Joop

Het reguleren van arbeidsmigratie is sociaal

  •  
22-05-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
81 keer bekeken
  •  
40896037253_80f2a762ba_k

© cc-foto: Marco Verch

Geen Polenhotel naast de productiehal, waar arbeidsmigranten ver van de bewoonde wereld aan hun lot worden overgelaten
Twee weken geleden deed Hans Brusselmans luidruchtig zijn intrede. Deze over-de-top verpersoonlijking van de Brusselse macht drukt ons met de neus op de feiten: Brussel zorgt vooral goed voor zichzelf, geeft alle ruimte aan het groot-kapitaal en heeft lak aan gewone mensen. Een van de zichtbare gevolgen van het open-markt denken van Brussel is de ongebreidelde arbeidsmigratie. Het beperken hiervan is sociaal en getuigt van solidariteit.
Want wat is er sociaal aan 2 miljoen Polen die elders zijn gaan werken omdat ze dan meer verdienen, terwijl tegelijkertijd 1,7 miljoen Oekraïners in Polen werken, om daar het werk te doen waar in Polen geen mensen meer voor zijn? Wat is er sociaal aan Skype-kinderen die hun ouders vrijwel nooit meer zien, omdat ze aan de andere kant van Europa werken? Wat is er sociaal aan met meerdere mensen op één kamer wonen zonder privacy, of met acht mensen of meer in een rijtjeshuis? Wat is er sociaal aan uitbuiting en loondump?
Arbeidsmigratie heeft een enorme invloed op de mensen wie het betreft, op de samenleving waar ze vandaan komen en op de samenleving waar ze terecht komen. Mensen verlaten hun vertrouwde leefomgeving om ver van huis meer te kunnen verdienen dan ze thuis kunnen. Met als gevolg lege huizen, lege straten en kinderen die bij hun opa en oma opgroeien.
En hun ouders? Die komen vaak terecht in de slechtste omstandigheden van het land van hun bestemming. Lange dagen werken, vaak via schijnconstructies. Ze komen op industrieterreinen en aan de rand van de bebouwde kom. Er is geen enkele vorm van integratie of meedoen. Of ze komen wel in de wijken en buurten terecht, maar dan met te veel mensen in een huis, dat voor te veel geld per persoon door huisjesmelkers wordt verhuurd en van hun inkomen wordt afgetrokken. Dit verdienmodel maakt de Otto Workforcen van deze wereld steenrijk, over de ruggen van hardwerkende arbeidsmigranten en ten koste van de samenleving hier en in het land waar ze vandaan komen.
Dat arbeidsmigratie zo’n enorme vlucht heeft genomen komt door Europees beleid. Met het verdrag van Maastricht werd geregeld dat er voortaan sprake zou zijn van één munt, één markt en vrij verkeer van diensten, goederen en personen. De inhoud van dit verdrag werd grotendeels geschreven door de aan lage lonen verslaafde Europese Ronde Tafel van Industriëlen. Dit heeft geleid tot een ‘race to the bottom’ voor arbeiders en druk op cao’s met loondump als gevolg.
Nederland moet daarom de mogelijkheid krijgen om arbeidsmigratie te reguleren. Zeggenschap krijgen over wie hier komt werken en onder welke voorwaarden. Grootschalige kassencomplexen of distributiecentra moeten vooral daar geplaatst worden waar voldoende werknemers wonen. Dus geen Polenhotel naast de productiehal, waar arbeidsmigranten ver van de bewoonde wereld aan hun lot worden overgelaten.
Gemeenten moeten werkgevers verplichten om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, met maximaal 4 à 5 mensen in een normaal huis in een gewone buurt en niet meer dan een paar huizen met arbeidsmigranten per straat. Dus geen concentratie van arbeidsmigranten in hotels, waardoor 10% van de bevolking in een dorpje ineens uit arbeidsmigrant bestaat.
Verdienmodellen als verplichte huisvesting gekoppeld aan werk moeten worden verboden; een arbeidsmigrant moet niet alleen dezelfde werkgeverslasten hebben als een Nederlander, maar mag ook niet via een omweg meer opleveren. Ook moeten werkgevers verplicht worden om arbeidsmigranten te helpen inburgeren en de Nederlandse taal te leren. Alleen dan blijven samenlevingen leefbaar en kan uitbuiting en verdringing worden tegengegaan.
23 mei kunt u zich uitspreken. Gaat u voor de Hans Brusselmansen, voor steeds meer macht naar Brussel, multinationals en het groot-kapitaal, voor extreem hoge salarissen en verspilling?
Of wilt u dat niet Brussel, maar Nederland de baas is. Vóór regulering van arbeidsmigratie. Vóór samenwerken, maar géén bemoeienis van Brussel met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en onze zorg. De keuze is aan u!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (70)

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde23 mei 2019 - 15:31

Ik ben het deels met een paar maatregelen eens maar het lost het probleem van de laagst betaalden niet op. Niet in Europa en niet in Nederland. In feite komt het neer op eigen arbeiders eerst. Terwijl er helemaal geen sprake is van verdringing wordt dat wel gesuggereerd. Het is het paard achter de wagen spannen. Het kernprobleem is dat werkgevers de lonen laag houden waardoor het voor onze werknemers niet interessant is om te gaan werken en voor oost Europeanen juist wel. Daar moet je iets aan doen. Daarmee reguleer je de markt van werk op een betere manier dan door migranten de toegang te weigeren. Bovendien hebben we die extra handen nodig omdat anders het werk anders blijft liggen.

