Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Het World Economic Forum: complot of kans?

  •  
20-01-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
465 keer bekeken
  •  
49742782522_253e5c2a97_c

© cc-foto: Dan G.

Dat extreemrechts zich keert tegen het beleid van het huidige WEF is niet zo verwonderlijk. Extreemrechts heeft zich in de geschiedenis altijd verzet tegen internationale samenwerking
Het World Economic Forum (WEF) ligt, met name sinds de start van de coronacrisis, nogal onder vuur. Het WEF zou de hele wereld in haar greep willen krijgen. Reden genoeg om na te gaan welke kritiek terecht is en welke onterecht.
Het Forum werd in 1971 opgericht, in eerste instantie als belangenorganisatie van Europese bedrijven, later werd het een forum van overleg voor (multi-)nationale bedrijven wereldwijd. Jaarlijks houdt het Forum overleg in Davos. In de jaren tachtig ontstond er veel kritiek op dit Forum omdat zij met name de belangen van westerse bedrijven zou bevorderen ten koste van arme landen en ten koste van milieu en klimaat. Mede onder druk van de internationale vakbeweging, de milieubeweging, organisaties voor sociale rechtvaardigheid, en internationaal bekende progressieve wetenschappers waaronder de Noord-Amerikaanse filosoof en politiek activist Noam Chomsky, besloot het Forum meer aandacht te besteden aan zaken als milieu, klimaat en sociale ongelijkheid.
Niet dat de leden van het Forum nou plotsklaps bekeerd waren tot voorvechters van een sociaal en milieuvriendelijk beleid, wel omdat zij realistisch genoeg waren in te zien dat het voortwoekeren van sociale ongelijkheid en de daaraan gekoppelde maatschappelijke onrust plus de klimaatproblemen uiteindelijk ook in het nadeel waren van het bedrijfsleven. Vanuit een ‘verlicht eigenbelang’ wijzigden zij dus hun koers. Vanaf dat moment werd het een forum waar niet alleen de grote bedrijven overlegden over de wereldproblemen, maar ook tal van (neo)liberale en ook sociaaldemocratische politici, alsmede kerkelijke leiders waaronder de onlangs overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Tutu.
Ook ngo’s als Amnesty International, Oxfam-Novib, Human Rights Watch en Greenpeace behoren inmiddels tot de vaste bezoekers. Mede onder druk van deze ngo’s neigt het Forum stapje voor stapje naar een soort ‘sociaal kapitalisme’. Nog een paar stappen verder en wie weet kiezen ze voor het zogeheten Rijnlands model – het Europese verzorgingsstaatmodel – in tegenstelling tot het huidige zogeheten casinomodel, het vrijemarktmodel.
Op zich is deze ontwikkeling niet opzienbarend. Keer op keer zie je in de geschiedenis van sociale emancipatie dat maatschappelijke forse protesten tot resultaat leiden vanaf het moment dat de regerende bovenlaag inziet dat het negeren van deze ontwikkeling ook nadelig zal uitwerken voor de belangen van de bovenlaag. Voorbeelden hiervan zijn de overwinning van het algemeen kiesrecht en de schoolplicht voor alle kinderen in het begin van de vorige eeuw. De toenmalige bevoorrechte bovenlaag en het bedrijfsleven waren in principe tegen deze emancipatie totdat zij zich realiseerde dat zij in de nabije toekomst arbeiders nodig hadden die konden lezen, schrijven en rekenen. In het algemeen kan men constateren dat de ‘De noodzaak van de ‘aarzelende’ bovenlaag om te veranderen een kans biedt aan  de onderlaag om dit ook te bewerkstelligen.
Wat zich in het verleden afspeelde op nationaal terrein heeft zijn vervolg gekregen op internationaal terrein. Het WEF is niet democratisch gekozen en dat is ook een terechte kritiek, maar dat er in de huidige situatie zonder internationale wet- en regelgeving geen zinnige besluiten genomen kunnen worden, is iets waar liberalen, sociaaldemocraten en groenen het wel over eens zijn. De hierboven genoemde emancipatorische veranderingen aan het begin van de vorige eeuw werden ook mede genomen door de destijds niet gekozen bovenlaag. De overwinning van de toenmalige onderliggende partij leidde uiteindelijk tot een democratie.
Ik begon dit artikel met de vaststelling dat het Forum, met name vanaf het begin van de coronacrisis nogal onder vuur ligt. Het bijzondere daarvan is dat deze kritiek nu niet van Links komt maar van extreemrechts. Allerlei complottheorieën tot en met coronavaccinatie aan toe moeten deze kritiek onderbouwen. Dat extreemrechts zich keert tegen het beleid van het huidige WEF is niet zo verwonderlijk. Extreemrechts heeft zich in de geschiedenis altijd verzet tegen internationale samenwerking, in welke vorm dan ook. Een kortetermijnvisie uitkomend in het America First van Trump, het verzet van onder andere Hongarije, Roemenië en Polen tegen Europese democratische rechtsstatelijke regels, en de slogan ‘weg uit de EU’. Complottheorieën rond klimaatbeleid alsmede vaccinatie zijn onzin van extreemrechts en tekenen de weerzin van deze bewegingen tegen internationale samenwerking.
Dat er nog zoveel mensen achter deze slogans aanlopen is triest. Let wel; kritiek op het World Economic Forum is prima. Het zal ze dwingen om eindelijk mondiaal een echt sociaal beleid te gaan voeren. Complottheorieën waarin het Forum beschuldigd wordt corona te hebben veroorzaakt worden echter ingegeven door weerzin tegen internationale samenwerking  en werken destructief.
Er zijn natuurlijk ook mensen die vraagtekens zetten bij het huidige coronabeleid zonder dat ze geloven in bovenstaande complottheorie. Hoopvol is dat in Nederland en in West-Europa in het algemeen de overgrote meerderheid van de bevolking ondanks alle kritiek op het krakkemikkige regeringsbeleid, een realistisch beeld heeft behouden over de noodzaak van internationale samenwerking om te voorkomen dat klimaat, milieu en sociale wereldproblemen ons overspoelen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (55)

