Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het werkelijke debat moet gaan over het neoliberalisme

  •  
25-02-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
660 keer bekeken
  •  
49390291577_cf5a773be9_k

© cc-foto Loz Pycock

In het neoliberalisme gaat de politiek voornamelijk over cultuurgebonden kwesties, zoals de taal en de zeden, nationale feestdagen, het dragen van de nikab, luidruchtige groepen op straat, enz
De term neoliberalisme is een aanduiding van de wereldwijde trend om de invloed van commerciële bedrijven te vergroten en de directe invloed van de staat te verminderen door zoveel mogelijk te privatiseren. De verwachting is dat de samenleving dan beter, effectiever en efficiënter functioneert. Het neoliberalisme legt de nadruk op regulering door maatschappelijke krachten. Daardoor gaat men voorbij aan het gegeven dat die krachten niet evenredig over alle bevolkingsgroepen of individuen zijn verdeeld. En daarmee worden wezenlijke maatschappelijke problemen onvoldoende onderkend.
Het neoliberalisme is inmiddels tot alle geledingen van de samenleving doorgedrongen. Het leidt onvermijdelijk tot polarisatie, waarin zaken op scherp worden gezet omdat groepen met verschillende belangen in het maatschappelijk krachtenveld tegenover elkaar komen te staan. Dat zien we in het politiek maatschappelijk debat waar thema’s als vluchtelingen, migratie, zwarte piet, slavernij, man/vrouw verhoudingen, genderneutraliteit als probleem worden gepresenteerd, wat de verdeeldheid in de samenleving voedt.
Zelfs ons boegbeeld Van Dissel liet zich verleiden tot de uitspraak dat de coronaproblemen in de verpleeghuizen veroorzaakt worden door een laag opleidingsniveau van de medewerkers. Maar de problemen in de verpleging en de verzorging worden veroorzaakt door lage lonen, slechte arbeidsvoorwaarden, tekorten in adequate hulpmiddelen, marktgericht management en bureaucratische controle.
Het neoliberalisme is niet enkel een politieke stroming, het is doorgedrongen in al onze maatschappelijke systemen en in het denken van de mensen. Zo kijkt de globalistische meritocratische elite neer op de lager opgeleide of minder gefortuneerde medeburgers, die zelf verzuimd zouden hebben hun kansen te benutten. Voor de elite is het leven maakbaar als je maar in jezelf investeert en participeert in hoger onderwijs, innovaties, ondernemerschap en technologie.
Bankiers, verzekeraars, communicatiebedrijven en nutsbedrijven houden de mensen in hun greep met contracten die men wel aan moet gaan en waar men vervolgens aan gebonden is. Vrijwel alle burgers worden gedwongen om mee te doen met de hoofdstroom van ons huidige economisch denken, dat gericht is op groei, globalisering, verhoging van efficiency en schaalvergroting. Daarin past de gewoonte dat arbeiders nauwelijks meeprofiteren van een positief ondernemingsresultaat, terwijl er wel loonoffers worden gevraagd als het slecht gaat. Het zijn vooral de CEO’s en de aandeelhouders die de winsten opstrijken. Zo worden de rijken rijker, terwijl de armen maar een klein graantje mee mogen pikken.
De samenleving is de afgelopen 20 jaar door het neoliberalisme op zijn kop gezet door de privatisering en het stimuleren van marktwerking bij maatschappelijke basisvoorzieningen zoals onderwijs, zorg, energievoorziening, afvalverwerking, infrastructuur of openbaar vervoer. In al deze sectoren is enerzijds kostenbesparing op arbeid en anderzijds de controlebureaucratie toegenomen, met als gevolg meer werkdruk en minder dienstverlening.
Inmiddels gebruikt het neoliberaal systeem de moderne media als publiciteitsmachines. De media moeten als output hoge kijk- luister- of leescijfers behalen, wat voortdurend wordt gemonitord. Om het gewenste resultaat te bereiken wordt gezocht naar sensatie en polarisatie, waarvoor zo nodig nieuws wordt gemaakt. De media mogen niet te kritisch zijn ten aanzien van de heersende stroming. Dus de markt wordt verheerlijkt, ook vanwege de reclame-inkomsten, en de overheidsbureaucratie mag aan de kaak worden gesteld.
Door de invloed van de media en vertegenwoordigers van de neoliberale stroming zijn heersende mantra’s: vrije handel creëert welvaart, technologie lost problemen op, religie is uit de tijd (behalve de religie van de groei-economie), verlaging van belasting is goed voor ons allemaal, er moeten prikkels worden gegeven om aan het werk te gaan, vooral financiële prikkels, iedereen moet voor zichzelf opkomen.
In het neoliberalisme gaat de politiek niet langer over de eerlijke verdeling van middelen tussen arm en rijk, maar voornamelijk over cultuurgebonden kwesties, zoals de taal en de zeden, nationale feestdagen, het dragen van de nikab, luidruchtige groepen op straat, enz. Verschillen in cultuur of opvoeding zouden dan ten grondslag liggen aan de verslechtering van wijken en buurten, in plaats van de armoede en de maatschappelijke tweedeling. Toch is de beschikbaarheid van betaalbare woningen en de vermarkte toegang tot basisvoorzieningen in steden als Amsterdam of Rotterdam de belangrijkste oorzaak van verpaupering. Een fatsoenlijke woning is slechts voor de minderheid van de bevolking beschikbaar, en het is voor veel mensen lastig de weg te vinden in de doolhof van voorzieningen en de criteria voor gebruik.
Het neoliberalisme verdraait de feiten door van het gebrek aan middelen een cultuurprobleem te maken. Een minderheid van de Nederlanders, namelijk de hoger opgeleiden en kapitaalkrachtigen dragen het cultuuraspect graag uit, en weten zich gesteund door een politieke meerderheid. De partij die dit spel de laatste 10 jaar het beste weet te spelen is de partij voor vrijheid en democratie. Deze partij gaat gemakshalve voorbij aan het feit dat kapitaalmigratie de samenleving veel meer schaadt dan arbeidsmigratie of de instroom van andere culturen.
De sociale gedachte zoals Martin Luther King die 50 jaar geleden verwoordde is nog steeds waardevol: “het gaat om het smeden van een brede coalitie van werkenden zonder acht te slaan op ras, geslacht of geloof. Wat we met elkaar delen is de behoefte aan gezond voedsel, schone lucht, goede woningen, onderwijs, prettig werk, een redelijk inkomen, goede zorg, inspraak en medezeggenschap.” Wie dit niet onderkent laat zich onderwerpen aan de meedogenloze wetten van het grootkapitaal.
Daar tegenover staan de uitgangspunten van een samenleving waarin de menselijke waarden centraal staan. Het gaat om de gedachten dat economie geen doel is, maar middel, dat het niet om kwantiteit van output gaat maar om zinvolheid en kwaliteit van werk, dat het korte termijn resultaat plaats moet maken voor lange termijn denken en handelen, en dat we samen voor de uitdaging staan om de aarde leefbaar te houden en de grote verschillen in beschikbare middelen op te heffen. Samenwerken, samen leren, en samenleven is daarom de kern van een aanpak die het neoliberalisme kan keren.
Raf Daenen, docent maatschappelijke ontwikkeling. Mede auteur van boek “Perspectief op een maatschappij in crisis; Samen leren, samen werken en samen leven”.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (91)

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 feb. 2021 - 12:49

“In het neoliberalisme gaat de politiek voornamelijk over cultuurgebonden kwesties, zoals de taal en de zeden, nationale feestdagen, het dragen van de nikab, luidruchtige groepen op straat, enz” Cultuurgebonden kwesties zijn niet voorbehouden aan het neoliberalisme, bovendien is de term hier uiterst beladen, het is een term van Jan Marijnissen die zegt het hier te hebben geïntroduceerd en de sp als frame om partijen te compromitteren, het voetstuk van schone handen om te proberen anderen te knevelen, onderdrukken en beschuldigen, daarom is die term wat mij betreft besmet en vermijd ik het als de pest, bovendien schurkt de sp tegen dezelfde cultuurgebonden kwesties aan, al dan niet verborgen.

24 Reacties
Zapata
Zapata26 feb. 2021 - 15:24

Nee hoor, de term was hier in 1938 al bekend en ook tijdens de oprichting van de VVD waren er diverse rechts liberalen die zich er sterk mee verbonden voelden. https://decorrespondent.nl/10426/neoliberalisme-is-de-schuld-van-alles-toch/1114113591734-5021aded

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 feb. 2021 - 16:20

"Nee hoor, de term was hier in 1938 al bekend en ook tijdens de oprichting van de VVD waren er diverse rechts liberalen die zich er sterk mee verbonden voelden." Dan heeft Jan M. gelogen, verbaast me niet, op 15.30 kan je het hem horen verkondigen, daarom schrijf ik ook dat hij zegt het te hebben geïntroduceerd, voor de rest zit hij Hammelburg zand in de ogen te strooien en hoog van de toren te blazen, iemand als Ischa Meijer had hem allang doorgezaagd. https://www.youtube.com/watch?v=9NrkGq-yX1g

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 feb. 2021 - 16:29

aanvulling, ontstaan en introduceren zijn verschillende dingen.