2 Reacties
RosaLange
RosaLange23 mei 2019 - 17:17

Je zou als Nederland een economisch beleid kunnen uitzetten dat meer bij het toenemende opleidingsniveau van het land past, bijvoorbeeld door proberen hightechbedrijven aan te trekken of het aantrekkelijker te maken dergelijke bedrijven op te richten. Met financiële steun van de EU zou je de bedrijven die nu arbeid moeten importeren kunnen stimuleren om daar heen te gaan waar die arbeiders zijn. Kunnen de belastinggelden op de winst en lonen ook in die gemeenschap geïnvesteerd worden. Ik weet niet of dat concreet zinnig is, nu er toch weinig mensen in Nederland echte technische opleidingen doen, en we misschien toch beter zijn in dienstverlening. Het punt dat ik wil maken is echter dat je de EU kan inzetten om een economisch beleid te voeren gericht op de behoeften van de mensen.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 18:35

@ RosaLange Jij schrijft: Je zou als Nederland een economisch beleid kunnen uitzetten dat meer bij het toenemende opleidingsniveau van het land past ……. Dat is zeker geen dom idee. Tijdens het vorige kabinet waren er 10 overlegtafels waar de zogenaamde topsectoren elkaar spraken. Dat waren vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, universiteiten en scholen, lui die veel wisten van de arbeidsmarkt, vakbonden, een gemêleerd gezelschap waarvoor mensen gevraagd werden die iets te melden hadden. En iedere tafel heeft wel een paar plannen gemaakt die konden leiden tot wat jij hier schrijft. Ik ben eigenlijk bang dat veel goede ideeën nu weer ergens in een bureaula liggen. Ik lees er niets meer over helaas. Maar ik heb destijds bijvoorbeeld een plan gezien op het gebied van biotechnologie. Daarmee zou Nederland goed mee kunnen doen met de internationale top. En dat zou werkgelegenheid genereren. Rondom de Universiteit van Delft in samenwerking met andere universiteiten in de regio. Ook veel belangstelling van investeerders en bedrijfsleven. Er zit echter altijd een keerzijde aan dat soort plannen, je moet ook mensen uit het buitenland aantrekken. Ook Asml vervult 50% van zijn vacatures met mensen die niet uit Nederland komen. Trouwens zelfs de ICT bedrijven in Californië werven in het buitenland. Als je naar de top wil moeten de grenzen open. Dat is onvermijdelijk. En met de SP en extreem rechts dominant aanwezig in de samenleving weet ik niet of dat wel een haalbare opties is. Dus zeg maar wat je wil.

Libertain
Libertain23 mei 2019 - 8:42

("Dit heeft geleid tot een ‘race to the bottom’ voor arbeiders en druk op cao’s met loondump als gevolg.") Het kern van het uitvinding van het neoliberlaisme als economisch systeem is in bovenstaande zin uitgedrukt, afgezien van het feit of het auteur het beseft of niet. Vervolgens zijn onze neoliberalen degene die deze systeem in de EU mede tot stand hebben gebracht. De EU voert gewoon uit wat eigen neoliberalen als Rutte, Bolkestein en eigen plutocraten hebben bedacht. Doch is voor Boerewinkel de EU de zondebok en dus niet Rutte, Bolkestein, de alom heersende plutocratie. Voor het zijn de allochtonen nog altijd de zondebok. Het uitzichtloosheid van de ultrarechtse demagogie is door het debat tussen de twee leiders van de rechtse en extreem-rechtse politieke stroming in Nederland gisteren op de nationale televisie openbaar gemaakt. In hetzelfde vaarwater vindt het auteur van het artikel dat nationaal-socialisme de enige redding kan zijn voor het sociale beginsel in ons land en daar zitten nog altijd de vreemdelingen spak tussen in. Die zitten hem en zijn collega's blijkbaar dwars - omdat het plaatselijke provinciale slogan van de dag is nog altijd hetzelfde gebleven sinds het ongestoorde mars van NVU op de straten van Doetinchem en het achterhoek - "Eigen volk eerst!" , "Eigen volk eerst!" Let op: toen werd door de poltie verboden om een prgressieve tegendemonstratie te houden. Het nationaal-socialisme verbiedt nog steeds eigen neoliberale baasjes, plutocraten voor verantwoordelijk te houden omdat de zondebok is nog altijd in ons land van tevoren aangewezen en steeds hetzelfde - de vreemdeling, het allochtoon. SP schijnt hopeloos in het nationaal-socialistische retoriek van een afgwezen verleden achtergebleven te zijn. Zou ik voorstellen, lees even het boek van Ulrich dat Maarten van 't Hoek hiernaast aanbiedt om de bestaande situatie en retoriek beter te kiunnen begrijpen.

4 Reacties
Libertain
Libertain23 mei 2019 - 8:44

..neoliberalsime...spaak... en... Voor hem zijn de alllochtonen nog steeds het zondebok...

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 9:35

Je speelt neoliberalisme en de EU tegen elkaar uit. En je maakt er een woordenspelletje van. Na wat schijnkritiek op Rutte ga je vooral weer mensen die tegen de race to the bottom zijn uitmaken voor racisten, en nationaal-socialisten, nog beter. Lekker inhoudelijk. De SP merkt terecht steeds vaker op dat mensen die voor deze EU zijn ontkennen dat er een alternatief is: bijvoorbeeld door alleen al, het benoemen van de problemen, te linken met nationaal-socialisme.

LaBou
LaBou 23 mei 2019 - 9:39

Als ik jou was zou ik me eens héél goed verdiepen in de betekenis van "nationaal-socialisme" en de rol die het gespeeld heeft in de recente geschiedenis. Want je laat hier weer heel duidelijk zien daar niets, maar dan ook niets van begrepen te hebben. En misschien is het ook wel gewoon blinde haat, zoals die ook bij een aantal naderen hier is terug te vinden.

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 14:25

@Labou: goedzo Labou! Inderdaad: "en als mensen opmerken dat ze wel erg makkelijk in een nazistisch frame geplaatst worden dan noem je ze weer dom :-) " Sarcasm mode off: De veel voorkomende argumenten van globalisten samengevat.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 mei 2019 - 7:21

"Mensen verlaten hun vertrouwde leefomgeving om ver van huis meer te kunnen verdienen dan ze thuis kunnen." Landarbeiders en kleine boeren verkasten in grote getale naar de industriegebieden begin vorige eeuw uit Zeeland, Groningen, Friesland. Ontwrichtend? Migratie is een motor voor ontwikkeling, niet altijd of onder alle omstandigheden. Maar mensen weerhouden thuis te blijven als ze denken elders een beter leven te krijgen is onbegonnen werk.

