Joop

Het vluchtelingenvraagstuk opgelost

  •    •  
04-03-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
79 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Een goede oplossing voor het Europese vluchtelingenvraagstuk is niet zo moeilijk te verzinnen. Hoe dan? Laat lidstaten geld verdienen met een goede opvang
Het vluchtelingenvraagstuk houdt de EU nu al een jaar lang bezig en een oplossing wordt maar niet gevonden. De reactie die Nederlandse politici vooral gaven is paniek zaaien. Om het hardst lopen ze te gillen dat we “overspoeld” worden, “het niet aankunnen”, en dat “de verzorgingsstaat in gevaar is”. Het is overtrokken onzin, en daarbij heeft uiteindelijk helemaal niemand hier iets aan. Verder komen ze met waanzinnige plannen om “de grenzen dicht” te gooien of om vluchtelingen terug te sturen. Daarmee belazeren ze het publiek. Dichte grenzen, opvang in de regio, terugsturen, dat is al decennialang staand Europees en Nederlands beleid. De grenzen kunnen simpelweg niet méér dicht zijn dan ze al zijn, tenzij we met scherp op mensen gaan schieten. Wie daarvoor is, die moet vooral op een fascistische partij stemmen, waarvan er in ieder Europees land wel één aanwezig is. Van andere partijen en burgers mag ondertussen wel wat meer realiteitszin geëist worden, en een voortvarende aanpak van het probleem.
Oorzaken wegnemen Helaas is de EU-top ondertussen bezig zich meer afhankelijk te maken van de dictator Erdogan, door de opvang aan hem over te laten, en hem daarvoor te willen belonen. Ook dit is een doodlopende weg, omdat Turkije nu eenmaal geen land is dat de mensenrechten respecteert en het laat zich ook niet controleren. Het subsidiëren van de regering Erdogan is gezien de houding tegenover de mensenrechten van dit regime ook het laatste wat we zouden moeten willen. Een doodlopende weg.
Zolang de oorlogen om de EU heen niet beëindigd zijn en de onderdrukkende regimes niet vervangen zijn door regeringen die respect hebben voor de mensenrechten, blijven er vluchtelingen komen. Dat is gewoon een feit. We kunnen proberen de wereld om ons heen wat mooier te maken, door bijvoorbeeld onze eigen energie op te wekken en al helemaal geen wapenhandel toe te staan met foute regimes, zoals bijvoorbeeld dat van Saoedi-Arabië. Maar ook als we dit zouden doen was er daarmee nog geen wereldvrede. We kunnen daarover gaan jammeren, maar daarmee komt een oplossing geen stap dichterbij.
Opvang regelen Wat wij nodig hebben om de instroom van de asielzoekers op te vangen, zijn politici die serieus werk maken van de opvang die noodzakelijk is zolang de asielinstroom er eenmaal is. Merkel is één van de weinigen die dat doet. In ons land zijn het Jesse Klaver en op enige afstand daarvan Pechtold en Roemer die bepleiten er dan maar het beste van te maken. Helaas hebben deze politici last van de lafheid van de anderen, hun collega’s binnenlands, maar vooral die uit andere landen. Want zolang niet iedereen zijn steentje bijdraagt zijn de aanpakkers als Gekke Gerrit, die ongewild ook het vuile werk van anderen opknapt.
Sommige partijen, zoals de Europese Groenen, stellen daarom voor om lidstaten te verplichten hun deel aan de opvang bij te dragen. Maar daar zullen zij nooit de handen voor op elkaar krijgen, want de lidstaten willen er niet mee instemmen dat ze zelf gedwongen worden. Met name de staten die nu al weigeren hun steentje bij te dragen zullen dat niet doen. Maar ook andere landen zijn niet happig op het inleveren van weer een stukje soevereiniteit. De lidstaten die wel aan opvang doen, doen dat ondertussen met flinke tegenzin en kiezen voor de slechtste aanpak mogelijk: het zo sober mogelijk opvangen van vluchtelingen, in de hoop dat die dan liever naar een andere lidstaat gaan. Het zorgt voor slecht geïntegreerde mensen in heel de EU en dat is nu juist de grootste bedreiging van die vluchtelingenstroom. Sobere opvang bieden uit angst voor slecht geïntegreerde vluchtelingen is een selffulfilling prophecy. We graven daarmee ons eigen graf.
De oplossing Niemand lijkt de oplossing te zien voor deze patstellingen, terwijl die eigenlijk toch zo eenvoudig is. Laat de EU niet Erdogan subsidiëren, maar de eigen lidstaten. En laat niet de lidstaten, maar de EU zelf betalen voor de opvang, beoordeling en integratie van de nieuwkomers.
Zie het zo: een land dat erin slaagt die dingen te regelen, krijgt daarvoor subsidie van de EU. Daarbij is het van belang dat de EU strenge eisen stelt aan de snelheid en kwaliteit, en daarop controleert. Denk dan aan controles op het snel beoordelen, het verkrijgen van voldoende taalniveau, een examen mensenrechten en het vinden van huisvesting. Hoe die zaken bereikt worden is dan aan de landen zelf. Maar lidstaten die erin slagen dit voor nieuwkomers te regelen krijgen daarvoor betaald en wel zoveel dat de gemaakte kosten ruimschoots vergoed worden.
Onafhankelijkheid Veel lidstaten zullen binnen de kortste keren staan te dringen deze opvang te regelen, want het betekent werkgelegenheid en werk is nu juist datgene waaraan het veel landen ontbreekt. De lidstaten die liever niet aan het integratiebeleid meedoen kunnen zich dan aan die plicht onttrekken zonder scheve ogen te krijgen. Helemaal mooi zou het zijn als de EU haar budget ook onafhankelijk van de lidstaten krijgt, zodat er ook geen gemopper meer is over de bijdragen van landen aan de EU en de interne verhoudingen van de afdrachten. Dat kan door een EU-accijns op brandstof in te voeren zoals D66 laatst voorstelde, of door simpelweg de accijnzen voor de import voortaan door de EU te laten innen.
Natuurlijk, tenzij de EU op een ander gebied bezuinigt (landbouwsubsidies?) brengt dit een netto lastenverzwaring met zich mee. Maar in ieder geval hoeft er dan geen subsidie meer naar Turkije. Bovendien is het geld dat nodig is om vluchtelingen op te vangen – vergeleken met de nationale begrotingen – peanuts, en die moeten we dan maar voor het oplossen van een crisis en het stimuleren van de werkgelegenheid overhebben. Gratis oplossingen bestaan niet. Het wachten is op politici met de eerlijkheid en de moed om dat naar hun kiezers te brengen, en kiezers die beseffen dat politici die anders beweren niets dan leugenachtige lafaards zijn.

Meer over:

opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (171)

Kees Alders
Kees Alders11 mei 2016 - 15:19

Update 11 mei 2016: CU/SGP EU-parlementslid Maarten van Fliert doet een persbericht uit met precies dit voorstel, voorzien van een dekking. Persbericht: "Hervorming van EU asielstelsel Debatbijdrage Peter van Dalen, woensdag 11 mei 2016 Alle lidstaten moeten meewerken aan oplossingen voor de opvang van vluchtelingen. Helaas is een verplichte verdeling van vluchtelingen over de lidstaten onmogelijk. Vanuit die politieke realiteit moeten we alternatieven bedenken. Een boete van een kwart miljoen euro per geweigerde asielzoeker zet kwaad bloed. Zo legt de Commissie de lidstaten een enorm dictaat op. Dit voorstel zal Europa splijten. En het is koren op de molen voor Geert Wilders en zijn Europese politieke vrienden. Mijn tegenvoorstel luidt: maak binnen de structuurfondsen 5 miljard per jaar vrij voor steun aan lidstaten die asielzoekers opvangen. De helft van dat geld komt uit het Cohesiefonds, het fonds waar vooral landen van profiteren die tot nu toe niet meewerken. Dit is een faire, budget neutrale oplossing die verdere verdeeldheid in Europa kan voorkomen."

.4
.45 mrt. 2016 - 18:34

Asperge? Neuroot? In elk geval onwrikbaar overtuigd van zijn gelijk en de gedachte dat anderen er iets mee opschieten dat gelijk voortdurend te herhalen.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders6 mrt. 2016 - 21:07

Leuk dat u zich even voorstelt - heeft u nog wat inhoudelijks op te merken over bovenstaand? :)

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2016 - 18:01

@ Kees Aalders. Ik heb al uw posten gelezen, het is het beste, sociaalste dat ik tot nu toe gelezen heb over dit onderwerp. Voor zowel de vluchteling en Europa. Ik heb de tegenargumenten gelezen en in mijn optiek was uw weerwoord het verstandigst. Dank voor uw posten

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders6 mrt. 2016 - 21:08

Dank voor het compliment - ik doe mijn best, en veil mijn standpunten graag nav de discussies bij, vandaar dat ik altijd op mijn posten reageer, hoewel dat vaak veel tijd kost.

JoostHelder
JoostHelder5 mrt. 2016 - 11:03

"Om het hardst lopen ze te gillen dat we “overspoeld” worden, “het niet aankunnen”, en dat “de verzorgingsstaat in gevaar is”. Het is overtrokken onzin, en daarbij heeft uiteindelijk helemaal niemand hier iets aan." Het aantal immigranten is groter dan het aantal mensen dat in Nederland geboren wordt. Dat zijn de meetbare feiten, dat is geen overtrokken onzin. . "De grenzen kunnen simpelweg niet méér dicht zijn dan ze al zijn, tenzij we met scherp op mensen gaan schieten." De grens bij Macedonië is dicht en er wordt alleen met traangas geschoten, het kan dus wel. . "Zolang de oorlogen om de EU heen niet beëindigd zijn en de onderdrukkende regimes niet vervangen zijn door regeringen die respect hebben voor de mensenrechten, blijven er vluchtelingen komen. Dat is gewoon een feit." Je kunt van Europese landen niet verwachten dat ze hun eigen identiteit opgeven. Dat is wel wat er gebeurt als je langdurig meer immigranten uit totaal verschillende culturen ontvangt, dan dat er kinderen geboren worden. Die stroom immigranten is gelet op de geboortecijfers in moslimlanden ook nog eens oneindig. Ook dat zijn feiten. . "Sobere opvang bieden uit angst voor slecht geïntegreerde vluchtelingen is een selffulfilling prophecy. We graven daarmee ons eigen graf." De geschiedenis leert ons toch echt wat anders. Na WOII is er voor bijvoorbeeld Molukkers, Vietnamezen en Cambodjanen eerst slechts sobere opvang geweest. Toch is de integratie van die groepen relatief succesvol. De culturele verschillen zijn voor de kans op succes een veel belangrijker factor dan het niveau van opvang. . "En laat niet de lidstaten, maar de EU zelf betalen voor de opvang, beoordeling en integratie van de nieuwkomers." Dat is natuurlijk een broekzak/vestzak verhaal. De EU heeft geen geld dat niet bij de lidstaten vandaan komt, en zelfs al zou het dat wel hebben, dan nog komt het bij de inwoners van diezelfde lidstaten vandaan. . "Bovendien is het geld dat nodig is om vluchtelingen op te vangen – vergeleken met de nationale begrotingen – peanuts, en die moeten we dan maar voor het oplossen van een crisis en het stimuleren van de werkgelegenheid overhebben." Dat is geen peanuts, 1 asielzoeker kost alleen al het eerste jaar meer dan 20.000 euro, en dat is dan met de sobere opvang waar jij je over beklaagt. Daarbij is dit verhaal innerlijk tegenstrijdig: of de integratie is succesvol waardoor er een groter aanbod is van arbeid en je dus een werkgelegenheidsprobleem niet oplost, of de integratie is niet succesvol en migranten blijven tot in lengte van jaren geld kosten. Een succesvolle integratie die daarmee het werkgelegenheidsprobleem in Europa oplost bestaat niet.

5 Reacties
Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 12:53

U ziet een aantal dingen over het hoofd. Om te beginnen zijn relatief dichte grenzen alleen een succes als er elders grenzen zijn die relatief makkelijker over te steken zijn. Het is dus een verplaatsing van het probleem. Mensen laten integreren is het tegengestelde van je identiteit opgeven. Tenslotte zijn over een paar generaties de meeste Nederlanders immigrantenkinderen. Cultuur en identiteit erft zich niet slechts genetisch over. Met uw bewering over het aantal geboorten maakt u of een flinke rekenfout, of u heeft het cijfer van het aantal asielzoekers, of het geboortecijfer verkeerd. In NL worden een kleine 200.000 kinderen per jaar geboren en het aantal nieuwe asielaanvragen lag daar ver beneden. Verder zijn eerdere groepen niet dankzij maar ondanks sobere opvang geïntegreerd. De opvang van de groepen die u noemt was overigens beter dan de opvang nu. Daarbij vergeet u helemaal dat mensen niet alleen werk verrichten, maar ook consumeren, en dus ook werkgelegenheid opleveren.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 12:57

Verder zeg ik nergens dat het gratis is: integendeel. Aan de andere kant: een slecht presterende groep mensen kost ook bakken met geld. Maar los van dat alles: Hoe kunt u nu tegen een snellere beoordeling van asielaanvragen en een betere integratie zijn?

