Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het wezen van de PVV

  •  
29-08-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
319 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
De PVV hoeft geen beroep te doen op het fascisme, de partij is zo al onaangenaam genoeg
Opnieuw woedt er een debat over het fascistisch gehalte van de PVV. Dat komt door Rob Riemen die op Lowlands over dat onderwerp een soort gastcollege heeft gegeven. Die toespraak was eigenlijk een samenvatting van zijn pamflet “De eeuwige terugkeer van het fascisme”.
Riemen heeft het nu zwaar te verduren. Dat had hij ongetwijfeld verwacht. Wie ook maar in de buurt komt van de beschuldiging dat de Wilders-aanhang het fascisme nieuw leven inblaast, krijgt de wind van voren. Die is het slachtoffer van heftige scheldpartijen. Van een redelijke gedachtenwisseling is geen sprake meer sinds Pim Fortuyn voor het eerst “U demoniséért mij!” kraaide en daar zonder problemen mee weg kwam.
Fascisme en het nationaal-socialisme zijn politieke bewegingen met heel specifieke kenmerken uit een specifieke tijd. Zij kwamen op in landen die zwaar door de Eerste Wereldoorlog getroffen waren. Zij boden een nieuw ordeningsprincipe voor de industriële samenleving met zijn massalegers en zijn massamensen, namelijk een strak georganiseerde staat met gelijkvormige burgers, strak geleid door een dictator die de volkswil intuïtief aanvoelde. In die maatschappij was voor mensen die “anders” dachten, “anders” geloofden of van andere afkomst waren dan de officieel gesanctioneerde burger geen plaats.
De meeste fascistische bewegingen hadden ook denkbeelden over de natuurlijke superioriteit van de eigen groep. In dat sjabloon laat de PVV zich niet persen. Dat is glashelder. Aan de andere kant zijn er wel punten van overeenkomst aan te wijzen, zoals de afkeer van mensen die “anders” geloven. Dit leidt tot het vermoeden dat de PVV en aanverwante bewegingen in het Europa van heden wel loten zijn aan dezelfde stam. Er is dan een verre verwantschap, terwijl de PVV geenszins met de partijen van Hitler of Mussolini gelijk gesteld mag worden.
Wat zijn de bijzondere kenmerken van de PVV? Om te beginnen is dat de strakke interne structuur. Geert Wilders leidt de partij als een bedrijf. Hij is de baas en zijn fractiegenoten zijn employés die moeten gehoorzamen. Dat blijkt ook uit hun gedrag voor de camera’s. Ze volgen nauwkeurig de door Wilders gedicteerde partijlijn. Anders zwaait er wat. Wie het programma van de partij bestudeert, ontdekt dat het voor maatschappelijke misstanden geen oplossingen biedt, maar wel schuldigen en verantwoordelijken aanwijst. Dat is de islam en de linkse kerk die dit paard van Troje juichend de poorten van Nederland binnensleept. Geert Wilders werft stemmers door het publiek een vijandbeeld voor te houden. Hij recruteert geen mensen vóór iets maar tegen iets.
De toon die daarbij wordt aangeslagen, is uitermate hoog. Van een geregelde gedachtenwisseling is geen sprake. Geert Wilders en zijn partij grossieren in verbale intimidatie. Voorbeeld van Wilders zelf: “De islam is het grootste gevaar dat ons land en het hele vrije Westen bedreigt. We hebben teveel massa-immigratie uit moslimlanden en teveel haatpaleizen – Cohen noemt dat geloof ik moskeeën – en allochtonen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de misdaadcijfers. Genoeg is genoeg.”
Dat is geen bijdrage aan een politiek debat. Dat is schelden, dat is diskwalificeren. Niet meer. Samenvattend: de PVV is een autoritair geleide partij onder eenhoofdige leiding. De leider wijst vijanden aan. Hij debatteert niet, maar diskwalificeert en scheldt. Zijn doelwitten zijn “de islam” en “links”. Op grond van deze kenmerken kunnen we de PVV niet fascistisch noemen maar wel rechts en autoritair. Er is immers geen interne democratie. Het woord van de leider is wet. Hij staat daarnaast een rechts beleid voor zoals blijkt uit zijn stemgedrag in de Tweede Kamer en het soort politieke bondgenoten dat hij kiest.
Conclusie: de PVV is een rechts-autoritaire beweging. Als zodanig passen leider en partij in een oude Europese traditie met wortels tot in de achttiende eeuw. Denk bijvoorbeeld aan de politieke denker Joseph LeMaistre die een doodsvijand was van de Franse Revolutie en het liberale denken. De Franse Revolutie zelf had trouwens ook zijn autoritaire tendensen. Niet voor niets ontaardde ze in een autoritair keizerrijk. Het schelden in plaats van argumenteren is ook al een kleine twee eeuwen een vaste begeleider de politiek.
Het ziet ernaar uit dat het PVV een nieuwe loot is aan deze stam. Ze  vertegenwoordigt een rechts-autoritaire tendens in de politiek. Als zodanig vormen Wilders en de PVV een bedreiging voor de pluriforme maatschappij. Daarvoor hoef je geen beroep te doen op het fascisme. De partij is zo al onaangenaam genoeg.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (84)

JoopSchouten
JoopSchouten29 aug. 2011 - 21:22

Wow Han ! ... '...officieel gesanctioneerde burger...' Big brother. ... 'Hij recruteert geen mensen vóór iets maar tegen iets.' 'IETS'. Maar wel willekeurig. ... 'Niet voor niets ontaardde ze in een autoritair keizerrijk.' Een andere 'big brother'. ... Dat het een rechts-autoritaire beweging is duidelijk. Zo zijn er meer (...). Dus nog een vraagje Han.Zou ik deze partij nu een 'proto-type van fascistoide origine' noemen? ... Bedankt weer Han San. : ))))

Bernie2
Bernie229 aug. 2011 - 21:22

Prima stuk Han, de PVV goed gefileerd en haar zenuwen blootgelegd. Ben het met je eens dat de PVV niet het klassieke fascisme toegedicht kan worden maar ik constateer wel, zoals ik al eerder schreef, dat Wilders zich bedient van beproefde fascistische modellen om zijn vuige waar aan de man te brengen. Maakt die vaststelling Wilders en zijn handlangers tot fascisten? Ik geloof het niet. Maar dat ze er verdomd dicht langs schurken staat wat mij betreft als een paal boven water.

proftb
proftb29 aug. 2011 - 21:22

Kijk, dit is een evenwichtig stuk. De PVV is geen fascistische partij én roepen van wel helpt ook niet en polariseert alleen maar vanwege de associatie met de gruwelen van de tweede wereldoorlog. Maar de PVV is inderdaad ook geen gezellig clubje en in de beschrijving rechts-autoritair kan ik me goed vinden. Zo is de partij nu ook eenmaal. Niet debatteren, overal tegen zijn.. dat is inderdaad een beweging van alle tijden en zeker niet uniek. En zeker als binnen een land grote problemen opspelen, zoals economische problemen, grote ongelijkheden en (te) grote achterbuurten, dan worden dit soort partijen steeds groter. Maar tegen een tegen-partij zijn lost niks op - dat maakt die tegen-partij zelfs alleen maar sterker. De overheid moet komen met visie om de problemen op te lossen en gemaakte fouten niet meer te herhalen in de toekomst. Geef mensen een positieve visie om in te geloven en wijs ze op hun eigen verantwoordelijkheid. Krijg dat voor elkaar en voordat je het weet is de PVV verleden tijd.

MadPride
MadPride29 aug. 2011 - 21:22

Interessant aan de hele discussie over de vraag of de PVV fascistisch mag worden genoemd, is dat er zo overduidelijk verschillende definities van het begrip fascisme worden gebruikt, zonder dat iedere deelnemer in het debat zich al teveel moeite getroost, om de door hem of haar gebruikte definitie vooraf al te duidelijk toe te lichten. Wie een eenvoudig overzicht van enkele van de meest gangbare definities wenst te krijgen kan bijvoorbeeld op de Engelstalige Wikipedia terecht (http://tinyurl.com/3xvjqy). Niet dat dat de verwarring ook maar enigszins zal weten te verlichten, maar het geeft een redelijke eerste indruk in het definitieprobleem. Het zou wel "leuk" zijn, als we in een fascisme discussie zouden proberen om allemaal over hetzelfde te praten, dan wel onze kaarten wat betreft de definitie, die we hanteren, wel even duidelijk op tafel te leggen. En dat geldt nu niet zozeer dhr. van der Horst, als wel de hele discussie en al haar participanten...

Zjenny
Zjenny29 aug. 2011 - 21:22

Hi Han, ik persoonlijk hou het er , na lezing van je column?, toch maar op dat de pvv fascistoïde is. Rechts-autoritair is me te mild en maakt niet duidelijk waar de bedreiging hem werkelijk in zit. Door het nu anders te noemen dan wat het werkelijk is en wat het "belooft" doe je wat mij betreft aan begripsvervuiling in een poging de angel er misschien uit te halen. Jammer, maar dat gaat niet lukken.

