Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Hoe de VU werd gepusht een Palestina-debat te verbieden

  •  
02-02-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
244 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Lobby-organisaties als het CIDI wensen te bepalen wat op onze universiteiten besproken mag worden
Op 12 januari verbood het bestuur van de Vrije Universiteit een studentendebat over een academische boycot van Israël. Inmiddels is duidelijk dat dit gebeurde onder druk van ‘externe partijen’. Studentenraad en OR eisen openheid van het VU-bestuur. Andere universiteiten opgelet: dit gaat jullie ook overkomen.
Over die klachten is weinig bekend. Het bestuur liet weten te zijn benaderd door personen van binnen en buiten de VU, waaronder een in het buitenland verblijvende studente die bang zei te zijn om terug te keren naar de universiteit. Onduidelijk is om hoeveel klagers het in totaal gaat, wat de reden van hun klachten was, en of die qua ernst opwegen tegen het paardenmiddel van een verbod. Ook de vraag waarom dit één dag voor het debat plotseling een rol is gaan spelen is onbeantwoord; het debat werd namelijk al in oktober aangekondigd, en was door het bestuur goedgekeurd.
Externe partijen Deze vragen komen uitgebreid aan bod in de brief die de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de VU op 16 januari aan het bestuur stuurde. De GV – samengesteld uit de Studenten- en Ondernemingsraad – wijst de argumentatie van het bestuur van de hand als onbegrijpelijk en weinig overtuigend, en wijst erop dat het besluit in strijd is met de geldende VU-directieven. Ook wil de GV weten of het bestuur onder druk is gezet door ‘externe partijen’, die ‘het college hebben aangespoord om het debat geen doorgang te laten vinden’.
Dát ‘externe partijen’ zich hebben ingespannen om een verbod af te dwingen staat vast. Zo bedankt het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) op zijn website zijn achterban voor diens bijdrage aan het onmogelijk maken van het debat. De standaardbrief waarmee het CIDI het bestuur van de VU liet bestoken staat nog online. In dit – kennelijk in grote haast in elkaar geflanste – schotschrift belastert het CIDI de SRP als ‘platform voor haat en polarisatie’. Ook CIDI’s jongerenafdeling CIJO verbond zijn naam en inzet aan deze werkwijze.
Centraal in de opmaat tot het verbod stond een antisemitisch bericht op de online evenementenpagina van SRP, geplaatst vanaf een nep-account. In het bericht werd de door de SRP gebruikte term ‘Israël-vrije universiteit’ misvormd tot ‘Joden-vrije universiteit’. Het bericht werd door de SRP al na 11 minuten verwijderd, maar screenshots ervan waren toen al onderweg naar de Telegraaf en GeenStijl, die het publiceerden. Het verdachtmaken van de SRP lijkt het enige doel van het bericht te zijn geweest.
Daarop ontving het VU-bestuur een brief van Federatief Joods Nederland, waarin de universiteit op grond van het antisemitische bericht werd opgeroepen op te treden ‘tegen de organisatie die met haar oproep dergelijke uitspraken uitlokt’. Aansluitend verbood het bestuur het debat. Het is goed denkbaar dat nog andere vormen van druk zijn toegepast. De GV heeft daar in zijn brief aan het bestuur nu expliciet naar gevraagd.
Gecoördineerde campagne Alles wijst in de richting van een gecoördineerde campagne om het VU-debat onmogelijk te maken. Niet door een stel kwajongens, maar door belangenorganisaties als het CIDI, die wensen uit te maken wat er op onze universiteiten bediscussieerd mag worden.
Wat de SRP is overkomen tart alle fatsoen: nog afgezien van de imagoschade en stigmatisering van de organisatie, is afdoende gebleken dat wilde beschuldigingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor personen – zeker als ze aan de populistische media worden gevoerd of in grote aantallen worden rondgestuurd.
Om deze redenen draagt het VU-bestuur een zware verantwoordelijkheid om uit te zoeken of het ten prooi is gevallen aan een gecoördineerde campagne. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de identificatie van de bron achter het antisemitische bericht, en de vraag of die deel uitmaakt van de VU-gemeenschap en/of genoemde belangenorganisaties.
Dit temeer daar dergelijke campagnes – ook specifiek gericht tegen studenten – vaker voorkomen. Als het aan de Israëlische premier Netanyahu ligt worden ze nog verder uitgebreid. Ook de Nederlandse universiteiten kunnen hun borst natmaken, en doen er goed aan kennis te nemen van hetgeen de VU is overkomen. De kans dat hen hetzelfde overkomt is aanzienlijk.
Terecht stelde het VU-bestuur dat de universiteit voor iedereen een veilige plek moet zijn, waar niemand wordt uitgesloten. Zolang debatten worden verboden en studenten worden belasterd is het tegendeel het geval. Het is aan het bestuur om de aangerichte schade te herstellen. Dat begint met volledige openheid. Ook het alsnog accommoderen van een debat over een academische boycot van Israël behoort hiervan deel uit te maken. 

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (89)

feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Ik kreeg nou niet de indruk dat er sprake zou zijn van een 'divers' debat. De anti-Israel-lobby was weer eens sterk vertegenwoordigd.

Spelchecker2
Spelchecker22 feb. 2015 - 12:01

Het CIDI maakt op zijn website geen onderscheid tussen Joden, Israël en zelfs het IDF (het leger van Israël) wordt in diezelfde adem genoemd. Dat verklaart waarom CIDI bijna dagelijks als een bok op de haverkist moet springen want er is iedere dag wel aanleiding om (fikse) kritiek op wandaden van Israël te leveren.

rbakels
rbakels2 feb. 2015 - 12:01

Er is zoiets als academische vrijheid. In Duitsland is dat een grondrecht dat in één adem wordt genoemd met de vrijheid van meningsuiting: daar hebben ze hun lesje geleerd sinds de nazi's politiek bepaalden wat op universiteiten aan de orde kwam. In Nederland staat alleen een korte bepaling verstop in de wet op het hoger onderwijs (art. 1.6 WHW). Het verbod van het College van bestuur had desnoods via de rechter moeten worden aangevochten.

NicoSchouten
NicoSchouten2 feb. 2015 - 12:01

Bij de vrijheid van meningsuiting hoort het recht een debat te kunnen voeren over de vraag of en zo ja op welke manier en tot hoever gaande het zinvol is een boycot te verkrijgen. Dat hierdoor mensen in Nederland zich onveilig zouden kunnen voelen is een vorm van subjectivisme of zelfs paranoia. Een 'argument' dat in debatten over talloze kwesties in stelling kan worden gebracht. Het is ook een navrant 'argument' daar talloze Palestijnen daadwerkelijk bedreigd worden door een voortgaande roof van hun bezittingen.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Frans Hammer Zo zo, een 'duidelijke collaboratie tussen anti-zionisten en islamisten aan Nederlandse universiteiten'? Vertel eens wat u precies heeft waargenomen, en wat de SRP daar mee te maken heeft. Enne, uw 'joods verzet', bedoelt u daar soms de bikkelharde Israelische bezetting en kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem mee? Het zijn juist die rampzalige bezetting en kolonisatie die organisaties als de SRP tot hun pleidooi voor een academische boycot brengen.

PeterDraman
PeterDraman2 feb. 2015 - 12:01

Ik mis eigenlijk net zoals bij het vorige artikel over dit onderwerp de onderbouwing van de zin van een academisch boycot. Is het bedoeld om druk te zetten op Israëlische academische instellingen met de hoop om via een omweg de politiek onder druk te zetten? Dat lijkt mij namelijk een vrij kansloze missie. En als dat inderdaad het doel is, kun je je ook nog afvragen of het verstandig is om academische instanties in te zetten om politiek te bedrijven. Maken we straks het een ondergeschikt aan het ander?

VanCam
VanCam2 feb. 2015 - 12:01

'' VU Israël-vrij" is is niet bepaald een van de leukste slogans van de pro-Hamas organisatoren; laat staan dat het om een 'open debat' zou gaan.

NicoSchouten
NicoSchouten2 feb. 2015 - 12:01

Een vreemde reactie van J.Westers op mijn tekst. Ik heb daarin niet eens een oordeel naar voren gebracht over een boycot. En vreemd dat Israël een joods land wordt genoemd. Ook vreemd dat bij een concreet debat over een bepaald land de uitkomst automatisch ook zou moeten gelden voor andere landen, ongeacht dus specifieke omstandigheden. Wat Israël betreft zou ik overigens liever zien dat door de VU contacten gecultiveerd worden met critici in dat land van de al decennia heersende politiek van landroof en bijbehorend geweld. Dat had als gezichtspunt ingebracht kunnen worden in het debat.

