Joop

Het nieuwe sociaal contract van Pieter Omtzigt is vooral een wit contract

  •  
30-01-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
229 keer bekeken
  •  
pieter_header
Door het racisme bij het toeslagenschandaal te negeren, betekent zijn visie voor een nieuw Nederland in feite een voortzetting van het raciaal contract
Na het aftreden van het kabinet berichtte CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dat het tijd is voor een nieuw sociaal contract. In zijn beschouwing beschrijft Omtzigt de ernstige tekortkomingen van onze democratie aan de hand van het toeslagenschandaal. Hij betoogt hoe de Belastingdienst, het parlement, de Raad van State, het kabinet en de pers collectief gefaald hebben om voor de burger op te komen. Opvallend genoeg laat hij na om institutioneel racisme te benoemen; door dit cruciaal aspect van het toeslagenschandaal te negeren, betekent zijn visie voor een nieuw Nederland in feite een voortzetting van het raciaal contract.
Het raciaal contract behoeft uitleg alvorens de relevantie met het toeslagenschandaal helder wordt. Omtzigt gebruikt het sociaal contract als metafoor om een nieuwe verhouding tussen burger, bedrijfsleven en overheid voor te stellen, net zoals de grondleggers Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke en Immanuel Kant.
De Jamaicaanse filosoof Charles W. Mills viel een merkwaardige tegenstelling in hun werken op: Verlichtingsidealen zoals individuele vrijheid en rechtvaardigheid werden beperkt tot Europeanen. In de ogen van Hobbes en Rousseau was de wilde of barbaar altijd een niet-Europeaan, Locke profiteerde financieel van de slavernij en Kant pleitte voor een hiërarchische categorisering van de mensheid op grond van ras. Mills introduceert het begrip raciaal contract : door het in het sociaal contract alleen te hebben over witte Europeanen, ontstond in de schaduw daarvan een raciaal contract voor de rest van de wereld voor wie de Verlichtingsidealen niet gold. Zij werden daarmee buiten de gemeenschap van mensen geplaatst. De ideologische rechtvaardiging van het kolonialisme kwam hieruit voort.
Met dekolonisatie en immigratie vanuit de voormalige koloniën verdween het raciaal contract niet, maar paste zich aan de tijd aan en werd stilzwijgend verlengd. Het convenant levert immers nog altijd voordelen op voor haar begunstigden. Rassendiscriminatie, zoals op de arbeidsmarkt, benadeelt mensen van kleur en zet daarmee witte mensen op voorsprong in de concurrentie om banen. Ook al willen niet alle witte mensen de wrange vruchten hiervan plukken, toch genieten zij als lid van de superieure groep wél allemaal van de psychologische voordelen hiervan. Zo hoeven witte mensen zich in ieder geval niet te bekommeren om etnische profilering door de politie, marechaussee of Belastingdienst.
Onderdeel van het raciaal contract is een kennisleer van onwetendheid om raciale ongelijkheden te normaliseren. Koloniale massamoordenaars worden nationale helden en vereerd met standbeelden; hun slachtoffers blijven onzichtbaar. Het gevolg is een cognitieve verwarring die te zien is aan bijvoorbeeld het grote ongemak dat witte mensen ervaren om het r-woord uit te spreken, laat staan er een gezonde discussie over te voeren.
Zelfs de meest vooraanstaande filosofen, zoals John Rawls, raken gehypnotiseerd door de kennisleer van onwetendheid. Rawls bracht de discussie over het sociaal contract weer tot leven in de 20e eeuw met zijn theorie van rechtvaardigheid. Hij stelde dat een rechtvaardige samenleving ingericht is op het verheffen van de meest achtergestelde groepen maar verzuimde om ,in een carrière van 50 jaar, ook maar één passage te wijden aan raciale rechtvaardigheid. Een buitengewoon opmerkelijke prestatie gezien de Amerikaanse ervaringen met slavernij, Jim Crow-wetten en institutioneel racisme.
In het toeslagenschandaal is te zien hoe het raciaal contract zich manifesteerde. Ten eerste door de rol van etnische profilering niet te laten onderzoeken door de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een opvallende uitzondering aangezien de Autoriteit Persoonsgegevens afgelopen juli 2020 concludeerde dat de handelswijze van de Belastingdienst discriminerend was. De Afdeling Toeslagen hield onrechtmatig de nationaliteit bij van toeslagenontvangers en veroordeelde 11.000 burgers met een voornamelijk niet-westerse migratieachtergrond tot fraudeur (van de in totaal 26.000 gedupeerden). Aleid Wolfsen, de voorzitter van Autoriteit Persoonsgegevens, concludeerde: “het hele systeem was op een discriminerende manier ingericht en werd ook als zodanig gebruikt”. Het nalaten om etnische profilering te onderzoeken, draagt bij aan en reproduceert de kennisleer van onwetendheid.
Daarnaast heeft de ondervragingscommissie de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer in het ontstaan van het toeslagenschandaal ook niet onderzocht. Daar zou namelijk uit kunnen blijken hoe de meeste politieke partijen in de afgelopen twintig jaar vorm hebben gegeven aan de contractuele verplichtingen van het raciaal contract: door een witte identiteitspolitiek te voeren waarbij complexe problematieken werden vernauwd tot een etnisch frame (“het Marokkanenprobleem” of “de Bulgarenfraude”). Het culturaliseren van maatschappelijke problemen dreef de koersen van witheid op en leidde tot een cultuur waarin Belastingambtenaren naar hun hulpeloze en onschuldige slachtoffers verwezen als “zwartjes”, “Turken” en “nest Antillianen”.
Het sociaal contract van Omtzigt laat na om institutioneel racisme, etnisch profileren, nationaliteit of zelfs mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te benoemen. Net als Rawls weet Omtzigt de kennisleer van onwetendheid niet van zich af te schudden. Hierdoor biedt zijn sociaal contract géén hoop op verbetering voor de gedupeerden (en overige mensen) van kleur in termen van raciale rechtvaardigheid. Het onderstreept de effectiviteit van het raciaal contract dat zelfs een rebelse coalitiepoliticus met dossierkennis als Omtzigt het cruciaal aspect van etnisch profilering en racisme in het toeslagenschandaal over het hoofd ziet.
Mills biedt voorwaarden om tot een daadwerkelijk inclusief sociaal contract te komen. De Rawlsiaanse theorie van rechtvaardigheid dient, naast vrouwenonderdrukking en armoede, ook oog te hebben voor racisme en de gevolgen ervan. Dit is het grondperspectief om vanuit maatregelen te formuleren voor een rechtvaardig en democratisch Nederland. Tevens ligt er een belangrijke taak weggelegd voor de witte begunstigden van het raciaal contract: verklaar de overeenkomst nietig. Indien deze voorwaarden niet onderdeel uitmaken van een sociaal contract, van wie dan ook, dan moeten wij niet verbaasd zijn als het raciaal contract op korte termijn weer de kop op steekt.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (56)

