Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Kwart van de VS wordt onleefbaar heet als gevolg van klimaatcrisis

Temperaturen lopen op tot boven de 50 graden Celsius
Joop

Het vaccinatiebewijs aan de poort: gewoon doen

  •  
23-12-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
50333451562_eecf85be20_o

© cc-foto: Ars Electronica

De vraag is of een vaccinatiebewijs aan de poort noodzakelijk, proportioneel en effectief is in de bestrijding van het virus
Vanaf 8 januari is het naar verwachting zover: Nederland start met vaccineren. Eindelijk die stip aan de horizon. De benodigde vaccinatiegraad is afhankelijk van de besmettelijkheid van het virus, en de veelbesproken coronamutant kan slecht nieuws betekenen. Gelukkig wijst recent onderzoek uit dat de vaccinatiebereidheid een stijgende lijn laat zien.
Hoe dan ook interessant om over vaccinatieplicht na te denken. Een woord waar menig Nederlander kriebels van krijgt. Wij beslissen dat zelf wel. Ironisch genoeg speelde de VVD onlangs met het idee van een ‘indirecte’ verplichting. Een goed idee of niet?
Grijs gebied In Nederland is er geen directe vaccinatieplicht en dat is maar goed ook. 2020 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de volksgezondheid serieus ondermijnd werd. Alle (al dan niet onderbouwde) kritiek op de ernst van het virus en het beleid dat erop volgt ten spijt, feit blijft dat de gevolgen van het virus wijdverspreid zijn en zeker niet vergelijkbaar zijn met een ‘griepje’.
Bovendien is het niet simpelweg een binaire kwestie van leven of dood, zoals de kritische Facebook-virologen graag benadrukken in hun pogingen om de ernst van het virus te bagatelliseren. Tussen leven en dood zit namelijk een grijs gebied van langetermijneffecten, die vaak voorkomen en een serieuze impact hebben op de kwaliteit van het leven.
Vaccinatiebewijs Het vaccineren van de bevolking is nodig om de zorg te ontlasten. Zoveel is duidelijk. Groepsimmuniteit heeft alleen zin wanneer de groep groot genoeg is. Als blijkt dat de coronamutant inderdaad veel besmettelijker is en het al rondwaart in Nederland, zal de benodigde groep groter moeten zijn dan aanvankelijk berekend werd.
Elke dag waarin het virus zich kan repliceren, is een dag van potentieel hinderlijke mutaties. Daarom is het zaak om zo snel mogelijk manieren te vinden om de vaccinatiebereidheid te vergroten. De mens is een sociaal en ondernemend dier, en het snakt naar nieuwe kansen in het komende jaar. Laten we een vaccinatiebewijs bij de toegangspoorten van grote en veel bezochte evenementen invoeren. Dit is een mooi compromis, want het vormt slechts een indirecte verplichting, aangezien het bezoeken van evenementen niet essentieel is voor ons voortbestaan.
Als je je écht niet wilt laten vaccineren, is de enige (redelijke) consequentie dat je langer moet wachten totdat je weer een festival kan bezoeken (namelijk tot het moment waarop voldoende mensen ingeënt zijn). En zo wereldvreemd is een indirecte verplichting niet: vakantiebestemmingen en vaccinatieverplichtingen gaan al lang hand in hand.
Maar, benadrukken de Facebook-experts, waarom is het nodig om je te laten vaccineren als je het risico voor lief neemt? Met andere woorden: als een festival uit een groep gevaccineerden en niet-gevaccineerden bestaat, zullen mensen uit de eerste groep niet ziek worden en mensen uit de tweede groep mogelijk alleen elkaar ziek maken, zo is de redenering. Helaas is dit niet zeker. Zo is nog niet uitgesloten dat ingeënte mensen niet besmettelijk kunnen zijn.
Het EVRM Een ander argument tegen een indirecte verplichting is dat het (inter)nationale wetgeving en verdragen zou ondermijnen. Zo bepaalt het eerste lid van artikel 8 EVRM dat het privé-, familie- en gezinsleven van iedere burger gerespecteerd moet worden. Lichamelijke integriteit mag niet zonder meer worden aangetast. Het tweede lid bepaalt echter dat er beperkingen mogelijk zijn wanneer de volksgezondheid in het geding is, zoals in de huidige crisis het geval is.
De vraag is of een vaccinatiebewijs aan de poort noodzakelijk, proportioneel en effectief is in de bestrijding van het virus. Ik denk dat de wetenschappelijke consensus hier duidelijk over is. En artikel 9 EVRM dan? Hier bepaalt het eerste lid dat iedere burger recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst heeft. Als je geweten je dus influistert dat vaccineren geen goed idee is, mag de overheid je dit niet verplichten. Maar ook hier bepaalt het tweede lid dat de volksgezondheid de overheid bewegingsvrijheid geeft om dit recht te beperken. Een indirecte verplichting middels een vaccinatiebewijs bij een groot evenement is in dat licht niet bepaald een paardenmiddel te noemen.
Win-winsituatie Een vaccinatiebewijs als eis bij grote en populaire evenementen is geen ingrijpende maatregel. Ten eerste heeft men de vrijheid om hier niet voor te kiezen. De enige consequentie is in dat geval dat een niet-essentiële activiteit moet worden uitgesteld tot nader order.
Het voordeel is dat veel burgers op deze manier aangespoord (of: ‘genudged’) worden om zich te laten vaccineren. Een win-winsituatie, aangezien het sociale dier weer sociaal kan zijn en het virus sneller beheersbaar wordt.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (88)

