Joop

Het onderwijs blijft achter de feiten aanlopen

  •  
31-01-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
259 keer bekeken
  •  
cellular-education-classroom-159844-2
Er is veel te weinig aandacht voor het effect van het toenemend ongehoord gedrag van de leerling en het steeds grotere gebrek aan discipline.
Het onderwijs heeft het bijltje er weer even bij neergelegd. Het gevoel dat het nog altijd niet goed tot de overheid doordringt wat er volgens mensen uit kennisinstituten nu eigenlijk moet gebeuren, is vooralsnog niet weggenomen. In dat geval begrijpelijk dat de barricaden weer worden opgezocht.
Zelf komend uit het onderwijs ben ik bekend met de werkdruk. Die is niet alleen groot, maar vooral ook frustrerend omdat vanwege veel administratief geneuzel veel tijd verloren gaat die anders gebruikt zou kunnen worden voor nazorg, voorbereiding van lessen en het differentiëren van de presentatie aan de verscheidenheid van leerlingen. Hoe vervelend is het om noodzakelijkerwijs steeds weer te moeten terugvallen op frontaal klassikaal lesgeven. Daarmee worden leerlingen die extra aandacht en/of een andere aanpak behoeven, ernstig in de steek gelaten.
Dit is buitengewoon teleurstellend voor mensen die in hun beroep nog altijd de uitdaging en een zeker idealisme zien om jongeren naar de toekomst te begeleiden. Lange tijd was die leraar of docent bereid om er ’s avonds thuis nog voor te gaan zitten om de volgende dag met een gewenst lesprogramma te kunnen komen. Die rek is er onderhand wel uit. Het is niet redelijk meer. Of bij de gewenste aanpassingen ten aanzien van werkdruk en honorering weer tot een acceptabel onderwijsniveau kan worden gekomen, wat toch uiteindelijk het doel moet zijn, valt te betwijfelen. Er is in het onderwijs wel wat meer aan de hand.
Zo is er veel te weinig aandacht voor het effect van het toenemend ongehoord gedrag van de leerling en het steeds grotere gebrek aan discipline. Een dagelijks terugkerend probleem voor elke leerkracht. Het ontoelaatbare gedrag van leerlingen legt minstens zo’n grote druk op de werkomstandigheden, als de bijkomende administratieve rompslomp en ik durf zelfs te zeggen meer. Vrijwel continue moeten leerlingen op hun gedrag aangesproken en gecorrigeerd worden. Zoals ook vanwege wangedrag wel dagelijks iemand verwijderd en/of bestraft moet worden.
Dit alles heeft niet enkel effect op de voortgang van de les waardoor het programma vaak niet afgewerkt kan worden; het brengt ook extra belasting in werk en tijd met zich mee. Nablijven, extra opgaven als strafwerk opgeven en dit later nazien. Het achteraf met de leerling bespreken van zijn of haar gedrag, contact met ouders over hun kind met soms ouderbezoek in de avonduren, time-out bezetting, soms overleg op directieniveau. Vaak is wangedrag van leerlingen tijdens klassenbesprekingen het hoofdbestandsdeel van de samenspraak.
De verloedering in de samenleving neemt toe. De scheldpartijen, beledigingen en meest ernstige verwensingen zijn op de sociale media een fenomeen geworden waarvan we steeds minder wakker liggen. Jongeren worden via de sociale media doorlopend met deze uitwassen van sociaal gedrag geconfronteerd en gaan dit gedrag meer een meer kopiëren. Flinkdoenerij en erbij willen horen, zijn voor hen verleidelijke redenen om zich te buiten te gaan.
Eenmaal flink op straat of via de media moet een dergelijke houding ook elders aangehouden worden om geloofwaardig te blijven ten overstaan van de leeftijdsgenoten. Zoals op school, waar de klasgenoten niet zelden de winkelplein- of hangplekgenoten zijn. Het zal er allemaal niet beter op worden. We doen er met z’n allen namelijk verdomd weinig aan om het asociale gedrag terug te brengen. Sterker nog; we lijken er alle ruimte aan te geven.
Naast de ouders is toch vooral ook de school de aangewezen plek om jongeren op een manier te begeleiden, die hen vormt tot een positieve en verantwoordelijke medeburger. Helaas is onze maatschappij tegenwoordig zo ingericht dat ouders steeds minder in de gelegenheid zijn hun kinderen optimaal te begeleiden. Terwijl vanwege de vele invloeden die op allerlei manieren op de jeugd afkomen en de noodzaak tot stringentere begeleiding steeds groter wordt, is de tijd die ouders daarvoor hebben juist afgenomen. Ouders hebben doorgaans beiden een baan en moeten niet zelden ook nog eens ’s avonds aan de slag. Hoeveel ouders zijn op tijd thuis om onder het eten de dag met hun kinderen door te nemen?
De school (en de overheid) moet zich meer bewust zijn van deze maatschappelijke omstandigheid en zal – meer dan vroeger – een verlengstuk van de opvoeding moeten zijn. Tegelijkertijd moet de school beseffen dat een structurele aanpak van de mentaliteit van de leerling, indachtig het voorgaande, de werkdruk wel eens aanzienlijk zou kunnen verlagen. Dat vraagt om andere accenten. Leerlingen hoeven niet te weten wat de drie hoogste bergen van Zwitserland zijn en wat er in Goejanverwellesluis gebeurde. Moeten alle woordsoorten en zinsdelen nu werkelijk benoemd kunnen worden?
In plaats daarvan zou aandacht besteed moeten worden aan zaken als zelfreflectie, integriteit, compassie, inlevingsvermogen, betrokkenheid, openstaan voor andere opvattingen, het algemene belang boven het individuele, respect en emoties. Maar ook aandacht voor planning, organisatie en structuur, geduld, minimale gesprekstechnieken et cetera. En daar al mee te beginnen op de basisschool.
Stel om alles in gang te zetten per x-aantal scholen een sociaal-pedagoog aan, die zich bezighoudt met zaken als voornoemd. Het behoeft geen toelichting dat van een dergelijke aanpak de samenleving als geheel profiteert. Te vrezen valt dat als aan de verloedering en het ‘hufterisme’ niet een halt wordt toegeroepen, het onderwijs qua werkdruk achter de feiten aan zal blijven lopen. Daar zal de samenleving de wrange vruchten van plukken.
Om de werkdruk te verlagen zal er daarom ook of juist wat aan de mentaliteit gedaan moeten worden. Zo niet, dan wordt het er alleen maar zwaarder op en zullen we met acties om tot taakverlichting te komen, achter de feiten aan blijven lopen. Er zullen in het onderwijs andere accenten gelegd moeten worden, met vaardigheden die bijdragen aan een rustige leeromgeving en aan de algemene samenleving.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (77)