Bakoenin
Bakoenin21 jan. 2022 - 15:51

Het wegzetten van een partij en haar achterban die kritiek heeft op de huidige machtsverhoudingen als extreem rechts is net zo waardevol als die partij weg te zetten als 'populistisch'. Iedere politieke partij bedrijft in meer of mindere mate populisme. Ik schrik niet eens meer van deze 'linkse' column die niet democratisch gekozen kapitalisten het voortouw wil geven in het oplossen van de problemen die deze groep grotendeels zelf heeft veroorzaakt en in stand houdt. De plannen van het WEF komen zonder uitzondering neer op het beschuldigen van burgers voor klimaat en sociale problemen. Bovendien heeft die elite club geen oppositie. De energieheffing die in 1996 door GroenLinks is bedacht is een goed voorbeeld van hoe de politiek/kapitalistische machine werkt. Oorspronkelijk vrijgesteld op groene energie, daarna op aandringen van de EU en hun deelnemers in het WEF levering en produktie opgesplitst waardoor groene niet meer van grijze energie te scheiden was voor de levering en uiteindelijk door een politieke monstruositeit geheven op alle energie daarmee volkomen losgekoppeld van zijn oorspronkelijke doel maar wel een extra belasting voor de burger vormend. Als je blijft geloven in dat soort 'politiek' heb je de afgelopen 25 jaar de ogen stijf dicht gehad. Totalitarisme gedoogt geen oppositie. Er bestaat ook socialistisch totalitarisme. Totalitarisme is sowieso iets waar 90% ofwel blind meeloper ofwel propagator van is, 9% die het wel ziet maar de kaken angstvallig op elkaar houdt en slechts 1% die wel tegenstand biedt. Het is lastig om aan een schaap te vertellen dat hij een schaap is. Dat gaat hij altijd ontkennen. Maar de touwtjes in handen geven aan ondemocratische instituties waarvan de kapitalistische deelnemers verantwoordelijk zijn voor vele wereldproblemen en waar zeker ook linkse politieke partijen hun zetbaasjes in hebben zitten, lijkt me toch echt iets waar weerstand aan geboden moet worden. Mede wanneer fundamentele kritiek op de milieuplannen maar ook vele andere in het parlement, zoals de onteigening van grond van boeren, toch steeds meer van de als 'extreem rechts' betitelde zijde van het parlement komt. Zullen we dan maar direct Kolchozen invoeren?

