Joop

Het zuivelsprookje van de lage landen

  •  
01-06-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
339 keer bekeken
  •  
milking-1805390_960_720

© cc-foto: kdsphotos

Als kind kon ik mij wellicht nog beroepen op mijn jeugdige naïviteit, maar als volwassene is er geen excuus
Als kind werd ik vrij jong al vegetariër. Ik wilde niet dat dieren gedood werden voor mij en ik dacht dat ik door die keuze meer melk moest drinken voor belangrijke voedingsstoffen. Ik dacht ook dat koeien standaard melk gaven en dat het geen dierenleed veroorzaakte. Immers, er hoeft voor zuivel geen dier dood, toch? Vlakbij waar ik als kind woonde stonden boerderijen van Campina. Fietsend langs de herkauwende koeien of tijdens open dagen op de boerderijen zag ik toen niet de horror achter de zuivelindustrie, laat staan de impact die deze sector heeft op de maatschappij. Het was toen nog een sprookje gecreëerd door de industrie en bevestigd door de sociale omgeving waar ik in opgroeide. Gelukkig gingen mijn oogkleppen uiteindelijk af.
Ik leerde hoe het sprookje niet een happy end had voor de kalfjes en de koeien. Waar zwangerschap voor veel dieren een mooi gegeven is, was dat niet zo voor de koeien. Ze worden middels reproductief geweld, kunstmatige inseminatie, steeds gedwongen zwanger gemaakt. Als kalfje word je in de praktijk vrijwel direct weggehaald bij je moeder. De (stier)kalfjes gaan op ijzerarm dieet – om de kleur van het vlees te bepalen – en ze gaan meestal op (lang) transport naar landen waar meer kalfsvlees wordt gegeten, om vetgemest en gedood te worden.
De moeder-kindband die we zo appreciëren in de samenleving is ver te zoeken binnen de (melk)veehouderij. Maar ook de moeders zullen niet veel later hun einde vinden. Melkkoeien worden gemiddeld maar 6-7 jaar, terwijl koeien wel 20-25 jaar kunnen worden. Geboren worden, misbruikt worden, uit elkaar gerukt worden en dan sterven tussen je zusters of broeders met een zelfde lot. Aspecten die in het sprookje van de zuivelindustrie angstvallig geheim gehouden worden. Dit sprookje bleek dus uiteindelijk een horrorshow.
En het sprookje beperkt zich niet alleen tot het verhaal van de blije koe. Op de verpakkingen van zuivelproducten en in de commercials van de zuivelgiganten prijkt het geschetste beeld dat de zuivelindustrie een mooie wisselwerking is met de natuur. De blije koe in een groen landschap met rondvliegende vogels afgewisseld met termen als ‘natuurlijk’ of ‘puur natuur’. In realiteit is de zuivelindustrie desastreus voor de natuur. Naast dat zuivel (e.a. dierlijke producten) zorgt voor een hoop uitstoot van broeikasgassen tast het ook nog nabije fauna aan door de uitstoot van ammoniak door de mest, resulterend in te veel stikstof in de natuur die de flora en fauna aantast.
Het is ook niet alleen de koe die uitgemolken wordt. Ook de consument. Waar deze in de supermarkt goedkoop zuivel kan kopen, betaalt de consument eigenlijk de dubbele prijs. Ten eerste wordt de melkveesector financieel enorm gesteund door Europa met veel subsidies en geld voor promotie. In Nederland komt ongeveer 20% van het inkomen van de melkveehouder uit subsidie. De melkveesector fietst dus dagelijks met zijwieltjes van de overheid door de markt, terwijl de meeste andere sectoren niet diezelfde hulp krijgen. Hoe is dat fair tegenover bijvoorbeeld zorgpersoneel dat steeds weer actie moet voeren voor meer loon? En hoewel de boer aan de ene kant veel subsidie krijgt, wordt de boer zelf ook weer uitgeknepen door de supermarkten die goedkoop willen afnemen, resulterend in dat een boer vaak moet bezuinigen en opschalen om rond te komen ondanks de subsidies. Het toont het probleem en falen van dit hele systeem aan.
En ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie eerder al aangaf dat de promotie van vlees en zuivel door de EU niet verstandig is en tot meer doden zou kunnen leiden, blijft de geldkraan voor de zuivelsector wagenwijd open, of dat nou is voor directe steun aan de boer óf voor het bieden van schoolmelk op scholen (over indoctrinatie gesproken..). En wanneer de sector geraakt wordt door fluctuatie op de markt, hoeft de sector alleen maar te klagen en krijgt men extra geld. Dit alles is toonaangevend voor hoe de (melk)veesector stelselmatig de hand boven het hoofd gehouden wordt.
Daarnaast wordt de consument secundair geraakt door de maatschappelijke kosten van de sector. De Q-koorts ligt nog vers in het geheugen. De zorgkosten als gevolg hiervan, zijn iets wat we als samenleving extra moeten dragen, terwijl dit ook te voorkomen was geweest. De afwikkeling bleek bovendien ook dramatisch. Veeboeren kregen snel extra geld , terwijl slachtoffers nog steeds vechten voor genoegdoening.
Als kind kon ik mij wellicht nog beroepen op mijn jeugdige naïviteit, maar als volwassene is er geen excuus. Juist nu ook de overheid erkent dat er een plantaardige transitie nodig is, vanwege de grote impact op het milieu, zou de overheid de plantaardige revolutie moeten omarmen. Ook is de toekomst voor veeboer onzekerder geworden door technologische ontwikkeling, zoals kweekvlees, kweekmelk en plantaardige vervangers. De overheid moet daarom alle middelen in zetten om zowel de veeboer als de consument verder te helpen naar een plantaardige samenleving. Als we dat doen komt er wellicht wel een happy end voor mens, dier en natuur.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