4 Reacties
Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 9:50

Betekende dat de steden in de Randstad en Brabant en Twente enorm gingen exploderen qua grootte/oppervlakte en dat er heel veel werk moest worden gemaakt van sociale huisvesting, juist voor de fulltime werkende armen, ook om woeker te voorkomen. Nu mag dat niet van de EU, want staatsinmening. De markt: lees verhuurders op de woningmarkt moeten zo vrij mogelijk zijn, alleen voor mensen op bijvoorbeeld bijstandsniveau kan gebouwd worden. Achteraf leunen en zeggen dat het een (economisch) natuurverschijnsel was, was geen optie.

LaBou
LaBou 23 mei 2019 - 10:36

Behalve natuurlijk als van buiten de EU komen, zoals uit Afrika bevoorbeeld. Dat vergat je er bij te vertellen.

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 14:31

@Labou: wat veel rechtse mensen betreft wel omdat er nu een verzorgingsstaat is in tegenstelling tot toen. Rechtse mensen wachten nog altijd op het antwoord hoe klimaatvluchtelingen uit Afrika aan werk (zo nodig uitkeringen) en huisvesting geholpen moeten worden.

LaBou
LaBou 23 mei 2019 - 20:54

@Jansen: ik neem aan dat je begrijpt hoe ik het bedoelde maar toch: het was sarcastisch bedoeld als reactie op met name de zin " Maar mensen weerhouden thuis te blijven als ze denken elders een beter leven te krijgen is onbegonnen werk. " van Akkermans

msj_meijerink
msj_meijerink23 mei 2019 - 7:15

Wanneer wordt door de conservatief socialisten een keer een nieuwe plaat op gezet, want deze heeft inmiddels teveel krassen om nog vertrouwenwekkend over te komen. Dat zie je ook terug in alle polls: de sp wordt haast totaal weggevaagd. Die lijsttrekker Hoekstra is slechts de buikspreekpop van Lil Li an, en die draait ook alleen maar oude, fiks bekraste plaatjes.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 mei 2019 - 7:14

"Grootschalige kassencomplexen of distributiecentra moeten vooral daar geplaatst worden waar voldoende werknemers wonen." Het verplaatsen van de oude kassencomplexen van het Westland, De Kring, en Aalsmeer is een mooi werkverschaffingsproject. Maar waar naar toe?

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 8:23

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Het verplaatsen van de oude kassencomplexen van het Westland, De Kring, en Aalsmeer is een mooi werkverschaffingsproject. Maar waar naar toe? Niet het verplaatsen van de oude kassen binnen Nederland maar alle kassen, en naar Polen en de Oekraïne. Of Zuid Europa en Afrika. Weg uit Nederland. Probleem opgelost.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 mei 2019 - 15:38

@Daan Ouwens Zo, dat is nog eens radicaal. Alle glastuinbouw Nederland uit. Stuur uw ideeën over hoe je werkgelegenheid afbreekt op naar de vakbonden zou ik zeggen. Kunnen ze daar ook eens lachen.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 16:46

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Alle glastuinbouw Nederland uit. Stuur uw ideeën over hoe je werkgelegenheid afbreekt op naar de vakbonden zou ik zeggen. Welke werkgelegenheid? Er zitten geen banen in de glastuinbouw. Slechts minimumloonbanen voor 100.000 Polen maar geen baan die mensen een salaris biedt om van te leven. De enige lui die er rijk van worden zijn jouw boeren. Verder niemand.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194724 mei 2019 - 13:01

@Daan Ouwens U durft het niet aan: uw voorstel opsturen naar de vakbonden? Daar zijn ze wel op de hoogte van de ca. 1% van de totale werkgelegenheid die deze sector biedt. Werkgelegenheid glastuinbouwcomplex De werkgelegenheid in het glastuinbouwcomplex is sinds 2010 aan het afnemen en kwam in 2016 uit op 76.900 arbeidsjaren, ruim 1% van de nationale werkgelegenheid. Primaire bedrijven verschaffen binnen het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde glastuinbouwcomplex de meeste werkgelegenheid: bijna 59%. Het aandeel in de toegevoegde waarde is iets hoger (60%), wat duidt op een relatief hoge toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven. De overige werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde glastuinbouwcomplex wordt grotendeels geleverd door toeleveranciers (33%), terwijl verwerking en distributie elk een bijdrage hebben van rond de 4% van de werkgelegenheid." (bron WUR)

DaanOuwens
DaanOuwens22 mei 2019 - 18:23

En weer het bekende SP leuter verhaal. De Polen die hier werken in vooral de agrarische industrie verdienen maandelijks tot het dubbele van wat in Polen verdiend kan worden. Er is niet sociaals aan, maar het geeft deze mensen een tijdelijk inkomen waarmee zij voldoende geld bij elkaar krijgen om belangrijke zaken aan te schaffen. En huis, auto of inventaris. Of geld voor een opleiding of een eigen bedrijf. Wat de SP wil doen is deze mensen dit onmogelijk maken. En dat noemt de SP sociaal. Mensen hun droom ontnemen. Het gaat de SP niet om fatsoenlijk werkgeverschap. Of beter toezicht op de werkomstandigheden en de beloning. De SP is aanhanger van de mythe race to the bottom maar er is helemaal geen sprake van een wedstrijd. Die banen bieden geen enkel perspectief voor mensen die in Nederland leven. De enige groep die iets opschiet met deze waardeloze beloning zijn die Polen. En die Polen wil de socialistische partij hun dromen afpakken. Omdat ze niet van hier zijn. Ook deze SP-er zeurt nog even door over de EU van het grootkapitaal die lak heeft aan gewone mensen. Maar de waardeloze werkgevers die Polen dit hongerloon bieden behoren helemaal niet tot het grootkapitaal Dat zijn vooral kleine familiebedrijven in de agrarische industrie. Waardeloze ondernemers maar geen groot kapitaal. En ook de grote distributiecentra zijn zelden van multinationals. Het zijn vaak kleine bedrijven die ingehuurd worden door multinationals. De SP zou eerlijk moeten zijn en vaststellen dat die banen in Nederland niet passen en dat de bedrijfstakken die gebruik maken van dit soort constructie moeten verdwijnen. Het minimumloon moet met 10% of 20% omhoog. Dan storten die bedrijfstakken in, vertrekt een flink deel van de Nederlandse boeren naar de Oekraïne, worden hier de koeien en varkens minder gemarteld, haalt Nederland de milieu-normen en komt er nieuwe ruimte voor woningbouw en natuur. Mooi. Maar dat is niet het verhaal van de SP. Dat is nationalisme, vreemdelingenhaat en anti EU. Kortom dezelfde teksten als de PVV en het FvD. Dat is een hele goede reden om morgen niet op de SP te stemmen. En wellicht zelfs een hele goede reden dat nooit meer te doen. Overigens verwijt ook deze schrijver de EU dat zij zich wil bemoeien met onze pensioenen. De regelgeving die de EU in voorbereiding heeft, betekent voor alle Europeanen en zeker voor de mensen die bij commerciële pensioenverzekeraars zitten een grote verbetering. De kosten die gemaakt mogen worden, worden begrenst, er mag niet in de reserves van mensen gegraaid worden en er moeten meer garanties zijn. Kortom zaken die de SP zelf geregeld zou willen hebben. Ook voor mensen in Nederland. En er is in de hele regelgeving geen letter te vinden die het pensioen van de werknemer die zijn pensioen krijgt bij de Nederlandse pensioenfondsen ook maar enigszins aantast. Deze SP- leuterpraat is een doodgewone leugen. De SP is verworden tot een club die een rechts extremistische club die leugens verspreidt om stemmen te winnen. Veel dieper kan je niet zinken.

