Joop

Hoe Frank Karsten alle vooroordelen ten opzichte van blanken bevestigt

  •  
06-01-2019
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
442 keer bekeken
  •  
blankes
De taal- en de woordkeus van Karsten maakt één ding duidelijk: hij denkt in termen van kleur en van bloed
Apartheid

© Kaapstad, 1985. cc-foto: Wikimedia

Blanken worden er vaak van beschuldigd geheel te zijn opgetrokken uit zelfoverschatting. Zij zijn zeer met zichzelf ingenomen en verwachten van iedereen die er anders uitziet dan zijzelf dat die zich volstrekt aanpassen aan hun levensstijl en manier van doen. Ook zijn zij goed in het uitdelen van goede raad maar worden onmiddellijk pissig als hun eigen way of life kritisch onder de loep genomen wordt.
Dit zijn natuurlijk schandalige vooroordelen. Daarom is het des te erger als een blanke al deze vooroordelen bevestigt. De blanke redactie van Het Parool heeft op de opiniepagina een op wit papier gedrukt stuk van een blanke auteur opgenomen waarin deze de discriminatie op de arbeidsmarkt goedpraat. De blanke in kwestie heet Frank Karsten. Hij publiceerde van de zomer een boek met de titel ‘De discriminatiemythe’ dat wordt aanbevolen door zijn medeblanken Geerten Waling, Simon Rozendaal, Wim van Rooy en Bert Brussen. Daar hebben we dus ook niks aan als het gaat om de strijd tegen de vooroordelen, de blanken in het algemeen aangewreven. Zij noemen dat boek immers een verademing, herkenbaar en top. De blanke filosoof Bert Brussen kwalificeert Karsten als een anti-gelijkheids- en pro-vrijheidsdenker van wereldklasseformaat.
Wie is Frank Karsten.? Hij beschouwt zichzelf als een leerling van de Oostenrijkse econoom Ludwig von Mises , een uiterst doctrinaire tegenstander van staatsinvloed op de economie die voor hij naar de Verenigde Staten vertrok nog economisch adviseur was van de Oostenrijkse dictator Engelbert Dolfuss. Karsten is oprichter van het Mises-instituut , dat de ideologie van zijn held in Nederland verbreidt. Het is overigens zeer de vraag of Ludwig von Mises iets had moeten hebben van Karstens opvattingen over discriminatie. Zoals er vulgair marxisme bestaat, zo zijn er ook de nodige vulgaire aanhangers van Mises (of Hayek, of Friedman).
Nemen wij nu het artikel in ogenschouw dat onze denker bijdroeg aan het zo langzamerhand wel zeer voormalige verzetsblad Het Parool. Onder de kop ‘Uitsluiting van werk, dan kun je je beter aanpassen’ stelt de auteur dat discriminatie weliswaar vervelend is maar niet te vermijden. Het is immers niet onlogisch dat een werkgever zijn keuzes bepaalt op vermeende groepseigenschappen. Je kunt een kandidaat volgens hem nooit helemaal op zijn cv en zijn ervaring inschatten. Daarom ga je uit van groepseigenschappen, hoe jammer ook, aldus Karsten. “Werkgevers discrimineren ook omdat ze gewoon een culturele voorkeur hebben voor autochtonen. Daar kun je schande van spreken, maar een autochtone Nederlander die in Turkije of Marokko gaat solliciteren zal tegen diezelfde voorkeur aanlopen, maar dan omgekeerd”.
Wetgeving helpt volgens Karsten niet tegen de ijzeren wet van het raciale vooroordeel. Je kunt je dan ook beter zoveel mogelijk aanpassen. Dan maak je nog een zekere kans. Hij heeft het ook over Wendy van Dijk die een logopediste in de arm nam om van haar Amsterdamse accent af te komen en het laten weglaseren van tatouages.
De taal- en de woordkeus van Karsten maakt één ding duidelijk: hij denkt in termen van kleur en van bloed. Hij vergelijkt personen met een Turks of een Marokkaans uiterlijk met Nederlanders die in Rabat of Istanboel gaan solliciteren, waar zij ook de voorkeur niet krijgen, zo weet Karsten heel stellig. Het gaat echter niet om immigranten maar om mensen die meestal in ons land geboren en getogen zijn. Ze zien er anders uit. Ze spreken behalve Nederlands een of meer andere talen waar Karsten geen sjoege van heeft. Zij gebruiken spreekwoorden die hij niet kent. Ze hebben toegang tot een populaire cultuur die voor hem gesloten bleef. Ze kennen niet alleen Corry Brokken maar ook Oum Khaltoum.