herman46
herman462 jun. 2019 - 10:49

Prima verhaal. En geen speld tussen te krijgen. Vlees noch zuivel maken noodzakelijkerwijze deel uit van onze voeding. Toch worden jaarlijks honderden miljarden dieren de dood ingejaagd om onze genotzucht te bevredigen dan wel doordat men geïndoctrineerd is door de vlees- en zuivellobby.

Bouwman2
Bouwman22 jun. 2019 - 7:27

Dieren worden natuurlijk niet speciaal voor iemand geslacht. Het woord slachten bestaat gewoon, en het woord slager is een heel normaal woord, net als supermarkt. Het ambacht bestaat ook al heel lang en slachten werd altijd al gedaan. In het kader van de voedselvoorziening. Gelukkig maar want als je strikt vegetarisch eet krijg je een onvolwaardige hoeveelheid voedingsstoffen binnen. In feite is het je zelf te kort doen. Versterving is evenwel zeer in onbruik geraakt. Moet de Overheid wel een plantaardige samenleving bevorderen of afdwingen? Nee, de Overheid moet zoiets niet, want zoiets is niet haar taak.De Staat is geen zedenpreker noch baseert ze zich op religie. De Overheid is voor het algemeen belang, niet voor iemands privébelangen of de belangen van activisten. . Het aparte is dat betreffend het welzijn voor dieren er altijd fanatieke meningen bestaan als het huisdieren of gedomesticeerde dieren betreft. Nooit hoor je dat iemand het opneemt voor de oorworm, de bladluis of de wijngaardslak. Niemand komt op voor de belangen van de karper, een inheemse vis. Maar een van de vele Overheidstaken is wél om versterving uit te bannen, en daarin is zij naar behoren geslaagd. As er behoefte bestaat om te knuffelen en te koesteren, dat kan men met recht en reden bij de Overheid terecht. Streel ook eens de Staat der Nederlanden, in plaats van haar en haar bedienaren met stenen te gooien.