Rommert1
Rommert129 aug. 2011 - 21:22

De analyse van Rob Riemen dat de PVV tot de categorie-fascisme behoort, althans dat die partij - formeel een eenpersoons-aangelegenheid van die doorendoor Haagse politicus G.Wilders die tot nu toe geen enkel ander beroep heeft uitgeoefend dan politicus-zijn - in een vroege ontwikkelingsfase van een zuiver fascistische partij verkeert, heeft iets uitermate onprettigs in zich. Niet dat Riemen ongelijk heeft, integendeel. Maar door deze stelling luid en duidelijk te verkondigen, verstoort hij de consensus dat Zoiets Bij Ons Natuurlijk Niet Voorkomt. Oftewel, hoon en zelfs haat vallen hem -dus- regelmatig ten deel. Zoals dat ook bij de zogenaamde 'klokkenluiders' het geval is, wanneer die wel goor bederf dan ook aan de kaak stellen. Natuurlijk, je hebt zulke mensen wel nodig, anders ziekt de rottigheid maar door, maar ongemakkelijk voelt het -minstens- wel aan. En dus komen dit soort de-kat-de-bel-aan-binders persoonlijk, niet-zelden, in de grootst mogelijke problemen. Dat is zo'n aardige volkseigenschap hier: precies op het juiste moment de andere kant opkijken wanneer zich iets onwelgevalligs aandient. Dat speelt zich overal in dit land af. Op zijn meest theatraal in het Nederlandse parlement: in dit opzicht is van een kloof tussen kiezers en gekozenen dus helemaak geen sprake. Dat de-ander-kant-opkijken is een van de kenmerken van dat 'gematigde samenleving' zijn, zoals vaak in de vele buitenlanden van dit land valt te beluisteren wanneer het op het karakteriseren van Nederland en vooral de Nederlanders aankomt. Rob Riemen - klokkenluider, en hóe - kijkt NIET de andere kant op waar het die rottige, stinkende en bederf aanrichtende PVV betreft.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 aug. 2011 - 21:22

Nou Han, rechts-autoritair, zouden onze vrienden van de Vrijheid daar geen bezwaar tegen hebben? Zoals ze overal bezwaar tegen hebben. We kunnen ze noemen zoals we willen. In de kern blijft het een gevaarlijke partij...eeh beweging.

ElChe
ElChe29 aug. 2011 - 21:22

Noem het hoe je het wilt. Maar de bedorven lucht van verrotting stijgt op uit het pvv moeras. Pvv schaduwen kruipen stuiptrekkend voorbij. Valse profeetachtige, pvv verwachtingen stijgen op uit het verstikkende, naar zwavel ruikende, zwarte water. Op de oever groeit niets, behalve de pvv haat lijkend op woekerende gezwellen.

Rafiki
Rafiki29 aug. 2011 - 21:22

Wat wil je nou met dit stukje bereiken Han? Dat ik de volgende keer op de PvdA ga stemmen? Hahaha! Je kunt van de PVV zeggen wat je wilt, het is in ieder geval een partij mét leiding en mét vastomlijnde politieke standpunten waarin de kiezer zich wel of niet kan herkennen. In het stemhokje kun je kenbaar maken of je voor of tegen de PVV bent. Lijkt me glashelder en niets verkeerds aan. Het zijn de KIEZERS die de PVV maken. Als niemand op de PVV zou stemmen, zou de PVV net zo'n onbenullig clubje zijn als TON.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 aug. 2011 - 21:22

Of de pvv fascistisch is vind ik zelf minder belangrijk, hoewel ik ertoe neig ze fascistoide te noemen, aan de andere kant kan het toch niet zo zijn dat de beweging van Wilders van alles en iedereen verdacht kan maken, beschuldigen en framen en de andere kant ontwapend met een bek vol tanden toeziet hoe hij alles naar eigen gebruik manipuleert en men zich wentelt in correcte standpunten t.a.v. een bijzonder schadelijk fenomeen, voor mij staat vast dat het een terreurbeweging, een bezetter en vooral onderdrukker is. Het tere zieltje van Wilders wil een ieder die hem onwelgevallig is stevig op de ziel kunnen trappen, en dat voor iemand met een statuur van een flapdrol, de zogenaamde Henk en Ingrid denken dat ze alles wel weten, teisteren de natie met hun gesundes volksempfinden, burgers waar naar mijn idee verdomd weinig van uitgaat, te wuft, vadsig en te ongeïnteresseerd, als geesten en onaanraakbaren.

JanJansen17
JanJansen1729 aug. 2011 - 21:22

Hoe kindonvriendelijker, hoe immoreler en hoe koppiger en eigenwijzer moet Nederland nog worden wil het inzien dat het wreedheden tegen de menselijkheid uitvoert? " Kritiek op botonderzoek bij asielkind "" Mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa bekritiseert het Nederlandse leeftijdsonderzoek bij jonge asielzoekers. Defence for Children zet al langer vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het leeftijdsonderzoek. "We hopen dat minister Leers deze kritiek nu wel serieus neemt", zegt Martine Goeman van de kinderrechtenorganisatie. "Overal in Europa wordt fel gediscussieerd over het leeftijdsonderzoek, behalve hier." Hammarberg wijst nu op de officiële website van de Raad van Europa op toenemende, internationale kritiek van medische specialisten op de methode. In Nederland zegt de Stichting Medisch Advies Kollektief (SMAK) al twaalf jaar vergeefs te proberen met de IND een goede wetenschappelijke discussie te voeren. Het wordt steeds lastiger voor de IND te erkennen dat de methode onbetrouwbaar is, want er zijn inmiddels al 12.000 kinderen zo beoordeeld Commentaar van minister Leers: De procedure is in de loop van de tijd aangepast en wordt nog steeds geactualiseerd als dit nodig is, bijvoorbeeld op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten, stelt zijn woordvoerder. Nederland voldoet volgens het ministerie aan veel voorwaarden, "dat is de reden dat de discussie hier niet heel erg meer speelt." http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2878500/2011/08/31/Kritiek-op-botonderzoek-bij-asielkind.dhtml

Rommert1
Rommert129 aug. 2011 - 21:22

Crypto-fascistisch of proto-fascistisch, laat staan extreem-rechts? Het zal mij een Grote Zorg zijn hoe de PVV gekwalificeerd wordt. Wat mij wel zorgen baart is de enorme STANK die dat politieke eenmansbedrijf van de door-en-door Haagse beroeps-politicus G.Wilders in de Nederlandse maatschappij verspreidt: moreel, politiek, sociaal, economisch en ga zo maar door. Gelet op de vele bedorven reacties ook op deze site oogst Wilders c.s. blijkbaar succes met zijn onderbuikexploraties. Scheelt weer in de geestelijke volksgezondheidskosten moet u maar denken, dat verbaal ontgassen van innerlijke rotzooi. Maar wat PVVschrijvers en -schrijfsters blijkbaar ontgaat - het is de anoniem grootschalige internet-emotie die hierin leidend is - is dat Wilders en de zijnen aan dat Haagse Binnenhof al die opgewonden Henks en Ingrids een enorm oor aannaait. Materieel vooral. Hij stemt in met wetten en nieuwe en veranderde wettelijke bepalingen van 'Rutte', die al die Henks en Ingrids met een geweldige klap op financiële en dus economische achterstand gaan zetten. Gáán zetten, want voordat de kunstjes merkbaar worden die 'Rutte' met de zegen van Wilders al die Henks en Ingrids vooralsnog 'op Haags papier' heeft voorbereid, dan zijn we al wat maanden verder.

Opinius
Opinius29 aug. 2011 - 21:22

citaat "Opnieuw woedt er een debat over het fascistisch gehalte van de PVV. Dat komt door Rob Riemen die op Lowlands over dat onderwerp een soort gastcollege heeft gegeven" ja joh hoor durft die Riemen,in een tijd waar GW met boulevard Mosje voor een heus staig gerechtshof een geding won voor "vrije menigsuiting"

Opinius
Opinius29 aug. 2011 - 21:22

" "U demoniséért mij!" was ie PF niet slim met deze opmerking ? deze doet het nog . alom? in het gezuls van pontius pilatus

Thom Holterman
Thom Holterman29 aug. 2011 - 21:22

PVV: rechts-autoritaire beweging Zo luidt de conclusie van Han van der Horst, als hij een aantal elementen die de PVV aangaat beoordeelt. Hij verwijst na die conclusie nog naar een oude Europese traditie en naar de Franse Revolutie. Ik kan me er geheel in vinden en wil daarbij wijzen op de doorloop ervan tot in de Europese en Franse actualiteit, bijvoorbeeld zoals een Frans tijdschrift als Vacarme daar aandacht aan besteedt; zie: http://tijdschriftdeas.wordpress.com/2011/05/09/autoritarisme-op-herhaling-en-zwendel-als-neo-liberale-cultuuruiting/

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten29 aug. 2011 - 21:22

‘Neo-nationaal-liberalisme’. Een maatschappij die geen pathologische, politieke haat kent als bij de oude nazi’s, maar een voortdurende variatie van de waarde van individuen en gemeenschappen; die geen politiek van essentialistische hiërarchie van rassen en culturen kent, maar een regulatieve politiek, die een naturalistisch model volgt, zelfs een quasi-biologische, van ‘stromen’ opgejaagde bevolkingsgroepen (de Roma’s bijvoorbeeld); die zelfs niet een nationalistische politiek kent, maar een politiek waar de xenofobe verkramptheid en veiligheidsmanie geïndexeerd is als beursschommelingen van nationale en internationale waarden. Goeie Thom. Bedankt weer. : )

EpiktKtistec
EpiktKtistec29 aug. 2011 - 21:22

Kijk, hier kan ik het nou mee eens zijn. En het is zo jammer dat deze partij zo groot is geworden, net als ter linkerzijde de SP, die zich overigens van een aanvankelijk eveneens nogal domme, autoritair geleide partij, tot een veel meer serieus te nemen professioneel bevolkte waarlijk democratische partij ontwikkeld heeft, hoezeer ik de denkbeelden nog steeds als te populistisch verwerp. Deze partijen zijn zo groot geworden omdat sommige zaken eerst niet, en daarna slechts heel geforceerd benoemd zijn terwijl deze zaken oprechte aandacht, en behalve consequente, ook rechtvaardige, en intelligente aanpak behoeven. Zo gauw dat voor het Nederlandse volk, dus inclusief de allochtonen, geloofwaardig en overtuigend gebeurt, lopen deze partijen weer leeg. En daar hoef je dus als partij niet asociaal of erger beleid voor voor te stellen maar gericht de problematieken die onder bevolking, bij de meeste oprecht, leven op de agenda te zetten, en daadwerkelijk werkend beleid dat ook consequent uitgevoerd wordt in te zetten.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten29 aug. 2011 - 21:22

De SP een eveneens nogal domme en autoritair geleide partij? Heb je hier voorbeelden van Ted?