Silvio Dante
Silvio Dante2 feb. 2015 - 12:01

["Terecht stelde het VU-bestuur dat de universiteit voor iedereen (..)waar niemand wordt uitgesloten. Zolang debatten worden verboden (..)is het tegendeel het geval. "] Of juist niet?. Ging het bewuste debat, juíst niet over uitsluiten? In dit geval een boycot van de academische banden met Israël?.

kalmpjes
kalmpjes2 feb. 2015 - 12:01

Het was geen Palestina debat, voor een debat heb je meerdere partijen met verschillende standpunten nodig. Het was een bijeenkomst met als onderwerp het uitsluiten van een groep mensen enkel en alleen om hun afkomst. Als U in het duister tast waarom dat niet gewenst is is dat bijzonder treurig. Neem ook even de moeite om de reactie van Diana Meijer op maandag 02 februari 2015 18:48 te lezen voor een realiteitscheck.

Qizilbash
Qizilbash2 feb. 2015 - 12:01

Ik ben geen israelfan en heb geen enkel medelijden met zionisten die uitgesloten worden, maar ben tegen het principe van een academische boycot. Individuele studenten en academici worden daar voornamelijk de dupe van.

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 12:01

SRP zal dat moeten uitzoeken. Het was op hun website. Kunnen ze dat niet, dan zullen ze een betere website moeten regelen. Eentje die dat wel kan, naast een hele andere trits aan maatregelen.

Blitskikker
Blitskikker2 feb. 2015 - 12:01

Ten eerste is een academische boycot uberhaupt een onzalig idee. Wat hebben Israelische academici en studenten misdaan? Waarom zou je niet samenwerken met een Israelische hoogleraar die zich bezighoudt met, zeg, het ontwikkelen van technologie voor betere zonnepanelen? Ten tweede: als je om de een of andere reden toch vindt dat universiteiten een cordon sanitaire moet oprichten, dan moet je dat niet selectief doen maar op basis van objectieve criteria. Als je bijvoorbeeld vindt dat Israel geboycot zou moeten worden vanwege de Westbank, dan ook Turkijke vanwege Cyprus en China vanwege Tibet. Ten derde zou een debat over die criteria moeten gaan, zouden zowel voor- als tegenstanders moeten deelnemen en zou de conclusie van het 'debat' niet al bij voorbaat vast moeten liggen.

GingerTed
GingerTed2 feb. 2015 - 12:01

Anders dan de schrijver e.a. hier suggereren is de VU afgegaan op haar eigen beginselen en in dat licht nog meer die van de academische vrijheid zoals deze internationaal wordt erkend en is omschreven. Dat er daarnaast vele organisaties en individuen waren, waaronder ook maar dus niet vooral joodse en Israëlische (niet hetzelfde), die de evenzogoed allemaal de belangen van Israëlische academici (en dus niet de Israëlische overheid) behartigen uit naam van diezelfde academische vrijheid maakt dat het een kwalijke zaak is te doen alsof "de Israël-lobby" of "zionistische krachten" verantwoordelijk zijn voor het verwijzen (niet verbieden) van de inspanningen van de SRP contacten met academici en academies op grond van hun nationaliteit te willen uitsluiten. FACUlTY FOR ACADEMIC FREEDOM: Based on the core principles of Academic Freedom, Truth, Peace, and Access to world-leading scholarship. 1. Academic freedom: The BDS (boycott, divestment and sanctions) movement discriminates against Israeli institutions, professors, and students for no other reason than their nationality and the policies of their government. Thus BDS violates the very principle of academic freedom. Academic boycotts such as those promoted by BDS activists “are antithetical to the fundamental principles of the academy, where we will not hold intellectual exchange hostage to the political disagreements of the moment,” according to a statement signed by 300 university presidents in 2007, and additional statements written by over 250 university presidents last year in response to the ASA boycott of Israel. The American Association of University Professors, other academic organizations, and more than forty Nobel Laureates have opposed all academic boycotts for this reason. 2. Truth: The factual record does not support the accusations and narratives of the BDS movement. Many are based on overstatements, cherry picked evidence, outright falsehood, or on disputed or highly biased data. 3. Peace: The two-state solution – which guarantees to both parties mutual recognition – enjoys the endorsement of the United Nations, the United States, the European Union, and the Arab League. By demonizing and seeking to isolate one of the two parties to the peace process, the anti-Israel BDS movement sets itself apart from the global consensus for peace. 4. Access to World-leading Scholarship: BDS would have the practical impact of undermining academic cooperation and would deprive universities significant Israeli contributions in many academic areas, especially scientific research. It appears that such a loss is immaterial to the leaders in the BDS movement. https://facultyforacademicfreedom.org

Yasemin2
Yasemin22 feb. 2015 - 12:01

Dit noemen ze ook wel de lange arm van Israel.

Sardar2
Sardar22 feb. 2015 - 12:01

Het debat voeren over hoe kan men Palestina helpen om de bezetting te beëindigen, is een debat waarin Israël zal nooit deel nemen, Israël wilt niet de bezetting opgeven. Eveneens een debat over hoe men kan een academische boycot van Israël tewerk stellen, is een debat waarin Israël zal niet deel nemen, omdat die gewoon tegen een academische boycot van Israël zou zijn. Allebei zijn debatten, want er zijn veel mensen met verschillende meningen hierover. Dat is hun recht om te kunnen hierover debatteren. Deelname van pro-Israël deelnemers zou niks bijdragen aan zo’n debat, wel de debat zelf dwars zitten. Het is ook het recht van studenten van VU om te kunnen profiteren van verschillende meningen in een academische activiteit, of dat een bepaalde land goeddunkt of niet doet er niet toe. De beslissing van VU om het debat verbieden was natuurlijk een politiek gemotiveerde beslissing.

HenkSneevliet
HenkSneevliet2 feb. 2015 - 12:01

Israëlische regering en ambassades rekruteren onder studenten om online een propaganda oorlog te voeren nu de internationale kritiek op de bezettingspolitiek toeneemt. Zie: - http://www.timesofisrael.com/pmo-stealthily-recruiting-students-for-online-advocacy/ - http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.541142 Studentenbond studenten 2000

FransAkkermans1947
FransAkkermans19472 feb. 2015 - 12:01

Ik kan me voorstellen dat de VU een anti-Israel bijeenkomst op haar terrein onwenselijk vindt. Het doel van deze bijeenkomst is immers dat de VU alle banden met instellingen en personen uit Israel verbreekt. De vertaling van Israel-vrij naar judenfrei ligt voor de hand. Ik las in de NRC dat een van organiserende studenten Israel even erg vindt als IS. Dan weet je genoeg over wat ze vinden dat er moet gebeuren. “Antisemitisme vind ik verschrikkelijk. Daar zijn wij tegen, dat hebben wij op onze eerste informatiedag ook duidelijk gezegd. Ik vind Israël net zo vreselijk als IS – en ik ben zelf moslim.”

MikeJohn
MikeJohn2 feb. 2015 - 12:01

De houdbaarheidsdatum van het Shoa-principe (eenieder die kritiek heeft op Israel en haar politiek ontkent de Shoa en is een anti-semiet) komt nader. De hysterische reactie vanuit Tel Aviv nadat de PA lid wilde worden van het Internationaal Strafhof zegt genoeg. In plaats van deze kans te grijpen om zelf volwaardig lid te worden, en de Palestijnen voor al hun wandaden aan te klagen, kiest Israel wederom voor een agressieve, non-cooperatieve houding. De vraag `waarom` lijkt me overbodig. Er komt een tijd dat de Israeli`s hun bevoorrechte status in de wereld verliezen, dat hun beschermheren zich van hen afwenden. En dan, Israel? Wat heb je te bieden buiten Apartheid, vernedering en bezetting? Ik hoop dat de gematigde Israeli`s tijdig inzien dat een extremistische koers een fatale kan zijn.