17 Reacties
Katootje2
Katootje222 mei 2019 - 21:18

Daan schrijft dat het de SP niet gaat om fatsoenlijk werkgeverschap of beter toezicht op de werkomstandigheden en de beloning. Leugens verspreiden om stemmen te winnen, veel dieper kan je niet zinken.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 mei 2019 - 22:56

Daan Ouwens: "Het gaat de SP niet om fatsoenlijk werkgeverschap. Of beter toezicht op de werkomstandigheden en de beloning." Dat is een vorm van leugenachtige vuilspuiterij waarmee vergeleken dat beruchte filmpje een vriendelijke vorm kritiek is. "De SP is aanhanger van de mythe race to the bottom maar er is helemaal geen sprake van een wedstrijd" - De "Race to the Bottom" is geen mythe. Volgens Daan Ouwens zijn de kleine familiebedrijven in de agrarische industrie "waardeloze ondernemers maar geen groot kapitaal." Maar hij vergeet te vermelden dat ze voor hun afzet afhankelijk zijn van het grootwinkelbedrijf -het grootkapitaal- dat ze tegen elkaar uitspeelt, zodat ze in de positie komen te zitten dat ze niet anders kunnen. Dat heet -je raadt het- de "Race to the Bottom". Daan Ouwens: "En ook de grote distributiecentra zijn zelden van multinationals. Het zijn vaak kleine bedrijven die ingehuurd worden door multinationals." Zijn ze nou groot, of zijn ze nou klein? Maakt niet uit, als ze worden ingehuurd door de multinationals, dan hebben ze hetzelfde probleem als die "waardeloze ondernemers in die kleine familiebedrijven". Daan Ouwens schijnt nog nooit iets gelezen te hebben over de werkomstandigheden bij bedrijven zoals Amazon lijkt het wel. Of hij liegt gewoon de boel bij elkaar in het kader van de jarenlange verbeten strijd van de PvdA tegen de SP.

EricDonkaew
EricDonkaew23 mei 2019 - 4:33

@Katootje: Leugens verspreiden om stemmen te winnen, veel dieper kan je niet zinken. @ HM van der Meulen: Dat is een vorm van leugenachtige vuilspuiterij waarmee vergeleken dat beruchte filmpje een vriendelijke vorm kritiek is. -------------------------------------- Precies. Deze man bedrijft partijproblematiek (t.b.v. de PvdA) door de grootste concurrent af te kraken. Er zijn meer PvdA'ers die dit doen, ook hier. Vlieg er niet in, mensen. Ouwens: "Dat is een hele goede reden om morgen niet op de SP te stemmen." Ik zou SP graag willen wijzigen in PvdA.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 6:16

@ Katootje Jij schrijft: Daan schrijft dat het de SP niet gaat om fatsoenlijk werkgeverschap of beter toezicht op de werkomstandigheden en de beloning. Inderdaad zodra het om Polen gaat wilde SP ze gewoon het land uitzetten. Hun belangen behartigen is voor de SP geen optie. Medemenselijkheid houdt voor de SP en hun aanhang op bij de grens. @ HM van der Meulen Jij schrift: Dat is een vorm van leugenachtige vuilspuiterij … Blijkbaar toch feiten die jij niet kan weerleggen. Voor de SP moeten die Polen gewoon wegblijven. Dan zijn de problemen met hun arbeidsomstandigheden voor de SP ook opgelost. Jij schrijft: Maar hij vergeet te vermelden dat ze voor hun afzet afhankelijk zijn van het grootwinkelbedrijf -het grootkapitaal- dat ze tegen elkaar uitspeelt Ik vergeet dat niet te melden het is niet relevant. Een goed ondernemer laat dit zichzelf niet overkomen. En jij wijst nu gemakzuchtig naar het grootwinkel bedrijf maar het zijn toch de burgers die daar de boodschappen doen. Verder worden ook door het grootwinkelbedrijf biologische producten ingekocht in het buitenland omdat de Nederlandse boeren niet kunnen en willen leveren. Jij schrijft: Maakt niet uit, als ze worden ingehuurd door de multinationals, Ondernemerschap is niet hetzelfde als SP-werknemersschap.inplaats van doen wat je wordt gezegd moet je zelf bepalen wat je doet, draag je zelf daarvoor de verantwoordelijk en krijg je ook de resultaten. Dat dit soort zaken niet passen binnen jouw denkkader begrijp ik. Het maakt het echter niet minder waar. En je schrijft: Daan Ouwens schijnt nog nooit iets gelezen te hebben over de werkomstandigheden bij bedrijven zoals Amazon lijkt het wel Ik trek er niet de kortzichtige conclusies uit die de SP en jij er aan verbinden. Jullie gaan voor witte autochtone Nederlanders die voor een modaal inkomen in een distributiecentrum werken. Dat je niet wil inzien dat dat onmogelijk is, is niet mijn probleem.

