij wisten ook dat dit niet mogelijk was. Er was sprake van realisme in de gestelde doelen;] De Ieren zijn niet verdreven uit GB dus het zou ook niet logisch zijn geweest als ze bepaalde claims daarop zouden hebben. Het ging altijd om beëindiging van de illegale bezetting van Noord-Ierland. De Palestijnen zijn verdreven uit wat nu Israël heet en hebben het recht op terugkeer. Dat is een van de eisen die de Palestijnen dan ook voeren. Wat betreft ‘vernietiging’, dat is natuurlijk waar Israël mee bezig is. Het land vernietigt Gaza en het vernietigt de mogelijkheden op een toekomstige Palestijnse staat. Wat de Palestijnen willen vernietigen is de bezetting en het apartheidsstelsel wat Israël in het hele gebied handhaaft. Is dat realistisch? Veel mensen dachten ook dat er nooit een einde aan de apartheid in Zuid-Afrika zou komen, maar toch is dat gelukt. Het is een kwestie van machtsverhoudingen. Militair zijn die in het voordeel van de apartheidsstaat, omdat Genocide Joe wapens blijft leveren. Maar in de meningsvorming internationaal zie je een grote omslag. Niet alleen het Globale Zuiden steunt Palestina, ook onder de bevolking van het rijke Westen groeit een besef dat de staat Israël een misdadige oorlog tegen de Palestijnen voert.

Leef je uit
Leef je uit20 nov. 2023 - 12:06

Ik denk dat artikel 1 van t stappenplan zou moeten staan, vrijlaten van alle gijzelaars door Hamas

1 Reactie
LaBou
LaBou 20 nov. 2023 - 17:09

Ik dacht meer aan vrijlaten van álle gijzelaars. Dus niet alleen de gijzelaars die hamas vasthoudt maar ook degenen die Israël vasthoudt in "administratieve detentie".

Frans Akkermans3
Frans Akkermans320 nov. 2023 - 8:15

Weer een demonstratie met geen enkele eis aan Hamas. Het Palestijns terrorisme kan wereldwijd rekenen op massa's fellow travelers en nuttige idioten en ziet daar in aanmoediging om door te gaan. Israel heeft geen andere keus dan Hamas uit te schakelen en Hezbollah c.s te laten zien wat ze te wachten staat als ze agressie pleegt. De Gazanezen zijn het kind van de rekening. Daar hebben die demonstranten dan weer gelijk in.

3 Reacties
Vuurrood
Vuurrood20 nov. 2023 - 9:43

Kijk aan, weer een die massamoord goed praat!

Muis1kat
Muis1kat20 nov. 2023 - 10:37

Vuurrood Het wordt pas een massamoord als ze daar aan zwaar geschut komen, en het weten te gebruiken. Want dat zullen onze vrienden van Hamas dan zeker gebruiken.

LaBou
LaBou 20 nov. 2023 - 17:10

En dat vindt muis niet goed want alleen Israël mag dat doen.

GMatth52
GMatth5220 nov. 2023 - 0:13

Er zijn Volkenrechtelijke implicatities bij het verhaal van Han van der Horst. "3. Hamas levert de wapens in net zoals de IRA dat deed in Noord-Ierland." Bij wie Hamas de wapens inlevert zegt de schrijver er niet bij. Bij Israël kan niet, want dat zou een capitulatie betekenen. Dit hangt samen met de vraag wie het bevoegd gezag uitoefent over Gaza. Gaza is onderdeel van Palestina, dan zou je zeggen de Palestijnse Autoriteit, ofwel de PLO onder president Abbas, sinds 2005 niet herkozen. Maar Hamas had de verkiezingen van het Palestijnse parlement van 2006 gewonnen, en een meerderheidsregering gevormd. Door de burgeroorlog van 2007 regeert Hamas -uit de Westbank verdreven- alleen over de Gazastrook, dus heeft Hamas de facto de souvereiniteit over Gaza. Dan kan Hamas de wapens niet ineveren, en zou dat ook niet moeten doen. Immers, van Israël wordt dat niet gevraagd. "5. (...) De soevereiniteit van de staat Palestina wordt door de overige staten in de wereld erkend, ook door Israël." De schrijver vergeet, dat verreweg de meeste landen de staat Palestina, waarnemersstaat in de VN, allang hebben erkend: uitgezonderd (bijna) het hele westerse deel van de wereld, dat slaafs de leiband van Amerika volgt. Voor een blik op de wereldkaart: de landen die Palestina erkennen verwerpen bijna 1 op 1 de sancties tegen Rusland ingesteld vanwege Oekraïne..... Bij dit internationaal vredesproces ligt een rol voor de VN in de rede.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 nov. 2023 - 9:48