DaanOuwens
DaanOuwens27 dec. 2020 - 20:52

@ The Apple Jij schrijft: Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Gewoon vragen, een corona-pasje Zo inderdaad. Een bewijs van inenting. Maar veel wordt opgelost door gewoon te vragen. Die uniformen zijn weer de marxistische oplossing voor problemen. En zeker bij grote feesten staan er nu ook mensen aan de deur. Die controleren ook op wapens. En op leeftijd. Dus in een normale vrije samenleving is het geen probleem. Maar omdat echt in te kunnen schatten sta je gewoon te ver van Nederland anno 2020.

webmaatje
webmaatje26 dec. 2020 - 13:36

Alsof corona alleen levensbedreigend is. Eind 2019 waren er in China nog mensen aan de builenpest gestorven. Een persoon met de nog dodelijker longpest was in Peking in quarantaine gestuurd. Echter wie door deze persoon allemaal besmet waren, was niet te achterhalen. Bewijst alleen maar dat ziektes waarvan men dacht dat ze uitgeroeid waren, toch weer de kop op kunnen steken. zeker nu allerlei begraven mensen met dodelijke ziektes als miltvuur, pokken en pest door de ontdooide permafrost weer aan de oppervlakte komen. Bacterieën en virussen zijn heel taai en kunnen heel lang overleven.

DaanOuwens
DaanOuwens26 dec. 2020 - 11:45

@ The Apple Jij schrijft: Alsof bedrijven vrijwillig de handhaving van maatregelen gaan overnemen van de overheid door hun klanten de toegang te weigeren. Bedrijven en burgers zijn prima in staat hun klanten en relaties te beschermen. Kleine moeite dus om vaccinatie als voorwaarde te stellen voor binnenkomst of omgang. Dat jij denkt dat een dictatoriale overheid noodzakelijk is die als enige de burgers kan beschermen is gezien je marxistische maatschappij visie niet onlogisch. Ook China is prima in staat het corona virus onder de duim te houden. In de westerse samenleving werkt dat anders en is er geen draagvlak voor jouw marxisme of de Chinese aanpak.

1 Reactie
The Apple
The Apple26 dec. 2020 - 22:04

Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Gewoon vragen, een corona-pasje of een ster op de kleding? Hebben die dan voor de handhaving ook de nodige kleerkasten in dienst? Geen gek idee trouwens als een verdere stap naar de privatisering van politiediensten. Mooie uniformen, lekker marcheren, zijn jullie van de WA? Nee, we zijn van AH.

Ez2
Ez225 dec. 2020 - 11:15

Verplicht vaccineren, maar je kunt ze niet aanklagen, wow...wat een goeie deal

DaanOuwens
DaanOuwens25 dec. 2020 - 10:14

@ The Apple Jij schrijft: het rechtse volk zal geen gelegenheid voorbij laten gaan om te pleiten voor het vergroten van de repressieve macht van de overheid Je gedateerde marxistische opvattingen staan een heldere blik op de werkelijkheid in de weg. Het zijn juist de gedateerde linkse opvattingen die vragen om meer repressie. Zoals blijkt uit jouw honderden bijdragen. In deze discussie pleit een filosoof slechts voor het verstandig handelen van burgers en bedrijven die het recht moeten krijgen niet ingeënte mensen te weigeren. Met een repressieve overheid heeft dat niets te maken. Maar omdat jij geen deel uitmaakt van de Nederlandse samenleving heb je geen zich op enige nuancering en drop je maar weer een standaard tekstje.

4 Reacties
The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 11:54

Alsof bedrijven vrijwillig de handhaving van maatregelen gaan overnemen van de overheid door hun klanten de toegang te weigeren. Ik weet niet wat precies jouw heldere blik op de werkelijkheid in de weg staat, maar je hebt wel last van een ernstig probleem.

The Apple
The Apple26 dec. 2020 - 8:06

Jammer dat je zo slecht Duits spreekt. Of was je het alweer vergeten? Een paar dagen geleden nog op Joop - Debatte um härteren Lockdown zu Weihnachten

The Apple
The Apple26 dec. 2020 - 8:07

Debatte um härteren Lockdown zu Weihnachten| Markus Lanz vom 09. Dezember 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=GBRSoubtoMI

The Apple
The Apple26 dec. 2020 - 10:59

DaanOuwens heeft besloten elders verder te gaan met zeuren.

The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 7:51

Of het nu gaat om de "war on drugs", terrorisme en nu corona, het rechtse volk zal geen gelegenheid voorbij laten gaan om te pleiten voor het vergroten van de repressieve macht van de overheid om problemen aan te pakken waar diezelfde overheid voor een groot deel zelf debet aan is. Pleit je voor de overheid als een democratisch instrument van de burger om zichzelf te organiseren op het gebied van de gezondheidszorg, openbaar vervoer, bank- en verzekeringswezen, -de nutsvoorzieningen in het algemeen, dan begint het rechtse volk over de USSR.

