Joop

Het laffe nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag

  •  
02-04-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
495 keer bekeken
  •  
50922525423_fe66102892_k

© cc-foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Toneelstuk over waarheidsvinding en geheugenhandicaps toont schokkende dominantie van macht boven integriteit aan
Het debat over de Omzigt-affaire in de Tweede Kamer moet voor iedere kiezer ontluisterend zijn geweest. Een debat dat veel gelijkenissen vertoonde met de behandeling van een ordinaire strafzaak. Waarin verdachten en getuigen worden gehoord en de rol van getuigen en verdachten nogal eens door elkaar liepen.
Geen fraai schouwspel om te zien. Omdat al binnen een half uur duidelijk was dat het niet zou lukken om achter de waarheid te kunnen komen. Vanwege een uitgekiend slim strategisch gevoerde verdediging van de hoofdverdachte. Die gebruik kon maken van voorbewerkte getuigen uit eigen gelederen. Maar ook uit getuigen van partijen die intensief met hem hebben samengewerkt.
Het vinden van de hoofdschuldige aan de Omtzigt-affaire werd gaandeweg de strafzaak dan ook steeds meer door D66 en CDA ondergeschikt gemaakt aan het vinden van een juiste oplossing voor na deze strafzaak. Het herstel van vertrouwen.
Waardoor de strafzaak al snel veranderde in een ‘mediation’ traject. Waarin een strafmaatregel kon worden vervangen door een stevige waarschuwing. Een motie van afkeuring! Een passend einde bij dit vanuit rechtsstatelijk oogpunt bizar toneelstukje. Waarin het CDA en D66 te laf waren om de hoofdverdachte in de Omtzigt-affaire direct naar huis te sturen. Om daarmee de VVD als grootste partij bij de laatste verkiezingen alsnog de kans te gunnen een verantwoorde doorstart te kunnen laten maken. Met een nieuwe partijleider. Die wel in staat is om geschaad vertrouwen snel te doen herstellen. In een nog steeds ernstige crisistijd.
D66 heeft duidelijk gemaakt wat onder nieuw leiderschap moet worden verstaan. In een achterkamertje met het zo beledigde CDA snel een dealtje sluiten om de hoofdverdachte niet zelf op straat te hoeven zetten. Dat getuigt van laf nieuw leiderschap van D66. Oude wijn in nieuwe zakken!
Maar het debat toonde ook het gebrek aan van goed leiderschap bij het CDA. Als partij zo gepiepeld worden door de Omtzigt-affaire en dan evenals D66 te laf zijn om Teflon Mark zelf naar huis te sturen, geeft blijk als partij stuurloos te zijn.
Voor de rechtsstaat was dit een uiterst donkere dag. Zeker toen de hoofdverdachte de breed gedragen motie van afkeuring naast zich neerlegde en direct meldde gewoon door te gaan.
Gelukkig waren er ook lichtpuntjes waar te nemen. De bijdragen van sommige nieuwe partijen in de Tweede Kamer. Met scherpe en duidelijke vragen aan de hoofdverdachte en de getuigen, toonden zij aan dat het hebben van veel verschillende politieke partijen in het parlement, niet altijd nadelig hoeft te werken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

Li4
Li43 apr. 2021 - 18:13

Het 'nieuwe leiderschap' van D66 met ondersteuning van het CDA is gewoon een staaltje machtspolitiek. Je daagt je grootste opponent in de ring, je laat hem door 16 partijen helemaal murf beuken en als die onder ligt dan hou je hem nog net in leven. Daarna ga je de onderhandelingen met hem aan voor het vormen van een nieuw kabinet. En je staat hem dan toe om weer eens beetje adem te gaan halen. Intussen vergun je hem om zijn naam aan een nieuw te vormen kabinet te verlenen maar in ruil daarvoor eis je van hem dat hij alle kroonjuwelen van dat nieuwe kabinet aan jou overdraagt, op straffe van complete uitsluiting en publiekelijke afwijzing en definitieve uitsluiting uit de Nederlandse politiek. Ik vind dit een uiterst laffe daad verpakt in een mooie christelijke verwijzing naar Pasen met die uitspraak over Rutte die aangeland is op de 'Via del la Rosa' . Ik ben helemaal geen vriend van Rutte want ik ben al mijn hele leven socialist maar zowel D66 als het CDA bedrijven hier machtspolitiek die stamt uit de stinkende spelonken van hen die alleen maar uit zijn op het allerslechtste wat Macht in zich heeft: het onschadelijk maken en overheersen van je tegenstander. In wezen doen D66 en CDA niets anders dan wat Rutte uit wilde halen met Omtzigt.

Pater
Pater3 apr. 2021 - 14:26

Onzin om Kaag laf te noemen. Sluitende argumentatie van Kaag: het ging nu om de rol van Rutte als fractievoorzitter. Of D66 Rutte alsnog als nieuwe premier zal aanvaarden is nog niet duidelijk, en het ligt voor de hand dat Kaag deelname van PvdA en GL aan de nieuwe regering als wisselgeld zal eisen.

berend6
berend63 apr. 2021 - 14:23

Een prima stuk.

The Apple
The Apple3 apr. 2021 - 10:06

Gert-Jan Segers heeft nu het goede voorbeeld gegeven en het zou me niet verbazen als het CDA op de voet volgt.

gimli55
gimli553 apr. 2021 - 8:20

Bedankt Antonie, Mij viel het hoge niveau en de scherpte van de nieuwe partijen ook op. Hun bijdragen waren een positieve klank in een verder goed geregiseerde operatie om Rutte en het neoliberalisme te beschermen. De komende tijd gaan de media los op alternatieven, en vooral een discussie over de poppetjes. Geen inhoudelijk debat over een wijziging van richting of bewijs van meer openheid. Het verbale geweld van mooie beloftes over nieuwe politiek, wordt door de feiten de nek om gedraaid. Neoliberaal blijft neoliberaal, het blijft over poppetjes gaan en niet over inhoud. Liegen en bedriegen moet en zelfs zo duidelijk dat het stuitend wordt. Glas, plas en was principe blijft leidend en de burger lijdt in het huidige systeem. De verdeel en heers techniek van Rutte heeft tot gevolg dat net als de PvdA in 2016, D'66 en het CDA zetels gaan verliezen in de volgende verkiezingen. De wurggreep is vakkundig gezet en Omtzigt ligt onder de bus. De afgelopen verkiezingen ging over de poppetjes en dat zal voortgezet worden, om de aandacht van de abominabele inhoud af te wenden. Kijk je naar de resultaten van Rutte 1 tm 3 is het miserabel gesteld met de maatschappelijk relevante ondersteuning bij de zorg, het onderwijs, veiligheid, de woningbouw, de infra struktuur en de noodzakelijke instituten. Dat had het onderwerp van de verkiezingen moeten zijn, maar de media hebben van harte meegeholpen om dat onder het tapijt te vegen. Het ging hoofdzakelijk over Covid en de komst van de grootste crisis erna. En dat we een ramp te wachten staan, als Rutte dan geen premier is. Neoliberalisme is corrupt, asociaal, afbraak en lijdt aan chronisch geheugenverlies.