Zapata
Zapata26 feb. 2021 - 21:00

Het is totaal niet interessant wat ene Jan M er over heeft gezegd maar wel wat het fenomeen neoliberalisme inhoudt. En dat tegenwoordig bijna het hele politieke spectrum het bestaan er van erkent. (VVDers en sommige rechtse PvdAers hebben er moeite mee) en dat breed gedragen wordt dat het neoliberalisme toch wel enorme schadelijke gevolgen heeft. Wat jammer dat u dat niet wilt zien zuiver en alleen omdat u een hekel aan de SP heeft.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin26 feb. 2021 - 23:21

“Het is totaal niet interessant wat ene Jan M er over heeft gezegd maar wel wat het fenomeen neoliberalisme inhoudt.” Natuurlijk wel als bij de hele sp gemeente hier dat woord in de mond bestorven ligt, in navolging van Jan M., wat mij betreft de politicus geworden sekteleider, of andersom, maar zeker bestaat het fenomeen, daar geen misverstand over, sinds jaar en dag roep ik hier dat Rutte’s geheime agenda ons naar (republikeins) amerikaanse politiek leidt, dat het begrip in 1938 is ontstaan vind ik op mijn beurt weinig interessant. “ (VVDers en sommige rechtse PvdAers hebben er moeite mee) en dat breed gedragen wordt dat het neoliberalisme toch wel enorme schadelijke gevolgen heeft.” Ik wil weten welke pvda politici daar moeite mee hebben, het liefst met redenen, een betrouwbare link is welkom. “Wat jammer dat u dat niet wilt zien zuiver en alleen omdat u een hekel aan de SP heeft.” Daar heb ik zonet antwoord op gegeven en zeker heb ik een bloedhekel aan de sp omdat een partij die zo meedogenloos met haar leden omgaat in mijn ogen nooit sociaal kan zijn, een zelfreflectie van een krokodil, als sociaal gedrag niet geïnternaliseerd is dan verwordt dat socialisme niets anders dan een machtsmiddel m.i., ik vind het daarom eerder een steenrijke hindermacht dan een politieke partij, nep.

Paul Spijkers
Paul Spijkers27 feb. 2021 - 1:16

De beladenheid van de term ligt aan de inhoud van het programma. Een programma dat al van voor WWI is. Dat er op neer komt dat de regering zich niet ober het volk hoeft te bekommeren zodat wil van het volk uit de regering blijft zodat de regering de kapitalisten niet zal storen en de regering van de kapitalisten blijft. De rest, over geld aan de kapitalisten geven zodat het mischien tot de werkers neerdaalt, en meer vrijheid door minder nationaal representatieve zelfbeschikking, zijn verkoop praatjes gehuld in vage woorden.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 feb. 2021 - 11:06

reactie op Paul Spijkers 27 februari 2021 at 02:16 Klinkt als Rutte in een notendop, trickle down tot we er bij neervallen.

Zapata
Zapata27 feb. 2021 - 11:26

@Bahghwandin Van Kok tot aan Dijsselbloem. Diverse PvdA economen maar dat mag je zelf nalezen. https://www.wbs.nl/publicaties/boekessay-over-het-neoliberalisme-de-pvda Verder denk ik dat je aanvallen op de SP nogal behoorlijk overtrokken zijn en ik voel daar een andere reden achter.

Zapata
Zapata27 feb. 2021 - 12:12

Uw PvdA economen die juichend van enthousiasme het neoliberalisme omarmden maar tegelijkertijd dat woord nooit gebruikten. https://merijnoudenampsen.org/2016/05/15/de-ideologische-veren-van-rick-van-der-ploeg/

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 feb. 2021 - 12:46

Zapata, bedankt voor de links, ik ga daar kennis van nemen en kom daar later op terug, ik weet niet of een naam overschrijven zo moeilijk moet zijn dat het verminkt wordt. “Verder denk ik dat je aanvallen op de SP nogal behoorlijk overtrokken zijn en ik voel daar een andere reden achter.” Die mag je best benoemen hoor, ik hou niet zo van geheimzinnigheid.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 feb. 2021 - 17:25

Zapata, hele lappen tekst, ik vraag me af of je zelf wel begrijpt waar het over gaat of is het een kwestie van een kinderhand is gauw gevuld, anders de klok horen luiden, de link naar de Wiardi Beckman stichting is in feite een boekbespreking aangevuld met commentaar van deze of gene waaruit zou blijken dat de pvda verraad pleegde zoals Jan M. dat zo plastisch weet te brengen, een voorbeeld: “Van Lith en Hellema wijzen de WAO-crisis aan als sleutelmoment voor de veranderingen binnen de partij. In de aanloop naar de verkiezingen van 1989 had de PvdA meerdere malen gesteld dat er niet bezuinigd zou worden op de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO). In 1991 echter werd besloten om de duur van WAO-uitkeringen sterk in te perken en te koppelen aan het laatst verdiende loon. Na felle protesten werden ook bestaande gevallen onder de vijftig jaar ontzien, ‘maar in ruil voor de gedane toezeggingen [werd] de koppeling tussen lonen, ambtenarensalarissen en uitkeringen weer ingetrokken’[5] wat grote gevolgen had voor de inkomensontwikkeling op de lange termijn.” Ik herinner me uit die tijd dat deze regeling onhoudbaar werd, dat m.n. jonge vrouwen daar gretig gebruik van maakten, daarbij wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten dat de pvda niet het alleen recht heeft, toen ik Wiardi Beckman stichting zag staan dacht ik dat het om een introspectie zou gaan, niet dus, overigens bij de sp ondenkbaar dat er ook maar een snippertje kritiek aan de censuur ontsnapt, als je weet hoe vaak ik tegen “deze pagina bestaat niet meer” aanloop als er met een kritische beschouwing naar de sp site wordt verwezen via een link. Ander voorbeeld: “Van Lith en Hellema verklaren de Paarse hervormingen vooral uit een gebrek aan alternatieven: omdat de sociaal-democraten ook waren gaan geloven in de mondiale markteconomie, ‘partijprominenten zichzelf en elkaar aanpraatten dat het allemaal “niet anders kon”’[4], omdat de interne partijdemocratie werd afgebroken en omdat het marktgeoriënteerde partijkader hierdoor steeds onaantastbaarder werd, zouden de PvdA’ers neoliberaal beleid als een soort vanzelfsprekendheid zijn gaan zien. En daarmee zouden ze, vrij naar Keynes, slaafs het gedachtegoed van ‘defunct economist[s]’ zijn gaan volgen. Die houding werd door spindoctors en campagnemanagers aan de achterban verkocht.” Begrippen als globalisering en neoliberaal gaan vloeiend in elkaar over om uit te monden in de pvda omarmt neoliberalisme, vind ik gelul, aan globaliseren valt als handelsland niet te ontkomen, socialisme is het beste gediend met een goed gevulde kas in coalitieland, socialisme is niet gratis, alleen snappen ze dat niet bij de autarkische sp, die zijn gewend aan gratis geld middels de afdracht, zonder last of ruggespraak heeft er zo z’n eigen dynamiek, daar moet ik aan meebetalen, zo feodaal, daardoor is het communisme ontstaan. Merijn Oudenampsen wordt door de sp omarmd, een integere onderzoeker die ook kritiek op de sp heeft https://twitter.com/dewaremerijn/status/1247493777444528128 Let ook op het mantra van mw. Renske. Ik noem de sp wel eens spottend nationaal socialisten, niet omdat het nazi’s zijn maar omdat hun socialisme niet verder dan de landsgrenzen komt, grenzen dicht en meer van die pvv trekjes, de internationale krijgen ze niet uit hun strot, het stuk van Oudenampsen gaat een beetje over Rik van der Ploeg, ik kwam hem een keer tegen op de Zuidas, ik groette hem, hij kon amper z’n muil opentrekken, een beetje uit de hoogte, hoe dan ook ik ben niet onder de indruk van je links, bovendien moet je stembusuitslagen niet onderschatten, ik hoop niet dat je op je handen gaat zitten omdat je denkt met je links een punt te hebben gemaakt, ik wil weten waarom je denkt dat mijn aanvallen op de sp een andere reden heeft dan ik aangeef en wat dat zou zijn, als vrijheidsfundamentalist ga ik over m’n nek van de knevelpraktijken van de sp, geen woord is overdreven, ik hou me nog in, in mijn ogen is het een enge, bekrompen, conservatieve en destructieve partij. Tot slot: ik zou willen dat de pvda veel zelfbewuster uit de bus zou komen en niet door de eerste en de beste flutpartij als de sp zich bij wijze van de democraten in de VS in een hoek laat drukken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin27 feb. 2021 - 21:54

Aangezien je er niet vies van bent naar de Wiardi Beckman stichting te verwijzen als je denkt je punt te maken ben ik gaan rondneuzen wat ze te zeggen hebben over de derde weg, hoewel ik er iets van afweet had ik de ontstaansgeschiedenis en motivering niet scherp en heb het altijd als een pragmatische oplossing van zich aandienende problemen gezien, socialisme is niet gratis, ik hoop dat je er kennis van wilt nemen i.p.v. vanuit de onderbuik te reageren, je hebt de sp klok horen luiden en papegaait dat braaf na, zo werkt een discussie, althans bij mij niet, bij de sp is het vaste prik, Drees en den Uyl dat zijn de helden, daarna heeft de pvda volgens de sp verraad gepleegd, de ideologische veren vliegen je om de oren, enfin doe er je voordeel mee. https://www.wbs.nl/publicaties/twee-hoeraatjes-voor-de-derde-weg Hier over je ideologische veren https://www.parlement.com/id/vjxdkdte2tp1/ideologische_veren

Pater
Pater28 feb. 2021 - 1:41

@Bhagwandin WAO: Dat de WAO zoals die toen liep inhoudbaar was werd door niemand bestreden; de regeling werd door zowel werkgevers als vakbeweging misbruikt om ontslagen op te vangen. Daarom had de PvdA ook een plan ontwikkeld om de WAO-ers weerd tot werken aan te zetten. De kritiek op de PvdA en de Keuze van Kok spitst zich toe op het feit dat de PvdA medtr harde bezuinigingen en beperkingen op/van de WAO verkiezingsbeloftes schond. Daarmee vervreemde de PvdA een groot deel van de natuurlijke achterban van zichzelf. De daarop volgende tirade snap ik niet. Neoliberalisme betekende grofweg een verschuiving van solidariteit, en van het collectief aanpakken van gezamenlijke problemen, naar marktwerking, privatisering en individualisering: de mythe van de meriocratie. Als je de moeite neemt het besproken boekje te lezen (wetenschappelijk verantwoord maar toch goed leesbaar) zie je dat veel top-PvdA-ers uit die tijd dat later zelf ook veroordeelden.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin28 feb. 2021 - 12:11

