Joop

Het redden van de democratie vraagt ook om actie in eigen huis

  •  
08-12-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
297 keer bekeken
  •  
Rutte op laatste dag EU-top

© ANP JONAS ROOSENS

De EU is gegrondvest op waarden als democratie, mensenrechten, rechten van minderheden, vrije media en onafhankelijke rechtsspraak. Als daaraan gemorreld wordt, moeten we keihard ingrijpen.
Door: Arjen Berkvens, Anna Timmerman, Thijs Berman, Alice Stollmeyer, Lousewies van der Laan, Kirsten Meijer en Edwin Huizing
Op 9 en 10 december organiseert de Amerikaanse president Biden zijn Summit for Democracy. Het is goed dat Biden vol de aandacht vestigt op de democratische rechtsstaat.  Die staat namelijk wereldwijd onder druk. Nederland is van de partij en de verwachting is dat onze demissionaire premier een bijdrage gaat leveren. Dat biedt ons land een uniek podium om op te komen voor democratische rechten wereldwijd. Wij doen als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in deze open brief een aantal suggesties.
Wij hopen dat Rutte in zal zetten op de universele waarden die de basis vormen voor de democratie. Die horen niet ondergeschikt te zijn aan andere factoren in de  buitenlandse politiek, zoals economische belangen en de strijd tegen terrorisme. Waar dat toe kan leiden, weten we. Pogingen om in Afghanistan en Irak democratische rechtsstaten te vestigen, werden ondergraven door de samenwerking met corrupte en meedogenloze lokale machthebbers. De harten en hoofden van de gewone Afghanen en Irakezen werden daardoor nooit gewonnen en de ’collateral damage’ van bombardementen en droneaanvallen deed de rest. We kunnen onze geloofwaardigheid als promotor van democratie alleen herstellen door democratische principes niet te offeren aan andere – legitieme – belangen als economie of antiterrorisme. Het verdedigen van die belangen gaat nu eenmaal niet zonder versterking van democratische waarden. Democratie is deel van de oplossing, ook in de enorme aanpassing die klimaatverandering de wereldbevolking oplegt. Hoe anders kunnen alle stemmen gehoord worden en mensenrechten beschermd?
We moeten daarom veel meer werk maken van steun voor de democratische krachten en individuen, allereerst in autoritaire landen en waar democratie onder druk staat. Prioriteit dient daarbij gegeven te worden aan het herstel van de dialoog tussen politici en bevolking, het tegengaan van corruptie, aan de opleiding van de volgende generatie politici, aan het maatschappelijk middenveld en aan de vrije media. Daarbij gaat het niet om platte blauwdrukken, maar juist om processen van democratisering die rekening houden met de lokale omstandigheden.
Speciale aandacht is gewenst voor ontwikkelingen binnen de Europese Unie. We moeten de achteruitgang binnen de Europese Unie niet langer accepteren. De EU is gegrondvest op waarden als democratie, mensenrechten, rechten van minderheden, vrije media en onafhankelijke rechtsspraak. Als daaraan gemorreld wordt, moeten we keihard ingrijpen. De afbraak van de trias politica in Europa dient gestopt te worden. Gelukkig heeft Nederland krachtig stelling genomen tegen EU-lidstaten, zoals Polen en Hongarije, waarvan de huidige regeringen zich keren tegen verplichtingen die onlosmakelijk verbonden zijn met het lidmaatschap van de EU. We moeten zelfbewust en zelfverzekerd blijven optreden tegen ondermijnende chantagepolitiek van landen die afdrijven.
Er is ook meer dan voldoende aanleiding  om naar onze eigen binnenlandse ’prestaties’ te kijken. De top kan alleen impact krijgen als de democratische landen kritisch in de spiegel durven te kijken. Hoe functioneert de Amerikaanse democratie, en hoe scoort Nederland zelf waar het gaat om transparantie, goed bestuur, persvrijheid, corruptiebestrijding en mensenrechten? Geloofwaardigheid van democratiebevordering internationaal wordt immers ook ondermijnd door democratische gebreken in eigen huis. De relatie tussen bestuur en bevolking staat in Nederland onder druk. Wij roepen dan ook op om te investeren in transparantie en publieke verantwoording en een halt toe te roepen aan de afbraak van advocatuur en rechterlijke macht. Zo brengen we ons eigen huis op orde.
De Amerikanen hebben aangegeven dat de Summit for Democracy wat hen betreft moet leiden tot lokale initiatieven van regeringen. De deelname van Nederland biedt een uitgelezen kans om bovengenoemde zaken te benoemen en met kracht in te zetten op herstel van de geloofwaardigheid van onze democratie en democratiebevordering. Dat moet dan wel vanuit het besef dat de tijd van schermen met morele westerse superioriteit ver achter ons ligt. Het is tijd voor een andere aanpak, met meer zelfkritiek, meer creativiteit en meer oog voor wat democratiseringsbewegingen zelf van ons vragen. Nederland kent ambassadeurs voor de mensenrechten en voor de vrijheid van religie en geloof. Het is wat ons betreft hoog tijd voor een ambassadeur met een coördinerende stafafdeling die zich bezighoudt met democratie. Dat zou een mooi begin zijn.
Arjen Berkvens (Foundation Max van der Stoel), Anna Timmerman (Pax), Thijs Berman (NIMD), Alice Stollmeyer (Defend Democracy), Lousewies van der Laan (Transparency International Netherlands), Kirsten Meijer (WECF) en Edwin Huizing (Hivos.)
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 dec. 2021 - 6:02

