Joop

Het klimaatprobleem ligt ook op ons bord

  •  
22-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
194 keer bekeken
  •  
globalwarming
Een serieus klimaatbeleid is niet mogelijk zonder hard in te grijpen in het immense aantal gehouden dieren in Nederland. Alleen dat geeft ons recht van spreken
Vandaag begint de Klimaattop van Joe Biden, waaraan Nederland niet mag meedoen, zelfs niet voor spek en bonen. Terwijl het Nederlandse beleid van grote invloed is. We zijn na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische goederen met een immense impact op het klimaat. Omdat de 640 miljoen dieren die we jaarlijks in Nederland slachten enorme hoeveelheden, broeikasgassen, stikstof en fijnstof produceren en de agrarische sector beslag legt op tweederde van ons land leidt dat tot onhoudbare situaties in binnen- en buitenland.
De bouw ligt stil als gevolg van de uitstoot vanuit de veehouderij. En politici die zeggen dat we als land niet het beste jongetje van de klas moeten willen zijn als het gaat om milieumaatregelen, verzwijgen dat we juist op het gebied van waterkwaliteit het slechtste jongetje van de Europese klas zijn. Op het gebied van veedichtheid en stikstofuitstoot zijn we zelfs de schandvlek van Europa.
Met de opmerking van demissionair minister-president Rutte dat we moeten waken voor ‘te veel klimaat’ in het nieuwe kabinetsbeleid, diskwalificeert hij zichzelf nog meer voor een leidende rol in het nieuwe kabinet dan met zijn stelselmatige verkondiging van onwaarheden tegenover het parlement. Wat zou de betekenis kunnen zijn van de term ‘ te veel klimaat ’? Doelt Rutte op een overmaat aan klimaatinvloeden die het gevolg zullen zijn van het niet behalen van de Parijsdoelen, zoals ze door de rechter in het Urgendavonnis zijn opgelegd? Of op een teveel aan zeespiegelstijging die ons parten kan gaan spelen als land dat goeddeels onder zeespiegelniveau ligt?
Hij lijkt vooral niet te veel te willen anticiperen op klimaatverandering: na ons de zondvloed. En andere partijen leggen hem daarin weinig in de weg. Uit de aantekeningen van de eerste verkenningsgesprekken bleek dat Jesse Klaver halvering van de veestapel niet langer als een principekwestie beschouwt en dat D66, die er een speerpunt van maakte in de verkiezingscampagne, erover zweeg.
Een serieus klimaatbeleid is niet mogelijk zonder hard in te grijpen in het immense aantal gehouden dieren in Nederland. Alleen dat geeft ons recht van spreken.
De eerste gelegenheid waarop Nederland internationaal weer een woordje mee kan praten is tijdens de VN-klimaattop in Glasgow (COP26) in november over de voortgang van het Parijsakkoord, de doelen om de aarde niet verder op te laten warmen dan met 1,5 graden en in ieder geval niet meer dan 2 graden.
Tijdens de vorige VN-klimaattop, de COP25 in Madrid, was er voor de deelnemers een food hall ingericht waar het aanbod vooral bestond uit vlees, vis en zuivel. Terwijl een kilo steak voor 34 kilo CO2 uitstoot zorgt en peulvruchten gemiddeld maar 1 kilo CO2 uitstoot. Er was slechts één standje met louter plantaardige voeding, waar ‘s nachts doorgewerkt moest worden vanwege de enorme vraag, en het veel te kleine aanbod.
Een klimaatconferentie waar het meest klimaatonvriendelijke voedsel de basis van het aanbod vormt is niet serieus te nemen. Het Nederlandse kabinet zou in aanloop naar de COP26 kunnen bepleiten dat plantaardig voedsel ditmaal de norm moet zijn tijdens de conferentie, naar het concept van gedragseconoom prof. Henriette Prast: ‘Carnivoor? Geef het door!’. In dit concept is het basisaanbod volledig plantaardig en is vlees desgewenst als aanvulling te bestellen. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat slechts enkele procenten van de deelnemers afwijkt van de plantaardige norm, terwijl wel volledige keuzevrijheid blijft bestaan.
Nederlanders komen uit een achterstandspositie als grote exporteurs van klimaatverandering en de EU heeft sinds 2017 zo’n 71 miljoen uitgegeven aan het subsidiëren van vleesreclames over “veelzijdige stukjes vlees”, met een enorme “pork lovers campagne” en zuivelpromotie. Tegelijk werd vanuit het Europees parlement de verkoop van plantaardige vervangers actief tegengewerkt.
In zo’n klimaat worden klimaatconferenties gebakken lucht en totaal ongeloofwaardig.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Alan2
Alan21 mei 2021 - 18:47

