Joop

Hoe een asielzoeker aan zijn lot wordt overgelaten

  •    •  
04-01-2019
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
196 keer bekeken
  •  
tinkebellenezzedin

© Tinkebell en Ezzedin

Je zou denken dat, met deze documenten en bewijzen en alles wat hij heeft meegemaakt, hij ondertussen wel zal worden erkend als iemand die daadwérkelijk vluchteling is
UPDATE Ezzedin, een van de personen uit onderstaand stuk, heeft te horen gekregen dat hij wordt uitgezet. Dit betekent dat hij terug moet naar zijn land van herkomst, Sudan. Kunstenares Tinkebell vroeg enkele jaren geleden om aandacht voor zijn zaak en doet dat wederom. Onderstaande werd eerder op Joop gepubliceerd op 10 juli 2016.
EERDER Tinkebell en Ezzedin
Het is nu ongeveer drie jaar geleden dat hij begon te praten. Ik kende hem toen ruim een jaar, ‘Ezzedin Rahmatallah Mehimmid’, vluchteling uit Darfur, Sudan. Al wordt dat in Nederland op dit moment nog niet erkent. Ze geloven zijn verhaal niet:
"“Jij weet wel, dat soort tangen, met welke jij auto repareren”, begon hij dan bijvoorbeeld. “Zij alle vrouwen bloot op grond en government verkrachten vrouwen allemaal en dan met tang eerst tong uit mond trekken” (…) “Ja en dan neus er af halen en dan breast er af” – Ik herinner me dat hij hier een gebaar maakte waarin hij naar zijn eigen tepels wees ‘like this’ – “En nagels” – Hij toonde me hoe nagels uit vingers en tenen werden getrokken. “And then they play spelletje: een, twee, drie, vier vijf, en dan zij schieten een vrouw.”"
Ezzedin was er als kind naast gezet en had, zo vertelde hij me, moeten toekijken hoe de vrouwen uit zijn dorp letterlijk levend uit elkaar werden gerukt waarna uiteindelijk bijna iedereen werd doodgeschoten en zijn complete geboorteplaats afgebrand. De beelden staan op zijn netvlies. Wanneer hij er over praat, wat slechts sporadisch gebeurt, schudt hij zijn hoofd hevig. Zijn lichaam maakt schokkende bewegingen. Altijd-altijd ontstaat daarna een moment van baldadigheid. Van woede en van onmacht. En dan slaat hij over naar de problemen hier. Op straat. ‘I have big problem’ zegt hij dan: ‘I need shoes!’.
Die schoenen die hij ‘nodig heeft’. Het terugkerende ‘probleem’. Nee, hij heeft niet echt schoenen nodig. Al duurde het even voor ik daar achter kwam.
Ik herinner me een bezoek aan een van zijn tijdelijke slaapplaatsen in een kraakpand in Amsterdam. In een hoek, netjes uitgestald, zeker twintig paar schoenen. Sommigen nog helemaal nieuw. Pas toen ik dát zag begon het me te dagen. De trauma’s en de problemen van deze jongen waren zo groot dat ze onbehapbaar waren geworden.
Met geen mogelijkheid kon hij met dit alles dealen, en om dat voor zichzelf op te lossen.
– Om te overleven – reduceerde hij dat steeds (onbewust) tot iets oplosbaars: Hij had schoenen nodig. En dát is wat hij met de wereld deelde. De hele tijd.
Een dergelijke overlevingsstrategie (ik denk dat je het zo kunt noemen) lijkt een logisch gevolg van de ervaring die hij als kind had. Maar deze geschiedenis in zijn prille jeugd, dat was nog maar het begin van een aaneenstapeling van miserabele gebeurtenissen in zijn leven. Want ook zelf is hij vele malen op afschuwelijke wijze gemarteld. En ook dat kwam er in de afgelopen jaren stukje bij beetje uit. Vaak in onsamenhangende volgorde en met horten en stoten. Soms had hij een helder moment en dan kwam er een lang verhaal.
Ik had het dus allemaal al wel eens gehoord. Maar deze week las ik het nog eens terug in het verslag van zijn asielrelaas. Achter elkaar.
Herinneringen uit de martelkamer van de Koper gevangenis in Bahari. Opgeschreven met de kille pen van een IND – ambtenaar:
"“Ik werd opgehangen aan een ventilator op het plafond. Daardoor word je duizelig en raak je gedesorienteerd. Ik werd met stokken en vuisten geslagen en ook geschopt. Mijn hand werd door middel van een tang geklemd en er werd aan mijn oor getrokken en aan mijn been vastgeklemd. Ook werd aan mijn testikels getrokken. Ze brachten een lege fles pepsi en ik werd gevraagd die in mijn anus te stoppen”"
Ik ril terwijl ik lees hoe hij in dit zelfde verhoor tot in detail beschrijft hoe deze gevangenis, waar hij drie maanden zat, er uit zag. En ook hoe het de tent in het kamp van de Janjawied die hem probeerden te ronselen en hem gevangen hebben gehouden was opgebouwd. Welke materialen waren gebruikt. Hoe hij is gemarteld. Hoe anderen werden gemarteld. Wat hij heeft gezien.
De littekens op zijn huid bevestigen zijn verhaal. Maar veel duidelijker nog wordt het wanneer je hem leert kennen. Dan blijkt dat Ezzedin zélf is verworden tot een groot litteken van zoveel geweld en ellende dat het een Godswonder mag heten dat Ezzedin uberhaubt nog aanspreekbaar is. Soms.
Ik las de verslagen van zijn verhoor en alle afwijzingen van zijn asielverzoeken niet voor niets deze week. In de voorbije jaren leek het namelijk een afgelopen zaak, die poging van hem om een verblijfsvergunning te krijgen. Maar onlangs is er iets in zijn situatie veranderd. Hij heeft via een teruggevonden oom contact kunnen leggen met een dorpshoofd uit Darfur die kon bevestigen dat hij inderdaad uit de plaats komt waar hij al die tijd van heeft gezegd dat hij er vandaan komt. En dat is belangrijk, want de IND betichtte Ezzedin jarenlang van leugens over zijn afkomst.
Middels een crowdfundingsactie is er voldoende geld opgehaald om de documenten die nodig zijn om te bewijzen dat hij de persoon is wie hij zegt te zijn, te kunnen legaliseren. En die papieren, die zijn inmiddels in Nederland. Daarnaast kan hij ondertussen bewijzen dat hij een zeer actief lid van de ‘ Sudanese Justice and Equality Movement ‘ is. Dit is een organisatie die zich actief verzet tegen het zittende regime en voor vrijheid en vrede in Darfur.
Deze informatie en dit bewijs is belangrijk omdat hij in Sudan in de Koper gevangenis zat omdat hij er van werd verdacht lid te zijn van een organisatie tégen het zittende regime. Hij wás geen lid, maar zijn ontkenning maakte dat de martelingen alleen maar heftger werden. Toch werd hij, om voor hem onduidelijke redenen, na drie maanden vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich wekelijks zou melden. Maar omdat de martelingen en het gevangenschap zo gruwelijk waren heeft hij de benen genomen, en is hij naar Europa gevlucht. Het is dus, zeker gezien zijn geschiedenis met de Sudanese overheid, niet zo gek dat hij nu zo boos en politiek-activistisch is geworden. Tegelijkertijd maakt dit het voor hem nóg gevaarlijker om terug te keren naar het land waar hij zo ernstig is mishandeld.
(In deze youtube video is Ezzedin duidelijk in beeld én aan het woord. Hij richt zich tot de Sudanese ambassade)
Je zou denken dat, met deze documenten en bewijzen en alles wat hij heeft meegemaakt, hij ondertussen wel zal worden erkend als iemand die daadwérkelijk vluchteling is en gevaar loopt in zijn land van herkomst. Maar.. wanneer ik zijn dossier zo lees ben ik er niet gerust op.
Ezzedin is namelijk ernstig ziek. Zeer. Ernstig. Ziek. Dat bleek eigenlijk al vrij snel nadat ik hem ontmoette, ruim vier jaar geleden. Hij sliep zelden. Sloeg nachten achter elkaar over en áls hij een keer sliep dan liever niet binnen, want binnen was eng. Hij lag bij voorkeur ergens op een bankje in het park omdat hij dan altijd weg kon wanneer er ‘iets gebeurde’. Een coherent gesprek met hem voeren was moeilijk. Hij dwaalde af, begon ineens over iets anders of werd, wanneer je de verkeerde vraag stelde boos en soms zelfs agressief. Hij had woedeaanvallen waarin hij ineens heel hard tegen een muur schopte of zijn vuist kapot stompte. ‘Me, I am less than a dog’ zei hij dan: ‘a dog has a house. Me, I have nothing’
Een uitspraak die niet uit het niets bleek te komen, maar volgens eigen zeggen een citaat was van een beveiliger in het azc in Maastricht waar hij bij binnenkomst in Nederland was vastgezet. Ook daar was hij boos geworden en hij was in een isoleercel gezet, met deze woorden: ‘You are less than a dog’
portret

