Joop

Hoe een OMT-lid en kinderarts zijn verantwoordelijkheden verzaakt

  •    •  
25-01-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
334 keer bekeken
  •  
karolyilly
Wat wil Illy?
In het afgelopen jaar hebben de kopstukken van de Nederlandse corona-aanpak zich bijna allemaal van hun slechte kant laten zien. RIVM-topman Jaap van Dissel en het kabinet weigeren tot de dag van vandaag het virus gewoon zoveel mogelijk te onderdrukken, zoals de wet eist. OMT-leden accepteerden dat kabinetsbeslissingen met hun handtekening “wetenschap” werden. Belangenorganisaties in het onderwijs steunen actief het verspreidingsbeleid dat ten koste gaat van de gezondheid van hun achterban. Er was misschien één leider die het hart en de hersens op de juiste plek had zitten, maar gezondheidsminister Bruno Bruins stortte voor de ogen van de camera’s in elkaar en trok zich in maart 2020 terug.
We hebben geen nationale corona-elite om trots op te zijn, maar onder de vele Nederlanders die hopen op onderdrukking van de epidemie wordt Károly Illy misschien wel het vaakst genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet. Deze kinderarts uit Tiel is lid van het OMT, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen en communicatieadviseur. Een invloedrijke man die in die positie ongetwijfeld veel kan betekenen voor onze jeugd, bijvoorbeeld wanneer hij strijdt voor vaccinatie tegen mazelen.
Zijn invloed wordt de afgelopen maanden sterk vergroot door zijn regelmatige media-optredens, waar hij consistent het overheidsbeleid verdedigt. Dat is op zich al bijzonder, want de massale infecties die op scholen zijn ontstaan door gebrek aan preventiemaatregelen hebben al veel kinderen ernstig ziek doen worden en soms zelfs doen sterven. Je zou van een kinderarts die een eed heeft afgelegd eerder verwachten dat hij zou oproepen scholen tot de tanden te bewapenen tegen infectie, zoals de meeste landen in de wereld. Illy slaat op een enkele uitzondering na helaas de kans liggen te pleiten voor uitstekende ventilatie, veelvuldig testen, maskers in de klas en strakke quarantaine. Maatregelen die in bijvoorbeeld Italië en Spanje de (basis-)scholen open hebben helpen houden.
Maar het is misschien niet zozeer dát Illy zich opwerpt voor open onbeschermde scholen, het is de manier waarop. In zijn vele mediaoptredens schetst hij consequent rampzalige gevolgen van schoolsluiting en een binaire keuze tussen open en dichte scholen. Daarmee heeft hij een gezonde discussie tegengewerkt over hoe scholen veilig open kunnen zijn (en blijven, want veel minder infecties). En omdat hij communicatie-expert is, was dat niet toevallig. En omdat het niet toevallig is, en de open onbeschermde scholen ons mede brachten waar we nu zijn, verdienen de uitspraken van Illy extra aandacht.
Op 25 oktober was Illy te gast in Nieuwsuur. Hij stelde dat kinderen neerslachtig en somber zijn geworden door de schoolsluiting in de lente, maar heeft dat nooit onderbouwd. De kinderen van ondergetekende vonden die periode in ieder geval reuze gezellig. Hij meldde dat kinderen last hadden van gewichtstoename, tot obesitas aan toe. Ook dit bleef verstoken van cijfermatige ondersteuning, of van een oproep om sporten prioriteit te maken bij kinderen. “De lockdown leidde tot enorme leerachterstanden”, stelde hij. Deels wel, maar een pandemie heeft nadelen, en het betreft een overzichtelijke 8 weken thuisonderwijs. Daarbij zij aangetekend dat Illy voor zover bekend nooit heeft gepleit voor maatregelen die onderwijs thuis beter maken.
In een interview met De Gelderlander op 18 januari jongstleden stak Illy weer van wal. Hij sprak over een zeer zorgelijke stijging van zelfdoding onder kinderen, die er echter niet is. Hij stelde dat er een stijging van anorexia is waar te nemen, maar komt niet met cijfers en ook niet met logica over hoe zoiets na enkele weken thuisonderwijs zichtbaar zou zijn. Er zou een grote stijging van de kindermishandeling zijn geweest tijdens de lockdown in de lente van 2020, maar ook dat is gewoon niet waar. Er was wel een stijging van “emotionele verwaarlozing”, wat vooral arme gezinnen zal betreffen die moeten werken omdat ze in dienende beroepen zitten en hun kinderen niet perfect kunnen verzorgen. Fysieke mishandeling was er eerder minder.
Dit OMT-lid grossiert dus in barokke beweringen die hij niet hard kan maken, meestal buiten zijn vakgebied. Hij zal daar zijn redenen voor hebben, en misschien wel edelmoedige. Maar het effect van wat hij zegt is niet alleen onveiliger onderwijs door meer infecties, maar ook emotionele belasting van kinderen en hun ouders. Hij criminaliseert impliciet arme ouders met cruciale beroepen die hun kinderen niet voldoende kunnen steunen.
Door de schoolsluiting als een ramp af te schilderen problematiseert hij een situatie waar de meeste gezinnen best mee om kunnen gaan, een self-fulfilling prophecy dus. Zijn media-optredens steunen een kabinetsbeleid dat massale infectie op scholen toegestaan heeft (of zelfs als doel gehad), en daarmee een onbekend maar belangrijk aantal kinderen met schuldgevoelens heeft opgezadeld omdat ze hun ouders ziek hebben gemaakt.
Deze pandemie is belastend voor bijna iedereen, en gezinnen ervaren op grote schaal spanningen. De kinderen die al kwetsbaar waren voor slechte opvoeding en onderwijs zijn dat nu nog meer. Daar is een gerichte aanpak mogelijk en gewenst, en niet iedereen de gordijnen injagen. En al helemaal niet als dat gebeurt door een arts die in het verleden nooit is opgevallen door zijn strijd voor gezond gewicht, een veilig gezinsleven of snel leren. En de viruscirculatie die de problemen veroorzaakt moet omlaag, niet omhoog door onbeschermde open scholen.
Zo heeft Illy een speciaal plekje buiten het hart veroverd onder mensen die graag goede preventiemaatregelen op scholen willen zien. De kinderarts die zich zo’n zorgen maakt over leren op school, speelde een belangrijke rol in het toestaan van de massale infectiegolf die de scholen juist dicht kreeg en houdt, en op grote schaal gezondheidsschade heeft veroorzaakt.
Het is niet duidelijk of Illy zich om enige reden voor het beleidskarretje van Van Dissel en het kabinet heeft laten spannen, of dat hij zichzelf echt overtuigd heeft dat het kabinetsbeleid beter is voor kinderen. Hoe dat dan zou zijn, is volstrekt niet helder. Laten we hem het nadeel van de twijfel geven, en hopen dat hij zijn beroepseed en -eer recht gaat doen door nu wel te gaan strijden voor veilig, ontspannen en vlot onderwijs in deze moeilijke tijden. En voor een gerichte aanpak van probleemsituaties van kwetsbare kinderen, in plaats van dergelijke situaties te helpen creëren door groepen en gezinnen te stigmatiseren.
scholen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (33)