6 Reacties
vdbemt
vdbemt2 jun. 2019 - 9:48

" De Overheid is voor het algemeen belang, niet voor iemands privébelangen of de belangen van activisten." Precies. Romijn toont aan dat dit nu juist niet gebeurt, dat de overheid niet voor het algemene belang gaat, maar de boer blijft subsidiëren: "En ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie eerder al aangaf dat de promotie van vlees en zuivel door de EU niet verstandig is en tot meer doden zou kunnen leiden, blijft de geldkraan voor de zuivelsector wagenwijd open, of dat nou is voor directe steun aan de boer óf voor het bieden van schoolmelk op scholen " en " En wanneer de sector geraakt wordt door fluctuatie op de markt, hoeft de sector alleen maar te klagen en krijgt men extra geld." We hebben allemaal baat bij gezonde natuur en milieu. Dat is algemeen belang. En "Juist nu ook de overheid erkent dat er een plantaardige transitie nodig is, vanwege de grote impact op het milieu, zou de overheid de plantaardige revolutie moeten omarmen". Door technologische ontwikkeling, zoals kweekvlees, kweekmelk en plantaardige vervangers kan die beangstigende versterving van jou gewoon voorkomen blijven worden.

Frissend
Frissend2 jun. 2019 - 10:33

Een vegetarisch en zelfs een veganistisch dieet is geschikt voor mensen in alle fases van hun leven. Er is geen enkele essentiële voedingsstof die niet uit planten te halen is. Dit is een fabeltje waar mensen maar al te graag gehoor aan geven. Daar tegenover hangen er aan dierlijke producten diverse gezondheidsrisico's. Cholesterol dat men binnen krijgt via voeding veroorzaakt hart- en vaatziekten. Het is bewezen de kans op diverse soorten kanker significant te verhogen. Zo is bacon zelfs net zo kankerverwekkend als sigaretten. Het voorkomen van osteoporose is het hoogst in de landen met de hoogste zuivel consumptie en het laagst in de landen met de laagste zuivel consumptie. Zelfs Alzheimer kan vervroegd optreden als gevolg van hoge inname van verzadigd vet.

herman46
herman462 jun. 2019 - 11:00

De discussie over nadelen van een vegetarisch/veganistisch voedingspatroon ben ik al lang voorbij. Er is niets mis met plantaardige voeding. Neemt u het op voor de oorworm, bladluis of wijngardslak? Of noemt u deze dieren om 'aan te tonen' hoe hypocriet de planteneter is? En ja, ik neem het wel degelijk op voor de karper. Sportvissen is dierenkwelling die helaas door de wetgever wordt gedoogd. De grondhouding van ieder fatsoenlijk mens zou moeten zijn eerbied voor en mededogen met alles wat leeft. In zo'n wereldbeeld past niet het nodeloos laten lijden en doden van wezens die dezelfde levenswil hebben als wij. De vlees- en zuivelsector vormt een inktzwarte vlek op het ethisch blazoen van de 'beschaving'.

M7
M72 jun. 2019 - 19:13

@ Bouwman: ” . Nooit hoor je dat iemand het opneemt voor de oorworm, de bladluis of de wijngaardslak. Niemand komt op voor de belangen van de karper, een inheemse vis. ” Namens de Koninklijk Nederlandse Vereniging ter bescherming van de wijngaardslak , wil ik ernstig bezwaar maken tegen uw betoog. Onze vereniging bestaat al ruim 27 jaar en heeft in die periode waardevol, wetenschappelijk werk ondernomen en ondersteund , met als insteek om de wijngaardslak een passende plek in onze maatschappij te geven. En dat laatste is naar het oordeel van de doelgroep ( via onderzoek van de Wageningse universiteit onderzocht en vastgesteld ) goed gelukt. Dat u daar geen kennis van heeft genomen is toch echt aan uzelf te wijten , want er is genoeg media – aandacht geweest voor de diverse onderzoeken.

MountEverest
MountEverest3 jun. 2019 - 19:40

De mens is een omnivoor, een alleseter, zijn dieet bevat ook dierlijke producten. Je kunt dat wel willen veranderen maar mensen zullen altijd vlees blijven eten en melk blijven drinken.

vdbemt
vdbemt4 jun. 2019 - 15:23

@Mount-Everest. We zijn met zoveel mensen en verschillende culturen op deze aardkloot, dat het aannemelijk is dat je gelijk hebt. Maar het hoeft niet. Je kunt ook zonder vlees de vereiste voedingsstoffen tot je nemen. Het is een keuze. Als het je allemaal geen lor interesseert, ga je verder op de oude voet. Als het je wel interesseert, kun je het veranderen. Ik eet nog wel vlees, maar minder. En biologisch.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 jun. 2019 - 7:15

Wel erg en typisch dat hier ;de zorgkosten' gaan boven het belang voor de gezondheid van de mensen die het betreft, de mensen die Q-koorts hebben opgelopen. Nee, mensen mogen we wel misbruiken! Ik haak bij dit stuk dan ook compleet af!