Paul Spijkers
Paul Spijkers2 apr. 2021 - 23:50

Iedereen weet de waarheid toch? Die functionarissen notuleerden. Welke strafzaak heb je het in godsnaam over? Ik vind zelf ook dat als D66 oppositie tegen de VVD had willen voeren, ze de motie van wantrouwen had moeten steunen. Niet omdat Rutte nu zo fout deed, maar omdat de VVD slecht is voor het land, en dus wat schade aan de VVD een goede zaak is. Het probleem is niet achterkamertjes. Die zijn er altijd, dat is politiek. Het probleem is dat D66 wil regeren, en dus haar eigen interesse volgt door NIET gemeen te spelen, terwijl gemeen spelen gezien de staat van het land wel verantwoord is.

chwiedijk
chwiedijk2 apr. 2021 - 18:44

Kaag wordt een plaag.

Molly Veenstra
Molly Veenstra2 apr. 2021 - 17:44

Antonie Kerstholt is jurist en benadert de kwestie als een strafzaak. Stel nou Antonie, je zou een aanklacht moeten formuleren, hoe luidt dan die aanklacht? Rutte heeft gelogen? 'Nee', zegt Rutte, 'ik kon mij de details niet precies herinneren'. Daarbij heeft Rutte twee getuigen die zich ook niet precies konden herinneren dat ze het over Omtzigt hadden gehad. Je kunt ook een andere aanklacht indienen, namelijk; Rutte heeft geprobeerd Omtzigt op een zijspoor te zetten. Toch een beetje raar om een ministerschap een 'zijspoor' te noemen. Bovendien moet Omtzigt dat ook nog eens zelf willen, je kunt hem tenslotte niet dwingen om minister te worden. Het bewijs is mager, de aanklager staat zwak. Bovendien is dit uiteindelijk geen strafzaak, maar een politiek spel. Als de motie van Wilders was aangenomen was hij, ondanks zichzelf, de held van de dag geweest. Op Wilders zelf na, is er eigenlijk niemand die dat wil. Daarna was er een andere premier gekomen. Wie zou dat klusje willen opknappen? Vervanger van een demissionair premier voor een paar maanden? Voor CDA en D66 is het aantrekkelijker Rutte nog een poosje te laten bungelen. Na de formatie wil Kaag dolgraag premier worden en haar kansen zijn op deze manier veel groter dan door de VVD op de kast te jagen met steun aan een motie van wantrouwen.

Ivan61
Ivan612 apr. 2021 - 16:50

Kaag meent dat zij Rutte op zijn knieen gaat krijgen. Blijf dromen mevrouw. Zij had een kans om hem weg te krijgen en dat heeft zij bewust niet gedaan. Hypocriet en zinloos eigenlijk. Rutte is te slim en te behendig en zij moest met Wilders meegaan. Onze Mark laat zich niet op deze manier onder curatele plaatsen, hij heeft niet voor niks 4 verkiezingen gewonnen. Mevrouw Kaag overtuigt mij niet als machtspolitica. En een regering vormen gaat ook niet lukken. Rutte gaat bijkomen en wordt weer onze MP dankzij Kaag.

1 Reactie
Willem24
Willem242 apr. 2021 - 18:06

Wat u schetst zou zo maar eens uit kunnen gaan komen. Kaag had het beter moeten spelen. haar collega heeft immers een blunder begaan, en dat moest worden hersteld. maar Kaag gaf geen krimp en gaat vol op Rutte terwijl deze Ollongren uit de wind probeert te houden. Kaag speelt te snel zogenaamd haar tactisch machtspolitiek spelletje, uitsluitend door Rutte te beschadigen bedoeld om zichzelf in een sterkere positie te manoeuvreren. Ze was bang met D66 in een kabinet te komen zonder sterke extra links partij erbij. VVD was eenvoudigweg te sterk in de onderhandelingspositie. D66 zou dan een tweede PvdA kunnen worden. Dan maar deze weg en alles aanpakken om de positie van Rutte te verzwakken uitsluitend om straks sterker te kunnen onderhandelen. Alleen misrekent ze zich met Rutte en de VVD. Op de korte termijn haalt ze hier wat credits binnen. Had ze het niet op die tactisch vileine manier gespeeld dan zou haar dat op termijn meer voordeel en aanzien hebben opgeleverd. Zij is nu degene die nu het meest op betrouwbaarheid en MP-waardigheid heeft ingeleverd.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde2 apr. 2021 - 15:16

Ik geloof dat de schrijver niet begrijpt dat de opzet van Kaag was om niet alleen de geloofwaardigheid van Rutte onderuit te schoppen maar tevens bedoeld is als uitweg uit de misère. Zij positioneert zich als het alternatief voor de megalomane Rutte zonder de realiteit uit het oog te verliezen dat er zonder VVD geen coalitie mogelijk is. Wederom betrap ik de schrijver op een ietwat wereldvreemde of naïeve kijk op de gang van zaken op het Binnenhof.

3 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19472 apr. 2021 - 19:18

Inderdaad. We mogen toch aannemen dat Rutte met de verkenners sprak in zijn hoedanigheid van fractievoorzitter en niet van premier. Dus een motie van wantrouwen steunen had het onmiddellijk einde van Rutte's demissionair kabinet betekend. Dat is me nog eens een crisis. Nu hebben ze Rutte's handelen in deze affaire afgekeurd, wat overigens een niemendalletje is vergeleken met die van de toeslagen. En dat heeft grote consequenties voor de formatie en voor Rutte's kansen. Ik denk dat Wilders gelijk heeft: Rutte is politiek onthoofd.

Han Krijgsman
Han Krijgsman3 apr. 2021 - 6:46

De heer Kerstholt is er waarschijnlijk nog 1 van de oude stempel vwb oorlogvoering waarbij het als toppunt van dapperheid wordt beschouwd als 2 legers blind op elkaar afstormen en een strategische benadering via omtrekkende bewegingen als lafheid wordt betiteld. Hiernaast valt er ook een duidelijke structuur te ontdekken in de aanvallen op D66 van VVD aanhangers nu het leiderschap van de VVD volkomen heeft gefaald en er dreigt te gebeuren waar ze zo bang voor waren, nl. een vrouwelijke premier met meer sympathie voor links dan voor ultra-rechts.