Frank Straathoff
Frank Straathoff29 aug. 2011 - 21:22

"de PVV is een autoritair geleide partij onder eenhoofdige leiding. De leider wijst vijanden aan. Hij debatteert niet, maar diskwalificeert en scheldt. [...] Op grond van deze kenmerken kunnen we de PVV niet fascistisch noemen maar wel rechts en autoritair." U typt even een leuk stukje bij elkaar, maar hoe kunt de PVV nou op basis van de genoemde kenmerken rechts noemen? Hiermee beledigt u rechtse stemmers die net als u issues met de PVV hebben. Zijn autoritair geleid, eenhoofdig, niet debatterend, diskwalificerend, scheldend tegenwoordig rechtse kenmerken? U roept maar wat.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

Frank er staat niet rechts, er staat rechts-autoritair. Dat veel mensen van rechts zich daar niet bij thuis voelen, is buiten kijf. Dat een belangrijke rechtse partij zich door hem laat gedogen, is vreemd.

labels
labels29 aug. 2011 - 21:22

De schrijver noemt de PVV rechts naar aanleiding van het stemgedrag in de kamer, niet om de kenmerken die u aanhaalt. Daarop wordt meer de kwalificatie autoritair gebaseerd.

JanJansen9
JanJansen929 aug. 2011 - 21:22

Wordt het dan geen tijd dat rechts nederland (lees cda-vvd) in duidelijk woorden en daden distansieert van de Grote leider/lijder GW? Reageer als rechts telkenmale op zijn abjecte tweets. Flikker hem uit de regering: wie met stront omgaat wordt erdoor besmet. Voorts ben ik van mening dat er meer overeenkomsten tussen de pvv en het fascisme zijn dan verschillen. Hitler is ook niet direct begonnen met het vermoorden van de Joodse medemens.

DonCarlos
DonCarlos29 aug. 2011 - 21:22

Dat de P.V.V,mij in ieder geval,onaangenaam is wil denk ik,nog niet zeggen dat het een bedreiging is voor de pluriforme maatschappij.Net als de christenen of moslims heb je tegenwoordig ook de pvv,of Jomanda,er zijn zelfs mensen die in Hans Klok geloven,het wordt pas gevaarlijk als Rutte Minister President is.

1 Reactie
PietPieters
PietPieters29 aug. 2011 - 21:22

Over Jomand hoor je inderdaad weinig. Die mag over de rug van de zwaksten in de samenleving bakken met geld verdienen met oplichterij! De PVV heeft het altijd gedaan. Maar verdoe je tijd niet want de PVV gaat echt niet weg en zal alleen maar groeien.

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

"De meeste fascistische bewegingen hadden ook denkbeelden over de natuurlijke superioriteit van de eigen groep. In dat sjabloon laat de PVV zich niet persen. Dat is glashelder." Dat is niet glashelder. Het is nu juist bij uitstek een kenmerk dat de PVV (en alle nationalisten) wel delen met het fascisme. Zij menen immers dat zij het Nederlandse volk zijn. En desondanks menen ze evengoed dat zij (op zijn minst binnen de landsgrenzen) superieur zijn. Dat is nu eenmaal het kenmerk van nationalisme: wie niets voorstelt kan er altijd nog iets van maken door te claimen onderdeel te zijn van "wij Nederlanders". En als ze al niet doen alsof zijzelf het land hebben opgebouwd of wederopgebouwd (aan geen van beide hebben ze doorgaans enige bijdrage geleverd) dan zijn het wel hun voorvaderen geweest, waarbij je voorvaderen uiteraard ook weer niet al te letterlijk moet nemen. Wie niets heeft om trots op te zijn, kan altijd nog trots zijn op het feit dat hij binnen de landsgrenzen het levenslicht heeft gezien, ook al heeft hij zelfs daaraan geen enkele bijdrage geleverd.

1 Reactie
Jakko2
Jakko229 aug. 2011 - 21:22

Hear hear Piet. Er wordt door Han inderdaad te makkelijk over het nationalistische aspect heengestapt.

Bagus
Bagus29 aug. 2011 - 21:22

Zo maar een losse filosofische vraag: "Past de grote behoefte (bij sommigen zelf grote passie) om keer op keer te bewijzen dat een radicale nieuwrechtse beweging als de PVV UNIEK is, want zo TIJDSEIGEN, niet perfect bij de postmoderne tijdsgeest ?" Deze tijdsgeest is immers wars van alles dat niet met het eigen kleine gelijk of het eigen kleine verhaal van vandaag de dag te maken heeft !? Het unieke, want zo tijdseigen verhaal van ene Henk en Ingid, die belaagd worden door "haatbaarden uit de woestijn" ?? Als we keer op keer verstrikt raken in een semantische discussie die alleen gevoed wordt door dit negatieve historische bagatelliseringsverlangen dan verliezen we steeds weer het werkelijke zicht op de zich in de tijd herhalende strapatzen van "sapiens", een erfenis van zijn evolutionaire oorsprong. En dat is levensgevaarlijk. Want het verleden van "sapiens" is in bloedrode letters geboekstaafd. Dit is overigens geen kritik op het toelichtende stuk van Han. Dat geeft zinvolle historische feiten en analyses. Ik kan en wil daar niets aan afdoen of toevoegen. Ik ben geen historicus. Maar wel blijf ik hameren op de huidige gevaarlijke tendens om radicaal nieuwrechts van het postmodernisme keer op keer historisch te verbijzonderen en daarmee ahw weg te kijken van eerdere fataal uit-de-hand-gelopen, eveneens zog. noodzakelijke,"eigentijdse" maatschappelijke experimenten van "sapiens". Voor mij blijft GW in wezen een tribale oorlogsleider al is het (voorlopig ?) nog maar verbaal. Maar eens zal het woord (de-islamiseren) toch bij de daad moeten worden gevoegd ? En wat betekent die daad dan ? De conduitestaat van "sapiens" is helaas het tegendeel van een garantie op probleemloze beschavingsvooruitgang. Tenzij middels maatschappelijk en politiek geinstrumenteerde "bijschaving" "sapiens" keer op keer in zijn aangeboren driften kan worden "afgeremd" en "getemd". Hoever een (grond)wet hierin voldoende kan voorzien (als noodrem en achteraf) blijft voor mij nog steeds een prangende, vraag die na het Wildersproces alleen maar prangender is geworden. Een zelfde soort vraag stel ik mij tav de vorm van democratie die de postmoderne aberraties kunnen indammen (bijv. groeps cordon sanitaire of collectief en individueel open, zakelijk debat ??). Bij het eigen kleine verhaal hoort een besef van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor dat verhaal en niet het hollen achter een autoritaire leider aan om maar zelf niet verantwoordelijk te hoeven zijn. En als de PVV als anonieme beweging zelf iets verafschuwt dan is het "zelftemming" in de vorm van zelfreflectie, zelfkritiek en zelfbeheersing (het vrije woord als haast orgastische beleving) . Herschrijving van de geschiedenis (conduitstaatvervalsing) a la Bosma moet het beschavingsbedrog waar de PVV voor staat maskeren. Ik trap daar niet in ! En daarom maakt het mij niet uit of de PVV fascistisch is of "stamprimitief". It stinks either way !

1 Reactie
krid58
krid5829 aug. 2011 - 21:22

Mooi Betoog!

bakkwast
bakkwast29 aug. 2011 - 21:22

alweer over de pvv? schrijft u eens leuk stukje over de pvda of vvd,dit riedeltje ken ik nou wel. ook een goedemorgert

2 Reacties
Bagus
Bagus29 aug. 2011 - 21:22

Mag ik dan aannemen dat als het misloopt u naar eer en geweten zult kunnen verklaren dat u het wel geweten heeft, maar terstond hebt weggekeken ? In dat geval begrijpen we elkaar goed !

msj_meijerink
msj_meijerink29 aug. 2011 - 21:22

Als je je aan deze 'stukjes' ergert, lees ze dan niet. Of moet je tegen je vriendjes telkens opnieuw vertellen hoe ergerlijk ze zijn? Dat duidt op masochisme!