“De kritiek op de PvdA en de Keuze van Kok spitst zich toe op het feit dat de PvdA medtr harde bezuinigingen en beperkingen op/van de WAO verkiezingsbeloftes schond.” Schenden n.b., een volstrekt valse voorstelling van zaken, als de pvda het alleen heerschap heeft geef ik je groot gelijk, ik vind het een aaneenrijging van gemakzuchtige oneliners, heb ik niets aan, ik weet ook niet alles en soms moet ik bijstellen maar als het erom gaat neem ik rust noch duur om uit te zoeken hoe dat zit. Alleen partijen die te laf zijn om verantwoordelijkheid te dragen kunnen zich erop beroepen geen verkiezingsbeloften te breken, voor dat soort partijen is haalbaarheid geen issue, ik wil ook zo’n programma samenstellen hoor, fluitje van een cent. https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vjw5hnt2e9z2/wao_crisis_pvda_1991 “Daarmee vervreemde de PvdA een groot deel van de natuurlijke achterban van zichzelf.” Om daarna ondanks zetelverlies de grootste te worden in 1994, de vvd groeide aanzienlijk, ik zou kunnen opzoeken waar die kiezers vandaan kwamen maar vermoed dat zaken als cultuur gebonden kwesties een grote rol speelden. “De daarop volgende tirade snap ik niet.” Over welke tirade heb je het en wat snap je niet. “Als je de moeite neemt het besproken boekje te lezen (wetenschappelijk verantwoord maar toch goed leesbaar) zie je dat veel top-PvdA-ers uit die tijd dat later zelf ook veroordeelden.” Over welk boekje heb je het, daarbij als ik dit lees: “Maar er bekruipt je bij het lezen ook een ander ongemakkelijk gevoel. Van Lith en Hellema interviewden een indrukwekkende hoeveel bewindspersonen en politici en de meerderheid daarvan - van Margreet de Boer tot Rick van der Ploeg, en van Hans Anker tot Felix Rottenberg - zegt nu over de Paarse marktgerichte hervormingen: dat hadden we nooit moeten doen. Maar hoe kan het dat neoliberale hervormingen toen zo massaal omarmd werden en nu bijna net zo massaal weer worden afgeschreven, terwijl de PvdA in het vorige kabinet-Rutte vrolijk op neoliberale voet verderging?” Zo tendentieus dat ik daaraan m’n tijd niet ga verdoen, ben in ieder geval blij dat koppensneller Rottenberg op een zijspoor is gerangeerd, met zulk soort leden heb je geen sp meer nodig, dat geldt misschien in mindere mate voor een groot deel van de leden, roomser dan de paus, zijn ineens vergeten dat we in coalitie land leven, dat je niet het alleen recht hebt waarmee de indruk wordt gewekt dat de partij zich met huid en haar aan de neoliberalen heeft uitgeleverd, dat bestrijd ik..

Pater
Pater1 mrt. 2021 - 1:23

@Bhagwandin Als je lastige vragen uit de weg gaat en voorbij wenst te gaan aan dat boekje ('Dat hadden we nooit moeten doen', Hellema/Van Lith) doe je aan verstoppertje. Kok haalde bij verkiezingen nog hoge percentages, maar de PvdA bam snel afscheid van de natuurlijke aanhang. Van de kiezers die zichzelf tot de arbeidersklasse rekenden stemden in 1989 nog 53 % op de PvdA, in 1994 36 %. In 1989 stemde ca. 70 % van de FNV-leden op de PvdA, in 1994 ca. 25 %: minder dan bij CDA en D66!

Paul Spijkers
Paul Spijkers1 mrt. 2021 - 2:22

Kapitalisme is ook niet gratis. En je krijgt er minder voor. Als men alles verkoopt en outsourced en liberaliseert, dan maak je gewoon keuzes over waar het geld heen gaat. Op een gegeven moment houd je een slavenkamp over. Zorg in de VS is onbetaalbaar. Of elektriciteit ion Texas. Het geld gaat naar en hoopt zich op naar een paar en voor grootfirmas en hun knechten. Het word niet terug geinvesteerd in het kunnen en de rechten van het volk in het algemeen of haar gemeenschappen. Als eerste reactie, vind ik het het gezegde dat socialisme niet gratis is, klinken als meezingen op het wijsje van de rattevanger van Hamelen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin1 mrt. 2021 - 15:54

“Als je lastige vragen uit de weg gaat en voorbij wenst te gaan aan dat boekje (‘Dat hadden we nooit moeten doen’, Hellema/Van Lith) doe je aan verstoppertje.” Hoe kan een vraag lastig zijn als ik dat boekje niet heb gelezen, als je het wil bekostigen zal ik zien of ik wijzer word, in ieder geval heb ik de link naar de Wiardi Beckman stichting gelezen en daar mijn commentaar op gericht, als je daar inhoudelijk op in wilt gaan, graag. “Kok haalde bij verkiezingen nog hoge percentages, maar de PvdA bam snel afscheid van de natuurlijke aanhang. “ Voor mij was het andersom, die arbeiders verlieten de pvda, solidariteit is niet hun ding, ike, ikke, ikke, het verheffen van de arbeidersklasse is faliekant mislukt, de vvd b.v. groeide niet doordat we meer villa bewoners kregen, ik moet in herhaling vallen omdat je kennelijk niet goed leest, ik schreef dat cultuurgebonden kwesties een steeds grotere rol ging spelen naar mijn idee, je gaat daar inhoudelijk niet op in maar grossiert in oneliners waar ik chocola van moet maken en denkt me vast te pinnen op een boekje, ik ben niet voor één gat te vangen Pater. “Van de kiezers die zichzelf tot de arbeidersklasse rekenden stemden in 1989 nog 53 % op de PvdA, in 1994 36 %. In 1989 stemde ca. 70 % van de FNV-leden op de PvdA, in 1994 ca. 25 %: minder dan bij CDA en D66!” Maar ze gingen niet naar b.v. de sp of gl ondanks dat Rosenmöller ze met hart en ziel had gesteund bij de havenstaking in Rotterdam dus waar hebben we het over.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin1 mrt. 2021 - 15:56

“Als eerste reactie, vind ik het het gezegde dat socialisme niet gratis is, klinken als meezingen op het wijsje van de rattevanger van Hamelen.” Om te helpen rechtse partijen groter te maken, hoe dom kan je zijn, dat wijsje van de rattenvanger luidt in alle toonaarden weg met buitenlanders, weg met de islam en meer van die culturele kwesties.

Pater
Pater2 mrt. 2021 - 0:50

@Bhagwandin De PvdA verloor in 1994 12 (twaalf) zetels, D66 won er 12, we zijn het vast wel eens over het feit dat D66 geen last heeft van PVV-trekjes of nationalistisch denkt.

Paul Spijkers
Paul Spijkers2 mrt. 2021 - 1:13

Een andere manier om te zeggen dat socialisme niet gratis is, is om te zeggen dat als je je rechten wilt, je ze dan maar moet komen vinden en halen en genoeg geld moet hebben om ze te betalen. dwz rijk zijn of een knecht van kapitaal. Dat we een coalitie land zijn neemt nier weg dat de PvdA dus net zo goed verantwoordelijk zijn voor de versnippering van de sociale staat via het neoliberalisme. Ze willen niet niet aan tafel, laat staan dat ze actie willen voeren, en verkopen daarvoor het volk als stukjes wisselgeld.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 mrt. 2021 - 14:39

“De PvdA verloor in 1994 12 (twaalf) zetels, D66 won er 12, we zijn het vast wel eens over het feit dat D66 geen last heeft van PVV-trekjes of nationalistisch denkt.” Moet ik het zo begrijpen dat -12 en +12 het gevolg is van communicerende vaten pvda en d’66?, ik heb geprobeerd de kiezers stromen van dat jaar boven water te krijgen, is niet gelukt, misschien heb jij ze paraat, daarbij kunnen zoveel factoren een rol hebben gespeeld, als ik me tot de pvda beperk, 1998, 45 zetels, dat neoliberalisme de pvda parten zou hebben gespeeld neem ik met een korreltje zout, is het frame van Jan M., d’66 kelderde overigens, 2002, de pvda kelderde, met 26 zetels de lpf die het goed verkloot heeft, 2003 nog altijd 42 zetels, 2006 38 zetels, sp 25 zetels die Jan M. te grabbel gooide en de pvda de schuld in de schoenen wou schuiven, 2010, 2012 Cohen nog altijd met 30 zetels, kortom zo eenvoudig is het niet, je zou er stevig op moeten studeren om er iets zinnigs over te zeggen, nou zijn er wel rapporten geschreven over wat kiezers bezielt maar dat cultuur gebonden kwesties een rol zijn gaan spelen bij wat jij de arbeiders achterban van de pvda noemt vind ik aannemelijk, er vonden meer stromingen onderdak bij de pvda, meer dan de arbeider heeft behaagd, begon in de jaren 60, kortom veel factoren hebben een rol gespeeld, ik kwam de kamerhandelingen tegen inzake de WAO, een schat aan informatie dat ik zelf op een later tijdstip zal doornemen, misschien wil je daar ook naar kijken, de handelingen liegen niet, papier is geduldig, er wordt hier teveel geleuterd bij gebrek aan informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-19941995-92-5516-5527.html

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 mrt. 2021 - 14:39

“dwz rijk zijn of een knecht van kapitaal.” Geklets, gewoon met je hoofd stemmen en niet met je onderbuik.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 mrt. 2021 - 20:43

Pater, ik heb wat uitgegumd, bij 2012 hoort natuurlijk Samsom met 38 zetels.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 mrt. 2021 - 21:00

Pater, ik ben nog niet door de handeling heen maar wat mij opvalt is de kwaliteit van het debat zoals op 27-6-1995 vergeleken met vandaag, ik denk dat sedert Fortuin het klad erin gekomen is.