MaxMax2
MaxMax231 jan. 2021 - 12:01

DENK moet haar grote mond houden over etnisch profileren, want het was toch echt DENK die kamerleden van Turkse afkomst intimideerde omdat zij er standpunten op na hielden die DENK niet zo zag zitten. Die kamerleden werden weggezet als een soort nestbevuilers.

Paul Spijkers
Paul Spijkers31 jan. 2021 - 9:32

Het is andersom. Omzigt laat zich leiden door onderandere het racisme dat gebeurde om een contract te eisen dat niet resulteert in een situatie waar crimineel gediscrimineert word. Overigens was het niet zo zeer de theorie van de filosofen die mankeerden, die over princiepes ging, en niet het detail, maar de practische situatie, die nog achterliep relatief tot de doelstellingen, en de mensen aan de macht, die die theorien negeerden of hypocriet en selectief interpreteerden.

Ivan61
Ivan6131 jan. 2021 - 8:49

Omtzigt heeft niet gezegd wat hij volgens deze meneer moest zeggen en daarom wordt hij aangesproken door deze meneer. Beetje raar. Zonder inzet van Omtzigt zou nog langer duren voordat alles bekend werd. De heer Khan heeft een obsessie met wit en daardoor raakt hij verblind. De toeslagenaffaire is te erg voor woorden en de daders moeten gestraft worden maar alleen racismekaart trekken en de rest verzwijgen noem ik vals spelen. Daarom staat DENK samen met PVV 180 graden tegenover mij. Polariseren en simpele retoriek gebruiken is hun handelsmerk. Wij moeten samen deze land onderhouden en zulke politici zeggen hoe dat niet moet. Voor de rest hebben zij weinig nut. 40.000 daklozen, Blijf van mijn lijf huizen die vol zitten, de Voedselbanken die nog steeds bestaan en steeds groter worden , leerachterstanden van kinderen zijn echte problemen in deze land. Dat moet aangepakt en opgelost worden. Iedereen weet dat spanningen binnen maatschappij afnemen als de burgers zich veilig voelen in hun bestaan. Rutte en Balkende voor hem hebben deze veilige gevoel bij de grote groepen weggenomen maar dat is niet gebeurd op de basis van huidskleur alleen. Groningen is goede voorbeeld van. Ik heb dat vaker geschreven dat huidige systeem verrot is en veranderd moet worden. De sociaal contract van Omtzigt is een constructieve voorstel. Niet perfect maar ik mis de voorstel van heer Khan. Kan hij dat aan ons laten zien?

7 Reacties
Sheher Khan2
Sheher Khan231 jan. 2021 - 15:45

Laatste alinea verwijs ik naar de voorwaarden van een inclusief sociaal contract gebaseerd op het werk van Mills.

Ivan61
Ivan6131 jan. 2021 - 16:04

Dat is geen sociaal aķkoord maar herhalen van een filosoof. Zo komen wij niet vooruit.

Sonic2
Sonic231 jan. 2021 - 21:36

Het bovenstaande artikel laat wel heel duidelijk zien in wat voor enorme problemen linkse partijen zichzelf brengen als ze voor harde fraude maatregelen zijn. Of vermeende fraude. Ik voorspel de definitieve dood van links als ze nu weer gaan bezuinigen, harde hervormingen gaan doorvoeren. En weer dit dwangbeleid gaan door voeren. Het is aan een ieder om het eens of oneens te zijn met bovenstaand artikel. Het is een logisch gevolg volgens mij van keiharde en doorgeschoten fraude bestrijding. Het begint bij het verwoesten van levens. Het leidt tot kiezers die zich afkeren van linkse partijen. Het leidt tot economische rotzooi. En dat de stap naar een wit contract snel gemaakt is laat bovenstaand opinie stuk zien. Ook voor links een pijnlijke kwestie. Los van wat je nu van de raciale kwestie vindt. Of het nu een wit of zwart contract is. Links heeft zichzelf in deze positie gebracht.