Dat zullen de Karstens van Nederland ze altijd blijven aanrekenen, hoezeer hun slachtoffers zich ook aanpassen en verbergen dat zij eventueel ‘ De Ruïnes ‘ mee kunnen neuriën. Ze zíen het. Ze ruiken het. Althans, ze denken dat ze dat kunnen, de Karstens. Ze zullen hen nooit als landgenoten kunnen accepteren omdat zij er anders uitzien dan zij en van huis uit andere verhalen – meer verhalen vaak – hebben meegekregen dan zij.
Of om het anders te formuleren: er zijn in de staten op deze wereld in de grond twee manieren om het staatsburgerschap te verwerven, de etnische en wat ik maar de republikeinse noem. De etnische benadering houdt in dat je bloedlijn maatgevend is. Zo werkt het in Duitsland en Italië. In laatstgenoemd land krijg je meteen het staatsburgerschap als je kunt aantonen Italiaanse voorouders te hebben. De republikeinse is in Europa voor het eerst toegepast tijdens de Franse revolutie: iedereen die op het grondgebied van de staat geboren wordt, krijgt automatisch de nationaliteit. Wie de ouders zijn of waar ze vandaan komen, is daarbij niet relevant. Het is duidelijk dat Karsten daarvan geen aanhanger is. Met Tollens zingt hij: Wien Neêrlands bloed door d’ad’ren vloeit, van vreemde smetten vrij.
Je hoort wel eens van jongens die op hun twintigste al in een BMW rondrijden. Ze kunnen hun joints met opgerolde briefjes van vijftig aansteken. De kans dat zij slachtoffer worden van hun concurrenten is aanzienlijk groter dan dat zij door de politie worden gepakt. Hun leven is rijk en heftig. En meestal ook kort. Dit soort gastjes hebben geloof gehecht aan wat Karstens en zijn navolgers beweren en daar de consequentie uit getrokken. Dat was echter niet de totale onderdanigheid die deze tuan besar van de eenentwintigste eeuw van hen verwachtte maar iets geheel anders. Zij hebben besloten om niet te struikelen over de hinderpalen van vooroordeel die Karsten met zoveel plezier ‘natuurlijk’ en ‘vanzelfsprekend’ noemt. Ze zullen zijn artikel ongetwijfeld aan hun kleine broertjes voorleggen, mochten zij het idee hebben wel door te leren en op zoek te gaan naar een goede baan. Kijk: dit is je voorland. Dat staat je te wachten. Toch hebben de grote broers met hun bolides en hun vuurwapens geen gelijk. Hun strategie leidt uiteindelijk naar bajes en dood en vaak naar allebei.
Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat een man als Karstens en zijn bewonderaars niet maatgevend zijn voor de blanken van Nederland. Ik neem nadrukkelijk afstand van zijn standpunten die alleen maar de opvattingen zijn van een kleine radicale minderheid. Tinus Tunnelvisie zou een betere naam voor hem zijn.
Misschien dat het in sommige kringen bevreemding zal wekken dat ik het zo nadrukkelijk heb over de huidskleur van Karstens en als blanke zijn denkbeelden met zoveel passie afwijs. Dit echter is wat altijd van de Turken en de Marokkanen wordt verwacht als een van hen een misdrijf heeft gepleegd of op een brug met de verkeerde vlag heeft staan te zwaaien. Ik dacht, laat ik dat nou zelf ook eens doen.
Tenslotte dit: racisme en discriminatie zijn in Nederland aan de orde van de dag maar ze zijn nadrukkelijk niet de norm, wat kannengieters als Frank Karsten ook mogen beweren. Hij en zijn medestanders zijn hardnekkig maar ze voeren wel een achterhoedegevecht. Een dikke eeuw geleden vormden de katholieken in Nederland een gediscrimineerde minderheid. Ze werden ervan beschuldigd loyaler te zijn aan de paus dan aan Nederland. Ze kwamen er bij sollicitaties vaak niet aan te pas. Het antwoord: belangenorganisaties, een zeer duidelijke stem in de media, machtsvorming. Tot in 1918 voor het eerst een katholiek als premier optrad.
Laat je niet ontmoedigen maar slecht de bolwerken die die het Karstensvolk opwerpt. Voer strijd. Doe dat gezamenlijk. Eis toepassing van artikel 1 in de Grondwet. Laat je niet de wet stellen door lui die achterstelling promoten.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (46)

