Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het Leidse spreekverbod voor Paul Cliteur is onwaardig

  •  
06-12-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
638 keer bekeken
  •  
8463251783_5054d36e1d_o

© cc-foto: Soumyadeep Paul

Het is beneden peil medewerkers de mond te snoeren op het moment dat zij aan alle kanten door het slijk worden gehaald
De afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden krijgt een externe onderzoekscommissie over de vloer om na te gaan of daar soms antisemitische tendensen leven. Dat heeft het College van Bestuur besloten naar aanleiding van een groot stuk op GeenStijl over zulke gevoelens bij Thierry Baudet. Daarin komen enkele – inmiddels voormalige – halfgoden uit het Forum voor Democratie voor, onder wie Eva Vlaardingerbroek, die bij professor Paul Cliteur langs zijn gegaan om zijn hulp te vragen. Kon hij zijn beroemde leerling niet eens aan de tand voelen?
De hoogleraar reageerde nogal schouderophalend. Toen het stuk op GeenStijl tot ophef leidde, nam hij op zijn LinkedIn-pagina persoonlijk afstand van racisme en antisemitisme. Cliteur liet Baudet niet vallen, zo bleek uit een interview met het Leidse universiteitsweekblad Mare. Kop: ‘Zo lang ik het niet zelf heb gehoord, vind ik er niets van’.
Twee citaten uit het vraaggesprek geven goed aan hoe Cliteur erin staat:
“Maar mocht een oud-promovendus naar mij komen met een verhaal over Baudet met betrekking tot dit soort uitspraken, vergelijkbaar met de teksten in die walgelijke JFVD-appjes, dan zou ik eerst zeggen: “Ga het gesprek aan met Baudet. Ik was er namelijk zelf niet bij.” Ga het zelf met hem uitvechten.”
Ik kan me wel voorstellen dat hij een provocerende discussiepartner was. Als hij werd tegengesproken, kon hij wel eens in de overdrive gaan. Dat is nog steeds zo. Hij kan mensen provoceren en in verwarring brengen. Maar dat is wat anders dan waarvan hij nu wordt beschuldigd.”
Het was allemaal de druppel die de Leidse emmer deed overlopen. De afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap heeft een duidelijk politiek karakter. Dat komt door de mediaoptredens van Cliteur zelf, zijn collega-professor Afshin Ellian en dr. Bastiaan Rijpkema.
Paul Cliteur verwierf zulke roem voor het eerst door zijn gesproken columns in het programma Buitenhof, die hij na een tijd staakte omdat hij naar eigen zeggen vreesde door extreme moslims te worden vermoord. Ellian is een vaste gast bij programma’s van WNL. Hij is nooit te beroerd vroeg zijn bed uit te komen om Goedemorgen Nederland op te luisteren met waarschuwingen, vooral tegen de fundamentalistische islam. Bastiaan Rijpkema laat van zich horen op opiniepagina’s, met name in de NRC.
Cliteur is niet alleen promotor van Thierry Baudet maar van nog enkele andere onderzoekers, die zich in het publieke debat rechts van de VVD opstellen met waarschuwingen tegen de EU, de islam en de zogenaamde open grenzen van Nederland. Uit de context blijkt dat hij voor hen ook na de promotie een soort Doktorvater blijft. Als klap op de vuurpijl accepteerde Cliteur een senaatszetel namens het FvD.
Dat zit een fors deel van de Leidse rechtenfaculteit al jaren niet lekker. Men beperkte zich echter tot intern gegrom. Tot verleden week zondag. Toen brachten enkele hoogleraren een open brief uit waaronder iedereen een handtekening kon plaatsen.
“Wij spreken ons uit tegen elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan. Elk jaar op 26 november wordt aan onze universiteit de Cleveringa-rede uitgesproken ter herdenking van de protestrede van prof. Cleveringa in 1940 tegen antisemitische maatregelen van de Duitse bezetter en ter bevestiging van waarden van gerechtigheid. Zo ook dit jaar. Roméo Dallaire, commandant van de VN-troepen in Rwanda ten tijde van de genocide in 1994, sprak over de gruwelijkheden waar racisme toe kan leiden, de gevolgen daarvan voor zijn eigen mentale gezondheid en over ethische verantwoordelijkheid.”
“De Cleveringa-rede valt dit jaar samen met het moment dat in Nederland eens te meer zichtbaar is geworden dat antisemitisme, vreemdelingenhaat, antidemocratische en antirechtsstatelijke opvattingen in bepaalde kringen volstrekt normaal of op zijn minst acceptabel lijken te zijn geworden. De herdenking van Cleveringa’s rede, dit jaar 80 jaar geleden, herinnert ons eraan dat we niet zwijgend mogen blijven toekijken naar het schouwspel dat aan ons voorbijtrekt.”
“Daarom staan wij op en spreken we er onze afschuw over uit. In de geest van Cleveringa doen we er niet het zwijgen toe, maar openen we het gesprek hierover, met elkaar, met onze studenten, met de samenleving. Zonder rancune, vooroordeel of superioriteitsgevoel, maar op basis van feiten en met erkenning van gelijkheid van een ieder. Zo eren wij Cleveringa en dienen we onze vrije democratische rechtsstaat.”
Man en paard noemden de hoogleraren niet. Daar zijn ze in Leiden veel te deftig en te omfloerst voort. Toch is duidelijk dat de ondertekenaars denken aan de zolder waarop de Afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap schijnt te zijn ondergebracht.
De Leidse universiteit geldt in eigen kring als een buitengewoon uitzonderlijke instelling. Ze denken er massaal dat ze de Here Jezus zelf zijn maar het behoort niet tot de goede toon daar openlijk voor uit te komen. Je kop steekt ook zo wel een heel eind boven het maaiveld uit. Dit besef leidt in veel gevallen tot een zeker dédain voor docenten die buiten de collegezaal al te veel publieke optredens verzorgen. Je verláágt je door deel te nemen aan het publieke debat. Een lidmaatschap van de Eerste Kamer of van het kabinet is eervol en passend voor iemand die zich tot de intellectuele elite rekent. Maar camerageilheid of een al te vlotte pen maken je in de ogen van veel academische collega’s toch een beetje verdacht. Ook dat kleeft Paul Cliteur, Afshin Ellian en in mindere mate Bastiaan Rijpkema aan. Mede daarom krijgt hun afdeling die onderzoekscommissie langs.
Het Leidse College van Bestuur heeft de medewerkers van de afdeling dan ook verboden om hangende het onderzoek publieke uitspraken te doen. “In afwachting van de resultaten van het onderzoek zullen alle betrokkenen zich onthouden van communicatie.” Aan de Universiteit Leiden zullen ze dit allemaal wel heel wijs vinden. Zo van: de commissie moet in alle rust en alle onafhankelijkheid haar werk kunnen doen. En dat soort smoesjes meer. Toch is het schandalig. Het is beneden peil medewerkers de mond te snoeren op het moment dat zij aan alle kanten door het slijk worden gehaald. Paul Cliteur en de zijnen zijn het onderwerp van een heftig publiek debat. Zij worden nu gedwongen met de handen op de rug gebonden de slagen te incasseren. Niet valt in te zien waarom zo’n commissie een zwijgverbod nodig heeft om haar werk te doen. En het is helemaal geen slecht idee om bij pertinente verdenkingen van antisemitisme onderzoek te doen.
In beschaafde landen zoals Frankrijk laten geleerden en academici zich juist wel uit over politiek en maatschappij. Zij publiceren polemische essays. Zij schrijven onder eigen naam in kranten. Zij laten zich uitnodigen voor debatprogramma’s op tv. Zij grijpen de mogelijkheden van het internet met beide handen aan. Zij bekennen aan alle kanten kleur. In het Rusland van de tsaren was dit ook het geval. Daar vond men een speciale verzamelterm uit voor zulke academici en geleerden: intelligentsia.
Cliteur en Ellian zijn zulke publieke intellectuelen. Zij vertegenwoordigen de reactie. Zij verwoorden de rancune van de kleinburgerij. Ze verdedigen verouderende concepten zoals de natiestaat. Ze proberen de Verlichting onderuit te halen. Dat verdient heftig weerwoord maar het is onwaardig ze tot zwijgen te brengen nu ze persoonlijk onder vuur liggen.
Naschrift: In de oorspronkelijk versie van dit stuk stond een zin over dr. Bastiaan Rijpkema die hem onrecht doet. Die zin is nu geschrapt. Ik had dat eerder moeten doen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (93)

Wemibono
Wemibono8 dec. 2020 - 9:46

De Leidse universiteit is domweg bang voor reputatieschade. Met hoogdravende idealen heeft dit circus allemaal weinig te maken denk ik.