Ivan61
Ivan611 feb. 2021 - 8:47

@ Sonic, De toeslagenaffaire is logische vervolg van slechte bestuur en minachting voor de burger, In 2008 zijn de banken gered door ons allen. Toenmalige regering wist dat aan ons opleggen maar er was geen enkele vangnet voor de burgers. Henk Kamp heeft in Rutte 1 bijstand versoberd en de rest is de geschiedenis. Dat Rutte schijt aan alles heeft is ondertussen duidelijk. De Urgenda heeft de rechtszaak gewonnen tegen de Staat en hij ging gewoon door. Geen respect voor de rechtstaat dus. Discriminatie is strafbaar volgens Grondwet en er gebeurt niks. Zij mogen dat doen. Schaamteloos en gewetenloos noem ik dat. De ambtenaren die mensen met rare achternamen mishandelen zonder gevolgen. Pure discriminatie in de naam ven de Koning. DENK is logische gevolg van blanke blindheid en doofheid en niet alleen van de politiek . Ik hoop van harte dat zij nog meer zetels halen en Wilders en Baudet op hun plek zetten. De blanke meerderheid van Tweede Kamer kan dat niet. Dat geldt ook voor Bij1. Het racismedebat van afgelopen zomer is ook zo een voorbeeld van blanke zelfoverschatting. Over andere mensen praten maar niet met de mensen. De enige leuke wat overbleef is Beschonken komkommer.

Ivan61
Ivan611 feb. 2021 - 9:27

Sheher Khan, Ik moet iets ophelderen. Ik bewonder de heer Arzakan omdat hij echt kan incasseren en uitdelen en hoe dan ook blijft hij een heer. Kuzu is andere verhaal. Ik mag hem graag en vind dat hij een prima hufter is. Dat is positief bedoeld. Misschien is de tijd nu om taal aan te passen en handelen uit eigen kracht en overtuiging en de heer Omtzigt als medestander te zien en niet als tegenstander. U kunt van hem niet verwachten dat hij niet witte akkoord schrijft. Want hij is eenmaal blank of wit hoe je dat ook wil noemen. Hij kan daar niks aan doen. Met alle respect voor filosofen maar wij willen als gewone burgers een gezonde politiek op alle niveaus en dat is nu ver te zoeken, Vindt u niet?

Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 10:52

@Sarajlija Kritiek is geen aanval op dhr Omtzigt, maar bedoelt om tot een beter (inclusief) sociaal contract te komen. Dit doet niets af van zijn (bewonderingswaardige) inzet in het dossier toeslagen, maar als je de sleutelrol die racisme in deze zaak heeft gespeeld achterwege laat, dan lijkt het me juist goed dat erop gewezen wordt. Toch?

Ivan61
Ivan611 feb. 2021 - 12:36

@ Sheher Khan, De sleutelrol is minachting en misbruik van burgers. Er zijn genoeg kaaskoppen tussen de slachtoffers. Toch?

P Haan
P Haan31 jan. 2021 - 7:41

Streven naar een kleurloos contract bijt, als je bestaan afhankelijk is van het stimuleren van segregatie. Er zit een te groot verdienmodel achter om ineens te stoppen met discrimineren. Te veel partijen hebben er belang bij, te veel groepen, clubjes en partijen hebben een vast riedeltje dat geen belang heeft bij vooruitgang. Elke keer als iemand het hoofd boven het maaiveld uitsteekt komt er een ontmenselijkende variant op het huilende zigeunerjongetje, dat het zooo knap is dat zo iemand het toch maar gered heeft... Hou daar toch eens mee op. Ga zelf wat doen met je leven. Gun iemand gewoon succes. Bij de inauguratie van Biden sprak een jonge vrouw. Ik heb het al een aantal malen opnieuw bekeken omdat de tekst golft en vloeit, haar gebaren en expressie ondersteunen en er een aantal dingen in benoemd worden die me ontroeren. En in plaats van haar het licht te gunnen, haar te prijzen voor haar jarenlange werk, inspanning, talent en inzet wordt de prestatie ondergeschikt gemaakt aan het belang van de mensen die die inzet niet leveren, en hun bestaan bouwen om excuses en smoesjes. Zooo knap... Je kan meneer Omtzicht vast wel een hoop verwijten. Maar hem aanvallen omdat hij de kleurkaart niet voor je meegeschud heeft?

1 Reactie
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 10:54

Als dhr. Omtzigt simpelweg racisme of etnische profilering benoemd had, dan was mijn stuk overbodig geweest. Maar dat heeft hij dus verzaakt terwijl het een cruciale rol in het toeslagenschandaal heeft gespeeld.

OlavM
OlavM31 jan. 2021 - 3:05

Met de schrijver ben ik het eens dat institutioneel racisme en etnische profilering vigerende maatschappelijke verschijnselen zijn, en dat die bestreden moeten worden. Maar ik maak wel enkele kanttekeningen bij zijn stuk. De parlementaire ondervragingscommissie inzake het kinderopvangtoeslagschandaal had expliciet niet de opdracht de rol te onderzoeken die het parlement zelf in het geheel heeft gespeeld. En het gegeven dat racistisch vooroordeel mede een grondslag vormde bij de selectie van de als fraudeurs bestempelden is aanvankelijk ondergesneeuwd gebleven, maar werd door Renske Leijten (SP) wel in een interview (Buitenhof) aangestipt, waarbij zij opmerkte dat het lek nog niet helemaal boven was. Zij pleit dan ook voor een volledige parlementaire enquête naar de hele kwestie. Omtzigt is hierover inderdaad, voor zover ik weet, vaag gebleven. [Onderdeel van het raciaal contract is een kennisleer van onwetendheid om raciale ongelijkheden te normaliseren.] Met deze begrippen kan ik niet veel. Een "sociaal contract" vind ik sowieso een voor de huidige tijd weinig werkbaar, abstract begrip. Het gaat nu immers om concrete, maatschappelijke hervormingen die een gedegen voorbereiding en uitwerking moeten krijgen in nieuwe structuren en groepsculturen. Een "raciaal contract" suggereert een bewuste maatschappelijke vormgeving aan racisme, wat voor een deel wel, maar in haar geheel niet de realiteit weergeeft. En de term "kennisleer van onwetendheid" is wat mij betreft een contradictio in terminis. Maar goed, ik heb Charles W. Mills niet gelezen. Ik onderken wel, zoals gezegd, het bestaan van institutioneel racisme en etnisch profileren, want die verschijnselen kunnen worden aangetoond. Maar deze door de schrijver genoemde begrippen zie ik niet als vruchtbaar voor de bestrijding ervan.