Bouwman2
Bouwman226 feb. 2021 - 10:26

Indertijd was er ook debat aangaan Willem Engel, dan virus waarheid. Dat kwam zelf bij de voorzieningen rechter terecht en Willem Engel st6ond te dansen van geluk, de Staat der Nederlanden was terecht gewezen. Ik schreef toen: het is pas over als de dikke dame zingt. En inderdaad, de Staat werd in beroep door het Hof volledig gerehabiliteerd. Waarheid was weer gewoon waanzin geworden. . Zo is het ook met het debat over neoliberalisme|: hei is pas voorbij als de dikke mevrouw zwijgt. Haar kennende duurt dat nog wel even. .

1 Reactie
LaBou
LaBou 26 feb. 2021 - 11:17

Mw. Bouwman heeft met dit hele stuk niets te maken, dus laat die er maar buiten.

Libertain
Libertain26 feb. 2021 - 8:24

("Samenwerken, samen leren, en samenleven is daarom de kern van een aanpak die het neoliberalisme kan keren.") Juist daarom is de grondstrategie van het neoliberalisme om bovenstaande punten systematisch te doen verbrijzelen in het onophoudelijk winstbejag. Opdat bovenstaande zou ophouden te bestaan en iedereen zou tegen iedereen gaan keren. Neoliberalisme, ikke, ikke, ikke.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens26 feb. 2021 - 10:10

@ Libertain Jij schrijft: Neoliberalisme, ikke, ikke, ikke. Dat geldt voor een groot deel van de samenleving. Wellicht verklaart dat de enorme aantrekkingskracht van de VDD. Maar ook de achterban van de SP roept ikke, ikke, ikke op het moment dat zij solidariteit eisen van mensen die meer inkomen of vermogen hebben. Dus je analyse is nogal discutabel.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194726 feb. 2021 - 7:27

Het mooie van het neoliberalisme is dat je het op alles kunt plakken wat niet deugt. Deze columnist zegt bijvoorbeeld: "In het neoliberalisme gaat de politiek voornamelijk over cultuurgebonden kwesties, zoals de taal en de zeden, nationale feestdagen, het dragen van de nikab, luidruchtige groepen op straat, enz" Daar zit het boze bedrijfsleven achter, het is maar dat je het weet.

4 Reacties
Zapata
Zapata26 feb. 2021 - 10:40

Nee, daar zit de neoliberale theorie achter dat het sociaal economische domein gedepolitiseerd dient te worden zodat wat overblijft sociaal culturele thema's zijn een daarop spitst de politieke discussie zich dan op toe.

Paul Spijkers
Paul Spijkers27 feb. 2021 - 1:18

Je zegt niks.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194727 feb. 2021 - 10:47

@Zapata Ik lees kranten hoor en het gaat voortdurend en voornamelijk over sociaal-economische thema's. Werkgelegenheid, ongelijkheid, internationale handel, migratie, lonen, milieu, zorg, klimaat, pensioenen, prijzen, belastingen om er een paar te noemen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers1 mrt. 2021 - 2:30

@FransAkkermans Vooral dat pensioenen, lonen, arbeid, rechten steeds minder kosten en zouden moeten kosten. Het moet allemaal vrijblijvend en flexibel een geen baas of regering minder verantwoordelijkheid draagt. Dat is het technocraten verhaal en de geschiedenis van onze dagen. Intussen gaat en blijft steeds meer geld naar rijken en banken en grootfirmas. De rijken en verder ieder voor zich zou ze perfect zijn. Vandaar dat er verdeeldheid is en cultuur verschillen ontstaan die dan weer tot conflict lijden. Maar hadden we een fatsoenlijk sociaal model behouden, dan was dat niet zo geworden.

Contra-mine
Contra-mine26 feb. 2021 - 7:10

Volgens mij is neoliberalisme simpelweg een uiting van een gebrek aan empathie. Ook een minachting voor sectoren die geen winstmotief hebben, die slecht zijn voor het economische groei mantra. Ik zie dat de vraag vaak wordt gesteld: "Hoe kan het toch dat de VVD zo groot is in de peilingen". Ik denk dat er een grote groep is met een bovengemiddeld inkomen. Anderhalve of dubbele vaste baan, een prima inkomen dus, één of twee kinderen, prima huis, sparen en op vakantie. Weinig zorgen. Geen gevoel voor de zwakkeren in de samenleving. Niet geïnteresseerd in voedselbanken of achterstandswijken. Zelfs schandalen zoals het aardgas in Groningen en de Toeslagaffaire doet ze niet zo veel. Ook al leven ze in het zelfde land, het blijft een ver van mijn bed show voor deze groep. De schouders worden opgehaald en het leven gaat verder. Om vervolgens gewoon weer op de VVD te stemmen.

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens26 feb. 2021 - 10:16

@ Contra-mine Jij schrijft: Volgens mij is neoliberalisme simpelweg een uiting van een gebrek aan empathie Dat is afhankelijk van wat neoliberalisme is. Zo is de nationalist Wilders van mening dat mensen uit oorlogsgebieden niet naar Nederland mogen komen en een deel van zijn aanhang delen op Facebook foto's van verdronken kinderen in de Middellandse zee. Christenen protesteren bij abortusklinieken en tonen geen enkele empathie voor vrouwen die het moeilijke besluit tot abortus hebben genomen. Boeren tonen geen enkele sympathie voor jongeren die de uitstoot willen beperken en dieren een beter leven willen gunnen voor hun dood. Dus om een gebrek aan empathie expliciet te koppelen aan neoliberalisme is een moeilijk houdbare stelling. Daarnaast zie ik ook gebrek aan empathie bij clubs zoals de SP.

Contra-mine
Contra-mine26 feb. 2021 - 16:47

@ DaanOuwens. No argument here. Het is een uiting van een gebrek aan empathie, één van vele uitingen van gebrek aan empathie. Dat is natuurlijk niet voorbehouden aan alleen neo-liberalen. Wilders en de zijnen zullen dat ongetwijfeld ook hebben, met daar aan gekoppeld een stuk (irrationele) angst of zelfs haat. Gebrek aan inlevingsvermogen zie je ook terug in de door u genoemde andere voorbeelden. En zo zijn er nog wel wat te noemen. Misschien hebben we allemaal wel ergens een gebrek aan empathie in specifieke kwesties, wat dan weer van persoon tot persoon kan verschillen. Zo vond ik het lastig, zo niet onmogelijk om empathie te voelen, laat staan tonen, toen Rush Limbaugh overleed. Ik ben wel benieuwd op welk gebied het de SP aan empathie ontbreekt, op politiek gebied. Niet dat ik SP'er ben, maar ik kon zo snel niet even wat bedenken.

Pater
Pater26 feb. 2021 - 2:14

De strijd van vrouwen, homo's en mensen met een kleur of een exotische achternaam voor gelijke rechten is een heel relevante strijd en heeft niks met neoliberalisme te maken. In de arbeidersbeweging was bijv. vele decennia lang geen of nauwelijks plaats voor de gelijkberechtiging van vrouwen. Het idee, dat het racisme voorbij is als iedereen een goeie woning heeft, is een illusie. Het neoliberalisme is, ook in NL, trouwens aanzienlijk ouder dan 20 jaar.

5 Reacties
JaapBo
JaapBo26 feb. 2021 - 11:02

Strijden voor gelijke rechten o.b.v. seksuele voorkeur of kleur is een stuk gemakkelijker in een samenleving waarin mensen zich niet, zoals in de huidige neoliberale samenleving, massaal genaaid voelen door de elite.

Zapata
Zapata26 feb. 2021 - 12:43

Martin Luther King en andere denkers uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap zagen de strijd van vrouwen, homo’s en mensen met een kleur of een exotische achternaam voor gelijke rechten als onderdeel van de sociaal economische strijd. Want de reden dat die mensen achtergesteld en gediscrimineerd worden heeft nu juist heel vaak een economische reden. De discriminatie, het racisme, het seksisme zijn dan ook vaak de verklaring van neoliberalen waarom mensen sociaal economisch achtergesteld dienen te worden en daarmee verhullen ze dat het gewoon om de poen gaat. Maar omdat het een domein van eenieder is, want niemand is tenslotte voor discriminatie, seksisme en racisme (op een paar idioten na) is die identiteitspolitiek helemaal losgetrokken binnen het neoliberalisme van het sociaal economische domein. En dat wil die neoliberaal ook. En alhoewel er al decennia lang heel veel aandacht aan wordt besteed in de media, boeken, scholen aan identiteitsproblematiek worden seksisme, discriminatie en racisme niet minder. Juist omdat 1 van de dieper liggende oorzaken, namelijk het sociaal economische domein buiten de problematiek wordt gehouden. Het is dan ook een discussie die natuurlijk leeft bij de betrokken groepen maar vooral onder hoogopgeleide mensen. De woke gemeenschap zit vooral op universiteiten. Cancel culture spruit vooral voort uit het rijkere en hoger opgeleide deel van de bevolking. Het lager opgeleide gedeelte van de bevolking wat veelal PVV en zelfs VVD stemt zien die ander, van andere kleur, andere nationaliteit, andere sekse vaak al een economische bedreiging.... ze pikken onze banen in.... Dus je kan het niet los van elkaar zien, identiteitsproblematiek en sociaal economische problematiek. Maar dat is wel gebeurd en linkse successen op beide terreinen zijn dan ook marginaal gebleken de afgelopen 20 jaar.