JoostHelder
JoostHelder5 mrt. 2016 - 13:38

@ Kees "Om te beginnen zijn relatief dichte grenzen alleen een succes als er elders grenzen zijn die relatief makkelijker over te steken zijn. Het is dus een verplaatsing van het probleem." Die logica komt neer op het afschaffen van grenzen, er zal altijd een grens zijn die makkelijker is over te steken dan een andere. Dat kan natuurlijk een uitgangspunt zijn, maar kom daar dan ook voor uit; het gaat niets samen met jouw andere stelling dat alleen 'echte' vluchtelingen toegang krijgen. "Mensen laten integreren is het tegengestelde van je identiteit opgeven. Tenslotte zijn over een paar generaties de meeste Nederlanders immigrantenkinderen." Helemaal mee eens. Het vermogen van verschillende groepen in een samenleving om te integreren is echter wel beperkt, zowel aan de kant van de huidige bewoners als de nieuwkomers. Met de huidige aantallen zijn de immigrantenkinderen al binnen die paar generaties die succesvolle integratie nodig heeft in de ruime meerderheid. Met zulke verhoudingen kun je geen goede integratie en behoud van identiteit verwachten. "Met uw bewering over het aantal geboorten maakt u of een flinke rekenfout, of u heeft het cijfer van het aantal asielzoekers, of het geboortecijfer verkeerd. In NL worden een kleine 200.000 kinderen per jaar geboren en het aantal nieuwe asielaanvragen lag daar ver beneden." Aantal geboorten 2015: 169.965, immigratie 2015: 202.647. Van de geboorten zijn er 32.152 een kind van een eerste generatie immigrant, en 19.684 van een tweede generatie immigrant. Van de immigranten waren er in 2014 60.071 niet-Westers. Zoals je zelf terecht opmerkte kan een geslaagde immigratie een aantal generaties duren, dat is bij die kinderen dus ook nog aan de orde. Als je het aantal migranten en kinderen van migranten bij elkaar optelt dan zijn die aantallen hoger dan het aantal geboorten van de traditionele inwoners, zelfs als je alleen uitgaat van de niet-Westerse immigratie. Dat zijn de feiten. "Verder zijn eerdere groepen niet dankzij maar ondanks sobere opvang geïntegreerd. De opvang van de groepen die u noemt was overigens beter dan de opvang nu. Daarbij vergeet u helemaal dat mensen niet alleen werk verrichten, maar ook consumeren, en dus ook werkgelegenheid opleveren." Daar kun je over discussiëren, ik ben daar in ieder geval niet van overtuigd. Hoe dan ook: het gaat niet alleen om de opvang maar ook om de culturele verschillen. "Daarbij vergeet u helemaal dat mensen niet alleen werk verrichten, maar ook consumeren, en dus ook werkgelegenheid opleveren." Migranten sturen traditioneel veel geld naar het buitenland, en onttrekken daarmee geld aan de economie; een immigrant met werk besteed dus minder in Nederland dan een bestaande inwoner met werk. Ik zeg daarmee niet dat dat een factor moet zijn bij immigratiebeleid, maar om te zeggen dat immigratie goed is voor de werkgelegenheid is onjuist.

JoostHelder
JoostHelder5 mrt. 2016 - 13:48

@Kees "Verder zeg ik nergens dat het gratis is: integendeel. Aan de andere kant: een slecht presterende groep mensen kost ook bakken met geld. Maar los van dat alles: Hoe kunt u nu tegen een snellere beoordeling van asielaanvragen en een betere integratie zijn?" Ik geloof niet dat iemand daartegen is. De meningen verschillen natuurlijk vooral over het niveau van de immigratie. Minder immigratie levert vanzelfsprekend minder integratieproblemen en kosten op.

Kees Alders
Kees Alders6 mrt. 2016 - 21:11

Deze post gaat zoals u ziet bij uitstek niet over hoeveel immigratie wenselijk is. Wat mij betreft 0 - geen enkele vluchteling. Maar dat is niet reëel. Verder accepteer ik dat we het aantal vluchtelingen maar slecht in de hand hebben. De meesten zijn nog niet zover. Nu, dat kan, maar laat dat ons toch niet tegenhouden vooral te kijken hoe we de opvang van de mensen die wel binnenkomen, hoeveel dat er ook zijn, zo goed mogelijk te regelen. Het is jammer dat veel mensen daar niet toekomen. Ook de meeste politici niet.

jellevwal
jellevwal5 mrt. 2016 - 7:53

" Laat de EU niet Erdogan subsidiëren, maar de eigen lidstaten." Ik wist niet dat het woud van geldbomen op het EU gebied in Brussel al vrucht had opgeleverd. Ik was nog in de veronderstelling dat alle EU geld is opgebracht door de belastingbetalers in de lidstaten. Ik kan dit soort waanzin niet begrijpen. Een kind begrijpt toch dat als je met nietsdoen als 'vluchteling' in Duitsland een veel beter leven hebt dan als inwoners van b.v. Eritrea, dat dan al dat soort mensen naar hier komt ? Op nu 17 miljoen mensen hebben we al een twee miljoen afhankelijk van een uitkering, en/of met te weinig inkomen.

3 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mrt. 2016 - 9:27

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten!

PieterPan3
PieterPan35 mrt. 2016 - 12:26

@uil "Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten!" Al te goed is buurmans gek!

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 13:01

Ik zeg nergens dat eea gratis is maar andere strategieen leveren een slechter geïntegreerde groep mensen op en dag kost die belastingbetaler uiteindelijk meer geld. Zoals u verder weet krijgt iemand die niet voor zijn leven maar uit economische redenen vlucht geen asiel.

Minoes2
Minoes25 mrt. 2016 - 4:43

Is dat de wereld waarin we leven. Geld verdienen aan ellende? Er een industrie van maken, mensen als handelswaar? Mensen zijn geen handelswaar zeker mensen in nood niet. Dat is nu precies wat die smokkelaars ook doen, dezelfde denkwijze.

4 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mrt. 2016 - 9:27

Beter voorstel dan?

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 13:03

Zorg en menslievendheid rendabel maken is de kunst om die zaken te redden in onze wereld. Het is ook niet schandalig een verpleger of onderwijzer te betalen. Mensensmokkelaars handelen doorgaans niet uit zorg en menslievendheid. Die voldoen dan ook meestal niet aan kwaliteitsnormen waar ik over spreek.

Minoes2
Minoes26 mrt. 2016 - 16:13

Kees Alders Dank voor de reactie. Het zal aan het onderschrift onder de kop liggen. Verdienen is voor mij winst maken. Dat blijft toch een beetje hangen als je het vervolg leest. Indien kosten (deels) terugverdiend kunnen worden klinkt het al anders. Daarnaast moet je het qua infrastructuur evengoed kunnen dragen mochten veel vluchtelingen naar hetzelfde land willen anders zit je nog met een probleem. Zoals het aantal verpleegkundigen van belang is voor het aantal gewonden betreffende goede zorg c.q. mogelijkheden daartoe. Ik heb het dan niet over de lange maar over de korte termijn. Bovendien zal Nederland een van de grootste netto betalers zijn en de hoogste bijdrage leveren. Ik heb gezien de ervaringen niet zo'n hoge pet op van EU-controles, die laten het al decennia afweten. Ik denk al met al dat het niet zo simpel is te regelen als het voorstel doet vermoeden. Het kan anders zijn, ik heb niet voldoende inzicht in de handel en wandel van de EU, wie wel? Er speelt teveel achter de schermen waar burgers niet kunnen bijkomen. Dat is sowieso een groot probleem zeker in Nederland waar het muisstil is hieromtrent.

Kees Alders
Kees Alders6 mrt. 2016 - 21:19

Inderdaad zal het zeker niet simpel zijn, in ieder geval niet in praktijk. Het enige wat voor mij simpel is, is de oplossingsrichting. Maar goed, zo simpel is dat kennelijk ook niet want niemand komt erop. Dat hoop ik dan dat mijn bijdrage kan zijn. Ik weet verder niet wie de grootste netto betaler zal zijn. Dat zal in ieder geval het land zijn dat de minste asielzoekers opneemt en waarom zouden wij dat niet doen? In ieder geval denk ik dat Zuid Europese landen netto ontvangers zouden zijn, want daar komen de meeste asielzoekers binnen en die hebben ook het meeste belang bij meer werkgelegenheid. Maar dat ligt natuurlijk een beetje aan de politiek. Ook Duitsland zal uiteindelijk meer opnemen dan gemiddeld zoals het er nu uitziet en netto ontvanger zijn. Nederland waarschijnlijk niet. Maar goed, als het geld via directe belastingen geheven wordt heeft het natuurlijk niet zoveel zin om over netto betalers en ontvangers te hebben, want landen betalen niet, dat doen de belastingbetalende partijen en dat zijn dan niet de landen. Overigens vind ik het wezenlijk belangrijk dat de landen volledig en ruimschoots voor de direct gemaakte kosten worden gecompenseerd. Anders is het nog steeds zo dat wie goed doet, schade ondervindt, en dat is nu juist een stukje van het marktmechanisme wat je nu juist tegen zou moeten willen gaan, in mijn opinie. Goed gedrag vertonen zou mijns inziens altijd winstgevend moeten zijn, en onwenselijk gedrag verliesgevend. Dat lijkt mij de ideale situatie. Uw cynisme over de controles deel ik overigens, en de criteria en manier van meten, daar kan het ook vooral erg mis gaan. Maar goed, dat is natuurlijk geen makke van het idee zelf.

Piet de Geus
Piet de Geus5 mrt. 2016 - 1:46

"Denk dan aan controles op het snel beoordelen, het verkrijgen van voldoende taalniveau, een examen mensenrechten en het vinden van huisvesting. Hoe die zaken bereikt worden is dan aan de landen zelf. Maar lidstaten die erin slagen dit voor nieuwkomers te regelen krijgen daarvoor betaald en wel zoveel dat de gemaakte kosten ruimschoots vergoed worden." Prima om dat via een systeem van verevening te regelen. Maar op zich staat er natuurlijk al een bonus op als je die zaken goed regelt. Als mensen (deels met een prima opleiding) niet jarenlang werkeloos in een procedure blijven hangen maar zo snel mogelijk mee kunnen draaien, gaat hun kennis en ervaring niet verloren. Dan dragen ze een steentje bij in plaats van dat je ze tot kostenpost maakt. Bovendien, voor de xenofoben onder ons: hoe beter vluchtelingen zich hier weten te redden, des te groter is de kans dat ze als de kust veilig is weer terugkeren om daar een bijdrage aan de wederopbouw te leveren. Juist als ze afhankelijk zijn gemaakt van een uitkering hebben ze die keus bij gebrek aan perspectief. Wat dat betreft is er weinig verschil met de laatste generatie gastarbeiders: ook degenen die ervan droomden om terug te keren hebben we hier gevangen gehouden.

6 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mrt. 2016 - 9:30

Goede aanvulling, maar je moet wel ergens "beginnen", de vluchtelingen zijn niet zo maar 1 op 1 "inpasbaar".

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 12:10

Het heeft meestal helemaal niets met xenofobie te maken dus dat is ook weer een kulargumentatie.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 13:04

Helemaal eens natuurlijk. Goede aanvulling.

Piet de Geus
Piet de Geus5 mrt. 2016 - 18:13

"Het heeft meestal helemaal niets met xenofobie te maken" Nee, soms is het totale onverschilligheid uit egoïsme: doodsbenauwd voor concurrentie rond de voerpot met herverdeeld inkomen. Wat hooguit een reden kan zijn om te stoppen met het voederen van dergelijk volk.

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 19:16

Piet Soms is het dit, dan weer dat. In de meeste gevallen zijn NLrs niet tegen vreemdelingen maar balen momenteel hoofdzakelijk van een bepaalde groep vreemdelingen. Maar arbeiders importeren tewrijl er hier zoveel werkeloos heid is ? Lijkt mij logisch dat dat irritatie geeft.