Wat is de democratie nog waard als je alle macht aan het bedrijfsleven hebt gegeven?

Woeki Hypo
Woeki Hypo10 dec. 2021 - 1:22

Het redden van de democratie vraagt ook om actie in eigen huis 0 Pesten. Wetenschappelijk sadisme is overal. “De EU is gegrondvest op waarden als democratie, mensenrechten, rechten van minderheden, vrije media en onafhankelijke rechtsspraak. Als daaraan gemorreld wordt, moeten we keihard ingrijpen. Daar merken we weinig van. TINA. De EU van hoogopgeleiden en financiers is een permanente bedreiging van de positie van gewone mensen, laagopgeleiden en onderklasse. Julian Assange zit ook nog steeds gevangen. Als dit geen sadisme is? Is dit wat Democraten willen? Wat is democratie tegenwoordig anders dan hypocrisie van hoogopgeleiden? Het Westen is een Bende van Pesten. 1 Vaccinatieplicht. Een mensenrecht is nu wel heel actueel: de vaccinatie vrijheid. President Joe Biden heeft niets met vaccinatie vrijheid. De rentmeesters van de intensieve menshouderij, de opvolgers van de slavendrijvers, de vertegenwoordigers van de slavenbezitters, willen de globale globe verplicht vaccineren, bij voorkeur met een experimenteel vaccin met nieuwe genetische technieken. Ook hier is TINA het gebod. Wat het vee is voor de herenboer, zijn de mensen voor het neoliberalisme. Alle lessen van of uit de geschiedenis zijn vergeten. Censuur. Bovendien is er nu censuur met repressie (o.a. via BIG TECH) of een cancelcultuur. Ons denken en ons uiten wordt beperkt tot de tunnel visie van het dominante narratief. 2 Vergelijken. Wij mogen geen vergelijkingen meer maken tussen bepaalde zaken. De wetenschap mag alles met alles vergelijken, zoals in de wiskunde of de econometrie. En wij moeten de inhumane gevolgen van hun economie maar accepteren. Het is klassenjustitie van het ergste / meest sadistische soort, dit verbod op vergelijkingen maken (vergelijken / morfisme, een hoofdconcept in o.a. de wiskunde). Het zijn tekens aan de wand. We zijn op weg naar een arrogante, autoritaire, sadistische, totalitaire technocratie. De vaccinatieplicht is hier onderdeel van. Wetenschap heeft zich tegen de mensheid gekeerd en is nu de weg naar de hel. Volg de wetenschap. De humanistische wetenschap is dood, zoals God ook dood is. 3 Actie en reactie, dialectiek. We zijn een kennis maatschappij, van wetenschap, techniek, en hoogopgeleiden. Daarom geldt na “1984”: Democratie, volksregering, is een regering van, voor en door hoogopgeleide elites. Dit type van wetenschap van de oplichting (geen Verlichting en geen humanisme (geen humanistische wetenschap)) heeft vervolgens bezwaar tegen de stem van het volk, het populus en het populisme. Maar dit populisme is er voornamelijk, omdat hoogopgeleide elites van deze democratie het volk oplichten. Zelfs de sociaal democratie van hoogopgeleiden schopt tegen het populisme. Mijn conclusie: Het wordt nooit meer wat met deze sociaal democratie (van hoogopgeleiden) zonder reflectie of zelfkritiek. Neoliberalen vervullen nog steeds functies binnen deze groep of partij. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