Contra-mine
Contra-mine26 feb. 2021 - 17:02

@ Zapata Ik weet niet of Martin Luther King een voorvechter was voor LGBTI+ rechten, of niet. Daar is nogal wat strijd over, voornamelijk omdat hij zich er weinig of niet over uitsprak. Zelfs binnen de King familie. Zijn weduwe heeft zijn woorden wel gebruikt in de campagnes voor LGBTI+ rechten, zijn dochter gebruikte zijn woorden juist tegen LGBTI+ rechten. Er is een boek over verschenen "Martin Luther King Jr., homosexuality, and the early gay rights movement: keeping the dream straight?" van Michael G. Long dat specifiek over deze kwestie gaat. Overigens is het ondersteunen van LGBTI+ rechten ook best een issue in bijvoorbeeld de Black Lives Matter beweging.

Pater
Pater27 feb. 2021 - 1:49

Wat een merkwaardige ideeën over sociaal-economische oorzaken: die vormen echt niet de basis van vrouwen- of homo-onderdrukking of racisme. Vulgair-marxistisch gelul.

Paul Spijkers
Paul Spijkers1 mrt. 2021 - 2:35

Dacht je dat slavernij of onbetaald huiswerk niet een basis economisch gegeven waren voor ongelijkheid en de ideeen die dat goedpraten of zo willen houden dan?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout25 feb. 2021 - 22:59

https://www.nytimes.com/2021/02/23/opinion/humans-animals-philosophy.html (Begin daar maar. Denken en schrijven tegelijkertijd is bij Joop.nl - althans als reaguurder - soms een schier ondoenlijke zaak. @redactie: ik ben het eens met de helaas overleden Kees Driehuis dat Joop.nl best een aardige site is, maar technisch is het een ramp. Doe er iets aan) Inhoudelijk: mijn weggevaagde denken door een simpele druk op de spatiebalk - en absoluut NIETS anders - begon met de opmerking dat neoliberalisme tegen de natuur indruist.

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 feb. 2021 - 22:46

Natuurlijk. Cultuur conflicten zijn een resultaat van de materieel politieke structuur. Ideologie is een nakomst. Kleur haat en vrouwenhaat en dergelijke zijn een konsekwentie. Niet een oorzaak in de eerste plaats. Waar het echt over gaat is afbraak van de sociale staat van het volk voor de regerende klasse, de paar rijken, en de grootfirmas. Dat is al zo sinds de inceptie van neoliberalisme in de nadagen van het oude Oosterijkse keizerrijk. Zonder sociale staat worden de mensen onderlink verdeelt. Vandaar privatisering en globalisatie van alles als koopwaar inclusief arbeid en vrije EU markt. ZODAT de mensen verdeelt worden, de parlementen minder capacitiet hebben, de bonden papieren tijgers worden. Mensen worden individualisten voor hun hoekjes. Vergeten hun eenheid en gelijkheid. Dat is maar een nep vrijheid.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers25 feb. 2021 - 22:49

En de kapitalisten en hun knechten dansen.

Wilma3
Wilma325 feb. 2021 - 20:12

Het meest frustrerende is nog dat de VVD ook nog eens verreweg de grootste is. Mensen laten zich zand in de ogen strooien door de mooie one liners De VVD is er voor de hardwerkende Nederlander → je zal bedoelen de veelverdienende Nederlander. De VVD is er voor de doeners → je zal bedoelen voor de poeners. En door te geloven in aangeprate problemen. En dan heeft de VVD ook nog eens een links verkiezingsprogramma. Psst fluisterde Wiegel bij Buitenhof: 'dat zal in de praktijk wel mee gaan vallen' Heet het dan geen kiezersbedrog? En dan de PVV die al jaren een links sociaal programma heeft maar vervolgens rechts stemt in de Tweede Kamer. Maar goed je zult zien ook de VVD komt er mee weg net als de PVV want als er anders gestemd wordt dan in het verkiezingsprogramma staat aangegeven dan wordt die partij daar niet op aangesproken. Je kunt dus zeggen wat je wilt: 'de Nederlander' moet niet zeuren want ze krijgen waar ze al die jaren al op hebben gestemd en weer gaan stemmen een Neo liberaal programma.

8 Reacties
Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 21:42

Er zijn diverse factoren waarom Nederlanders rechts stemmen. Een reden is de ontwikkeling van de woningmarkt. Het eigen woningbezit is enorm gestegen sinds half jaren 70. En mensen met bezit, ook al is het van de bank stemmen al snel wat meer rechts. Dat was ook de reden dat Thatcher in de jaren 80 de sociale woningbouw in the UK terugdrong want ze wou een society of owners maken. Die zouden automatisch rechts stemmen. Nu gaat die woningmarkt rechts in Nederland wel tegenwerken maar nog niet genoeg. De media is heel erg gericht op identiteitspolitiek buiten de golf van onzinnigheid die ze dagelijks over mensen uitstort maar identiteitspolitiek is geen links domein. Over economische thema's hoor je verhoudingsgewijs heel weinig. Maar partijen zoals de PVV maar ook de VVD blijven groot vanwege de identiteitspolitiek. Terwijl het niet over immigratie van mensen gaat maar over migratie van kapitaal. (maar daar hebben ze het liever niet over) Een derde van Nederland is hoog opgeleid, en 60% daarvan theoretisch geschoold. Juristen, historici, economen. Mensen die zich vasthouden aan modellen die voor discussie open moeten staan maar dat niet zijn. Die 15% van alle Nederlanders bepaalt alles in dit land. Die zijn veelal sociaal economisch rechts. Waarom zouden die tegen hun eigen belang in handelen? Lager opgeleid stemt wel vaak tegen hun eigen belang in omdat ze misleid worden door de identiteitsretoriek.

LaBou
LaBou 26 feb. 2021 - 6:19

Een verkiezingsprogram mag niet gezien worden als een belofte voor toekomstig te voeren beleid. Dat heeft met name de PvdA heel duidelijk laten zien in 2012, maar ook andere partijen tonen dat keer op keer aan. Het daadwerkelijk stemgedrag blijkt in bijna alle gevallen sterk af te wijken van de op papier gezette principes.

The Apple
The Apple26 feb. 2021 - 10:30

Verkiezingsprogramma's gaan over wat de mensen graag zouden willen, niet wat ze krijgen.

Wilma3
Wilma326 feb. 2021 - 13:36

Zapata: '....Lager opgeleid stemt wel vaak tegen hun eigen belang in omdat ze misleid worden door de identiteitsretoriek.' juist en dat doen ze heel slim!! Hoe kunnen de linkse partijen zich dat laten gebeuren, waarom gaan ze er niet tegen in verweer? Ik ben een economisch linkse stemmer ook al heb ik een eigen huis en behoor ik met mijn postdoctorale opleiding tot de hoger geschoolden ik vind mijn medemens ook belangrijk. Zelfs nu komen mensen er niet achter dat de VVD er helemaal niet is voor de gehele middenklasse in Nederland en ook niet voor de laagste klasse. Al heb ik er een hekel aan om te spreken over klassen. Iedereen is gelijk, alleen niet iedereen heeft dezelfde kansen en niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten. Je moet bereid zijn wat voor een ander over te hebben.

Wilma3
Wilma326 feb. 2021 - 13:41

La Bou: wat een raar uitgangspunt! Als een verkiezingsprogramma geen uitgangspunt is waarop moet je dan je stem baseren? Het kan zijn dat je in coalitie niet volgens je eigen verkiezingsprogramma kunt stemmen maar dan moet je dat wel uit kunnen leggen. Als je in de Tweede Kamer zit (zoals de PVV) is het wel heel raar als je dan het tegenovergestelde steunt van wat er in je verkiezingsprogramma staat. Wat in 2012 de PVDA deed (met de VVD gaan regeren en binnen twee weken een regering vormen) was een zeer grote fout die ik ze ook niet snel vergeet. Ze zijn daar ook zwaar voor gestraft. Ze hebben zichzelf onthoofd.

LaBou
LaBou 27 feb. 2021 - 6:58

"La Bou: wat een raar uitgangspunt! Als een verkiezingsprogramma geen uitgangspunt is waarop moet je dan je stem baseren?" Misschien moet wilma maar eens kijken hoeveel partijen in de praktijk stemmen conform de zelf geformuleerde principes zoals weergegeven in hun partijprogramma. En als ze dan toch bezig is: kan wilma dan gelijk aangeven hoeveel mensen op een partij stemmen op basis van dat programma. Kortom, mijn stelling mag dan wel cynisch zijn, daarmee is het wel waar. Programma's zijn fraaie woorden op papier maar het stemgedrag in de praktijk laat zien wat de échte "principes" zijn. En dus kun je je stem beter baseren op dat stemgedrag van een partij in de afgelopen jaren en niet op ronkende woorden in een zorgvuldig opgesteld document.

Wilma3
Wilma327 feb. 2021 - 11:19

LaBou, Als een partij stemt tegen het eigen verkiezingsprogramma noem ik dat kiezersbedrog. Het irritante is dat ze daar niet op aangesproken worden door de kamerleden en media. Afgaan op wat ze stemmen ipv op een verkiezingsprogramma maakt de stemwijzer meteen een advieswijzer die waardeloos is geworden. Ik ben sociaal democraat en stem voor dat uitgangspunt het is fijn als degene die de kar trekt een sterke persoonlijkheid heeft. Zoals Samsom. Hij heeft alleen de partij meteen na de verkiezingen bij het grof vuil gezet. Allen zijn inmiddels weer vertrokken en ze hebben de PVDA meegetrokken door het putje. Jammer genoeg laten een heleboel mensen zich leiden door de mooie oneliners, sterke praters in debatten (wie maakt de mooiste grapjes) en jammer genoeg maken de rechtse partijen daar altijd het beste misbruik van dat gegeven.