hminkema
hminkema2 feb. 2020 - 0:06

"Hoe vervelend is het om noodzakelijkerwijs steeds weer te moeten terugvallen op frontaal klassikaal lesgeven." 1. Niets staat u in de weg om op andere manieren les te geven dan frontaal-klassikaal. Een goede frontaal-klassikale les vraagt nauwelijks minder voorbereiding dan andere lestypen. 2. Er is niks tegen frontaal-klassikaal lesgeven. Behalve als u het belangrijk vindt om met de onderwijsmodes mee te waaien. Leraren die frontaal-klassikaal lesgeven hebben geen slechtere leerresultaten of minder gemotiveerde leerlingen dan andere leraren; integendeel, onder de nieuwlichterij wordt heel wat ineffectief en geestdodend onderwijs weggemoffeld. Het is tijd voor een herwaardering van goed frontaal-klassikaal onderwijs. En van leraren die daar goed in zijn. #TimesUp voor het gemakzuchtig afserveren van deze beproefde didactiek. Al teveel lessen gaan tegenwoordig op aan zinloos 'zelfstandig werken' dat neerkomt of vrij websurfen, of aan 'groepswerk' dat niet meer voorstelt dan een beetje bij elkaar zitten & hangen & meeliften, met een verwachte prestatie ergens aan de horizon.

4 Reacties
H.Witte
H.Witte2 feb. 2020 - 16:22

Volstrekt met je eens dat frontaal-klassikaal lesgeven niet overboord geknikkerd moet worden, maar een beetje meer nuance kan geen kwaad. De manier van lesgeven wordt namelijk mede bepaald door: a. de stof van het moment; b. de diversiteit in de klas; c. signalen bij of van leerlingen dat ze nadere uiteenzetting behoeven. In groepjes werken, mits een duidelijk uitgangspunt/opdracht kan heel stimulerend naar elkaar werken en ook nog eens duidelijk maken dat samenwerking tot snellere en betere resultaten kan leiden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2020 - 17:09

Ik vond dat inderdaad voor onze kinderen prima werken. Al is er inderdaad wel verschil in klassen, verschillende jaargangen, afhankelijk van het niveau van de kinderen, of dat meer/minder gelijk ligt in een klas. Volgens mij krijg je ook veel meer het inslijten van een stof door het onderhouden van de vaardigheden, het zo op peil houden. Wel metro je het verschil als het niveau een beetje gelijk ligt of daar waar het wat meer afwijkt onderling. Als je het vergelijkt met nu, althans in het basisonderwijs, was het wel een stuk rustiger en minder hectisch.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2020 - 17:13

Cor. Wel merk je het verschil tussen een klas waar het niveau een beetje gelijk ligt met een klas waar het meer afwijkt onderling.

hminkema
hminkema4 feb. 2020 - 11:46

Henk, ik heb in principe niks tegen (goedgeorganiseerd) groepswerk of tegen 'in eigen tempo werken aan zelfgekozen leerdoelen'. Ik ben niet tegen nieuwlichterij, mits met mate, en aan de kant geschoven bij het uitblijven van succes. Ik ben wel tegen het ritueel aan de kant schuiven van frontaal-klassikaal lesgeven. Het lege afgeven op deze beproefde onderwijsvorm. Onderwijs waarbij kinderen diverse vormen van leren & onderwijzen ervaren, noem ik rijk onderwijs. Monocultuur, zoals met z'n alleen beetje gaan zitten ontdekkend leren, noem ik arm onderwijs. Ja, ook dertig frontaal-klassikale directe-instructielessen per week noem ik arm onderwijs. Maar we zouden wel gek zijn om deze gouwe ouwe onderwijsvorm in de ban te doen.

dickwitte@gmail.com
dickwitte@gmail.com1 feb. 2020 - 16:50

Ach, ach wat een geweeklaag weer. Deed jij het beter dan, met je kinderen vroeger?

Peterrr2
Peterrr21 feb. 2020 - 11:45

Helaas is onze maatschappij tegenwoordig zo ingericht dat ouders steeds minder in de gelegenheid zijn hun kinderen optimaal te begeleiden. Terwijl vanwege de vele invloeden die op allerlei manieren op de jeugd afkomen en de noodzaak tot stringentere begeleiding steeds groter wordt, is de tijd die ouders daarvoor hebben juist afgenomen. Ouders hebben doorgaans beiden een baan en moeten niet zelden ook nog eens ’s avonds aan de slag. Hoeveel ouders zijn op tijd thuis om onder het eten de dag met hun kinderen door te nemen? Nou, als het aan Gi Raf lag dan moet er een verbod komen op parttime werken, dus helemaal niet helaas deze situatie...

Katootje2
Katootje21 feb. 2020 - 11:25

"De school (en de overheid) moet zich meer bewust zijn van deze maatschappelijke omstandigheid en zal – meer dan vroeger – een verlengstuk van de opvoeding moeten zijn." Hoe sneller die kids leren dat de arbeidskracht van beide ouders nodig is om het welvaartsniveau te handhaven waar ze aan gewend zijn en dat ze op school zitten om in hetzelfde keurslijf gedwongen te worden, hoe beter.

Rode druppel
Rode druppel1 feb. 2020 - 10:32

Henk, dit keer ben ik het volledig eens. De hele maatschappij is rot. Ouders met kinderen moeten beide werken en kunnen niet meer genoeg tijd besteden aan hun kroost. Daarbij leven we in een consumptie maatschappij. De stap terug naar de basisbehoeften en ten voordele van de kinderen kunnen maar weinig mensen meer maken, zowel in financieel oogpunt als in onderdrukken van koopgedrag. Ga nu terug in de tijd. Vroeger bleef een ouder thuis om de kinderen op te vangen als ze terug kwamen van de basisschool. Nu is er schoolopvang. 40 jaar puur kapitalisme en neoliberalisme heeft zijn uitwerking niet gemist. Dit komt niet meer goed. Zelfs het onderwijs is besmet met neoliberalisme. Heb eens een discussie gehad met een maatschappij leraar. De leerstof die men kreeg ( hoger onderwijs ) was niet juist. Ik heb mijn kind geadviseerd om de lesstof maar te volgen, maar dat het volledig onjuist was wat men moest leren. Leerprestaties komen door computers en rekenmachines steeds verder onder druk. Tenslotte nog dit. Hier in Limburg , worden veel kinderen met bussen naar Belgische scholen gestuurd voor beter onderwijs en discipline. Iedere dag kom ik een colonne bussen tegen die vol met deze kinderen zit. We moeten ons heel diep schamen.

