Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Het kabinet moet van jouw en mijn geld afblijven

  •  
03-07-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
67 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_boekhan.jpg
Met de plannen van Kamp kan een situatie ontstaan waarbij die van Griekenland of Portugal verbleekt
Van tevoren even vaststellen wat een pensioenfonds in essentie is. Dat is jouw en mijn geld op een berg. Het is een gedeelte van je loon dat je anders uitbetaald had gekregen. Het wordt echter apart gehouden voor je oude dag. En in die tussentijd verdient het penioenfonds met beleggingen extra geld. Ook dat geld is van jou en mij. Hoeveel je elke maand op die berg gooit, vermeldt je loonstrook.
Nu voert minister Kamp naar hij zelf zegt constructief overleg om dat geld in te zetten voor het oplossen van zijn problemen. Hij heeft een voorstel. Als de pensioenfondsen nu eens de hypotheken overnemen die kennelijk een blok aan het been zijn van banken, dan kunnen die fondsen daar – zegt hij – fijn extra geld mee verdienen. Gaat het toch mis, dan staat de overheid garant.
En als de pensioenfondsen toch bezig zijn, kunnen zij meteen even de zorginstellingen financieren. Waarom? Omdat types als staatssecretaris Van Rijn het tapijt wegtrekken onder de zorg zoals wij die kennen, zitten deze instellingen nu met grote hoeveelheden onbruikbaar vastgoed, bijvoorbeeld reguliere bejaardentehuizen die op vrij korte termijn leeg komen. Nu worden deze instellingen nog door banken gefinancierd maar ze schuiven – aldus nog steeds Kamp – deze pot met goud gaarne door naar de pensioenfondsen.
Het is voor de bewindsman trouwens ook een goed idee als er geld ging naar woningbouw, isolatie en wegen, die in publiek-private samenwerking worden aangelegd.
En steeds weer is er het lokkertje van staatsgaranties…
Zulke staatsgaranties zouden helemaal niet nodig zijn of gevraagd worden als de voorstellen van de overheid inderdaad zoveel winst opleverden maar het betreft hier kennelijk ‘assets’ die het reguliere bedrijfsleven, die lui met de 33 miljoen aanblijfbonus, zo te zeggen – nog met geen tang willen aanraken.
Daar zijn jij en ik goed voor.
En die overheidsgaranties dan? Die belofte dat, mocht het onverhoopt fout lopen, de belastingbetalers – dat zijn jij en ik óók, hè – ervoor opdraaien? Nederland stond in 2012 al voor 465 miljard garant. Dat bedrag is nu zeker hoger. God mag weten wat daar bij komt, mochten Kamps plannen doorgaan. O ja, de staatsschuld bedroeg verleden jaar 392 miljard.
Mochten de rechthebbenden ooit een beroep doen op die staatsgaranties, dan ontstaat een situatie waarbij die van Griekenland of Portugal verbleekt. Alleen zijn er dan geen noordelijke landen om het staatsbankroet met vele miljarden (en een programma van economische wurging) uit te stellen want die noordelijke landen, daar horen wij zelf bij en om een of andere reden voel ik aan mijn water dat bij zo’n Götterdämmerung het heil niet uit Berlijn zal komen omdat ook dit Walhalla dan ten onder gaat.
Mijn overleden vader zou over Kamp gezegd hebben: ‘Laat hij zijn ouwe moer gaan belazeren’. Te vrezen valt dat de pensioenbestuurders – toch polderaars die horen bij de circuits waarin ook een Kamp circuleert – deze duidelijke taal niet spreken maar eerder tot ‘constructief meedenken’ zijn geneigd.
Als een panikerende regering het geld van jou en mij wil afpakken voor twijfelachtige speculatiën zou dat dan eindelijk voldoende reden zijn voor een Nederlands Tahrir? Ik bedoel dus geen vol Malieveld: ik bedoel een Tahrir, een Taksim, een Avenida Paulista, een Lange Voorhout en een Bezuidenhoutseweg, waar respectievelijk het Ministerie van Financiën en van Economische Zaken gevestigd zijn.
Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu

Meer over:

opinie, economie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (33)

Bouwman2
Bouwman23 jul. 2013 - 9:57

De fondsen verhogen de premies en verlagen de uitkeringen, ze moeten dus wel het water aan de lippen zien stijgen. Toch zegt het kabinet dat ze zo vermogend zijn dat ze best hypotheken kunnen verstrekken en wegen kunnen aanleggen. Het is de vraag of die investeringen renderen, maar blijkbaar vindt de Overheid dus dat de fondsen vermogend zijn en tegelijkertijd armlastig. Dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn.