The Apple
The Apple8 dec. 2020 - 9:06

Cliteur en Ellian zijn niet alleen maar publieke intellectuelen die de reactie vertegenwoordigen en de reactie en de rancune van de kleinburgerij verwoorden, maar ook intellectuelen met een hoge functie die de publiciteit zoeken in het kader van machtsvorming en dat doen middels gerichte eenzijdige beeldvorming inzake mensen met een andere religie en culturele achtergrond. Op de eerste plaats vraag ik me af waarom daarbij een verschil gemaakt wordt tussen joden en moslims. Je kunt in beide gevallen de vraag stellen of dat gewenst is en waar de grenzen liggen. Als blijkt dat dit van invloed is op het de omgang met kennis en de kennisoverdracht in het kader van de universiteit, dan kan dat wel degelijk van belang zijn. Je ziet tenslotte ook liever geen hoogleraren die het creationisme als een stroming behandelen die je serieus moet nemen en zeker niet als ze daar ook nog een bovenmatig veel aandacht aan besteden. Dat is het interne probleem. Het probleem met de buitenwereld is, dat publiekelijk inmenging in het debat in het kader van de machtsvorming ook leidt tot publieke verantwoordelijkheid, die er toe leidt dat er vragen gesteld worden over de inhoud en kwaliteit van het aangebodene op de universiteit. Je zou het één misschien wel van het andere willen scheiden -en dat zullen de formalisten ook ongetwijfeld doen om zelf buiten schot te blijven- maar dat is onvermijdelijk. En je kunt nu wel zeggen dat het is onwaardig is om ze tot zwijgen te brengen nu ze persoonlijk onder vuur liggen, maar de vraag is dan of je dat al niet veel eerder had moeten doen. Want het is natuurlijk evenzeer waar dat dit soort problemen moedwillig worden geschapen met de bedoeling om zo in het middelpunt van het publieke debat te belanden. Dus je weet wat je kunt verwachten en het is maar de vraag of je dat wenselijk acht. Tenslotte worden ook marxisten uit alle vormen van onderwijs geweerd, zelfs zonder dat ze zich mengen in het publieke debat.

Zandb
Zandb8 dec. 2020 - 8:10

Ekiz U bent een schurk of u kunt niet lezen. In de bijgevoegde link, staat aan het eind duidelijk de kritiek verwoord, dat Lipstadt zich grotendeels op links richt en de equivalenten op rechts ongemoeid laat.

Jonathan2
Jonathan28 dec. 2020 - 5:46

Fedelio Ekiz vergeet te meldden dat zelfs bij deze uiterst twijfelachtige definitie van antisemitisme de meest dreigende situatie in Europa door Joden wordt gevoeld in Hongarije en Polen. Geen moslim of links te vinden in die racistische blanke slavenstaten. Maar zo'n prachtige blank, crimineel bolwerk van racisten bekritiseren zit er niet in bij onze rechtse fake human rights defenders Het is hetzelfde als met homofobie waar men slecht interesse voor heeft en veroordeelt als dat door moslims gebeurd. Je hoort Ekiz ook niet over de geweldsdelicten die in Europa hoofdzakelijk komen van extreemrechts en moslimextremisten en in de VS eigenlijk uitsluitend van extreemrechts. Waarbij de extreemrechtse terreurdaden vaak ook een motief vinden in het linkse gedachtegoed van de Joodse slachtoffers. Zij zouden vluchtelingen naar het land halen om het blanke ras homeopathisch zo te verdunnen dat het verdwijnt. Dat zijn held Trump de 'ideoloog' voor deze ziekelijke aanslagen blijkt te zijn, schijnt hij niet erg te vinden. Ook schijnt Ekiz tijdens geschiedenis de belangrijkste les voor het verspreiden van jodenhaat te hebben gemist, en dat was met mijlen afstand het christendom. Het is onweerlegbaar dat enkele linkse 'denkers' hier ook mee besmet waren. Daar staat tegenover dat vele en vele heldhaftige verzetsdaden hebben gepleegd, hun leven hebben gegeven om de gevolgen te bestrijden en dat sinds ongeveer 1900 de Franse socialisten hebben afgerekend met het antisemitisme in eigen kring. Frankrijk was waarschijnlijk ook het land waar men het grootste probleem kende op dat gebied.

Pater
Pater8 dec. 2020 - 3:54

@fidelio Het onderzoek is structureel onbetrouwbaar. Ik verwijs je naar bijv. de vraag in tabel 5: Critisises Israel. De enquete werd, vertaald naar Nederlandse verhoudingen, verspreid onder organisaties als CIDI, en niet Een ander Joods Geluid. Kritiek op Israël is echt niet hetzelfde als antisemitisme; net zo min als de verdediging van Israël de afwezigheid van antisemitisme impliceert. De fundamentele chrstenen in de VS die achter Israel staan geloven dat alle joden zich aan de vooravond van de terugkomst van Christus op aarde tot het christendom moeten bekeren of anders zullen worden uitgeroeid. Ga je nog reageren op de visie van Lipstadt dat Trump antisemitisme bevordert?

OlavM
OlavM8 dec. 2020 - 1:37

@ Hakkepuf: [De profeet van links, Karl Marx, was een doorgewinterde jodenhater] Nee, dat is sowieso overdreven, maar ook een omstreden kwestie. (Afgezien ervan dat Marx geenszins een “profeet” was, maar een filosoof, historicus, econoom en socioloog). Ik citeer voor het gemak nu even uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx: “Marx’ artikel “Zur Judenfrage” (in de Duits-Franse Jaarboeken, 1944) “is een polemische reactie op Bruno Bauer, die had gesteld dat emancipatie van de Duitse Joden pas zou kunnen plaatsvinden als zij hun religie zouden afwerpen. Marx' reactie is omstreden vanwege het gebruik van antisemitische stereotypen…..Op de vraag of Marx zich een antisemiet betoont, wordt verschillend geantwoord. …delen….., inclusief de gelijkstelling van jodendom aan geldzucht, zijn overgenomen uit een stuk van de zionist Moses Hess. McLellan concludeert onder andere hieruit dat Marx een woordspeling uithaalt op Judentum (jodendom, maar ook handel) en Bauers anti-Joodse stellingen ombuigt tot een aanval op het kapitalisme waarmee de Joden geassocieerd werden.” ----------------------- En uit: https://jonet.nl/agenda/karl-marx-jodendom-en-vermeend-antisemitisme/: “Dit geschrift (Zur Judenfrage, OM) stamt uit de periode waarin Marx ook kritisch schrijft over de godsdienst, een kritiek die haar sporen nalaat in Marx’ omstreden visie op de emancipatie van de Joden.” Marx-kenner Jasper Schaaf stelt dat diens werk, geschreven samen met Friedrich Engels, niet antisemitisch is. Marx kwam ook op voor de emancipatie van de Joden. --------------------- Een interessant, kritisch artikel van Koen Haegens over antisemitisme in linkse groeperingen: https://www.doorbraak.eu/gebladerte/10916f58.htm Hierin wordt o.m. de Franse Dreyfus-affaire rond 1900 gememoreerd, die een “min of meer definitieve” breuk tussen socialisme en antisemitisme tot gevolg had. De socialisten steunden de aangeklaagde joodse officier en veroordeelden antisemitisme. Daarna werden socialisten zich meer bewust van “de kleinburgerlijke economische en psychologische achtergronden van racisme en antisemitisme”.