Mereltje2
Mereltje23 apr. 2021 - 10:17

Omdat je waarschijnlijk gelijk hebt... Kaag is een diplomatiek geprogrammeerde vrouw. Wat zij gedaan heeft is geen angst, maar strategie..

Mokker
Mokker2 apr. 2021 - 15:09

Kaag heeft behoorlijk slim van de situatie gebruik gemaakt en haar onderhandelingspositie verbeterd ten opzichte van de VVD. Als het velletje van Ollongren dan ook nog met opzet zou zijn getoond (zullen we nooit te horen krijgen), dan is ze wel erg doortrapt bezig.

The Apple
The Apple2 apr. 2021 - 14:47

Wie zal er nog met Rutte in zee willen gaan? Toen de Titanic een ijsberg raakte sloeg hij in een paar seconden lek. Het duurde nog uren voor hij werkelijk zonk. Dat is het beeld van de ramp die zich aan het voltrekken is voor Rutte EN de VVD. Geen idee of het gaat om oude of om nieuwe politiek, maar het was wel machtspolitiek van de bovenste plank van Sigrid Kaag, die verder keek dan haar neus lang is, Of haar opzet slaagt zullen we zien tijdens de komende formatie. Het zou me niets verbazen als het toch nog uitdraait op nieuwe verkiezingen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 apr. 2021 - 19:51

En wat dan, wat als haar opzet slaagt? Dan gaat ze gewoon met de VVD in zee en blijft alles hetzelfde.

Sonic2
Sonic22 apr. 2021 - 13:55

Kaag heeft volgens mij zinnige dingen gedaan. Ze heeft duidelijk haar verontwaardiging uitgesproken over Rutte. Ze heeft het debat behandeld zoals een debat behoort. Eerst een debat en je laten overtuigen of niet overtuigen. En daarna de motie. Waarbij Kaag de afweging heeft gemaakt wat voor D66 het gevolg is van Rutte naar huis sturen. Hoe langer deze dag duurt, hoe meer ik er van overtuigd ben geraakt dat Kaag en Hoekstra de verkeerde keuze hebben gemaakt overigens. Rutte gaat de kaart Corona, chaos, economische crisis trekken. En de kaart van nog meer vertraging. En hij zal zeggen dat hij in 2017 of 2018 onder dezelfde omstandigheden was opgestapt en dat hij dat nu echt niet kan doen. Over 11 dagen praten we weer over Corona versoepelingen of juist niet. En dat voelt Rutte ook wel aan. En over 5 dagen zal er wel weer nieuwe rel zijn. En omdat de hele 2e kamer dan boos is. En er een nieuwe rel is. Het begrip boosheid is aan inflatie onderhevig. Kaag en Hoekstra hebben het momentum laten verlopen. En hoe verder ik in dit betoog zit en hoe meer ik daar van overtuigd raak.

4 Reacties
Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 14:46

Ze hebben Omtzigt niet uit kunnen schakelen en die is zand in de motor van het rechtse motorblok wat zo voor de hand lag. Hij laat zich niet wegpromoveren en ik hoop dat hij snel herstelt. Omtzigt in de kamer of fractievoorzitter zal een enorme splijtzwam worden. En ze hebben hem nu zo geschoffeerd en zulke vieze oude politiek bedreven dat dit niet meer te lijmen is. Kaag, Segers, Ollongren, Hoekstra, Rutte, Jorritsma. Ze moeten zich diep schamen. (wat mensen zonder enig moreel kompas overigens vreemd is).

MG1968
MG19682 apr. 2021 - 15:24

Het momentum laten voorlopen om hem weg te kunnen sturen als regeringsleider terwijl zijn functioneren als partijleider onderdeel van het debat was? Vertel een sonic hoe bedien je je van verrotte politiek als je iemand een terecht verwijt kunt maken op functie a maar dat doet op functie b. En daarbij dan ook nog eens gebruikmakend van dezelfde gedrag als je de ander verwijt. Als Rutte niet gaat over de positie van Omtzigt (daar gaat hij en cda over) gaat de kamer ook niet over de positie van Rutte binnen de vvd. Ik denk dat de boodschap van cda en D66 duidelijk was en Spijkerhard. Degene die de motie van wantrouwen steunden misbruikten dit debat om ouwe rekeningen te vereffenen. Hoe logisch die aanvechting ook is (ook ik zie hem liever het wachtgeld ingeduwd) het is niet de weg om te volgen. Zeker niet in een debat waar iedereen roept dat ‘daar de verkenners niet over gaan’. De kamer gaat niet over het kamerlid Rutte of het leiderschap van de vvd. Nieuwe politieke stijl riep iedereen. Ik zag die vooral bij D66 nu. Niets momentum laten voorlopen. Maar gedaan waar je voor staat. Niet met de mond vol van zuiverheid in de politieke cultuur maar daden.

Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 18:33

Kan je dat nog met droge ogen beweren MG? Er wordt door een MP een spelletje gespeeld met een integer kamerlid zonder dat kamerlid daarvan op de hoogte te stellen. Daar liegt de MP over en probeert dat weer te verhullen met de leugen dat hij zich niet kan herinneren zoals hij zich al zoveel niet kon en wilde herinneren. In de verkenningsfase heeft hij het al over een integer kamerlid gehad terwijl zoiets daar helemaal niet thuis hoort. Iedereen in de kamer hoort de man liegen en weet dat de man altijd liegt als het politiek moeilijk voor hem wordt. Dan is maar 1 juiste motie op zijn plaats en dat is de motie van wantrouwen. Een motie van afkeuring is niets anders dan een foei nooit meer hoor motie. Daar zitten geen consequenties aan. Behalve als mevrouw Kaag denkt dat ze er een betere onderhandelingspositie door krijgt. Dat ze meer kan binnenhalen. Dan gebruikt ze dus de totale minachting van Rutte voor de Nederlandse rechtstaat en het Nederlandse volk voor haar partijbelang. Dat is cynische machtspolitiek van de bovenste plank en een voortzetting van 10 jaar Rutte politiek. Niets nieuw leiderschap.