5 Reacties
H.Witte
H.Witte1 feb. 2020 - 12:28

Beste Rode Druppel, Als ik door Turnhout loop en ik zie leerlingen van een middelbare school als klas door de stad lopen dan valt mij steeds weer de discipline op. Iedereen blijft keurig bij elkaar en niemand die voor er overgstoken moet worden al eerder tussen geparkeerde auto's door l eerder de weg over schiet. Bovendien ben ik erg gecharmeerd van het school uniform in België hoewel het ook daar afneemt. Een schooluniform brengt saamhorigheid, onderlinge betrokkenheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel jegens de school.

Evert5
Evert51 feb. 2020 - 14:12

Beste Henk Witte, Meent u dat? een schooluniform! Ik hoop echt dat er andere manieren zijn om de gestelde doelen te bereiken. Hoe ver wilt u gaan? ook iedereen het zelfde kapsel? iedereen een bril ook als hij of zij het niet nodig heeft. Kinderen hoeven er niet allemaal het zelfde uit te zien om gelijkwaardig te zijn. Ik denk dat dat de kinderen bijgebracht moet worden.

korheiden2
korheiden21 feb. 2020 - 14:44

Of het zo vermaledijde neoliberalisme ook hiervan de schuld moet krijgen betwijfel ik. Het stuk van Henk Witte is me uit het hart gegrepen. Op Vlaamse scholen wordt de autoriteit van de leerkracht niet ter discussie gesteld, ouders accepteren daar veel strengere schoolregels. Als je niet continu orde moet houden kom je meer aan lesgeven toe. Maar niet zelden zagen ouders thuis de poten onder je stoel vandaan. Scholen moeten eens in Vlaanderen gaan kijken. Orde, rust en regelmaat. Klinkt ouderwets en niet meer van deze tijd. Maar het zou veel helpen.

Katootje2
Katootje21 feb. 2020 - 16:07

"Orde, rust en regelmaat. Klinkt ouderwets en niet meer van deze tijd. Maar het zou veel helpen." Nooit is mijn diepe haat tegen school beter vertolkt dan door Pink Floyd - https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U

Evert5
Evert51 feb. 2020 - 17:22

@Korheiden Of het zo vermaledijde neoliberalisme ook hiervan de schuld moet krijgen betwijfel ik. Ik twijfel daar niet aan. Het neoliberalisme is nu niet bepaald het toonbeeld van orde, rust en regelmaat. Het dringt helaas in alle facetten van de samenleving door, ook het onderwijs.

Hendrik5
Hendrik51 feb. 2020 - 9:34

Nog niet zo lang geleden zat ik voor een uitvaart na jaren weer eens in de kerkbankjes. En terwijl de predikant zware bijbelse versen citeerde gingen mijn gedachten naar de functionaliteit van de kerkgemeenschap en kerkdienst op het individu. Ik kwam tot de conclusie dat de kerkdienst een zeer (positieve) en grote rol speelt in de vorming van het individu. Los van de theologie, al vind ik het wel prachtig idee dat je opgroeit met een wekelijkse moment van overdenking (positief). Je leert te luisteren, je leert stil gedisciplineerd stil te zitten, je leert zingen en daarmee ook deels dat je in het openbaar iets durft uit te voeren. En dat allemaal in 90 minuten per week.

1 Reactie
adriek
adriek2 feb. 2020 - 12:01

En je leert je bek te houden als meneer pastoor aan je gezeten heeft.

Jan Van Der Plas
Jan Van Der Plas1 feb. 2020 - 8:43

Ik heb 1 maand op een Nederlandse school gewerkt en heb zelf per direct ontslag genomen na een aanvaring met een leidinggevende en vanwege de totale chaos in de klassen tijdens de lessen. Ik heb de directeur vrijdagmiddag laat een mail gestuurd dat ik maandag niet meer zou komen en ben meteen op de motor gesprongen naar Corsica voor een 4 weken lange vakantie. Daarna ben ik op een Internationale School gaan werken waar ik nu alweer 3 jaar werk. De leerlingen gedragen zich werkelijk voorbeeldig en het verschil met een Nederlandse school is werkelijk bizar groot. Het onderwijs is er vele malen beter. Binnen nu en 10 jaar bungelt Nederland internationaal qua onderwijs ergens onderaan.

9 Reacties
Pennaam
Pennaam1 feb. 2020 - 11:23

En het gekke is dat het Nederlands onderwijs, en zij die er vanaf komen juist helemaal niet onderaan bungelen: zowel in PISA scores ( waar het wel achteruitgaat, maar we zeker niet onderaan bungelen) als de positie van Nederlandse universiteiten (waarvan een veelvoud in de top 50 van wereld staan) doet het Nederland het prima. In vergelijking met landen met strengere scholen, en grotere nadruk op "zelfreflectie, integriteit, compassie, inlevingsvermogen, betrokkenheid, openstaan voor andere opvattingen, het algemene belang boven het individuele, respect en emoties" zoals bijvoorbeeld Israel, Nederland het beter doet. https://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-students-consistently-behind-developed-world-study-shows-609729 Ten slotte vraag ik me af of uw ervaring niet gewoon te maken heeft met de financiën van uw leerlingen: leerlingen met rijke ouders zijn altijd makkelijker iets te leren.