juliusvold
juliusvold2 feb. 2015 - 12:01

Uiteraard een prima zaak dat de VU deze anti-semitische onzin niet heeft gefaciliteerd.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Marcel F Opmerkelijk, die verbazing van u over al die aandacht voor wat u een 'relatief kleinschalig conflict' noemt. Met uw tien berichten bent u uitgerekend een van degenen met bovenmodale aandacht voor het conflict. Kunt u uw aandacht niet beter aan belangrijker zaken besteden? Aan de humanitaire tragedie in Darfur bijvoorbeeld? Met uw kenschets van de kwestie-Palestina als 'een relatief kleinschalig conflict' wekt u de indruk beter thuis te zijn in het Hasbara Handboek dan in de betreffende problematiek. Mocht het u zijn ontgaan: Israel houdt de Westoever en Oost-Jeruzalem al ruim 47 jaar militair bezet; het heeft daar in die periode zo'n driekwart miljoen Israeliers illegaal gehuisvest; het zet die illegale kolonisatiepolitiek tot op de dag van vandaag op volle kracht voort; het onderdrukt ca. vier miljoen Palestijnen met grof geweld; het laat bij monde van Netanyahu en vele anderen met grote regelmaat weten dat het er alles aan zal blijven doen realisering van de legitieme rechten van de Palestijnen te saboteren; het maakt daarmee luidkeels duidelijk niet geinteresseerd te zijn in vrede. In dit licht is uw opmerking over een 'pro-Palestina-lobby' die 'grof geschut inzet' lachwekkend. Dreigt die 'lobby' soms met militair ingrijpen? Gaat het niet om mensen - in dit geval een aantal studenten - die inzien dat Israel met vreedzame middelen gedwongen zal moeten worden zijn rampzalige Palestina-politiek te verlaten, aangezien we anders over twee jaar ook nog een 50-jarig jubileum van de bezetting en onderdrukking en de mijlpaal van 1 miljoen kolonisten (de natte droom van brokkenpiloten als Ya'alon, Bennett cs) gaan meemaken, met alle geweld en ellende van dien? Uw kletspraat over 'links' dat zich 'voor het karretje van een Arabische agenda laat spannen dat wordt getrokken door het onvermoeibare paard genaamd antisemitisme' is een kopie van de hemeltergende hasbara die Frits Bolkestijn vorig jaar in de NRC over ons uitstortte. U weet wel, dat artikel waarin hij zelfs de lang geleden overleden Jordaanse koning Husayn een actieve rol in het complot toedichtte. Veel onsmakelijker kan het niet, en als deze kletspraat de bijdrage van 'rechts' aan de oplossing van de kwestie-Palestina moet verbeelden is overduidelijk dat uit die hoek niets te verwachten valt.

Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

@ Marcel Forestaverde [Voorbeeldje: in dit draadje reageert ene Stanny Oxc met een verhaal dat hij/zij zomaar eens langsging bij de SRP en dat het een bedaarde discussie was. Toen ik hem/haar erop wees dat er wel iemand opgepakt was wegens een doodsbedrieging wist diegene ineens allemaal details die je alleen als insider kan weten.] Eeeeh, ik ken ze ook, want ze zijn op social media gepubliceerd; het slachtoffer heeft tenminste drie stukken geschreven. Iedereen die de media een beetje volgt kent de toedracht. Een aantal jongeren van het CIDI belde de politie (die om de hoek stond te wachten!). De aanklacht: er zou iemand bedreigingen hebben geuit tegen Joden. Niemand had die gehoord, maar desondanks werd iemand gearresteerd. Na onderzoek bleek de aangifte vals. De beschuldiging werd ingetrokken, de arrestant ging vrijuit. In plaats daarvan worden nu CIJO-leden verdacht van het doen van valse aangifte. Die zaak loopt nog. [Voorts wordt er van alles gezegd over het CIDI, maar zit er een grote debunker en spinner met grof geschut op dir draadje en dat is de heer Lopez. Van het CIDI zie ik niets] Eeeeh – dit zult u moeten toelichten. Geen mens begrijpt wat u bedoelt, vrees ik. Bedoelt u te zeggen dat u de rol van het CIDI in het verbieden van het studentendebat hebt gemist? Dat kan toch niet: de links staan er nota bene bij. Wat de bijdragen van Lopez betreft: waarom weerlegt u ze niet? Nu lijkt het alsof u dat niet kunt, en daarom op de persoon speelt. Dat is toch niet uw bedoeling? [Het hele verhaal van de zielige en weerloze Palestijnen tegen de gemene bezetter is zowiezo een grote frame natuurlijk.] Is dit de beroemde aap uit de mouw? Wanneer was uw laatste bezoek ook alweer? En kunt u uw groteske conclusie eniszins onderbouwen? Of horen we nooit meer wat van u? Mijn inschatting: het laatste.

123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 12:01

Dat "nep-account" is een leuke. Uiteraard is uitgezocht welk IP-adres erbij hoorde, en waar dat vandaan kwam?

1 Reactie
RvDugt
RvDugt2 feb. 2015 - 12:01

Dat moet de uni natuurlijk doen waarom ze dit tot op heden nog niet gedaan hebben is dan weer de volgende vraag, gezien het afzeggen van het debat lijkt me eea echter wel duidelijk.

HenkSneevliet
HenkSneevliet2 feb. 2015 - 12:01

Goed om hiervoor aandacht te vragen. Dit soort gecoördineerde campagnes komen steeds vaker voor om kritische mensen en organisaties monddood te maken. Stap 1: iemand, vaak vanuit de hoek van GeenStijl of PostOnline, of het professionele netwerk van Carel Brendel die jacht maakt op links, wordt er op internet een totaal ongefundeerde beschuldiging gelanceerd: "anti-semiet", "terroristen-vriend", etc. Stap 2: een bevriende site of journalist neemt de aantijging klakkeloos over en publiceert het in de media Stap 3: vervolgens herhaalt degene die op internet de eerste uitlating heeft gedaan de aantijging, met verwijzing naar officiele media Stap 4: de kring is rond, dezelfde leugen wordt tussen de schaduwkant van het internet en de schaduwkant van de officieel media heen en weer gepingpongt. De slachtoffers zijn vaak in de marge van het debat, zoals organisaties die opkomen voor de rechten van de Palestijnen, en hebben niet de middellen om deze groepen aan te klagen.

1 Reactie
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Allemaal speculatie uit Palestijn-vriendelijke hoek. Mag allemaal, maar als verstandige Nederlander neem ik dit soort suggesties niet serieus.

HansN2
HansN22 feb. 2015 - 12:01

Inmiddels is toch allang gebleken dat het CIDI een organisatie is die via het woord een vorm van gelegaliseerd terrorisme bedrijft. En daarmee elke keer wegkomt door te schermen met de stelling dat ze daarmee antisemitisme bestrijdt. Door zich zo te manifesteren ondermijnt het CIDO zich als serieuze gesprekspartner. Of dat erg is, is een tweede. Jammer is wel dat diverse politici van bijna elke pluimage zich elke keer weer in het pak laten naaien door de non-argumenten vanuit deze israelische manteltoko.

3 Reacties
Weetnietalles2
Weetnietalles22 feb. 2015 - 12:01

Zware woorden. Volgens Wiki is terrorisme: Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel. In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers. Dat zie ik het CIDI niet doen. Laten we discussie een beetje zuiver houden. Overigens de mening: "De standaardbrief waarmee het CIDI het bestuur van de VU liet bestoken staat nog online. In dit – kennelijk in grote haast in elkaar geflanste – schotschrift" is innerlijk tegenstrijdig. Een standaardbrief hoeft niet in grote haast te zijn geschreven en zal dat meestal ook niet zijn. Sterker nog, die zal in de loop van de tijd zijn bijgeschaafd.

feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Terrorisme bedrijven via het woord? Dat lijkt me toch een frame. Zolang het CIDI geen geweld propageert, mogen ze in een democratische samenleving hun gang gaan.

kindval
kindval2 feb. 2015 - 12:01

"Inmiddels is toch allang gebleken dat het CIDI een organisatie is die via het woord een vorm van gelegaliseerd terrorisme bedrijft." Als u door mij serieus genomen wilt worden, moet u niet van die rare dingen opschrijven..

TruusBeek
TruusBeek2 feb. 2015 - 12:01

Terecht stelde het VU-bestuur dat de universiteit voor iedereen een veilige plek moet zijn, waar niemand wordt uitgesloten en daarom weert het VU bestuur terecht eenzijdige debatten waardoor bepaalde groepen zich buiten gesloten of onwelkom zou kunnen voelen uit haar gebouwen. Ze verbiedt deze georganiseerde debatten niet alleen wenst die niet niet binnen haar muren

1 Reactie
Sardar2
Sardar22 feb. 2015 - 12:01

Is dat ook zo doorgegeven aan de organisatoren? Of is dat je dagdroomverhaal?

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 12:01

Nu, me dunkt dat wanneer je de lijst van de deelnemers aan dat debat , dat het wel duidelijk was welke ricjting dat debat op gestuurd werd. Even voor u, meneer de Rooi, een debat verondersteld dat er meningen worden geponeerd in de vorm dat voor - en tegenstanders aan bod komen. In onderhavige casus was dat geenzins het geval Het was gewoon een anti israel aktie die onder het mom van een debat zou worden gevoerd. An sich niets mis mee, maar daar zou de VU haar faciliteiten niet voor moeten lenen, daar zijn andere plekken voor.