Chica2
Chica226 jan. 2021 - 10:22

Helaas heb ik zelf contact moeten maken met Veilig Thuis. Die geven toch echt zelf aan dat ze het de laatste maanden zo druk hebben dat ze het niet meer aankunnen. Heb overigens niet gevraagd of kinderen alleen maar verwaarloosd werden of echt klappen kregen. Geestelijke mishandeling is net zo erg.

1 Reactie
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg28 jan. 2021 - 5:50

Sterker nog, uit wetenschappelijk onderzoek naar huiselijk geweld komt steevast dat de sporen van psychisch geweld ernstiger zijn dan die van lichamelijk geweld.

Gaz Typari
Gaz Typari26 jan. 2021 - 9:00

Wat wil Illy? Wat willy?

EricDonkaew
EricDonkaew26 jan. 2021 - 4:54

Wel wel, de reacties op het artikel van de 'heer' Blok liegen er niet om. Het wordt tijd dat de 'heer' Blok hierop eens reageert, maar dat doet hij standaard niet. Hier iets deponeren en dan vervolgens de discussie uit de weg gaan. Liever hard weghollen. Om een volgende keer weer een vergelijkbare bolus achter te laten.

1 Reactie
Krek
Krek26 jan. 2021 - 9:36

Het mooie van de opinie van de heer Blok is dat ik zelden de reageerders zo eensgezind heb gezien. #silverlinings