agnar123
agnar1239 dec. 2021 - 12:17

Citaat: "Wij hopen dat Rutte in zal zetten op de universele waarden die de basis vormen voor de democratie." In 2013 heeft het kabinet Rutte-Asscher de Algemene Wet Bestuursrecht gewijzigd, nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak advies vroeg om de banken tegen rechtszaken te beschermen. Sindsdien zeggen alle overheidsinstanties dat klagende burgers, die slachtoffer zijn van de banken, 'geen belanghebbende' zijn. Zie ondermeer: https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2627#wouterbos Citaat: Speciale aandacht is gewenst voor ontwikkelingen binnen de Europese Unie. We moeten de achteruitgang binnen de Europese Unie niet langer accepteren. De EU is gegrondvest op waarden als democratie, mensenrechten, rechten van minderheden, vrije media en onafhankelijke rechtsspraak. Als daaraan gemorreld wordt, moeten we keihard ingrijpen. De afbraak van de trias politica in Europa dient gestopt te worden. Wat een gewauwel! Begin eerst eens met Nederland. Wouter Bos vraagt de Raad voor de Rechtsspraak om advies om de banken te beschermen. Vervolgens wordt de wet (de AWB in 2013) aangepast. Het OM weigert woekerpolisboeven en bankroversbendes (zoals ABN-AMRO en Rabo) te vervolgen. Het gerechtshof verklaart een burger in een artikel 12 procedure 'niet ontvankelijk' volgens de in 2013 veranderde AWB, omdat een individuele burger 'geen belanghebbende' is. ACM weigert een kartelonderzoek, omdat een individuele burger 'geen belanghebbende' is volgens de AWB van 2013. AFM weigert handhaving van de wet consumentenbescherming, omdat een individuele burger 'geen belanghebbende' is volgens de AWB van 2013. Trias Politica? In Nederland? Citaat: Trias Politica is corrupt Ik heb ministers van Financien en de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd om het nederlandse volk te beschermen tegen de bankroverij van grote criminele organisaties zoals Rabo, ABN-AMRO en ING. Dat tuig van de richel heeft al mijn verzoeken afgewezen. Ik heb bij de politie te Winschoten aangifte gedaan tegen Delta Lloyd wegens oplichting in zake de woekerpolis affaire. Het Openbaar Ministerie heeft geweigerd deze aangifte in behandeling te nemen. Ik heb middels een artikel 12 procedure de rechterlijke macht verzocht het Openbaar Ministerie te sommeren mijn aangifte in behandeling te nemen. Het gerechtshof Leeuwarden heeft mijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard, omdat ik geen belanghebbende zou zijn. Hiermee is het bewijs geleverd: De Trias Politica staat volledig in dienst van de bankroversbendes. *** Einde citaat bron: https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2823 Begin eerst eens met het zuiveren van de Haagse politiek. In de wereldpolitiek is Nederland 'de vieze man', een belasting paradijs. Citaat uit "Rule of law or Rule of favors" https://www.andreasfirewolf.com/index.php?pi=2828 "The Netherlands does not have a working constitution. Now that is a very bold statement. Is it true? Artikel 120 of the Dutch constitution says: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. English: The judge will not judge whether a law or a treaty is allowed by the constitution. This means: When evaluating a case in the court of law, the judge is not allowed to ignore a law that is unconstitutional. The political hooligans of the Netherlands did create a loophole in the constitution, that invalidates the whole constitution. The politicians can make laws that violate the constitution and the courts have to apply them, according to article 120 of the Dutch constitution. *** einde citaat Houd op met zeuren over oost europese landen. Breng Nederland op orde. Schrap artikel 120 van de grondwet. Herschrijf de AWB. Vervolg de hoofddirecties van de grote banken en de extreem vervuilende bedrijven wegens 'leiding geven aan een criminele organisatie' volgens art. 140 Wetboek van strafrecht.