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 jan. 2019 - 4:00

Echter Brabant en Limburg komen er nog steeds bekaaid vanaf in Den Haag, ook financieel. De vooroordelen t.a.v. de mensen die In die provincies geboren zijn en er wonen zijn nog steeds niet van de lucht! Je komt er in Hilversum ook niet in met een zachte G. En al die mensen uit die provincies die naar Amsterdam zijn verhuisd passen zich keurig aan aan de daar en in Hilversum en Bloemendaal gesproken taal. Dat gaat in België wel even anders. Dat gezegd hebbende ben ik het eens met Han.

Timtamtomtem
Timtamtomtem7 jan. 2019 - 11:19

Karstens maakt het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon. Deze terminologie heeft Han in het verleden ook gebruikt, zie bijvoorbeeld; https://joop.bnnvara.nl/opinies/joods-christelijk-gedrag-in-haren Han heeft het in dit stukje zelfs over een "Marokkaanse slager" terwijl hij een Nederlandse slager bedoelt met een Marokkaanse migratie-achtergrond. Han valt over de woordkeuze van Karstens, maar als je in het verleden dezelfde woordkeuze had dan kan deze woordkeuze toch niet zo super fout zijn? Han brengt in zijn opinie nadrukkelijk huidskleur naarvoren en benadrukt dat Karstens blank is. Waarom is dat relevant? Mag je met een blanke huidskleur bepaalde opinies niet hebben? En dan het verwijt van Han dat Kartstens in kleur en bloed denkt; Han is juist degene die het nadrukkelijk over huidskleur heeft en Karstens niet. Han heeft wel heel veel tekst nodig om iemand in een bepaalde hoek te duwen. Neigt naar karaktermoord. Je zou ook gewoon inhoudelijk kunnen zeggen dat je het niet met Karstens eens bent. Tegelijkertijd durf ik de stelling wel aan dat - bijvoorbeeld!-. een moslima met hoofddoek meer kans maakt op een baan als ze haar hoofddoek af doet. Dit is dan ook de mening/advies wat Karstens heeft voor deze moslima. Volgens Han is deze mening "fout", maar het helpt de discussie natuurlijk niet om bepaalde meningen als "fout" te bestempelen.

1 Reactie
Milan Hu
Milan Hu7 jan. 2019 - 14:03

"Tegelijkertijd durf ik de stelling wel aan dat – bijvoorbeeld!-. een moslima met hoofddoek meer kans maakt op een baan als ze haar hoofddoek af doet." Volgens mij is dat niet zo. Een hoofddoek is in Nederland wel geaccepteerd. Je ziet ze overal, in vele beroepsgroepen, ongeschoold en doorgestudeerd. Ik zou het hoofddoekje lekker ophouden als ik een hoofddoekje zou willen dragen.

Sanaya Khan
Sanaya Khan7 jan. 2019 - 8:48

Als racisme en discriminatie niet de norm zijn, waarom wil je bedrijven dan dwingen mensen die gediscrimineerd worden op groepsafkomst bij sollicitaties toch aan te nemen? Denk je dat deze sollicitanten gelukkig zullen worden in deze bedrijfscultuur? Het lijkt mij dat je oplossing voor het probleem alleen maar nieuwe problemen veroorzaken voor beide partijen. Het is net zo onzinnig aan te nemen dat er geen culturele aspecten zijn die invloed hebben op werkprestaties, als dat het is om mensen niet aan te nemen op aspecten die geen invloed hebben op werkprestaties. Aangezien een werkgever/recruiter 0 zekerheid heeft, moet er enige ruimte zijn om keuzes te kunnen maken. Een keuze bijvoorbeeld op bedrijfscultuur, of iemand in het team past. Iedereen moet zich aanpassen, niet iedereen past overal, en bedrijven betalen de rekening voor de slechte match, het is niet voor niets dat recruitment een woord is dat we allemaal kennen. Dat klinkt al een stuk minder verschrikkelijk dan dat het gemaakt wordt. Om in Frank Karsten de belichaming van Apartheid te zien, is niet meer dan een vooroordeel afkomstig van een andere blanke man. In andere woorden 'goed in het uitdelen van goede raad maar worden onmiddellijk pissig als hun eigen way of life kritisch onder de loep genomen wordt.' Dat het genuanceerder ligt, weet Sam V. hieronder te vertellen over zijn ervaringen in Afrika. En het lijkt mij een illusie dat elke migrant zowel 100% cultureel 'Nederlands' is, én 100% cultureel migrantachtergrond, ongeacht wat er in hun paspoort staat. Culturele verschillen bestaan.

Frank1234
Frank12347 jan. 2019 - 8:15

Ik kan in het artikel van Frank Karsten geen enkel vooroordeel of onheuse bejegening richting mensen met een ander geloof of huidskleur ontdekken. Dat goede taalbeheersing je kansen bij een sollicitatie vergroot mag duidelijk zijn. Als hierop wijzen al racistisch is vrees ik dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat we op gelijke manier kunnen samenwerken.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 1:42

Niet dat ik ook maar een greintje sympathie heb voor de ideeën van Frank Karsten, integendeel, maar in een interview met hem op 18 september vorig jaar in Elsevier lees ik het volgende: “Karsten behandelt in zijn boek veertien mythes, misvattingen. Bijvoorbeeld dat discriminatie immoreel is. Dat is volgens hem niet altijd zo. Soms dus wel. ‘Welke discriminatie vinden we het ergst? Als je wordt gediscrimineerd om iets waar je niets aan kunt doen, wat je niet kunt verhullen. Zoals huidskleur. Als je louter daarom de toegang tot een winkel wordt geweigerd, vind ik dat immoreel. Het is onbeschoft.’ “ (Zie: https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/09/frank-karsten-als-kind-mijn-boeken-willen-lezen-146898w/). Opmerkelijk genoeg zegt hij dit niet zo in zijn artikel in Het Parool, ook niet waar het sollicitaties betreft, dus het is de vraag hoe serieus hij het meent.