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 16:14

@ Bakoenin Jij schrijft: Het wegzetten van een partij en haar achterban die kritiek heeft op de huidige machtsverhoudingen als extreem rechts . Het wegkijken van rechts extremisme is een probleem. Jij "wit" hier even het zwarte fascisme van het FvD zonder ook maar een argument. Alleen het feit dat ze tegen de elite zouden zijn maakt hen voor jou medestander. Het gaat er niet om wat zij willen, zij zijn tegen dezelfde lui als die waar jij tegen bent. Dat soort simplistisch denken gaat jouw gedateerde idealen niet dichter bij brengen. En je eindigt met: Zullen we dan maar direct Kolchozen invoeren? Er is geen enkele partij die dat wil. Maar blijkbaar wel iets waarvan jij denkt dat het realiteit is. Ik denk dat 1%, maar dat is een erg lage schatting, zo in de eigen bubbel leeft dat er allerlei vreemde visioenen ontstaan. En ik denk dat jij een van die mensen met dergelijke visioenen bent. De kans op problemen met extreem rechts is een stuk groter dan de kans op het tot stand komen van kolchozen.

EUpiet
EUpiet21 jan. 2022 - 17:34

Alsof ik mezelf lees. Dank mijn vriend.

gimli55
gimli5522 jan. 2022 - 22:48

@ Bakoenin Top reactie, inhoudelijk, onderbouwd en on topic. Je bent een zegen voor dit forum, een plezier om je stukken te lezen. @Daan Hij heeft nergens de FVD genoemd en natuurlijk moet het er weer met de haren bijgesleept worden, uiteraard niet inhoudelijk met maar een reden : beschadiging en beschuldiging. Het neoliberalisme is juist al 40 jaar een totalitair regime, waarbij de kadaverdiscipline wordt opgelegd aan de "volksvertegenwoordigers" van de onderling uitwisselbare partijen, waarbij het verschil in beleid tussen de kabinetten nihil is. Ze zijn niet eens in staat om 1 fundamenteel probleem op te lossen, laat staan een visie voor de andere te ontwikkelen. Rutte 4 is net zo asociaal als Rutte 1 tm 3, verdere afbraak wordt doorgezet met de nachtwakerstaat als uitgangspunt. Zelfs bij de media is het machtsmisbruik en de corruptie doorgedrongen. Maar dat ligt natuurlijk allemaal aan Baudet en Wilders. Met de oogklepjes op blunderen de aanhangers van een falend systeem de toekomst in, kijkend door een tunnel naar een betonnen plaat.

Jansen7
Jansen723 jan. 2022 - 8:25

@Bakoenin: leuke inhoudelijke bijdrage die pijnlijk is voor elke progressief: economisch elitair beleid maar progressieven herkennen het niet omdat ze denken links te zijn. Dat er net zoals in het orginele artikel meteen FvD onder je bijdrage wordt gezet is logisch: de discussie moet zo snel mogelijk over wat anders gaan. Bovendien overtuigt men linkse en progressieve mensen heel makkelijk van de juistheid van een bepaald thema mdoor et bepaalde trigger-woorden zoals racist, xenofoob, of in dit geval extreem rechts. Om het simplisme ervan aan te tonen: Trump was tegen TTIP en extreem rechts, dus links en progressief Nederland zou dan voor TTIP moeten zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 14:21

@ EenMening Jij schrijft: Daar komt bij dat als er zaken echt snel geregeld moeten worden, het WEF daar meer geschikt voor is dan veel van de bovengenoemde bureaucratische instellingen. Er wordt binnen het WEF iets geregeld dat binnen de NAVO of andere clubs geregeld kan worden. Daar hebben de deelnemers het mandaat niet voor en het forum niet de macht. @ EUpiet De economische verhoudingen binnen een land worden vooral geregeld binnen dat land. Duitsland heeft geen toeslagenaffaire omdat de toeslagen en de werkwijze Nederlandse regelingen zijn en niet Europese. En dus zeker niet mondiale regelingen waar het bedrijfsleven ook invloed op heeft.

5 Reacties
EUpiet
EUpiet21 jan. 2022 - 17:33

What the F... Ouwens? U ben Hartz 4 vergeten? Natuurlijk zullen de verschillende staten op een verschillende manier invulling geven aan hoe ze hun economische exploitatie van mensen willen vormgeven. Maar het uiteindelijke doel is precies hetzelfde. Het heeft geen enkele zin om ook maar een woord met technocraten zoals u te wisselen heer Ouwens en ik verzoek u dan ook vriendelijk om mij niet meer lastig te vallen met uw haarkloverij. Ik val u tenslotte ook niet lastig en ik heb u niets te vertellen. Zoals u mij in al die jaren ook niets heeft kunnen vertellen wat ook maar een seconde van mijn aandacht waard was.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 17:48

@ EUpiet Jij schrijft: ik verzoek u dan ook vriendelijk om mij niet meer lastig te vallen met uw haarkloverij. Verzoek geweigerd. Je schrijft je teksten hier op een openbaar forum en het staat mij vrij daarop te reageren.