Stechelwald
Stechelwald9 dec. 2021 - 9:30

"Wij hopen dat Rutte in zal zetten op de universele waarden die de basis vormen voor de democratie." Dit is een mening die gebracht wordt als een feit. De basis van de democratie is 'one man (person) - 1 vote'. NIET respect voor minderheden, mensenrechten, en wat voor 'universele' (er lijken erg veel universa te zijn) waarden dan ook. We kunnen hier met z'n allen heel democratisch besluiten dat alle minderheden het land uit worden gezet. Dan zijn we een klote-land, maar wel nog steeds een democratie. Ook het stoppen van corruptie heeft niets te maken met democratie. Corrruptie komt voor in dictatoriale landen maar ook in democratische. Volgens mij weet de schrijver van dit stuk niet precies waar hij heen wil. Alles wordt op 1 hoop gegooid - dat zorgt er meestal voor dat er uiteindelijk niets gebeurd. Klein 6-je voor de moeite....

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...9 dec. 2021 - 7:03

Lofwaardig streven. Echter, de realiteit is dat de Westerse seculiere rechtstaten de meest waarborgen bieden voor echte democratie en individuele vrijheden. Natuurlijk moet er oog zijn voor achterstallig onderhoud en het finetunen van onze democratische systemen, maar daar zal je voormalige Oostblok-landen en islamitische monoculturen niet mee over halen en verleiden om volwaardige democratieën te worden. In veel islamitische landen waar het volk wél de vrijheid heeft om volksvertegenwoordigers te kiezen, stemt men en masse op islamistische partijen [Turkije, Egypte]. Kortom een schier onmogelijke missie dunkt mij.

pahan
pahan9 dec. 2021 - 6:30

'een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening' Ik heb er altijd moeite mee om landen als niet-democratisch te bestempelen terwijl daar uiteindelijk ook de wil van (de meerderheid van) het volk regeert. Een leider op zijn plek houden hoeft niet per se gevalideerd te worden door rode vlakjes op een biljet. Leiders kunnen ook bij acclamatie gekozen worden. Is dat minder democratisch? Dat anderen daar wat van vinden heeft geleid tot de ellende van de afgelopen decennia. Ik ben benieuwd of er wat uit de bijeenkomst komt. Of het niet verzandt in elkaar nawijzen omdat men elkaar de maat aan het nemen is. Een mooie uitkomst zou zijn, dat men afspreekt elkaar te respecteren. Dat zou een goed begin zijn. Er is ergens een gezegde over verbazen en verwonderen, dat zou in alle talen het motto kunnen zijn.

The Apple
The Apple9 dec. 2021 - 6:08

Prachtige tekst, daar zullen vast een hoop politici hun handtekening onder zetten. Zelfs Rutte misschien wel. Laten we eens een commissie opzetten om te kijken hoe we dat allemaal in de praktijk vorm gaan geven. Wat oud-politici, wat vertegenwoordigers uit de economische sector, enfin, daar komen we wel uit. Goed idee.......

FredD2
FredD29 dec. 2021 - 4:55

De EU is een gedrocht, ook democratisch gezien is het een gedrocht. Iedereen die maar een beetje positief is over de EU heeft niets met normen en waarden maar het tegenover gestelde. Onze eigen overheid verkracht de democratie met haar corruptie en het gebruik van haar gereedschappen om de bevolking kapot te maken. De veel te zware belastingdruk en de toeslagen affaire (1 van de vele affaires) zijn daar een mooi bewijs van.

Pater
Pater9 dec. 2021 - 4:36

"Pogingen om in Afghanistan en Irak democratische rechtsstaten te vestigen, werden ondergraven door de samenwerking met corrupte en meedogenloze lokale machthebbers." Aha, komen die mislukkingen daardoor? Of zou het komen doordat bewoners meestal niet veel op hebben met buitenlandse veroveraars? En omdat de leidende natie, de VS, nooit enige aandacht had voor de wederopbouw na de oorlog? Ik ben er helemaal voor de democratische waarden bloedserieus te nemen: daar staan we voor, ook binnen de EU, ook t.o. Polen en Hongarije, en desnoods tot het touwtje breekt. Maar wees wel voorzichtig met wat je daarmee verliest. De EU heeft een glansrol vervuld in het op peil brengen en democratiseren van de staatsorganisatie van voormalige SU-satellieten en ex-J-Slaafse republieken en bij het appaiseren van de landen onderling, o.a. dankzij stug en pragmatisch diplomatiek doorzetten. Ongeveer het milieubeleid is in die landen vrijwel geheel aan de EU te danken. Wat pragmatisch is opgebouwd is principieel snel af te breken. En een EU die tot voor kort (en gedeeltelijk nog steeds, bijv. bij de landbouw) de agenda van het bedrijfsleven uitvoerde, alles voor de markt, waaraan de gevolgen voor het milieu en de arbeidsverhoudingen ondergeschikt waren, heeft juist op dat vlak bij de burger veel geloofwaardigheid verloren.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman8 dec. 2021 - 21:12

Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Democratie Nederland?

wittecisnoot
wittecisnoot8 dec. 2021 - 18:49

Hier ook? https://www.amnesty-international.be/buitensporig-geweld-op-1-oktober-in-catalonie Oh he, pro EU regering die dit deed. Verder is op het gebied van transparantie toch echt niet de EU die doet wat ze preekt. Verder is geen enkele EU bobo uit door normale stervelingen in die positie gestemd. De EU is hier net zo min voorvechter voor als dat Saudi-Arabië in de VN-vrouwenrechtenraad hoort.

lmgikke
lmgikke8 dec. 2021 - 18:28

Als Rutte ook maar enige waarde hechtte aan democratie dan was hij al vertrokken. Hij is (naar eigen zeggen) incompetent, slecht geheugen en actieve leugenaar. Demissionair, legt nergens verantwoording voor af. Nee, als democratie enige waarde had bij Rutte (en de rest van de huidige regering), dan had hij plaats gemaakt voor anderen.

6 Reacties
Wieowie
Wieowie8 dec. 2021 - 19:09

Hij heeft van de kiezers toch het sterkste mandaat gekregen.

EenMening
EenMening8 dec. 2021 - 19:28

@Imgikke Het niet aanvaarden van verkiezingsuitslagen is een bedreiging voor de democratie. Dat deed Trump en dat doen andere autoritaire figuren ook. Rutte heeft met zijn partij een sterk mandaat om te regeren. Links is daar en tegen weggevaagd. De kiezers pruimen links klaarblijkelijk niet.

EenMening
EenMening8 dec. 2021 - 19:31

daarentegen

gimli55
gimli558 dec. 2021 - 21:30

Het feit dat hij het mandaat heeft gekregen van de keizer, betekent niet dat hij geen actieve leugenaar is, geen slecht geheugen heeft en incompetent is. Het zegt meer over zijn kiezers, en vooral iets over de onbetrouwbaarheid van Rutte. Iedere integere politicus zou opgestapt zijn ongeacht de verkiezingsuitslag, je als kiezer verschuilen achter een uitslag zegt iets over je morele en ethische kompas, die kapot is. Net als de onschuldige slachtoffers van de Toeslagaffaire, waarvan de kinderen uit huis geplaatst zijn, ze financieel geruïneerd zijn door dit en vorige kabinetten. Ik aanvaard zijn overwinning, ik wijs evenwel op het ontbreken van enig moreel en ethisch besef en dat winnen niet alles goedmaakt. Het is en blijft fout en ook al wint hij 10 x dan nog blijft zijn handelen racistisch en discriminerend op een institutioneel niveau. Dat betekent dat de instanties en instituten vrijwel allemaal racistisch zijn en discrimineren. De beton rot zit in de fundering van de politiek, rechtspraak, RvS, jeugdzorg, gemeenten, belastingdienst en UWV. Hij is het grote voorbeeld van de falende politiek, die geen enkel fundamenteel probleem van de laatste 10 jaar heeft opgelost, ongeacht wat de uitslag van welke verkiezing ook is. Dat zijn de feiten, geen visie en geen stip op de horizon. Geen alternatief en geen perspectief voor Nederland, het enige succes is dat hij weer een verkiezing gewonnen heeft. Neoliberalisme is corrupt, repressief, destructief en asociaal.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 dec. 2021 - 7:59

Imgikke Je haalt me de woorden uit de mond!

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 dec. 2021 - 4:32

EenMening Dat wil zeggen dat hij eenmaal gekozen alsnog de belangen van ALLE Nederlanders moet behartigen en dienen. Dat doet hij niet, integendeel.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland8 dec. 2021 - 18:03

Nee de EU is gegrondvest op neoliberalisme ten doel om de democratie voorzover die er al was te ondermijnen ten behoeve van de grote bedrijven. Doe toch even niet zo hopeloos naief Vraag anders de Grieken maar wat zij zoal hebben ervaren met die mensenrechten, democratie etc. De EU heeft zelfs niet eens meer een masker op het is open een bloot .

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin10 dec. 2021 - 4:35

Het lobbyisme van de grote bedrijven heeft daar veel te veel toegang tot en dus directe invloed op de macht.