meijerlahn
meijerlahn3 jul. 2013 - 9:57

Let op: Uw pensioengeld is in gevaar Cyprus is inmiddels de boeken in gegaan als zijnde de breuk tussen “spaargeld” en “veilig”, maar na deze week is naast uw spaargeld, ook uw pensioengeld een open doel geworden voor de graaiers van de overheid en nu zelfs ook bedrijven. Want wat is het geval? Ook hier is weer het zaadje in uw hoofd geplant als het gaat om de woorden “pensioen” en “veilig”. http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/graaiers-hebben-na-spaargeld-nu-hun-oog-op-pensioenpotten-laten-vallen/#.UdQJOhPCTmI

Gringo2
Gringo23 jul. 2013 - 9:57

Ik deel het gevoel dat het oneerlijk is als de overheid met geld aan de haal wil gaan dat je opzij hebt gezet voor later. Ik deel het betoog van Han dan ook grotendeels. Overigens is dit geen nieuw fenomeen. Vergelijk het met het gevoel dat mensen hebben die vermogensbelasting moeten betalen. Daar heb je al belasting over betaald en puur en alleen omdat je het niet verbrast moet je er ieder jaar wéér belasting over betalen. Krankzinnig. Even een ander noot: ik vraag me af of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun als de staat de investeringen van de pensioenfondsen in hypotheekbundels etc garandeert. De pensioenfondsen genieten daarmee een voordeel (risicobeperking) dat andere partijen op de markt niet hebben. Maar ik ben hier geen specialist in geef ik direct toe.

Abraham2
Abraham23 jul. 2013 - 9:57

" Te vrezen valt dat de pensioenbestuurders – toch polderaars die horen bij de circuits waarin ook een Kamp circuleert – deze duidelijke taal niet spreken maar eerder tot 'constructief meedenken' zijn geneigd" Hans Alders: PvdA politicus, Voorzitter van het bestuur Pensioenfonds Zorg en Welzijn ( en niet direct omringd door krachtige bestuurders), lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW...(en nog een rijtje voorzittersbanen). Ik vrees dat Hans Alders HEEL constructief meedenkt. Een warm hoofd met die petten op... over balance of power gesproken.

frankie50
frankie503 jul. 2013 - 9:57

Beste Han, Schitterend, bij vragen kunt U gewoon contact opnemen met uw toezichthouder de DNB, of stuur gewoon dit stukje per mail naar hun toe. Telefoon 0800 - 020 1068 (gratis). Email: info@dnb.nl

frankie50
frankie503 jul. 2013 - 9:57

Zou er draagvlak zijn bij elke generatie deelnemers van de pensioenfondsen als hun ingelegde geld (opdrachtgever) gebruikt gaat worden voor projecten waar de opdrachtnemer veelal alleen nog maar met ZZP'ers werkt?

opmerker
opmerker3 jul. 2013 - 9:57

In Elsevier lees ik dat Hyptheken in aanmerking komen die al een garantie van de staat hebben op verlies bij gewongen verkoop. Daar ben ik het mee eens. Het grote voordeel is dat de bouwsector de noodzakelijke investering in woningbouw en onderhoud kan geven. Daar hangt ons hele welvaartspeil van af. Als nu per pensioenfonds hun deelnemers bij hun eigen fonds hun hypotheek onderbrengen en als goodwil een gereduceerd percentage op de hypotheek heffen dan hebben hun deelnemers direct baat met minder kans op gedwongen verkoop. Ook de deelnemers die geen hypotheek hebben zouden kunnen profiteren met een lagere premieafdracht. Hoe de overdracht van de bank naar het pensioenfonds dan moet worden geregeld is nog niet uitgezocht, of wel?

basOoms
basOoms3 jul. 2013 - 9:57

Maak je borst maar nat Han. Wat jij en je ouders hebben opgebouwd wordt in sneltreinvaart afgebroken. Spaargeld is niet van jou maar van de EU gemeenschap. En, et 18000 euro pensioen ben je al een "rijke" oudere.