OlavM
OlavM6 jan. 2019 - 23:18

[Blanken worden er vaak van beschuldigd geheel te zijn opgetrokken uit zelfoverschatting. Zij zijn zeer met zichzelf ingenomen en verwachten van iedereen die er anders uitziet dan zijzelf dat die zich volstrekt aanpassen aan hun levensstijl en manier van doen. Ook zijn zij goed in het uitdelen van goede raad maar worden onmiddellijk pissig als hun eigen way of life kritisch onder de loep genomen wordt. Dit zijn natuurlijk schandalige vooroordelen.] Waren het alleen maar vooroordelen! Deze kenmerken komen vrij veel voor, zij het in diverse gradaties en maten van bewustzijn. De witte hetero-man als norm werkt nog vrij stevig door in allerlei segmenten van de Nederlandse samenleving -heel vaak niet of nauwelijks bewust-, al is de officiële leer inmiddels inderdaad voor het grootste deel anders. Aanrader: het interview met Mpho Tutu van Furth, dochter van Desmond Tutu, in de Volkskrant dit weekend. Citaat: "Wat wel zo is: witte mensen hebben overal het voorrecht dat ze niet hoeven te weten hoe het leven van de hele rest van de mensheid is. Ze hebben niet de ervaring dat hun huidskleur wordt gezien als een tekort, waardoor de aanname is: iedereen leeft zoals ik. Dan wordt racisme moeilijk waar te nemen, tenzij je ernaar zoekt......... In het algemeen hoeven ze niet stil te staan bij de vraag of hun ervaringen dezelfde zijn als die van anderen. Voor zwarte mensen is dat anders. Zij moeten leren navigeren in de witte wereld." Ze benadert kwesties als racisme heel genuanceerd, en.....kan niet anders dan in Zwarte Piet een racistische figuur zien. (Zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-iemand-voor-racist-uitmaken-helpt-niet-~b4ece23b/). [Het antwoord: belangenorganisaties, een zeer duidelijke stem in de media, machtsvorming.] Ziehier de achtergrond va het ontstaan van partijen al DENK en Artikel1.

4 Reacties
Sam V
Sam V7 jan. 2019 - 0:21

Als blanke moet ik ook leren navigeren in een zwart Afrika. Dan ben ik mij ook zeer bewust van mijn andere kleur en mijn omgeving dan ook. Het elkaar anders benaderen op basis van andere uiterlijke kenmerken dan jezelf is van alle tijden en plaatsen. Hou op met het eenzijdig op de blanke man af te schuiven. De geschiedenis heeft er toevallig voor gezorgd dat de norm in Europa inderdaad een blanke hetero persoon is. Dit verandert langzaam vanuit de eigen groep en door externe invloeden. Wellicht niet zo snel als velen willen. Zoals vandaag weer bleek, geloof helpt dan niet.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 1:19

Correctie: @ "Artkel1" moet natuurlijk zijn: Bij1. (De ontwikkelingen gaan soms snel).

Satya
Satya7 jan. 2019 - 9:07

'Hou op met het eenzijdig op de blanke man af te schuiven.' Dat gejammer dus. Geef eens antwoord op redelijke vragen ipv de hele tijd het verdraaien van de werkelijkheid, de blanken in Afrika passen zich over het algemeen niet aan en hebben macht, het is een compleet andere situatie. Het probleem is ook de machtsverhouding en wat mij betreft niet individueel racisme, dat valt in Nederland wel mee ook al heb ik het idee dat dat aan het veranderen is, het begin wordt gemaakt door de onzin opmerking dat de blanke alles op zich af geschoven krijgt. De blanke heeft nu eenmaal de meeste macht dus zal verantwoording in eerste instantie daar gezocht worden.

OlavM
OlavM7 jan. 2019 - 17:55

@ Satya: Geheel met je eens!

Satya
Satya6 jan. 2019 - 19:05

'Laat je niet ontmoedigen maar slecht de bolwerken die die het Karstensvolk opwerpt. Voer strijd. Doe dat gezamenlijk. Eis toepassing van artikel 1 in de Grondwet. Laat je niet de wet stellen door lui die achterstelling promoten.' Precies han. Het probleem zit volgens mij bij een kleine groep maar ik heb wel het idee dat die groep groeit, het is altijd stuitend te lezen dat ik voor sommigen geen echte Nederlandse ben. Ik heb volgens sommigen ook niet hetzelfde recht om mijn mening te uiten, dan ben je direct anti Nederland. Ik heb vaak het idee dat deze groep mensen zichzelf achtergesteld voelt, waarom geen idee. Huidskleur is voor mij niets zeggend maar ik heb het gevoel dat het voor deze groep veel meer zeggend is dan ze willen toegeven.

3 Reacties
OlavM
OlavM6 jan. 2019 - 23:23

@ Satya: Ook jou raad ik aan -als je het nog niet hebt gedaan- het interview met Mpho Tutu van Furth te lezen. (Zie hierboven).

Middenman
Middenman7 jan. 2019 - 11:51

@ Satya "Ik heb vaak het idee dat deze groep mensen zichzelf achtergesteld voelt, waarom geen idee." En je verlangt andersom wel dat die groep jou begrijpt? De beste oplossing voor de meeste problemen is toch echt dat je zelf de eerste stap zet. Ga eens met ze praten. Echt praten. Probeer ze te begrijpen. Goede ontmoetingen tussen mensen werken bevrijdend. Het kan echt.