hminkema
hminkema26 jan. 2021 - 2:44

Ik voeg twee feiten toe. 1. Op 8 januari was Illy er als de kippen bij om in Nieuwsuur met veel aplomb de herziene opvattingen over het voetlicht te brengen. Hij wist zogenaamd al in augustus hoe het echt zat met die kinderen, hij kent geen enkele reden om kinderen onderling géén afstand te laten houden. In tandem met OMT-genoot Voss, die ineens ook een vurig pleitbezorger bleek van afstand houden, die hij ook "natuurlijk heel graag op de scholen had gezien". Ook al hadden we Voss noch Illy in het afgelopen half jaar nooit een lans horen breken. Als ze dat werkelijk gewild hadden, dan hebben ze dat toch é-nor-rem goed verborgen gehouden. Met hetzelfde gelijkhebberige toontje waarop Illy ouders en leraren op de kast joeg met zijn 'scholen gewoon open houden'-verhaaltje van april tot aan januari, komt de bekeerling ons nu vertellen wat zijn nieuwe wetenschappelijke waarheid is. 2. Toen Patricia Bruijning, ook OMT-lid en sedert lang pleitbezorger voor meer veiligheid en minder besmettingen op scholen, in oktober in de media verscheen om op behoedzame toon te wijzen op de noodzaak en mogelijkheid om scholen veiliger open te houden, kreeg ze direct van de VO-raad en uit RIVM-kringen om haar oren dat OMT-leden niet geacht werden zelf de weg naar de media te zoeken. Terwijl over de publiciteitsgrage kwek Károly Illy nooit een kritisch geluid werd vernomen toen hij het roekeloze regeringsbeleid nog verdedigde in Nieuwsuur of Op1NL. Zeker na de Volkskrant-reportage van afgelopen zaterdag, waaruit bleek dat Rutte niet naar de OMT-experts luisterde als het om het openhouden van de scholen ging, maar de OMT-experts gedwongen werden om naar Ruttes wensen te luisteren, is de schone schijn weg. Het OMT bestaat niet alleen uit virusexperts, maar telt ook kletskousen, onwaarheidsprekers, eigenstraatjeschoonvegers, politiek gemotiveerden, parmantige ego's, en dubbelestandaardenhanteerders. U mag zelf raden wie ik daarvan de grootste vind.

michellekepen
michellekepen26 jan. 2021 - 0:29

Ik ga het werk van de voorgaande reacties niet overdoen. Sluit me graag bij hun aan (behalve bij @Grijsje63, no offense!). Maar wat ik niet kan bevatten: Auteur studeerde economie, informatica en bedrijfskunde. Begonnen bij Morgan Stanley (die nemen meestal de slimsten van 'klas' aan!). Werkte bij McKinsey (nemen meestal bewezen toppers aan!). Hoe kan uit een dergelijke achtergrond een dergelijk artikel, dat ik niet anders omschrijven kan dan als een (mislukte poging tot) karaktermoord, ontstaan? Geen degelijk onderbouwde feiten. Maar wél vol met tendenditieuze 'suggesties'.

2 Reacties
Mr Ed
Mr Ed26 jan. 2021 - 8:48

U denkt dat fake news alleen door domme mensen wordt verspreid?

Robert Follon
Robert Follon26 jan. 2021 - 9:54

Baudet is toch ook gepromoveerd?

Jozias2
Jozias225 jan. 2021 - 21:47

Als er 1 OMT lid is die ik er positief uit vind sprongen is het Illy wel. Niet alleen kijken naar gezondheidsrisico's van het virus maar ook kijken naar het welzijn en belangen van kinderen.

1 Reactie
LaBou
LaBou 26 jan. 2021 - 11:28

Wogen dat belang en het welzijn van die kinderen maar net zo zwaar als het gaat om klimaat en milieu. Maar dan moeten we vooral wachten toot anderenn in beweging komen. Dan zien we diezelfde kinderen ineens niet staan.

Robert Follon
Robert Follon25 jan. 2021 - 21:27

[We hebben geen nationale corona-elite om trots op te zijn] Wellicht. Maar uit dit stuk blijkt maar eens te meer dat 'onze' corona-criticasters al helemaal niet tot de eredivisie behoren.... Daarnaast wordt er hier door Blok een hoop beweerd wat op zijn best 'tendentieus' te noemen is en veel is ook gewoon feitelijke onzin. Moeite hebben met (een gebrek aan) coronamaatregelen, be my guest. Maar dit is toch wel een dieptepunt, zelfs voor het duo Stronks & Blok.

Grozny
Grozny25 jan. 2021 - 20:56

"kinderen ernstig ziek doen worden en soms zelfs doen sterven." Waar heb je het over? Onder de 19 jaar zijn 3 mensen overleden. Allen met een ernstige voorgeschiedenis. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken Als zo`n tendieuze zinnen worden geschreven zonder cijfers dan weet je al hoe laat het is.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jan. 2021 - 21:53

Sla de andere stukjes va de heer Blok er ook maar op na.