Simbro
Simbro3 jul. 2013 - 9:57

De pensioenfondsen hebben de plicht het hun toevertrouwde geld zorgvuldig te beheren, d.w.z. op een zo veilig mogelijke manier een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Tot nog toe hebben zij blijkbaar in Nederland geen projecten gevonden die aan bovenstaande eisen voldoen (buiten de reeds bestaande beleggingen, als die er nog zijn), anders hadden ze daarin al geïnvesteerd. Als nu onder druk van de regering wel overgegaan wordt tot beleggingen in Nederland dan worden de pensioenfondsen overgehaald tot het verzaken van hun plicht. Het is dan volkomen terecht dat zij een garantie vragen, niet alleen voor het ingelegde kapitaal maar ook voor het rendement daarop. Ze moeten dus niet toegeven aan Dijselbloem, die geen garantie op rendement wil geven. Overigens wordt de overheidsgarantie steeds zwakker naarmate het gegarandeerde bedrag verder oploopt. Het lijkt daarom heel verstandig het bedrag dat de pensioenfondsen gaan investeren te beperken tot 1% van de totale pensioen pot. Dat is 12 miljard euro. Dan valt de schade voor de gepensioneerden mee mocht de staat niet bij machte zijn de garanties waar te maken. Nog verstandiger is het gewoon te weigeren aan het verzoek van de regering te voldoen.

insignia
insignia3 jul. 2013 - 9:57

Ik word altijd een beetje triest als mensen als piet de g. beweren dat mensen welke het meeste belasting zouden moeten betalen dat ook in werkelijk zouden doen want wat is het geval ze wonen in hun villa, met een tophypotheek en dankzij de onbeperkte aftrek van de rente kunnen ze hun bijdrage aan de gemeenschap zo laag houden dat de timmerman van pdg nog meer betaald. Geen wonder dat die pdg blijft lachen.

swerver
swerver3 jul. 2013 - 9:57

Om duidelijk te maken wat dat inhoud dat investeren in Nederland geef ik hierbij een voorbeeld van een 'proefproject' dat door het ABP is uitgevoerd, daarbij heeft het ABP een lening verstrekt voor de verbetering van de Rijksweg N33 en ontvangt daarvoor een vergoeding die is gekoppeld aan de inflatie. Onlangs hebben de Ministers van Financiën en Infrastructuur dit N33-project geëvalueerd en het als succesvol bestempeld. De verbazing bij ABP en andere partijen zoals Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) was dan ook groot dat de Minister van Financiën toch heeft besloten in de toekomst geen inflatiegekoppelde vergoeding meer aan te bieden voor volgende projecten. Dit maakt het voor Nederlandse pensioenfondsen lastiger (en daarmee onaantrekkelijk) om in Nederlandse infrastructuur te beleggen. De lening was€ 80 miljoen. De komende 20 jaar ontvangt ABP in ruil hiervoor een vergoeding die gelijk loopt met de inflatie. M.a.w. het rendement op deze "belegging" is niet meer dan de inflatie en die was de afgelopen tien jaar 2,19 % (geen garantie voor de toekomst). Alleen met een inflatievergoeding blijft het geld van die lening waardevast en dat nu willen deze Ministers niet meer bieden. Op deze wijze investeren in Nederland is niets anders dan Sinterklaas spelen met andermans geld. En het te behalen rendement (inflatievergoeding) is zo laag dat gesproken kan worden van onverantwoord beheer van pensioengelden. Ter vergelijking; een gemiddele rente op een 10 jaar vaste deposito is 3,5%. Goed dus dat Han een waarschuwing geeft!

Xoeske
Xoeske3 jul. 2013 - 9:57

Och ik ging er eigenlijk ook al niet meer van uit dat ik nog pensioen zou krijgen... Ik doe wel gewoon gezond blijven en werken tot mijn dood...

swerver
swerver3 jul. 2013 - 9:57

Realist: Het ABP geeft aan dat ze een gemiddelde rendement (tien jaar periode) halen van 7%.....

Grozny
Grozny3 jul. 2013 - 9:57

"Dat is jouw en mijn geld op een berg. Het is een gedeelte van je loon dat je anders uitbetaald had gekregen." Dit is toch de definitie van al het belastinggeld.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst13 jul. 2013 - 9:57

Maar dit is geen belastinggeld. Je zet het op een bepaalde rekening met een specifiek doel. Het is juist géén belastinggeld.

[verwijderd]
[verwijderd]3 jul. 2013 - 9:57

Pensioenfondsen krijgen een bruto inleg van werkenden, bij uitkering van het pensioen wordt 30% achterstallige loonbelasting ingehouden. Dus 30% van de ingelegde waarde is van de overheid. Ik heb mij altijd al afgevraagd waarom dit zo geregeld is, het zijn extra munten voor een casinospel.