Piet de Geus
Piet de Geus6 mrt. 2016 - 2:05

"In de meeste gevallen zijn NLrs niet tegen vreemdelingen maar balen momenteel hoofdzakelijk van een bepaalde groep vreemdelingen." Die optie was ik inderdaad vergeten: het platte racisme van de Wilderianen die de grens alleen voor moslims willen sluiten. Want je kunt het wel quari-neutraal 'een bepaalde groep vreemdelingen' noemen maar werkelijk het enige wat die groep vreemdelingen deelt met Syrische vluchtelingen is het geloof. En zelfs daarbinnen zijn de verschillen even groot als tussen iemand die van huis uit rooms is en de meest fundamentalistische zwartekous. Voor zover het je ontgaan was: degenen die uit Syrië vluchten zijn juist op de loop voor religieuze scherpslijpers. Maar jij vindt het kennelijk legitiem om ze daarmee over een kam te scheren. Of om een seculiere architect uit Damascus op dezelfde hoop te gooien als ontspoorde Marokkaanse jongeren? "Maar arbeiders importeren tewrijl er hier zoveel werkeloos heid is ? Lijkt mij logisch dat dat irritatie geeft." Arbeiders importeren? Hoeveel platvloerser wil je het hebben? We hebben het over het verlenen van een veilig heenkomen aan mensen die het zat zijn om vatenbommen terug te koppen, omdat ze daar al genoeg familieleden aan verloren zijn. En dan noem je het logisch dat het irritatie oplevert dat ze als ze goed worden opgevangen op de arbeidsmarkt terechtkomen? En als dat niet lukt, dan verwijt je ze natuurlijk weer dat ze de verzorgingsstaat onbetaalbaar maken. Want we hebben zelf al zoveel werklozen. Weet je waarvan er ook nogal wat rondlopen? Architecten die niet aan de bak komen. Maar die hoor je niet mekkeren over die architect uit Damascus die deze kant op vlucht.Net zomin als je geïrriteerd gemekker hoort als een architectuuropdracht naar een buitenlandse concurrent gaat die daarvoor speciaal wordt ingevlogen. Die irritatie is hetzelfde als dat racisme: zowel een gebrek aan ontwikkeling als een gebrek aan beschaving.

peterh2
peterh24 mrt. 2016 - 21:55

90% is nu economische gelukszoeker: http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/3/Grieken-90-procent-van-asielzoekers-nu-economische-migrant-2771142W/?masterpageid=158493 . Hoe lossen we dat nog op dan?

5 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mrt. 2016 - 9:31

Een "Marshall-plan" in plaats van een bommentapijt.

JoostHelder
JoostHelder5 mrt. 2016 - 11:07

Hoe zie je dat “Marshall-plan” voor je? Syrië en Irak hebben vanwege het zwarte goed voldoende middelen, dus extra geld helpt niet. Beide landen hadden een dictator, een is er verdreven en de andere is blijven zitten, de uitkomst is hetzelfde: chaos. Dus bommen werpen is geen oplossing, maar geen bommen werpen wil niet zeggen dat je daarmee het probleem voorkomt.

Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mrt. 2016 - 12:30

Geld, hulp, middelen, doelgericht inzetten, en controleerbaar,samen in een grote coalitie. Te beginnen met noodhulp, te beginnen met niet meer bombarderen, te beginnen met het herbouwen van een infrastructuur, te beginnen met startende ondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen, zo veel als mogelijk buiten het regime om, maar wel binnen bestaande organisatiestructuren. Daarmee biedt je een vooruitzicht, een kans. En ja er zal vast wat aan de strijkstok blijven hangen en ja dictators worden niet meteen verdreven, maar wel stilaan als de bevolking zich ontwikkeld.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 13:07

Als die claim al waar zou zijn, dan gaat het sneller beoordelen van asielaanvragen natuurlijk zeker helpen.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 13:10

Ik kan mij verder helemaal in de bijdrage van Uilenspiegel vinden en zou daaraan willen toevoegen: wapenboycot op regimes die het niet nauw nemen met de mensenrechten en olie-afhankelijkheid opheffen zodat we ook daarvoor geen dictators meer hoeven te steunen.

Machielse93
Machielse934 mrt. 2016 - 21:51

Ook ik ben van mening dat we meer van een migratiecrisis moeten spreken dan van een vluchtelingencrisis. De reden is het open deuren beleid van de EU. De cartoon in deze link geeft de situatie zeer goed weer: http://www.prikol.ru/wp-content/gallery/december-2015/komiks-09012016015.jpg De grenzen worden bemoeilijkt, maar zodra men ze overwonnen heeft is er nog steeds een open armen beleid. Om deze crisis te stoppen is het veel makkelijker om de oude en niet meer realistische vluchtelingenverdragen op te zeggen. We hoeven namelijk niet als enige het braafste jongetje van de wereld te zijn door middel van een zelf opgelegde plicht. Als er niks te halen valt dan zal er ook (bijna) niemand komen.

4 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel5 mrt. 2016 - 9:32

Wel ja joh, jaag ze terug de zee op.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 13:13

U stemt dus op die genoemde fascistische partij? Dat mag, maar ik hoop dat dit altijd een randverschijnsel zal blijven. Afstand van onze waarden betekent namelijk het einde van onze moderne westerse cultuur, en daar bleek dan geen moslim voor nodig te zijn.

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 19:18

Kees Je hoeft geen PVV te stemmen wil je een aantal van hun voorstellen kunnen omarmen.

Kees Alders
Kees Alders7 mrt. 2016 - 0:34

Als u dan toch die richting opgaat, kies dan voor the real thing. Want Samsom, Rutte en Buma bouwen Wilders dan wel keurig na, u weet net zo goed als ik dat ze uiteindelijk gewoon niet anders kunnen en dat ze die uitspraken alleen maar doen om Wilders "de wind uit de zeilen" te nemen (hoewel ze hem daarmee juist bevestigen en groter maken, maar dat hebben politici zonder eigen karakter nu eenmaal niet door). Nee, als uw werkelijk hardvochtig beleid aan de grens wil hebben waarmee nog verder over lijken wordt gegaan, kies dan Wilders. Enfin, de inhoudelijke discussie over de illusie om de grenzen dicht te sluiten en al dan niet economische vluchteling etc kunt u in de andere comments lezen.

Wazowski
Wazowski4 mrt. 2016 - 21:33

voxpopuli 4 maart 2016 at 12:44 Beter lijkt mij de huidige kosten van de vluchtelingen opvang in nederland direct in mindering te brengen op de afdracht naar de EU. Volgens mij kan dat gewoon. Dan hoef je ook geen moeizame onderhandelingen te maken over de regels voor afdracht van accijnzen Goed plan. Het vluchtelingen probleem is een Europees probleem waar een aantal landen absoluut niet voor te porren is, daarnaast willen de meeste toch naar Duitsland,Nederland en Skandinavië.Dit vind ik dus geen slecht idee. Laat de rest maar financieel de landen compenseren die wel opvangen. Sla maar eens met je vuist op tafel zoals de Britten deden om eea af te dwingen. Maar stel dit werkt,dan is het slechts een oplossing voor de korte termijn, wat gaan ze hier toevoegen? Werk vinden en de verzorgingsstaat in stand houden? lmao er zijn al bijna 600k werklozen in dit land (verborgen werkloosheid is veel hoger). Soennieten staan niet bekend om hun integratie skills.Waar ze wel goed in zijn is lopen zeiken dat het wifi te traag is of dat ze geen kaas lusten of spandoeken dragen met de tekst "Heumensoord is the worst". Tranen springen in mijn ogen als ik de stumpers zie die in Syrië zijn achtergebleven. Waarom die aanzuigende werking blijven stimuleren door allerlei voorzieningen te treffen? wat is er mis met sobere huisvesting en voeding en met duidelijke afspraken. Als het in het land van herkomst weer veilig is ga je terug om de boel daar op te bouwen, als men zich niet gedraagt volgens onze normen en waarde (homo's en vrouwen lastig valt of ander ongewenst gedrag) ga je in het gevang of wordt je uitgeruild tegen een gezin uit een Libanees kamp. Wellicht dat dit de gelukszoekers weghoudt en de echte vluchteling kansen geeft op een veilig heenkomen. Daar moet het toch uiteindelijk om draaien! Het draagvlak zal bij deze regels ook toenemen onder de Nederlandse bevolking.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:28

Dat klinkt als een variant op hetzelfde. Helaas is het op die manier niet in te boeken zonder heel grote problemen in de EU te krijgen. En ook zou het voor Nederland niet lucratief zijn: binnen de EU is Nederland de middenmoot als het gaat om opvang, en onze buurlanden nemen zeker relatief gezien allemaal meer op. We zouden er dus op verliezen. Verder heeft u een heel eenzijdig beeld van de vluchtelingen die niet aan de diversiteit van de groep recht doet. Dat is populair tegenwoordig, maar met de waarheid heeft het net zoveel te maken als de stelling dat het allemaal zulke geweldige mensen zouden zijn.

Moeder Pietje
Moeder Pietje4 mrt. 2016 - 18:23

Kees, ik ken je nog van andere politieke fora. Je bent een integer mens maar je hebt blinde vlekken. Lees dit eens. http://en.cijnews.com/?p=27644

11 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 19:34

Dank. Helaas herken ik je nick niet. Ook kan ik de link niet openen. Misschien beter de argumenten gewoon in de discussie te zetten. Dan worden ze sowieso beter gelezen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje4 mrt. 2016 - 21:44

Vreemd dat niet te open valt. Maar ik stuurde je een link via je PB

Rootman2
Rootman25 mrt. 2016 - 8:20

Lieve help! Een Israelisch blaadje als objectieve informatie over Islam?

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 12:11

Rootman Een Iraanse die een verhaal houdt wil je niet naar luisteren omdat ze in het verkeerde blaadje staat? Dit is ms een betere link. Grappig dat jij hem wel open krijgt die eerder en Kees niet http://www.jerusalemonline.com/news/world-news/around-the-globe/iranian-human-rights-activist-immigration-without-integration-will-bring-about-disaster-19560

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:31

Aha, de Islam dus weer. Daar viel op te wachten. De beste manier om de extremistische Islam tegen te gaan is vluchtelingen daarvoor op te vangen en ze daartegen te beschermen (de IS leeft immers van de stelling dat het 'westen' de vijand van alle moslims zou zijn), hen de westerse waarden bij te brengen, en ze te laten zien dat wie zijn best doet iets kan bereiken in deze samenleving. Ik zie dat daarbij dus als extra ondersteuning van mijn plan. Noot dat wat Wilders doet precies tegengesteld is. Daarmee is hij mijns inziens een onderdeel van het gevaar van de extreme Islam. Ik zie die vermeende blinde vlek dus niet zo, sterker nog, ik neem het gevaar van de gewelddadige variant van de Islam zeker mee in mijn analyse.

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 19:20

"hen de westerse waarden bij te brengen, en ze te laten zien dat wie zijn best doet iets kan bereiken in deze samenleving." Op basis van welke ervaring in de afgelopen decennia baseer jij je optimisme?

PieterPan3
PieterPan35 mrt. 2016 - 21:07

@Kees "Aha, de Islam dus weer" Kees, uit je reactie blijkt dat je niets, maar dan ook echt niets van de islam begrijpt. De extremististen zijn slechts de stormtroepen van de islam, maar het gevaar komt voort uit de koran en de hadith. Zoals Erdogan al zei: er is geen extremistische islam of gematigde islam, er is slechts 1 islam. Verwijzen naar Wilders heeft geen zin, hij is niet het probleem als het om de islam gaat. Hoeveel moslims ken je nu eigenlijk? Hoe lang heb je in islamitische landen gewoond? Gedurende lange tijd in een omgeving verbleven waar de moslims de meerderheid vormen? En kom nu niet aan met de bewering dat we hier in Nederland dingen anders doen, dat we beschermd worden door de wet. De wet is slechts de uitkomst van onze cultuur, maar zal niet in staat zijn om ons te beschermen tegen een ons vijandige cultuur, zoals de islam is.

JoostHelder
JoostHelder5 mrt. 2016 - 21:24

"hen de westerse waarden bij te brengen, en ze te laten zien dat wie zijn best doet iets kan bereiken in deze samenleving" Is dat niet wat al te naïef/optimistisch? Stel dat jij om wat voor een reden dan ook zou moeten vluchten naar een Arabisch land, zouden ze jou daar dan 'bij kunnen brengen' dat vrouwen niet gelijkwaardig zijn en homo's niet oké? Zou jij er dan voor zorgen dat jouw kinderen jouw visie daarover delen ondanks de andere opvattingen waar je woont? De antwoorden laten zich raden... Wat doet jou denken dat het andersom zoveel eenvoudiger is? Is het niet heel erg westers centristisch om te denken dat bepaalde westerse waarden door jou wel behouden zullen worden zodra jij in een andere cultuur gaat wonen, maar mensen uit die andere cultuur die in het westen komen wonen hun gedachte daarover veranderen zodra 'ze dat wordt bijgebracht'?