1 Reactie
The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 7:56

Sommige filosofen kunnen zich urenlang bezighouden met de vraag wat ethisch gezien meer verantwoordt is, de kogel of de strop.

DaanOuwens
DaanOuwens25 dec. 2020 - 7:30

@ The Apple Jij schrijft: Het zou zinvoller zijn om ter plekke een sneltest of blaastest in te voeren als voorwaarde voor het bezoeken van grote evenementen. Je staat veel te ver van de Europese werkelijkheid. Mensen die een evenement bezoeken kunnen elkaar al besmet hebben op de reis er naartoe. Een test is dan mosterd na de maaltijd. Het is überhaupt een belachelijke gedachte dat een test een vaccin kan vervangen. Net zoals je dogmatische marxistische maatschappijvisie heb je ook op andere terreinen moeite met nieuwe inzichten zoals een goed werkend vaccin.

2 Reacties
The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 9:28

Daan Ouwens - Mensen met totalitaire opvattingen zoals jij denken dat je op die manier elk risico kunt uitschakelen. Ook in dictaturen komen besmettelijke ziektes nog altijd voor Daan Ouwens, dus het is de moeite waard om zorgvuldig te overwegen of het niet beter is om in te zetten op medewerking dan op dwang. Dat geldt eens te meer als het daarvoor nodig is om een inbreuk te maken op de bescherming die de grondwet biedt aan burgers tegen de macht van de staat.

The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 10:32

Het is inderdaad niet waarschijnlijk dat de bijwerkingen van het vaccin een onoverkomelijk bezwaar zijn, alhoewel de gevolgen op de langere termijn nog onbekend zijn. Bezwaarlijker is dat het ook niet bekend is hoe lang het vaccin bescherming zal bieden en of het wel bescherming biedt tegen allen varianten (mutaties). Het is buitengewoon ondoordacht om in die situatie maatregelen voor te stellen die verder gaan als in het geval van de mazelen, TBC, dktp, etc. Dat is uitsluitend het gevolg van het dwingelandij-duiveltje dat bij mensen als Daan Ouwens onmiddellijk de kop opsteekt en dat je uit al zijn reacties kunt proeven. Het probleem is dat misplaatste economische overwegingen ervoor gezorgd hebben dat de boel uit de hand liep. Het is nu eerst zaak om het aantal besmettingen terug te brengen tot op een beheersbaar niveau. Daarna zou een beleid van testen, bron-en contactonderzoek en het isoleren van besmettingshaarden voldoende moeten zijn. Daarvoor zou het snel-testen bij de toegang tot grootschalige evenementen een nuttig instrument kunnen zijn. Het instellen -direct of indirect- van een vaccinatieplicht voor de hele bevolking is niet de goede weg.

Winterdepressie
Winterdepressie24 dec. 2020 - 21:42

Maar voor hoe lang? En wat wanneer een variant resistent blijkt? Automatisch hetzelfde voor het volgende vaccin? En wat wanneer het volgende totaal nieuwe virus verschijnt? En niet dat ik cynisch ben of zo (kuch griep vaccin, kuch), Maar wat als de farmaceutische industrie inziet dat de omzet voor een vaccin dat iedereen verplicht moet afnemen meer oplevert wanneer deze net goed genoeg is voor 1 jaar IPV de rest van je leven?

1 Reactie
Albert_Bakker
Albert_Bakker25 dec. 2020 - 9:52

Zo werkt het niet met vaccins, het afweersysteem en ook niet met influenza, maar het argument dat je moet oppassen met het induceren van verkeerde incentieven met op zich goedbedoelde regels is zelden illegitiem.

Spike3
Spike324 dec. 2020 - 16:50

Ik dacht toch altijd dat er geen filosofen niet uit Noord-Korea komen maar Brandon Parker bewijst het tegendeel.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens24 dec. 2020 - 19:02

@ Spike Jij schrijft: Ik dacht toch altijd dat er geen filosofen niet uit Noord-Korea komen maar Brandon Parker bewijst het tegendeel. Wat opvallend is aan het grote aantal teksten dat jij over dit onderwerp schrijft is dat je blijkbaar niet snapt dat je onzin verkoopt. Zelfs als in jouw eigen grote vrienden kring maar 1 persoon met 50 kilo overgewicht erg ziek werd zegt het niets. Er liggen namelijk een paar duizend mensen in het ziekenhuis die er wel erg ziek van werden. Dat is wat telt. Niet het aantal zieken in jouw kennissenkring. Met dat in het achterhoofd kunnen we naar het fascisme van de filosoof kijken. Vanwege de boodschap die jij verspreidt wil ik jou niet in mijn persoonlijke omgeving. In mijn vriendenkring komen mensen zoals jij sowieso niet voor. Maar ik wil jou ook niet bij grote bijeenkomsten. Jij ben namelijk een gevaar voor mensen waarmee ik in contact sta. En om die mensen te beschermen moet jij in isolement. Dat beweert dat filosoof. Je mag uiteraard je eigen keuzes maken, maar die hebben wel consequenties. Daar is niets fascistisch aan, dat zou je sociaal of liberaal kunnen noemen.

Albert_Bakker
Albert_Bakker24 dec. 2020 - 20:45

Ja en de GGD komt ook uit Noord-Korea als je tegen buiktyfus wordt ingeënt als je op vakantie in India gaat wandelen. Nou goed?