1 Reactie
Sardar2
Sardar22 feb. 2015 - 12:01

Maar is het dan niet passend dat VU ook duidelijk aangeeft met welke redenen het debat verbiedt? Of enkel is genoeg dat bevriende joodse instanties de VU overtuigen een debat et verbieden? Overigens studenten konden ook een actie organiseren als het alleen om actie ging. Een debat kan ook uitsluitend door voorstanders georganiseerd worden. Bijvoorbeeld een debat over de politieke situatie in N. Korea. Of mag dat volgens u niet?

RoBru
RoBru2 feb. 2015 - 12:01

De lijst van sprekers liet al zien dat het geen debat was maar een eenzijdige manifestatie. Helemaal niets mis mee, maar de VU mag zelf bepalen of ze gastheer wil zijn. Me dunkt dat als Esther Voet, een IDF-veteraan, Léon de Winter en iemand van de Israëlische ambassade een debat organiseren de VU har faciliteiten ook niet ter beschikking zal stellen.

2 Reacties
HenkSneevliet
HenkSneevliet2 feb. 2015 - 12:01

Wat is er mis met een bijeenkomst? Waarom moet het een debat zijn. En overigens faciliteerde VU wel gewoon een bijeenkomst met Israelische ambassadeur en CIDI, zonder dat het om een debat ging.

RvDugt
RvDugt2 feb. 2015 - 12:01

Nogal wiedes, dat zijn dan ook geen studenten van de Universiteit. Zouden studenten eea organiseren en die mensen uitnodigen dan zou eea geen probleem moeten zijn. Nu jij weer.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@Marian Bosch Even voor u, mevrouw Bosch, het type debat dat de SRP organiseerde is schering en inslag aan Nederlandse universiteiten, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de VU al maanden geleden had ingestemd met de bijeenkomst, wellicht temeer daar de universiteit de plek bij uitstek is om het thema 'academische boycot' te bespreken. Bovendien stond het de 'tegenstanders' natuurlijk vrij in de zaal plaats te nemen en hun kennelijke bezwaren tegen een academische boycot naar voren te brengen. De indruk die zij met hun drieste actie wekten is dat het hen aan argumenten ontbreekt - een indruk die ook hun armoedige brief wekt. Dat de VU gehoor geeft aan oproepen waarin de bizarre suggestie wordt gewekt dat mensen worden 'uitgesloten' en zelfs hun veiligheid in het geding is, is bedroevend en beschamend. Overigens vergeet het CIDI te vermelden dat Israel buitenlandse academici en andere personen met een onwelgevallige mening met grote regelmaat niet tot het land toelaat. Kennelijk hebben mevrouw Voet en haar medekrijgers daar geen moeite mee.

2 Reacties
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Pro Hamas debatten zijn schering en inslag? Wat is uw definitie van debat?

feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Raar is dat hè, dat mensen van Joodse afkomst bang zijn voor hun veiligheid. Zeker een paar dagen na die schietpartij in een kosjere supermarkt in Parijs.

dejmeijer
dejmeijer2 feb. 2015 - 12:01

Niet het CIDI maar vooral bezorgde medewerkers van VU protesteerden. Waaronder ik zelf. Niet omdat we tegen ween debat zijn maar omdat dit geen debat was maar een oproep voor een Israel boycot op universiteiten. In een debat vindt een uitwisseling van standpunten plaats. hier was de bedoeling dat een aantal mensen even zouden vertellen waarom VU Israel moet boycotten. ik hoop dat er ooit een debat komt in de ware zin van het woord.

2 Reacties
kapitanlaipose
kapitanlaipose2 feb. 2015 - 12:01

Dus op de universiteit is er geen plaats voor kritiek op de positie van de universiteit. Juist een universiteit zou een zelfkritiek een onderdeel van het fundament moeten zijn van academisch denken. In plaats deze gelegenheid aan te pakken om te reflecteren op de eigen standpunt van de universiteit wordt er nu weggevlucht omdat een paar medewerkers (op aansporen van het CIDI???) weg vluchten van andere denkbeelden.

Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

Naargeestige Wörtspielerei. Kennelijk durft u het niet aan om uw klaagzang in een debat aan de orde te stellen. U wilt een verbod. Want een debat moet aan uw normen voldoen – zelfs al staan die haaks op die van de VU, zoals de GV heeft vastgesteld. Het is glashelder wat zich heeft afgespeeld, en welke wanstaltige argumenten daarbij zijn gebruikt. Mooi dat het eindelijk eens wordt benoemd.

GingerTed
GingerTed2 feb. 2015 - 12:01

"het verbod dat het bestuur van de Vrije Universiteit (VU) op het laatste moment uitvaardigde over een debat van de 'Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina' (SRP). Eén dag nadat miljoenen Charlies de straat opgingen als tribuut aan de vrijheid van meningsuiting." 1. De VU heeft het zogenaamde debat georganiseerd door de SRP niet verboden maar heeft het bij nader inzien niet willen faciliteren. Verbieden zou inhouden een überhaupt waar dan ook verbod te willen zien. Daar was geen sprake van. Zie het als een krant die wel de vrijheid van meningsuiting als een groot goed zonder mitsen en maren onderschrijft maar daarom nog niet verplicht is iedere tekst of cartoon af te moeten beelden. Als je dat denkt mis je de pointe van het begrip vrijheid, en zeker ook die in relatie tot meningsuiting. 2. Dat de VU dit niet wilde faciliteren, en de SRP voor haar "debat" in alle verdere vrijheid naar elders verwees, was nu juist vanwege het feit dat deze organisatie met haar "debat" zich uitsluitend voor een zaak wilde beijveren en dat was nu juist het uitsluiten van iedere academische relatie van de VU met Israëlische academies, daarmee gerelateerde organisaties, daaraan verbonden professoren, hoogleraren, en ook studenten. De SRP beoogde dan ook geen debat waarbij natuurlijk altijd voor- en tegenstanders de ruimte krijgen elkaar te overtuigen, maar slechts een samenscholing van gelijkgezinden over hoe het vaststaande doel van uitsluiting te bewerkstelligen. 3. De VU heeft als uitgangspunt juist op zoveel mogelijk manieren de samenwerking met andere academies te bevorderen en te onderhouden. Daarom heeft ze bijvoorbeeld met zowel met de Israëlische, Palestijnse, als de islamitische academische wereld goede contacten. Dit maakt het logisch dat het VU de SRP niet faciliteert die een niet te weerspreken politiek geïnspireerde overtuiging toegedaan is dat er bepaalde delen van de academische vrijheid beknot dienen te worden middels uitsluiting en zelfs zuivering van de VU van haar onwelgevallige academici en studenten. 4. Om dan de verwijzing (wat dus geen verbod was) naar de SRP haar "debat" (wat het dus niet was') elders te houden omdat het lijnrecht ingaat tegen de grondbeginselen van de VU in haar omgang met andere academies, academici, en studenten, vervolgens te vergelijken met de extreem-islamitische terroristische aanslag op de vrijheid van meningsuiting bij Charlie Hebdo zegt mij dat de VU hiermee helemaal goed zat.

2 Reacties
kapitanlaipose
kapitanlaipose2 feb. 2015 - 12:01

1. De VU verbiedt wel het debat op haar terrein. Het debat mocht uiteindelijk niet op het terrein van de universiteit worden gehouden. Jij noemt dat eufemistisch "niet faciliteren" maar het komt neer op een verbod op het VU terrein. Vreemd natuurlijk voor een universiteit waar je zoiets als een debat en zelfkritiek (kritiek op de universiteit) juist zou toe moeten juichen. Alleen al omdat een dergelijke denkwijze juist staat voor academisch denken. 2. De organisatie wilt een punt maken aan de hand van een debat. Maar blijkbaar mag je geen kritiek hebben op de universiteit dat zogenaamd een vrijplaats zou moeten zijn voor het denken in diverse richtingen. 3. De universiteit wilt graag academische banden aanhalen met andere academische instituten. Maar dat is wat SRP juist aan de orde wilt stellen als het gaat om een bezettingsmacht dat duizenden Gazanen in 2014 alleen al over de kling heeft gejaagd. Het lijkt me terecht dat daar een debat over is in hoeverre je je met wrede bezettingsmacht wilt associëren. 4. Juist de VU had dit debat moeten verwelkomen. Ze hadden mensen naar toe kunnen sturen om een andere kant (zionistisch geluid) te laten horen als ze een vurig debat hadden gewild. Nu hebben ze deze kans gemist door het debat in de kiem te smoren. Maar de VU heeft het inderdaad goed gezien. Er komt nu een lezing van de SRP op de VU. De eerste lezing georganiseerd door Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP) zal plaatsvinden op 5 februari om 19.00 uur op de Vrije Universiteit. Als spreker hebben wij Robert Soeterik - Midden-Oosten deskundige voor de Middle East Research Associates (MERA) uitgenodigd. Robert Soeterik is antropoloog, gespecialiseerd in Irak (publicaties over Irak, shi'itisch politiek activisme in Irak & Libanon en Koerdisch nationalisme in Irak & Turkije) en in de Kwestie Palestina (auteur/redacteur van drie boeken: 50 Jaar Israel - Vergeten Aspecten, Pijnlijke Feiten (1998); de Verwoesting van Palestina (2008) en de Palestijnse Gebieden (2010). Ook de VU heeft ingezien dat ze zich hebben laten bedonderen door de zionisten van de CIDI.

Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

[1. De VU heeft het zogenaamde debat georganiseerd door de SRP niet verboden …] - De VU heeft het debat verboden. Punt. Zie de tientallen nieuwsberichten. Het moest er nog bijkomen dat de VU studenten kan opleggen wat die buiten de VU doen. - Bovendien had het bestuur de bijeenkomst goedgekeurd. Maar na drie maanden, precies één dag voor het debat, kwam het bestuur daarop terug. Een unicum in de historie van de VU. - Inmiddels is het bestuur er door SR en OR op gewezen dat het de VU-reglementen heeft geschonden, en zal het met een verdomd goede verklaring moeten komen om niet berispt te worden. Zo liggen de kaarten. [2. Dat de VU dit niet wilde faciliteren, en de SRP voor haar "debat"…] - U presenteert een absurde voorstelling van de academische boycot die de SRP voorstaat. Die boycot is niet gericht tegen individuele studenten of professoren. Hoe komt u daarbij? Zeker nooit een debat bijgewoond .... En niet even de moeite genomen om de links in het artikel te bekijken. - En nee, ook uw voorspelling van de bedoelingen van de SRP raakt kant noch wal (kent u die mensen überhaupt, aangezien u beter dan zijzelf zegt te weten wat hun intentie is?). Zoals u overal hebt kunnen lezen wilde de SRP een debat met studenten over het onderwerp, dat daartoe door drie sprekers werd ingeleid. Volledig volgens alle regels. En hard nodig. In de VS en andere Europese landen worden deze debatten al jaren gehouden. [3. De VU heeft als uitgangspunt juist op zoveel mogelijk manieren …] - Ook dit klopt van geen kanten. De VU onderhoudt amper relaties met Palestijnse academici, en protesteert niet eens als Westerse academici op reis naar Palestijnse universiteiten door Israël niet worden toegelaten. Dat gebeurt namelijk nogal eens. - Bovendien draait u de zaak om. De SRP beroept zich op het recht, de VU op de politiek. Zonder onze belobbiede Tweede Kamer zou de VU geen schijn van kans hebben om de mensenrechten aan z'n laars te lappen. Zero. [4. Om dan de verwijzing (wat dus geen verbod was) naar de SRP haar "debat" (wat het dus niet was') …] - Lees dit nog eens terug, en zie hoe uw betoog aan elkaar hangt van ellende. Een verbod is geen verbod. Een debat geen debat. De VU-reglementen worden door u herschreven. De Studentenraad en OR van de VU worden door u overruled. U creëert – op potsierlijke wijze – uw eigen werkelijkheid. En het ergste: u hebt aantoonbaar geen enkele moeite gedaan u fatsoenlijk te informeren. U lijkt de Lobby wel. [Knipoog.]

MikeJohn
MikeJohn2 feb. 2015 - 12:01

Vrijheid van meningsuiting is inmiddels tot een farce verworden. Een cartoon van Mohammed die een geit neukt is `satire`; een cartoon van een Jood die je geld steelt is een enkeltje rechtbank. Nu vind ik persoonlijk beide karikaturen verwerpelijk, onsmakelijk en totaal niet van humor getuigen. Het feit dat er over beide cartoons totaal anders wordt geoordeeld is zorgelijk. Een cartoon over Islamieten, hoe beledigend ook, is `Satire` en getuigt van `moed`; een cartoon over Joden is `pervers` en getuigt van `Anti-semitisme`. Geen enkel volk, geen enkele religie heeft recht op een unieke status. En op Nederlandse Universiteiten, scholen en in ieder publiek domein mag alles bediscussieerd worden. Ook de Israelische politiek. En zonder denkkaders.

2 Reacties
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Je kan beide gevallen voorleggen aan een rechter en dan kijken hoe die oordeelt. Een cartoon van Anne Frank die in bed lag met Adolf Hitler werd door de rechter toegestaan. Er mag veel hoor, in Nederland en West-Europa.

Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

+2

panterarosso65
panterarosso652 feb. 2015 - 12:01

het zou alleen niet een debat worden , om een debat te hebben moet je 2 meningen hebben dit was gewoon een haatfestatie waarvan we er al genoeg hebben in nederland, van mensen die praten over rechtvaardigheid maar in de praktijk de 1 kant haten en de andere kant geen fout zien

1 Reactie
kapitanlaipose
kapitanlaipose2 feb. 2015 - 12:01

Het staat de studenten vrij om het debat zo in te richten als zij dat willen. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld en geen haat gepredikt wordt lijkt mij dat er geen grond is om ze een debatavond te weigeren. Wat jij nu doet is speculeren dat het zogenaamd een haatmanifestatie zou worden. Dat weten we helemaal niet want de betreffende avond heeft nooit plaats kunnen vinden.

Iedervoorzich
Iedervoorzich2 feb. 2015 - 12:01

Toen ik hoorde van de boycot ben ik naar de vervangende bijeenkomst gegaan. En ik moet een aantal van u teleurstellen: geen haatbaarden, geen antisemitisme, geen oproepen tot geweld. Integendeel, de panelleden waren mensen wier stem in de reguliere media niet echt veel gehoord wordt. En niet omdat ze niets zinnigs te zeggen hebben over dit onderwerp, integendeel. Als zij net zoveel ruimte zouden krijgen in het (inter) nationale debat als hun "tegenstrevers", zou er misschien eindelijk eens een echt debat kunnen ontstaan. Zolang instituten als het CIDI hun ongewenste geluiden (kunnen) onderdrukken, hun "tegenstanders" , monddood (mogen) maken, zolang kunnen wij niet met droge ogen zeggen dat er rond het Palestijns-Israelische conflict sprake is van "freedom of speech".

1 Reactie
123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 12:01

Je hebt hier toch de ruimte?

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 12:01

Reactie op Stanny Ocx: wat ik uit de berichtgeving heb begrepen raakten de gemoederen aardig verhit en is er zelfs iemand met de dood bedreigt. De bedreiger is gearresteerd.

1 Reactie
Iedervoorzich
Iedervoorzich2 feb. 2015 - 12:01

U bent verkeerd ingelicht. Er heeft iemand een, hoogstwaarschijnlijk valse, aangifte gedaan. Het slachtoffer van die aangifte heeft zelf inmiddels aangifte gedaan ivm valselijk geuite beschuldigingen tegen hem. Tijdens de bijeenkomst heb ik geen enkel moment iets gemerkt van de door uw berichtgevers genoemde "verhitte gemoederen". Maar ja, om de SRP en daarmee de Palestijse zaak in een verkeerd daglicht te zetten, zijn alle middelen geoorloofd, nietwaar?

Sonia2
Sonia22 feb. 2015 - 12:01

Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat genoemde lobbygroepen als het CIDI hun zaak wel aanhangig mogen maken in nota bene de Tweede Kamer. Een soort apartheid in Nederland dus.

1 Reactie
123456zeven
123456zeven2 feb. 2015 - 12:01

Elke lobbygroep kan naar de Tweede kamer. Zelfs de Rooklobby kan dat.