1 Reactie
toshiba
toshiba3 jul. 2013 - 9:57

je zegt het zelf al. het is achtergestelde belasting. Je kan nu tot max 2,5% max belastingvrij pensioensparen. daarover betaal je momenteel geen belasting. Bij uitkering van je pensioen betaal je alsnog daarover belasting. Zo vreemd is dat niet.

meijerlahn
meijerlahn3 jul. 2013 - 9:57

"Als een panikerende regering het geld van jou en mij wil afpakken voor twijfelachtige speculatiën zou dat dan eindelijk voldoende reden zijn voor een Nederlands Tahrir? Ik bedoel dus geen vol Malieveld: ik bedoel een Tahrir, een Taksim, een Avenida Paulista, een Lange Voorhout en een Bezuidenhoutseweg, waar respectievelijk het Ministerie van Financiën en van Economische Zaken gevestigd zijn." ----------------------------------- Nog liever gisteren dan vandaag.

1 Reactie
lembeck
lembeck3 jul. 2013 - 9:57

Eens. Moet ik wel een rollator huren, want dan kan ik en steunen en ff zitten, als mijn rug inzakt. Maar ik zal er zijn!

[verwijderd]
[verwijderd]3 jul. 2013 - 9:57

Klopt helemaal. Pensioenfondsen investeren in Nederland met staatsgarantie, gaat het mis, dan kan de belastingbetaler, die meestal ook pensioendeelnemer is, er voor opdraaien. Het is gewoon diefstal, ik kan er geen andere woorden voor vinden. Er is nog een andere overweging, hoe je het ook wendt of keert, ok bij het kapitaaldekkingsstelsel brengen in feite de Nederlandse werkenden de pensioenen op, weliswaar via dividenden en rente, maar het gebeurt. Gezien de wijzigende verhouding werkenden niet werkenden is het dus veel slimmer in het buitenland te beleggen. Ik kan niet nalaten Han te vragen of hij nog steeds zo enthousiast is over de EU, zonder EU en euro had naar mijn mening deze diefstal niet plaatsgevonden. De combinatie van een rente van een half procent, de drie procents norm en een werkloosheid een vijfde hoger in de euro landen dan in de niet euro landen, is dodelijk.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman23 jul. 2013 - 9:57

Dat het vandaag een kille regenachtige dag is ligt vast ook aan de euro, want in Turkije dat geen lid is en de lira heeft schijnt volop de zon.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch3 jul. 2013 - 9:57

Zwarte zwanen: Documentaire Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie. In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen die voor de gemiddelde pensioenpremiebetaler geen weet van heeft. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1353772

1 Reactie
lembeck
lembeck3 jul. 2013 - 9:57

Gisteren stond er in Trouw een column van Willem Pekelder: Beleggers gokken zich rijk met ons pensioen. Helaas is deze column on line niet te vinden.

[verwijderd]
[verwijderd]3 jul. 2013 - 9:57

Beste Han, Wat is er in vredesnaam mis met investeren in eigen land door pensioenfondsen?Vind u het beter dat het ,in dit land, broodnodige kapitaal in het buitenland weggezet wordt. Pensioenfondsen investeerden sinds jaar en dag in ontroerend goed. Volmondig zeg ik JA op het voorstel van Kamp.Nederlandse hypotheken zijn een goudgerande investering.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst13 jul. 2013 - 9:57

Als Nederlandse hypotheken zo'n goudgerande investering waren, dan zouden de banken er nooit van af willen, want dan schraagden zij hun positie.

[verwijderd]
[verwijderd]3 jul. 2013 - 9:57

Han, was jij niet iemand die de laatste jaren altijd riep dat er strenger toezicht op banken moest komen? Nou, dat strengere toezicht is er gekomen. Banken moeten grotere reserves aanhouden, waardoor ze geen kredieten meer kunnen verstrekken (de kerntaak van banken), en nu wordt er dus gezocht naar dit soort kunstgrepen om ze van hun bestaande hypotheekportefeuilles te verlossen. Misschien dat het toch niet zo'n goed idee was om midden in de crisis de regels strenger te maken? Net zoals het ook niet zo snugger was om de hypotheekrenteaftrek te verlagen op het moment dat huizenprijzen al hard aan het dalen zijn?

1 Reactie
ThomasWagenaar
ThomasWagenaar3 jul. 2013 - 9:57

Blitsje toch, als de wereld enkel een oppervlakte had had je volkomen gelijk. Dat de banken de nieuwe 'gedragscodes' zo interpreteren als jij stelt komt omdat ze hun eigen hachje willen redden, niet omdat ze eindelijk tot bezinning zijn gekomen en altruisme nastreven. Het beperken van de HRA, en dat weet jij ook wel, betekent dat de vermogenden even weer een toontje lager mogen zingen, maar omdat in de huidige voorstellen weer zo nodige een arbitraire grens moet zitten vallen de hoogste inkomens er net weer buiten en de middenklasse er net weer in, waardoor de HRA beperken inderdaad weer een dom idee wordt. Dat ligt dus aan de stupide plannen van PVVD, niet aan HRA beperken an sich. Laat je toch niet zo bedonderen door Kamp Blok en Zijlstra..