Ryan2
Ryan224 dec. 2020 - 21:45

@Spike Je hebt gewoon gelijk. Trek je niks aan van de betweters alhier. Die huilen maar al te graag met de wolven in het bos mee. Ze hebben niet in de gaten, dat ze zich serviel gedragen. Gelukkige slaven, zijn de grootste vijanden van de vrijheid.

Albert_Bakker
Albert_Bakker25 dec. 2020 - 9:53

We are the sheeple Ryan.

The Apple
The Apple24 dec. 2020 - 12:28

Als middels een lockdown het aantal besmettingen is gedaald tot onder de 5 per 100.000 inwoners (in juni was het minder dan 2 per 100.000 inwoners), dan is het mogelijk verdere verspreiding onder controle middels testen, bron- en contactonderzoek en quarantaine. Een vaccinatieplicht is grondwettelijk gezien zeer bedenkelijk en bovendien -in dat geval- ook volstrekt onnodig. Het zou zinvoller zijn om ter plekke een sneltest of blaastest in te voeren als voorwaarde voor het bezoeken van grote evenementen.

2 Reacties
The Apple
The Apple24 dec. 2020 - 12:29

Herstel: dan is het mogelijk verdere verspreiding onder controle te houden middels

The Apple
The Apple24 dec. 2020 - 12:55

Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat mensen zich ook langs juridische weg gaan verzetten tegen een vaccinatieplicht en/of alles wat daar op lijkt, met het argument dat het in strijd is met de grondwet en/of een te vergaande inbreuk vormt op de privacy, terwijl de overheid het heeft nagelaten andere maatregelen die dat probleem niet met zich meebrengen serieus te overwegen.

Meneerplas
Meneerplas24 dec. 2020 - 9:18

Degene die geen vaccinatie moet je gewoon verplichten iets te laten dragen op hun shirt zodat je weet dat je daar uit de buurt moet blijven.

8 Reacties
Jozias2
Jozias224 dec. 2020 - 10:15

Dat hoeft toch niet als je gevaccineerd bent?

NoahAmber
NoahAmber24 dec. 2020 - 11:19

Ik opteer dan voor een ster op de kleding

The Apple
The Apple24 dec. 2020 - 12:17

Wat dacht je van een zwarte ster?

gimli55
gimli5524 dec. 2020 - 12:40

Een gele ster, lijkt me een goed voorbeeld. Een goede godwin is altijd goed.

JoepJos
JoepJos24 dec. 2020 - 13:18

Waarom zou dit? Iedereen die wel gevaccineerd heeft, zou toch geen last meer van de ongevaccineerden moeten hebben?

Winterdepressie
Winterdepressie24 dec. 2020 - 14:30

In de vorm van een Corona virus met 5 spikes misschien?

Joop16
Joop1624 dec. 2020 - 19:09

Ik ken mijnheer Meneerplas niet, kom nog niet zo lang op deze site, maar ik hoop toch dat hij het niet serieus bedoelt? Mijnheer Meneerplas?

Meneerplas
Meneerplas25 dec. 2020 - 21:20

Ja Joop :D

Sonic2
Sonic224 dec. 2020 - 9:09

In dit land regent het bij uitkeringen van de plichten. In de ene gemeente kan je andere zorg krijgen als de andere gemeente. Ik snap werkelijk de problemen niet. Als je niet gevaccineerd bent kan een kroeg of festival bezoek leiden tot iemand op de IC. Als je dat wel bent NIET. Wat is het probleem om die mensen dan te weren? Ik zie het probleem eerlijk gezegd niet. In het leven hebben keuzes nu eenmaal gevolgen. Ook met adviezen naar leeftijd zie ik geen probleem. Als er een virus rondwaart en ik ben 80 dan bescherm ik me beter en ga ik niet naar bios of kroeg. Als ik 30 ben dan maak ik een andere afweging. Net als je in de avond een afweging maakt door welke buurt je wel of niet fietst. En die afwegingen maken we allemaal tientallen keren per dag. Het heeft ook niets met een plicht te maken. Het heeft te maken met een keuze. Zie het probleem niet.

2 Reacties
gimli55
gimli5524 dec. 2020 - 12:44

Er is geen enkel bewijs dat je niet besmettelijk bent, als je gevaccineerd bent. De gevaccineerden lopen geen risico meer, waarom lopen die dan te mekkeren over evenementen, dan lopen gevaccineerden toch geen risico. De niet gevaccineerden lopen wel risico, maar dat is dan hun eigen schuld, en zijn geen gevaar voor de gevaccineerden.

Grozny
Grozny24 dec. 2020 - 12:50

"Als je dat wel bent NIET. Wat is het probleem om die mensen dan te weren? Ik zie het probleem eerlijk gezegd niet. " We verbieden roken toch ook niet? Dat kan toch ook zorgen voor kanker voor anderen. We verbieden niet eens het drinken of roken voor zwangere vrouwen. Wat het kind compleet verwoest. Er zijn zoveel zaken die we niet verbieden terwijl die enorm schadelik zijn voor onze medeburgers

Ryan2
Ryan224 dec. 2020 - 8:33

Het registreren van iemands medische gegevens is crimineel. Misbruik ligt levensgroot op de loer. Zeker nooit van de toestanden in de Tweede Wereldoorlog gehoord?