Sonic2
Sonic22 apr. 2021 - 19:19

@ Zapata Omtzigt is helemaal geen enorme splijtzwam. De gevestigde macht reageert( en Rutte al helemaal) totaal paranoide en volkomen hysterisch op Omtzigt. Omtzigt is eigenwijs, assertief. Hij durft de vragen te stellen die niemand durft te stellen. Hij kan streng en hard zijn, maar is voor de rest een loyale CDA'er. Hij is al eindeloos op een onverkiesbare plek gezet en dat deert hem niet. Omtzigt is eigenwijs en dwars, maar niet een politieke vandaal of rebel. @ MG 1968 Kaag denkt dat Rutte een type is die werkelijk zijn eigen conclusies trekt. Rutte is geen Trump/Baudet of Wilders die aanhangers opjut om Binnenhof of Capitool te bestormen. Hij is niet iemand die verkiezingsfraude roept. Hij is wel iemand van de geitenpaadjes. En hij is machtbelust. Kaag en Hoekstra hadden hem politiek gisteren de nek moeten omdraaien. Meteen weg. Rutte is de meest belangrijke minister , maar dan had hij maar een paar maanden vervangen moeten worden. Voor de rest kan de VVD ook niets zonder andere partijen. Die hadden echt wel een ander iemand naar voren geschoven. Wat Kaag en Hoekstra hebben gedaan eigenlijk is Rutte de komende dagen geitenpaadjes aanbieden. Rutte zal alles uit zijn trukendoos halen. De pandemie, de economische crisis en zijn 1,9 miljoen stemmen. Wilt u naast een gezondheid, economische ook een politieke crisis? Elke dag dat Rutte er nu nog zit zal hij trachten de macht op wat voor manier dan ook te behouden. Over een paar weken is het sentiment gekeerd naar Rutte de sterke leider die Corona verslaat, want de curve zal de komende weken gaan dalen. Dan geven Kaag en Hoekstra hem de kans om de economie de komende jaren op orde te krijgen. De VVD kiezer kan hem dan in 2025 weer belonen. Bij Rutte moet je de deur dicht houden en niet op een kiertje doen. En zeker niet verwachten zoals Kaag dat hij uit zichzelf weg gaat.

RaymondenJoop
RaymondenJoop2 apr. 2021 - 13:48

Dat men Kaag nu als winnaar ziet is kolder. Dezelfde Kaag die Ollongren verdedigde in debatten en die nu einsde geëmotioneerd te zien. Ze (Ollongren) al zal best wel aangeslagen zijn geweest, maar vooral door zelfmedelijden. Bottomline zijn Ollengren, Rutte en Jorritsma allemaal erg intelligente mensen met een zeer specifiek geheugengebrek. En Kaag die is er blij mee, die kan ondanks een kleiner mandaat dan de VVD een grote rol opeisen in een nieuw kabinet. Een kabinet waarin ook bijv een partij als GL een boterberg op het hoofd zal hebben. Missie Ollongren is toch nog goed afgelopen

Greendutch
Greendutch2 apr. 2021 - 13:40

Veel respect voor mw. Kaag die diverse keren initiatief nam, ideeën poneerde en in heldere taal uitleg gaf, voor iedereen verstaanbaar. zij is immers diplomaat. Hoewel Kerstholt mogelijk liever een totale instorting had gezien hebben zowel D'66 als CDA laten weten dat zij straks verder moeten met Rutte en moeten dus ook een werkbare situatie creëren/laten bestaan maar dit gaat zeker nog -binnens'achter'kamers- een of meerdere staartjes krijgen. **** de VVD moet wel een waardeloze partij zijn met heel veel waardeloze mensen en achterban als daar niemand te vinden is die de rol van Rutte kan overnemen. *Silvana Simons heeft goede oren en een aandachtige geest. mogelijk is Kersthold meer gecharmeerd van de ontzettend brede mond van de boerenpartijaanvoerster waar elke keer dat ze sprak het venijn en de wil om te bekvechten vanaf spoot

1 Reactie
Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 14:52

dit gaat zeker nog -binnens’achter’kamers- een of meerdere staartjes krijgen. Ah dat is dus die nieuwe politiek en nieuw leiderschap.

Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 13:11

Lichtpuntje kan zijn dat Omtzigt gewoon lid van de fractie van het CDA blijft en de regering blijft controleren. Dan hebben ze een groter probleem dan de hele oppositie bij elkaar. Dan heeft het CDA een enorm probleem want de verhouding Omtzigt CDA is nu werkelijk echt op een dieptepunt. Maar ze kunnen hem niet ontslaan. vandaar de fluistercampagne en kwaadsprekerij.

EenMening
EenMening2 apr. 2021 - 13:09

s Kaag de nieuwe Thatcher? The Dutch Iron Lady? Maar voor haar bestaat er toch wel zoiets als de maatschappij?

1 Reactie
Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 14:50

Nou nee, voor haar zijn de internationale handelsbetrekkingen veel belangrijker dan de tribale verbanden die men maatschappij noemt. Ja Kaag is de Nederlandse Thatcher. Ze articuleert hetzelfde, heeft ook een beetje dezelfde uitstraling als de Iron lady, hetzelfde geaffecteerde toontje, dezelfde sociaal economische ideeën.

Norsemen
Norsemen2 apr. 2021 - 13:04

"Het vinden van de hoofdschuldige aan de Omtzigt-affaire werd gaandeweg de strafzaak dan ook steeds meer door D66 en CDA ondergeschikt gemaakt aan het vinden van een juiste oplossing voor na deze strafzaak. Het herstel van vertrouwen" En gelukkig maar.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 apr. 2021 - 12:36

Voor dit debat vond ik Kaag al een windbuil, ik weet nog steeds niet waarom die partij is opgericht, van Mierloo kon ik niet uitstaan, dat neemt niet weg dat ze in het verleden goede bestuurders hebben geleverd, daar reken ik Kaag niet toe, ik zou niet weten wat ze 4 jaar heeft uitgespookt, om met Rachel Maddow te spreken, watch what they do, not what they say, zelfde geldt voor Omtzigt, maar ja beeldwerking he.

MG1968
MG19682 apr. 2021 - 12:29

"Dat getuigt van laf nieuw leiderschap van D66. Oude wijn in nieuwe zakken!" Wat mij opvalt is dat nogal wat mensen oude rekeningen willen vereffenen op gronden die met die oude rekeningen nou net niets van doen hebben. En dát best Antonie is juist één van de uitingen van de machtspolitiek die oude politiek. Dat zag je gisteren ook gebeuren. Nogal wat partijen waren blij met het vinden van de stok waarmee geslagen kon worden. Want het resultaat stond voorop. Rutte moet weg. Als dat op oneigenlijke gronden moet, dan moet dat dan maar.... Juist dat niet doen. En de zaken zuiver schonen. Dat is teken van nieuw leiderschap. Wat jij vraagt is dezelfde mindset maar dan uitgevoerd door een ander persoon. Want dat vind je nieuw. Pfff.... "De bijdragen van sommige nieuwe partijen in de Tweede Kamer." Wat mij betreft vielen er een paar direct door de mand. De motie van wantrouwen zou namelijk een uitspraak doen over het functioneren van Rutte als MP. Een hoedanigheid waarin ze hem anders dan als burger niet in zijn tegengekomen. Wel als fractieleider. En ja daar past afkeuring. Maar net zoals rutte niet gaat over omtzigt en het cda gaat volt niet over het leiderschap van de vvd. Die hele motie van wantrouwen deed wat mij betreft inhoudelijk precies waar al die partijen Rutte verweten. Minus de leugens dan, alhoewel je pragmatisch hetzelfde instrument hanteren wat je de anderen verwijt wat mij betreft ook te typeren is als leugenachtig. Dan was immers de methode niet het probleem maar de uitkomst.