2 Reacties
vdbemt
vdbemt4 jun. 2019 - 15:32

We leven in een samenleving die steeds meer liberaliseert. De eigen vrijheid, onafhankelijkheid, zelfbeslissingsrecht gaat gaandeweg steeds meer de vorm van 'dikke ikke, en de rest kan stikken' krijgen. In de liberale samenleving is 'groei van de economie' belangrijker dan de samenleving, de mensen, zelf. Winst maken, daar gaat het om. Zolang dat met kolen, olie en gas, en bio-industrie, beter lukt dan op een verantwoorde manier, blijt het voor die verantwoorde manier heel lastig. Keuzes.

vdbemt
vdbemt4 jun. 2019 - 15:33

...blijft het voor die verantwoorde manier.....

CasperHobbema
CasperHobbema1 jun. 2019 - 17:09

...nog los van de illusie van de veronderstelde afwezigheid van het ongewenste en onnodige doden van dieren voor melk, voor ALLE dierlijke 'producten' (die wij in een moderne samenleving helemaal niet nodig hebben) worden volkomen onnodig dieren gedood en vindt georganiseerd zinloos geweld tegen dieren plaats. Wat dat betreft is melk = bont = wol = zijde = leer = honing = kaas = vlees = noem maar op. Wie wakker wordt en - indachtig het zinloze geweld tegen Meindert - geen zinloos geweld wil steunen tegen anderen, wordt veganist. Want je hebt de keuze: veganist worden óf zinloos geweld tegen dieren steunen. Er is daar geen niemandsland...

8 Reacties
Me, Myself and I
Me, Myself and I1 jun. 2019 - 18:36

Dan steun ik met liefde zinloos geweld tegen dieren, behalve dan dat je stukje onzin is, hou ik niet van absoluten. Het huidige bont wat legaal is is een bijproduct van slacht en dit geldt ook voor leer. Schapen zijn zo gefokt dat als je ze niet scheert, ze enorm veel pijnlijden en komen te overlijden. (En jij doet alsof je van dieren houdt.) Overigens is er nog geen vitamine B12 uitgevonden die zo werkt als het dierlijke. Er zit idd ook vitamine B12 in plantaardige voedsel, maar daar zijn 2 problemen bij. Je moet daar veel meer van eten om dezelfde hoeveelheid B12 binnen te krijgen en dan vreet je je kapot voor niets wat ons lichaam kan niets met plantaardige B12. Hele bekende gezichten van Veganisten zijn na 6 jaar roofbouw op hun lichaam afgestapt van het veganisme omdat ze er aan kapot gingen. Niet alleen dat, de neurologische problemen die je krijgt.... daar wordt je ook niet vrolijk van. Vergeet niet dat wij mensen onze grootste kracht hebben te danken aan dierlijke voeding. De groei van onze hersenen. Dit kan je ook ongedaan maken en als ik vele veganisten hoor, dan gaat dat sneller dan dat ik dacht,. Wat we wel kunnen doen, is gewoon beter met dieren omgaan. Zorgen dat ze een dierwaardig leven hebben voordat ze geslacht worden en dan ook het slachten op een dierwaardige manier. Probleem is dat we zelf niet meer mogen slachten en dat het gaat om een wereldmarkt.