FransLenaen
FransLenaen29 aug. 2011 - 21:22

Wilders is rechts-autoritair, discussieert niet en slaat een hoge toon aan. Tot zover ben ik het met de auteur eens. Maar voor de rest? Wilders geeft inderdaad vaak aan dat hij ergens tegen is. Dat is in de politiek niet uitzonderlijk. De SP had een aantal jaar geleden als slogan 'stem tegen' en er is politiek weinig mis mee om te zeggen dat je ergens tegen bent. Je kunt Wilders ook moeilijk verwijten dat hij geen oplossingen geeft. Weliswaar zijn dit vaak niet bepaald constructieve oplossingen (sluiten moskeeen, kopvoddentax etc). Wilders (of wie dan ook) heeft in een democratie het volste recht om te ageren tegen een bepaalde religie/ideologie of wat dan ook. Hij heeft het volste recht om de Islam een 'verschrikkelijke religie' te noemen en tot op zekere hoogte ga ik hierin met hem mee (net zoals ik overigens de katholieke kerk minstens even verschrikkelijk en achterlijk vind!) Hij mag echter niet oproepen tot geweld (alle moslims het land uit...) of smaad plegen (moslims zijn per definitie crimineel). Voor de rest (en de rechter heeft dat recentelijk nog bevestigd), maakt Wilders gebruik van zijn recht op vrije mening. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Die imam die een paar jaar geleden homo's met varkens vergeleek, werd volkomen terecht vrijgesproken. Ook de voordurende vergelijking tussen Hitler en Wilders mag van mij. In een democratie moet je tegen een stootje kunnen, zeker als je zelf keihard uitdeelt. Tot slot: Wilders en zijn club zijn net als alle andere populistische bewegingen. Ze komen snel op, maar verdwijnen vaak ook weer. Vaak is het enige resultaat dat hun denkbeelden voor een gedeelte worden overgenomen door andere partijen. Zo kwam het vermaledijde Vlaams Blok in 1991 met het zgn 70 punten plan. Zonder ooit geregeerd te hebben (cordon sanitaire) zijn inmiddels 67 punten realiteit.

1 Reactie
JanJansen17
JanJansen1729 aug. 2011 - 21:22

“’Wilders geeft inderdaad vaak aan dat hij ergens tegen is. Dat is in de politiek niet uitzonderlijk. De SP had een aantal jaar geleden als slogan 'stem tegen' en er is politiek weinig mis mee om te zeggen dat je ergens tegen bent.”” Ergens tegen zijn is ook niet abnormaal; iedereen is altijd wel ergens tegen, maar om nu ergens tegen te zijn en op oneigenlijke gronden roepen dat dit staatsgevaarlijk is en groepen mensen uitsluit, discrimineert en stigmatiseert, daar kan de SP niet van worden beticht. Wel dat dhr. Wilders zijn ‘tegen zijn” misbruikt voor eigen belang: en dat is macht willen hebben. Dat begint altijd in het klein, in de eigen gelederen als leider van de PVV; wie niet luistert wordt meteen verbannen; een beetje sektarisch zeg maar. Eigen initiatieven nemen is uitgesloten binnen de PVV; dhr. Wilders bepaald en u gehoorzaamt. “’Je kunt Wilders ook moeilijk verwijten dat hij geen oplossingen geeft. Weliswaar zijn dit vaak niet bepaald constructieve oplossingen (sluiten moskeeen, kopvoddentax etc)’” Dus kan men hem verwijten niet met oplossingen te komen, helder!!! “”Wilders (of wie dan ook) heeft in een democratie het volste recht om te ageren tegen een bepaalde religie/ideologie of wat dan ook. Hij heeft het volste recht om de Islam een 'verschrikkelijke religie' te noemen en tot op zekere hoogte ga ik hierin met hem mee (net zoals ik overigens de katholieke kerk minstens even verschrikkelijk en achterlijk vind!)’”” Iedereen heeft het democratische recht voor zijn mening uit te komen, tegelijkertijd heeft iedereen de morele plicht zijn mening te uiten zonder te beledigen, te discrimineren of te stigmatiseren!! “’Hij mag echter niet oproepen tot geweld (alle moslims het land uit...) of smaad plegen (moslims zijn per definitie crimineel).”’ Wat hij dus wel doet, en dus mag dhr. Wilders hierop aangesproken worden en heeft men de morele plicht dhr. Wilders, de PVV en zijn volgers te wijzen op eventuele gevolgen die dit ‘kan’ hebben. Dhr. Wilders zegt voor geweldloosheid te zijn, maar geweld begint bij een gedachte, vervolgens bij het woord, en als de grenzen voldoende zijn verlegd, men dus voor zichzelf de conclusie heeft getrokken dat er excuses zijn om geweld te gebruiken, kan er sprake zijn van gebruik van fysiek geweld. Hel Europa hield de adem in bij de aanslag in Noorwegen; stel dat de aanslag was gepleegd door een Moslim. Hoevelen zouden zich gerechtigd voelen om op eigen initiatief geweld te gebruiken? Dan is het hek van de dam. Men heeft een excuus om het verbale geweld in daden om te zetten. “”Voor de rest (en de rechter heeft dat recentelijk nog bevestigd), maakt Wilders gebruik van zijn recht op vrije mening. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Die imam die een paar jaar geleden homo's met varkens vergeleek, werd volkomen terecht vrijgesproken. "' De morele plicht geldt ook de Iman die meent te mogen beledigen en te discrimineren. Hij mag, in juridische zin, zijn mening verkondigen, maar wat zegt juridische vrijspraak nog als men voorbij gaat aan de morele plicht. Zoals ik hierboven al schreef, het enige wat de mens weerhoud van geweld is zijn geweten als basis van het moreel ethisch denken en doen!!! "'' Ook de voordurende vergelijking tussen Hitler en Wilders mag van mij. In een democratie moet je tegen een stootje kunnen, zeker als je zelf keihard uitdeelt.’”” En dhr. Wilders zijn beroep en visie op de vrijheid van meningsuiting is inmiddels achterhaald op de inmiddels gebleken éénzijdigheid van dhr. Wilders ten aanzien van de vrijheid meningsuiting. Of dit nu voor zijn eigen mensen binnen de PVV betreft of mensen die kritiek op hem of de PVV hebben Dit behoeft verder geen betoog. “”Tot slot: Wilders en zijn club zijn net als alle andere populistische bewegingen. Ze komen snel op, maar verdwijnen vaak ook weer. Vaak is het enige resultaat dat hun denkbeelden voor een gedeelte worden overgenomen door andere partijen. Zo kwam het vermaledijde Vlaams Blok in 1991 met het zgn 70 punten plan. Zonder ooit geregeerd te hebben (cordon sanitaire) zijn inmiddels 67 punten realiteit.’”” Dhr. Wilders verdwijnt ook vanzelf wel weer, en dan kunnen we daadwerkelijk de aandacht richten op integratie; hoewel ik liever had gezien dat daar nu al door de oppositie werk van wordt gemaakt, i.p.v. van dat het een vies woord geworden dat het liefst nog moet worden wegbezuinigd. Over een aantal jaren moet er weer extra in worden geïnvesteerd. Maar dat geldt ook de zorg, het onderwijs etc. etc…..

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

Nederland en fascisme, wij nederlanders zijn een eng volkje na de de tweede wereld oorlog deden we alsof we allemaal een onderduiker in ons huis hadden maar wat blijkt we waren in zeer grote getale zo fout als het maar wezen kan. Kijk naar nu de tiplijnen maken overuren. We zijn laf en een naar volk daarom heb ik nederland ook de rug toegekeerd en bekijk het nu vanaf een afstand. En dat zullen de meeste eens moeten doen dan krijg je een aardig beeld. En dan maar denken dat we sociaal zo goed bezig zijn, man we zijn het meest asociale volk wat er is. Kijk naar Kok eerst op de barricades nu de grootste graaier. Bos was dat nu de ultieme socialist? pvv en fascisme, laat me niet lachen een dooddoener kijk om je heen ga naar de huizen van bewaring kijk wat er gedetineerd zit, praat met de autochtoon uit de volksbuurten. Ik vindt het misschien nog wel enger hoe Kok zijn leven heeft ingevuld ten opzichte van Wilders. Vind ik ook een vorm van fascisme. Machtsgeil is zeer gevaarlijk.

1 Reactie
Michiel Online
Michiel Online29 aug. 2011 - 21:22

ach ik denk dat je misschien wel gelijk hebt en dat wilders daar gebruik / misbruik van maakt.

jannie11
jannie1129 aug. 2011 - 21:22

Inderdaad Han, Ik ben blij dat jij als huis historicus dit schrijft, dat werd tijd. Er zijn namelijk nog meer duidelijke verschillen zoals: - Een uit de loopgraven gegroeide mystieke verheerlijking van geweld, de wil en de daad. Ik weet dat er mensen hier op het forum zijn die vinden dat Wilders oproept tot geweld, maar hoewel hij natuurlijk zeer hoog van de toren blaast en soms kwetsende dingen roept is dat duidelijk niet het geval. - Een sociaal darwinistisch wereldbeeld waarbinnen het wederom bijna mystiek uitverkorenen volk, ras of groep (bij sommige stromingen zoals het nationaal socialisme op basis van haar ' puurheid ' ) het natuurlijke recht heeft om andere volken, groepen of rassen te domineren. Let wel hier bedoelen ze geen ' cultuur' mee. - Een collectivistische kijk op de maatschappij. Het individu is niets, alleen de groep telt. In die zin extreem anti-democratisch en anti-liberaal. - Het fascisme is irrationeel, is verheven boven de rede. het leiderschap principe is ook niet gebaseerd op rede of competentie maar op een mystieke (daar is ie weer) superioriteit op basis van instinct, uitverkorenheid en natuurlijk wil en kracht. Hierbij zijn ze net als Riemen bij Nietzsche wezen shoppen. Daarnaast is het zo dat de actuele context binnen een westerse democratie als de onze nogal verschilt van die van Duitsland, Italie van de jaren 20 en 30. Dat waren namelijk - Uiterst zwakke democratie die niet door de meerderheid van de economische, politieke, culturele en juridische elites niet gesteund werden. -Het waren door de oorlog en geweld verminkte samenlevingen. - Beide landen lagen ook onder vuur van zeer grote communistische bewegingen die ook de democratie met geweld om zeep wilden helpen. - De mate van economische ellende in het interbellum is niet te vergelijken met die van nu. Dat betekent niet dat Wilders geen gevaar is voor de samenleving met zijn politieke boodschap van ressentiment en simplistische angstbeelden. Bovendien is Wilders eerder onderdeel van een transnationale beweging die moeilijk grijpbaar is en daarom wel degelijk onze aandacht vergt. Beladen termen als fascisme helpen daarbij niet om daadwerkelijk te zien wat er gaande is. Riemens cultuur filosofische duiding waar een beweging als de PVV op drijft onderschrijf ik ook maar daarmee uit dat zich nog niet in fascisme, dwz het historische fenomeen. Een belangrijk onderdeel van het succes van het fascisme in het interbellum was de verdeeldheid in de samenlevingen waar het de kop op stak. En het gebrek aan vertrouwen in democratische instituties. Die kant moeten wij derhalve niet op. Overigens vind ik wat je hier schrijft niet kunnen: - Van een redelijke gedachtenwisseling is geen sprake meer sinds Pim Fortuyn voor het eerst "U demoniséért mij!" kraaide en daar zonder problemen mee weg kwam. - Mag ik je er aan herinneren dat Pim Fortuyn is doodgeschoten door iemand die vond dat hij ' gestopt ' moest worden. -