1 Reactie
MG1968
MG19682 apr. 2021 - 12:31

*zuiver houden

Wappie Kappie
Wappie Kappie2 apr. 2021 - 12:00

De demissionaire regeringspartijen houden Rutte in zijn zetel. Waarom? Omdat de huidige coalitie, die er niet meer zou moeten zijn maar nog wel functioneert, dan kapot gaat. Het is een aanloopje naar een hele langdurige coalitievorming. Ondertussen heeft het demissionaire kabinet zichzelf de ingrediënten gegeven om gewoon door te reageren. En met een beetje geluk (vanuit de positie van Rutte, Kaag en Hoekstra) kunnen ze daarna op dezelfde voet verder. Kaag is een diplomate. Dat zag je gisteren. In kalme en ingetogen bewoording trok ze haar handen van Rutte af, maar tegelijk hield ze de relatie heel. Die relatie is haar meer waard dan een stukje rechtvaardigheid of waarheid. Daarmee is ze juist wel een onderdeel van de oude politiek. Dat gaat ook de komende 4 jaar niet veranderen. Ook Rutte heeft in het verleden al een paar keer beterschap beloofd. Hij is als dat familielid dat een verslaving heeft. Je denkt dat hij rock-bottom heeft bereikt en emotioneel verklaard hij nu echt anders te gaan doen, maar een paar uur later vervalt hij weer in het oude patroon. Het kartel accepteert het. Beter een naar je hand te zetten postdemocratie met een kartelrandje dan een schone lei en onzekerheid.

vv2
vv22 apr. 2021 - 11:49

Kaag verstopte zich al enige dagen en Liet Rutte namens haar spreken. Er is iets gruwelijk misgegaan in een kamer waar de VVD Leider zat samen met 2 verkenners van VVD en D66. In het debat dat zou moeten gaan over vertrouwen, kloof tussen politiek en burger en eerherstel voor Pieter Omtzigt heeft Kaag een zorgvuldige route uitgestippeld om Rutte aan de kant te zetten met het oog op de troon. Op witte donderdag/goede vrijdag kan ik niet anders dan concluderen dat dit een hartstochtelijke judaskus was. Gevaarlijke tante die Kaag en geen enkel uitzicht op een meer open en transparante democratie.

3 Reacties
MG1968
MG19682 apr. 2021 - 15:31

Juist van kaag kwam het open vizier en de transparantie. Wat jij wilt is de door jou gewenste uitkomst als open en transparant betitelen. Niet dat het dat dan zo is maar omdat je dat zo uitkomt. Je vertegenwoordigers zijn net als jou, en toch ben je verbaasd dat openheid en transparantie niet bestaat. En jou zal dat ook worst wezen als de uitkomst maar de jouwe is. Je verwijt anderen het gedrag te tonen waar je van zegt dat je het wil zien maar als puntje bij paaltje komt je toch niet uitkomt.

Zandb
Zandb2 apr. 2021 - 16:20

vv Overdrijf niet zo. Wanneer Rutte en de verkenners niet in zouden zien, dat het CDA en Omtzigt twee aparte zaken zijn, dan waren ze geen knip voor de neus waard geweest. Ze hadden er alleen en veel beter eerlijk over kunnen zijn. Zonder deze 'fout' hadden we er niets van geweten en rustig geslapen en kunnen we rustig slapen; ik denk namelijk niet dat, zou men Omtzigt al op een zijspoor willen zetten - waar ik overigens niets van geloof - hij zich dat zeker niet zou laten gebeuren.

vv2
vv26 apr. 2021 - 10:53

MG1968 U schuifelt met open ogen in de fuik van Kaag. Niets in de politiek gebeurd per ongeluk, politici stippelen hun route uit en gaan met een machette door de politieke jungle. Als er een bepaalde groep politici deze trucjes tot kunst verheven heeft dan zijn het wel (voormalig) diplomaten. Dit is simpelweg hoe het al eeuwen werkt en zonder aanziens des persoons is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk vast te stellen dat we hier niet met een uitzondering te maken hebben. Van de wijkraad in Klazienaveen tot wereldleiders werkt iedereen met een dubbele en vooral eigen agenda.

Bouwman2
Bouwman22 apr. 2021 - 11:07

Dit was geen stafzaak, maar een strafexercitie, met Kaag als commandant. Zolang het vertrouwen in Mark Rutte niet in meerderheid is opgezegd blijft dat bestaan. Dan ga je dus niet lafhartig weg. De Kamer kan haar eigen leden niet eens wegsturen, dus ook het lid Rutte niet. Er hebben tussen de 2 en 3 miljoenen burgers hem het vertrouwen gegeven. Ongeveer het dubbele van Wilders, die altijd daarop hint. Kaag heeft met haar partij wel gewonnen- ,het harmonicamodel van D66- , maar elke winnaar weet dat je je niet triomfantelijk moet zijn . Dat wordt ordinair gevonden, door veel kiezers. Kaag zegt wel te vernieuwen, maar wat ze doet is keiharde ouderwetse machtspolitiek. Haar eigen vrienden stuurt ze het bos in, met een gemak die haar wel eens kan opbreken. Dat is niet liberaal, Kaag jokt als ze zegt dat ze bij de liberale familie hoort.Ze hoort eerder thuis bij Orbán. ,