Kees Alders
Kees Alders7 mrt. 2016 - 13:22

“Op basis van welke ervaring in de afgelopen decennia baseer jij je optimisme?” Waar leest u in mijn reactie optimisme? We hebben het in het verleden op deze punten die ik noem uitermate slecht gedaan, en u leest in mijn reactie ook dat ik zie dat Wilders haaks op die punten opereert. Nee, onze samenleving draagt naar moslims één belangrijke boodschap uit: je kan je best wel doen, maar je hoort er nooit bij. Je krijgt omwille van je naam veel minder kans op een baan, je zoon wordt onterecht continu aangehouden op straat, en ondertussen wordt er op fora en in de kamer openlijk gekotst op jou. Zeg niet dat het niet waar is. Een betere manier om alle moslims zo snel mogelijk te radicaliseren is er niet. Ik ben daarom uitermate pessimistisch. Ik kan alleen daartegen maar aangeven hoe het wel zou moeten. Door mensen als mensen te behandelen, ze niet steeds aan te spreken op hun groepslidmaatschap maar op hun gedrag, het slechte af te straffen, maar vooral door het goede te belonen. Helaas staan wij daar als Nederlandse samenleving heel ver vanaf.

Kees Alders
Kees Alders7 mrt. 2016 - 13:28

@PieterPan: Ik ken meer moslims dan jij denkt. Er is, volgens streng gelovigen, inderdaad maar één Islam. Alleen, ze hebben allemaal een ander beeld van wat die ene Islam zou zijn, en daarmee is de Islam juist een enorm versnipperd geloof. Dat is ook een van de redenen dat die lui ook vooral met elkaar aan het vechten zijn. Ik zeg ook niet dat Wilders de oorzaak is van de extremistische/onderdrukkende of gewelddadige islam, maar ik zeg dat Wilders deze tak van de Islam voor veel mensen aantrekkelijker maakt, omdat ze zich door onze samenleving niet geaccepteerd voelen en beloond zien als ze zich proberen aan te passen. Het is het tegengestelde van de goede reactie op Islamitisch extremisme, dat ik wel degelijk als probleem onderken. Voor de rest kan ik je dit stuk van Ewoud Butter aanraden: http://www.republiekallochtonie.nl/angst-voor-islamisering-is-vorm-van-sociale-hypochondrie

Kees Alders
Kees Alders7 mrt. 2016 - 13:41

@Joost Helder: Ik zeg ook nergens dat het makkelijk is, wel dat dit de beste manier is. En bij belonen wie zijn best doet hoort ook bestraffen van wie dat niet doet. Alleen op het laatste ligt zoveel nadruk en het eerste is zo belangrijk en dat ontbreekt volkomen in onze samenleving, daarom benadruk ik het zelf maar al te graag nog meer. Verder hoef je natuurlijk niet alle waarden over te nemen om ze te respecteren. Dat is het voordeel van 'onze westerse' waarden. Je hoeft geen homo te worden om deze mensen te respecteren. Je hoeft alleen maar te beseffen dat jouw houding die mensen niet te discrimineren juist de reden is waarom jij om jouw geloof ook niet gediscrimineerd wordt. En nee, het is niet westers-centrisch om zo te denken. We zijn hier nu eenmaal in het westen dus het is niet gek dat we mensen leren hoe het er in onze samenleving aan toe gaat, en welke waarden we hebben afgesproken. Zeker, als ik in een Arabisch land ga wonen, dan kan ik ook niet zomaar met mijn schoenen aan de moskee in wandelen, en ik weet dat de wet homoseksueel gedrag verbiedt. Maar ik hoef nog niet mee te doen aan discriminatie om mij keurig aan de daar heersende waarden te houden, ik ben alleen wat meer beperkt. Zeker zou ik mijn eigen waarden vasthouden en waarschijnlijk (ik ken mezelf) ook prediken dat we de mensen wat meer vrij zouden moeten laten. Maar dat betekent niet dat ik daarmee de waarden van die andere landen geweld aan doe, en al helemaal niet dat ik mensen met geweld of dwang mijn waarden op wil leggen. Want dat is nu juist contrair aan mijn waarden, en daarmee onderscheiden ze zich van anderen.

Frank Straathoff
Frank Straathoff4 mrt. 2016 - 18:05

Het lijkt me correcter om de term migrantenvraagstuk te hanteren ipv vluchtelingenvraagstuk. http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/3/Grieken-90-procent-van-asielzoekers-nu-economische-migrant-2771142W/?masterpageid=158493

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 19:40

Mocht die claim van die 90% waar zijn dan wordt in mijn voorstel dus 90% eerder teruggestuurd (want eerder beoordeeld).

Frank Straathoff
Frank Straathoff4 mrt. 2016 - 21:00

@kees Mocht die claim waar zijn, praat jij dan voortaan in algemene zin ook over migranten i.p.v. vluchtelingen?

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:34

Dat hangt ervan af. Als ik het heb over mensen die asielaanvragen indienen uiteraard niet, want of ze krijgen dat asiel niet en ze moeten dus terug, of ze krijgen dat asiel en dan zijn het dus vluchtelingen. In beide gevallen heeft het geen zin om het over 'migranten' te hebben want dan hebben we het over een heel andere groep. Dus nee: verwarrende en onjuiste term.

Verlichte Liesbeth
Verlichte Liesbeth4 mrt. 2016 - 17:23

Je kan sneller geld verdienen met asielzoekers dan met heroine... dat geeft toch te denken...

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete4 mrt. 2016 - 14:13

Aha de staat als mensen handelaar. Wil je geld verdienen anno 2016; verhandel mensen. Mensen in levensnood moeten worden geholpen zonder enig commercieel element. Door het te vercommercialiseren tuig je weer een industrie op die afhankelijk is van menselijk leed; hoe meer die er is hoe meer er wordt verdient; dit komt al erg veel voor in de welzijnsindustrie. Daar komt bij dat het financiële element maar 1 ondergeschikt onderdeel is van het probleem. Het gaat om sociale cohesie, over het ontwrichtende effect als hele groepen mensen niet mee komen. Als er grote groepen mensen hier wonen die onze normen en waarden minachten. Ander probleem is dat het vaak niet om vluchtelingen gaat maar om jonge mensen (voornamelijke mannen) die geen bestaan kunnen opbouwen door de falende economieën in Noord Afrika en het MO. Ik ken ook geen enekel politicus die zegt dat er gratis oplossingen zijn; dus wat dat betreft zijn ze allemaal eerlijk.

11 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 14:56

Als mensen niet in levensnood zijn, worden ze niet toegelaten. En wanneer de mensen hier toegelaten worden zijn ze niet meer in levensnood, correct?

Hans Beek
Hans Beek4 mrt. 2016 - 16:55

Niet correct Kees: Iedereen die asiel roept wordt toegelaten.

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete4 mrt. 2016 - 18:24

Niet correct: deze mensen worden wel toegelaten en kunnen niet meer teruggestuurd worden. Trouwens niemand die hier toegelaten wordt is in levensnood; ze zijn bijna altijd door veilige landen gereisd om hier te komen.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 20:02

Dat iedereen toegelaten wordt is grote onzin. Niet iedereen krijgt zomaar een verblijfsvergunning, ook in mijn voorstel niet. Daarin wordt de procedure alleen wat sneller opgepakt: Hoe kan u daar nu tegen zijn. En over dat 'reizen door veilige landen': die landen hebben niet méér verantwoordelijkheid voor het opnemen van ook voor hen vreemden dan wij (terwijl ze er wel al meer opnemen)

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 20:04

Het valt me wel weer op hoeveel mensen nog in de ontkenningsfase van het probleem zitten.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten4 mrt. 2016 - 20:50

Geen ontkenningsfase. Er is wel degelijk een probleem. Het is alleen niet ons probleem.

peterh2
peterh24 mrt. 2016 - 21:43

[Het valt me wel weer op hoeveel mensen nog in de ontkenningsfase van het probleem zitten.] . Klopt, maar dan heeft u het wel over uzelf: . Het werkelijke probleem is dat niemand terug gestuurd kan worden ook al is er sprake van ongewenst gedrag of criminaliteit. . [Als mensen niet in levensnood zijn, worden ze niet toegelaten.] . Dat gebeurd dus wel, je raakt ze bijna niet meer kwijt. Het enige wat we kunnen doen is de grenzen te sluiten en selectief mensen bewust op te halen, niet denken dat wij mensen die hier eenmaal zijn terug kunnen sturen.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:36

Juist dat sluiten van de grenzen is een illusie die u eens los zou moeten laten. Zeker, terugsturen is moeilijk, maar dat komt omdat meer mensen vluchteling blijken dan u wilt erkennen. Maar mensen uit Marokko bijvoorbeeld of mensen die in Turkije zijn geboren kunnen we gewoon terugsturen, dat is niet zo'n probleem. Met die landen zijn goede overeenkomsten.

Brewmeister
Brewmeister5 mrt. 2016 - 17:32

@Kees Alders 5 maart 2016 at 15:36 Onlangs in het nieuws.. ''marokkaan niet uitzetbaar'' slechts 5 op de 215 illigalen krijgen documenten om terug te keren. Misschien dat u er blind voor bent, maar de praktijk is toch echt iets anders dan uw papieren werkelijkheid.

PieterPan3
PieterPan36 mrt. 2016 - 8:03

@kees "Juist dat sluiten van de grenzen is een illusie die u eens los zou moeten laten." Het is helemaal geen illusie. Tot voor kort was dat gewoon de standaard methode. Heb je enig idee hoe ook vandaag de dag hoeveel documenten iemand uit b.v. Thailand moet overhandigen om maar een paar weken op vakantie in Nederland te kunnen gaan? Gewoon grenzen dicht, asielrecht afschaffen en iederen die niet de juiste documenten kan overhandigen niet toelaten.

Kees Alders
Kees Alders14 mrt. 2016 - 15:36

De hele crisis begon er nu juist mee dat dit beleid altijd al niet werkte, en al helemaal niet toen de druk op de grenzen steeds groter werd door aanhoudend oorlogsgeweld. Ja, vanuit Tailand zijn mensen wel makkelijk tegen te houden ja, want vanaf daar is het nogal ver varen naar de EU.

Hans Beek
Hans Beek4 mrt. 2016 - 13:28

"Nederlandse politici vooral gaven is paniek zaaien. Om het hardst lopen ze te gillen dat we “overspoeld” worden, “het niet aankunnen”, en dat “de verzorgingsstaat in gevaar is”. Het is overtrokken onzin, en daarbij heeft uiteindelijk helemaal niemand h" Waarom is het overtrokken onzin?

13 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:38

Omdat het aantal immigranten in geen verhouding staat tot de budgetten van de verzorgingsstaat. We hebben ze ook nooit nodig gehad om die af te breken: aan de VVD hadden wel al genoeg.

Neill Page
Neill Page4 mrt. 2016 - 14:09

@Kees Alders De verzorgingsstaat wordt nu al aan alle kanten uitgekleed, hoezo staat dat in geen verhouding?

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 15:00

Omdat de verzorgingstaat afhankelijk van hoe je het bekijkt ongeveer 200 tot 2000 keer zoveel kost als de vluchtelingenopvang. De afbraak van de verzorgingstaat is te danken aan de partijen die nu het hardst blèren dat die in gevaar zou zijn. Een zondebok zoeken heet dat.

Hans Beek
Hans Beek4 mrt. 2016 - 17:56

Die verzorgingsstaat was al wankel , vandaar dat ingrepen noodzakelijk waren. Elke asielzoeker kost sowieso 35000 per jaar aan vaste kosten. Daar komt nog bij een duidelijk hoger beslag op gezondheidszorg, en blijvende uitkeringsafhankelijkeheid ( is allemaal te googlen, geen zin om alles hier af te gaan drukken. Een instroom van 5 jaar lang 80.000 asielzoekers per jaar heeft na 5 jaar dus.....42 miljard gekost want die 35000 komt elk jaar terug. Succes met uw europese accijns.