Peterrr2
Peterrr21 feb. 2020 - 11:51

Ze zeggen altijd dat anekdotische voorbeelden niet meetellen... Toch kom ik er met eentje. In Oostenrijk zaten we vorige maand in een restaurantje op de piste. Kwam een schoolklas binnen. Ongeveer 20 kinderen en twee begeleiders. De kinderen gingen rustig aan een paar tafels zitten zonder herrie, duwen of trekken. De twee begeleiders namen vervolgens ergens anders plaats. Ik was benieuwd hoe dit zou aflopen. Tot mijn verbazing bleef het rustig en gingen die kinderen netjes eten, zonder toezicht. Hoezeer ik het Nederlandse onderwijs en de kinderen hier altijd verdedig... de kans dat een groep Nederlandse kinderen van circa 15 jaar zo rustig en gedisciplineerd was gaan zitten acht ik niet groot. Dus ik ga wel mee in het verhaal van Henk Witte.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 feb. 2020 - 13:22

In Oostenrijk werken de vrouwen ook en minder in deeltijd dan in Nederland.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 feb. 2020 - 13:39

De Nederlandse scholieren staan niet bovenaan waar het gaat om PISA scores maar doet het zeker niet slecht. Finland staat vaak hoger en daar werken de moeders ook en gewoonlijk niet in deeltijd. Estland stond ook hoog in 2018. Redelijke kans dat ze er "ouderwets" onderwijs geven en niet bezig zijn met empathie en zelfreflectie.

hminkema
hminkema2 feb. 2020 - 0:14

Sorry to burst anyone's bubble. In de laatste twee PISA-edities (2015 en 2018) doet Nederland het HARTSTIKKE SLECHT. Een ongekende daling op het gebied van leesvaardigheid en rekenen tekent zich af. Zowel bij meisjes als bij jongens. Zowel in havo-vwo als in het vmbo. Echt een gruwelijke daling. In een paar jaar van koploper naar ONDER de middenmoot.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 feb. 2020 - 13:58

Nou, nou zo erg is het nu ook weer niet. Vooralsnog lijkt Nederland meer op Zwitserland dan op Kosovo. Maar met werkende moeders die met de thee zitten te wachten (of niet) heeft het weinig te maken. Wat wel een punt is welke leerlingen er in een land niet meedoen aan PISA onderzoeken en hoe de schoolsystemen eruit zien. https://www.statista.com/statistics/1084528/europe-pisa-results-by-category/

hminkema
hminkema4 feb. 2020 - 11:52

Danielle Defoe: Helaas, het is WEL zo erg. Vergeleken met de jaren 2003-2012 is Nederland in de afgelopen twee PISA-edities (2015 en 2018) ENORM achteruit gegaan, zowel wat leesvaardigheid betreft als wiskunde en natuurwetenschappen. Bekijk de in tijd verlopende PISA-resultaten voor Nederlands hier, vergezeld van begeleidend commenaar: https://www.aob.nl/nieuws/nederlandse-pisa-scores-zakken-weg/ Als dit onderzoek valide is, dan is deze achteruitgang volstrekt ongekend. Nu nog spitten naar de oorzaken. En het tij keren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 feb. 2020 - 20:49

Zal de Cito rapporten erbij zoeken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 feb. 2020 - 18:34

hminkema 4 februari 2020 at 12:52 mosterd na de maaltijd: Estland heeft het recept: de (restanten) Russische gelijkheidsideologie, gecombineerd met het Finse curruculum en een gebrek aan migrantengroepen met taalachterstand. Ook de recent gearriveerde Syriers hebben alweer de bus naar Duitsland genomen.

frankie48
frankie481 feb. 2020 - 8:16

Beste Henk, Inderdaad, wij leven nu in een contact gestoorde wereld, waarbij wij ook hand in eigen boezem moeten gaan steken als wij de negatieve effecten van een gedragsverandering in onze maatschappij willen gaan verklaren. Veranderingen die het zich zoals nu laten aanzien, zich ook niet zo heel makkelijk in positieve zin laten corrigeren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 feb. 2020 - 7:06

We vergeten hier dat de klassen steeds groter worden, dit tegelijkertijd met het 'samen naar school' project waardoor leerlingen toegevoegd zijn die eerst in het speciaal onderwijs zaten en extra zorg nodig hebben. Die twee tezamen vormen met het gebrek aan voldoende leerkrachten laat staan met een extra bevoegdheid, voor extra problemen. En juist daar is klassikaal onderwijs volgens mij beter te doen. Ik weet het klinkt tegenstrijdig maar is het volgens mij niet. Individueel onderwijs vergt extra tijd en is voor een leerkracht vaak minder goed te overzien.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 feb. 2020 - 7:11

Daarnaast ik durfde het bijna niet te schrijven omdat ik altijd de wind van voren krijg. Beide ouders werken dus meer sleutelkinderen, minder hulp op school, meer sleutelkinderen, meer kinderen die extra zorg nodig hebben. Die ouders moeten zoals we gelezen hebben ook nog eens voor hun ouders (gaan) zorgen. We hebben een maatschappij opgebouwd die onmogelijk is geworden en er een afgebroken die veel van de problemen zou hebben verholpen. Mensen kunnen zich niet in drieën splitsen, kunnen nu eenmaal niet op drie plaatsen tegelijk zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 feb. 2020 - 10:22

Buitenschoolse opvang met gekwalificeerd personeel biedt een prima alternatief voor naar huis sturen na schooltijd.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2020 - 6:17

DanielleDefoe Kinderen in Nederland ervaren het vaak als een verlengstuk van school. In Noord Europa is dat m.i. toch echt iets anders ingericht.

DanielleDefoe
DanielleDefoe2 feb. 2020 - 14:06

Klopt. In Nederland is het ook nog eens duur.

dirkdirk
dirkdirk31 jan. 2020 - 20:57

Ik krijg vaak het antwoord dat de samenleving nu eenmaal veranderd, en dat ik mij daar maar bij neer moet leggen, als ik dezelfde soort geluiden laat horen over de verloederende samenleving. Ik heb zelf al jaren een idee waardoor het in de grote steden steeds moeilijker wordt om leerkrachten te vinden. De olifant in de kamer moet nog even benoemd worden, dan kunnen we het over een oplossing gaan hebben.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 jan. 2020 - 20:38

[Naast de ouders is toch vooral ook de school de aangewezen plek om jongeren op een manier te begeleiden, die hen vormt tot een positieve en verantwoordelijke medeburger.] Nee hoor, de school is van oorsprong bedoeld om mensen te kweken voor het leger en de fabriek. Dat heeft zich naar het huidige systeem geëvolueerd maar het principe blijft . Positieve medeburger? Dat kun je alleen bereiken door ze onwetend te houden over hoe verrot deze wereld werkelijk is. Verantwoordelijk? Hoe kan je dat zijn als je jarenlang onder dwang in dat schoolgebouw moet doorbrengen ? Als je vrijheid jarenlang beknot wordt zonder dat je ooit een misdaad gepleegd hebt? Verantwoordelijkheid leer je niet onder dwang.