Paul250371
Paul25037123 mei 2019 - 10:08

Daan Ouwens Mooi commentaar. Ik had altijd een zwak voor de SP. Maar dat Eigen volk eerst socialisme hangt me nu ook al tijden de keel uit.

Satya
Satya23 mei 2019 - 10:23

Daan Altijd to the point. Je hebt volgens mij gelijk dat sommige arbeidsplaatsen verplaatst moeten worden, voor veel van die banen is geen nederlander te vinden die het wil doen. Ik vind de grote distrubutie centra wel een probleem, het zijn slechte werkgevers en daar zou de focus meer op moeten komen te liggen.

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 11:10

@Satya: dat is de werkgeverstruuk: omdat in de tuinbouw niemand te vinden is voor bijvoorbeeld seizoensarbeid stellen werkgevers doodleuk dat ook niemand vrachtwagenchauffeur wil worden. Retorische truukjes van middelbare schoolniveau waar maar niet (voldoende) door geen geprikt wordt. Dat de krant van Wakker Nederland dat niet doet snap ik trouwens wel.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 12:13

@ Satya Dank, leuk om te lezen. En jij schrijft: Ik vind de grote distrubutie centra wel een probleem, het zijn slechte werkgever Klopt is ook zo. Maar ik zie daarvoor 4 verschillende type oplossingen. Er zijn in Nederland meer dan 2000 van dergelijke centra. Afhankelijk van het soort warehouse hoort daar een andere oplossing bij. 1. Volledig robotiseren. Dergelijke centra zijn er al, werkt vrijwel geen mensen. Ik heb altijd begrepen dat er al 10 jaar een volledig geautomatiseerd boeken distributiecentrum is. 2. Verplaatsen naar het oosten. De goederenstroom vanuit China gaat in de nabije toekomst voor een deel over land lopen. Griekenland wordt belangrijk vanwege de havens, maar Polen is voor veel Chinese producten al een belangrijke hub. Er is geen enkele reden waarom dat soort centra in Nederland moeten staan. En o ja. Rotterdam wordt steeds minder belangrijk. 3. De centra bieden meer dienstverlening. Denk aan de tweedehandsboeken van Bol.com. Maar dan kost een pakketje afleveren wel 7,50 per stuk. Andere businesscase dus. 4. En in een deel blijft de huidige situatie in stand. Wel concurrentie op loon maar iets hoger. Het minimumloon zou minimaal 10% omhoog moeten. Maar in die centra werken dan nog steeds mensen die uit de armere gebieden van de EU komen. Want de marges in dat soort dienstverlening zijn minimaal, zo niet dan verdwijnen die banen gewoon. En beter toezicht van de arbeidsinspectie is ook dan nodig. Jammer dat die SP-ers nooit met een constructieve oplossing kunnen komen.

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 14:42

@Daan: spreek je namens een partij of een wetenschappelijk bureau (dat systematisch de wetten van vraag en aanbod, en een reeks politieke beslissingen) buiten beschouwing laat?

MountEverest
MountEverest23 mei 2019 - 15:18

@Daan "Er is geen enkele reden waarom dat soort centra in Nederland moeten staan. En o ja. Rotterdam wordt steeds minder belangrijk." Door de extreem-gunstige geografische ligging aan Noordzee tussen de drie grootste economieën van Europa, gecombineerd met het stelsel van grote rivieren, zal Rotterdam altijd belangrijk blijven. Wel is samenwerking met Antwerpen nodig. Dat is ook meteen de reden dat er zoveel distributiecentra zijn en er nog steeds bijgebouwd worden. Als ik jouw schrijfsels lees krijg ik sterk de indruk dat je toekomstig Nederland ziet als een groot Nationaal Park met hier en daar een biologische boerderij tussen de vele windmolens.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 16:53

@ MountEverest Jij schrijft: Door de extreem-gunstige geografische ligging aan Noordzee tussen de drie grootste economieën van Europa, gecombineerd met het stelsel van grote rivieren, zal Rotterdam altijd belangrijk blijven. Lees wat meer over de nieuwe Chinese Zijderoute en dan ontdek je dat Rotterdam aan het eind ligt en niet meer de poort naar Europa is. Hoogstens het afvoerputje. Lees ook wat meer van het nieuwe college programma van de gemeente Rotterdam die zich voorbereid op het verdwijnen van de overslag capaciteit in de Rotterdamse haven. Je informatie is al 20 jaar totaal achterhaald.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 16:55

@ Jansen Jij schrijft: @Daan: spreek je namens een partij of een wetenschappelijk bureau Namens welke partij of wetenschappelijk bureau spreek jij ?

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 mei 2019 - 17:52

Waar gaat het de PvdA, Frans Timmermans dan om. De feiten in bijgaande link gegeven onderschrijven precies wat ik ergens anders al gezegd heb en toen bij hoog en laag ontkend werd. Wie spreekt hier niet de waarheid? Maar als ik zeg wat hier uit de doeken wordt gedaan of de SP dan liegen ze toch? https://www.nu.nl/nucheckt/5905401/nucheckt-bewering-timmermans-over-poolse-werknemers-is-ongefundeerd.html?redirect=1

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 20:23

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Wie spreekt hier niet de waarheid? Jij vermoedelijk. Want deze factcheckers tonen niet aan dat Timmermans ongelijk heeft. Maar ik weet niet wat je hebt opgeschreven. Het bureau van de PvdA reageert echter niet erg intelligent. Als je naar de staatjes kijkt zie je dat de factcheckers zich baseren op cijfers 2017. Het is nu 2019. Lijkt me lastig voor Timmermans om zijn stelling met data te bewijzen. 2019 is pas in 2021 beschikbaar. In ieder geval is zijn redenering niet onlogisch maar of hij wel of niet gelijk heeft had de PvdA beter in het midden kunnen laten. En Timmermans moet goed letten op de manier waarop hij dit formuleert. Dan iets over jouw tekst. Er is een enorme hoeveelheid leugens en halve waarheden verspreid door de SP. Met steun van het vaste contigent SP-ers op deze site. Ook de man zelf is persoonlijk aangevallen op allerlei manieren. Dat heeft nu geleid tot een halvering van de SP-fractie in het EP. Dat geven de exitpolls aan althans. De PvdA wordt de grootste partij. Vermoedelijk hebben voormalig SP-stemmers op de PvdA gestemd, als gevolg van deze haatcampagne. Heb jij nu zelf het idee dat die pogingen de PvdA en deze man aan de schandpaal te nagelen resultaat opleveren, zijn jullie tevreden? Levert dit nu bij jou en andere SP-ers enige reflectie op? Of blijven dit soort zinloze tekstjes gewoon komen?