EUpiet
EUpiet21 jan. 2022 - 20:27

Zekers Ouwens, het staat u vrij. Zoals het mij weer vrij staat om niet op uw cloud vervuilende nonsens te reageren. Dus veel plezier er maar mee.

Wieowie
Wieowie21 jan. 2022 - 22:09

Daan, jij schrijft “ Daar hebben de deelnemers het mandaat niet voor en het forum niet de macht. ” Lidstaten sluiten bindende afspraken met het forum. Daar zijn recent nog kamervragen over gesteld. En je schrijft “ Je schrijft je teksten hier op een openbaar forum en het staat mij vrij daarop te reageren.” Uiteraard. Het staat je ook vrij om in de kroeg tussen een willekeurige groep mensen te gaan staan en dan ineens mee te gaan doen met hun discussie, ook als ze dat niet prettig vinden.

DaanOuwens
DaanOuwens22 jan. 2022 - 11:32

@ Wieowie Jij schrijft: Lidstaten sluiten bindende afspraken met het forum. Daar zijn recent nog kamervragen over gesteld De zin lidstaten sluiten bindende afspraken metst het forum zegt noga weinig. Over de plaats van bijeenkomst? Over het onderwerp dat ze willen bespreken? In welke overeenkomst treedt het forum op as partij? Weke partij stelde de Kamervragen? Het zijn zulke vage zinnetjes opgeschreven door jouw om wat verdachtmakingen op te werpen. Ik sla deze flauwekul even over. En je schrijft: Het staat je ook vrij om in de kroeg tussen een willekeurige groep mensen te gaan staan en dan ineens mee te gaan doen met hun discussie, Nee dat staat mensen niet vrij. Kwestie van beschaving. Maar dit forum is niet een kroeg. Maar uit je reactie begrijp ik dat je ook je eigen gedrag ongepast vindt. Hoewel dit dringt vermoedelijk niet tot je door.

EenMening
EenMening20 jan. 2022 - 20:54

Het is altijd goed om samen te werken met andere landen. Daarvoor hebben we o.a. de EU, de NAVO, de WTO, de WHO en de VN. Het World Economic Forum wordt georganiseerd door het internationale bedrijfsleven. Het is dé internationale organisatie voor Public-Private Cooperation. Wat resulteert in een originele invalshoek t.a.v. de grote problemen van onze tijd. Daar komt bij dat als er zaken echt snel geregeld moeten worden, het WEF daar meer geschikt voor is dan veel van de bovengenoemde bureaucratische instellingen.

3 Reacties
EUpiet
EUpiet20 jan. 2022 - 21:15

/Het is dé internationale organisatie voor Public-Private Cooperation. Wat resulteert in een originele invalshoek t.a.v. de grote problemen van onze tijd./ Prachtige gezwollen taal voor economische eugenetica.

Jansen7
Jansen721 jan. 2022 - 12:49

VNO-NCW is ook een samenwerkingsverband tussen allerlei (multi-)nationale bedrijven

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 14:21

@ EenMening Jij schrijft: Daar komt bij dat als er zaken echt snel geregeld moeten worden, het WEF daar meer geschikt voor is dan veel van de bovengenoemde bureaucratische instellingen. Er wordt binnen het WEF iets geregeld dat binnen de NAVO of andere clubs geregeld kan worden. Daar hebben de deelnemers het mandaat niet voor en het forum niet de macht. @ EUpiet De economische verhoudingen binnen een land worden vooral geregeld binnen dat land. Duitsland heeft geen toeslagenaffaire omdat de toeslagen en de werkwijze Nederlandse regelingen zijn en niet Europese. En dus zeker niet mondiale regelingen waar het bedrijfsleven ook invloed op heeft.