michellekepen
michellekepen8 dec. 2020 - 1:14

Paul250371, Paul, die nieuwe logica-regels invoert. Geloof je er zelf eigenlijk wel in? "een anti semiet kan per definitie niet links zijn" Ik noem het gewoon wat het is: wegkijken of ontkennen 2.0 Onderzoek onder +/- 16.000 joden. Betreft een vijf-jaarlijks onderzoek, in heel Europa. Een paar conclusies: - ervaren antisemitisme sterk gestegen - antisemitisme is in het oosten van Europa vooral zichtbaar onder (extreem)-rechtse groepen of politici. Terwijl in West-Europa extremistische moslims of linkse politici zich er schuldig aan maken. Dit laatste, links antisemitsisme, is precies in lijn met wat Daniël de Ridder, (oud-voetballer en partner van Halina Reijn) er over zegt: “Wat me bijna nog meer beangstigt is extreem-links: mensen die heel erg anti-Israël zijn en zich niet bewust zijn van hun antisemitisme” (VK, 22 juni 2018) Misschien kun je hier iets mee. Om aan je "onwetendheid'' te werken: https://www.trouw.nl/nieuws/waar-komt-de-nieuwe-jodenhaat-vandaan~bdb7582d/

Hakkepuf
Hakkepuf7 dec. 2020 - 19:49

@Paul250371: In jouw gedachtegang is alles wat links niet helemaal uitkomt extreem rechts. In jouw leefwereld bestaan er geen linkse antisemieten. De profeet van links, Karl Marx, was een doorgewinterde jodenhater. Een antisemiet van het ergste soort. De vileine steeds gluiperiger wordende jodenhaat in Amsterdam is toch echt een linkse hobby. Speciale opvangplekken voor onaangepaste jodenhatende ongedocumenteerden in Buitenveldert komt toch echt uit de koker van Groenlinks. De antisemitische schandalen bij het linkse Engelse Labour logenstraft toch ook jouw beweringen. De BDS beweging en het Palestina Komitee bestaan niet uit sympathie voor de Palestijnen maar uit onverholen Jodenhaat. Ze doen ook steeds minder moeite om dat te verbergen.

Pater
Pater7 dec. 2020 - 18:07

@Fidelio Het Europees onderzoek klopte van geen kanten, om meerdere redenen, maar de belangrijkste is toch wel dat kritiek op Israël letterlijk als antisemitisme werd beschouwd. Dat is op deze site vele malen uitgelegd, Fidelio heeft nooit gereageerd op die kritiek maar blijft er onbeschaamd met komen, alsof hij nooit van die kritiek heeft gehoord. Fidelio is niet serieus te nemen. Als je de link naar academisch antisemitisme volgt kom je in een artikel over o.a. Deborah Lipstad terecht, de historica die van holocaustontkenner Irving een klacht wegens smaad kreeg, die werd verworpen, en die terechte kritiek heeft op antisemitisme op Amerikaanse universiteiten. Dat neemt moet weg dat deze schrijfster kritiek op Israëlisch imperialisme beschouwt als antisemitisme, dat lijkt me een zeer subjectief oordeel dat er op neer komt dat het veroordelen van Israël in dit verband antisemitisch is. Vermeldenswaard is nog, dat de schrijfster constateert dat Trump antisemitisme bevordert. Gek, juist dat geluid hoor ik niet van Fidelio.

Hakkepuf
Hakkepuf7 dec. 2020 - 17:49

Een hele goede column van één van de targets van de faculteit die het zwijgen opgelegd probeert te worden. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/703978687/leidse-wetenschappers-ten-onrechte-op-de-brandstapel-gezet

2 Reacties
OlavM
OlavM8 dec. 2020 - 1:57

Tja, Afshin Ellian die zijn "eigen vlees" keurt. Zoiets als toenmalig kroonprins Willem-Allexander, die in 2001 tijdens een persontmoeting in New York verwees naar een ingezonden brief van dictator Videla in de krant "La Nación", welke Máxima's vader vrijpleitte.......

Willem24
Willem248 dec. 2020 - 15:12

Welja Olav, je dacht; 'Laat ik maar een la opentrekken en er zo maar iets met de haren bijslepen. ..Wie weet maak ik een punt.'

Pater
Pater7 dec. 2020 - 17:46

Als Cliteur niets te verwijten valt wordt dat ongetwijfeld duidelijk. Ik constateer, dat Cliteur Baudet is blijven steunen ondanks zijn openbare aanvallen op de wetenschap en de journalistiek, o.a. in de Uil-van-Minerva-rede, die fascistoïde elementen bevatte. ‘Boreaal’ kwam uit een belangrijke stichtingsmythe van Europees ultrarechts: de ‘arische’ en ‘polaire’ wortels van het Indo-Europese volk, de veronderstelde voorouders van de witte Europeanen. Nazi’s als Heinrich Himmler meenden dat het arische ras uit een mythische noordelijke provincie stamde: ‘Hyperborea’. Ik constateer, dat Cliteur de antisemitische uitlatingen van Baudet haarfijn kreeg overgebriefd, hij kende die dus. Dat betekent niet dat Cliteur daarmee verplicht zou zijn geweest daar met Baudet over te praten, dat moet hij vooral zelf weten. Het betekent wel, dat Cliteur Baudet openbaar bleef steunen terwijl hij wist dat Baudet antisemitisch was. Reden genoeg voor onderzoek lijkt me.

3 Reacties
Zandb
Zandb8 dec. 2020 - 8:02

Pater Okay, reden voor onderzoek genoeg. Eens. Maar ook reden genoeg om voorlopig het zwijgen op te leggen?

Pater
Pater8 dec. 2020 - 10:46

@Zandb Dat spreekverbod is inderdaad erg lullig, maar het lijkt me dat er geen alternatief is. Als betrokkenen voortdurend buiten de pot pissen valt er voor een onderzoekscie niet te werken, en zou die cie naar mijn inschatting de opdracht niet hebben aangenomen.

Pater
Pater10 dec. 2020 - 16:37

@Z Het is niet zo moeilijk te bedenken hoor. Als Cliteur mag kakelen mag de cie dat ook, anders ontstaat er in de pers een veel te grote ongelijkwaardigheid. Dat wordt een perspandemie die elk gedegen onderzoek onmogelijk maakt. Blijf nadenken!