Satya
Satya7 jan. 2019 - 18:41

Middenman Een groep mensen die mij als minder Nederlander ziet op basis van huidskleur vind ik moeilijk te begrijpen. Ik heb begrip voor wat bv Sam schrijft en met mensen als Sam zou ik daar graag over praten.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 jan. 2019 - 18:22

Als je solliciteert trek je nette kleren aan, kam je je haar en spreek je met twee woorden als je die baan graag wilt hebben. Iedereen die opvoeding en onderwijs heeft gehad heeft dat geleerd. Aanpassen heet dat. Karsten schrijft dat nog eens heel overbodig op en zegt dat dat ook voor migranten en hun kinderen geldt. Alsof die dat niet wisten.

Auslander
Auslander6 jan. 2019 - 17:18

Een mooi stuk van Hvd Horst. Mooi om te zien dat ook afzijdige “blanken” beginnen de wrange invloed van raciale visies in verschillende ideologieën en politiek aan de kak stelen. Ook Bertolt Brecht voorzag zo’n beurtwisseling. Want het goed praten van raciale discriminatie gedoogt ook andere vormen van discriminatie onder “eigenen” onder de bevolking! Maar goed, nog even en er zullen zeker nog meer aan de beurt zijn om te beginnen te janken of zelf te strijden tegen racisme. Wat Frank Karsten en de ander consumenten van racisme betreft, doen ze niks anders dan het politiseren van aanwezige sociaaleconomisch en cultureel racisme. Ze leunen op de stevige bases van witte (institutioneel) racisme die nog steeds sprankellevend de staat en overblijfselen van oude ideologieën wit verkleurt. Het verbaast daarom ook men niet dat elke dag een ander gezicht van wit racisme reproduceert wordt, gisteren Wilders en Baudet en vandaag Frank Karsten. Zolang het wit institutioneel racisme er heerst zal verschillende vormen van sociaaleconomisch, cultureel en politieke racisme met een andere vertolker, binnen of buiten overheid, tevoorschijn komen. Er is dus geen hoop dat de witte racisme zou verdwijnen want dit racisme identitair verankerd is. De hoop ligt aan nog verdere escalatie van onderlinge onenigheid onder witte politiek (polarisatie) zodat hun verbindende witte identiteit nog verder aan kracht verliest en andere sociaaleconomische belangen centraal gaan staan.

4 Reacties
Sam V
Sam V6 jan. 2019 - 18:37

@ Auslander. Racisme is geen blank privilege. Het is nooit goed te praten, maar niet meer aanwezig bij de ene huidskleur dan de andere. Iedereen heeft vooroordelen. Laat je er niet teveel door leiden. Probeer het iets objectiever te benaderen.

Auslander
Auslander6 jan. 2019 - 23:59

@ Sam V “niet meer aanwezig bij de ene huidskleur dan de andere” Dat raciale visie op de uiterlijke kenmerken van mensen leunt zegt niet dat ook racisten een en hetzelfde uiterlijke kenmerken moeten hebben. In huidige zeer ingewikkelde wereld zelfs de nazaten van slavernij kunnen de heersende racisme eigen maken en in praktijk toepassen. Wie in deze manier de institutionele bestaan van racisme in stand houdt is gewoon een dienaar van racisme en wie deze politiek bedrijft is zelf ook een racist, ongeacht hoe ze er uitzien. Maar een ding is zeker: een minderheid onder onze bevolking die naar hun uiterlijke kenmerken, naar hun cultuur, naar hun etnische achtergrond of naar hun geloof geprofileerd worden kunnen geen racisten zijn, zelfs als zij met hetzelfde visie als die van de witte meerderheid tegen de rest te keer gaan! Dit is de enige objectiviteit die er toedoet.

Sam V
Sam V7 jan. 2019 - 15:51

Ik probeer je te begrijpen. Zeg je nou dat alleen de meerderheid in een land racistisch kan zijn waarbij de meerderheid wordt gedefinieerd door zijn huidskleur? Of eigenlijk dat alleen blanken racistisch kunnen zijn en daarmee de wijze waarop Mugabe met blanken omging of de Rwandese genocide (Hutu’s tegen Tutsi’s) geen vormen van racisme zijn?