© Ezzedin

Toen ik hem een jaar kende heb ik hem meegenomen naar een gezondheidscentrum. Ik vond namelijk dat hij opgenomen moest worden omdat hij duidelijk zulke ernstige psychische problemen had, dat hij niet alleen een gevaar voor zichzelf was, maar ik ook bang was dat hij iemand anders iets aan kon doen. Hij had, zo dacht ik, op zijn minst een vaste basis nodig. Een verblijfplaats en íets te doen. Dat ‘iets’ daar had hij wel ideeën over trouwens. Het liefst zou hij bejaarde mensen helpen de straat over te steken..
Gedurende de vele uren die we in wachtkamers doorbrachten, wachtend op allerlei intakes en medische checks kwamen de meeste van zijn verhalen naar boven. Hier vertelde hij me over de martelingen. Om dan vervolgens, wanneer hij met een psycholoog sprak, helemaal stil te vallen of steeds hetzelfde te herhalen: ‘Me, I have BIG problem! And this is because I am black. Government hates black people!’ en ‘I need shoes!’
Er gingen weken, daarna maanden voorbij. Een vriendin van me nam zijn begeleiding over en hij ging door een heel traject. Gedurende die tijd gleed hij meer en meer en meer af. Verloor het vertrouwen want hij werd wel ‘gekeurd’, maar er gebeurde niets. Zijn situatie bleef hetzelfde. Dus ging hij drinken. Dat deed hij daarvoor al wel, maar nooit zó veel. ‘This is my medicine!’ zei hij dan, wijzend naar zijn blik Aldi bier.
En dat heeft hem genekt.
Want na ruim een half jaar kwam er inderdaad een conclusie uit alle onderzoeken die exáct voldeed aan al mijn verwachtingen: PTSS en het zou inderdaad verstandig zijn om hem op te laten nemen want hij was ernstig psychisch ziek. Maar ja.. aangezien hij ondertussen zo’n ernstig alcohol probleem had moest hij daar toch éérst (zelf!) vanaf zien te komen, want dát was iets waar ze hem niet mee konden helpen.
En daarmee was het klaar.
En vanaf dat moment ging het nóg verder bergafwaarts met hem.
En ja, je zóu denken dat dit een extra reden kan zijn om asiel te verlenen aan deze jongen. Maar als ik zijn dossier zo doorlees, lees ik dat zijn psychische toestand tot nu toe vooral tegen hem heeft gewerkt. Door zijn incoherente manier van vertellen. Het springen in de tijd en ook doordat hij niet weet hoe lang dingen duren (hij kent geen jaartallen, kan moeilijk tellen en kan niet inschatten hoe lang een maand of een jaar duurt) acht de IND hem onbetrouwbaar.
Tja, en dat is iets wat ik me eerlijk gezegd heel goed kan voorstellen. Zeker wanneer je Ezzedin niet kent. De IND valt er bijvoorbeeld over dat hij een bepaalde dienst eerst ‘politie’ noemde, en in een later gesprek ‘veiligheidsdienst’. Je kan dat inconsequent en onbetrouwbaar noemen. Maar wanneer je Ezzedin kent en bijvoorbeeld weet dat hij weigert naar de GGD te gaan omdat dat de overheid is en dat de overheid zwarte mensen haat, dan begrijp je dat de politie en een veiligheidsdienst voor hem hetzelfde kunnen zijn. Waar hij ook op is afgerekend is het feit dat hij op verschillende momenten een ander geboortejaar heeft opgegeven. Dat is verdacht, tótdat je weet dat je een jaartal op móet geven, ook als je niet weet wanneer je geboren bent. En Ezzedin weet niet alleen niet wanneer hij geboren is, hij weet ook niets van jaartallen en data. Kan ze niet onthouden en kan ze niet lezen. Wanneer je hem dus dwingt om een jaar te noemen, dan roept hij maar wat en vergeet vervolgens wát hij heeft geroepen. En ja, het resultaat kan dan inderdaad niet anders dan incoherent zijn.
De conclusie van de drie voorgaande asielaanvragen die hij deed was dan ook steeds dat hij ongeloofwaardig werd geacht. Wie ‘liegt’ over een geboortedatum, liegt vast over álles. Dat is de denkwijze. En dat is hoe iemand als Ezzedin tot nu toe buiten de boot viel met als gevolg dat hij al jaren ernstig getraumatiseerd op straat leeft.
Dinsdag. Dat is de grote dag. Het gesprek voor zijn nieuwe asielaanvraag. Om acht uur in de ochtend moet hij zich melden in Den Bosch. Een onmogelijke tijd voor iemand die áls hij al een paar uur slaapt, pas tegen de ochtend kan slapen. De ochtenden zijn voor hem doorgaans het zwaarst. Er valt dan geen zinnig gesprek met hem te voeren. Wij, een aantal vrienden, proberen hem te helpen door hem steeds opnieuw uit te leggen dat hij zijn verhaal zo duidelijk mogelijk moet vertellen. Niet af te dwalen naar zijn problemen op straat in Nederland. Maar to the point: Dít zijn mijn nieuwe bewijzen en zó ben ik daar aan gekomen. Niet boos worden wanneer iemand je niet begrijpt of wanneer je iets nogmaals moet herhalen. Rustig blijven. Een korte pauze vragen wanneer het te veel wordt. Je hebt niets te verbergen. Vertel je verhaal. Nógmaals.
Ik hou mijn hart vast.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (74)