Paul250371
Paul2503717 dec. 2020 - 17:43

"Onderzoek van historica Deborah Lipstadt toont aan dat juist ook aan universiteiten antisemitisme welig tiert en dan anders dan men wil weten juist niet onder rechtse studenten en academici maar linkse Gelul, een anti semiet kan per definitie niet links zijn. Fascisten / antisemitisten, de haattroep van Baudet en zijn bruine abortus zitten 2 in het democratie's bestel. Maar mijnheer moet weer links met anti semitisme aaan elkaar lullen. Ik heb je artikel van Lipstadt gelezen. Mooie column, mooie eigen mening maar ik zie geen "onderzoek" En hoe herkennen de Joodse mensen als ze beledigd worden dat het "linkse mensen" zijn?

Mokker
Mokker7 dec. 2020 - 14:31

Waar komt die betutteling toch vandaan, beetje laffe opstelling voor een Universiteit. Laat iedereen zijn standpunten uitspreken, en vertrouw er maar op dat de academische toehoorder dan zelf wel een mening kan vormen.

Ryan2
Ryan27 dec. 2020 - 12:44

Ach ja, zo gauw men Geen Stijl serieus gaat nemen, is het eind zoek.

1 Reactie
Albert_Bakker
Albert_Bakker8 dec. 2020 - 5:14

Ik weet niet precies, maar ik hoop niet, of het de bedoeling is om intellectuelen te verguizen of intellectualisme verdacht te maken, maar een van de eerste voorwaarden om tot die categorie te kunnen worden gerekend is dat je de juistheid van beweringen beoordeeld op hun waarheidsgehalte en niet op wie ze gezegd heeft.

Bert de Vries
Bert de Vries7 dec. 2020 - 11:48

Cliteur antisemitische affiniteit aanwrijven is stompzinnig. Alleen al omdat er geen enkel bewijs bestaat. Hoe groot hier de academische vrijheid is, weet ik niet. Als Cliteur stelt dat Zionisme een verderfelijke ideologie is die te vuur en te zwaard moet worden bestreen, gaat hij misschien nog vrijuit. Als hij zegt dat Joden moeten worden verjaagd uit het Midden-Oosten, lijkt het mij einde verhaal. Het zou trouwens goed zijn als er een éénduidige definitie van anti-semitisme komt. En dan alsjeblieft niet een die is geformuleerd door het CIDI.

2 Reacties
poeslief
poeslief7 dec. 2020 - 15:38

Zullen we weer over Jodenhaat spreken; dat Semitisch dekt veel meer lading dan Ivriet praters.

Bert de Vries
Bert de Vries7 dec. 2020 - 18:57

Poeslief, jodenhaat duidt wel het sentiment aan, maar is juridisch niet te definiëren.

Wappie Kappie
Wappie Kappie7 dec. 2020 - 11:40

"Ze verdedigen verouderende concepten zoals de natiestaat. Ze proberen de Verlichting onderuit te halen." Bedoeld Han de klassieke stroming die we de verlichting noemen? Zo ja, dan is dat een erg vreemde uitspraak. De verlichting was een tegenbeweging dat het niet-rationele religieuze dogma-denken vanuit de Rooms Katholieke kerk ter discussie stelde. Islamisme was toen niet zo'n dingetje, maar anders wisten ze er polemisch wel raad mee. Veel wat de RK toen verweten werd is binnen de Islam in de 20e eeuw nog steeds van toepassing. Kritiek hebben op een religie of zelfs op een ras is nog geen racisme, tenzij een andere religie of ras niet op dezelfde manier bejegend zou worden indien de kritiek daar ook van toepassing zou zijn. Kritiek is als het goed is ook niet enkel een verwijt of een verwensing. Kritiek is wijzen op een tekortkoming in de hoop dat deze aangepakt word zodat de groep en/of omgeving daar baat bij heeft. De situatie is dat bepaalde kritiek een taboe is geworden en dat wijst eigenlijk weer op dat we de verlichting hebben verlaten voor nieuwe dogmatische regels die weinig te doen hebben met de reden en meer met een haast religieuze manier van het instellen van een onschendbaarheid van bepaalde groepen en opvattingen. Het versterkt bovendien de negatieve gevolgen van hetgeen waar rationeel kritiek op te geven valt en hinderd progressie en verbetering.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 dec. 2020 - 13:22

Je weet niet zoveel van de Verlichting, dat is je probleem.

Wappie Kappie
Wappie Kappie7 dec. 2020 - 13:41

@Han, Zou je wat specifieker kunnen uitleggen wat mijn probleem is? Heb net nog de Tractatus theologico-politicus van Spinoza er bij gepakt of ik nu echt in de war was, maar kan er niet veel meer van maken dat je misschien wat vergeetachtig begint te worden?

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 dec. 2020 - 14:18

Zie je wel.

Wappie Kappie
Wappie Kappie7 dec. 2020 - 14:56

@Han, Je betoog wordt er niet sterker op door dit te schrijven alsof ik zo 'obvious' mis zit dat je niet eens inhoudelijk hoeft te reageren. Dat is de verlichting onwaardig ;)

poeslief
poeslief7 dec. 2020 - 15:40

@Han Is volgens u de Verlichting geen reactie op - geen voortvloeisel uit - het christendom?

Wappie Kappie
Wappie Kappie7 dec. 2020 - 17:23

@Han, Ik kwam dit trouwens net nog tegen: https://www.reed.edu/gls/Maxine.Schur.pdf "Paradoxically, this racial anti-Semitism was given authority and first popularized by a self-confessed proponent of religious tolerance, the celebrated philosopher of the Enlightenment, Voltaire." Zo zie je maar weer dat geschiedenis zich niet in een politiek correct vat laat gieten.

Paul250371
Paul2503717 dec. 2020 - 17:46

Jammer dat je niet zoveel van de Verlichting weet

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 dec. 2020 - 17:52

Voltaire had inderdaad een bloedhekel aan joden. Sugerreer je nu dat Paul Cliteur hem wat dat betreft navolgt?

Satya
Satya7 dec. 2020 - 18:16

Dus een ras heeft collectieve kenmerken?

Wappie Kappie
Wappie Kappie7 dec. 2020 - 19:03

@Han, Ik zou meer verwachten dat Voltaire en zijn werk nu persona non-grata zou zijn binnen de Nederlandse universiteiten. Onderzoek is al geweest en de uitkomst bekend. Ook dat hij per terugwerkende kracht niet meer gezien word als een grondlegger van de verlichting. (Want de verlichting is iets naar eigen definitie en behelst alles wat we nu vinden passen als correct en maatschappelijk verantwoord.)

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 dec. 2020 - 20:25

Je bedoelt dat Voltaire aan de universiteiten als een witte racist zou moeten worden weggezet?

Jonathan2
Jonathan27 dec. 2020 - 11:37

Als Han vindt dat de ideoloog van IS ook vrijelijk moet kunnen les geven daar, kan ik zijn standpunt begrijpen, anders niet. Zie geen verschil tussen bewust nazigedachtegoed verspreiden en dat van de Islamitische Staat. Geloof zelf niet zo in een geweldloze genocide Hij is overduidelijk lid van een extreemrechtse partij, wiens doel het is om het nazigedachtegoed weer mainstream te maken. Je kan mogelijk over enkele leden van het FvD stellen dat zij hiervan niet op de hoogte waren, maar niet van Cliteur. Goebbels vertegenwoordigde ook de rancune van de kleinburgerij, probeerde ook de verlichting onderuit te halen, dat is allemaal het probleem niet, het probleem is dat hij ook nog een paar andere dingen wilde. Ik heb al vaker na Timothy Snyder van de Havard University gelinked om hier meer inzicht in te verschaffen. https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2018/05/21/fascism-is-back-blame-the-internet/ - het droppen van fascistische en/of racistische opvattingen in het publieke domain. Vervolgens verstopt men zich achter een excuus, maar de gebruikte woorden blijven hangen. Homeopatisch ras, boreaal, uil Minerva, racistische opmerkingen over donkere Amsterdammers, IQ etc etc. - het linken naar, bezoeken van en op de foto gaan met vertegenwoordigers extreemconservatief gedachtegoed. Dit dient ook hetzelfde doel. Normaliseren van dat gedachtegoed. - de gebruikte retoriek, propaganda en politieke denkaders komen rechtstreeks uit het fascisme. https://overdemuur.org/waarom-thierry-baudet-een-fascist-is/ Dan hebben we de doelstellingen van Baudet om Nederland te zuiveren in onderwijs, wetenschap en media van mensen met democratische waarden en beschermers van mensenrechten. Te beginnen met meldpunten in het onderwijs. Cliteur moet met academische prietpraat zorgen voor het rationaliseren van het haatprogramma. Waarvan vele dieptepunten zijn te geven, maar dat hij niet het verschil weet tussen blasfemie en terrorisme is wel heel treurig. Cliteur behoort niet anders behandelt te worden dan een ideoloog van IS. Elia is een ander geval.