Sarajlija
Sarajlija20 jan. 2022 - 18:17

Volg het geld zou ik zeggen. Als zij echt iets duurzaam willen veranderen dan zorgen zij dat alle mensen schone drinkwater krijgen, dat geen honger meer is, dat riool wordt geplaatst. Dat de mensen laptop en gratis wifi krijgen. Dat kinderen onderwijs kunnen volgen. Betere ontwikkeling, minder ziektes, minder sterfte minder oorlogen. Er is geld zat nu alleen uitvoeren. Ik hoor al: Zo makkelijk gaat dat niet. Lulkoek.

3 Reacties
EUpiet
EUpiet20 jan. 2022 - 18:49

Helemaal met je eens.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2022 - 9:13

Toegang tot energie is in deze op alle fronten belangrijk. Zonder dat is veel bijna onmogelijk.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 jan. 2022 - 9:54

Ik heb het eerder altijd gevolgd via de BBC, zie het nu nooit meer, weet niet of het nog uitgezonden wordt.

EUpiet
EUpiet20 jan. 2022 - 17:41

Het is geen complot en ook geen kans. Het is een clubje van gelijkgezinden die babbelen over hoe de economie beïnvloeden richting de gewenste uitkomst. Wat tamelijk lastig is want economie is meer emotie dan exacte wetenschap. Toch wensen de lieden die economie te sturen en zulke praatgroepjes hebben we wel vaker gehad in het verleden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mont_P%C3%A8lerin_Society Om die nu helemaal onschadelijk te noemen gaat een soort van appeasement houding worden tegenover luitjes die aan social engineering doen. Wantrouwen is dus geheel op zijn plaats. Niet omdat het een complot is, nee, gewoon omdat het luitjes zijn die heel sterk economische belangen van the happy few behartigen.

Hertog van Zouteveen
Hertog van Zouteveen20 jan. 2022 - 17:29

Goede analyse lijkt me, het WEF vertegenwoordigt het ‘verlichte’ deel van de elite dat zich bewust is van de onhoudbaarheid van het huidige economische systeem (zo vat ik het althans samen). Dat zijn natuurlijk ook de kapitalisten die zich vanwege hun rijkdom wel enige sociaal-democratische aanpassingen aan het systeem kunnen veroorloven. Daartegenover staat het midden- en klein bedrijf, voor wie hogere belastingen en meer regelgeving echt een probleem vormen. Die moeten ook gehoord worden want die worden nu in handen van radicaal rechts gedreven. Misschien tijd voor een soort ‘solidariteitsfonds’!? Er is echter ook een deel van de elite dat rijk is geworden dankzij speculatie en andere financiële manipulaties en je hebt natuurlijk de wapenhandelaren. Deze groep heeft juist baat bij chaos en slappe overheden. Dit is dan ook de groep die radicaal rechts financiert (bv de Mercer familie in de VS). We staan, als ik het in het Engels mag zeggen, voor een periode van ‘interclass warfare’- met wel de aantekening dat de elite onmiddellijk samenwerkt als er een waarachtige dreiging van onderop is.

TiVivibi
TiVivibi20 jan. 2022 - 16:14

Door de criticasters te omschrijven als extreemrechts spreek je al een waarde-oordeel uit. Alsof je niet op rationele gronden kritiek kunt hebben op de doelstellingen van dit Forum. Je moet, denk ik, sowieso terughoudend zijn met die kwalificatie. Bij1 - aan de andere kant van het spectrum - is veel radicaler. Die wordt hier toch ook niet consequent extreemlinks genoemd?

2 Reacties
watcher3
watcher320 jan. 2022 - 17:19

Bij1 is helemaal niet extreem, tenzij jij antiracisme extreem links noemt. Dat zegt dan weer meer over jou.

korheiden2
korheiden221 jan. 2022 - 10:31

@Watcher : @TiVibibi noemt Bij1 radicaal. Dat lijkt me niet hetzelfde als extreem.