LaBou
LaBou 28 feb. 2021 - 6:37

@Wilma: wat je hier schrijft is niets anders dan wat ik schrijf, alleen denk ik dat ik het directer en harder zeg.

Hakkepuf
Hakkepuf25 feb. 2021 - 18:44

Ik geef neoliberalisme een andere betekenis. Ondernemertje spelen met overheidstaken en gemeenschapsgeld. Bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen (WBV). Vroeger had iedere gemeente een WBV, waar een paar notabelen onbezoldigd (voor een fles jenever) de huisvesting voor haar inwoners regelden. De plaatselijke timmerman onderhield te huizen en iedereen was gelukkig. Toen kwam er de grootschaligheidsgedachte. Alle WVB's moesten fuseren tot grootmolochen. Er moest zelfs een overkoepelend orgaan komen waar vanuit de molochen werden gecoördineerd (Aedes). De besturen werden verpolitiekt. Vele uitgerangeerde partijbobo's werden in het bestuur van de molochen geplaatst. De salarissen rezen de pan uit. (Nog steeds trouwens). De molochen deden steeds gewaagdere dingen zoals derivaten of domme dingen zoals een enorme cruiseschip kopen. Het bestuur van de molochen kon het niet gek genoeg en kochten huizen voor de bestuurders in Spanje en ging met Maserati's rond rijden. Om toch uit te komen worden er meer huizen verkocht dan gebouwd. Zo wordt gemeenschapskapitaal verkwanselt. Werd het er voor de huurders beter op? Nee. Precies hetzelfde verhaal in de bejaardenzorg. Werd het er voor de bejaarden beter op? Nee.

1 Reactie
Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 20:28

/Ik geef neoliberalisme een andere betekenis. Ondernemertje spelen met overheidstaken en gemeenschapsgeld/ Nee, dat zijn vaak ambtenaren of politici die zich door de markten en banken een oor aan laten naaien en de gevolgen op de samenleving afwentelen. En daarna meestal een ander baantje krijgen. Het wordt pas neoliberalisme als die woningbouwvereniging of die zorginstelling geprivatiseerd gaan worden omdat ze vallen binnen het economische domein en dat moet nu juist gedepolitiseerd worden volgens de neoliberalen. De overheid mag en moet de markt in alles ondersteunen en de hele samenleving inrichten naar de belangen van die markt maar mag zich niet bemoeien met de sociaal economische factoren van die markt. Dat is neoliberalisme en daar zijn we nog lang niet vanaf. Leuk voorbeeld is de SER die met het advies kwam om zeker geen zaken hier te gaan produceren zoals vaccins of mondkapjes omdat zoiets autarkisch handelen is en de "vrije" markt zou beïnvloeden.

MG1968
MG196825 feb. 2021 - 18:02

De arbeider stelt zich binnen zijn wereld waar hij directe invloed op een vergelijkbare manier op als de huidige bezitters van het kapitaal. Alleen de scope is anders. Principieel niet zo veel. Niet neoliberalisme is het probleem. Het individualisme is dat. Zowel de have's als de not-have's stellen zich op alsof ze het centrum van de wereld zijn en waarom heen deze dient te draaien. Rechts is de norm. Ook voor velen die zich links voelen.

1 Reactie
Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 20:34

Het individualisme is de uitkomst van het neoliberalisme. Immers we moeten allemaal concurrenten van elkaar zijn en we zijn allemaal rationele burgers die heel goed in staat zijn om voor het eigenbelang te gaan en dat is ook onze grootste drijfveer aldus de neoliberaal. And, you know, there's no such thing as society. Thatcher.

Tom Lucassen
Tom Lucassen25 feb. 2021 - 16:41

Maak van die 20 jaar maar gerust 40 jaar, Thatcher en Reagan begonnen begin jaren 80 al met de afbraak.

1 Reactie
Pater
Pater28 feb. 2021 - 1:55

Zeker. In NL kun je de kabinetten Lubbers als start nemen. De PvdA als mede-uitvoerder van het neokapitalisme vanaf 1989 (3e kan. Lubbers).

Markzelluf
Markzelluf25 feb. 2021 - 16:39

De definitie die hier van neoliberalisme wordt gegeven, is te kort door de bocht. Deze is beter. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme_(hedendaags) Daarnaast: neoliberalisme heeft inderdaad allerlei nadelige gevolgen, maar dat geldt ook voor het socialisme, het Confessionalisme of bijvoorbeeld de libertijnse of libertaire aanpak. Je zou je ook kunnen richten op het weghalen van nadelige effecten en verhogen van de positieve, want die zijn er zeker. Tot slot over het voorbeeld van zorgpersoneel. De veronderstelling dat een hoger salaris leidt tot een betere kwaliteit is zeer neoliberaal. En hij klopt wellicht ook, maar dat leidt dan wel tot het inwisselen van het huidige personeel. Immers, als je beter betaald wordt ga je echt niet beter werken. Of zou de auteur van dit stukje wel beter gaan lesgeven als hij in schaal 14 wordt geplaatst? Nou, lekker dan, als dat zo is

3 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari26 feb. 2021 - 8:22

Het "positieve" deel van het neoliberalisme is populistisch gebral en economisch waandenken dat er voor moet zorgen dat de massa zich niet verenigd tegen de echte begunstigden van het neoliberalisme, nl. de allerrijksten en de grote bedrijven. Het is feitelijke een pyramidespel wat gebruik maakt van het principe "hou jij ze dom, dan pluk ik ze kaal". Er is geen sprake van een kind en badwater, maar van een drol en pleewater, om het zo maar te zeggen. "De veronderstelling dat een hoger salaris leidt tot een betere kwaliteit is zeer neoliberaal." In de praktijk is het doel van het neoliberalisme voor de te exploiteren klassen, een maximumprestatie voor een minimumloon. Dat zal bij gebrek aan een passende beloning meestal afgedwongen worden met een negatief incentief, bijvoorbeeld een cultuur van angst. En dat laatste is vooral waar de kwaliteit van werk onder gaat leiden. Maar goed, de gemiddelde neoliberaal, met name de blijkbaar onnozele variant, opereert onder het soort kortzichtig simplisme wat echt niet verder denkt dan de volgende kwartaalcijfers. Anyway: tl:dr. Het neoliberalisme heeft eigenlijk geen bruikbare elementen en kan in zijn geheel in de vuilnisbak van ideologische bagger.

Marinus Calamari
Marinus Calamari26 feb. 2021 - 9:59

"blijkbaar onnozele" moet "bruikbaar onnozele" zijn.

Markzelluf
Markzelluf26 feb. 2021 - 10:52

inktvis, jammer dat je geen enkele bron of argumentatie geeft voor je uitlatingen. Best mooie woorden en zinnen, daar niet van, maar dat verhult de leegte niet. Proef van het dessert: kijk naar de kiezers, kijk naar de economische vluchtelingen die hun leven wagen om naar neoliberale landen te gaan. Wat betekent dat? Zijn die allemaal gek? Overigens, hoe neoliberaal is Nederland dan? Hoeveel inkomensoverdrachten zijn er hier via belastingen en dergelijke, denk je. De hele toeslagen legt meer bloot dan de onbetrouwbaarheid van de overheid alleen.

Mr Ed
Mr Ed25 feb. 2021 - 16:39

"Bankiers, verzekeraars, communicatiebedrijven en nutsbedrijven houden de mensen in hun greep met contracten die men wel aan moet gaan en waar men vervolgens aan gebonden is. " Dit is natuurlijk precies andersom, vroeger kreeg je stroom van het gemeentelijk energiebedrijf, je telefoon ging via de PTT, het ziekenfonds verzekerde je voor ziektekosten en de plaatselijke kabelonderneming bepaalde waar je naar keek. tegenwoordig kies ik zelf mijn aanbieder en stap ik over wanneer de service slecht is of de prijs te hoog. Ik heb heel lang geleden wleens rondgelopen bij de PTT en het GEB, lethargische organisaties met schijt aan de klant. Dit stukje lijkt een beetje op de heimwee van oudere Oost-Duitsers, met nu nostalgie naar de tijd van voor de muur.

2 Reacties
Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 17:12

/vroeger kreeg je stroom van het gemeentelijk energiebedrijf, je telefoon ging via de PTT, het ziekenfonds verzekerde je voor ziektekosten en de plaatselijke kabelonderneming bepaalde waar je naar keek./ En voor iedereen was dat bereikbaar en betaalbaar. Tegenwoordig hebben we zorgmijders, mensen die hun verwarming niet meer kunnen betalen, mensen die op straat worden gezet, voedselbanken. Die mensen hebben helemaal geen keuze meer.