CasperHobbema
CasperHobbema1 jun. 2019 - 20:48

'Ik hou niet van absoluten' zei hij, maar was als absolutist tegen élke vorm van verkrachting van vrouwen, vertelde niemand net zo goed volkómen tegen de verkrachting van mannen te zijn, hield zo veel mogelijk stil - omdat hij niet van absoluten hield en zichzelf graag als zodanig te boek stelde - tegen iedere vorm van kindermisbruik te zijn en tot overmaat van ramp was hij ook nog eens resoluut en volkomen tégen het mishandelen van ouderen. Altijd, geheel en volkomen. En dit waren er nog maar een paar die hem zo te binnen schoten. Maar het voelde fijn een ander voor te houden dat het niet aangaat absoluut tegen het ge- en misbruiken van dieren te zijn, want dát zag hij anders: tenslotte hield hij niet van absoluten. En dat moesten we maar zo houden. Hij was zo langzamerhand niet zo scherp meer ten aanzien van zijn eigen overtuigingen: hij hield niet van absoluten hoewel hij ze massaal onderschreef. Dat het meeste leer uit India komt en de dieren daar voor het leer worden geslacht was hem al evengoed geheel ontgaan. Hij was nog blijven steken in het 'het is slechts bijproduct en dan is het verdedigbaar' tijdperk. Alsof er ethisch gezien iets verandert aan moord door de bestemming of nut dat we kunnen geven aan het lijk. Dat schapen en andere gedomesticeerde dieren zo veranderd zijn dat ze als slaaf mede daardoor volkomen van hun meesters afhankelijk zijn geworden wordt door hem niet gezien als misdaad op misdaad, maar als een rechtvaardigingsgrond om dóór te gaan. Alsof we niet meer terug zouden kunnen als we dat zouden willen. Alsof het gebruiken van het dier een gunst is aan het dier, of tenminste een noodzakelijk kwaad. 'Fruits of a poisonous tree'? Nooit van gehoord. Toch fijn: misbruik legitimeren door te verwijzen naar voorafgaand misbruik. 'We moeten wel, we hebben het dier zo veranderd dat exploitatie gunstig is voor het dier, dus is het goed.' Miljoenen volkomen gezonde veganisten (ook na decennia) wereldwijd met vaak veel betere B12 waarden dan menig vleeseter en tevens volkomen geaccepteerd door de (diëtaire) wetenschap dat een gebalanceerd veganistisch dieet net zo gezond is, en in het dagelijks leven vaak gezonder dan een dieet mét dierlijke producten. Vol-ko-men gemist. Dat de mythe dat vlees ons denkvermogen zou hebben bepaald en niet - zoals dat het geval is - ons in de loopder tijd ontwikkelde vermogen om celwanden stuk te maken door te leren koken en voedselmte verhitten: ook gemist. Was even wat anders aan het doen. En dan tenslotte een speciësistisch standpunt huldigen als zouden wij anderen gerust als willoos instrument of zelfs als ingrediënt kunnen gebruiken en naar believen mogen doden, zolang dat maar 'dierwaardig' (wat dat ook mag betekenen??) Maar als datzelfde morgen verdedigd moet worden ten aanzien van mensen: "geef ze een goed leven, dan mag je als willoos instrument in slavernij voor van alles gebruiken en ze ook humaan doden" (wat dat ook is), ineens niet thuis geven. Nee, dan ziet hij ineens wél in dat hoe 'goed' je een slaaf ook behandelt, het onrecht al geschied door de ander tot slaaf te maken, en er dan ook geen juiste manieren zijn om verkeerd te doen nu dieren hier met ons zijn en niet voor ons en er net zo min zijn voor ons genot of nut als zwarte mensen hier zijn voor witte mensen, of vrouwen hier zijn voor mannen. Nee, me, myself and I is geen absolutist. Daar houdt hij niet van. Tenminste niet tenmaanzien van bepaalde dingen waar hij graag de speciësistische nuance in zoekt. Want naar willekeur en zonder reden discrimineren en absolutist zijn is helemaal niet erg: je moet het alleen ten aanzien van de juiste dingen doen. En het handhaven van onze comfortabele positie waarin we naar willekeur dieren als dingen, grondstof of object prettig winstgevend kunnen gebruiken is één van die juiste dingen. Gewoon de oogkleppen ophouden voor het feit dat zij anderen zijn, en geen dingen. Anderen, met tenminste het recht om geen eigendom van een ander te zijn. Ophouden die oogkleppen! Da's een absoluut waar ik wél van hou, en tevens het meest prettig voor iedereen die tot de diersoort 'mens' behoort. Eigen soort éérst! Discrimineren naar huidskleur of ras is hartstikke fout natuurlijk, dat weet iedereen, maar net zo goed ongefundeerd discrimineren naar diersoort? Geen enkel probleem! Absoluut gewoon doen...!