1 Reactie
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 10:59

Dank voor uw reactie. 1. Idd, ik ben me er bewust van dat de POK die taak expliciet niet heeft meegevraagd, maar ongeacht de reden daarvoor is het gevolg wel hetzelfde: de rol van etnische profilering in het toeslagenschandaal blijft verborgen. En doordat het in een dossier waar het aan de kern staat onbenoemd blijft, draagt het bij aan de kennisleer van onwetendheid. 2. Ik ben het ermee eens dat het abstracte begrippen zijn, maar vind wel dat het raciaal contract een superieur model is om de wereld te beschrijven en om een vergezicht te schetsen. Omdat het a) niet alleen een theorie is maar ook b) een beschrijving van de actuele realiteit. Omtzigt zit in diezelfde lijn met zijn sociaal contract (en onderscheidt zich daarmee met de grondleggers omdat het voor hun vooral een hypothetische oefening of gedachtenexperiment was), maar toont tekortkomingen op punt b zoals uitgelegd hierboven.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid31 jan. 2021 - 1:23

Sheher, we moeten toe naar een nieuw sociaal contract tussen overheid en burger. Maar dat is niet voldoende. Vanuit uw revanchistische wereldbeschouwing moeten alle witten voor eeuwig gebrandmerkt worden als schuldigen en moeten alle PoC voor eeuwig heilig verklaard worden. U zegt het wel niet met zoveel woorden maar dat is wel wat u beoogt. Omtzigt jaagt een kleurenblinde maatschappij na. Niet omdat hij de huidige misstanden ontkent maar meer omdat hij een ideaal nastreeft dat je huidskleur er niet toe moet doen in de mate waar de overheid je mee behandeld. En ik snap het wel als Amsterdamse DENK-ER. Jouw politieke carrière bestaat niet meer uit meer dan cultiveren van je bi culturele achtergrond. DENK heeft 4 jaar in de Tweede Kamer gezeten en nog nooit op eigen kracht kunnen bewijzen dat de overheid racistisch heeft gehandeld. Ze hebben geprobeerd mee te liften op het werk van Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Maar Pieter Omtzigt heeft een Assyrische vrouw die Christen is en bij de SP loopt Mevr. Karubulut rond waar jullie ook al niks van moeten hebben. Vanwege de continue aanvallen op hen zijn zij helemaal niet zo happig om met jullie samen te werken. DENK is namelijk de afgelopen 4 jaar vooral bezig geweest met het bevragen van Bi culturele tweede kamer leden waar hun loyaliteit lag en was ook niet vies om deze tweede kamer leden te besmeuren op de Turkse televisie als hun loyaliteit niet bij Erdogan lag. Misschien hadden ze die tijd beter kunnen investeren in het toeslagenschandaal. Ik weet wel, het is maar een dwarsstraat maar ik weet zeker dat jullie de afgelopen 4 jaar daar meer succes hadden weten te genereren. Maar dat wilden jullie helemaal niet. Jullie hebben de afgelopen jaren je slachtoffer rol gecultiveerd en hebben vooral vrijdenkers geprobeerd aan te vallen. Iedereen moest gelijkgeschakeld worden. Iedere Turk moet Denk stemmen. Echt, geen enkel verschil met Wilders beleid. 4 jaar lang een dictator toejuichen en 4 jaar lang janken dat jullie vervolgens worden weggezet als een dictator vererende politieke partij. En dan komt er eens een witmang langs die jullie geroep omtrent institutioneel weet te onderbouwen met bewijzen en dan kiezen jullie ervoor om hem proberen kalt te stellen zodat de macht niet teveel ondervraagt wordt. Je zou bijna denken dat Omtzigt bewijst dat jullie overbodig zijn en dat jullie daarom hitpieces gaan schrijven om hem alsnog kalt te stellen. Bijna hoor maar ik ben een vrij cynisch mens.

3 Reacties
Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid31 jan. 2021 - 1:42

En het kan zijn dat u zichzelf niet verantwoordelijk acht voor het gedrag in de tweede kamer van uw partij. Maar u vindt dat Pieter wel verantwoordelijk gehouden moet worden voor CDA beleid. Dat is dubbele standaard. Een favoriet stopwoordje wat ik ook regelmatig hoor uit de mond van DENK-ers. Ik noem mijzelf ZKN omdat ik echt narrig wordt van rechtse politici die zichzelf uitgeven als de stem van het volk. Maar extreemrechtsen die zich uitgeven als sociaal links terwijl ze daar mijlen ver vandaan staan wordt ik pas echt narrig van.