FromValue
FromValue25 jan. 2021 - 20:42

Vandaag leerlingetje van 8 helemaal in tranen in Microsoft Teams omdat de spanningen in huis niet meer te houden zijn en paps in beeld voor de gehele groep zijn zoontje voor rotte vis uitmaakt. Hij had zijn werk nog niet af en had de tijden vergeten voor de online momenten. Paps, gescheiden, heeft al weken geen tijd voor begeleiding en de noodopvang zit vol. De praktijk is echt weerbarstiger dan de theorie... De ophef ten aanzien van de avondklok is werkelijk bezopen als je de impact van de schoolsluitingen bekijkt. Het "noorden" is zoek...

Welp2
Welp225 jan. 2021 - 20:10

"Hij sprak over een zeer zorgelijke stijging van zelfdoding onder kinderen, die er echter niet is." - Het artikel in de Gelderlander ging over kinderen die een zelfmoord-POGING ondergingen en daarbij op de (kinder-)IC belanden. Hij geeft inderdaad aan dat hij hier geen specifieke cijfers hierover heeft, maar dat hij wel noodsignalen hierover ontvangen over heeft van de (kinder-)ICs. Signalen waar hij in zijn functie als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde op hoort te letten. Indien hij niet op dit soort signalen zou reageren, had hij beter bij de Belastingdienst kunnen werken. - Het bericht van CANS gaat over het totaal aantal zelfmoorden (niet naar pogingen), gekeken over alle leeftijdscategorieën. Volgens het CBS ligt dit totaal aantal jaarlijks rond de 1800 (1), waarvan ongeveer 50-70 in de leeftijdscategorie jonger dan 20 jaar. Ten opzichte van alle leeftijdscategorieën is deze groep zo'n 3% van het totaal. Verder constateert CANS het alleen als toename wanneer het maandelijks aantal leeftijdscategorieën de 95ste percentielwaarde overschrijdt. Voordat een kleine subcategorie het totaal aantal significant toe laat nemen, zou die subcategorie minstens moeten verdubbelen, zo niet nog meer moeten stijgen. Ik moet zeggen dat ik dit stuk toch wel een dieptepunt vindt, zelfs voor de heer Blok. Vorige stukken waren vaak een kwestie van "slechts" paniekzaaierij ; dit stuk is pure zwartmakerij. (1) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7022gza/table?ts=1611601014640

Baggiebor
Baggiebor25 jan. 2021 - 19:32

De heer Blok slaat hier de plank volledig mis. Ten eerste neemt hij nogal een loopje met de waarheid en ten tweede beschadigt hij hiermee een naar mijn mening redelijk integere man als Károly Illy.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg25 jan. 2021 - 17:32

En wederom een tendentieus stukje van meneer Blok. Is er een kinderarts die opkomt voor de belangen van kinderen (die, zoals LBNB hieronder al meldt, nauwelijks risico lopen, maar wél de cognitieve schade door schooluitval én emotionele schade door emotionele verwaarlozing enerzijds en een gebrek aan socialiserende contacten met leeftijdsgenoten anderzijds moeten incasseren), weet hij het zo te draaien dat deze man kinderen zou benádelen. Daarbij schroomt Blok andermaal niet om de cijfers van wetenschappelijk onderzoek vrijelijk in lijn met zijn mening te doen voorkomen. Blijkbaar bevinden zich ook Coronawappies in het pro-strenge-maatregelen kamp.

Jozias2
Jozias225 jan. 2021 - 16:38

"RIVM-topman Jaap van Dissel en het kabinet weigeren tot de dag van vandaag het virus gewoon zoveel mogelijk te onderdrukken, zoals de wet eist." Ik ken de voorkeur van de schrijver maar hij vertegenwoordigd een beperkt clubje. Waar wordt de stelling op gebaseerd dat de wet dit voor schrijft?

LBNB
LBNB25 jan. 2021 - 16:28

Hoe komt de schrijver erbij dat vele kinderen ernstig ziek zijn geworden en sommigen overleden. Er is 1 kind overleden in Nederland helaas en deze had onderliggend lijden. Deze schrijver doet alsof corona een gevaar is voor kinderen en dat is niet zo.

Norsemen
Norsemen25 jan. 2021 - 16:22

"Door de schoolsluiting als een ramp af te schilderen problematiseert hij een situatie waar de meeste gezinnen best mee om kunnen gaan, een self-fulfilling prophecy dus" Wat een domme onzin dit.