Stientje2
Stientje26 jan. 2019 - 10:18

Hoe zit dat nou eigenlijk? Wél hoogopgeleide studenten uit Turkije een verblijfsvergunning geven, in de hoop ook hun familie hier te laten vestigen, maar mensen die in uiterste wanhoop (vluchtelingen) hier naar toe komen, die géén verblijfsvergunning geven en weer terug sturen naar eigen land, met alle gevolgen van dien.

Me4
Me46 jan. 2019 - 1:18

Nederland is een hardvochtig land geworden zelfs voor zijn eigen ingezeten. Alles is geprivatiseerd en burgers zijn commercieel stukgoed geworden. Velen en zeker mensen met psychische problemen lopen hier compleet vast en zijn overgeleverd aan de marges in de maatschappij. Het is hardlopen geworden of je wordt onder de voet gelopen. Daarom denk ik ook dat mensen zoals Ezzedin Rahmatallah Mehimmid hier slecht kunnen aarden en nooit echt vrede in zichzelf kunnen vinden door de kil en hardheid van onze samenleving die steeds verder toeneemt.

MG1968
MG19685 jan. 2019 - 11:50

Het asielbeleid heeft niet als doel om mensen asiel te geven, maar om mensen buiten de deur te houden. Wanneer heeft die omslag plaatsgevonden? Wanneer hebben de leidende politieke partijen de keuze gemaakt om (vanuit eigen visie pragmatische overwegingen) in te zetten op 'if you cant beat them...' De regels omtrent asiel worden zo gebogen dat het het omgekeerde van het doel bereikt wordt. Zie bijvoorbeeld de regelgeving rondom het kinderpardon. Je krijgt zo de mensen mee die regels zijn regels belangrijk vinden maar niet door hebben dat de regels bewust contraproductief worden ingezet. Contraproductief vanuit het doel en de morele principes erachter. Triest.

Ozon
Ozon5 jan. 2019 - 11:36

Het lijkt me sowieso handig om wat meer psychische zorg aan te bieden in asielzoekerscentra (en hulp als “warchild” voor kinderen). Een andere nuttige oplossing zou zijn er ook (verplicht) les te volgen in bv schrijven en algemene kennis (op verschillende niveaus). Los van of mensen mogen blijven of niet is het een “nuttige investering” omdat daarmee psychologische/psychische problemen hopelijk minder worden (en dus veiliger) en kennis en ontwikkeling altijd zinvol is.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 jan. 2019 - 12:29

De psychiatrische/psychologische diagnose & behandeling van migranten is een uiterst problematische aangelegenheid. Warchild doet hoogst waarschijnlijk nuttig werk maar kinderen zijn wellicht ook een "makkelijkere" doelgroep.

Sanaya Khan
Sanaya Khan5 jan. 2019 - 10:38

"Je zou denken dat..." Nee, zo denk ik niet. Mensen volgen deze procedures, niet om te achterhalen of iemand vluchteling is, maar om een beslissing te moeten nemen. En ik heb het caseverslag niet gelezen. Ik kan geen inhoudelijke conclusies trekken op basis van de 'advocaat' van één partij. Dat probleem heeft iedereen, niet iedereen trekt zich er wat van aan. Ik heb wel een vraag over het advocaatschap van Ezzedin: "Daarnaast kan hij ondertussen bewijzen dat hij een zeer actief lid van de ‘Sudanese Justice and Equality Movement‘ is" Uit alles dat ik lees kan ik niet bedenken hoe deze man een "zeer actief" lid is. Ik vraag me af of het een onderdeel van de strategie is, of dat Ezzedin dit zelf besloot. Het komt niet geloofwaardig over. Ik bedoel te zeggen dat het tegenstrijdig is: als er onzekerheid is en andere mensen over je beslissen, ga je je niet gedragen waardoor je jezelf in nog meer gevaar brengt. Een advocaat ontraadt dergelijke stappen, en gebruikt deze ook niet als drukmiddel om verblijf af te dwingen. Een advocaat heeft als doel gevaar voor de cliënt te vermijden, dus of het gevaar wordt overdreven, of het gevaar is juist toegenomen onder toezicht van de 'pro bono' 'advocaat'. Ik vind het moeilijk te ontdekken waar Tinkebell's rol en kijk als kunstenaar ophoudt, en haar rol als advocaat begint. In ieder geval is de rol van begeleider al vele jaren geleden overgenomen door een vriendin.

2 Reacties
MG1968
MG19685 jan. 2019 - 18:00

"En ik heb het caseverslag niet gelezen." En degene die het wel gelezen hebben mogen niet oordelen op basis van het doel van de wet maar alleen op basis van uitvoeringsregels. Vind je het gek dat alleen de stempelaars nog deel uit maken van die organisatie?

MG1968
MG19685 jan. 2019 - 18:03

"Vind je het gek dat alleen de stempelaars nog deel uit maken van die organisatie?" Ja. Dat is een verwijt geadresseerd aan diegene die nu nog in de uitvoeringsorganisatie braaf zeggen de regeltjes te volgen en alleen dat te doen wat ze opgedragen wordt. Wordt wakker mensen.

