Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Het stinkt in Nederland

  •  
05-04-2018
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
6062625947_7fb5fbb7bb_z

© Cc-foto: Jeroen Bennink

We zitten tot onze oren in de mest en daar worden we letterlijk ziek van. Toch wijst ons kabinet een dringend advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vandaag resoluut van de hand
Nederland is er alles aan gelegen om de derogatie, de ontheffing van de EU om extra mest te mogen produceren, te houden. Meer mest betekent meer dieren en dus meer export. En om die export draait het allemaal. De EU besloot op 4 april dat Nederland zijn derogatie mag behouden voor de periode 2018-2021.
Nederlands vee produceert per jaar 76 miljard kilo mest, ofwel circa 170 miljoen kg fosfaat en 500 miljoen kg stikstof. Dat is per Nederlander circa 4500 kilo per jaar. Dit zijn veel te grote hoeveelheden mest en die overschrijden de grenzen van ecosystemen (natuur, water, bodem). Nederland vormt een uitzondering in de EU: niet alleen is de nitraatnorm de hoogste in de EU, ook mag bijna de helft van het landbouwoppervlak gebruikt worden voor derogatie.
Slechts vijf landen in de EU hebben derogatie. Nederland heeft voor 45% van het landbouwoppervlak derogatie en is daarmee ruimschoots koploper. Nummer twee, België, heeft voor 12% van de landbouwgrond derogatie en nummer drie Denemarken 4% .
Nederland heeft een groot economisch voordeel van derogatie. Het zorgt er voor dat Nederland per jaar tien miljard kilo mest meer mag produceren dan de EU norm. Volgens Universiteit Wageningen zou het afschaffen van derogatie leiden tot 15% minder varkens, 10% minder kalveren en 5% minder koeien.  Op jaarbasis betekent 15% minder varkens iets van 4 miljoen minder dieren.
Biodiversiteit Nederland gaat er aan door mest Het probleem is dat we in Nederland omkomen in de mest. Een varken poept ongeveer 1.000 kilo laagwaardige mest per jaar en er zitten miljoenen varkens in de stallen. Varkensmest wordt gezien als chemical waste en het kost de boeren geld om er van af te komen in plaats van dat het iets oplevert als bemester van grond. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen enkele EU-lidstaat door de landbouw en de daarmee gepaard gaande enorme hoeveelheid mest minder biodiversiteit dan Nederland.  De Vogel- en Habitatrichtlijn wordt niet gehaald.
afb1
In april 2016 publiceerde de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Milieu, een rapport waaruit bleek dat van alle onderzochte regio’s het milieu in Noord-Brabant er het slechtst aan toe is. Oorzaak: de enorme veehouderij. Noord-Brabant heeft volgens de EU “the highest pollution risk”, “The region is considered to be severely water-stressed”, “North-Brabant has very high surplus in both N and P and the associated emissions to air and concentration in water”, “regional waters, which are still suffering from high nutrient loads, eutrophication, and the ammonia and nitrous oxide emissions which have an impact on natural areas”. Allemaal gevolgen van mest.
De Universiteit Wageningen schrijft in een rapport van 12 mei 2017 dat grutto’s en andere weidevogels afkoersen op uitsterven. Oorzaak: intensivering van de melkproductie, met mede als gevolg steeds meer mest.
fig1
Grondwater is vervuild Tussen 2014-2017 werd de Europese norm 50 mg nitraat per liter in verschillende gebieden in Nederland overschreden door mest uit de veehouderij. Nitraat ontstaat door het uitrijden van mest. Op zandgrond en löss in Zuid-Nederland is sprake van een duidelijk overschrijding.