8 Reacties
Dick Roelofsen
Dick Roelofsen24 dec. 2020 - 9:10

Onzin, Veel landen buiten de Europese Unie verplichten inreizigers tot inentingen tegen bepaalde tropische ziekten, als bewijs heb je een vaccinatieboekje, het ‘International bewijs van inenting’, nodig.

Gaz Typari
Gaz Typari24 dec. 2020 - 9:54

Voorlopig loopt het aantal doden door corona nu ongeveer gelijk op met de tweede wereldoorlog.

Poeha
Poeha24 dec. 2020 - 11:21

Het registeren is crimineel? Kom op. Als ik morgen naar een andere huisarts ga, heeft die huisarts gelijk al mijn gegevens (elektronisch) van de vorige huisarts. Wel zo makkelijk.

Ignoramu5
Ignoramu524 dec. 2020 - 12:40

Het klopt niet wat je schrijft. En de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog is onjuist en ongepast.

tinekea2
tinekea224 dec. 2020 - 12:55

dan is mijn huisarts dus een crimineel?

Mokker
Mokker24 dec. 2020 - 13:47

Registreren is nuttig, ook voor de burger zelf, maar er is een gevaar van misbruik, zoals met wel meer gevoelige informatie. Laten we voor bescherming van de privacy nu net ook wat wetten hebben, die vooralsnog redelijk functioneren

Ryan2
Ryan224 dec. 2020 - 21:49

De goegemeente weet heel goed, dat ik het niet over de huisarts heb. Het gaat juist om registratie buiten de administratie van de vertrouwde huisarts om.

LaBou
LaBou 25 dec. 2020 - 11:12

@ryan: zoals? Noem eens een administratie buiten de huisarts om?

Minoes&tuin
Minoes&tuin24 dec. 2020 - 8:33

Als je gevaccineerd bent is het niet automatisch zo dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Dus je kunt misschien nog gewoon anderen besmetten. De beschermingsgraad is ten hoogste 95% dus die 5% van niet beschermd zijn en kunnen besmetten gaat nog steeds gewoon op! Dan kun je vanwege roekeloosheid naar andere toe, juist door een vals gevoel van veiligheid, vele anderen besmetten. Je moet immers nog steeds afstand houden etc..etc.. Als ik dit hoor en lees denk ik. Wat je nu in wezen doet, want het indirecte gevolg hiervan is, is dat je oudere mensen, kwetsbare mensen, alsnog achter slot en grendel zet en losweekt van de samenleving.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin24 dec. 2020 - 12:02

Ik denk dat je sowieso moet wachten tot eenieder de gelegenheid heeft gehad. Dit ook om nieuwe uitbraken te voorkomen. want ook 5% kans op besmetting is een 'groot' risico bi grotej evenementen en een nog niet (grotendeels) immune samenleving.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 dec. 2020 - 12:53

Het duurt waarschijnlijk maanden voordat "iedereen" gevaccineerd is. Daar moet gewoon op gewacht worden voor we over vaccinatiebewijzen beginnen.

Tom7
Tom724 dec. 2020 - 8:13

Opgewekt en met geswinde spoed vrolijk fluitend naar het Trans Humanisme. Natuurlijk voorafgegaan door sluipende reductie van het mens kunnen en mogen zijn, en al radicalliserend (want geen reflectie) blijven geleuven in de vooruitgang van de wetenschap. All is full of Love ~Bjork~ https://m.youtube.com/watch?v=kK84UnW7ufU&noapp=1

Ez2
Ez224 dec. 2020 - 7:42

Verplicht vaccineren mag alleen als het 100% veilig is. Ik heb daar grote twijfels aan. De zaak rond Tiffany Dover stelt mij niet gerust, alsof er iets onder het tapijt moet worden geveegd.

3 Reacties
Ignoramu5
Ignoramu524 dec. 2020 - 12:57

Niets is 100% veilig. Dat kan ook niet. De kans dat je ernstig ziek wordt door het virus is in ieder geval een stuk groter dan de kans dat het vaccin dat veroorzaakt. Wat is de rationele keuze?

Mokker
Mokker24 dec. 2020 - 13:50

Voor verplicht vaccineren staan enkele wetten in de weg, en het lijkt me niet wenselijk dat die verdwijnen want dat zet de deur open voor een hoop gedwongen ingrepen. Ik heb er zelf geen problemen mee, maar mensen die niet vaccineren moeten dan wel zelf de eventuele consequenties aanvaarden.

Spike3
Spike324 dec. 2020 - 17:01

Dit vaccin is in korte tijd ontwikkeld en is het eerste vaccin waarbij het essentiële proefdier-gedeelte is overgeslagen. De veiligheid kan dus absoluut niet gegarandeerd worden omdat bij eerder ontwikkelde corona-vaccins irreversibele (=onomkeerbare) reacties optraden bij proefdieren en dat weet je nu dus niet. Bovendien weet je ook niets over de lange-termijneffecten dus eigenlijk is dit vaccin dubbel onveilig. Ik verklaar iedereen die het neemt voor gek maar goed als je denkt dat vaccin wel veilig is be my guest maar in wetenschappelijke krijgen hoor ik keiharde kritiek op dit vaccin maar die wetenschappers wordt het zwijgen opgelegd door Jaap en zijn vrinden. Dachten jullie nou echt serieus dat er geen artsen en wetenschappers zijn die geen kritiek hebben op alles rondom deze corona-crisis??? De MSM zijn totaal ongeloofwaardig of zijn jullie de totaal kritiekloze journalisten die geen enkele kritische vraag durfden te stellen na de persconferenties van Hugosjenko en pRutte al vergeten?