Cruise
Cruise5 jan. 2019 - 9:10

Ik geloof best dat deze persoon uit Soedan een zaak heeft en op grond daarvan misschien wel alsnog moet worden toegelaten conform de huidige Nederlandse wet, regelgeving en beleid echter dat is op termijnqua aantallen niet meer houdbaar; een Afrikaans land als Oeganda bijv. is in de periode 2004 tot 2014 qua bevolking gestegen van 14 miljoen naar 24 miljoen. Algemeen bekend is dat ongeveer 3% van de bevolking in een land qua geboren geaardheid homoseksueel. Dat betekent dus dat alleen al van de recente bevolkinggstoename in Oeganda , dat homo’s actief vervolgt , de komende jaren 300.000 ( ! ) mannen conform Nederlandse asielwetgeveing als zij Nederland in de toekomst weten te bereiken voor een asiel verzoek en zolang de hetze tegen homo’s in Oeganda voorduurt, ( net overigens als in veel andere Afrikaanse landen) recht op asiel zouden hebben. Dit is dus totaal onhoudbaar dus graag aanpassing van wetgeving om naderend onheil voor Nederland te voorkomen hoe triets ook voor betreffende personen !

1 Reactie
GMatth52
GMatth527 jan. 2019 - 2:31

Cruise: " naderend onheil voor Nederland ". Beseft u wel wat u daar schrijft? Mensen ontvluchten marteling en moord, en vanwege die uiterst kleine minderheid (!) van de vluchtelingen, die uit Afrika naar Nederland komt, zou de Nederlandse wetgeving aangescherpt moeten worden? Verreweg de meeste vluchtelingen blijven "in de regio", met of zonder de "aanpassing" van de Nederlandse wetgeving, die u voorstaat. En dan bestaat de IND c.q. staatssecretaris Harbers het, om Ezzedin naar het levensgevaarlijke Soedan terug te willen sturen.

bert6
bert65 jan. 2019 - 7:57

Als ik mijn verhalen over lang geleden vergelijk met andere verhalen van mensen die er bij waren, 'klopt' er ook van alles niet in hun verhalen (of de mijne). Dat zal hier ook zo zijn. Wie de geschiedenis van Sudan kent, zal eerder geloven dat een deel van het verhaal in ieder geval klopt. En dat lijkt me voldoende om iemand veiligheid te willen bieden.

OlavM
OlavM5 jan. 2019 - 2:02

Tinkebell beschrijft nauwkeurig en vrij gedetailleerd het verloop van de asielaanvraag van Ezzedin. Behalve dat ze hem al lange tijd kent en met hem heeft gesproken, heeft zij zijn dossier doorgenomen. Er is niets wat erop wijst dat zijn verhalen niet waar zouden zijn, integendeel. Daarbij is hij duidelijk getraumatiseerd. De vele negatieve en zelfs cynische commentaren hieronder vind ik dan ook weerzinwekkend. Men schijnt zich niet voor te kunnen stellen hoe ambtelijk en bureaucratisch -en bovendien traag- dit soort procedures verlopen. Verder hebben IND-medewerkers –die van wantrouwen uitgaan , alles in het verhaal van een asielzoeker meteen precies op een rijtje voorgeschoteld wensen te krijgen en wat in hun ogen inconsequent is zwaar aanrekenen- nogal eens geen goed beeld van de omstandigheden in de oorden waar asielzoekers vandaan komen, waardoor zogenaamde tegenstrijdigheden (zoals ook in dit verhaal weer blijkt wat betreft het geboortejaar) worden veroorzaakt. (Ik spreek nu over eigen ervaringen in het verleden, maar vrees dat het niet veel verbeterd is. In elk geval had men vroeger b.v. geen idee over de angst en schaamte van asielzoekers als het b.v. over homoseksualiteit en vervolging op die grond ging). Natuurlijk is het in het algemeen vaak moeilijk om waarheid en eventuele “Dichtung” uit elkaar te rafelen. Dat ontken ik niet. Maar de gevoelloosheid die uit diverse reacties hieronder blijkt vind ik stuitend.

1 Reactie
RealistischLinks
RealistischLinks5 jan. 2019 - 10:49

@OlavM Op zich heb je wel een punt, maar ik weet niet of je het direct aan gevoelloosheid kunt wijten. Als ik naar mijzelf kijk, al na het lezen van de eerste alinea met het citaat. Mijn (voorbarige?) conclusie was: "Dat is weer de zoveelste faker. Zó ongeloofwaardig" Ik ben toen dan ook direct gestopt met lezen. En dat is het probleem hier bij het publiek, en ook bij de IND: Hoe bepaal je nu wat echt is?.. Het probleem is dat ze vrijwel zonder uitzondering liegen tegen de IND, of het fors aandikken. De vraag bij deze instantie is dan vooral ook 'in welke mate'. Wat zou er waar kunnen zijn. In het verleden heb ik meermaals voor gepleit om dit systeem af te schaffen. Het is krom en het werkt niet. Of je binnenkomt hangt meer af of je herkomst land toevallig in het juiste rijtje voorkomt. Én/of wie het beste en meest geloofwaardig liegt. In beide gevallen is het krom en onrechtvaardig. Voer gewoon een green-card systeem in zodat iedereen een kans krijgt. Dan weet je ook direct waar je aan toe bent.

Jaap Job
Jaap Job5 jan. 2019 - 0:52

zie ook deze oproep, urgent ! https://www.krapuul.nl/nieuws/2732459/spoed-help-de-uitzetting-van-ezzedine-naar-soedan-voorkomen/

RealistischLinks
RealistischLinks4 jan. 2019 - 21:42

Het spijt mij voor kunstenares Tinkebell maar ik vind zijn verhaal alleen maar onwaarschijnlijk. Al met al heeft hij toch nog een aantal jaren hier kunnen blijven en zelfs meerdere malen een procedure kunnen opstarten. Er zijn maar weinig landen die dit doen. Elders was de man allang op het vliegtuig gezet. En..het is al vaker gezegd: als je helemaal naar Europa komt voor je veiligheid, dan heeft het met véél te maken. Maar niet in de eerste plaats met veiligheid.

2 Reacties
MG1968
MG19685 jan. 2019 - 11:56

"Al met al heeft hij toch nog een aantal jaren hier kunnen blijven en zelfs meerdere malen een procedure kunnen opstarten." En hebben de procedures nog het doel om mensen die asiel nodig hebben asiel te geven of buiten de deur te houden? Hou eens op met het verwijzen naar regels die alleen tot doel hebben om asielzoekers buiten de deur te houden en jou zoet te houden met de illusie dat dit op een moreel verantwoorde wijze gebeurd. Nee. Het asielbeleid is alleen in woord maar allang niet meer wat betreft invulling dat wat het beoogd. Het is verworden tot het omgekeerde. En dat ook nog eens op een manier die jou zand in de ogen strooit. Bewust. Trap er toch niet in.