1 Reactie
Zandb
Zandb2 apr. 2021 - 16:37

Bouwman Volgens mij klopt er weinig van wat u beweert. De Kamer kan bv geen leden wegsturen maar wel een een motie van wantrouwen of afkeuring indienen tegen in dit geval Rutte. Een motie van wantrouwen is einde verhaal; dan wil iemand meer met Rutte werken. En bij een motie van afkeuring, kan je weer met een schone lei beginnen. Je hebt iets fout gedaan. Daar kun je je conclusies uittrekken en opstappen, dan wel doorgaan; maar men vertrouwt je nog wel. Dat burgers hun vertrouwen geven, dat is een momentopname. Door vertegenwoordigers te kiezen, mandateren burgers a.h.w. hun vertegenwoordigers om besluiten te nemen. (Burgers kunnen nu eenmaal geen besluit nemen, waardoor Ruttes positie in gevaar komt.) Dat Kaag de tweede partij van Nederland is, is nu eenmaal de uitslag van de verkiezing. Het zou een beetje erg onnozel zijn, om je daar niet naar te gedragen. (Dat zouden mensen dan bv maar laf vinden; je neemt je verantwoordelijkheid niet!) Wel heel kort door de bocht, om te stellen, dat wat kaag doet een voorbeeld is van ouderwetse machtspolitiek. Wat had ze anders moeten en kunnen doen, dan? Hoezo is Mark Rutte een vriend van Kaag? Rutte heeft de domheid begaan om te liegen. De verkenners zijn weggestuurd. Waarom Rutte niet? U hebt blijkbaar geen idee, hoe Orban te werk gaat, als u Kaag met Orban vergelijkt. U spreekt over Kaag, die ordinair gevonden zou worden. Mag ik u wijzen op het ordinaire gemak waarmee u deze reactie in elkaar flanste?

Flix
Flix2 apr. 2021 - 10:53

Exact wat D66 altijd doet, veel drukte maken En op tijd de keutel intrekken. Waarom de motie van wantrouwen niet steunen? Word het dan te lastig om straks weer met VVD Te onderhandelen om een plekje bij de macht?. Blijven er nog enkele vragen open. Weet Ollongren niet dat belangrijke papieren in een aktetas horen? Ze is verantwoordelijk voor binnenlandse veiligheid. Is ze al afgetreden? En ik neem aan dat er op het D66 kantoor ook Wel eea. Met haar besproken is en er sanctie genomen worden .

JohnVKR
JohnVKR2 apr. 2021 - 10:48

Het laffe nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag? Wat een onzin! Er waren twee scenario's: 1. Motie van Wantrouwen Resultaat: Mark Rutte treedt af als premier maar blijft VVD-leider, dus zal je nog steeds met hem moeten onderhandelen over een nieuwe coalitie. 2. Motie van Wantrouwen Resultaat: Mark Rutte blijft tijdelijk aan als premier en blijft ook de VVD-leider, dus ook hier zal je nog steeds met hem moeten onderhandelen over een nieuwe coalitie. Er is dus v.w.b. de nieuwe coalitievorming eigenlijk geen enkel verschil tussen optie 1 en optie 2. V.w.b. het kabinet zou optie 1 geresulteerd hebben in heel veel nieuwe problemen. De VVD zou mogelijk Stef Blok als nieuwe tijdelijke premier naar voren hebben geschoven. Die keus zou wat mij betreft nog erger zijn geweest dat Rutte zelf. Bovendien lost het helemaal niets of, want Rutte blijft VVD-leider. Maar dan nu over de morele druk. De morele druk met deze Motie van Afkeuring is in mijn beleving zo groot, dat Rutte daar op enig moment consequenties aan zou moeten verbinden, als die consequenties niet al voor hem gaan worden gemaakt door een weigering van Kaag en/of Hoekstra om met hem verder te gaan. Wat me gisteren in het debat verder voor het eerst opviel, is dat Wilders en Marijnissen bijna inwisselbaar zijn. Keiharde woorden, maar geen enkele route over hoe nu verder. Die verantwoordelijkheid nam Kaag wel. Om heel eerlijk te zijn heeft Kaag gisteren meer indruk op me gemaakt dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden. Eigenlijk was zij de persoon die gisteren de touwtjes in handen nam. Mijn hoop is dat zij de grote verantwoordelijkheid die zij nu op zich heeft genomen ook kan waarmaken. Daar ben ik nog niet van overtuigd, dat is afwachten, maar ik hoop het wel.

2 Reacties
JohnVKR
JohnVKR2 apr. 2021 - 10:49

Sorry. Scenario 2 moet uiteraard Motie van Afkeuring zijn.

Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 13:14

O en wat dacht je van nieuwe verkiezingen als scenario 3. Want als Kaag principes zou hebben dan had ze gewoon kunnen zeggen wij regeren niet met zo een VVD want we willen af van deze politiek en we willen nieuw leiderschap. Nee ze gaat mee in de oude politiek en is zo inwisselbaar voor Rutte.

Markzelluf
Markzelluf2 apr. 2021 - 10:30

Het feit dat niet iedereen toegeeft wat de waarheid is, wil niet zeggen dat die niet aan het licht kwam. De verwachtingen omtrent het ‘nieuwe leiderschap’ van Kaag, zijn uitsluitend gebaseerd op de uitgekiende marketingcampagne van D66. Maar denk nou eens even zelf na. Uit welke hoek komt Kaag? Wat is haar achtergond? Daar is toch niks nieuws of anders aan? Dat ze roept ‘progressief’ te zijn (das ook een holle term hoor; op welke punten wijkt ze af van Rutte wat dat betreft qua denkbeelden?) maakt haar echt niet anders. Dat ze vrouw is, heeft ze gemeen met Merkel en bijvoorbeeld Tatcher. Kun je daar conclusies aan verbinden?

9 Reacties
ton14024
ton140242 apr. 2021 - 13:01

´´Uit welke hoek komt Kaag? Wat is haar achtergond?´´ Ga je schamen, racist.

Norsemen
Norsemen2 apr. 2021 - 13:09

"Dat ze vrouw is, heeft ze gemeen met Merkel en bijvoorbeeld Tatcher" Dat ze vrouw is, heeft ze inderdaad gemeen met andere vrouwen. Maar wat wil je hiermee zeggen?

Markzelluf
Markzelluf2 apr. 2021 - 13:15

Racist, Ton? Diplomaat uit de middenklasse is een ras? ????

Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 13:17

@Ton, wat heeft dat nu weer met racisme te maken. Iemands achtergrond qua opleiding of sociale klasse kan je toch wel over hebben? Ik heb diverse malen gesolliciteerd in mijn leven maar het de HR managers en leidinggevenden nog nooit voor racist uitgemaakt omdat ze interesse hadden in mijn achtergrond en waar ik vandaan kwam. Kaag valt inderdaad goed te vergelijken met Thatcher sociaal economisch.

Markzelluf
Markzelluf2 apr. 2021 - 14:59

Norsemen, wat ik bedoel is: het enige bijzondere aan Kaag is - voor Nederlandse begrippen dan - dat ze een vrouwelijke leider is van een middelgrote partij. Daar heb je er nauwelijks van bij ons. Maar dan nog, vrouwen heb je ook in soorten en maten. Zie Thatcher die toch een heel andere maatschappijvisie had dan Merkel heeft.