GMatth52
GMatth5231 jan. 2021 - 12:53

Zijne Koninklijke Narrigheid: "En ik snap het wel als Amsterdamse DENK-ER. Jouw politieke carrière bestaat niet meer uit meer dan cultiveren van je bi culturele achtergrond. DENK heeft 4 jaar in de Tweede Kamer gezeten en nog nooit op eigen kracht kunnen bewijzen dat de overheid racistisch heeft gehandeld." Als ik even uw tirade met op-de-man-spelen mag onderbreken: DENK bestáát dankzij racistisch handelen van de overheid in de persoon van toenmalig minister Asscher. Asscher heeft in 2014 op basis van een voorlopig onderzoeksrapport van Motivaction gesuggereerd, dat een groot deel, zo niet de meerderheid, van de Turks-Nederlandse jingeren zou sympathiseren met IS. Verder zouden Turks-Nederlandse organisaties, waarmee de Nederlandse overheid jarenlang had samengewerkt, opeens integratie van 'allochtone' Nederlanders in de weg staan. Begin 2015 heeft minister Asscher deze -ongegronde- beweringen ingetrokken. ("Asscher: onderzoek naar radicalisering klopte niet", Volkskrant 16-12-2015). Maar toen had de PvdA inmiddels van haar 2 Kamerleden, de heren Kuzu en Öztürk, uit de Kamerfractie, en uit de partij, geschopt. Want deze Kamerleden stelde zich onafhankelijk op tegenover minister Asscher, om te doen waarvoor ze gekozen waren: de regering controleren. Dus uw bewering, dat DENK nog nooit racistisch overheidhandelen zou hebben aangetoond, is aantoonbaar onjuist.

GMatth52
GMatth5231 jan. 2021 - 13:00

"Turks-Nederlandse jingeren", moet zijn " (..) jongeren". Verder maakte Asscher zijn terugtrekkende beweging over het Motivacton-rapport niet begin 2015, maar in december 2015.

Sonic2
Sonic230 jan. 2021 - 21:51

Omtzigt moet het maar waar maken. Hij heeft het prima gedaan in de toeslagen affaire, maar het is ook voor een deel het opruimen van de eigen (CDA) troep. We moeten naar een veel menselijker systeem toe. Dat kan volgens mij allemaal in een week geregeld worden. Geen doorgeslagen fraude meer. De wederopbouw van de verzorgingsstaat. En nu eens een keer niet in woorden, zoals de heer Segers ook vandaag weer. Maar eens in daden. Prestaties moeten er komen. Racisme heb ik in verschillende betogen al genoeg over gezegd. Op dit moment is het hoofddoel om naar een veel socialer systeem te komen. De wit-zwart discussie. De Zwarte Piet discussie. Of de Akwasi discussie. Kunnen we die even tot 2050 parkeren of voor mijn part 2100? We hebben zoveel belangrijkere dingen te doen als land. Een hoop puin te ruimen. Een hoop levens te redden. Een hoop bedrijven en banen te redden. Een verzorging staat die weer moet worden opgebouwd. We hebben als land niet de tijd voor dit soort discussies.

6 Reacties
Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid30 jan. 2021 - 23:15

Nee Sonic hoezeer ik het ook eens ben met uw woorden. Voor een aantal partijen is het niet genoeg dat Pieter Omtzigt zegt dat Nederlandse burgers zijn vermalen door de staat en dat die mensen genoegdoening verwachten. Voor een aantal mensen is het niet voldoende dat een Pieter Omtzigt bewijst dat er institutioneel racisme bestaat en dat het een grote rol heeft gespeeld binnen het toeslagenschandaal. Zij vallen liever Pieter Omtzigt aan in plaats van toe te werken naar een socialere maatschappij. Zij noemen zichzelf volksvertegenwoordigers maar ik krijg soms het idee dat ze er enkel alleen voor hun eigen salaris zitten.

GMatth52
GMatth5230 jan. 2021 - 23:27

Sonic: "Een hoop puin te ruimen. Een hoop levens te redden. Een hoop bedrijven en banen te redden. Een verzorging staat die weer moet worden opgebouwd. We hebben als land niet de tijd voor dit soort discussies." Bij de uitzending van Buitenhof over het pas verschenen rapport "Ongekend onrecht" memoreerde mevrouw Leijten, dat de aandacht voor institutioneel racisme NIET apart was vermeld in de onderzoeksopdracht van de 2e Kamer aan de Commissie-Van Dam. Dan is het vermeldenswaard, dat de slachtoffers van het ambtelijk handelen van de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire grotendeels een migratieachtergrond danwel een tweede paspoort hadden. Zeg maar, niet de trainers van het hockeyteam, maar de schoonmaaksters van de accommodatie van de hockeyclub. Ook zei mevrouw Leijten, dat er expliciet onderzoek moest plaatsvinden naar het etnisch profileren in het handelen van de overheid tegenover de burgers. Dan is de discussie over racisme en etnisch profileren broodnodig, en is de conclusie van de heer Sherer Khan volkomen terecht. Los van de vraag of de heer Omtzigt het systemisch racisme al dan niet opzettelijk zou hebben gebegeerd. Het onderzoek hiernaar maakte niet expliciet deel uit van de oorspronkelijke opdracht aan de parlementaire bevragingscommissie.

GMatth52
GMatth5230 jan. 2021 - 23:39

Sherer Khan moet zijn: Sheher Kahn. Excuus voor de foutieve spelling.

GMatth52
GMatth5230 jan. 2021 - 23:40

Sheher Khan is de juiste spelling. Nogmaals excuus.

gimli55
gimli5531 jan. 2021 - 10:22

@Matth52 De reden dat het niet opgenomen was in de opdracht van de commissie was tweeledig. Er was geen politieke meerderheid voor en de tijd ontbrak om het grondig te onderzoeken. De tweede reden is begrijpelijk, er kan later altijd nog een parlementaire enquete gehouden worden met een meer uitgebreide opdracht. De eerste reden zegt iets over de integriteit van de politici, die nu geen meerderheid wilden verlenen aan dit onderzoek. Het zegt iets over hun onwelwillendheid om dit ook uit te zoeken. Of er na de verkiezingen wel genoeg steun is, is nog ongewis. Dat het niet onderzocht is, betekent niet dat het niet gebeurt is. Het betekent alleen dat de tegenstemmers van het onderzoek hun wens tot waarheidsvinding ondergeschikt maken aan de mogelijke schade voor de regerende partijen. De parlementaire enquetes zijn ook niet gericht op onderzoek aar fouten, maar dat fouten zoals voorgekomen, niet meer mogelijk zijn. Andere opdracht geeft een andere uitkomst. De parlementaire enquetes gaan vaak over doorgeschoten maatregelen en niet over het falende beleid, de adviezen zijn gericht op maatregelen en niet op het falende beleid. De toeslagaffaire wordt mogelijk met maatregelen opgelost, maar gaat voorbij aan de soortgelijke problemen bij de bijstand, WMO, PGB, enz enz enz. Daar zijn jaren later weer een nieuwe parlementaire enquete voor nodig, het beleid en de mindset faalt en dat los je niet op met welk rapport dan ook. Het systeem corrumpeert en de toeslagaffaire is maar een voorbeeld.