Auslander
Auslander8 jan. 2019 - 8:22

@ Sam V “…waarbij de meerderheid wordt gedefinieerd door zijn huidskleur?” Je ziet gevangen in je eigen aan rassen verdeelde wereldje. Hoewel de witte meerderheid ooit met haar huidskleur (de natie) gedefinieerd is maar in onze huidige maatschappij je huidskleur (uiterlijk) enkel meegeteld wordt als je bij minderheden hoort. Dit is nodig om deze minderheden te profileren en structureel te plaatsen (uitsluiten). Omdat de raciale visie institutioneel verankerd is en voor het in stand houden van de witte privilege zorgt en zolang de minderheden gedwongen worden zich naar de (witte) belangen assimileren heeft men geen behoefte haar eigen uiterlijk aankaarten. Binnen zo’n institutioneel bestaan van racisme treedt elke meerderheid in dienst van de witte meerderheid en hun privileges. “Of eigenlijk dat alleen blanken racistisch kunnen zijn” Nee dus. Ieder kan deze raciale visie eigen maken en opkomen voor de belangen van de met raciale (witte) kenmerken gedefinieerde meerderheid. In die zin zelfs Afrikanen kunnen racistische of deel racistische politiek eigen maken. Zolang deze visie strategisch niet verankerd is (bv de witte, zwarte of gele natie) kan voor anderen ook strategisch en structureel geen belemmering vormen (zoals kolonialisme of uitsluiting van minderheden wel doen). Daarom wat jij vanuit Afrika aanhaalt heeft niks met racisme te maken. De anti-wit kan nooit als racisme aangekaart worden, ook anti-westen en anti-imperialisme niet.

Sam V
Sam V6 jan. 2019 - 16:47

Kleur en bloed kunnen voor een zeer groot deel wel bepalend zijn voor een cultuur of denkwijze. Je neemt immers altijd wat over van je ouders. Je ziet dan bijvoorbeeld ook vaak Nederlanders met een Turkse achtergrond (ook als ze in Nederland geboren zijn) begraven worden in Turkije. De achtergrond van iemands voorvaderen en de huidige omgeving beïnvloedt namelijk wel degelijk iemands cultuur en cultuur kan belangrijk zijn in de samenwerking in teamverband. Dat een werkgever daar naar kijkt, is daarmee niet zo gek. Zeker als hij door eerdere ervaringen gemerkt heeft dat dit klopt. Meer algemeen probeert Van der Horst hier iemand in een hoek te duwen waar hij niet thuis hoort. Niemand is zonder zonde en niemand is zonder vooroordelen zoals van de Horst hier ook treffend laat blijken. Ik praat vooroordelen daarmee niet goed, maar ze zijn onvermijdbaar en soms zelfs natuurlijk (zelfbehoud) gedrag zoals Karstens duidelijk maakt met zijn voorbeeld van een donker steegje.

4 Reacties
Satya
Satya6 jan. 2019 - 19:18

Wil je mij dan eens uitleggen hoe sommigen zich nog meer moeten aanpassen en welk verschil dit dan voor hen zal gaan maken? Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jouw argumenten ook vaak als dooddoener worden gebruikt. Het voorbeeld van een donker steegje in relatie tot de arbeidsmarkt ontgaat mij, dat zijn zulke uiteenlopende zaken dat het niet meer als appels met peren vergelijken is. Het is juist de groep mensen die dit soort theorieën aanhangen die voor meer tweespalt zullen zorgen, of het nu van een blanke of zwarte komt. Ik zie bv sylvana simons niet als rolmodel, ik geloof in mijn eigen kracht maar zal daarvoor wel dezelfde kans moeten krijgen. Nu moet ik zeggen dat ik met mijn opleiding weinig problemen ervaar, ook denk ik dat ik gunstiger woon in Nederland.

Sam V
Sam V7 jan. 2019 - 9:03

Ik zeg niet dat er geen racisme is. Er worden ongetwijfeld mensen onheus behandeld op basis van uiterlijke kenmerken of een geloofsopvatting. Dat is niet goed te praten. Een ondernemer wil echter wel zijn risico's zo klein mogelijk houden. Dit kan inderdaad leiden dat hij/zij dan de voorkeur heeft bij verder gelijke geschiktheid voor iemand met vergelijkbare culturele opvattingen. In dat opzicht staat het voorbeeld van het steegje niet ver af van de werkvloer. Natuurlijk twee totaal verschillende situaties, maar een vegelijkbaar mechanisme, namelijk risico-inschatting op basis van bekende en zichtbare kenmerken.

Satya
Satya7 jan. 2019 - 12:26

Dank voor je antwoord. Ik denk dat je voor een deel zeker gelijk hebt maar dat het niet zo zwart wit is. Ik zie blank overigens niet als schuldig, ik denk dat het wel een voorsprong kan zijn.

Sam V
Sam V7 jan. 2019 - 15:35

Ik denk dat blank in Europa zeker een voorsprong heeft. Ook in andere werelddelen is dit nog het geval, alleen wel steeds minder. Je ziet vooral in de Aziatische landen eindelijk het zelfvertrouwen toenemen en daarmee ook het “opzien” tegen de blanke afnemen. Het “blanke schoonheidsideaal” (lichtere kleur, langer, sterker, grotere neus (hahaha)) wordt minder. In landen met de meerderheid blank, zoals in Europa, zal dat voorlopig nog wel zo blijven.

Karingin
Karingin6 jan. 2019 - 15:19

Hear hear!

RealistischLinks
RealistischLinks6 jan. 2019 - 15:01

(En..mocht iemand nog denken dat dit serieus was bedoeld: nee, natuurlijk niet.)