Hiltermann
Hiltermann6 jan. 2019 - 15:10

Zodra duidelijk is dat een nieuw verhaal bij het toelaten van asielzoekers goede kansen biedt melden zich plotseling aanzienlijk meer asielzoekers met identieke verhalen. Kennelijk gaat in die kringen een nieuwe mogelijkheid om een positieve beschikking te krijgen erg snel rond. Een vriendin die bij de IND werkte heeft me over deze opvallende trend verteld. Zij vertrok bij de IND omdat de bezoldiging buitengewoon slecht is. Het personeelstekort bij de IND is direct te wijten aan de onvoorstelbaar slechte waardering van de medewerkers. Het personeelsverloop is groot.

JanMer2
JanMer24 jan. 2019 - 20:09

Het zou goed zijn bij dit soort pleidooien ook de rechterlijke uitspraak te openbaren. Hier is een verhaal te lezen dat als waar aandacht verdient. Maar de IND/overheid kan hier om begrijpelijke privacy redenen niet op reageren. Ik ben in dit soort gevallen altijd erg benieuwd wat de onafhankelijke rechter ervan vond.

2 Reacties
bert6
bert65 jan. 2019 - 7:52

Lastige hier: na een 'gewonnen' beroep bij de rechter moet de IND een nieuw besluit nemen. De rechter neemt niet het besluit, de IND moet een nieuw besluit nemen. Mijn ervaring is dat in veel gevallen ondanks een hoger beroep de IND toch weer hetzelfde besluit neemt.

Krek
Krek5 jan. 2019 - 12:36

"Mijn ervaring is dat in veel gevallen ondanks een hoger beroep de IND toch weer hetzelfde besluit neemt." Geachte Bert, Dat lijkt me sterk, want dat mag namelijk helemaal niet. In de beslissing van de rechtbank wordt namelijk doorgaans een bepaling opgenomen dat de IND een nieuw besluit moet nemen met inachtneming van de aanwijzingen van de rechter. Een nieuw besluit dat een dergelijke bepaling negeert, is onrechtmatig.

Arne Lucassen
Arne Lucassen4 jan. 2019 - 20:03

"Onderstaande werd eerder op Joop gepubliceerd op 10 juli 2016." Dan is de enige update dus dat hij na jaren van procederen en zijn verzoek zoals al eerder is afgewezen hij te horen heeft gekregen dat hij daarom wordt uitgezet en hij terug moet naar zijn land van herkomst? Kunstenares Tinkebell speelt zoals wel al vaker voor advocaat, rechter, en deskundige.

Satya
Satya4 jan. 2019 - 19:44

85% van de vluchtelingen wordt in de regio opgevangen. De reacties hieronder verbazen mij steeds weer, het blijven mensen. Westerse beschaving is binnenkort terug te lezen in een geschiedenis boek, blijft niets van over. Tinkebell je wordt een gutmensch genoemd, hopelijk blijf je dat. Wat een nare manier om liefde voor je medemensen zo te bagatelliseren.

3 Reacties
Arne Lucassen
Arne Lucassen4 jan. 2019 - 21:56

Voor mij en vele anderen blijven vooral vluchtelingen die als zodanig erkend worden mensen, en daarbij vertrouw ik op derden die dat ook niet zomaar en in hun eentje beoordelen, die asiel en daarmee een verblijfstatus verdienen. Anderen, zeker eveneens mensen, die herhaald beoordeeld worden eerder economische migranten te zijn of gewoon in de regio al een veilig heenkomen hadden dienen ruimte te geven aan die als zodanig beoordeelde vluchtelingen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 jan. 2019 - 10:57

'Westerse beschaving is binnenkort terug te lezen in een geschiedenis boek, blijft niets van over. De grap is dat die Westerse beschaving nb voor een groot deel is gebouwd op Westerlingen die naar andere landen trokken om er beter van te worden. Precies wat de rechtsmens (blabla VOC mentaliteit) vandaag de dag vluchtelingen verwijt.

MG1968
MG19685 jan. 2019 - 12:04

|"Voor mij en vele anderen blijven vooral vluchtelingen die als zodanig erkend worden mensen, en daarbij vertrouw ik op derden die dat ook niet zomaar en in hun eentje beoordelen, die asiel en daarmee een verblijfstatus verdienen. " De beoordeling vindt plaats op door meerderen maar wordt bepaald door uitvoeringsregels. Uitvoeringsregels die op een dusdanige manier opgesteld zijn dat het uiteindelijke doel daarmee gefrustreerd wordt. Overigens wordt deze methode door o.a. de VVD op meerdere vlakken ingezet. Niet alleen bij het asielbeleid. Zie bijvoorbeeld bijstandsaanvragen . Je zou kunnen betogen dat die vanuit het controleperspectief gebeurd (alleen degene die daadwerkelijk recht hebben op) maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze controle instrumenteel wordt ingezet op het doel bewust te frustreren.

Sam V
Sam V4 jan. 2019 - 19:28

Ik lees graag horrorverhalen. Dat betekent niet dat ik direct denk dat ze ook echt gebeurd zijn. Het is niet zo dat hoe meer verschrikkingen het verhaal bevat, het verhaal meer waarheid bevat.

jasperk2
jasperk217 jul. 2016 - 17:11

Enige erge is dat die na x aantal afwijzingen nog steeds opnieuw kan procederen en niet na de eerste keer al op het vliegtuig is gezet. En nu ga ik mijn hond vermoorden want hij is depressief, maar hij krijgt een 2e leven....als rugzak :)

1 Reactie
M7
M74 jan. 2019 - 20:52

Humor !

Diederick Laardeveen
Diederick Laardeveen15 jul. 2016 - 15:52

Ik ben stomverbaasd als ik deze titel lees haha. Ik hoor van heel Nederland uit alle lagen dat de asielzoekers het juist té goed hebben, beter dan Henk en Ingrid. En hier zie ik een titel "asielzoeker wordt aan zijn lot overgelaten"? Lees ik dit echt goed?

rechtsheeftvoorrang
rechtsheeftvoorrang15 jul. 2016 - 7:50

Ik zal het even duidelijk uitleggen voor iedereen die het nog steeds niet snapt, als ambtenaar van de IND hoor je honderden verschillende verhalen aan en eens in de zoveel tijd zit er een verhaal tussen dat wel zo schrijnend en op waarheid gebaseerd lijkt dat hij deze persoon een verblijfsstatus toekent. vervolgens zal de ambtenaar van de IND in de daarop volgende tijd van alle asielzoekers precies dezelfde versie te horen krijgen waarvoor hij een verblijfsstatus had toegekend. Ja beste mensen zoals wij hier in Nederland elkaar adviseren omtrent de belastingaangifte zo adviseren asielzoekers elkaar omtrent welk verhaal ze moeten vertellen om een verblijfsstatus te krijgen.