6 Reacties
Jonathan2
Jonathan27 dec. 2020 - 11:40

Behandeld te worden ...

Albert_Bakker
Albert_Bakker7 dec. 2020 - 12:48

Dit is nou een goed voorbeeld van hoe je steeds verder verstrikt komt te raken in een paranoïde parallelle realiteit dat op een gegeven moment hooguit nog semantische raakvlakken heeft met de werkelijke wereld als je je uit angst voor ideologisch valse noten opsluit in je eigen, van binnen expanderende en van buiten imploderende internetbubbel.

Jonathan2
Jonathan27 dec. 2020 - 14:25

Albert. Als dat zo is, moet je best in staat zijn omdat met een inhoudelijk argument te weerleggen i.p.v. wat stompzinnig geblaat met wat woorden waarvan je de betekenis niet begrijpt.

Paul250371
Paul2503717 dec. 2020 - 17:49

Heb je het warm Albert?

DaanOuwens
DaanOuwens7 dec. 2020 - 18:43

@ Jonathan Jij schrijft: Albert. Als dat zo is, moet je best in staat zijn omdat met een inhoudelijk argument te weerleggen Ik las zijn tekst en wilde in een paar woorden een reactie schrijven. Ik heb meer reacties van hem bekeken en besloten dat niet te doen. Hij heeft inhoudelijk niets te melden.

Albert_Bakker
Albert_Bakker8 dec. 2020 - 5:32

Kijk wat zonder bewijs wordt beweerd kan zonder bewijs worden verworpen. Cliteur is geen nazi. Cliteur is niet Goebbels. Cliteur is niet van hetzelfde als IS. Zo. Maar wat heeft dat voor zin? Bij iemand die in een dusdanig van de realiteit gescheiden universum leeft waarin je dit kunt bedenken zal weerspreken hoe dan ook geen resultaat hebben. Dat maakt alleen mij ook een nazi. Nou ja, het zal.

DaanOuwens
DaanOuwens7 dec. 2020 - 11:35

Ik zie eigenlijk niets zinvols in dit betoog van Van der Horst. Wellicht komt dat omdat hij zijn meest belangrijke aanname niet noemt en niet onderbouwd. Volgens mij denkt hij dat die dialoog met Cliteur en zijn verwanten voor de samenleving als geheel iets zinnigs oplevert. Dat de samenleving als geheel beter wordt van deze discussies. En of dat nu wetenschappelijk is of op de straathoek. Dat is het vertrekpunt van Van der Horst en daarom mag Cliteur de mond niet gesnoerd worden. Ik geloof daar helemaal niets van. Cliteur heeft bewust het gedachtegoed van Baudet gelegitimeerd. Hij heeft zich aangesloten bij een club die racisme als agenda heeft. Nederland moet wit blijven. Het FvD is zelfs gebouwd op de opvattingen van Cliteur. Daarnaast is het verweer van Cliteur slap. Het doet mij denken aan de apartheid in Zuid Afrika. Ook toen was rechts van mening dat je er niets van kon zeggen als je er niet was geweest. Er zijn ruim voldoende mensen die de uitspraken van Baudet opgetekend hebben. Dus als Cliteur beweert dat hij het zelf gehoord moet hebben conformeert hij zich op een laffe manier aan de uitspraken van Baudet. En tenslotte levert het niet muilkorven van Cliteur meer spanningen op in de samenleving. Voor veel allochtonen zijn de uitspraken van deze extreem rechtse wetenschappers een bedreiging voor hun bestaan in Nederland. Cliteur draagt niet bij aan een betere samenleving maar aan een slechtere. Mensen die kanttekeningen maken bij de rechtmatige aanwezigheid van mensen in dit land, bedreigen de gezamenlijke samenleving. De meest logische reactie daarop is niet een pleidooi te houden voor hun vrijheid van meningsuiting. Tenzij je van mening bent dat wij afscheid moeten nemen van die gezamenlijke samenleving en Nederland moeten opdelen in wit en gekleurd. Of langs andere scheidslijnen. In dat geval heeft Van der Horst een prima verhaal. Maar volgens mij was dat niet zijn bedoeling.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst7 dec. 2020 - 13:25

Ik schrijf in mijn stuk dat het onwaardig is om medewerkers van je universiteit een zwijgverbod op te leggen hangende een onderzoek terwijl ze in de media aan alle kanten worden aangepakt. Niet meer, niet minder. Als ik Cliteur, Rijpkema of Elian was, zou ik me van dat spreekverbod ook niets aantrekken.

Jonathan2
Jonathan27 dec. 2020 - 14:50

Han. Prima. Maar moet Cliteur gewoon kunnen blijven lesgeven? Aangezien je het over smeercampagne tegen hem hebt, lijkt mij dat je dat vindt. Ik zie werkelijk niet in hoe je zou kunnen ontkennen dat Cliteur willens en wetens een belangrijke kracht is achter het verspreiden van nazigedachtegoed door Baudet en vele van zijn Forumkameraden.

DaanOuwens
DaanOuwens7 dec. 2020 - 15:24

@ HanvanderHorst Jij schrijft: Ik schrijf in mijn stuk dat het onwaardig is om medewerkers van je universiteit een zwijgverbod op te leggen Dat haal ik niet je uit stuk. Volgens mij ga je een stap verder. Daarnaast is het wel logisch dat de Universiteit van deze mensen vraagt zich nu niet in het publieke debat te mengen ook uit eigen belang. Ze worden intern aangesproken op hun uitspraken en gedrag. Niet aan de tafel bij Op1. Ik blijf het geen sterk verhaal vinden van je.

Satya
Satya7 dec. 2020 - 11:10

De man die zijn huis ter beschikking zou stellen voor een gesprek met racist Jared Taylor, die door veel Erkenbranders als voorbeeld wordt omschreven. Tja, laat hem zich maar verdedigen. Wie het denken van Cliteur en Baudet wil begrijpen, de werken van David Irving en Kevin MacDonald zijn gratis te vinden op internet. Ik zou beginnen met Kevin MacDonald's culture of critique. https://www.bol.com/nl/f/the-culture-of-critique/30157473/

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde7 dec. 2020 - 3:58

Naast de zwijgplicht vind ik ook een onderzoek nogal ver gaan. Wat verwacht men daar aan te treffen? En wat wil men er aan doen? Dit gaat allemaal veel te ver. Cliteur heeft afstand genomen, dat lijkt me voldoende.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 dec. 2020 - 0:45

[Zij worden nu gedwongen met de handen op de rug gebonden de slagen te incasseren.] Ze kunnen toch gewoon ontslag nemen of niet dan? Overigens vindt jij niet dat Cliteur en de zijnen niet al jaren de gehele Nederlandse wetenschap, en dus jou ook, een zeer slechte naam geven door wetenschappelijk achterhaalde zaken, die voor vreselijke zaken hebben gezorgd in Europa in de vorige eeuw gewoon te doceren op een heuse universiteit. Waarom zou ik welke universiteit in Nederland nog serieus nemen als dit soort zaken daar gedoceerd worden? Dan zeggen mensen inderdaad dat wetenschap maar een mening is .