Oppervlaktewater De kwaliteit van het oppervlaktewater is in grote delen van het land slecht te noemen. Zonder forse krimp van de veestapel worden de Europese doelen voor schoon oppervlaktewater volgens het RIVM nooit gehaald. Niet alleen bevat het water te veel nutriënten, zoals stikstof en fosfor, maar ook resistente bacteriën en residuen van medicijnen en antibiotica uit de mest van dieren.
Waterleidingbedrijven Het grondwater is plaatselijk zo vervuild dat drinkwaterbedrijven de inname van water al op 21 punten hebben moeten staken en zuiveringskosten erg stijgen.
afb2
Schade aan de natuur door ammoniak Ammoniak (NH3) is een gas dat ontstaat uit mest. Het vormt een gevaar voor de natuur (zure regen).  Om de natuur in Overijssel van de schade door ammoniak te herstellen worden 666 maatregelen genomen in 21 natuurgebieden. Dat kost alleen al in de provincie Overijssel 370 miljoen. Willem Erisman van de Vrije Universiteit   zegt dat de herstelmaatregelen die genomen worden in natuurgebieden wel degelijk effect hebben, maar als je niet tegelijkertijd de bronkant aanpakt dan is het weggegooid geld. Maar door recente uitbreiding van melkveebedrijven wordt de vervuiling niet minder maar juist meer. Roland Bobbink  van de Radboud Universiteit: “Door allerlei maatregelen in de landbouw is de hoeveelheid ammoniak in de lucht tot 2005 gedaald. Maar daarna kwam er een stagnatie en nu zie je de hoeveelheid ammoniak in Gelderland en Overijssel zelfs weer toenemen.”
Gevaren van mest voor de volksgezondheid Uit onderzoek van de Brabantse Milieudefensie blijkt dat rond veehouderijbedrijven, vooral bij pluimvee en varkens, verhoogde concentraties van fijnstof en endotoxinen bestaan. Het is zeer aannemelijk dat dit luchtwegproblemen bij omwonenden verklaart. Volgens onderzoeker Dick Heederik van het IRAS baart de ammoniakuitstoot, naast die van fijnstof  veel zorgen. “Op dagen met veel ammoniakuitstoot, bijvoorbeeld na het uitrijden van mest, hebben mensen ook een lagere longfunctie, blijkt uit ons onderzoek.” Volgens de oncologisch chirurg Ignas van Bebber hebben omwonenden van veehouderijen in regio’s met veel vee een lagere levensverwachting van mogelijk drie jaar. Zo krijgen mensen die in Noord-Brabant wonen meer longkanker. Volgens artsen in Noord-Brabant bestaat er een verband tussen een lagere levensverwachting en regio’s met een hoge veebezetting.
afb3
De Gezondheidsraad stelt in een rapport van januari 2018 dat er duizenden mensen in Nederland vroegtijdig sterven door fijnstof. De meeste winst valt te boeken door landelijke maatregelen die de deken van met name fijnstof boven Nederland wegnemen. Dat betekent volgens de Raad vooral het verminderen van de uitstoot door pluimvee, varkens en koeien, inclusief “strikte handhaving van de mestregels”. De landbouw is volgens de Gezondheidsraad de belangrijkste bron voor fijnstof. Daarnaast liggen de EU-normen voor fijnstof hoger dan WHO- en VS-normen. Een WHO-norm voor fijnstof zou grote gevolgen hebben voor de omvang van de veehouderij (met name de varkens- en pluimveehouderij) die ongeveer 50% van de fijnstofuitstoot veroorzaakt in Nederland.
afb4
Onbegrijpelijk Het is, gelet op alle hier genoemde problemen, onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid niet ingrijpt en aantallen dieren en de hoeveelheid mest vermindert. Ze doet precies het tegendeel , door bij de EU te ijveren voor derogatie, dus voor een ontheffing voor maximale hoeveelheden mest. Dat de Nederlandse overheid over veel meer informatie beschikt dan dat ze met de EU heeft willen delen, blijkt uit mijn volgende artikel. Daarin belicht ik ook de tactiek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV).
Dit artikel verscheen eerder op Follow the Money