PietManeo
PietManeo4 mrt. 2016 - 20:00

"Omdat de verzorgingstaat afhankelijk van hoe je het bekijkt ongeveer 200 tot 2000 keer zoveel kost als de vluchtelingenopvang." Alleen de huisvesting kost op het moment al 100 euro pppd. Tel daar kosten van gezondheidszorg, scholing, cursussen, nieuwe woningen, justitie, welzijnswerk, advocatuur etc bij op en je komt op zeker 50.000 per jaar per vluchteling. 60.000 vluchtelingen maakt 3 miljard per jaar. Als er in totaal 300.000 vluchtelingen komen zijn de kosten 15 miljard per jaar. De rijksbegroting is ongeveer 260 miljard. Dat komt neer op 6%, of 1/16de van de rijskbegroting, niet 1/200 tot 1/2000ste. Die 300.000 is een best case scenario tot 2020 met 60.000 vluchtelingen per jaar. Leer eens rekenen.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 20:09

Als u echt gaat Googlelen dan ziet u dat na tien jaar 50% werk heeft. Ik probeer juist manieren te verzinnen om dat aantal te verhogen. En Google dan eens verder op de totale begroting van alleen al Nederland. Dan ziet u de verhoudingen waar ik over spreek. Succes!

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 20:14

De verzorgingstaat werd overigens afgebroken om belastingverlagingen voor de rijkeren en grote bedrijven te financieren en het blunderde bankwezen af te kopen.

Hans Beek
Hans Beek4 mrt. 2016 - 22:21

Beste Kees. Je hebt een hartstikke sympathiek plan bedacht maar de economische onderbouwing is een drama. Google zelf nog maar eens wat die 50% arbeid inhoudt van asielzoekers. Er is je nu al meerdere malen voorgerekend dat het in de tientallen miljarden gaat lopen en je blijft draaien. Nu ga je het plotseling weer afzetten tegen de totale begroting van de overheid? En om met de sp riedel van " de banken hebben het gedaan, en de grote bedrijven...." aan te komen is een filosoof onwaardig. Vluchtelingen uit arabische en afrikaanse landen kosten geld, veel geld en dat is een feit en het is wel zo eerlijk om dat te erkennen.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 22:43

Ik verwijs verder naar Flip van Dyke over de werkelijke cijfers voor asielzoekers, Google verder gewoon eens op 'kosten asielzoekers' voor de echte cijfers die gewoon uit de rijksbegroting zijn te halen, en neem ook mee dat de helft nu na toen jaar een baan heeft (en dat die kans daarop alleen maar toeneemt als de integratie verbetert). Leer eens googelen maar vooral: leer eens nadenken.

PietManeo
PietManeo4 mrt. 2016 - 23:57

@ Kees 50% werk? Laat me niet lachen, die getallen zijn immens omhoog gehaalt door Vietnamese and Joegolsavische vluchtelingen. Van de hier al 10 jaar zittende Somaliers heeft hooguit 20% werk, het meeste zo laagbetaald dat er toch nog fiks geld bijmoet via huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag. Ik had het trouwens over de totale rijksbegroting, niet over de kosten voor de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat kost ongeveer 200 miljard dus mijn percentage kan omhoog naar 7.5% oftewel 1/13de van de verzorgingsstaat. Dat u de werkelijke totale kosten van asielzoekers niet kunt terugvinden op de google is omdat die nog helemaal niet begroot zijn. Truukje van de PVVDA. Wacht maar af, u zult er nog van schrikken.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:43

U leest niet goed, ik kan die kosten juist wel vinden op Google. Elsevier heeft ze een tijdje geleden gepubliceerd met de parmantige bewering dat die cijfers geheim zouden zijn maar wie twee getallen door elkaar kan delen kan die cijfers gewoon uit de rijksbegroting halen. Wat u doet met uw cijferwerk is alle effecten die positief zijn wegdenken, zoals dat een deel van de vluchtelingen wel degelijk werk vindt, en dat ik dat bovendien met dit plan juist beoog te stimuleren. Of dat meer mensen ook weer consumeren en dus ook weer werk opleveren. Bovendien heeft u het aantal mensen dat asiel aanvraagt toch echt fout. Ook is de aanname dat de huidige piek maatgevend is voor de komende 20 jaar op zijn minst betwijfelbaar. Kortom, u strooit graag met cijfers maar als u dat doet, doe het dan grondig en neem ook alle effecten en marges mee. En dan nog zie ik geen reden om een plan tot verbetering van die cijfers af te schieten. Wilde u dan graag een slecht geïntegreerde groep in onze samenleving plaatsen? Dat is ook niet gratis, nog los van dat het niet wenselijk is.

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 19:24

Noem het maar positief. 50% na 10 jaar nog afhankelijk van een uitkering.

Minoes2
Minoes27 mrt. 2016 - 8:43

Kees Alders. "De afbraak van de verzorgingstaat is te danken aan de partijen die nu het hardst blèren dat die in gevaar zou zijn. Een zondebok zoeken heet dat. " Kees het probleem hierbij is dat de gevestigde orde ook bevattende alle klassieke partijen inclusief de zogenaamde middenpartijen dit zelf over zich afgeroepen heeft. Zij hebben zelf t.b.v. bezuinigingen om het hardst geblèrd dat zonder bezuinigingen de verzorgingsstaat in gevaar zou zijn. Voilà. Dit houdt tevens een tegenstelling in nl. Indien ze willen bezuinigen roepen ze niet anders dan dat die bezuinigingen nodig zijn omdat de verzorgingsstaat anders in gevaar komt om nu te zeggen dat de ander dat niet mag zeggen als de kosten van die verzorgingsstaat omhoog gaan. Voor logisch denkende kiezers is het gevolg dat ze inderdaad denken dat die nu dus nog meer in gevaar is. Kom me dan niet af met dit argument om mensen aan te vallen, dat vind ik te gemakkelijk. Zo echoën immers na wat andere partijen waaronder ook alle middenpartijen hen verteld hebben en de gevestigde orde niet tegen in verzet is gekomen. Ik kan het niet anders duiden. Dat keuzes op alle gebieden zoals wel-niet belastingverhoging-verlaging daarmee ook te maken hebben is door klassieke partijen altijd ontkend. Het zou er los van staan. Men had geen keuze. Als je mensen jarenlang op het hart drukt dat het niet meer houdbaar is en er daarom fors bezuinigd moet worden op hen of premies verhoogd terwijl aan de andere kant vervolgens 5 miljard uitgedeeld wordt dan vind ik de reactie van mensen niet vreemd. Dit los van de PVV die zelf immers in werkelijkheid ook vindt dat de verzorgingsstaat wel een stukje teruggedraaid kan worden t.b.v. belastingverlagingen etc.. Ik zou de discussie echter graag van beide zijden zuiver willen houden. Eenzelfde argument kan toch niet de ene keer eigenlijk zijn en de andere keer oneigenlijk. Je kunt niet de ene keer roepen dat alles onbetaalbaar wordt ( zelden tegengesproken ook niet door columnisten pers etc..) om er bezuinigingen door te krijgen, vervolgens 5 miljard uit zogenaamde ( door bezuinigingen verkregen) meevallers uit te delen. Of riep je toen ook dat dat alles met keuzes te maken had....en de verdeling van het beschikbare budget... Om dan nu te roepen; Het ligt aan de politiek. Die politiek is nl. ook gewoon door mensen en partijen gekozen en gesteund onder hetzelfde doemscenario.. Al ben ik nog zo tegen de PVV en haar gedachtegoed ik houd er niet zon van om mensen weg te zetten door precies dezelfde argumenten de ene keer wel en de andere keer ineens niet salonfähig te verklaren, dat klopt volgens mij gewoon niet.

Mark Gh
Mark Gh4 mrt. 2016 - 13:21

Leuk idee, gaat niet werken. Ik ben het wel helemaal eens met je beschrijving van het probleem. Klaver wil overigens geen oplossing maar vooral meer immigranten, waarom is mij een raadsel. Europa De EU heeft in zijn hele bestaan nog niets fatsoenlijks voor elkaar gekregen. Het is niet in staat gebleken zaken af te kunnen spreken en te handhaven. Wanneer één van de (grote) landen ja zegt en nee doet gebeurt er nooit iets. Waarom zou dit anders zijn in dit geval? Financiering Een probleem als dit laten betalen door dat deel van de mensen die een benzine- of dieselauto rijden is natuurlijk van de zotte. Ik had niet verwacht dat je dit als serieuze optie zou erkennen. Importheffingen zijn volgens mij voor een flink deel Europees, een flink deel (zo niet alles) van de heffingen in de haven van Rotterdam worden gezien als inkomen van de EU, niet van Nederland. Een directe, Europese belasting is politiek onhaalbaar op dit moment en in mijn ogen in alle gevallen ook zeer ongewenst. Politiek Landen als Hongarije en Polen zullen dit niet willen en er dus niet aan meewerken, terwijl je hiervoor de volledige instemming van alle lidstaten nodig hebt.

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:33

Dat de politiek niet altijd meteen doet wat ik wil ben ik inmiddels al een tijdje gewend ;). Maar dat is op zich nog geen argument dat het een slecht plan zou zijn. Ik geef mijn mening en onderbouwing, meer kan ik als commentator niet doen: door het proberen te verzinnen van een oplossing doe ik al meer dan de meeste commentatoren, zelfs meer dan de meeste politici helaas...

Mark Gh
Mark Gh4 mrt. 2016 - 13:53

Ik zeg ook niet dat het een slecht plan is, slechts dat het een onhaalbaar plan is. Net als eigenlijk alle plannen die er zijn, jammer genoeg.

hugo bergveen
hugo bergveen4 mrt. 2016 - 15:59

@Mark Klaver wil niet meer vluchtelingen, maar hij stelt terecht dat je mensen in nood niet kunt weigeren omdat iemand een maximum aantal uit zijn duim heeft gezogen. 'Europa' heeft niets voor elkaar gekregen? Je bedoelt: de aangesloten landen hebben als puntje bij paaltje komt hun eigenbelang laten prevaleren. Bovendien is het nogal kortzichtig om de EU nu uitsluitend aan de hand van deze noodsituatie te beoordelen.

Mark Gh
Mark Gh4 mrt. 2016 - 17:40

Klaver wil mensen invliegen zonder de grenzen voor illegale immigratie te sluiten. Hoe is dat anders dan dat hij alleen maar meer mensen hier wil hebben? Verder beoordeel ik de EU zeker niet op basis van enkel deze crisis. Kijk bijvoorbeeld naar hoe landen als Frankrijk, Italië en Duitsland met het Groei- en Stabiliteitspact omgaan.

Peter_K2
Peter_K24 mrt. 2016 - 12:55

On dit verhaal wordt geen rekening gehouden met de wil van de vluchtelingen. Het kamp bij Calais is bijvoorbeeld al eerder (gedeeltelijk) ontruimd geweest, en de aanwezigen elders in Frankrijk ondergebracht. Binnen korte tijd waren de mensen weer terug in het kamp bij Calais. Waarom? Omdat die mensen helemaal niet in Frankrijk willen blijven, maar naar het Verenigd Koninkrijk willen. Bij de grens met Macedonië eisen de migranten ook niet om binnen gelaten te worden, maar om doorgelaten te worden. Doorgelaten waarheen? De migranten bepalen nu zelf waarheen. Dat migranten bijvoorbeeld naar Nederland komen is de keuze van die migranten zelf, niet van Nederland. Er wordt hier geopperd dat landen even kunnen regelen waar die migranten heen gaan. Verplaats je echter de migranten die naar Nederland zijn gekomen bijvoorbeeld naar Macedonië, dan is de kans groot dat zij terug naar Nederland zullen komen. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat Nederland een zeer slechte staat van dienst heeft in het (terug)brengen van mensen waar zij niet heen willen, bij bijvoorbeeld een afgewezen asielverzoek.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:35

Migranten reageren net als Europese lidstaten volgens mij slecht op verplichtingen, maar zijn doop kansen en gaan graag naar de plaats waar ze iets goeds aangeboden krijgen.

Peter_K2
Peter_K25 mrt. 2016 - 19:02

Waarom zouden migranten slecht op verplichtingen reageren? Zij zijn toch gewoon mensen zoals iedereen? Nederlanders/Europeanen worden continu met verplichtingen opgezadeld. Als gekeken wordt naar de plaats waar migranten heen gaan dan komt bij mij niet de term "kansen" naar boven, alsof er in al die andere landen geen kansen zijn. Kansen zijn ook moeilijk objectief te meten? De bestemming van de migranten is met eenvoudig aanwijsbare zaken te duiden, zoals de verzorgingsstaat waar migranten meer dan gemiddeld gebruik van maken, en veel minder aan bijdragen. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe migranten, maar geldt ook nog steeds voor de laatste generatie nakomelingen van de gastarbeiders. Er wordt positief gekeken naar de integratie van migranten, maar intussen bieden de cijfers daar geen onderbouwing voor. Het punt is en blijft dat migranten een eigen wil hebben. Verplaatsen naar een ander land werkt dan niet: ze worden daar niet gevangen gezet, en kunnen dus ieder moment weer vertrekken naar de door hen gewenste bestemming.