2 Reacties
Evert5
Evert51 feb. 2020 - 1:35

Nee hoor, de school is van oorsprong bedoeld om mensen te kweken voor het leger en de fabriek. Dat heeft zich naar het huidige systeem geëvolueerd maar het principe blijft . En natuurlijk goed gelovige mensen

Evert5
Evert51 feb. 2020 - 11:17

@Griezel De school is inderdaad de aangewezen plek om jongeren te vormen naar verantwoordelijke medeburgers. Dat dat niet altijd duidelijk is kan ik beamen. Ik heb zelf op een katholieke school gezeten waar wel heel erg de nadruk op de godsdienstles lag De cijfers voor vlijt, gedrag en godsdienst waren voor mijn ouders het belangrijkst. Als die onvoldoende waren zwaaide er wat. Mijn vader bad ook elke dag voor goed katholiek onderwijs. Het was voor hem een doorn in het oog dat ik naar een niet katholieke hoger school en universiteit ging. Die linkse leraren zouden mij maar verpesten. Tja: ik vind niet dat ik verpest ben op die scholen maar ik ben wel van God los en in het politieke spectrum sta ik lijnrecht tegenover mijn vader.

de Boer2
de Boer231 jan. 2020 - 18:32

Het wringt inderdaad, Henk, als een groep die altijd met een rood potloodje zit te controleren en over elke leerling met liefde een oordeel heeft zelf steigert als de spiegel wordt voorgehouden. Uiteraard geldt dat niet voor alle leden, er zijn altijd forse verschillen, maar als je ziet hoe veel scholen er dicht zijn en hoeveel leerlingen een "vrije dag" is aangeboden dan is die laatste groep toch niet erg omvangrijk.Blijkbaar houdt de leus van de onderwijsconsument centraal ergens op.

ton14024
ton1402431 jan. 2020 - 18:32

Henk heeft helemaal gelijk, maar is niet compleet. Dit geldt namelijk ook voor de rest van de samenleving. Ik denk dat we een efficiëntieslag moeten slaan en prioriteiten moeten stellen. De wereld veranderd en we blijven met lege handen achter als we niet mee-veranderen. Fossiel was goedkoop, maar nu volgt de rekening.

Bert de Vries
Bert de Vries31 jan. 2020 - 18:29

Ook het onderwijs ontkomt niet aan de beangstigende verpaupering die onze samenleving treft. Schaalvergroting en financiële autonomie zijn hier de primaire oorzaken. Schaalvergroting heeft geleid tot aansturing van onderwijsorganisaties door bestuurders die geen enkele kennis hebben van de werkvloer. Laat staan van wat daar vereist is. En financiële autonomie heeft er toe geleid dat de beschikbare middelen naar willekeur worden gebruikt. Meest sprekende voorbeeld: de overheid stelde jaren gelden meer dan een miljard beschikbaar voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Toen de bestuurders een paar jaar later werd gevraagd, wat er met dat geld was gedaan, bleek dat ze dat niet hadden bijgehouden. Nou, dan weet je genoeg. Andere factoren zijn de gelegenheid om te besparen op loonkosten door ongekwalificeerden aan te stellen, het ontbreken van een norm voor de maximale klassegrootte, het ontbreken van dwingende kwaliteitstoetsen, de extreme administratie plicht en de ruimte die zzp-ers wordt geboden om zich te onttrekken aan vanzelfsprekende taken. Aan deze situatie zal het komende decennium geen eind komen. Oorzaken zijn vooral verdergaande bezuinigingen. De gevolgen zijn voorspelbaar.

MountEverest
MountEverest31 jan. 2020 - 17:46

De revolutie van de jaren zestig heeft de benauwde verzuilde structuren weggevaagd. Maar daardoor is ook veel van de oude discipline verdwenen en zijn de maatschappelijke omgangsvormen losser geworden. Dit heeft uiteraard ook invloed op de jeugd. De opkomst van de nieuwe media hebben ervoor gezorgd dat kinderen en volwassenen aan veel meer visuele prikkels worden blootgesteld. Maar met de jeugd komt het wel goed. Ze zijn bereid hard te werken en zijn veel flexibeler dan de baby boomers met hun vaste banen.

3 Reacties
Jan Van Der Plas
Jan Van Der Plas1 feb. 2020 - 8:46

Ha, ha de jeugd staart de hele dag op zijn smartphone en ze kunnen niet eens meer een telefoongesprek voeren en schrijven zijn ze al helemaal verleerd. De jeugd wordt ook steeds dommer en dommer kortom deze jeugd is verloren.

Evert5
Evert51 feb. 2020 - 10:44

Ik hoop wel dat ze eerst heel goed nadenken voordat ze zich op hard werken storten.

Peterrr2
Peterrr21 feb. 2020 - 12:10

Ach Jan... Socrates zei 2500 jaar geleden hetzelfde als jij. Veel ouderen zijn vergeten hoe ze zelf waren als puber. Herinneringen zijn vaak selectief en (daardoor) onvolledig. Met de ouderen van nu is het ook goed gekomen, terwijl de ouderen van toen ook riepen 'er komt niets terecht van de jeugd van nu'.... https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/socrates-wist-het-2500-jaar-geleden-al-onze-jeugd-is-keihard-aan-het-verloederen~bddb5ad8/

harmmeijer
harmmeijer31 jan. 2020 - 17:01

De verloedering van de Nederlandse taal irriteert mij mateloos: “Ik besef me...” (hartstikke fout) “Ik irriteer me aan....” (hartstikke fout) Dat bijna geen mens meer weet wanneer ‘t’ ‘d’ of ‘dt’ moet worden gebruikt.

15 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jan. 2020 - 18:11

Misschien is het toch verstandiger de school geen verlengstuk van de opvoeding te maken, maar er de nadruk te leggen op het aanleren van vaardigheden. Een passend curriculum voor "zelfreflectie, integriteit, compassie .." etc zie ik ook niet zo snel voor me.