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind7 apr. 2018 - 18:31

De gezondheidsraad zit fout. Mensen worden ziek, en leven korter door de blootstelling aan fijnstof Maar het fijnstof waar de 9 miljoen mensen aan worden blootgesteld, komt niet van de bio industrie, maar van 1 miljoen houtkachels in woonbuurten. Die houtkachel stokers hebben buren die direct naast de fijnstof bron wonen, en dus vooral aan fijnstof van de houtkachel worden blootgesteld Wie eerlijk kijkt op emissieregistratie.nl ziet dat verkeer de laatste 20 jaar steeds schoner is geworden. En nu ongeveer evenveel fijnstof uitstoot als houtkachels in woonbuurten. Die houtkachel uitstoot is al die jaren ongeveer gelijk gebleven. Maar fijnstof van houtkachels komt direct bij de buren in de lucht, hun huis wordt er helemaal door omgeven, ze kunnen niet ontkomen aan het fijnstof gif van de buurman. Kijk ook eens op de Fijnstof kaart https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=alo_kijken_10681&layers=16008111-42d2-38c8-ba57-75f8c2432969,1,0.8;&x=160000&y=450000&zoom=3&rotation=0&baselayer=992 Hier zijn vooral verkeerswegen de fijnstof bronnen, en die 1 miljoen houtkachel stokers zijn er wel, maar hun fijnstof is uitgesmeerd over de regio, dus verdoezeld. Dan hoeven overheden niet te handhaven, dat vinden politici fijn.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2018 - 8:33

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/05/mest-verpest-a1598294 Oh en die krijgen mensen die in de gebieden wonen waar de ontelbare boeren en de mega-stallen zitten er niet extra bij? Dacht jij echt dat die geen wegen hadden?

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2018 - 8:35

En wat te denken over de natuur en de grondwaterreiniging? En wat dat laatste betreft de steeds hogere kosten die de burgers mogen ophoesten daarvoor!

Henk van Rossum
Henk van Rossum6 apr. 2018 - 19:36

"Het is, gelet op alle hier genoemde problemen, onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid niet ingrijpt en aantallen dieren en de hoeveelheid mest vermindert" Dit is zeker bedoeld als 1 april grap aangezien de overheid voor 100% verantwoordelijk is voor deze wantoestanden. De overheid verhoogt ieder jaar de eisen voor de veehouderij en dwingt aldus boeren grootschaliger te gaan werken terwijl de kleintjes moeten afhaken.

omaoeverloos
omaoeverloos6 apr. 2018 - 12:22

Zo'n 17 miljoen mensen poepen ieder jaarlijks ook zo'n 330kg uit.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin6 apr. 2018 - 11:54

Nou eens kijken wat Carola Schouten waard is, bij de mestfraude ging ze uit haar dak en leek een voortvarende aanpak voor te staan, nu blijkt echter dat het kabinet het advies van de raad naast zich neerlegt, ben benieuwd hoe ze die koe bij de horens vat.

webmaatje
webmaatje6 apr. 2018 - 7:20

Ik snap de minder vleeseet-actie niet zo, als ik zie hoeveel plaats melkproducten in een supermarkt nemen. Wij eten amper kaas, toetjes en gebruiken melk hoofdzakelijk voor in de koffie. Misschien zou minderen van de melkconsumptie ook een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen vanhet beschreven milieuprobleem, de CO2- en methaan uitstoot en het gebruik van veevoer uit ontboste gebieden. IJstoetjes kun je zelf in het vriesvak maken van vruchtensap en water.

1 Reactie
FransBrinkman
FransBrinkman6 apr. 2018 - 11:56

Absoluut mee eens! De m2 ruimtebeslag door onzinzuivel is groot. Wie eet dat toch allemaal op? Ik niet. Ja, m'n dochtertje gooit even een danoontje in de kar. Dat gebeurt 1 miljoen keer en daar teren die k*t fabrieken op.

itsme3
itsme36 apr. 2018 - 1:08

Het eten van wilde vis bedreigt hun voortbestaan en gekweekte vis is erg milieubelastend. Ik ben bang dat u vegetariër moet worden.

1 Reactie
FransBrinkman
FransBrinkman6 apr. 2018 - 11:29

'bang' is niet het juiste woord? U kunt het gewoon doen?