KnorretjeBig
KnorretjeBig4 mrt. 2016 - 12:42

@Paul250371 In tegenstelling tot u vind ik een slecht plan. U spreekt uzelf in uw reactie al tegen. "De vluchtelingen blijven komen. " Waar willen de vluchtelingen naar toe? Zij willen graag naar Noordwest-Europa. Denkt u dat zij zullen meewerken aan een verhuizing naar land met een zorgelijke economie? Zal de zak met geld die wij met de vluchtelingen over de schutting worden geflikkerd aan andere dingen worden besteed dan de integratie van de vluchtelingen? Politici willen daar ook verkiezingen winnen. En dan zijn ze niet ingeburgerd. Wat gaat er dan gebeuren? Dan komen ze weer deze kant uit. Dus die landen lossen het ook niet op. Het enige wat er wordt gewonnen is misschien tijd. Mijnheer Alders en u staan een oplossing voor die een variantie is op de gastarbeiders uit de jaren zestig en zeventig. Het werk dat wij niet willen doen laten wij over aan arme sloebers.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:39

Vandaar dus ook de eis van toetsing. Het argument van de gastarbeiders volg ik niet helemaal.

hugo bergveen
hugo bergveen4 mrt. 2016 - 16:09

De eerste vraag zou moeten zijn 'Waarom willen vluchtelingen weg?' Omdat ze, ook als ze niet rechtstreeks worden bestookt met bommen, een bestaan moeten zien te wringen uit een totaal kapotgeschoten land, waar allerlei facties elkaar bestrijden en waar het nog jaren zal duren voordat er ook maar iets van herstel te merken zal zijn. En dan komt de volgende vraag pas: waarom naar Noord-west Europa? Waar hebben ze de meeste perspectief? Ik vind het beneden peil om vluchtelingen af te schilderen als mensen die alleen maar op zoek zijn naar onze mooie voorzieningen en een luxe leventje.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 22:45

Dat is helaas het niveau van Veel Nederlandse kiezers.

Rode druppel
Rode druppel4 mrt. 2016 - 12:05

Een opinie die zeer omstreden is, overigens mijn mening is ook zeer omstreden inmiddels. Het is zo wrang dat u geen onderscheidt maakt tussen vluchtelingen en economische migranten. Dat is voor mij het verschil tussen voor humane opvang en grote twijfel. Economische migranten behoren hier niet te komen. Echte vluchtelingen behoren opgevangen te worden in humane leefomstandigheden ( zelfs dit is nu zeer omstreden ). Ik vindt dat de EU mensen moet toelaten vanuit de vluchtelingenkampen en die de oversteek maken categorisch worden geweigerd. Brengt wel een serieus probleem met zich mee. Waar kun je grote aantallen vluchtelingen tijdelijk huisvesten ? Hoe verdeel je dit over alle lidstaten van de EU maar ook andere landen ?

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:42

Maar... dat onderscheid wordt in de huidige asielwetgeving toch al lang gemaakt? Waar denkt u dat ik op doel als ik schrijf 'snel beoordelen' anders dan de asielaanvraag?

Piet Reiziger
Piet Reiziger4 mrt. 2016 - 11:53

De feitelijke migranten problematiek en de daaruit voortgekomen dreigende destabilisatie van Europa zijn U kennelijk ontgaan. Uw oplossing is niets anders dan een Pyramidespel: Immers, de prikkel die U met deze " oplossing " wenst af te geven zal de stroom migranten nog veel verder doen toenemen. De boodschap die helder door Donald Tusk is afgegeven: "Kom niet naar Europa als economische vluchteling". Ofwel: We geven toe dat het hier niet meer gaat om mensen in acute nood. De echte vluchtelingen? Tja, die betalen een heel hoge prijs voor dit schandalige " Wir schaffen das".

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:57

Ik ben er zoals u had kunnen lezen wel degelijk voor om te controleren of mensen recht hebben op asiel, en sneller dan nu gebeurt.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 22:50

Of dat echt alleen maar een hele kleine groep is kunnen we alleen weten door de asielaanvragen te beoordelen. Laten we daar eens haast mee maken want door de politieke onwil is at het eerste dat vertraging oplevert. U ziet dat ik hier haast mee wil maken, in het belang van iedereen.

H.Witte
H.Witte4 mrt. 2016 - 11:45

Kees Alders, u vergeet nog een m.i belangrijk aspect: De oplossing waar zo veel mensen voor pleiten, opvang in de regio, is kortzichtig? Het is een oplossing die ons niet alleen gijzelt, zoals de afspraak met Turkije, maar die bovendien de vluchteling geen enkele waarborg op veiligheid biedt, integendeel. Turkije dreigt in conflict te raken met Rusland, heeft haar eigen ‘oorlog’ uit te vechten met de Koerden. Libanon kan alles behalve als een echte veilige haven worden gezien en is net als Jordanië maar een klein stukje verwijderd van onderdeel van het conflict. En hoe verloopt de expansiedrift van IS? Er is een zeer reële kans dat vluchtelingen die daar nu allemaal zijn opgevangen zich straks midden in een nieuw of een zich uitbreidend conflictgebied bevinden. Een gebied waaruit deze mensen vervolgens weer massaal op de vlucht moet slaan. Richting Europa. Richting Nederland.

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:44

Eens.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 16:51

Coole gif overigens.

DaanOuwens
DaanOuwens4 mrt. 2016 - 11:43

Aardig idee maar ik verwacht er weinig van. In ieder geval creatief. Twee belangrijke redenen waarom dit niet werkt. 1. Marktwerking in vluchtelingen opvang invoeren is innovatief. Maar er is inmiddels een lange lijst publieke taken te nomen die onderworpen zijn aan markt werking met weinig succes. Ook dit onderwerp gaat ten onder aan onduidelijkheid over kosten, inefficiënte uitvoering en nodeloze zelf verrijking. 2. De problemen die er nu zijn met de vluchtelingen opvang komen grotendeels voort uit angst en racisme bij de West-Europese bevolking. Dat probleem los je niet op met deze benadering. Maar toch wat aardige ideeën waar regeringen ook aan zouden moeten denken. Die inburgeringstrajecten en het taalonderwijs moeten gewoon beter en efficiënter. Mensen die kwaliteiten hebben die we hier goed kunnen gebruiken moeten snel aan het werk. En inderdaad stages om belangrijke westerse normen over te dragen. Dat zal beter werken dan een vrijwilligster van Vluchtelingenwerk die een uurtje uitleg geeft. Juist het denken over het verbeteren van de kwaliteit van de integratie vind ik het sterkste in deze benadering.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:47

Helemaal opgelost is dan ook wat rooskleurig :). Maar het lijkt me toch mee kansen bieden dan de 'strategie' nu -zoals u zegt ;).

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events4 mrt. 2016 - 11:39

Zelden zoveel onzin bij elkaar gelezen. Landen betalen om de ''vluchtelingen'' op te vangen gebeurt toch al? De Eu gaat Turkije toch 3 miljard geven om ze daar te houden, plus het recht voor Turken om zonder visum naar de EU te reizen, het Turkse lidmaatschap van de EU weer in heroverweging te nemen, en wat ik waarmee ze ons nog meer chanteren. ''De grenzen kunnen simpelweg niet méér dicht zijn dan ze al zijn, tenzij we met scherp op mensen gaan schieten.'' Alweer, onzin. Hongarije en nu ook Macedonië tonen dat je de tsunami's wel degelijk effectief kunt stoppen met fysieke barrières in de vorm van hekken. Dus dat ''met scherp schieten'' is werkelijk een schollvoorbeeld van demagogie. We zouden Griekenland ook nog weer een paar miljard kunnen geven om daar kampen in te richten voor de vluchtelingen. Het grote punt is echter dat al die lui maar één ''droom'' hebben: het bereiken van het welvarende westen. Ze zijn namelijk allang niet meer op de vlucht voor kogels en bommen, maar op weg naar 'luilekkerland''; landen waarvan ze weten dat ze er alles voor niks krijgen. Je kunt het proberen te ontkennen en te ''nuanceren'' zoveel je wilt, dat blijft ''the bottom line''. Het beste is de Australische aanpak: die dobberbootjes terugslepen naar de Turkse kusten. Maar om de een of andere reden durft de EU dat maar niet. Dat laat zien dat de EU een slappe, decadente, machteloze unie is geworden, die uiteindelijk aan deze invasies zal bezwijken. ''Veel lidstaten zullen binnen de kortste keren staan te dringen deze opvang te regelen, want het betekent werkgelegenheid en werk...'' Sure. Dream on.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:54

Eh... het eerste dat u stelt, daar ga ik in het artikel uitgebreid op in. Misschien dat u wanneer u op onzin meent te moeten reageren, eerst eens beter kan lezen waaruit die vermeende onzin bestaat? Het laatste: Australië sleept die lui naar een onbewoond eiland in Papoea Nieuw Guinea. Hoeveel van dat sort plaatsen zijn er in de middellandse zee denkt u? Hoe denkt u dat Erdoğan gaat reageren op uw voorstel? Verder kijkt u kennelijk naar de volgens u 'veilige landen' met de rechtse roze bril. Ik zou willen zeggen dat ik van mijn kant zelden zoveel onzin las als in uw reactie, maar uw reactie is helaas niet eens origineel.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten4 mrt. 2016 - 11:30

''En laat niet de lidstaten, maar de EU zelf betalen voor de opvang, beoordeling en integratie van de nieuwkomers. '' U bedoelt dus de belastingbetaler. Welnu, de gemiddelde belastingbetaler wil dit niet meer.

3 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 13:58

Nee die wil dat zijn problemen gratis opgelost worden. Zou ik ook wel willen. Gaat helaas niet.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten4 mrt. 2016 - 17:28

@Kees Alders Het is niet ons probleem, dus grenzen dicht is het devies. Dat kost ook geld, maar is vele malen goedkoper dan massale opvang en verzorging tot aan het graf. Bovendien is het borgen van veiligheid voor haar burgers een kerntaak van een overheid, dus dat mag wat kosten.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:44

Juist omdat die dichte grenzen een illusie is, is het helaas ook ons probleem.

Paul250371
Paul2503714 mrt. 2016 - 10:21

@ The Boy Wonder. Het maakt geen moer uit wat voor oplossing iemand aandraagt. Jij kan het toch niet lezen. "Een vraag aan de auteur: waar denkt u dat de EU zijn geld vandaan haalt? " Hij haalt in de een na laatste alinea een voorbeeld aan. Maar jou terzijde. Ik denk dat het een plausibel verhaal is. Opvang uit medemenselijkheid, daartoe zijn weinig bereid. De vluchtelingen blijven komen (redenen zijn goed weergegeven door de auteur). Landen verplichten mensen op te vangen werkt niet. Het laatste redmiddel is om dan landen / lidstaten (goed) daarvoor te betalen. Ik denk dat medemenselijkheid plus een financiële beloning genoeg landen met zorgelijke economieën kunnen overhalen. En inderdaad, de kosten zijn een schijntje van de begrotingen. Goed plan: De Zijlstra's onder ons kunnen rustig gaan slapen, of een ander land lost het op of wij krijgen er goed voor betaald.

4 Reacties
Tokoloshe
Tokoloshe4 mrt. 2016 - 10:54

Dat kan door een EU-accijns op brandstof in te voeren zoals D66 laatst voorstelde, of door simpelweg de accijnzen voor de import voortaan door de EU te laten innen. Dus er komen extra accijnzen die worden besteed aan de immigranten. Of bedoelt U dat deze accijnzen ipv de Nederlandse accijnzen komen? Dan heft de overhead weer een chronisch tekort. Het ziet er dus naar uit dat er of geschoven gaat worden met budgetten, or er moet gewoon meer betaald worden door de lidstaten (dus hogere belastingen). want de EU die een begroting kloppend kan maken, dat zie ik zo snel nog niet gebeuren.

opgeheven
opgeheven4 mrt. 2016 - 11:56

U denkt kennelijk dat de EU of de Nederlandse overheid geld kan maken. Banen die niets produceren en bekostigd worden uit gemeenschapsgeld kosten altijd geld. En dat geld komt ALTIJD bij de belastingbetaler vandaan. Hoeveel u ook met potjes heen en weer schuift. Als de eu brandstofaccijns gaat heffen heeft de Nederlandse staat dus een gat in de begroting dat opgevuld moet worden. Dat geld wordt vervolgens geïnd bij, u raadt het al, de nederlandse belastingbetaler. U kunt het stukje van de auteur dan wel begrijpen maar als u niet begrijpt hoe geld werkt schiet u er nog niks mee op.

dordtenaar2
dordtenaar24 mrt. 2016 - 12:43

Wat zou de auteur zelf denken. Geef ons maar 100.000 asielzoekers dit jaar of zou hij denken; geef ze maar aan een ander land want we hebben al genoeg problemen met de integratie van bevolkingsgroepen in dit land. Ik ben bang voor de auteur dat wanneer hierover een referendum gehouden zou worden er een flinke meerderheid liever de mensen doorstuurt. In andere Europese landen zal het wel niet anders zijn dus dit gaat absoluut niet werken. Hoelang blijft Europa trouwens de kosten betalen van de asielzoeker?