Hamas heeft de oorlog verloren. De voortgaande verdediging leidt alleen maar tot zinloos bloedvergeten. Voor het overige zijn de strijdkrachten van Hamas geen leger want ze dragen geen militaire uniformen en vechten in hun burgerkloffie. Daardoor hebben ze niet de rechten van krijgsgevangen soldaten. Ze mogen met deze regeling van mij van geluk spreken.

LaBou
LaBou 20 nov. 2023 - 11:05

"Ze mogen met deze regeling van mij van geluk spreken. " Inderdaad, want nog niet eens zolang geleden hield deze reageerder een pleidooi waarin hij de Palestijnen opriep hun lot gelaten te accepteren. Dan is dit al een (mininale, dat dan wel) vooruitgang. Vroeger was daar er uitdrukking voor dit voorstel van HvdH maar dat zal ik hier niet noemen.

JoostJK
JoostJK20 nov. 2023 - 22:44

@Hanvander Horst "Voor het overige zijn de strijdkrachten van Hamas geen leger want ze dragen geen militaire uniformen en vechten in hun burgerkloffie" Het heeft verder niet met Gaza van doen, maar dat geldt evenzeer voor Israelische kolonistenbendes op de bezette Westoever; die lopen in korte broek met uzi's , onder protectie van Israelische soldaten, met alle "rechten" om arabieren te vernederen, te bespugen, in elkaar te slaan, te vermoorden. "Ze mogen met deze regeling van mij van geluk spreken" Moeten we nu alwéér aan je vinger trekken Han?

Feiten
Feiten21 nov. 2023 - 15:28

Oneens Han. Ik zou niet te snel conclusies trekken dat groep Hamas de oorlog heeft verloren. Degenen die de oorlog hebben verloren, zijn de daders, namelijk door immoreel en onethisch oorlog te voeren, door het masker af te nemen, zodat de hele wereld hun ware gezicht ziet. Nu weten we meer over zionisme, dus de dief en de dader zijn bekend. De krokodillentranen voor het verleden zijn niet meer geloofwaardig. Het volk Palestina heeft hun zaak op de kaart terug gezet. De laffe daden van de zionisten om ziekenhuizen te plunderen en te bombarderen, zeggen iets over deze groep. 1975 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) Resolutie 3379 aangenomen, waarin het zionisme werd bestempeld als een vorm van racisme en raciale discriminatie. Deze resolutie verklaarde dat "Zionisme een vorm van racisme en rassendiscriminatie is.

GMatth52
GMatth5222 nov. 2023 - 9:48

Hanvander Horst 20 nov. 2023 - 10:48 "(...) Voor het overige zijn de strijdkrachten van Hamas geen leger want ze dragen geen militaire uniformen en vechten in hun burgerkloffie." Dat ben ik niet met u eens. Zoals gezegd wordt de staat Palestina officieel erkend door overgrote meerderheid van de landen in de VN, en van de wereldbevolking. Deze staat heeft de facto twee regeringen, waarvan er een -Hamas- het grondgebied van Gaza verdedigt, met een als zodanig herkenbare gewapende macht. "Gewapende macht, de geregelde troepen van de staat, als leger georganiseerd. Daarnaast in tijd van oorlog vrijwillige korpsen, die met de geregelde troepen gelijk gesteld worden als 4 voorwaarden vervuld zijn: 1. aan het hoofd een persoon verantwoordelijk voor zijn ondergeschikten; 2. een vast en op enige afstand herkenbaar onderscheidingsteken; 3. het openlijk dragen van wapens; 4. zich in handelingen gedragen naar de wetten en gebruiken van de oorlog. Zij moeten dus het landoorlogsreglement naleven. Ook in het krijgsgevangenenverdrag van 1951 is dat vastgesteld." Zie: de Katholieke Encyclopaedie, dl. 11, Amsterdam-Antwerpen 1951 De Al Qassam-brigades kunnen beter met de Sovjet-partizanen en de Franse Maquis in W.O. II worden vergeleken dan met de IRA.