DaanOuwens
DaanOuwens20 jan. 2022 - 15:54

Mooi stukje. Het WEF is ook niet het probleem. Er is een grote groep burgers die zich buiten gesloten voelt, die vinden dat zij aan de knoppen moeten zitten omdat zij denken te weten waar het naartoe moeten met de samenleving en wat de anderen ook willen. Het WEF is een denk en praat clubje. De invloed is niet groter dan wat de deelnemers aan invloed al hebben. Maar het botst op de opvattingen van de mensen die merken dat zij zelf de grip op de samenleving verliezen. Ik denk dat het WEF die mensen ook een stem moet geven op de bijeenkomsten. Laat ook de achterban van de PVV of het FvD hun verhaal vertellen. Die mensen moeten meegenomen worden in ideeën en plannen. Niet met de intentie om hen te overtuigen maar in het besef dat ze er zijn en dat er rekening met hen gehouden moet worden. Er moet niet gebeuren wat zij willen maar de plannen moeten uitgaan van hun weerstand. Biedt ze alternatieven aan. Als mensen geen vluchtelingen in hun dorp willen prima, geen windmolens ook prima. Maar dan ook een kolencentrale naast het dorp of de stad. Geen eenzijdige keuzen voor de voordelen zonder de nadelen. Zoals het datacenter in Zeewolde. Kiezen voor het datacenter bekent ook extra windmolens accepteren. Die benadering kan mensen meer zelf regie en verantwoordelijkheid geven.

11 Reacties
MG1968
MG196820 jan. 2022 - 18:09

Wederkerigheid. Het verdient uitwerking en dat zal wat tijd kosten maar initieel behoorlijk positief t.a.v. dat idee. Rechten veel minder als statische entiteit in vooraf strikt opgeschreven regels maar voor een bepaald deel ook afhankelijk van hoe je jezelf gedraagt ten opzicht van het doel (en het beschermde belang) achter de regel. Deels is dat al. De dief kan zijn eigendom ontnomen worden. Natuurlijk rekening houdend met proportionaliteit -maar dat kan de rechtspraak juist heel goed- is dat principe veel breder toepasbaar. Zoals jezelf al schrijft. Wil je geen groen, dan krijg je zwart, de lasten moeten immers verdeeld worden en impliciet kies je dus. Wil je tijdens een pandemie de kerk in, dan gedurende die tijd het dorp niet uit. Kies je als stad voor een asielzoekerscentrum dan minder ozb. Ach mogelijkheden te over. En kunnen anderen wat jou betreft stikken vang je bot bij die rechter als je gaat klagen als anderen jou laten stikken.

Hernandez
Hernandez20 jan. 2022 - 18:31

Leuk, mensen die PVV of FvD stemmen zijn tegen het WEF dus Daan is automatisch voor.

Hernandez
Hernandez20 jan. 2022 - 18:32

@MG1968 'Deels is dat al. De dief kan zijn eigendom ontnomen worden. Natuurlijk rekening houdend met proportionaliteit -maar dat kan de rechtspraak juist heel goed- is dat principe veel breder toepasbaar.' Kun je dat verder toelichten?

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 9:57

@ Hernandez Jij schrijft: Leuk, mensen die PVV of FvD stemmen zijn tegen het WEF dus Daan is automatisch voor. Dat is inderdaad een prima bruikbaar signaal. Maar in tegenstelling tot wat jij beweert ben ik prima in staat mijn eigen conclusies te trekken. En je schrijft: Kun je dat verder toelichten? Waarom vraag jij een toelichting terwijl jij zelf niet verder weet te komen dan een op de persoon gerichte reactie aan mij. MG1968 zal zelf wel reageren maar jouw vraag aan hem is totaal hypocriet. Als je zelf niet in staat bent tot een inhoudelijke reactie kan je dat ook niet van anderen verwachten.

Wieowie
Wieowie21 jan. 2022 - 11:42

Hoi Daan, Jij schrijft “ Maar in tegenstelling tot wat jij beweert ben ik prima in staat mijn eigen conclusies te trekken.“ Soms betwijfel ik dat. Jij concludeerde op het artikel “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV” bijvoorbeeld * Dus nergens wordt beweert dat dit linkse partijen zijn. Je kan het met de inhoud van bewering oneens zijn. Maar de conclusie trekken dat nergens wordt beweert dat het linkse partijen zijn kan niet.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 12:30

@ Wieowie Jij schrijft: Jij concludeerde op het artikel “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV” bijvoorbeeld Dat klopt. De kop dekt de inhoud niet. Lees het artikel eens voordat je uitspraken doet en sla de kop over. En je schrijft: Maar de conclusie trekken dat nergens wordt beweert dat het linkse partijen zijn kan niet. Dat kan wel. Zoals ik al schreef wordt de kop niet gedragen door de inhoud. Maar als je nooit verder leest dan de kop ontgaat je dat.