2 Reacties
Satya
Satya5 jan. 2019 - 0:03

Iedereen is hetzelfde. Elke asielzoeker een leugenaar. Dom rechts had beter gepast.

Hiltermann
Hiltermann6 jan. 2019 - 20:34

@ rechtsheeftvoorrang, Dat is exact de ervaring die een vriendin van mij heeft die geruime tijd bij de IND heeft gewerkt. Het lijkt cynisch maar dat is het niet. Asielzoekers adviseren elkaar over de nieuwste trends bij aanvragen die kans maken door de IND geaccepteerd te worden. Het lijkt me erg moeilijk om onder die omstandigheden steeds weer onbevangen te staan tegenover de verhalen die je als IND ambtenaar moet aanhoren.

Phil2
Phil213 jul. 2016 - 11:44

Houdt het dan nooit op? Die vicieuze cirkel van wreedheden en wraaknemingen... van generatie op generatie. Je zou willen dat dit soort landen toch weer gekolonialiseerd worden, maar dan onder VN vlag. Ontwapenen en een generatie uittrekken voor onderwijs en economische en maatschappelijke opbouw.

1 Reactie
Satya
Satya4 jan. 2019 - 19:21

De koloniale periode had heel anders beëindigd moeten worden. Je arrogantie is misplaatst.

Minoes2
Minoes212 jul. 2016 - 18:40

Triest verhaal. Het is raar dat er in Nederland niet geholpen kan worden als mensen een dubbeldiagnose hebben. Hebben we dat kort geleden hier ook niet gelezen?

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe4 jan. 2019 - 23:09

Uiteraard kunnen migranten ook psychisch ziek zijn/worden net als andere mensen. Behandeling is niet eenvoudig oa. vanwege taalproblemen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 jul. 2016 - 19:48

Tinkerbell heeft weer een nieuw projectje om vooral zichzelf te profileren als Gutmensch. Dit keer heeft zij zich ontfermd over een kansloze asielzoeker met een volgens de IND ongeloofwaardig verhaal. Kritiekloos gelooft zij zijn verhalen en vergeet te vermelden hoe deze asielzoeker hier is beland en waarom hij geen asiel heeft aangevraagd in al de landen waar hij vermoedelijk doorheen is gereisd.

3 Reacties
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis12 jul. 2016 - 9:33

Wat heel erg wrang is, is dat jij nu precies datgene doet wat je Tinkerbell verwijt. Je neemt kritiekloos en klakkeloos aan dat ze dit voor haarzelf doet en niet voor een ander. Je kent de hele situatie niet maar toch denk je over de feiten te beschikken. Tinkerbell heeft geen projectjes nodig om zichzelf te profileren. Het feit dat ze als kunstenares wat bekendheid geniet, wil niet zeggen dat ze daardoor niet meer het recht heeft om te publiceren over andere zaken.

Satya
Satya4 jan. 2019 - 19:22

En dat ze misschien gewoon een mens is dat om anderen geeft behoort niet tot de mogelijkheden? Dit zegt meer over jou dan haar.

doron
doron6 jan. 2019 - 20:23

Satya, Gadfly kan prima gelijk hebben. Vertel mij eens wat er gaande is in jouw hoofd over al die zogenaamde asielzoekers die hier niets te zoeken hebben.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder11 jul. 2016 - 14:18

Wat erg, maar ik vermoed zo maar dat als hij een verblijfsvergunning krijgt hij heel snel miraculeus zal herstellen. Ik gun het hem. Hij heeft er voldoende voor gedaan.

Peter_K2
Peter_K211 jul. 2016 - 11:47

Jammer dat iemand er zo aan toe is. Ik kan wel als blanke en als Nederlander geboren man melden dat de gezondheidszorg in Nederland niet veel verbetering zal kunnen bieden: er zal een psycholo(o)g(e) tegen je aan gaan praten, en daar wordt je echt niet beter van. Er zijn helaas ook geen pillen die trauma's teniet doen. Mijnheer heeft wel het voordeel gekleurd te zijn: dan wordt je in Nederland per definitie een stuk sympthieker behandeld, en niet alleen door Tinkebell.

Floepert
Floepert11 jul. 2016 - 9:40

Hoe kan iemand waar amper een gesprek mee te voeren valt zo'n reis alleen afleggen?

1 Reactie
Events, dear boy, events
Events, dear boy, events11 jul. 2016 - 11:53

Daar verbaas ik me ook altijd over. Getraumatiseerd, PTSS, ernstig psychisch ziek, maar de weg naar Nederland weten ze altijd feilloos te vinden. En nu heeft hij dan ook nog een ''ernstig alcohol probleem''. Hij heeft werkelijk alle elementen die hem in Nederland tot een ''model citizen'' zullen maken (zoals zoveel van die ''vluchtelingen''). Hij is keer op keer afgewezen. Zet hem nou eindelijk eens op het vliegtuig terug naar Sudan. Hij kan toch makkelijk bij die ''teruggevonden oom'' logeren? ''Voorlopig'', ''tijdelijk'', totdat hij weer wat werk heeft gevonden en een eigen huisje. Ik zie het probleem niet.

geen-mening
geen-mening11 jul. 2016 - 9:07

Je komt hier in de procedure (die overigens veeeeeeeel te lang duurt), de uitkomst daarvan is dat je hier niet mag blijven, dan ga je in beroep, zelfde uitkomst, dan ga je nog een keer in beroep, zelfde uitkomst, dan ga je in een kraakpand wonen zonder voorzieningen en inkomsten en dan zeg je dat je zielig bent en de overheid geen oog voor je heeft..... En dan ligt het aan ons natuurlijk. Er zijn natuurlijk genoeg vreselijke verhalen van miljoenen mensen op te tekenen maar het is nou eenmaal onmogelijk voor een land als Nederland om iedereen op te vangen en/of te helpen, daarom zijn er procedures en als je die hebt doorlopen en daar komt uit dat je niet mag blijven is dat natuurlijk heel erg kut voor de betrokkenen maar ja dat is niet "onze" schuld natuurlijk. Dat die lui vervolgens zelf ook nog eens een onleefbare situatie creëren om hun zin door te drammen, doet mij denken dat de IND het niet zo verkeerd gezien heeft.