EricDonkaew
EricDonkaew24 dec. 2020 - 2:30

Iedereen met een contactberoep zou een vaccinatiebewijs moeten hebben om te mogen werken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld leraren. Sowieso vind ik dat een werkgever, en dat geldt ook voor de overheid, van een medewerker mag eisen dat hij of zij laat inenten. Immers een medewerker dient zelf voorwaarden te scheppen om optimaal te functioneren. Bezopen op het werk komen mag ook niet. We hebben het virus eindelijk aan zijn staart en nu moet iedereen gewoon even meewerken en niet vervallen in allerlei ethische, filosofische of antivaxwappiediscussies. Even een prikje halen is minder heftig dan een maandenlange lockdown. Dus pleit ik voor een indirecte verplichting tot vaccineren. De sociale druk om het te doen, mag optimaal zijn. Vaccineren doe je niet voor jezelf, je doet het voor je medemens. Als het jezelf helpt, dan is dat meegenomen. Ik denk dat dat het motto zou moeten zijn.

6 Reacties
rvb2
rvb224 dec. 2020 - 11:22

sowieso vind ik dat een werkgever geen medische handelingen op de werknemer mag eisen. Het is toch schandalig als de baas gaat bepalen over jouw lichaam?

The Apple
The Apple24 dec. 2020 - 12:45

Je moet niet ethische, filosofische of antivaxwappiediscussies achterwege laten op de momenten dat die juist gevoerd moeten worden. Had je die discussie een jaar geleden willen voeren, dan liep je het risico het verwijt te krijgen dat het gaat om science fiction of een rampenfilm. Precies hetzelfde met grondwettelijke rechten, privacy wetgeving etc. Het gaat niet aan om die beperkingen op te heffen juist op het moment dat ze noodzakelijk zijn. Het is dezelfde essentiële fout die mensen maken die van mening zijn dat de mensenrechten en rechtsbescherming niet zouden moeten gelden voor criminelen en terroristen. Het klinkt je misschien raar in de oren, maar het is nu juist de bedoeling grenzen op te leggen aan de macht van de staat in dat soort situaties. Het is nu al zo dat de grenzen veel te ver worden opgerekt met het excuus dat dit nodig zou zijn omdat... De burgers hebben er meestal geen idee van welke ellende ze uiteindelijk daarmee over zichzelf afroepen.

gimli55
gimli5524 dec. 2020 - 12:47

Wanneer je gevaccineerd bent, is er geen garantie dat je niet besmettelijk bent. Je wordt zelf alleen niet ziek.

Spike3
Spike324 dec. 2020 - 17:11

Nou als jij met bewijzen kunt komen dat dit vaccin 100% veilig is dan zullen veel mensen overstag gaan maar dat kun jij niet net als al die farmaceutische bedrijven niet omdat ze essentiële onderdelen van vaccin-ontwikkeling volgens de wetenschappelijke methode hebben overgeslagen. Door deze essentiële onderdelen te schrappen kunnen ze nooit bewijzen dat dit vaccin 100% veilig is en als jij de Grondwet kent dan weet jij heel goed dat ik geen onveilige troep bij mij in hoef laten te spuiten. Man, man die mensen die voor het verplicht vaccineren zijn die zijn in mijn ogen echt extreem dom. LEES nou eens is dat echt zo moeilijk???

Joop16
Joop1624 dec. 2020 - 19:12

@The Apple Helemaal mee eens. Wat een hoop enge uitspraken op deze pagina.

The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 7:33

Joop - Van de mensen die gewoonlijk over Stalin, Mao en Pol Pot beginnen als iemand die links is commentaar geeft.

X4
X423 dec. 2020 - 21:23

Vraag: Als er na jaren toch ernstige bijwerkingen blijken te zijn, waar kan je als burger dan verhaal halen? Stel dat mijn kinderen later zelf geen kinderen meer kunnen krijgen? Of dat veel gevaccineerden zwaar ziek worden? Vormen van kanker of zo. Waar je kun je dan terecht? En wat zijn dan je rechten? Daar hoor ik helemaal niets over.

6 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari24 dec. 2020 - 9:12

Misschien krijg je van autogordels ook wel kanker, en waar kan je dan terecht als burger, heh?

Poeha
Poeha24 dec. 2020 - 11:19

X: als ik jou was zou ik maar niet naar buiten gaan of een stukje gaan rijden. Wie weer gebeurd er wel iets.

Robbie_B
Robbie_B24 dec. 2020 - 12:29

@X: een terechte vraag en zoals het er nu op lijkt waarschijnlijk helemaal nergens. De vaccinfabrikanten hebben een vrijwaring van aansprakelijkheid overeengekomen met de diverse overheden als voorwaarde voor levering. Dus bij de fabrikant ga je bot vangen en bij de overheid vrijwel zeker ook, al was het maar dat die zullen claimen dat het allemaal "for the greater good" was.

gimli55
gimli5524 dec. 2020 - 12:48

@ Marinus Sinds wanneer laat je autogordels inspuiten in je lichaam?