Wieowie
Wieowie21 jan. 2022 - 17:31

Daan, jij schrijft dat nergens wordt beweerd dat links het is. In de koptekst van het artikel staat deze bewering “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV” Dit is gewoon een bewering. Dus hoezo wordt nergens een bewering gedaan. Hoe zou je deze stelling dan noemen? “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV” Dit is gewoon een bewering. Maar jij hebt hiervoor blijkbaar een andere term. Knap hoor.

DaanOuwens
DaanOuwens21 jan. 2022 - 17:50

@ Wieowie Jij schrijft: Dit is gewoon een bewering. Maar jij hebt hiervoor blijkbaar een andere term. Knap hoor. Nee hoor hee gewoon. Het betreft geen exclusief linkse partytijen. En jij weigert verder te lezen dan de kop want dat had je dat ook gezien. Het is niet knap van mij het is dom van jou dat je niet verder wil lezen.

Wieowie
Wieowie21 jan. 2022 - 22:17

Hoi Daan. Jij schrijft “er staat nergens een bewering” Maar hoe noem je deze stelling dan “ “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV”” Is de stelling een vraag?Hoe zou jij dit noemen Daan?

DaanOuwens
DaanOuwens22 jan. 2022 - 11:34

@ Wieowie Jij schrijft: Maar hoe noem je deze stelling dan “ “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV”” Dan lees ik verder en dan blijkt dat de linkse partijen geen gezamenlijke vuist maken. Om twee redenen, het zijn geen linkse partijen en zij treden niet gezamenlijk op.

Wieowie
Wieowie23 jan. 2022 - 15:36

Daan, jij schrijft “er staat nergens een bewering” Maar hoe duid jij deze zin dan aan? “ Linkse partijen willen gezamenlijke vuist maken tegen Rutte IV”

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...20 jan. 2022 - 15:05

Als je kijkt naar het regeerakkoord van ons kabinet en de beleidsvoornemens van onze oosterburen is dat toevalligerwijs wél geheel in lijn met de zogeheten 'Great Reset'. Mega-investeringen in het milieu, méér macht voor Brussel. Ik vraag mij af of een meerderheid van onze landgenoten met name dat laatste wel wil, heb daar grote twijfels over.

1 Reactie
watcher3
watcher320 jan. 2022 - 20:04

"Mega-investeringen in het milieu" wat wil jij dan? Minder investeren in het millieu? ", méér macht voor Brussel" Ook dat vind ik belangrijk omdat er overal in europa eng nationalistische bewegingen ontstaan met een heel naar wereldbeeld. Heeft m.a.w. niets met een sinister plan te maken. Complotmarmotten zijn gewoon niet helemaal helder in de bovenkamer.

mordicant
mordicant20 jan. 2022 - 13:50

Mensen die nu bang zijn voor globalisering zijn dezelfde die vroeger bang waren om hun graafschapje op te zien gaan in een land, of nog vroeger die bang waren hun stadstaatje op zien gaan in een graafschap, of die weigerden samen te werken met die andere stam in de grot een eindje verderop om een wolharige mammoet te jagen. De wereld wordt steeds kleiner en als je denkraam al niet zo groot is is dat eng

5 Reacties
Jansen7
Jansen720 jan. 2022 - 15:43

Die karikatuur wordt vaak gemaakt door globalisten waardoor veel mensen, ook hoog opgeleiden, niet meer kritisch durven te zijn. Schaalvergroting is zo van alle tijden dat de-globalisatie ook van alle tijden is. Grote rijken, voor rijken die van bovenaf zijn ontstaan, vallen vaak weer uit elkaar. Meestal was dat omdat de elite, in de praktijk, doof was voor alle kritiek van onderaf.

mordicant
mordicant20 jan. 2022 - 17:52

Jansen helemaal waar, grote rijken met toondove elite vallen (uiteindelijk) vaak uit elkaar al dan niet door bloedige revoluties. Desalniettemin zet schaalvergroting met vallen en opstaan onverdroten voort. In het huidige geopolitieke landschap zijn kleine spelers een speelbal voor grootmachten en BigCorp en heb je niets meer te vertellen tenzij je een machtsblok vormt.