Erik20
Erik206 jan. 2019 - 13:53

Goed stuk. Het valt me inderdaad op dat er vanuit rechtse hoek pogingen worden gedaan om racisme te normaliseren. Ze pushen het idee dat het volkomen "normaal" is om een hekel te hebben aan alles wat niet wit is, dat zit blijkbaar in onze natuur... Racisme en discriminatie bestaan volgens die groep niet, en mocht er wel sprake van zijn, dan zijn "natuurlijk" witte hetero mannen de enige "slachtoffers" die recht van spreken hebben..

Middenman
Middenman6 jan. 2019 - 13:47

@ Han "hij denkt in termen van kleur en van bloed". Dat vraag ik me af, het zou goed geweest zijn als je hem dat had gevraagd vooraf. Ik denk zelf in termen van cultuur en ik ben ervan overtuigd dat dat iets anders is dan racisme of xenofobie. In mijn bedrijf heb ik geprobeerd in de loop der jaren een bepaalde cultuur op te bouwen die ik belangrijk vind. Dat heeft te maken met de manier waarop we communiceren, met elkaar en met klanten omgaan, onze manier van werken, etc. Ik heb wel blanke sollicitanten afgewezen omdat ze niet bij ons passen. Bijvoorbeeld te bijdehand, tegen het brutale aan. Of te zelfverzekerd, niet openstaan om te leren. Of niet accuraat. Een blanke Amsterdammer, of een blanke Duitser en dan krijg je geen gedoe. Maar als het gebeurt met iemand van Turkse of Marokkaanse afkomst, die ik echt op dezelfde manier beoordeel, dan is het racisme of Xenofobie en gelooft niemand dat ik oprecht meen dat die persoon niet past bij de cultuur van ons bedrijf. Ik bagatelliseer het probleem van racisme absoluut niet! Maar ik wil de vrijheid houden om mensen te selecteren op basis van bedrijfscultuur en filosofie, ongeacht geslacht, afkomst, ras of kleur.

6 Reacties
Erik20
Erik206 jan. 2019 - 13:59

Het is racisme als je vooraf al zou bepalen dat je nooit (meer) iemand met een bepaalde etnische achtergrond zou willen aannemen... dus ik denk niet dat jij je aangesproken hoeft te voelen door dit stuk

Milan Hu
Milan Hu6 jan. 2019 - 14:07

"Ik heb wel blanke sollicitanten afgewezen omdat ze niet bij ons passen." Ik geloof dat het issue is dat mensen worden afgewezen OMDAT ze een bepaalde huidskleur hebben, dat is jou kennelijk ontgaan in het bericht van Han. Of wil je zeggen dat blanke sollicitanten per definitie bijdehand of brutaal zijn? In dat geval voel ik me toch gediscrimineerd door jou. Net zoals een Marokkaan zich gediscrimineerd zal voelen als hij vanwege een groepsvooroordeel wordt afgewezen. Natuurlijk zul je altijd de mogelijkheid behouden om mensen te selecteren op basis van bedrijfscultuur en filosofie, dat gebeurt altijd, bij iedere sollicitatie. Dat heeft niets met rassen-discriminatie te maken, want dan selecteer je niet op huidskleur

Middenman
Middenman6 jan. 2019 - 17:12

@Erik20 en Milan Hu Kennelijk is mijn reactie niet helemaal duidelijk. Wat ik probeer te zeggen is dat wanneer ik iemand met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond afwijs, de sollicitant zelf en een deel van onze maatschappij er bijna per definitie van uitgaat dat daar racistische motieven aan ten grondslag liggen. Het blijkt in de praktijk bijna onmogelijk om in een dergelijke situatie rustig uit te leggen dat er ook nog andere motieven kunnen zijn om iemand af te wijzen. Het argument 'racisme' kan ook misbruikt worden en voor dat probleem heeft Han in zijn artikel naar mijn mening te weinig oog.

Bert de Vries
Bert de Vries6 jan. 2019 - 19:18

Middenman, jouw bijdrage is een perfecte illustratie van wat er gebeurt als feiten met meningen worden benaderd. Jij weigert mensen op basis van bepaalde eigenschappen, maar de mening over jouw besluit is vervolgens gebaseerd op raciale kenmerken van de geweigerde. Wie zich hier in feite schuldig maakt aan racisme is degene die jou racisme verwijt. Die heeft een oordeel(=mening) gebaseerd op raciale kenmerken. Dat is oppervlakkigheid in het kwadraat.