1 Reactie
Albert_Bakker
Albert_Bakker7 dec. 2020 - 9:37

Wacht even, jij weet wat heuse wetenschap is en wat niet? Dat is verrekte handig. Dat zouden meer mensen moeten kunnen.

Norsemen
Norsemen6 dec. 2020 - 21:35

Ad Verbrugge had hierover vandaag bij Buitenhof wel wat zinnigs te melden.

Jaap12342
Jaap123426 dec. 2020 - 21:32

Cliteur en Elian intellectuelen noemen is een beetje een ruimhartig gebruik van de term. De deducties van beide heren zijn in het algemeen middelmatig te noemen, en geven zelden blijk van uitzonderlijke intelligentie. De bijdrage van Cliteur als getuige a decharge in het Wilders proces was van een bedroevend niveau. Ik parafraseer nu, maar het leek er op neer te komen dat de gerechtsgeleerde de rechtbank adviseerde de beklaagde wat extra discriminatoire ruimte te verschaffen dan de gemiddelde burger, "omdat hem dat beter leek". De bijdragen van Elian in de NRC herinner is me voornamelijk als vervelende pesterijtjes. Overigens ben ik het met van der Horst eens dat de "gag-order" van de kant van de Leidse universiteit een idiote reactie. Ik vraag me ook af, op straffe waarvan? Ontslag? Lijkt me lastig. Als blijkt dat beide heren zich aan dit verbod houden, doen ze dat, vermoed ik, vooral uit gemakzucht, en niet uit ontzag.

Greendutch
Greendutch6 dec. 2020 - 21:25

als er vrijheid van meningsuiting is dan is er vrijheid van meningsuiting, men kan echter wel stellen dat niet alleen de toon de muziek bepaald maar ook de context belangrijk is. misschien is het wel juist erg goed als zij zich uit kunnen spreken en misschien wordt het ook eens tijd voor een visie op wat wel en niet geoorloofd is en als dan antisemitische, anti rechtsstatelijke, antidemocratische uitspraken of vreemdelingenhaat gepredikt worden moet er ook tegen opgetreden worden

2 Reacties
mmx
mmx6 dec. 2020 - 22:36

Dus je wil alleen vrijheid van meningsuiting voor de mensen met de zelfde mening? Een afwijkende mening over immigratie politiek maakt je immers al een nazi en vreemdelingen hater.

Zandb
Zandb7 dec. 2020 - 11:13

mmx Een afwijkende mening over immigratiepolitiek, is niets meer dan een afwijkende mening en meningen mogen in Nederland gewoon afwijken. Ik weet niet waar u die onzin vandaan haalt, dat "afwijkende meningen over immigratiepolitiek" mensen per definitie tot nazi of vreemdelingenhater maken. Want, stel ik heb als zeer afwijkende mening betreffende de immigratiepolitiek, dat we iedereen zonder enige controle binnen moeten laten, dan ben ik dus nazi en een vreemdelingenhater? Ik zei al, "onzin".

Karingin
Karingin6 dec. 2020 - 20:32

Er was niemand die Cliteur de mond snoerde toen het "voorzichtig" ging over het toewerken naar deportatie van moslims. Degenen die hem nu een spreekverbod opleggen behoren tot zijn eigen kliek, en alleen op het gebied van eventuele antisemitische sentimenten op de uni. Kortom, je lult uit je nek

Poeha
Poeha6 dec. 2020 - 20:31

“ dr. Bastiaan Rijpkema. Ze genieten bij het grote publiek bekendheid als islambashers“ Ik vind dergelijke uitspraken niet wenselijk, zonder enig argument te geven. De heer rijpkema wil juist de democratie beschermen.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst6 dec. 2020 - 21:22

Rijpkema heeft in zijn proefschrift een aantal criteria ontwikkeld op grond waarvan je partijen kunt verbieden.

Hanvander Horst
Hanvander Horst6 dec. 2020 - 21:43

Dat van islambasher laat ik weghalen.

JaapBo
JaapBo6 dec. 2020 - 20:10

Volgens mij heb je gelijk Han. Als er uitspraken zijn van cliteur die wijzen op atisemitisme, waarom worde die dan niet in het openbaar bediscussieert? Waarom moet een commissie daar over beslissen? Wat trouwens ook erg hypocriet is van de Leidse Universiteit is dat Cliteur een duidelijke moslimhater is, maar dat daar geen haan naar kraait. Nu is hij in opspraak vanwege antisemitisme en is ineens de boot aan! Het is tekenend voor hoe geaccepteerd islamofobie in NL is.

1 Reactie
Autofiets
Autofiets7 dec. 2020 - 12:18

@JaapBo Als Cliteur zo'n overduidelijke moslimhater is, kost het je waarschijnlijk geen enkele moeite hier bewijs voor aan te voeren? Graag wel even onderscheid maken tussen inhoudelijke kritiek op een overtuiging/religie en het haten van aanhangers. Als er iets tekenend is, is het vooral hoe volslagen doorgeslagen 'we' zijn in het begraven van moeilijke discussies onder begrippen als 'racisme', 'islamofobie', 'marxisme' etc om maar te voorkomen dat we het over de inhoud moeten hebben.

Middenman
Middenman6 dec. 2020 - 19:27

Eindelijk! Een goed artikel van iemand die het hartgrondig oneens is met Cliteur maar hem niet tot zwijgen wil brengen. Dank Han van der Horst. Dit geeft me nog een beetje hoop dat niet heel links Nederland de academische vrijheid wil inperken.

5 Reacties
Karingin
Karingin6 dec. 2020 - 20:18

Tsss nou die cancelcultuur is minstens zo'n slechts dingetje hoor pipo. Oproepen tot ontslag, meldpunten instellen, hele trollenlegers afsturen op mensen met een slinkse mening, inclusief het publiceren van persoonlijke gegevens, en dan gezellig met z'n allen langs gaan... De meeste mensen aan beide kanten vinden dat allemaal veel te ver gaan, maar ga niet doen of het vanuit links zo erg is, terwijl het vanaf rechts vaak veeeeeeel verder gaat - recht op de man/vrouw af zelfs

OlavM
OlavM7 dec. 2020 - 1:16

@ Middenman: [Dit geeft me nog een beetje hoop dat niet heel links Nederland de academische vrijheid wil inperken] Laat die "hoop" maar, want het is domme lariekoek.

Norsemen
Norsemen7 dec. 2020 - 9:26

@Middenman Waarom verwarren mensen zoals jij toch altijd het vinden dat iemand achterlijke opvattingen heeft met het willen verbieden van die opvattingen. Je hoeft niet te antwoorden trouwens, want ik weet wel hoe dat komt.

o u wisbaar
o u wisbaar7 dec. 2020 - 10:48

Sterke inhoudelijke reactie weer Olav, lekker kort ook.

Zandb
Zandb7 dec. 2020 - 11:16

Middenman Misschien is het voor u handiger om te beweren, dat Han dus niet links, of in ieder geval niet GOED links is. Dan blijft uw onzinnige frame dat we bang moeten zijn dat "heel links de academische vrijheid wil inperken" fier overeind staan. Toch?