Kees Alders
Kees Alders14 mrt. 2016 - 15:42

De auteur weet toevallig dat een duidelijke meerderheid van de bevolking ondanks de luide keel van de tegenstanders nog altijd vindt dat we een morele plicht hebben tegenover echte vluchtelingen, en voor opvang stemt, onder voorwaarde dat het in overleg met de bevolking gebeurt (onderzoek even googelen). Aan die voorwaarde is meer dan ruimschoots voldaan, dus ik denk dat dat wel los zal lopen. Behalve dan in Oost Europa misschien maar met de mentaliteit in die landen heb ik wel vaker moeite, zoals die in de EU gekomen zijn... Nu ja. Laat ik met niet laten afleiden. Over de auteur zelf: ik heb geen moeite met het AZC dat bij mij om de hoek is gevestigd. Voor vrijwilligers voor een ander AZC heb ik inmiddels betaald een website mogen bouwen, en dat bracht toch maar weer brood op de zzp-plank, dus ik zie eerlijk gezegd wel wat in het wat meer structureren van die handel.

Donostia2
Donostia24 mrt. 2016 - 9:55

Ik ben van nature nieuwsgierig, graag bereid met te verrijken met nieuwe ideeën. Wat voor mij niet werkt is het volgende: - waanzinnige plannen; - belazeren; - lafheid van de anderen; - politici die anders beweren niets dan leugenachtige lafaards zijn. Het maakt dat ik het idee krijg dat de argumenten kennelijk niet zo sterk zijn. Elk goed idee om het vluchtelingen, asielzoekers en meereizenden vraagstuk op te lossen ben ik voor. Dit gescheld echter niet.

1 Reactie
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 11:07

We zullen nooit iedereen kunnen bedienen. Ik pretendeer echter onderbouwd te schelden ;).

Rootman2
Rootman24 mrt. 2016 - 9:54

Veel te zeggen voor dit idee: Als Griekenland met een massale stroom blijft zitten hebben de Europese landen er alle belang boj dit financieel te steunen. Het neemt Erdogan zijn chantagepositie, en ondanks menselijke opvang geen EU toekomst, zal dit de economische vluchtelingencomponent snel stoppen.

1 Reactie
omaoeverloos
omaoeverloos4 mrt. 2016 - 11:22

"dat scheelt weer lijken aan de kust." Inderdaad en dat lijkt me niet onbelangrijk.

omaoeverloos
omaoeverloos4 mrt. 2016 - 9:37

Ik zie wel mogelijkheden, maar zou toch een stapje verder willen gaan. Waarom de opvang van vluchtelingen in de handen van de overheid leggen als er een verdienmodel aan ten grondslag ligt. In het kader van de marktwerking zou ik het COA omvormen tot een Nederlandsche Maatchappij tot Exploitatie van Vluchtelingen (NMEV). Het verdienmodel begint al tijdens de reis. Waarom de oversteek van vluchtelingen naar Europa niet in handen geven van de voornoemde maatschappij? Voor 3000 euro pp worden ze op veilige wijze vervoerd van Turkije naar Griekenland, alwaar ze per luxe touringcar a raison van 1000 euro worden vervoerd naar de Flevopolder Daar aangekomen worden de diverse groepen over de gescheiden opvanggelegenheden gedistribueerd. De volgende dag kunnen ze al deelnemen aan het leer-werkproject. Ook kunnen vluchtelingen per competentie worden verhandeld op de ARX, zodat tekoreten en overschotten worden geneutraliseerd. Doen!

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 11:09

Het klinkt als cynisch maar je kan dan wel alvast van tevoren selecteren - dat scheelt weer lijken aan de kust.

Doppert2
Doppert24 mrt. 2016 - 11:17

@Kees: Ik vraag me af of dat lijken aan de kusten gaat schelen. Degenen die geen recht hebben op opvang (of geen geld) zullen het toch blijven proberen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 mrt. 2016 - 9:33

[Laat lidstaten geld verdienen met een goede opvang] Zoals overal waar iets of iemand iets verdiend is er ook iets of iemand anders die die verdiensten betaald. [Laat de EU niet Erdogan subsidiëren, maar de eigen lidstaten.] Opvang in de EU is duurder dan in Turkije. Dat betekend dus dat de afdracht van landen aan de EU omhoog moet om de eigen lidstaten te kunnen subsidiëren. Degenen die de verdiensten van de lidstaten gaan betalen zijn daarmee dus de belastingbetalers in de lidstaten. Ik heb er geen moeite mee, maar de stelling [is niet zo moeilijk te verzinnen.] is natuurlijk waanzin. Er zal behalve bij extreem links, die altijd ergens gratis geld vinden, geen politicus zijn die deze consequentie aan de eigen burgers durft voor te stellen. Het gaat dus niet gebeuren.

8 Reacties
Paul250371
Paul2503714 mrt. 2016 - 10:36

Behalve als politici goed uitleggen dat het op het grote geheel een schijntje is en dat dit de beste medemenselijke oplossing is en dat het alternatief (laat ze maar verrekken) niet iets is wat een VerlichtJoodschristelijke (hahah) cultuur wilt uitdragen. Een beetje politicus (met een hart of is dit een contradictie) moet dit verhaal kunnen verkopen.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 11:11

Een slecht geïntegreerde bevolkingsgroep zal op de samenleving en daarmee de belastingbetaler uiteindelijk véél meer kosten. (Naast natuurlijk de ervaren overlast.) Dat is een argument dat ik in het stuk helaas vergeten ben te vermelden.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 mrt. 2016 - 13:11

[Behalve als politici goed uitleggen dat...] Het punt was nu net dat dat niet gaat gebeuren zelfs al bestaan er uitsluitend goede argumenten voor. Ze zijn veel te bang voor de reacties van de PVV en het electoraat dat de PVV nablaat.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 mrt. 2016 - 13:13

[Een slecht geïntegreerde bevolkingsgroep zal op de samenleving en daarmee de belastingbetaler uiteindelijk véél meer kosten.] Dat is een stelling waarvoor geen enkel argument bestaat.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 14:02

Gwen enkel argument? U denkt dat die hoge criminaliteitcijfers, werkloosheidsierstukken, schooluitval etc niets kost?

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 23:02

Ik heb die eerdere posts niet gelezen maar ik begrijp nu al dat ik hier te maken heb met iemand met strikt eigen definities van economisch, eigen land en veilig, en klaarblijkelijk meer informatie over de vluchtelingen dan de instanties die daar officieel mee werken hebben.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:58

Niet naar Turkije maar naar het land waar ze geboren zijn natuurlijk! Wat is het toch een idiote gedachte dat Turkije de plicht zou hebben iedereen op te vangen die daar toevallig doorgetrokken is. Wij zitten er toch ook niet op te wachten dat de Britten bijvoorbeeld chartervluchten organiseren om mensen die daar zijn afgewezen te dumpen in de Nederlandse polder?

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 19:30

Kees Turkije naturaliseert geen vluchtelingen.

opgeheven
opgeheven4 mrt. 2016 - 9:24

Wat een ontzettend naïef verhaal. De auteur heeft er echt niks van begrepen. Met dit soort linkse opiniemakers is het natuurlijk niet vreemd dat we in een steeds rechtser klimaat terecht komen. We laten de EU gewoon voor de opvang betalen, dan verdienen we er allemaal wat aan. Zucht…… Een vraag aan de auteur: waar denkt u dat de EU zijn geld vandaan haalt? Misschien kunnen we de kosten voor onderwijs, defensie, gezondheidszorg en sociale zekerheid ook door de EU laten betalen. Binnen 5 jaar zwemmen we hier in het geld dat we overhouden. Geen gezeik, iedereen rijk. Geef de beste man een lintje.

6 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 10:14

U heeft er zeker even helemaal overheen gelezen dat ik niet in gratis oplossingen geloof begrijp ik? Enfin, leest u dan nogmaals. En ik begrijp dat u daar kennelijk wel in gelooft? Kunt u die oplossing dan even geven aub? Dat zou namelijk pas echt wat zijn. Ik wacht...

Biff Everwood
Biff Everwood4 mrt. 2016 - 10:39

De EU heeft nog nooit een begroting goedgekeurd gekregen van de europese rekenkamer. Voor mij een teken dat er eerder minder dan meer geld naartoe moet. Als ik aan vluchtelingen denk, denk ik aan ouderen, vrouwen en kinderen. Mensen die bescherming het meest nodig hebben. Als ik vervolgens verneem dat meer dan de helft van de vluchtelingen bestaat uit jonge mannen, dan hebben we geen vluchtelingenstroom maar een asielstroom. En voor asiel vind ik dat de landen zelf moeten mogen bepalen wie ze binnen krijgen en wie niet. Vrouwen, kinderen, ouderen: welkom. Jonge mannen: Niet of onder meer stringente voorwaarden. Misschien seksistisch, maar wel realistisch.

opgeheven
opgeheven4 mrt. 2016 - 12:02

[U heeft er zeker even helemaal overheen gelezen dat ik niet in gratis oplossingen geloof begrijp ik? ] Oke, waar komen die subsidies dan vandaan voor de opvang? Wie gaat dat betalen? En u denkt kennelijk ook dat de gecreëerde banen zichzelf betalen? Overheidsbanen leveren geen geld op, die kosten geld. De overheid produceert namelijk niets en dat is een vereiste om geld op te leveren. Ik geloof niet in gratis geld, daarom vind ik uw plan ook zo naïef. De oplossing heb ik ook niet maar ik gebruik dan ook niet de grote woorden dat ik het probleem heb opgelost.

opgeheven
opgeheven4 mrt. 2016 - 12:16

[Dus als ik het goed begrijp dan zouden de opiniemakers alleen nog maar rechts georienteerde dingen moeten schrijven, want dan zouden we in een meer links klimaat terecht komen? ] Nee dat heeft u niet goed begrepen. Ik zou liever zien dat er eens een goede linkse visie kwam maar helaas blijft het steken bij de strijd tegen Wilders en naieve luchtfietserij. [Waar de EU zijn geld vandaan haalt weet ik niet maar wat ik wel weet is dat de EU het geld wat het heeft naar het Turkse regime stuurt, en we er niets voor terugkrijgen, en dat is toch eigenlijk wel het belangrijkste om te weten. ] Tja, als u dat niet weet zou u zich misschien daar eerst eens in moeten verdiepen alvorens u zich een mening vormt. Ik zal het u uitleggen. De eu krijgt geld van de lidstaten en de lidstaten krijgen geld door belasting te heffen op hun burgers. Ieder plan wat bekostigd wordt door de Eu wordt betaald door Europese belastingbetalers. Mensen en projecten die betaald worden door de eu worden dus betaald door oa Nederlandse belastingbetalers. Asielopvang betaald door de EU is dus Asielopvang betaald door belastingbetalers. Dat levert dus geen geld op, dat kost een heleboel geld.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 14:06

"Ik geloof niet in gratis geld, daarom vind ik uw plan ook zo naïef." Dan heeft u dus het stuk niet goed gelezen want dan wist u dat ik had geschreven dat ik daar ook niet in geloof.

opgeheven
opgeheven4 mrt. 2016 - 14:31

[En als je geld naar Turkije en het Midden Oosten stuurt, dan kost dat geen belastinggeld? Zoals ik het zie, dan is dat geld dat je daar naartoe stuurt definitief weg, en het geld dat je in Europa uitgeeft blijft gewoon in de Europese economie" Dat klopt volkomen. Voordeel is alleen dat de mensen dan daar blijven en niet in een land komen waar zij waarschijnlijk nooit in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en levenslang een uitkering moeten ontvangen. Vergeleken bij die bedragen is de steun aan Turkije een schijntje.

NooT2
NooT24 mrt. 2016 - 9:24

Een examen mensenrechten. Daar bleef ik even haken. Vlúchtelingen, daar had u het toch over?