Klapschaats2
Klapschaats211 jul. 2016 - 8:39

Uit de vele tienduizenden die in NL een veilige plaats hebben gevonden, blijkt dat we het als NL heel goed doen. Gelukkig spreekt ons geweten op dit onderwerp.Er zullen altijd individuele gevallen zijn die bij iemand sympathie op wekken. Ik blijf daarnaast pleiten voor opvang in de rijkste landen ter wereld die vwb religie en cultuur beter aansluiten dan de westerse landen. Hier dreigt het ons boven het hoofd te groeien.

Bartje822
Bartje82211 jul. 2016 - 8:22

Hoi Tinkeb ll, Is het geen optie om heel Sudan naar Nederland te importen? Dan zijn er in ieder geval geen problemen meer in Sudan. En dan bouwen we huisjes in Aardenhout en zo want daar wonen relatief de minste mensen per kilometer, iedereen blij, tinkebell blij, tadaa, zo moeilijk is het allemaal niet.

1 Reactie
M7
M74 jan. 2019 - 21:43

prima idee en kwa locatie kun je ook denken aan de Oostvaardersplassen. Nu de edelherten weg gaan en idem de paarden , ontstaat er daar weer veel ruimte

Arvidos
Arvidos11 jul. 2016 - 8:03

Een triest verhaal, maar zo zijn er miljoenen. Lijkt me een geval die prima in de regio kan worden opgevangen. Nederland doet al heel veel. Sterker nog, Nederland staat, relatief gezien naar grootte en bevolking van het land, in de top10 van meest behulpzame landen ter wereld. Wordt het niet tijd dat grote landen die helemaal niets doen wel iets gaan doen? China, Japan, Zuid-Afrika, India, Saoedi-Arabie om wat landen te noemen. Er zijn er meer. Verder laat het onverlet dat Tinkebell deze persoon zelf in huis neemt. Maar dat doet ze niet. Waarom niet?

cockpol
cockpol10 jul. 2016 - 23:38

Het is dringend nodig dat mensen als Ezzedin door de ondervragende ambtenaar verwezen worden naar een psycholoog. Dat gebeurt inderdaad te weinig. Ik denk dat Ezzedin, en er zijn er nog wel anderen met PTSD, geen faire kans gekregen heeft. Maar er zijn heel wat mensen die veinzen, en ambtenaren denken soms dat iedereen die met dergelijke verhalen komt kan veinzen, de goeden lijden dan met de kwaden. Dat manifesteren voor de ambasade en zich laten fotograferen, is wel een gekende truk, en het maakt het verhaal wel wat minder geloofwaardig.

roelbuch
roelbuch10 jul. 2016 - 22:06

He Tinke bell, Zoals deze man zijn er nog miljoenen die graag naar Nederland willen. Na vandaag ook weer uit Zuid sudan, weer in oorlog. Hoe ver wil jij hier in gaan? Wil je ze allemaal helpen in Nederland ? Allemaal verdienen ze wel hun verhaal hier, maar dat kan simpelweg niet. Hoever wil je hier in gaan? Ik denk altijd maar, hoe voller Nederland wordt, hoe groter de kans op onvrede, armoede en chaos, waardoor wij ook niet of minder ontwikkelingslanden financieel of met kennis kunnen steunen. Ik vind in ieder geval jouw wereldbeeld heel mooi, maar het is absoluut niet duurzaam.

19 Reacties
Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 6:22

Een mens in nood dient geholpen te worden.Altijd! Egoisme mag geen lijddraad zijn. Waar er twee kunnen eten,kunnen drie dat ook,gewoon een kwestie van inschikken . Dan maar een beetje minder.

Gammana
Gammana11 jul. 2016 - 8:59

@Casparus Nederland heeft al genoeg ingeschikt, misschien wordt het eens tijd dat hun geloofsbroeders eens inschikken.

Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 9:23

@Gammana. Egoïstisch standpunt,gelardeerd met een portie Moslimhaat.

Paul250371
Paul25037111 jul. 2016 - 10:16

@ Casparus Egoïstisch standpunt,gelardeerd met een portie Moslimhaat. En zo is het. Wat een schandelijke commentaren. "Wij niet hoor, laat ze maar ergens anders heen gaan, wij doen al genoeg in dit land. " Als je dit soort Gejank er weet uit te blaten na het lezen van dit artikel dan ben je in mijn ogen gewoon een gewetenloze burger zonder hart. Bezorgd dus.

Gammana
Gammana11 jul. 2016 - 10:33

@Casparus Wat nou egoistisch, Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen, laat de golfstaten eens wat doen. Het is geen moslimhaat maar islamhaat, dat is een groot verschil en reken er maar op dat deze mensen ook een stevig portie atheistenhaat met zich meeneemt.

Gammana
Gammana11 jul. 2016 - 11:17

@Paul250371 Bespaar me jouw gratuite verontwaardiging, wat doe je zelf allemaal om de wereld te verbeteren? Waarschijnlijk helemaal niets behalve met je belerende vingertje naar anderen wijzen.

Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 11:42

@gamana. Egoisme en niets anders +moslimhaat. Dit is de laatste keer dat ik reageer op u Ik ga niet op pvvers in

J.Vermeer
J.Vermeer11 jul. 2016 - 12:31

@casparus: Ik Vind egoisme de beste leidraad die er is. Schik jij maar in.

Gammana
Gammana11 jul. 2016 - 13:01

@Casparus Ik dacht al waar blijft het demoniseren, ik heb nog nooit op de PVV gestemd. Daarnaast vindt ik het prima dat u niet op mij reageert, maar leg mij dan ook geen woorden in de mond, is nogal hypocriet.

cockpol
cockpol11 jul. 2016 - 13:29

Tja ik vind het Verdrag van Genève ook verouderd en op de situaties van de tweede oorlog gebaseerd, niet op de vluchtelingen industrie en de moderen communicatie en reismogelijkheden. Er is echter onwil bij belangengroepen, waar de linkse partijen hun politiek personeel recruteren om dit in te zien en ook bij internationale organisaties. De administratie moet dus via intervieuws met de betrokkenen, kijken of het vluchtverhaal onder het verdrag valt (gerechtigde angst voor vervolging om politieke redenen). Men poogt dus te kijken of de betrokkene geen leugens vertelt over zijn belevingen of afkomst. Als men tegenstrijdigheden of leugens vertelt is het advies negatief. Maar anders zit het met mensen met PTSS, die worden best op een aangpaste manier ondervraagd, en bovendien hebben ze recht op een behandeling, als die behandeling in hun land niet mogelijk is. Tot zover dit verdrag blijft gelden,ook al is het out of date, moet het goed uitgevoerd worden.

cockpol
cockpol11 jul. 2016 - 13:47

Casparus, ik heb ervaring in de branche, en ik ben tot de conclusie gekomen dat het beter is om die mensen in hun eigen land of streek op te vangen. Fondsen kunnen dan van Europa komen. Dan is de factor egoisme uitgesloten. Nu zijn er teveel free riders en bedriegers in het systeem.

Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 15:12

@j.vermeer. Als u egoisme een goede zaak vindt,dan heb ik medelijden met u. Wat zal u een verrot leven hebben. Is dat de reden dat u een mensenhatende ,kansloze pvv loser bent?

J.Vermeer
J.Vermeer11 jul. 2016 - 16:31

@casparus: Verbazingwekkend dat uw gescheld en geschreeuw steeds maar weer geplaatst wordt. Maar goed. Ik heb n prima leven, leuke baan, goeie relaties, zorg voor mijn kinderen, moeder en heb in mijn loopbaan het nodige voor mijn medemens gedaan, zowel in binnen als buitenland. Ik denk alleen dat egoisme een drijfveer is die we allemaal hebben. Jij wil bijvoorbeeld vooral kunnen zeggen dat je zo'n goed mens bent en dat mag van mij alleen denk ik dat je pas een ander kunt helpen als je eerst jezelf helpt....En ja, mensen in nood moet je helpen, we verschillen van mening over wat nood is. En daarnaast heb ik de laatste tijd iets teveel gutmenschen gezien, bn ers, menopauzedames etc, die allemaal vooral vinden dat anderen iets moeten doen. Kortom , Casparus, niet iedereen is het met je eens, zo gaat dat.

BassievonToor
BassievonToor11 jul. 2016 - 17:08

@Casparus Als de argumenten op zijn, gaat u jij-bakken; typisch.

Molly Sweet2
Molly Sweet212 jul. 2016 - 3:33

Casparus, twee citaten van jou: 'Een mens in nood dient geholpen te worden.Altijd! Egoisme mag geen lijddraad zijn.' 'Egoïstisch standpunt,gelardeerd met een portie Moslimhaat.' Ik neem aan dat jij, in tegenstelling tot Gammana, vrijwel al je tijd, geld en energie besteed aan mensen in nood?

Casparus2
Casparus212 jul. 2016 - 5:30

@molly sweet. Ja.Zelfs nu ik zelf patiënt ben,blijf ik mij inzetten voor mensen die het niet zo hebben getroffen als ik. Mensen die het nodig hebben moeten geholpen worden. En u?

Paul250371
Paul25037112 jul. 2016 - 12:36

@ Gammana Bespaar me jouw gratuite verontwaardiging, wat doe je zelf allemaal om de wereld te verbeteren? Waarschijnlijk helemaal niets behalve met je belerende vingertje naar anderen wijzen. Ik bespaar jou helemaal niets. Wat ik in ieder geval doe om de wereld te verbeteren is om mensen met meningen die jij ventileert te benoemen voor wat ik ze vind; nare rechtse egoïsten.

Molly Sweet2
Molly Sweet213 jul. 2016 - 21:41

En ik? Ik schrijf mijn vingers af en toe blauw om mijn persoonlijke kijk op de wereld te geven, te proberen aan te tonen hoe absurd sommige dingen in mijn opinie zijn, en trachten anderen aan het nadenken te zetten over mijn standpunten. Is dat ook goed? Drie romans en een vierde en vijfde in wording, geldt dat ook? Maarreh... Omdat jij dat doet of in elk geval zegt dat je je zo jnzet voor anderen, zijn daarom aanderen ook verplicht dat te doen, op jouw manier?

jandebakker
jandebakker4 jan. 2019 - 22:53

@Casparus "Waar er twee kunnen eten,kunnen drie dat ook,gewoon een kwestie van inschikken ." En waar er drie kunnen eten kunnen er ook vier eten, en waar er vier kunnen eten kunnen er ook vijf eten. …….. en waar er 6.999.999.999 kunnen eten kunnen er ook 7.000.000.000 eten. Misschien dat u het zelf niet doorhad, maar u heeft net in uw commentaar de oplossing gegeven voor het wereldvoedselprobleem gegeven. Maak gewoon een tweepersoonsmaaltijd en voeg steeds een extra eter toe tot de hele wereldbevolking meedoet. Dan kan, als iedereen maar inschikt, de hele wereld gevoegd worden met één maaltijdpakket van Knor. Het wonder van de vijf broden en twee vissen valt helemaal in het niet vergeleken bij deze logica van u.

msj_meijerink
msj_meijerink10 jul. 2016 - 21:35

Alle vluchtelingen zijn uniek, met elk in hun bagage een koffer vol trauma's. Maar helaas is beleid maken niet te enten op individuele gevallen. Want dan krijg je nog meer 'waarom hij/zij wel en ik niet' en dat is funest voor eenduidigheid.

3 Reacties
mtw64
mtw6410 jul. 2016 - 22:16

En die eenduidigheid nekt deze man. Dat is funest voor rechtvaardigheid.

Gammana
Gammana11 jul. 2016 - 10:34

@Mark Wendrich Want als deze man hier zou mogen blijven zou dat rechtvaardig zijn? Wat een onzin.

cockpol
cockpol11 jul. 2016 - 13:41

Niet elke statusaanvrager heeft recht op asiel. Zoals het er nu voorstaat, worden veel trauma's uitgevonden, of krijgen statusaanvragers sluitende vluchtverhalen mee, als ze daarvoor betalen. We zitten nu met de situatie dat goede leugenaars, en mensen die meer betalen een grotere kans maken op asiel. Dat is onmiskenbaar zo.Maar PTSS is wel een ander paar mouwen, ik heb zelf zulke mensen meegemaakt in de praktijk. Pas op, sommigen hebben verschikkelijke zaken meegemaakt maar ook zelf verschikkelijke dingen gedaan als militielid. Het is dus zeker aangeraden die mensen niet zomaar op straat te gooien. Een van mijn cliënten, had bv. minstens 45 mensen omgebracht. Hij heeft een goede behandeling gekregen, en er is een goede mens uit voortgekomen. Maar stel eens dat men hem met zijn symptomen op straat had losgelaten (terugkeer is vaak geen optie in hun ogen) en hij een herbeleving zou krijgen, gevaar voor het publiek is dan niet uitgesloten.