Jansen7
Jansen721 jan. 2022 - 12:38

@mordicant: je bedoeld een machtsblok zoals de EU die juichend en drammend CETA en bedrijfstribunalen invoert?

mordicant
mordicant23 jan. 2022 - 18:30

Jansen, Inderdaad. Of weet jij een beter machtsblok voor Nederland? PS je hoeft het niet altijd met alles eens te zijn wat je stad/provincie/land/unie besluit, als je dat zoekt moet je in Utopia gaan wonen

Jansen7
Jansen724 jan. 2022 - 16:12

@mordicant: de NAVO als het om militaire veiligheid gaat. Maar je aansluiten bij de EU om de macht van bedrijven te beteugelen is hetzelfde om je huissleutel op marktplaats aan te bieden. Begrijp ik goed dat jij geen moeite heb met bedrijfstribunalen of wil je me gaan wegzetten als een idealist? PS Stop met het TINA-argument: "There is no alternative" in dit geval dan voor bedrijfstribunalen die westerse en democratisch gekozen overheden aan kunnen klagen voor klimaatwetgeving en sociale wetgeving.

TwoTone
TwoTone20 jan. 2022 - 11:45

Wef is niet zo zeer bezig met int. samenwerking maar met globalisering. De deelnemende bedrijven en ngo’s zijn in covid tijd rijker en machtiger geworden. Geld is gewoon nog steeds macht. Dat is ook de enige reden dat ecb en eu oneigelijk geld blijven produceren: uit machtsbehoud. Wev deelnemers varen er wel bij.

3 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde20 jan. 2022 - 14:35

Er zijn bedrijven beter geworden door Covid. Bedrijven die mondkapjes leverden of vaccins. Of virtuele winkels als Amazon, Bol en zelfs Jumbo en AH. Zo zullen bedrijven die rubberboten maken of zwemvesten het goed doen als onze rivieren omstromen. Dat lijkt me een simpele oorzaak en gevolg conclusie. Oneigenlijk geld bestaat niet. Geld is virtueel. We hadden veel eerder moeten denken dat extra geld ons uit de brand zou helpen. Niet om bedrijven overeind te houden maar mensen aan het werk of een inkomen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde20 jan. 2022 - 14:36

overstromen.

Jansen7
Jansen720 jan. 2022 - 15:44

@MartinvanderLinde: (veel) geld bijdrukken is leuk voor alle mensen met een hypotheek maar rampzalig voor gepensioneerden en huurders (dus alle mensen die niet meer aan die leuke hypotheek kunnen komen).

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde20 jan. 2022 - 11:42

Helemaal mee eens. Koele en heldere woorden over een lastig onderwerp.

Hernandez
Hernandez20 jan. 2022 - 9:37

Ik denk niet dat er een ‘complot’ is, maar de uitspraken van de heer Schwab helpen nou ook niet echt mee..

4 Reacties
Gerygrr
Gerygrr20 jan. 2022 - 11:42

In dit verband deze link: https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum Geen complot maar een transitie.

Hernandez
Hernandez20 jan. 2022 - 12:39

@Grijsje 'Daarnaast zal in deze transitie stakeholder capitalism belangrijk worden, wat de belangen van een beperkte groep stakeholders zal dienen- een groep die geld en macht inzet om de in gevaar zijnde Planet Earth te verduurzamen.' Nou.. dat klinkt heel goed.. die transitie...

Gerygrr
Gerygrr20 jan. 2022 - 13:18

Men leest, dat er sprake is geweest van transities. Een veranderende economische basis voor de wereldbevolking. Eigenlijk was daarvan al sprake in de verre oudheid. Een overgang van herders, nomaden naar boerengemeenschappen. Daarna de industriële revolutie. Een oliegestuurde economie. Nu moet er verduurzaamd worden…. Het oude model van economische groei kàn niet meer.

Jansen7
Jansen720 jan. 2022 - 15:46

@Grijsje63: inderdaad, als het woord " duurzaam " erin voorkomt dan moet het wel goed zijn.

frankie48
frankie4820 jan. 2022 - 9:29

"Hoopvol is dat in Nederland en in West-Europa in het algemeen de overgrote meerderheid van de bevolking ondanks alle kritiek op het krakkemikkige regeringsbeleid, een realistisch beeld heeft behouden over de noodzaak van internationale samenwerking om te voorkomen dat klimaat, milieu en sociale wereldproblemen ons overspoelen." Zeker hoopvol, als je bedenkt dat het realistische gedrag die wij vandaag zien bij die overgrote deel van de bevolking, 50 jaar geleden is ingezet toen wetenschappers ons gingen vertellen hoe wij er nu vandaag de dag ervoor zouden komen te staan.