GMatth52
GMatth5222 nov. 2023 - 10:19

JoostJK 20 nov. 2023 - 23:44 @Hanvander Horst ""Voor het overige zijn de strijdkrachten van Hamas geen leger want ze dragen geen militaire uniformen en vechten in hun burgerkloffie" Het heeft verder niet met Gaza van doen, maar dat geldt evenzeer voor Israelische kolonistenbendes op de bezette Westoever; die lopen in korte broek met uzi's , onder protectie van Israëlische soldaten (...)." Het is nog erger, de Israëlische kolonisten op de Westbank zijn daar illegaal volgens het volkenrecht, dus het terroriseren van Palestijnse burgers ter plaatse is geen verdediging van het eigen land, of het bestrijden van een bezettingsleger. De Israëlische kolonisten zijn eerder te vergelijken met 'Volksduitsers' die boerderijen van verdeven Poolse eigenaren overnamen, in het bezette Poolse 'Generalgouvernement' tijdens W.O. II, of met Rijksduitsers, die in 'ontvolkte' gebieden in de Krim of Oekraïne de uitgemoorde Joden en Slaven moesten vervangen. Hoezeer de Israëlische bezetting en annexatie van Palestina ook verschilt met de op industriële schaal uitgevoerde genocide door Nazi-Duitsland in de 'Ostgebiete', in essentie komt de 'omvolking' van Palestina hierop neer. Een vergelijking met de landroof en met de verdrijving van Aboriginals in Australië en de Indianen in Canada en de VS komt dichter in de buurt. Hitler had overigens zijn genocidale oorlogvoering in Oost-Europa van de Amerikanen afgekeken. Overigens dank voor uw reactie.

JoostJK
JoostJK23 nov. 2023 - 0:20

@GMatth52 en jij bedankt voor de aanvulling

JohnVKR
JohnVKR19 nov. 2023 - 23:17

Het 7-puntenplan is zo ongeveer het eerste verstandige dat Han sinds 7 oktober over Israël/Palestina schrijft. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste demonstranten op de Binnenrotte dit ook een goed plan zouden vinden. Dat zal ook gelden voor de meeste Palestijnen in West Bank en Gaza. Dat de Palestijnse vluchtelingen in de omringende landen niet in dit 7-puntenplan zijn opgenomen is weliswaar een omissie, maar dat kan later worden ingevuld. Enige probleem. De huidige fascistische en racistische Israëlische regering alsook een zeer ruime meerderheid van het Israëlische parlement zal never nooit met dit plan akkoord gaan. Zij willen namelijk heel historisch Palestina from the river to the sea definitief bij Israël inlijven. Om die reden hebben ze ook nog nooit een VN Vredesmacht geaccepteerd. De enige manier om Israël te dwingen hiermee akkoord te gaan zijn zware internationale sancties. Hoe dan ook: een uitstekend plan van Han, maar het struikelblok van dit plan is het onbuigzame niet op vrede uitzijnde Israël.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst20 nov. 2023 - 9:49

Geen probleem die vluchtelingen als Palestina een Palestijns nationaal tehuis wordt net zoals Israël dat is voor joden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 nov. 2023 - 10:50

@Han, Laten we nou niet nog een keer die term 'tehuis' gebruiken, dat is waar alle ellende begon.

BrotherV
BrotherV19 nov. 2023 - 22:22

Aanvulling: bij de laatste VN-bijeenkomst hebben ze geen embargo uitgesproken tegen een resolutie die over Israël ging. De eerste keer in decennia, ze hebben zich onthouden van stemmen.

BrotherV
BrotherV19 nov. 2023 - 22:19

4. Israël trekt zich uit de bezette gebieden terug. Daar worden onder toezicht van de Verenigde Naties vrije verkiezingen gehouden. In Israël zelf ook. Zie dat maar eens voor ekaar te houden. De amerikanen , en dus ook Nederland veto'en alles in deze richting. Ik neig trouwens ook naar een Massief VN ingrijpen. Maar ja, dat zullen de amerikanen en engeland en dus ook Nederland, niet toestaan. Ze geven de zionistische misdadigers alle ruimte. Kortom je hele verhaal is een zeepbel die niets bijdraagt aan een oplossing, hooguit de status quo in stand hout. Eindresultaat? Gaza is ontvolkt. Dat je je niet kapot schaamt.