Berend5
Berend525 feb. 2021 - 19:21

Dit stukje verlangt terug naar het Rijnlands kapitalisme. Het kapitalisme dat rekening houdt met aandeelhouder en werknemers en toeleveranciers en klanten en de maatschappij ipv alleen de aandeelhouders. Gelukkig zijn er steeds meer en meer bedrijven die weer terug gaan naar dit Rijnlands kapitalisme. En met het vertrek van het VK uit de EU zal dit alleen maar sneller gaan.

agnar123
agnar12325 feb. 2021 - 16:37

Als de rijken rijker worden terwijl de waardevolle dingen snel groeien, dan blijven de armen op het zelfde niveau en dan is het draaglijk. Daarom stellen economen, dat economische groei noodzakelijk is. Maar het milieu kan dat niet meer aan. De rijken worden nog steeds snel rijker. Zonder grote economische groei betekent dat, dat de armen armer worden. De rijken zijn inmiddels zo rijk, dat ze geen rente meer krijgen. Het systeem is uitgeput en kan geen rente meer geven over de enorme vermogens die de rijken hebben. Overal ter wereld zien we onrust en strijd. Men heeft geen toekomst meer. Economische slavernij is het beste wat het huidige systeem te bieden heeft. Er zijn rijken, die smeken om hogere belastingen. Gewoon omdat ze doodsbang zijn dat het systeem helemaal breekt en er een revolutie uitbreekt zoals de Franse revolutie. Die hangt in de lucht. Het is vrij gemakkelijk om de problemen op te lossen. 1. Voer een maximum loon in: 50 keer het minimumloon. 2. Verhoog de kapitaalbelasting zo progressief, dat er grenzen worden gesteld aan wat men kan bezitten. 3. Beperk de hoeveelheid geld die men tijdens het leven per persoon kan erven. Deze ideeen worden niet verspreid door de media, want deze zijn in handen van de rijken. De economen en de politici werken voor de rijken en voor de grote bedrijven, die in handen zijn van de rijken. 'Want die bedrijven zorgen voor werkgelegenheid'. Aangezien mensen weigeren hun hebzucht te beteugelen, zullen deze punten niet doorgevoerd worden. En daarom is het onvermijdelijk, dat het systeem klapt. Met een enorme knal. Of we deze knal overleven is onzeker. Deze crisis is beschreven in de paragraaf "De grote crisis van de westerse samenleving" in het artikel "Verzadigde markt economie". Zie: https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=1314&n1=70

2 Reacties
Tom Lucassen
Tom Lucassen25 feb. 2021 - 16:49

pas maar op, straks word je weer als communist weggezet. Altijd hetzelfde frame van rechts, of als jaloers, kies maar.

Pater
Pater28 feb. 2021 - 1:58

Zonder vergaande regulering van het (grote) bedrijfsleven betekenen die maatregelen zeker geen fundamentele aantasting van het neoliberalisme.

tempest
tempest25 feb. 2021 - 16:26

Het zijn inderdaad uitgangspunten die de laatste 40 jaar heel constant zijn geweest. Of CDA, VVD, PvdA, D66 of ChristenUnie in de regering zaten, maakte voor de trend weinig uit. En aan de zij-lijn stond de PVV te toeteren over migratie, GroenLinks over duurzaamheid en PvdD over dierenwelzijn (en D66 in eerste instantie over democratische vernieuwing). Alleen de SP benoemde structureel de problemen rond neoliberalisme en globalisering, maar wist niet voldoende te overtuigen om anderen mee te krijgen (daar speelde vast ook mee dat de korte termijn voordelen voor velen voldoende leken, want die voordelen zijn ook ruim aanwezig!). Het is best wel een probleem dat er vanuit progressieve hoek geen overtuigend alternatief is gekomen. Hoe meer ik van de economie en maatschappelijke systemen te weten kom, hoe meer ik me verbaas dat het zolang überhaupt zo goed is gegaan (tenminste hier in ons land). Onze activiteiten als maatschappij komen absoluut niet duurzaam over: van ons banken-systeem tot de voedselvoorziening en van onze energie-behoefte tot ons mentale en fysieke welzijn. Uberhaupt is de schaal van alles wat is opgezet bijna niet te bevatten en vermoedelijk is dat ook een reden dat de trend vrij constant is geweest afgelopen 40 jaar: in nood is een mammoet-tanker nauwelijks bij te sturen, laat staan een andere kant op te krijgen. Als de problemen groter worden zal er vast meer over worden gediscussieerd, mooie woorden heeft iedereen nu ook al genoeg, maar wat daar voor oplossingen uit ontstaan is voor mij een heel groot vraagteken.

JaapBo
JaapBo25 feb. 2021 - 16:25

Goed artikel! Het neoliberalisme is inderdaad het grote probleem van tegenwoordig. Het vergroot de tegenstellingen en de ongelijkheid in de maatschappij, het vernietigd de solidariteit, het maakt het moeilijker om het klimaatprobleem op te lossen, en het creëert een voedingsbodem voor xenofoob populisme..

1 Reactie
Tom Lucassen
Tom Lucassen25 feb. 2021 - 16:50

plus de rijkste mensen zijn ook de grootste vervuilers. Laat hen maar de rekening betalen ipv dedain te wijzen naar mensen met minder geld en roepen dat zij niet elektrisch rijden etc. Om te kotsen

The Apple
The Apple25 feb. 2021 - 15:51

Buitengewoon goed verhaal, dat slecht één correctie behoeft: "Het neoliberalisme legt de nadruk op regulering door maatschappelijke krachten." moet zijn: Het neoliberalisme legt de nadruk op regulering door economische krachten.

Buitenstaander
Buitenstaander25 feb. 2021 - 15:49

Lijkt me een proma idee om dit eens te vergelijken met een (nog) meer door de overheid gereguleerdemaatschappij (nu al meer dan 45%) waarin dan alles eigenlijk beter gaat functioneren,en dus effectiver naar de maatschappij. Ik ben benieuwd, want in al deze stukken wordt er zo'n beeld geschetst alsof we bv ook in NL een totaal doorgeschoten neoliberaal beleid voeren met een kleine overheid geen sociaal vangnet etc. En dan is het goed dat Raf eens een mening geeft hoe hij tegen ons Rijnlandse model aankijkt, en hoeveel overheid er nog bij moet komen. Want heimelijk vermoed ik, dat velen die hier pleiten voor een (nog) grtere overheid; nog meer vangnet, gewoon verwachten dat de hele maatschappij vooral voor hen aan de slag gaat, en van eigen verantwoordelijkheid en initiatief hoor ik niet zoveel terug.

4 Reacties
Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 16:53

Je hebt je duidelijk niet goed ingelezen in wat neoliberalisme is. Dat kan want het is ingewikkelde stof en je zult moeten gaan lezen vanaf Hayek tot aan Foucault tot aan Friedman. Allemaal niet de meest lichte lectuur. In ieder geval gaat neoliberalisme niet over een grote of kleine overheid. Het gaat over de rol van de overheid. Het klassieke laissez faire liberalisme wat los is gelaten in zo 1930 ging over zo klein mogelijk houden van de overheid. Het neoliberalisme daarentegen wil een overheid die de markt faciliteert. Die de marktopstandigheden zo optimaal mogelijk houdt en de hele samenleving, maatschappij, economie daarop instelt. Het maakt niet zoveel uit of die overheid nu groot of klein is zolang die overheid maar haar kerntaak, de markt faciliteren, uitvoert. Alles ten dienste aan de markt omdat de neoliberaal er vanuit gaat dat alleen de markt welvaart en stabiliteit kan garanderen en dan ook geglobaliseerd zodat lokale overheden geen invloed hebben op geldstromen of economische ontwikkelingen. Daarom noemde Foucault het ook een bio ideologie. Van individu tot aan staat alles moet gericht zijn op concurrentie. Met de intrede van het neoliberalisme (ordoliberalisme) is het Rijnlandse model losgelaten. Dat weet u ook wel dus het is een beetje flauw om nog met die term te schermen. We hebben gewoon het Angelsaksische model, nog niet zo scherp as in the USA maar dat is een kwestie van tijd en al helemaal als de VVD blijft regeren.

JaapBo
JaapBo25 feb. 2021 - 20:35

@Norm: je trekt conclusies die niet terecht zijn. Tegen neoliberalisme zijn betekent niet beslist meer overheid. Het moet vooral betekenen: minder macht van het grote geld en meer mogelijkheden voor gewone mensen. Een eerlijker verdeling van geld. Progressievere belastingen, geen belastingontwijking. Tegen neoliberalisme zijn betekent ook niet dat mensen niks doen en de hand gaan ophouden. Het betekent gewoon dat hardwerkende lager opgeleiden ook gaan delen in de welvaartsgroei.