Bert de Vries
Bert de Vries31 jan. 2020 - 18:33

Het ergste: het konsekwent vervangen van waardoor door waarom, en de daarmee samenhangende vervanging van oorzaak door reden. Dit bewijst dat intellectuele verloedering zich wijd verbreidt.

de Boer2
de Boer231 jan. 2020 - 18:41

Elke taal verandert nu eenmaal, en elke verandering begon als fout. Merel.. Een voornaamwoord als "hun" als onderwerp van een zin is een taalfout, maar als iedereen gewoon blijft volhouden "hun vertellen onzin" dan wordt dat uiteindelijk geaccepteerd. In het Italiaans is dat al het geval. In breder verband, als er steeds mensen blijven hameren op het feit dat migratie geen fout is,maar heel normaal komt er ook een dag dat migratie gemeengoed is geworden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe31 jan. 2020 - 19:40

taalverandering is onontkoombaar

Evert5
Evert531 jan. 2020 - 23:11

Een leraar van mijn zij wel eens 'of je gat nu met een d of een t skrijf is niet zo belangrijk, Als je hem maar goed skôn houw'..

Evert5
Evert51 feb. 2020 - 3:01

@Merel... Wat erg voor je. Ik hoop dat er een medisein voor is. Sorry dat ik je een beetje plaag maar ik vind je opmerking een klein beetje denigrerend. Ik denk dat deze opmerking mensen weerhoud deel te nemen aan dit forum en dat zou heel jammer zijn. Ik heb besloten om me niet meer te schamen voor mijn taalfouten. Het spijt me als dat je irriteert .Tenslotte, heb ik mij laten vertellen, was Einstein ook dyslectisch.

José
José1 feb. 2020 - 9:25

Waar ik maar niet aan kan wennen, is het foutieve vervangen van dubbele punt (:) door puntkomma (;). Veelvoorkomend op Joop.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 feb. 2020 - 10:58

DanielleDefoe Misschien is het toch verstandiger de school geen verlengstuk van de opvoeding te maken, maar er de nadruk te leggen op het aanleren van vaardigheden. Ik begrijp het probleem niet. De school is geen vervanging voor de opvoeding van kinderen thuis, dat klopt. Maar alles wat zich binnen de school afspeelt op het moment van aanwezigheid van kinderen wat het gedrag betreft, moet wel gecorrigeerd worden, dan wel aangemoedigd. In die zin is het simpelweg een onderdeel van de opvoeding. Opvoeding stopt niet als ze naar school gaan, dat is een voortgaand proces. Zoals ook kinderen op straat gecorrigeerd mogen worden of in het andere geval aangemoedigd. Ik begrijp dat onderscheid willen maken niet zo goed. Dat is volgens mij ook altijd zo geweest.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 feb. 2020 - 11:01

Correctie "Misschien is het toch verstandiger de school geen verlengstuk van de opvoeding te maken, maar er de nadruk te leggen op het aanleren van vaardigheden"

Peterrr2
Peterrr21 feb. 2020 - 12:16

@Merel, als we in 1960 ook op deze manier hadden kunnen reageren als nu, dan waren er ook heel veel mensen geweest die taalfouten maakten, zoals nu gebeurt. Ik moet altijd zo lachen om ouderen die de nieuwe generatie verwijten dat ze taalkundig zwak zijn. Maar die ouderen vergeten dat toen zij jong waren ze exact hetzelfde verwijt kregen van de oudjes van toen. Alleen was het toen misschien wat minder zichtbaar omdat je nog geen internet had.

vdbemt
vdbemt1 feb. 2020 - 13:43

@DanielleDefoe. Volledig eens met Minoes&tuin. Kinderen zitten 5 dagen per week een groot deel van de dag op school. IN een groep, binnen een groter schoolverband. Dan KUN je NIET niet opvoeden. Daar ontkom je niet aan. Dat is ook de reden dat niet iedereen 'maar even' voor de klas kan gaan staan. Ik zag deze week bij Op1 een of andere pief, die wilde 'best een paar uur lesgeven' om het lerarentekort een beetje te verhelpen. Maar snapte niet dat hij daar (op zijn minst) de verkorte (zij-instroom) opleiding van 2 jaar voor moest doen. Blijk van volledige miskenning van het vak 'leraar'.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 feb. 2020 - 14:05

Het heet niet voor niets; de 'pedagogische' academie. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen kennis van een vak.. Je moet begrip van pedagogie hebben om te weten hoe kinderen denken op een bepaalde leeftijd, het begripsvermogen en hoe daarmee om te gaan m.b.t lesstof maar ook gedrag behorend bij de leeftijd. Zij-instromers slaan dat deel compleet over!

vdbemt
vdbemt1 feb. 2020 - 16:49

@Minous&tuin. Ik ben met je eens. Maar vergeef me dat ik je wel corrigeer. Zij-instromers slaan juist niet het pedagogische deel over. Zij worden toegelaten tot de opleiding omdat ze (wellicht specialistische) kennis hebben op de theoretische onderdelen. Daar hoeven ze dan weinig of niets meer voor te doen. Het is het pedagogische en didactische aspect waarin ze nog geschoold moeten worden. Maar ook dat kan verschillen. Ik ken iemand die als eerstegraads leraar Lich. Oef. (ALO; dus ook al pedagogisch en didactisch geschoold) is omgeschoold tot lerares basisonderwijs. Zij moest zicht juist weer wel de theorie eigen maken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 feb. 2020 - 6:15

vdBemt Dat kan maar is overal en per persoon verschillend. Vaak wordt er te gemakkelijk over gedacht als de nood hoog is. Het zal ook aan de leeftijd liggen van desbetreffende leerlingen. Vooral jongere kinderen op de basisschool is vaak een probleem. Veel zij-instromers op een basisschool bijvoorbeeld voelen zich daartoe ook niet geroepen en haken af.

vdbemt
vdbemt2 feb. 2020 - 10:34

@Minous&tuin. Inderdaad. Ik heb zelf zowel ervaring in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ik vond het laatste makkelijker en (daarmee) ook leuker. En het wordt beter betaald. Op basis hiervan kan ik het ermee eens zijn dat leraren basisonderwijs vragen gelijk beloond te worden als leraren voortgezet onderwijs.