HH2
HH21 jun. 2019 - 21:10

@Me, Myself and I Daar ben ik volkomen mee eens. Om te kijken wat ik versta onder slachten op een dierwaardige manier zou U op YouTube 'mercyhalal' eens kunnen opzoeken. Naar mijn stellige overtuiging zou het slachten zo plaats moeten vinden, zodat m.i. de dieren het minst lijden. Maar geldkwesties, hé, dat maakt de wereld kapot.

Frissend
Frissend2 jun. 2019 - 10:44

@ Me, Myself and I: B12 wordt gemaakt door bacteriën. Deze bacteriën zitten in water op planten, in de grond, in rivieren en beekjes, etc. Tegenwoordig is ons akkerland dusdanig uitgeput dat het hier niet meer in voorkomt, dus is het nodig om supplementen te gebruiken, direct of indirect. "Dierlijk B12" wordt in ons lichaam zelf ook gemaakt, want wij zijn immers ook dieren. Dit is helaas lang niet genoeg, ook voor vee dieren. Net zoals vegetariërs en veganisten B12 supplementen (zouden moeten) nemen, wordt veevoer ook verrijkt met B12. Jouw "dierlijke B12" is dus voornamelijk afkomstig van, jawel, supplementen. Dat er bekende gezichten van veganisme uiteindelijk weer dierlijke producten consumeren uit "noodzaak" komt natuurlijk voor. Niet iedereen kan zomaar verstand hebben van gebalanceerde en adequate voeding. Wie dat wel heeft, zal veganisme voor altijd vol kunnen houden. Het is volgens wetenschappelijk onderzoek geschikt voor mensen in alle fasen van het leven (inclusief zwangerschap) en het is bewezen de kans op de meest voorkomende dodelijke ziektes drastisch te verminderen. Deze ziektes zijn onder andere hart- en vaatziekten (met hartaanval tot gevolg), diverse vormen van kanker (bacon is net zo kankerverwekkend als sigaretten), botontkalking en diabetes type 2. Zodra een veganist een kwaaltje krijgt is het meteen groot nieuws, maar de miljoenen mensen die jaarlijks sterven aan zojuist genoemde aandoeningen zijn tegenwoordig de normaalste zaak ter wereld.

KM2
KM22 jun. 2019 - 12:21

@Frissend: De B12 die je lichaam zelf maakt word simpelweg niet opgenomen door het lichaam. Bacon is niet kankerverwekkend, net zo min als roken, het is risicoverhogend, en dat is heel wat anders.

adriek
adriek3 jun. 2019 - 11:34

Wie wakker wordt en geen zinloos geweld wil steunen blijft kinderloos. De grootschalige fok van dieren is alleen mogelijk door de krankzinnige groei van de wereldbevolking en de daarmee samengaande industrialisering. (En nee, we hoeven daarvoor niet op alle gebieden terug naar de mideleeuwen.)

Frissend
Frissend3 jun. 2019 - 12:12

@ KM: Dat is hetzelfde als zeggen dat een kwaadaardige hersentumor niet dodelijk is, maar slechts de kans op overlijden verhoogt.

MountEverest
MountEverest3 jun. 2019 - 19:48

@Casper1 Als je veganist wordt, word je dan ook automatisch "pro-life"?

WiebeI
WiebeI1 jun. 2019 - 15:26

Oh ja, runderen worden in het wild echt geen 20 jaar. Nog niet eens de helft, zodra ze te oud worden verzwakken ze en sterven een pijnlijke dood. Idem wanneer ze gewond of kreupel raken. In een beschermde onnatuurlijke omgeving worden ze veel ouder.

Wilco4
Wilco41 jun. 2019 - 14:17

Verschrikkelijk