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

Dat heeft er niets mee te maken. Citaatje van Fortuyn over de brave Els Borst: "Een vrouw die - statistisch gezien - politiek verantwoordelijk is voor menig dode op die idiote wachtlijsten in ons land". Nog een citaatje: "Minister Borst is een grotere bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid, dan Osama bin Laden." En dan over demoniseren klagen als je op dezelfde manier van repliek wordt gediend, als je behandeld wordt volgens de normen die je zelf door je woorden hebt gesteld. En pas op: als het werkelijk waar is dat woorden tot een klimaat kunnen leiden, waarin geschoten wordt, als dat wáár zou zijn, dan ligt het verband tussen Wilders en Breivik heel erg voor de hand.

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

De PVV wordt maar geduid en geduid en geduid. Een antwoord heeft links echter niet.

2 Reacties
JanJansen17
JanJansen1729 aug. 2011 - 21:22

"'De PVV wordt maar geduid en geduid en geduid. Een antwoord heeft links echter niet."" Dit is geheel afhankelijk van het antwoord dat u wilt horen... Geeft u maar aan wat u graag van de oppositie wilt zien....

caquerlaque
caquerlaque29 aug. 2011 - 21:22

Links is laf Ik heb wel een antwoord!

meijerlahn
meijerlahn29 aug. 2011 - 21:22

Prima stuk Han, geen speld tussen te krijgen. Alleen dat je de PVV kwalificeeert als een rechts-autoritaire tendens in de politiek vind ik te mild uitgedrukt.

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen29 aug. 2011 - 21:22

Heb je hiervoor ook argumenten? Een onnozele oneliner als 'geen speld tussen te krijgen' komt niet erg sterk over.

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

Ja , tja Han, zoals altijd veel gebaalt en weinig wol. Jij komt, waarvan jij de PVV beschuldigt, ook niet met oplossingen om het weggelopen electoraat weer terug te krijgen. ( Nog 17 a 18 zetels over en de PVV gaat richting de 30 zetels en hoger) Ook nu weer wordt de tweede wereldoorlog er weer bij gehaald, om vooral jouw woorden weer enige kracht te geven. Maar het linkse smaldeel en linkslijnend denken heeft geen antwoord op de PVV. De PVV die samen met de VVD en CDA een regering vormt die wel daadkrachting is en beleid uitstraalt in een moeilijke tijd. De praktijk logenstraft jouw bewering, de PVV heeft macht en invloed. Misschien wordt jouw "stukje" hierdoor beinvloed. Een reactie uit afgunst, misplaatste jaloezie? Dan zit in jouw "stukje" de splinter in oog van de ander, maar de balk in het eigen niet. Het mist realiteitzin de werkelijkheid ontbreekt. Dat NSDAP en SDAP in de aangehaalde tijd wel erg dicht naast elkaar in bed lagen.( Joop den Uil liep er in die dagen selfs stage). Maar demoniseren en naziviseren en criminaliseren is makkelijker als de hand in eigen boezemm steken. Is dit een "nieuwe" manier van wegkijken van linkslijnende "zelf" denkers? Uit hystorisch besef? (lol)

4 Reacties
meijerlahn
meijerlahn29 aug. 2011 - 21:22

"zoals altijd veel gebaalt en weinig wol"; "het linkse smaldeel" "linkslijnend denken" "naziviseren" ------------------------------------------ Uw aparte woordkeuze kent geen grenzen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

Dank je wel voor dit stuk. Het vormt een uitstekende illustratie van wat ik bedoel met schelden en diskwalificeren.

maclofty
maclofty29 aug. 2011 - 21:22

Dan zit in jouw "stukje" de splinter in oog van de ander, maar de balk in het eigen niet. Het mist realiteitzin de werkelijkheid ontbreekt. Dat NSDAP en SDAP in de aangehaalde tijd wel erg dicht naast elkaar in bed lagen.( Joop den Uil liep er in die dagen selfs stage). === Dit is je wel honderd malen hier op joop uitgelegd of verkeer je nu in een moment van verstandsverbijstering of wil je het nog een keer uitgelegd hebben. Je zegt het maar. Maar ik vind je nu toch echt wel dom om weer met die onzin aan te komen. Je het nog een keer uitleggen heeft dus geen zin, jammer met het vaak zo met jou, overtuigende bewijzen zeggen je niets.

arieroos
arieroos29 aug. 2011 - 21:22

[Jij komt, waarvan jij de PVV beschuldigt, ook niet met oplossingen om het weggelopen electoraat weer terug te krijgen. ( Nog 17 a 18 zetels over en de PVV gaat richting de 30 zetels en hoger)] Waarom zou Han "oplossingen" moeten aandragen om het "weggelopen electoraat" weer terug te krijgen ? Hij is historicus, geen politicus ... [Ook nu weer wordt de tweede wereldoorlog er weer bij gehaald, om vooral jouw woorden weer enige kracht te geven.] Ehm ... zou je me kunnen aanwijzen, waar Han het over de Tweede Wereldoorlog heeft ? Daar heb ik niets over gelezen in zijn stuk. [Maar het linkse smaldeel en linkslijnend denken heeft geen antwoord op de PVV.] Tsja, misschien, maar wat heeft dat uberhaupt met Han's artikel te maken ? [De praktijk logenstraft jouw bewering, de PVV heeft macht en invloed.] Maar waar in zijn stuk zegt Han dan dat dat niet zo is ? [Maar demoniseren en naziviseren en criminaliseren is makkelijker als de hand in eigen boezemm steken.] Hm, alweer mijn vraag: waar in zijn stuk doet Han dat ?

Tom Meijer
Tom Meijer29 aug. 2011 - 21:22

Ik vind je veel te mild. Ik ben het volledig met Riemen eens: Wilders/PVV heeft alle belangrijke kenmerken van het vroege fascisme. De ronduit gore reacties van enkele PVV-adepten op deze pagina laten verder zien dat deze mensen weinig historisch besef hebben, niet geïnteresseerd zijn in de feiten, leugens voor waarheid aanzien en geen oplossingen bieden waar zij dat van Links merkwaardig genoeg wel verwachten. Oplossingen van Links maar waarvoor is totaal onduidelijk. Voor leugens zijn wel oplossingen: gewoon ermee stoppen. Wilders ultrarechts laten liggen, laten voor wat hij is: een schreeuwende haatzaaier, een aperte leugenaar en een verdraaier van feiten.

2 Reacties
jannie11
jannie1129 aug. 2011 - 21:22

- De ronduit gore reacties van enkele PVV-adepten - Op welke reacties doel je Tom?

proftb
proftb29 aug. 2011 - 21:22

Wat een rancuneuze reactie. [Ik ben het volledig met Riemen eens: Wilders/PVV heeft alle belangrijke kenmerken van het vroege fascisme.] Duidelijk. Niet ondersteund door feiten, maar duidelijk. [De ronduit gore reacties van enkele PVV-adepten op deze pagina] Schelden op mensen die schelden - op een doorgaans nettere manier dan jij. Hoe noemen ze dat ook alweer.. iets met pot en ketel toch? [laten verder zien dat deze mensen weinig historisch besef hebben, niet geïnteresseerd zijn in de feiten, leugens voor waarheid aanzien en geen oplossingen bieden waar zij dat van Links merkwaardig genoeg wel verwachten.] En hoe ben jij anders? Veel geroep, weinig onderbouwing. Boos zijn dat de PVV geen oplossingen heeft, terwijl je ze zelf ook niet hebt. [Oplossingen van Links maar waarvoor is totaal onduidelijk.] Ik neem aan dat dat betekent dat je vindt dat we in dit land geen enkel probleem hebben - op de PVV na dan blijkbaar? [Wilders ultrarechts laten liggen, laten voor wat hij is: een schreeuwende haatzaaier, een aperte leugenaar en een verdraaier van feiten.] Voor haatzaaien is hij vrijgesproken. 'Aperte' leugens heb ik hem ook nog niet kunnen betrappen. Hij dikt wel problemen aan, legt nadruk op dingen die eigenlijk bijzaak zijn, weigert inhoudelijk te debatteren, en komt met onmogelijke 'oplossingen'. Daarin is hij extremer dan de andere politici, maar dat maakt nog niet dat de kwalificaties die jij noemt juist zijn. In feite doe je in je relaas niets anders dan waarvan je Wilders en de PVV beschuldigt. Naar. En je doet er de 'linkse zaak' bepaald geen goed mee.