Zeurmachine
Zeurmachine31 jan. 2020 - 16:48

Helemaal mee eens. Maar ook in dit land is er continu de uitspraak "wen er maar aan". En waar moeten we volgens politici dan aan wennen: algemene verhuftering als vast onderdeel van de samenleving. De woorden "nieuwe werkelijkheid" worden dan letterlijk gebruikt in de media. Daarmee wordt iedere inhoudelijkheid bij voorbaat afgestopt. Hoeven ze hun werk niet te doen. Ieder voor zich, de hufters voor alles. Probeer daar maar eens vanaf te komen.

vdbemt
vdbemt31 jan. 2020 - 16:40

Deze gedachtegang is als columnist makkelijk neergezet. Helemaal als je verder geen enkele relatie meer hebt met het onderwijs. Het zou wellicht best een gedachtegang kunnen zijn in aanzet tot een brede onderwijsdiscussie. Want dit is nogal wat. Dit alleen al: waar we steeds vaker constateren dat het met de toepassing van de Nederlandse taal bergaf gaat, lijkt me een gedachte als deze " Moeten alle woordsoorten en zinsdelen nu werkelijk benoemd kunnen worden?" veel ophef opleveren. Het zou kunnen dat je de aandacht meer naar de sociaal-maatschappelijke oriëntatie verlegt. En daarmee op termijn mede bereikt dat de werkdruk afneemt. Daarvoor beginnen met het aanstellen van sociaal-pedagogen, vereist geld. Dit kabinet wll niet meer besteden aan het onderwijs dan ze al doet. Dit kabinet doet alleen aan kortetermijnwinstdenken in geld. De winst van goed onderwijs is niet (meteen) geld. Het levert eerst goedgeschoolde jonge mensen op. Een goedgeschoolde maatschappij kan vervolgens weer, oplangere termijn, meer geld opleveren. Zelfs dus, als je dat als fervent liberaal het allerbelangrijkste vindt, moet je nu meer in het onderwijs investeren.

3 Reacties
de Boer2
de Boer231 jan. 2020 - 18:52

Hé ja, vdbemt, doe nog maar weer een discussie, een kringgesprek waarin de bijdehantjes honderduit kletsen en de anderen bedeesd hun mond dicht houden. En de leraar babbelt mee, die was ook op het verregende festival. Voor wat de kwaliteit van onderwijs betreft valt de winst nogal tegen. Uit onderzoek blijkt dat die niet meer, maar eerder minder wordt. En blijkbaar is het ook niet belangrijk, de consument kan best een tijdje zonder. Voor het vergeten zorgen de scholen, niet waar?

vdbemt
vdbemt1 feb. 2020 - 9:37

@DeBoer. Ik ben, geloof ik, niet goed begrepen. Wat Witte hier voorstelt, is behoorlijk radicaal. Zo radicaal, dat dat geld zal kosten. Dat wil het kabinet er niet in besteden. Nu al niet. Maar het is vooral een gedachtegang die door een buitenstaander, als luchtballon, wordt opgelaten. Wij voeren hier een discussie die volstrekt irreëel is. Het kabinet moet eerst maar eens maatregelen nemen en de financiële ruimte bieden aan het onderwijs om zich te herstellen. Want dat het achteruitloopt, dat 'beste onderwijs' van ons, mag duidelijk zijn. En daar heeft 3 maal Rutte sterk de hand in gehad.

vdbemt
vdbemt1 feb. 2020 - 9:40

.... wil het kabinet er niet AAN besteden....

Buitenstaander
Buitenstaander31 jan. 2020 - 16:21

Henk is ongetwijfeld de ervaringsexpert. Ik heb bij zijn gereven betoog wel een paar vragen / opmerkingen: * "Helaas is onze maatschappij zo ingericht… ouders steeds minder in de gelegenheid…." : Wie in dit geval richt die maatschappij zo in? Het zijn toch de ouders zelf die er voor kiezen om zoveel beiden te werken, dat hun kinderen maar worden uitbesteed? Ik had een moeder of vader die mij ophaalde uit school of wachte mij thuis op; luisterde naar mijn verhalen en gaf raad….Dat was hun KEUZE. Dan maar wat minder geld. * School als verlengstuk vd opvoeding: Mee eens, maar heb het idee dat langzamerhand de hele opvoeding naar de school geschoven wordt, en als je als leraar ingrijpt, dan staan de ouders met hoge poten voor de deur. En ouders accepteren ook niet meer dat soms het ene kind iets minder begaafd is dan een ander: Dan heeft het kind 'wat'. Labeltje. * Aandacht besteden aan zelfreflectie…..etc: Prima, maar is niet een belangrijke taak van een school om de basisvaardigheden te leren, ipv alle nadruk op zelfreflectie, expressive etc. Leuk als je je kan uitdrukken, maar hoeveel kinderen zijn nog goed in taal of rekenen, of weten uberhaupt waar een plaats ligt, als ze van school komen. Misschien moeten we eens met wat meer dwang ouders verplichten hun opvoedtaken op zich te nemen, zoals dat hoort voor kinderen waarvoor zij zelf gekozen hebben, op straffe van. Dat geeft idd wat meer ruimte voor echt school zijn.

Pennaam
Pennaam31 jan. 2020 - 16:10

Ik kan me goed voorstellen dat er gedrag wat het werk van de leraar moeilijker maakt, maar ik heb er toch moeite mee dat hier zonder bewijs wordt gesteld dat dit gedrag aan het toenemen is. Het aantal schorsingen en verwijderingen van school is stabiel, tussen de 5000 en 6000, https://www.onderwijsinspectie.nl/ en de jeugdcriminaliteit, waar toch een deel van dit gedrag in uitmond, is al jaren aan het dalen.(https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jeugdcriminaliteit-daalt-drastisch~b02ebb41/) Dus daarvoor graag wat onderbouwing, voor we het hele onderwijs weer eens omgooien. Ten tweede is er de lijst van dingen die u vindt dat er dan onderwezen moet worden. Het klinkt alsof u denkt dat u lijst niet controversieel zal zijn. Maar het algemeen belang boven het individuele klinkt heel anders als je bijvoorbeeld een anti-zwarte piet Surinaamse jongen op een ouderwetse witte school bent- dan klinkt het gewoon naar de meerderheid vind dit leuk, dus doe je pietenpak maar aan- dan wanner je een christelijke jongedame op een School met de Bijbel bent. Het zelfde geld voor betrokkenheid: al sinds tenminste de jaren zestig is het juist je niet betrokken voelen, een van de belangrijkste motivaties van jeugdcultuur- denk aan Punk of Nederpop (Laat maar vallen dan, het komt er toch wel van, is nu niet meteen een roep tot betrokkenheid, om van de afkeer van Nederland in het nummer "België" nog maar te zwijgen... )

1 Reactie
H.Witte
H.Witte1 feb. 2020 - 12:33

Beste Pennaam, realiseert u zich bij de cijfers wel dat de tolerantiegrens ook doorlopend wordt verlegd. Docenten groeien met de (a)sociale ontwikkeling mee en dat geldt al zeker voor nieuwkomers voor de klas die so wie so al uitgaan van andere normen en waarden dan de oudere docent.