FrenkMahon
FrenkMahon2 feb. 2015 - 12:01

http://www.jpost.com/Israel-Elections/Zionism-created-the-Palestinian-nation-top-ex-general-Galant-says-389808 Jammer dat dit soort zaken dan niet besproken kunnen worden. Het Palestijnen probleem is geen moslim/jood probleem, het is een oorspronkelijke bewoners immigranten probleem waarbij de immigranten de macht hebben veroverd en de oorspronkelijke bewoners probeert op te sluiten in kampen. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/West_Bank_Barrier_cartoon_by_Latuff.png

2 Reacties
GingerTed
GingerTed2 feb. 2015 - 12:01

Hoezo? Het mag en kan volop besproken worden door ieder die dat wil. Dat betekent ook dat ieder die dat niet wil er niet aan deel hoeft te nemen. Dat je daartoe de ruimte dit te faciliteren derden niet mag opdringen is geen inbreuk op welke vrijheid dan ook. Juist niet. Andersom hebben commerciële, publieke, en semi-publieke instellingen daarin alle vrijheid dit zelf te bepalen. Helemaal wanneer er vrijheden van derden worden aangetast én er inspanningen worden verricht dit te bewerkstelligen. Het wordt namelijk een probleem als je zelf een debat aankondigt maar tevens verklaart dat mensen die het niet met je eens zijn te weren of het woord te onthouden zoals de organisatie op haar Facebookpagina meldt. Nog meer, wanneer het dus vanwege het voorgaande allesbehalve een debat blijkt, maar ook nog eens teneinde tot een strategie te komen om mensen om niets anders dan hun nationaliteit uit te sluiten van de universiteit waar je je "debat" wilde houden. Een inspanning tot uitsluiten van onschuldige derden, want geen enkele grond dan hun nationaliteit, die niets anders dan discriminatie inhoudt vergelijkbaar met alle andere kwalijke vormen van discriminatie (terwijl je in je beweegredenen hetzelfde bovendien andere partijen nog eens verwijt ook). Tenslotte geldt niet minder dat het tegen de grondbeginselen van betreffende universiteit ingaat, én ingaat tegen het principe van de academische vrijheid. Dat Nederland de vrijheid van meningsuiting desondanks ten volle faciliteert wordt bewezen dat zij het vinden van een andere faciliterende locatie om het "debat" te houden niet verboden heeft. Nederland had die en andere vrijheden juist met voeten getreden wanneer ze een universiteit, school, publieke of commerciële omroep, krant, etc. had gedwongen een manifestatie te faciliteren die men om goede redenen niet wil faciliteren. Overigens ook als dat geen fundamentele redenen zouden zijn aangaande de vrijheid van die instellingen en media zelf. Vrijheid is ook iets niet willen faciliteren.

Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

U hebt gelijk. Een tekening zoals die van Latuff – tien jaar oud inmiddels – zou in Nederland volslagen hysterie veroorzaken, en vermoedelijke aanklachten van personen die zich 'buitengesloten' of 'bedreigd' voelen.

Patrick Faas
Patrick Faas2 feb. 2015 - 12:01

“Eén dag nadat miljoenen Charlies de straat opgingen als tribuut aan de vrijheid van meningsuiting verbood de VU zijn studenten te debatteren over een academische boycot van Israël.” Allard de Rooij lijkt Wilders wel. Die excuseert zijn pogingen de Koran te verbieden ook als vrijheid van meningsuiting. Maar anderen het zwijgen opleggen is het tegenovergestelde. Zo ook een boycot van Israëlische academici. Dat zou slechts een poging zijn tot censuur en het onbegrip vergroten. Een universiteit mag daaraan niet meewerken, want een universiteit moet pro-kennis zijn. Laat hen, naar Amerikaans voorbeeld, ook maar eens wat Iraanse machthebbers voor lezingen uitnodigen. Dat er überhaupt studenten zijn aan de VU die Israëlische academici willen discrimineren is trouwens een teken dat de VU er niet helemaal in slaagt de studenten behoorlijk op te voeden. Dat kan beter.

1 Reactie
Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

@ Patrick Faas [Dat zou slechts een poging zijn tot censuur en het onbegrip vergroten ….] Onbegrip vergroten? Tussen wie en wie?

Frank Straathoff
Frank Straathoff2 feb. 2015 - 12:01

Zou een studentendebat over een academische boycot van Gaza, georganiseerd door Studenten voor Rechtvaardigheid in Israel (SRI) hier op net zoveel principiële bijval onder de Jopers kunnen rekenen?

1 Reactie
Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

Die boycot bestaat al tien jaar, en gaat aanzienlijk verder dan de academische sector. Ooit van de illegale blokkade van Gaza gehoord?

BlowingBubbles
BlowingBubbles2 feb. 2015 - 12:01

Een Palestina debat zou heel goed gehouden kunnen worden in combinatie met een Westelijke Sahara en Noord Cyprus debat. Zo'n onbevooroordeeld, breed debat, daar zou toch niemand tegen kunnen zijn?

1 Reactie
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Goed idee, maar of je daarvoor studenten van de VU kunt pushen, is een iets ander verhaal.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Menno S Welk oor probeert u mij precies aan te naaien? Ik vertelde mevrouw Bosch dat er aan Nederlandse universiteiten tal van debatten worden gehouden die hier door menigeen als 'activistisch' worden getypeerd. En als u het debat van de SRP meent te moeten verslijten voor een 'pro-Hamas-debat', raad ik u dringend aan zich eens in de materie te verdiepen. En ja, ik vind het vreemd dat joodse medewerkers en studenten van de VU zeggen te vrezen voor hun veiligheid vanwege een debat over een academische boycot van Israel. Ik ben dan ook benieuwd naar de toelichting van de VU in reactie op de vragen van de GV: in welk opzicht was de veiligheid precies in het geding? @ Frans Hammer Ik ben redelijk op de hoogte van het reilen en zeilen van Hamas en Hezbollah, dank voor uw belangstelling. Ik zie ook in dat Israel met de wrede bezetting en kolonisatie van de Westoever en Oost-Jeruzalem en de blokkade van Gaza de eigen veiligheid in gevaar brengt; het vraagt met zijn uitzichtloze Palestina-politiek om enorme problemen. Maar mijn vraag was wat uw eerdere opmerkingen precies met het SRP-debat te maken hebben. PS Excuses voor het bovenaan plaatsen van mijn reacties. Het lukt om de een of andere reden niet onder de betreffende berichten te reageren.

1 Reactie
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Aan het uitnodigingsbeleid van deze studentenclub is al te zien dat men geen tegenspraak duldt.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Patrick Faas U maakt het wel heel bont. Een eventuele academische boycot heeft helemaal niets te maken met een 'poging tot censuur' of het proberen iemand 'het zwijgen op te leggen'. Denkt u werkelijk dat de VU in staat is Israelische academici een publicatieverbod op te leggen of het werken onmogelijk te maken? Met zo'n kromme voorstelling van zaken is niemand gediend, Patrick.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas2 feb. 2015 - 12:01

Nee, ik denk niet dat de VU macht heeft over universiteiten in Israël, maar wel over wie ze zelf aan het woord laten in hun colleges. Het is een belachelijk idee om bronnen en geleerden te boycotten op nationaliteit. En de Israëlische wil je al helemaal niet missen, want Israël heeft academisch een hoog niveau. Op het gebied van de geschiedenis van het Heilige Land heeft Israël ook enorm goede archeologen trouwens, tamelijk relevant voor een christelijk-protestantse universiteit als de VU. Hun Arabische collega’s in de buurlanden hebben de handen vol aan Hamas , de IS, al Qaeda etc. die archeologisch erfgoed vernietigen uit haat jegens jahillia en plunderen uit geldbejag. Arabische academici kunnen momenteel alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen tegen die vernietiging, zowel in woord als daad. Dit is niet het moment om universiteiten of academici te boycotten, maar juist om samen te werken tegen de anti-academische barbaren.

JohnVKR
JohnVKR2 feb. 2015 - 12:01

Dat het CIDI, met steun van mensen als Frits Barend, de vrijheid van meningsuiting wil beknotten, is niets nieuws. Al tijdens de eerste Golfoorlog van begin jaren negentig werd een Palestijnse woordvoerder in Nederland monddood gemaakt door de ongelooflijk smerige praktijken van het CIDI. De toenmalige staatssecretaris heeft zijn excuses aangeboden en erkend dat hij door het CIDI is belazerd, maar het was de organisatie bijna gelukt om een leven kapot te maken. Want doelbewust levens verwoesten, daar ziet het CIDI geen enkel probleem in. Ja, 25 jaar geleden was al duidelijk wat voor een verwerpelijke organisatie het CIDI is. Maar de ooit als onafhankelijke journalist bekend staande Frits Barend vindt het allemaal prima. Deze man heeft zich volledig door het CIDI laten hersenspoelen en is nu de CIDI-papegaai geworden. Maar ook de huidige Nederlandse regering laat zich volledig door het CIDI inpakken. Daardoor wordt de huidige Israelische premier Benjanmin Netanyahu - de man die medeverantwoordelijk kan worden gesteld voor de moord op Yithzak Rabin en daarmee voor de moord op het vredesproces - voor de volle 100% gesteund door het trio Rutte Asscher Samsom. Deze drie heren zijn, samen met het CIDI, grote vijanden van het vredesproces tussen Israel en Palestina. Dat klinkt hard. Dat klinkt ongenuanceerd. Maar het is wel de eindwaarde van het beleid van de Nederlandse regering en dus zijn deze harde woorden helaas maar al te waar.