Jakko2
Jakko229 aug. 2011 - 21:22

Ik vind het een goed stuk, en prima dat iemand een poging doet om buiten de taboo-labeling van het fascisme om de juiste kwalificaties te vinden zonder de PVV daarin te willen ontzien. Want dat lijkt de enige mogelijkheid te zijn in de politiek van tweespalt die de PVV zo goed beheerst: je verzandt tot superlatief in de tegenargumentatie of je vindt jezelf een Geus vanwege de voortdurende aanval op de PVV. Het centrifugale redeloze polariserende effect van de hysterie. De linkse partijen voelen zich aangevallen wanneer Bosma elke linkse ideologische gedachte terugvoert naar en associeert met het Nazisme of de internationaal socialistische pendant: de communistische excessen van het Stalinisme, Maoïsme, Pol Pot etcetera. Elk socialisme weet hij te framen als fout en als historisch voortdurend in de politiek van de huidige partijen. Dat maakt de associatie van de PVV met het fascisme nog risicovoller: het is de spiegel van dezelfde redeloosheid die bevochten wordt, en dus in zichzelf als redeloos te bestempelen. Dit is het succes van de tactiek van Wilders. Dus de redenering van Han is goed te snappen: trap niet in de uitgelegde val. Toch kloppen enkele van zijn punten niet: "De meeste fascistische bewegingen hadden ook denkbeelden over de natuurlijke superioriteit van de eigen groep. In dat sjabloon laat de PVV zich niet persen. Dat is glashelder." Dit is niet zo glashelder. Dat de PVV geen Rassenleer onderschrijft moge duidelijk zijn. Maar dat ze een gedachte onderschrijft van een superioriteit van de eigen groep is evident. Die daar (de islam) zijn agressief en achterlijk, en die hier (het socialisme) zijn gevaarlijk door de ogen te sluiten voor de realiteit van de agressie van buiten. Het zijn verraders. De terminologie die gebruikt wordt is daarin agressief en er is nog een andere overeenkomst met het fascisme: die mening is niet bedoeld ter onderhandeling op het democratische platform maar dient om een vijandbeeld te schetsen en groepen tegen elkaar op te zetten. De niet bestaande bereidheid tot uitwisseling of discussie van Wilders en zijn autoritaire wijze van managen van de Partij hetzelfde niet te doen, verstevigt de autoritaire signatuur. Daarmee wordt niet alleen de overeenkomst met het superieure gevoel over de eigen groep zoals in het fascisme duidelijk maar ook de schets van het vijandige buiten die de eigen zuivere ziel bedreigt zoals in het fascisme te vinden is. Ik vraag me af of indien WO2 niet was voorgevallen er nog zo'n taboe zou bestaan op de vergelijking en of het wel nodig is om de orgastische geweldsexplosie te betrekken in de vergelijking. In België is destijds voor een andere tactiek gekozen om de opkomst van het Vlaams Blok te pareren: het cordon sanitair. Het lijkt soms wel dat omdat we hier in Nederland niet voor hebben gekozen we opteren voor een verzachtende analyse van de PVV om deze keuze te rechtvaardigen. Want dat kan toch niet: een Partij met fascistische trekken in ons midden!? Maar dat is hetzelfde wegkijken als die destijds de opkomst van het fascisme van voor de Tweede Wereldoorlog mogelijk maakte. Och nee, nu maak ik toch weer een demoniserende opmerking! Foei toch..

1 Reactie
JanJansen17
JanJansen1729 aug. 2011 - 21:22

""Och nee, nu maak ik toch weer een demoniserende opmerking! "" Met andere woorden; de vergelijkingen zijn te veel, te groot om aan voorbij te gaan. Dat er allerlei zijwegen of uitvluchten worden gevonden om het dan toch maar geen fascisme te noemen, want dat ligt zo gevoelig, is mijn inziens verspilde energie. Het fascisme verzandt in de discussie zelf i.p.v. dat dhr. Wilders en de PVV het onderwerp van het debat moeten blijven. Dat daar de term fascisme bij wordt gebruikt is niet geheel toevallig, daar zijn redenen voor die telkenmale weer naar voren komen!!

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

..[ Riemen heeft het nu zwaar te verduren. ].. Dat valt wel mee. Links columnisten en reageerders dragen hem op handen. Een linkse burgemeester subsidieert hem. Linkse journalisten geven hem een erepodium in hun praatprogramma's.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten29 aug. 2011 - 21:22

Ja, klopt. Logisch toch Piet? Kwantumkop doet verder geen ruk, wil geen gesprek met kritische mensen en blaat onnozele retoriek voor Henk en Ingrid opdat ze hem allemaal over dam volgen naar de afgrond.

sam tosha
sam tosha29 aug. 2011 - 21:22

Volgens de pvv heb je een achterlijke woestijn ideologie en een bende linkse, vegetarische, moslim knuffelende, subsidie slurpende, klimaat hoaxende, milieu terroristen aan de éne kant (de verkeerde) en de o zo superieure Joods - Christelijke cultuur (letterlijke woorden wilders) aan de andere kant. Nationaal - Socialisme dan Han? En die stroming heeft zich in het verleden wél tot fascisme 'ontwikkeld'

1 Reactie
maclofty
maclofty29 aug. 2011 - 21:22

=== Nationaal - Socialisme dan Han? En die stroming heeft zich in het verleden wél tot fascisme 'ontwikkeld' === Ik weet niet of je al lang hier ronddoolt, maar het is al menig maal uitgelegd en als je goed historisch onderwijs had genoten, is deze opmerking totaal overbodig. Ik zou zeggen, pak de boeken en doe je schooltijd over. Ik leg het niet meer uit want daar wordt ik zo moe van en dan geloof je me ook nog niet terwijl ik het met feiten ondersteun.

lancelot2
lancelot229 aug. 2011 - 21:22

Links is bang, héél bang voor de PVV cq Geert Wilders. Er worden zelfs mummie`s tot leven gewekt om de PVV te beschadigen. Wim Kok, Dries van Agt, Ruud Lubbers.........enz. Dan zit de ANGST wel héél hoog!

2 Reacties
Ryder
Ryder29 aug. 2011 - 21:22

...mummie`s tot leven gewekt om de PVV te beschadigen... Die "mummies" hebben zichzelf aangediend en echt links zou ik ze ook niet willen noemen. Het beschadigen van de PVV kun je het beste aan de PVV zelf overlaten. Een van de weinige dingen waar ze goed in zijn.

janjansen10
janjansen1029 aug. 2011 - 21:22

Het geweten?? Dat is mijns inziens echt het probleem in Nederland. We worden gegijzeld door een groep mensen die menen het geweten van Nederland te vormen, terwijl deze groep nog geen 1/10 van de bevolking betreft. Het meerendeel van de Nederlanders deelt de PVV standpunten niet!! Aan hen de oproep om zich meer te laten horen!

Bernie2
Bernie229 aug. 2011 - 21:22

Fascist of niet, Wilders reist komende week af naar Duitsland om de kakelverse Duitse PVV-versie Die Freiheit te helpen lanceren. Want: één op de tien Duitsers wil Hitler terug. Blijkbaar heeft de fascist destijds niet genoeg ellende aangericht en moeten ditmaal de moslims Entlöst werden. Juist in het land waar het fascisme op zijn bruinst was, helpt Wilders nu dus een nieuwe vrijheidsbeperkende partij in het zadel. Want de weinig charismatische Die Freiheit oprichter René Stadtkewitz kan het niet alleen. Moslimjager Wilders (met al zijn Europese aspiraties) moet de nu al tanende club redden. Toch bevindt Stadtkewitz zich in uitstekend gezelschap. Naast Wilders is daar bijvoorbeeld blogger Stefan Herre die zijn beste gestrekte rechterarm voorzet om Die Freiheit de hemel in te schrijven. Zo schrijft hij nav. de racistische moord op een zwangere moslim apotheekster (die hij kopvodslet noemt) "...en dan ook nog eens een moslim in een buik minder!" Oprukkend rechts-extremisme. Dit is de sfeer waar xenofoob Wilders instapt om zijn goede diensten aan te bieden. In Vrij Nederland een goed artikel: http://bit.ly/pC1ukx

2 Reacties
Charta46
Charta4629 aug. 2011 - 21:22

[Oprukkend rechts-extremisme. Dit is de sfeer waar xenofoob Wilders instapt om zijn goede diensten aan te bieden.] Zeer interessant artikel, ik denk dat het weer tijd wordt een abonnementje van de VN te nemen.