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen24 dec. 2020 - 15:05

"Als er na jaren toch ernstige bijwerkingen blijken te zijn" Corona blijkt inderdaad ernstige bijwerkingen te hebben, oa de dood.

Spike3
Spike324 dec. 2020 - 17:15

De farmaceutische bedrijven leveren de vaccins alleen onder het mom van geen enkele aansprakelijkheid na vaccinatie. Duidelijk toch!

P Haan
P Haan23 dec. 2020 - 21:05

Het is toch eigenlijk een non-discussie. De wel-gevaccineerden laten zich niet terug in lockdowns dwingen door mensen die niet willen. Daar hoef je niet over te filosoferen.

Roel2
Roel223 dec. 2020 - 20:45

Gedachte kronkel: als gevaccineerde mensen besmet kunnen worden, kunnen ze ook anderen aansteken en ook het virus muteren. Met antibiotica hebben we gezien dat bacteriën resistent kunnen worden, dus wellicht een dergelijk virus ook voor vaccinatie? Vooralsnog wordt een hoop opgehangen aan de vaccinatiegraad, terwijl nog allerminst zeker is dat dit vaccin effectief is. Mensen zijn dus niet per se tegen dit vaccin, maar ze lopen gewoon niet voor de band uit.

6 Reacties
JanB2
JanB224 dec. 2020 - 0:27

"Met antibiotica hebben we gezien dat bacteriën resistent kunnen worden, dus wellicht een dergelijk virus ook voor vaccinatie?" Nee: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378080/ "terwijl nog allerminst zeker is dat dit vaccin effectief is" Na uitvoerige tests is gebleken dat deze vaccins wél effectief zijn. "Mensen zijn dus niet per se tegen dit vaccin, maar ze lopen gewoon niet voor de band uit" Nee, ze lopen achter de feiten aan.

Fredje3
Fredje324 dec. 2020 - 5:05

@Roel, er is wel een groot verschil in werking van antibiotica en een vaccin en ook tussen een virus en bacterien. Antibiotica valt bacterien aan en bacterien zijn duidelijk levende wezens waardoor zij een resistentie kunnen opbouwen. Een vaccin valt het virus niet aan, maar zorgt ervoor dat ons lichaam resisten kan gaan worden. Het ondersteund ons afweer in het herkennen en het aanvallen van het probleem. Een virus is niet "echt" een levend wezen en zou kunnen gaan muteren, maar kan geen resistentie opbouwen en zolang een aantal eigenschappen in ons lichaam bekend zijn, zal dit niet gaan helpen en zal ons lichaam in staat blijven het virus adequaat te lijf te gaan. Totdat de mutatie te afwijkend is, dan zullen we weer een nieuw vaccin moeten uitvinden.

Visionair NL
Visionair NL24 dec. 2020 - 8:59

@JanB Volgens je bron is het onwaarschijnlijk dat het virus weerstand tegen vaccinatie ontwikkelt, omdat vaccinatie het afweersysteem traint op meerdere aangrijppunten. Bij klassieke vaccins is dat inderdaad zo. Het Pfizer vaccin is alleen niet klassiek. Hierbij wordt het lichaam getriggerd om een immuunreactie te ontwikkelen tegen één specifiek deel van het virus, het spike-eiwit dat bindt met de menselijke ACE2 receptor. Dit reduceert het aantal aangrijppunten tot één, of hooguit een klein aantal.

Roel2
Roel224 dec. 2020 - 10:31

@fred: bedankt voor de uitleg. Vervolgvraag: is dit dan niet feitelijk een griepprik+ ? Het traint je afweersysteem, maar stopt het virus dus niet, je wordt minder ziek. Is dan het inenten van mensen met statistisch gezien een lagere weerstand niet afdoende?

Minoes&tuin
Minoes&tuin24 dec. 2020 - 11:44

JaqnB Maar niet voor 100% toch. En het zegt ook nog steeds niet dat je anderen niet kunt besmetten. Dus moet je wachten tot eenieder is ingeënt ofwel het grootst mogelijke deel van de bevolking. Anders is een bepaalde mate van groepsimmuniteit helemaal niet mogelijk.

gimli55
gimli5524 dec. 2020 - 12:51

@JanB Gevaccineerden kunnen besmettelijk zijn, en met antibiotica heeft dat niets te maken. Als de vaccinatiegraad maar hoog genoeg is, is de kans dat je besmet wordt wel kleiner.