Eric Schliesser
Eric Schliesser6 dec. 2020 - 19:01

Wat is uw bewijs dat dr. Bastiaan Rijpkema...bekendheid als islambasher en conservatieve cultuurcriticus geniet? Zijn publicaties wijzen daar helemaal niet op. Bovendien, in tegenstelling tot Profs. Cliteur en Elian publiceert dr. Rijpkema op internationaal niveau, en staat hij onder collega academici van verschillende politieke pluimage bekend als een uitstekende en interessante wetenschapper. Het is wel erg makkelijk om, terwijl iemand zich niet kan verdedigen i.v.m. het spreekverbod dat u bekritiseert, hem zo in zijn reputatie te beschadigen en in de politieke hoek van zijn promotor te plaatsen. Het lijkt me dat u dr. Rijpkema excuses verontschuldigd bent.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst6 dec. 2020 - 23:03

Komt goed.

Bertus Buizer
Bertus Buizer6 dec. 2020 - 18:53

Volgens mij kan iemand als hoogleraar Paul Cliteur van de faculteit Rechtsgeleerdheid die zonder veel moeite een zetel in de Eerste Kamer heeft bemachtigd, heel goed voor zichzelf opkomen. Dat kunnen de mogelijke slachtoffers van de fascistoïde uitspraken en denkbeelden van de promovendus Thierry Baudet die hij aanhaakt niet of veel minder. De Universiteit van Leiden heeft er goed aan gedaan om Cliteur even het zwijgen op te leggen. Want zwijgen - maar dan als het niet moet, bijvoorbeeld bij antisemitische en racistische uitspraken van zijn voormalige pupil (nu zijn stroman) - is ook het wapen van Cliteur. Samen met de eveneens uitgesproken rechts georiënteerde hoogleraar Afshin Ellian is de faculteit Rechtsgeleerdheid er naar mijn indruk niet aantrekkelijker op geworden voor wie waarde hecht aan gelijke rechten voor iedereen. Laat het geen faculteit extreemrechtsgeleerdheid worden.

1 Reactie
Bertus Buizer
Bertus Buizer6 dec. 2020 - 18:55

'aanhaakt' = aanhangt

Bouwman2
Bouwman26 dec. 2020 - 18:49

Clevringa aanhalen is een dilemma belichten. Er kan zowel over antisemitisme als over de academisch vrijheid geoordeeld worden. In 1940 was Cleveringa zeer actueel, het ging om de verwijdering van - ik dacht- Meijer als hoogleraar aan de RUL. louter om het feit dat Meijer joods was. Dat is dus niet meer zo, joods zijn is niet lager pejoratief. gedt zelfs als aanbeveling. De discussie dfient dus meer over de academische vrijheidte gaan. . Binnen het recht is iedereen vrij om te zijn wie ie is en te zeggen was em goeddunkit, mitt binnen de Wet. Want uiteindelijk behoort de wet maatgevend ten conformerend te zijn. Ik vind Ellian en Cliiteur en Baudet onsympathieke mensen met opvattingen die ik nooit zou kunnen delen maar indien hen de vriiheid wordt ontnomen te getuigen van hun opvattingen dan zou ik dat sterk afkeuren. Ik zeg altijd: het zijn wel rotzakiken maar je blijft wel van ze af. Volgens mij geldt dat ook voor aanhangers van Therry Baudet. Hier bij Joop wordt dan niet gedaan, maar wordt Baudet quasi aan de schandpaal genageld. Dat keur ik dus niet goed. Ik ben het dus -uitzonderlijk -in grote lijnen wel eens met de tekst van Van der Horst.

3 Reacties
OlavM
OlavM7 dec. 2020 - 1:12

@ Bouwman: [In 1940 was Cleveringa zeer actueel, het ging om de verwijdering van – ik dacht- Meijer als hoogleraar aan de RUL] Dat betreft Eduard Maurits Meijers (meervoud dus :) ), die een grote voorbereidende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Bouwman2
Bouwman27 dec. 2020 - 8:23

Je moet OlavM meedoen aan die quizz van BnnVara, die met het opzoeken. Die van Astrid Joosten bedoel ik. Ik wil best een goed woordje voor je doen bij haar.

OlavM
OlavM8 dec. 2020 - 0:18

@ Bouwman: Een vroegere vriendin van mij heeft ooit aan die quiz meegedaan. Nee, zelf ik heb me nooit geroepen gevoeld mee te doen aan TV-quizzen. Zelfs niet Lingo. :) Dus laat dat goede woordje -waarvoor dank- maar zitten.

Albert_Bakker
Albert_Bakker6 dec. 2020 - 18:02

Inderdaad is de gang van zaken beschamend en grenst aan smaad. Kristalhelder dat. Maar wat mij dan toch intrigeerde is het gebruik van het woord kleinburgerij hier die dan zogenaamd wordt vertegenwoordigd door Ellian en Cliteur. Wie zijn dat ook maar weer de kleinburgers? Dat zijn de burgers die in de Socialistische Revolutie worden gezien als de te vertrappen minderheid tussen de omver te werpen bourgeoisie en de revolutionaire arbeidersklasse. Omdat beide, de bourgeoisie en de revolutionaire arbeiders een tamelijk imaginaire wereld betrekken is het misschien te begrijpen dat het vijandbeeld wat is bijgesteld. Het betreft nu iedereen die werkt voor zijn geld.

2 Reacties
Karingin
Karingin6 dec. 2020 - 20:10

Ik werk voor mijn geld, maar dat gajes vertegenwoordigt mij echt niet

Albert_Bakker
Albert_Bakker7 dec. 2020 - 9:31

Da's mooi Karingin, goed voor jou! Maar goed, als kleinburger doet je mening er verder niet toe.

Hansie3
Hansie36 dec. 2020 - 17:54

Goed stukje in het Parool hierover: https://www.parool.nl/columns-opinie/hysterische-correctheid-cliteur-veroordeeld-tot-brandstapel~b76631b3/ Citaat: "Woke culture Waarom vind ik deze actualiteiten zo belangrijk? Omdat dit incident voor mij weer de macht van de hysterische politieke correctheid – die men ook wel woke culture is gaan noemen – aan het licht brengt. Mij is het in deze casus vooral ook te doen om het algemene goed van de Universiteit. De Universiteit als idee, welteverstaan. Want de Universiteit staat voor waarheidsvinding. Waarheidsvinding op het gebied van de menselijke aangelegenheden kan echter alleen gedijen waar de vrijheid bestaat om verschillende, tegengestelde en vooral ook gevoelige zienswijzen te laten botsen. Want de wrijving daarvan brengt ons tot meer genuanceerde, diepere en dus veranderende inzichten. Wat wij dus vooral niet moeten willen is dat welmenende politieke correctheidsridders het vrije publieke debat smoren vanuit een inclusie-ideaal ten aanzien van allerhande minderheden – waaronder de lhbtq-gemeenschap en de moslims – en het beschermen van hun gevoeligheden. Uit Plato’s dialogen kunnen we namelijk al opmaken dat debatten over belangrijke onderwerpen gepaard gaan met hevige emoties. Er kleven nu eenmaal gevoelens aan belangrijke onderwerpen, juist omdat ze zo belangrijk zijn. Daarom kunnen onze persoonlijke opvattingen zich ook slechts verder ontwikkelen als we geconfronteerd worden met andere visies die ons eerst vaak steken. Vandaar dat ik ervoor pleit dat allerhande prenten en cartoons getoond moeten kunnen worden. En dat alle onderwerpen, waaronder ook dat van God – anders dan de partij Denk meent – in een volwassen cultuur bekritiseerd en besproken moeten kunnen worden. Indien men het niet eens is met een prent of met kritiek, dan dient men de eigen argumenten, zienswijze en prenten daartegenover te stellen."