Karingin
Karingin5 apr. 2018 - 22:00

Op De Groene staat ook een uitgebreid artikel hierover. Het is echt schandalig. Het blijkt dat burgers ALTIJD aan het kortste eind trekken als ze procederen tegen vergunningen voor megastallen. En de subsidiekraan (die wij dus met zijn allen betalen) staat vol open terwijl boeren helemaal zelf mogen weten wat ze met dat geld doen. https://www.groene.nl/artikel/de-boer-broeit-voort

1 Reactie
Henri Zwols
Henri Zwols6 apr. 2018 - 6:35

Ik ben bang dat als Nederland de mestproductie moet verminderen dat dan juist alleen die megastallen overblijven. Die zijn per varken namelijk veel efficiënter in de mestafhandeling dan kleine bedrijven.

Break on through
Break on through5 apr. 2018 - 19:07

Goed dat dit eens verteld word. Veel wist ik, veel ook niet... Fijnstof is een probleem... Beperk me tot het categorisch onthouden van vlees consumptie... Eet vis ipv vlees en dan nog niet eens dagelijks.

6 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus6 apr. 2018 - 0:29

"Beperk me tot het categorisch onthouden van vlees consumptie…" Dat schiet niet op. Driekwart van het vlees dat in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Eet jij geen vlees, dan stijgt dat percentage ergens heel ver achter de komma een beetje. Denk nog even na over die cijfers: is het niet krankzinnig dat een zo dichtbevolkt klein landje zo'n grote exporteur is van vlees? Terwijl we niet beschikken over voldoende land om de uitstoot die dat oplevert op te nemen? Want dat koeien, varkens en kippen schijten is geen probleem: dat levert fantastische mest op. Als je per dier maar voldoende land hebt om dat te verwerken. En dan is die ammoniak en dat beetje fijnstof ook geen probleem. Het draait dus om concentratie: die mag het draagvlak niet te boven gaan. Je kunt het nog wel verdelen over wat meer grond, zoals bij een gemengd bedrijf waar de mest van de dieren niet alleen het grasland voedt maar ook de andere gewassen. Dan middelt de ammoniak en het fijnstof ook wel uit over het gebiedje van de boerderij. Het wordt een heel ander verhaal als je het veevoer van over de hele wereld aan moet voeren om de veestapel hier te voeden. Zie dan de mest en urine maar eens daar te krijgen waar wel een behoefte aan die meststoffen is: bijvoorbeeld daar waar het veevoer wordt geproduceerd. Van de droge koemestkorrels kom je nog wel af en de urine valt ook nog wel te verwerken. Maar dat verhaal gaat niet op voor de vluchtige stoffen die ontsnappen, zoals de ammoniak die zich in de lucht bindt tot fijnstof. Je zou al dat vee daarvoor om te beginnen het hele jaar binnen moeten laten staan in gevacumeerde stallen met onderdruk. Anders is het idee dat je al die ammoniak af kunt vangen sowieso een lachertje. Het is echt een stuk verstandiger om de productie niet teveel te concentreren en de omvang van de productie af te laten hangen van het areaal dat ter plekke beschikbaar is om alle meststoffen te verwerken: het mag de draagkracht daarvan niet te boven gaan. Een dichtbevolkt landje als Nederland kan dan logischerwijs niets anders zijn dan een importeur van vlees en geen grote exporteur zoals het nu is. Geen vlees eten verandert daar helemaal niets aan. Het probleem ligt niet bij de vleesconsumptie in Nederland maar bij de vleesproductie. Zonder export zou de vleesproductie in Nederland met driekwart afnemen: we zouden de zelfopgelegde klimaatdoelen dan lachend halen.

Appie Fries
Appie Fries6 apr. 2018 - 3:57

@Break on Through. Ik heb altijd al weinig vlees en vis gegeten (behalve als ik een keer de BBQ opsteek), echter een groot gedeelte van de vleesproductie gaat naar de export en daar hebben wij beide geen invloed op. Hoe weinig vlees we ook eten. Probleem is dat we, geloof ik, de op 1 na grootste landbouw exports hebben van de wereld en als we daar niet in mee blijven gaan, dan gaat ons dat enorm veel geld kosten en dat gaat weer ten koste van heel veel sociale zekerheden die we hier hebben opgebouwd. Het kost namelijk enorm veel geld om zoveel mensen op zo'n klein stukje grond in leven te houden en die paar 100 miljoen die reparaties ons kosten zijn niet veel vergeleken met de 10-tallen miljarden die het ons oplevert. Het is helaas maar waar, geld verdienen is heel erg belangrijk. Het is wel grappig te zien dat elk dier prioriteit geeft aan zelfbehoud, behalve de mens. Ik denk ook niet dat dit snel zal veranderen.