Zandb
Zandb2 apr. 2021 - 16:50

Mark Aan de woorden die u gebruikt kun je niet zien wat u bedoelt. Die woorden kunnen ook slaan op het feit, dat ze in het MO heeft gewoond en een dito man heeft en dus "uit die hoek komt". Verder vind ik het geen argument dat dat argumenten niet deugen, omdat die "uit een bepaalde hoek komen". U vraagt: "Op welke punten wijkt ze af van Rutte?" Ten eerste heeft dat niets met wat hier als waarheid kan gelden, te maken. Ten tweede kan het nieuwe leiderschap van kaag bv heel goed daarin bestaan, dat zij niet liegt. Ten derde, het zou wel kunnen maar ik heb Kaag eigenlijk niet horen beweren, dat ze progressief is. Dus graag een bron. Ze wil wat aan het klimaat doen, aan het onderwijs, aan kansen voor iedereen en degelijke mooie zaken meer, maar om dat dan als 'progressief' te betitelen! En ten vierde, dat ze vrouw is, daarin wijkt ze natuurlijk wel heel sterk af van Rutte.

Markzelluf
Markzelluf2 apr. 2021 - 18:02

Zand, hier een bron dat Kaag zich progressief noemt https://m.facebook.com/Op1NPO/videos/2918398995111486/ Tja, wat moet ik verder over uw bijdrage zeggen? Dat Kaag een vrouw is, daarover zijn we het eens. Maar wat er verder nieuw is en waar dat leiderschap uit bestaat, ik zie het nog niet. U?

Zandb
Zandb3 apr. 2021 - 6:53

Mark Daar zegt Kaag, dat "wij" progressief liberaal zijn. Tja. Wanneer u dat vertaalt met "progressief", dan bent u verkeerd bezig. Ik weet waar dat leiderschap uit bestaat. Daar zeg ik ook niets over. Ik reageer op uw: "Het feit dat niet iedereen toegeeft wat de waarheid is, wil niet zeggen dat die niet aan het licht kwam." En u stelt een vraag, die daar niets mee te maken heeft, die ik in uw genoemde perspectief als niet passend beschouw maar ik geef ook en 'slechts' antwoord op die vraag.

gimli55
gimli553 apr. 2021 - 8:31

Beoordeel mensen op wat ze doen en gedaan hebben, niet op wat ze zeggen. Dan is het oordeel over Rutte 1 tm 3 niet erg goed, gewoon slecht. Incluis de regeringspartijen, die hebben meegedaan en meegedoogd. Daar is te weinig aandacht voor geweest in de media, en dat zegt weer iets over de MSM.

DenFlexwerker
DenFlexwerker2 apr. 2021 - 10:28

In 2017 beloofde 'onderwijspartij' D'66 meer geld voor onderwijs. Dat werd een mooi rond getal: nul. Veel ronder dan dat gaat niet. Wel werd bijna de dividendbelasting afgeschaft. In 2021 beloofde D'66 nieuwe leiderschap en, hoe schokkend, gewoon oud leiderschap. Wie in die Kaag-marketingsmachine is getrapt moet niet klagen: je kon weten dat dit weer blaat was. Misschien over vier jaar niet gaan stemmen, dat kan je beter aan wijze mensen over laten die niet in elke marketing truc trappen.

WiebeI
WiebeI2 apr. 2021 - 10:27

Laf inderdaad. Eens met de conclusie, oneens met de onderbouwing. Wat Kaag laf maakt dat door fouten van haar partijgenoot deze situatie kon ontstaan. En wat haar ook laf maakt is dat ook Ollongren geen herinnering had aan Omtzicht. Ollongren en Rutte stonden er hetzelfde in. Om dan Rutte de maat te nemen en niet Ollongren is een gotspé van de ergste soort. Sterker nog: was dit geen vooropgezet plan om de positie van Rutte te verzwakken. En op de keper beschouwd. Waar gaat deze hele affaire nu eigenlijk over: Rutte heeft Omtzicht niet afgebrand. Of wordt een ministerspost als een diskwalificatie beschouwd? En oké, hij was via ongebruikelijke lijnen voorgeinformeerd. Nou en? Uit hoofde van zijn jarenlange positie zal hij wat meer lijntjes hebben dan gemiddeld. Maar hij kon daar niks mee doen, er is geen motief. Bizar trouwens dat je geen vertrouwelijke gesprekken meer kunt voeren. Dat is nergens zo, niet in privé sfeer, niet in bedrijven. Waarom wel in de landelijke politiek. Het is allemaal klein bier. De kiezer zal zich ergeren aan de oppositie die hier een nummertje van probeert te maken. Er zijn belangrijkere zaken aan de hand.

1 Reactie
Willem24
Willem242 apr. 2021 - 17:53

Goede reactie Wiebel. Ik verwacht ook, door het te veel Barbertje-moet-hangen gehalte, veel kiezers doorhebben dat het niet zo zeer ging om een echt probleem maar veel meer een politiek opportuun spelletje is geweest. Met name door D66 en de 'toekomstige oppositie'. Waarschijnlijk te opzichtig gespeeld waardoor het op termijn wel eens contra productief kan uitpakken. Natuurlijk bespreek je in 'vertrouwelijke' vooroverleggen over met wie je wel en niet moet samenwerken over de poppetjes. Met Kaag weten we nu dat die het wat minder om integriteit en loyaliteit gaat maar des te meer om het spel tactisch en hard te spelen met maar één doel zo veel mogelijk voor eigen gewin er uit te slepen.

Roel2
Roel22 apr. 2021 - 10:21

Er is vast een handjeklap gedaan. Een gedachtegang: in ruil voor een waarschuwing trekt Rutte zich in een vroeg stadium van de formatie terug, de VVD is immers niet gebaat bij nieuwe verkiezingen momenteel. In ruil daarvoor wordt Kaag naar voren geschoven als MP en wordt er een kabinet met een linksere koers dan de VVD twee weken terug mee akkoord gegaan zou zijn. Eigenlijk vind ik dit, gelet wat de uitkomst van nieuwe verkiezingen zou kunnen worden, de enige acceptabele uitkomst.