1 Reactie
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Je kan veel over Frits Barend zeggen, maar niet dat hij de vrijheid van meningsuiting wil beknotten. Dus dat is weer een bewering die niet klopt.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Frank Straathoff Prima idee, een debat over een academische boycot van Gaza. Volgens mij bestaat die boycot overigens al, en beslaat die niet alleen de academische wereld, maar de complete Gazaanse samenleving: niet alleen ontzegt Israel jan en alleman de toegang tot Gaza (zoals het ook jan en alleman de toegang tot de Westoever en tot Israel zelf ontzegt), ook houdt het de im- en export van Gaza in een wurggreep en verbiedt het - uitzonderingen daargelaten - Gazanen naar het buitenland te reizen. Niettemin juich ik een door uw SRI georganiseerd debat zeer toe, en ik stel voor dat daar het woord wordt gevoerd door Esther Voet, Leon de Winter en Joel Voordewind. Count me in. @ Marcel Forestaverde Netanyahu kan nog zo vaak Golda Meir nawauwelen, de realiteit is dat hij zelf de vleesgeworden blokkade is van alles wat ook maar naar vrede zweemt. Een paar dagen geleden schreef zijn regering maar weer eens tenders voor ca. 550 kolonistenwoningen in Palestijns gebied uit, en de afgelopen maanden heeft hij ten overvloede en bij herhaling verklaard dat de Palestijnen wat Israel betreft kunnen fluiten naar de soevereine staat waarop zij recht hebben en zich hooguit mogen verheugen op een beperkte autonomie in een versnipperd deel van hun eigen land, als ze tenminste accepteren dat ze zesderangs burgers zijn. De man is een absolute ramp, primair voor de Palestijnen, maar ook voor Israel zelf, aangezien hij en zijn medekrijgers - de op bijbelse mythologie gegrondveste kolonistenbeweging voorop - de meest vruchtbare voedingsbodem voor Palestijnse radicalisering denkbaar in stand houden. En helaas worden zijn radicale opvattingen gedeeld door een aanzienlijk deel van de Israelische bevolking. Geen wonder dat de roep om een boycot van Israel steeds breder wordt gedragen en dat bijvoorbeeld binnen het Europees Parlement de roep om bevriezing van het Associatieverdrag steeds luider klinkt. Die beweging is onomkeerbaar, en komt Israel niet snel tot inkeer, dan kan het grote problemen tegemoet zien - daar helpen geen tien CIDI's meer aan.

1 Reactie
Frank Straathoff
Frank Straathoff2 feb. 2015 - 12:01

= Prima idee, een debat over een academische boycot van Gaza. Volgens mij bestaat die boycot overigens al = Op de VU in Amsterdam? Probeer eens bij het onderwerp te blijven.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Blowing Bubbles Als u meent dat 'een breed, onbevooroordeeld debat over Palestina, de Westelijke Sahara en Cyprus' zinnig is, organiseert u dat toch? Het lijkt me inderdaad niet dat iemand daar iets op tegen geeft. @ Menno S Waarom zou je studenten van de VU voor zo'n debat moeten 'pushen'? Mogen ze niet zelf uitmaken of ze zo'n debat zinnig of interessant vinden? Zolang ze het Blowing Bubbles maar niet onmogelijk maken het debat in een zaaltje van de VU te organiseren omdat het thema hen onwelgevallig is.

1 Reactie
Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

[Zolang ze het Blowing Bubbles maar niet onmogelijk maken het debat in een zaaltje van de VU te organiseren omdat het thema hen onwelgevallig is.] Hoezo een zaal-TJE? U vergeet dat ook Tibet besproken dient te worden. Er zijn dus vier agendapunten: Palestina, Tibet, Sahara en Cyprus. Dan is een zaal-TJE al gauw te klein. Ik meen dat het Auditorium de beste plek is voor dit geweldige initiatief. Dan kun je zo'n 1.000 mensen kwijt. Met zo'n agenda heb je dat echt nodig. Is er overigens al een datum bekend? Nog een tip voor Blowing Bubbles: zorg dat bestuursvoorzitter Winter de inleiding uitspreekt.

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 12:01

Wat een bovengemiddelde aandacht weer voor een relatief kleinschalig conflict met relatief weinig slachtoffers. Wat maakt dit spelletje van landje pik, vuurpijltjes schieten nu zo anders dan andere conflicten die momenteel gaande zijn, Darfur om maar eens wat te noemen? Niemand maar dan ook niemand heeft het erover, terwijl het een humanitaire ramp zonder weerga is. Voorts valt me op dat er veel welhaast bovenmenselijke eigenschappen worden toegedicht aan CIDI, terwijl het toch de pro Palestina lobby is die in deze discussie grof geschut inzet. Links is overduidelijk voor het karretje gespannen van een Arabische agenda, een karretje dat getrokken wordt door het door het oude en onvermoeibare paard Anti-Semitisme. Het is logisch dat Israel zich tot over de tanden bewapent en met weining mensen rekening houdt. Ze moeten wel.

2 Reacties
feitenchecker
feitenchecker2 feb. 2015 - 12:01

Valt mij ook altijd op. Er zijn genoeg landen die grond van buurlanden hebben ingepikt, van Turkije (Cyprus) tot aan Marokko (Sahara), maar daar wordt in Nederland nauwelijks tegen geprotesteerd. Het komt pas op de agenda als er een mogendheid bij betrokken is die zich in het westerse kamp bevindt. En dan bij voorkeur de VS of Israel. In de jaren 60 had je al die protesten tegen de Vietnam oorlog. Iedereen die links was, was begaan met het lot van Vietnam. Maar nadat de Amerikanen zich terug hadden getrokken, en Noord-Vietnam Zuid-Vietnam binnenviel en veroverde, en er vervolgens een communistisch tereurregime vestigde met concentratiekampen, hongersnoden en bootvluchtelingen, hoorde je niemand uit linkse hoek daar nog over. Terwijl er toen heel veel mensen gesneuveld zijn.

eduardm
eduardm2 feb. 2015 - 12:01

"Wat een bovengemiddelde aandacht weer voor een relatief kleinschalig conflict met relatief weinig slachtoffers." Precies hetzelfde kan worden gezegd over Charlie Hebdo. Zeker als je het vergelijkt met in dezelfde periode uitgevoerde conflict door Boko Haram. En was jij ook een Charlie? Heb jij dit ook geschreven naar aanleiding van de Charlie Hebdo-aanslag? Volgens mij heb ik je daar niet dezelfde strekking zien uiten! "Wat maakt dit spelletje van landje pik, vuurpijltjes schieten nu zo anders dan andere conflicten die momenteel gaande zijn, Darfur om maar eens wat te noemen? Niemand maar dan ook niemand heeft het erover, terwijl het een humanitaire ramp zonder weerga is." Wat het anders maakt is dat de Israëliërs anders worden benaderd door het gehele westen en de wereld. Iemand van racisme beschuldigen heeft andere implicaties dan iemand van anti-semitisme te beschuldigen. De laatste is strafrechtelijk te vervolgen, terwijl we duidelijk hebben gezien afgelopen periode dat racisme en andere vormen van discriminatie valt onder "vrijheid van meningsuiting". Alleen discriminatie van joodse mensen en instellingen is strafbaarstelling een werkelijkheid naar het schijnt. "Voorts valt me op dat er veel welhaast bovenmenselijke eigenschappen worden toegedicht aan CIDI, terwijl het toch de pro Palestina lobby is die in deze discussie grof geschut inzet." Jij noemt een discussie tussen en met studenten 'grof geschut', maar het onmogelijk maken van een debat en beïnvloeding van beslissers is 'bovenmenselijke eigenschappen'? Het is eerder andersom en neigt naar 'blaming the victim'. Daar hebben racisten en 'white males' nogal een handje van. "Links is overduidelijk voor het karretje gespannen van een Arabische agenda, een karretje dat getrokken wordt door het door het oude en onvermoeibare paard Anti-Semitisme." En daarmee bedien je jezelf precies van de techniek waar het CIDI en CIJO van beschuldigd worden. Het zal me niet verbazen als je zelf ook (in)direct bent verbonden met deze of een dergelijke instelling. "Het is logisch dat Israel zich tot over de tanden bewapent en met weining mensen rekening houdt. Ze moeten wel." Tsja, toen Nederland werd bezet moesten die Duitsers zich wel tot de tanden toe bewapenen. Al die terroristen die de spoorlijnen en de Duitsers probeerden te saboteren... Ze moesten wel. Newsflash: dat doet een bevolking vaak als ze worden bezet: de bezetter uit hun land proberen te krijgen. En dan duurt deze bezetting ook nog eens 60 jaar, waarin economische opbouw en infrastructuur systematisch wordt gedecimeerd tot nihil. En dan heb ik het niet eens over de bevolking zelf en het leven onder een .. hoe noemde Nederland dat ook weer? Oh ja: het juk van een onderdrukker die wetteloosheid toeliet van de knokploegen. Palestina is Abu Ghraib niet!