Uitstekend artikel van Christine Theunissen van de Partij voor de Dieren en helemaal mee eens. – Dit is de noodtoestand van het klimaat. Acute effectieve klimaatmaatregelen zijn imperatief. – De vleesindustrie is een oorzaak van de noodtoestand van het klimaat en verergert die, en moet dus sterk teruggedrongen worden. – Klimaatconferenties dienen voor plannen, afspraken, actie, de voortgang bewaken en het goede voorbeeld geven. Zonder dat laatste verliezen ze geloofwaardigheid, zoals Christine Teunissen terecht schrijft. Dus natuurlijk moet vlees geweerd worden van een klimaatconferentie. Dat spreekt vanzelf. Vergelijk Greta Thunbergs reis van de VS en verder per zeilboot, omdat ze terecht niet per vliegtuig wilde reizen – dat maakt haar nog geloofwaardiger dan ze al is.

Kuifje3
Kuifje327 apr. 2021 - 11:00

Ga er even van uit dat de aarde inderdaad flink aan het opwarmen is. Ga er dan gemakshalve ook maar van uit dat de voedselvoorziening van de mens daaraan bijdraagt. Ga er ook maar van uit dan dat we een bevolkingstoename hebben die veel te groot is. Wat kunnen we dan het beste doen? In ons land stoppen met voedsel te produceren? Helpt dat? Zou dat niet juist het probleem heel veel groter maken? Blijven mensen niet nieuwe mensen fokken die allemaal ook willen eten? De oplossing moet worden gezocht in een vermindering van het aantal mensen op de wereld. Dan zal er vanzelf ook minder geconsumeerd worden. Dan blijft de aarde overigens nog steeds aan het verwarmen. We zouden dan ook een groot deel van onze energie moeten stoppen in het voorkomen van de gevolgen van deze opwarming in plaats van het voedselprobleem te vergroten.

2 Reacties
Alan2
Alan21 mei 2021 - 18:53

De rijkste 10% van de wereldbevolking stoot 49% van de CO2 uit, de armste 50% stoot 7% van de CO2 uit. Daarmee is je argument weerlegd dat de noodtoestand van het klimaat komt omdat er teveel mensen zijn. bron: Stockholm Environment Institute (SEI) en Oxfam – The Carbon Inequality Era – An assessment of the global distribution of consumption emissions among individuals from 1990 to 2015 and beyond - https://www.sei.org/publications/the-carbon-inequality-era/ Zie de tabel op p. 9 voor een overzicht.

voorburg2
voorburg217 mei 2021 - 6:26

Ah, de oplossing is dat iedereen arm moet worden en rond de evenaar moet gaan wonen? Juist, goed dat ik dat weet.

voorburg2
voorburg225 apr. 2021 - 21:14

De uitstoot van CO2 van Nederlandse kip, varken en koenis 6, 9 en 24 kg per kilo vlees. Het hogere getal komt vanwege de import van bijvoorbeeld Argentijns rundvlees. Houd er trouwens rekening mee dat een kilo amandelen 12 kg CO2 uitstoot en chocoladeamandelen zelfs 48kg. Allemaal vanwege het vervoer!

Rutger Groot
Rutger Groot23 apr. 2021 - 8:47

OK je mag van de partij voor de dieren verwachten dat ze opkomen voor dieren en dat de veestapel minder moet worden. Kan ik mij wel in vinden, evenals een oproep om minder vlees te eten. Maar verder helpen dit soort hysterische stukjes niet in de acceptatie van het probleem - en de foto helpt hier ook niet bij (het Binnenhof ligt ruim 5meter boven NAP). Te vaak worden we werggezet als een 3e wereld land, ook als het om klimaat gaat. Waterkwaliteit in NL heel slecht? Flauwekul. Zet in op leefklimaat, vermindering van CO2, NOx etc. - en geef aan dat dit nodig is om de kwaliteit van leven op peil te houden en om voldoende woningen kunnen te bouwen. Met ons beleid gaan we de wereld niet veranderen, maar kunnen we wel ons leefklimaat verbeteren met alle goede gevolgen van dien.

1 Reactie
Alan2
Alan21 mei 2021 - 18:56

Jij motiveert niet dat je het 'hysterisch' noemt.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen23 apr. 2021 - 7:28

Het zou voor het klimaat het beste zijn als we allemaal mens zouden eten.

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje327 apr. 2021 - 11:01

@Dick: Eindelijk iemand met een constructief voorstel. Het schijnt nog erg smaakvol te zijn ook!