1 Reactie
ton14024
ton1402425 jan. 2021 - 18:03

En typerend voor het hele schrijfsel van Blok. Nergens een woord over de overige gezinnen. Goedkoop cherrypicking.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen25 jan. 2021 - 15:19

'Dat is op zich al bijzonder, want de massale infecties die op scholen zijn ontstaan door gebrek aan preventiemaatregelen hebben al veel kinderen ernstig ziek doen worden en soms zelfs doen sterven." Wat een gelul weer van Blok. Er is 1 kind komen te overlijden in de leeftijdsgroep 0-4 jaar en 2 in de groep 15-19 jaar. De rest van het artikel maar overgeslagen.

10 Reacties
Gerygrr
Gerygrr25 jan. 2021 - 17:09

@ Dick Dat zijn er drie teveel! Dus infecties tellen niet? Het ziekmaken van de ouders thuis? Misschien wel werkzaam in de zorg? U bent vaker gestopt met lezen denk ik.

WeesGeenKees
WeesGeenKees25 jan. 2021 - 17:13

De heer Blok weet duidelijk niet waar hij het over heeft. Hoe kan iemand die totaal niet medisch onderlegd is en dus letterlijk de ballen verstand heeft van medische zaken deze totale nonsens opschrijven.

WeesGeenKees
WeesGeenKees25 jan. 2021 - 17:15

opschrijven = op mogen schrijven

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg25 jan. 2021 - 17:36

@ Grijsje We kunnen gerust stellen dat er aanzienlijk meer kinderen omkomen in het verkeer. Door huiselijk geweld. Verdrinken. Of zelfs overlijden aan kinderkanker. De dingen in zijn perspectief kunnen zien is niet iedereen gegeven, zeker niet als diegene de wereld beziet door een sterk gekleurde en vooringenomen bril.

Jozias2
Jozias225 jan. 2021 - 18:00

@grijsje Hoeveel kinderen overlijden elk jaar in het verkeer? Is het dan een oplossing kinderen dan maar binnen te houden. Stel je voor dat ze op de fiets naar school gaan en hen iets overkomt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jan. 2021 - 21:50

Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Volgens de cijfers van het SVOV vielen er in 2018 19 verkeersdoden in de leeftijdscategorie 0-14 jaar. Gelukkig is er sprake van een dalende tendens maar nul zal het niet worden. Uiteraard sterven sommige jonge kinderen ook aan andere nare ziektes dan corona.

Gerygrr
Gerygrr26 jan. 2021 - 10:34

Jozias en Hanneke, U gaat uit van de kinderen, die zelf iets kan overkomen. Iets dat zichtbaar is en voor iedereen overzichtelijk en aan te leren of voorkomen. Elk kind, dat met een coronabesmetting naar school wordt gestuurd, vormt een bedreiging, indirect, voor het besmetten van leerkrachten, opa’s, oma’s van medeleerlingen!

Jozias2
Jozias226 jan. 2021 - 13:38

@grijsje Ik ga niet uit van de kinderen. Ik reageer op de stelling van de schrijver dat er zoveel kinderen slachtoffer worden. Ja er zullen ouderen door kinderen besmet worden. Dat weegt wat mij betreft niet op tegen de schade die een sluiting van scholen tot gevolg heeft. Ten eerste verwacht ik dat opa's en oma's hun kleinkinderen dat gunnen (En anders kunnen z e er voor kiezen afstand te houden) Ten tweede zullen kinderen buiten blijven spelen en zo besmet kunnen raken.

Gerygrr
Gerygrr26 jan. 2021 - 15:07

Jozias, De redenatie, dat kinderen een verkeersongeluk kunnen krijgen gaat wel uit van het welzijn van kinderen. Mijn vrees is, dat niet de opa’s en oma’s van kinderen met voorzichtige ouders worden besmet. Het zijn altijd de weinigen, die bewust de regels niet volgen die de risico’s gaan opleveren. Het is ook voor leerkrachten niet echt fijn en vertrouwenwekkend, dat er zo wordt gedacht. Wil je scholen openen, dan moet je op zijn minst de sneltesten verplicht maken bij de ingang.

Jozias2
Jozias227 jan. 2021 - 8:29

@grijsje Dat klopt maar de redenatie over verkeersongelukken volgt op de stelling dat er veel kinderen zouden overlijden aan corona. Verder. Ja er gaan mensen dood. Er ga aan elk jaar heel veel mensen dood waarvan een aanzienlijk deel niet door ouderdom. Het leven kent risico's en zonder risico's geen leven. Het is een illusie om te denken dat risico uitsluiting mogelijk is. We accepteren op t asl v asn gebieden risico's waar we aan kunnen overlijden; sporten, ongezond eten, drank, verkeer etc etc.