Sam V
Sam V31 jan. 2020 - 16:02

Ik ben geen docent (geweest) dus ik kan niet de problematiek beamen of ontkrachten. Maar ik twijfel wel sterk aan genoemde achtergrond van de problematiek waardoor ik ook betwijfel dat de school de rol van de ouders deels moet gaan opvullen in plaats van vakinhoudelijke vaardigheden aan te leren en kennis op te doen. Dhr Witte zegt het volgende als belangrijke onderbouwing voor een veranderende rol voor school: "Helaas is onze maatschappij tegenwoordig zo ingericht dat ouders steeds minder in de gelegenheid zijn hun kinderen optimaal te begeleiden. Terwijl vanwege de vele invloeden die op allerlei manieren op de jeugd afkomen en de noodzaak tot stringentere begeleiding steeds groter wordt, is de tijd die ouders daarvoor hebben juist afgenomen. Ouders hebben doorgaans beiden een baan en moeten niet zelden ook nog eens ’s avonds aan de slag. Hoeveel ouders zijn op tijd thuis om onder het eten de dag met hun kinderen door te nemen?" Ik twijfel of 'geen tijd hebben door werk' de reden is. Ik kan uit eigen ervaringen spreken, maar wellicht sterker ik kan naar de feiten kijken. Wat zegt het CBS over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking? In 2003 was de totale beroepsbevolking 7,7 miljoen mensen, waarvan 3,3 miljoen in deeltijd. De totale beroepsbevolking had daarbij een gemiddelde arbeidsduur van 32 uur per week. In 2018 is de beroepsbevolking met een miljoen gestegen naar 8, 7 miljoen waarvan 4,3 miljoen in deeltijd. De stijging lijkt volledig gerealiseerd met "deeltijdwerkers". De gemiddelde arbeidsduur in 2018 is dan ook 31 uur per week. Ik betwijfel op basis van deze cijfers dat ouders nu minder tijd zouden hebben voor hun kinderen vanwege werkgerelateerde zaken. Het is meer een mentaliteitskwestie bij de ouders (die overgaat op de kinderen). Mensen willen tegenwoordig ook vooral extra tijd voor zichzelf hebben. Ook ouders, los van de kinderen. Het aantal mensen dat ik zelf ken dat deeltijd werkt, zelfs zonder kinderen of bijvoorbeeld mantelzorgtaken lijkt alleen maar te groeien. Daar kan ik dan wel weer geen cijfers over vinden. Waar het mij om gaat is dat we niet de ouders als hulpbehoeftigen hoeven te zien en de school daarbij moet bijspringen ten koste van de inhoudelijke bagage die kinderen mee kunnen krijgen op school. De mentaliteitsverandering zal door de ouders bewerkstelligd moeten worden. Het probleem is hoe je ouders de taak van het opvoeden weer laat oppakken zodat docenten weer kunnen lesgeven op vakgebieden en niet op "vaardigheden om een constructief individu in de samenleving" te kunnen zijn. Laten we niet kiezen voor nog meer ontzorgen van deze tekortschietende ouders.

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 jan. 2020 - 20:28

Ow maar uw cijfers gaan aan 1 ding voorbij . Vroeger had je 1 kostwinner die werkte die uren. Dus het getal dien je te halveren gezien een partner toen niet werkte.

Henk Tuinman
Henk Tuinman1 feb. 2020 - 8:11

Griezel, Wat is vroeger voor jou? 1960?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland1 feb. 2020 - 11:07

Toen ik kind was in de jaren 70/80 was een kostwinner nog vrij gangbaar.

C. Pietersen
C. Pietersen31 jan. 2020 - 15:38

"Jongeren worden via de sociale media doorlopend met deze uitwassen van sociaal gedrag geconfronteerd en gaan dit gedrag meer een meer kopiëren." Is er een onderzoek dat dit aantoont?

1 Reactie
Pennaam
Pennaam31 jan. 2020 - 19:43

Nee, in tegendeel, alle cijfers wijzen de andere kant op. Maar ja, boomers weten dat dit waar is. Daarom.

Uilenspiegel
Uilenspiegel31 jan. 2020 - 15:36

"Zo is er veel te weinig aandacht voor het effect van het toenemend ongehoord gedrag van de leerling en het steeds grotere gebrek aan discipline. Een dagelijks terugkerend probleem voor elke leerkracht. Het ontoelaatbare gedrag van leerlingen legt minstens zo’n grote druk op de werkomstandigheden, als de bijkomende administratieve rompslomp en ik durf zelfs te zeggen meer." Ach gossie, er was al een romein die de jeugd van tegenwoordig als probleem zag en nu komt Hen k er mee. Ik kom ook uit het onderwijs en de leerlingen die ik recent nog meemaakte zijn in de regel heel goed aanspreekbaar, net als hun ouders. Daar zit de werkdruk niet. Verder is het besteden van aandacht aan sociale vaardigheden en vaardigheden als plannen e.d. prima, maar "schuld leggen bij het respectloze gedrag" is om het respectloos te duiden: "lulkoek".

Katootje2
Katootje231 jan. 2020 - 15:13

De jeugd van tegenwoordig....

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 feb. 2020 - 6:59

Is van alle tijden!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland31 jan. 2020 - 14:58

Een school is een plek waar mensen onder dwang naartoe moeten en onder dwang dingen moeten doen en daarbij in het geval van een conflict geen aanspraak kunnen doen op normale rechtsvertegenwoordiging. En dan verwacht u ook nog eens dat deze mensen respect daarvoor aan de dag leggen?