DaanOuwens
DaanOuwens6 jan. 2019 - 21:30

@ Middenman Jij schrijft: Wat ik probeer te zeggen is dat wanneer ik iemand met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond afwijs, de sollicitant zelf en een deel van onze maatschappij er bijna per definitie van uitgaat dat daar racistische motieven aan ten grondslag liggen. Dat is niet onlogisch gezien het feit dat de maatschappij en de kandidaat dat als regel ervaren. Net zoals een deel van de werkgevers denk dat iedere Marokkaan crimineel is, denken velen na een afwijzing dat zij door jou gediscrimineerd worden op afkomst. Je daarover beklagen vind ik trouwens verschrikkelijk laf. Want die Marokkanen maken in tegenstelling tot jou die afwijzing op basis van discriminatie honderden keren mee. Dat valt nogal mee afgezet tegen die 10 boze sollicitanten die jij kan aandragen. Verder is jouw probleem simpel op te lossen. Geef in je afwijzing aan wat de positieve kanten zijn van de sollicitant en de negatieve en geef aan op welke gronden je hebt gekozen voor een andere werknemer. Dat lost het probleem grotendeels op. En laat een deskundige eens kijken naar je advertentietekst, het is een kleine moeite die zodanig op te stellen dat vooral de juiste kandidaten reageren.

Middenman
Middenman7 jan. 2019 - 11:48

@DaanOuwens Dank voor de gouden tip, daar had ik werkelijk nog nooit aan gedacht... Van mening verschillen is prima, maar waarom nu weer gelijk een woord als 'laf' gebruiken? Ik beklaag me helemaal niet. Bot gezegd omdat ik geen probleem heb; ik vind echt wel goede werknemers, zelfs in de huidige arbeidsmarkt. Ik zou me wat dat betreft hier niet eens druk over hoeven te maken. Maar ik doe het wel! Omdat ik racisme en xenofobie een groot probleem vindt dat vaker voorkomt dan we denken. Mijn partner is allochtoon, dus vertel me niet dat ik laf ben of het probleem niet ken! Maar racisme kan niet op iedere situatie worden toegepast. Als een individu of een groep bij iedere tegenslag naar de ander wijst en 'racisme' roept, zonder ook naar zichzelf te kijken, dan schiet noch die persoon, noch die groep, noch de maatschappij in zijn geheel daar iets mee op. Ook de strijd tegen racisme is er niet mee geholpen. Intussen blijf ik elke sollicitant volstrekt gelijk behandelen en blijf ik rustig uitleg geven. Geef ik ze tips over aanvullende studiemogelijkheden, verwijs ik door naar banen en bedrijven die beter passen. Maar als ze er niets mee doen en blijven verwijzen naar discriminatie dan lijkt me dat ze daar vooral zichzelf mee benadelen.

Joop Schouten
Joop Schouten6 jan. 2019 - 12:56

'... racisme en discriminatie zijn in Nederland aan de orde van de dag maar ze zijn nadrukkelijk niet de norm, ...' Zo is het. En niet anders. Dat er een 'weerwoord' moet komen om xenofoob-fascistoïde griezels een halt toe te roepen lijkt me evident.

RaymondenJoop
RaymondenJoop6 jan. 2019 - 12:54

Han, rijd 's een dagje mee met een trambestuurder in amsterdam west en je zult zien dat racisme en discriminatie geen gemeengoed is, maar wel verrekte vaak voor komt. In alle bevolkingsgroepen

2 Reacties
Milan Hu
Milan Hu6 jan. 2019 - 14:08

Dat weet iedereen, en het is goed om ervoor te pleiten dat dat minder moet worden.

Auslander
Auslander6 jan. 2019 - 17:25

@ RaymondenJoop “verrekte vaak voor komt.
In alle bevolkingsgroepen” Klopt. Als een ideologisch benadering, meer dan de rest, in de maatschappij aan kracht wint, gaat ieder ook het gebruiken en toepassen. De meerderheid bepaalt wat in is en wat niet!

Bert de Vries
Bert de Vries6 jan. 2019 - 12:12

De pest van vrijwel alle discussies over discriminatie is hun ontoegankelijkheid, door de versmelting van feiten en meningen. Schort meningen op tot er een behoorlijke feitenbasis is gelegd. Want mening versus mening leidt tot niets. Trouwens, het is mijn mening dat mensen als Brusse tot het rapaille van deze samenleving behoren, maar dat mensen als Rutte en Buma nauwelijks voor hem onderdoen. Meningen zonder feiten zeggen dus bar weinig.

vdbemt
vdbemt6 jan. 2019 - 10:47

Is Karsten toevallig een vriendje van minister Blok? Eng, hoor. Heel eng.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes26 jan. 2019 - 10:46

Wow, ademloos gelezen. Top stuk.

3 Reacties
Milan Hu
Milan Hu6 jan. 2019 - 14:09

Nu, dat ben ik weer niet met je eens, ik vind het langdradig, slecht geformuleerd en veel te lang, diezelfde boodschap had in de helft van het aantal woorden gepast.

Auslander
Auslander6 jan. 2019 - 17:34

@ Milan Hu “ik vind het langdradig” Dat is onvermijdelijk voor iemand die met zijn rechtse hand het racisme (zwarte piet) omarmt en probeert met zijn linkse hand een ander aanhang van racisme (Frank Karsten) wegduwen! Het antiracisme heeft zeer weinig woorden nodig om Frank Karsten en ook zwarte piet op links en rechts aan te vallen.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes27 jan. 2019 - 8:49

Waardering voor een stuk betekent niet dat je het altijd met Han eens moet zijn.