GoudenBergen
GoudenBergen23 dec. 2020 - 20:18

Het vaccinatiebewijs roept herinneringen op aan het "pokkenbriefje" uit de vorige eeuw. Vanaf 1872 moesten onderwijzers en leerlingen tegen pokken ingeënt worden. Wie geen "pokkenbriefje" had, mocht niet naar school. Die leerlingen waren daarom aangewezen op thuisonderwijs. Vanaf het begin was er verzet tegen deze vaccinatiedwang. Abraham Kuyper (1837-1920), de leider van de ARP, stemde met zijn partijgenoten tegen de wet. Kuyper verwierp namelijk de indirecte ‘vaccine-dwang’ die zijns inziens in strijd was met de gewetensvrijheid. Ook Ds. Kersten, de oprichter van de SGP, verzette zich ertegen. In 1928 werd de vaccinatieplicht voor 3 jaar opgeschort. Die maatregel was zowel ingegeven door de confessionele gewetensbezwaren van de ARP en de SGP als door medische waarschuwingen voor de mogelijkheid van ernstige complicaties bij pokkeninenting. In sommige gevallen was er na vaccinatie namelijk hersenontsteking (encefalitis) opgetreden. Er leek een verband te bestaan tussen inenting en ontsteking. In 1939 kwam deze verplichting definitief te vervallen. https://www.onderwijsmuseum.nl/nieuws/thuisonderwijs-afl-5-het-pokkenbriefje

2 Reacties
Mark Grootendorst
Mark Grootendorst24 dec. 2020 - 9:37

Toen ik eind jaren 70 moest hospiteren op middelbare scholen was een tbc verklaring vereist. Dat bewees dat je schoon was. Ee werden toen op school zelf een aantal keren getest op tbc via de Mantaux- reactie. Zonder briefje dus ook geen stage, dus geen baan. Niemand maakte daar bezwaar over.

Robbie_B
Robbie_B24 dec. 2020 - 12:20

@Mark Grootendorst: Dat is heel iets anders. De Mantoux test kun je in dit geval vergelijken met een RT-PCR test voor SARS-CoV2. Niet met een vaccinatie.

rvb2
rvb223 dec. 2020 - 20:00

Gewoon een vaccinatieplicht, dat is een stuk beter. Het is proportioneel, en het is effectief. Het maandenlang verbieden van privacy is een grotere inbreuk dan de eenmalige inbreuk op de lichamelijke integriteit. De vaccinatieplicht is geen paardenmiddel zoals de langdurige inbreuk op de privacy die u voorstelt, en is effectiever. Een win-win situatie dus, aangezien de sociale mens weer sociaal kan doen en het virus sneller beheersbaar wordt. Daar komt nog bij dat niet iedereen in januari gevaccineerd kan worden, en wie nog niet gevaccineerd kan worden moet daar niet voor gestraft worden.

4 Reacties
Jozias2
Jozias223 dec. 2020 - 23:18

Waarom verplichten? Als iedereen gevaccineerd is die wil dan kun je de maatregelen opheffen. Diegene die niet wil vaccineren wordt vanzelf immuun door het virus te krijgen en Groepsimmuniteit ontstaat vanzelf.

LaBou
LaBou 24 dec. 2020 - 11:54

Maar dan die antivaccers wel op laten komen voor de kosten die ze veroorzaken door het virus te krijgen met de daarbij behorende hulp.

Robbie_B
Robbie_B24 dec. 2020 - 12:24

Het direct verplichten van een vaccinatie waarvan ten enen male onduidelijk is of er negatieve langetermijneffecten zijn, is immoreel en strijdig met de Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet.

rvb2
rvb224 dec. 2020 - 17:30

@robbie_b: anderzijds is ook het verplichten van het vrijgeven van medische gegevens immoreel, en strijdig met de grondwet. Ik kies dan voor verplichte vaccinatie, en hopelijk krijgt dat een meerderheid. Als ik gevaccineerd ben zal ik dat niet aan allerlei bedrijven kenbaar maken.

Friendly2
Friendly223 dec. 2020 - 19:51

Maar nu is er de "schreeuwcabine". Zie NOS.nl bij de filmpjes onderaan. geen ingrijpende maatregel? Je wordt uitgesloten van populaire evenementen, je kunt misschien het vlieg-tuig niet in, een voortdurende persoonlijke lock down niet ingrijpend noemen, is de echte lock down niet ingrijpend noemen. Het is een wurgtouw. Je moet, je wordt gedwongen om een normaal bestaan te kunnen leiden. En dat geeft mij geen vertrouwen. maar gelukkig, we hebben een schreeuwcabine. Hoop dat deze gevalideerd is en in gebruik mag worden genomen.

3 Reacties
Jozias2
Jozias223 dec. 2020 - 23:20

Militairen worden ook verplicht ingeënt en voor sommige landen is dat ook vereist. Daarnaast je kunt gewoon overal naar toe. Je neemt al een het risico om ziek te worden en te overlijden. Maar dat is bij een helm op een racefiets precies hetzelfde.

DaanOuwens
DaanOuwens24 dec. 2020 - 7:22

@ Friendly Jij schrijft: Je moet, je wordt gedwongen om een normaal bestaan te kunnen leiden. En dat geeft mij geen vertrouwen. maar het feit dat jij niet ingeënt bent geeft mij geen vertrouwen. Dus jouw weigering van het vaccin heeft altijd consequenties voor anderen. Jouw vrijheid beperkt die van anderen. Dus weiger het vaccin, daar kan niemand iets tegen doen. Maar draag dan ook zelf de consequenties van je eigen keuze. Dus niet naar evenementen of vliegen. En zadel daar niet anderen mee op.

The Apple
The Apple25 dec. 2020 - 9:31

DaanOuwens - We doen het rustig zonder jouw vertrouwen. -