EenMening
EenMening23 apr. 2021 - 5:48

De PvdD wil dat de veehouderij op termijn verdwijnt uit Nederland. De eerste stap is een reductie met 75%. Als dat linksom niet lukt, dan proberen ze dat rectsom, via het klimaat.

2 Reacties
EenMening
EenMening23 apr. 2021 - 6:03

rechtsom

Kuifje3
Kuifje327 apr. 2021 - 15:56

@EenMening: Rectsom of Rectaal? Breng ze nou niet op een idee...

TwoTone
TwoTone22 apr. 2021 - 20:13

“Terwijl een kilo steak voor 34 kilo CO2 uitstoot zorgt en peulvruchten gemiddeld maar 1 kilo CO2 uitstoot.” Tsja, uw laptopje stoot jaarlijks 88kg Co2 uit (pre corona - teams gebruik). We kunnen allemaal wel de ander als schuldige aanwijzen, daar schieten we en het klimaat niks mee op. We zullen toch allemaal zelf in de spiegel moeten gaan kijken met onze smartphones, laptops, vele schermen, digitale munten etc etc....

1 Reactie
Koos Van Den Beukel
Koos Van Den Beukel25 apr. 2021 - 8:41

Dan lijkt het me handig dat zowel laptopbezitters als digibeten minder vlees en meer peulvruchten gaan eten. Eventueel kip i.p.v. rundvlees, dat is minder slecht. En een halve vegetariër (max 3x per week vlees) is al een hele verbetering.

Brent Dysta
Brent Dysta22 apr. 2021 - 16:12

Carnivoor? Geef het door. Ik zou liever zeggen: Dood beest eten? Laat het even weten.

1 Reactie
Ik weet het wel
Ik weet het wel22 apr. 2021 - 20:09

Ik eet dode beesten, al jaren, hoewel wel van steeds betere kwaliteit en steeds minder. Kan er nog wel steeds van genieten.

korheiden2
korheiden222 apr. 2021 - 15:38

Uit het boek 'Welkom in de paniekfabriek' van Simon Rozendaal : Nederland is verantwoordelijk voor 0,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Berekend is (en gecontroleerd door o.a. KNMI, NRC en Volkskrant) dat, als we erin slagen om in 2050 de Parijse doelen te halen en dus klimaatneutraal zouden zijn, dit 0,00027 graden gaat schelen. Als de hele wereld deze doelen haalt scheelt dat dus 200 (0,5 x 200=100%) keer 0,00027 graden en dat zou dus 0,054 graden verschil opleveren. De opwarming vindt het sterkst plaats aan de polen en het minst in de tropen. Het is dus maar de vraag of alle inspanningen veel zullen opleveren.

7 Reacties
The Apple
The Apple22 apr. 2021 - 20:01

Her beste zouden we kunnen kijken of we niet dezelfde status kunnen bereiken als Monaco of de Bahamas: een toevluchtsoord voor de super-rijken en keizers, koningen, presidenten en dictators die in hun eigen land niet langer welkom zijn, als onze bijdrage tot het garanderen van de mensenrechten, ook voor de "lonely at the top". Hoeveel draagt Monaco bij aan de opwarming van de aarde tenslotte? En Prins Bernard heeft de eerste stap al gezet door de F1 terug naar Zandvoort te halen, dus we zijn op de goede weg. Misschien dragen we dan 0,6% bij aan de CO2 uitstoot en zou dat dan 0,00028 graden schelen, dus dat moet kunnen.

EenMening
EenMening23 apr. 2021 - 6:02

@Kor Tussen alle klimaatpaniek zijn er altijd mensen die het hoofd koel houden, zoals Simon Roozendaal. Een van zijn boeken draagt dan ook de titel "Warme aarde, koel hoofd. kanttekeningen bij de energietransitie". De wereld vergaat echt niet als de temperatuur met enkele graden stijgt. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben met verfijndere modellen, vastgesteld dat de zeespiegelstijging tot 2100 minder is dan verwacht. Dat laat onverlet dat investeren in duurzame energie een goede zaak is.

korheiden2
korheiden223 apr. 2021 - 7:52

@Een mening : Ook ik waardeer Rozendaal zeer. Investeren in duurzame energie is ook om andere redenen zinvol. Niet meer afhankelijk van Poetin, schoner milieu bijvoorbeeld. En je moet altijd doorgaan met nieuwe dingen ontwikkelen. Maar er mag ook gekeken worden naar de kosten. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Bjorn Lomborg zegt hier zinnige dingen over.