Jonkheer
Jonkheer 2 apr. 2021 - 10:21

Ik vond Kaag beslist geen modderfiguur slaan. Ze was rustig, gedecideerd en duidelijk: hier scheiden onze wegen. Ik hoop alleen vurig dat ze voet bij stuk houdt. En dat ze die uitspraak in de komende dagen niet gaat uitleggen als hier scheiden onze wegen 'in onze aanpak', 'in de manier waarop wij hierover denken' of 'in de wijze waarop wij communiceren'...

korheiden2
korheiden22 apr. 2021 - 10:07

Uit de hele gang van zaken komt toch een bedenkelijke geur van partijpolitiek naar boven. D66 en ook het CDA hebben belang bij een beschadigde Rutte en zullen verwachten dat de VVD toeschietelijker zal zijn als de formatiebesprekingen ooit worden hervat. Op nieuwe verkiezingen zitten ze ook al niet te wachten. Ik denk dat, met een hele reeks mitsen en maren, er toch een kabinet met VVD, CDA, D66 en een vierde partij (GL of PvdA of beide) gaat komen. We gaan het zien.

2 Reacties
Freek74
Freek742 apr. 2021 - 11:34

Zal gewoon VVD, CDA, D66 en Christenunie worden. GL en PvdA horen bij de motie van wantrouwen steuners. Die hebben zichzelf uitgeschakeld.

GHS
GHS2 apr. 2021 - 12:07

En Segers er bij houden, dat is voldoende. Heeft hij nu ook gedaan bij de stemming over wantrouwen.

Tom7
Tom72 apr. 2021 - 10:06

@Antonie "Gelukkig waren er ook lichtpuntjes waar te nemen." Gaf mij ook wat licht in de duisternis, vond de nieuwkomers meer dan boven verwachting, hoed af, met zo,n eerste dag.

Exkraker
Exkraker2 apr. 2021 - 9:58

Kaag kan niet regeren zonder de VVD. Dus Rutte wegsturen lost niks op voor haar.

frankie48
frankie482 apr. 2021 - 9:51

Het blijft vanaf dat L. J. Brinkhorst ooit die partij onder zijn hoede heeft gehad als fractievoorzitter, bij dezelfde verkiezingsretoriek waarin wordt gezegd dat de burgers recht hebben op transparant bestuur en meer inspraak van hun kant, maar dat alle daden die daarop volgde bijna altijd haaks stonden op die belofte aan de kiezer. Dus kun je niet verbaasd zijn over deze uitkomst vannacht.

Gambardella
Gambardella2 apr. 2021 - 9:50

Ik zag als kijker iemand moederziel alleen op de grond liggen met een grote groep mensen om hem heen die maar op hem bleef intrappen. Niet fraai. Terecht op VVD gestemd. En de volgende ronde? Weer VVD.

1 Reactie
Zapata
Zapata2 apr. 2021 - 13:05

Ik zag als kijker iemand moederziel alleen op de grond liggen. Ja ik ook, de rechtstaat en dat al ruim 10 jaar lang.

Buitenstaander
Buitenstaander2 apr. 2021 - 9:45

Misschien is de realiteit van onze maatschappij dat je van principes niet kunt eten: Zuerst das Fressen ....etc. Blijkbaar denkt men vooral nog steeds op Links dat je met principes zonder comprissen heel ver kan komen. Nou we hebben het gezien in de laatste verkiezingen. NL is een compromis land. En dat laat ze wat moeilijk vertalen met 17 (!) partijen in de Tweede Kamer; ieder klein partijtje met een eigen waarheid en principe puntjes, zonder water voor de wijn.

vdbemt
vdbemt2 apr. 2021 - 9:22

Het laffe nieuwe leiderschap van Kaag? Het spel is nog niet gespeeld. Het begint nu pas. En anders dan 2 weken geleden, staat Rutte nu met zijn voeten in de modder, in plaats van vaste bodem. Misschien zelfs wel een moeras. En zakt hij langzaam weg. Kaag heeft al gezegd: daar scheiden onze wegen.

7 Reacties
EenMening
EenMening2 apr. 2021 - 9:32

De VVD moet een nieuwe leider zoeken en dan gaan onderhandelen met de andere middenpartijen en een stabiele coalitie vormen.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!2 apr. 2021 - 9:43

Ja, het laffe nieuwe leiderschap van Kaag. Nieuw leiderschap betekent afscheid nemen van achterkamertjespolitiek en durven. Niet wekenlang spelletjes spelen zoals jij het noemt. Deze deal laat zien dat ze bang is voor nieuwe verkiezingen, goud wil zien voor haar 24 zetels en alles aangrijpt om samen met de VVD een nieuw kabinet te vormen. Een weg buiten het VVD is er namelijk niet. Dit heeft niks maar dan ook niks met waarheidsvinding of correcte politiek te maken.

Bert de Vries
Bert de Vries2 apr. 2021 - 9:44

vdbemt, inderdaad laf leiderschap. Rutte heeft gelogen en bedrogen en de gekozen volksvertegenwoordiging voorgelogen en tot op het bot beledigd. Dan hoor je hem zonder omhaal van woorden weg te sturen. Dat kun je in keurige taal duidelijk maken. Maar wat Kaag heeft gedaan, is kiezen voor een eufemisme dat voor meerderlei uitleg vatbaar is. Zogenaamd uit fatsoen van niveau, beschaafd of ziets, maar in feite een regelrechte schoffering van het parlement en een vervolg op het vermorzelen van een collega-parlementariër die door Rutte dreigde te worden kaltgestelt. Beschamend.

Buitenstaander
Buitenstaander2 apr. 2021 - 9:48

@vdbemt Hoop doet leven vdbemt he :-) . Denk je nou echt dat D66 en CDA zich overleveren aan die slappe hap op links, met hun afkalvende achterban, die ook daar niet meer geloofd in de hemelverhalen. Zie alleen al A'dam met GL, en stalinist RGW, met z'n 'democratische' principes, eh... als dat ons alternatief als voorland wordt...

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 apr. 2021 - 9:55

vdBemt De slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn Kaag vast eeuwig dankbaar! Zelfs al zullen ze afgekocht worden, hier zegevierde witte suprematie.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin2 apr. 2021 - 12:45

Met haar motie van afkeuring heeft ze Rutte een uitweg geboden, het klonk heel stoer maar heeft in de praktijk weinig betekenis voor Rutte zelf, hoe het formatie proces verder gaat lopen moeten we afwachten maar dat Rutte premier wordt lijkt me een open deur.

vdbemt
vdbemt2 apr. 2021 - 13:10

@Norm "Hoop doet leven vdbemt he ???? ." Ja. Absoluut. "Denk je nou echt dat D66 en CDA zich overleveren aan die slappe hap op links," Ik kan me nog herinneren dat jij 'links' verweet zo af te geven op rechts. Links mocht wel eens wat meer verbindend zijn, vond jij. Dit is jouw voorbeeld van verbindend zijn?