1 Reactie
mmx
mmx6 dec. 2020 - 22:14

De reden dat moslims er moeite mee hebben bepaalt ook direct dat heel die kritiek en discussie niet mogelijk is. Je probeert de discussie aan te gaan over de basis principes uit de koran. In religieus geleide moslim landen staat hier dan ook vrijwel altijd een zware en/of doodstraf op.

Hakkepuf
Hakkepuf6 dec. 2020 - 17:52

'Never waiste a good crisis' is hier ook het adagium. Nu het bij FVD hommeles is, zijn er verschillende hoogleraren en onderknuppels die gelijk van de situatie gebruik willen maken om onwelgevallige meningen uit de Universiteit te gooien. Te beginnen door ze tijdens het slachten de mond te snoeren. Ze mogen zich niet verdedigen en wanneer ze dat wel doen, dan worden ze geloosd. Zo kennen we de Marxisten weer.

2 Reacties
Karingin
Karingin6 dec. 2020 - 20:07

Die marxisten op de Leidse uni bedoel je...? Ik geloof niet dat je 't helemaal begrepen hebt

LaBou
LaBou 7 dec. 2020 - 7:24

Oh, ik denk dat hij het heel goed begrepen heeft. "Never waiste a good crisi", hij zegt het zelf al.

fcr
fcr6 dec. 2020 - 17:31

Dit zijn goede argumenten. Er blijft alleen een vraag over de kwaliteit van Cliteur als intellectueel en wetenschapper als hij in zijn publicaties (zoals "Cultuurmarxisme en de drie anti-democratische ideologieën van onze tijd") internettrollen als Milo Yiannopolous als zijn academische referenties citeert. En deze vraag staat los van zijn politieke ideologie.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland6 dec. 2020 - 17:25

Nee dat zijn ze niet. Het zijn racisten die het volk willen ophitsen

2 Reacties
Mr Ed
Mr Ed7 dec. 2020 - 7:21

Ik denk dat Ellian meer zinnigs te zeggen heeft over bepaalde vormen van de islam dan u, gezien zijn achtergrond. Maar u heeft vast goede argumenten om hem een racist te noemen.

Albert_Bakker
Albert_Bakker7 dec. 2020 - 9:26

Het is niet alleen Ellian. Ik ken wel meer atheïstische Iraniërs van herkomst die zinnige dingen over islam hebben te zeggen. En daar hebben ze behalve het grootste gelijk van de wereld in ook alle recht toe. Die hebben over het algemeen, ongeacht hun politieke voorkeur, ook weinig boodschap aan en nog veel minder geduld met slappe, onderdanige toegeeflijkheid van wie dan ook ten aanzien van islamitische dwingelandij.

Rutger Groot
Rutger Groot6 dec. 2020 - 17:04

Ja het debat hierover blijft moeilijk voor de hoogleraren van de Leidse universiteit, getuige de treurige vooringenomen Tweet van hoogleraar Lieke Smits aan de rector magnificus waarin zij in feite oproept om Cliteur de mond te snoeren. https://twitter.com/Lieke_A_S/status/1332623588449513475

5 Reacties
michellekepen
michellekepen7 dec. 2020 - 1:47

Rutger Groot, Het is niet alleen deze hoogleraar Lieke Smits die via Twitter een 'debat' (op z'n Leids) lijkt te zijn gestart om iemand te cancelen, het is nota bene de rector magnificus Carel Stolker die hier op Twitter nog verder op in gaat ook: "@Carel Stolker Nov 28 Zeker, Lieke, het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FvD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur. Antisemitisme en racisme, en ook het daarvan niet-afstand nemen, zijn totaal maar dan ook totaal onaanvaardbaar. Wordt snel vervolgd" Daarnaast lijkt ook professor Leo Lucassen aan het (via Twitter) pogen tot cancelen te zijn geslagen, getuige: "Twitter, Nov28, @LeoLucassen, Leo Lucassen: Verzoek aan iedereen om @VizierOpLInks te rapporteren wegens grove intimidatie en privacyschending (zie vorige Tweet)" Was Leiden niet die universiteit waar ooit de hetze tegen Wouter Buikhuisen werd gevoerd? Je zou zeggen, met zo'n historie zou enige prudentie wel op z'n plaats zijn...

Satya
Satya7 dec. 2020 - 8:58

Michel neemt het op voor iemand die leraren intimideert om meningen. Om zelf over cancel culture te spreken. Idiots are taking over.

michellekepen
michellekepen7 dec. 2020 - 13:07

Satya, Apart dat je iemand die feitelijkheden vermeldt, wegzet als leraren-intimidatie en cancel-culture. Je 'betoog' zou aan kracht winnen, wanneer je concreet zou kunnen maken waar VOL feitelijke onjuistheden zou verspreiden. Waar de plank misgeslagen wordt. Ik zie dat er weliswaar veelvuldig geschermd wordt met laster en smaad. Maar vreemd genoeg is er (althans, bij mijn weten) tot nu geen aangifte gedaan. Wat dit gescherm in een vreemd daglicht stelt. Een hetzerig daglicht. Je zou zelfs kunnen gaan vermoeden dat sommige partijen het niet zo op hebben met feiten. En alleen daarom, pogingen ondernemen om te cancelen en deplatformen. Kennelijk is het zo dat wanneer je feitelijke info niet kan weerleggen, sommigen de verleiding niet kunnen weerstaan, om zich op de boodschapper te richten. (de enige misser die ik zo gauw kan vinden, betreft de aantijging dat de recente hoofden-bekladding in Amsterdam in scene zou zijn gezet: volgens mij ontbreekt hier namelijk (vooralsnog) elk bewijs voor. Maar wannneer er andere feitelijke onjuistheden verspreid worden, zou ik graag concrete voorbeelden willen zien)

Satya
Satya7 dec. 2020 - 14:44

Michel Leraren die meningen geven bij hun werkgever aangeven is exact wat cancelculture is. Wat begrijp je daar niet aan? Waarom reageer jij hier anoniem?

michellekepen
michellekepen7 dec. 2020 - 20:44

Satya, "is exact wat cancelculture is". Volgens wiki is cancelen het fenomeen waarbij mensen worden geboycot omdat die zich sociaal verregaand ongewenst zouden hebben gedragen of geuit. Volgens mij worden er geen leraren gecanceld (die sowieso maar een zeer klein deel van de 'doelwitten' zijn), maar worden feitelijkheden naar buiten gebracht. Meningen zijn natuurlijk prima, i.t.t. wat jij suggereert. Maar wanneer meningen extreem of zelfs extremistisch zijn + publiekelijk geuit, wat is er dan op tegen deze onder de loup te nemen? En (verder) te openbaren? Sterker nog, het lijkt me voor een serieuze journalist of 'onderzoeker' eerder een soort plicht. Of het nu door MSN genegeeerde (verzwegen?) Twitter-berichten van 10 jaar geleden betreft. Of bij (jongeren)afdelingen van pp verpreide berichten. Waarom ik hier anoniem reageer? Triest genoeg mede omdat ik niet zit te wachten op 'Duyvendakjes' die bij mij thuis op bezoek komen :) (daarom dat ik het 'Jetten-bezoek', alhoewel netjs verlopen, ook niet okay vond)