Jansen7
Jansen724 mei 2019 - 9:30

@Daan: ik vertegenwoordig geen wetenschappelijk bureau en ik verdedig zo nodig GroenLinks als ze op niet-inhoudelijke gronden een lelijke streek wordt geleverd terwijl ik gruwel van het beleid dat ze soms hebben. Vertegenwoordig jij een wetenschappelijk bureau?

DaanOuwens
DaanOuwens24 mei 2019 - 18:04

@ Jansen Jij schrijft: Vertegenwoordig jij een wetenschappelijk bureau? Wat wil je nu met deze vraag? Ik snap er niets van. Ik schrijf hier reacties als mijzelf onder mijn eigen naam. Ik vind jouw vraag belachelijk en een soort aanval. Nogal merkwaardig. Kortom wat is jouw motief om mij zo aan te spreken?

Jansen7
Jansen725 mei 2019 - 10:03

Je stelde de vraag ook aan mij, en ik heb hem netjes beantwoord. Ik spreek je verder ook niet op een onbeleefde manier aan, ik stel gewoon een vraag en ik heb zelfs al aangegeven wat de aanleiding is dat ik de vraag stel.

toshiba
toshiba22 mei 2019 - 18:18

wat een demagogie weer van de SP die zich nu in alle bochten wringt om het bespottelijke en walgelijke spotje goed te praten. Ondertussen duikelt de SP in de peilingen keihard naar beneden. want ook in dit stuk barst het van de fouten en onzin. Ten eerste vrij verkeer van arbeid biedt ons vele voordelen. woont U in de grensstreek dan kunt zonder problemen bij de buren werken zoals dld en Belgie. dat Polen hier komen werken komt omdat nederlandse werknemers niet te vinden zijn voor de banen die zij hier doen. Hierdoor ontstaat arbeidsgat in Polen dat wordt opgevuld door omringende landen. dat heeft een groot voordeel: deling van welvaart. sinds Polen veel werken in NW Europa stijgt het gemiddeld vermogen in Polen. Dit komt omdat de polen veel van hun verdiende geld naar huis overmaken waar gezinnen van kunnen eten, huur betalen, kleding kopen, kunnen betalen voor gezondheidszorg. Ja in zekere zin een verkapte subsidie maar dan via de markt. en naarmate dit proces doorzet zullen de economische en loonkost verschillen afnemen. daarmee daalt de kans op scheve concurrentie. de SP zou dus moeten juichen, maar ja zwartkijkers. dat er nog scheve loonconcurrentie is komt omdat de natiestaten, dus niet brussel, een goed minimumloon op Europees niveau blokkeren. Dat vertelt de SP er elke keer niet bij. De meeste problemen komen door de natiestaten en een van de grotere dwarsliggers is.....Nederland. Ook dat vertelt de SP er niet bij. Het beteugelen van het int bedrijfsleven is al jaren een hot topic op de agenda van brussel. de EU cie heeft al meerdere voorstellen gelanceerd voor het aanpakken van winstbelastingontwijking, btw ontwijking en fraude en belasten van tech bedrijven. Wie zijn de grootste dwarsliggers? Juist de natiestaten en een van de grootste dwarsliggers is...... Nederland. Dat vertelt de SP er niet bij. en willen we de scheve concurrentie tussen Europese landen willen aanpakken, en het int bedrijfsleven willen beteugelen, dan kan dat maar op een manier: Europa. want zonder europa kunnen bedrijven de verschillende natiestaten heel simpel tegen elkaar uitspelen. de affaire met de dividend belasting laat dat zien. een paar Ceo's bellen mark rutte en zetten hem eenvoudig onder druk. Want op europees niveau krijgen ze geen poot aan de grond. Ook dat vertelt de SP er niet bij. Het SP verhaal zit vol met verzinsels, halve waarheden en ontkenning van de hedendaagse realiteit. De SP bewijst vooral dat ze in de 18e eeuw leeft. Gelukkig zien de meeste kiezers dat ook en keren ze de SP de rug toe. Terug naar null zetels SP. dat is het enige wat jullie gaan realiseren.

3 Reacties
Katootje2
Katootje222 mei 2019 - 21:21

Als de natiestaten, en niet Brussel, een goed minimumloon op Europees niveau blokkeren en de EU kan daar niets tegen doen, waarom zou je dan de EU willen?

ton14024
ton1402422 mei 2019 - 21:43

Wie gelooft in ´´een goed minimumloon op Europees niveau´´ kent de verschillen in Europa niet. Zo iemand is abuis.

EricDonkaew
EricDonkaew23 mei 2019 - 4:39

@Ton14024: Wie gelooft in ´´een goed minimumloon op Europees niveau´´ kent de verschillen in Europa niet. Zo iemand is abuis. ------------------------------------ Zeker. Een Europees minimumloon zal lager liggen, veel lager zelfs, dan het Nederlandse. Maar wat kan toshiba dat schelen? Goed dat de SP opkomt voor eigen mensen.