1 Reactie
Kees Mierlo
Kees Mierlo20 nov. 2023 - 10:07

"Zie dat maar eens voor ekaar te houden. De amerikanen , en dus ook Nederland veto'en alles in deze richting. " Nederland heeft geen vetorecht en heeft internationaal gezien te weinig in de melk te brokkelen om anderen van hun veto-recht af te laten zien. Dat neemt niet weg dat het landen vrij staat om een gelegenheidscoalitie aan te gaan en buiten de VN om een vredesmacht naar de regio te sturen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 nov. 2023 - 22:17

En ondertussen heeft het Israëlische leger de CCTV beelden van het Shifa ziekenhuis in Gaza vrijgegeven waar we dus op 7 oktober gijzelaars met verschillende nationaliteiten (ja, ze zijn herkenbaar in beeld) door Hamas naar binnen worden gevoerd. (verder ook nieuwe informatie van de tunnels rondom het ziekenhuis) De schuld van het huidige escalatie (niet het conflict) ligt grotendeels bij Hamas. En volgens eigen zeggen is het juist de bedoeling dat het escaleert en interesseert het ze niets dat de Palestijnse bevolking daar bij de pineut is. Elke demonstratie tegen Israël en niet tegen Hamas is geen demonstratie voor vrede.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman20 nov. 2023 - 9:31

[En ondertussen heeft het Israëlische leger de CCTV beelden van het Shifa ziekenhuis in Gaza vrijgegeven waar we dus op 7 oktober gijzelaars met verschillende nationaliteiten (ja, ze zijn herkenbaar in beeld) door Hamas naar binnen worden gevoerd.] Wat is je claim? Dat het Al-Shifa ziekenhuis een Hamas commando centrum is omdat gewonde gijzelaars naar binnen werden gebracht om behandeld te worden? Vind je dat dit Israëls moorddadige aanval op het ziekenhuis legitimeert? [De schuld van het huidige escalatie (niet het conflict) ligt grotendeels bij Hamas.] Nee, de schuld ligt bij de Israëlische apartheidsstaat. Al 75 jaar wordt de inheemse bevolking verdreven, bezet, gekoloniseerd en geterroriseerd. Israël is nu bezig om het karwei van etnische zuivering af te maken. De ziekenhuizen en gezondheidszorg worden aangevallen omdat ze het laatste restje civiele structuur in Gaza zijn.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine20 nov. 2023 - 10:19

@Mark, er was één gewonde gijzelaar bij, en die was al een paar ziekenhuizen voorbij gereden voor hij bij Al-Shifa was, en verder is er ook op het terrein een ge-executeerde (niet voorheen gewonde) gijzelaar gevonden. En dat samen met gevonden wapens en aanwezige tunnels doet wel vermoeden dat het iets meer was dan een ziekenhuis. Ik kan het niet echt serieus nemen als mensen dat nog durven te betwijfelen. En geen idee of daarmee de aanval gerechtvaardigd is, het is 'logisch'. Israël heeft zich het doel voorgenomen Hamas te vernietigen, wat dat ook mogen betekenen, en dit is/was daar duidelijk onderdeel van. En het ziekenhuis is niet vernietigd of zo, het is gewoon weer operationeel, dus die civiele structuur is behouden.

DanielSchie
DanielSchie20 nov. 2023 - 15:04

@mark gezien de slachtpartij die Hamas op 7 oktober aanrichtte onder de Joodse bevolking waar vrouwen, kinderen en zelf babies niet werden gespaard lijkt het mij onwaarschijnlijk dat ze opeens vanuit barmhartigheid iemand naar een ziekenhuis zouden brengen om deze gijzelaar weer op de been te helpen. Hamas heeft in hun burgerkloffie 1 doel en dat was zoveel mogelijk gijzelaars meenemen en in leven houden om ze uiteindelijk als ruilmiddel te gebruiken. Barbarij ten top!

LaBou
LaBou 20 nov. 2023 - 17:16

Israël heeft al diverse keren filmpjes uitgebracht over dat ziekenhuis en de hamasaanwezigheid daar. En die filmpjes zijn even zo vaak weer teruggetrokken om in aangepaste versie weer terug te komen. En og steeds is er nauwelijks een deskundige te vinden die die filmpjes als correct ziet.