GMatth52
GMatth5231 jan. 2021 - 12:39

gimli55 Dank voor uw verhelderende informatie.

Mokker
Mokker30 jan. 2021 - 21:44

Hoe je uit dit betoog nu probeert Omtzigt verdacht te maken, lijkt toch vooral te wijzen op een kwaadaardigheid bij de schrijver. En dat tegen iemand die toch meer heeft gedaan tegen menselijk onrecht dan de voltallige fractie van zijn eigen partij in de afgelopen jaren.

Cageman2
Cageman230 jan. 2021 - 20:52

Na de bulgarenfraude werd de regel om dubbele nationaliteit als risicoprofiel mee te nemen opgesteld. Hou toch eens op met dat simplistische wit/gekleurd frame. Bulgaren zijn redelijk “wit” en nu slachtoffer je ze eigenlijk weer.

TwoTone
TwoTone30 jan. 2021 - 20:02

Dom verhaal: zonder Omzigt had de schrijver van dit opiniestuk niet eens de kennis en wetenschap gehad die hij in het stukje gebruikt.....

Jozias2
Jozias230 jan. 2021 - 19:05

De autoriteit persoonsgegevens is inderdaad tot de conclusie gekomen dat in de systemen ‘niet Nederlanderschap’ werd bijgehouden en als 1 van de vele indicatoren is gebruikt. Dat was in het kader van toeslagen niet noodzakelijk en daarom discriminerend. In hetzelfde rapport kwam dezelfde autoriteit persoonsgegevens tot de conclusie dat personen met een dubbele nationaliteit werden geregistreerd als ‘Nederlander’ . De conclusie was ook dat er geen sprake was van etnisch profileren en geen sprake van racisme door de belastingdienst als organisatie. De conclusies worden in het artikel dus selectief en suggestief gepresenteerd. Daarna is er door het OM onderzoek gedaan naar strafbare gedragingen waaronder discriminatie. Het OM kwam tot de conclusie dat daar geen bewijs van was. 1 journalist twittert over de term ‘zwartjes’. Maar de documenten waar hij zich op baseert komen niet boven tafel. Toch blijft etnisch profileren en racisme in artikelen terug komen. Of mensen praten elkaar na of er is bewijs wat het aantoont. In het laatste geval is het denk ik handig om het te delen.

2 Reacties
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 11:05

Wat betreft de conclusies van de AP: daar ben ik me zeker bewust van, maar de constatering van etnische profilering cq institutioneel racisme bij de Belastingdienst is een te zware taak om die op de schouders van de AP te leggen. Maar de andere constateringen ("het hele systeem is op discriminerende wijze ingericht") in combinatie met onthullingen zoals dat Ghanese-Nederlandse toeslagenontvangers die op grond van hun etniciteit zijn benadeeld, verdienen opvolging door de Tweede Kamer -- die tot op heden hebben nagelaten om dat te doen. Het onwil en/of onkunde om het te onderzoeken, draagt bij aan de kennisleer van onwetendheid. Daar kunnen ze vandaag verandering in brengen. Ik hoop het wel, maar we gaan het zien.

Jozias2
Jozias21 feb. 2021 - 16:54

@Sheher Dat vind ik raar. Enerzijds wel de ene conclusie van de AP omarmen dat er sprake was van discriminatie (Een opvallende uitzondering aangezien de Autoriteit Persoonsgegevens afgelopen juli 2020 concludeerde dat de handelswijze van de Belastingdienst discriminerend was) en anderzijds niet de conclusie van de OM accepteren dat er GEEN sprake was van etnische profilering en racisme. Daarnaast blijft het feit dat ook het OM tot dezelfde conclusie kwam na hun onderzoek. Je mag uiteraard van mening verschillen maar dan vraagt dat wel om onderbouwing. Anders blijft het zeer kwalijk dat iedereen elkaar naroept met zware beschuldigingen zonder enige onderbouwing.

Markzelluf
Markzelluf30 jan. 2021 - 18:57

Ik vind het altijd een beetje armoedig als een betoog op uitspraken van een of andere filosoof leunt. Maar is de stelling dat Omtzigt het prima vindt dat verdenking van fraude gebaseerd is op tweede nationaliteit uitkeringsgerechtigden?

Cave Canem
Cave Canem30 jan. 2021 - 17:57

Omtzigt heeft wel degelijk zijn vinger gelegd op racisme als criterium voor de selectie van vermeende fraudeurs. Dit harde feit is alom bekend en wordt door Khan op Trumpiaanse wijze genegeerd. Het zou mij niet eens verwonderen als hij (nogmaals) met dit harde feit wordt geconfronteerd hij dit als fake nieuws classificeert. Menig complotdenker zal hem nog geloven ook.

1 Reactie
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 11:06

Waarom komt het dan nul keer voor in zijn sociaal contract voor een beter Nederland?

Pater
Pater30 jan. 2021 - 17:24

"...verwarring die te zien is aan bijvoorbeeld het grote ongemak dat witte mensen ervaren om het r-woord uit te spreken,..." Nou nou, dat is wel een erg selectieve kijk. Zelfs Rutte durft tegenwoordig voor NL de term systemisch racisme te gebruiken.