The Apple
The Apple23 apr. 2021 - 12:18

"Maar er mag ook gekeken worden naar de kosten. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Bjorn Lomborg zegt hier zinnige dingen over." Is dat ook een aanhanger van kernenergie? Je moet tenslotte op de kleintjes letten..

Koos Van Den Beukel
Koos Van Den Beukel25 apr. 2021 - 14:24

"De opwarming vindt het sterkst plaats aan de polen en het minst in de tropen. Het is dus maar de vraag of alle inspanningen veel zullen opleveren." Bij ons was december 2015 5,5 graad te warm, echt een bijzonderheid. Aan de polen is dat inmiddels niks bijzonders meer. Lijkt me niet handig om af te wachten of de permafrost echt gaat smelten. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan, op het gebied van voedsel o.a. door Sandström, Crippa, Poore & Nemecek en de FAO. Even googelen. Dat wijst allemaal wel in dezelfde richting, al zijn de onderzoekmethoden en gebruikte data en dus ook de uitkomsten soms wat verschillend. Helaas voor sommigen een reden om te zeggen dat er "niets is bewezen." Of de "inspanningen" veel opleveren is een kwestie van fysica. Bij minder broeikasgas wordt het minder snel warm. Hoeveel precies, doet er niet zoveel toe, probeer het niet in honderdsten te berekenen. Geld maar 1x kunnen uitgeven? Wie weet hoeveel het aan besparingen en andere voordelen oplevert; is niet kwantificeerbaar maar speelt wel een rol.

voorburg2
voorburg225 apr. 2021 - 21:05

Als we alle doelen halen en dus in 2050 broeikasgasneutraal zijn scheelt het alle opwarming die we anders wel hadden gehad. En dat is 2-3 graden (voordat de olie, gas en bomen op zijn)

Alan2
Alan21 mei 2021 - 19:35

@ korheiden 1. Het geheel is de som der delen. De wereld moet ophouden met broeikasgassen uit te stoten, en dus moet Nederland ophouden met broeikasgassen uit te stoten. Als je de hele wereld in stukken land ter grootte van Nederland zou verdelen, wordt er vanaf het nederlandse stuk land juist relatief veel broeikasgas uitgestoten. 2. De temperatuurstijging moet onder 1,5 °C blijven. Dat is de imperatief. 3. Bij het Akkoord van Parijs gaat het erom of we onder die 1,5 °C blijven. En volgens de opstellers kan dat als we alle maatregelen voortvarend nemen. Vgl. ook voorburgs post hierboven. 4. Levert dat ‘0,054 graad verschil op’? Dan geldt: a) Als de temperatuurstijging daarmee onder 1,5 °C blijft is dat voldoende. b) Zo niet, dan moet de Parijse doelen hoger gesteld worden. Kortom, deze S. Rozendaal heeft hiermee niets te melden. Hij ontkent de noodtoestand van het klimaat en kan niet ernstig genomen worden.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland22 apr. 2021 - 15:23

Dus de soja niet langer in de koe stoppen maar lekker zelf opeten?

1 Reactie
The Apple
The Apple22 apr. 2021 - 21:17

Bruine bonen en kapucijners vind ik zelf een stuk lekkerder. Jammer dat die het niet doen in de tropen. Mung bonen (katjang idjoe) en adukibonen wel, maar die zijn vrij prijzig. Maar iedereen kent -en eet- natuurlijk taugé (katjang idjoe kiemen) Die witte sojabonen zijn eigenlijk vooral geschikt om er tahoe en tempé mee te maken. Je moet een vrij goede kok zijn om van tahoe iets lekkers te maken (marineren), maar tempé is natuurlijk op allerlei manieren heerlijk.

Martin007
Martin00722 apr. 2021 - 15:10

Het gaat niet over de politiek. Het gaat over de kiezer, die blijkbaar alleen op de korte termijn denken kan. De veestapel hoeft helemaal niet per direct gehalveerd. Dat kan ook worden uitgefaseerd. Het belangrijkste zijn fabrieken, vrachtauto's, zeeschepen en vliegtuigen. Die kunnen allemaal op waterstof draaien. Opgewekt in Afrika en spotgoedkoop omdat de 240 miljard die Europa nu in fossiel steekt, wordt gebruikt om waterstof goedkoper dan fossiel te maken. Maar ja, vertel dat maar eens aan de egoïstische zakkenvullers waar iedereen op stemt.

1 Reactie
Koos Van Den Beukel
Koos Van Den Beukel25 apr. 2021 - 13:58

Op fabrieken etc. hebben we niet zoveel invloed. Bij de keuze wat we dagelijks eten, heeft de burger tientallen opties.