Mark Huysman
Mark Huysman20 nov. 2023 - 18:11

[gezien de slachtpartij die Hamas op 7 oktober aanrichtte onder de Joodse bevolking waar vrouwen, kinderen en zelf babies niet werden gespaard lijkt het mij onwaarschijnlijk dat ze opeens vanuit barmhartigheid iemand naar een ziekenhuis zouden brengen om deze gijzelaar weer op de been te helpen.] Wie zegt dat het om barmhartigheid gaat? Voor Hamas is het natuurlijk van belang om de gijzelaars in leven te houden omdat ze hopen dat ze die kunnen ruilen tegen de duizenden Palestijnse gijzelaars die in Israëlische gevangenissen wegrotten. En wat betreft het sparen van vrouwen, kinderen en baby’s. Israël heeft ondertussen laten zien de absolute kampioen te zijn in het uitroeien van vrouwen, kinderen en baby’s. Ze hebben ondertussen 10 tot 20 keer zoveel mensen vermoord als er bij de Hamas-actie van 7 oktober omgekomen zijn. En bijna 70% van de mensen die Israël afgemaakt heeft zijn kinderen en vrouwen.

LaBou
LaBou 21 nov. 2023 - 7:27

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/11/20/israelische-apache-helikopters-doodden-eigen-soldaten-en-burgers-op-7-oktober/. Maar dát willen zonsverduistering, schie en hun kornuiten niet weten. Dāt is tegen hun rotsvaste mening: "Israël goed, hamas fout". Tenslotten moeten die palestijnen wel boeman blijven anders is de huidige massamoord niet te rechtvaardigen.

JaapBo
JaapBo19 nov. 2023 - 22:16

Mooi plan Han! Het grootste probleem is dat Israel veel te racistisch is om er mee in te stemmen. De beste oplossing is BDS, ofwel druk op Israel om Palestijnse rechten te erkennen en een einde aan apartheid te maken, net als destijds in Zuid-Afrika

JaapBo
JaapBo19 nov. 2023 - 21:25

Geen gek plan Han. Wat wel mist is een onmiddellijk einde aan de discriminatie van Palestijnen in Israel, en een Israëlische erkenning van het grote onrecht dat het de Palestijnen aangedaan heeft. Daarnaast mist ook erkenning van het recht op terugkeer van etnisch gezuiverde Palestijnen. Dat kan alleen terzijde geschoven worden als Palestijnen daar vrijwillig mee instemmen. Het is nl een recht. De kortste klap is echter dat Israel gewoon alle Palestijnse rechten erkent, en de Palestijnen alle Israëlische. Daarmee is de oorzaak van het conflict weg genomen, en ligt vrede voor het grijpen

SCHiSMA
SCHiSMA19 nov. 2023 - 21:03

Dit is uiteindelijke de enige oplossing... een staakt het vuren en terugtrekking uit alle bezette gebieden. Een internationale VN vredesmacht om toe te zien hierop... en uiteindelijk een Één Staats oplossing. Misschien met een gezamenlijke commissie voor verzoening, net als in Zuid-Afrika. Hamas en Islamitisch Jihad heffen zich op, en extreem nationalistische orthodoxen die het Kahanisme etc. aanhangen, worden in toom gehouden. Zal niet makkelijk zijn, maar anders ettert deze situatie nog ettelijke decennia voort!

4 Reacties
BrotherV
BrotherV19 nov. 2023 - 21:47

"extreem nationalistische orthodoxen die het Kahanisme etc. aanhangen, worden in toom gehouden. " Wat een zalvende woorden voor deze terroristen.

Radio-Head
Radio-Head20 nov. 2023 - 7:45

Beste Schisma, natuurlijk mag je wensdromen hebben, maar helaas to late. De oprichting van de Staat Israel is gebouwd op een basis van medelijden niet op die van mededogen, daar ging het dus al fout. En nu in een Wereld waar grondstoffen oorlogen woeden en het Groot Kapitaal hun zogenaamde terreur organisaties opricht en financiert (AL Qaida, Arzov Bataljon, Hamas) om hun proxys mee te kunnen "recht" vaardigen, zoals nu bijv. in slavenhandel Staat Qatar de handelsvertegenwoordigers van de "strijdende" partijen samen om tafel hun herbouwdeals bespreken, is dit helaas niet meer dan een cynische nachtmerrie. Een op de muren van Al Yatun (post7-16) compound gekalkte spreuk die mij bijgebleven is, uit mijn uitzending eind 82 begin 83 in Libanon is "Fighting for Peace, is like Fucking for Virginity" Na de ervaringen daar en elders in oorlogsgebieden ben ik wat oorlog situaties betreft toen al een Westerling adept geworden. Voor Politici, het Groot Kapitaal en hun prietpraat (frontale hersenkwab bedieners) spreekbuizen de hel, voor het Volk de kortste klap naar rust en stabiliteit. Fijne dag. "Someone take these dreams away That point me to another day A duel of personalities Break on true reality That keep calling me They keep calling me Keep on calling me" Nine Inch Nails ~Dead Souls~ (cover Joy Division) Soundtrack "The Crow" https://www.youtube.com/watch?v=WeAiRM1CVUY