JoopSchouten
JoopSchouten29 aug. 2011 - 21:22

Jezus Bernie ! Ik lees je link naar het artikel van VrijNederland net.: Wat Mussert niet lukte doet Kwantumkop straks nog andersom: Wilders wil dat Duitsland zich bij 'ons' aansluit als zijn proto-fascistoïde nationaal ultra-rechtse PVV hier aan de macht is gekomen (...). René Stadtkewitz wordt dan in de ogen van zogenaamd 'linkse democratische duitsers' als collaborateur gezien. Geintje. ; ) ... Dit vond ik wel opmerkelijk uit het stuk: 'De kans dat Stadtkewitz het op 18 september ook werkelijk zal redden, is volgens de peilingen niet echt groot. Net als de andere extreem-rechtse partijen zal hij de kiesdrempel van 5 procent niet overschrijden. Zijn partij maakt wel meer kans dan de neonazi's van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en de rechts-radicale antimoskeebeweging Pro Duitsland om in de Berlijnse deelraden zetels te winnen.' De aanhang is er. Een extreem-rechts potentieel was er altijd al. Ook nu vindt 1 op de 10 Berlijners (12 procent) dat Duitsland wel weer een Führer kan gebruiken; 11 procent denkt dat er een verschil gemaakt kan worden tussen waardevol en unwertes leven; 12 procent vindt dat de invloed van Joden ook nu nog te groot is. En 16 procent wil buitenlanders het liefst het land uitzetten zodra de werkgelegenheid krimpt.' Als de aanhang van al deze mensen op 'Die Freiheit' stemt wordt de kiesdrempel overschreden lijkt me (...). ... 'De Duitse Vrijheidspartij distantieert zich van zulke tendensen en probeert 'als fatsoenlijk-rechts' bij de kiezers over te komen. Net als de PVV en andere Europese anti-islampartijen heeft Die Freiheit de Noorse moordaanslagen direct veroordeeld, elke verantwoordelijkheid voor het islamofobe klimaat verontwaardigd van de hand gewezen en vooral 'links' van ophitsing en heksenjacht beticht.' Ja, die opgeklopte haat tegen zogenaamd links is nu wel bekend. De onderbouwing ontbreekt echter nog steeds. Het schijnt 'iets' te zijn (...). Maar dat ze proberen als 'fatsoenlijk' over te komen spant de kroon. ... 'René Stadtkewitz: 'Wanneer het lukt om ons van gekken en idioten te vrijwaren, dan zullen we de politiek net zo op z'n kop zetten als de Groenen dat in de jaren tachtig deden.' ' Zo lijkt het net of hij een fatsoenlijke man is en zijn partij 'normaal'. Zijn vrienden op deze reunie zijn echter nogal 'zwaar onfatsoenlijk' (en dat is een understatement). Uit het VN-artikel: 'De nationaal-conservatieve Freysinger; Kamerlid voor de Zwitserse antimoskeepartij SVP. Spencer; blogger van Jihad Watch. Met Pamela Geller was hij oprichter van de club die in New York de protesten organiseerde tegen de bouw van een moskee een paar straten verwijderd van Ground Zero.' Creeps. ... Wat zou Rutte hiervan vinden?

andjusticeforallgraag
andjusticeforallgraag29 aug. 2011 - 21:22

Om te beginnen neem ik deze gelegenheid alvast om onze één miljoen muslim medelanders een heel fijne Suikerfeest morgen te wensen! De laatste tijd (vanwege het slechte weer!) heb ik naar behoorlijk veel BBC programma's gekeken. Ik merk dat die allochtonen in Groot-Brittannië redelijk vaak en behoorlijk veel in beeld komen op de Britse-tv: als presentatoren, in bijrolletjes en soms zelfs een hoofdrol bij de ontzettend populaire Britse detectives enz. Ondanks de trieste rellen in Engeland een tijdje geleden, deze positieve beeldvorming via de media (vooral op tv) zal helpen om allochtonen overal beter accepteren te worden door de autochtonen. Zullen al die nederlandse tv zenders vooral NOS en NTR (en ook die commerciële zenders hoop ik) dat ook proberen (meer) te doen? Dat zal een positieve bijdrage zijn aan de onderlinge relaties in ons land tussen die bijna twee miljoen allochtonen (moslim en non-moslim) en die 14,5 tot 15 miljoen autochtonen.

1 Reactie
andjusticeforallgraag
andjusticeforallgraag29 aug. 2011 - 21:22

Het Suikerfeest is in Nederland vandaag al begonnen: mijn excuuses!

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

Wilders is autoritair omdat dat natuurlijk nodig is als je je kamerleden selecteerd uit ex-gevangenen. Daarnaast is de PVV sociaal economisch links dankzij de hand van Bosma. In het migratievraagstuk is de PVV rechts omdat je anders niet sociaal economisch links kan zijn. Een verzorgingsstaat en immigratie gaan niet samen aldus de oude Drees. Partijen die zowel sociaal economisch links zijn als vwb immigratie ook links die brengen het land en daarmee hun eigen achterban naar de voedselbanken.

1 Reactie
JanJansen17
JanJansen1729 aug. 2011 - 21:22

"" Een verzorgingsstaat en immigratie gaan niet samen aldus de oude Drees. "" "" Partijen die zowel sociaal economisch links zijn als vwb immigratie ook links die brengen het land en daarmee hun eigen achterban naar de voedselbanken. "' En tot wie richtte Vadertje Drees zich, tot welke partijen? U bent wel héél creatief om de huidige bezuinigingen aan de sociaal democraten toe te schrijven. Het is toch echt de PVV die als gedoogpartij mede creator is van alles wat er op derde dinsdag in september zal worden gepresenteerd, het valt echt niet langer meer te ontkennen

BasVV
BasVV29 aug. 2011 - 21:22

Sorry Han: Ik ben geen PVV-er. Maar ik vind je redenering niet van deze tijd. Er is wel degelijk iets aan de hand. Dat is namelijk dat een Europa ons van onze nationale identiteit wil ontzien. Mag ik een vraag stellen. Ben jij een Italiaan. Of een Pool. Of een Griek. Als je op dat alles ja kunt beantwoorden. Waarom schrijf je dan nog in het Nederlands.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

Ik schrijf in het Nederlands omdat jij dat begrijpt en mijn teksten bij jou gevoelens tot leven brengen.

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

Han goed stuk, Laten we geen historische etiketten meer plakken. Een mens die in het verleden leeft is als een rat die wroet in het afval van zijn tijd. (Freek de Jonge) Ik woonde eens op een etage van een dorps huis ergens aan de Spaanse kust. Boven mij woonde een lieve oude dame van.....geen idee....oud. Ik kende haar van de lift, waar we elkaar af en toe tegen kwamen in ik haar hielp met het naar boven brengen van boodschappen....ze was een stukje perkament met een lieve tekst, gaf me altijd vers fruit van haar kinderen....Zo overleed ze op een dag... De bovenverdieping werd ingenomen door een jong stel met 2 kleine kinderen. Het was gedaan met de rust, hakken (niet al te veel maak vaak) kindergehuil, een enkele ruzie, feestje..muziek, gelach... Mijn woning veranderde. Eerst het lieve oude mensje die ik zo ik kon hielp met wat dan ook wanneer zij het vroeg, of niet, en die ik nooit hoorde, behalve af en toe de tv. En daarna dat gezin met al hun geluid. In het begin werd ik er gek van, het was gedaan met mijn "rust" totdat ik de vader (Paco) met de 2 kinderen (Joana en Pau, 4 en 2 jaar oud)op een dag tegen kwam op de trap en we babbelden. De kinderen waren ongeduldig want ze wilden naar het park. De moeder (Anna) nieuwsgierig, door de herrie die de kinderen nog in het trappenhuis maakte stak haar haar hoofd om de deur. Ik besloot ze uit te nodigen om een keer wat te komen drinken maar Paco was me voor...... Ik heb nooit meer last van hun gehad. Laten we het probleem hedendaags aanpakken. De multiculti is een feit: Laten we de mensen die problemen hebben integratie programma's laten volgen. De kennismaking met verschillende culturen werk vaak zeer verhelderend. In plaats van meer eisen te stellen aan de nieuwe Nederlanders kunnen we net zo goed eisen stellen aan de oude Nederlanders op dat zij leren leven met hun nieuwe buren.

1 Reactie
FransLenaen
FransLenaen29 aug. 2011 - 21:22

@ Marc 'Laten we de mensen die problemen hebben integratie programma's laten volgen. De kennismaking met verschillende culturen werk vaak zeer verhelderend. ' --- Ondergetekende heeft een aantal jaar in een islamitisch land gewoond. Ik heb alle misstanden (inclusief flagrante discriminatie jegens niet-moslims, joden, homo's en vrouwen) gezien en heb werkelijk geen enkele behoefte om me nog nader te verdiepen in deze cultuur. Inderdaad is multiculti een feit en we moeten er het beste van maken, maar ik zal me blijven verzetten tegen misstanden.

boterletter
boterletter29 aug. 2011 - 21:22

"Van een redelijke gedachtenwisseling is geen sprake meer sinds Pim Fortuyn voor het eerst "U demoniséért mij!" kraaide en daar zonder problemen mee weg kwam." Dood... dus geen enkel probleem. Kennelijk.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

Dit is een kwaadaardige opmerking die nergens op slaat. Als er vergelijkingen werden getrokken tussen het gedachtengoed van Pim Fortuyn en zekere politici uit het verleden, begon hij over dat demoniseren te kraaien en dat pikte iedereen. Of meen je dat door de discussie een klimaat is geschapen, waardoor hij werd doodgeschoten? In dat geval moeten we discussie over het door Wilders geschapen klimaat en meneer Breivik maar weer eens openen. Maar 't is aan jou. I k maak die gevolgtrekking niet.

boterletter
boterletter29 aug. 2011 - 21:22

De kern van mijn betoog wat betreft mijn reacties in deze draad ligt volgens mij daarin dat u, de schrijver van dit artikel, kennelijk iemand gevonden heeft die klaarblijkelijk volgens u nog beter kan demoniseren dan uzelf: de heer Wilders. Althans, dat ga ik nu proberen te onderbouwen. Iets anders kan ik niet uit dit artikel opmaken, naar beste weten. Ik kan trouwens ook demoniseren, dat is heel gemakkelijk, u hebt het gemerkt. Een onderhuidse reactie gaan plaatsen en dan verontwaardigd gaan roepen: "Wijst u me maar aan waar ik 'kwaadaardig' zou zijn." Leuk hoor, ik zie hier echter veel van dat soort fratsen. Een kleine demonstratie van mijn kant leek me dan ook gepast in dezen.. Maar... is dit demoniseren nu VOLLEDIG de schuld van Pim, ik kaart dat aan, omdat u meer dan een keer de daden van Pim aanhaalt in deze discussie.. Dacht het niet, he? Vandaar dat ik mezelf op werp door te schrijven wat ik denk . We zijn toch verantwoordelijk voor onze EIGEN daden. Niet in de eerste plaats voor wat anderen doen. Als een familielid van mij iemand doodschiet, maakt dat mij dan GELIJK ook schuldig aan deze daad? Waarom denkt u dat er in de eerste plaats, zwaarbevochten, wetten bestaan onder de mensen? Ik was overigens ook geen fan van Pim wat demonisatie van anderen aangaat, door bepaalde uitspraken richting specifieke personen te doen. Iets met man en paard, waaraan een ieder dus, die daaraan meedoet, voorbij gaat aan de problemen an sich. Laat ik dat voorop stellen. Het is nooit goed een zondebok aan te wijzen voor die problemen waarvoor we allen verantwoordelijk zijn in dit land. Daar begint het gedonder al. Het is geen blijk van eigen kracht, eigen vermogen. Het vermogen van de mensheid in het algemeen om zaken, uiteindelijk, zo goed als menselijkerwijs mogelijk is, te regelen onderling, of tot een goed einde te brengen. Dat is toch het voornaamste in deze hele kwestie waar ik van uit zou willen blijven gaan. Een positieve gedachte dus.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos29 aug. 2011 - 21:22