4 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 11:14

Natuurlijk, iemand is toch niet goed voorbereid op een nieuwe samenleving als hij niet eens op de hoogte is van zijn eigen rechten en plichten en die van anderen? Misschien bent u bang dat ik mensen op het niet-halen van dat examen terug zou willen sturen: dat natuurlijk niet. Maar het bijbrengen van die waarden is deel van de integratie en daarmee dus deel van datgene waar naar mijn mening het land subsidie voor zou moeten krijgen. De vluchteling gaat voor het examen voor zijn eigen bestwil.

NooT2
NooT24 mrt. 2016 - 11:37

@ Kees Alders: Met alle respect, maar onder een vluchteling versta ik iemand, die hier bescherming komt zoeken omdat zijn mensenrechten werden geschonden, niet iedere willekeurige persoon uit gebieden waar het minder toeven is. Van een cursus aan volwassen mensen, die totaal anders denken over mensenrechten dan wij en bij wie dat totaal geïnternaliseerd is, verwacht ik minder dan niks. En ûh, jawel, als die cursus er dan toch onverhoopt komt, bij falen natuurlijk wel terugsturen graag! Anders kun je er net zo goed helemaal niet aan beginnen; wat zou het dan nog voor zin hebben (zoals het die kennelijk volgens u wel zou kunnen hebben)...?

Moeder Pietje
Moeder Pietje4 mrt. 2016 - 17:59

"Misschien bent u bang dat ik mensen op het niet-halen van dat examen terug zou willen sturen: dat natuurlijk niet." Tja

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:53

Nee, ik verwacht ook niet veel van een cursusje, wel meer als daar een examen bij zit. Het begint echter met mensen voor te lichten over de rechten van iedereen hier en de plichten die daarbij horen. Dat is echt deel van het integratieproces. De asielprocedure echter kijkt ernaar of mensen in nood zijn, en die staat daar los van.

truusbeek2
truusbeek24 mrt. 2016 - 9:20

En de EU heeft gratis geld?

peterh2
peterh24 mrt. 2016 - 9:18

Wie gaat weer die subsidies ophoesten vraag ik me dan af? De EU zal indirect het weer bij de eigen lidstaten ophalen. . Is het dan niet veel slimmer om de landen in de regio te betalen als ze de mensen hier weer komen ophalen, in ieder geval degene die afgewezen zijn in de procedure vanwege onwenselijk gedrag? . Een land als Marokko of Turkije zal best met een vliegtuig sturen om migranten op te halen als ze 50.000 per persoon toe krijgen...

11 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 10:15

U betaalt uw geld dus liever aan het buitenland?

peterh2
peterh24 mrt. 2016 - 10:29

[U betaalt uw geld dus liever aan het buitenland?] . Liever niet, maar dat is een eenmalige bijdrage in de uitzetting. Jouw voorstel komt neer op een structurele bijdrage in de kosten die generaties door kunnen gaan...

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 11:16

U gaat er maar vanuit dat we zomaar al die mensen terug kunnen sturen. Dat is een illusie. Daarin geloven zal zorgen voor een slecht geïntegreerde groep die rond blijft zwerven. Denk bijvoorbeeld ook aan de niet-uitzetbare illegalen die hier al jarenlang van de ene noodopvang naar de andere worden gestuurd: dat dus maal 100. Dat gaat veel en veel meer geld kosten. Goed geïntegreerde mensen gaan uiteindelijk hun eigen geld verdienen, is het idee.

Doppert2
Doppert24 mrt. 2016 - 11:27

@Kees: dat goed geïntegreerde mensen hun geld terug gaan verdienen, is ondertussen ook al naar het rijk der fabelen verwezen. Voor zover de integratie al lukt en de vluchtelingen een baan krijgen, zal dat voornamelijk onderaan de inkomensladder gebeuren en zullen ze dus per saldo ontvangers blijven in plaats van betalers.

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten4 mrt. 2016 - 11:39

''Goed geïntegreerde mensen gaan uiteindelijk hun eigen geld verdienen, is het idee.'' Ja, aan de vorige immigratiegolf kunnen we inderdaad goed zien dat bepaalde groepen goed integreren en goed zelf de broek op kunnen houden.

KnorretjeBig
KnorretjeBig4 mrt. 2016 - 12:55

@Kees Alders "Goed geïntegreerde mensen gaan uiteindelijk hun eigen geld verdienen, is het idee." Hoe goed geïntegreerd zijn de derde en vierde generatie Marokkanen? Wat is de gemiddelde werkeloosheid onder deze groep? En al zijn ze goed geïntegreerd waar halen wij de banen vandaan? Hoog opgeleiden hoeven zich geen zorgen te maken over concurrentie op hun deel van de arbeidsmarkt in verband met de erkenning van diploma's.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 14:10

Keer het dan beter om: Hoe slechter geïntegreerd, hoe meer geld ze kosten. Waar kiest u voor? Goed of slecht geïntegreerde mensen hier? Ik zie nog niet veel argumenten voor het eerste, en volgens mij zit ook geen mens, links of rechts of vluchteling daarop te wachten, nog even los van de kosten.

peterh2
peterh24 mrt. 2016 - 14:59

[Goed of slecht geïntegreerde mensen hier?] . Geen van beide zoals ik al zei: helemaal niet hier, tenzij het echte oorlogsvluchtelingen of vervolgden zijn (LGBT, christenen etc.). . Wedden dat landen als Marokko en Turkije wat graag mensen hier komen ophalen als verdienmodel?

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:50

Alleen als ze geld toekrijgen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje5 mrt. 2016 - 19:34

Kees Dus van Marokko begrijp je het wel dat ze er geen zin an hebben? maar wij moeten zin maken? :P

Kees Alders
Kees Alders7 mrt. 2016 - 0:36

Marokko komt hier toch ook geen vliegtuigladingen Syriërs dumpen of wel?

RationeleBurger
RationeleBurger4 mrt. 2016 - 9:17

Uw oplossing is niets anders dan een sigaar uit eigen doos. Op dit moment is er amper controle, kan een ieder binnen wandelen zonder uitgezet te worden (zelfs oorlogsmisdadigers), en moeten "wij" , de Europese bevolking dit maar betalen. Bij uw "oplossing" is dit nog exact hetzelfde. Het is dus geen oplossing. Verder zegt u dat de grenzen niet verder gesloten kunnen worden. Dat is natuurlijk onzin. Het kon immers voorheen ook gewoon. Als de wil er maar is kan het. Daarnaast merkt u nog op dat de verzorgingsstaat het wel aankan. Maar het is puur logica dat wanneer er steeds meer netto ontvangers als netto betalers binnenkomen, dit de verzorgingsstaat verder onder druk zet. Wie gaat dit betalen? Tuurlijk, de Europese bevolking. Echt een geweldige oplossing van uw kant, niets doen en je portemonnee pakken. En dan vervolgens net doen alsof dat alles gaat oplossen.

10 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 10:21

Die grenzen waren altijd al zo lek als een mandje en het beleid maakte alleen smokkelaars rijk. Het komt nu meer tot uiting omdat de situatie in Syrië, Irak en Eritrea maar blijft voortduren en verergert. Dat het een sigaar uit eigen doos is, staat ook al in het artikel. Maar wat wilde u dan? Een slecht geïnteregreerde horde kansloze en paniekende politici? En dat zal de staten geen geld kosten denkt u?

Paul250371
Paul2503714 mrt. 2016 - 10:32

@ RationeleBurger We bombarderen daar (dat is zeker gratis (vlieguurtje F16 is E15.000)) en de slachtoffers mogen gewoon lekker verrekken want dat kost niets? Is dat uw oplossing?

RationeleBurger
RationeleBurger4 mrt. 2016 - 10:49

@Kees Alders, Normaal gesproken bij zoiets probeer je eerst het lek te dichten en daarna de oorzaak aan te pakken. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Achterover leunen en maar je portemonnee blijven trekken is geen oplossing voor de lange termijn..

RationeleBurger
RationeleBurger4 mrt. 2016 - 10:52

@Paul250371 Wellicht is het langs u heengegaan, maar dat bombarderen doen we om de oorzaak van deze stroom aan te pakken. Aangezien we de bombardementen richten op ISIS, mogen die gasten van mij inderdaad verrekken.

Tokoloshe
Tokoloshe4 mrt. 2016 - 10:56

Paul250371 4 maart 2016 at 11:32 Ik weet nog een betere besparing, we halen onze vliegtuigen gewoon terug.

Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 14:12

Het een betekent nog niet dat er het ander niet doen. Natuurlijk ben ik ervoor om te proberen de oorzaken aan te pakken, maar ondertussen de zaken hier in het honderd laten lopen, dat is natuurlijk ook onzin.

RationeleBurger
RationeleBurger4 mrt. 2016 - 16:05

@Kees Alders, Die zaak loopt juist in het honderd door de aantallen tot nu toe, en de aantallen die er nog aankomen als er niets aan de stroom gedaan wordt. Regeren is vooruit zien. Het is duidelijk dat de lidstaten nu al moeite hebben om iedereen voldoende op te vangen. Om Nederland als voorbeeld te nemen: er is al een flinke werkeloosheid en lange wachtlijsten op de sociale huurmarkt. Wat denkt u dat er zal gebeuren als de stroom alleen nog maar meer toeneemt? Ik snap dat u graag zou zien dat de nieuwe groep meteen fatsoenlijk integreert en iets toevoegt aan de Nederlandse samenleving. Dat zou ik ook graag zien, maar dan moet er wel de mogelijkheid voor zijn. Realistisch gezien is dat gewoon ontzettend lastig.

Kees Alders
Kees Alders5 mrt. 2016 - 14:49

Lastig zeker, maar dat is dus juist geen reden om op onze handen te gaan zitten of ze in de lucht te gooien en in paniek te raken. Ondertussen moeten we niet doen alsof we een derdewereldland zijn. We hebben geld, en we moeten het slimmer inzetten dan we nu doen. Ik kan waslijsten aanleveren van zaken waar we nu volgens mij geld met bakken wegsmijten, in de zorg, in de sociale zekerheid, in het buitenlands beleid en bij justitie. En bij de asielopvang, want zoals we het nu doen is het enorm duur en een kweekvijver van problemen. Wat heeft het voor zin mensen een jaar lang op te sluiten en dus kosten te maken en niet het geld in te zetten op een snelle beoordeling. Ik zie dat niet. Overigens hebben we de werkeloosheid te danken aan de crisis die kwam door onze leencultuur en hebben we de slechte voorraad sociale huurwoningen te danken aan het waanzinnige huizenbeleid. Helaas is het aantal werk- en woningzoekende die we hier al hebben veel en veel groter dan het aantal asielzoekers dat hier binnenkomt.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2016 - 17:57

@ RationeleBurger Wellicht is het langs u heengegaan, maar dat bombarderen doen we om de oorzaak van deze stroom aan te pakken. Aangezien we de bombardementen richten op ISIS, mogen die gasten van mij inderdaad verrekken. - ISIS is een gedeeltelijke oorzaak van de stroom. En als we dat "probleem" hebben weggebombardeerd creëren we weer een nieuwe ISIS. Hoe denk je dat deze ISIS is gekomen, door onze vriendelijke interventies gespeend op de dialoog?. Bombarderen heeft en zal altijd leiden (lijden) tot vluchtelingen.

Paul250371
Paul2503715 mrt. 2016 - 18:05

@ Tokoloshe Stel 3 uur vliegen. Ik geloof 4 F16's E 180.000 Chaching

voxpopuli2
voxpopuli24 mrt. 2016 - 8:49

Mooie doch zeer dubieuze redenering, naast lokale, provinciale en Rijks belastingen. Dus straks een Europese belasting via een omweg invoeren, gewoon omdat de gelegenheid zich nu voordoet. Er gaan al veel langer stemmen op in het federaal kamp van Brussel in de financiering van gedrocht Europa directer te gaan "regelen" via een eurotax . Wederom een nieuw hoofdstuk in de assimilatie van de lidstaten naar totale eenwording onder leiding van de grote landen. In mijn ogen kansloos..

2 Reacties
Kees Alders
Kees Alders4 mrt. 2016 - 11:17

Een centraal budget verkleint juist de zeggenschap van grote landen over dat budget.

voxpopuli2
voxpopuli24 mrt. 2016 - 11:44

Beter lijkt mij de huidige kosten van de vluchtelingen opvang in nederland direct in mindering te brengen op de afdracht naar de EU. Volgens mij kan dat gewoon. Dan hoef je ook geen moeizame onderhandelingen te maken over de regels voor afdracht van accijnzen