stokkickhuysen
stokkickhuysen20 nov. 2023 - 10:54

'De oprichting van de Staat Israel is gebouwd op een basis van medelijden niet op die van mededogen' Ik zou eerder denken dat dat dat is gebeurd op basis van schuldgevoel? Dat zou ook meer de 'hand boven het hoofd' houding van Duitsland verklaren?

Radio-Head
Radio-Head20 nov. 2023 - 11:27

@Stokkickhuysen Beide denk ik, kip en ei verhaal, het heeft Vrijheid verschaft om te kunnen handelen zonder Verantwoording af te hoeven leggen, het machts ge(mis)bruik hiervan, is wat we tot op de dag vandaag zien. Over de Schuldvraag Karl Jaspers, https://www.humanistischverbond.be/kritisch-lezen/792/de-schuldvraag/

RaymondenJoop
RaymondenJoop19 nov. 2023 - 21:03

Naïef om te denken dat het slechts om de Palestijnse zaak gaat. 'Eind oktober vorig jaar hield Europese leider van Samidoun, Mohammed Khatib, een vlammende haat-speech voor het gebouw van het Europees parlement in Brussel gericht op de EU. „Israël verslaan, betekent de VS verslaan, het betekent Canada verslaan. Het betekent het verslaan van het Europees parlement. Het betekent een payback voor alle Afrikanen, Algerijnen en Marokkanen.” Dat is dus een mede organisator van dit. Als je zo'n hekel hebt aan alles waar het westen voor staat, maak er dan zelf wat van. Je gedragen als een verongelijkt kind helpt je zaak niet, daar trapt alleen de zorgzame 'ouder' in.

2 Reacties
BrotherV
BrotherV19 nov. 2023 - 21:53

Deze reactie is verwijderd

Volrin
Volrin20 nov. 2023 - 5:05

Want Mohammed Khatib is woordvoerder voor zowel deze demonstranten als de Palestijnse bevolking? Welk punt denkt u te maken?

ikdoemaarwat
ikdoemaarwat19 nov. 2023 - 21:03

Weer een uitstekende column van Han. Het 6-stappenplan (7?) sluit ik me ook volledig bij aan.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen19 nov. 2023 - 21:01

Ik vraag me wel eens af of die demonstraten zich bewust zijn van het effect dat ze hebben op veel mensen. De aanblik van al die lui die Palestijnse sjaals en dat takbir maakt mensen bang. Dat is niet verstandig met de verkiezingen voor de deur.

4 Reacties
BrotherV
BrotherV19 nov. 2023 - 21:57

haha, beweer je nu dat mensen die op de PVV of de VVD stemmen dat gedeeltelijk doen vanwege angst voor palestijnensjalen? Hoe triest is dat?

Dlareg
Dlareg20 nov. 2023 - 7:00

Ook het bezetten van stations en je mede reizigers gebruiken als schild hoor ik steeds meer kritiek op. Ik denk dat Wilders een ronde dansje maakt elke keer als hij deze demonstraties ziet.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen20 nov. 2023 - 9:32

Brother V, Dat denk ik wel idd.

DanielSchie
DanielSchie21 nov. 2023 - 7:49

@brother het antisemitisme en de Allah Akbars schallen weer door de straten van Europa. Terecht dat mensen hier afstand van en aanstoot aan nemen. Het zal zeker meespelen als de kiezer in het stemhokje staat.

JoostJK
JoostJK19 nov. 2023 - 20:34

En wij er maar "omheen lullen"... Wat nou weer Han?! Heb je weer iets om ons mee om de oren te slaan? volgende keer een stukje over Rezső Kasztner? En kom een keer niet af met "reglementen van universiteiten", mocht het je believen. Zeg een keer wat je echt bedoelt, zonder rookgordijnen op te trekken en andere rhetorische trucjes te gebruiken. Gewoon Han van der Horst, zoals hij het bedoelt