Henk van Rossum
Henk van Rossum6 apr. 2018 - 5:25

Wat jij niet eet wordt gewoon geëxporteerd.

Break on through
Break on through6 apr. 2018 - 9:14

Bedankt voor de reacties. Jullie hebben steekhoudende verhalen. Ik steek er veel van op... Het is inderdaad waar Nederland is één van de grootste producenten ter wereld.... Als vis uit de handel ook al schadelijk is moet ik maar aan de kant van de sloot met m´n hengeltje gaan zitten ´s avonds voor het eten... :)

FransBrinkman
FransBrinkman6 apr. 2018 - 12:02

Ik eet geen vlees, weet dat ik er het wereldprobleem niet mee oplos. Maar ieder stapje is er een. Ik verkracht ook niet omdat het ergens in een Ïndiase deelstaat en deelgemeente van een gehucht dagelijks werk is. Nederland is ziek. Ziek als grote voedselproducent en distributeur. Let op: daar is veel geld en veel fraude. Suprise: het gaat lokaal hand in hand met drugs (productie, distributie). Waarin een heel klein land heel groot kan zijn. Begon al met Piet Hein?

Piet de Geus
Piet de Geus7 apr. 2018 - 1:25

"Ik eet geen vlees, weet dat ik er het wereldprobleem niet mee oplos. Maar ieder stapje is er een." Laat je er vooral niet van weerhouden om bij te dragen wat volgens jouw inschatting binnen jouw vermogen ligt. "Ik verkracht ook niet omdat het ergens in een Ïndiase deelstaat en deelgemeente van een gehucht dagelijks werk is." Hullie doen het nog veel erger is inderdaad geen excuus. Maar dat mag een wat bredere analyse toch niet in de weg staan? Ik zou zeggen: in tegendeel. Het is toch echt zo dat jouw keuzes meer dan teniet worden gedaan als ieder biefstukje dat jij minder eet meer geëxporteerd wordt. Want ieder verantwoord biologisch biefstukje dat jij zou eten wordt gecompenseerd door minimaal twee biefstukken die voor de helft van de prijs die jij voor de verantwoorde productie zou willen betalen wordt geëxporteerd. En dat is nog krap berekend, want Nederland is zelfs een grote exporteur van vlees naar landen als China met een veel lager prijsniveau. Zelf eet ik wel vlees maar met mate en alleen van dieren die aantoonbaar een meer dan fatsoenlijk leven hebben geleid. En ik erger me rot aan mensen die zich niet wekelijks verantwoord vlees kunnen permitteren en toch zo nodig iedere dag hun bord vol moeten laden met vlees, ongeacht hoe het is geproduceerd. Om nog maar te zwijgen over bedrijven die de normen zo ver omlaag weten te brengen (met dank aan de overheid) dat ze zelfs vlees kunnen exporteren aan lagelonenlanden. Dat is voor mij geen reden om mijn normen omlaag bij te stellen omdat hullie dat ook doen. Niet om ethische redenen maar ook niet vanwege smaak en kwaliteit, omdat ik nu eenmaal geen vuilnisvat ben waar je alles maar in kunt gooien. Dat maakt juist dat ik zonder hypocriet te zijn kan wijzen op die misstanden, zoals mensen die wel gebruik maken van de voordelen als dat een lagere prijs oplevert.

west012
west0125 apr. 2018 - 19:04

De huidige regeringscoalitie heeft er nooit een geheim van gemaakt landbouw, veeteelt en visserij maximaal te willen bedienen. De enige partij die ooit kritisch was heeft een grote draai gemaakt en heeft groen nog alleen in hun logo. We hoeven dus niets te verwachten. Hoewel, bij nader inzien; alleen burgers zullen zwaar belast worden om de klimaat doelstellingen te halen. Volstrekt onzinnig want de impact van de Nederlandse burgers op het wereld klimaatprobleem is als een muggenscheet in een kerk.