[verwijderd]
[verwijderd]3 jul. 2013 - 9:57

Het was ook wat naïef om te veronderstellen dat een overheid zo'n handige bron van geld links zou laten liggen.

1 Reactie
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 jul. 2013 - 9:57

Inderdaad, de overheid heeft absoluut geen enkele moeite met dat nemen wat haar niet toebehoort. En neem je te weinig, dan eis je meer, desnoods met geweld.

insignia
insignia3 jul. 2013 - 9:57

@kikker - het eigen woning forfait is afhankelijk van de waarde van de woning. Als we aannemen dat dit enig verband houdt met het woongenot dan betaal je gewoon meer voor meer woongenot. De aftrek hypotheekrente is het meest voordelig als het van het inkomen in de schijf met het hoogste percentage (52%) afgetrokken kan worden. Dus de hoogste inkomens krijgen het meeste geld terug. Heb je dus een hoog inkomen, een duur huis, een tophypotheek dan mag je een forse subsidie van de anderen, minderbedeelden verwachten. Ook nog een boel woongenot, maar... in deze tijden ook een forse waardedaling van je huis als je dat recent gekocht hebt.

1 Reactie
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten3 jul. 2013 - 9:57

''Heb je dus een hoog inkomen, een duur huis, een tophypotheek dan mag je een forse subsidie van de anderen, minderbedeelden verwachten.'' Ik blijf dit toch een merkwaardige redeneertrend vinden, los van standpunt dat je wilt innemen t.o.v. de HRA. We kennen in Nederland een progressief belastingstelsel. Wie meer verdient betaalt meer belasting. De huizebezitter die zijn hypotheekrente aftrekt, mag dus ook progressief aftrekken. Maar de aftrek komt uit eigen zak, daar komt geen subsidie aan te pas. Dit i.t.t. b.v. de huurtoeslag, dat wèl een subsidie is. En aan subsidie betaalt de huizebezitter dus ook mee. HRA subsidie noemen is dus gratuite stemmingmakerij.

adriek
adriek3 jul. 2013 - 9:57

"... een pensioenfonds in essentie is. Dat is jouw en mijn geld op een berg. ... Het wordt echter apart gehouden voor je oude dag." Fout Han. Dat is wat de pensioenfondsen jou en mij altijd hebben voorgehouden. Dat zij voor ons sparen omdat ze dat beter kunnen dan jij en ik zelf. Nu het even tegenzit met de piramidespelletjes op de beurs blijkt het ineens een omslagstelsel te zijn, waar wij voor de huidige pensionado's betalen, en moeten hopen dat er over 20 (of 30, of 40) jaar nog genoeg meebetalers zijn om ons onze inleg terug te betalen. Kortom: we zijn al die jaren voor de gek gehouden met mooie praatjes, en nu het op presteren aankomt krabbelen ze terug. Die 1000 miljard die (zogenaamd) in de pensioenpotten zit, zit vastgekoekt aan de bodem van een kookpot met aandelen zonder intrinsieke waarde, overgewaardeerde kantoor- en winkelpanden en oninbare overheidsschulden. Het beetje geld dat er nog vrij te maken is wordt gebruikt voor een rookgordijn om het systeem in stand te houden zodat de instroom niet opdroogt. De wijze mannen in Den Haag hebben in de loop van de tijd 'hun' deel van die taart geincasseerd om wat Haags gaten mee te vullen, dus dat geld is ook voor altijd weg.

1 Reactie
opmerker
opmerker3 jul. 2013 - 9:57

"Die 1000 miljard die (zogenaamd) in de pensioenpotten zit, zit vastgekoekt aan de bodem van een kookpot met aandelen zonder intrinsieke waarde, overgewaardeerde kantoor- en winkelpanden en oninbare overheidsschulden. Het beetje geld dat er nog vrij te maken is wordt gebruikt voor een rookgordijn om het systeem in stand te houden zodat de instroom niet opdroogt." "De wijze mannen in Den Haag hebben in de loop van de tijd 'hun' deel van die taart geincasseerd om wat Haags gaten mee te vullen, dus dat geld is ook voor altijd weg." Bovenstaande is uitermate rampzalig. Heeft U misschien een link hiervan? Ben er al heel lang, ook bang voor! .