RosaLange
RosaLange22 mei 2019 - 17:35

Wat vaak wordt vergeten in de abstracte discussie over arbeidsmigratie, open grenzen en vrije vestiging is dat deze door D66 veel geprezen anonieme arbeidsreserve uit mensen bestaat, met gezinnen en kinderen en ook veel zorgen. Een Poolse kennis vertelde me laatst dat er grote problemen zijn voor gezinnen waar de vader bijvoorbeeld in Ierland aan de slag kan en de moeder in Spanje tomaten "mag" plukken om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De kinderen zijn dan alleen en daar wordt zo goed en zo kwaad als het kan door andere familieleden op gelet als die niet zelf ergens in Europa als arbeidsreserve fungeren. Natuurlijk mag men daar op school niet achterkomen want dan wordt de kinderbescherming ingeschakeld. En deze drama's spelen in vele Poolse families. Dat is hard voor de kinderen, de familieleden en de ouders. Maar zo gaat het nu eenmaal in het Europa waar we volgens D66 maar aan moeten wennen, met overal tijdelijk inzetbare arbeidsreservisten uit armere Europese landen, want dat is goed voor de economie en dus voor ons allemaal. Stel dat al die tuinders en andere aanbieders van slecht betaald werk waar de lokale bevolking geen zin in heeft niet meer konden beschikken over deze arbeidsreserve en dat ze zouden moeten gaan verkassen naar de landen waar die mensen wel zijn. Als die Poolse gezinnen gewoon bij elkaar konden blijven en 's avonds met hun kinderen de schooldag konden doornemen. Dat zou een EU zijn die de belofte van meer welvaart wel zou waarmaken en daarmee de wind uit de zeilen neemt van de Eurosceptici. Maar ja dat EU hebben we niet.

3 Reacties
Mr Ed
Mr Ed23 mei 2019 - 11:22

Dit is gewoon een verzinsel. In Polen is werk genoeg, ook volgens de SP die zegt dat Polen werknemers uit de Oekraine moet halen. Echter, in het buitenland kunnen ze tweemaal zoveel verdienen. Dat is een individuele keuze uiteraard, maar om te stellen dat moeder en vader gedwongen worden om in twee landen ver weg, gescheiden van elkaar terwijl de kinderen alleen in Polen achterblijven is flauwekul. Wat let deze ouders om samen in hetzelfde land te gaan werken en de kinderen mee te nemen? Ik zie bij mij in de buurt in ieder geval heel veel Poolse gezinnen, de kinderen zitten gewoon hier op school

RosaLange
RosaLange23 mei 2019 - 17:03

@Abel http://www.taz.de/!5175414/

RosaLange
RosaLange23 mei 2019 - 17:05

In Roemenië, zelfde laken een pak: https://eulionline.de/eurowaisen-warum-verlassen-rumaenische-eltern-ihre-kinder/

Tom7
Tom722 mei 2019 - 16:58

Op dit punt en zo verwoord steun ik de SP volledig. Alleen als je niet op de werkvloer meegemaakt hebt wat hierboven beschreven staat en er een naìviteit , of dat je moderne slavernij wel prima vind kan je het hier mee oneens zijn. Voor mij is dit een gesloten

1 Reactie
Tom7
Tom722 mei 2019 - 17:03

Excuus voor het per ongeluk al verzenden. Voor mij is dit een gesloten discussie, tot dat er daadwerkelijk gelijke rechten en verdiensten zijn. Europa begint steeds meer op de Verenigde Arabische Emiraten te lijken.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin22 mei 2019 - 16:36

Wij kunnen ons vrij vestigen in elk EU land van onze keuze. Ook kunnen wij gaan werken in elk EU land van onze keuze. Waarom gunt u dat niet voor arbeidsmigranten uit oost Europese EU landen? Wat is daar op tegen? Gelijk loon voor gelijk werk, gelijke arbeidsvoorwaarden voor eenieder die hier komt werken, dat had de politiek allang moeten regelen. Maar nee, juist de nationale kaart trekken is kennelijk de oplossing. Het is een schijn oplossing. Want aan door mij eerder genoemde voorwaarden wordt niets gedaan. Om dit te regelen zul je toch als kleine partij coalities moeten aangaan met gelijk gezinde partijen en je niet daar tegen afzetten. Dat is trouwens een zwakte bod. Het geloof in eigen kunnen wordt zo terzijde geschoven. Creëer als de bliksem een gelijk speelveld voor alle arbeiders die in dezelfde sectoren werkzaam zijn. Dat geldt eveneens voor flex- en uitzendkrachten. Werk aan de winkel voor de SP (en anderen), zou ik zeggen.

3 Reacties
Peterrr2
Peterrr222 mei 2019 - 16:59

"Waarom gunt u dat niet voor arbeidsmigranten uit oost Europese EU landen? Wat is daar op tegen? Gelijk loon voor gelijk werk, gelijke arbeidsvoorwaarden voor eenieder die hier komt werken" Daar gaat het juist om. Arbeidsmigranten hebben geen gelijk loon, laat staan gelijke arbeidsvoorwaarden...

frankie48
frankie4822 mei 2019 - 17:32

Beste Pjotr, Dat Vrije verkeer voor Personen in de EU is natuurlijk zo ingericht dat daar de rijke die het in deze wereld voor het zeggen hebben, dat die daar optimaal van kunnen blijven profiteren. En bij een verdelingseffect zoals u het hier voorstelt, zou weleens in het voordeel van alle arme werkende in de EU kunnen gaan uitvallen, en dat is natuurlijk nooit de bedoeling van die elite groep in de EU geweest.

José
José22 mei 2019 - 18:08

“Gelijk loon voor gelijk werk, gelijke arbeidsvoorwaarden voor eenieder die hier komt werken” Het is juist Agnes Jongerius van de PvdA die op dit vlak binnen de EU monnikenwerk heeft verricht. https://decorrespondent.nl/8323/we-zijn-weer-een-stap-dichter-bij-een-socialer-europa-en-jongerius-doet-een-vreugdedansje/383973282-c1e8c092 https://decorrespondent.nl/9509/alleen-met-inlevingsvermogen-geduld-en-geslepenheid-kun-je-in-de-europese-democratie-succes-boeken/438688206-2e4e5625

Ivan61
Ivan6122 mei 2019 - 16:20

Mijn keuze staat vast. Minder EU minder Timmermans

3 Reacties
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 mei 2019 - 16:46

Minder Timmermans: meer Rutte, en meer macht van banken en multinationals, want die kunnen landen dan tegen elkaar uit blijven spelen. Jouw keuze...

DaanOuwens
DaanOuwens22 mei 2019 - 18:23

@ Sarajlija Jij schrijft: Mijn keuze staat vast. Minder EU minder Timmermans De mijne ook, veel minder SP.

Ivan61
Ivan6124 mei 2019 - 14:23

@ Daan, Jouw wens is uitgekomen. Fijn voor je

Frits Jansen
Frits Jansen22 mei 2019 - 16:18

Oost-Duitsers die afkwamen op betere betaling in Westduitsland werden bij de Muur vermoord. Heel effectief tegen migratie!