2 Reacties
Karingin
Karingin5 apr. 2018 - 22:01

Ik neem aan dat je Groen Links bedoelt. Daarmee zie je een belangrijke speler over het hoofd; de Partij voor de Dieren.

Inspector Gadget
Inspector Gadget6 apr. 2018 - 9:08

"De enige partij die ooit kritisch was heeft een grote draai gemaakt en heeft groen nog alleen in hun logo" Ik wist niet dat de PVDD groen in hun logo hadden staan. Wel wist ik dat het vlindertje groen was. Bovendien zijn ze niet van mening verandert zover ik weet.

ruma ankka
ruma ankka5 apr. 2018 - 18:22

Je kan toch niet verwachten dat een kabinet waarin boerenbelangenclub CDA zitting heeft boer-onvriendelijke maatregelen neemt. Ze denken gewoon, niet zeuren, pecunia non olet.

7 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 apr. 2018 - 20:27

Nou het is ook D66 hoor, daar vergis je je dus behoorlijk in. In de Provinciale Staten van Noord-Brabant (Brabant)is een D66-ster verantwoordelijk voor landbouw. Oplossing van D66, hoe kan het ook anders; innoveren. Er dus ook nog een extra mestverwerkingsfabriek opstarten die ook nog eens onbeperkt mest uit andere landen mag aantrekken, want marktwerking. Ik heb hier een tijd geleden al over geschreven. Dus het CDA heeft aan D66 een heel goede partner in crime. Ik ben hier al heel lang heel bood over maar sta hier dus niet van te kijken. Er zijn vele wolven in schaapskleren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 apr. 2018 - 20:28

bood=boos

Piet de Geus
Piet de Geus6 apr. 2018 - 0:31

"In de Provinciale Staten van Noord-Brabant (Brabant)is een D66-ster verantwoordelijk voor landbouw." En die kan in haar eentje beslissen wat ze wil, zonder rekening te houden met de politieke verhoudingen en de geldende wet- en regelgeving? Of klotst je ressentiment jegens de partij van de geschoolden weer eens tegen de plinten op?

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 apr. 2018 - 12:04

Piet de Geus Het is nu eenmaal geen CDA-er. Dat ze van D66 komt kan ook ik niet helpen, ook al bevalt het je niet. Ze draagt het standpunt van D66 uit. Ook dat kan ik niet helpen. Blijkbaar is er ook in het kabinet geen enkele weerstand van D66 wat overeenstemt met D66 in Provinciale Staten en het ingenomen standpunt aldaar. Ga jij maar weer de good-guy uithangen met je eerlijk stukje vlees. Maar nu even niet begrijp ik. Ik reageer op ruma ankka en de opmerking aldaar gemaakt. Ik wist nl. al lang dat dit het beleid was in de provincie en de ro, van D66 daarin, nog alvorens de landelijke bekendmaking.

Piet de Geus
Piet de Geus6 apr. 2018 - 16:44

"Blijkbaar is er ook in het kabinet geen enkele weerstand" Wederom demonstreer je slechts je afstand tot de grotemensenwereld. Kennelijk is het je ontgaan dat dankzij Klaver en consorten het CDA in het kabinet zit. En dan liggen de verhoudingen stuk anders dan met GL erbij. Mij bevalt het ook voor geen meter maar zo werkt de politiek nu eenmaal: je hebt ook met tegenstanders te maken die een achterban hebben, dus besturen is wat anders dan je eigen standpunten uitdragen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2018 - 8:28

Piet de Geus Leuk bedacht, maar die D66-er zat daar al voordat dit kabinet gevormd was. Dus dat ze hiermee akkoord zijn is zo wel duidelijk, dat waren ze nl. al.

Piet de Geus
Piet de Geus8 apr. 2018 - 23:25

"Leuk bedacht, maar die D66-er zat daar al voordat dit kabinet gevormd was." En hoe ziet het provinciale bestuur in Brabant er ook alweer uit?

vdbemt
vdbemt5 apr. 2018 - 15:47

Ja. Het heeft wel heel slechte effecten op natuur en leefomgeving, maar 'rechts', de economie he.