1 Reactie
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 11:10

Er zit gelukkig wat beweging in, maar kijk eens naar hoe dit stuk ervaren wordt door andere commentators. Het wijzen op een blinde vlek als het gaat om racisme wordt ervaren als een "aanval op Omtzigt". Waarschijnlijk zitten er ook een aantal stans tussen, maar dat gaat gepaard met een onderwaardering van de cruciale rol dat institutioneel racisme heeft gespeeld in deze zaak. Het blijft een constante strijd om racisme aan te kaarten en bespreken.

Abdu
Abdu30 jan. 2021 - 17:16

“de Belastingdienst, het parlement, de Raad van State, het kabinet en de pers collectief gefaald hebben om voor de burger op te komen.” In de witte politieke literatuur de “burger” betekent de wit. Dus in die zin is deze conclussie terecht. De belastingdienst liet zien niet in staat is om de gedeelde burgerlijke belangen (witte privilege) tegemoet te komen. Het institutioneel racisme dient zodanig toegepast te worden dat de witte privilege intact blijft maar vooral de wet, de wetgever, het beleid, de uitvoering en de rechter niet vast komen te zitten tegen de oude vormen en werkwijze binnen het systeem. De belastingdienst heeft zich aan deze goude (racistische) regel niet gehouden en gefaald is. Nu streeft de witte politiek er naar de nodige reparaties en vernieuwingen in dit systematiek afdwingen zodat de profileringen en uitsluitingen met de tijd meegaan en de dielgroepen geen aanspraak te kunnen doen aan gelijke behandeling. Anders blijft niks van de witte privilege overeind.

JohnVKR
JohnVKR30 jan. 2021 - 17:02

Ook in het rapport van de onderzoekscommissie werd de kern, institutioneel racisme, genegeerd. Los daarvan heb ik delen van het Kamerdebat over het rapport gevolgd, en daar viel me op dat de ondervraging door Pieter Omtzigt van Mark Rutte bijzonder stevig was, maar zodra Wopke Hoekstra het spreekgestoelte beklom was de CDA-politicus in geen velden of wegen te bekennen. Op zo'n moment verlies je voor mij een belangrijk deel van je geloofwaardigheid. Het negeren van institutioneel racisme en de fluwelen handschoen jegens je eigen partijgenoot. Wil je nu iets veranderen in Nederland of heb je andere motieven?

1 Reactie
Norsemen
Norsemen30 jan. 2021 - 18:53

Omtzigt heeft goed werk gedaan, maar dat het bij hem om meer gaat dan alleen het onrecht wat er is gebeurd is ook wel duidelijk geworden. En dat maakt hem precies hetzelfde als al die andere politici op wie hij zo’n kritiek had.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jan. 2021 - 16:32

Het was juist Omtzigt ,samen met Renske Leijten, die het gebruiken van de 2e nationaliteit als selectiecriterium boven tafel kreeg. Het "sociaal contract" zoals Omtzigt dat beoogt dient te voorkomen dat álle burgers ongeacht afkomst of achtergrond niet worden gemangeld door het systeem en in kafkaëske toestanden terecht komen. Overigens heeft selecteren op nationaliteit IMO géén raciale component, zijn twee totaal verschillende grootheden. Maar dat is een heel andere discussie.

1 Reactie
Rutger Groot
Rutger Groot30 jan. 2021 - 19:15

Precies! Maar racisme en kolonialisme wordt er toch weer met de haren bijgesleept. Omdat Leijten en Omtzigt blank zijn?

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid30 jan. 2021 - 15:47

Ik heb toevallig de lezing die Pieter Omtzigt onlangs heeft gehouden over macht en tegenmacht in Nieuwspoort gisteren beluisterd. Hij benoemt daarbij nu juist wel het feit dat racisme een rol speelde bij de belastingdienst. Sheher Kahn is na Zora Duvnjak (PvdA) de tweede biculturele Nederlander die op Joop zijn zegje mag doen en Pieter Omtzigt mag aanvallen. Sheher, ook DENK zit al vier jaar in de kamer en heeft de afgelopen vier jaar niets gepresteerd. Welke misstand hebben jullie nu boven water weten te krijgen? Geen enkele, want DENK is alleen maar bezig geweest om seculiere Turken die kritisch zijn ten opzichte van Erdogan verdacht te maken. Jullie zijn even racistisch als de PVV. Schijnbaar hebben DENK-ers en PvdA-ers er nog steeds de pee in dat een CDA kamerlid institutioneel racisme heeft weten bloot te leggen terwijl jullie alleen maar bezig waren met futiliteiten. Jullie aanvallen op een kritisch kamerlid komen de macht goed uit. Jullie zijn loopjongens voor de macht en jullie werken mee aan het kaltstellen van tegenmacht.