2 Reacties
Katootje2
Katootje222 mei 2019 - 21:26

Dat kwam omdat de Middellandse zee niet tussen Oost- en West Duitsland lag. En het heeft weliswaar een aantal mensen het leven gekost, maar een stuk minder.

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 12:25

Golfstaten bewijzen al jaren dat je migratie prima kunt reguleren (en nee, dan heb ik het niet over het misbruik dat ook in de EU steeds meer plaatsvindt). Mensen wagen wel de zee-oversteek naar de EU, maar niet de woestijnoversteek naar een gebied dat nog rijker is. Maar hoger opgeleiden dienen te geloven dat migratie onvermijdelijk is.

Libertain
Libertain22 mei 2019 - 15:38

Indien ik Hans Boerwinkel persoonlijk zou kunnen ontmoeten, zou ik hem meteen de vraag stellen - heeft u enige iddee wie de arbeidsmigranten onder erbaarmelijke omstandigheden in Nederland inhuurt? Het is niet de EU die ze inhuurt, wel de Nederlandse arbeidsbaasjes. Denk ik dat Nederland de beste kandidaat binnen de EU in het gezicht van Frans Timmermans heeft, want de rest van de kandidaten zullen ongekende tot nu horizonten metertijd aan de heer Boerwinkel laten zien.

1 Reactie
frankie48
frankie4822 mei 2019 - 16:46

Beste Libertain, "Het is niet de EU die ze inhuurt, wel de Nederlandse arbeidsbaasjes." Oorzaak en gevolg weet u nog wel? Maar als onder die arbeidsbaasjes ook nog eens een kleinzoon zit van een persoon die in Amsterdam als politieagent bekend stond als iemand die onze Joodse stad- en landgenoten oppakte, en daarmee heeft gezorgd dat deze slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het Polen terechtkwamen waar zij op een gruwelijke wijzen aan hun einde kwamen. Datzelfde Polen waar nu zij kleinzoon Poolse arbeiders aan het ronselen is om naar Nederland te gaan komen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 mei 2019 - 15:05

Wanneer Frans Timmermans de nieuwe voorzitter wordt van de EU commissie (in plaats van de ultraconservatieve Manfred Weber), heb je kans dat hier iets aan gaat gebeuren. De SP wil meer macht voor Rutte, om arbeidsmigranten te weigeren, en werkgevers de arbeidsomstandigheden te laten bepalen. Ik heb toch echt veel meer fiducie in de EU. Individuele landen zullen altijd het argument gebruiken "Als wij zo doen, doen andere landen het niet, en dan gaan bedrijven daar naar toe". Daarom moet je dit soort dingen op Europees niveau regelen. Dat weet de SP echt wel. Daarom ben ik benieuwd wat de *werkelijke* achtergrond is van deze nationalistische retoriek.

7 Reacties
Autofiets
Autofiets22 mei 2019 - 15:24

En toch zijn de landelijke tendensen in heel Europa behoorlijk gericht op het beperken van arbeidsmigratie (al dan niet uit de EU zelf), terwijl de EU zich hier sterk tegen verzet. Dus wat geeft jou het vertrouwen dat de EU het tegenovergestelde gaat doen van wat ze zeggen te willen?

Libertain
Libertain22 mei 2019 - 15:26

Helemaal met Sylvia eens: ("De SP wil meer macht voor Rutte, om arbeidsmigranten te weigeren, en werkgevers de arbeidsomstandigheden te laten bepalen.") Is dit weer een illustratie van het leer van de paradoxen. In wezen singt SP samen met de neoliberalen.

Libertain
Libertain22 mei 2019 - 15:28

....zingt...

Frits Jansen
Frits Jansen22 mei 2019 - 16:20

Socialisme is van oudsher een internationale beweging. De SP ziet brood in Eurofobie en bepleit een soort "nationaal socialisme". Waar heb ik die term eerder gehoord?

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman22 mei 2019 - 16:50

@Autofiets [En toch zijn de landelijke tendensen in heel Europa behoorlijk gericht op het beperken van arbeidsmigratie] Het antwoord daarop heb ik al gegeven: Individuele landen zullen altijd het argument gebruiken “Als wij zo doen, doen andere landen het niet, en dan gaan bedrijven daar naar toe”. Daarom moet je dit soort dingen op Europees niveau regelen. Daarom willen mensen dit *wel* op Europees niveau, en niet op landelijk niveau. Dat is waarom er *meer* macht bij de EU moet komen te liggen.

Klaas Punt
Klaas Punt22 mei 2019 - 17:41

Nou Frits, daar ga je weer. Ik begrijp dat je vol zit van nationaal socialisme, Mein Kampf op jouw nachtkasje maar daar heeft de SP, niets maar dan ook helemaal niets mee te maken. Jouw vraag kan ik niet beantwoorden, wellicht gehoord bij jouw veinden. Ook Satya die hier geregeld bij draagt heeft er een handje van. En zoals ik al zei, zoek bij je zelf. En ja, af en toe klinkt de Internationale door mijn huis (De Rooden Roepen, Vara). Maar een waarheid in jouw eerste zin maakt nog niet dat de volgende bagger op waarheid berust.

Joe Speedboot
Joe Speedboot22 mei 2019 - 21:22

'Daarom ben ik benieuwd wat de *werkelijke* achtergrond is van deze nationalistische retoriek.' Ze hebben naar de campagne strategie van Trump gekeken. Zelfde retoriek.

JoostV2
JoostV222 mei 2019 - 13:51

Het is toch echt nederland die Shell geen winstbelasting laat betalen. Het is inderdaad nederland dat zijn bevolking laat doorwerken tot 67 jaar. Ik kies daarom voor Brussel, veel slechter kan dat niet zijn hoor.

1 Reactie
Frits Jansen
Frits Jansen22 mei 2019 - 16:26

Dat Baudet zoveel geld weet op te halen komt doordat hij gesponsord wordt door multinationals die een effectieve controle door de EU vrezen en de EU dus te gronde willen richten. Desnoods met het slappe gezeik van Baudetje