Uw Psychiator
Uw Psychiator25 feb. 2021 - 21:01

@ Zapata (17:53u) - grosso modo heeft U het gelijk aan Uw kant, niet Norm. Deze heer is een zelfvoldane medeburger, die het kennelijk materiëel goed heeft; en naar het lijkt loopt hij warempel bijkans over van eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Zie ik het goed, dan beseft hij in het geheel niet dat ook zijn eigen bestaan door het rëeel existerende neoliberalisme in werkelijkheid uiterst precair is, gelijk het leven van die mensen die het moeten doen met wat hij een 'vangnet' noemt (ik vrees dat hij hierbij eerder aan een hangmat denkt). Deze politieke theologie*) die alle grotere economieën op onze aardbol in haar greep houdt, die maakt werkelijk alles vloeibaar, onvoorspelbaar, en dus extreem onzeker. De markten, i.e. het vrije verkeer van arbeid, geld, goederen, en diensten, die zijn tot afgod verheven, de enige wet- en regelgever die er mag zijn. Moraal en ethiek, barmhartigheid en vergevingsgezindheid, begrip en vergevingsgezindheid, altruïsme en vredelievendheid, alle sociaal denken, voelen, en gedrag? Anathema, verachtelijk, verwerpelijk, vervloekt, verboden - want al deze termen drukken eigenschappen uit die 'marktverstorend' zijn; ze kunnen tot gedrag leiden dat niet met produktiviteit en winst te maken heeft, daar zelfs haaks op staat. Norm zou, in plaats van de van hem gekende riedel ten beste te geven (immer hetzelfde lied in steeds weer andere bewoordingen), zichzelf eens grondig bij kunnen scholen, door boeken te lezen van serieuze auteurs - wetenschapsmensen die verder kijken dan de schrijver van Norms eigen bijbeltje: 'The Road to Serfdom' (1944) (een werkje van Friedrich A. von Hayek, voor de niet-ingewijden). Norm, hier heb je de adviezen van Uw Psychiator: Philip Mirowski, Bernard Harcourt, Gérard Duménil & Dominique Lévy, Pierre Dardot & Christian Laval, Wendy Brown, Bernhard Walpen, Melinda Cooper, Damien Cahill, Martijn Konings, Simon Springer, William Davies, Dieter Plehwe, Jürgen Nordmann, en Henry A. Giroux. Dat is een begin; op persoonlijk verzoek kan ik je wederom zo een aantal namen aanbieden, en dan nog eens (etc.). Goede handboeken zijn de volgende twee: https://www.routledge.com/The-Handbook-of-Neoliberalism/Springer-Birch-MacLeavy/p/book/9780367581602 https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-neoliberalism/book245419 Ach Norm, weet je, je noteerde: 'ons Rijnlandse model'. Dit wekt de suggestie dat jij nog altijd in de tijd van de Koude Oorlog leeft (een niet zo zeldzame aandoening, hoor: heb ik gelijk, dan ben je in het gezelschap van de voltallige Elsevier-redactie, bijvoorbeeld). De sociale overleg-economie is al lang verleden tijd. Daarvoor in de plaats is er een primitief strijdperk gekomen, waarin gewetenloosheid, meedogenloosheid, onbetrouwbaarheid, fraude, uitbuiting, eenzaamheid, angst, bestaansonzekerheid, precariteit, depressie, verslaving-als-zelfmedicatie, en suïcidaliteit genormaliseerd zijn (en politiek zowel geaccepteerd als verheimelijkt). Het monstrum dat men gewoonlijk 'de participatie-wet' noemt, dat is maar één van de talloze voorbeelden van wat ik belief te zien als de hedendaagse barbarij. Het kan gaan om slavernij. Zie bijvoorbeeld het verhaal achter deze verwijzingen: https://www.bd.nl/tilburg/chroom-6-hoe-800-tilburgse-werklozen-in-gevaar-werden-gebracht~aac86707/?referrer=https%3A%2F%2Fsearch.optimusquaero.com%2F https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3264195/bijna-niemand-krijgt-uitkering-voor-gezondheidsklachten-door-chroom-6 https://www.arbo-online.nl/veilig-werken/nieuws/2019/02/treinen-schuren-met-chroom-6-je-uitkering-of-je-leven-10118218?_ga=2.172549095.536674271.1614285418-149965802.1614285418 Nederland, een vrije, humane, en tolerante samenleving, een (ahem) gidsland? Neen, en dat ondubbelzinnig, marchanderen is niet mogelijk. _______________________________________________________________ *) zie voor deze term: https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt Schmitt werd wel de 'hofjurist' of 'kroonjurist' van de Nazi's genoemd.

vdbemt
vdbemt26 feb. 2021 - 10:28

"Want heimelijk vermoed ik, dat velen die hier pleiten voor een (nog) grtere overheid; nog meer vangnet, gewoon verwachten dat de hele maatschappij vooral voor hen aan de slag gaat, en van eigen verantwoordelijkheid en initiatief hoor ik niet zoveel terug." Een heimelijk vermoeden is niet erg feitelijk. Of wel? Als je cijfers zou hebben, had je die wel gegeven. Wat is het? Angst dat jij wat meer voor een ander zou moeten betalen? Dat is nou het verschil tussen neo-liberaal en sociaal. Die verantwoordelijkheid gaat bij sociaal verder dan alleen het eigen ikke. De hebben geen angst bij te dragen aan de leefbaarheid van hen die de pech hebben krap te zitten. Zij hebben ook niet de kerngedachte dat iedereen lui is en een profiteur. Die kerngedachte zie je vooral rechts Die wordt zelfs geïmplementeerd (Toeslagenaffaire)

vdbemt
vdbemt25 feb. 2021 - 15:47

Laat Baudet of Wilders dit maar niet lezen, of de VVD, want dan roepen ze dat Ralf als docent ontslagen moet worden (zo ver gaat de VVD dan weer niet) want dit mag je niet denken: "het gaat om het smeden van een brede coalitie van werkenden zonder acht te slaan op ras, geslacht of geloof. Wat we met elkaar delen is de behoefte aan gezond voedsel, schone lucht, goede woningen, onderwijs, prettig werk, een redelijk inkomen, goede zorg, inspraak en medezeggenschap."

6 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander25 feb. 2021 - 15:58

@vdbemt Al die zaken, schone lucht, redelijk inkomen etc, dat willen weallemaal meen ik, maar hoe dat verband houdt met een tegensteld stelsel tov neoliberaal (wat wij in NL niet hebben) dat heb ik nog niet gezien. Nog grotere overheid, nog meer regels? Over woningen gesproken: Weet je hoe lang het nu al duurt om een wijk te bouwen, min 7 tot 12 jaar voordat alle procedures doorlopen zijn. Dat we niet eens in staat zijn een vaccinatie data bank op te zetten, vanwege doorgeschoten privacy regels. Misschien moet Raf al z'n kaarten eens op tafel leggen en bekennen dat ie eigenlijk gewoon een vergaande 'socialistische' maatschappij wil hebben zie ook z'n CV.

vdbemt
vdbemt25 feb. 2021 - 17:25

@Norm. Al die zaken, schone lucht, redelijk inkomen etc, dat willen weallemaal meen ik"" Dat van die schone lucht zie ik anders bij de VVD, het CDA, de PVV, en FvD, hé rechts, niet terug. Dat is dus het antwoord op" "maar hoe dat verband houdt met een tegengesteld stelsel tov neoliberaal". Deze is lachen: "Nog grotere overheid, nog meer regels? " Nog grotere overheid??? Daar is door liberaal enorm op bezuinigd en is kleiner geworden. EN tegelijkertijd meer regels, bureaucratischer dan ooit.

DaanOuwens
DaanOuwens25 feb. 2021 - 20:17

@ vdbemt Jij schrijft: Daar is door liberaal enorm op bezuinigd en is kleiner geworden. Dat valt wel mee. De overheid groeit en krimpt tussen 950.000 en 1 miljoen medewerkers. https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/omvang-publieke-sector/ Nu ongeveer (2018 meest recent) 980.000 is wel eens iets groter geweest maar in 2007 ongeveer 930.000. Dus uiteindelijk gegroeid.

Marinus Calamari
Marinus Calamari26 feb. 2021 - 8:49

@Norm "Al die zaken, schone lucht, redelijk inkomen etc, dat willen weallemaal meen ik," Dat klopt, het verschil is dat een neoliberaal al tevreden is als hij/zij in zijn eigen behoefte is voorzien. En als dat met de andere 1%ers onder een koepel met gefilterde lucht wonen betekend, terwijl het kutjesvolk buiten longkanker en COPD oploopt in wat er rest van een door economische roofbouw compleet verziekte ecosysteem, dan is dat voor een neoliberaal ook prima.

vdbemt
vdbemt26 feb. 2021 - 10:16

@Daan Ouwens. Dit is wat je nu zult vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/omvang-publieke-sector/): Het totale aantal werkzame personen in de publieke sector is de laatste jaren afgenomen.

Pater
Pater28 feb. 2021 - 2:12

@Ouwens Ik schrik van de betekenis die je aan de cijfers van het aantal overheidsmedewerkers geeft. Dat is helemaal geen goede maatstaf. Je gaat bij. voorbij aan ontwikkelingen als de bevolkingsontwikkeling, de verzelfstandiging/privatisering van overheidstaken en de enorme bezuinigingen op defensie na 1989 (eind Koude Oorlog). Veel méér bepalend zijn de collectieve uitgaven. Deze zijn gestegen van 14% BBP in 1850 naar 61% BBP in 1983 en daarna weer gedaald tot 49% BBP in 2003 en 42,4% in 2019 (daarna weer forse verhoging door de corona-crisis). Daarmee is de neoliberale tendens in NL beter, en redelijk overtuigend, geduid.

Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 15:26

Dank je wel Raf, je bent een held. Wat ik niet zie in je betoog is dat de neoliberaal de sociaal economische aspecten gedepolitiseerd heeft. Kortom economische vraagstukken en de beslissingsbevoegdheid daarover zoveel mogelijk buiten het domein van de politiek te houden en de marges om daarin te manoeuvreren klein tot nihil te houden. Daar hebben we het CBS voor in Nederland en bijna alle politieke partijen dansen naar de pijpen van die club. De gehanteerde modellen zijn op zijn minst twijfelachtig van die club maar ze is boven iedere discussie verheven. Dus blijft er weinig anders over dan identiteitspolitiek. Hier een leuke documentaire met Ewald Engelen. https://www.youtube.com/watch?v=-D_tjSZAgGw&t=1452s Nee we zijn nog lang niet van de neoliberalen af ook al zegt de VVD dat ze naar links opschuift.

Joop Schouten
Joop Schouten25 feb. 2021 - 15:21

Goed stuk! 'Neoliberalisme' staat bij mij als nr.1 als 'inhumaan handelen'. Op nr. 2 staat 'geld en grond'. De huidige geldvermenigvuldiging en grondtoe-eigening is een grove misdaad tegen de mensheid. Wetmatige diefstal. https://libertaireorde.wordpress.com/2011/10/27/het-vrijgeld-van-silvio-gesell-1862-1930-ontneem-geld-zijn-machtsfunctie/

Martin007
Martin00725 feb. 2021 - 15:13

Raf, dat moet je eens vertellen tegen de werknemers, zzp-ers en mensen met een uitkering die helemaal niets te zoeken hebben bij een liberale partij, maar er tóch op stemmen.

1 Reactie
Zapata
Zapata25 feb. 2021 - 15:40

De media speelt daar een enorme rol in.