Ik denk dat je een beetje aan het raaskallen bent. We zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor onze eigen daden maar daar blijft het niet bij. Aanzetten tot haat is een daad. En ja, je kunt 'medeplichtig' zijn aan het creeren van een politiek klimaat van haat. Iedereen is er altijd als de kippen bij om te betogen dat Hitler zo'n ophitser was en dat het logisch is dat je door de retorische kracht van zo'n demagoog op sleeptouw laat nemen. Nu hebben we zelf een blonde demagoog (nee, hij is geen Hitler) en nu duiken ze bij rechts. Nee hoor wij hebben niets met Breivik te maken. Nee, maar wel andersom. En plotseling heb je dan toch iets met elkaar te maken.

Patrick Faas
Patrick Faas29 aug. 2011 - 21:22

"De meeste fascistische bewegingen hadden ook denkbeelden over de natuurlijke superioriteit van de eigen groep. In dat sjabloon laat de PVV zich niet persen." In dat sjabloon laat Wilders zich wel persen, want "Onze cultuur is beter dan achterlijke islamitische" is een bekend citaat van Wilders. "Conclusie: de PVV is een rechts-autoritaire beweging. Als zodanig passen leider en partij in een oude Europese traditie met wortels tot in de achttiende eeuw. Denk bijvoorbeeld aan de politieke denker Joseph LeMaistre." Wat een onzin. Joseph LeMaistre? Dat was een monarchist en een voorstander van een katholieke staatskerk. Dat is Wilders geen van beide. Joseph LeMaistre was een katholieke moralist en als zodanig tegen joden en intellectuelen. Alleen dat laatste deelt hij met Wilders, die we zeker geen moralist kunnen noemen. Nee, Han van der Horst, noem Wilders nou maar gewoon een 'neo-nazi' of gebruik zijn eigen term daarvoor: 'anti-islamidealist.' Verdedig hem niet, maar val hem aan.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

Patrick, neem van mij aan, LeMaistre is breder dan je nu schetst en hij heeft heel veel invloed gehad.

jaapmolenaar
jaapmolenaar29 aug. 2011 - 21:22

Tjonge! Dank, dat onze kennis door Han van der Horst op een hoger niveau is gebracht, dat wij nu allemaal weten wat het wezen van de PVV is! Meer van dit soort hoog intellectuele schrijfsels aub!

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst29 aug. 2011 - 21:22

You ain't seen nothing yet.

Lejoo
Lejoo29 aug. 2011 - 21:22

Waarom reageren PVV'ers (of symphatisanten) zich als door een bij gestoken, terwijl PVV'ers zich bedienen van verwijzingen naar Hitler Duitsland om hun tegenstanders verdacht te maken? Een citaat uit een korte lezing van de theoloog en conservatief Lucas Hartong van PVV Europa. Hierin schets een doembeeld van een onheilspellend gevaar dat Nederland en Europa bedreigd. Het eindigt met een analogie naar München in 1938. Geachte Han van der Horst, hoe dit te duiden? Wordt er hier gesuggereerd, dat 'linksigen' de collaborateurs zijn van een fascistische ideologie? “Afsluitend. Het conservatisme is er om ´te beschermen en in ongeschonden toestand te bewaren´. De dagelijkse realiteit gebiedt te zeggen dat dit een zeer nobel streven is dat helaas lang niet altijd gerealiseerd kan worden door de immense weerstand en tegenstand die wij als PVV ervaren in Europa. Wel hopen wij met al onze krachten Nederland te beschermen voor nog veel erger. En misschien kunnen we, door dat te doen met onze beperkte middelen, ook Europa beschermen voor erger. Het conservatisme mag dan niet zo sterk lijken, het mag haar stem nooit laten verstommen. Marcello Pera, oud-president van de Italiaanse Senaat, schreef het zo duidelijk op: “De rol die het conservatisme speelt is, helaas, niet zo sterk. Relativisme heeft onze christelijke verdediging verzwakt en ons voorbereid op of geneigd gemaakt tot overgave. Het heeft ons ervan overtuigd dat niets meer waard is om voor te strijden of een kans te wagen. (…) Er waait een ongure wind door Europa. Men schijnt te denken dat alles wat wij hoeven te doen is wachten of de andere kant opkijken, tot alles overwaait. Dan zullen de problemen vanzelf verdwijnen en zelfs mensen die ons bedreigen, zodat alles uiteindelijk weer goed komt. Dezelfde wind blies door München in 1938. Hoewel deze wind lijkt op een zucht van verlichting, is het in werkelijkheid een tekort aan adem. Het zou wel eens de doodsadem kunnen worden van een continent dat niet langer begrijpt welke principes waard zijn om in te geloven en vervolgens alles door elkaar mengt tot een rhetorische potpourri.” http://conservatieforever.blogspot.com/2010/01/boeiende-hartong-en-fijn-onderling.html

1 Reactie
Lejoo
Lejoo29 aug. 2011 - 21:22

Correctie (dyslectie): 'Hierin schetst hij een doembeeld van een onheilspellend gevaar dat Nederland en Europa bedreigt.'

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

["De meeste fascistische bewegingen hadden ook denkbeelden over de natuurlijke superioriteit van de eigen groep. In dat sjabloon laat de PVV zich niet persen. Dat is glashelder. Aan de andere kant zijn er wel punten van overeenkomst aan te wijzen, zoals de afkeer van mensen die "anders" geloven. "] Het is zelfs het tegenovergestelde. De aanhang van de PVV moet het hebben van de "inferioriteit" van andersdenkenden, m.n. van mensen uit "niet-westerse landen" zonder er zelf enige "trots" aan te ontlenen. Deze bescheidenheid lijkt nobel maar is juist beschamend. En dat merk je ook bij die aanhangers. Je merkt aan alles dat ze zich in feite schamen. Voor zichzelf en voor hun leider. Dat is logisch. In discussies gaan ze praktisch altijd onderuit omdat ze überhaupt al weinig kennis hebben, maar ook omdat hun argumenten nooit enige onderbouwing heeft. Je kunt wel eindeloos lopen zeuren over de dreiging van de islamiseren maar als je leider zelfs niet in staat is om die concreet aan te wijzen houdt je niet veel over. Voeg daarbij dat de PVV/Wilders nog nooit een concreet plan of idee hebben gehad waardoor het voor iemand beter wordt, nog niets hebben gepresteerd om de wereld er mooier uit te laten zien of om te voorkomen dat mensen het slecht(er) krijgen. Het (Duitse) fascisme kon zich terecht beroepen op een groot aantal verbeteringen van de leefomstandigheden in een recordtijd. Onder Hitler heeft Duitsland binnen een paar jaar ontwikkeld van een betrekkelijk arm land, mede veroorzaakt door de verplichten die ze had t.g.v. het verliezen van WOI, tot veruit het rijkste en welvarendste land van Europa en zelfs van de wereld. Dat achter het beleid een filosofie van untermensch/übermensch school maakte voor de meeste Duitsers (en veel Europeanen) niet veel meer uit. Het "Wilderianisme" kent deze trots niet. Toch is het "trots" op iets zijn één van de belangrijkste drijfveren van de mens om iets te presteren en te functioneren. Dat beging al heel jong. Eén van de eerste grote prestaties in een mensenleven is het volpoepen van het potje. "Gróóóóóóte jonge/meid!!!!" wordt er geroepen. Wilders-aanhangers willen nog steeds graag dat ze gecomplimenteerd worden voor hun gezeik en gescheit.

1 Reactie
juliusvold
juliusvold29 aug. 2011 - 21:22

Hallo Henk. Lees overigens met plezier je heerlijke geschreeuw jegens PVV-stemmers. Welnu: ik ben er 1. Ik schaam me helemaal niet; integendeel. Waarom? Omdat ik vind dat Wilders op veel punten gelijk heeft wat betreft de analyse van problemen.

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2011 - 21:22

Beste Henk, het is geschijt. Maar raar dat dit kabinet in deze moeilijke periode moeiteloos overeind blijft, dit alles met de samenwerking met de PVV. Het CDA en VVD kunnen probleemloos samenwerken, dit in tegenstelling wat jij in een lange bijdrage denkt te moeten fulmineren. Het kabinet VVD en PVV en CDA zijn een hechte coalitie. Dus die leeghoofdigheid zul je dan toch op een andere plek moeten zoeken. Mocht je niet uit die zoektocht komen, dan wil ik jou daar wel behulpzaam bij zijn. Maar ik denk dat , dat zich moeiteloos laat vinden.....

1 Reactie
Latok
Latok29 aug. 2011 - 21:22

Het onderwerp is de "aard van de PVV" niet dat wat jij allemaal aanhaald. Beetje de weg kwijt?