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Frank S U maakt er een steeds groter potje van. U vroeg of een studentendebat over een academische boycot van Gaza hier op bijval zou kunnen rekenen. Ik antwoordde met een volmondig 'ja'. En nu sneert u dat ik bij het onderwerp moet blijven. Ik zou zeggen: probeer dat zelf eens. @ Patrick Faas Uw lofzang op Israelische archeologen is potsierlijk. Lees de harde kritiek die de EU-diplomaten in Jeruzalem en Ramallah in hun gezamenlijke Jerusalem Reports al jaren op hun politiek geinspireerde werk in en rond Oost-Jeruzalem uitoefenen. We mogen toch hopen dat de VU die kritiek op het doelbewust 'verjoodsen' van de historie van het 'Heilige Land' niet alleen deelt, maar ook zonder enige reserve onder de aandacht van de betreffende Israelische instituten brengt. En het boycotten van instituten die onder het mom van archeologie een flinke steen bijdragen aan de koloniale politiek van Israel is allesbehalve een 'belachelijk idee': het is broodnodig.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas2 feb. 2015 - 12:01

“Lees” -Kom maar met een goed voorbeeld, dan kunnen we dat bespreken. “En het boycotten van instituten die onder het mom van archeologie een flinke steen bijdragen aan de koloniale politiek van Israël is allesbehalve een 'belachelijk idee': het is broodnodig.” -Tegelijk met een boycot van Britse universiteiten vanwege de bezetting van Noord-Ierland dan maar? Wat schiet Ierland daarmee op? En moet je dan niet ook de Nederlandse universiteiten boycotten vanwege de bezetting van Afghanistan? Wie zich opzettelijk wil afsluiten van kennis heeft op de universiteit niets te zoeken, lijkt mij. Die hoopt waarschijnlijk met vuisten te winnen wat met woorden niet gewonnen wordt.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Julius V Ach, u beschuldigt de studenten van de SRP van antisemitisme? Dat is een zware en zeer ernstige aantijging, die onderbouwing vereist. Vertel eens, Julius, wat is er antisemitisch aan hun pleidooi? En heeft u ook reden de inleiders van het debat van antisemitisme te beschuldigen, of blijven die dat naargeestige oordeel bespaard?

1 Reactie
juliusvold
juliusvold2 feb. 2015 - 12:01

>> u beschuldigt de studenten van de SRP van antisemitisme? >> Ze hebben op zijn minst de schijn tegen. De uitgenodigde sprekers die maar één kant van de medaille wilden benadrukken, droegen bepaald niet bij tot een genuanceerd debat. De VU heeft dit volkomen terecht niet gefaciliteerd.

Lopez
Lopez2 feb. 2015 - 12:01

@ Patrick Faas Op de plek waar ik me momenteel bevind ben ik helaas ver verwijderd van mijn documentatie, en het primitieve gereedschap waarvan ik me hier noodgedwongen bedien maakt het opsnorren van de rapporten op internet tot een bijzonder tijdrovende aangelegenheid. Ik stel derhalve voor dat u de rapportages van de EU-diplomaten in Jeruzalem en Ramallah van de afgelopen jaren zelf boven tafel haalt (EU Heads of Mission Jerusalem Reports) en de hoofdstukjes over archeologie op eigen kracht leest. Het verwerven van zulke kennis moet u, gezien uw pleidooien, toch aanspreken. Ook de andere hoofdstukken zijn overigens zeer de moeite waard, bijvoorbeeld de hoofdstukken over onderwijs, die een schrijnend beeld geven van de wijze waarop de Israelische bezetter het de Palestijnen in Oost-Jeruzalem extreem moeilijk maakt behoorlijk onderwijs te volgen en nog iets van hun culturele instellingen overeind te houden. Interessant zijn ook de aanbevelingen: de EU-diplomaten dringen er al jaren bij Brussel op aan de eigen wet- en regelgeving eindelijk eens op Israel toe te passen, in plaats van te blijven wegkijken van hoe Israel doelbewust de tweestatenoplossing en het laatste perspectief op vrede om zeep helpt. Op uw impliciete vraag wat de Palestijnen opschieten met een boycot van Israelische universiteiten verwijs ik u naar de welbekende documentatie van de BDS-beweging, die op initiatief van de Palesijnse civil society is ontstaan. En inderdaad, twintig jaar 'vredesproces' hebben geleerd dat er met woorden niets te winnen is, om de eenvoudige reden dat Israel naar niemand luistert, maar slechts geinteresseerd is in voortzetting van zijn rampzalige politiek van militaire bezetting en kolonisatie. Me dunkt dat alleen al de gedachte dat er na meer dan 47 jaar bezetting nog gesproken zou moeten worden met een bezetter die er lustig op los koloniseert en in alle toonaarden duidelijk maakt dat de Palestijnen kunnen fluiten naar hun rechten op een eigen staat en hoofdstad nogal wereldvreemd is. Tenslotte: mocht u werkelijk in de veronderstelling verkeren dat Nederland Afghanistan bezet houdt, dan raad ik u aan uw kennis op dit punt eens fors bij te spijkeren.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas2 feb. 2015 - 12:01

Ik kan zo uit mijn hoofd een paar voorbeelden noemen van archeologische duiding door Israëlische wetenschappers die ik nogal nationalistisch vond, maar ik ga uw werk niet doen en in de voorbeelden die ik ken wordt subjectieve duiding zwaar gecompenseerd door een overdaad aan wetenschappelijke zelfkritiek en aan interessante informatie, die ik niet had willen missen. “En inderdaad, twintig jaar 'vredesproces' hebben geleerd dat er met woorden niets te winnen is,” Heeft u in twintig jaar vredesproces dan niet gezien hoe zwak de Palestijnen militair staan? Wat gunt u hen? Een martelaarsdood?

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 12:01

Ach, het gaat om achterhoedegevechten: het is duidelijk dat Israël zichzelf steeds verder isoleert door de door haar gevoerde politiek. En aangezien die politiek is gebaseerd op drijfzand, is de drijfzand-strategie de beste: hoe harder ze spartelen, hoe sneller ze wegzinken. Dat blijkt ook hier weer: naarmate ze meer kletsen, blijkt steeds duidelijk dat hun argumenten onhoudbaar zijn. Dus laten we hopen dat er nog veel meer van dit stukjes worden gepubliceerd.

1 Reactie
Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

Good thinking, Loetje.

[verwijderd]
[verwijderd]2 feb. 2015 - 12:01

In de aangehaalde brief van het CIDI staat ondermeer: . "Als er in dit ingewikkelde conflict al partij gekozen moet worden, verwacht ik van uw instelling dat die kiest voor vrede volgens de in Nederland en de internationale gemeenschap algemeen aanvaarde twee statenopolossing." . Arafat en Rabin hebben gekozen voor vrede. Een joodse terrorist schoot Rabin dood. Daarna greep de oorlogsmisdadiger Sharon de macht en maakte de palestijnse overheid volledig kapot. Sindsdien voert Israel voortdurend campagne tegen het herstel van een palestijnse overheid, zodat ze niet over vrede hoeven te praten. . Oplossing: De internationale gemeenschap dwingt beide partijen om het vredesakkoord integraal uit te voeren. Totdat Israel meewerkt, dient het volledig uitgestoten te worden. Dan hebben we het dus over een totale boycot. . Zelf boycot ik Israel sinds 1982. Van 1972 (de gijzeling in Munchen) tot 1982 was ik min of meer fan van Israel. De genocide in Saabra en Al Shatilah hebben mij tot inkeer gebracht.

1 Reactie
Sachs
Sachs2 feb. 2015 - 12:01

Volledig eens. Die boycot komt eraan. Geinig trouwens hoe het CIDI in de brief direct de nadruk legt op het 'ingewikkelde conflict'. Regel 1 uit het Hasbara Handboek: 'Presenteer de verovering van Palestina als een 'complex onderwerp' en als 'conflict'. Alsof je Voordewind hoort praten. Ook andere Lobbyorganisaties – de Likoeds e.d. – hameren structureel op de ongeëvenaard complexe materie. Dat heeft lang gewerkt. Maar nu niet meer.