2 Reacties
korheiden2
korheiden230 jan. 2021 - 18:02

@ZKN : 'Sheher Kahn is na Zora Duvnjak (PvdA) de tweede biculturele Nederlander die op Joop zijn zegje mag doen en Pieter Omtzigt mag aanvallen.' Een juiste observatie. Erg eens met @Wilma : 'Omtzigt heeft het over ‘burgers’ en omvat daarmee alles en iedereen. Iedereen moet gelijk behandeld worden ongeacht ras, geslacht, sexuele, geaardheid. Ik geloof er niet in dat hij racisme impliciet goedkeurt door het etnisch profileren niet apart te noemen.' Blijkbaar is het nodig om Omtzigt af te vallen. Hij mocht eens teveel stemmen krijgen.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid30 jan. 2021 - 21:06

Pieter Omtzigt geeft het CDA natuurlijk wel een bonus. En ik zie eerlijk gezegd ook niet teveel stemmen naar het CDA of de VVD gaan. Maar de pathetische aanvallen richting het enigste kritische rechtse kamerlid zie ik toch wel als een enorme miskleun. Er is genoeg aan te merken op rechts beleid maar om dan Pieter Omtzigt aan te vallen is een enorme fout. Aanvallen vanuit de oppositie richting Pieter Omtzigt zorgt ervoor dat mensen hun vertrouwen in linkse partijen verliezen. Want schijnbaar vallen linkse partijen liever Omtzigt aan ipv de macht (Rutte) die alles de afgelopen 10 jaar heeft geleid. Linkse partijen bij monde van Sheher en Zora hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat zij de tegenmacht willen kaltstellen. Links vertegenwoordigd nog maar 1/3 van het electoraat in de peilingen. Ik vind het niet heel raar. Ik hoop dat de SP door middel van Renske nog wat proteststemmen kan veiligstellen, maar GymnasiumLinks is definitief de binding met de maatschappij kwijt.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 jan. 2021 - 15:42

Ik zou zeggen, leer nu eerst Nederlands, want wit is voor een kleur verf of zo. Wat je bedoelt is blank in tegenstelling tot gekleurd. Een raciaal contract, hoe verzin je het. Lees ook de Grondwet als je toch bezig bent.

4 Reacties
Norsemen
Norsemen30 jan. 2021 - 18:55

“ want wit is voor een kleur verf of zo” En dit is wel goed Nederlands?

Satya
Satya30 jan. 2021 - 20:32

Maar neger en zwarte moet gewoon kunnen. Waarom wil jij bepalen hoe mensen jou noemen? Lekker bezig Frans.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 jan. 2021 - 21:36

Satya - jij mag mij noemen wat jij wil. OK? Neger en zwarte gebruiken we niet meer in ons land, maar ja ik heb vroeger gespaard op de zondagschool voor de arme negertjes in Afrika en zwarte gebruiken ze in veel engels sprekende landen. Waarom vraag je, het klinkt voor mij als een scheldwoord dat witte, je kunt nog beter ouwe zeggen want dan zit je beter bij de waarheid, of grijze.

Jozias2
Jozias230 jan. 2021 - 22:11

@satya Ik kan alleen voor mijzelf spreken maar de termen neger of zwarte zou ik ook niet gebruiken. En ik hoor het ook niet in het algemene spraakgebruik om mij heen.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker30 jan. 2021 - 15:05

Beste meneer Khan, Wellicht moet u Rawls eens lezen zonder in 'kleuren' te denken. Dan leest u misschien dat Rawls opzoek was naar een rechtvaardige samenleving voor iedereen, voor alle mensen. Dan zou u kunnen lezen dat hij betoogt dat bij iedere maatregel die we nemen, de minst bedeelden er het meest op vooruit zouden moeten gaan. Waaruit concludeert u dat Rawls werd 'gehypnotiseerd door een kennisleer van onwetendheid.' Als ik u goed begrijp dan komt die erop neer dat als je als blanke over de mensheid schrijft zonder er expliciet bij te zeggen dat je met mensheid alle kleuren bedoeld, dat je dan alleen maar blanken bedoelt. Dat is nogal een beschuldiging. Eentje die grens aan of zelfs over de grens van racisme ligt.

1 Reactie
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 11:12

Je hoeft zeker niet altijd racisme aan te kaarten, maar het punt is dat Rawls nooit raciale rechtvaardigheid heeft aangekaart terwijl hij spreekt vanuit een land dat is opgebouwd op racisme en raciale onderdrukking. Dat geeft te denken. Doet overigens niets af van zijn belangrijke bijdrage aan de politieke filosofie en die wij in Nederland ook heel goed kunnen gebruiken.

[verwijderd]
[verwijderd]30 jan. 2021 - 14:51

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Satya
Satya30 jan. 2021 - 20:30

Lekker gemakkelijk van afgemaakt die universiteit. Wat studenten dichtbij de haat hoogleraar gevraagd of hij antisemitisch is. Ondertussen demoniseert die man migranten al jaren, herhaald een frame van David Irving genaamd cultuur marxisme en zijn boekjes daarover lijken verdomd veel op the culture of critique, maar inderdaad zonder antisemitisme. Lekker bezig eikel.

Zijne Koninklijke Narrigheid
Zijne Koninklijke Narrigheid30 jan. 2021 - 21:58

Nee hoor Satya een tonnen kostend onderzoek door een extern onderzoeksbureau. Cliteur kan verweten worden dat hij misschien wat moeite heeft om afstand te houden van antisemieten. Maar dat betekent niet dat de gehele rechtenfaculteit een bolwerk is van antisemitisme.

Wilma3
Wilma330 jan. 2021 - 14:45

Insinueert u dat hij eigenlijk racisme niet erg vindt? Die conclusie trekt u ik trek een andere. Omtzigt heeft het over 'burgers' en omvat daarmee alles en iedereen. Iedereen moet gelijk behandeld worden ongeacht ras, geslacht, sexuele, geaardheid. Ik geloof er niet in dat hij racisme impliciet goedkeurt door het etnisch profileren niet apart te noemen.

1 Reactie
Sheher Khan2
Sheher Khan21 feb. 2021 - 11:15

Racisme niet benoemen in een zaak zoals het toeslagenschandaal waar het aan de kern staat, is wegkijken van een cruciaal deel van het probleem en daarmee komt er ook geen oplossing voor dat probleem (daarom biedt zijn sociaal contract ook dus "geen hoop op verbetering voor gedupeerden en overige mensen van kleur in termen van raciale rechtvaardigheid").